PETRA Gränssnittsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PETRA Gränssnittsbeskrivning"

Transkript

1 PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande Version 3.03 Utgiven Författare Henrik Nyman, Henrik Olofsson Filnamn PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande 3.03.docx

2 Innehåll 0 Revisioner Inledning Innehåll i XML-meddelandet DTD Beskrivning av meddelandestrukturen Elementet <DateTime> Elementet <PriceInclVat> Elementet <Vat> Beskrivning av elementen i meddelandet Unik identifierare Återsändning av meddelande Säljställe Tidpunkt för händelse Beställare av första raden (fr o m ) Händelser Säljställekategori (fr o m ) Redigeringsinformation (vid beställningskedja) Kontokortsuppgifter Kundkort för betalare Konteringsinformation Fakturareferens (fr o m ) Kundprioritet (fr o m ) Kundkort för resenär Korttyp Biljettnummer Distributionssätt (fr o m ) Tjänstepris Momsspecifikation (fr o m ) Krediteringsorsak (fr o m ) Summerad betalningsinformation per beställningsrad Resenärstyp Antal resenärer Lokaler Komfort, prisnivå, prisgrupp och fare type Avgång och ankomst Färdmedelstyp Beräknad andel av tjänstepris och moms på delsträckenivå och tillval Orabatterat pris Komponentens grundpris Bokningsavgift Statistikkilometer (fr o m ) Betalningsinformation på komponentnivå (fr o m ) Redigeringsåtgärd (fr o m ) Obligatoriska komponenter (fr o m ) Komponentnummer (fr o m ) 26 3 Beställningar i en beställningskedja

3 3.1 Betalnings av ny version i kedjan (redigeringsbetalning) Blandning av betalningsmedel Exempel på en beställningskedja och vilka typer av Ekonomimeddelanden som genereras Exempel Elementet Delsträcka med färd och plats Delsträcka utan platsreservation Delsträcka i separat platsreservation Övriga tjänster Flexibilitet Olika typer av tjänster SJ 1 klass med mat, kan återbetalas SJ 1 klass utan mat, kan ombokas SJ 2 klass, kan återbetalas, utan plats SJ 2 klass, kan ombokas SJ 2 klass, kan ej ombokas SJ 2 klass, kan ej ombokas med tillvalet Internet ombord Separat platsreservation SJ Internet ombord Hotellrum Taxi 37 5 Exempel vid beställningskedja Versioner Giltiga versioner Förändringar i version Nya strukturer och fält Förändrad användning av befintliga strukturer Förändringar i samband med version Nya element Förändringar av befintliga strukturer Förändringar i version Referenser

4 0 Revisioner Följande revisioner av dokumentet är gjorda: Datum Avsnitt Kommentar , , Utökade förklaringar för vissa element Nya element: From version 3.03 <JourneyconnectionReference> <ItineraryReference> <TravellerNumber> Förtydligande om ankomstdatum Förtydligande rörande kontokortsuppgifter , , Omstrukturering av moms på komponentnivå , 2.3.2, , , , , , 6.1, 6.3 Justering av betalningsinformation och tillägg av MessageId, version , 2.3.8, 2.3.9, , , , , , 3, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2.1, Hantering av beställningskedja och blandning av betalningsmedel, version Nytt element <BarCode> fr o m version , Fler exempel Nytt element <BarCode> fr o m version Nya och ändrade element fr o m version 2.01: <PaymentDateTime> <DistributionCode> <StatisticalKilometer> 4

5 1 Inledning Detta dokument beskriver 3.03 av PETRA Ekonomimeddelande, som tas i produktion och kommer att finnas tillgängligt i testmiljöerna från december PETRA Ekonomimeddelande (EM) är ett XML-meddelande som kan skickas från PETRA till: 1. Ett resekontoföretag om valt betalningsmedel har åtgärden Ekonomimeddelande. 2. Säljställen som har tjänsten Ekonomimeddelande. 3. Beställningens betalande kund om denne har tjänsten Ekonomimeddelande. 4. Externa kompletteringssystem och säljsystem (för närvarande Icomera, SJ Kundprogramsystem och AccesRail) om beställningen har aktiva rader vars varunummer ska generera ett ekonomimeddelande. Ekonomimeddelande kan sändas då någon av följande transaktioner genomförs: Debitera beställning Uppdatering av tillfällig resenär på beställningsrad (enligt punkt 4 ovan) Avbeställa beställningsrad (enligt punkt 4 ovan) Kreditera beställningsrad Betala hos Biljett direkt Uthämtning av beställning (enligt punkt 4 ovan) fr o m Vid debitering av en beställning i status Delbetald kan både skickas debiterings-, avbeställning- och krediterings-em. Det kan även vara fler än ett avbeställnings- respektive krediterings-em som skickas. Se avsnitt 3.1 för en detaljerad beskrivning. Vid Kreditera särskilda fall skapas en ny beställning med ett nytt beställningsnummer och ett annat varunummer än den vara eller tjänst som krediteras. Inga detaljerade uppgifter om resenärer, sträckor, platser etc finns i detta meddelande. Orsaken till detta är att uppgifterna i den ursprungliga beställningen inte finns kvar eller att försäljningen gjorts i ett annat system än PETRA. 5

6 2 Innehåll i XML-meddelandet 2.1 DTD En DTD som utgör den formella definitionen på meddelandet finns på Normalt finns det två versioner publicerade, där den ena är aktuell version i produktionsmiljön. I de element som kan innehålla text ersätts vissa specialtecken med koder enligt XMLstandarden, till exempel: Tecken < < & Skrivs i XML som & 2.2 Beskrivning av meddelandestrukturen Meddelandet är hierarkiskt uppbyggt och innehållet hämtas i huvudsak från orderboken i PETRA. Efter vissa element finns styrtecken med följande betydelse:? Frivilligt element som kan utelämnas eller förekomma en gång + Obligatoriskt element som kan förekomma en eller flera gånger * Frivilligt element som kan utelämnas eller förekomma en eller flera gånger I nedanstående beskrivning av meddelandet är nya element markerade med fet stil och borttagna element markerade med genomstruken stil. Meddelandets innehåll (utan sluttaggar): Element Beskrivning Längd Källa <Em> E k o n o m i m e d d e l a n d e <Data> <MessageInfo> <HostSystem> Avsändare 6 LINKON <Version> Version av EM Varierar 3.00 <MessageId> Unik identifierare för meddelandet 15 Se avsnitt <ResentMessage>? Flagga som indikerar återsänt meddelande Se avsnitt <AgentInfo> Se avsnitt <Destination> Mottagande resekontosystem 2 TFK.KORTKOD <PaymentSalesUnitId> Betalande säljställe resp. Krediterande säljställe 4 TFO.BETSTNR resp. TFOR.KDTSTNR <SalesUnitName> Säljställenamn 30 TMSST.SSTNMN <UserId> Användarid 6 TFO.BETANVDID <OrderCreator> Beställare 10 TFO.BSKNDNR <TerminalId> Betalningsterminal resp. Krediteringsterminal 8 TFO.BETTMLID resp. TFOR.KDTTMLID <PaymentDateTime> Händelsetidpunkt Se avsnitt <RetrievalDateTime> Uthämtningstidpunkt TFO.UTHDAT & TFO.UTKLS <SalesUserName>? Resebyråns säljares namn 8 TFORBS.SLJNMN <OrderCreatorCardNumber>* Beställarens kortnummer 19 TFKIK.KORTNR 6

7 Element Beskrivning Längd Källa <CreatorUserId> Användarid för den som skapat första beställningsraden <OrderInfo> B e s t ä l l n i n g 6 Se avsnitt <SalesOrderId> Beställningsalias 8 TFO.BSALIAS <SalesOrderSequenceNr> Kedjelöpnummer 2 TFO.KDJLOPNR <OrderId> Beställningsnummer 8 TFO.BSNR <DebitCredit> Händelse 1 Se avsnitt <Reference1> Beställningens referensefternamn 35 TFONMN.KNDENMN <Reference2> Beställningens referensförnamn 15 TFONMN.KNDFNMN < Address> Beställningens referens e-postadress 80 TFONMN.EPSTADR_VAR <SalesUnitCategoryCode>? <EditPaymentEvent>? <EditedOrder>? Säljställekategori för säljstället som skapat händelsen i <DebitCredit> Flagga som indikerar att meddelandet skickas i samband med en redigeringsbetalning, samt anger kedjelöpnumret på den version som betalats Flagga som indikerar att beställningen ifråga ingår i en beställningskedja (har redigerats i någon form) <PaymentInfo> 2 Se avsnitt Se avsnitt Se avsnitt <CustomerId> Betalande kund (PETRA kundnummer) 10 TFO.KNDNR <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFO.BETKOD <CreditCardCode> Kortkod 2 TFO.KKORTDATA <CreditCardNumber> Kontokortsnummer 19 Se avsnitt <CreditCardValidThru> Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFO.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFO.KKORTDATA <RequisitionId> Rekvisitionsnummer 6 TFO.REKVNR <PaymentType2>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. 2 TFO.BETKOD2 <TravellerCard>? Kundkort för betalare Se avsnitt <CardType> Korttyp 2 TFO.KORTTYP <CardNumber> Kortnummer 24 TFO.KORTNR <CustomerInfo>? <TravelAgentCustomerId> Säljställets kunds kundnummer 14 TFORBS.RBRKNDNR <CompanyName> Säljställets kunds företagsnamn 20 TFORBS.FTGAVDNMN <CustomerAccount> Säljställets kunds kostnadskonto 50 Se avsnitt <InvoiceReferences>? Säljställets fakturareferenser Se avsnitt <InvoiceReference>+ Fakturareferens n 50 TFOFKTRF.FKTREFn <Note> Säljställets anteckningar 20 TFORBS.RSTXT <StreetName> Säljställets kunds gatuadress 30 TFORBS.KNDGTAADR <ZipCode> Säljställets kunds postnummer 6 TFORBS.KNDPSTNR <CityName> Säljställets kunds postadress 20 TFORBS.KNDPSTADR <TextInfo>? Beställningsanteckningar <OrderNote>+ Anteckningsrad 50 TFOANT.ATKRD <RowInfo>+ B e s t ä l l n i n g s r a d e r <RowData> <PassengerInfo> <TravellerId> Resenärens kundnummer 10 TFOR.RENKNDNR <CustomerName> används för att slå upp: <FirstName> Resenärens förnamn 15 TFK.KNDFNMN 7

8 Element Beskrivning Längd Källa <LastName> Resenärens efternamn 35 TFK.KNDENMN <EmployeeId>? Används inte <TravellerNumber> Resenärsnummer 2 TFOR.RENNR <Priority>? Kundprioritet 3 Se avsnitt <TravellerCard>* Kundkort Se avsnitt <CardType> Korttyp 2 Se avsnitt <CardNumber> Kortnummer 19 TFKKK.KORTNR <DocumentInfo> <OrderItemId> Beställningsradnummer 3 TFOR.BSRDNR <ProducerCode> Första komponentens färdmedelsproducent (bör inte användas) 3 TFORK.FMPRCNR <TicketId> Biljettnummer 12 Se avsnitt <JourneyconnectionReference> Reseförslagnummer 10 TFOR.RESFSGNR <ItineraryReference> Förbindelsenummer 2 TFOR.FORBNR <DistributionCode> Distributionssätt 2 Se avsnitt <FareInfo> <ServiceName> Varunamn 20 TCT.VRANMN <FareType> Varunamnförkortning 10 TCT.VRANMNFKN <Price> Tjänstepris resp. Krediteringsbelopp TFOR.TJPRS resp. TFOR.KDTBEL. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> <Vat> <VatDescriptions>? <VatDescription>+ <VatPercentage> <PriceInclVat> <Vat> Moms på tjänstepriset resp. krediteringsbeloppet Lista med de olika momsregler som tillämpas på beställningsraden Momssats Pris inklusive moms med den angivna momssatsen Momsbelopp för angiven momssats TFOR.MOMSBEL resp. TFOR.KDTMOMSBEL Se avsnitt <ServiceId> Varunummer 8 TFOR.VRANR <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för tjänsten Se avsnitt <PriceInclVat> SUM(TFORK.AVGIFT1) <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för tjänsten Se avsnitt <PriceInclVat> SUM(TFORK.AVGIFT2) <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> TFOR.TJPRSBET2 <Vat> TFOR.MOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <CampaignCode>? Kampanjkod för PETRA-kampanjer 20 TFOR.KAMPANJKOD <ReasonCode>? Krediteringsorsak 2 Se avsnitt <PaymentSummaries> Se avsnitt <PaymentSummary>+ Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel Se avsnitt <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORK.KKORTDATA Se även avsnitt

9 Element Beskrivning Längd Källa <PaymentTypeAmount> <Price> Betalt belopp resp. krediteringsbelopp för angivet betalningsmedel <PriceVat> <PriceInclVat> <Vat> <VatDescriptions>? <VatDescription>+ <VatPercentage> <PriceInclVat> <Vat> Moms på betalt belopp resp. krediteringsbeloppet Lista med de olika momsregler som tillämpas på beställningsraden för listat betalningsmedel Momssats Pris inklusive moms med den angivna momssatsen Momsbelopp för angiven momssats - Se avsnitt <DiscountInfo>? <DiscountData>+ Se avsnitt och <DiscountCode> Rabattformskod för standardrabatt 3 TFOR.RBTFOSTDn <NumberOfDiscounts> Antal rabatterade resenärer 4 TFOR.ANTRBTFOSTDn <InvoiceReferences>? Säljställets fakturareferenser Se avsnitt <InvoiceReference>+ Fakturareferens n 50 TFOFKTRF.FKTREFn <Quantity>? Se avsnitt <Traveller>+ <Category> Resenärstyp 2 Se avsnitt <NumberOfTravellers> Antal resenärer 3 Se avsnitt Ko mpon en ter (p er delsträcka) <Departure> Avgångsstation <Location> Se avsnitt <LocationId> Lokalnummer 5 TFORK.LOKAL1 <LocationShortName> Lokalnamn 15 TMSTN.STNNMNFKN <LocationProducerCode> Landsnummer 3 TFORK.LOKALPRCNR1 <DateTime> Avgångsdatum och tid TFORK.DATUM1 & TFORK.KLS1 <Arrival> Ankomststation <Location> Se avsnitt <LocationId> Lokalnummer 5 TFORK.LOKAL2 <LocationShortName> Lokalnamn 15 TMSTN.STNNMNFKN <LocationProducerCode> Landsnummer 3 TFORK.LOKALPRCNR2 <DateTime> Ankomstdatum och tid TFORK.DATUM2 & TFORK.KLS2 <ProducerCode> Färdmedelsproducent 3 TFORK.FMPRCNR <TransportId> Färdmedelsnummer (tågnummer) 5 TFORK.FMNR <TransportName> Färdmedelsnamn 33 TFORK.VARUMRKTXT <TransportTypeCode> Färdmedelstypkod 2 Se avsnitt <ProductCode> Produktkod (tågtyp) 3 TFORK.PRDKOD <Transport>? F ä r d k o m p o n e n t <TravelRoute> Resväg 2 TFORK.RVGKOD <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt

10 Element Beskrivning Längd Källa <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <StatisticalKilometer>? Statistikkilometer 4 Se avsnitt <BarCode>? Streckkod eller liknande för e-biljett 25 TFORK.BJTSTRECKKOD <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se även avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? <ReusedPayment>? <OrderingSalesUnitInfo> Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 2 TFORK.BETKOD2 1 Se avsnitt <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID <PlacementDescription>? P l a t s k o m p o n e n t <BookingClass> Komfort (bokningsklass) 2 TFORK.KMFT <SeatInfo>* Platsreservationer <SpecialCompartment> Särskild avdelning 2 TFORKPS.UTREGS <CarriageId> Vagnsnummer 3 TFORKPS.SKLTVGNNR <SmokingDepartment> Rökutrymme 2 TFORKPS.UTRROK 10

11 Element Beskrivning Längd Källa <CompartmentType> Sovkupéns kön 2 TFORKPS.UTRKON <PlacementOrientation> Platsplacering 2 TFORKPS.PLSPLAC <PlacementNumber> Platsnummer 3 TFORKPS.PLSNR <PlacementCharacteristics> Platsegenskap 2 TFORKPS.PLSEGS <CompartmentSize> Utrymmesstorlek 2 TFORK.UTRSTL <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent. <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <Mandatory>? Obligatorisk komponent 0 Se avsnitt <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. 2 TFORK.BETKOD2 11

12 Element Beskrivning Längd Källa <ReusedPayment>? Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 1 Se avsnitt <EditActionInfo> Komponentredigeringsinformation - Se avsnitt <EditActionCode> Redigeringsåtgärd 2 TFORKRH.KOMPREDATG <CreditReasonCode>? Krediteringsåtgärd 2 TFORKRH.BORTTAGKOD <OrderingSalesUnitInfo> <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID <ServiceOption>* Ö v r i g a k o m p o n e n t e r <OptionDescription> <ComponentNumber> Komponentnummer Se avsnitt <VariantNumber> Variantnummer Se avsnitt <Description> Verbal beskrivning Se avsnitt <PriceVat>? Beräknad andel av tjänstepriset för Se avsnitt denna komponent <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <Price2>? Andel av tjänstepris betalt med <PaymentType2>. Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRSBET2 <Vat> TFORK.BERAMOMSBEL eller 0 om priset skiljer sig från tjänstepriset. <PriceInclDiscount>? Beräknad andel av tjänstepriset för denna komponent inklusive rabattbelopp Se avsnitt <PriceInclVat> TFORK.BERATJPRS + TFORK.BERARABBELSTD <Points>? Kundprogramsrabatt uttryckt i poäng 8 TFORK.KPSPOANG <BasePrice> Grundpris för komponenten, exklusive eventuella bokningsavgifter <PriceVat> Se avsnitt <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.MOMSPROC <BookingFee1>? Bokningsavgift 1 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <BookingFee2>? Bokningsavgift 2 för komponenten Se avsnitt <PriceVat> <PriceInclVat> Se avsnitt <Vat> Se avsnitt <VatPercentage> TFORK.AVGMOMSPROC <Mandatory>? Obligatorisk komponent 0 Se avsnitt <BarCode>? Streckkod eller liknande för e-biljett. 25 TFORK.BJTSTRECKKOD <PaymentDetails> Se avsnitt <PaymentType> Betalningsmedel 2 TFORK.BETKOD 12

13 Element Beskrivning Längd Källa <CreditCardCode>? Kortkod 2 TFORKEK.KKORTDATA <CreditCardNumber>? Kontokortsnummer 19 TFORKEK.KKORTDATA Se avsnitt <CreditCardValidThru>? Kontokortsgiltighet <Month> 2 TFORKEK.KKORTDATA <Year> Tvåsiffrigt årtal 2 TFORKEK.KKORTDATA <RequisitionId>? Rekvisitionsnummer 6 TFORK.REKVNR <PaymentType2>? <ReusedPayment>? Betalningsmedel 2. Används bl a vid restidsgaranti. Indikerar återanvänd betalning el. kreditering 2 TFORK.BETKOD2 1 Se avsnitt <EditActionInfo> Komponentredigeringsinformation - Se avsnitt <EditActionCode> Redigeringsåtgärd 2 TFORKRH.KOMPREDATG <CreditReasonCode>? Krediteringsåtgärd 2 TFORKRH.BORTTAGKOD <OrderingSalesUnitInfo> <SalesUnitId> Beställande säljställe 4 TFORK.BSSTNR <SalesUnitSectionId> Beställande säljställeenhet 2 TFORK.BSSTENR <OrderingUserId> Beställande användarid 6 TFORK.BSANVDID Några av de sammansatta elementen är inte expanderade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan. De beskrivs i stället separat nedan. Vid eventuella skillnader i elementens namn, placering, längd eller beskrivning så är det EM.DTD som gäller framför detta dokument Elementet <DateTime> Alla datumelement är uppbyggda av en <DateTime>: Element Beskrivning Längd <DateTime> <TimeZone> Tidzon 3 <Year> År 4 <Month> Månad 2 <Day> Dag 2 <Hour>? Timmar 2 <Minute>? Minuter 2 <Second>? Sekunder 2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen i ovan. Elementet <TimeZone> innehåller alltid CET oavsett om vintertid eller sommartid tillämpas vid den aktuella tidpunkten. Även avgångstider och ankomsttider i länder utanför den centraleuropeiska tidzonen har värdet CET Elementet <PriceInclVat> Elementet <PriceInclVat> innehåller pris inklusive moms och förekommer på flera ställen i meddelandet och har följande utseende: Element Beskrivning Längd <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode> Valutaslagkod 3 13

14 Element Beskrivning Längd <Amount> Belopp 14.2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan Elementet <Vat> Elementet <Vat> innehåller ett momsbelopp och förekommer på flera ställen i meddelandet och har följande utseende: Element Beskrivning Längd <Vat> <Money> <CurrencyCode> Valutaslagkod 3 <Amount> Belopp 14.2 Dessa element är inte specificerade i tabellen med meddelandebeskrivningen ovan. 2.3 Beskrivning av elementen i meddelandet Unik identifierare Ett flertal mottagare av EM har framställt önskemål om en unik identifierare av varje skickat meddelande. Den finns nu i form av <MessageId>. Termen är alltid 15 tecken lång och byggs ihop av följande: (Tvåställigt år från <PaymentDateTime>) + <SalesOrderId> + (SalesOrderSequenceNr>) + (tvåställigt första <OrderItemId> i meddelandet) + (<DebitCreditCode). Exempel: 12ABC0001Q0201K Återsändning av meddelande Indikerar att meddelandet är återsänt på begäran Säljställe I EM finns information om det betalande respektive krediterande säljstället i elementet <AgentInfo>. En beställning kan innehålla flera beställningsrader <RowInfo> och raderna behöver inte vara beställda av samma säljställe som tar betalt. Flera olika säljställen kan lagra beställningsrader i beställningen innan den betalas. Beställande säljställe presenteras i strukturen <OrderingSalesUnitInfo> Tidpunkt för händelse Elementet <PaymentDateTime> innehåller uppgifter om när beställningen betalades när <DebitCredit> innehåller värdet D. Innehållet hämtas från TFO.BETDAT och TFO.BETTD i Petras orderbok. Vid kreditering, då <DebitCredit> innehåller K, innehåller <PaymentDateTime> uppgifter om när beställningsraden krediterades. Innehållet hämtas från TFOR.KDTDAT och TFOR.KDTTD i Petras orderbok. Vid avbeställning, då <DebitCredit> innehåller "A", innehåller <PaymentDateTime> fr o m uppgifter om när beställningsraden avbeställdes. Innehållet hämtas från TFOR.AVBDAT och TFOR.AVBTPU i Petras orderbok. Vid övriga händelser (t ex uppdatering), innehåller <PaymentDateTime> tomma fält: 14

15 <PaymentDateTime> <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> <Year></Year> <Month></Month> <Day></Day> <Hour></Hour> <Minute></Minute> <Second></Second> </DateTime> </PaymentDateTime> Beställare av första raden (fr o m ) Fältet <CreatorUserId> i <AgentInfo> innehåller användarnamnet på den som beställt den första aktiva raden i beställningen. Fältet är obligatoriskt, men kan innehålla en tom sträng. Innehållet hämtas från TFOR.BSANVDID för första beställningsraden Händelser I elementet <DebitCredit> finns information om vid vilken händelse i PETRA som ekonomimeddelandet har skickats. Följande händelser kan generera ett ekonomimeddelande: <DebitCredit> Händelse i PETRA Kommentar D U A K Debitering av en beställning Uppdatering av en beställningsrads tillfälliga resenär Avbeställning av en eller flera beställningsrader Kreditering av en eller flera beställningsrader Hela beställningen skickas till mottagaren då den betalas i PETRA. Detta meddelande skickas endast till SJ Kundprogramsystem (KPS-gränssnitt 1012) vid efterregistrering av en intjäningstjänst med setretroactivemember. Övriga prenumeranter får inte några meddelanden vid denna händelse. Detta meddelande skickas till SJ Kundprogramsystem (KPSgränssnitt I012), Icomera och SJ ARO-server (via IPL). Övriga prenumeranter får inte några meddelanden vid avbeställning. Den eller de återköpta raderna skickas till mottagaren. SJ Kundprogramsystem får detta meddelande endast vid återköp av poängtjänster. Vid prisfråga på en poängtjänst skickas inte något EM version 2.0 till SJ Kundprogramsystem (KPS-gränssnitt I018) fr o m I stället används ett särskilt meddelande vid prisfråga på en poängtjänst, se PETRA Gränssnittsbeskrivning SJ Kundprogramsystem Säljställekategori (fr o m ) Säljställekategorin för säljstället som skapat händelsen i <DebitCredit> finns i elementet <SalesUnitCategoryCode>. Värdet hämtas från TMSST.SSTKAT. Exempel på värden: <SalesUnitCategoryCode> AG AR BD BM CC CW Säljställekategori Agent AccesRail Biljett direkt SJ Biljettautomat Veolia contact center Veolia webb 15

16 <SalesUnitCategoryCode> IK PR SJ TF Säljställekategori SJ Internet kundbokning Pressbyrån/7-eleven SJ Resebutik SJ Telefonförsäljning Redigeringsinformation (vid beställningskedja) För identifiering av händelser i beställningskedjor som kan kräva/önska specialhantering har två flaggor införts. Elementet <EditPaymentEvent> identifierar att meddelandet ifråga är del av en debitering av delbetald beställning (en redigeringsbetalning), där ett flertal olika typer av ekonomimeddelanden skickas. Den visar kedjelöpnumret för den version av beställningskedjan som betalades i samband med utskicket av ekonomimeddelandet. Genom att läsa SalesOrderId och EditPaymentEvent kan mottagare lätt länka ihop alla de meddelanden som skickats vid en redigeringsbetalning om så önskas. Elementet <EditedOrder> visar att beställningen, oavsett vilken version av beställningskedjan det specifika ekonomimeddelandet skickas för, ingår i just en beställningskedja en redigerad beställning. När så är fallet skall betalnings- och krediteringsinformation läsas från <PaymentSummaries> för summerad information och <PaymentDetails> för detaljerad information. Se respektive för mer information. Betalnings- och krediteringsinformation från <PaymentInfo> får då INTE användas då det inte visar den fullständiga bilden Kontokortsuppgifter Elementet <CreditCardNumber> innehåller för kontokortsnummer ett maskat kortnummer, dvs ett antal siffror i mitten har ersatts med asterisker. Innehållet hämtas från TFO.KKORTDATA respektive TFORKEK.KKORTDATA enligt angivelse. Om betalningsmedlet är Resekonto så innehåller elementet ett resekontonummer, och detta nummer maskas ej. Innehållet hämtas från TFO.KRYPTKORTNR resp TFORKEK.KRYPTKORTNR, och dekrypteras Kundkort för betalare Om en medlem i SJ Kundprogram har köpt s k poängtjänster finns medlemskortets uppgifter i elementet <TravellerCard> i <PaymentInfo>. Existensen av detta element innebär att en eller flera av beställningsraderna har rabatterats med poäng från SJ Kundprogram och innehåller information om vilket konto i SJ Kundprogramsystem (KPS) som ska belastas. Detta element är endast av intresse för KPS. Övriga prenumeranter på EM kan ignorera detta element Konteringsinformation Fr o m överförs kunders konteringsinformation normalt i elementet <CustomerAccount> (Säljställets kunds kostnadskonto) i stället för som tidigare i elementet <Reference1> (Beställningens referensefternamn). Det är dock upp till säljaren respektive säljklienten exakt vad som lagras var. Innehållet hämtas från TFORBS.KSTKTO. 16

17 Fakturareferens (fr o m ) Vissa PETRA-klienter kan lagra upp till fem rader med fakturareferensuppgifter i en beställning. Fr o m skickas dessa fakturareferenser i ekonomimeddelandet i elementet <InvoiceReferences>. Fakturareferenser på beställningsnivå finns i elementet <CustomerInfo> och fakturareferenser på radnivå finns i elementet <RowData> Kundprioritet (fr o m ) Fr o m finns ett frivilligt element för kundprioritet med i <PassengerInfo>. Elementet finns bara med för kända kunder (med kundnummer) som har en kundprioritet i kundregistret (TFK.KNDPRIO). För närvarande förekommer följande värden: <Prioritiy> Betydelse 1 Commeo 1-stjärnig medlem 2 Commeo 2-stjärnig medlem 4 Commeo 4-stjärnig medlem Vit Grå Sva SJ Prio-medlem på vit nivå SJ Prio-medlem på grå nivå SJ Prio-medlem på svart nivå Kundkort för resenär Om kunden har kundkort registrerade i PETRA, finns varje giltigt kundkort med som ett <TravellerCard>, till exempel SJ årskort eller SJ Avtalskort. Om en medlem i SJ Prio registrerat ett medlemskortnummer på beställningsraden finns detta kortnummer med i <TravellerCard>. Inga andra medlemskort för SJ Prio finns då med Korttyp Elementet <CardType> visar korttypen och kan för närvarande ha något av följande värden: <CardType> Beskrivning A B C D E Affärståget (utfärdas inte längre) Årskort Guld med Resplus Årskort Silver Årskort Silver Plus SJ Tjänsteresekort F SJ Prio-kort (fr o m ) G SJ Årspendlarkort (fr o m ) H SJ Årskort Silver med Resplus (fr o m ) J SJ Årskort Silver Plus med Resplus (fr o m ) K SJ Avtalskort (fr o m ), tidigare Commeokort L Årskort Guld (fr o m ) M SJ Månadskort (fr o m ) R S T Reslustkort (utfärdas inte längre) Sista minuten-pilot (utfärdas inte längre) TiM-kort U SAS och SJ årskort Sverige (fr om ). V SAS och SJ årskort Destination+ (fr om ). X SAS Destination (fr om ). Säljs inte i PETRA. 17

18 Innehållet hämtas från TFKK.KORTTYP Biljettnummer PETRA Gränssnittsbeskrivning Ekonomimeddelande Elementet <TicketId> innehåller beställningsradens biljettnummer (TFOR.BJTNR). Normalt utgör biljettnumrets första 8 tecken av beställningsalias, men bland annat följande undantag finns: Beställningsrader beställda av PETRA i utländska system (referensnumret från det utländska systemet används som biljettnummer) Återköp särskilda fall lagrar den ursprungliga biljettens biljettnummer i <TicketId> Distributionssätt (fr o m ) Elementet <DistributionCode> visar på vilket sätt man har för avsikt att skriva ut (distribuera) beställningen (alla koder utom US nedan) samt att den har skrivits ut (koden US nedan). Elementet innehåller beställningens distributionskod (TFO.DISTKOD). Om distributionskod saknas, används i stället utskriftskoden (TFO.UTSKOD). För att förbereda för andra förändringar är elementet placerat på beställningsradsnivå i meddelandet och det innebär att alla beställningsrader tills vidare innehåller samma värde. Elementet har något av följande värden: UTSKOD A4 C4 DB DU ID KK MB UB US Betydelse Beställningen är inte utskriven på pappersbiljetter ännu. Användaren har valt distributionssättet Egenutskriven biljett utan streckkod Användaren har valt distributionssättet Egenutskriven biljett med streckkod (för SJ-sträckor) En beställning som ska eller har skrivits ut som ett direktbrev. Beställningen är delvis utskriven. Användaren har valt distributionssättet Id-buret kontrakt (för Veolia-sträckor). Användaren har valt distributionssättet Biljettlöst med kundkort. Användaren har valt distributionssättet Mobilbiljett med incheckning. En beställning som håller på att skrivas ut som ett direktbrev, men ännu inte är klar. Beställningen är utskriven på pappersbiljetter Tjänstepris Det pris som kunden betalar lagras i <FareInfo><Price> och inkluderar eventuell moms i <Vat> och bokningsavgift i <BookingFee1> och <BookingFee2>. I vissa fall, till exempel vid betalning med en restidsgarantivoucher, kan det hända att två olika betalningsmedel har använts för att betala tjänsten. I elementet <FareInfo><Price> finns tjänstens totala pris varav den del som är betald med betalningsmedlet <PaymentInfo><PaymentType2> finns i elementet <Fareinfo><Price2> Momsspecifikation (fr o m ) En beställningsrad (tjänst) kan fr o m innehålla flera momsbelopp och momssatser. I elementet <Price> redovisas det totala momsbeloppet, se avsnitt I elementet <VatDescriptions> redovisas de olika momsbeloppen och momssatserna. En beställningsrad med tjänstepriset 600 kr med 6 % moms på 500 kr och 25 % moms på 100 kr ser ut så här: <Price> <PriceVat> 18

19 <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>600.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>128.30</Amount> </Money> </Vat> </PriceVat> <VatDescriptions> <VatDescription> <VatPercentage>6.00</VatPercentage> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>500.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>28.30</Amount> </Money> </Vat> </VatDescription> <VatDescription> <VatPercentage>25.00</VatPercentage> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>100.00</Amount> </Money> </PriceInclVat> <Vat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount>20.00</Amount> </Money> </Vat> </VatDescription> </VatDescriptions> </Price> Fr o m kan en och samma beställningsrad innehålla en tjänst med flera olika momsbelopp och momssatser. Delar av tjänsten kan vara momsfri, vilket också redovisas i <VatDescriptions>. Fr.o.m beskrivs även hur stor andel av momsen, per momssats, som har betalats med respektive betalningsmedel, i <PaymentSummary>. 19

20 Krediteringsorsak (fr o m ) Fr o m finns krediteringsorsaken med vid kreditering, dvs då <DebitCredit> har värdet K. Vid övriga händelser finns inte <ReasonCode> med i meddelandet. Krediteringsorsaken hämtas från TFOR.KDTORSAK och kan för närvarande ha följande värden: <ReasonCode> AT BY DA DS EA FB FE IF KO LÄ PR RD RG TO Betydelse Normalt återköp Byte Del av antal personer (endast vid Kreditera annan orsak) Del av sträcka (endast vid Kreditera annan orsak) Ej gått att avbeställa, i externt reservationssystem (endast vid Kreditera annan orsak) Fel belopp, ska vara annat än beräknat i PETRA (endast vid Kreditera annan orsak) Felexpediering Internationell färdbiljett, som inte avbeställts före 1:a giltighetsdatum (endast vid Kreditera annan orsak) Annat kontokortsnummer (endast vid Kreditera annan orsak) Läkarintyg (endast vid Kreditera annan orsak) Prisändring vid någon form av ombokning (endast vid Kreditera annan orsak) Redigerad (återköpt och helt eller delvis återanvänd i samband med en debitering av Delbetald beställning) Restidsgaranti Timeout Summerad betalningsinformation per beställningsrad Från och med version 3.00 hanterar Ekonomimeddelandet beställningskedjor, där det är tillåtet att blanda betalningsmedel både inom beställningen och inom enskilda beställningsrader. Se kapitel 3 för mer information och exempel på detta. Strukturen PaymentSummaries visar, per beställningsrad (RowInfo), en lista av vilka betalningsmedel som använts för att betala raden, samt hur mycket med momsspecifikation (<Price>). Andelen av bokningsavgifterna specificeras också, fr.o.m. version 3.01, i <BookingFee1> och <BookingFee2>. Vid krediteringsmeddelanden visas motsvarande summering för krediterade belopp. Listan visar även kortnummer och korttyp (för resekonto) om detta är relevant, i enlighet med Listan gör ingen skillnad på PaymentType och PaymentType2, utan listar alla likvärdigt. Alla beräkningar och summeringar görs utifrån komponenternas information, varför totalsumman av <PaymentSummary> kan skilja sig från <Price> i <FareInfo> på grund av avrundning Resenärstyp Elementet <Category> innehåller resenärstypen. De vanligaste koderna som används för resor är: <Category> B6 BA PE ST TO Betydelse Barn 7-15 år Barn 0-6 år Pensionär Student Tomplats 20

21 <Category> U1 UN VU Betydelse Ungdom år Ungdom år Vuxen För evenemang och andra tjänster kan ett stort antal olika och varierande koder förekomma. Innehållet hämtas från TFORK.RENTKn Antal resenärer Normalt gäller en tjänst endast för en resenär, vilket innebär att det endast förekommer ett element av typen <Quantity> <Traveller> <Category>VU</Category> <NumberOfTravellers>1</NumberOfTravellers> </Traveller> </Quantity> För gruppresor och vissa nattågsbiljetter kan flera resenärer förekomma i samma tjänst och då kan det se ut så här när 10 vuxna och 20 ungdomar åker: <Quantity> <Traveller> <Category>VU</Category> <NumberOfTravellers>10</NumberOfTravellers> </Traveller> <Traveller> <Category>UN</Category> <NumberOfTravellers>20</NumberOfTravellers> </Traveller> </Quantity> Gruppbiljettens tjänstepris i <FareInfo><Price> gäller för hela gruppen. Det finns inga uppgifter om priset per person. Innehållet hämtas från TFORK.ANTRENTn Lokaler Alla lokaler eller stationer beskrivs i elementet <Location> och identifieras med sitt landsnummer och sitt lokalnummer, till exempel: <LocationProducerCode> <LocationId> <LocationShortName> 74 1 Stockholm C Limmared Oslo S 86 1 Frederikshavn Följande landsnummer förekommer till exempel i SJs trafik: <LocationProducerCode> Land 74 Sverige 21

22 <LocationProducerCode> Land 76 Norge 80 Tyskland 86 Danmark Komfort, prisnivå, prisgrupp och fare type Det finns många begrepp som beskriver vilken typ av biljett som finns i beställningen. I säljdialogen används normalt begreppet prisgrupp som en sammanfattande beskrivning av biljettens innehåll och regelverk. Internt i PETRA används prisnivå vid prissättning av färdkomponenter och komfort vid platsreservation. Term XML-element Databaskolumn Beskrivning Exempel <ServiceId> VRANR Varunumret identifierar unikt den tjänst som sålts. Vissa tjänster kan bestå av olika komponenter och därför går det inte alltid att dra slutsatser om exakt vad som sålts enbart med hjälp av varunumret. Varunamn <ServiceName> VRANMN Varunamnet beskriver i klartext vilken tjänst som sålts. Komfort <BookingClass> KMFT Beskriver komforten i fordonet, dvs bredd och benutrymme för stolen samt vissa andra komfortegenskaper som kan finnas i olika fordon. Prisnivå PRSNV Beskriver prisets nivå och är det grundläggande begreppet för prissättning. Prisgrupp DEFGRP Beskriver mycket kortfattat biljettens egenskaper och vilka produkter (tågtyper) som kan ingå i biljetten. Prisgruppen kopplar ihop prisnivå och komfort. Varunummer Varunamnförkortning <FareType> VRANMNFKN Fare type används i Linkons ekonomimeddelande (EM) och i Amadeus SIR-meddelande. Elementet används endast i ekonomimeddelanden samt i vissa rapporter i PETRA Ekonomi. I PETRA Sälj används det inte KL FK (1 klass), AK (2 klass) AM (1 klass Plus), AL (1 klass), F1 (Just nu 1 kl), NO (Normal), FO (Just nu 2 kl), SM (Sista minuten) AM (1 klass Plus), AL (1 klass), S1 (1 klass utrikes), F1 (Just nu 1 kl), NO (2 klass), S2 (2 klass utrikes), FO (Just nu 2 kl, SM (Sista minuten) 1 KL PLUS, 1 KL, 2 KL, JUST NU, SM Avgång och ankomst För avgångstider och ankomsttider är elementet <Second> alltid fyllt med 00. Ankomst vid midnatt den 1 februari 2006 anges som: <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> 22

23 <Year>2006</Year><Month>02</Month><Day>01</Day> <Hour>24</Hour> <Minute>00</Minute><Second>00</Second> </DateTime> Avgång vid midnatt den 2 februari 2006 (dvs vid samma tidpunkt som ankomsten ovan) anges som: <DateTime> <TimeZone>CET</TimeZone> <Year>2006</Year><Month>02</Month><Day>02</Day> <Hour>00</Hour> <Minute>00</Minute><Second>00</Second> </DateTime> Ankomstdatum bör användas med försiktighet eftersom fältet inte alltid innehåller korrekt ankomstdatum, till exempel vid dygnsöverskridande resor eller öppna biljetter med flera dagars giltighet. Fältet <Arrival><DateTime> innehåller färdkomponentens (<Transport>) sista giltighetsdatum för resans början Färdmedelstyp Elementet <TransportTypeCode> innehåller färdmedelstypkoden för aktuell delsträcka. För resor inom Sverige och beställda från tidtabell används följande koder: <TransportTypeCode> A B F J S T U Betydelse Flyg Buss Färja Järnväg Spårvagn Taxi Tunnelbana För resor bokade i utländska system kan ett stort antal olika och varierande koder förekomma, till exempel: <TransportTypeCode> AE AV CL EA EC EI EK EN ES IC IE IF IN PM RE SH TG Betydelse Allegro AVE City Night Line Eurostar Italia Eurocity ES* Italia PKP ExpressIC EuroNight Eurostar InterCity, Euromed, Alaris, Altaria, Arco m fl ICE ICE Allemange-France InterCittyNotte Italia Alvia, Avant, Precios Mercado Regional, NSB Regiontog, ATOC member operated service Ship, Ferry, Hovercraft TGV Innehållet hämtas från TFORK.FMTK. 23

24 Beräknad andel av tjänstepris och moms på delsträckenivå och tillval Elementen <Transport><PriceVat>, <PlacementDescription><PriceVat> och <ServiceOption><PriceVat> innehåller den beräknade andelen av tjänstepriset (TFORK.BERATJPRS) och dess momsandel (TFORK.BERAMOMSBEL), som finns i elementet <FareInfo><Price>. Vid kreditering (<DebitCredit>K</DebitCredit>) innehåller elementet den beräknade andelen av krediteringsbeloppet (BERAKDTBEL och BERAMOMSKDTBEL). Summan av alla priser och momsbelopp på nivån kan avvika från motsvarande uppgifter i <FareInfo> på grund av avrundning. T.o.m. version 3.00 beskrevs enbart PriceInclVat, men från version 3.01 beskrivs även momsbeloppet per delsträcka/tillval Orabatterat pris <PriceInclDiscount> är ett frivilligt element och förekommer endast då ekonomimeddelanden skickas vid debitering och endast då tjänsten är rabatterad med standardrabatten Byte av resa, som används för tjänster som har restriktioner på återköp, men tillåter byte till en annan avgång. Elementet är i första hand avsett för SJ Kundprogramsystem (KPS) och bör inte användas generellt av andra mottagande system. Nedanstående exempel visar hur en tjänst rabatterad för Byte av resa ser ut i ekonomimeddelandet. Endast relevanta delar av meddelandet visas här. <RowData> <FareInfo> <Price> <PriceVat> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> Beställningsraden är rabatterad 100 % <Amount> </Amount> och därför är tjänstepriset 0 kr. </Money> </PriceInclVat> </PriceVat> </Price> </FareInfo> <DiscountInfo> <DiscountData> <DiscountCode>BAR</DiscountCode> Den använda rabattformen är Byte av resa. <NumberOfDiscounts>001</NumberOfDiscounts> </DiscountData> </DiscountInfo> </Rowdata> <Price> <PriceVat> 24

25 <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount> </Amount> </Money> </PriceInclVat> </PriceVat> </Price> <PriceInclDiscount> <PriceInclVat> <Money> <CurrencyCode>SEK</CurrencyCode> <Amount> </Amount> </Money> </PriceInclVat> </PriceInclDiscount> Komponentens andel av tjänstepriset är 0 kr. Utan rabatt skulle komponentens andel av tjänstepriset varit 410 kr Komponentens grundpris <BasePrice> presenterar komponentens grundpris, exklusive eventuella bokningsavgifter. Här inkluderas även momsbelopp och momsprocentsats. I de fall ingen bokningsavgift tas ut är beloppet samma som i motsvarande <Price>. <BasePrice> specificeras för <Transport>, <PlacementDescription> och <ServiceOption>. Den presenteras enbart vid debitering och kreditering och hämtas från följande kolumner: Debitering Kreditering PriceInclVat TFORK.BASPRS TFORK.BASKDTBEL Vat TFORK.BASMOMSBEL TFORK.BASKDTMOMSBEL VatPercentage TFORK.MOMSPROC TFORK.MOMSPROC Bokningsavgift Bokningsavgift i <BookingFee1> och <BookingFee2> tas i vissa fall ut för en tjänst och lagras på beställningsradsnivå i <FareInfo>. <BookingFee1> återbetalas vid kreditering. <BookingFee2> återbetalas inte vid kreditering. Fr o m finns bokningsavgiften specificerad per komponent (delsträcka och tillval). Fr o m specificeras även momsbelopp och momsprocent för komponenternas bokningsavgifter Statistikkilometer (fr o m ) Det frivilliga elementet <StatisticalKilometer> beskriver resans längd i kilometer. Vissa sträckproducenter levererar inte statistikkilometrar till PETRA, vilket innebär att elementet kan saknas på vissa delsträckor. Uppgifterna hämtas från SUM(TFORKDS.STATKM). 25

26 Betalningsinformation på komponentnivå (fr o m ) Strukturen PaymentDetails visar den enskilda komponentens betalnings- respektive krediteringsinformation. I och med införandet av beställningskedjor kan detta skilja sig mellan komponenterna i samma beställningsrad. Elementet ReusedPayment används enbart i samband med betalning av en beställning i status Delbetald (en redigeringsbetalning). Om elementet finns med i meddelandet indikerar det att denna komponent har betalats i en tidigare version av beställningskedjan och att betalningen återanvänts i samband med denna version. Det finns då alltid ett motsvarande kredit- eller debitbelopp i ett annat meddelande som skickats samtidigt. Ekonomimeddelande visar alla belopp som brutto, men bifogar denna flagga för att mottagarna skall kunna använda sig av nettohantering om de så önskar och behöver. Se avsnitt 3 för exempel Redigeringsåtgärd (fr o m ) Elementet <EditAction> beskriver redigeringshändelser på specifika komponenter i samband med en redigeringsbetalning. Elementet har följande värden: <EditAction> A CF CT D Betydelse tillägg av komponent byte från (vid byte av komponentvariant eller platsdetaljer) byte till (vid byte av komponentvariant eller platsdetaljer) borttag av komponent Obligatoriska komponenter (fr o m ) I en resa kan platsreservering, måltider och annan service i vissa fall vara obligatoriska, dvs resenären kan inte välja bort komponenten. Det markeras genom existensen av det tomma elementet <Mandatory/>. Frivilliga komponenter saknar elementet <Mandatory> Komponentnummer (fr o m ) Övriga komponenter som inte enkelt kan beskrivas med till exempel avgångs- och ankomststation, vagn och plats kan i stället identifieras med hjälp av <ComponentNumber> (komponentnummer i TFORK.KOMPNR) och <VariantNumber> (variantnummer i TFORK.VARNR). Det finns också en textbeskrivning av komponenten i <Description>. När SJs nya tjänsteutbud är definierat och en fastställd version av ekonomimeddelandet finns, kommer dessa uppgifter att publiceras. 26

27 3 Beställningar i en beställningskedja Från och med kan beställningar i Petra versionshanteras. Det benämns som en beställningskedja. Publik lansering av beställningskedjor sker dock senare under En beställningskedja är en serie av sammanlänkade beställningar som presenterar en samlad bild av en kunds försäljningsorder, med ett genomgående beställningsalias. Syftet är att kunden ska kunna öppna en redan betald beställning och utföra någon (eller båda) av följande aktiviteter: Lägga till, ta bort eller byta ut komponenter på befintliga, betalda rader Lägga till en eller flera nya rader Öppnas en betald beställning skapas en ny beställning som får ett nytt beställningsnummer men samma beställningsalias som tidigare. En ny version av beställningskedjan skapas helt enkelt. Ur kundens synvinkel är det samma beställning själva versionshanteringen och dess kopplingar till underliggande beställningar döljs av de funktioner som läser orderboken. Det är beställningsalias som presenteras för kunden inte beställningsnummer. I backoffice-funktioner som t.ex. Ekonomimeddelande specificeras både beställningsalias (SalesOrderId) och beställningsnummer (OrderId) då båda behövs. Återigen är det dock SalesOrderId som är den referens som kunden känner till och som därför skall kommuniceras om så behövs. Beställningsalias: ABC1234A Beställning: ABC1234A Initial bild av kundens önskemål Kunden betalar allt. Beställning: DEF5678B Kunden redigerar rad(er) i ABC1234A. Denna beställning skapas. Kunden betalar/får tillbaka mellanskillnad Beställning: GHI9012C Kunden redigerar rad(er) i DEF5678B och lägger till ett par nya. Denna beställning skapas. Kunden betalar/får tillbaka mellanskillnad 3.1 Betalnings av ny version i kedjan (redigeringsbetalning) En ny version i en beställningskedja kan alltså bestå av två typer av rader. Helt nya rader som tillkommit efter senaste betalning, eller redigerade rader där komponenter i raden lagts till, ändrats eller tagits bort. De redigerade raderna återanvänder betalningen från den föregående versionen, så kunden betalar bara för de tillägg som görs. Rent tekniskt innebär det att den föregående radversionen krediteras och betalningen flyttas för oförändrade delar av raden. För att korrekt spegla vad som hänt i samband med detta krävs att tre olika händelsers ekonomimeddelanden skickas vid redigeringsbetalning: Debitering av nya beställningen Avbokning av eventuella redigerade raders föregående version Kreditering av eventuella redigerade raders föregående version Genom att skicka dessa till berörda mottagare undviks dubbelbokningar eller andra former av dubbel registrering t.ex. av Priopoäng. 27

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett SJ Elektronisk 10-biljett Med SJs Elektroniska 10-biljett (E10-biljett) resor du tio gånger i valfri riktning mellan två orter med SJ-tåg. Här kan du köpa din

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida?

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? 1. Börja med att gå in på hemsidan www.sj.se 2. Långt upp på hemsidan syns ett område (Se figur 1) där man manuellt skriver in var ifrån man åker och var man hade

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Att köpa biljett på mobil.sj.se

Att köpa biljett på mobil.sj.se Att köpa biljett på mobil.sj.se Mobil.sj.se är den hemsida som är utformad för och används när du vill köpa biljett via din mobiltelefon. 1. Öppna den webbläsare ni använder på mobilen och skriv in mobil.sj.se

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Koppla upp dig ombord Numera har vi trådlöst nätverk på alla våra X 2000 och dubbeldäckare. Det gör att du kan utnyttja restiden maximalt, vare sig du behöver arbeta effektivt

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS 1. «DOUBLE DIPPING» AV FIRST MEMBER POÄNG OCH SAS EUROBONUS POÄNG 2. ANVÄNDNING AV SAS EUROBONUS POÄNG FÖR ATT TA UT GRATISNÄTTER PÅ FIRST HOTELS (REDEMPTION)

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar.

2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag-

Läs mer

Manual för gruppresor. Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort.

Manual för gruppresor. Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort. Manual för gruppresor Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort. Innehåll 1. Regler för resande med Natur- och Kulturkort och Kulturkort... 1 2. Att boka en gruppresa... 2 3.

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tack alla som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Netaxepts administrationsmodul

Netaxepts administrationsmodul Netaxepts administrationsmodul Användarhandbok Version 1.89 31.10.2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning användarnamn och lösenord... 3 2 Transaktioner... 4 2.1 Transaktioner... 4 2.2

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Utbildning Kundvärdar Proffice

Utbildning Kundvärdar Proffice Utbildning Kundvärdar Proffice Bakgrund Den 31 mars stängs 18 av SJs Resebutiker Anledningen är att vi ser en trend där andelen kunder som väljer att köpa sin biljett via våra digitala kanaler ökar. Exempel

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Aquilina adressregister

Aquilina adressregister Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning Sida 1 (5) Aquilina adressregister System för prenumerations-, medlems- och insamlingshantering mm Aquilina är ett kampanjorienterat system för hantering av

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

20 196,00 0,00 20 196,00

20 196,00 0,00 20 196,00 FOnr 01449838 VAT nr FI01449838 Hemort: Mariehamn Nordstrand Bo Karlbergsvägen 11 S113 27 STOCKHOLM GIRO/FAKTURA Bokningsnr/Fakturanr: 94959312 Kundnr: OCRnummer: 94959310213 Datum: 20130214 Förfallodag:

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml Information & Beskrivning för Elektroskandia Punchout Open Catalog Interface & cxml Huvudkontor Elektroskandia AB Norrvikenleden 97 191 83 Sollentuna Tel: 08-92 35 00 Fax: 08-92 39 80 info@elektroskandia.se

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer