Ändringar i Möbelfaktas kravkriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar i Möbelfaktas kravkriterier"

Transkript

1 Ändringar i Möbelfaktas kravkriterier Kravkriterium Tidigare innehåll Gällande innehåll Förklaring Typ Ändringar införda Uppdatering av krav för Krav för våningssängar/höga sängar för Krav för våningssängar/höga sängar för våningssängar/höga sängar för hemmiljö hemmiljö hemmiljö. - EN 747-1:2007. Furniture Bunk beds and high beds for domestic use Part 1: Safety, strength and durability requirements. - SS-EN 747-1:2007. Möbler för hemmiljö Våningssängar och höga sängar Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet. - EN 747-2:2007. Furniture Bunk beds and high beds for domestic use Part 2: Test methods - SS-EN 747-2:2007. Möbler för hemmiljö Våningssängar och höga sängar Del 2: Provningsmetoder. - EN 747-1:2012. Furniture Bunk beds and high beds for domestic use Part 1: Safety, strength and durability requirements. - SS-EN 747-1:2012. Möbler för hemmiljö Våningssängar och höga sängar Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet. - EN 747-2:2012. Furniture Bunk beds and high beds for domestic use Part 2: Test methods - SS-EN 747-2:2012. Möbler för hemmiljö Våningssängar och höga sängar Del 2: Provningsmetoder. Ändringar införda Krav för stoppade sittmöbler - EN :2006. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette. Provningar enligt EN 747-1:2007 och 747-2:2007 accepteras fram till Krav för stoppade sittmöbler - EN :2014. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette. Uppdatering av krav för stoppade sittmöbler. - SS-EN :2006. Möbler Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett. Ändringar införda Härdighet mot nötning SS-EN ISO Hemmiljö Färgändring: + AC, 5000 cykler SS-EN :2014. Möbler Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett. Provningar enligt EN :2006 accepteras fram till Härdighet mot nötning SS-EN ISO Hemmiljö Färgändring: + AC, 3000 cykler 3-4 kriterier gällande textil för inomhusmöbler. Införande av alternativt krav på

2 Slutpunkt, två trådbrott: cykler Slutpunkt, två kala fläckar: cykler Offentlig miljö och Kontorsmiljö Färgändring: + AC, 5000 cykler 4 Sömskridning (varp och väft): SS-EN ISO Färghärdighet mot gnidning SS-EN 105-X12 Anfärgning/Färgändring, torr Hemmiljö, Offentlig miljö och Kontorsmiljö 4-5 Slutpunkt, två trådbrott: cykler Slutpunkt, två kala fläckar: cykler Offentlig miljö och Kontorsmiljö Färgändring: + AC, 3000 cykler 4 Sömskridning (varp och väft): SS-EN ISO Alternativt SS-EN Hemmiljö,Offentlig miljö och Kontorsmiljö 3 mm Färghärdighet mot gnidning SS-EN 105-X12 Anfärgning/Färgändring, torr Hemmiljö,Offentlig miljö och Kontorsmiljö 4 Dimensionsändring På möbler med avtagbar och tvättbar klädsel skall klädselmaterialet/klädseldetaljen kunna sättas tillbaks på ett för möbelns utseende och funktion korrekt sätt. Möbelproducenten ansvarar för att detta krav uppfylls. Märkning Avtagbar och tvättbar klädsel skall märkas med tvättråd. sömskridning. Uppdaterade testmetoder för färgförändring. Tillägg avseende dimensionsändring, märkning, brand och undantag från kraven.. Brand Textilen skall uppfylla krav enligt den fastställda standarden SS-EN :2006. Möbler Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett. Standarden gäller för samtliga användarmiljöer med undantag för skärmväggar (inomhus) och utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning

3 utomhus. Undantag Textila klädselmaterial för skärmväggar omfattas enbart av krav på ljushärdighet enligt tabellen ovan. Sadelgjord och Meshmaterial omfattas inte av kraven för klädsel under 1.5 eller 1.4 brand. Ändringar införda tillägg Förvaringsmöbler för Offentlig miljö EN 16121:2013* Förvaringsmöbler för hemmiljö och offentlig miljö Provningsmetoder för bestämning av stabilitet, hållfasthet och hållbarhet. EN 16122: 2012 Förvaringsmöbler för offentlig miljö Krav på hållfasthet, hållbarhet, stabilitet och säkerhet. Provningar med krav enligt EN , EN och EN accepteras tillägg Förvaringsmöbler för Skolmiljö EN 16121:2013* Förvaringsmöbler för hemmiljö och offentlig miljö Provningsmetoder för bestämning av stabilitet, hållfasthet och hållbarhet. EN 16122: 2012 Förvaringsmöbler för offentlig miljö Krav på hållfasthet, hållbarhet, stabilitet och säkerhet. Införande av krav för förvaringsmöbler för Offentlig miljö. Införande av krav för förvaringsmöbler för Skolmiljö. Ändringar införda tillägg ( , ) Provningar enligt EN , EN och EN med tillägg för stabilitet enligt EN 16121:2013 punkt 5.6 accepteras, alternativ till stabilitetsprovning enligt ovan är att väggfäste föreskrivs. Krav för skolmöbler i Möbelfakta med avseende på säkerhet och funktion. Sittmöbler i utbildningsmiljö Krav enligt EN Införande av möbler för skolmiljö/utbildningsmiljö i Möbelfakta.

4 1729-2:2012 Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder. Provningar utförda enligt EN :2006 accepteras till och med Bord i utbildningsmiljö EN :2012 Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder. Provningar utförda enligt EN :2006 accepteras till och med Ändringar införda EN 15373:2007 Krav för sittmöbler i offentlig miljö. EN 16139:2013 Möbler för offentlig miljö Sittmöbler Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet. Uppdatering av krav för sittmöbler i offentlig miljö. Ändringar införda Socialt ansvar Redan utförda provningar enligt EN 15373:2007 kommer att fortsättningsvis accepteras. Inga möbler behöver provas om men nya provningar skall göras enligt EN 16139:2013. Sittmöbler provade enligt EN 13761:2002 accepteras fram till Kraven inom Socialt ansvar baseras på FNs uppförandekod och dess tio principer. Dessa förtydligas i en kravspecifikation för Socialt ansvar MF SA TheGlobalCompact. Här förklaras vart och ett av de fem kravområdena. Syftet är att tydliggöra vad Socialt ansvar innebär, samt att göra det lättare för en producent att ställa krav på sin leverantör samt följa upp att kraven efterlevs. Kravspecifikationen finns även i en version för leverantörer som kan skickas ut till dessa i samband med deklarering av möbler. Kraven inom Socialt ansvar baseras fortsatt på FN:s uppförandekod. Uppdateringen innebär ett förtydligande av kraven. Förtydligande av krav Deklarationsblankett Arbetsmiljö tillkommer som ytterligare en punkt i deklarationsblanketten. Denna del

5 Ändringar införda Deklarationsblankett tillägg förstasida ingick tidigare i Arbetsvillkor men lyfts ut som en egen punkt för att förtydligas. Punkterna Arbetsvillkor, Arbetsmiljö och Miljö kan styrkas genom certifikat för respektive område. Texten i deklarationsblanketten är förkortad och kompletteras av kravspecifikationen. Ange här de olika varianter av möbeln som deklarationen ska täcka; t.ex. olika ytbehandlingar, träslag, stativ, ryggstöd etc. Alla varianterna ska inkluderas i en provningsrapport med ev. tillhörande utlåtande för säkerhet/funktion tillägg För fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan EN :2000* Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav EN :2000* Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 3: Provningsmetoder *Avseende enbart sidostabilitet tillägg EN 15373:2007* Möbler för offentlig miljö Sittmöbler Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet * Sittmöbler provade med krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet enligt EN 13761:2002 accepteras fram till tillägg EN 15372:2008*. Möbler för offentlig miljö Bord Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet. Krav enligt nivå 2. *Provningar utförda enligt EN 12521:2000, enligt krav i bifogad tabell accepteras fram till tillägg EN :2009* Kontorsmöbler arbetsstolar Del 2: Säkerhetskrav EN :2009* Kontorsmöbler arbetsstolar Del 3: Provningsmetoder Tillägget medför att en deklaration endast kan omfatta en möbel och varianter av den som täcks inom en provningsrapport avseende säkerhet/funktion med tillhörande utlåtanden. Komplettering med krav för fristående förvaringsmöbler som tidningsställ, klädhängare etc. Införande av alternativt krav avseende kravstandard, för Sittmöbler offentlig miljö Förtydligande beträffande kravnivå i kravstandarden samt införande av alternativt krav, beträffande Bord offentlig miljö Tabell återfinns i kravspecifikation MF KVA- SÄOffmiljöBord1.pdf Införande av alternativt krav avseende krav- och provningsstandard för Arbetsstolar kontorsmiljö Förtydligande av krav

6 *Provningar utförda enligt EN , -3:2000 accepteras fram till tillägg ISO 21016:2007 Office furniture Tables and desks Test methods for the determination of stability, strength and durability - Stabilitet: Avsnitt , Annex A, Tabell A1, Arbetsbord - Stadighet: Avsnitt 6.5.3, Annex A, Tabell A2, Arbetsbord - Hållbarhet: Avsnitt 6.6, Annex A, Tabell A2, Arbetsbord tillägg För fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan EN :2000* Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav EN :2000* Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 3: Provningsmetoder *Avseende enbart sidostabilitet tillägg EN 527-1:2011* Kontorsmöbler Bord och skrivbord Del 1: Dimensioner. * Arbetsbord för kontor som provats enligt EN 527-1:2000 accepteras fram till Rivstyrka EN ISO Rivstyrka EN ISO N 40 N tillägg I undantagsfall kan ytbehandling av metaller med nickel i kombination med krom III accepteras för komponenter och detaljer (t.ex. underreden; ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage i framför allt offentlig miljö tillägg För ytbehandling med nickel i kombination med krom III se Ytbehandling Krom Ändringar införda t.o.m För kraven inom mått gäller provningsrapport För kraven inom mått gäller provningsrapport från ackrediterat laboratorium, eller eget från ackrediterat laboratorium. intygande För kraven inom brand för stoppade möbler gäller provningsrapport från ackrediterat Följande europeiska standard lägger fast de krav som en stoppad sittmöbel ska uppfylla. Införande av krav för sitta/stå-bord samt utvidgning av begreppet arbetsbord till att omfatta samtliga typer av arbetsbord sitta, stå, sitta/stå Införande av krav för fristående förvaringsmöbler inom kategorin Förvaringsmöbler kontorsmiljö, t.ex. tidningsställ och klädhängare Införande av alternativt krav avseende kravstandard för Mått arbetsbord. nivå för rivstyrka, från 40N till 20N Förtydligande avseende vad som gäller vid förkromning i kombination med nickel Hänvisning till relaterat krav Eget intygande gäller ej som verifikat då det krävs speciell mätutrustning för att kontrollera dessa mått enligt gällande standard. Ändringen medför ett alternativt sätt att verifieras att möbeln klarar Ändring av verifikat Komplettering av verifikat

7 laboratorium avseende aktuell kombinationen av stoppning och klädsel. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus. Som alternativ till provningsrapport från ackrediterat laboratorium godkänns intyg/produktdatablad från tygleverantören som styrker att klädseln provats och godkänts enligt EN :2006 med standardpolyeter (20-22 kg/m3) som stoppning brandkraven enligt EN :2006 och därmed att hela möbler vanligtvis ej behöver brandprovas. 2.1 tillägg Om den möbel som deklareras är certifierad och godkänd enligt Svanen kan hela avsnittet 2.1 hoppas över. Det måste dock finnas aktuellt certifikat tillgängligt som styrker att möbeln uppfyller Svanens kriterier. Ändringen medför att Svanenmärkta möbler inte behöver deklareras under 2.1 Obligatoriska materialkrav Formaldehyd i träbaserat material Formaldehyd i träbaserade skivor Kraven på Formaldehyd enligt E1 gäller endast träbaserade skivor i möbeln. Detta är samma krav som Svanen i dagsläget ställer på möbler. Den tekniska kommittén kommer att utreda konsekvenserna av att införa Formaldehydkrav på allt träbaserat material i en möbel för att eventuellt införa ett sådant krav i framtiden tillägg Möblerna får inte innehålla plastdetaljer av PVC (polyvinylklorid). Detta krav gäller ej för elektriska komponenter (t.ex. elkablar) och ej heller för sjukhusväv/urinväv tillägg Tydlig och ändamålsenlig information ska finnas tillgänglig. 3 Samtliga underleverantörer som har levererat komponenter till den möbel eller produkt som inkluderas i denna deklaration enligt Möbelfakta har intygat att de följer the Global Compact Samtliga direkta underleverantörer som har levererat komponenter till den möbel eller produkt som inkluderas i denna deklaration enligt Möbelfakta har intygat att de följer the Global Compact. Ändringen innebär att undantag gäller för urinväv. Ändringen innebär att produktinformation skall finnas tillgänglig i någon form, till exempel skickas med möbeln eller kunna laddas ner från webben. Ändringen medför att intyg på att leverantörerna följer Möbelfaktas krav på socialt ansvar endast krävs från de direkta underleverantörerna och inte från underleverantörens leverantörer osv. Komplettering av verifikat

8

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1: Brandegenskaper hos möbler SS-EN 1021-1:2014 Utgåva 1 Furniture - Assessment of Ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source: Smouldering Cigarette SS-EN 597-1:1995 Furniture

Läs mer

Lika rymlig som andra. Öppen eller stängd. På sockel, ben eller hjul. Precis som. andra förvaringar.

Lika rymlig som andra. Öppen eller stängd. På sockel, ben eller hjul. Precis som. andra förvaringar. CONTINENTAL INGET ON BARA FU ÖDIGT, NKTION. CONTINENTA L STORAGE Lika rymlig som andra. Öppen eller stängd. På sockel, ben eller hjul. Precis som andra förvaringar. CONTINENTAL Tåliga, stabila arbetsbord

Läs mer

UPPHANDLING AV IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER. Upphandlingsrapport

UPPHANDLING AV IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER. Upphandlingsrapport UPPHANDLING AV IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER Upphandlingsrapport Innehållsförteckning 1 Upphandlingens genomförande... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Omfattning och utformning... 3 1.3 Tillvägagångssätt

Läs mer

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4 Partnerskapsförord giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2 Parter 3 Namn Telefon Adress Namn Telefon Adress Partnerskapsförordets innehåll: 4 Vi skall ingå registrerat partnerskap har ingått registrerat

Läs mer

POA organisationens kontroll över underleverantörer och delegerad verksamhet (OP- other parties) Gun Sunnerstam, 2014-11-20

POA organisationens kontroll över underleverantörer och delegerad verksamhet (OP- other parties) Gun Sunnerstam, 2014-11-20 POA organisationens kontroll över underleverantörer och delegerad verksamhet (OP- other parties) Gun Sunnerstam, 2014-11-20 Vendor(försäljare), Subcontractor(underleverantör), = Underleverantörer Supplier

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Remiss - KS 2014/0234 Boende utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga

Remiss - KS 2014/0234 Boende utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga UTDRAG 1 (3) 80 Remiss - KS 2014/0234 Boende utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga Dnr SN 2014/0234 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15 s yttrande över remiss daterat 2014-04-15

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats

1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats LICENSVILLKOR 1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas webbplats 1.1 Namnet Möbelfakta och Möbelfaktas logotype - tre trianglar i olika färger - är varumärkesskyddat och tillhör

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-06-01 Dnr 15EV267 Ballingslöv Aktiebolag 281 87 Ballingslöv Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Utkom från trycket den 1 mars 2004 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om brandvarnare som innehåller

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9

Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9 Skogsbruk på ren svenska Lektion 4: Mästare på både förnyelse och återvinning. Tema: Återvinning Ämne: Biologi, Kemi Årskurs: 7-9 Förord Sveaskog är landets största skogsägare. Det ger oss både mycket

Läs mer

Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin. 1. Studenter antagna på fristående kurs 2

Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin. 1. Studenter antagna på fristående kurs 2 Ladok Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin 1. Studenter antagna på fristående kurs 2 2. Antagning till valfria kurser inom program 2 3. Valfria kurser inom program

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-04-12 Dnr 15EV2572 Husqvarna Aktiebolag Drottninggatam 2 561 31 Ruskvarna Försäljningsförbud och

Läs mer

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Axiell Arena Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Introduktion Det finns möjlighet att samarbeta om bilder i Axiell Arena. Samarbetet kan läggas upp på olika sätt, men i denna lathund beskrivs

Läs mer

Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen

Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen 1(5) Miljöskyddsavdelningen Birgitta Alexandersson 010-224 46 86 Sevesoverksamheter i Västra Götalands län Information om nyheter inom Sevesolagstiftningen Den 1 juni 2015 trädde nya regler ikraft som

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande; beslutade den 27 januari 2010. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211) och

Läs mer

Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Ny Individuell genomförandeplan Använd Mall för Individuell genomförandeplan som är ifylld tillsammans med brukaren och eventuellt

Läs mer

OPTIMIZING THE LINE. CAB Group AB Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden Phone: +46 19 15 86 00

OPTIMIZING THE LINE. CAB Group AB Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden Phone: +46 19 15 86 00 Innehåll CABAS och maskinskador... 2 Nyheter... 2 Nya funktioner, som kostar att använda... 2 Instruktion, steg för steg... 4 Ny kalkyl... 4 Välj modell... 4 Fliken: Ägare/Fordon... 5 Fliken Skada... 5

Läs mer

Krav på utrustningar för explosionsfarlig miljö

Krav på utrustningar för explosionsfarlig miljö Information ADI 476 juni 2009 Krav på utrustningar för explosionsfarlig miljö Här förklarar vi innebörden av reglerna om Utrustningar för explosionsfarlig miljö, AFS 1995:5. Explosionsfarlig miljö kan

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl. Internkontroll, 2015

Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl. Internkontroll, 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Österdahl Ärendenr BUN 2015/266 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 4 februari 2015 Barn- och utbildningsnämnden Internkontroll, 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-05-04 Dnr 15EV1242 Digital Multimedia Nordie AB Ekbacksv. 26 168 69 Bromma Försäljningsförbud och

Läs mer

VÄGLEDNING PRODUKTCERTIFIERING Ansökan enligt system 1b Version: 2014-09-09

VÄGLEDNING PRODUKTCERTIFIERING Ansökan enligt system 1b Version: 2014-09-09 VÄGLEDNING PRODUKTCERTIFIERING Ansökan enligt system 1b Version: Införda ändringar: Referens till ny certifieringsbestämmelse SS-EN ISO/IEC 17067:2013 samt mindre uppdateringar. Välkommen till SBSCs produktcertifiering

Läs mer

Boll-lek om normer. Nyckelord: likabehandling, hbt, normer/stereotyper, skolmiljö. Innehåll

Boll-lek om normer. Nyckelord: likabehandling, hbt, normer/stereotyper, skolmiljö. Innehåll 1 Boll-lek om normer Nyckelord: likabehandling, hbt, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet bygger på en övning där eleverna, genom en lek med bollar, får utmana sin förmåga att kommunicera

Läs mer

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1 MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1. RAMAVTAL 1.1 Upphandling av en transportör på ett ramavtal För arbeten av återkommande karaktär såsom transporter av avlidna mellan kyrkor, förvaringslokaler

Läs mer

Bilaga 1 Produktkrav för prefabricerade ställningar och kopplingar

Bilaga 1 Produktkrav för prefabricerade ställningar och kopplingar Bilaga 1 Produktkrav för prefabricerade ställningar och kopplingar Prefabricerade fasadställningar och fristående komponenter till prefabricerade fasadställningar Prefabricerade fasadställningar ska uppfylla

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRD UTRUSTNING MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 2.

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRD UTRUSTNING MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 2. UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING UTRUSTNING För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/aniva. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

Entreprenader dess olika former, upphandling, reglerande avtal och kontroller

Entreprenader dess olika former, upphandling, reglerande avtal och kontroller Entreprenader dess olika former, upphandling, reglerande avtal och kontroller Maria Mickelåker Hushållningssällskapet Kristianstad Vad förväntas av byggherren? Om inget annat avtalats är byggherren ansvarig

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-xx-xx Dnr: 15-10583 1 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll andreas.hall@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Fastställd av Ks 2011-03-09 2011-02-10 Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Syfte Att skydda den enskildes privata medel samt att hanteringen ska ske på ett sådant sätt att inte oberättigade

Läs mer

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar Version 1.3 Uppdaterat 2016-03-31 Hantera handlingar: - Gemensam utbildningsplan - Periodisk rapport, närvarorapportering - Informativ rapport

Läs mer

Manual BizPart Semesterplan

Manual BizPart Semesterplan Manual BizPart Semesterplan Innehåll 1 Om manualen... 2 2 Komma igång... 2 2.1 För användare... 2 2.1.1 Logga in... 2 2.1.2 Ansök om semester... 3 2.1.3 Visa semestertabell... 3 2.1.4 Ta bort semesteransökan...

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

Hur skapar man formula r

Hur skapar man formula r Hur skapar man formula r Gamla jämfört med nya sättet Förord Att skapa olika typer av dokument är styrkan i ett ordbehandlingsprogram, såsom Microsoft Word. Dock är denna flexibilitet även till en nackdel.

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3 Bråktal Uppgift nr En limpa delas i 4 lika stora delar. Hur stor del av limpan blir varje del? Uppgift nr 2 Hur många tiondelar behövs för att det skall räcka till en hel? Uppgift nr Hur läser man ut bråket

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3

Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3 Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3 Landsomfattande granskning vid 77 fritidshem i 17 kommuner Syfte: Att bidra till en förbättrad kvalitet Underlag för förbättringsarbete

Läs mer

Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V)

Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 309-2043/2011) Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712

Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård Informationshantering och journalföring informationssäkerhet för god vård 1 Sammanhållen journalföring! 2 Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

En skola fri från mobbning och kränkningar

En skola fri från mobbning och kränkningar En skola fri från mobbning och kränkningar Elever har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Du som jobbar i skolan har ett ansvar att se till att alla barn

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR. Varför måste man använda tryckimpregnerat NTR-trä? Går det inte lika bra med vanligt trä och någon träolja?

VANLIGA FRÅGOR. Varför måste man använda tryckimpregnerat NTR-trä? Går det inte lika bra med vanligt trä och någon träolja? Varför måste man använda tryckimpregnerat NTR-trä? Går det inte lika bra med vanligt trä och någon träolja? Konstruktioner utomhus i allmänhet, och i synnerhet de som är fast förankrade i mark och vatten,

Läs mer

Lathund för att Kartlägga din kompetens. Läs den och använd vid kartläggningen

Lathund för att Kartlägga din kompetens. Läs den och använd vid kartläggningen Kompetensinventering Lärarlegitimation Lathund för att Kartlägga din kompetens Läs den och använd vid kartläggningen Det här behöver du. Dator med Internetuppkoppling. Din lärarlegitimation/examensbevis.

Läs mer

Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS

Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS Godkännandeprocessen Processen för godkännande att ta i bruk fordon och infrastruktur styrs av driftskompabilitetsdirektivet 2008/57/EU. Direktivet beskriver en process

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-15 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista Läkemedel under utökad övervakning

Verksamhetshandledning Nationell lista Läkemedel under utökad övervakning Nationell lista Läkemedel under utökad Innehållsförteckning Syfte... 2 Bakgrund... 2 Vilka läkemedel berörs?... 2 Integrationskrav och rekommendationer... 2 Krav på presentation i journalsystemet... 3

Läs mer

NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten

NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Brandskyddstekniker F-gas 2010 Förord Till vissa gassläcksystem används släckmedel som kategoriseras som fluorerade växthusgaser (även kallade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2015:837 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Verksamhetsrapport i LONA-registret

Verksamhetsrapport i LONA-registret Senast uppdaterad 2016-03-07 1(5) Verksamhetsrapport i LONA-registret Ändringar 2016-03-07. Kommunen ska senast den 1 mars upprätta en verksamhetsrapport och lämna in den till länsstyrelsen. Kommunen ansvarar

Läs mer

266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är 2013-03-22 2018-03-21

266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är 2013-03-22 2018-03-21 266 Genomförandetiden gäller bara ändringen. Genomförandetiden är 2013-03-22 2018-03-21 Tillägg till PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplanen för Ludvika gård m.m. i Ludvika enkelt

Läs mer

COLPUS. FUTONBÄDDSOFFA Från danska Innovation Living. Valmöjligheter till din nya bäddsoffa. Sid 1

COLPUS. FUTONBÄDDSOFFA Från danska Innovation Living. Valmöjligheter till din nya bäddsoffa. Sid 1 COLPUS FUTONBÄDDSOFFA Från danska Innovation Living Valmöjligheter till din nya bäddsoffa Sid 1 Colpus futonbäddsoffa från danska Innovation Living (Läs mer om futonmadrasser genom att följa länken längst

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ)

Xenella Holding AB. Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) Xenella Holding AB Tillägg till Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL. 2.2. Kvalificering av anbudsgivare 2013-05-14

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL. 2.2. Kvalificering av anbudsgivare 2013-05-14 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-05-14 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling CAD-konstruktion inriktning mekanik Af-2013/083277 2.1. UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Uppdrag: Huset. Fundera på: Vilka delar i ditt hus samverkar för att elen ska fungera?

Uppdrag: Huset. Fundera på: Vilka delar i ditt hus samverkar för att elen ska fungera? Uppdrag: Huset Praktiskt arbete: (Krav) Göra en skiss över ditt hus. Bygga en modell av ett hus i en kartong med minst två rum. Koppla minst tre lampor och två strömbrytare till ditt hus. Visa både parallellkoppling

Läs mer

NYHETER ISO 14001:2015

NYHETER ISO 14001:2015 NYHETER ISO 14001:2015 Mattias Holmström Trivector LogiQ 10 mars 2016 OM TRIVECTOR 3 bolag LogiQ, Traffic & System 3 städer Lund*, Göteborg & Stockholm Drygt 90 anställda Rädda världen och göra bra affärer.

Läs mer

Handledning Att arbeta med Webbplatser

Handledning Att arbeta med Webbplatser Handledning Att arbeta med Webbplatser Office 365 Kungsängens SK Innehåll 1 Webbplatser... 3 1.1 Åtkomst till Webbplatser... 3 1.2 Begräsningar... 3 2 Inloggning Office 365... 3 2.1 Inloggning via dator...

Läs mer

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI VARIANTER OCH MÅTT

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI VARIANTER OCH MÅTT MYRAN Arne Jacobsen designade ursprungligen Myran till personalmatsalen på Novo Nordisk. Idag är Myran en av kollektionens främsta ikoner. Men Myran höll på att sluta som ännu en prototyp eftersom Fritz

Läs mer

Vi är specialister på att avgifta farligt avfall

Vi är specialister på att avgifta farligt avfall for a cleaner tomorrow Vi är specialister på att avgifta farligt avfall Nordgroup a/s Lindholmvej 3 DK-5800 Nyborg Kundservice Tel +45 8031 7100 Fax +45 8031 7300 Måndag till torsdag kl. 7-16 Fredag kl.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 1. Offererade varor skall 53) inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel överstigande 0,1 vikt%. Kravet gäller inte ingående elektronik 1. 2. Innehållet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden

Läs mer

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008)

Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Utlåtande 2009: RII (Dnr 314-2750/2008) Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser Förslag från trafik- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA90 Forskarutbildningsämne 2014-11-06 Beteckning: Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-04-13 Torgny Fridlund Första version 2011-03-18 2012-06-19 Lou Lagusson

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

30 % av kommunens budget är upphandlade varor och tjänster. Är det en marknad för Dig? 12 september 2016

30 % av kommunens budget är upphandlade varor och tjänster. Är det en marknad för Dig? 12 september 2016 30 % av kommunens budget är upphandlade varor och tjänster. Är det en marknad för Dig? 1 12 september 2016 Fakta om offentlig upphandling Cirka 700 miljarder kronor per år (eller är det 800?) Kommunerna

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

Yttrande över promemorian Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (Fi2016/01000/FPM)

Yttrande över promemorian Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (Fi2016/01000/FPM) 2016-06-01 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 16-5204 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Skickas även med e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Finansinspektionen

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Guide för att hitta markavvattningssamfälligheter och täckdikningsplaner

Guide för att hitta markavvattningssamfälligheter och täckdikningsplaner 1(8) Guide för att hitta markavvattningssamfälligheter och täckdikningsplaner Framtagen av Magdalena Nyberg, Jordbruksverket, 2016 Markavvattningssamfälligheter Inför en Grepparådgivning är det bra om

Läs mer

8.9 13 Tillägg: Rektors beslut om beloppsgränser för representation och gåvor vid Umeå universitet från och med 2015-01-01, Dnr FS-1852-14

8.9 13 Tillägg: Rektors beslut om beloppsgränser för representation och gåvor vid Umeå universitet från och med 2015-01-01, Dnr FS-1852-14 Sid 1 (5) (2000-04-01 2003-06-12 Representation) (2003-07-01 2009-10-06 Personalkostnader/personalförmåner) (Fr o m 2009-11-06 kapitel 8, tidigare kapitel 9) Datum Avsnitt Sida Komplettering/ändring 8.5.6

Läs mer

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3 Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1 1 Innehåll REGISTRERING AV ÄMNESPROV... 3 Ämnesprovsgrupper... 3 MATEMATIK... 4 Fälten i resultatsinmatningen...

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Postnords upphandling av leasingbilar i form av förmånsbilar, personalbilar och tjänstebilar. heidi.karlander@posten.

Frågor och svar. Beskrivning: Postnords upphandling av leasingbilar i form av förmånsbilar, personalbilar och tjänstebilar. heidi.karlander@posten. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Posten AB Namn: Leasingbilar Handläggare: Referensnr: MEAB 2011:4877 Telefon: +46 8 7811181 Beskrivning: Postnords upphandling av leasingbilar i form av förmånsbilar,

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Sanktioner för överträdelser av nya EUregler

Sanktioner för överträdelser av nya EUregler Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU30 Sanktioner för överträdelser av nya EUregler om kemikalier Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2009/10:211 Sanktioner för

Läs mer

THE EUROPEAN GREENBUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag

THE EUROPEAN GREENBUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag THE EUROPEAN GREENBUILDING PROGRAMME Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag Innehållsförteckning GreenBuilding bakgrund och sammanfattning... 3 Åtaganden för att delta i GreenBuilding som Stödjande

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212 Visma Proceedo Att attestera - Manual Version 1.4 1 Innehåll Version 1.4... 1 INNEHÅLL... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) ESKALERING... 5 3.1 Egna beställningar...

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun kolinspektionen Klaragymnasium AB Box 213 101 24 Stockholm Att: staffan.morner@academedia.se 1 (5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms Internationella Restaurangskola i

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Kostnader för personlig assistans

Kostnader för personlig assistans Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU13 Kostnader för personlig assistans Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans. Några följdmotioner

Läs mer

ARNE JACOBSEN 1902-1971

ARNE JACOBSEN 1902-1971 ÄGGET Arne Jacobsen designade Ägget till lobby- och lounge-områdena på Royal Hotel i Köpenhamn Uppgiften att designa hotellets utseende, förutom möblerna, gav Jacobsens en fantastisk möjlighet att omsätta

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Golvbrunnar Typgodkännanderegler 2006 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar Given i Helsingfors den 15 juni 2006 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DOK SID 1 (5) 2011-02-10 LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER Antagen: 2011-xx-xx Giltig till och med: Tillsvidare Tillhör process: Arbetsmiljö Relaterade dokument:

Läs mer

Snabbslumpade uppgifter från flera moment.

Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 48 med 2 Uppgift nr 2 Skriv talet 3 8 00 med hjälp av decimalkomma. Uppgift nr 3 Uppgift nr

Läs mer

Manual IBIC Genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual IBIC Genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal Manual IBIC Genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 1 IBIC Genomförandeplan Denna plan används för de personer som har fått en IBIC bedömning där biståndshandläggaren har bedömt vilka insatser

Läs mer

Välkommen till ikanobank.se

Välkommen till ikanobank.se Välkommen till ikanobank.se Hej, här kan du läsa om hur du loggar in och använder vår internetbank. Vi går igenom överföringar, transaktioner, månadssparande m.m. Internetbanken har öppet varje dag, året

Läs mer