REDOVISNING AV BIDRAG 2011/2012 SKAPANDE SKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISNING AV BIDRAG 2011/2012 SKAPANDE SKOLA"

Transkript

1 REDOVISNING AV BIDRAG 211/212 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare. För sent inkommen eller ofullständig redovisning kan resultera i återbetalningsskyldighet. Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter inte försvinner om ni loggas ut. Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även om bilaga bifogas. Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt. UPPGIFTER OM BIDRAGSMOTTAGAREN Uppgifter om organisationen/institutionen du företräder hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta innan du börjar fylla i blanketten. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när du loggat in - INTE i denna blankett. KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA REDOVISNING Samtliga uppgifter förifylls enligt ovan utom kontaktpersonens befattning och intygande att du har rätt att företräda redovisande organisation/institution. DENNA REDOVISNING AVSER FÖLJANDE BIDRAG Ärendenummret förifylls från ärendet. BIFOGA FILER För att bifoga filer digitalt klicka på "Bifoga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 2 tecken. I de fall det är längre används automatiskt de 2 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 3 MB. Så skickar du in redovisningsblanketten På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara din ifyllda blankett genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". Sparad blankett hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när du har loggat in. För att avbryta väljs "Avbryt" och sedan "OK". När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till vårt ärendehanteringssystem. Det är viktigt att du inte stänger fönstret förrän du fått en bekräftelse på skärmen. Sist skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för blanketten med bekräftelse om mottagen handling och er redovisning i PDF-format bifogad. Vid tekniska frågor, kontakta eller tel: För bidragets kontaktperson-/er, se Kulturrådets hemsida. 1/9

2 REDOVISNING AV BIDRAG 211/212 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. UPPGIFTER OM BIDRAGSMOTTAGAREN Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se Anvisningar för ansökan. Organisation/institution enligt registreringsbevis (bidragsmottagare) Organisationsnummer Verksamhetsform Aktiebolag Ideell förening Kommanditbolag Stiftelse Ekonomisk förening Handelsbolag Landsting Annan... Enskild firma med F-skattsedel Kommun Statlig myndighet Postadress, box Apotekaregatan 13 Postnummer Postort Linköping Telefonnummer (växel) Kommun i vilken organisationen/institutionen har sitt säte Linköping Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral) KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA REDOVISNING Kontaktperson (förnamn och efternamn) Lina Marcusson E-postadress till kontaktperson * Kontaktpersonens befattning Sakkunnig kultur för unga Telefonnummer till kontaktperson Mobiltelefonnummer till kontaktperson * Jag har rätt att företräda redovisande organisation/institution DENNA REDOVISNING AVSER FÖLJANDE BIDRAG Lena Rydin Hansson Kommundirektör För bidragets kontaktperson-/er, se Kulturrådets hemsida. 2/9

3 REDOVISNINGEN AVSER För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågan besvaras direkt i nedanstående fält, även om bilaga bifogas. * Ange totalt antal skolor som huvudmannen redovisar för 211/212 Kommunala skolor Fristående skolor Statliga skolor * Totalt antal * varav antal skolor som deltagit i Skapande skola 211/212 * Totalt antal * varav antal skolor som deltagit i Skapande skola 211/212 * Totalt antal * varav antal skolor som deltagit i Skapande skola 211/ * Ange namnen på de skolor som har deltagit i Skapande skola-insatserna läsåret 211/212 * Kommunal skola. Ange samtliga skolors namn (Max 1 tecken, fler kan inte sparas.) Berzeliusskolan Blästadsskolan Brunnbyskolan Bäckskolan Ekholmsskolan Ekängsskolan Folkungaskolan Fredriksbergsskolan Himnaskolan IS Atlas Kungsbergsskolan Kvinnebyskolan Kärna skola Linghemsskolan Ljungs skola Ljungsbro skola Nykil/Ulrika skola Rosendalsskolan Rydsskolan Skeda/Slaka skola Skäggetorpsskolan Tallbodaskolan Tanneforsskolan Tokarpsskolan Tornhagsskolan Vikingstad skola Vist skola Ånestadsskolan Änggårdsskolan * Fristående skola. Ange samtliga skolors namn (Max 1 tecken, fler kan inte sparas.) Lillgårdsskolan * Statlig skola. Ange samtliga skolors namn (Max 3 tecken, fler kan inte sparas.) inga statliga skolor har deltagit i skapande skola i. 3/9

4 EKONOMISK REDOVISNING För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. Syftet med denna del av uppföljningen är att följa upp vad bidraget har använts till. Alla angivna kostnader ska gälla bidraget. Svaren ska också ge en samlad bild över de eventuella resurser som huvudmannen, utöver bidraget, själv satsat i Skapande skola. Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna. Ange samtliga belopp i hela kronor. * BIDRAG FRÅN KULTURRÅDET Ange hur mycket av bidraget som har använts till respektive kostnadspost nedan. Summa kostnader ska överensstämma med det bidragsbelopp som huvudmannen beviljats. * Beviljat bidrag från Kulturrådet Fördela det beviljade bidraget på nedanstående poster Kronor * Löner/arvoden till professionella kulturaktörer (inklusive resa och logi) * Professionella föreställningar, studiebesök, guide och dylikt (inklusive eventuella resekostnader för skolan) Specificera övriga kostnader (exempelvis resekostnader för elever, materialkostnader, hyra) * Övriga kostnader * Övriga kostnader Materialkostnader * Kostnader för gemensamma seminarier eller konferenser mellan skola och kulturliv * Eventuellt outnyttjat bidragsmedel * Summa kostnader (Summering sker automatiskt) * EGNA INSATSER Summa kostnader ska överensstämma med det belopp som utgör egna insatser. * Ange huvudmannens eventuella egna insatser för Skapande skola-verksamhet läsåret 211/212 Ange de kostnadsposter som medlen har bekostat (exempelvis för samordning, kompetensutveckling, resekostnader för lärare och elever) Samordning Kronor * Summa kostnader (Summering sker automatiskt) /9

5 OMFATTNING OCH INNEHÅLL För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. Syftet är att få veta hur mågna elever som Skapande skola-insatserna har omfattat och vilka konst- eller kulturområden som stått i fokus samt vilka professionella kulturaktörer som har engagerats inom ramen för Skapande skola-insatserna aktuellt läsår. * Ange antal elever inom respektive årskurs tagit del av insatserna - ange siffran om en årskurs inte omfattas av insatserna. * Årskurs * Årskurs * Årskurs * Årskurs * Årskurs * Årskurs 8 97 * Årskurs 3 82 * Årskurs * Årskurs * Har särskolan omfattats av insatserna? Ja Nej Vi har ingen särskola * Om ja, ange antal elever 41 * Har förberedelseklasser omfattats av insatserna? Ja Nej Vi har inga förberedelseklasser * Om ja, ange antal elever 24 * Vilka konst-/kulturområden har insatserna omfattat? Arkitektur Litteratur/berättande/skrivande Cirkus/Nycirkus Museer/kulturarv Dans, föreställning (professionell) Musik/konsert (professionell) Dans, med eleverna Musik, med eleverna Film/bio Musikteater, föreställning (professionell) Film, med eleverna Musikteater, med eleverna Foto/utställning (professionell) Serier Foto, med eleverna Slöjd/hantverk/design Konst/bild/form, utställning (professionell) Teater/drama, föreställning (professionell) Konst/bild/form, med eleverna Teater/drama, med eleverna 5/9

6 OMFATTNING OCH INNEHÅLL fortsättning För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. * Beskriv kortfattat insatserna som har bekostats av Skapande skola-bidraget från Kulturrådet år 211/212. Om ni har exempel som ni vill delge - ange webbplatsadress i nästa fält nedan. (Max 2 tecken, fler kan ej sparas) Linköpings skolor har arbetat med en mängd olika kulturområden. Många av projekten har genomförts i temaform då ett område lyfts fram ur flera olika perspektiv. Samverkan mellan bild och svenska har skett i flera projekt. Illustration av texter och filmprojekt, som bygger på elevernas manus och eget skapade scenografi, är några exempel. Ett stort antal författare har under läsåret besökt Linköpings skolor. Författarbesöken fungerar ofta som inspiration och inledning på arbete med text och bild. Många skolor har jobbat med drama för att öka elevernas självkänsla och förmåga att uppträda och agera inför publik. Eget skapande i samarbete med konstnär eller hemslöjden är ett annat område som många elever fått prova på. Grafik och skulptur har använts för att gestalta miljöer utifrån teman kopplade till läroplanen, ex. rymden och urtidsdjur. I tema slöjd i olika kulturer har tekniker från olika länder använts. Eget skapande har även varit en del av matematikundervisningen kopplat till geometri, symmetri och arkitektur. För att ge eleverna en känsla av vad de verkligen åstadkommit och en stolthet över sitt eget skapande har ett flertal skolor satsat på en större avslutning. Eleverna har t.ex. samarbetat kring musikkonserter, teaterföreställningar och musikaler. Barnen har fått delta vid utsmyckningen av sin skola och deras egna texter har trycks till en riktig bok. Aktiviteter har genomförts både i och utanför skolan. Studiebesöken har varit uppskattade då eleverna har fått se sammanhang mellan det som lärs ut i skolan och samhället i stort. Några av de museer som besökts är Flygvapenmuseum, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östergötlands museum och Arbetets museum. Några skolor har även tagit chansen att besöka museum i Stockholm. Målen med besöken har varit vara att lära känna sin stad och få insikt i hur historien påverkar vår syn på samtiden. Exempel på fler aktiviteter som genomförts: dansuppsättningar, cirkusövningar, tovning med ull, skolbio med efterföljande diskussion och serieteckning. Webbplats som inkluderar exempel på Skapande skola-insatser 211/212 6/9

7 OMFATTNING OCH INNEHÅLL fortsättning För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. * Vilka professionella aktörer har engagerats under läsåret 211/212? Vilka typer av insatser har de gjort? Uppskatta insatser i timmar. Här finns plats för 22 kulturaktörer, om fler kulturaktörer gjort insatser ska en lista bifogas över resterande, hämta excelmall på Kulturrådets hemsida. Det är obligatoriskt att ange uppgifter om minst en kulturaktör, den översta raden nedan är alltså obligatorisk. Exempel på kulturaktörer: 1 - författare, bildkonstnär, konsthantverkare, skådespelare, fotograf, arkitetkt, musikalartist m.fl. yrkesutövare (också besök i ateljéer, studios etc.) 2 - teater-, dans- och dramapedagoger m.fl. yrkesverksamma pedagoger 3 - fria teater-, dans- och musikgrupper-/ensembler, cirkusgrupper, organisationer inom konstområdena 4 - teater-, dans- och musikinstitutioner, konsthallar, muséer, bibliotek, kulturhus m.fl. lokala, regionala och statliga institutioner Insats 1 = Arbete på skolan med eleverna, Insats 2 = Visning/föreställning/besök utanför skolan Omfattning: 1 = 1-1 timmar, 2 = 11-2 timmar, 3 = 21-4 timmar, 4 = 41 timmar eller mer Kulturaktörer Ange namn på utövare/grupp/institution Insats 1 Omfattning Insats 2 2 Anna Larsson Annika Rudholm Arbetets museum Arne Norlin Ateljé Passagen Ateljé Passagen Ateljé Passagen Ateljé Passagen Se bilaga för fullständig redovisning Omfattning 7/9

8 ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågan besvaras direkt i nedanstående fält, även om bilaga bifogas. Denna del av uppföljningen syftar till att få konkreta beskrivningar, reflektioner och exempel på hur arbetet med Skapande skola gått och vad det hittills lett till. * Hur har insatserna inom Skapande skola bidragit till att eleverna uppnått skolans måluppfyllelse enligt gällande Lgr 11 (till exempel vad gäller inlärning, studiemotivation, studieresultat)? Ge gärna konkreta exempel. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) I skolornas redovisningar framgår att den glädje som Skapande skola projekten medför har påverkat elevernas studiemotivation positivt. Förutom att bidra till att målen i respektive ämne nås, har man även upplevt att sammanhållning och samarbetet har förbättrats. Både inom klassen och mellan olika klasser som arbetat gemensamt. Personalen ser ett större intresse från elevernas sida och upplever att de har lättare för att minnas vad de lärt sig när de fått använda sig utav flera sinnen. Uppgifterna har varit utformade för att uppmuntra till egna lösningar och nya metoder. Eget skapande och dramaövningar har bidragit till att eleverna vågar släppa på spärrar och prova nya saker, de vågar ta för sig mer och vara mer kritiska. Flera skolor har jobbat mycket med att låta eleverna vara delaktiga i planeringen vilket ökat motivationen. Exempelvis har man på en skola presenterat ett antal konstnärer för eleverna som de sedan fått välja vilka de vill träffa och själva ta reda på information om dessa. De var förberedda och såg fram emot besöken * Vilka resultat eller effekter har arbetet från Skapande skola har hittills kunnat identifieras för skolpersonalen (till exempel vad gäller arbetssätt, utveckling av undervisningen etc)? Ge gärna konkreta exempel. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Personalen har fått nya metoder för lärande och konkreta tips på aktiviteter och övningar de kan utföra med eleverna. Flera lärare upplever en positiv effekt från skapande skola projekten som uppmuntrat till flera liknande projekt på skolan och fler kulturella inslag i undervisningen. De tips och idéer som arbetet med professionella kulturaktörer väckt, har sedan kunnat utveckla den ordinarie undervisningen. Nya material och tekniker har introducerats, författare har gett tips om olika sätt att arbeta med text och hur man väcker intresset för att läsa och skriva. Skapande skola upplevs som en guldkant i vardagen där elever och lärare får möjlighet att göra roliga saker tillsammans vilket lett till lärarna ser eleverna på ett nytt sätt och de får en annan relation. Flera lärare har fått uppfattningen att eleverna kan mer än vad de tidigare trott och att de klarar av relativt svåra uppgifter. Personalen ser en mer aktiv samverkan mellan skola och kulturliv, att aktiviteterna inte tar tid från den ordinarie undervisningen utan berikar de 8/9

9 ERFARENHETER AV ARBETET MED SKAPANDE SKOLA fortsättning För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågan besvaras direkt i nedanstående fält, även om bilaga bifogas. Om skolhuvudmannen har arrangerat gemensamma seminarier eller konferenser mellan skola och kulturliv med Skapande skola-medel under året - redogör kortfattat för genomförandet med avseende på syfte, mål, deltagande och eventuell utvärdering/rapport. (Max 1 tecken, fler kan ej sparas) Övriga kommentarer (Max 5 tecken, fler kan ej sparas) Antalet elever som tagit del av insatserna är ca 6 färre än vid ansökningstillfället. En del skolor har av olika anledningar inte genomfört alla planerade insatser eller genomfört dem till en lägre kostnad än de uppskattat i sin ansökan. Linköpings kommun avser därför att betala tillbaka kr i ej utnyttjat bidrag. Skicka/Spara tillfälligt/avbryt När blanketten sparas tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen. När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till vårt ärendehanteringssystem. Det är viktigt att du inte stänger fönstret förrän du fått en bekräftelse på skärmen. Sist skickas även ett bekräftels till inloggad kontaktperson med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor. 9/9

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG 2011 SKAPANDE SKOLA SISTA ANSÖKNINGSDAG: 3 FEBRUARI 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA

ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10.

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG SCENKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG 212 LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 29 MARS, 17 OKTOBER 212 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER

ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER ANSÖKAN OM BIDRAG LÄSFRÄMJANDE INSATSER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 OKTOBER 2009 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer