MOS SE RCU MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330"

Transkript

1 MOS SE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

2

3 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering 8 Nätverksanslutning 10 GSM-modem 11 Digitala ingångar 11 Indikering 12 Indikering på RCU 12 Indikering på GSM-modem 12 Kom igång 13 Allmänt 13 RCU konfigurationsmjukvara 13 Söka efter anslutna enheter 13 Ändra IP-inställningar 14 Logga in 15 Webbgränssnitt 16 Krav på webbläsare 16 Menyöversikt 16 Webbgränssnitt - Inställningar 17 Språkval 17 Logg 17 Modul 18 E-post 18 Nätverk 18 Modem 19 Användare 19 Webbgränssnitt - 360P 20 Översiktsbild 20 Driftdata 21 Driftdata, utökad 21 Larm/status 22 Logg 22 Webbgränssnitt - FIGHTER 113X/123X 24 Översiktsbild 24 Driftdata 25 Driftdata, utökad 26 Driftdata, externa enheter 26 Webbgränssnitt - FIGHTER Översiktsbild 27 Driftdata 28 Driftdata, utökad 29 Driftdata, externa enheter 30 Larm/Status/Logg - FIGHTER 113X/123X/ Larm/status 31 Logg 31 SMS-kommandon - FIGHTER 113X/123X/ SMS-kommandon 32 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 32 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 32 Webbgränssnitt - FIGHTER 1320/ Översiktsbild 33 Driftdata 34 Driftdata, externa enheter 35 Driftdata, kompressor 35 Logg 36 SMS-kommandon FIGHTER 1320/ SMS-komandon 37 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 37 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 37 Komponentplacering 38 Komponentlista 38 Övrigt 39 Tekniska data 39 Bipackningssats 39 Vanliga frågor 40 SMS-kommandon - FIGHTER 360p 23 SMS-kommandon 23 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 23 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 23 1

4 Allmänt Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av kommunikationsenheten RCU, bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningen. För mer information se Ifylles när kommunikationsenheten är installerad Installationsdatum Installatörer MAC ID Datum Sign Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med reservation för konstruktionsändringar. 2

5 Allmänt Produktbeskrivning RCU består av en kommunikationsmodul med inbyggt GSM-modem, antenn till GSM-modemet och en separat strömförsörjningsenhet att montera i ett vägguttag. Antennen kan placeras utanför kapslingen. RCU gör att styrning och övervakning kan göras med en dator eller av ett överordnat system (SCADA-system) som kan läsa ModbusTCP-protokollet, i ett lokalt nätverk eller via internet. Till RCU finns det möjlighet att ansluta två oberoende kontaktfunktioner för att detektera yttre händelser såsom rörelselarm eller frysskydd. Observera att all konfiguration av enheten kräver att en dator med stöd för JAVA-applets är tillkopplad, även om endast SMS-kommunikation skall användas. Med den inbyggda GSM-modulen kan styrning och övervakning även ske med en mobiltelefon via SMSmeddelanden. För att GSM-funktionen ska fungera måste kommunikationsmodulen förses med giltigt GSMabonnemang. Detta kan till exempel vara ett kontantkortseller ett speciellt telematikabonnemang. Eventuella SIM-kort måste vara konfigurerade så att PIN-kod inte ska användas för att erhålla uppkoppling. Detta kan göras i en mobiltelefon eller hos Din leverantör av abonnemang. 3

6 Snabbstartsguide Snabbstartsguide För att komma igång med installationen av RCU:n behöver du följande: RCU och medföljande programvara på CD Stjärnskruvmejsel för att öppna RCU:n och värmepumpen För anslutning till ett lokalt nätverk: Dator, ansluten till samma lokala nätverk som RCU:n ska anslutas till Nätverkskabel (ej korsad) Nätverksinställningar för ditt lokala nätverk. Fås från din nätverksadministratör För anslutning direkt till dator: Dator, med nätverkskort Korsad nätverkskabel 3 LEK Anslut RCU-enheten till din värmepump med den 8- poliga kontakten. Se avsnitt Installation för detaljer om anslutning av din värmepump till RCU:n. LEK Öppna kapslingen genom att lossa skruvarna som är placerade i fronten. 4 Anslut strömadaptern till den 4-poliga kontakten 5 Konfigurering av RCU:n görs via nätverksanslutningen. Anslut RCU:n till ett lokalt nätverk eller direkt till en dator. Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! 2 Stoppa i SIM-kort om GSM-modemet skall användas. Tänk på att pin-koden måste vara avaktiverad och om det är ett kontantkort att det finns pengar på kortet. LEK

7 Snabbstartsguide 6 Anslut strömadaptern till ett vägguttag och kontrollera att lysdioderna tänds. Status skall lysa grönt, Serial Link skall blinka och Link skall lysa orange (100Mbps) eller grön (10Mbps) om nätverkssladd är ansluten. 7 Starta datorn och stoppa i den medföljande CD-skivan och följ instruktionerna. 8 9 Starta konfigurationsprogrammet Netbiter config. Programmet letar automatiskt upp RCU:er anslutna till nätverket. Om programmet inte hittar RCU:n, se avsnitt Felsökning. Har du redan Netbiter igång och startar det en gång till hittas ingen RCU. Kontrollera datorns IP-adress genom att göra följande: Tryck på Start Kör - skriv cmd + enter. Nu öppnas ett dos-fönster pply Voltage 9-32 VAC/DC, 1W :2003 MADE IN SWEDEN I detta fönster skriver du ipconfig + enter Nu får du fram datorns IP-adress samt Subnet Mask (nätmask). Exempelvis IP-adress: Nätmask : Om datorn saknar IP-adress måste den tilldelas en. 5

8 Snabbstartsguide Starta det medleverade konfigurationsprogrammet Netbiter config enligt punkt I ditt Netbiterfönster ska du nu dubbelklicka på raden med din RCU. Ett nytt fönster öppnas. RCU:n är ansluten till ett lokalt nätverk: Mata in de nätverksinställningar som gäller för Ditt nätverk. För att erhålla nödvändig information om dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksinstallatör. RCU:n är ansluten direkt till dator: Fyll i de tre första värdena från din dators IP-adress, exempelvis Det fjärde värdet väljs till ett annat än datorns IP-adress. Exempel: Om datorn har IP-adress så sätts RCU:ns till X, där X kan väljas mellan 2 och 254 (inte 1, för det är upptaget av datorn i detta exempel). Avsluta inställningen med att ange giltigt lösenord och tryck Set. Lösenordet är inställt på admin från fabrik. Skriv upp lösenordet och spara detta på ett säkert ställe. Glöms lösenordet bort måste RCU:n returneras för omprogrammering Vänta ca 30 sekunder och gör en ny scan i Netbiter. Nu skall RCU ha fått en ny IP-adress. Aktivera Värmepumpen för RCU (glöm ej aktivera servicemeny) - Fighter 360P Aktivera i meny Fighter 113X Aktivera i meny Fighter 123X/1250 Aktivera i meny Fighter 1320/1330* Aktivera i meny * Kräver omstart av värmepumpen efter aktivering. Annars tar det upp till 10 minuter innan kommunikation med RCU kan påbörjas Starta webbläsaren och skriv in RCU:ns IP-adress i adressfältet och tryck enter. En inloggningsruta skall nu komma fram. Både användare och lösenord är admin (om detta ej har ändrats). Om du får fram sidan kan inte visas gå till felsökning. Titta på översiktsbilden att det är rätt värmepump (om du måste välja modell se felsökning). Välj Övrigt i rutan Inställningar. Gör inställningar på följande sidor: Modul: Ange information om RCU:ns placering (används vid larm i SMS och e-post). E-post: Inställningar om larm skall ges via e-post. Nätverk: Behöver i normala fall ej ändras (se avsnitt Ändra IP-inställningar vid problem). Modem: Inställningar för SMS och uppringd anslutning via GSM. Se avsnitt Modem för mer information. Användare: Lägga till och ändra information för användare. Tänkt på att mobilnummer skall anges med landskod, exempel +46xxxxxxxx. ModbusTCP: Behöver ej ändras. Endast för användare av ModbusTCP. 6

9 Snabbstartsguide Felsökning Netbiter config hittar ej RCU n: Kontrollera att endast en Netbiter config körs på datorn. Kontrollera nätverksanslutningen; att RCU:n är ansluten till nätverket/datorn, att rätt typ av nätverkskabel används till RCU:n, att lysdioden Link lyser grönt eller orange på RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Kontrollera så att RCU:ns IP-adress ej är samma som datorns IPadress. Åtgärd: Byt IP-adress i RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Ändra datorns IP-adress till med Subnet mask under TCP/IP inställningar i datorn. Starta om RCU:n. Klicka på Advanced Options i Netbiter, Kryssa i Enable internal DHCP. Tryck scan i Netbiter. Om RCU:n hittas betyder det att DHCP är valt i RCU:n. Om DHCP ej ska användas, stäng då av DHCP med Netbiter. Fortsätt med nätverksinställningar av RCU:n. Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! Det kommer inte fram någon sida när du anger RCU:ns IP-adress i webbläsaren: Starta Netbiter config och kontrollera RCU:ns IPadress. Om du måste välja vilken värmepump du har: Det betyder att RCU:n inte har kontakt med värmepumpen. Kontrollera att du aktiverat RCU i värmepumpen. Kontrollera att lysdioden Serial Link på RCU:n blinkar om något värde ändras på värmepumpen. Är den släckt hela tiden finns ingen kommunikation mellan RCU:n och värmepumpen. Kontrollera kabel och eventuell skarv. Starta om värmepumpen. RCU:n svarar inte på SMS Kontrollera att SIM-kortet är korrekt monterat, prova att flytta antennen till en bättre plats, kontrollera att det inte krävs någon PIN-kod för att använda abonnemanget. Kontrollera att inställningarna för SMS i RCU:n. Se avsnitt Modem och Användare. 7

10 Installation Installation Montering Öppna plastkåpan genom att dela de två kåphalvorna. RCU placeras utanför värmepumpen och monteras lämpligen på en vägg. Anslut kommunikationskabeln enligt respektive produkts beskrivning. Fortsätt sedan med instruktionerna under Slutmontering. FIGHTER 360P Tag bort den mittersta främre frontplåten. Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) på CPU-kort (34). Dra ner kommunikationskabeln (105) till utrymmet nederst i värmepumpen. Använd den medföljande skarvkontakten för att koppla in kommunikationskabeln från RCU:n. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 360P ha versionsnummer 2.00 eller högre. FIGHTER 113X Anslut den svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPU-kortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 113X ha versionsnummer 1.03 eller högre LEK 8

11 Installation FIGHTER 1230 Anslut den svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPU-kortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 123X ha versionsnummer 1.03 eller högre. 106 FIGHTER 1320/1330 Om flera Fighter F1320/1330 är sammankopplade måste RCU:n anslutas till Mastern. Ta bort den korta modularkabeln mellan CPU-kortet (34) och kommunikationskortet (3). Om en eller flera slavar är inkopplade, måste den kvarvarande modularkabel till kommunikationskortet (3) sitta i uttaget mitt emot plinten som slavens kommunikation är ansluten till. Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt som är placerad på CPU-kortet (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPU-kortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1320/1330 ha versionsnummer 1.10 eller högre LEK FIGHTER 1235/1250 Tag bort frontluckan på värmepumpen (se värmepumpens skötselanvisning). Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till den lediga modularkontakten på kretskort (162). Använd den medföljande skarvkontakten för att koppla in kommunikationskabeln från RCU:n. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i Fighter 1235/1250 ha versionsnummer 1.03 eller högre. Slutmontering Anslut den 4-poliga modularkabeln till nätadapterns uttag. Placera nätadaptern i ett vägguttag i närheten. Återmontera plastkåpan på RCU. Värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning eller Snabbstartsguiden. Tips: Försök finna ett uttag för nätadaptern som är kopplat till annan säkring än värmepumpens. Då kan RCU detektera om värmepumpen stängs av

12 Installation Nätverksanslutning RCU har en anslutning (5) för 10/100-Mbps Ethernet. Anslut enheten till ett nätverk alternativt direkt till en dator med Ethernet kablage. För anslutning till router eller hub/ switch skall rak kabel användas, och för anslutning direkt till dator skall korsad kabel användas. Ett nätverk med RCU kopplad till en router alternativt hub/ switch rekommenderas. Vid anslutning direkt till en dator med Internetuppkoppling krävs två nätverkskort i datorn samt att denna hela tiden är igång för att ge RCU åtkomst till Internet. Internetuppkoppling är ej nödvändig för att kunna installera och konfigurera enheten, men krävs för åtkomst till enheten genom Internet. Internetuppkoppling (t ex modem) Internetuppkoppling (t ex modem) Router alt. Hub/Switch Dator Dator Värmepump Värmepump 10

13 Installation GSM-modem innehåller ett GSM-modem som kan användas till att skicka och ta emot SMS-meddelanden samt att komma åt RCU:ns webbsidor. Antenn levereras med en antenn, som från början ligger ihoprullad inuti ytterhöljet. Om täckningen på installationsplatsen är dålig, prova att förflytta antennen utanför lådan. Antenndelen har en bit självhäftande tejp, som kan användas till att fästa antennen på exempelvis ett fönster. Digitala ingångar RCU har två digitala ingångar (7) (optiskt isolerade) för anslutning av en extern signal. Ingångarna skall vara VDC för aktivt hög signal och 0 2 VDC för inaktiv signal. Terminalnummer Funktion 24 Spänningsmatning 12 VDC 23 Signaljord GND 22 Digital input common Common 21 Digital In 1+ DI Digital ln 2+ DI Line A RS Line B RS SIM-kort Modemet kräver ett 3,3-V SIM-kort. Se bilder nedan för installationsanvisning. SIM-kortet måste vara konfigurerat så att PIN-kod inte ska användas för att erhålla uppkoppling. Detta kan göras i en mobiltelefon eller hos Din leverantör av abonnemang. För uppringd dataanslutning till RCU krävs att SIM-kortet har ett speciellt telefonnummer för datatrafik. Se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Modem för ytterligare information. LEK Om kontantkort används, kom ihåg att fylla på det med jämna intervall så att det inte blir inaktiverat av operatören LEK

14 Indikering Indikering Indikering på RCU Släckt Fast grön Fast röd RCU:n saknar spänning RCU:n i drift Vid uppstart Status Serial Link Activity Link Släckt Blinkande grön Blinkande rött Fast röd Släckt Blinkande grön Blinkande rött Vänteläge TX seriekanal, mottagning av paket. TX seriekanal, sändning av paket. Vid uppstart Vänteläge Trafik Ethernet Kollision Ethernet Släckt Ingen kontakt med nätverk Fast grön 10 Mbit/s länk Fast orange 100 Mbit/s länk 12

15 Kom igång Kom igång Allmänt RCU har en förinställd IP adress : Bilder och inställningar på följande sidor kan skilja sig något beroende på webbläsare, inställningar och version av RCU samt värmepumpens konfiguration. RCU konfigurationsmjukvara RCU konfigurationsmjukvara är ett PC-baserat program som kan användas till att ställa in diverse nätverksparametrar i RCU. Programmet kan söka efter RCU enheter på Ethernet-nätverket, och sedan kan IP-adress, nätmask, gateway, DNS m m ställas in. Även DHCP kan aktiveras i enheten. Installera genom att köra installationsprogrammet Setup- NetBiterConfig.exe som finns på medlevererad CD-skiva. Systemkrav Pentium 133 MHz 5 MB ledigt hårddiskutrymme Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Nätverkskort (Ethernet) Om annat operativsystem än Windows används kan inte konfigurationsmjukvaran användas. Anslut då till RCU s förinställda IP adress i webbläsaren och ändra istället nätverksinställningarna via webbgränssnittet. Se avsnitt Kom igång Logga in. Söka efter anslutna enheter När programmet startas, kommer det automatiskt att söka på nätverket efter anslutna RCU. Alla enheter som hittas kommer upp i en lista. En ny sökning görs genom att trycka på Scan -knappen. Under Advanced options finns möjlighet att starta en DHCP-server (endast aktiv när Netbiter Config körs). Använd detta alternativ för att hitta en RCU som oavsiktligt ställts in att använda DHCP i ett nät där DHCP-server saknas IP: IP address till RCU SN: Nätmask GW: Gateway DHCP: Dynamiskt tilldelad IP adress (On/Off) Version: Mjukvaruversion Type: Produkttyp MAC: Ethernet MAC-adress 13

16 Kom igång Ändra IP-inställningar Dubbelklicka på önskad enhet i listan för att ändra IP-inställningar. Då kommer ett nytt fönster att öppnas upp där nya inställningar kan skrivas in. För att erhålla nödvändig information om Dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksadministratör. Sätt endast DHCP till On om en DHCP-server finns tillgänglig i nätverket. Om Dynamisk IP-adressering används i det lokala nätverket, bör DHCP-servern konfigureras så att RCU:s MAC-ID erhåller samma IP-adress varje gång. IP Address: IP adress till RCU Subnet mask: Nätmask Default gateway: Gateway Primary DNS: Primär DNS (valfritt, behövs om tex SMTPserver anges med namn och inte med IPnummer) Secondary DNS: Sekundär DNS (valfritt) Hostname: Värdnamn för RCU (valfritt) Lösenordet är skiftlägeskänsligt, d.v.s. exakt rätt lösenord måste anges avseende gemener/versaler. Förinställt password är admin. Vid tryck på knappen Set kommer RCU att starta om, och sedan är de nya inställningarna aktiverade. De nya inställningarna kan testas genom att öppna en webbläsare och skriva in den inställda IP-adressen. Om DHCP är aktiverat kan en ny sökning med programmet göras för att se vilken IP-adress RCU har tilldelats. Endast A-Z, a-z och 0-9 är tillåtna i användar-id och lösenord, vilket betyder att å, ä, ö och symboltecken ej kan användas. Om lösenordet glöms bort finns inget sätt att återfå detta. RCU:n måste returneras till NIBE där total återställning kommer att ske. Alla gjorda inställningar inklusive användarinställningar försvinner. 14

17 Kom igång Logga in Starta webbläsaren (exempelvis Internet Explorer) och skriv in den valda IP-adressen till RCU. Om IP-adressen exempelvis valts till så skall skrivas in i webbläsarens adressfält följt av tryck på Enterknappen. Följande skärmbild eller liknande skall då dyka upp: Lösenordet för webbsidorna är skilt från lösenordet för Netbiter Config För att komma åt produktens interna webbsidor första gången skall admin skrivas in i båda inmatningsrutorna. Beroende på installerad Java-version kan eventuellt ännu en inloggningsruta visas. Lösenordet skall senare ändras, och nya användare kan läggas till (se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Användare ). Om det är problem med att logga in, kontrollera så att Caps Lock inte är aktiverat på tangentbordet. Kom ihåg att värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till RCU. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning. 15

18 Webbgränssnitt Webbgränssnitt Krav på webbläsare Webbsidorna är optimerade för Internet Explorer 6.0 och Mozilla Firefox. Andra webbläsare kan också fungera, men sidorna kan få ett annorlunda utseende. Webbläsaren måste ha stöd för Java. Om Java-stöd saknas kan komponenten laddas ner på Det finns även en version på den medföljande CD:n Programversionen får inte vara högre än JAVA 6 u45. Menyöversikt Bilderna som visas kan skilja sig något beroende på aktuell installerad konfiguration. Här sker omställningen av RCU till ett annat språk (kräver admin- eller skrivbehörighet). På sidomenyn sker navigering på RCU s interna webbsidor. Sidomenyn skiljer sig något beroende på vilken produkt som används ihop med RCU. FIGHTER 360P FIGHTER 113X / 123X FIGHTER 1320/1330 Översiktsbild Denna sida visar schematiskt hur värmepumpen arbetar. Här kan temperaturer och driftlägen avläsas. Se respektive produkts beskrivning. Driftdata Denna sida visar i detalj hur värmepumpen arbeter. Ett urval av de mest använda mätvärdena kan avläsas och justeras här. Se respektive produkts beskrivning. Driftdata utökad / externa / kompressor Här visas ytterligare mätvärden för avläsning och justering. Se respektive produkts beskrivning. Larm/status Denna sida visar om något larm har aktiverats. FIGHTER 1320/1330 saknar denna sida, och eventuella larm visas istället på översiktsbilden. Inställningar Här finns olika inställningar av webbgränssnitt och RCU s funktion. Om Övrigt väljs så kommer en ny meny upp: Dessa menyer är gemensamma för alla värmepumpar och beskrivs i avsnittet Webbgränssnitt Inställningar. 16

19 Webbgränssnitt - Inställningar Webbgränssnitt - Inställningar Inställningarna måste sparas för att aktivering skall ske. Språkval För att ändra språk i RCU, tryck på flaggan för önskat språk i toppmenyn, eller välj Inställningar Språkval och sedan det språk som önskas. För att aktivera språkvalet tryck på Spara. Vid ändring av språk i RCU:n byts språk i loggfilerna vid omstart av RCU:n eller när logginställningarna ändras. Logginställningarna skiljer sig något beroende på vilken produkt som används. Nedanstående bild är från FIGHTER 1320/1330. Här är loggvärdena uppdelade på olika sidor som väljs i rullisten. Även FIGHTER 113X / 123X / 1250 har loggvärdena uppdelade på olika sidor. I övrigt fungerar logginställningarna för de olika produkterna på samma sätt. Logg Under Inställningar Logg ställs önskade paramet rar, loggintervall och typ av loggning in. Antal valda parametrar och loggintervall påverkar total loggtid. Med flera valda parametrar och tätare loggintervall fylls minnet i RCU fortare och total loggtid minskar. Loggintervall anger med vilket intervall loggvärden skall sparas. Loggintervallet kan sättas mellan 10 s och 60 minuter. Loggtyp är valbar mellan 3 olika lägen: Ingen loggning, Stoppa loggning när logg är full eller Cirkulär loggning (äldsta mätvärdet försvinner och ersätts med nytt när loggen är full). Med knapparna i nederkant kan samtliga mätvärden markeras/avmarkeras och valda inställningar sparas. Inloggning måste ske med administratörsrättigheter för att ändringar skall kunna göras 17

20 Webbgränssnitt - Inställningar Modul Under Inställningar Övrigt Modul kan information om var modulen är installerad skrivas in. Informationen i rutan Byggnad används sedan när RCU skickar larm via e-post eller SMS. RCU kan startas om på distans genom att klicka på knappen Omstart. Avsändare: Text som visas istället för svarsadressen hos mottagaren av E-post. Exempel: RCU Bostadshuset. Svarsadress: E-postadressen för det E-postkonto som RCU:n använder för att sända e-post. RCU:n kan dela E-postkonto med annan utrustning, dvs RCU:n kan använda ett befintligt E-postkonto (tex ett du redan har fått från din nätverksleverantör) samtidigt som det används av dig. Observera att RCU:n inte kan ta emot E-post. Observera att E-postfunktionen kräver att RCU:n är nätverksansluten Nätverk Hämta systemfiler: Laddar ner filer som kan användas av Nibe vid felsökning på RCU:n, bör endast användas av servicepersonal. E-post Här görs inställningar för e-post hantering. Detta behövs för att RCU skall kunna skicka larm via e-post till utvalda användare. Här kan grundinställningar för nätverksanslutningen göras. Detta är samma inställningar som kan göras med hjälp av RCU:n konfigurationsprogram. Aktivera DHCP endast om en DHCP-server finns tillgänglig i nätverket E-post: Aktivera E-postfunktionen SMTP-server och SMTP-inloggning: Kontakta Din nätverksadministratör för att erhålla nödvändig information om E-postinställningar som gäller för ditt nät. Om SMTP-server anges med ett namn (istället för med IPnummer) måste en DNS-server vara inlagd under nätverksinställningar. Om du skall nå din RCU via Internet är det viktigt att en eventuell brandvägg är konfigurerad för att släppa igenom inkommande webbtrafik (port 80). 18

21 Webbgränssnitt - Inställningar Modem Här kan alla inställningar som berör GSM-modemet göras. SMS-inställningar Om SMS Larm är aktiverat, kommer att skicka SMS-meddelande till samtliga larmmottagare så fort ett larm aktiveras på värmepumpen. För att SMS-kommandon skall kunna skickas till skall SMS Kommando sättas till På. Om Nummerkontroll av inkommande SMS ställs till Av accepteras SMS-kommandot?STATUS från alla telefonnummer (exempelvis vid demonstration). Observera att övriga SMS-kommandon alltid kräver att numret är registrerat på någon användare. Användare Här sker hantering av användare som ska ha rätt att logga in på RCU:n. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny användare. Befintlig användare kan redigeras genom att klicka på namnet. PPP-server inställningar PPP-server används för att tillåta inkommande anslutningar till via modemet. För detta krävs att GSMabonnemanget har en tjänst där ett speciellt telefonnummer för datatrafik erhålls. Det är detta datanummer som sedan skall användas vid uppringd dataanslutning till modemet. Kontakta Din GSM-operatör för att kontrollera möjligheten att få tjänsten. Anslutningen kan användas för att titta på webbsidor eller hämta ut en loggfil från. Ange användarnamn och lösenord som skall användas vid inloggning, samt vilken IP-adress som skall delas ut till den som ansluter. Detta IPnummer skall vara i samma sub-nätverk som befinner sig i, och IP-numret måste vara ledigt. Om exempelvis har , så måste utdelat IP-nummer vara X där X är mellan 1-254, dock ej 21. Vid uppkoppling med GSM mot RCU:n så svarar den inte på SMS under tiden samtalet pågår utan SMS-svar kommer direkt efter. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och endast A-Z, a-z och 0-9 är tillåtna i användar-id och lösenord, vilket betyder att å, ä, ö och symboltecken ej kan användas. Användar-ID: Detta ID används vid inloggning på RCU via webbläsaren. Namn: Användarens namn. E-post: Användarens e-postadress dit larm ska skickas. Mobil: Mobiltelefonnummer som är godkänt för inkommande SMS-kommandon och dit larm ska skickas. Larmmottagare: Här anges vilka typer av larm användaren skall få. Flera rutor kan markeras. - Prio 1: Högprioritetslarm. - Prio 2: Lågprioritetslarm. - Digitala ingångar: Larm från digitala ingångar. - Värmepumpstatus ändrad: Larm om kontakten mellan RCU och värmepump bryts eller värmepumpen blir spänningslös. Användarnivå: - Läsa: Användaren får endast titta på webbsidor och kan inte förändra någonting (Styrning via SMS tillåts ej). - Skriva: Användaren får titta på webbsidor och ändra parametrar på driftsidorna. - Admin: Användaren får titta på webbsidor och har fulla rättigheter att ändra konfiguration och parametrar. Lösenord: Detta lösenord används vid inloggning på RCU via webbläsaren. Lösenordet skall även repeteras för verifiering. Skicka testmail: Provskickar ett e-postmeddelande. Inställningar under meny E-post måste göras först. Skicka testsms: Sänder ett SMS. Inställning under meny Modem för SMS-larm måste vara på. Om anslutningen sker över GSM-modemet kommer SMS att skickas när anslutningen kopplas ner. ModbusTCP Kontakta NIBE för aktuell registertabell. 19

22 Webbgränssnitt - 360P Webbgränssnitt - 360P Översiktsbild Detta är den första sidan som kommer upp efter inloggning. Den visar en översiktsbild med information om de viktigaste parametrarna i värmepumpen. E F G H I D C A B A Framledningstemperatur Meny 2.0* B Returtemperatur Meny 2.6* C Temp. kompressorgivare Meny 1.1* D Temp. varmvattengivare Meny 1.0* E Förångningstemperatur Meny 5.0* F Avluftstemperatur Meny 5.1* G Frånlufttemperatur Meny 5.2* H Utetemperatur Meny 4.0* I Driftindikeringar Tänd lampa indikerar aktiv funktion. * Motsvarande menynummer i FIGHTER 360P 20

23 Webbgränssnitt - FIGHTER 360P Driftdata Driftdata för flera mätvärden visas i tabellform för enkel översikt. M1.0 anger att motsvarande meny i FIGHTER 360P är 1.0. För att ändra ett värde, klicka på pil ner och välj värde i rullist, kvittera med Set. Efter några sekunder bekräftas ändringen av FIGHTER 360P och aktuellt värde uppdateras. Ändring av värde förutsätter att användaren har loggat in med skriv- eller administratörsbehörighet. Driftdata, utökad I detta formulär kan värmeregulatorns parametrar förändras genom att klicka på pil ner, välja värde i rullist och därefter kvittera med Set. Observera att vald RCU-förskjutning av värmekurva läggs ihop med värmepumpens egna förskjutning av värmekurva. Ändring av värde förutsätter att användaren har loggat in med skriv- eller administratörsbehörighet. Visningen av tillbehören är dynamisk, dvs tillbehören visas endast om de är installerade 21

24 Webbgränssnitt - FIGHTER 360P Larm/status I detta formulär visas de summalarm som värmepumpen har indikerat. Extern larmingång DI1 och DI2 har inte med värmepumpens funktioner att göra utan är egendefinierade funktioner, t ex rörelselarm och frysskydd. Logg Här kan de loggfiler som finns i RCU hämtas. Parameterloggen innehåller valda loggvärden (se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Logg ). Larmloggen innehåller alla larm som indikerats samt en mängd temperaturer registrerade vid tidpunkten för larmet. Loggfilerna kan rensas genom att trycka på knappen Rensa loggfil för respektive logg. Formatet för loggfilerna är CSV, vilket är ett standardformat som kan importeras till flera kalkylprogram för vidare behandling. Fabriksinställning Tryck på knappen Fabriksinställning för att återställa alla inställningar i FIGHTER 360P till ursprungligt läge. Omstart Tryck på knappen Starta om FIGHTER 360 för att starta om FIGHTER 360P. Detta är samma funktion som att manuellt slå av och på värmepumpen på strömställaren. 22

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer