Svanenmärkta hem på 6 månader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkta hem på 6 månader"

Transkript

1 Svanenmärkta hem på 6 månader Våra hus är konstruerade för lägre byggherrekostnad, bättre driftsekonomi och kortare byggtid, d v s låga kreditivkostnader och snabb inflyttning. I grunden ligger förutsägbarhet och totalkostnadskontroll, kombinerat med modern arkitektur, effektiva ytor, hög standard i teknik- och materialval och en god energiprestanda.

2 En hållbar affär V årt förslag erbjuder moderna och miljövänliga lägen heter i Svanenmärkta flerbostadshus med hög kvalitet i utförande, standard, komfort och boendemiljö. Vår lösning är flexibel. Den fungerar för olika miljöer och förut sättningar och kan byggas i tre till åtta våningar. Tack vare hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, kan vi lova en kort genomförandetid. asad mot söder Skala : Våra lägenheter är skapade med nordisk känsla och för svenska boendemönster där ljusinsläpp och öppna planlösningar är två starka ledstjärnor. Vårt byggsystem är beprövat och har använts i en lång rad projekt företrädesvis hyresrätter. entréparti Skala :4 Husnummer i stålplåt Aluminiumparti med glas asad av Väderskyddande målad betong skärm i ek asad mot NOrr asad mot väster Skala : Skala : Tak av bandtäckt plåt Hängrännor och stuprör i lackad plåt Aluminiumbeklädda fönster asad av spritputs asad av målad betong (gäller färgerna svart, gul och vit) Balkongfronter av aluminium (spröjsräcke) 389 9

3 Ett klartänkt och flexibelt byggsystem V årt byggsystem optimerar samtliga steg i byggprocessen. Byggsystemet är konstruerat för lägre byggherrekostnad, bättre driftsekonomi och kortare byggtid, d v s låga kreditivkostnader och snabb inflyttning. Byggsystemets fundament ormat utifrån kundkrav på hyresrätter avseende planlösningar, materialval, miljöpåverkan och livscykelkostnad. Byggs med tung stomme och vertikala schaktlösningar för installationer. Hög förtillverkningsgrad och fördefinierad tidplan för projektering, leverans och montage. Drift och underhåll utan överraskningar med kostnadseffektiva material- och systemval. Långsiktiga leverantörsrelationer och välkända varumärken. ontinuerlig vidareutveckling genom systematiserat förbättringsarbete. Uppfyller BBR 9. RD. 4, m² SOV 7, m² PASSAE SOV 3,5 m² WC,5 m² TM BAD TT HUVUD -5:-/kvm BOA* V PASSAE / ALOV 5, m² 4, m² / 36,3 m² 3,6 m² 8,5 m² 3 Ro 67,m² Ro 55,m² 3,6 m² SOV,9 m² SOV 7, m² / SOV * Priset baseras på 8 våningar utan terrass och med bibehållen energieffektivitet under 6 kwh/m och år. L,9 m² 36,3 m² BALON L,9 m² 6,5 m² BALON BALON SOV 8,5 m² TRAPPHUS 6,6 m² 3 Ro 73,m² 3 Ro 73,m² SOV PASSAE PASSAE SOV SOV,4 m² 5,3 m² Ro 54, m² BALON 8,5 m² 3,5 m² Ö/VARDSRUM 3,5 m² 5,3 m² 4-spännare 3 Ro; kvm / SOV 7, m² 3 Ro 67,m² SOV,4 m² SOV,9 m² BALON +3:-/kvm BOA* 4-spännare 3 4 Ro; 8 9 kvm TRAPPHUS Tillkommande kostnad: 4, m² PASSAE 3,9 m² 3,9 m² 3Ro 7,5m² Tack vare byggsystemets väl genomarbetade gränssnitt, blir konsekvenserna av nya önskemål enkla att förutsäga. Därför kan vi utlova en lång rad alternativ till rimliga kostnader, bland annat: Lägre byggnadshöjd (3 7 våningar). Indragen takvåning med takterrasser. Balkong utmed hela kortsidan på respektive lägenhet. ärdiga och kostnadssatta tillvalspaket för energi, material och planlösningar. TX-system (redan förberett i byggsystemet). Ljudklass B (redan förberett i byggsystemet). Entré i två lägen, det vill säga utnyttja två av de tre möjliga lägena, för att få en genomgående lösning. Hissöppning åt två håll i entréplan, vilket ger möjligheter att placera entrén något lägre än bottenplanet i övrigt och därmed ta upp nivåskillnader för tomten. Ytterligare valmöjligheter avseende planlösning och exteriör. BALON Ro 57,5m² 4-spännare 3 Ro; kvm Avgående kostnad: SOV 3,4 m² SOV 7,8 m² :-/kvm BOA*,5 Ro 43,5 m² SOV 3,3 m² 34, m² Tillkommande kostnad: 8, m² Skjd. 3,6 m² :-/kvm BOA* / / BAD Tillkommande kostnad: SOV 3,4 m² TT BAD TM TM TT TM TT RD. Skjd. 6,8 m² BAD, m² SOV,3 m² PASSAE TRAPPHUS POBOXAR RD., m² SOV 3, m² 6,5 m² Skjd. H Ö 6, m² Ro 55m² Ro 57,5m² L., m² RD., m² 6,5 m² 8,8 m² BALON Skjd. SOV 3 7, m² VARDASRUM,8 m² Ro 63,5m² Tre alternativa placeringar av husets entré. Se planlösning till höger. Ett tredje alternativ är placering i motstående innerhörn. Valfri placering av sovrummens innerväggar samt möjlighet att välja bort ett sovrum till förmån för större vardagsrum. Val av exteriöra kulörer på fasad, sockel, entréparti, plåtdetaljer och fönsterbågar. Val mellan tapet eller målning interiört. Entrélösning med glastak. Alternativa planlösningar och exteriörer enligt nedan. 5-spännare,5 3 Ro; kvm Prisvärda tillval Alternativ entréplacering 4 Ro 93m² Val inom 3 :-/kvm BOA PASSAE Ett kvitto på vårt arbete är den kundnöjdhet vi uppnått i tidigare levererade projekt. Dessutom belönade Miljömärkning Sverige oss med en svan. RULLOLSBARNVANSRD. 4,8 m² ör att komma dit har vi sett över varje fas, varje moment och varje resultat. Utifrån detta har vi utvecklat verktyg, produkter, relationer och kompetens, det vill säga allt som krävs för att erbjuda flexibla hyresbostäder av hög kvalitet, till låg kostnad och med kort byggtid. BALON

4 3 En gedigen konstruktion för bättre totalekonomi Anslutning mellan bjälklag och yttervägg Stomme, fasad och badrum förtillverkas komplett i fabrik. enom att använda prefabricerade betongsandwichelement och håldäcksbjälklag minskas arbetet på plats. Risken för fuktproblem minimeras genom användning av fuktokänsliga material, prefabricerade byggdelar och väl genomtänkta detaljlösningar. Hög termisk komfort uppnås med tung stomme och högpresterande isolering. Betong med lågt vct används för all foggjutning. Samtliga anslutningar mellan bjälklag och ytterväggar gjuts ihop. På så sätt erhålls ett klimatskal som är robust och tätt över tid. Av brandsäkerhetsskäl tillverkas fasadelementen med mm mineralull i under kant och en sida. Ytterväggen följer tvåstegstätningsprincip. Tät insida erhålls genom igengjutning med betong. Vatten som eventuellt tränger in till isoleringen leds ut i underkant av element. Anslutning mellan element tätas med mineralull. öldbryggan minimeras därmed på ett enkelt sätt. PLATSJUTS MED OBETON 5 PARETT JUDSDÄMPANDE MATTA, TYP TUPLEX AVJÄMNINSMASSA 65 ÖRSPÄND HÅLDÄCSBJÄLLA 7 BETON RAIT CLPLA, THERMISOL 5 BETON ENULL ÖR BRAND PAROC AS ISOVER OPLAAT DREV 5x5 PALLNINSBRICOR Anslutning mellan mark, bottenplatta och yttervägg rundkonstruktionens utförande varierar efter rådande förhållanden plats. öre väggmontage, monteras mineralull mot grund. Detta säkerställer att betong inte trycks ut vid undergjutning/anslutning mot grund. Anslutningen blir tät och onödiga köldbryggor undviks. Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. Taket monteras på tre dagar, komplett med takavvattningar och taksäkerhet. När taket monterats är exteriören komplett och huset tätt. Då startar också uttorkningen via det permanenta värmesystemet. Samtliga fönster monteras i fasadelementen redan på fabrik. Innan fönstermontage, monteras tätningsmembran i underkant fönsterhål. Tätningsmembran dras upp 3 mm vid varje sida om fönster. Anslutningen mellan fönster och fasadelement utförs tvåstegstätad med diffusionsöppet fogband ytterst, mellanliggande drevning och tät insida med bottningslist och fogmassa. LÄENHET 5 PARETT JUDSDÄMPANDE MATTA, TYP TUPLEX AVJÄMNINSMASSA 65 ÖRSPÄND HÅLDÄCSBJÄLLA ENULL ÖR BRAND PLATSJUTS MED OBETON PAROC AS Anslutning vertikalfog 7 BETON RAIT CLPLA, THERMISOL 5 BETON Skala : BALON MJUO+ BOTTNINSLI MJUO+ BOTTNINSLI Balkongkonstruktion och -anslutningar Prefabricerade balkongplattor med droppnäsa i alla fria kanter. Anslutning mellan yttervägg och balkong tätas på över- och undersida med bottningslist och mjukfog med mellanliggande drevning för brandsäkerhet. öldbryggan minimeras genom att inspända balkonger inte används. Detta ger god energiprestanda och minskad risk för lägre golvtemperatur inomhus ut mot balkonganslutning. Vertikalfogar ges tät insida genom sammangjutning med betong. Eventuellt inträngande vatten leds ned till bjälklagsskarv där det leds vidare till utsida fasad. Skala : Skala : Skala : Takfotsutformning med redovisning av vindsbjälklagets konstruktion Prefabricerade takkassetter i fuktokänsliga material ansluts mot krönelement. Av brandsäkerhetsskäl tillverkas takelementen med mm mineralull i underkant och en sida. Takkassetterna är i övrigt oisolerade. Vindsbjälk laget utgör värmeisolerande skikt. enom att använda prefabricerade takkassetter minskas behov av arbete på taket, vilket ökar säkerheten och minskar tiden till tätt hus. Bjälklagskonstruktion Bjälklag i lägenheter är tunga förspända håldäcksbjälklag. Detta i kombination med stegljudsdämpande matta ger god ljudkvalitet. Under badrummen används homogena betongbjälklag. Badrummen är prefabricerade moduler med hög fuktsäkerhet och levereras färdiga med vägg och golvbeklädnad, inredning, armaturer, VVS och eldragningar. 3 IPSSIVA SPÅNSIVA 7 ÅLRAR 5 PARETT JUDSDÄMPANDE MATTA, TYP TUPLEX AVJÄMNINSMASSA 65 ÖRSPÄNT HÅLDÄCSBJÄLLA SCHAT :5 URSPARNIN ÖR AVLOPP PREAB BADRUM ÅLPLÅTSASSETT TÄTNIN BUTYLBAND 5mm EOERM O CASCO SUPERSET A LINER MEMBRAN IILTO ERASAE NEOPREN BETON : UTRYMME ÖR VENTANAL 3 IPS 5 5 mm PALLNIN HOMOENT BETONBJÄLLA Hisschakt Hisschaktsväggar utförs i betong för att säkerställa god ljudprestanda. Skala : Skala : Skala : 389 9

5 Rika liv i energisnåla hem V Normalplan Skala : TM TT Skjd. PASSAE 3 BAD SOV 5 33,9 m² Lägenhetsfördelning m BOA Plan 3Ro 75,5m² 4 BALON 8,m². önster runt hörn och vinklade fönstersmygar ger bra ljusflöde.. oda förvaringsmöjligheter. 3. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum skapar rymd. 4. enerös balkong blir förlängning av kök och vardagsrum. 5. Helkaklade badrum med tvättmaskin och torktumlare rok 68, rok 63,5 3 rok 75,5 4 rok 93, Plan Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7 Plan 8 Totalt % 5% 5% % Skjd. RD. 3, m² 4,8 m² SOV,8 m² 3 Ro Skala :5 Våra robusta lösningar medför även låga driftskostnader och minimal miljöpåverkan. Som ett exempel ingår möjligheten till individuell mätning av el, värme, kall och varmvattenförbrukning per lägenhet. Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varu märken, med bland annat ekparkett genomgående, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass. Entréplan Skala : åra hem är anpassade för moderna behov med öppenhet, ljusflöde och optimal planering av både gemensamma och privata ytor. De stora rymliga balkongerna, tillsammans med vinklade fönstersmygar, lägre bröstningshöjd och rejäla fönsterbänkar i natursten, ökar känslan av ljus och rymd. 4

6 Skanska Sverige AB Huvudkontor Besöksadress: Råsundavägen Solna Växel: -448 E-post: ontakter Hus Stockholm Distrikt Stockholm Charlotte Thelm, Olle Ask, Johan Nyström, Robert Carlsson, Distrikt Uppsala Mathias Eriksson, ontakter Hus Sydost Distrikt Östergötland Jan-Erik Lundh, Distrikt Blekinge Markus Sölvenäs, Distrikt Jönköping Thomas Melkersson, Distrikt ronoberg Lars Hedvall, Distrikt almar Johan Nielsen, ontakter Hus Syd Distrikt Malmö Susanne Liljedahl, ontakter Hus Norr Distrikt Västerbotten Mats Eriksson, Distrikt usten Björn Wallin, Distrikt Inland Mikael Lundin, ontakter Hus Väst Distrikt Södra Älvsborg Thomas Johansson, Distrikt Skaraborg Peder Löwhagen, Distrikt Värmland Daniel Lindén, ontakter Hus öteborg Distrikt öteborg Mikael Hammarfjord, Eva Torberger, Distrikt ristianstad Mattias Lindbladh, Distrikt Helsingborg Johan Nilsson, Distrikt Lund Hans ransson, Distrikt yrstad Thorbjörn Lidvall, Distrikt Halland Mats Eriksson, Distrikt Örebro Patrik Ihrstedt,

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg tre genomarbetade huskoncept MED SABOS kombohus KAN VÅRA MEDLEMMAR GÖRA DET SOM DE ÄR BÄST PÅ: ATT FÖRVALTA OCH BYGGA BOSTÄDER DÄR DET BEHÖVS, I HELA LANDET Byggnadsprisindex

Läs mer

STRÄNGBETONG BOSTADSHUS

STRÄNGBETONG BOSTADSHUS STRÄNGBETONG BOSTADSHUS Vår idé är att vara med hela vägen från grus till hus. Då skapar vi tillsammans långsiktigt hållbara bostadshus. Innehåll Känner du några trevliga bostäder? sida 3 Ett flexibelt

Läs mer

Innehåll. STOMMEN bjälklag sida 32 väggar, trappor och balkonger sida 34. KOMPLETTERING fönster, räcken och våtrum sida 36 TermoDeck sida 37

Innehåll. STOMMEN bjälklag sida 32 väggar, trappor och balkonger sida 34. KOMPLETTERING fönster, räcken och våtrum sida 36 TermoDeck sida 37 Hållbara bostadshus Innehåll Känner du några trevliga bostäder? sida 3 Ett flexibelt koncept sida 4 Så jobbar vi i ditt projekt sida 5 Vi bygger inte hus, vi bygger hem sida 6 Ospännande ekonomi sida 8

Läs mer

STRÄNGBETONG BASHALLEN

STRÄNGBETONG BASHALLEN STRÄNGBETONG BASHALLEN Bashallen är den trygga hallen i betong för dig som värdesätter god fastighetsekonomi, flexibilitet och gedigen kvalitet. 1 Innehåll: Bashallens konstruktion Bashallens fördelar

Läs mer

Den energismarta Bashallen

Den energismarta Bashallen Den energismarta Bashallen 1 Innehåll: Bashallens konstruktion Bashallens fördelar Den mångsidiga Bashallen Bashallar vi byggt Vackra unika fasadytor Det här lovar vi Bashallar ska byggas inomhus Projektgenomförande

Läs mer

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7)

KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008. Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) KONCEPTET BOKLOK BAKGRUNDSFAKTA SEPTEMBER 2008 Ewa Magnusson, BoKlok AB 2008-09-29. 1 (7) 1 BoKlok konceptet Idéen om ett bättre boende till en lägre kostnad startade 1996. Lägenhetsproduktionen stod mer

Läs mer

En ny epok för Hägges Trädgård. Brf Hägges Trädgård, Halmstad

En ny epok för Hägges Trädgård. Brf Hägges Trädgård, Halmstad En ny epok för Hägges Trädgård Brf Hägges Trädgård, Halmstad Välkommen till Skanska Letar du efter ett nytt hem? Kanske är det första steget på en större förändring där du har bytt jobb och vill flytta

Läs mer

Smart Centralt Prisvärt

Smart Centralt Prisvärt Smart Centralt Prisvärt Brf Nyckeln, almen, Kalmar. För den som vill leva aktivt mitt i centrala Kalmar. 55 lägenheter om 1 2 rok mellan 33 54 kvm, samt en etagevåning om 3 rok med takterrass. Vilken blir

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF VÄTTERVYN 2 I GRÄNNA MAJ 2011 REVIDERAD MARS 2012

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF VÄTTERVYN 2 I GRÄNNA MAJ 2011 REVIDERAD MARS 2012 1 BOATA BOADSRÄTTSÖRENINEN BR VÄTTERVYN 2 I RÄNNA MAJ 2011 REVIDERAD MARS 2012 SITUATIONSPLAN Observera att denna situationsplan kan komma att ändras något. Under våren 2012 pågår detaljplanering inför

Läs mer

Innehåll. Vi kan mer 78. Skala 1:100 1 cm = 1 meter

Innehåll. Vi kan mer 78. Skala 1:100 1 cm = 1 meter Huskatalog 2 Innehåll När förnuft och känsla är lika viktigt 5 Vi förverkligar dina drömmar 6 Ett extra rum att trivas i 8 Hemligheten ligger i väggen 9 Varför bygga nytt? 10 NUMMER 1 NÖJD KUND INDEX Faluhus

Läs mer

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo.

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. MERBO ETT SMARTARE SÄTT ATT BYA När vi skapade MERBO som boendekoncept utgick vi helt och hållet från de som ska bo i våra hus och vad de värdesätter.

Läs mer

En plats för njutning. Södra Sommarro. Vackra villor i ett av Karlstads bästa lägen.

En plats för njutning. Södra Sommarro. Vackra villor i ett av Karlstads bästa lägen. En plats för njutning Södra Sommarro. Vackra villor i ett av Karlstads bästa lägen. Tänk dig att ha en härlig villa med stor trädgård. Tänk dig sedan att den ligger alldeles vid vattnet, på lagom avstånd

Läs mer

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 13 5 rum & kök...sid. 21 Våningsplan...sid.

Läs mer

Äppelgården. i Fyllinge, Halmstad

Äppelgården. i Fyllinge, Halmstad Skapar livsrum! Äppelgården i Fyllinge, Halmstad Vi har hittat platsen för ditt framtida boende. Bo och trivs bland blommande äppellundar Under en tid har vi sökt. Sökt efter en plats som motsvarar våra

Läs mer

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJ 2011

BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJ 2011 BOFAKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN lilla hamnen i tranås MAJ 2011 8 9 10 11 12 13 situationsplan 14 15 16 17 N Tidigare var planen att bygga två hus i Brf Lilla Hamnen i Tranås. Nu blir det ett hus i sex våningsplan.

Läs mer

Att trivas hemma gör livet på gott humör.

Att trivas hemma gör livet på gott humör. Att trivas hemma gör livet på gott humör. Brf. Flanören i nya Täby Centrum. Ett Bonumhus för seniorer med trivsamma rum, bekväma lösningar och strålande läge. Ett hem att längta hem till. Bonum betyder

Läs mer

SÖDRA LÖDÖSE. 32 energieffektiva bostäder nära naturen

SÖDRA LÖDÖSE. 32 energieffektiva bostäder nära naturen Ekeberg SÖDRA LÖDÖSE 32 energieffektiva bostäder nära naturen Det handlar inte bara om att välja ett hus Det handlar om att bygga ett liv. Någonstans där ni ska leva, andas, drömma. Länge. Det är därför

Läs mer

R Ä T T F R Å N G R U N D E N 00

R Ä T T F R Å N G R U N D E N 00 RÄTT FRÅN GRUNDEN 00 VÄLJ DEN OPTIMALA GOLVVÄRMEN NÄR DU BYGGER NYTT Legalett har den enda typgodkända värmegrunden på den svenska marknaden. Det är marknadens starkaste typgodkännande det innefattar hela

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong

Innehåll 2 Inledning 3 Välkommen till Norra Stranden Situationsplan/Parkering 5 Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass 6-7 Vi bygger i betong Bofakta juni 0 Innehåll Inledning Välkommen till orra Stranden Situationsplan/Parkering Sjöbod/kalasrum/gästrum/terrass - Vi bygger i betong Detta lovar vi Beskrivning - Lägenhetsfördelning Översikt Insatser

Läs mer

Observera att bilderna i katalogen ska ses som inspirationsbilder.

Observera att bilderna i katalogen ska ses som inspirationsbilder. Bofakta november 0 Innehåll Inledning - Välkommen till Nya Parken Situationsplan Innergård/ästrum - Vi bygger i betong Detta lovar vi 9 Beskrivning 0- Lägenhetsfördelning - Insatser och månadsavgifter

Läs mer

Säljstart. 30 oktober. på IKEA i Örebro. Nu bygger vi fler kloka lägenheter i Örebro!

Säljstart. 30 oktober. på IKEA i Örebro. Nu bygger vi fler kloka lägenheter i Örebro! Säljstart 30 oktober på IKEA i Örebro Nu bygger vi fler kloka lägenheter i Örebro! Mitt på ängen Från 4.100:- i månaden. Se mer i boendekalkylen på sidan 11. Bilderna i denna broschyr kommer bland annat

Läs mer

Hjärup etapp 3 Trädgårdslunden

Hjärup etapp 3 Trädgårdslunden Hjärup etapp 3 Trädgårdslunden Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Besöksadress Postadress Internet JM AB JM AB White arkitekter AB JM AB Jörgen Kocksgatan 9, Malmö Box 327, 201 23 Malmö www.jm.se

Läs mer

Brf Stadsträdgården i Sollentuna

Brf Stadsträdgården i Sollentuna Bofakta juni 2014 Innehåll 2 Inledning 2-3 Välkommen till Stadsträdgården 4 Situationsplan 5 Innergård/Terrasser 6-7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Lägenhetsfördelning 12-13 Insatser

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

Välkommen till Faluhus

Välkommen till Faluhus Moderna hem 2 Välkommen till Faluhus Faluhus Varför Faluhus? 2 Innehåll 3 VD 5 Originalet - då 6 Originalet - nu 7 Arkitekter 8 Modellserien Saltsjöbaden 14 Del 1: ArkitektFlexibel 13 Vinkelhus 20 1-planshus

Läs mer

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA MER HUS FÖR PENGARNA! BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi kloka bostäder lägenheter och

Läs mer

Säljstart. 24 augusti. på IKEA Bäckebol. Nu bygger vi kloka lägenheter i Alingsås!

Säljstart. 24 augusti. på IKEA Bäckebol. Nu bygger vi kloka lägenheter i Alingsås! Säljstart 24 augusti på IKEA Bäckebol Nu bygger vi kloka lägenheter i Alingsås! Klokt vid sjön Från 4.079:- i månaden. Se mer i boendekalkylen på sidan 11. Bilderna i denna broschyr kommer bland annat

Läs mer

Nytt och centralt, med grönskande gårdar och tak. Brf Solberga Änge. Nybyggda lägenheter i centrala Visby med ängsmark utanför fönstret.

Nytt och centralt, med grönskande gårdar och tak. Brf Solberga Änge. Nybyggda lägenheter i centrala Visby med ängsmark utanför fönstret. Nytt och centralt, med grönskande gårdar och tak Brf Solberga Änge. Nybyggda lägenheter i centrala Visby med ängsmark utanför fönstret. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Stora inglasade balkonger,

Läs mer