Flexitext fas 2. Slutrapport. Örebro läns landsting VERSION 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flexitext fas 2. Slutrapport. Örebro läns landsting VERSION 1.4"

Transkript

1 Flexitext fas 2 Slutrapport VERSION 1.4 Örebro läns landsting

2 Flexitext fas 2 Slutrapport Innehållsförteckning 1 Definitioner Inledning Dokumenthistorik Projektinformation Projektbakgrund Texttelefoni över internet Flexitext fas Projektidé Projektmål och syfte Avgränsningar Projektleverabler Projektets slutresultat i förhållande till målen Uppgradering av teknikplattform Utvecklingsetapp, U Utvecklingsetapp, U Utvecklingsetapp, U Drift Standardisering, Reliable RTT Vuxendövtolken i fickan Teknik- och funktionsspecifikation Aktiviteter/Utredningsarbetet Utnyttjande av den mobila tillämpningen Nationell adressering Flexitext-inkoppling till Texttelefoni.se Teknisk etablering av tjänsten textad telefoni IP-mappning Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Projektkostnad i förhållande till projektbudget Utvärdering av projektutförandet Projektorganisation och relationer till intressenter Styrgrupp och projektledning Drift Testteam Kundtjänst Intresseorganisationer Projektarbete och kommunikation Erfarenheter och iakttagelser Förbättringsförslag

3 Flexitext fas 2 Slutrapport Bilagor Bilaga nr Beskrivning 1 Utvecklingsetapp U1 2 Utvecklingsetapp U2 3 Utvecklingsetapp U3 4 Statistik Standard, Reliable RTT 6 Teknik- och funktionsspecifikation 7 Utredningsetapp U4, Nationell adressering (exkl bilagor) 8 Utredningsetapp U5, Inkoppling texttelefoni.se 9 Utredningsetapp U6, IP-mappning (Positionshantering) 10 Förteckning över marknadsaktiviteter 3

4 Flexitext fas 2 Slutrapport 1 Definitioner Android Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och pekplattor, som ursprungligen utvecklades av Android Inc., ett företag uppköpt av Google Plattformen standardiseras av Google och andra medlemmar av konsortiet Open Handset Alliance, som släppte operativsystemet Android Open Source Project (AOSP) leds av Google och är ansvariga för vidareutveckling av Android. App CKS GPS ios PSTN SIP Smartphone Mjukvaruapplikation (programvara) som kan laddas ner från nätet och installeras i en smartphone eller läsplatta. Centrum för Kommunikationsstöd. Örebro läns landstings samlingsnamn på projektkontoret som arbetar med utveckling och förvaltning av kommunikationsstöd. Global Positioning System eller GPS som det populärt kallas är ett amerikanskt system för positionering och tidstjänster bestående av en satellitkonstellation om satelliter och är jämt fördelade över himlavalvet. ios är ett operativsystem från Apple Inc för användning i Apples mobila enheter Iphone, Ipad och Ipod touch. ios är en så kallad "nerbantad" variant av operativsystemet Mac OS X och första versionen släpptes i juni Public Switched Telephone Network (PSTN), dvs det publika telefonnätet är ett världsomspännande nätverk bestående av kretskopplade telefonväxlar och förbindelser som levererar traditionella telefonitjänster till allmänheten. Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll utvecklad av IETF och numera en godtagen standard för initiering, ändring och avslutning av interaktiva sessioner som innefattar multimedia såsom video, ljud, spel och virtual reality. Speciellt är SIP känt för möjligheten till telefoni och även videosamtal. En smartphone är ett mellanting mellan en handdator och en mobiltelefon. Till skillnad från vanliga telefoner har den ett tangentbord, antingen med fysiska knappar eller simulerat på bildskärmen. Smartphones är oftast uppkopplade mot internet där bland annat appar kan laddas ner till smartphonen. De vanligaste operativsystemen på smartphones är IOS och Google Android. 4

5 Flexitext fas 2 Slutrapport 2 Inledning Denna rapport utgör slutrapport i projektet Flexitext Fas 2 som bedrivits mellan och av Örebro läns landsting på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS). 3 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Av Första version Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Justeringar och kompletteringar Justeringar och kompletteringar Justeringar och kompletteringar Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Slutjusteringar Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS 4 Projektinformation 4.1 Projektbakgrund Texttelefoni över internet Brukare som primärt använder text för distanskommunikation har bra och effektiva samt jämlika möjligheter att kontakta varandra, myndigheter och anhöriga samt larmtjänster lika tryggt och tillgängligt som taltelefoni är idag. För att målgruppen skall kunna jämställas med befolkningen i övrigt på en marknad, behöver förutsättningarna för dem som använder text för sin primära kommunikation över olika tekniker utvecklas. Det vill säga en funktion som blir tillgänglig genom det allmänna produktsortimentet på marknaden, som t.ex. mobila och fasta tjänster. Funktionen texttelefoni skall alltså finnas tillgänglig i samma omfattning som övriga kommunikationstjänster för tal, dvs. även över Internet och med mobiltelefoner. Men texttelefonifunktionen skall även vara tillgänglig mellan datorer med Internet och mobiltelefoner. Genom texttelefoni som är tillgänglig från datorer med internetaccess kan exempelvis handläggare på myndigheter eller kommuner, samt personer med kundkontakter vid behov snabbt ha tillgång till texttelefoni via datorn. Förmedlingstjänsten för texttelefoni har funnits som nationell tjänst sedan mitten av 1970-talet. Tjänsten erbjuds idag för döva teckenspråksanvändarna, hörsel- och talskadade (s k Tala direkt/höra direkt funktioner) via PSTN (från texttelefoner) eller från mobilnätet (via tal). Sedan våren 2004 finns även en Internetportal inom Texttelefoni.se som 5

6 Flexitext fas 2 Slutrapport gör det möjligt för brukarna att använda texttelefonifunktionen via Internet, dock utan möjlighet att använda Tala-direkt/Höra-direkt funktioner. Personer som är exempelvis döva kan ringa via Internetportalen, men inte ringas upp via den. Personer som är döva, hörselskadade eller talskadade kan genom Flexitext ringa textsamtal på ett mycket mer flexibelt sätt oberoende av var personen befinner sig, som ett komplement till texttelefonen i hemmet. Det innebär en effektivisering av kommunikationen i och med att ärenden kan hanteras genom textsamtal, istället för exempelvis e-post. Flexitext utgör ett komplement till Texttelefoni.se. Det analoga telefonnätet (PSTN) blir allt tydligare ett problem för traditionella texttelefonanvändare att använda i och med att allt mer av infrastrukturen i Sverige övergår till IP Flexitext fas 1 Projektet Flexitext fas 1 som avslutades 2010 gav brukare som primärt använder text för distanskommunikation möjligheten att använda funktionen textkommunikation för att kontakta varandra, myndigheter och anhöriga samt larmtjänster. Flexitext fas 1 gjorde det möjligt att ringa mellan analog texttelefoni (V21) och IP-baserad texttelefoni med datorer med Internet och mobiltelefoner. Projektet tog fram en central plattform för texttelefoni som säkerställde att kommunikation i realtid fanns tillgängligt mellan de olika klienttyperna mobiltelefon, Internet och texttelefon (V.21). Plattformen som utvecklats har även tagit fram funktion för mobil- och Internetklienter för Tala-direkt och Höra-direkt. Det finns idag ett antal metoder och kopplingsprotokoll som används i olika lösningar hos brukare och tjänster. 4.2 Projektidé I Flexitext fas 2 skall den mer provisoriska teknikplattformen som togs fram i Flexitext fas 1 utvecklas och driftsäkras samt lanseras som en nationellt tillgänglig tjänst som drivs i projektform under projekttiden. Den mobila tillgängligheten skall förbättras och en kundtjänst etableras. Under projekttiden skall utvecklingsmöjligheter för tjänsten utredas och dokumenteras. 4.3 Projektmål och syfte - Projektet skall utveckla den centrala lösning som finns idag för texttelefoni mellan mobiler, Internet och V.21 texttelefoner som är publikt tillgänglig att i sin kapacitet klara de behov som finns av att nyttja tjänsterna om de blir allmänt tillgängliga och i samband med det löpande bevaka standardiseringen inom området. 6

7 Flexitext fas 2 Slutrapport - Utveckla klienter (applikationer) för textkommunikation till och från mobiler samt till och från Internet. - Dokumentera och beskriva tjänsten avseende drift, kapacitet, tillgänglighet och tjänstekrav. - Projektet skall producera underlag för att tekniskt och principiellt hantera debiteringsprinciper för eventuell implementation. - Projektet skall tillhandahålla en callcenterplattform för Vuxendövtolken i fickan - Projektet skall verka för och utreda möjligheterna att etablera en tjänst för textad telefoni eventuellt i samverkan med Tjänsteleverantören för texttelefoni.se 4.4 Avgränsningar Leverantören ansvarar inte för ev externa tillkommande kostnader för brukare, abonnemang, och problem av teknisk natur som ligger utanför projektets kontroll och behörighet. Projektkalkylen gäller för drift, samt specificerade utvecklingar och utredningar. Endast två typer av mobilklienter kommer att utvecklas enligt plan, en för mobiloperativet Android och en basfunktionsklient i Java Midp 2.0. Projektet kommer att tillhandahålla en callcenterplattform för Vuxendövtolken i fickan, men Väster Norrlands läns landsting och Västra Götalands landsting ansvarar för att bemanna och driftsätta tjänsten. Vid ett lågt användande kan det vara motiverat att begränsa projektet avseende kompletterande utredningar och tilläggsfunktionalitet. 7

8 Flexitext fas 2 Slutrapport 4.5 Projektleverabler - Drift av tjänsten Flexitext med tillhörande kundtjänst för perioden till Projektet kommer att genomföra utredningar med syfte att belysa möjligheterna i att gå vidare med texttelefoni och Flexitext. Projektets styrgrupp beslutar om en aktivitet/utredning skall genomföras. Aktivitet/utredning Utnyttjande av den mobila tillämpningen Betalningsfunktion för Flexitext Nummerplan för Flexitext Flexitext-inkoppling till Texttelefoni.se Nordiskt samarbete kring adressering Nordiskt samarbete RFC 4103 Gateway Teknisk etablering av tjänsten textad telefoni IMS och ENUM IP-mappning Projektet skall tolv månader före projekttidens utgång till PTS leverera en funktionsspecifikation samt teknisk specifikation på de vid den tidpunkten utvecklade och driftsatta funktionerna. - Projektet skall till sist producera en slutrapport som visar på projektets och teknikens drift, skalbarhet och brukarerfarenheter när godkännande kriteria är uppfyllda och slutrapport är godkänd. Efter styrgruppens godkännande av projektets resultat sker överlämning av slutrapporten till Post- och telestyrelsen. Det ansvar som tidigare legat inom projektorganisationen såsom ansvar för teknisk drift, systemansvar, utbildningsansvar och supportansvar upphör därmed. 8

9 Flexitext fas 2 Slutrapport 5 Projektets slutresultat i förhållande till målen 5.1 Uppgradering av teknikplattform ÖLL etablerade en interimsdrift baserad på Flexitext Fas 1 och mjukvaran MMX 4.5 som första steg. Under tre intensiva utvecklingsperioder genomfördes bland annat följande aktiviteter för att skapa och etablera en mer komplett tjänst än under Flexitext Fas Utvecklingsetapp, U1 En ny driftmiljö togs fram bestående av en redundant virtuell servermiljö som var fysiskt separerad, bakomliggande databas körs i en klustrad databasmiljö. Drift och teknik sattes upp för att möta driftkraven på tillgänglighet 24/7/365. Arbetet med att utveckla Android app, nedladdningsbar klient med tala-höra-direkt var intensivt under U1. Under perioden tillhandhölls även en plattform vuxendövtolken-i-fickan. PSTN-kapaciteten (V.21) byggdes ut med redundanta PRI-servrar i fysiskt separerade datahallar. ÖLL utökade på eget initiativ, efter avstämning med styrgruppen, statistikmöjligheterna med en separat analysdatabas som genom fortsättningen av projektet såg till att förse projektet med nödvändig statistik över användningen av Flexitext. En grafisk profil för Flexitext togs fram inklusive logotyp. Se även bilaga 1, Utvecklingsetapp U Utvecklingsetapp, U2 Utvecklingsetapp 2 kännetecknades av omfattande tester och iterativa förändringar och justeringar av plattformen. I samband med detta tog projektet fram erforderliga testdokument och arbetsprocesser. En beskrivning av dessa testdokument återfinns i dokumentet Teknisk specifikation se nedan punkt 5.5 samt bilaga 6. Se även bilaga 2, Utvecklingsetapp U Utvecklingsetapp, U3 Den 18 maj gavs klartecken för migrering och den 19 maj 2011 kopplades den gamla driftplattformen (4.5) ur och en helt ny driftplattform baserad på MMX 5.0 kopplades in. Samtliga användare överfördes till nya systemet som togs i drift kl 14:21. Totalt var tjänsten avstängd mellan 13:00 och 14:21. Samtliga användare 9

10 Flexitext fas 2 Slutrapport hade meddelats via e-post dagen innan om ett planerat driftstopp under tre timmar (13-16). Den gamla driftplattformen uppgraderades efter några månader till samma version som den skarpa driftversionen och användes sedan som testplattform för nya versioner av Flexitext under projektets fortsatta löptid En ny hemsida lanserades den En informatör engagerades för löpande uppdateringar på hemsidan och i social medier, vilket fortsatte under projektets hela löptid. En etablering av en fast kundtjänst för Flexitext skedde samtidigt och de nya kontaktvägarna har stått öppna från och med lanseringen den och fortsatte så under hela projektets fortlevnad. Kundtjänstens huvuduppgift har varit att besvara användarfrågor, uppdaterar hemsidans FAQ och lägger ut information om eventuella driftstörningar i tjänsten. Se även bilaga 3, Utvecklingsetapp U3 5.2 Drift I projektet ingick att drifta Flexitext först i en interimsdrift och sedan som fullskalig tjänst baserat på resultatet av utvecklingsetapperna U1-U3 beskrivna ovan. Kapacitetsövervakning har skett i realtid med HP Openview som signalerar eventuella störningar till LOVSITs helpdesk via ett centralt ärendehanteringssystem. Övervakningen av tillgängligheten på datakommunikationssidan har skett med WhatsUp och vid störningar larmas automatiskt LOVSITs datakomgrupp. Driften har av projektgruppen avrapporterats i tretton stycken Driftetapprapporter benämnda D1 D13 och som ingivits till beställaren löpande under projektet i rapporterna redovisades driftstörningar, revisionsuppgraderingar, marknadsföring och kundtjänstärenden samt kommande aktiviteter. Varje månad har även en månadsrapport tillsänts beställaren och totalt har 36 stycken månadsrapporter producerats för perioden till

11 Flexitext fas 2 Slutrapport Antal samtal i Flexitext till jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Månad Graf 1, Antal samtal i Flexitext per månad under perioden till Antal unika användare per månad jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Månad Graf 2, Antal unika inloggade användare i Flexitext per månad under perioden till Bilagt i bilaga 4 finns ackumulerad statistik för åren 2011, 2012 och Den fanns det totalt 2295 användarkonton registrerade i Flexitext. Många har varit användare under flera år medan det finns en del konton som har använts under kortare tid för att täcka ett tillfälligt behov hos brukare eller andra som vill komma i kontakt med en brukare. Under åren 2011 och 2012 ringdes cirka 75% av samtalen till förmedlingstjänsten för Texttelefoni. Under 2013 minskade dock den andelen till 65%, vilket innebar att användarna i något större grad under 2013 använde Flexitext till att ringa andra texttelefoner. 11

12 Flexitext fas 2 Slutrapport 5.3 Standardisering, Reliable RTT Flexitext har verkat som katalysator i omvandlingen från analog till digital texttelefoni och projektet har tillsammans med PTS tagit fram en metod för utbyte av realtidstext. Den tekniska specifikationen är gratis att använda, publicera och reproducera. Reliable RTT (real-time text) är en teknisk specifikation, metodbeskrivning, för utbyte med realtidstext mellan system för informations- och kommunikationsteknologi (IKT). System inkluderar nätverk, enheter, tjänster och protokoll. Specifikationen är fritt tillgänglig och det finns inga anspråk på immateriella rättigheter. Denna metod användes först i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland, och finns nu även i andra länder. Upphovsrätten för metoden Reliable RTT (real-time text) tillhör PTS. Denna specifikation är gratis att använda och publicera. Reliable RTT, blev publicerad och antagen som en TR (Technical Report) av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) i november Standarden återges i sin helhet i bilaga 5 och finns även på PTS hemsida. ( 5.4 Vuxendövtolken i fickan Västerbottens läns landsting har i projektform på uppdrag av Socialstyrelsen pilottestat Vuxendövtolken i fickan. I Flexitext-projektet ingick att med Flexitext stödja Västerbottens läns landsting med en callcenterlösning i Flexitext-plattformen. Under vintern/våren 2011 konfigurerades ett callcenter som testades och sedan levererades till Västerbottens läns landsting. Totalt hölls nio telefonmöten med Västerbottens läns landsting för att stämma av etableringen av tjänsten och hantera avvikelser i teknik och drift. För utvärdering och slutrapport svarade Västerbottens läns landsting. 5.5 Teknik- och funktionsspecifikation En teknik- och funktionsspecifikation togs fram och levererades till PTS i början av Slutversionen fastställdes och biläggs slutrapporten som bilaga Aktiviteter/Utredningsarbetet Utnyttjande av den mobila tillämpningen Användningen av den mobila klienten under Flexitext Fas 1 var begränsat. Projektgruppens uppfattning efter att ha samlat in brukares synpunkter innan projektet påbörjades var att det finns ett stort behov av en mobil texttelefon, men att gränssnittet på den äldre tekniska lösningen 12

13 Flexitext fas 2 Slutrapport som byggde på en nedladdningsbar JAVA-klient inte var användarvänlig nog. Under ökade användningen av sk Smartphones snabbt i Sverige och en Android-version av Flexitext togs fram och lanserades i samband med Flexitexts nylansering juni Det var inte helt enkelt att få fram brukare som kunde delta i en Workshop, men en workshop kunde hållas då fokus var att gå igenom den mobila tillämpningen. En rad justeringar i gränssnittet gjordes och projektledningen beslutade att utan utökade projektmedel ta fram en klient för Apples iphone. Arbetet med ios-klienten som rent tekniskt låg längre ifrån grundkoden som Flexitext är baserat på visade sig vara mycket omfattande och tidskrävande. En klient kunde slutligen släppas efter drygt fjorton månader av utveckling och test. Den tidigare Android-klienten distribuerades via tjänstens hemsida, men i samband med att ios-versionen släpptes på Apples AppStore lades också Android-klienten upp på Google Play, vilket även ökade användningen av Android-appen. Det kan konstateras att just distributionsformen och enkelheten i att installera mobila klienter utvecklats sedan Flexitext Fas 1 och i projektet Flexitext Fas 2 kunde projektgruppen omgående efter lansering se att mobila klienters framgång står på två ben, (A) Utseende och användbarhet och (B) enkel distribution. Antal samtal i Flexitext mobila Android och iphone appar till apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Månad Graf 3, Antal samtal med Flexitext mobila Android- och iphone appar. 13

14 Flexitext fas 2 Slutrapport Antal samtal i Flexitext Java-baserade klient MTX till jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Månad feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Graf 4, Antal samtal i Flexitexts Java-baserade klient MTX. Under januari-mars 2011 pågick Västerbottens läns landstings projekt Vuxendövtolken-i-fickan Nationell adressering Inkluderar utredningsområdena: Betalningsfunktion för Flexitext, Nummerplan för Flexitext, Nordiskt samarbete kring adressering, Nordiskt samarbete RFC 4103 Gateway samt IMS och ENUM. Om någon under projektet med en texttelefon via PSTN nätet och V.21 vill ringa till en Flexitextanvändare sker detta i flera steg. 1. Först ringer den uppringande parten till Flexitexts portal på nummer: Därefter anger den uppringande parten det nummer inom Flexitext som den önskar komma i kontakt med. 3. Nu ringer det hos mottagaren och ett samtal kan inledas om mottagaren svarar. Detta gäller även vid samtal förmedlade från Textelefoni.se till flexitextanvändare. I den omvända situationen när en Flexitextanvändare vill ringa ut på PSTN för samtal med text via V.21 kan Flexitextanvändaren direkt slå mottagerens nummer. Dock så debiteras inte användaren för detta utgående samtal utan kostnaden tas av Flexitexts driftbudget. I Flexitextprojektets ursprungliga utredningsambition presenterad i Förstudieunderlag - Flexitext Fas 2 har en Flexitext-centrerad utgångspunkt. Merparten av de ursprungliga utredningarna angivna i förstudien för Flexitext Fas 2 har tydlig koppling till adressering/debitering. Då dessa skulle kunna utredas och få en större nytta med en generell nationell adresseringslösning som också skulle gagna användare utanför Flexitext samt nuvarande förmedlingstjänster och framtida textad-telefoni. I en utökning av det ursprungliga utredningsuppdraget har därför dessa 14

15 Flexitext fas 2 Slutrapport frågeställningar införlivats som delfrågeställningar i en övergripande utredning rörande en nationell adresseringslösning. Syftet med U4 är att inom projektet undersöka och utreda förutsättningarna för en nationell adresseringslösning för användare av Flexitext och övriga förmedlingstjänster som möjliggör direkt adressering till användare samt efter användarens preferenser kopplar in de nödvändiga förmedlingstjänsterna utifrån respektive samtalsscenario. Se bilaga 7 för att ta del av rapporten, U4 Nationell adressering Flexitext-inkoppling till Texttelefoni.se Syftet var att utreda och dokumentera förutsättningarna för hur ett samtal mellan Flexitext och texttelefoni.se borde hanteras enbart som TCP/IP och/eller SIP-trafik. I samverkan mellan projektet och Eniro identifierades den effektivaste lösningen för Flexitextanvändare och Texttelefoni.se att etablera samtal sinsemellan utan att nyttja protokollet V.21. Samverkan har skett i mötesform mellan Eniro, nwise, Iteration samt representant från Flexitext-projektet. Rapporten i sin helhet finns bilagt som bilaga Teknisk etablering av tjänsten textad telefoni Syftet med denna aktivitet var att tekniskt etablera förutsättningarna för en tjänst textad telefoni. Tekniskt förutsätter detta tekniken Tala-Höra- Direkt, vilket under utvecklingsetapperna U1-U3 beskrivna ovan infördes i tjänstens nedladdningsbara klient. Olika förbättringar och justeringar har därefter gjorts inom revisionsarbetet av plattformen. När alla komponenter var på plats hölls en heldags workshop den med personal från Flexitext-projektet, förskrivare och nwise. Ett antal samtalsscenarion genomfördes och analyserades tekniskt av arbetsgruppen. Tekniken fungerade väl, men deltagarna kunde konstatera att en förutsättning för att tjänsten skulle kunna fungera effektivt och snyggt integrerat i samtalsflödet var att en nationell adressering och nummerplan införts på nationell nivå IP-mappning 112 Syftet med denna utredning (U6) var att utreda och dokumentera förutsättningarna för att positionsbestämma varifrån ett texttelefonisamtal kommer för att underlätta för räddningstjänst och sjukvårdsupplysning. Utredningen tittade närmare på IP-adress som positionsbestämmare, GPS, standarder och möjliga sätt att kommunicera koordinater till räddningstjänsten i ett texttelefonisamtal. Utredningen i sin helhet finns bilagt till slutrapporten som bilaga 9. 15

16 Flexitext fas 2 Slutrapport 5.7 Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande till kvalitetsmålen Utveckling och marknadsföring av Flexitext Fas 2 har genomförts i enlighet med de övergripande målen med projektet som angetts i förstudieunderlaget och som redovisas under avsnitt 4.3 ovan. Drift och support har tillhandahållits under hela projekttiden, först som interimsdrift och sedan som fast drift i uppgraderad version av Flexitext. Utredningar har genomförts på styrgruppens direktiv. 5.8 Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Projektets huvuduppgift att skapa och driva Flexitexttjänsten först genom interimsdrift och sedan utveckling samt kontinuerlig drift har genomförts enligt tidplanen i projektets förstudieunderlag. Drift av en texttelefonilösningen Flexitext har upprätthållits under hela projektperioden oktober 2010 till december Driftstart av den vidareutvecklade plattformen skedde den 19 maj Då den efterföljande driften var indelad i fasta driftetapper för vilka tidplanen är uppdelad i fasta tremånaders intervall som sammanfallit med årets normala kvartalsindelning (jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec). Detta har inneburit att projektets huvuduppdrag gått enligt tidplan. Avvikelsen finns främst inom utredningsarbetet där arbetet med den nationella adresseringslösningen har visat sig mer tidskrävande och besvärligt jämfört med projektdeltagarnas ursprungliga uppfattning. Främsta orsaken har varit att arbetet varit omfattande och i vissa avseenden pionjärt. Styrgruppen beslutade under våren 2013 att inom befintliga projektmedel genomföra ett pilottest av den utvecklade tekniska lösningen för att verifiera de antaganden och teorier som lösningen innehöll. Pilottestet var indelat i tre faser, där varje fas endast påbörjas efter att föregående fas slutförts. Genomförandet av den första fasen (fas 1) tog längre tid än beräknat, framförallt nätverks- och säkerhetsrelaterade uppgifter tog mer tid, och beslutet togs därför att stänga pilottestet efter fas 1 och sammanfatta erfarenheterna från att tio användarkonton getts möjlighet att få samtal direkt från V.21 och texttelefoner med direkt adressering. 5.9 Projektkostnad i förhållande till projektbudget Örebro läns landsting är inte vinstdrivande och projektet har balanserat projektinsatserna med tillgängliga medel. Den klart övervägande delen av projektets budget var allokerat för driftkostnader, tekniker, licens med tillhörande support samt kundtjänst som avropats i takt med projekttiden. Då projektledningen kunnat konstatera att projektbudgeten medger det har projektet utökats att omfatta mer funktionalitet i tjänsten. Detta resulterade främst i framtagandet av en iphone-klient men även en analysdatabas och ett pilottest av nationell adressering. Budgeterade projektmedel har på så sätt optimerats för bästa brukarnytta. 16

17 Flexitext fas 2 Slutrapport Aktivitet Budget (tkr) Utfall (tkr) Startlicens och installation Interimsdrift klar Leveranstester Migrera produktionsmiljö Etablera kundtjänst Hemsida Tala direkt och Höra direkt Uppsättning Callcenter VXD Utredning automatisk inkoppling av texttelefoni.se 0 0 Mobilklient iphone 300 Startkostnad Årliga kostnader Budget (tkr) Utfall (tkr) * Licens Drift Projektledning/projektadministration/ Uppföljning/Standardisering Teknisk projektledning/testledning Marknadsföring/informationsarbete Support nwise Kundsupport Workshop (brukare) Referensgruppsmöten 30 8 Samtalskostnader Summa årlig kostnad 3 408, ,3 *) Utfallet är den genomsnittliga årskostnaden för projektperioden för respektive kategori. Total kostnad över 3,25 år Utredningar/optioner Nummerplan för Flexitext Utrednings- kostnad (tkr) Flexitext-inkoppling till Texttelefoni.se 0 Teknisk etablering av tjänsten textad telefoni 0 Nordiskt samarbete kring adressering Nordiskt samarbete RFC 4103 Gateway 0 IP-Mappning 112 IMS och ENUM 0 Utnyttjande av den mobila tillämpningen Utfört - ej debiterat 40 Utfört - ej debiterat 120 Utfört - ej debiterat Utredning betalningsfunktion 48 Utfört - ej debiterat Utredning automatisk inkoppling av texttelefoni.se 0 Summa utredningskostnad Sammanställning Total projektbudget inkl utredningar Totalt ÖLL debiterat PTS Total projektkostnad

18 Flexitext fas 2 Slutrapport Då det avslutande pilottestet för nationell adressering fas 2 och 3 hade beräknats genomföras inom projektbudgeten, men avbröts i förtid då tidsåtgången innebar att pilottestet inte kunde genomföras inom ramen för projektets fasta sluttidpunkt I syfte att säkerställa att de fakturerade projektmedlen har förbrukats per den har ÖLL valt att inte fakturera de kvarstående projektmedel som var tilläggsposter i förstudieplanen för aktiviteterna IP-mappning, Nummerplan för Flexitext, Nordiskt samarbete kring adressering, Utredning betalningsfunktion vilket var totalt 358 tkr. 6 Utvärdering av projektutförandet 6.1 Projektorganisation och relationer till intressenter Projektet har haft löpande avstämningar och uppföljning av kundtjänstärenden mellan projektledning, kundtjänst, kommunikatör, testteam, landstingets olika IT-tekniker på server/nätverk och underleverantören nwise för att säkerställa och utveckla driften av Flexitext-plattformen Styrgrupp och projektledning Projektledningen har haft en löpande dialog med beställaren PTS kring projektet och styrgruppsmöten har hållits regelbundet eller när det påkallats av pågående projektaktiviteter Drift I projektet Flexitext har ett antal duktiga och engagerade IT-tekniker från Landstingets centrala IT-enhet (LOVSIT) deltagit. Under åren har de deltagit med stort engagemang och expertkunskaper och säkerställt att ett system med dygnet-runt tillgänglighet har kunnat tillhandahållas. Det kan konstateras att en tjänst som Flexitext som av naturliga skäl är relativt öppen mot Internet är en utsatt driftmiljö. Vid flera tillfällen har tjänsten utsatts för sk Denial-of-Service (DoS)-attacker från utlandet, men även SIP-relaterade attacker i syfte att etablera dyra betalsamtal för egen ekonomisk vinning. Att driva en nationell tjänst med hög dygnet runt tillgänglighet i en sådan miljö kräver både bredd och spets i driftkompetensen Testteam Testarbetet har varit omfattande och många iterationer av varje release av mjukvara för respektive klient har varit föremål för omfattande tester. Centralt i det arbetet har varit att arbeta metodiskt och med fastlagda rutiner. Dessa rutiner finns beskrivna mer i detalj i bilaga 6, Teknik- och funktionsspecifikation till denna slutrapport. Arbetet har utförts främst av erfarna förskrivare inom Örebro läns landsting. 18

19 Flexitext fas 2 Slutrapport Kundtjänst Totalt besvarades 480 st ärenden under projektet. Merparten av ärendena har inkommit via e-post. En kundtjänstlogg har bifogats alla månadsrapporter i projektet. Utöver dessa ärenden hölls en löpande kontakt och dialog med förskrivare runt om i Sverige Intresseorganisationer Genom projektledningen har en kontinuerlig dialog med berörda intressegrupper skett, främst SDR och FSDB men även HI (Hjälpmedelsinstitutet). Den 27 november 2013 hölls en halvdag med SDR i Örebro för att bland annat diskutera och runda av Flexitextprojektet. Vid deltagande i mässor och lokala SDR-möten har Flexitext genom kundtjänst och kommunikatör mött olika brukargrupper och samlat in synpunkter och åsikter som förts in och påverkat arbetet med det löpande revisionsarbetet av Flexitext-plattformen. 6.2 Projektarbete och kommunikation Projektet har genomfört en rad marknadsföringsåtgärder för att sprida kännedom och kunskap kring Flexitext-tjänsten. Kommunikationsarbetet har bland annat inneburit annonsering, redaktionell text, deltagande vid mässor och informationsmöten. Se bilaga 10 för en förteckning över genomförda aktiviteter. Tillsammans med PTS tog projektet även fram en presentationsvideo som var tillgänglig på youtube och tjänstens hemsida. Bild 1,Drottning Silvia får information och en demonstration av Flexitext vid symposiet Accessing Society,

20 Flexitext fas 2 Slutrapport 7 Erfarenheter och iakttagelser Adressering är den enskilt viktigaste, men också ett av de mest komplexa områdena inom tillgänglig telefoni. Det kan i sammanhanget inte nog understrykas att en sådan lösning kännetecknas av öppenhet, transparens och leverantörsoberoende. Det finns många alternativ i IP-världen chat/e-post/sms, men inga som ger samma realtidsdialog som tecken-för-tecken och kompabilitet med klassisk texttelefoni baserat på V.21. Att ersätta Flexitext med Google Hangout innebär inte att användare av Flexitext kan ringa direkt till V.21- telefoner utan tolk. Det har varit uppskattat hos användarna att ha tillgång till en mobil texttelefon och den mobila användningen ökade också när Flexitext blev tillgängligt på smartphones, först på Android-telefoner och sedan på iphone. Av de 2295 registrerade användarna har uppskattningsvis användare använt Flexitext regelbundet och frekvent genom hela projektperioden, övriga har använt Flexitext under kortare perioder (1-2 år) när de tillfälligt haft ett förhöjt behov av texttelefon. Textad telefoni är kanske den intressantaste möjligheten att utöka tillgängligheten för vuxendöva och gravt hörselskadade, men en nationell adresseringslösning bör föregå en sådan tjänst. För användarkategorin dövblinda har Flexitexts nedladdningsbara klient varit uppskattad. Många brukare har behov av att justera färg och textstorlek långt utöver vad standardprodukter tillhandahåller. 8 Förbättringsförslag Flexitext-tjänsten stängdes och nedanstående förändringar kommer inte att kunna genomföras, men projektet vill ändå beskriva de tekniska förbättringar som diskuterats i projektgruppen: Debitering av brukare så de kan ringa betalnummer i samarbete med texttelefoniförmedlingen. Brukare som idag vill ringa till betalnummer kan inte göra det då förmedlingstjänsten texttelefoni.se inte längre debiterar brukare och därför inte tillåter samtal till betalnummer. Fler och fler använder sin smartphone till allt och ersätter till stor del sin stationära dator med telefonen. För Flexitext-apparna (ios och Android) hade det varit bra om nya användare hade kunnat registrera sig direkt i appen utan att gå till Flexitexts hemsida. 20

21 Flexitext fas 2 Slutrapport Kompabilitet mellan Flexitext och olika gratistjänster såsom Google Hangout hade varit intressant att införa för att utöka Flexitext-användarnas räckvidd. Flexitext har bedrivits i projektform med mycket utveckling av både teknik, standardisering, metodik och driftmiljö. Hade Flexitext kunnat fortsätta tillhandhållas i en förenklad driftform är det projektdeltagarnas uppfattning att enbart drift av Flexitext skulle kunna genomföras mindre resurskrävande både kostnadsmässigt såväl som bemanningsmässigt. 21

22 Flexitext slutrapport Bilaga 1

23 Flexitext fas 2 Utvecklingsetapprapport U1 Övergripande, händelser under etappen, framtida händelser, beslutslogg Avser perioden till VERSION 1.2 Örebro läns landsting

24 Flexitext fas 2 Etapprapport U1 Innehåll 1 Dokumenthistorik Definitioner Rapportens syfte Utvecklingsetapp U Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Händelser sedan föregående rapport Ny driftmiljö Säkerhetsrevision Vuxendövtolken i fickan Analysdatabas för flexiblare statistik Grafisk profil hemsida Möten under perioden Kommande händelser Etappen i förhållande till tidplan Risker Kopia beslutslogg... 5 Bilagor Bilaga 1, Beslutslogg Flexitext fas 2 2

25 Flexitext fas 2 Etapprapport U1 1 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Av Framtagning dokumentdisposition etc Anders Nilsson, CKS Färdigställd Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Granskad och godkänd Johnny Kristensen, CKS 2 Definitioner CKS Centrum för Kommunikationsstöd. Örebro läns landstings samlingsnamn på projektkontoret som arbetar med utveckling och förvaltning av kommunikationsstöd. nwise LOVSIT nwise AB, underleverantör av Flextitext-plattformens mjukvara samt leverantör av tredje linjens tekniksupport. Örebro läns landstings centrala IT-enhet med ansvar för server- och nätverksdrift av Flexitext-plattformen. 3 Rapportens syfte Rapporten ingår i projektet Flexitext fas 2 som pågår under perioden till Syftet med rapporten är att sammanfatta och kommentera den nyss genomförda utvecklingsetappen. Rapporten ligger även till grund för den löpande debiteringen. Utvecklings-/utredningsetapper benämns U<nr> med löpande stigande numrering. 4 Utvecklingsetapp U1 4.1 Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Etapprapporten U1 omfattar perioden till Under denna etapp har projektet etablerats och beställningar till underleverantörer genomförts. En ny driftorganisation har tillsatts med tillhörande driftavtal. Ny hårdvara i form av V.21 gateway samt nya servrar har beställts. Callcenter för Vuxendövtolken i fickan har konfigurerats och levererats. Den löpande driften av Flexitext sker fortfarande som planerat i MMX version Händelser sedan föregående rapport Rapporten utgör den första rapporten för projektet. Händelser sedan projektstart redovisas nedan Ny driftmiljö Tekniska designmöten har hållits mellan nwise, CKS och LOVSIT. Den nya driftmiljön kommer att bestå av redundant servermiljö som är fysiskt separerad, bakomliggande databas körs i en klustrad databasmiljö. Drift och teknik sätts upp för att möta driftkraven på tillgänglighet 24/7/365. Nya servrar har beställts och kommer att installeras allteftersom de anländer. PSTN-kapaciteten (V.21) byggs ut med redundanta PRI-servrar i fysiskt separerade datahallar. Fördelen är att projektet i och med detta klarar att balansera och fördela trafik utöver grundsystemets egentliga kapacitet, vilket gör Flexitext tåligare för trafiktoppar. 3

26 Flexitext fas 2 Etapprapport U Säkerhetsrevision Förhandlingar avseende säkerhetsrevision av plattform och klienter har förts med Digifort och kostnader och tidplan har fastställts. Revisionen kommer att ske i början av utvecklingsetapp U Vuxendövtolken i fickan Västerbottens läns landsting arbetar i projektform med att etablera Vuxendövtolken i fickan på uppdrag av Socialstyrelsen. I CKS uppdrag med Flexitext ingår att stödja detta projekt med en callcenterlösning. Under perioden har ett callcenter baserat på MMX 4.5 konfigurerats, testats och levererats till Västerbottens läns landsting. Vissa modifieringar behövs för att få tjänsten att rulla felfritt i version 4.5 och det bör framöver noga övervägas om version 5.0 skall inväntas. Ursprunglig plan är att detta callcenter kommer under utvecklingsetapp U3 migrationstestas och flyttas över till den nyutvecklade Flexitextplattformen i MMX version 5 och driftas i den nya utbyggda driftmiljön Analysdatabas för flexiblare statistik I samband med breddlanseringen av Flexitext som en nationell tjänst finns löpande behov att från tid till annan analysera hur tjänsten används och besvara frågor av mer teknisk karaktär. Det kommer att vara viktigt att mäta förändringar i brukarnas beteenden för att säkerställa att tjänsten utvecklas och anpassas till sin föränderliga omvärld. Under det treåriga projektet att etablera och utvärdera Flexitext ingår det att genomföra och följa upp genomförda marknadsföringsinsatser för att säkerställa att marknadsföringsresurserna får det bästa genomslaget i den identifierade målgruppen. Hur dessa frågeställningar ser ut går inte att förutse utan måste kunna utformas och besvaras när frågeställningen uppstår. För att tekniskt möta dessa behov av analysstöd har CKS bestämt att bygga upp en analysdatabas som är separerad från driften. Separationen av miljöerna möjliggör att tunga beräkningar och analyser kan genomföras utan att tjänstens tillgänglighet påverkas. Just nu arbetar LOVSIT med att identifiera och testa bästa tekniska lösning för att replikera driftdatabasens innehåll till analysdatabasen. Önskas mer information finns ett sammanfattande idédokument som kan skickas över Grafisk profil hemsida Påbörjat arbete med grafisk formgivning av ny hemsida med underleverantören Onesys (som stått för den tekniska plattformen och den grafiska profilen på Förslag på logotyp och design på hemsida kommer att presenteras på nästa möte med PTS för feedback och beslut Möten under perioden Projektmöten PMFLEX001, Deltagare: CKS och nwise PMFLEX002, ursprungligen planerat till men senarelades av logistiska skäl (flygkaos). Deltagare: CKS och nwise Möten angående Vuxendövtolken i fickan Totalt sedan augusti har hållits nio telefonmöten med Västerbottens läns landsting varav tre möten hållits under U1 för att stämma av etableringen av tjänsten och hantera avvikelser från tid till annan. 4

27 Flexitext fas 2 Etapprapport U1 Övriga möten - Tekniska designdiskussioner har hållits löpande mellan nwise och LOVSIT. - Landstingsinterna teknikmöten för uppföljning av drift samt design av ny driftmiljö. - Projektledarmöten inom projektkontoret CKS sker näst intill dagligen för att diskutera och parera uppkomna situationer. 4.3 Kommande händelser Datum för ny driftmiljö på plats och installerad exkl MMX-mjukvara har fastställts till den Installation MMX 5, versionsrelease 28/1 görs senast den nwise supportar installationen och gör initiala parameter- och driftkontroller. Testdokumentation kommer att tas fram och testning påbörjas. Genomförda tester och resultat dokumenteras och återrapporteras till leverantören nwise samt teknik/drift på LOVSIT. Rättning och testarbete pågår iterativt tills en stabil och driftsäker produktionsmiljö uppnåtts. Första versionen av Androidklient med alla funktioner exklusive slutgiltigt grafiskt gränssnitt levereras den sista februari 2011 för inledande testning. Slutgiltig Androidklient inklusive grafiskt utseende kommer i versionsuppgraderingen sista mars Etappen i förhållande till tidplan Viss fördröjning av hårdvara har senarelagt vissa aktiviteter av teknisk karaktär, men vi bedömer att de aktiviteter som nu pågår parallellt och som sedan smälter samman i installationen den innebär att testperioden påbörjas den vecka som den ursprungliga tidplanen angett. 5 Risker Något förlängda leveranser avseende beställd hårdvara över jul och nyårshelgerna har noterats och skulle dessa inte levereras enligt leverantörernas utfästelser skulle det kunna påverka tidplanen negativt. Utrustningen är dock av standardtyp och risken bedöms därför som liten. Androidklienten är en ny klientplattform som är mindre testad än de övriga klientplattformarna för Flexitext och extra omsorg kommer därför att läggas vid att få en så allomfattande testning som möjligt. För att säkerställa att problem och buggar kan isoleras till Androidklienten är det viktigt att testningen av serverplattformen sker först för att se att tidigare klienter och serverplattform fungerar som avsett innan Androidklienten sluttestas. 6 Kopia beslutslogg Aktuell beslutslogg för projektet i enlighet med PTS direktiv i Förstudieunderlaget bifogas som bilaga 1. 5

28 Flexitext slutrapport Bilaga 2

29 Flexitext fas 2 Utvecklingsetapprapport U2 Övergripande, händelser under etappen, framtida händelser, beslutslogg Avser perioden till VERSION 1.1 Örebro läns landsting

30 Flexitext fas 2 Etapprapport U2 Innehåll 1 Dokumenthistorik Definitioner Rapportens syfte Utvecklingsetapp U Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Händelser sedan föregående rapport Tala direkt höra direkt Vuxendövtolken i fickan Dokument framtagna under Etapp U Ny driftmiljö Testning Säkerhetsrevision Analysdatabas för flexiblare statistik Hemsida Möten under perioden Kommande händelser Etappen i förhållande till tidplan Kommande etapp i förhållande till förstudieunderlaget Risker Kopia beslutslogg... 6 Bilagor Bilaga 1, Beslutslogg Flexitext fas 2 2

31 Flexitext fas 2 Etapprapport U2 1 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Av Färdigställd Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Granskad och godkänd Johnny Kristensen, CKS 2 Definitioner CKS Centrum för Kommunikationsstöd. Örebro läns landstings samlingsnamn på projektkontoret som arbetar med utveckling och förvaltning av kommunikationsstöd. nwise LOVSIT nwise AB, underleverantör av Flextitext-plattformens mjukvara samt leverantör av tredje linjens tekniksupport. Örebro läns landstings centrala IT-enhet med ansvar för server- och nätverksdrift av Flexitext-plattformen. 3 Rapportens syfte Rapporten ingår i projektet Flexitext fas 2 som pågår under perioden till Syftet med rapporten är att sammanfatta och kommentera den nyss genomförda utvecklingsetappen. Rapporten ligger även till grund för den löpande debiteringen. Utvecklings-/utredningsetapper benämns U<nr> med löpande stigande numrering. 4 Utvecklingsetapp U2 4.1 Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Etapprapporten U2 omfattar perioden till Under denna etapp har den tekniska driftmiljön färdigställts, mjukvaran testats i flera iterationer, hemsida installerats och säkerhetsrevisionsarbetet påbörjats. 4.2 Händelser sedan föregående rapport Rapporten utgör den andra rapporten i projektet och nedan rapporteras händelser sedan U1. Aktiviteter speciellt listade i förstudieunderlaget under Etapp U Tala direkt höra direkt Tala direkt höra direkt är etablerat och har ingår i testfallen för den nedladdningsbara klienten där funktionen godkändes i samband med iteration två Vuxendövtolken i fickan Västerbottens läns landsting arbetar i projektform med att etablera Vuxendövtolken i fickan på uppdrag av Socialstyrelsen. I CKS uppdrag med Flexitext ingår att stödja detta projekt med en callcenterlösning. Under perioden har ett callcenter baserat på MMX 4.5 konfigurerats, testats och levererats till Västerbottens läns landsting. Under perioden har justeringar i nätverksmiljön gjort att tjänsten i version MMX 4.5 blivit stabilare. Planen är att detta callcenter kommer under utvecklingsetapp U3 migrationstestas och flyttas över till den nyutvecklade Flexitextplattformen i MMX version 5 och driftas i den nya utbyggda driftmiljön. 3

32 Flexitext fas 2 Etapprapport U2 Dokument speciellt listade i förstudieunderlaget under Etapp U Dokument framtagna under Etapp U2 Testplan - Skriven och kommunicerad till projektgrupp/testgrupp - Finns i projektarkivet Testspecifikation/testlogg/testfall/testutfall - Operativt arbetsdokument som dokumenterar varje testiteration - Uppdateras löpande av testteamet Testrapport (påbörjad) - Färdigställs i samband med testernas avslutande. Övrig avrapportering av etappen utöver listade aktiviteter i förstudieunderlaget Ny driftmiljö Den tekniska driftmiljön för Flexitext 5 är färdigställd och genomgår nu säkerhetsrevision Testning Under perioden har utförliga tester av Flexitextplattformen genomförts. Fokus har varit på klienter, samtalsflöden och användaradministration. Vi har genomfört tre fullt dokumenterade iterationer med mellanliggande justeringar och rättningar; - Testomgång 1 på MMX 5 ver 10 - Testomgång 2 på MMX 5 ver 10 med hotfix - Testomgång 3 på MMX 5 ver 11 (uppgradering gjordes ) Efter Testomgång 3 kvarstår några kritiska fel (inom användaradministation, nedladdningsbar klient och Androidklient) som skall rättas med en hotfix i början av april. Runt ett antal mindre kritiska avvikelser förs dialog med nwise inför release av MMX 5 ver 12. Androidklienten har levererats i en förbättrad, men ännu ej driftfärdig version. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra klienten pågår Säkerhetsrevision Säkerhetsrevisionen av hemsidan påbörjades den och revision av driftplattformen påbörjades Resultatet kommer under att användas för slutjusteringar av server och kommunikationsmiljö Analysdatabas för flexiblare statistik För att tekniskt möta dessa behov av analysstöd har CKS bestämt att bygga upp en analysdatabas som är separerad från driften. Separationen av miljöerna möjliggör att tunga beräkningar och analyser kan genomföras utan att tjänstens tillgänglighet påverkas. LOVSIT har påbörjat arbetet med att replikera driftdatabasens innehåll till analysdatabasen varje natt. Ett administrationsgränssnitt har utvecklats för att möjliggöra rapportuttag och filtrering. 4

33 Flexitext fas 2 Etapprapport U Hemsida Arbetet med att producera ny hemsida fortgår och den nya hemsidan med teknikplattform inklusive mobilanpassade sidor installerades den Finjustering pågår av de grafiska elementen samt att arbetet med att lägga in fullständig information fortsätter. Eftersom justeringarna på hemsidan är kosmetiska samt rör textinnehåll kunde säkerhetsrevisionen inledas som planerat den med fullskalig testning av säkerhetsföretaget Digifort Möten under perioden Projektmöten PMFLEX003, med fokus på klienter, tidplan och dokumentation Deltagare: CKS och nwise PMFLEX004, med fokus på tidplan och leveranser Deltagare: CKS och nwise Övriga möten - Tekniska designdiskussioner har hållits löpande mellan nwise och LOVSIT. - Löpande avstämning av testresultat (testpersonal/cks/nwise support samt projektledare nwise) - Möten med säkerhetsrevisionskonsulter (Digifort) samt leverantör hemsida (Onesys). - Landstingsinterna teknikmöten för uppföljning av drift och utvärdering av ny driftmiljö. - Projektledarmöten inom projektkontoret CKS sker näst intill dagligen för att diskutera och parera uppkomna situationer. 4.3 Kommande händelser Under etapp U3 skall plattformen och klienter färdigställas och driftsättas. 4.4 Etappen i förhållande till tidplan Även om många aktiviteter kunnat genomföras enligt tidplan så är arbetet med leveranstester och rättningar iterativt och svårt att fullständigt tidsätta. Vi förväntar oss nu att det kommer att ta fler iterationer än tidigare planerat för att få en version av samtliga klienter som kan gå i skarp drift. Detta gör att testperioden drar ut cirka 3-4 veckor i förhållande till tidplan. Väsentligt för bedömningen är också den hotfix som levereras i början av april. 4.5 Kommande etapp i förhållande till förstudieunderlaget Arbetet med att färdigställa plattformen och samtliga klienter och hemsida kommer att pågå. Statistikverktyg färdigställs och informationsarbete genomföras (omfattning på marknadsföringen direkt vid lanseras bör diskuteras av styrgrupp). Planering av migration av användare till nya plattformen skall slutföras. 5 Risker Leveranstesterna sker iterativt med rättningar och antalet iterationer har blivit fler än beräknat. Väsentligt för tidplanen är den hotfix som släpps i början av april i syfte att rätta de sista kritiska bristerna i plattformen. 5

34 Flexitext fas 2 Etapprapport U2 Androidklienten är en ny klientplattform som är mindre testad än de övriga klientplattformarna för Flexitext och extra omsorg kommer därför att läggas vid att få en så allomfattande testning som möjligt. För att säkerställa att problem och buggar kan isoleras till Androidklienten är det viktigt att testningen av serverplattformen sker först för att se att tidigare klienter och serverplattform fungerar som avsett innan Androidklienten sluttestas. 6 Kopia beslutslogg Aktuell beslutslogg för projektet i enlighet med PTS direktiv i Förstudieunderlaget bifogas som bilaga 1. 6

35 Flexitext - fas 2, Beslutslogg PTS ställer krav på att projektet under hela projektets genomförande ska ha en uppdaterad beslutslogg. Denna logg ska innehålla information om beslut som tagits som påverkar det ursprungliga scopet av projektet, dvs. ändringar av scopet i kravspecifikationen (tillägg, borttag eller ändringar av existerande krav) och ändringar som påverkar projektplanen (ex. organisatoriska ändringar, avgränsningar, ändrade förutsättningar, tidplaner etc). Dessa beslut kan endast tas på styrgruppsmöten. Loggen ska även innehålla beslut som tas löpande inom projektet som är av betydelse men som inte påverkar tidplan, budget, kvalitet eller krav (exempel är inköp av likvärdig server men annat märke än vad som tidigare angivits etc.). PTS kan när som helst kräva att se denna beslutslogg. Beslutsloggen kan uppdateras under projektets normala möten (såsom projektmöten) men också under styrgruppsmöten. STGRP=Styrgrupp (SGFLEX###), PM=Projektmöte (PMFLEX###), PL-möte (Projektledarmöte) Id Datum Ansvarig Forum Beskrivning av beslut Referenser JKR PM Beslutades att beställa nya servrar samt uppsättning av PRI. Detta beslut är i enlighet med budget. Projektmötesprotokoll PMFLEX001_protokoll.doc ANNI PM Mindre justeringar av tidplan för att passa med nwise månatliga versionsreleaser samt att bärvågsdetektering påbörjats hos SPRIDA för att pågå parallellt med teknikinstallationer. Påverkar enstaka detaljer i tidplanen, men inte övergripande tidplan för projektet. Projektmötesprotokoll PMFLEX001_protokoll.doc ANNI PL Beslut att inom ramen för befintlig projektbudget lägga till en analysdatabas för att hantera rapportering och analyser i form av ad-hoc frågor Styrgrupp STGRP Utredningen Betalningsfunktion för Flexitext skall påbörjas med måldatum att vara färdigställd Idédokument analysdatabas (syfte, mål och tillvägagångssätt) Flexitext_analysdatabas.doc SGFLEX001_protokoll.doc Styrgrupp STGRP Utredningen Utnyttjande av den mobila tillämpningen skall påbörjas med måldatum att vara färdigställd SGFLEX001_protokoll.doc Beslutslogg Flexitext fas 2.xls 1/ :44

36 Flexitext slutrapport Bilaga 3

37 Flexitext fas 2 Utvecklingsetapprapport U3 Övergripande, händelser under etappen, framtida händelser, beslutslogg Avser perioden till VERSION 1.1 Örebro läns landsting

38 Flexitext fas 2 Etapprapport U3 Innehåll 1 Dokumenthistorik Definitioner Rapportens syfte Utvecklingsetapp U Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Händelser sedan föregående rapport Leveranstester Migrera produktionsmiljö Workshops Ny hemsida Kundtjänst etablerad Marknadsföring Dokument framtagna under Etapp U Säkerhetsrevision Analysdatabas för flexiblare statistik Möten under perioden Kommande händelser Etappen i förhållande till tidplan Kommande etapp i förhållande till förstudieunderlaget Risker Kopia beslutslogg... 6 Bilagor Bilaga 1, Beslutslogg Flexitext fas 2 2

39 Flexitext fas 2 Etapprapport U3 1 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Av Färdigställd Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Granskad och godkänd Johnny Kristensen, CKS 2 Definitioner CKS Centrum för Kommunikationsstöd. Örebro läns landstings samlingsnamn på projektkontoret som arbetar med utveckling och förvaltning av kommunikationsstöd. nwise LOVSIT nwise AB, underleverantör av Flextitext-plattformens mjukvara samt leverantör av tredje linjens tekniksupport. Örebro läns landstings centrala IT-enhet med ansvar för server- och nätverksdrift av Flexitext-plattformen. 3 Rapportens syfte Rapporten ingår i projektet Flexitext fas 2 som pågår under perioden till Syftet med rapporten är att sammanfatta och kommentera den nyss genomförda utvecklingsetappen. Rapporten ligger även till grund för den löpande debiteringen. Utvecklings-/utredningsetapper benämns U<nr> med löpande stigande numrering. 4 Utvecklingsetapp U3 4.1 Övergripande sammanfattning av utvecklingsetappen Etapprapporten U2 omfattar perioden till Under denna etapp har den tekniska driftmiljön i skarp drift övergått till ny version, mjukvaran testats i flera iterationer, ny version av flexitext införts och hemsida lanserats. 4.2 Händelser sedan föregående rapport Rapporten utgör den andra rapporten i projektet och nedan rapporteras händelser sedan U2. Aktiviteter speciellt listade i förstudieunderlaget under Etapp U Leveranstester Under perioden har utförliga tester av Flexitextplattformen genomförts. Fokus har varit på klienter, samtalsflöden och användaradministration. Vi har till och med driftstart genomfört sex fullt dokumenterade iterationer med mellanliggande justeringar och rättningar; - Testomgång 1 på MMX 5 ver 10 - Testomgång 2 på MMX 5 ver 10 med hotfix - Testomgång 3 på MMX 5 ver 11 - Testomgång 4 på MMX 5 ver 11 med hotfix - Testomgång 5 på MMX 5 ver 12 - Testomgång 6 på MMX 5 ver 12 med hotfix 3

40 Flexitext fas 2 Etapprapport U3 Efter Testomgång 6 kvarstår inte enligt testutfallet några kritiska fel i administration, webklient, mobilklient (Midp) eller nedladdningsbara klienten, men några avvikelser finns som återrapporterats till utvecklingsteamet för justeringar i kommande releaser. Alla kritiska fel i Androidklienten åtgärdades i ett intensivt antal separata tester och versionsfixar i början av juni Migrera produktionsmiljö Den 16 maj genomfördes en generalrepetition med alla tekniker där samtliga moment i migreringen av Flexitext gicks igenom för att förbereda för migrering efterföljande dag den 17 maj. Osäkerhet uppstod runt ett moment i migreringsprocessen rörande användaradministrationen varför beslutet togs att stoppa den planerade migreringen tills tester verifierat att processen fungerade. Den 18 maj gavs klartecken för migrering och den 19 maj 2011 kopplades den gamla driftplattformen (4.5) ur och en helt ny driftplattform baserad på MMX 5.0 kopplades in. Samtliga användare överfördes till nya systemet som togs i drift kl 14:21. Totalt var tjänsten avstängd mellan 13:00 och 14:21. Samtliga användare hade meddelats via e-post dagen innan om ett planerat driftstopp under tre timmar (13-16). Den gamla driftplattformen vilar just nu som en cold stand-by, men kommer sedan att uppgraderas till samma version som den skarpa driftversionen och användas som testplattform för nya tjänster och funktioner Workshops På styrgruppens möte ( , SGFLEX002) beslutades att workshop skulle flyttas fram till september Ny hemsida Ny hemsida lanserades den Vi har identifierat att vi behöver göra justeringar och förbättringar i informationsmaterialet och har tagit in en dedikerad informatör (med erfarenhet från verksamhetsområdet, döva och god engelska) som under sommaren kommer att arbeta igenom allt material och webben. Den engelska webben kommer att bli en full översättning av den svenska. Vi vill låta den svenska sätta sig och bli finjusterad innan översättningen genomförs för att undvika för mycket uppdaterings-/dubbelarbete Kundtjänst etablerad Etablering av en fast kundtjänst för Flexitext har skett och de nya kontaktvägarna har stått öppna från och med lanseringen den Kundtjänsten besvarar användarfrågor, uppdaterar hemsidans FAQ och lägger ut information om eventuella driftstörningar i tjänsten Marknadsföring I samband med lanseringen av Flexitext fas 2 publicerade Dövas Tidning en artikel den om Flexitext. Nyhetsutskick via e-post till befintliga användare genomförde i samband med lanseringen och PTS publicerade Flexitext som en nyhet: Dokument speciellt listade i förstudieunderlaget under Etapp U3. 4

41 Flexitext fas 2 Etapprapport U Dokument framtagna under Etapp U3 Rapport Testresultat - Färdigställd i samband med lanseringen. Testfall och återstående rest återrapporterad till utvecklingsteamet. Rapport Acceptanstester - Ingår i Rapport Testresultat Produktbeskrivning - Utgörs av hemsidan. Enskilt produktblad och engelsk översättning sker under sommaren. Användardokumentation för installation och drift - Finns på hemsidan. Finjusteringar sker under sommaren, se hemsida ovan. Användarmanual & FAQ för slutanvändarna - Finns på hemsidan. Finjusteringar sker under sommaren, se hemsida ovan. Övrig avrapportering av etappen utöver listade aktiviteter i förstudieunderlaget Säkerhetsrevision Säkerhetsrevisionen av hemsidan påbörjades den och revision av driftplattformen påbörjades därefter Resultatet av revisionen har använts för slutjusteringar av server och kommunikationsmiljö Analysdatabas för flexiblare statistik För att tekniskt möta dessa behov av analysstöd har CKS bestämt att bygga upp en analysdatabas som är separerad från driften. Separationen av miljöerna möjliggör att tunga beräkningar och analyser kan genomföras utan att tjänstens tillgänglighet påverkas. LOVSIT har säkerställt att replikering av driftdatabasens innehåll till analysdatabasen görs varje natt. Ett administrationsgränssnitt har utvecklats för att möjliggöra rapportuttag och filtrering. Rapporter har byggts och kan redovisas. En skillnad som identifierats mellan 4.5 och 5.0 är att alla samtal inklusive från och till mobil (Java Midp och Android) alla hanteras som SIP. Tidigare var den mobila tillämpningen mer av en speciallösning och i samband med 5.0 har Flexitextplattformen byggts ut och förberetts för att på ett standardiserat sätt hantera många olika typer av klienter. Att särredovisa mobilanvändning har visat sig inte kunna göras utifrån innehållet i Flexitext CDR-poster. Vi kommer att få tilläggsutveckla stöd för identifiering av klienttyp i CDR-posterna, en funktion som är planerad att införas med kommande månadsuppgradering av plattformen Möten under perioden Projektmöten PMFLEX005, med fokus på klienter, tidplan och dokumentation Deltagare: CKS och nwise PMFLEX006, med fokus på tidplan och leveranser Deltagare: CKS och nwise Övriga möten - Tekniska designdiskussioner har hållits löpande mellan nwise och LOVSIT. 5

42 Flexitext fas 2 Etapprapport U3 - Löpande avstämning av testresultat (testpersonal/cks/nwise support samt projektledare nwise) - Möten med säkerhetsrevisionskonsulter (Digifort) samt leverantör hemsida (Onesys). - Landstingsinterna teknikmöten för uppföljning av drift och utvärdering av ny driftmiljö. - Projektledarmöten inom projektkontoret CKS sker näst intill dagligen för att diskutera och parera uppkomna situationer. 4.3 Kommande händelser Styrgruppen beslutade att senarelägga utredningen rörande den mobila tillämpningen till efter workshopen i september. Leverantören skall till nästa styrgrupp presentera en översiktlig bedömning av faktorer som påverkar utredningsuppdragen sinsemellan inklusive en plan för att få det bästa sammanhållna angreppssättet på utredningarna. 4.4 Etappen i förhållande till tidplan Även om många aktiviteter kunnat genomföras enligt tidplan så var arbetet med leveranstester och rättningar iterativt svårt att tidsätta för projektet. Antalet iterationer blev fler än ursprungligen planerat. Testperioden drog därför ut på tiden, men eftersom andra aktiviteter kunde pågå parallellt höll projektet den ursprungliga tidplanen och kunde byta driftplattform den samt lansera hemsidan i samband med artikel i Dövas tidning den Kommande etapp i förhållande till förstudieunderlaget Ingen fullständigt definierad etapp U4 finns utan förslagsvis läggs en plan för kommande utvecklingsetapper baserad på avrapporteringen av den i styrgruppen beslutade översynen av projektets utredningar och deras beroende av varandra (se 4.3 ovan). 5 Risker Vi förväntar oss att även fortsättningsvis behöva bevaka olika varianter av telefoner kombinerat med olika versioner av operativsystemet Android för att upprätthålla klientens funktionalitet. Att återskapa och testa alla kombinationer av telefoner och operativ är inte praktiskt möjligt varför vi fortsätter vara lyhörda för brukarfeedback. 6 Kopia beslutslogg Aktuell beslutslogg för projektet i enlighet med PTS direktiv i Förstudieunderlaget bifogas som bilaga 1. 6

43 Flexitext slutrapport Bilaga 4

44 Flexitext slutrapport Bilaga 4, Statistik 2011 Förtydliganden kring bifogad statistik: Sid 3, Samtalsstatus kategorin Oidentifierat består främst av samtal som ringts med plattformen Flexitext fas 1 då denna kategorisering infördes i och med att Fas 2 togs i drift 19 maj Under driften av Fas 2 förekommer ett fåtal oidentifierade samtal (13 st under 2012) dessa samtal har inte kunnat kategoriseras på grund av att de avbrutits innan en status kunnat fastställas. Sid 3, Fördelning uppringt nummer kategorin Annat är samtal som ringts från plattformen till annan texttelefon som inte ingår i någon av de övriga kategorierna; 112 Alarm, Förmedlingstjänsten, 1177 Sjukvårdsupplysningen eller utlandssamtal.

45 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 1 av :31:40 Urpt_Flexitext_Monthly_1 Antal samtal Urpt_Flexitext_Monthly_ Antal samtal per veckodag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Antal samtal per timme Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

46 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 2 av :31:40 Samtalslängd min min min min min min min min min min min min 90- min Antal unika användare januari 2011 mars 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 Samtal per månad januari 2011 mars 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

47 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 3 av :31:40 Samtalsstatus Inget svar Oidentifierat Uppkopplat Upptaget Vidarekopplat Samtalstyp Inkommande tal Login MTX mobilt till V21 Utgående tal V21 till Webb Webb till Webb Fördelning uppringt nummer Alarm Annat Förm. t jänst Sjukv.uppl. Ut land Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

48 Flexitext slutrapport Bilaga 4, Statistik 2012 Förtydliganden kring bifogad statistik: Sid 3, Samtalsstatus kategorin Oidentifierat består främst av samtal som ringts med plattformen Flexitext fas 1 då denna kategorisering infördes i och med att Fas 2 togs i drift 19 maj Under driften av Fas 2 förekommer ett fåtal oidentifierade samtal (13 st under 2012) dessa samtal har inte kunnat kategoriseras på grund av att de avbrutits innan en status kunnat fastställas. Sid 3, Fördelning uppringt nummer kategorin Annat är samtal som ringts från plattformen till annan texttelefon som inte ingår i någon av de övriga kategorierna; 112 Alarm, Förmedlingstjänsten, 1177 Sjukvårdsupplysningen eller utlandssamtal. Sid 4, Fördelning klienter kategorin <blank> är samtal som ringts före plattformen uppgraderades med en uppdaterad lösning för identifiering av klienttyp i samtalsloggarna (CDR).

49 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 1 av :29:48 Urpt_Flexitext_Monthly_1 Antal samtal Urpt_Flexitext_Monthly_ Antal samtal per veckodag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Antal samtal per timme Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

50 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 2 av :29:48 Samtalslängd min min min min min min min min min min min min 90- min Antal unika användare januari 2012 mars 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 Samtal per månad januari 2012 mars 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

51 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 3 av :29:48 Samtalsstatus Inget svar Oidentifierat Uppkopplat Upptaget Vidarekopplat Samtalstyp M TX mobilt till V21 V21 till Webb Webb till Webb Fördelning uppringt nummer Alarm Annat Förm. t jänst Sjukv.uppl. Ut land Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

52 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 4 av :29:48 Fördelning klienter Mobilklient NLK Port al Webbklient Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

53 Flexitext slutrapport Bilaga 4, Statistik 2013 Förtydliganden kring bifogad statistik: Sid 3, Fördelning uppringt nummer kategorin Annat är samtal som ringts från plattformen till annan texttelefon som inte ingår i någon av de övriga kategorierna; 112 Alarm, Förmedlingstjänsten, 1177 Sjukvårdsupplysningen eller utlandssamtal. Sid 4, Fördelning klienter kategorin <blank> är samtal som ringts före plattformen uppgraderades med en uppdaterad lösning för identifiering av klienttyp i samtalsloggarna (CDR).

54 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 1 av :59:50 Urpt_Flexitext_Monthly_1 Antal samtal Urpt_Flexitext_Monthly_ Antal samtal per veckodag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Antal samtal per timme Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

55 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 2 av :59:50 Samtalslängd min min min min min min min min min min min min 90- min Antal unika användare januari 2013 mars 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 Samtal per månad januari 2013 mars 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

56 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 3 av :59:50 Samtalsstatus Inget svar Uppkopplat Upptaget Vidarekopplat Samtalstyp M TX mobilt till V21 Utgående tal V21 till Webb Webb till Webb Fördelning uppringt nummer Alarm Annat Förm. t jänst Sjukv.uppl. Ut land Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

57 Flexitext Månadsrapport Urval: Sida 4 av :59:50 Fördelning klienter Mobilklient NLK Port al Webbklient Örebro Läns Landsting CKS, Centrum för Kommunikationsstöd Nikolaigatan ÖREBRO Tel: Fax: +46 (19) (19) Flexitext

58 Flexitext slutrapport Bilaga 5

59 Real-time text (RTT) using SIP Message [IETF RFC 3428] Version: February 2013 Technical specification: Reliable RTT (real-time text) Abstract This document describes a private Session Initiation Protocol (SIP) [IETF RFC 3261] header (P-header), used to achieve real-time sending of text using SIP Message requests, along with its applicability. The formatting of the real-time text (RTT) messages follows ITU-T Recommendation T.140. This Technical Specification for RTT exchange between ICT systems (including networks, devices, services and protocols) is made available by the Swedish Post and Telecom Authority (PTS), It is made freely available and without any claims on Intellectual Property Rights (IPRs) providing a common specification for RTT exchange. Its most recent, published version always supersedes all previous versions. The copyright for this specification belongs to the Swedish Post and Telecom Authority (PTS). This specification is free to use and to publish. Table of Contents Abstract Introduction and scope Overall applicability Conventions Overview Sending SIP Messages Protection against Loss of Data SIP Private Header The P-Safe-Text header P-Safe-Text Header Syntax Content Type Content Interoperability Miscellaneous IANA Considerations References Normative references Informative references... 4 Appendix A (informative): SIP examples... 5 A.1 Example of SIP Invite Request containing a P-Safe-Text header... 5 A.2 Example of SIP 200 OK Response to an Invite Request, containing a P-Safe-Text header... 5 A.3 Example of SIP Message Request with Content-Type-Header set to 'text/plain'... 5

60 Reliable RTT (real-time text) Version: February Introduction and scope This Technical Specification defines a way to provide reliable, real-time, character-by-character conversation functionality using SIP MESSAGE [IETF RFC 3428] requests. The purpose is to present the text typed by the sender as soon as possible on the device of the receiving party (unless otherwise preferred by the sender - e.g. an individual preference for word completion through predictive text input). The method is typically implemented in the user agent client (UAC) by sending a MESSAGE request as soon as possible, after the detection of user input. The difference from the standard behaviour is that the UAC doesn't wait for the user to hit the return key before sending, instead every typed character can be sent individually or as a group of characters. The P-Header defined in this document is used to facilitate a simple negotiation procedure, where the UAC and user agent server (UAS) indicates support for this method of sending text by including the header. 2. Overall applicability The SIP extension specified in this document makes no assumptions regarding the surrounding environment it operates in, except a SIP compliant UAC and UAS. A UAS not implementing the mechanism described in this document can safely ignore the P-Header described. 3. Conventions The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in [IETF RFC 2119]. 4. Overview This document describes a way to address the requirement to let characters appear in real-time as they are typed, not as a block of text after it is written (as they do in a typical IM or SMS application) using only the SIP protocol. A private extension header is used to mimic this behaviour using plain SIP Message requests. The obvious advantage of this method is its simplicity. Since this method uses the SIP signalling path instead of the speech path, to transfer text, it also achieves a higher degree of reliability. 5. Sending SIP Messages The UAC MUST send SIP MESSAGE Requests in an established SIP dialogue to ensure that the sent messages gets delivered to the correct UAS. Page 2

61 Reliable RTT (real-time text) Version: February Protection against Loss of Data The UAC MUST never send more than 4 SIP MESSAGE requests per second and there MUST be at least 250ms between each SIP MESSAGE Requests sent. The UAS can send SIP MESSAGE Request using UDP or TCP. To avoid congestion the UAC MUST wait for a SIP MESSAGE Response before sending the next SIP MESSAGE Request and the UAC SHOULD send SIP MESSAGE Request using TCP. 7. SIP Private Header 7.1. The P-Safe-Text header The purpose of the P-Safe-Text header field is to provide an indication from a SIP UAC that it supports this way of sending text real-time. If used the header MUST be present in the SIP INVITE request. It is also used for a SIP UAS to confirm the support for sending text this way. If used, this header field MUST occur in a final 200 OK Response. To detect missing characters this header SHALL contain a sequence number and be present in every SIP MESSAGE Request sent P-Safe-Text Header Syntax The syntax of the P-Safe-Text header is described as an augmented [IETF RFC 4234] Backus-Naur Form (BNF): P-Safe-Text = "P-Safe-Text" 8. Content Type A SIP UAC utilizing the Reliable RTT (real-time text) way of sending a SIP Message Request MUST specify the Content Type Header to use media type 'text' and media sub type 'plain'. If no character encoding is specified contents MUST be UTF-8 encoded. A SIP UAS receiving a SIP Message Request with this content type SHALL treat the text as entered character-by-character and SHALL NOT add a trailing CR-LF to the text. 9. Content The UAC SHOULD add all buffered written characters since the last SIP MESSAGE Request was sent. Take into consideration the MTU for the current network and IP protocol used. 10. Interoperability Any ICT systems (including networks, devices, services and protocols) interoperating with Reliable RTT SHALL comply with the functional and interoperability requirements presented in the present document (published on the Internet and freely available). Page 3

62 Reliable RTT (real-time text) Version: February Miscellaneous The UAC SHOULD use SIP via TCP when sending text to ensure the best transport reliability. Reliable RTT is fully compatible with [IETF RFC 3428], SIP chat. The UAC can therefore in the same SIP dialogue use messages with Reliable RTT header mixed with messages without Reliable RTT header. This enables Reliable RTT interoperability with any SIP chat based system, also supporting use from mobile devices. 12. IANA Considerations This Technical Specification includes no request to IANA. 13. References All [RFC(number)] references have been issued by the Internet Engineering Task Force (IETF). All IETF RFCs are freely available at Normative references [RFC2119] Bradner, S., "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", BCP 14, RFC 2119, March [RFC3261] [RFC4234] [RFC3428] [ITU.T ] Rosenberg, J., Schulzrinne, H., Camarillo, G., Johnston, A., Peterson, J., Sparks, R., Handley, M., and E. Schooler, "SIP: Session Initiation Protocol", RFC 3261, June Crocker, D., Ed. and P. Overell, "Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF", RFC 4234, October Campbell, B., Rosenberg, J., Schulzrinne, H.,Huitema, C., and D. Gurle, "Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging", RFC 3428, December "Protocol for Multimedia Application Text Conversation", ITU-T Recommendation T.140, February Informative references [RFC3410] Case, J., Mundy, R., Partain, D., and B. Stewart, "Introduction and Applicability Statements for Internet-Standard Management Framework", RFC 3410, December [RFC2629] Rose, M., "Writing I-Ds and RFCs using XML", RFC 2629, June Page 4

63 Reliable RTT (real-time text) Version: February 2013 Appendix A (informative): SIP examples A.1 Example of SIP Invite Request containing a P-Safe-Text header INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 Max-Forwards: 70 To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: P-Safe-Text: 0 Content-Type: application/sdp Content-Length: 134 A.2 Example of SIP 200 OK Response to an Invite Request, containing a P- Safe-Text header SIP/ OK Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 ;received= To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: P-Safe-Text: 0 Content-Type: application/sdp Content-Length: 123 A.3 Example of SIP Message Request with Content-Type-Header set to 'text/plain' MESSAGE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 Max-Forwards: 70 To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 3 MESSAGE Contact: P-Safe-Text: 1 Content-Type: application/sdp Content-Length: 134 Page 5

64 Flexitext slutrapport Bilaga 6

65 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation VERSION 1.3 Örebro läns landsting

66 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation Innehåll 1 Dokumenthistorik Bakgrund Syfte Mål Tillvägagångssätt Avgränsningar Beskrivning av Flexitext Flexitext-projektets mål Flexitext målgrupp I vilka sammanhang används Flexitext Kortfattat vad Flexitext gör för användarna Flexitext teknikplattform Övergripande systemarkitektur Servermaskiner Gateway-tjänster Loggning och CDR-poster Installation och adressering Installation Registrering av användare Adressering Textflöde Aktuella textprotokoll Klienter Webbklient Nedladdningsbar klient Mobilklient för Android Mobilklient för iphone Mobilklient Java Hemsida och övriga kontaktytor Statistik och rapporter Versionshantering och testrutiner Support/Kundtjänst Marknadsföring Bilagor: Bilaga 1, Systemskiss Flexitext Bilaga 2, Textprotokoll Reliable RTT Bilaga 3, Användarmanual Webbklient version 1.2 Bilaga 4, Statistik Flexitext 2012 Bilaga 5, Flexitext testmodell 2

67 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 1 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Av Utkast version 1 Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Version 1.1 Anders Nilsson, CKS Johnny Kristensen, CKS Genomläst och korrigerad. Anders Nilsson, CKS Korrigerad avseende portar och ipadresser 2 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål Johnny Kristensen, CKS Anders Nilsson, CKS Sedan hösten 2005 har projektet Flexitext pågått och gett ett antal brukare som primärt använder text för distanskommunikation möjligheter att använda funktionen textkommunikation för att kontakta varandra, myndigheter och anhöriga samt larmtjänster. Flexitext gör det möjligt att ringa mellan analog texttelefoni (V21) och IP-baserad texttelefoni med datorer med Internet och mobiltelefoner. Projektet har tagit fram en central plattform för texttelefoni som har säkerställt att kommunikation i realtid funnits tillgängligt mellan de olika klienttyperna mobiltelefon, Internet och texttelefon (V.21). Plattformen som utvecklats har även tagit fram funktion för mobil- och Internetklienter för Tala-direkt och Höra-direkt. Det finns idag ett antal metoder och kopplingsprotokoll som används i olika lösningar hos brukare och tjänster. Det analoga telefonnätet (PSTN) blir allt tydligare ett problem för traditionella texttelefonanvändare att använda i och med att allt mer av infrastrukturen övergår till IP. Syftet är att beskriva nuvarande Flexitext-lösning ur både ett teknik- och funktionsperspektiv. Målet är att beskriva nuvarande lösning för Flexitext. 5 Tillvägagångssätt Sammanställning av existerande dokumentation samt sammanfattande beskrivning av Flexitext. 6 Avgränsningar Nuvarande och inplanerad teknisk utveckling inom projektet redovisas. Framtida utvecklingsmöjligheter berörs inte. 3

68 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7 Beskrivning av Flexitext 7.1 Flexitext-projektets mål Målet är dels att utöka tillgängligheten till textkommunikation även till personer som inte har rätt att få en texttelefon via offentlig finansiering, dels att ge nya användargrupper tillgång till kommunikationstjänster på samma nivå som hörande personer har idag. Vidare att skapa tillgänglighet till funktionen texttelefoni i mobiler och i flera typer av nät än bara PSTN V Flexitext målgrupp Målgruppen är vuxendöva, hörselskadade och döva personer, samt personer som önskar att kommunicera med dem. Målgruppen är dessutom även myndigheter, anhöriga, sjukvården och företag m fl som idag inte har tillgång till texttelefoner men som behöver ha direktkontakt med brukargruppen enligt ovan I vilka sammanhang används Flexitext Målgruppen behöver tillgång till texttelefoni för att i sitt dagliga liv kunna kommunicera med hörande personer och organisationer. Vidare behöver målgruppen ha möjlighet att komma i kontakt med kritiska samhällsfunktioner såsom SOS Alarm, sjukvården m fl. Precis som att hörande har tillgång till mobiltelefoni var man än befinner sig har användare av texttelefoni ett behov att kommunicera när de är på språng och inte har tillgång till en texttelefon som ska anslutas till telefonnätet. Vidare finns det många i målgruppen som idag inte kan ansluta en texttelefon till telefonnätet där de bor, eftersom det finns inte alltid en jack där man kan ansluta sin texttelefon. Texttelefoner med V.21 fungerar ofta väldigt dåligt när de ansluts till IP-nätet. Under Flexitext 1 var erfarenheten att en stor del av de tillfälliga användarna var hörande som antingen var anhöriga till någon brukare eller behövde en texttelefon för en tillfällig kontakt Kortfattat vad Flexitext gör för användarna Användaren har tillgång till texttelefon direkt från sin mobiltelefon (t ex vid resor i Sverige eller i utlandet). Användaren kan dessutom ringa till befintliga tjänster såsom Texttelefoni.se, sjukvårdsupplysning via text, samt SOS alarm. Användaren har tillgång till tjänsten/funktionen genom webbläsare eller genom att installera en klient i datorn eller i mobilen. 7.3 Flexitext teknikplattform Projektet har tagit fram en funktionsbaserad central plattform för texttelefoni som har säkerställt att kommunikation i realtid finns tillgängligt mellan de olika klienttyperna mobiltelefon, Internet och texttelefon (V.21). Plattformen som utvecklats har även tagit fram funktion för mobil- och Internetklienter för Taladirekt och Höra-direkt. Flexitextplattformen tillämpar SIP 3261 för kommunikation till och från plattformen med Reliable RTT-protokollet för text. 4

69 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.4 Övergripande systemarkitektur Ursprungsplattformen för Flexitext är nwise ABs system MMX 5.0. Till detta har lagts system för driftövervakning, säkerhet, hemsida och supportstöd. För tjänstens nyttjande tillhandahålls också fem klienter; Webklient, nedladdningsbar klient, Android-klient, ios (iphone/ipad) samt äldre Javatelefoner. För systemskiss se bilaga Servermaskiner Servermiljön består både av fysiska och virtuella server. Nedanstående specifikation skall läsas med systemskiss enligt bilaga 1. Namn Operativ Typ Hårdvara Arbets minne Syfte Övrigt mmxflexi1 SUSE Linux 64- ProLiant 8 GB Applikationsserver Klustrad Enterprise bit DL385 G7 11 SP1 mmxflexi2 SUSE Linux 64- ProLiant 8 GB Applikationsserver Klustrad Enterprise bit DL385 G7 11 SP1 mmxflexistat SUSE Linux 64- Virtuell 1 GB Statistikserver Enterprise bit 11 SP1 mmxflexitest SUSE Linux 64- Virtuell 1 GB Testserver Enterprise bit 11 SP1 mmxpstngw1 SUSE Linux 64- ProLiant 8 GB SDG-Server Enterprise bit DL385 G7 (PSTN Gateway) 11 SP1 Bild: Tabell över samtliga ingående server-komponenter 5

70 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation Bild: Principell funktionsspecifikation över systemkompenterna. Bild: Funktionsspecifikation på portkonfiguration och kommunikation 6

71 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.6 Gateway-tjänster Central funktion i Flexitext är att kunna ringa till och från PSTN-nätet dvs traditionell telefoni. Detta uppnås genom en PSTN-gateway som länkar samman den analoga telefonivärlden med den IP-baserade lösning som Flexitext utgör. PSTN-Gateway mmxpstngw1 Server för konsolidering av PRI-linjer för BNIT-system. HP Proliant DL385 G7 2300MHz 8/8 cores 8GB 1333MHz RAM Kör Suse Linux Enterprise Server 11 SP1 64-bit Huvudnummer från telia: I servern finns ett PRI-kort från Dialogic; Dialogic Diva V-1PRI PCIe HS v1, 30 portar. Kortet ansluter servern till telenätet (PSTN). Administration av Dialogic sker via webgränssnitt. 7.7 Loggning och CDR-poster Statistikposter genereras vid alla samtalsförsök. En post för varje samtal sparas i databasen och skrivs senare till fil. Om ett fältvärde saknas i CDR-filen indikerar det att värdet inte är giltigt för den typen av post. En CDR-post består av 25 datafält i ordningen beskriven nedan. Fälten är Semikolonseparerade enligt följande format. 1. Unikt nummer för varje CDR-post ( ) 2. Unikt nummer för varje samtal 3. CallType 4. CallState 5. MediaType 6. AudioCodec 7. VideoCodec 8. Bandwidth 9. A-name 10. A-number 11. A-OrgCode 12. A-IP 13. B-name 14. B-number 15. B-OrgCode 16. B-IP 17. C-name 18. C-number 19. C-OrgCode 20. C-IP 21. Tidpunkt då MMX klient loggar in (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 22. Tidpunkt då samtal startas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 23. Tidpunkt då samtal besvaras (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 24. Tidpunkt då samtal vidarekopplas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 25. Tidpunkt då samtal avslutas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) 7

72 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.8 Installation och adressering Installation Användare kan själva ladda ner och installera alla klienter. Rent tekniskt handlar detta om att paketera samtliga klienter på sådant sätt att de kan installeras på målgruppens datorer. För den nedladdningsbara klienten krävs att samtliga resursfiler och versioner av klienten paketeras med ett installationsprogram och hänsyn tas till måldatorns version av operativsystem och processor (32-bit/64-bit). För de mobila klienterna för Android och ios gäller att de paketeras och levereras genom respektive app-butik. Android-appen levereras genom Googleplay och kräver speciell paketering och signering. ios-apparna levereras från Apples AppStore där allt från designkrav och säkerhetscertifiering hela tiden måste följa de standarder som Apple publicerar. Webbklienten använder Java och klienten måste kontinuerligt underhållas i takt med användares datorer och Java-versioner ändras. Även stöd för varseblivning och nya versioner av de webbläsare som stöds (Internet Explorer, Firefox och Safari) ställer krav på test och uppdateringar Registrering av användare Samtliga användare av Flexitext registrerar sig i en central databas och erhåller ett lösenord som sedan kan användas i samtliga Flexitext-klienter. Denna centrala användarhantering möjliggör att användarna inte behöver hantera flera olika användarkonton och lösenord. Administration av en användare ur ett kundtjänst-perspektiv underlättas också då en användare har en och samma profil. 8

73 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation Bild: Nyregistrering av användare i Flexitext Användarnamn*: Förnamn*: Efternamn*: Postnummer: Ort: Mobil texttelefon: Texttelefon*: Epost*: Användarnamnet skapar användaren själv. Namnet måste vara minst 5 tecken långt och får bara innehålla bokstäver och siffror. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. Förnamn Efternamn Postnummer Bostadsort Om användaren tänker använda den mobila Flexitextklienten så skriver han/hon in sitt mobilnummer för att även kunna bli nådd på den mobila klienten. Numret skall skrivas med riktnummer men utan bindestreck. Detta är det nummer som användaren vill ha i Flexitext för att man ska kunna ringa till användaren från en annan texttelefon. Numret skrivs med riktnummer men utan bindestreck. Användarens epostadress. Det är till denna adress som användarens lösenord skickas. Fälten användarnamn, förnamn, efternamn, texttelefon och Epost är märkta med en * och är obligatoriska fält som måste anges för att användaren skall kunna registrera sig. När användaren fyllt i alla uppgifter genomförs ett par kontroller av det inmatade. Om användarnamnet är upptaget sedan tidigare får användaren meddelande om det och uppmanas att pröva ett annat användarnamn som användaren har anledning att tro att han/hon kan vara ensam om. Om registreringen går bra skickas ett lösenord inom några minuter till den angivna epostadress. 9

74 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation Adressering Flexitext utan en lösning för nationell adressering fungerar enligt följande: Vill du ringa till en Flexitext-användare från en texttelefon som inte är inom Flexitetxt så ringer du först Flexitexts portal på nummer och möts av en meny: Skriv in användarens Flexitext-nummer och avsluta med en stjärna * Nu ringer systemet till Flexitext-användaren och om den uppringde väljer att svara på det inkommande samtalet kan en textbaserad dialog inledas. Att ringa till en Flexitext-användare från en taltelefon? För att ringa en användare av Flexitext från en taltelefon ringer man först via förmedlingstjänsten för texttelefoni, texttelefoni.se, på nummer (från mobiltelefon valfritt riktnummer ). För telefonisten talar man om att man vill ringa en texttelefonanvändare via Flexitexts portal på nummer Telefonisten kommer att ringa numret och få frågan från systemet vilket texttelefonnummer i Flexitext som samtalet skall kopplas till. Tala då om användarens Flexitext-nummer för telefonisten och telefonisten ringer upp användarens texttelefon. 7.9 Textflöde Aktuella textprotokoll Textflödet sker tecken-för-tecken vilket ger ett textflöde som mer påminner om ett samtal snarare än en chatt. Det textprotokoll Flexitext använder är Reliable RTT se bilaga Klienter Webbklient Flexitext webbklient körs direkt i din webbläsare genom att du går till klientens hemsida Webbklienten är Flexitexts mest använda klient och den fullständiga användarmanualen bifogas i bilaga Nedladdningsbar klient Flexitext nedladdningsbara klient laddas ner och installeras lokalt på användarens dator. Klienten är avsedd för datorer med Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Mac fungerar ej. När klienten startar så är användaren omedelbart inloggad i Flexitext och han/hon kan ringa och besvara samtal. Texttelefonsvarare finns. USB Alert kan anslutas för användarens varseblivningsutrustning. 10

75 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation Du kan använda Tala-Direkt och Höra-Direkt i samtal med - texttelefoner - en annan person som också använder den nedladdningsbara klienten Mobilklient för Android Mobiltelefoner och surfplattor som använder sig av operativsystemet Android version 2.2 och senare kan installera Flexitexts klient för Androidtelefoner. Mobiltelefonen måste då ha tillgång till Internet. Nyttjar användaren Internet flitigt från sin mobiltelefon så rekommenderar Flexitext-projektet användaren att ha ett fastprisavtal för Internet i sitt mobilabonnemang. Mobilklienten laddas ner från Google Play (under implementation) Mobilklient för iphone Mobiltelefoner och surfplattor som använder sig av operativsystemet ios version 4.0 och senare kan installera Flexitexts klient för iphonetelefoner. Mobiltelefonen måste då ha tillgång till Internet. Nyttjar användaren Internet flitigt från sin mobiltelefon så rekommenderar Flexitext-projektet även här användaren att ha ett fastprisavtal för Internet i sitt mobilabonnemang. Mobilklienten laddas ner från Apple AppStore (under implementation) Mobilklient Java Traditionella mobiltelefoner (numera allt oftare utbytta hos användarna mot sk smartphones med Android eller ios) med stöd för Java (Midp 2.0) kan använda den något enklare mobilklienten. Den är framförallt testad på mobiltelefoner som använder Symbian som operativsystem. Med Javaklienten kan användarna ringa och ta emot texttelefonsamtal i sin mobiltelefon om den har stöd för Java Midp 2.0. Mobilklienten kan laddas ner från en Flexitext-server via länk på Flexitexts hemsida. 11

76 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.11 Hemsida och övriga kontaktytor Ett webbpubliceringsverktyg för Flexitexts hemsida ( finns. Från verktyget kan informationssidor uppdateras, nyheter publiceras samt aktuell driftstatus i form av ett trafikljus på förstasidan ändras. Systemet är utvecklat av underleverantören Onesys och heter OneSite. Administration av hemsidan sköts av Flexitexts kundtjänst. Bild: Flexitext hemsida Från Flexitexts hemsida kan användarna starta Flexitexts webbklient via länken LOGGA IN längst uppe till höger på sidan eller via den gröna inloggningsknappen med samma namn längre ner på sidan. Ett nytt fönster öppnas då med inloggningssidan för Flexitexts webbklient Statistik och rapporter Samtliga samtal i Flexitext genererar så kallade CDR-poster (Call-Data-Record) med all relevant information om samtalet (se även avsnitt 8.7 ovan). Dessa CDR-poster läggs varje natt ut i textfiler som därefter laddas in i en separat databas (MySQL) ur vilken sedan ett statistikprogram Flexitext Statistics (Microsoft Access) sammanställer och producerar bland annat den statistik som ingår i Flexitext-projektets månadsrapporter (se bilaga 4). 12

77 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.13 Versionshantering och testrutiner Nya versioner av Flexitext genomgår omfattande tester enligt Flexitext testmodell nedan (För mer detaljerad specifikation se exempel i bilaga 5). Bild: Flexitext testmodell För att test och utvecklingsarbetet inte skall påverka tillgängligheten på den version av Flexitext som är i produktion finns en fullständig testplattform som utgör en kopia av produktionsmiljön och där nya versioner och funktioner löpande testas. Detta är en nödvändighet för projektet då produktionsmiljön för Flexitext skall vara tillgänglig dygnet runt och året runt Support/Kundtjänst För Flexitext finns en kundtjänst som är öppen vardagar mellan 08:00 och 16:00 med lunchstängt 12:00-13:00. För bästa möjliga tillgänglighet erbjuder Flexitext-projektet flera kontaktvägar till kundtjänst: E-post: Taltelefon: Texttelefon: Telefax: POSTADRESS: Örebro läns landsting Flexitext Box ÖREBRO Alla ärenden till Flexitexts kundtjänst förs upp i en logg och kundtjänstpersonalen löser i de allra flesta ärendena direkt med användaren. Visar det sig att ett ärende inte kan lösas direkt av kundtjänst tar de med sig frågan till tjänsteansvarig för vidare eskalering hos systemtekniker och utvecklare. 13

78 Flexitext fas 2 Teknik- och funktionsspecifikation 7.14 Marknadsföring Flexitext-projektet informerar och deltar i mässor och informationsträffar samt annonserar löpande om Flexitext och nya funktioner. En informationsfilm har också tagits fram. Ett Facebook-konto för Flexitext finns också och sköts av Tolkcentralens informatör. Ett urval av de marknadsaktiviteter som genomförs/genomförts: Inspelning och redigering av informationsfilmen om Flexitext Utformning och produktion av utställningsmonter Deltagit med monter vid symposium Accessing society i Stockholm , Utställning vid HRF-rikskonferens Utformat tidningsannonser för Flexitext Annonsering i branschtidningar såsom: DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Assistans En facktidning om assistans, Dövas tidning Sveriges dövas riksförbund, Auris Hörselskadades riksförbund, Tolktrycket Sveriges teckenspråkstolkars förening. Dina barns utveckling - Specialnummer om teknik, Handikappidrotten - Dövas förening i Örebros tidning Informationsmöten om Flexitext med Förbundet Sveriges dövblinda Besökt intresseorganisationer och lokala brukarorganisationer 14

79

80 Bilaga 2 Real-time text (RTT) using SIP Message [IETF RFC 3428] Version: Februay 2013 Technical specification: Reliable RTT (real-time text) Abstract This document describes a private Session Initiation Protocol (SIP) [IETF RFC 3261] header (P-header), used to achieve real-time sending of text using SIP Message requests, along with its applicability. The formatting of the real-time text (RTT) messages follows ITU-T Recommendation T.140. This Technical Specification for RTT exchange between ICT systems (including networks, devices, services and protocols) is made available by the Swedish Post and Telecom Authority (PTS), It is made freely available and without any claims on Intellectual Property Rights (IPRs) providing a common specification for RTT exchange. Its most recent, published version always supersedes all previous versions. The copyright for this specification belongs to the Swedish Post and Telecom Authority (PTS). This specification is free to use and to publish. Table of Contents Abstract Introduction and scope Overall applicability Conventions Overview Sending SIP Messages Protection against Loss of Data SIP Private Header The P-Safe-Text header P-Safe-Text Header Syntax Content Type Content Interoperability Miscellaneous IANA Considerations References Normative references Informative references...4 Appendix A (informative): SIP examples...5 A.1 Example of SIP Invite Request containing a P-Safe-Text header...5 A.2 Example of SIP 200 OK Response to an Invite Request, containing a P-Safe-Text header...5 A.3 Example of SIP Message Request with Content-Type-Header set to 'text/plain'...5

81 Reliable RTT (real-time text) Version: February Introduction and scope This Technical Specification defines a way to provide reliable, real-time, character-by-character conversation functionality using SIP MESSAGE [IETF RFC 3428] requests. The purpose is to present the text typed by the sender as soon as possible on the device of the receiving party (unless otherwise preferred by the sender - e.g. an individual preference for word completion through predictive text input). The method is typically implemented in the user agent client (UAC) by sending a MESSAGE request as soon as possible, after the detection of user input. The difference from the standard behaviour is that the UAC doesn't wait for the user to hit the return key before sending, instead every typed character can be sent individually or as a group of characters. The P-Header defined in this document is used to facilitate a simple negotiation procedure, where the UAC and user agent server (UAS) indicates support for this method of sending text by including the header. 2. Overall applicability The SIP extension specified in this document makes no assumptions regarding the surrounding environment it operates in, except a SIP compliant UAC and UAS. A UAS not implementing the mechanism described in this document can safely ignore the P-Header described. 3. Conventions The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in [IETF RFC 2119]. 4. Overview This document describes a way to address the requirement to let characters appear in real-time as they are typed, not as a block of text after it is written (as they do in a typical IM or SMS application) using only the SIP protocol. A private extension header is used to mimic this behaviour using plain SIP Message requests. The obvious advantage of this method is its simplicity. Since this method uses the SIP signalling path instead of the speech path, to transfer text, it also achieves a higher degree of reliability. 5. Sending SIP Messages The UAC MUST send SIP MESSAGE Requests in an established SIP dialogue to ensure that the sent messages gets delivered to the correct UAS. Page 2

82 Reliable RTT (real-time text) Version: February Protection against Loss of Data The UAC MUST never send more than 4 SIP MESSAGE requests per second and there MUST be at least 250ms between each SIP MESSAGE Requests sent. The UAS can send SIP MESSAGE Request using UDP or TCP. To avoid congestion the UAC MUST wait for a SIP MESSAGE Response before sending the next SIP MESSAGE Request and the UAC SHOULD send SIP MESSAGE Request using TCP. 7. SIP Private Header 7.1. The P-Safe-Text header The purpose of the P-Safe-Text header field is to provide an indication from a SIP UAC that it supports this way of sending text real-time. If used the header MUST be present in the SIP INVITE request. It is also used for a SIP UAS to confirm the support for sending text this way. If used, this header field MUST occur in a final 200 OK Response. To detect missing characters this header SHALL contain a sequence number and be present in every SIP MESSAGE Request sent P-Safe-Text Header Syntax The syntax of the P-Safe-Text header is described as an augmented [IETF RFC 4234] Backus-Naur Form (BNF): P-Safe-Text = "P-Safe-Text" 8. Content Type A SIP UAC utilizing the Reliable RTT (real-time text) way of sending a SIP Message Request MUST specify the Content Type Header to use media type 'text' and media sub type 'plain'. If no character encoding is specified contents MUST be UTF-8 encoded. A SIP UAS receiving a SIP Message Request with this content type SHALL treat the text as entered character-by-character and SHALL NOT add a trailing CR-LF to the text. 9. Content The UAC SHOULD add all buffered written characters since the last SIP MESSAGE Request was sent. Take into consideration the MTU for the current network and IP protocol used. 10. Interoperability Any ICT systems (including networks, devices, services and protocols) interoperating with Reliable RTT SHALL comply with the functional and interoperability requirements presented in the present document (published on the Internet and freely available). Page 3

83 Reliable RTT (real-time text) Version: February Miscellaneous The UAC SHOULD use SIP via TCP when sending text to ensure the best transport reliability. Reliable RTT is fully compatible with [IETF RFC 3428], SIP chat. The UAC can therefore in the same SIP dialogue use messages with Reliable RTT header mixed with messages without Reliable RTT header. This enables Reliable RTT interoperability with any SIP chat based system, also supporting use from mobile devices. 12. IANA Considerations This Technical Specification includes no request to IANA. 13. References All [RFC(number)] references have been issued by the Internet Engineering Task Force (IETF). All IETF RFCs are freely available at Normative references [RFC2119] Bradner, S., "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", BCP 14, RFC 2119, March [RFC3261] [RFC4234] [RFC3428] [ITU.T ] Rosenberg, J., Schulzrinne, H., Camarillo, G., Johnston, A., Peterson, J., Sparks, R., Handley, M., and E. Schooler, "SIP: Session Initiation Protocol", RFC 3261, June Crocker, D., Ed. and P. Overell, "Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF", RFC 4234, October Campbell, B., Rosenberg, J., Schulzrinne, H.,Huitema, C., and D. Gurle, "Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging", RFC 3428, December "Protocol for Multimedia Application Text Conversation", ITU-T Recommendation T.140, February Informative references [RFC3410] Case, J., Mundy, R., Partain, D., and B. Stewart, "Introduction and Applicability Statements for Internet-Standard Management Framework", RFC 3410, December [RFC2629] Rose, M., "Writing I-Ds and RFCs using XML", RFC 2629, June Page 4

84 Reliable RTT (real-time text) Version: February 3013 Appendix A (informative): SIP examples A.1 Example of SIP Invite Request containing a P-Safe-Text header INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 Max-Forwards: 70 To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: P-Safe-Text: 0 Content-Type: application/sdp Content-Length: 134 A.2 Example of SIP 200 OK Response to an Invite Request, containing a P- Safe-Text header SIP/ OK Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 ;received= To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 1 INVITE Contact: P-Safe-Text: 0 Content-Type: application/sdp Content-Length: 123 A.3 Example of SIP Message Request with Content-Type-Header set to 'text/plain' MESSAGE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hg4bk776 Max-Forwards: 70 To: Bob From: Alice Call-ID: CSeq: 3 MESSAGE Contact: P-Safe-Text: 1 Content-Type: application/sdp Content-Length: 134 Page 5

85 Bilaga 3 Flexitext webbklient Användarmanual Copyright 2012 Örebro läns landsting

86 Välkommen! Med en liten insats kan du få en stor effekt! Med Flexitext kan alla få tillgång till en texttelefon från sin dator eller mobiltelefon och utan kostnad börja kommunicera via texttelefon. Projektgruppen för Flexitext Innehållsförteckning Med en liten insats kan du få en stor effekt!...2 Introduktion till programmet...3 Starta Flexitext webbklient...3 Inloggning till Flexitext...4 Registrering...5 Hur du ringer ett samtal och texttelefoni.se...10 Att besvara ett samtal...10 Hur ringer man till en Flexitext-användare från en texttelefon?..11 Hur ringer man till en Flexitext-användare från en taltelefon?...11 Kontakter...11 Se och ändra dina egna kontaktuppgifter...12 Meddelanden...13 Avsluta Flexitext...14 Inställningar...15 Inställningar: Textytor...15 Inställningar: Varseblivning...17 Inställningar: Frånvaromeddelande...18 Kontaktinformation...19 Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 2

87 Introduktion till programmet Flexitext webbklient är gjord för alla som snabbt behöver tillgång till en texttelefon. Manualen beskriver det vanligaste sättet att använda webbklienten, men en hel del går att ställa in så det passar dig och dina behov. Se avsnittet inställningar för utförligare beskrivning. Starta Flexitext webbklient För att använda Flexitexts webbklient behöver du en webbläsare på din dator. Flexitext är testat på Internet Explorer och Firefox för PC-datorer med Windows och Safari och Firefox för Mac-datorer med OSX. Bild: Flexitexts hemsida med länken till inloggningssidan längs upp till höger Flexitexts hemsida ( uppdateras regelbundet med ny information, frågor och svar samt aktuell driftstatus för systemet. Du kan starta Flexitexts webbklient från Flexitexts hemsida via länken LOGGA IN längst uppe till höger på sidan eller via den gröna inloggningsknappen med samma namn längre ner på sidan. Ett nytt fönster öppnas då med inloggningssidan för Flexitexts webbklient. Du kan också gå direkt till Flexitexts webbsida genom att ange adressen direkt i din webbläsares adressfönster. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 3

88 Inloggning till Flexitext Det första som möter dig är inloggningssidan. För att använda Flexitext måste du vara en registrerad användare. Har du använt andra Flexitext-klienter såsom den nedladdningsbara klienten eller den mobila klienten så skall du vid inloggning i webbklienten använda samma inloggningsuppgifter som du använt i de andra klienterna. Är det första gången du använder Flexitext så måste du först registrera en ny användare genom att klicka på länken Registrera! Mer om hur det går till finns under avsnittet Registrering. Bild: Flexitext inloggningssida Vid inloggning skriver du ditt användarnamn och lösenord och klickar på knappen Logga in. Har du skrivit ett korrekt användarnamn och lösenord så kommer du vidare till webbklientens huvudfönster varifrån du kan ringa och ta emot samtal. Tips! Tänk på att lösenordet måste skrivas med stora och små bokstäver på rätt ställe. Beroende på vilken webbläsare du har och om du inte tidigare varit inloggad eller om en webbklienten har uppdaterats med en ny version kan du få verifiera/bekräfta att du vill köra programmet. I Internet Explorer kan en sådan bekräftelse se ut som nedan. Klicka Kör för att gå vidare och starta Flexitexts webbklient. Bild: Exempel på bekräftelse att få köra Flexitext på datorn. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 4

89 Registrering Första gången du använder Flexitext behöver du registrera dig som användare. Det gör du genom att klicka på länken Registrera! på Flexitexts inloggningssida. Se avsnittet Inloggning till Flexitext. Bild: Nyregistrering av användare i Flexitext Användarnamn*: Förnamn*: Efternamn*: Postnummer: Ort: Mobil texttelefon: Texttelefon*: Användarnamnet hittar du på själv. Namnet måste vara minst 5 tecken långt och får bara innehålla bokstäver och siffror. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. Ditt förnamn Ditt efternamn Ditt postnummer Din bostadsort Tänker du använda den mobila Flexitextklienten så skriver du ditt mobilnummer för att även kunna bli nådd på den mobila klienten. Skriv numret med riktnummer men utan bindestreck. Detta är det nummer som du vill ha i Flexitext för att man ska kunna ringa till dig från en annan texttelefon. Skriv numret med riktnummer men utan bindestreck. Epost*: Din epostadress. Kontrollera noggrant att du skrivit e- postadressen korrekt då det är till denna adress som ditt lösenord skickas. Fälten användarnamn, förnamn, efternamn, texttelefon och Epost är märkta med en * och är obligatoriska fält som måste anges för att du skall kunna registrera dig. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 5

90 Bild: Ett exempel på hur den påhittade användaren Kalle Karlsson registrerar sina uppgifter. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på OK för att spara uppgifterna. Vill du avbryta väljer du Avbryt. När du klickat OK genomförs ett par kontroller av det du skrivit. Om användarnamnet är upptaget sedan tidigare får du meddelande om det. Pröva då ett annat användarnamn som du tror att du är ensam om. Om registreringen går bra kommer du att få ett lösenord inom några minuter till din epostadress. Får du inget lösenord och du vet att du har ett sk spam-filter så kontrollera att meddelandet inte har fastnat i filtret. Har du skrivit fel epostadress vid registreringen så får du aldrig något lösen. Tips! När du registrerar dig som ny användare av Flexitext är det en bra idé att skriva ner användarnamn, lösenord och registrerat telefonnummer direkt. Den vanligaste frågan hos Flexitexts kundsupport är just att dessa uppgifter glömts bort. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 6

91 Hur du ringer ett samtal Så här ser huvudfönstret ut för Flexitexts webbklient. Bild: Huvudfönstret i Flexitexts webbklient Vill du ringa direkt till ett texttelefonnummer som du känner till så skriver du numret direkt i textfönstret och klickar sedan på knappen Ring. Bild: Ett telefonnummer utan några mellanslag eller bindestreck är inskrivet för att ringa Ett fönster visas mitt på skärmen för att visa att Flexitext just nu ringer till det angivna numret. Bild: Flexitext ringer angivet nummer Om samtalet besvaras visas det aktiva samtalsfönstret. Detta fönster kan ha tre olika utseenden Sida vid sida, Över/Under och Texttelefon. Du kan själv välja vilket utseende du föredrar. Se avsnittet Inställningar: Textytor senare i denna manual. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 7

92 Bild: Det aktiva samtalsfönstret där konversationen just startat Klicka med musen i rutan för att börja skriva. I Flexitext överförs alla knapptryckningar direkt. Detta kallas tecken för tecken. Det innebär att om du ändrar eller skriver fel och trycker på raderatangenten så syns även det på motpartens skärm. Tips! Det är vanligt vid texttelefonsamtal att avsluta sin text med stjärntecknet * för att på så sätt signalera till motparten att nu är det din tur. På samma sätt är det vanligt avsluta ett texttelefonsamtal genom att skriva klsl som är en förkortning för klart slut. För att avsluta samtalet klickar du på den röda telefonen nere till höger i samtalsfönstret. Direkt efter samtalet får du en fråga om du vill spara det nyss avslutade samtalet. Detta kan vara bra om du i efterhand vill kunna läsa igenom vad som skrevs under samtalet. Spara samtalet genom att klicka Ja och du ombeds ge ditt sparade samtal ett namn. Vill du inte spara samtalet klickar du Nej. Bild: Fönster när samtalet avslutats Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 8

93 För att kunna se dina sparade samtal skall du ta fram menyn. Menyknappen sitter till höger i Webbklientens huvudfönster och ser ut så här: Bild: Menyknappen När du klickar med musen på den nedåtriktade pilen öppnar sig menyn: Bild: Menyn med sina menyalternativ Genom att välja Verktyg och sedan Sparade samtal visas följande fönster: Bild: Fönstret för sparade samtal I detta exempel har användaren sparat ett samtal som han döpt till testsamtal. Markera det samtal du vill se och klicka på Visa. Texten i samtalet visas då i samma fönster. Bild: Sparat samtal Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 9

94 Fönstrets storlek kan förändras genom att dra i fönstrets kanter. Texten kan också markeras och kopieras till andra program. Klicka på Tillbaka för att få möjlighet att visa ett annat sparat samtal eller välj Stäng för att återgå till webbklientens huvudfönster. Flexitext sparar maximalt tio samtal. Har du redan tio samtal raderas det äldsta samtalet automatiskt när du väljer att spara ett nytt samtal. Om du har viktiga samtal sparade i Flexitext som du vill behålla länge är det därför viktigt att du kopierar dem och klistrar in dem någon annanstans (Anteckningar/Word etc) där du sedan kan spara dem i din dator och behålla dem länge. 112 och texttelefoni.se Med Flexitext går det bra att ringa larmnumret 112 och till Förmedlingstjänsten för texttelefon, texttelefoni.se, på nummer Att besvara ett samtal Är du inloggad i Flexitext och någon ringer till dig så visas följande fönster: Bild: Inkommande samtal till Flexitext I datorn hörs en ringsignal. Har du varseblivning ansluten till datorn så signalerar den att det ringer. Mer om inkoppling av varseblivning kan du läsa i avsnittet Inställningar: Varseblivning. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 10

95 Hur ringer man till en Flexitext-användare från en texttelefon? Vill du ringa till en Flexitext-användare från en texttelefon så ringer du först Flexitexts portal på nummer och möts av en meny: Skriv in användarens Flexitext-nummer och avsluta med en stjärna * Nu ringer det till Flexitext-användaren. Obs! Det är lätt att avsluta med NY RADtangenten istället men då ringer det inte. Stjärna * måste det vara! Hur ringer man till en Flexitext-användare från en taltelefon? Vill du ringa en användare av Flexitext från en taltelefon ringer du via förmedlingstjänsten för texttelefoni, texttelefoni.se, på nummer (från mobiltelefon valfritt riktnummer ). Tala om för telefonisten att du vill ringa en texttelefonanvändare via Flexitexts portal på nummer Telefonisten kommer att fråga vilket texttelefonnummer du vill ringa till i Flexitext. Tala om användarens Flexitext-nummer för telefonisten och telefonisten ringer upp användarens texttelefon. Kontakter Flexitext har möjlighet att spara kontakter för att snabbare och enklare kunna ringa utan att behöva ange dina kontakters telefonnummer varje gång. För att lägga till kontakter i kontaktlistan finns i huvudfönstret till vänster ett plus-tecken. Bild: Övre vänstra hörnet av huvudfönstret i Flexitexts webbklient Genom att klicka på plustecknet visas ett fönster där du kan registrera nya kontakter. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 11

96 Bild: Fönster för att lägga till en ny kontakt i kontaktlistan Ange förnamn, efternamn och texttelefonnummer. Dessa kontakter blir registrerade som dina egna kontakter och är bara tillgängliga för dig som är inloggad med ditt användarnamn. Klicka Spara för att spara och stänga fönstret. Klicka Tillbaka för att stänga fönstret utan att spara. Den nya kontakten sparas i din kontaktlista och blir nu synlig i webbklientens huvudfönster. Skulle den mot förmodan inte synas direkt kan du välja att uppdatera webbsidan med webbläsarens uppdateringsfunktion (i Internet Explorer funktionsknappen F5). Bild: Huvudfönstret i Flexitexts webbklient med en kontakt i kontaktlistan. Varje kontakt i kontaktlistan kan ringas upp av Flexitext genom att du klickar på kontaktens telefonnummer. Längst till höger för varje kontakt finns länkarna Ändra och Ta bort som ger dig som användare möjlighet att ändra respektive ta bort den kontakten. Se och ändra dina egna kontaktuppgifter Vill du se dina egna kontaktuppgifter och eventuellt ändra dina uppgifter klickar du på ditt namn uppe till höger i Flexitext. Ett fönster öppnas då och du kan se och ändra dina kontaktuppgifter. Klicka på knappen Ok för att spara och Avbryt för att stänga fönstret utan att spara. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 12

97 Meddelanden Om någon har sökt dig när du inte var hemma så kan den som söker dig lämna ett meddelande. Nästa gång du loggar in i Flexitext ser du att du har ett nytt oläst meddelande. Detta visas till höger om knappen Ring i Flexitexts huvudfönster. Bild: Ett oläst meddelande finns För att när som helst läsa dina meddelande tar du fram menyn och väljer Verktyg och sedan Meddelanden. Bild: Flexitexts menyalternativ Då visas dina sparade meddelanden i ett fönster. Bild: Lista på samtliga meddelanden Genom att markera ett meddelande och sedan klicka knappen Visa kan du läsa vad den som sökt dig skrivit. Bild: Lämnat meddelande Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 13

98 Fönstrets storlek kan förändras genom att dra i fönstrets kanter. Texten kan också markeras och kopieras till datorns klippbord för att sedan klistras in i andra program. Klicka på Tillbaka för att få möjlighet att visa ett annat meddelande eller välj Stäng för att återgå till webbklientens huvudfönster. Flexitext sparar dina tio senaste meddelanden. Har du redan tio meddelanden raderas det äldsta meddelandet automatiskt när ett nytt meddelande kommer. Du kan inte ta bort meddelanden själv. Avsluta Flexitext Vill du avsluta Flexitext Webbklient så klickar du på Logga ut ovanför Flexitexts menyknapp i övre högra hörnet. Bild: Logga ut direkt ovanför menyknappen Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 14

99 Inställningar För att kunna ändra dina inställningar tar du fram menyn. Menyknappen sitter till höger i Webbklientens huvudfönster och ser ut så här. Bild: Flexitexts menyknapp När du klickar på den nedåtriktade pilen öppnar sig menyn enligt nedan. Bild: Flexitexts menyalternativ Genom att välja Verktyg och sedan Inställningar visas ett fönster med tre flikar, Textytor, Varseblivning och Frånvaromeddelande. Växla mellan flikarna genom att klicka på deras rubriker. Inställningar: Textytor Bild: Fönstret med inställningar fördelade över tre flikar Det aktiva samtalsfönstret där du skriver i ett samtal kan ha tre olika utseenden Sida vid sida, Över/Under och Texttelefon. Du kan själv välja vilket utseende du föredrar genom att markera ett av alternativen. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 15

100 Bild: Det aktiva samtalsfönstret inställt på Sida vid sida Bild: Det aktiva samtalsfönstret inställt på Över/Under Bild: Det aktiva samtalsfönstret inställt på Texttelefon Längst ner på fliken kan du ändra utseendet på den text du skriver själv (Skriven text) och den text du tar emot från din motpart (Mottagen text). Tips! Föredrar du klassiska utseendet Texttelefon så brukar många ändra textfärgen på den mottagna texten för att det skall bli en tydlig och lättläst konversation. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 16

101 Inställningar: Varseblivning Har du en PC med Windows kan du ansluta varseblivningsutrustning för att signalera när någon ringer till din Flexitext. Du behöver en varseblivningsadapter USB ALERT och någon varseblivningsutrustning som ofta används av hörselskadade. Om USB ALERT är rätt installerad så tilldelas den en COM-port i din dator. Denna COM-port kan vara olika på olika datorer. I datorns Enhetshanteraren ser du vilken COM-port som är aktuell. Ställ in samma port under Inställningar Varseblivning: Bild: Inställningar-Varseblivning med val av COM-port Kontrollera den anslutna varseblivningen genom att klicka på knappen Testa. Om du inte kan se några COM-portar alls och får den röda texten nedan så kan du behöva installera ett litet program i din dator för att dessa ska synas: Bild: Inställningar-Varseblivning text om COM-portar saknas Programmet heter Win32_Installer.exe och finns på Flexitexts hemsida ( Installera programmet och starta om Flexitext. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 17

102 Inställningar: Frånvaromeddelande Under den tredje fliken Frånvaromeddelande kan du ange ett meddelande som visas för den som ringer dig om du inte kan svara på samtalet. Bild: Inställningar-Frånvaromeddelande För att aktivera frånvarommeddelande skriver du först ett meddelande och klickar på rutan vid texten Aktivera för att slå på funktionen. Bild: Inställningar-Frånvaromeddelande med exempel på text Klicka på knappen Ok för att spara och stänga fönstret. Klicka på Avbryt för att stänga fönstret utan att spara. Tips! Har du aktiverat frånvaromeddelandet men glömt att skriva in någon egen text så kommer istället en standardtext upp hos den som ringer till dig och man får lämna meddelande. Flexitext Användarmanual Webbklient version copyright Örebro läns landsting 18

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 GS1 GDSN Major Release 3.1 Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 Inledning Den 7 oktober 2014 i Rom godkände GDSN användargrupp datumen för införandet av Major Release 3.1. Införandet påbörjas

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Domstolsverket Upphandling. 1.0 Ekonomiskt mest fördelaktiga. 1.1 Prisfråga Bedömning Bedömning Bedömning

Domstolsverket Upphandling. 1.0 Ekonomiskt mest fördelaktiga. 1.1 Prisfråga Bedömning Bedömning Bedömning Domstolsverket Upphandling Upphandlingens namn Mobila och fasta operatörstjänster 0524-2013 Anbudslämnare TeliaSonera Sverige Aktiebolag Sista anbudsdag 2013-06-17 Inlämnat 2013-06-17 Öppnat 2013-06-18

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Förvaltningsåtagande. Provisum

Förvaltningsåtagande. Provisum Konsultresurser Kompetensprofiler inom ramen för Förvaltningsåtagande av Provisum 2(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Roller/kompetensprofiler... 3 3 Nyckelroller Resursen AB... 5 4 Projektmetodik...

Läs mer

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23 2 / 12 Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 4 2. Introduktion... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Kommunikation och information... 4 3. Beskrivning en för Direktanslutning... 5 3.1 Beställningsadministration...

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Offertunderlag Webbportal NILS

Offertunderlag Webbportal NILS Offertunderlag Webbportal NILS Version: 0.2 Distributionslista Namn Befattning Enhet Saskia Sandring Åsa Eriksson SLU SLU Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av uppdrag... 4 1.1 NILS-programmet... 4

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik. 1 (6) Nätverksuppdaterad ISA Slutrapport Författare: Utgivningsort: Härnösand 2008-04-10 Nätverksuppdaterad ISA är projekt som bedrivits av Gabria AB startade i augusti 2007 och avslutades i mars 2008.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur Slutrapport Diagnos Resultat Projektet har resulterat i : Ett mobilt diagnosverktyg i form av ett mätsystem med möjlighet att koppla in upp till 1000 (255 moduler* 4 st sensorer) mätsensorer som ger möjlighet

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Stockholm 2012-10-28. Ver 1.0. Slutrapport Innovationstävling MPReading

Stockholm 2012-10-28. Ver 1.0. Slutrapport Innovationstävling MPReading Stockholm 2012-10-28 Ver 1.0 Slutrapport Innovationstävling MPReading Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Dokument historik... 1 3. Projektinformation... 1 3.1 Projektmål... 1 3.2 Syfte... 2 3.3

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai

PROJEKTPLAN. Införande av VO-plattformen Sakai PROJEKTPLAN Införande av VO-plattformen Sakai webbadress http://www8.umu.se/it/umu_internt/voplattform/ Projektnamn Införande av VO-plattformen Sakai Fastställt av Dokumentansvarig Daniel Lind Dokumentidentitet

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden Digitala elevakter Digitala elevakter Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter Demonstration Framtiden Den pappersbundna elevakten o Mycket dokumentation kring

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Rapport inför projektavslut

Rapport inför projektavslut Sidnr. 1(5) 1. Projektets namn Stadsnätsdatabas 2. Kontaktuppgifter Uppgifter Namn Telefon Ulf Borbos +46705373107 Projektledare Paul Wisén +46 705164100 Kontaktperson II Stiftelsen Östen Frånberg +46705190329

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer