Årsrapport Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2014. Gambiagrupperna. Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling. Utbildning för alla genom byutveckling"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Gambiagrupperna Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling

2 Innehållsförteckning Brev från Country Director Yahaya Snyang FIOHTG 3 Om Gambia 4 Byutvecklingsbyar 5 Bayaba 5 Changaai 6 Darsilami 7 Kisskiss 8 Misera 9 Njolfen 10 Nyawurulung 11 Pallol 12 Sare Abdou 13 Sare Jawbeh 14 Sare Musa 15 Sare Njobo 16 Sare Sario 17 Tabajang 18 Tabanani 19 Wellingara Yareh 20 Fallstudier - Personporträtt 21 SEGRA: Enastående resultat i de nationella proven EFA-kampanjens positiva påverkan på människors liv Ekonomi 22 Bygg 23 Arbetet i Sverige Brev från ordförande Siv Kanon 24 Om Gambiagrupperna 25 Årsmötet Medlemsmöte Hälsingegruppen 26 FIOHTG kontor och anställda 28 Förkortningar 30 Partnerorganisationer 31 Kontakt 32 2

3 Brev från Country Director Yahaya Sanyang - FIOHTG 2014 har kommit och gått. Det har varit ett år då vi funderat kring vårt arbete på Future In Our Hands The Gambia. Vi har blivit självkritiska och har börjat ställa oss själva frågor som: Gör vi det här på rätt sätt? Är vi på rätt spår och hur kan vi följa upp och utvärdera effekterna? Vad behöver vi fokusera mer på? Det här är verkligen att iaktta oss själva, och således frågor som varje lärande organisation borde ställa sig. Frågorna är inriktade på vilka förändringar som kan göras för att förbättra en god programsamverkan. Uppföljningarna som görs varannan månad ger oss möjligheten att, genom möten med partners och invånare i By-utvecklingsbyarna, ta reda på vilka aspekter av vårt arbete som måste förstärkas. Det förser oss med respons från byarna om hur de uppfattar vårt arbete med dem. Uppgiften är en inlärningskurva för oss alla som möjliggör nya innovativa lösningar samt nya perspektiv på hur beslut ska tas kring frågor som uppstår under våra uppföljningar i byn och hur informationen till våra deltagare ska ske. som blir placerade ute på fältet för att koordinera, följa upp och handleda programaktiviteter. Att representera organisationen och nätverka med andra biståndsorganisationer och civila samhällsorganisationer blir också en del av deras arbetsuppgifter. Detta steg tar oss också närmare byarna när vi jobbar. Arrangemanget för dessa fältposter är i slutskedet och de kommer förverkligas första kvartalet av Än så länge har det varit en intern rekrytering och fyra medarbetare( två kvinnor och två män) har ansökt om posterna. Mer uppmärksamhet ägnas åt rekrytering av kvinnliga medarbetare, allt för att skapa en jämn könsfördelning. Den generella slutsatsen är att dessa reflektioner påverkat två område av vårt arbete; 1. Förbättrad programkvalité 2. Lägre driftskostnader. Yahaya Sanyang Director Future In Our Hands The Gambia Tillbakablickar tillsammans och reflektioner (Participatory Reviews and Reflection Processes, PRRP) utgör också en väsentlig del av vårt ansvar gentemot de människor som vi jobbar med. Engagemanget visar tydligt och ger makten till våra partners och deltagare att utvärdera vårt arbete med dem. Granskningoch reflektionsprocessen visade på ett gott representativt utfall i de 16 byar där vi är aktiva, i de tre regionerna (URR, CRR och LRR). Av byutvecklings-byarna besöktes sex och alla aspekter av FIOH-TGs arbete diskuterades. För att undvika partiskhet i PRRP så stöttades processen av en extern konsulent med tillhörande team. Ett specifikt utfall och rekommendation som härrör sig från PRRP-uppgiften är en omkonstruktion och decentralisering av fältprogrammen. Rekommendationen för FIOH-TG är att skapa en kärna av personal på mellannivå 3

4 Om Gambia Gambia, som ligger på den västafrikanska kusten av Atlanten, är ett av de minsta och fattigaste länderna i Västafrika. Det har en yta på kvadratkilometer och sträcker sig cirka 400 kilometer inåt land. Floden Gambia delar landet i två delar Norra och Södra banken. Landet är dessutom uppdelat i fem administrativa regioner och två kommuner, Banjul och Kanifing, med en beräknad befolkning av 1.882, 450 (provisoriskt nationell befolkning och bostadsräkning 2013). Gambia är ett tätbefolkat land med uppskattningsvis 176 personer per kvadratkilometer och med en liten ökning i befolkningstillväxt-takten från 2,7 procent 2003 till 3,3 procent år Kvinnor utgör 50,5 procent av befolkningen. Det preliminära resultatet av folkräkningen 2013 tyder på att det finns fler män än kvinnor bland befolkningen i tätorterna. En av orsakerna till denna trend är att fler män än kvinnor migrerar till städerna. I rapporten UNDP Human Development Report (HDR) 2014, blev Gambia rankat som 172 av de 187 länder som utvärderades. HDR 2014 visar att 48 procent av befolkningen i Gambia lever på mindre än två USD per dag, medan 34 procent lever på mindre än 1,25 USD per dag. De tre regioner där Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG) och Gambiagrupperna arbetar har högre fattigdom än någon annan region i Gambia:- Procentandel fattiga i LRR (Region 4) 62,3 procent, CRR (Region 5) nord 94,0 procent och Syd 75,7 procent respektive, och URR (Region 6) 67,9 procent. Detta beror i hög utsträckning på ojämn nederbörd, dålig bördighet och otillräckliga produktionsinsatser inom jordbruket i dessa regioner. De läskunniga i Gambia ökar stadigt med rekordhöga 51.5 procent bland den vuxna befolkningen. 85 procent infinner sig nu i skolan i den primära undervisningen (åk.1-6), 57 procent i den sekundära (åk.7-12) och 4 procent för högre utbildning (universitet, college mm.). (Källa, HDI rapport 2014). Men statistiken visar att övergången till sekundära och tertiära utbildningsnivåer i Gambia lämnar mycket övrigt att önska. Å andra sidan är jordbruket det viktigaste och sysselsätter cirka 68 procent av arbetskraften i Gambia. Det anses vara den viktigaste inkomstkällan för nästan alla hushåll på landsbygden under fattigdomsgränsen. 91 procent av de extremt fattiga och 72 procent av den fattiga befolkningen i Gambia är inom jordbrukssektorn. Genom att främja investeringar för att öka hushållens inkomster och hushållens livsmedelsförsörjning ska denna sektor i hög grad bidra till att Gambia uppnår regeringens vision, 2020-målen och Millenniemålen från Dakaröverenskommelsen - att halvera andelen fattiga och de som lider av hunger till

5 Byutvecklingsbyar - BAYABA Satellitbyar: Sinchu Bayaba och Bantangel Under 2014 fick Bayaba ta del av dessa utbildningar: Lärarfortbildning SEGRA Civila rättigheter Lokala regeringsakten Ungdomsforum Entreprenörskap Fortbildning Spannmålsbank Avfallshantering Trädplantering (fruktträd) Energisnåla spisar Etablering av skogsplantering Jämställdhetsarbete Arbetsbesparande åtgärder Malaria Nya jordbruksmetoder REFLECT Miljökonsekvenser Internationell sommarskola för ungdomar EFA-kampanj Lärarfortbildning Bayaba har, tillsammans med skolor från Brikamabaområdet i region 5, deltagit i Serholt Early Grade Reading Ability (SEGRA) del 1, i 4 studiedagar från september till november Dessa studiedagar genomförs för att ge lärarna kunskap och färdigheter så att de kan förbättra sin undervisning i läsinlärning. I SEGRA-metoden ingår det att göra lärare mer medvetna om de påverkans-teman FIOHTG arbetar med, såsom genus och jämställdhet, demokrati, konflikthantering, utbildningspolicy, barns rättigheter, mänskliga rättigheter, miljö samt Hiv/Aids och hälsa. Fyra studiedagar genomfördes och läsinlärningsprogrammet SEGRA fungerar som en nyckel till klassrummet. Genom att erbjuda utbildning i läsinlärning kan vi också få med utbildning i de påverkans-teman som vi tycker är så viktiga. Programmet innehåller även klassrumsobservationer och materieltillverkning i slutet av varje studiedag. Detta gör att lärarna har möjlighet att själva tillverka sitt eget undervisningsmateriel, vilket förbättrar undervisningen i klassrummet. En uppföljning gjordes efter den fjärde studiedagen, med både lärare och elever, för att observera deras framsteg. Det blev då tydligt att några lärare inte använde metoden som det var tänkt. Därför blev skolornas mentorer uppmuntrade att se över sina observationer samtidigt som lärarna blev uppmuntrade att fördubbla sina ansträngningar för att hjälpa eleverna att nå till nästa nivå. I januari 2015 kommer del 2 SEGRA-metoden, även den omfattar fyra studiedagar. Dessa dagar kommer i grund och botten handla om diagram, diftonger och fler påverkansfrågor. Personporträtt Bayaba ligger i Samidistriktet i den norra delan av den Centrala flodregionen. Kumba Conteh är en gift kvinna på 61 år som bor i Bayaba. Kumba har tidigare varit involverad i småhandel (petty trading) av varor såsom grönsaker och kryddor. Hon får inget finansiellt stöd av sin man utan hennes enda stöd kommer från hennes gifta dotter. Kumba och fem andra bybor, tre män och två kvinnor, deltog i en entreprenörskapsträning anordnad av FIOHTG. Precis som hennes mamma har Kumba ingen formell utbildning och den utbildning hon nu erhöll har fungerat som en ögonöppnare och guide till hennes affärsverksamhet. Kumba uttryckte att: 5 Innan min träning så kändes det som jag handlade i blindo, jag visste inte mycket om att driva en affärsverksamhet. Efter träningen märkte jag stor skillnad i resultat av min verksamhet. Jag har fått möjlighet att köpa djur, en get och ett får, och föder nu upp dem hemma. Jag har också haft möjlighet att köpa en bagge till var och en av de två muslimska högtiderna. Tidigare var det en stor uppoffring att slakta en bagge inför Tobaski. Jag har även kunnat köpa kläder till barnen och ge pengar till skollunch för fem av barnen. En av de allra bästa sakerna med detta är att jag blir mindre beroende av att låna pengar av andra. Kumba Conteh vid sitt försäljnings-bord

6 CHANGAI Changais kommun består av de två huvudbyarna Changai Wollof och Changai Toro. Satellitbyarna Kalem Jawo, Kalem Sainey, Misira och Darusalam. I Changai har följande utbildningar genomförts under år 2014: Lärarfortbildning SEGRA Fortbildning Spannmålsbank Civila rättigheter Hälsa och näringslära Klimatkompensering EFA-kampanj Etablering av spannmålsbank och fortbildning Changai Toros spannmålsbanksystem förstärktes med 10,000 dalasi för inköp av spannmål för att starta en spannmålsbank och på så sätt möta efterfrågan från den växande befolkningen i byn. Spannmålsbanken besöktes av invånare från Changai Toro och Wolof, Tabanani, Bayaba och Sinchu Baya där ett utbyte av kunskaper om matsäkerhet ägde rum. Fortbildningen fokuserade även på att lära ut de bästa metoderna och olika problemlösningsmetoder för den långsiktiga hållbarheten. Spannmålsbankerna har haft stora framgångar med att säkerställa tillgången till mat för många familjer i nöd under den mest kritiska perioden av säsongen. Deltagare pratade gott om hur livet förändrats i och med att de fått tillgång till en spannmålsbank. Som en följd av den låga produktiviteten är det inte många bönder som har tillräckligt med mat för att mätta familjen, detta är en stor distraktion när de måste använda olika överlevnads-strategier för att överbrygga matbristen under en period då de egentligen måste koncentrera sig på jordbruket. Vissa lämnar sina gårdar för att på andra sätt få tag på mat, antingen via lån till höga räntor eller bidrag från välställda affärsmän. Nu är lån tillgängliga inom byn till en rimlig ränta, vilket bidrar till att bönderna istället kan fokusera på jordbruket under de mest kritiska perioderna. Hälsa och näringslära Detta har också innefattat hygien, både personlig och i köket. Utbildningen har skett i samarbete med de lokala sjuksköterskorna som förklarat hur man håller sina barn friska samtidigt som personal från FIOHTG har demonstrerat hur man lagar bra barnmat. De har lärt ut vikten av att tvätta sina händer, diska matlagningskärl, täcka maten om man sparar och att inte koka bort all näring. De har också haft speciella tillfällen då man demonstrerat hur bra barnmat till bebisar görs. Byborna från Changai och omkringliggande byar har fått gå långt för att få tillgång till barnavård på kliniken en gång per månad.på kliniken i Demfai uppmärksammade sköterskorna att barnen blivit friskare och att deras vikt ökat. Därför ges numera ingen extra barnmat till mammorna från dessa byar. Först blev de riktigt besvikna men i slutändan insåg alla hur bra det blivit. Särskilt när sköterskorna lovade att komma till Changai en gång per månad, för att de skulle slippa gå, om de ordnade en klinik. I Changai är det sagt och gjort som gäller! Pengar som genererats från laddningen av mobiltelefoner i det Advocacy centre som vi hjälpt dem att sätta upp, betalade en klinik. Det vill säga dessa pengar betalade materiel och arbetet gjorde byborna själva! Här kan vi verkligen tala om arbetsbesparande åtgärder. Nu behöver inte kvinnorna sätta av en hel dag varje månad för att besöka kliniken. Promenaden till Demfai tar två timmar enkel väg. Master farm Under år 2011 fick jordbrukare från Changai möjlighet att besöka en så kallad Master Farm, som startats av US Peace Corps i Senegal. Studiebesöket finansierades av Changais kontaktgrupp i Sverige, Habo Gambiagrupp. 6 Mr. Sandi Kongira är en av de mest framgångsrika lärarna i läsinlärning. Han är även klusterutbildare i sitt område. Den ny skolbyggnaden, som bekostades av Saydi Farage Foundation och FIOHTG, innehåller två klassrum. Peace Corps placerade sedan en av sina volontärer i Changai och 2014 påbörjades uppbyggnaden av en Master Farm i byn. Den ska fungera som inspiration och utbildningsobjekt för andra byar i Gambia.

7 DARSELAMI Satellitbyar: Felenkoto, Darselami Korosima och Jallow Kunda Sutukung Darselami ligger i ett kluster som idag inte får bidrag för lärarfortbildning, därför har vi ingen möjlighet att genomföra studiedagar i läsinlärning i skolan. Följande utbildningar har genomförts 2014: Ungdomsforum Bageriverksamhet Jämställdhetsarbete Arbetsbesparande metoder Fortbildning spannmålsbank Skriva projektansökningar Malaria HIV/Aids Internationell sommarskola för ungdomar EFA-kampanj Träning i att skriva projektansökan Med mål att ytterligare stärka byar så att de har kapacitet att göra informerade beslut, genomförde byutvecklings-teamet en serie träningsdagar i hur man skriver projekt-ansökningar. Syftet med projektet är att kompetensen för projektansökningar ska finnas bland byarna och de lokala administrationskontoren för ökad självständighet och ökade möjligheter att söka bidrag från flera aktörer på eget initiativ. Projektet implementeras i centrala, övre och nedre flodregionen i tre faser där varje fas består av en tredagars workshop. Totalt deltar 30 personer från varje region på träningarna. Den första dagen ägnas åt att presentera och diskutera grunderna i en projekt-ansökan. Under den första dagen genomförs även en bedömning av förkunskaperna hos deltagarna för att kunna anpassa utbildningsnivån. De resterande två dagarna varvas teori med praktiska övningar där varje grupp får författa, presentera och få feedback på ett projektförslag. Under workshopen delas även ett nationellt register över NGOs verksamma i Gambia ut, så att deltagarna kan nätverka. Utbildningen skedde på regionkontoret i Manskakonko. Det gav alla deltagare möjlighet att fokusera på utbildningen. Jämställdhetsarbete och tillgång till arbetsbesparande metoder Byutvecklingsenheten har arbetat med jämställdhet i flera byar. I samband med detta har också träningsdagar i näringslära, hygien och tillgång till mat schemalagts. I linje med presidentens vision om att ris och andra basvaror ska odlas i Gambia lär sig kvinnorna att använda arbetsbesparande metoder. Vi vet ju alla att kvinnor i Gambia har en mycket stor arbetsbörda och inte lär den minska om kvinnorna också ska ut och odla de traditionellt manliga grödorna. Som ett resultat av detta arbete kommer Njolfen, tillsammans med Darselami, Sare Abdou, Bayaba och Sare Njobbo, att få behålla de ris/cooskvarnar som används i utbildningen. Changai Toro, Changai Wollof, Kalleng Jawbeh samt Kalleng Seiney får behålla de handdrivna kvarnar som används för att göra jordnötssmör. 7 Det här kommer att spara en hel del arbete och ger inte bara kvinnorna möjlighet att kunna delta i andra aktiviteter som till exempel Reflects vuxenutbildningsprogram, utan även flickorna i byn kommer att kunna gå i skolan i större utsträckning. Det är lättare att sända sina barn till skolan när de inte behövs för att hjälpa till med hushållsarbetet hemma. Bageri Under 2013 startades ett bageri i Darselami på initiativ av bybor. Spannmålskvarn Den byggnad som de själva satte upp blev tyvärr inte så bra och hygienen blev lidande. De vände sig till FIOHTG för support och nu fungerar allt bra.

8 KISSKISS Satellitbyar: Tinkinjo, Kulkule och Sare Badinding Skolan i Kisskiss har under året som gått fått ytterligare ett block med tre klassrum. Tyvärr har inte skolan fått delta i SEGRAutbildningen sedan Detta beror på att FIOHTG endast får utbilda tre kluster i Basseområdet. Tumanakluster där Kisskiss ligger är inte ett av dem. De har fått ta del av dessa utbildningar: Ungdomsforum Fortbildning i trädplantering Erosionskontroll Konstruktion av damm Energisnåla spisar Lokala regeringsakten Kvinnlig könsstympning EFA-kampanj Ungdomsforum Ett dagslångt ungdomsforum, Bantaba -program, hölls i Kisskiss med deltagare från omkringliggande byar. Bantaba är en plattform där bybor träffas för att diskutera och umgås. Mötet hölls första kvartalet av 2014 och gav personer från de tre byarna, speciellt ungdomar, ett öppet forum där de kunde diskutera några av de relevanta frågor som påverkar deras utveckling samt deras roll i den nationella utvecklingen. Programmet hölls av tränade ungdoms- Bantaba -ledare försedda med en checklista som ställts i ordning av FIOHTG. Relevanta teman som diskuterades under dagen med frågor och svar var: illegal migration, barnäktenskap, tonårsgraviditeter, genus, HIV/Aids, kvinnlig omskärelse, ungdomar och utbildning, ungdomar i utveckling/ungdomsdeltagande, ungdomar och funktionshinder, ungdomar och drogmissbruk, ungdomar och anställning, miljö samt konflikthantering. EFA-kampanj Under september var SDU på besök i Kisskiss för att genomföra EFA-kampanjen (Education For All, Utbildning För Alla). Man samlade då föräldrar från alla byar som skickar barn till skolan i Kisskiss och diskuterade vikten av utbildning och vilka hinder som finns för att skicka barnen till skolan. Det var främst kvinnor som deltog i sammankomsten och männen verkar generellt vara mer negativt inställda till skolan vilket innebär ett visst problem. Dessutom är det många av barnen som inte går i skolan, de går istället i koranskola. För att komma åt problemet diskuterades det ett eventuellt samarbete mellan skolan och koranskolan, för att kunna nå så många barn som möjligt, men detta är något som utbildningsministeriet måste involveras i. Kvinnlig könsstympning Många människor ute i byarna är inte medvetna om de konsekvenser kvinnlig könsstympning medför för hälsan. Det slår även hårt mot ekonomin, folk spenderar en massa pengar på fester och liknande i samband med kvinnlig omskärelse. Detta medför en stor ekonomisk börda för familjerna, pengar som kan användas till så mycket annat välbehövligt. Med ovanstående i tankarna, genomför enheten utbildning om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning med målet att skapa 8 medvetenhet om hälsa och ekonomiska och sociala konsekvenser i samband med praxis. Aktiviteten är helt inriktad mot det slutliga målet: utrotning av bruket. Pensionerade omskärerskor och kvalificerad medicinsk personal genomför utbildningen. Den medicinska personalen talar ur ett hälsoperspektiv medan pensionerade omskärerskor används som förebilder genom att dela sina erfarenheter från när de var aktiva utövare. Den här vägen visar sig vara positiv eftersom det är människor som har varit inblandade i processen och kan förklara bättre för lokalbefolkningen. När Alimatou Marong från FIOHTG var i Kisskiss för att informera om kvinnlig könsstympning, kom det kvinnor från nästan alla familjer för att lyssna och lära. En man på väg till ett möte i en annan by passerade och blev så intresserad att han stannade för att lyssna. När dagen var slut kom han fram till Alimatou och tackade för allt som han fått möjlighet att lära sig. I Gambia är kvinnlig omskärelse en fråga för kvinnorna, det diskuteras inte alls med män. Det är kvinnorna i familjen som bestämmer om deras döttrar ska omskäras eller inte. Den här mannen sa att han aldrig tidigare hört om vilka konsekvenser det kan medföra och att så många kvinnor får skador för livet. Jag kommer aldrig mer att tilllåta att någon av mina döttrar omskärs! - var hans slutord.

9 MISERA Satellitbyar: Seno Angalleh, Sare Biram, Sare Musa, Sumbundu, Sinchu Mbye, Sare Foday och Jaideena Ett flertal utbildningar har genomförts under 2014: Lärarfortbildning SEGRA Studiebesök spannmålsbank Lokala regeringsakten Civila rättigheter Entreprenörskap Ungdomsforum Hälsa och näringlära Utbildning i småföretagsamhet för fd omskärerskor Miljö Besök trädgårdsstudenter EFA-kampanj Lärarfortbildning SEGRA Misera är en gränsby i LRR ungefär åtta kilometer från staden Soma. Byn blev en byutvecklingsby när projektet introducerades år Skolan var en lägre grundskola som nu blivit en grundskola. En grundskola startar från förskolan till årskurs nio medan en lägre grundskola har klasser från förskolan till årskurs sex. Sedan skolan blev en grundskola har de varit en del av SEGRA-programmet. Under åren har skolan förbättrat sina resultat i läsning, detta kan tydligt ses i resultaten från det nationella provet som årskurs tre och fem skrivit, utfärdat av Västafrikas utbildningsråd (WAEC). År 2013 utbildade Lärarfortbildarna elva lärare, fem kvinnor och sex män från förskolan till årskurs tre, enligt SEGRAmetoden blev sju av de elva utbildade lärarna antingen förflyttade till andra skolor eller inskrivna på college eller universitet för vidare studier. För närvarande är det endast fyra utbildade lärare kvar på skolan, resten är nya som inte har någon erfarenhet av SEGRA. En rad fortbildningar har därför genomförts för de utbildade SEGRA-lärarna, så att de senare kan förmedla metoderna till de nya lärarna. Utbildning i småföretagsamhet för före detta omskärerskor Kvinnlig omskärelse är vanligt i Gambia och leder till stora negativa konsekvenser för både individen och samhället. Kvinnlig omskärelse är en stor hälsorisk, dödsfall i samband med ingrepp händer och komplikationer vid graviditet och förlossning är vanliga. För samhället innebär det ökade sjukvårdskostnader och förlorad potential för utveckling. I ljuset av detta genomförde FIOHTG för första gången en träning i entreprenörskap för före detta omskärerskor. Tidigare träningar har fokuserat på att göra byar medvetna om hälsoriskerna och negativa konsekvenser av kvinnlig omskärelse. Till följd av detta har en del omskärerskor beslutat att lägga ner sin praktik. Detta är dock inte utan problem då praktiken för många har varit en stadig inkomstkälla. Syftet med FIOHTG:s träning var därför att ge motivation och möjlighet till de före detta omskärererskorna att hitta andra inkomstmöjligheter. Fem deltagare från Jatta Kunda, Njolfen, Misira, Sare Musa och Nyawurlung deltog i träningen. FIOHTG, medicinsk personal och experter på eget företagande samarbetade under fem dagar för att ge deltagarna en så bred grund som möjligt att stå på. Deltagarna tränades i bland annat småskaligt företagande och handel, bokföring och vikten av att spara eventuell vinst. Var och en gavs även 5000 Dalasi i uppstarts -kapital samt en maskin för att mixa spannmål och jordnötter och en för att mala kött, grönsaker och fisk. Två av kvinnorna har redan idéer om vad de vill göra och har så smått börjat med tvåltillverkning respektive grönsakshandel. Ungdomsforum Ett ungdomsforum, Bantaba och fotbollsturnering genomfördes under fyra dagar i Misera maj Denna aktivitet var den första i sitt slag som hölls i området med deltagare från byar såsom Misera, Seno Angalleh, Sare Musa och Sumbundu samt ungdomar från gränsbyarna i Södra provinsen av norra Senegal. Under de fyra dagar som personal från FIOHTG var i Misera framkom det att ett flertal yngre män/ pojkar gett sig iväg bakvägen till Europa. Det vill säga de betalar en människosmugglare för att ta sig genom öknen till Libyen. Väl framme vid Medelhavets kust måste de sedan finna en båttransport som kan ta dem till Italien. Detta är en mycket farlig väg. Allt för många av de ungdomar som ger sig iväg omkommer eller blir sittande i läger i Italien. Just i Misera med omnejd omkom de allra flesta av de ungdomar som vågat sig på denna farliga resa. 9

10 NJOLFEN Satellitbyar: Toranka Bantang och Sinchu Aktiviteter 2014: Lärarfortbildning SEGRA Bageriverksamhet Trädgårdsodling Civila rättigheter Lokala regeringsakten Entreprenörskap Studiebesök spannmålsbank Jämställdhetsarbete Arbetsbesparande metoder Utbildning i småföretagsamhet för fd omskärerskor Miljö Internationell sommarskola för ungdomar EFA-kampanj Lärarfortbildning Njolfen är bebodd av Fullas som är den näst största etniska gruppen i Gambia. Byn ligger i den nedre flodregionen ungefär tio kilometer från huvudleden i Gambia. Byskolan som heter Njolfens lägre grundskola har deltagit i SEGRA-utbildningen. Totalt har fem lärare, en kvinna och fyra män utbildats. I september i år har tre av fem lärare förflyttats, på egen begäran, till andra skolor. Lyckligtvis var en av ersättarna, Mr Abdoulie Sabally, en av våra klusterutbildare. Mr Sabally är väldigt flitig och har utbildat alla nya lärare i SEGRA-metoden och ger stöd till dem under deras lektioner. För närvarande så kan majoriteten av barnen i årskurs ett, två och tre läsa flytande och de förstår vad de läst. Bageriverksamhet Invånarna i Njolfen har framgångsrikt startat ett bageri i byn för att få tillgång till bröd, det fungerar som inkomstkälla för byn, speciellt under Ramadan då efterfrågan på bröd stiger. FIOHTG har tillhandahållit takmaterial under arbetets gång, invånarna bidrog med både utbildad och outbildad arbetskraft. Bageriet är nu i full gång. En tio dagar lång utbildning i brödoch tårtbakning hölls i byn, främst för att ge kvinnor utbildning och tillträde till ett så mansdominerat yrke som brödbakning. Nu är brödproduktionen anpassad till efterfrågan i byn och dess närområden, allt för att onödiga förluster ska undvikas. Problemet är det stigande priset på mjöl jämfört med det statiska priset på bröd, detta sänker inkomsten trots att tillgången på bröd är god. Bagerigruppen och medlemmar från VDC fick en fortbildning i företagsledning för att förbättra sina kunskaper och färdigheter i grundläggande investeringar, redovisning, registrering och marknadsföring. Utbildningen har enligt deltagarna gjort det möjligt att anpassa verksamheten. Samtidigt som de måste vara medvetna om behovet av att alltid ha bröd tillgängligt, är de också tvungna att undvika onödiga förluster i affärerna. Trädgårdsodling Att ha trädgårdar på de egna bakgårdarna är en aktivitet som testats i Njolfen. Frön delades ut till varje hushåll i byn, eftersom kvinnorna undvek byns centrala trädgård där stölder förekom. År 2013 deltog ungefär 50 stycken hushåll och alla gjorde bra ifrån sig och skapade fina trädgårdar. Två studiedagar organiserades av FIOH-TG där utbildningen 10 handlade om hur plantor planteras, hur de bäst ges näring samt hur sjukdomar kan förebyggas. Byinvånarna var väldigt glada, speciellt kvinnorna, då trädgården ger dem en balanserad kost gratis. En kvinna vid namn Aja Jawo berättade: Jag saknar Lumoo - marknaden eftersom jag inte behöver gå dit längre, då jag kan hitta alla grönsaker som behövs till en god måltid i min egen trädgård. REFLECT I Toranka Bantang, en av satellitbyarna till Njolfen, pågår ett mycket framgångsrikt vuxenundervisningsprogram. Programmet startade i juli 2013 och ledare (facilitator) är Ajuma Ann. Han fick sin träning i REFLECT-metoden när FIOHTG utbildade REFLECT ledare i början av REFLECT, som står för REgenerated Freirian Literacy through Empowering Community Technique,är ett läsinlärnings-program för vuxna analfabeter men kopplat till så mycket som deltagarna behöver i sitt dagliga liv som att till exempel räkna ut kostnader eller åtgång av ris eller tyg vid sömnad. Genom att använda REFLECT utvärderar deltagarna hela tiden aktuella frågor om vad som händer i byn. De lyfter sedan dessa frågor i en större grupp, typ ledningsgruppen i byn, för validering och för att ta fram en plan så att dessa frågor kan lösas.

11 NYAWURLUNG Satellitbyar: Bantang Nyimma, Dongoronding, Jaba Farans, Sare Njoba, Sinchang Duki och Sinchu Dessa aktiviteter har genomförts 2014: som påverkar det dagliga livet för byborna. Ungdomsforum Studiedagar för bagare Civila rättigheter Lokala regeringsakten Fortbildning spannmålsbank Trädplantering Fruktodling Utbildning i småföretagsamhet för fd omskärerskor Internationell sommarskola Konstruktion av skillcenter Malaria HIV/Aids Miljö Vuxenutbildning REFLECT EFA-kampanj Studiedagar för bagare Två studiedagar genomfördes i företagsledning i byn där utbildade medlemmar från bagerigruppen och personer från VDC deltog. Målet var att se bageriet inte bara som en matkälla utan ett företag med möjlig inkomst. Trots problem med ett ökat pris på mjöl i förhållande till ett statiskt pris på bröd, så är kunskapen och färdigheterna som tillvaratogs under utbildningen en väg till ett bättre samarbete mellan VDC och bagerigruppen samt en försäkring om att profiten från produktionen stannar i företaget. Byn har nu en säker brödkälla samtidigt som de kan studera och anpassa sig efter marknaden när som helst. Utbildning i civila rättigheter Möten för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och skyldigheter genomfördes i Nyawurulung med omkringliggande byar. Mötena var öppna, tjänstemän från National Council for Civic Education (NCCE) tillsammans med personal från FIOHTG ledde intressanta diskussioner om relevanta gambiska konstitutionella bestämmelser Diskussionerna kretsade kring frågor om medborgarskap, grundläggande mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och verktyg för goda styrelseformer etc. I slutet av mötet uttryckte många en stor tacksamhet för rättighetskampanjen, då den är deras enda säkra sätt för att få relevant kunskap om lagar som styr samhället. Lagar är skrivna på engelska och som analfabeter har de väldigt liten chans, om ens någon, att förstå eller utnyttja de grundläggande rättigheterna. Att närvara vid dessa möten hjälper människor att förbättra förståelsen av grundläggande konstitutionella lagar och bestämmelser och får på så sätt dem att ta större ansvar för sin egen by samt den regionala och nationella utvecklingen, samtidigt som deras ledare hålls mer ansvariga. Banderoller visades under mötet medan T-shirts, affischer och broschyrer fördelades för vidare utbildning. Fruktodling Fruktodling är en integrerad del i miljöaktiviteter. Nyawurulung har precis som andra VDP-byar som Tabajang, Changai, Sare Abdou och Pallol en stor fruktodling med trädsorter såsom mango, cashew och bananplantor. Fruktodlingen startade 2012/2013 och sedan dess har det gått mycket bra. En rad utbildningar har genomförts. Några av mango- och cashewträden har börjat ge frukt och bymedlemmarna skördar nu cashewfrukter. Skolan och trädgården Skolan i Nyawurulung har ända sedan den bildades 1980 haft en tradition av att plantera fruktträd. 11 Röda korset fanns på plats under Ungdomsforumet för att ta hand om eventuella skador. De senaste åren har de också byggt upp en bra trädgård för grönsaksodling. Grönsakerna används främst i skolköket för att eleverna ska få mer näringsrik mat, överskottet säljs för att ge skolan möjlighet att köpa skrivböcker och pennor till eleverna. Både fruktträdgården och grönsaksodlingen används också i undervisningen. Praktiska övningar gör det lättare för eleverna att förstå. I oktober 2014 fick Nyawurulung hjälp att komma igång med plantering och planering av trädgårdsstudenter från yrkeshögskolan i Enköping. De tillbringade åtta dagar i byn för att dela med sig av sina kunskaper och att lära sig mer om hur det är att odla i Gambia. Sådd

12 PALLOL Pallols kommun består av de två huvudbyarna Pallol Wollof och Pallol Fula Satellitbyarna: Sinchu Ndawen, Sinchu Mbara, Njallal Samba och Hamdalie Pallol var en av de allra första byarna i Byutvecklings-programmet. Därför fasas nu många aktiviteter ut och fokus ligger på satellitbyarna. Ungdomsforum Civila rättigheter Lokala regeringsakten Energisnåla spisar Etablering av skogsplantering Hälsa och näringslära Bageriverksamhet Fortbildning spannmålsbank Entreprenörskap Miljö Renovering av spannmålsförrådet Arbetsbesparande metoder EFA-kampanj Utbildning i civila rättigheter Möten för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och skyldigheter genomfördes i Pallol och närliggande byar. Projektmål Utbilda allmänheten om de konstitutionella bestämmelserna i medborgarskap. Utbilda medborgarna om de rättigheter och skyldigheter som fastställts i grundlagen och andra internationella instrument om mänskliga rättigheter. Öka medvetenheten om processen att söka gottgörelse när man fått sina rättigheter kränkta. Främja positiv särbehandling i skydd av rättigheterna för kvinnor, barn och marginaliserade grupper såsom funktionshindrade. Främja förståelsen för decentraliserings-processen i Gambia. Öka medvetenheten om betydelsen och funktioner av lokala ledare inom den decentraliserade lokala regeringstrukturen. Metodik 1. Öppna diskussioner, öga mot öga 2. Träning och utbildningsdagar 3. Radiosända pratshower Följande områden togs upp vid de öppna diskussionerna: 1. Medborgarskap 2. Registrering vid födsel 3. Arv 4. Äktenskap 5. Förvärvande/berövande av medborgarskap 6. Återställande av medborgarskap 7. Fundamentala mänskliga rättigheter så som: Rätt till liv Rätt till personlig frihet Rätt till privatliv Rätt till egendom Skydd av lagen och likhet inför lagen Yttrandefrihet Mötes och föreningsfrihet Kvinnors rättigheter Barns rättigheter Rättigheter för funktionshindrade Rätt till utbildning Medborgares skyldigheter Besök från England En av de mest anmärkningsvärda delarna av vår resa till Gambia var den fem timmar långa resa som tog oss djupt in i hjärtat av region 12 Lärarfortbildningens partnerskola har varit i Gambia för att följa upp det projekt som de bidragit till. Här följer ett utdrag ur deras eget fem för ett besök i skolan i Pallol. Här kunde vi med egna ögon se biblioteket som finansierats av elever, föräldrar och vänner till Raysfield. Det är svårt att föreställa sig den känsla av stolthet som infann sig när vi fick se metallskåp, bord och stolar och det nyligen avslutade stengolv som anlagts i detta mycket speciella rum. Kanske ännu mer anmärkningsvärt var hur det lilla biblioteket organiserades i skönlitteratur och facklitteratur, nybörjare och mer avancerade läsare. Det fanns även ett schema på väggen! Kristina Lundahl berättade att detta är det bästa skolbiblioteket hon har sett i Gambia. Vårt projekt i Pallol är därmed avslutat och vi kommer nu att diskutera hur vi ska gå vidare. Troligtvis kommer vi att satsa på att bygga bibliotek i någon av alla de andra skolorna som FIOHTG stödjer.

13 SARE ABDOU Satellitbyar: Sare Sameta, Sare Malang och Sinchu Gidde Sare Abdou ligger i Centrala flodregionen på den södra banken. Det är en by som är mycket svår att nå, särskilt under regnperioden. Erosionskontroll Många av byarna upplever erosion under regnperioderna på grund av avskogning och därmed finns det inget som stoppar det rinnande vattnet. GEF/CLIMBprojektet har noterat drabbade vägar i Kisskiss, Sare Abdou och Tabanani i Samidistriktet. Erosionskontrollen sker med hjälp av så kallade Gabion baskets, det är ståltrådskorgar fyllda med sten. Dessa korgar placeras i de diken som bildas under regnperioden. Vattnet kommer då att passera medan sanden stannar där den ska vara. I andra områden som har problem med erosion planteras träd för att komma tillrätta med flykten av sand. Vägen från skolan till byn har alltid haft stora problem under regn- Lärarfortbildning SEGRA Ungdomsforum perioden. Vägen svämmar över Fortbildning i trädplantering och strömmande vatten gör det Utbildning i erosionskontroll svårt för eleverna att ta sig till Energisnåla spisar skolan. Under den tid som gått Lokala regeringsakten sedan skolan etablerades har de Etablering av skogsplanterinjuli fått stänga skolan tidigare i juni- och ibland även öppna senare Hälsa och näringslära på hösten. Detta är nu förhoppnigsvis Kvinnlig könsstympnig historia. Vuxenutbildning REFLECT EFA-kampanj Fortbildning i trädplantering Hantering av trädplantor är en viktig del av byutvecklingsprojektet. Trädplantering har haft stora framgångar i många byutvecklings-byar, speciellt i Sare Abdou med satellitbyar. Trädplantsutbildning genomfördes i Sare Abdou och som en del i programmet etablerades en plantskola för att stödja trädplanteringen i klustret. En del av målet med utbildningen är att öka medvetenheten bland invånarna och skolbarnen kring vikten av fler växter och träd i byn och i skolan. Ett annat är att förbättra och förstärka redan existerande plantskolor i VDP-byarna. Det är viktigt att fortsätta med verksamheten i andra byar, liksom att använda vinsten på rätt sätt. Trädplanteringen bidrar till ett bättre klimat i byn. Under de senaste åren har det blivit allt torrare i den här delen av Gambia. Genom att plantera träd kan man vända den negativa trenden. Våren 2009 när Sare Abdou blev en byutvecklingsby inom FIOH s program fanns det bara en skola av gräs. Nu har man en byggnad med tre klassrum, rektorsexpedition och förråd. Dessutom finns det nu ett borrhål med pump som drivs av solpaneler. Samling i skolan för EFA-kampanj. Konstruktion av Gabion basket. 13

14 SARE JAWBEH Satellitbyar: Sare Boche, Sinchang Banding, Sare Sada, Sare Bakary, Sinchang Janabo, Sare Nyakkudu, Sare Jamboi och Sare Musa Under 2014 har följande aktiviteter hållits i Sara Jawbeh: Lärarfortbildning Fortbildning i trädplantering Spannmålsbank EFA-kampanj Lärarfortbildning En uppföljning gjordes efter den fjärde studiedagen med både lärare och elever för att observera deras framsteg. Kontrollen visade att lärarna inte var bättre än föregående år. Anledningen var att det praktiskt taget var en ny uppsättning lärare på skolan. Rektorns död och ett plötsligt insjuknande av en lärare ledde till att skolan behövde ersätta med nya lärare som i sin tur behövde tid för att komma in i rollen. Det, tillsammans med att några elever inte kom till skolan regelbundet, påverkade utvecklingen. Därför uppmuntrades lärarna att fördubbla sina ansträngningar att motivera sina elever att komma till skolan regelbundet, så att de kan hjälpa dem att bemästra ljud och sammanljudning. Det är nyckeln som behövs för att kunna lära sig att läsa. Ebrima Drammeh har varit ute i samtliga byar för att följa upp och se över återbetalning och förstärkning av spannmålsbankerna i de byar som har behov av detta. Några av våra satellitbyar, så kallade Feeder villages, har fått möjlighet att köpa in mer spannmål så att fler byinvånare ska kunna få tillgång till lån nästa säsong. Inköpen gjordes direkt efter skörd när spannmålen är som billigast. Det är vanligt att rika köpmän från Senegal kommer och köper upp skörden när det är billigt och sedan förvaras den på andra sidan gränsen. När det blir ont om mat säljs samma spannmål tillbaka till ett betydligt högre pris. Rent generellt kan man säga att återbetalningen har skötts utmärkt även om det finns ett antal spannmålsbanker, åtta av 33, som inte har fått betalt fullt ut ännu. I Sare Jawbeh och dess satellitbyar fullföljdes inte återbetalningen under hösten Regnperioden det året var både sen och kort och skörden blev mycket liten. Nu har en ny ledning tillsatts och under hösten 2014 har återbetalningen skötts bra med några få undantag. I Sare Jawbeh har ett förråd inne i byn renoverats för att lagra spannmålen. Renoveringen har skötts av byborna och viss ekonomisk hjälp har skjutits till av FIOHTG. Förändringar som skett sedan FIOH började sitt arbete i byn Tillgång till rent dricksvatten Mindre förluster vid skörd Färre bränder Skolans miljö har blivit bättre Bybor har blivit medvetna om sina civila rättigheter Byborna är inte lika lätta att lura som de brukade vara Tillgång till mat även under regnsäsongen tack vare spannmålsbanken Föräldrar sänder nu fler barn till skolan oavsett kön Färre elever lämnar skolan i förtid Skolan Skolan startades år 2000 av MoB- SE och har idag 120 elever, 51 pojkar och 69 flickor. Eftersom det endast finns tre klassrum undervisar de tre lärare som finns två skift, morgon och eftermiddag, allt från förskola till åk.6. Vissa klasser är också åldersblandade. Bybor från Sare Jawbeh och dess grannbyar samlade under EFAkampanjen. Spannmålsbank Arbetet med spannmålsbankerna har pågått under hela 2014 och Nu när skörden ska lagras i spannmålsbanken har alla byar behov av säckar att förvara i samt lastpallar så att inte säckarna ligger direkt på betonggolvet. Ris, coos, majs mm drar till sig fukt och det i sin tur innebär problem med röta och mögel. Hur alla dessa delar ska hanteras ingår i den utbildning som de ansvariga får när en ny spannmålsbank anläggs. 14 Skolans ledningsgrupp är mycket måna om att föra bok över allt som sker i skolan.

15 SARE MUSA Satellitbyar: Mampatayel, Gidda och Dubberi Dessa aktivteter har pågått i Sare Musa under 2014: Lärarfortbildning Lokala regeringsakten Fortbildning i trädplantering Energisnåla spisar Hälsa och näringslära Kvinnlig könsstympning Jordbruksteknik EFA-kampanj Lärarfortbildning En uppföljning gjordes efter den fjärde studiedagen med både lärare och elever för att observera deras framsteg. Det visade sig att det inte gick bra för Sare Musa jämfört med andra skolor som varit med i programmet. Sare Musa har fortfarande problem med lärare som inte använder metoden som det är tänkt samt oregelbunden elevnärvaro. Sare Musa är identifierat som en PIQSS (Performance for Improved Quality Support to Schools) av UINCEF. Det innebär att de får skrivböcker, pennor, sudd, griffeltavlor mm. från UNICEF. Dessutom får de ett litet kontantbidrag. Toaletter granskas alltid och om UNICEF anser att det behövs får de också fler pitlatriner. I arbetet med PIQSS schools ingår också SEGRA-utbildning och utbildning och stöd till Mother s club av FAWEGAM (Forum for Africa Women Educationalist Gambian Chapter) Sare Musa LBS under regnperioden. Tillverkning av Jambarspisar Energisnåla spisar 150 energisnåla spisar, mer kända som Jambarspisar, delades ut i tio byar. Detta ingick i CLIMBprojektet sponsrat av UNDP via GEF som Sare Musa är en del utav. Invånarna var upprymda över att få ta emot dessa spisar. Tyvärr var antalet spisar för få för hela byn. 15 hushåll drog nytta av spisarna. Under dagen lagades även mat på spisarna för att demonstrera hur effektiva de är. Det är viktigt att hitta nya vägar att laga mat för att minimera åtgången på ved. Samtidigt får det inte medföra merarbete för kvinnorna som redan är hårt belastade. Några av de förändringar som åstadkommits i byn Förbättrad tillgång till utbildning Förbättrad tillgång till rent vatten genom solpumpsanläggning Förbättrad samhällsutvecking och laganda och därmed förbättrade relationer. Minskad arbetsbörda för kvinnor i byn genom tillhandahållandet av en jordnötskvarn Spannmålsbank har medfört att fler barn kommer till skolan, eftersom föräldrarna har möjlighet ge sina barn mat innan de går till skolan. Styrkor Några av styrkorna som nämns av byborna: FIOHTG tar hänsyn till de behov som just den här byn har Tillgång till utbildning med god kvalitet. Solpaneler och pump som gör arbetet mycket lättare Svagheter Brist på personal på marken för att noggrant och regelbundet övervaka projekt Projektövervakning borde vara mer regelbunden och frekvent Fatoumata Sowe och hennes yngre systrar, familjens framtidshopp. På grund av avskogning och ökenutbredning blir sysslan att hämta ved väldigt tidskrävande, spisarna kommer att bespara invånarna en hel del hårt och tidskrävande arbete. 15

16 SARE SARJO Satellitbyar: Sare Ndalla, Sare Mamudu och Sare Jatta Under året som gått har följande aktiviteter implementerats: Lärarfortbildning EFA-kampanj Fortbildning i trädplantering Konstruktion av damm Energisnåla spisar Grönsaksträdgårdsutbildning Lokala regeringsakten Jämställdhetsarbete och arbetsbesparande metoder Hälsa och näringslära Fortbildning för spannmålsbanker Bageriverksamhet Lärarfortbildning Sare Sarjo är en by som ligger i nedre flodregionen där befolkningen kommer från den etniska gruppen Fulla. Byn ligger elva kilometer från huvudleden och femtio kilometer från regionhuvudstaden Mansa Konko. Till storleken är skolan liten precis som huvudbyn och satellitbyarna. För närvarande undervisar skolan flera årskurser samtidigt, en lärare undervisar alltså två klasser på samma gång. Gambias utbildningsministerium för grund- och gymnasieskolans policy är att det ska vara en lärare på fyrtiofem elever och om två klasser tillsammans blir mindre än fyrtiofem så ska de klasserna undervisas av en lärare. På grund av de små storlekarna på klasserna i Sare Sarjo består varje klass av flera klasser. Totalt utbildades tre lärare, en kvinna och två män, och de undervisar fortfarande på skolan. Planering och rapportering Sare Sarjo var en av de byar som vår konsult, Mr. Saikou Jobe, besökte under sin utvärderingstripp. Även om helhetsintrycket i byn var bra, såg han att det finns en hel del kvar att göra. Byborna har helt missuppfattat hur en VDC (Village Development Committe) ledningsgrupp i byn, ska arbeta och vara sammansatt. Mr. Jobe fann att 50 personer ansåg sig vara medlemmar och det är inte riktigt meningen. Det finns regler för hur en sådan grupp ska sättas samman. Ordförande ska väljas bland medlemmarna i kommittén En man och en kvinna från varje stadsdel i byn ska väljas av sin egen grupp En man och en kvinna från varje lokal organisation i byn till exempel Mother s club En representant från varje ungdomsgrupp i byn Övriga som VDC tycker kan behövas från gång till gång Följande personer ska tjänstgöra som rådgivare i gruppen: 1. Alkalon 2. Eventuellt personer från olika departement som är representerade i byn. 3. Alla arbetare från organisationer som arbetar med utvecklingsarbete i byn. Dessa kan alltså inte väljas in i VDC. Konstruktion av damm I Sare Sarjo har en damm konstruerats för att ge by-invånarna tillgång till vatten under större del av året. Dammen har anlagts på en plats där det enligt en äldre man i byn funnits en naturlig damm. Vattnet är avsett för djur: kor, får, getter mm, så att byborna inte ska behöva ta in hjorden i byns centrala delar. Eftersom den håller omgivningen fuktig är området också utmärkt för anläggning av grönsaksodlingar. Den fungerar också som erosionskontroll och om den är framgångsrik kan byborna odla fisk i den. Det ger ett utmärkt proteintillskott. 16 Dammen bidrar också till en bättre miljö genom att naturliga växter och träd kommer tillbaka i omgivningen och då fungerar den utmärkt som rekreationsplats. Skolan driver en plantskola som ska förse Sare Sarjo och omgivande byar med trädplantor. Samtidigt kan det ge byn en välbehövlig inkomst. Skolmat World Food Program, WFP, har under många år levererat ris och matolja till skolor i de allra fattigaste delarna av Gambia. Enligt det preliminära avtalet mellan Gambias regering och WFP skulle Gambia ha ett skolmatsprogram på plats 2011 när WFP planerade att dra sig ur Gambia. Detta fanns inte! WFP slöt då ett nytt avtal med Utbildningsministeriet att fortsätta fram till och med Från och med januari 2014 skulle region 2 och 4 få klara sig på egen hand. Långsamt, långsamt bygger nu MoBSE upp skolmatsprogram men ännu finns inget på plats i Sare Sarjo. År 2014 klarade sig skolan tack vare bidrag från sin kontaktgrupp i Sverige.

17 SARE NJOBO Satellitbyar: Suma Kunda, Sare Ali, Sare Biram, Sare Pateh, Sare Demba Toro, Sare Demba Eyo, Sare Demba Dado och Sare Samba Jideh Följande aktiviteter har pågått i Sare Njobo under 2014: Lärarfortbildning Avfallshantering Ungdomsforum Fortbildning i trädplantering Lokala regeringsakten Civila rättigheter Jämställdhetsarbete och arbetsbesparande metoder Hälsa och näringslära Skriva projektansökningar Träning i CAP Kvinnlig könsstympning EFA-kampanj Organisationsutveckling Vuxenutbildning REFLECT Avfallshantering Enheten har genomfört avfallshanterings-utbildning i Sare Njobo och de fem kringliggande byarna. Utbildningen genomfördes i samarbete med "Kafu Ballal Rewbeh"; en miljögrupp som bildats tack vare FIOHTG:s miljöarbete och utrustats med sanitetsverktyg som skottkärror, krattor, värjor och soptunnor. Effektiv avfallshantering är viktigt för att skapa en ren miljö, bättre sanitet samt en bättre hälsa. Verksamheten har bidragit till att regelbundna städdagar införts i byn. Personporträtt Den övre flodregionen består till största delen av muslim- och Fulani-samhällen där människor hellre skickar sina barn till koranskolor och/eller engagerar dem i boskapsuppfödning istället för att investera i västerländsk utbildning. Under EFA-kampanjen berättade byäldsten i en liten by vid namn Sare Demba Dado en sann historia om vad som hände i hans by då de varken kunde läsa eller skriva. Den lokala skatteindrivaren kom till varje familj tre gånger per år för att samla in skatt, istället för en gång som det är fastställt i kommunlagen. Enligt byäldsten hade detta pågått en längre tid, tills hans son som går i skolan kom hem och blev medveten om situationen. Sonen kände att han var tvungen att göra något för att hjälpa sin far och hela byn, så han konfronterade officeren. Officeren blev chockad och bad om nåd utan framgång. Byäldsten sa: Utbildning är källan till liv för mig, jag kommer göra allt som står i min makt för att mina barn ska få utbildning. Nu studerar min son vid universitetet. Det var många liknande känslor från flera talare under mötet. EFA-kampanj I Sare Njobo finns det fortfarande en hel del som behöver göras i och med inskrivningen till skolan. Det är därför som en EFAkampanj genomfördes för att visa vikten av utbildning. Många föräldrar kan varken läsa eller skriva på engelska vilket gör att de inte är redo att stötta sina barn i skolan. Dawda S Mballow laddar mobiltelefoner i byn. Solpanelen har gett Men kampanjen har verkligen inneburit en attitydförändring bland bybor i Sare Njobo möjlighet att invånarna och majoriteten av föräldrarna uppmuntrar nu sina barn på annan ort. hålla kontakt med familj och vänner och stöttar dem i skolan också. Skolan Skolan i Sare Njobo startades redan European Development Fund (EDF) byggde det första blocket med tre klassrum och sedan byggde FIOH ytterligare tre klassrum, kök och toaletter. Skolan har för närvarande bara årskurs 1 6, ingen förskola. Där arbetar sex lärare, alla män, en vakt-mästare och en kokerska. Ledningsgruppen för skolan, SMC, består av 12 personer, sex kvinnor och sex män. De har startat en grupp som ansvarar för elevers välfärd och skolans miljö. De för också noga bok över allt som händer i skolan. Några av de viktigaste förändringarna Lärarna kan nu alla ljud och vet hur man undervisar i läsinlärning Eleverna lär sig att läsa mycket snabbare Eleverna tycker om att spela de spel och aktiviteter som ingår i SEGRA och går därför gärna till skolan Föräldrar förstår nu vikten av utbildning Antalet elever i skolan har ökat Vikten av god hygien och bra hälsa har förmedlats och är nu en punkt som finns på skolans schema Utmaningar Dålig tillgång på rent vatten Inga lärarbostäder Skolan saknar inhägnad Långt till närmaste förskola. Barnen får gå över tre km. 17

18 TABAJANG Satellitbyar: Sare Jarjeh, Siifula Suuna, Siifula Kayitel, Dembanding och Fatako Tabajang är en av de byar som har varit framgångsrik inom nästan alla områden som de utbildats i. Lärarfortbildning Fortbildning i trädplantering Ungdomsforum Civila rättigheter Lokala regeringsakten Fortbildning spannmålsbank Vuxenutbildning REFLECT Kvinnlig könsstympning CAP Internationell sommarskola EFA-kampanj Lärarfortbildning En uppföljning gjordes efter den fjärde studiedagen med både lärare och elever för att observera deras utveckling. Klassrumsobservationer visade att det gick väldigt bra för Tabajang jämfört med byskolor i region sex. På sättet som lärarna implementerar SEGRAmetoden så förväntas barnen kunna läsa väldigt tidigt. Ett stort problem som kanske kommer påverka skolresultaten i framtiden är att tre av lärarna som gått SEGRA-utbildningen inte längre jobbar på skolan, en av dem var en klusterutbildare. Dessa lärare har blivit ersatta av nya lärare som inte gått SEGRAutbildningen. Miljöarbete i Tabajangs skola Tabajangs skola öppnade år 2000 och har sedan dess haft en stark profil inom träd- och trädgårdsplanering. Skolans rektor, Mr Momodou H. Sowe, har tillsammans med Koranläraren, Mr Manneh, under åren intensifierat miljöarbetet och idag finns det över 100 cashewträd, 20 mangoträd och andra fruktträd såsom apelsin, papaya, guava, banan och baobabträd samt medicinska plantor såsom Moringa, Gmelina, Sisal, Jatropha och Casaurina. I skolträdgården, som etablerades på eget initiativ med stöd från FIOHTG, odlas även jordnötter. Tack vare den goda hanteringen och noggranna skötseln har flertalet träd och plantor överlevt. Mr Manneh har under årens lopp utvecklat sina kunskaper inom detta område och idag finns det ett staket som skyddar från strövande djur. Även skalen från jordnötterna återanvänds och används som näringsrik jord. År 2014 valdes skolan av FIOHTG ut till att föda upp trädplantor. 89 procent av dessa plantor överlevde och delades ut till närliggande byar. Detta framgångsrika resultat hade inte varit möjligt utan den motivation som finns bland personalen och eleverna på skolan. Skolträdgården ger ett bra tillskott i skolkassan, det som inte går åt till lunch säljs för att man ska kunna köpa skrivböcker, pennor, sudd mm. Elever som inte har råd med uniform kan också få hjälp med detta. Pumpa används som näringstillskott i skolmaten. Det ris och den olja man får från WFP är mest bukfylla. 18 Trädplantering Trädplantering är en viktig verksamhet i Gambiagruppernas program. Gambia lider som så många andra afrikanska länder av att man hugger ner mycket träd för att använda som bränsle. Under de senaste åren har vi haft en stor framgång inom detta område. Denna aktivitet sker årligen i de flesta byutvecklings-byarna och satellitbyar. Träd i Tabajang överlever mycket bra. Trots många problem har träd planterats och tagits omhand på ett mycket framgångsrikt sätt i Tabajang. Det finns några mycket bra fruktträd såsom mango, cashew och bananer i skolträdgården. Både skolan och byn drar nu nytta av dess skörd. Förra året byggdes en stor plantskola upp i byn. Den sponsras av GEF / CLIMB projekt och projektet genomfördes av FIOHTG.

19 TABANANI Satellitbyar: Chamen, Tabayel, Mbafafu, och Saoma Kunda Tabanani har varit med i Byutvecklingsprogrammet sedan starten Huvuddelen av de aktiviteter som sker i området kring Tabanani riktas nu mot satellitbyarna: Lärarfortbildning EFA-kampanj Ungdomsforum Erosionskontroll Fortbildning spannmålsbank Skogsplantering Trädplantering Civila rättigheter Avfallshantering Spannmålsbank Spannmålsbanken fick besök för att diskutera funktion med byborna och få återkoppling från årets utlåning. Målet är att alla satellitbyar ska ha tillgång till spannmålsbank eller möjlighet att låna från den centrala banken i huvudbyn. Återbetalningen har skötts utmärkt i Tabanani även om det finns ett litet antal hushåll som inte lyckats betala fullt ut ännu. Det är dock ordentligt bokfört och återbetalning ska ske när skörden är avslutad för året. Förra året kom regnet sent och det var en mycket kort regnperiod, därför var skörden dålig på flera håll och återbetalning har fått vänta till i år. I Tabanani hjälper skolpersonal till med bokföringen och spannmålen lagras fortfarande i skolans förråd. Det är ingen idealisk situation men i brist på förråd fungerar det tillsvidare hjälpligt. Det blir svårt att utöka kapaciteten när det inte finns utrymme längre. I de allra flesta byarna finns det ett fristående förråd som används till utsäde och där lagras även spannmålen. I Tabanani skulle det behövas ett nytt förråd. Nu när skörden ska lagras i spannmålsbanken har alla byar behov av säckar att förvara i samt lastpallar så att inte säckarna ligger direkt på betonggolvet. Ris, coos, majs mm drar till sig fukt och det i sin tur innebär problem med röta och mögel. Hur alla dessa delar ska hanteras ingår i den utbildning som de ansvariga får när en ny spannmålsbank anläggs. Några av våra satellitbyar, så kallade Feeder villages, har fått möjlighet att köpa in mer spannmål så att fler bybor ska kunna få tillgång till lån nästa säsong. Nu är det rätt tid att göra inköp, direkt efter skörd är spannmål som billigast. Det är vanligt att rika köpmän från Senegal kommer och köper upp skörden nu när det är billigt och sedan förvarar de den på andra sidan gränsen. När det blir ont om mat säljer de tillbaka samma spannmål till ett betydligt högre pris. Under den period som kallas The hungry season måste familjer ibland sälja sina smycken, redskap eller annat för att få ihop pengar till mat. Att sälja de redskap som behövs för att odla är ju att binda ris åt egen rygg! Hur ska de kunna få en bra skörd när de varken orkar vara på fälten på grund av hunger eller saknar redskap. Avfallshantering Utbildning om avfallshantering har genomförts i alla byutvecklingsbyar. Effekten av den utbildningen och andra miljöåtgärder som diskuterats har lett till att fler människor nu tar bättre hand om sina hem och den gemensamma miljön. Regelbundna städdagar görs i de flesta byarna ("Set Settal") och 19 brandgator har anlagts för att förhindra att skogbränder sprider sig in till byn. Skolmiljöer är också helt rena och har ordentlig kontroll nu eftersom inga herrelösa djur tillåts inom skolområdet. I Tabanani har det påpekats att som ett resultat av dessa aktiviteter har byborna insett behovet av en ren miljö, de flesta bybor dricker inte vatten från öppna brunnar och därmed har förekomsten av vattenburna sjukdomar kraftigt minskat i byn. I Tabanani uppgav de tillfrågade att de har fått förbättrad hälsa och bättre levnadsvillkor. Utbildning i jämställdhet Resultaten från den jämställdhetsutbildning som genomfördes i Tabanani har visat att utbildning om genus kan förbättra relationerna mellan män och kvinnor enligt byborna. De har till och med gått så långt som att inrätta en grupp som kallas "Group Sopanteh" för att fortsätta arbetet om jämställdhetsfrågor i byn. Män och kvinnor vet nu att det är bådas ansvar i en familj att bygga upp ett ömsesidigt stöd. Som framhållits av ordföranden i miljöklubben, Mr Amat Ndow; en 38- årig man i ett citat "... de flesta män gjorde ingenting i hushållet, men nu har majoriteten av män börjat hämta vatten, samla ved, ta spannmål för malning, passa barn, bada barn och även ta dem till kliniken. Det ger flickor större möjlighet att gå i skolan när de inte behövs i hushållet.

20 WELLINGARA YAREH Satellitbyar: Koli Kunda, Madina Nyantamba och Sare Keita Wellingara Yareh ligger på den Norra banken allra längst in i Gambia. En resa till Wellingara Yareh tar hela dagen eftersom man också måste åka färja från Fatoto. Där har anordnats: Ungdomsforum Lokala regeringsakten Jämställdhetsarbete Arbetsbesparande metoder Lärarbostad EFA-kampanj Lärarbostad Under hela perioden har bygget av lärarbostad pågått i Wellingara Yareh. Tyvärr har det inte fungerat som det var tänkt. Byborna skulle bidra med dagsverken för att på så sätt hålla kostnaden nere. Bubacarr Camara, Augustine Manneh och Kristina Lundahl var i byn i juni för att göra upp om arbetet och frågade om det var ett problem att starta just då med tanke på regn/odlings-säsongen. Enligt de planer som gjordes skulle det inte alls vara något som inverkade. Tyvärr upphörde bybornas engagemang ganska snart och bygget stod stilla i två månader. Senare förstod vi att det beror på inre konflikter i byn. Alkalon och SMC-ordföranden är ständigt osams och byborna väljer sida. SMC-ordföranden försökte till och med få lärarbostaden byggd inne i sin compound men vi bygger aldrig på privat mark. Lärarbostaden som påbörjades under 2013 har ännu inte kunnat byggas färdig på grund av striderna. De grupper som strider om makten i byn saboterar för varandra och där i mitten har bygget av lärarbostaden hamnat. FIOHTG har ställt som villkor att konflikten ska lösas, innan bygget återupptas. Samtidigt har byn inte uppfyllt sitt åtagande att bidra med arbetskraft, vilket har gjort att kostnaden överstiger kalkylen. Men trots alla problem bor nu lärarna i bostaden. Personporträtt Lärare som arbetar på skolan i Wellingara Yareh har under lång tid tampats med bristande tillgång till lärarbostäder och låg standard på boende som de lyckats hitta. Bristfälliga boenden påverkar kvaliten på undervisning, då lärarna är mindre utvilade och tillfreds. I en utvärdering som gjordes år 2012 visades det att flera lärare, bland annat rektorn Mr. Madi Jang Yaffa, var tvungna att dela rum, tvungna att flytta mellan olika boenden, pendla långa sträckor samt acceptera väldigt låg standard på boendet. Under året som gått har FIOHTG byggt lärarbostäder och trots att de inte är helt färdigställda ännu har några lärare redan flyttat in då de inte stod ut med den nuvarande bostadssituationen. Trots att lärarbostäderna inte är färdiga ännu upplever lärarna detta nya boende som mycket bättre och säkrare. En utmaning för lärarna i dagsläget är att toaletterna inte är färdiga ännu och de tvingas använda skoltoaletterna. Bättre planering krävs inför färdigställandet av bostäderna, så att det inte krockar med skördetiden då de flesta bybor, som hjälper till vid konstruktionen, är upptagna på annat håll. Lärarna är trots dessa utmaningar optimistiska då de jämför med sin tidigare situation. 20 Den nya lärarbostaden Jämställdhetsarbete och arbetsbesparande metoder Resultaten av de bedömningsoch planeringsbesök som genomförts i byn av FIOHTG visade den tunga arbetsbördan, speciellt från livsmedelsförädling, som kvinnor dagligen möter under hela året i satellitbyn Koli Kunda. Genusutbildningen har stärkt kvinnors egenmakt genom en pågående dialog om könsroller i hushållet. För att förstärka det påbörjade inflytandet och minska kvinnors arbetsbörda tillhandahölls en cooskvarn som nu är i full drift. Förutom minskad arbetsbörda för kvinnorna så har de ekonomiska vinsterna nu börjat återinvesteras i fler arbetsbesparande anordningar. Tack vare kvarnen tar män också initiativ till att bidra ekonomiskt. Kvinnor har insett värdet av den minskade arbetsbördan och visat stor uppskattning av den tid de nu får över till vila och andra mindre krävande hushållssysslor. Fler flickor kommer till skolan eftersom de inte behövs i hushållsarbetet i samma utsträckning som förut.

21 Fallstudier - Personporträtt SEGRA: Enastående resultat i de nationella proven Att använda SEGRA som ett medel för att nå vårt mål gällande rättigheter för unga och utsatta barn har visat sig vara effektivt. Utvecklingsmålen kan endast nås om utbildningen är rättvis. Således var särskilda insatser viktiga att genomföra för att på så sätt garantera att de marginaliserade grupperna också drog nytta av utbildningens föränderliga kraft. Som ett resultat av programmet registrerades, i de flesta skolor som deltagit, en rad enastående resultat i de nationella proven som åk.3 och åk.5 gör varje vår. Den skola som utmärkte sig mest var Madina Sancha LBS i region 4 som kom på 16:e plats av 600 skolor som skrev provet Programmet möter dock utmaningar. En del av utbildningen genomförs av utbildade lärare, klusterutbildare utvalda av FIOHTG. Tyvärr kan inte alla lärare på skolorna få delta i utbildningen, den är endast avsedd för årkurs 1-3 lärarna. Detta är ett beslut som tagits av utbildningsministeriet. Myndigheterna finner SEGRA-programmet ytterst intressant och att det är viktigt att lärare har SEGRA-kompetens. Detta innebär att om du är lärare i årskurs 1-3 och har blivit utbildad tidigare i programmet, kan skolledningen flytta dig till årskurs 4-6 för att ge fler lärare möjligheten att bli utbildade. Så småningom kommer alla lärare vara utbildade. Denna typ av överenskommelse medför ökad ekonomisk belastning för skolutvecklingsenheten, vilket i sin tur innebär en utmaning för möjligheten att nå projektets mål. Bilden ovan visar en del av trädgården för grönsaksproduktion. resultat av den stora efterfrågan på vatten har skolan ibland inte tillräckligt med vatten för all bevattning som de skulle vilja göra. Problemet är mer akut när tanken inte fylls upp tillräckligt snabbt på kvällarna när solen går ner tidigt. Skolan upprätthåller en tradition av plantering och att ta hand om träd och grödor. Under 1980-talet gjorde de mycket bra ifrån sig i trädgårdstävlingar. Skolgården är grön med olika typer av träd och omgivningen runt trädgården pryds av långa rader av träd som fungerar som vindskydd. Förutom olika typer av grönsaker odlas bananer och andra frukter. Skolan använder en del av trädgårdens produkter till att komplettera skolmatsprogrammet och säljer det som återstår till byborna för att samla in pengar till skolan. Grönsakerna säljs till rimliga priser. Odling av frukt och grönsaker i Nyawurulung Nyawurulung ligger i Jarra East District i Lower River Region. Byn har en befolkning på 192 personer som består av 95 kvinnor/flickor och 97 män/ pojkar. Skolan har inkluderat grönsaksodling och fruktodling i sitt schema, det faller inom ämnet samhällskunskap. En bevattningsanläggning, ursprungligen från Action Aid Gambia, renoverades och en tank installerades tillsammans med ett solsystem av FIOH, för att ge vatten till fruktodling och trädgård. Kranar har installerats för att underlätta bevattning. Byborna använder också bevattningsanläggningen för att hämta vatten för konsumtion och andra hushållsområden såsom tvätt och matlagning. De använder det här vattnet, eftersom deras egen vattenförsörjning påverkas av saltintrång. Som ett 21

22 Ekonomi Den lokala organisationens ekonomifunktion Följande huvudpunkter har införts hos FIOHTG: Övergripande nivå: * ansökan , finansiella biten Forum Syd * finansiell återrapportering till Forum Syd rapportering, budget Forum Syd * budgetuppföljning månadsvis och kvartalsvis. * budgetuppföljning med SMC * period för yrkande av finansiering för FIOHTG, det vill säga satt upp en mall för hur förfrågan om finansiella medel skall ske hos respektive givare. * nytt ekonomisystem för FIOHTG, hjälpt La min med bland annat rapporthantering ur det nya ekonomisystemet. Detaljnivå: Månadsbokslut: * mall samt introduktion för avstämning bank och kassa * mall samt introduktion för avstämning balansräkning * mall för förskottsutbetalning och återredovisning Nya Givare: * ansökningsprocess- budgetarbete * granskning av kontrakt * registrering av koder i ekonomisystem * omallokering av administration, löner, hyra * finansiell återrapportering 22

23 Bygg Under 2014 slutförde byggenheten den stora byggordern på 78 nya klassrum med möbler och toaletter, renoveringar av 144 klassrum samt renoveringar av 15 lärarbostäder runt om i landet, ordern undertecknades i juni På grund av det stora arbetet var byggenheten tvungen att dela in projektet i faser. Det byggdes sex trevåningshus, två tvåvåningshus samt två envåningshus. De flesta byggnaderna var i Banjul-området, bara 18 klassrum var lokaliserade till de andra provinserna. Det här var en stor utmaning eftersom att det var ett av de största enskilda kontrakten som MoBSE delat ut på många år. Men genom hängivenhet, engagemang och uthållighet kunde bygg genomföra projektet utan några hinder. Många entreprenörer och leverantörer identifierades för att leverera möbler, takmaterial, dörrar, fönster, cement, takplåt, basalt etc. Varje handläggare på bygg tilldelades ett eget område och var ansvarig för den aktuella tillsynen, övervakning av materialförsörjning, kvalité, kvantitet samt tillgänglighet eller brist på varor. en speciell temperatur och att det ska gå snabbbare. Bygget var färdigt inom sex veckor från starten. Det förändrade miljön och nu kan studenterna dra nytta av matprogrammet från WFP. I september 2013 enades FIOHTG och Shadie Farage Foundation om att ingå ett avtal med en grupp i Changai. Där handlade det om att sätta upp ett block med två klassrum. Detta övervakades noggrant av alla parter, speciellt FIOHTG, för att en upprepning av Wellingara Yareh skulle undvikas. Lyckligtvis avslutades projektet i slutet av december och under 2014 har skolan även försetts med skolmöbler, den Amerikanska Ambassaden bidrog med pengar till detta. The Institute of Social Reformation and Action (ISRA) identifierade några koranskolor som behövde nya kök och förråd för att få bättre levnadsförhållanden. Byarna var Sinchu Jattali och Touba Wuli i norra CRR-distriktet samt Pirai på södra banken. Allt gick enligt planen och färdigställdes enligt tidsschemat. Kontraktet att renovera skadade tak i Sanunding, Gambisara och några klassrum, kök och toaletter i Kulari förlängdes med tillägget att bygga tre nya längor med tre klassrum i varje. Både det ursprungliga och förlängda kontraktet finansieras genom UNICEF via PCU, bygget och renoveringen tog åtta månader att färdigställa. Projektet överlämnades till PCU efter inspektion. Ett team från UNICEF besökte området för att se det färdiga projektet. Byggenheten färdigställde i slutet av 2014 ett kontrakt om åtta projekt, där sju projekt finansierades av UNICEF och ett av Ministeriet GIF. De sju projekten är nyetablerade skolor utan någon skolbyggnad, där klasserna undervisas i temporära skjul. Uppförandet av permanenta skolbyggnader här har gett självförtroende till byar som förut tvivlade på skolans trovärdighet. Fyra toalettprojekt har också sponsrats av UNICEF i Banjulområdet. Det var två projekt som var lokaliserade i URRregionen under Det första var ett kök till skolan för funktionshindrade i Basse. I och med detta projekt började vi använda oss av en ny teknik på FIOH. En ny typ av block användes. Tegelstenarna är främst gjorda av avfallsmaterial av sten kallad dust blandat med lime och cement och sand. Huvudsyftet är att minska behovet av 23 MoBSE signerade tillsammans med FIOHTG i april 2014 ett kontrakt för bygget av åtta byggnader, envåningsskolor och toaletter i NBR, CRR och URR. Bland de åtta återfanns Kerewan Badala, Fass Bajong och Baniko Ismaila som FIOH tidigare byggt klassrum i. Det är uppmuntrande att se att antalet elever i dessa skolor ökat så att Utbildningsministeriet satsar på att bygga ut.

24 Gambiagruppernas arbete i Sverige Ordförande Siv Kanon om året som gått Nu har andra året efter delningen av organisationen i Gambia passerat. Ännu har arbetet i Sverige inte påverkats så mycket av delningen. Mycket arbete har under året behövts läggas ner. Medlemmar i våra föreningar har som vanligt arbetat oförtrutet. Alla idéer har prövats för att samla in pengar till egeninsatsen. Det är alltid många som kontaktar kansliet eller mig som ordförande. En del har velat veta mer om Gambiagrupperna, en del har sökt arbete, praktik eller uppdrag hos oss. Några har önskat samarbeta med oss. Andra har frågat efter hur man startar en grupp eller har velat komma i kontakt med en grupp. De flesta hör av sig en eller ett par gånger sedan inte mer. Någon som hört av sig och som vi undersöker samarbete med handlar om jordbruk och trädplantering. Det är en pensionerad professor som önskar en samarbetspartner för att undersöka om ett visst träd skulle vara lämpligt för Gambia. Ett träd som förutom att det har trädets alla fördelar också ger näring till jorden. Jordbruket behöver ge mer avkastning men på ett hållbart sätt. Än har vi bara talats vid, vi får se vad som kan komma ut av diskussionerna. Intressant är det. Vida Vyer har getts ut. Man har kunnat läsa mycket om Gambia och om vårt arbete i tidningen. Där har nya och gamla medlemmar som besökt Gambia skrivit och delat med sig om sina tankar och upplevelser. Jag har genom en spalt fått tillfälle att skriva om sådant som varit angeläget. Sedan har Vida Vyer redigerats, tryckts och distribuerats av Ruth Plate och Ing-Britt Filipsson. Det tar mycket tid och energi i anspråk att få till en tidning. Gambiagrupperna är mycket glada över och tacksamma för det arbete som Ing-britt och Ruth lägger ner. Under verksamhetsåret har några av våra små föreningar slagits ihop. Någon har upphört och ett par är vilande. Lyckligtvis har en ny förening, Hälsingegruppen, bildats. Det är en ständig uppgift för alla medlemmar att försöka få fler att intressera sig för Gambia och vårt arbete. Men det finns så många intressanta organisationer i Sverige att välja att bli medlemmar i. Därför har vi siktat in oss på att värva när svenska turister kommer till Gambia. När så en så stor tragedi som Ebola-epidemin utbröt i Västafrika valde många att inte besöka landet, trots att inga fall rapporterades i Gambia. Att turisterna inte i samma utsträckning bokade för resa till Gambia gjorde att Ving beslöt att inte köra på Gambia under hela hösten. Vi fick alltså under hösten inga nya turister att informera i Gambia. Jag tror tyvärr att det kommer att visa sig längre fram. Det innebar också att så gott som alla bokningar på compounden togs tillbaka. Vi får verkligen vara beredda på att kämpa för att få nya medlemmar och sponsorer Forum Syd/Sida beviljade Gambiagrupperna bidrag för perioden 2013 och En ny ansökan för det gångna året behövde inte göras men mycket tid har gått åt för att få till stånd rapporter om vad vi gjort. Ett måste är att få rapporten godkänd för att få ny ansökan beviljad. En ansökan för perioden har insänts och i oktober respektive december godkände Forum Syd och Sida vår ansökan. Hemsidan har kontinuerligt upparbetats. Olika insamlingsmetoder över telefon och nätet har praktiserats. Tyvärr har fortfarande inte mycket kommit in den vägen, trots att vi hoppades att det efter den första tiden skulle gå lättare. En blogg har startats. GG-bloggen. Här är det meningen att alla medlemmar skall kunna blogga om allt som rör Gambia. Välkomna att blogga!!! Våra läromedelsförfattare i Västerås har träffats och arbetat vidare med läsinlärningsmaterialet, något som vi mycket tacksamt tar emot. Läromedlet har blivit allt mer känt och populärt i Gambia. Ministeriet, Världsbanken och Unicef har upptäckt resultatet av vårt läsinlärningsprogram med SEGRA-materialet och vill att vi utför alltmer lärarfortbildning. Informationsgruppen har varit något vilande eftersom inget informationsbidrag blev beviljat. Paul Rimmerfors har dock hjälpt till med en hel del råd och kommit med förslag.. Jag vill till sist framföra ett stort tack till alla enskilda medlemmar och grupper för deras goda arbete och det förtroende som visats oss under verksamhetsperioden. Utan er skulle inte Gambia och gambierna få det stöd som de behöver och förtjänar. Tusen Tack!! Karlskoga den 22 mars 2015 Siv Kanon Ordförande 24

25 Gambiagruppernas arbete i Sverige Om Gambiagrupperna Gambiagrupperna bildades 1978 och är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Gambiagrupperna verkar för en rättvis och hållbar utveckling i Gambia, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor. Gambiagrupperna ser utbildning som en förutsättning för att minska fattigdom. Gambiagruppernas strategi för att uppnå en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia är genom utbildningsinsatser och olika kompetens-utvecklande projekt främst i de fattigaste delarna av landet: Nedre flodregionen, Centrala flodregionen och Övre flodregionen. Genom utbildningsinsatser och stärkandet av det civila samhället arbetar Gambiagrupperna för att minska fattigdom och för att skapa förutsättningar för människor att själva kunna påverka sin situation. Gambiagrupperna arbetar utifrån deltagande metoder, likaså utgår projekten från deltagarnas behov och prioriteringar. Arbetet är fokuserat kring tre olika områden: byutveckling, skolutveckling och lärarfortbildning, samt skolbyggnation. Arbetet i Gambia sker via den gambiska partnerorganisationen Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Årsmöte i Linköping I mars månad hölls samrådsmötet i Linköping med Gambia Öst som värdar. Ett väl arrangerat möte. Som alltid är det mycket trevligt att återse och få tala med representanter för de olika föreningarna. Intressantast som alltid var att höra vår volontär Kristina berätta målande om arbetet och resultaten i Gambia det senaste halvåret. Medlemsmöte i Göteborg Under hösten hölls ett medlemsmöte i Göteborg. Där fick våra medlemmar tillfälle att tala om hur de ser och önskar att organisationen skall se ut framöver. Göteborgsgruppen anordnade och Anders Petterson ledde mötet intressant och galant. Gambiagrupperna är ett nätverk av ett 20-tal fristående medlemsgrupper runt om i Sverige. Medlemsgrupperna är självständiga organisationer med olika inriktningar och verksamheter. De arbetar tillsammans för en rättvis och hållbar utveckling i Gambia samt för nära och varaktiga förbindelser mellan Gambia och Sverige. Gambiagrupperna har sedan 1993 varit bidrags-mottagare hos Sida, via Forum Syd. Medlemsgrupperna har tillsammans ansvar för att samla in egeninsatsen på tio procent av det belopp som ges av Sida. Finansiering Den största finansiären för FIOHTG under 2014 var Sida, via Forum Syd. Organisationen finansierades under året även av UNICEF, Global Environment Fund (GEF) och National Endowment for Democracy (NED). Praktikanter Vi har haft förmånen att ha två praktikanter. En på våren och en på hösten. Praktikanterna har tillfört organisationen arbete och glädje. I styrelsen har under året funnits tre tidigare praktikanter. Vilket också påvisar att det är bra och meningsfullt för Gambiagrupperna med praktikanter både för dagen och framtiden. Anna Wedin påbörjade sin praktik under hösten 2013 och Isabella Thafvelin under hösten

26 Arbetet i Sverige: Hälsingegruppen Våra liv förändrades på olika sätt i mars 2014 då delar av vår grupp besökte vår kontaktby, Sare Sarjo. På något sätt vändes saker och ting upp och ned, vi lärde oss att omvärdera värdet av materiella ting, att rycka på axlarna åt bagateller och inte minst att vara tacksamma för det vi har, i arbetslivet och privat. Gambia och Sare Sarjo har gripit tag om oss och sedan dess finns våra tankar hos vänner och bybor vi träffat. Vi har skrattat tillsammans åt företeelser vi mött, pratat om hur våra vänner skulle gilla vintern i Hälsingland, gjort jämförelser mellan våra vardagsliv och inte minst oroat oss då Ebola la sig som en blöt otäck filt över hela Västafrika. Sommaren kom och med den en hel del engagemang för Hälsingegruppen. Varje år anordnar Enångers Båtsällskap Träbåtens dag på vår gamla ångbåtsbrygga Borka Brygga, där var vi så klart med. Aktiviteter såsom ponnyridning och loppis till förmån för Gambia blev då populära inslag! Besöket i byn blev ett omtumlande möte för oss nordbor vilket motiverade oss till att stärka banden med Sare Sarjo. Efter vårt besök i mars 2014 bestämde vi i samråd med FIOHTG och Kristina att försöka samla in pengar till en ny lärarbostad i Sare Sarjo då de befintliga är i dåligt skick. På plats förstod vi verkligen hur viktiga lärarna är för hela byns utveckling och vi önskade att kunna bidra med att göra vardagen lite mer bekväm för dem. Fulla av tillit åkte vi hem och tänkte att detta skulle bli en enkel match! Som första aktivitet anordnades en kväll med visning av bilder/film från Gambia och våra dagar i Sare Sarjo. Detta var uppskattat i vår lilla by Enånger och inbringade en första slant. Vi har även haft försäljning av hembakat bröd utanför vår Konsumbutik en fredagseftermiddag, det gav både pengar samt ett tillfälle att ge information om Gambiagrupperna och vårt projekt. En varm sommarkväll hölls en allsångskväll i Enångers gamla kyrka som blev en succé, kyrkan var sprängfylld av generösa givare. Många önskade att det skulle bli ett återkommande arrangemang. Det finns snart inte en enda Enångersbo som inte vet vad Gambiagrupperna är och deras generositet har varit fantastisk. 26

27 Forts. Vidare har vi tillverkat och sålt armband med texten education for all, det har faktiskt inbringat en hel del. Medlemmar ur Hälsingegruppen har önskat sig bidrag till byggprojektet som present vid bemärkelsedagar vilket har inbringat en god summa. För att hedra minnet av en kär släkting samt till flera andra begravningar har pengar skänkts till bygget. Vårt senaste, och för detta år sista, insamlingsarrangemang var att delta i Schysst Jul i Uppsala samt julmarknad på Borka brygga i Enånger. Roligt och hoppingivande. också göra. Så nu kan man för 50 kronor köpa Hälsingegruppens fina kalender med bilder från Gambia. Totalt har vi lyckats skrapa ihop kr så nu laddar vi för slutspurten. Planer finns att vid påsken anordna en Bluesmässa i Enångers kyrka. Under året har vi dessutom verkligen försökt att få företag att skänka eller bidra, det har inte alls varit så enkelt som vi trodde och har hittills inte gett några resultat. Många företag vill ju gärna ha lite reklam tillbaka för att de sponsrar och dit har vi inte riktigt kommit ännu. Att rekrytera medlemmar har också varit viktigt för oss och i skrivande stund har vi ett fyrtiotal medlemmar från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder. Vi är fortfarande fulla av tillit och har en stark vilja att fortsätta vårt arbete. Nu längtar vi efter att få träffa våra vänner i Sare Sarjo igen. Vi glömmer aldrig byäldstens ord: "Sweden-Sare Sarjo, Friends." Det räcker för att hålla motivationen vid liv. Med vänliga hälsningar Hälsingegruppen När vi deltog i Schysst jul fick vi en ny idé då flera organisationer gjort kalendrar för 2015, det ville vi 27

28 FIOHTG Kontor och Anställda Ledning Byyutvecklingsenheten Yahya Sanyang - Country Director FIOHTG Bubacarr Camara, Rose T Mendy, Omar Cham, Alimatou Marong och Ebraima Drammeh Enheten för planering och rapportering Lärarfortbildning Lamin Sisay, Buba Faburay Insamlingsansvarig Övre raden från vänster Amadou Sambou, Famata Fadera, Kemo S Kinteh. Mellersta raden från vänster Aminata Secka, Kebba Jobe Längst ned: Cherno Ceesay Yankuba Manneh 28

29 FIOHTG Kontor och Anställda Bygg och teknisk utveckling Dembo Bah, Augustine Manneh, Lamin Jobe och Daniel Mendy Amie Jarju, Fatou Badjie och Sirra Badjie Service Supportpersonal från Sverige Övre raden från vänster Kutubo Cham, Abdulaie Sowe, Lalo Jaffa, Solo Jobe,Lamin Ceesay, Alagie Cham. Nedre raden från vänster: Momodou Njie, Augustus Gomez nedan Yusupha Camara, Peter Mendy, Buba Joof, Karamo Fatty Kristina Lundahl, Maria Andersson 29

30 Förkortningar ANFEU CLIMB CRR CUP EFA EFANET FFHC FGM FIOHTG GAMCOTRAP GEF GG GTTI IBAS IEC ISRA LBS LRR MoBSE NANA NED NCCE NGO PCU PTA REFLECT SEGRA Sida SOG TANGO UNDP UNICEF USPC URR WFP Adult and Non Formal Education Unit Climate Central River Region Community Action Plan Education for All Education For All Network Freedom From Hunger Campain Female Genital Mutilation Future In Our Hands The Gambia The Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children Global Environment Fund Gambiagrupperna Gambia Technical Training Institute Indigenous Business Advisory Services Independent Electoral Commission Institute of Social Reformation and Action Lower Basic School Lower River Region Ministry of Basic and Secondary Education National Nutrition Agency National Endowement for Democracy National Council for Civic Education Non Governmental Organisation Project Coordination Unit, Ministry of Education Parents and Teachers Association REgenerated Freirian Literacy through Empowering Community Technique Serholt Early Grade Reading Ability Swedish International Development Cooperation Agency Samordningsgruppen/The co-ordination group (The board in Sweden) The Association of Non Governmental Organisations in The Gambia United Nations Development Programme United Nations Children and Education Foundation. United States Peace Corps Upper River Region World Food Programme 30

31 Partnerorganisationer Enhet Partnerorganisation Samarbetsområden Enheten för byutveckling TOSTAN Regional Education Offices Regional Health Offices Regional Youth and Sports Offices Agricultural Programme NCCE Youth Ambassadors for Peace GEF NED Governours office Red Cross Regional GFA office ANFEU Adult and Non Formal Education Unit Opinionsbildning om frågor som rör ungdomar Utbildning om traditioner skadliga för kvinnor och barn Hälsoutbildning (HIV/AIDS och övriga STIs, tonårsgraviditet, tidiga giftermål etc.) Grönsaksträdgårdsträning Utbildning civila rättigheter Biodling Etablering av trädskolor och träning i hantering Olaglig Migration Reflektutbildning Enheten för konstruktion UNICEF PCU SDF GTTI ISRA Konstruktion av skolor, klassrum, kök, toalett, lärarbostäder, förråd mm Konstruktion av ett psykiatriskt sjukhus Praktikantträning Enheten för lärarfortbildning USPC Curriculum Department MoSBE Unicef PTA EFANET Regional Education offices i LRR. CRR and URR Utbildning i: demokrati, könsroller, miljö, konflikthantering, HIV/Aids, organisationsutveckling och ungas deltagande i beslutsfattandet i sju kluster infattande 70 skolor. Lärarfortbildning Uppföljning lärarfortbildning Baslinje kartläggning Uppföljning och utvärdering Test Education for all kampanj Enheten för planering och rapportering TANGO WASDA FFHC Nätverkande och informationsutbyte Uppföljning och rapportering Utvärdering av projekt 31

32 Kontakt Gambiagrupperna Kontaktinformation: Utbildning för alla genom byutveckling Sverige: Gambiagrupperna Hemsida: Mail: Telefon: ordförande kansli Gambiagrupperna är en icke statlig organisation som arbetar med att bekämpa fattigdom genom kvalitativ utbildning och stärkta lokala samhällen. Gambiagruppernas fortbildning av lärare i läsinlärningsmetodik i de tidiga årskurserna och byggnation av skolor bidrar till en kvalitativ skolgång. Gambia: Future In Our Hands The Gambia Adress: P.M.B 352 Serrekunda P.O The Gambia Besöksadress: Kotu South Telefon: Mail: Hemsida: Gambiagruppernas rättighetsbaserade påverkansarbete och kapacitetsutveckling förbättrar livsvillkoren och ger stärkta samhällen på landsbygden. Utbildning för alla genom byutveckling 32

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Sare Abdou hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010

Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010 Rapport från FIOHs verksamhet i Sare Jawbeh hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee,

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Noll hunger och fattigdom

Noll hunger och fattigdom Noll hunger och fattigdom HUNGERPROJEKTET GHANA RAPPORT 2015 INLEDNING 2015 VAR ETT HISTORISKT ÅR. Ett år som många kommer att minnas för sina dystra rubriker. Över 60 miljoner människor befann sig på

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Changhai hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010

Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010 Rapport från FIOH verksamhet i Sare Sarjo hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i maj för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

TEMARAPPORT FLICKAFADDER

TEMARAPPORT FLICKAFADDER TEMARAPPORT FLICKAFADDER Tack för att du är Flickafadder och bidrar till Plan Internationals insatser för flickors rättigheter! Flickor och kvinnor tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i världen.

Läs mer

. Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte

. Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte . Protokoll Gambiagrupperna SOG-möte 1. FORMALIA 1:1 Ordföranda Siv Kanon. 1:2 Sekreterare Randi Karlsson. 1:3 Justerare Valdes Marianne Jonsson. Karlskoga 2012 01 21-22 1:4 Närvarande Siv Kanon, Sonja

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010

Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010 Rapport från FIOH arbete i Sare Musa hösten 2010 CDU COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT Kurs i föreningskunskap (record keeping) hölls i byn i juni för att ge målgrupperna (School Management Committee, Mothers

Läs mer

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information

Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information Högstadium > Samhällslära > vatten och sanitet David Chancellor Carlos Nacufonha testar vattnet i en nyborrad källa. Frivilliga förebygger sjukdomar genom att sprida information På marken mitt i ringen

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18 HEMTRAKT HANDGJORD KOLLEKTION FRÅN IKEA I SAMARBETE MED SOCIALA ENTREPRENÖRER I INDIEN SÄLJSTART: 19 FEBRUARI 2016 HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8 OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12 HUR

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

Supportgrupper. Jessica Schmidt

Supportgrupper. Jessica Schmidt Supportgrupper Jessica Schmidt Bakgrund; Supportgrupper Sue Young, Hull i England Hur kan vi arbeta mot mobbning eller hur kan vi arbeta för vänskap? Traditionellt sätt att arbeta med mobbning har fokuserat

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Fasanen Tyrestavägen Förskolan Fasanens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

INNER WHEEL och UNICEF

INNER WHEEL och UNICEF Från Flickorna i Madagaskars Regnskogar till Flickorna bland Bolivias Bergsindianer INNER WHEEL och UNICEF Tillsammans igen 2009-2012 för Flickors Utbildning MÅL: Att öka möjligheterna till en god grundskoleutbildning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012

Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012 Gambiagrupperna Årsrapport 2011-2012 Dramatisering om jämställdhet, Changai Wolof januari 2012 Rättighetsbaserad landsbygdsutveckling i Gambia Utbildning för alla genom byutveckling Hälsning från platschefen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder 2014 Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder Tack för ditt stöd som Skolfadder! I följande rapport kan du läsa om hur du bidragit till Plans arbete för barns rätt till utbildning.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer

Mopeia i Moçambique ett område utsatt för naturkatastrofer Högstadium> Geografi > Översvämningar David Chancellor Minória Manuel står på en åker som var översvämmad för ett par veckor sedan. Nu har vattennivån sjunkit, men ställvis är vattnet fortfarande knähögt

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Alléskolans dagsverkeprojekt i Dharampur, Indien

Alléskolans dagsverkeprojekt i Dharampur, Indien Alléskolans dagsverkeprojekt i Dharampur, Indien TUFF Tyresö Freds- och Ulandsförening I mitten av 1990-talet började Alléskolans elever att göra s.k. dagsverkedagar. Pengarna som eleverna arbetade in

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling

GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009. Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling GAMBIAGRUPPERNA ÅRSRAPPORT 2008-2009 Gambiagrupperna arbetar för utbildning åt alla genom byutveckling Sidan Innehållsförteckning 2 Förord 3 Situationen i Gambia 4 Samarbetsformer 5 Programöversikt 6-9

Läs mer

Lösningsfokus i skolan och supportgrupper - en inspirationsföreläsning. Jessica Schmidt

Lösningsfokus i skolan och supportgrupper - en inspirationsföreläsning. Jessica Schmidt Lösningsfokus i skolan och supportgrupper - en inspirationsföreläsning Jessica Schmidt Vad betyder det att jobba lösningsfokuserat i skolan? o Bemötande o Förhållningssätt Värdegrund o Ta vara på resurser

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer