JKS Total Consult AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JKS Total Consult AB"

Transkript

1 JKS Total Consult AB KRONBORGSVÄGEN 10 C MALMÖ Bostadsrättsföreningen Havsuttern i Malmö Organisationsnr: Fastigheterna Malmö Havsuttern 15, 17 och 18 UTLÅTANDE ÖVER UNDERHÅLLSBESIKTNING OCH Antal blad: 14 Upprättad av JKS Total Consult AB Civilingenjör J. Kenneth Svensson

2 JKS Total Consult AB Sidan 2 (14) Besiktningsobjekt Beställare Fastighetsbeteckning: Malmö Havsuttern 15, 17 och 18 Namn: Brf Havsuttern Adress: Södra Förstadsgatan 65 a-c, Solters plan 1 a-e och Ombud: Ordf. Bo Carlstedt Möllevångsgatan 20 a- c Adress: Solters plan 1e, Malmö Tel: Besiktningsman: Civilingenjör J. Kenneth Svensson Närvarande: Bo Carlstedt Besiktningsdagar: Tisdagen den 11 november 2007 Klockslag: Onsdagen den 16 april , Onsdagen den 23 april Tisdagen den 29 juli UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL Genom granskning av tillhandahållna handlingar, muntliga informationer samt okulär besiktning av fa s- tigheten skall besiktningsmannen lämna ett utlåtande rörande fastighetens underhållsstatus. Utlåtandet skall omfatta konstaterade fel och brister på grund av bristande underhåll samt skador förorsakade av hyresgäster eller utomstående. Vid besiktningen genomfördes syn av allmänna utrymmen såsom trapphus, källare, garage, vind och de utrymmen som var åtkomliga samt av bostadsrättsföreningen utvalda lokaler och lägenheter. Vid besiktningen genomför besiktningsmannen en byggteknisk okulär undersökning av fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället. Besiktningen är en byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaderna faller utanför besiktningen. Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller besiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder. I besiktningen ingår inte miljöinventering inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Särskilt avtal om sådan åtgärd kan dock överenskommas. Tillhandahållna handlingar och uppgifter: Arkivritningar (plan-, fasad- och sektionsritningar) daterade maj - november Värmeväxlare i fjärrvärmecentralen byttes ut år Nytt styrsystem för hissar installerades år År 1990 renoverades fönster och balkongdörrar genom att man bytte ut ytterbågen mot en aluminiumbåge med isolerglasruta samt klädde utsidan av karmen med aluminiumplåt. Termostatventiler monterades på värmeradiatorer år Elinstallationer i fastigheten byggdes om år Tappvattenledningar, både kallt och va rmt, byttes ut år Avloppsrör från badkar byttes ut år Spillvattenledningar spolades år Källartrappor byggdes om år Ny membranisolering år 2008.på terrasser (våning 5) till fastigheterna Havsuttern 15 och 17. Stålbalkar på balkonger till fastigheten Havsuttern 15 blästrades och ommålades år Dagvattenledningar renspolades och filmades år 2008.

3 JKS Total Consult AB Sidan 3 (14) Byggnadsbeskrivning Byggnadsbeskrivningen bygger på handlingar och uppgifter enligt ovan samt på besiktningsmannens egna iakttagelser vid okulärbesiktningen. Byggnadsår: Hustyp: Källarstomme: Stomme ovan mark: Fasadbeklädnad: Bjälklag över källare: Mellanbjälklag: Byggnaderna blev uppförda år och ritades av Malmöarkitekten Fritz Österlind ( ). Objektet består av tre skilda fastigheter Havsuttern 15, 17 och 18. Havsuttern 15 har adressen Södra Förstadsgatan 65 b och c. Havsuttern 17 har adressen Södra Förstadsgatan 65 a och Solters plan 1 a e. Havsuttern 18 har adressen Möllevångsgatan 20 a c. På varje fastighet är uppfört ett flerbostadshus i 5 våningar med källare och vind. På bottenvåningarna mot Södra Förstadsgatan är inrett butikslokaler. Grundläggning har skett på utbredda betongsulor under källarytterväggar och bärande källarinnerväggar. Källarytterväggar av platsgjuten betong och källarinnerväggar av tegelmurverk Bärande ytter- och innerväggar av tegelmurverk. På våning 5 där det finns indragna terrasser är ytterväggarna av platsgjuten betong. Gult fasadtegel. Bottenvåningen i butiksfasader är beklädd med bruna klinkerplattor. Stålbalklag (stålbalkar med mellanliggande platsgjutna betongplattor) och ett uppreglat träövergolv. Träbjälklag. Badrumsbjälklag och i vissa lägenheter även hallgolv är platsgjutna betongbjälklag. Över våning 4 där det finns indragna terrasser på våning 5 finns det ett stålbalklag med uppreglat träövergolv. Taktyp och taktäckning: Taket är utformat som ett sadeltak med ca 45 o taklutning. Takstolar av trä med underlagstak av spontade takbrädor och påspikad underlagstakpapp. Taktäckning av enkupiga falsade tegeltakpannor. Trapphus: Hissar: Fönster och balkongdörrar: Balkonger: 11 st Trapphus. Trapphusen har cementmosaikbeläggning på trapplöp och cementmosaikplattor på vilplan. Väggarna är målade med Travertin-imitation. Det finns ursprungliga hissar i varje trapphus som går från bottenvåningen till våning st hissar. Ursprungliga inåtgående, sidohängda och kopplade tvålufts träfönster har år 1990 renoverats genom att man har bytt ut ytterbågen mot en vitlackerad aluminiumbåge samt klätt utsidan av karmen med vitlackerad aluminiumplåt. Ytter- och innerbågar är glasade med enkelglas. Balkongerna har bärning av i fasaden och bjälklaget inspända stålbalkar. Mellan stålbalkarna av U-profil finns en platsgjuten betongplatta. Havsuttern 15 har 12 st balkonger till lägenheter samt 6 st vädringsbalkonger till trapphus. Havsuttern 17 har 53 st balkonger till lägenheter samt 19 st vädringsbalkonger till trapphus.

4 JKS Total Consult AB Sidan 4 (14) Havsuttern 18 har 36 st balkonger till lägenheter samt 9 st vädringsbalkonger till trapphus. Terrasser: Sophantering: Värmesystem: Ventilationssystem: Vatten och avlopp: Elinstallationer: Gas: Vind: Källare: Tvättstuga: Lägenheter: På Havsuttern 15 och 17 finns det indragna takterrasser till vissa lägenheter. Havsuttern har 15 har 5 st takterrasser till tre lägenheter samt en allmän takterrass. Havsuttern 17 har 4 st takterrasser till 3 lägenheter. Sopnedkast för hushållssopor som är placerade ute på vädringsbalkongerna. Sopnedkasten som tidigare har gått ned till ett soprum i källaren har i efterhand flyttats upp till ett soprum på bottenvåningen med dörr ut mot innergården. På innergården finns ett inplankat utrymme för sopsortering. Det finns kärl för pappersförpackningar, tidningar, lysrör, glödlampor, batterier samt plast-, metall och glasförpackningar. Uppvärmning sker med fjärrvärme som distribueras via ett vattenburet radiatorsystem. Värmeväxlare är från Värmesystemet med radiatorer och värmerör är från byggtiden Termostatreglerade ventiler är monterade på radiatorerna år Självdragsventilation. Uteluft tillförs genom ventiler i fasad. I vissa lägenheter har man monterat kolfilterfläktar i köken men även spisfläktar som är kopplade direkt på ventilen för självdrag utan dragavbrott. Kommunalt vatten och avlopp. Tappvarmvatten värms upp med fjärrvärme. Tappvattenledningar är utbytta år 1997 till kopparledningar. De vertikala vattenstammarna är placerade i trapphusen. Elinstallationer är från Elcentraler i lägenheter med automatsäkringar (3-fas 380 volt). En del lägenheter har jordfelsbrytare. Fastigheterna är anslutna till Eons naturgasnät. Vinden är inredd med lägenhetsförråd samt brytskiverum för hissar. Målade betonggolv och målade tak och väggar. Källaren är inredd med lägenhetsförråd, hissmaskinrum, elcentraler och tvättstugor. Undercentral för fjärrvärme finns i källaren på fastigheten Havsuttern 17. Det finns 5 st tvättstugor. 2 st i Havsuttern 17, 2 st i Havsuttern 18 och 1 st i Havsuttern 15. Tvättstugorna har klinkerbeläggning på golv, klinkersockel samt målade väggar och tak. Tvättstugorna är utrustade med 2 st tvättmaskiner, en torktumlare, elmangel och tvättho. I tre tvättstugor finns det en centrifug. Separat torkrum med avfuktare. Tvättmaskiner och torktumlare har varierande ålder från 1998 till Lägenheterna har i huvudsak följande golvbeläggningar: Fiskbensmönstrade ekparkettgolv i matrum/sovrum, vardagsrum och hall. Frilagda och slipade furugolv, plastmattor eller plastlaminatgolv i tambur, sovrum och kök och i enstaka fal även i sovrum, hall och vardagsrum. Badrummen är i de flesta lägenheter i ursprungligt skick med inmurade emaljerade gjutjärnsbadkar. Sintrade plattor på golv framför badkaret och kakelbeklädnad på väggar till höjden ca 1,4 meter och däröver målad puts. Ursprunglig golvbrunn av gjutjärn.

5 JKS Total Consult AB Sidan 5 (14) Köken är utrustade med gas- eller elspis och kyl/frys. Köken har i de flesta lägenheter skåpsinredning från byggtiden Men ett flertal kök är ombyggda med ny skåpsinredning. Lägenhetsfördelning: 1 st 1 rum och kokskåp 1 st 1 rum och kokvrå 47 st 1 rum och kök 74 st 2 rum och kök 1 st 2 ½ rum och kök 14 st 3 rum och kök 1 st 3 ½ rum och kök 1 st 4 rum och kök Totalt 140 st lägenheter med en total boarea av ca kvm. Följande lägenheter var utvalda av föreningen för besiktning: Lägenhet nr 5, 24, 62, 70, 76, 85, 107, 112, 114, 139 och 159. Lokaler: Garage: Innergård: Övrigt: Det finns 8 st butiks- och kontorslokaler med en total lokalarea av ca 564 kvm Nej På innergården finns gräs- och planteringsytor med buskar och perenner. Gångytor är belagda med asfalt och betongplattor. Innergården har inretts med 8 st cykelskärmtak samt 4 st uteplatser belagda med betongsten och försedda med utemöbler. Det finns även en förrådsbyggnad i trä samt miljöstation för sopsortering. Det finns även en inhägnad grönyta som är belägen mellan fastigheterna och som är en gemensamhetsanläggning med grannfastigheten Havsuttern 16. Porttelefon. Kabel-TV via ComHem. Bredband via Ownit. Kortfattade synpunkter på fastighetens skick och underhållsstatus Det allmänna intrycket är att det är för byggnadstiden välbyggda fastigheter med gängse standard beträffande valda material i stomme, tak och fasader. Fastigheten har renoverats löpande vid behov. Tappvattenledningar är utbytta men tyvärr bytte man inte samtidigt ut spillvattenledningarna. Fastigheten har idag en så hög ålder att man måste räkna med att det snart kommer att bli stora problem med läckande avloppsrör. De ursprungliga badrummen uppfyller inte dagens krav beträffande vattentäta beklädnader i våtutrymmen och innebär därför en stor risk för att det finns eller kommer att uppstå vattenskador. Även de badrum som är renoverade är inte utförda på ett försäkringsbolagen godkänt sätt. Oftast har man inte bytt ut den gamla golvbrunnen av gjutjärn när man renoverat badrummen. Det förekommer problem med inträngande vatten i källaren på några ställen i samband med kraftigt regnväder. Filmning av dagvattenledningarna är utförd utan anmärkning dock kom man inte åt att filma de ledningar som går in under huset vid mangelrummet (S. Förstadsgatan 65 a). Problemet med vatteninträngning bör utredas och åtgärdas. Många av bostadsrättshavarna klagar på att de renoverade fönstren är otäta och dragiga. Fönstren är dock i övrigt i bra skick och ett byte av fönster bedöms inte av byggtekniska skäl erfordras inom en 15-års period. Balkongdörrarna är de som bedöms som sämst och som man bör räkna med att byta ut inom en 5-års period. Husen bedöms dock i övrigt som väl underhållna både utvändigt och invändigt och i det stora hela i bra skick.

6 JKS Total Consult AB Sidan 6 (14) BEDÖMNING AV STATUSEN PÅ OLIKA BYGGDELAR Fasader Tegelfasaderna bedöms vara i bra skick. Det förekommer på några ställen gamla mindre sättsprickor som idag inte behöver åtgärdas. På bottenvåningarna förekommer det på mindre ytor urfallna bruksfogar som bör lagas upp för att inte förvärras. Min bedömning är att tegelfasaderna inte behöver fogas om inom en 10-års period. Det finns en del sprickor och putsskador på de putsade grundsocklarna som måste ses över och lagas. Fönster och balkongdörrar De ombyggda fönstren bedöms rent byggtekniskt vara i acceptabelt bra skick även om fönstren inte har samma täthet och isolerförmåga som ett nytt fönster. Min bedömning är att fönstren inte behöver bytas ut inom en 15-års period. Balkongdörrarna bedöms av de flesta bostadsrättshavare som mycket dåliga och man bör därför byta ut dessa inom en 5-års period. Det förekommer färgavflagningar på fönsterblecken på enstaka fönster. Källarfönster har sedan denna besiktning utfördes blivit ommålade och bedöms nu vara i bra skick. Entréytterdörrar Det förekommer klotter på ytterdörrarna. Dörrarna är i behov av att slipas och inoljas Yttertak Yttertaken är i bra skick. Underlagstakpappen är i god kondition och har troligen blivit utbytt sedan husen byggdes. Man har även monterat tillträdes- och skyddsanordningar till skorstenarna på yttertaken. Takluckan för tillträde till yttertaket Havsuttern 17 saknar lås och karbinhake. Det förekommer mindre färgavflagningar på några av de plåtklädda skorstenarna. Det är dock problem med att målningsbättra Plåtisol eftersom den gamla färgen lätt lossnar när man påför den nya färgen. Det förekommer regnläckage vid de gamla takfönstren samt vid avloppsluftare. Detta bör utredas och åtgärdas. Vid förråd 71 i trappa 1a förekommer det ofta regnläckage vid avloppsluftaren. Balkonger Havsuttern 15 Balkongerna har nyare balkongräcken och efter renoveringen av stålbalkarna som utfördes i år så behöver dessa inte underhållas inom en 10-års period. Havsuttern 17 och 18 De ursprungliga balkongräckena har på utsidan klätts in med korrugerad lackerad aluminiumplåt samt har de flesta överliggarna på räckena klätts in med en lackerad U-plåt. De gamla balkongräckena har större rostskador samt finns det större färg- och rostskador på de flesta plåtbeslagen på balkongräckenas överliggare. Det finns begynnande rostskador på stålbalkarna runt balkongplattan. Det finns inga skador på undersidan av balkongplattorna. Min bedömning är att akuta brister enligt nedan åtgärdas och att en totalrenovering av balkongerna (nya räcken samt blästring och ommålning av stålbalkar) bör utföras inom en 10-års period.

7 JKS Total Consult AB Sidan 7 (14) Generellt Det saknas hålkäl mot husfasaden på några balkonger som innebär att man lätt får fuktinträngning i fasaden och därigenom färg och fuktskador på insidan av ytterväggen. Trapphus 1e Balkong mellan våning 3 och 4: Rostskador på stålbalk invid husliv där det finns urfallna bruksfogar. Trapphus 65a Våning 5: Fasadtegel går ända ned mot betongplattan utan hålkäl vilket har medfört urfallna bruksfogar samt fuktskador på insidan av ytterväggen. Trapphus 1a Balkonger på våning 3,5 och 4,5 saknar hålkäl. Trapphus 1b Balkong våning 3,5 och 2,5: Pågjutning spricker upp och lossnar inne vid dörrpartiet. Det saknas hålkäl mot fasad. Trapphus 1c Våning 2,5: Frostsprängning på tegelfasad nere vid balkongplattan p g a fuktinträngning Våning 3,5: Urfallna bruksfogar i tegelfasad. Trapphus 1d Våning 3,5: Sprucken lagning vid dörrparti. Våning 2,5: Balkongdörr behöver justeras, griper hårt. Hålkäl saknas. Trapphus 65b Våning 2,5: Urfallna bruksfogar runt sopnedkastluckan. Hängrännor och stuprör Hängrännor och stuprör är i gott skick. Vind Se yttertak. Källare Det finns normalt förekommande putsskador på källarytterväggar p g a av fuktinträngning genom källarytterväggen samt kapillär uppsugning av markfukt i grundmurarna. Det förekommer färgavflagningar på det målade källargolvet. Skadorna är av estetisk natur. Styrelsen kan därför ta beslut om putslagning och ommålning av källaren på rent estetiska och miljömässiga grunder. Det har förekommit vatteninträngning i källaren i samband med större regnväder. Det har då varit invid den södra husgaveln vid Solters plan 1e samt i mangelrummet mot gården vid Södra Förstadsgatan 65a. Förrådsdörr lgh 149 i 65A är uppbruten och skadad.

8 JKS Total Consult AB Sidan 8 (14) Tvättstugor Tvättstugorna bedöms vara i bra skick. Maskinerna byts ut löpande vid behov. 3 st tvättmaskiner är från 1998 och behöver troligen bytas ut inom en 5-års period. Centrifuger behöver inte bytas ut då de är trasiga eftersom nya tvättmaskiner även centrifugerar. Nr 3, 20A Källardörren är i sämre skick och i behov av byte eller renovering och ommålning. Tröskeln har rostskador. Nr 4, 20C Betongskada vid anslag till källarytterdörr. Ytterdörren är i sämre skick och i behov av byte eller renovering. Nr 5, 65C Begynnande putsskador på väggar ovanför klinkersockeln. Putsskador på vägg vid källarytterdörr. Det är inte drevat och fogat mellan dörrkarm och vägg. Trapphus Trapphusväggar är målade med Travertin-imitation. Det förekommer i varierande omfattning mindre färg- och putsskador samt finns det gamla omålade lagningar och ommålningar med varierande kvalitet. Min bedömning är att trapphusväggarna är i så bra skick att det inte är aktuellt med en totalrenovering och ommålning. Om man åtgärdar de lokala skador som finns idag så är en total renovering inte aktuell inom en 10-års period. Det saknas barnspärr på de öppningsbara fönstren i trapphusen. Bör åtgärdas omgående. Av de drygt 140 st lägenhetsytterdörrarna är 65 st utbytta mot säkerhetsytterdörrar. Det är ofta förekommande med sprickor i tak- och ytterväggvinklar på det översta vindsplanet. Trapphus 20A Färgskador på vänster vägg vid halvtrappan, entréplan från gatan. Det förekommer fula putslagningar, hål i puts, färgavflagningar samt putsskador vid lägenhetsytterdörrar. Trapphus 20B Fula kablar i takvinkeln på våning 5. Stora putsskador vid lägenhetsdörr 115. Trapphus 1e Våning 5: Omålad putslagning vid lägenhetsytterdörr. Vindsplan: Sprickor i vägg. Trapphus 65a Våning 5: Fuktskador på vägg vid balkong. Se under balkong ovan. Våning 2: Putsskada vid lägenhetsytterdörr. Bottenvåning: Enstaka mindre putsskador. Trapphus 1a Våning 2: Större putsskada ovanför lägenhetsdörr 62. Våning 4: Ful målningsbättring vid lägenhetsytterdörr. Mindre putsskada vid hissdörr. Våning 5: Ful målningsbättring vid lägenhetsytterdörr.

9 JKS Total Consult AB Sidan 9 (14) Trapphus 1b Våning 6: Sprickor i vägg och takvinkel. Våning 4: Putsskador vid lägenhetsytterdörr. Våning 2: Mindre omålad putslagning samt en mindre putsskada. Entréplan mot gatan: Ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Entré mot gården: Putsskada invid ytterdörren. Trapphus 1c Bottenvåning: Fula putslagningar vid dörr mot gård. Vid entré mot gatan finns en ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Putsskador på vägg runt entrédörr mot gatan. Från våning 2 till vinden så finns det fult lagade putsskador i båda hörnen mot ytterväggen. Våning 3: Ful putslagning vid lägenhetsdörr. Våning 4: Putsskada vid lägenhetsdörr. Våning 5: Putsskada vid lägenhetsdörr. Trapphus 65c Bottenvåning: Ful omålad putslagning vid nödsignal för hiss. Våning 1,5: Trasig glasruta. Våning 5: Fult lagad putslagning vid lägenhetsdörr. Trapphus 65b Våning 4,5: Omålade putslagningar samt sprickor Våning 4: Omålade putslagning båda sidor om lägenhetsdörr. Våning 2,5: Färgavflagning i tak Trapphus 1d Våning 3: Större avvikande ommålning av vägg mellan plan 2,5 och plan 3. Fult borrhål för porttelefon ovanför hissdörr. Våning 2: Omålad lagning av borrhål. Avvikande ommålning av vägg mellan plan 1,5 och plan 2. Bottenvåning: Ful putslagning vid hissdörr. Borrhål i vägg invid källardörr. Färg- och putsskador på vägg invid dörr mot gården. Vid entré mot gatan finns en ful avvikande betonglagning istället för cementmosaik runt skrapmattan. Badrum De ursprungliga badrummen med inmurade badkar samt även de flesta ombyggda badrummen uppfyller inte dagens krav på vattentäta beklädnader på golv och väggar i våtutrymmen. Det finns därför stor risk för att det vid modern användning med duschning mot väggarna redan har uppstått eller kommer att uppstå fuktskador i väggar och golv. Även den gamla golvbrunnen av gjutjärn är otät om det blir stopp och vattnet stiger i brunnen. Man därför kräva att den enskilde bostadsrättshavaren bygger om sitt badrum så att de uppfyller dagens krav på tätskikt och som är godkänt av försäkringsbolagen. Om man tänker bygga om badrummen med kakelbeklädnad på vägg och klinkerbeläggning på golv så är reglerna från försäkringsbolagen mycket stränga för att försäkringen skall gälla vid en eventuell fuktskada i badrummet. Vid ombyggnaden måste man följa de branschregler som är framtagna av Byggkeramikrådet, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV, samt Boverkets Byggregler BBR 2006:12. Mitt råd är att man vid ombyggnad av badrummen anlitar ett av BBV godkänt och behörigt företag som lämnar ett kvalitetsdokument på utfört arbete samt en garantitid på minst 5 år. Det finns in-

10 JKS Total Consult AB Sidan 10 (14) formation att få på BBV:s hemsida Där finns alla regler samt vilka företag som är godkända och behöriga för våtrumsarbeten. Innan en ombyggnad av badrummen påbörjas så måste föreningen och styrelsen ha tagit beslut om hur man skall åtgärda de upprostade spillvattenledningarna. Om man skall byta ut avloppsrören så måste man samtidigt bygga om alla badrummen. I sådana fall skall normalt den enskilde bostadsrättshavaren själv svara för kostnaden att bygga om badrummet. Föreningen kan dock besluta att föreningen svarar för ombyggnadskostnaden för en viss bestämd grundstandard och att bostadsrättshavaren själv får en utökad standard. Rent byggtekniskt rekommenderar jag ett byte av avloppsrören eftersom man då vet att man slipper problem med dessa under ca 50 år. Det alternativ som finns om man inte vill bygga om alla badrum är att relina avloppsrören. Det kan utföras till en lägre kostnad än ett utbyte men man får endast en garantitid på 10 år. Ventilation Fastigheterna har självdragsventilation med frånluft från kök och badrum via kanaler i skorstenarna samt med tilluft via uteluftsdon (ventiler) i ytterväggar i sovrum och vardagsrum. Det innebär att ventilationen, framförallt under den varma årstiden, är mycket dålig. Det finns alltid en möjlighet att installera ett mekaniskt ventilationssystem men dels är det dyrt dels mycket utrymmeskrävande. En sådan installation görs normalt endast vid en eventuell totalombyggnad av en fastighet. Den enda förbättring man kan göra är att installera kolfilterfläktar i köken. Man bör tänka på att spisfläktar inte får kopplas in direkt på frånluftsventilen ovanför spisen. Det finns stor risk för att man då trycker in matos till sina grannar. Att montera en kanalfläkt (så kallad Pax-fläkt) i badrummen ger inte någon större effekt eftersom det är mycket svårt att trycka luften uppåt i en hög och smal skorstenskanal med en så liten fläkt. Ett mekaniskt ventilationssystem fungerar endast med en fläkt på toppen av skorstenen som skapar ett undertryck i kanalen. Elinstallationer Elinstallationer är ombyggda 1997 och i bra skick. VA-installationer Tappvattenledningar är utbytta år 1997 och därför i bra skick. Spillvattenledningar (avloppsrör från kök och badrum) har idag så hög ålder att de har stora korrosionsskador med mycket stor risk för läckage och fuktskador. Min rekommendation är att de snarast byts ut samtidigt som man bygger om badrummen. Vill man inte ta ett beslut att bygga om badrummen så återstår endast att utföra en relining av avloppsrören. Kostnaden för en relining är något lägre än ett utbyte men man riskerar att åtgärden måste göras om efter ca 10 år eller i värsta fall måste man då byta ut avloppsrören. Man kan inte relina de smalare avloppsrören till köken mer än en gång eftersom de då blir alltför trånga. Min bedömning är att man måste byta ut eller relina avloppsrören inom en 5-års period. Se även under badrum ovan. Dagvattenledningar renspolades och filmades år Det erfordras troligen en ombyggnad av dagvattenledning samt komplettering med en pumpbrunn utanför mangelrummet för att slippa regnvatteninträngningar i mangelrummet.

11 JKS Total Consult AB Sidan 11 (14) Värmeinstallationer Värmerör och radiatorer beräknas kunna vara i drift i ca 20 år till. Det finns idag endast en cirkulationspump för värmen och man bör därför installera en extra pump för att undvika driftavbrott om cirkulationspumpen går sönder. Värmeväxlarna är idag snart 30 år gamla och man bör räkna med att dessa behöver bytas ut inom en 10-års period Hissar Motorerna till hissarna har idag så hög ålder att de troligen måste bytas ut inom en 10-års period. Eftersom det finns nya krav på säkerhet beträffande grindar i hisskorgar som måste vara åtgärdade senast år 2012 så rekommenderar jag att man gör ett byte av motorer, linor, reglerutrustning, mm samt byte av grindar samt uppfräschning av hisskorgar senast år Min bedömning är att en totalrenovering av hissarna kostar ca kronor per styck inkl moms. Gård Innergården bedöms vara i gott skick och erfordrar därför inga större renoveringar inom en 10-års period. Lägenheter: specifika anmärkningar Lägenhet nr A Nedsliten tom lägenhet i behov av renovering. Slitna golvbeläggningar i kök och hall. Ursprunglig låg köksinredning. Gamla vitvaror. Sprickor i tak i vardagsrum och sovrum. Badrum i ursprungligt skick. Säkerhetsytterdörr Lägenhet nr B Badrum i ursprungligt skick dock nytt tvättställ och ny toalettstol. Balkong: Urfallna bruksfogar och skadade tegelstenar på fasaden. Kedja saknas på ventil i vardagsrum. Ursprunglig låg köksinredning. Ny gasspis. Säkerhetsytterdörr Lägenhet nr C Ursprunglig tunn lägenhetsytterdörr utan tätningslister. Badrum i ursprungligt skick men nyare kakelbeklädnad på vägg i 10 skift och däröver målad puts. Nyare tvättställ och toalettstol. Emaljskada i badkar vid utlopp. Ursprunglig köksinredning. Kolfilterfläkt. Lägenhet nr D och E sammanslagna Säkerhetsytterdörrar. Jordfelsbrytare finns. Ny köksinredning från Elspis, diskmaskin, kyl/frys och kolfilterfläkt. Badrum 1 är renoverat för ca år sedan. Duschplats istället för badkar. Klinkerbeklädnad på golv och kakelbeklädnad på väggar till höjden ca 2,1 meter och däröver målad puts. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Golvbrunnen är inte utbytt. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget.

12 JKS Total Consult AB Sidan 12 (14) Även badrum 2 har duschplats men med ursprunglig klinker och kakelbeklädnad. Ej utbytt golvbrunn. Tvättstället är löst. Färgavflagning på fönsterbleck i vardagsrum Lägenhet nr F Ursprunglig ytterdörr. Spricka i taket i vardagsrum. Urfallna bruksfogar på fasaden på balkongen. Badrummet är i ursprungligt skick med inmurat badkar men man har bytt ut kakelbeklädnaden på vägg till höjden 10 skift. Nyare tvättställ och ntoalettstol. Färgavflagningar i tak som kan bero på fuktskada från överliggande badrum. Ursprunglig köksinredning. Lägenhet nr G Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Lägenheten är ombyggd. Väggar mellan hall och vardagsrum är rivna. Marmorgolv monterat i hall, kök, sovrum och vardagsrum på träbjälklaget! Badrummet är renoverat med nytt kakel och nytt porslin men utan att man har tagit bort det gamla inmurade badkaret. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Köket är ombyggt med ny köksinredning. Frysen är placerad framför värmeradiatorn! Lägenhet nr H Säkerhetsytterdörr. Nytt parkettgolv i hall och vardagsrum. Badrummet är ombyggt till WC/Dusch med nytt kakel på golv och vägg samt ny toalettstol och nytt tvättställ. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Ny köksinredning i pentryt. Ny elspis. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på tilluftsventilen i yttervägg. Detta är inte tillåtet. Kan ge skador på fasaden. Lägenhet nr I och J sammanslagen Säkerhetsytterdörrar. Köket är renoverat med ny köksinredning, nytt parkettgolv, elspis, kyl/frys. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på frånluftsventilen för självdrag utan dragavbrott. Värmerör i möblerbar hall där radiator är demonterad är inte proppade. Badrum 1: Ombyggt till enbart WC. Helkaklat med nytt porslin. Den gamla golvbrunnen är kvar. Badrum 2: Är ombyggt med jacuzzi. Helkaklat. Paxfläkt är monterad på frånluftsventilen för självdrag. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Lägenhet nr K Säkerhetsytterdörr. Ny köksinredning. Gasspis, kyl/frys och diskmaskin som inte är inkopplad. Badrum är i ursprungligt skick med inmurat badkar. Nyare tvättställ och toalettstol. Målad väv på vägg ovanför kakel. Lägenhet nr L Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Badrum med WC/Dusch i ursprungligt skick. Gammal golvbrunn. Nyare tvättställ och toalettstol. Pentry med spishäll och litet kylskåp.

13 JKS Total Consult AB Sidan 13 (14) Lägenhet nr M Säkerhetsytterdörr. Badrummet är ombyggt för ca 8 år sedan. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget. Ny köksinredning, Klinkergolv, keramikhäll med ugn, kyl/frys, diskmaskin och kolfilterfläkt. Färgavflagning på fönsterbleck i vardagsrum. Lägenhet nr N Ursprunglig lägenhetsytterdörr. Ny köksinredning. Naturstensplattor på golv, elspis med glashäll, Diskmaskin och kyl/frys. OBS! Spisfläkten är inkopplad direkt på frånluftsventilen för självdrag. JR Byggnads AB har lämnat kvar byggmaterial på balkongen! Badrummet är ombyggt med helkaklade golv och väggar och fristående badkar. Golvbrunnen är inte utbytt. Renoveringen är inte utfört enligt branschreglerna. Vid en eventuell fuktskada ersätts inte denna av försäkringsbolaget.

14 JKS Total Consult AB Sidan 14 (14) Framtida underhållsbehov En rullande 10-årig underhållsplan, för periodiskt planerat underhåll, bör alltid upprättas. En underhållsplan är aldrig statisk utan skall alltid revideras om nya fakta kommer fram eller prioriteringar förändras. Beträffande sådana underhållsåtgärder för vilka bostadsrättshavarna själv ansvarar kan man lämpligen göra en gemensam upphandling i föreningens regi för att få lägre priser och kanske en bättre kvalitet. I nedanstående förslag till underhållsplan är endast medtaget sådant för vilket föreningen har underhållsansvaret. I underhållsplanen är inte medtaget löpande reparationer för akuta mindre skador. Underhållsplanen är gjord utifrån en rent byggteknisk bedömning. Föreningen och styrelsen bör därför själv komplettera underhållsplanen med sådana åtgärder som är rent estetiskt eller miljömässigt grundade. Kostnader är angivna i dagens prisnivå och inklusive moms och byggherrekostnader. Förslag till underhållsplan: År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År År År År År År 2018 Relining av spillvattenledningar från överkant källargolv och upp till avloppsluftare. Kostnad ca kronor. Byte av avloppsrören samt en ombyggnad av badrummen bedöms kosta ca 24 miljoner kronor. Åtgärder för att förhindra vatteninträngning i källaren. Kostnad ca kronor Byte av balkongdörrar till lägenheter. Kostnad ca kronor. Byte av 3 st tvättmaskiner. Kostnad ca kronor. Översyn av värmesystemet samt ny cirkulationspump och byte av värmevä x- lare. Kostnad ca kronor Renovering av hissar. Nya motorer, linor, reglerutrustning, mm samt nya grindar i hisskorgar och uppfräschning av hisskorgar. Kostnad ca kronor. Renovering av 119 balkonger på Havsuttern 17 och 18 med nya balkongräcken. Kostnad ca kronor. Malmö den 30 juli 2008 J. Kenneth Svensson JKS Total Consult AB

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Underhållsplan 2013. Bagaren 8 i Lund. Brf Bagaren 8 Underhållsplan 2013 sid 1 (15) 2013-10-09 EVU Energi & VVS Utveckling AB Projektnr 105505,000

Underhållsplan 2013. Bagaren 8 i Lund. Brf Bagaren 8 Underhållsplan 2013 sid 1 (15) 2013-10-09 EVU Energi & VVS Utveckling AB Projektnr 105505,000 Brf Bagaren 8 Underhållsplan 2013 sid 1 (15) Underhållsplan 2013 Bagaren 8 i Lund Anders Granlund Brf Bagaren 8 Underhållsplan 2013 sid 2 (15) S AMMANFATTNING Bagaren 8 har förutsättningar att bli en liten

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Lidingö Ordensbandet 12

Lidingö Ordensbandet 12 1 Lidingö Ordensbandet 12 Ceremonimästarvägen 2, 181 40 Lidingö Överlåtelsebesiktning för säljare Juni 2013 2 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Läs mer

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr.

Lidingö Rasta 44. Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö. Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013. Adress Telefon Org. nr. 1 Lidingö Rasta 44 Konsul Bohmans Väg 5, 181 66 Lidingö Överlåtelsebesiktning för säljare September 2013 2 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Läs mer

Runiusgatan 19, Göteborg

Runiusgatan 19, Göteborg Kålltorp 28:10 19 mars 2014 OKULÄRBESIKTNING KÅLLTORP 28:10 Runiusgatan 19, Göteborg L. Söderström Fastighetsbesiktningar AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521 609 00 Organisationsnummer: 556254-4899,

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Viggbyholm 90:8 Kanonbacken 11 Distribution: Levererat elektroniskt till: Olle o Bodil Trostad Besiktningsdag: Alf

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Älvsborg 284:4, Göteborg Långedragsvägen 54B, Göteborg Göteborg 2015-08-31 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Vässenbo 4:1, Alingsås Norsesundsvägen 64 Göteborg 2015-09-28 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Överlåtelsebesiktning av fast egendom enligt jordabalken.

Överlåtelsebesiktning av fast egendom enligt jordabalken. Överlåtelsebesiktning av fast egendom enligt jordabalken. Gävle Källö 28:1 28:2 Sjöängsvägen 21 Gävle 2015-03-04 Distribution Levererat elektroniskt till: danne@onebyone.se KBC Besiktningar Parter och

Läs mer

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020 Brf Barabo, Lund Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Gårda 72:2, Göteborg Carlbergsgatan 32, Göteborg Göteborg 2011-05-02 Love Barkman Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Företaget innehar F-skattebevis

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2014-2023. Brf. Rosengården Malmö

UNDERHÅLLSPLAN 2014-2023. Brf. Rosengården Malmö UNDERHÅLLSPLAN 2014-2023 Brf. Rosengården Malmö INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2-3 Basuppgifter 4 Besiktningsutlåtande 5-11 Detaljkalkyl 12-14 Stapeldiagram 15 Kostnad per byggdel 16 1 INLEDNING Underhållsplanens

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2007-2016

UNDERHÅLLSPLAN 2007-2016 1 UNDERHÅLLSPLAN 2007-2016 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET Brf Waernsgatan 1-5 Göteborg 2006-12-19 (reviderad 2007-06-01) 2 1. Objekt Namn; Waernsgatan 1-5 Organisationsnummer; 769605-6584 Fastighetsbeteckning;

Läs mer

Brf Hvitfeldtsgatan 7-9 Hvitfeldtsgatan 7-9 Inom Vallgraven 41:4, Göteborg. Underhållsplan 2010-2025 Projektnummer: 10031

Brf Hvitfeldtsgatan 7-9 Hvitfeldtsgatan 7-9 Inom Vallgraven 41:4, Göteborg. Underhållsplan 2010-2025 Projektnummer: 10031 Brf 2010-2025 Projektnummer: 10031 rev A 2011-08-29 Kungälv 2010-09-20 Uppdragsansvarig: Johan Lejonthun Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-15103 20 MAJ 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VALLENTUNA-MÖRBY 2:18 Mörbylundsvägen 13, 186 33 Vallentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning 1 av 14 2015-03-16 09:43 Överlåtelsebesiktning TÄBY, VIGGBYHOLM 89:1 Granitvägen 42 2015-03-09 2 av 14 2015-03-16 09:43 Täby, Viggbyholm 89:1 20150309 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING OBJEKT Fastighetsbeteckning

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 SE-QE-SD-708 B4 Besiktningsprotokoll Nivå 1 Utg.4 2009-06-01 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 2:266 Fastighetens adress:

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Källhemsvägen 26. Kungsbro 1:408. Byggnadsingenjör Stefan Hyll 2015-02-11

Källhemsvägen 26. Kungsbro 1:408. Byggnadsingenjör Stefan Hyll 2015-02-11 B.RA Besiktningar AB Källhemsvägen 26 Kungsbro 1:408 Byggnadsingenjör Stefan Hyll 2015-02-11 B.RA Besiktningar AB telefon: 070-665 00 88 e-mail: info@brabesiktningar.nu Stjärnorpsvägen 17 590 77 Vreta

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Sorunda, Frönäs 2:28 Frönäs sjöväg 19, Lisö Distribution: Levererat elektroniskt till: Suzanne Wallin Besiktningsdag: Björn

Läs mer

Överlåtelsebesiktning/Försäkringsgrundande besiktning

Överlåtelsebesiktning/Försäkringsgrundande besiktning 1 av 13 2014-04-17 10:39 Överlåtelsebesiktning/Försäkringsgrundande besiktning ÄLVSJÖ, SLIPSEN 20 Vivelvägen 74 2014-04-15 2 av 13 2014-04-17 10:39 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING/FÖRSÄKRINGSGRUNDANDE BESIKTNING

Läs mer

Stenbrinksvägen 27 616 31 Åby. Överlåtelsebesiktning 31 Juli 2013 7443 EN ISO/IEC 17020

Stenbrinksvägen 27 616 31 Åby. Överlåtelsebesiktning 31 Juli 2013 7443 EN ISO/IEC 17020 K Y R K OSÅGEN 1:47 Stenbrinksvägen 27 616 31 Åby K ORTVINGEN 145 Överlåtelsebesiktning 31 Juli 2013 7443 EN ISO/IEC 17020 Postadress Telefon Telefax E-post Reg.nummer Smedbygatan 2 556575-2622 603 61

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Djursholm, Bjarmaland 19 Karlsrovägen 35 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per Mårtensson Besiktningsdag: Håkan

Läs mer

Förhandsbesiktning. Massaveden 4, Stockholm Munksjövägen 10, Stureby. Stockholm 2014-09-22 Tomas Karlsson

Förhandsbesiktning. Massaveden 4, Stockholm Munksjövägen 10, Stureby. Stockholm 2014-09-22 Tomas Karlsson Förhandsbesiktning Massaveden 4, Stockholm Munksjövägen 10, Stureby Stockholm 2014-09-22 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB i samarbete med Independia Group ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro Tel: 019 17 00 11, 08 410 096 70 Organisationsnummer: 556810-3310

Läs mer