Ordningsföreskrifter & Trivsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningsföreskrifter & Trivsel"

Transkript

1 1 För den gemensamma trevnaden. I bostadsrättsföreningen äger medlemmarna fastigheterna tillsammans. Boendekostnaden bestäms av föreningens faktiska kostnader. Med tanke på detta och för den gemensamma trevnaden har dessa föreskrifter tagits fram. Dessa skall beaktas av oss alla. Låt oss hjälpas åt att skapa en trivsam atmosfär i umgänget med varandra och att visa både hänsyn och tolerans. 2 Inkoppling, ljud och husdjur. Alla fasta installationer inom EL och VVS skall utföras av fackman med behörighet och försäkringsskydd. Ljudstörningar, t ex borr- och spikbuller skall begränsas till tiden mellan kl. 09:00-20:00. Störande ljudnivå får inte förekomma efter kl. 22:00, det gäller alla dagar och inte före 07:00 på vardagar och inte före 09:00 på lördagar, söndagar och helgdagar. Vid fester aviseras grannarna någon dag/vecka i förväg. Hundar bör inte lämnas ensamma då saknaden efter "husse" och "matte" gör att de kan yla och skälla till grannars förtret. 3 Parkering/Motorfordon. Boende med motorfordon får endast parkera på en egen hyrd plats. Boende får inte parkera på föreningens gästparkering. Besökande hänvisas till gästparkeringen och där gäller p-tillstånd, gäller i 48 timmer. All motortrafik inom området bör undvikas. Framkörning till entrén är endast tillåten vid i- och urlastning, max 15 min detta gäller för hela området. Undvik tomgångskörning. Motorvärmarkablar skall inte hänga kvar i stolpen, när den inte används. 4 Tvättstugan. Tvättider bokas i kvartershuset (Syrenvägen 65) med magnetbricka Bokningsbara tider finns mellan Kl. 05:00-23:00. Tvättstugan får endast användas för och av de boende på Kaprifolen och det är användarens skyldighet att lämna tvättstugan väl städad efter sig. Se till att tvättstugan är tom när tvättiden är slut. Detta innebär: 1. Avtorkning av maskiner, torktumlare och bänkar. 2. Rengöring av dammfilter (1st.) i torktumlaren. 3. Sopning samt våttorkning av golv. Följer man inte detta kan man bli avstängd från tvättstugan. 1 Flik 3

2 5 Bastu och solarium Bokning av bastu och solarium sker med samma magnetbricka som vid bokning av tvättstugan. Regler för BASTU. Se flik 11 Regler för SOLARIUM. Se flik 11 Detta gäller alla medlemmar deras barn/ungdomar och gäster. Följer man inte detta kan man bli avstängd från kvartershuset 6 Bostaden. Lägenheten får inte användas för annat än det som avses i bostadsrättsavtalet samt Kaprifolens stadgar d v s som bostad. Uthyrning och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens godkännande. 7 Parabol. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad/balkongräcke tak och vindskydd. Ansökan om att montera upp parabol skall göras hos styrelsen. 8 Piskställ. Piskning av mattor och dylikt är endast tillåtet på anvisad plats. 9 Blomlådor. Blomlådor ska placeras på insidan av balkongräcket. Blomlådor får inte fästas på fasaden. 10 Yttre området. Föreningens planteringar, lekparker etc. sköter vi gemensamt om. Var och en måste ta ansvar för att omgivningarna hålls efter. Tänk på att ett välskött och trevlig område höjer värdet på våra bostadsrätter. Det finns 3 redskapsförråd med diverse redskap och verktyg som t.ex. gräsklippare, skottkärra, spadar m.m. Se till att alla redskap du lånar återlämnas väl rengjorda efter användandet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att de häckar som omger bostaden hålls väl ansade. De får inte växa sig högre än vindskydden. 2 Flik 3

3 11 Husdjur. Det är inte tillåtet att rasta ditt husdjur inom området. Se till att du håller ditt husdjur kopplat. Detta gäller såväl hund som katt. 12 Fläktsystemet i våra hus. Praktiskt kan man inte bygga ett hus helt lufttätt. Vissa otätheter uppstår alltid, när man fogar ihop olika material. För att eliminera detta obehag som kan uppstå av denna ofrivilliga ventilation skall ventilationen balanseras med hjälp av ventilations- springorna i fönstren. Om man styr friskluftsintagen så skapas balans mellan frånluft och inkommande luft och besvärande drag från ofrånkomliga materialskarvar kan således undvikas. Vid provningar som gjorts i vissa lägenheter här på Syrenvägen har tätheten varit osedvanlig god varför det är speciellt viktigt att springventiler alltid hålls öppna eftersom fläkten hela tiden suger ut luft ur lägenheten. Ur hygienisk synpunkt och för att undvika fukt, imma på rutor, mögel och dålig lukt bör halva lägenhetens luftomsättning bytas varje timme. Genom att minska ventilationen uppstår den negativa effekten, att luften kommer att innehålla mer fukt. Den fuktiga luften känns kallare än torr varför man måste hålla högre inomhustemperatur för att det skall kännas behagligt. Vill man byta fläkt själv ska man tänka på att fläktens reglage måste vara så monterat så att den även styr stora fläkten på taket. Om någon monterar en fläkt "fel" kommer föreningen att montera en "standard" fläkt som den boende får betala. 13 Allmän aktsamhet. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag på anslagstavlan i kvartershuset. 14 Säkerhet. Var försiktig med eld. Se Grillningspolicy. Flik 11 Din lägenhet måste vara utrustad med brandvarnare. Fråga gärna grannar om dem kan tömma din brevlåda när Du är bortrest under en längre tid. Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen. Stäng alltid av bilen 3 Flik 3

4 15 Gemensamma kostnader. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 16 Balkonger, altaner, uteplatser. Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/altanmöblering. skakning av mattor, sängkläder mm. Vanligen se till att balkonger och ute platser inte ser ut som sopstation, risken finns att det kan dra till sig skadedjur. Klippning av gräsmattor och häckar måste skötas. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen. Ansökan om att bygga tak över balkong måste göras hos styrelsen. Balkongtak skall vara försett med hängränna och stuprör, inkopplat in i befintligt eller draget enda ner till marken. I detta innefattas även el - och VVS installationer 17 Matning av fåglar. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. 18 Cyklar, mopeder, barnvagnar Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelstället eller i sina förråd och inte ställas utanför porten. 19 Gårdar, gemensamhetslokal. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. Gemensamhetslokalen kan bokas för privata tillställningar. Bokningslista och regler för uthyrningen finns hos ansvarig uthyrare. Om något blir förstört är Du ersättningsskyldig. 4 Flik 3

5 20 Avfallshantering, elavfall, kemiska produkter. Föreningen källsorterar avfallet, markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummen. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i restavfall. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste återbruk. Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort. Se flik 9 21 Förråd Brandfarliga vätskor t.ex. målarfärg, kemikalier, gastuber och bensin får ej förvaras i förråden. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. Rökning är förbjuden. 22 Störningar. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Skall man ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan. 23 Andrahandsuthyrning. Ansökan om detta sker hos styrelsen. 24 Fotboll. Det är inte tillåtet att spela fotboll eller andra bollsporter inom Brf. Kaprifolens område med tanke på olycksrisken. Det finns särskilda platser för detta. 5 Flik 3

6 25 Lägenhetsunderhåll. Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar och till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring har föreningen tecknad för samtliga boende. 26 Förändringar i lägenheten. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. 6 Flik 3

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER / STADGAR För boende i Bostadsrättsföreningen BRF TÄCKDIKET 4 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu 1 Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m. 2006-04-03 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer