JKS Total Consult AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JKS Total Consult AB"

Transkript

1 JKS Total Consult AB KRONBORGSVÄGEN 10 C MALMÖ Bostadsrättsföreningen Havsuttern i Malmö Organisationsnr: Fastigheterna Malmö Havsuttern 15, 17 och 18 UTLÅTANDE ÖVER UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH Antal blad: 14 Upprättad av JKS Total Consult AB Civilingenjör J. Kenneth Svensson

2 JKS Total Consult AB Sidan 2 (14) Besiktningsobjekt Beställare Fastighetsbeteckning: Malmö Havsuttern 15, 17 och 18 Namn: Brf Havsuttern Adress: Södra Förstadsgatan 65 a-c, Solters plan 1 a-e och Ombud: Ordf. Bo Carlstedt Möllevångsgatan 20 a- c Adress: Solters plan 1e, Malmö Tel: Besiktningsman: Civilingenjör J. Kenneth Svensson Närvarande: Bo Carlstedt Besiktningsdagar: Tisdagen den 11 november 2007 Klockslag: Onsdagen den 16 april , Onsdagen den 23 april Tisdagen den 29 juli UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL Genom granskning av tillhandahållna handlingar, muntliga informationer samt okulär besiktning av fa s- tigheten skall besiktningsmannen lämna ett utlåtande rörande fastighetens underhållsstatus. Utlåtandet skall omfatta konstaterade fel och brister på grund av bristande underhåll samt skador förorsakade av hyresgäster eller utomstående. Vid besiktningen genomfördes syn av allmänna utrymmen såsom trapphus, källare, garage, vind och de utrymmen som var åtkomliga samt av bostadsrättsföreningen utvalda lokaler och lägenheter. Vid besiktningen genomför besiktningsmannen en byggteknisk okulär undersökning av fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället. Besiktningen är en byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaderna faller utanför besiktningen. Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller besiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder. I besiktningen ingår inte miljöinventering inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Särskilt avtal om sådan åtgärd kan dock överenskommas. Tillhandahållna handlingar och uppgifter: Arkivritningar (plan-, fasad- och sektionsritningar) daterade maj - november Värmeväxlare i fjärrvärmecentralen byttes ut år Nytt styrsystem för hissar installerades år År 1990 renoverades fönster och balkongdörrar genom att man bytte ut ytterbågen mot en aluminiumbåge med isolerglasruta samt klädde utsidan av karmen med aluminiumplåt. Termostatventiler monterades på värmeradiatorer år Elinstallationer i fastigheten byggdes om år Tappvattenledningar, både kallt och va rmt, byttes ut år Avloppsrör från badkar byttes ut år Spillvattenledningar spolades år Källartrappor byggdes om år Ny membranisolering år 2008.på terrasser (våning 5) till fastigheterna Havsuttern 15 och 17. Stålbalkar på balkonger till fastigheten Havsuttern 15 blästrades och ommålades år Dagvattenledningar renspolades och filmades år 2008.

3 JKS Total Consult AB Sidan 3 (14) Byggnadsbeskrivning Byggnadsbeskrivningen bygger på handlingar och uppgifter enligt ovan samt på besiktningsmannens egna iakttagelser vid okulärbesiktningen. Byggnadsår: Hustyp: Källarstomme: Stomme ovan mark: Fasadbeklädnad: Bjälklag över källare: Mellanbjälklag: Byggnaderna blev uppförda år och ritades av Malmöarkitekten Fritz Österlind ( ). Objektet består av tre skilda fastigheter Havsuttern 15, 17 och 18. Havsuttern 15 har adressen Södra Förstadsgatan 65 b och c. Havsuttern 17 har adressen Södra Förstadsgatan 65 a och Solters plan 1 a e. Havsuttern 18 har adressen Möllevångsgatan 20 a c. På varje fastighet är uppfört ett flerbostadshus i 5 våningar med källare och vind. På bottenvåningarna mot Södra Förstadsgatan är inrett butikslokaler. Grundläggning har skett på utbredda betongsulor under källarytterväggar och bärande källarinnerväggar. Källarytterväggar av platsgjuten betong och källarinnerväggar av tegelmurverk Bärande ytter- och innerväggar av tegelmurverk. På våning 5 där det finns indragna terrasser är ytterväggarna av platsgjuten betong. Gult fasadtegel. Bottenvåningen i butiksfasader är beklädd med bruna klinkerplattor. Stålbalklag (stålbalkar med mellanliggande platsgjutna betongplattor) och ett uppreglat träövergolv. Träbjälklag. Badrumsbjälklag och i vissa lägenheter även hallgolv är platsgjutna betongbjälklag. Över våning 4 där det finns indragna terrasser på våning 5 finns det ett stålbalklag med uppreglat träövergolv. Taktyp och taktäckning: Taket är utformat som ett sadeltak med ca 45 o taklutning. Takstolar av trä med underlagstak av spontade takbrädor och påspikad underlagstakpapp. Taktäckning av enkupiga falsade tegeltakpannor. Trapphus: Hissar: Fönster och balkongdörrar: Balkonger: 11 st Trapphus. Trapphusen har cementmosaikbeläggning på trapplöp och cementmosaikplattor på vilplan. Väggarna är målade med Travertin-imitation. Det finns ursprungliga hissar i varje trapphus som går från bottenvåningen till våning st hissar. Ursprungliga inåtgående, sidohängda och kopplade tvålufts träfönster har år 1990 renoverats genom att man har bytt ut ytterbågen mot en vitlackerad aluminiumbåge samt klätt utsidan av karmen med vitlackerad aluminiumplåt. Ytter- och innerbågar är glasade med enkelglas. Balkongerna har bärning av i fasaden och bjälklaget inspända stålbalkar. Mellan stålbalkarna av U-profil finns en platsgjuten betongplatta. Havsuttern 15 har 12 st balkonger till lägenheter samt 6 st vädringsbalkonger till trapphus. Havsuttern 17 har 53 st balkonger till lägenheter samt 19 st vädringsbalkonger till trapphus.

4 JKS Total Consult AB Sidan 4 (14) Havsuttern 18 har 36 st balkonger till lägenheter samt 9 st vädringsbalkonger till trapphus. Terrasser: Sophantering: Värmesystem: Ventilationssystem: Vatten och avlopp: Elinstallationer: Gas: Vind: Källare: Tvättstuga: Lägenheter: På Havsuttern 15 och 17 finns det indragna takterrasser till vissa lägenheter. Havsuttern har 15 har 5 st takterrasser till tre lägenheter samt en allmän takterrass. Havsuttern 17 har 4 st takterrasser till 3 lägenheter. Sopnedkast för hushållssopor som är placerade ute på vädringsbalkongerna. Sopnedkasten som tidigare har gått ned till ett soprum i källaren har i efterhand flyttats upp till ett soprum på bottenvåningen med dörr ut mot innergården. På innergården finns ett inplankat utrymme för sopsortering. Det finns kärl för pappersförpackningar, tidningar, lysrör, glödlampor, batterier samt plast-, metall och glasförpackningar. Uppvärmning sker med fjärrvärme som distribueras via ett vattenburet radiatorsystem. Värmeväxlare är från Värmesystemet med radiatorer och värmerör är från byggtiden Termostatreglerade ventiler är monterade på radiatorerna år Självdragsventilation. Uteluft tillförs genom ventiler i fasad. I vissa lägenheter har man monterat kolfilterfläktar i köken men även spisfläktar som är kopplade direkt på ventilen för självdrag utan dragavbrott. Kommunalt vatten och avlopp. Tappvarmvatten värms upp med fjärrvärme. Tappvattenledningar är utbytta år 1997 till kopparledningar. De vertikala vattenstammarna är placerade i trapphusen. Elinstallationer är från Elcentraler i lägenheter med automatsäkringar (3-fas 380 volt). En del lägenheter har jordfelsbrytare. Fastigheterna är anslutna till Eons naturgasnät. Vinden är inredd med lägenhetsförråd samt brytskiverum för hissar. Målade betonggolv och målade tak och väggar. Källaren är inredd med lägenhetsförråd, hissmaskinrum, elcentraler och tvättstugor. Undercentral för fjärrvärme finns i källaren på fastigheten Havsuttern 17. Det finns 5 st tvättstugor. 2 st i Havsuttern 17, 2 st i Havsuttern 18 och 1 st i Havsuttern 15. Tvättstugorna har klinkerbeläggning på golv, klinkersockel samt målade väggar och tak. Tvättstugorna är utrustade med 2 st tvättmaskiner, en torktumlare, elmangel och tvättho. I tre tvättstugor finns det en centrifug. Separat torkrum med avfuktare. Tvättmaskiner och torktumlare har varierande ålder från 1998 till Lägenheterna har i huvudsak följande golvbeläggningar: Fiskbensmönstrade ekparkettgolv i matrum/sovrum, vardagsrum och hall. Frilagda och slipade furugolv, plastmattor eller plastlaminatgolv i tambur, sovrum och kök och i enstaka fal även i sovrum, hall och vardagsrum. Badrummen är i de flesta lägenheter i ursprungligt skick med inmurade emaljerade gjutjärnsbadkar. Sintrade plattor på golv framför badkaret och kakelbeklädnad på väggar till höjden ca 1,4 meter och däröver målad puts. Ursprunglig golvbrunn av gjutjärn.

5 JKS Total Consult AB Sidan 5 (14) Köken är utrustade med gas- eller elspis och kyl/frys. Köken har i de flesta lägenheter skåpsinredning från byggtiden Men ett flertal kök är ombyggda med ny skåpsinredning. Lägenhetsfördelning: 1 st 1 rum och kokskåp 1 st 1 rum och kokvrå 47 st 1 rum och kök 74 st 2 rum och kök 1 st 2 ½ rum och kök 14 st 3 rum och kök 1 st 3 ½ rum och kök 1 st 4 rum och kök Totalt 140 st lägenheter med en total boarea av ca kvm. Följande lägenheter var utvalda av föreningen för besiktning: Lägenhet nr 5, 24, 62, 70, 76, 85, 107, 112, 114, 139 och 159. Lokaler: Garage: Innergård: Övrigt: Det finns 8 st butiks- och kontorslokaler med en total lokalarea av ca 564 kvm Nej På innergården finns gräs- och planteringsytor med buskar och perenner. Gångytor är belagda med asfalt och betongplattor. Innergården har inretts med 8 st cykelskärmtak samt 4 st uteplatser belagda med betongsten och försedda med utemöbler. Det finns även en förrådsbyggnad i trä samt miljöstation för sopsortering. Det finns även en inhägnad grönyta som är belägen mellan fastigheterna och som är en gemensamhetsanläggning med grannfastigheten Havsuttern 16. Porttelefon. Kabel-TV via ComHem. Bredband via Ownit. Kortfattade synpunkter på fastighetens skick och underhållsstatus Det allmänna intrycket är att det är för byggnadstiden välbyggda fastigheter med gängse standard beträffande valda material i stomme, tak och fasader. Fastigheten har renoverats löpande vid behov. Tappvattenledningar är utbytta men tyvärr bytte man inte samtidigt ut spillvattenledningarna. Fastigheten har idag en så hög ålder att man måste räkna med att det snart kommer att bli stora problem med läckande avloppsrör. De ursprungliga badrummen uppfyller inte dagens krav beträffande vattentäta beklädnader i våtutrymmen och innebär därför en stor risk för att det finns eller kommer att uppstå vattenskador. Även de badrum som är renoverade är inte utförda på ett försäkringsbolagen godkänt sätt. Oftast har man inte bytt ut den gamla golvbrunnen av gjutjärn när man renoverat badrummen. Det förekommer problem med inträngande vatten i källaren på några ställen i samband med kraftigt regnväder. Filmning av dagvattenledningarna är utförd utan anmärkning dock kom man inte åt att filma de ledningar som går in under huset vid mangelrummet (S. Förstadsgatan 65 a). Problemet med vatteninträngning bör utredas och åtgärdas. Många av bostadsrättshavarna klagar på att de renoverade fönstren är otäta och dragiga. Fönstren är dock i övrigt i bra skick och ett byte av fönster bedöms inte av byggtekniska skäl erfordras inom en 15-års period. Balkongdörrarna är de som bedöms som sämst och som man bör räkna med att byta ut inom en 5-års period. Husen bedöms dock i övrigt som väl underhållna både utvändigt och invändigt och i det stora hela i bra skick.

6 JKS Total Consult AB Sidan 6 (14) BEDÖMNING AV STATUSEN PÅ OLIKA BYGGDELAR Fasader Tegelfasaderna bedöms vara i bra skick. Det förekommer på några ställen gamla mindre sättsprickor som idag inte behöver åtgärdas. På bottenvåningarna förekommer det på mindre ytor urfallna bruksfogar som bör lagas upp för att inte förvärras. Min bedömning är att tegelfasaderna inte behöver fogas om inom en 10-års period. Det finns en del sprickor och putsskador på de putsade grundsocklarna som måste ses över och lagas. Fönster och balkongdörrar De ombyggda fönstren bedöms rent byggtekniskt vara i acceptabelt bra skick även om fönstren inte har samma täthet och isolerförmåga som ett nytt fönster. Min bedömning är att fönstren inte behöver bytas ut inom en 15-års period. Balkongdörrarna bedöms av de flesta bostadsrättshavare som mycket dåliga och man bör därför byta ut dessa inom en 5-års period. Det förekommer färgavflagningar på fönsterblecken på enstaka fönster. Källarfönster har sedan denna besiktning utfördes blivit ommålade och bedöms nu vara i bra skick. Entréytterdörrar Det förekommer klotter på ytterdörrarna. Dörrarna är i behov av att slipas och inoljas Yttertak Yttertaken är i bra skick. Underlagstakpappen är i god kondition och har troligen blivit utbytt sedan husen byggdes. Man har även monterat tillträdes- och skyddsanordningar till skorstenarna på yttertaken. Takluckan för tillträde till yttertaket Havsuttern 17 saknar lås och karbinhake. Det förekommer mindre färgavflagningar på några av de plåtklädda skorstenarna. Det är dock problem med att målningsbättra Plåtisol eftersom den gamla färgen lätt lossnar när man påför den nya färgen. Det förekommer regnläckage vid de gamla takfönstren samt vid avloppsluftare. Detta bör utredas och åtgärdas. Vid förråd 71 i trappa 1a förekommer det ofta regnläckage vid avloppsluftaren. Balkonger Havsuttern 15 Balkongerna har nyare balkongräcken och efter renoveringen av stålbalkarna som utfördes i år så behöver dessa inte underhållas inom en 10-års period. Havsuttern 17 och 18 De ursprungliga balkongräckena har på utsidan klätts in med korrugerad lackerad aluminiumplåt samt har de flesta överliggarna på räckena klätts in med en lackerad U-plåt. De gamla balkongräckena har större rostskador samt finns det större färg- och rostskador på de flesta plåtbeslagen på balkongräckenas överliggare. Det finns begynnande rostskador på stålbalkarna runt balkongplattan. Det finns inga skador på undersidan av balkongplattorna. Min bedömning är att akuta brister enligt nedan åtgärdas och att en totalrenovering av balkongerna (nya räcken samt blästring och ommålning av stålbalkar) bör utföras inom en 10-års period.

7 JKS Total Consult AB Sidan 7 (14) Generellt Det saknas hålkäl mot husfasaden på några balkonger som innebär att man lätt får fuktinträngning i fasaden och därigenom färg och fuktskador på insidan av ytterväggen. Trapphus 1e Balkong mellan våning 3 och 4: Rostskador på stålbalk invid husliv där det finns urfallna bruksfogar. Trapphus 65a Våning 5: Fasadtegel går ända ned mot betongplattan utan hålkäl vilket har medfört urfallna bruksfogar samt fuktskador på insidan av ytterväggen. Trapphus 1a Balkonger på våning 3,5 och 4,5 saknar hålkäl. Trapphus 1b Balkong våning 3,5 och 2,5: Pågjutning spricker upp och lossnar inne vid dörrpartiet. Det saknas hålkäl mot fasad. Trapphus 1c Våning 2,5: Frostsprängning på tegelfasad nere vid balkongplattan p g a fuktinträngning Våning 3,5: Urfallna bruksfogar i tegelfasad. Trapphus 1d Våning 3,5: Sprucken lagning vid dörrparti. Våning 2,5: Balkongdörr behöver justeras, griper hårt. Hålkäl saknas. Trapphus 65b Våning 2,5: Urfallna bruksfogar runt sopnedkastluckan. Hängrännor och stuprör Hängrännor och stuprör är i gott skick. Vind Se yttertak. Källare Det finns normalt förekommande putsskador på källarytterväggar p g a av fuktinträngning genom källarytterväggen samt kapillär uppsugning av markfukt i grundmurarna. Det förekommer färgavflagningar på det målade källargolvet. Skadorna är av estetisk natur. Styrelsen kan därför ta beslut om putslagning och ommålning av källaren på rent estetiska och miljömässiga grunder. Det har förekommit vatteninträngning i källaren i samband med större regnväder. Det har då varit invid den södra husgaveln vid Solters plan 1e samt i mangelrummet mot gården vid Södra Förstadsgatan 65a. Förrådsdörr lgh 149 i 65A är uppbruten och skadad.

8 JKS Total Consult AB Sidan 8 (14) Tvättstugor Tvättstugorna bedöms vara i bra skick. Maskinerna byts ut löpande vid behov. 3 st tvättmaskiner är från 1998 och behöver troligen bytas ut inom en 5-års period. Centrifuger behöver inte bytas ut då de är trasiga eftersom nya tvättmaskiner även centrifugerar. Nr 3, 20A Källardörren är i sämre skick och i behov av byte eller renovering och ommålning. Tröskeln har rostskador. Nr 4, 20C Betongskada vid anslag till källarytterdörr. Ytterdörren är i sämre skick och i behov av byte eller renovering. Nr 5, 65C Begynnande putsskador på väggar ovanför klinkersockeln. Putsskador på vägg vid källarytterdörr. Det är inte drevat och fogat mellan dörrkarm och vägg. Trapphus Trapphusväggar är målade med Travertin-imitation. Det förekommer i varierande omfattning mindre färg- och putsskador samt finns det gamla omålade lagningar och ommålningar med varierande kvalitet. Min bedömning är att trapphusväggarna är i så bra skick att det inte är aktuellt med en totalrenovering och ommålning. Om man åtgärdar de lokala skador som finns idag så är en total renovering inte aktuell inom en 10-års period. Det saknas barnspärr på de öppningsbara fönstren i trapphusen. Bör åtgärdas omgående. Av de drygt 140 st lägenhetsytterdörrarna är 65 st utbytta mot säkerhetsytterdörrar. Det är ofta förekommande med sprickor i tak- och ytterväggvinklar på det översta vindsplanet. Trapphus 20A Färgskador på vänster vägg vid halvtrappan, entréplan från gatan. Det förekommer fula putslagningar, hål i puts, färgavflagningar samt putsskador vid lägenhetsytterdörrar. Trapphus 20B Fula kablar i takvinkeln på våning 5. Stora putsskador vid lägenhetsdörr 115. Trapphus 1e Våning 5: Omålad putslagning vid lägenhetsytterdörr. Vindsplan: Sprickor i vägg. Trapphus 65a Våning 5: Fuktskador på vägg vid balkong. Se under balkong ovan. Våning 2: Putsskada vid lägenhetsytterdörr. Bottenvåning: Enstaka mindre putsskador. Trapphus 1a Våning 2: Större putsskada ovanför lägenhetsdörr 62. Våning 4: Ful målningsbättring vid lägenhetsytterdörr. Mindre putsskada vid hissdörr. Våning 5: Ful målningsbättring vid lägenhetsytterdörr.

9 JKS Total Consult AB Sidan 9 (14) Trapphus 1b Våning 6: Sprickor i vägg och takvinkel. Våning 4: Putsskador vid lägenhetsytterdörr. Våning 2: Mindre omålad putslagning samt en mindre putsskada. Entréplan mot gatan: Ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Entré mot gården: Putsskada invid ytterdörren. Trapphus 1c Bottenvåning: Fula putslagningar vid dörr mot gård. Vid entré mot gatan finns en ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Putsskador på vägg runt entrédörr mot gatan. Från våning 2 till vinden så finns det fult lagade putsskador i båda hörnen mot ytterväggen. Våning 3: Ful putslagning vid lägenhetsdörr. Våning 4: Putsskada vid lägenhetsdörr. Våning 5: Putsskada vid lägenhetsdörr. Trapphus 65c Bottenvåning: Ful omålad putslagning vid nödsignal för hiss. Våning 1,5: Trasig glasruta. Våning 5: Fult lagad putslagning vid lägenhetsdörr. Trapphus 65b Våning 4,5: Omålade putslagningar samt sprickor Våning 4: Omålade putslagning båda sidor om lägenhetsdörr. Våning 2,5: Färgavflagning i tak Trapphus 1d Våning 3: Större avvikande ommålning av vägg mellan plan 2,5 och plan 3. Fult borrhål för porttelefon ovanför hissdörr. Våning 2: Omålad lagning av borrhål. Avvikande ommålning av vägg mellan plan 1,5 och plan 2. Bottenvåning: Ful putslagning vid hissdörr. Borrhål i vägg invid källardörr. Färg- och putsskador på vägg invid dörr mot gården. Vid entré mot gatan finns en ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Badrum De ursprungliga badrummen med inmurade badkar samt även de flesta ombyggda badrummen uppfyller inte dagens krav på vattentäta beklädnader på golv och väggar i våtutrymmen. Det finns därför stor risk för att det vid modern användning med duschning mot väggarna redan har uppstått eller kommer att uppstå fuktskador i väggar och golv. Även den gamla golvbrunnen av gjutjärn är otät om det blir stopp och vattnet stiger i brunnen. Man därför kräva att den enskilde bostadsrättshavaren bygger om sitt badrum så att de uppfyller dagens krav på tätskikt och som är godkänt av försäkringsbolagen. Om man tänker bygga om badrummen med kakelbeklädnad på vägg och klinkerbeläggning på golv så är reglerna från försäkringsbolagen mycket stränga för att försäkringen skall gälla vid en eventuell fuktskada i badrummet. Vid ombyggnaden måste man följa de branschregler som är framtagna av Byggkeramikrådet, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV, samt Boverkets Byggregler BBR 2006:12. Mitt råd är att man vid ombyggnad av badrummen anlitar ett av BBV godkänt och behörigt företag som lämnar ett kvalitetsdokument på utfört arbete samt en garantitid på minst 5 år. Det finns in-

10 JKS Total Consult AB Sidan 10 (14) formation att få på BBV:s hemsida Där finns alla regler samt vilka företag som är godkända och behöriga för våtrumsarbeten. Innan en ombyggnad av badrummen påbörjas så måste föreningen och styrelsen ha tagit beslut om hur man skall åtgärda de upprostade spillvattenledningarna. Om man skall byta ut avloppsrören så måste man samtidigt bygga om alla badrummen. I sådana fall skall normalt den enskilde bostadsrättshavaren själv svara för kostnaden att bygga om badrummet. Föreningen kan dock besluta att föreningen svarar för ombyggnadskostnaden för en viss bestämd grundstandard och att bostadsrättshavaren själv får en utökad standard. Rent byggtekniskt rekommenderar jag ett byte av avloppsrören eftersom man då vet att man slipper problem med dessa under ca 50 år. Det alternativ som finns om man inte vill bygga om alla badrum är att relina avloppsrören. Det kan utföras till en lägre kostnad än ett utbyte men man får endast en garantitid på 10 år. Ventilation Fastigheterna har självdragsventilation med frånluft från kök och badrum via kanaler i skorstenarna samt med tilluft via uteluftsdon (ventiler) i ytterväggar i sovrum och vardagsrum. Det innebär att ventilationen, framförallt under den varma årstiden, är mycket dålig. Det finns alltid en möjlighet att installera ett mekaniskt ventilationssystem men dels är det dyrt dels mycket utrymmeskrävande. En sådan installation görs normalt endast vid en eventuell totalombyggnad av en fastighet. Den enda förbättring man kan göra är att installera kolfilterfläktar i köken. Man bör tänka på att spisfläktar inte får kopplas in direkt på frånluftsventilen ovanför spisen. Det finns stor risk för att man då trycker in matos till sina grannar. Att montera en kanalfläkt (så kallad Pax-fläkt) i badrummen ger inte någon större effekt eftersom det är mycket svårt att trycka luften uppåt i en hög och smal skorstenskanal med en så liten fläkt. Ett mekaniskt ventilationssystem fungerar endast med en fläkt på toppen av skorstenen som skapar ett undertryck i kanalen. Elinstallationer Elinstallationer är ombyggda 1997 och i bra skick. VA-installationer Tappvattenledningar är utbytta år 1997 och därför i bra skick. Spillvattenledningar (avloppsrör från kök och badrum) har idag så hög ålder att de har stora korrosionsskador med mycket stor risk för läckage och fuktskador. Min rekommendation är att de snarast byts ut samtidigt som man bygger om badrummen. Vill man inte ta ett beslut att bygga om badrummen så återstår endast att utföra en relining av avloppsrören. Kostnaden för en relining är något lägre än ett utbyte men man riskerar att åtgärden måste göras om efter ca 10 år eller i värsta fall måste man då byta ut avloppsrören. Man kan inte relina de smalare avloppsrören till köken mer än en gång eftersom de då blir alltför trånga. Min bedömning är att man måste byta ut eller relina avloppsrören inom en 5-års period. Se även under badrum ovan. Dagvattenledningar renspolades och filmades år Det erfordras troligen en ombyggnad av dagvattenledning samt komplettering med en pumpbrunn utanför mangelrummet för att slippa regnvatteninträngningar i mangelrummet.

11 JKS Total Consult AB Sidan 11 (14) Värmeinstallationer Värmerör och radiatorer beräknas kunna vara i drift i ca 20 år till. Det finns idag endast en cirkulationspump för värmen och man bör därför installera en extra pump för att undvika driftavbrott om cirkulationspumpen går sönder. Värmeväxlarna är idag snart 30 år gamla och man bör räkna med att dessa behöver bytas ut inom en 10-års period Hissar Motorerna till hissarna har idag så hög ålder att de troligen måste bytas ut inom en 10-års period. Eftersom det finns nya krav på säkerhet beträffande grindar i hisskorgar som måste vara åtgärdade senast år 2012 så rekommenderar jag att man gör ett byte av motorer, linor, reglerutrustning, mm samt byte av grindar samt uppfräschning av hisskorgar senast år Min bedömning är att en totalrenovering av hissarna kostar ca kronor per styck inkl moms. Gård Innergården bedöms vara i gott skick och erfordrar därför inga större renoveringar inom en 10-års period. Lägenheter: specifika anmärkningar Lägenhet nr A Nedsliten tom lägenhet i behov av renovering. Slitna golvbeläggningar i kök och hall. Ursprunglig låg köksinredning. Gamla vitvaror. Sprickor i tak i vardagsrum och sovrum. Badrum i ursprungligt skick. Säkerhetsytterdörr Lägenhet nr B Badrum i ursprungligt skick dock nytt tvättställ och ny toalettstol. Balkong: Urfallna bruksfogar och skadade tegelstenar på fasaden. Kedja saknas på ventil i vardagsrum. Ursprunglig låg köksinredning. Ny gasspis. Säkerhetsytterdörr Lägenhet nr C Ursprunglig tunn lägenhetsytterdörr utan tätningslister. Badrum i ursprungligt skick men nyare kakelbeklädnad på vägg i 10 skift och däröver målad puts. Nyare tvättställ och toalettstol. Emaljskada i badkar vid utlopp. Ursprunglig köksinredning. Kolfilterfläkt. Lägenhet nr D och E sammanslagna Säkerhetsytterdörrar. Jordfelsbrytare finns. Ny köksinredning från Elspis, diskmaskin, kyl/frys och kolfilterfläkt. Badrum 1 är renoverat för ca år sedan. Duschplats istället för badkar. Klinkerbeklädnad på golv och kakelbeklädnad på väggar till höjden ca 2,1 meter och däröver målad puts. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Golvbrunnen är inte utbytt. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget.

12 JKS Total Consult AB Sidan 12 (14) Även badrum 2 har duschplats men med ursprunglig klinker och kakelbeklädnad. Ej utbytt golvbrunn. Tvättstället är löst. Färgavflagning på fönsterbleck i vardagsrum Lägenhet nr F Ursprunglig ytterdörr. Spricka i taket i vardagsrum. Urfallna bruksfogar på fasaden på balkongen. Badrummet är i ursprungligt skick med inmurat badkar men man har bytt ut kakelbeklädnaden på vägg till höjden 10 skift. Nyare tvättställ och ntoalettstol. Färgavflagningar i tak som kan bero på fuktskada från överliggande badrum. Ursprunglig köksinredning. Lägenhet nr G Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Lägenheten är ombyggd. Väggar mellan hall och vardagsrum är rivna. Marmorgolv monterat i hall, kök, sovrum och vardagsrum på träbjälklaget! Badrummet är renoverat med nytt kakel och nytt porslin men utan att man har tagit bort det gamla inmurade badkaret. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Köket är ombyggt med ny köksinredning. Frysen är placerad framför värmeradiatorn! Lägenhet nr H Säkerhetsytterdörr. Nytt parkettgolv i hall och vardagsrum. Badrummet är ombyggt till WC/Dusch med nytt kakel på golv och vägg samt ny toalettstol och nytt tvättställ. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Ny köksinredning i pentryt. Ny elspis. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på tilluftsventilen i yttervägg. Detta är inte tillåtet. Kan ge skador på fasaden. Lägenhet nr I och J sammanslagen Säkerhetsytterdörrar. Köket är renoverat med ny köksinredning, nytt parkettgolv, elspis, kyl/frys. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på frånluftsventilen för självdrag utan dragavbrott. Värmerör i möblerbar hall där radiator är demonterad är inte proppade. Badrum 1: Ombyggt till enbart WC. Helkaklat med nytt porslin. Den gamla golvbrunnen är kvar. Badrum 2: Är ombyggt med jacuzzi. Helkaklat. Paxfläkt är monterad på frånluftsventilen för självdrag. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Lägenhet nr K Säkerhetsytterdörr. Ny köksinredning. Gasspis, kyl/frys och diskmaskin som inte är inkopplad. Badrum är i ursprungligt skick med inmurat badkar. Nyare tvättställ och toalettstol. Målad väv på vägg ovanför kakel. Lägenhet nr L Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Badrum med WC/Dusch i ursprungligt skick. Gammal golvbrunn. Nyare tvättställ och toalettstol. Pentry med spishäll och litet kylskåp.

13 JKS Total Consult AB Sidan 13 (14) Lägenhet nr M Säkerhetsytterdörr. Badrummet är ombyggt för ca 8 år sedan. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Ny köksinredning, Klinkergolv, keramikhäll med ugn, kyl/frys, diskmaskin och kolfilterfläkt. Färgavflagning på fönsterbleck i vardagsrum. Lägenhet nr N Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Ny köksinredning. Naturstensplattor på golv, elspis med glashäll, Diskmaskin och kyl/frys. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på frånluftsventilen för självdrag. JR Byggnads AB har lämnat kvar byggmaterial på balkongen! Badrummet är ombyggt med helkaklade golv och väggar och fristående badkar. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget.

14 JKS Total Consult AB Sidan 14 (14) Framtida underhållsbehov En rullande 10-årig underhållsplan, för periodiskt planerat underhåll, bör alltid upprättas. En underhållsplan är aldrig statisk utan skall alltid revideras om nya fakta kommer fram eller prioriteringar förändras. Beträffande sådana underhållsåtgärder för vilka bostadsrättshavarna själv ansvarar kan man lämpligen göra en gemensam upphandling i föreningens regi för att få lägre priser och kanske en bättre kvalitet. I nedanstående förslag till underhållsplan är endast medtaget sådant för vilket föreningen har underhållsansvaret. I underhållsplanen är inte medtaget löpande reparationer för akuta mindre skador. Underhållsplanen är gjord utifrån en rent byggteknisk bedömning. Föreningen och styrelsen bör därför själv komplettera underhållsplanen med sådana åtgärder som är rent estetiskt eller miljömässigt grundade. Kostnader är angivna i dagens prisnivå och inklusive moms och byggherrekostnader. Förslag till underhållsplan: År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År År År År År År 2018 Relining av spillvattenledningar från överkant källargolv och upp till avloppsluftare. Kostnad ca kronor. Byte av avloppsrören samt en ombyggnad av badrummen bedöms kosta ca 24 miljoner kronor. Åtgärder för att förhindra vatteninträngning i källaren. Kostnad ca kronor Byte av balkongdörrar till lägenheter. Kostnad ca kronor. Byte av 3 st tvättmaskiner. Kostnad ca kronor. Översyn av värmesystemet samt ny cirkulationspump och byte av värmevä x- lare. Kostnad ca kronor Renovering av hissar. Nya motorer, linor, reglerutrustning, mm samt nya grindar i hisskorgar och uppfräschning av hisskorgar. Kostnad ca kronor. Renovering av 119 balkonger på Havsuttern 17 och 18 med nya balkongräcken. Kostnad ca kronor. Malmö den 30 juli 2008 J. Kenneth Svensson JKS Total Consult AB

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 334012 1 (14) Göran Ingelhammar Besiktningsman Hifab AB BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 Teknisk besiktning vid ombildning till Brf. Fastighet: Brämaregården 12:24 Göteborg Utlåtande

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå

Kneippbadens Konsultbyrå Kneippbadens Konsultbyrå N ORRKÖPING SKIDBAC K E N 1 Grönhögsgatan 7, 603 54 Norrköping Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Augusti 2014 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-08-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE Fastighetsbeteckning: Orminge 50:7 Adress / Ort: Sjöängsvägen 12 132 34 Saltsjö-Boo Fastighetsägare: Petra & Herald Ruiter Uppdragsgivare: Petra & Herald Ruiter Närvarande

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

I Besiktningar in Focus I

I Besiktningar in Focus I I Besiktningar in Focus I U P P S AL A NÅNTUNA 25:18 Spetsvägen 36 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2012 Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov Överlåtelsebesiktning för säljare Maj 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 TEKNISK STATUSBESIKTNING Bilaga till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan Datum 15 06 11 Samuel Permans gata 2 Tel. 063-12 35 30, 070-632 19 19 Orgnr: 556669-0144 831 01 Östersund

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Sandelsgatan 14. Sandelsgatan 14. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Nedre Gärdet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Uteplats i söderläge mot inhägnad innergård med inglasad balkongdel.

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Asken 1, Kungsvägen 1 P, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Annie Goldman Uppdragsgivare Annie Goldman Närvarande vid besiktningen Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-03-23 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Kattastrand 2:7 Nickebostrand 16, 871 65 Härnösand Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15 Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (3 sovrum) / 126 m² Område Degerängen Tillträde tidigast 2013-06-03 " Det bästa med detta boendet är köket och badrummet, men även att huset är lagom

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Storängsvägen 86 Vendelsö

Storängsvägen 86 Vendelsö VENDELSÖ 3:1421 Storängsvägen 86 Vendelsö Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET Detta exempelprotokoll har vi på Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB sammanställt för att underlätta för er säljare och köpare. En överlåtelsebesiktning

Läs mer

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn.

ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. B ostadshus vid Ringvägen 36 i Mariehamn. Renoverat hus i lättbetong i I-plan med källare. Ca 150 m 2 i markplan och ca 125 m 2 i källarplan. Fjärrvärme, kommunalt vatten och kommunalt avlopp. 705 m 2

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 65.7 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Öppen och ljus lägenhet med gångavstånd till Avenyn, Centralstationen och Nordstan.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Vreta Klosters Berg 3:55

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Vreta Klosters Berg 3:55 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Vreta Klosters Berg 3:55 Blackbäcksvägen 17, 590 77 VRETA KLOSTER Uppdragsnummer: 8350 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt gavelradhus. Huset är i gott skick.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bjarmaland 16, Karlsrovägen 37, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Susanna Fritzdorf Uppdragsgivare Susanna Fritzdorf Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf Per

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bobergsängen 3 E Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55.8 m² Område Slottsstaden - Pildammsparken. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Bobergsängen 3 E Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55.8 m² Område Slottsstaden - Pildammsparken. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55.8 m² Område Slottsstaden - Pildammsparken " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En charmig lägenhet där ljuset flödar igenom. Härlig

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Axmarstig 208 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Gatuadress Axmarstig 208 enligt överenskommelse Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Stor byggnad i idyllisk

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

U P P S AL A Å R S TA 8 7 : 2 0 Hjortrongatan 58, Uppsala

U P P S AL A Å R S TA 8 7 : 2 0 Hjortrongatan 58, Uppsala U P P S AL A Å R S TA 8 7 : 2 0 Hjortrongatan 58, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

schildts i åstorp ab

schildts i åstorp ab Exemplet 1, Småstad Överlåtelsebesiktning för köpare schildts i åstorp ab 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Granskning av tillhandahållna handlingar samt information om byggnaden. 2. Okulär besiktning 3. Riskanalys

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun. Jan Andersson. Johan Reuterling, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun. Jan Andersson. Johan Reuterling, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Polkan 38, Aprilvägen 23, Västra Vallabrink, Täby kommun Lagfaren ägare Anne Andersson Uppdragsgivare Jan Andersson Närvarande vid besiktningen Jan Andersson Johan Reuterling,

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Skattbondevägen 4. Storlek 5 rum (3 sovrum) / 149 m² Område Fresta Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Skattbondevägen 4. Storlek 5 rum (3 sovrum) / 149 m² Område Fresta Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Upplands Väsby Storlek 5 rum (3 sovrum) / 149 m² Område Fresta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med direkt närhet till förskolor och skola.

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

Borggården 4. Län Skåne Gatuadress Borggården 4 Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast

Borggården 4. Län Skåne Gatuadress Borggården 4 Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 4.0 rum / 100 m² Område Kunskapsskolan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Bostad om ca 100 kvm som tidigare

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Fredsgatan 5 Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Charmig villa med stor tomt! Charmig 40-tals villa på

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer