PETRA Gränssnittsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PETRA Gränssnittsbeskrivning"

Transkript

1 PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande Version 3.03 Utgiven Författare Henrik Nyman, Henrik Olofsson Filnamn PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande 3.03.docx

2 Innehåll 0 Revisioner Inledning Innehåll i XML-meddelandet DTD Beskrivning av meddelandestrukturen Elementet <DateTime> Elementet <PriceInclVat> Elementet <Vat> Beskrivning av elementen i meddelandet Unik identifierare Återsändning av meddelande Säljställe Tidpunkt för händelse Beställare av första raden (fr o m ) Händelser Säljställekategori (fr o m ) Redigeringsinformation (vid beställningskedja) Kontokortsuppgifter Kundkort för betalare Konteringsinformation Fakturareferens (fr o m ) Kundprioritet (fr o m ) Kundkort för resenär Korttyp Biljettnummer Distributionssätt (fr o m ) Tjänstepris Momsspecifikation (fr o m ) Krediteringsorsak (fr o m ) Summerad betalningsinformation per beställningsrad Resenärstyp Antal resenärer Lokaler Komfort, prisnivå, prisgrupp och fare type Avgång och ankomst Färdmedelstyp Beräknad andel av tjänstepris och moms på delsträckenivå och tillval Orabatterat pris Komponentens grundpris Bokningsavgift Statistikkilometer (fr o m ) Betalningsinformation på komponentnivå (fr o m ) Redigeringsåtgärd (fr o m ) Obligatoriska komponenter (fr o m ) Komponentnummer (fr o m ) 26 3 Beställningar i en beställningskedja

3 3.1 Betalnings av ny version i kedjan (redigeringsbetalning) Blandning av betalningsmedel Exempel på en beställningskedja och vilka typer av Ekonomimeddelanden som genereras Exempel Elementet Delsträcka med färd och plats Delsträcka utan platsreservation Delsträcka i separat platsreservation Övriga tjänster Flexibilitet Olika typer av tjänster SJ 1 klass med mat, kan återbetalas SJ 1 klass utan mat, kan ombokas SJ 2 klass, kan återbetalas, utan plats SJ 2 klass, kan ombokas SJ 2 klass, kan ej ombokas SJ 2 klass, kan ej ombokas med tillvalet Internet ombord Separat platsreservation SJ Internet ombord Hotellrum Taxi 37 5 Exempel vid beställningskedja Versioner Giltiga versioner Förändringar i version Nya strukturer och fält Förändrad användning av befintliga strukturer Förändringar i samband med version Nya element Förändringar av befintliga strukturer Förändringar i version Referenser

4 0 Revisioner Följande revisioner av dokumentet är gjorda: Datum Avsnitt Kommentar , , Utökade förklaringar för vissa element Nya element: From version 3.03 <JourneyconnectionReference> <ItineraryReference> <TravellerNumber> Förtydligande om ankomstdatum Förtydligande rörande kontokortsuppgifter , , Omstrukturering av moms på komponentnivå , 2.3.2, , , , , , 6.1, 6.3 Justering av betalningsinformation och tillägg av MessageId, version , 2.3.8, 2.3.9, , , , , , 3, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2.1, Hantering av beställningskedja och blandning av betalningsmedel, version Nytt element <BarCode> fr o m version , Fler exempel Nytt element <BarCode> fr o m version Nya och ändrade element fr o m version 2.01: <PaymentDateTime> <DistributionCode> <StatisticalKilometer> 4

5 1 Inledning Detta dokument beskriver 3.03 av PETRA Ekonomimeddelande, som tas i produktion och kommer att finnas tillgängligt i testmiljöerna från december PETRA Ekonomimeddelande (EM) är ett XML-meddelande som kan skickas från PETRA till: 1. Ett resekontoföretag om valt betalningsmedel har åtgärden Ekonomimeddelande. 2. Säljställen som har tjänsten Ekonomimeddelande. 3. Beställningens betalande kund om denne har tjänsten Ekonomimeddelande. 4. Externa kompletteringssystem och säljsystem (för närvarande Icomera, SJ Kundprogramsystem och AccesRail) om beställningen har aktiva rader vars varunummer ska generera ett ekonomimeddelande. Ekonomimeddelande kan sändas då någon av följande transaktioner genomförs: Debitera beställning Uppdatering av tillfällig resenär på beställningsrad (enligt punkt 4 ovan) Avbeställa beställningsrad (enligt punkt 4 ovan) Kreditera beställningsrad Betala hos Biljett direkt Uthämtning av beställning (enligt punkt 4 ovan) fr o m Vid debitering av en beställning i status Delbetald kan både skickas debiterings-, avbeställning- och krediterings-em. Det kan även vara fler än ett avbeställnings- respektive krediterings-em som skickas. Se avsnitt 3.1 för en detaljerad beskrivning. Vid Kreditera särskilda fall skapas en ny beställning med ett nytt beställningsnummer och ett annat varunummer än den vara eller tjänst som krediteras. Inga detaljerade uppgifter om resenärer, sträckor, platser etc finns i detta meddelande. Orsaken till detta är att uppgifterna i den ursprungliga beställningen inte finns kvar eller att försäljningen gjorts i ett annat system än PETRA. 5

6 2 Innehåll i XML-meddelandet 2.1 DTD En DTD som utgör den formella definitionen på meddelandet finns på Normalt finns det två versioner publicerade, där den ena är aktuell version i produktionsmiljön. I de element som kan innehålla text ersätts vissa specialtecken med koder enligt XMLstandarden, till exempel: Tecken < < & Skrivs i XML som & 2.2 Beskrivning av meddelandestrukturen Meddelandet är hierarkiskt uppbyggt och innehållet hämtas i huvudsak från orderboken i PETRA. Efter vissa element finns styrtecken med följande betydelse:? Frivilligt element som kan utelämnas eller förekomma en gång + Obligatoriskt element som kan förekomma en eller flera gånger * Frivilligt element som kan utelämnas eller förekomma en eller flera gånger I nedanstående beskrivning av meddelandet är nya element markerade med fet stil och borttagna element markerade med genomstruken stil. Meddelandets innehåll (utan sluttaggar): Element Beskrivning Längd Källa <Em> E k o n o m i m e d d e l a n d e <Data> <MessageInfo> <HostSystem> Avsändare 6 LINKON <Version> Version av EM Varierar 3.00 <MessageId> Unik identifierare för meddelandet 15 Se avsnitt <ResentMessage>? Flagga som indikerar återsänt meddelande Se avsnitt <AgentInfo> Se avsnitt <Destination> Mottagande resekontosystem 2 TFK.KORTKOD <PaymentSalesUnitId> Betalande säljställe resp. Krediterande säljställe 4 TFO.BETSTNR resp. TFOR.KDTSTNR <SalesUnitName> Säljställenamn 30 TMSST.SSTNMN <UserId> Användarid 6 TFO.BETANVDID <OrderCreator> Beställare 10 TFO.BSKNDNR <TerminalId> Betalningsterminal resp. Krediteringsterminal 8 TFO.BETTMLID resp. TFOR.KDTTMLID <PaymentDateTime> Händelsetidpunkt Se avsnitt <RetrievalDateTime> Uthämtningstidpunkt TFO.UTHDAT & TFO.UTKLS <SalesUserName>? Resebyråns säljares namn 8 TFORBS.SLJNMN <OrderCreatorCardNumber>* Beställarens kortnummer 19 TFKIK.KORTNR 6

7 Element Beskrivning Längd Källa <CreatorUserId> Användarid för den som skapat första beställningsraden <OrderInfo> B e s t ä l l n i n g 6 Se avsnitt <SalesOrderId> Beställningsalias 8 TFO.BSALIAS <SalesOrderSequenceNr> Kedjelöpnummer 2 TFO.KDJLOPNR <OrderId> Beställningsnummer 8 TFO.BSNR <DebitCredit> Händelse 1 Se avsnitt <Reference1> Beställningens referensefternamn 35 TFONMN.KNDENMN <Reference2> Beställningens referensförnamn 15 TFONMN.KNDFNMN < Address> Beställningens referens e-postadress 80 TFONMN.EPSTADR_VAR <SalesUnitCategoryCode>? <EditPaymentEvent>? <EditedOrder>? Säljställekategori för säljstället som skapat händelsen i <DebitCredit> Flagga som indikerar att meddelandet skickas i samband med en redigeringsbetalning, samt anger kedjelöpnumret på den version som betalats Flagga som indikerar att beställningen ifråga ingår i en beställningskedja (har redigerats i någon form) <PaymentInfo> 2 Se avsnitt Se avsnitt Se avsnitt <CustomerId> Betalande kund (PETRA kundnummer) 10 TFO.KNDNR <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFO.BETKOD <CreditCardCode> Kortkod 2 TFO.KKORTDATA <CreditCardNumber> Kontokortsnummer 19 Se avsnitt <CreditCardValidThru> Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFO.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFO.KKORTDATA <RequisitionId> Rekvisitionsnummer 6 TFO.REKVNR <PaymentType2>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. 2 TFO.BETKOD2 <TravellerCard>? Kundkort för betalare Se avsnitt <CardType> Korttyp 2 TFO.KORTTYP <CardNumber> Kortnummer 24 TFO.KORTNR <CustomerInfo>? <TravelAgentCustomerId> Säljställets kunds kundnummer 14 TFORBS.RBRKNDNR <CompanyName> Säljställets kunds företagsnamn 20 TFORBS.FTGAVDNMN <CustomerAccount> Säljställets kunds kostnadskonto 50 Se avsnitt <InvoiceReferences>? Säljställets fakturareferenser Se avsnitt <InvoiceReference>+ Fakturareferens n 50 TFOFKTRF.FKTREFn <Note> Säljställets anteckningar 20 TFORBS.RSTXT <StreetName> Säljställets kunds gatuadress 30 TFORBS.KNDGTAADR <ZipCode> Säljställets kunds postnummer 6 TFORBS.KNDPSTNR <CityName> Säljställets kunds postadress 20 TFORBS.KNDPSTADR <TextInfo>? Beställningsanteckningar <OrderNote>+ Anteckningsrad 50 TFOANT.ATKRD <RowInfo>+ B e s t ä l l n i n g s r a d e r <RowData> <PassengerInfo> <TravellerId> Resenärens kundnummer 10 TFOR.RENKNDNR <CustomerName> används för att slå upp: <FirstName> Resenärens förnamn 15 TFK.KNDFNMN 7

8 Element Beskrivning Längd Källa <LastName> Resenärens efternamn 35 TFK.KNDENMN <EmployeeId>? Används inte <TravellerNumber> Resenärsnummer 2 TFOR.RENNR <Priority>? Kundprioritet 3 Se avsnitt <TravellerCard>* Kundkort Se avsnitt <CardType> Korttyp 2 Se avsnitt <CardNumber> Kortnummer 19 TFKKK.KORTNR <DocumentInfo> <OrderItemId> Beställningsradnummer 3 TFOR.BSRDNR <ProducerCode> Första komponentens färdmedelsproducent (bör inte användas) 3 TFORK.FMPRCNR <TicketId> Biljettnummer 12 Se avsnitt <JourneyconnectionReference> Reseförslagnummer 10 TFOR.RESFSGNR <ItineraryReference> Förbindelsenummer 2 TFOR.FORBNR <DistributionCode> Distributionssätt 2 Se avsnitt <FareInfo> <ServiceName> Varunamn 20 TCT.VRANMN <FareType> Varunamnförkortning 10 TCT.VRANMNFKN <Price> Tjänstepris resp. Krediteringsbelopp TFOR.TJPRS resp. TFOR.KDTBEL. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> <Vat> <VatDescriptions>? <VatDescription>+ <VatPercentage> <PriceInclVat> <Vat> Moms på tjänstepriset resp. krediteringsbeloppet Lista med de olika momsregler som tillämpas på beställningsraden Momssats Pris inklusive moms med den angivna momssatsen Momsbelopp för angiven momssats TFOR.MOMSBEL resp. TFOR.KDTMOMSBEL Se avsnitt <ServiceId> Varunummer 8 TFOR.VRANR <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för tjänsten Se avsnitt <PriceInclVat> SUM(TFORK.AVGIFT1) <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för tjänsten Se avsnitt <PriceInclVat> SUM(TFORK.AVGIFT2) <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> TFOR.TJPRSBET2 <Vat> TFOR.MOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <CampaignCode>? Kampanjkod för PETRA-kampanjer 20 TFOR.KAMPANJKOD <ReasonCode>? Krediteringsorsak 2 Se avsnitt <PaymentSummaries> Se avsnitt <PaymentSummary>+ Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel Se avsnitt <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORK.KKORTDATA Se även avsnitt

9 Element Beskrivning Längd Källa <PaymentTypeAmount> <Price> Betalt belopp resp. krediteringsbelopp för angivet betalningsmedel <PriceVat> <PriceInclVat> <Vat> <VatDescriptions>? <VatDescription>+ <VatPercentage> <PriceInclVat> <Vat> Moms på betalt belopp resp. krediteringsbeloppet Lista med de olika momsregler som tillämpas på beställningsraden för listat betalningsmedel Momssats Pris inklusive moms med den angivna momssatsen Momsbelopp för angiven momssats - Se avsnitt <DiscountInfo>? <DiscountData>+ Se avsnitt och <DiscountCode> Rabattformskod för standardrabatt 3 TFOR.RBTFOSTDn <NumberOfDiscounts> Antal rabatterade resenärer 4 TFOR.ANTRBTFOSTDn <InvoiceReferences>? Säljställets fakturareferenser Se avsnitt <InvoiceReference>+ Fakturareferens n 50 TFOFKTRF.FKTREFn <Quantity>? Se avsnitt <Traveller>+ <Category> Resenärstyp 2 Se avsnitt <NumberOfTravellers> Antal resenärer 3 Se avsnitt Ko mpon en ter (p er delsträcka) <Departure> Avgångsstation <Location> Se avsnitt <LocationId> Lokalnummer 5 TFORK.LOKAL1 <LocationShortName> Lokalnamn 15 TMSTN.STNNMNFKN <LocationProducerCode> Landsnummer 3 TFORK.LOKALPRCNR1 <DateTime> Avgångsdatum och tid TFORK.DATUM1 & TFORK.KLS1 <Arrival> Ankomststation <Location> Se avsnitt <LocationId> Lokalnummer 5 TFORK.LOKAL2 <LocationShortName> Lokalnamn 15 TMSTN.STNNMNFKN <LocationProducerCode> Landsnummer 3 TFORK.LOKALPRCNR2 <DateTime> Ankomstdatum och tid TFORK.DATUM2 & TFORK.KLS2 <ProducerCode> Färdmedelsproducent 3 TFORK.FMPRCNR <TransportId> Färdmedelsnummer (tågnummer) 5 TFORK.FMNR <TransportName> Färdmedelsnamn 33 TFORK.VARUMRKTXT <TransportTypeCode> Färdmedelstypkod 2 Se avsnitt <ProductCode> Produktkod (tågtyp) 3 TFORK.PRDKOD <Transport>? F ä r d k o m p o n e n t <TravelRoute> Resväg 2 TFORK.RVGKOD <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt

10 Element Beskrivning Längd Källa <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <StatisticalKilometer>? Statistikkilometer 4 Se avsnitt <BarCode>? Streckkod eller liknande för e-biljett 25 TFORK.BJTSTRECKKOD <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se även avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? <ReusedPayment>? <OrderingSalesUnitInfo> Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 2 TFORK.BETKOD2 1 Se avsnitt <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID <PlacementDescription>? P l a t s k o m p o n e n t <BookingClass> Komfort (bokningsklass) 2 TFORK.KMFT <SeatInfo>* Platsreservationer <SpecialCompartment> Särskild avdelning 2 TFORKPS.UTREGS <CarriageId> Vagnsnummer 3 TFORKPS.SKLTVGNNR <SmokingDepartment> Rökutrymme 2 TFORKPS.UTRROK 10

11 Element Beskrivning Längd Källa <CompartmentType> Sovkupéns kön 2 TFORKPS.UTRKON <PlacementOrientation> Platsplacering 2 TFORKPS.PLSPLAC <PlacementNumber> Platsnummer 3 TFORKPS.PLSNR <PlacementCharacteristics> Platsegenskap 2 TFORKPS.PLSEGS <CompartmentSize> Utrymmesstorlek 2 TFORK.UTRSTL <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent. <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <Mandatory>? Obligatorisk komponent 0 Se avsnitt <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. 2 TFORK.BETKOD2 11

12 Element Beskrivning Längd Källa <ReusedPayment>? Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 1 Se avsnitt <EditActionInfo> Komponentredigeringsinformation - Se avsnitt <EditActionCode> Redigeringsåtgärd 2 TFORKRH.KOMPREDATG <CreditReasonCode>? Krediteringsåtgärd 2 TFORKRH.BORTTAGKOD <OrderingSalesUnitInfo> <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID <ServiceOption>* Ö v r i g a k o m p o n e n t e r <OptionDescription> <ComponentNumber> Komponentnummer Se avsnitt <VariantNumber> Variantnummer Se avsnitt <Description> Verbal beskrivning Se avsnitt <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <Mandatory>? Obligatorisk komponent 0 Se avsnitt <BarCode>? Streckkod eller liknande för e-biljett. 25 TFORK.BJTSTRECKKOD <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD 12

13 Element Beskrivning Längd Källa <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? <ReusedPayment>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 2 TFORK.BETKOD2 1 Se avsnitt <EditActionInfo> Komponentredigeringsinformation - Se avsnitt <EditActionCode> Redigeringsåtgärd 2 TFORKRH.KOMPREDATG <CreditReasonCode>? Krediteringsåtgärd 2 TFORKRH.BORTTAGKOD <OrderingSalesUnitInfo> <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID Några av de sammansatta elementen är inte expanderade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan. De beskrivs i stället separat nedan. Vid eventuella skillnader i elementens namn, placering, längd eller beskrivning så är det EM.DTD som gäller framför detta dokument Elementet <DateTime> Alla datumelement är uppbyggda av en <DateTime>: Element Beskrivning Längd <DateTime> <TimeZone> Tidzon 3 <Year> År 4 <Month> Månad 2 <Day> Dag 2 <Hour>? Timmar 2 <Minute>? Minuter 2 <Second>? Sekunder 2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen i ovan. Elementet <TimeZone> innehåller alltid CET oavsett om vintertid eller sommartid tillämpas vid den aktuella tidpunkten. Även avgångstider och ankomsttider i länder utanför den centraleuropeiska tidzonen har värdet CET Elementet <PriceInclVat> Elementet <PriceInclVat> innehåller pris inklusive moms och förekommer på flera ställen i meddelandet och har följande utseende: Element Beskrivning Längd <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode> Valutaslagkod 3 13

14 Element Beskrivning Längd <Amount> Belopp 14.2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan Elementet <Vat> Elementet <Vat> innehåller ett momsbelopp och förekommer på flera ställen i meddelandet och har följande utseende: Element Beskrivning Längd <Vat> <Money> <CurrencyCode> Valutaslagkod 3 <Amount> Belopp 14.2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan. 2.3 Beskrivning av elementen i meddelandet Unik identifierare Ett flertal mottagare av EM har framställt önskemål om en unik identifierare av varje skickat meddelande. Den finns nu i form av <MessageId>. Termen är alltid 15 tecken lång och byggs ihop av följande: (Tvåställigt år från <PaymentDateTime>) + <SalesOrderId> + (SalesOrderSequenceNr>) + (tvåställigt första <OrderItemId> i meddelandet) + (<DebitCreditCode). Exempel: 12ABC0001Q0201K Återsändning av meddelande Indikerar att meddelandet är återsänt på begäran Säljställe I EM finns information om det betalande respektive krediterande säljstället i elementet <AgentInfo>. En beställning kan innehålla flera beställningsrader <RowInfo> och raderna behöver inte vara beställda av samma säljställe som tar betalt. Flera olika säljställen kan lagra beställningsrader i beställningen innan den betalas. Beställande säljställe presenteras i strukturen <OrderingSalesUnitInfo> Tidpunkt för händelse Elementet <PaymentDateTime> innehåller uppgifter om när beställningen betalades när <DebitCredit> innehåller värdet D. Innehållet hämtas från TFO.BETDAT och TFO.BETTD i Petras orderbok. Vid kreditering, då <DebitCredit> innehåller K, innehåller <PaymentDateTime> uppgifter om när beställningsraden krediterades. Innehållet hämtas från TFOR.KDTDAT och TFOR.KDTTD i Petras orderbok. Vid avbeställning, då <DebitCredit> innehåller "A", innehåller <PaymentDateTime> fr o m uppgifter om när beställningsraden avbeställdes. Innehållet hämtas från TFOR.AVBDAT och TFOR.AVBTPU i Petras orderbok. Vid övriga händelser (t ex uppdatering), innehåller <PaymentDateTime> tomma fält: 14

15 <PaymentDateTime> <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> <Year></Year> <Month></Month> <Day></Day> <Hour></Hour> <Minute></Minute> <Second></Second> </DateTime> </PaymentDateTime> Beställare av första raden (fr o m ) Fältet <CreatorUserId> i <AgentInfo> innehåller användarnamnet på den som beställt den första aktiva raden i beställningen. Fältet är obligatoriskt, men kan innehålla en tom sträng. Innehållet hämtas från TFOR.BSANVDID för första beställningsraden Händelser I elementet <DebitCredit> finns information om vid vilken händelse i PETRA som ekonomimeddelandet har skickats. Följande händelser kan generera ett ekonomimeddelande: <DebitCredit> Händelse i PETRA Kommentar D U A K Debitering av en beställning Uppdatering av en beställningsrads tillfälliga resenär Avbeställning av en eller flera beställningsrader Kreditering av en eller flera beställningsrader Hela beställningen skickas till mottagaren då den betalas i PETRA. Detta meddelande skickas endast till SJ Kundprogramsystem (KPS-gränssnitt 1012) vid efterregistrering av en intjäningstjänst med setretroactivemember. Övriga prenumeranter får inte några meddelanden vid denna händelse. Detta meddelande skickas till SJ Kundprogramsystem (KPSgränssnitt I012), Icomera och SJ ARO-server (via IPL). Övriga prenumeranter får inte några meddelanden vid avbeställning. Den eller de återköpta raderna skickas till mottagaren. SJ Kundprogramsystem får detta meddelande endast vid återköp av poängtjänster. Vid prisfråga på en poängtjänst skickas inte något EM version 2.0 till SJ Kundprogramsystem (KPS-gränssnitt I018) fr o m I stället används ett särskilt meddelande vid prisfråga på en poängtjänst, se PETRA Gränssnittsbeskrivning SJ Kundprogramsystem Säljställekategori (fr o m ) Säljställekategorin för säljstället som skapat händelsen i <DebitCredit> finns i elementet <SalesUnitCategoryCode>. Värdet hämtas från TMSST.SSTKAT. Exempel på värden: <SalesUnitCategoryCode> AG AR BD BM CC CW Säljställekategori Agent AccesRail Biljett direkt SJ Biljettautomat Veolia contact center Veolia webb 15

16 <SalesUnitCategoryCode> IK PR SJ TF Säljställekategori SJ Internet kundbokning Pressbyrån/7-eleven SJ Resebutik SJ Telefonförsäljning Redigeringsinformation (vid beställningskedja) För identifiering av händelser i beställningskedjor som kan kräva/önska specialhantering har två flaggor införts. Elementet <EditPaymentEvent> identifierar att meddelandet ifråga är del av en debitering av delbetald beställning (en redigeringsbetalning), där ett flertal olika typer av ekonomimeddelanden skickas. Den visar kedjelöpnumret för den version av beställningskedjan som betalades i samband med utskicket av ekonomimeddelandet. Genom att läsa SalesOrderId och EditPaymentEvent kan mottagare lätt länka ihop alla de meddelanden som skickats vid en redigeringsbetalning om så önskas. Elementet <EditedOrder> visar att beställningen, oavsett vilken version av beställningskedjan det specifika ekonomimeddelandet skickas för, ingår i just en beställningskedja en redigerad beställning. När så är fallet skall betalnings- och krediteringsinformation läsas från <PaymentSummaries> för summerad information och <PaymentDetails> för detaljerad information. Se respektive för mer information. Betalnings- och krediteringsinformation från <PaymentInfo> får då INTE användas då det inte visar den fullständiga bilden Kontokortsuppgifter Elementet <CreditCardNumber> innehåller för kontokortsnummer ett maskat kortnummer, dvs ett antal siffror i mitten har ersatts med asterisker. Innehållet hämtas från TFO.KKORTDATA respektive TFORKEK.KKORTDATA enligt angivelse. Om betalningsmedlet är Resekonto så innehåller elementet ett resekontonummer, och detta nummer maskas ej. Innehållet hämtas från TFO.KRYPTKORTNR resp TFORKEK.KRYPTKORTNR, och dekrypteras Kundkort för betalare Om en medlem i SJ Kundprogram har köpt s k poängtjänster finns medlemskortets uppgifter i elementet <TravellerCard> i <PaymentInfo>. Existensen av detta element innebär att en eller flera av beställningsraderna har rabatterats med poäng från SJ Kundprogram och innehåller information om vilket konto i SJ Kundprogramsystem (KPS) som ska belastas. Detta element är endast av intresse för KPS. Övriga prenumeranter på EM kan ignorera detta element Konteringsinformation Fr o m överförs kunders konteringsinformation normalt i elementet <CustomerAccount> (Säljställets kunds kostnadskonto) i stället för som tidigare i elementet <Reference1> (Beställningens referensefternamn). Det är dock upp till säljaren respektive säljklienten exakt vad som lagras var. Innehållet hämtas från TFORBS.KSTKTO. 16

17 Fakturareferens (fr o m ) Vissa PETRA-klienter kan lagra upp till fem rader med fakturareferensuppgifter i en beställning. Fr o m skickas dessa fakturareferenser i ekonomimeddelandet i elementet <InvoiceReferences>. Fakturareferenser på beställningsnivå finns i elementet <CustomerInfo> och fakturareferenser på radnivå finns i elementet <RowData> Kundprioritet (fr o m ) Fr o m finns ett frivilligt element för kundprioritet med i <PassengerInfo>. Elementet finns bara med för kända kunder (med kundnummer) som har en kundprioritet i kundregistret (TFK.KNDPRIO). För närvarande förekommer följande värden: <Prioritiy> Betydelse 1 Commeo 1-stjärnig medlem 2 Commeo 2-stjärnig medlem 4 Commeo 4-stjärnig medlem Vit Grå Sva SJ Prio-medlem på vit nivå SJ Prio-medlem på grå nivå SJ Prio-medlem på svart nivå Kundkort för resenär Om kunden har kundkort registrerade i PETRA, finns varje giltigt kundkort med som ett <TravellerCard>, till exempel SJ årskort eller SJ Avtalskort. Om en medlem i SJ Prio registrerat ett medlemskortnummer på beställningsraden finns detta kortnummer med i <TravellerCard>. Inga andra medlemskort för SJ Prio finns då med Korttyp Elementet <CardType> visar korttypen och kan för närvarande ha något av följande värden: <CardType> Beskrivning A B C D E Affärståget (utfärdas inte längre) Årskort Guld med Resplus Årskort Silver Årskort Silver Plus SJ Tjänsteresekort F SJ Prio-kort (fr o m ) G SJ Årspendlarkort (fr o m ) H SJ Årskort Silver med Resplus (fr o m ) J SJ Årskort Silver Plus med Resplus (fr o m ) K SJ Avtalskort (fr o m ), tidigare Commeokort L Årskort Guld (fr o m ) M SJ Månadskort (fr o m ) R S T Reslustkort (utfärdas inte längre) Sista minuten-pilot (utfärdas inte längre) TiM-kort U SAS och SJ årskort Sverige (fr om ). V SAS och SJ årskort Destination+ (fr om ). X SAS Destination (fr om ). Säljs inte i PETRA. 17

18 Innehållet hämtas från TFKK.KORTTYP Biljettnummer PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande Elementet <TicketId> innehåller beställningsradens biljettnummer (TFOR.BJTNR). Normalt utgör biljettnumrets första 8 tecken av beställningsalias, men bland annat följande undantag finns: Beställningsrader beställda av PETRA i utländska system (referensnumret från det utländska systemet används som biljettnummer) Återköp särskilda fall lagrar den ursprungliga biljettens biljettnummer i <TicketId> Distributionssätt (fr o m ) Elementet <DistributionCode> visar på vilket sätt man har för avsikt att skriva ut (distribuera) beställningen (alla koder utom US nedan) samt att den har skrivits ut (koden US nedan). Elementet innehåller beställningens distributionskod (TFO.DISTKOD). Om distributionskod saknas, används i stället utskriftskoden (TFO.UTSKOD). För att förbereda för andra förändringar är elementet placerat på beställningsradsnivå i meddelandet och det innebär att alla beställningsrader tills vidare innehåller samma värde. Elementet har något av följande värden: UTSKOD A4 C4 DB DU ID KK MB UB US Betydelse Beställningen är inte utskriven på pappersbiljetter ännu. Användaren har valt distributionssättet Egenutskriven biljett utan streckkod Användaren har valt distributionssättet Egenutskriven biljett med streckkod (för SJ-sträckor) En beställning som ska eller har skrivits ut som ett direktbrev. Beställningen är delvis utskriven. Användaren har valt distributionssättet Id-buret kontrakt (för Veolia-sträckor). Användaren har valt distributionssättet Biljettlöst med kundkort. Användaren har valt distributionssättet Mobilbiljett med incheckning. En beställning som håller på att skrivas ut som ett direktbrev, men ännu inte är klar. Beställningen är utskriven på pappersbiljetter Tjänstepris Det pris som kunden betalar lagras i <FareInfo><Price> och inkluderar eventuell moms i <Vat> och bokningsavgift i <BookingFee1> och <BookingFee2>. I vissa fall, till exempel vid betalning med en restidsgarantivoucher, kan det hända att två olika betalningsmedel har använts för att betala tjänsten. I elementet <FareInfo><Price> finns tjänstens totala pris varav den del som är betald med betalningsmedlet <PaymentInfo><PaymentType2> finns i elementet <Fareinfo><Price2> Momsspecifikation (fr o m ) En beställningsrad (tjänst) kan fr o m innehålla flera momsbelopp och momssatser. I elementet <Price> redovisas det totala momsbeloppet, se avsnitt I elementet <VatDescriptions> redovisas de olika momsbeloppen och momssatserna. En beställningsrad med tjänstepriset 600 kr med 6 % moms på 500 kr och 25 % moms på 100 kr ser ut så här: <Price> <PriceVat> 18

19 <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>600.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>128.30</Amount> </Money> </Vat> </PriceVat> <VatDescriptions> <VatDescription> <VatPercentage>6.00</VatPercentage> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>500.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>28.30</Amount> </Money> </Vat> </VatDescription> <VatDescription> <VatPercentage>25.00</VatPercentage> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>100.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>20.00</Amount> </Money> </Vat> </VatDescription> </VatDescriptions> </Price> Fr o m kan en och samma beställningsrad innehålla en tjänst med flera olika momsbelopp och momssatser. Delar av tjänsten kan vara momsfri, vilket också redovisas i <VatDescriptions>. Fr.o.m beskrivs även hur stor andel av momsen, per momssats, som har betalats med respektive betalningsmedel, i <PaymentSummary>. 19

20 Krediteringsorsak (fr o m ) Fr o m finns krediteringsorsaken med vid kreditering, dvs då <DebitCredit> har värdet K. Vid övriga händelser finns inte <ReasonCode> med i meddelandet. Krediteringsorsaken hämtas från TFOR.KDTORSAK och kan för närvarande ha följande värden: <ReasonCode> AT BY DA DS EA FB FE IF KO LÄ PR RD RG TO Betydelse Normalt återköp Byte Del av antal personer (endast vid Kreditera annan orsak) Del av sträcka (endast vid Kreditera annan orsak) Ej gått att avbeställa, i externt reservationssystem (endast vid Kreditera annan orsak) Fel belopp, ska vara annat än beräknat i PETRA (endast vid Kreditera annan orsak) Felexpediering Internationell färdbiljett, som inte avbeställts före 1:a giltighetsdatum (endast vid Kreditera annan orsak) Annat kontokortsnummer (endast vid Kreditera annan orsak) Läkarintyg (endast vid Kreditera annan orsak) Prisändring vid någon form av ombokning (endast vid Kreditera annan orsak) Redigerad (återköpt och helt eller delvis återanvänd i samband med en debitering av Delbetald beställning) Restidsgaranti Timeout Summerad betalningsinformation per beställningsrad Från och med version 3.00 hanterar Ekonomimeddelandet beställningskedjor, där det är tillåtet att blanda betalningsmedel både inom beställningen och inom enskilda beställningsrader. Se kapitel 3 för mer information och exempel på detta. Strukturen PaymentSummaries visar, per beställningsrad (RowInfo), en lista av vilka betalningsmedel som använts för att betala raden, samt hur mycket med momsspecifikation (<Price>). Andelen av bokningsavgifterna specificeras också, fr.o.m. version 3.01, i <BookingFee1> och <BookingFee2>. Vid krediteringsmeddelanden visas motsvarande summering för krediterade belopp. Listan visar även kortnummer och korttyp (för resekonto) om detta är relevant, i enlighet med Listan gör ingen skillnad på PaymentType och PaymentType2, utan listar alla likvärdigt. Alla beräkningar och summeringar görs utifrån komponenternas information, varför totalsumman av <PaymentSummary> kan skilja sig från <Price> i <FareInfo> på grund av avrundning Resenärstyp Elementet <Category> innehåller resenärstypen. De vanligaste koderna som används för resor är: <Category> B6 BA PE ST TO Betydelse Barn 7-15 år Barn 0-6 år Pensionär Student Tomplats 20

21 <Category> U1 UN VU Betydelse Ungdom år Ungdom år Vuxen För evenemang och andra tjänster kan ett stort antal olika och varierande koder förekomma. Innehållet hämtas från TFORK.RENTKn Antal resenärer Normalt gäller en tjänst endast för en resenär, vilket innebär att det endast förekommer ett element av typen <Quantity> <Traveller> <Category>VU</Category> <NumberOfTravellers>1</NumberOfTravellers> </Traveller> </Quantity> För gruppresor och vissa nattågsbiljetter kan flera resenärer förekomma i samma tjänst och då kan det se ut så här när 10 vuxna och 20 ungdomar åker: <Quantity> <Traveller> <Category>VU</Category> <NumberOfTravellers>10</NumberOfTravellers> </Traveller> <Traveller> <Category>UN</Category> <NumberOfTravellers>20</NumberOfTravellers> </Traveller> </Quantity> Gruppbiljettens tjänstepris i <FareInfo><Price> gäller för hela gruppen. Det finns inga uppgifter om priset per person. Innehållet hämtas från TFORK.ANTRENTn Lokaler Alla lokaler eller stationer beskrivs i elementet <Location> och identifieras med sitt landsnummer och sitt lokalnummer, till exempel: <LocationProducerCode> <LocationId> <LocationShortName> 74 1 Stockholm C Limmared Oslo S 86 1 Frederikshavn Följande landsnummer förekommer till exempel i SJs trafik: <LocationProducerCode> Land 74 Sverige 21

22 <LocationProducerCode> Land 76 Norge 80 Tyskland 86 Danmark Komfort, prisnivå, prisgrupp och fare type Det finns många begrepp som beskriver vilken typ av biljett som finns i beställningen. I säljdialogen används normalt begreppet prisgrupp som en sammanfattande beskrivning av biljettens innehåll och regelverk. Internt i PETRA används prisnivå vid prissättning av färdkomponenter och komfort vid platsreservation. Term XML-element Databaskolumn Beskrivning Exempel <ServiceId> VRANR Varunumret identifierar unikt den tjänst som sålts. Vissa tjänster kan bestå av olika komponenter och därför går det inte alltid att dra slutsatser om exakt vad som sålts enbart med hjälp av varunumret. Varunamn <ServiceName> VRANMN Varunamnet beskriver i klartext vilken tjänst som sålts. Komfort <BookingClass> KMFT Beskriver komforten i fordonet, dvs bredd och benutrymme för stolen samt vissa andra komfortegenskaper som kan finnas i olika fordon. Prisnivå PRSNV Beskriver prisets nivå och är det grundläggande begreppet för prissättning. Prisgrupp DEFGRP Beskriver mycket kortfattat biljettens egenskaper och vilka produkter (tågtyper) som kan ingå i biljetten. Prisgruppen kopplar ihop prisnivå och komfort. Varunummer Varunamnförkortning <FareType> VRANMNFKN Fare type används i Linkons ekonomimeddelande (EM) och i Amadeus SIR-meddelande. Elementet används endast i ekonomimeddelanden samt i vissa rapporter i PETRA Ekonomi. I PETRA Sälj används det inte KL FK (1 klass), AK (2 klass) AM (1 klass Plus), AL (1 klass), F1 (Just nu 1 kl), NO (Normal), FO (Just nu 2 kl), SM (Sista minuten) AM (1 klass Plus), AL (1 klass), S1 (1 klass utrikes), F1 (Just nu 1 kl), NO (2 klass), S2 (2 klass utrikes), FO (Just nu 2 kl, SM (Sista minuten) 1 KL PLUS, 1 KL, 2 KL, JUST NU, SM Avgång och ankomst För avgångstider och ankomsttider är elementet <Second> alltid fyllt med 00. Ankomst vid midnatt den 1 februari 2006 anges som: <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> 22

23 <Year>2006</Year><Month>02</Month><Day>01</Day> <Hour>24</Hour> <Minute>00</Minute><Second>00</Second> </DateTime> Avgång vid midnatt den 2 februari 2006 (dvs vid samma tidpunkt som ankomsten ovan) anges som: <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> <Year>2006</Year><Month>02</Month><Day>02</Day> <Hour>00</Hour> <Minute>00</Minute><Second>00</Second> </DateTime> Ankomstdatum bör användas med försiktighet eftersom fältet inte alltid innehåller korrekt ankomstdatum, till exempel vid dygnsöverskridande resor eller öppna biljetter med flera dagars giltighet. Fältet <Arrival><DateTime> innehåller färdkomponentens (<Transport>) sista giltighetsdatum för resans början Färdmedelstyp Elementet <TransportTypeCode> innehåller färdmedelstypkoden för aktuell delsträcka. För resor inom Sverige och beställda från tidtabell används följande koder: <TransportTypeCode> A B F J S T U Betydelse Flyg Buss Färja Järnväg Spårvagn Taxi Tunnelbana För resor bokade i utländska system kan ett stort antal olika och varierande koder förekomma, till exempel: <TransportTypeCode> AE AV CL EA EC EI EK EN ES IC IE IF IN PM RE SH TG Betydelse Allegro AVE City Night Line Eurostar Italia Eurocity ES* Italia PKP ExpressIC EuroNight Eurostar InterCity, Euromed, Alaris, Altaria, Arco m fl ICE ICE Allemange-France InterCittyNotte Italia Alvia, Avant, Precios Mercado Regional, NSB Regiontog, ATOC member operated service Ship, Ferry, Hovercraft TGV Innehållet hämtas från TFORK.FMTK. 23

24 Beräknad andel av tjänstepris och moms på delsträckenivå och tillval Elementen <Transport><PriceVat>, <PlacementDescription><PriceVat> och <ServiceOption><PriceVat> innehåller den beräknade andelen av tjänstepriset (TFORK.BERATJPRS) och dess momsandel (TFORK.BERAMOMSBEL), som finns i elementet <FareInfo><Price>. Vid kreditering (<DebitCredit>K</DebitCredit>) innehåller elementet den beräknade andelen av krediteringsbeloppet (BERAKDTBEL och BERAMOMSKDTBEL). Summan av alla priser och momsbelopp på nivån kan avvika från motsvarande uppgifter i <FareInfo> på grund av avrundning. T.o.m. version 3.00 beskrevs enbart PriceInclVat, men från version 3.01 beskrivs även momsbeloppet per delsträcka/tillval Orabatterat pris <PriceInclDiscount> är ett frivilligt element och förekommer endast då ekonomimeddelanden skickas vid debitering och endast då tjänsten är rabatterad med standardrabatten Byte av resa, som används för tjänster som har restriktioner på återköp, men tillåter byte till en annan avgång. Elementet är i första hand avsett för SJ Kundprogramsystem (KPS) och bör inte användas generellt av andra mottagande system. Nedanstående exempel visar hur en tjänst rabatterad för Byte av resa ser ut i ekonomimeddelandet. Endast relevanta delar av meddelandet visas här. <RowData> <FareInfo> <Price> <PriceVat> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> Beställningsraden är rabatterad 100 % <Amount> </Amount> och därför är tjänstepriset 0 kr. </Money> </PriceInclVat> </PriceVat> </Price> </FareInfo> <DiscountInfo> <DiscountData> <DiscountCode>BAR</DiscountCode> Den använda rabattformen är Byte av resa. <NumberOfDiscounts>001</NumberOfDiscounts> </DiscountData> </DiscountInfo> </Rowdata> <Price> <PriceVat> 24

25 <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount> </Amount> </Money> </PriceInclVat> </PriceVat> </Price> <PriceInclDiscount> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount> </Amount> </Money> </PriceInclVat> </PriceInclDiscount> Komponentens andel av tjänstepriset är 0 kr. Utan rabatt skulle komponentens andel av tjänstepriset varit 410 kr Komponentens grundpris <BasePrice> presenterar komponentens grundpris, exklusive eventuella bokningsavgifter. Här inkluderas även momsbelopp och momsprocentsats. I de fall ingen bokningsavgift tas ut är beloppet samma som i motsvarande <Price>. <BasePrice> specificeras för <Transport>, <PlacementDescription> och <ServiceOption>. Den presenteras enbart vid debitering och kreditering och hämtas från följande kolumner: Debitering Kreditering PriceInclVat TFORK.BASPRS TFORK.BASKDTBEL Vat TFORK.BASMOMSBEL TFORK.BASKDTMOMSBEL VatPercentage TFORK.MOMSPROC TFORK.MOMSPROC Bokningsavgift Bokningsavgift i <BookingFee1> och <BookingFee2> tas i vissa fall ut för en tjänst och lagras på beställningsradsnivå i <FareInfo>. <BookingFee1> återbetalas vid kreditering. <BookingFee2> återbetalas inte vid kreditering. Fr o m finns bokningsavgiften specificerad per komponent (delsträcka och tillval). Fr o m specificeras även momsbelopp och momsprocent för komponenternas bokningsavgifter Statistikkilometer (fr o m ) Det frivilliga elementet <StatisticalKilometer> beskriver resans längd i kilometer. Vissa sträckproducenter levererar inte statistikkilometrar till PETRA, vilket innebär att elementet kan saknas på vissa delsträckor. Uppgifterna hämtas från SUM(TFORKDS.STATKM). 25

26 Betalningsinformation på komponentnivå (fr o m ) Strukturen PaymentDetails visar den enskilda komponentens betalnings- respektive krediteringsinformation. I och med införandet av beställningskedjor kan detta skilja sig mellan komponenterna i samma beställningsrad. Elementet ReusedPayment används enbart i samband med betalning av en beställning i status Delbetald (en redigeringsbetalning). Om elementet finns med i meddelandet indikerar det att denna komponent har betalats i en tidigare version av beställningskedjan och att betalningen återanvänts i samband med denna version. Det finns då alltid ett motsvarande kredit- eller debitbelopp i ett annat meddelande som skickats samtidigt. Ekonomimeddelande visar alla belopp som brutto, men bifogar denna flagga för att mottagarna skall kunna använda sig av nettohantering om de så önskar och behöver. Se avsnitt 3 för exempel Redigeringsåtgärd (fr o m ) Elementet <EditAction> beskriver redigeringshändelser på specifika komponenter i samband med en redigeringsbetalning. Elementet har följande värden: <EditAction> A CF CT D Betydelse tillägg av komponent byte från (vid byte av komponentvariant eller platsdetaljer) byte till (vid byte av komponentvariant eller platsdetaljer) borttag av komponent Obligatoriska komponenter (fr o m ) I en resa kan platsreservering, måltider och annan service i vissa fall vara obligatoriska, dvs resenären kan inte välja bort komponenten. Det markeras genom existensen av det tomma elementet <Mandatory/>. Frivilliga komponenter saknar elementet <Mandatory> Komponentnummer (fr o m ) Övriga komponenter som inte enkelt kan beskrivas med till exempel avgångs- och ankomststation, vagn och plats kan i stället identifieras med hjälp av <ComponentNumber> (komponentnummer i TFORK.KOMPNR) och <VariantNumber> (variantnummer i TFORK.VARNR). Det finns också en textbeskrivning av komponenten i <Description>. När SJs nya tjänsteutbud är definierat och en fastställd version av ekonomimeddelandet finns, kommer dessa uppgifter att publiceras. 26

27 3 Beställningar i en beställningskedja Från och med kan beställningar i Petra versionshanteras. Det benämns som en beställningskedja. Publik lansering av beställningskedjor sker dock senare under En beställningskedja är en serie av sammanlänkade beställningar som presenterar en samlad bild av en kunds försäljningsorder, med ett genomgående beställningsalias. Syftet är att kunden ska kunna öppna en redan betald beställning och utföra någon (eller båda) av följande aktiviteter: Lägga till, ta bort eller byta ut komponenter på befintliga, betalda rader Lägga till en eller flera nya rader Öppnas en betald beställning skapas en ny beställning som får ett nytt beställningsnummer men samma beställningsalias som tidigare. En ny version av beställningskedjan skapas helt enkelt. Ur kundens synvinkel är det samma beställning själva versionshanteringen och dess kopplingar till underliggande beställningar döljs av de funktioner som läser orderboken. Det är beställningsalias som presenteras för kunden inte beställningsnummer. I backoffice-funktioner som t.ex. Ekonomimeddelande specificeras både beställningsalias (SalesOrderId) och beställningsnummer (OrderId) då båda behövs. Återigen är det dock SalesOrderId som är den referens som kunden känner till och som därför skall kommuniceras om så behövs. Beställningsalias: ABC1234A Beställning: ABC1234A Initial bild av kundens önskemål Kunden betalar allt. Beställning: DEF5678B Kunden redigerar rad(er) i ABC1234A. Denna beställning skapas. Kunden betalar/får tillbaka mellanskillnad Beställning: GHI9012C Kunden redigerar rad(er) i DEF5678B och lägger till ett par nya. Denna beställning skapas. Kunden betalar/får tillbaka mellanskillnad 3.1 Betalnings av ny version i kedjan (redigeringsbetalning) En ny version i en beställningskedja kan alltså bestå av två typer av rader. Helt nya rader som tillkommit efter senaste betalning, eller redigerade rader där komponenter i raden lagts till, ändrats eller tagits bort. De redigerade raderna återanvänder betalningen från den föregående versionen, så kunden betalar bara för de tillägg som görs. Rent tekniskt innebär det att den föregående radversionen krediteras och betalningen flyttas för oförändrade delar av raden. För att korrekt spegla vad som hänt i samband med detta krävs att tre olika händelsers ekonomimeddelanden skickas vid redigeringsbetalning: Debitering av nya beställningen Avbokning av eventuella redigerade raders föregående version Kreditering av eventuella redigerade raders föregående version Genom att skicka dessa till berörda mottagare undviks dubbelbokningar eller andra former av dubbel registrering t.ex. av Priopoäng. 27

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Systemadministration... 8 Användaröversikt... 8 Logglista användaraktivitet... 8 Grundparametrar... 9 Ändra text... 9 Ändra vanligt förekommande texter...

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

HANDBOK FÖR FRAKTHANDLINGAR SAMT TEKNISK DOKUMENTATION VID EDI-KOMMUNIKATION AVSEENDE

HANDBOK FÖR FRAKTHANDLINGAR SAMT TEKNISK DOKUMENTATION VID EDI-KOMMUNIKATION AVSEENDE Gäller fr o m 1 juni 2011 version 3.5 HANDBOK FÖR FRAKTHANDLINGAR SAMT TEKNISK DOKUMENTATION VID EDI-KOMMUNIKATION AVSEENDE REK EMS VÄRDE EXPRESS BREVPOSTFÖRSKOTT AVTALSBREV AVTALSBREV VÄRDE Posten Meddelande

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 Uppgradering... 5 2. Kassavy...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

SJ Prio Medlemsregler

SJ Prio Medlemsregler SJ Prio Medlemsregler 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar.

2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag-

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Version 3.4. Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 CHECKLISTA... 4 3 INTRODUKTION... 5 4 BOKNINGSINSTÄLLNINGAR... 6 4.1 SYSTEM... 7 4.1.1 Schema... 7 4.1.2 Erbjudandefaktura...

Läs mer

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING...6 1.1

Läs mer

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB

Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB Handbok för Testcenter Enlight ET 2 Enlight Candidate Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare DF Datakörkortet AB Handbok för testcenter ET25 v1.0.doc Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Manual för Personec Travel

Manual för Personec Travel Manual för Personec Travel Viktigt! För reseräkningar gäller from nu att samtliga kvitton skall skickas till Aditro. I manualen som skickades ut tidigare stod att kvitton först skall skickas till attesterande

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården.

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården. för Phoniro Care - Webgränssnitt Syfte Detta dokument är en handbok för hur en administratör ska utföra olika moment i Phoniro Care. Administratör är de personer hos hemvårdsutföraren som gör korrigeringar

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer