Datum Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg"

Transkript

1 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan :00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne Öhrn (S) tjänstgörande ersättare Linus Lindblad (S) tjänstgörande ersättare Ersättare Susanne Öhrn (S) Linus Lindblad (S) Övriga närvarande Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare Justerare Susanne Öhrn (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg Ordförande Kenneth Carlsson (FP) Justerare Susanne Öhrn (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bengtsfors Underskrift Sara Gyllenberg

2 2(9) 1 Val av vice ordförande Enligt avtalet avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Bengtsfors kommun , skall vice ordförande vara en från Hälso-sjukvårdsnämnden. Under sammanträde med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari 2015 valdes Kenneth Carlsson och Carina Halmberg som representanter till folkhälsorådet i Bengtsfors kommun. s val till vice ordförande står alltså mellan det två hälso-sjukvårdrepresentanterna valda till Bengtsfors kommun. beslutar att välja Kenneth Carlsson (FP) till vice ordförande.

3 3(9) 2 Genomgång av folkhälsoavtal med HSN, reglemente för folkhälsorådet och folkhälsopolitiska programmet. Information om och kring folkhälsoavtalet Reglemente uppe för revidering och har återremitterats från kommunfullmäktige. lyfte inkludering av ledamöter från det nya tekniska utskottet, ta bort ersättare för Hälso-sjukvårdnämnden och lägga till att vice ordförande ska vara en av representanterna från Hälsosjukvårdnämnden. Information om och kring folkhälsopolitiska programmet och Folkhälsans organisation. tar del av informationen.

4 4(9) 3 Budget 2015 HSN Kommun Folkhälsosamordnare Strategiskt Prioriterat område- Ett utvecklat föräldrastöd i Bengtsfors Kommun Totalt Genomgång av budgeten som antogs i december. Så även redovisning och information av insatser som startade 2014 och fortsätter tar del av informationen.

5 5(9) 4 för folkhälsorådet och folkhälsonätverksträffar 2015 sammanträder fyra gånger om året. Förslag till datum för folkhälsorådet utifrån mötestider i Bengtsfors kommun antagna av kommunfullmäktige. 3 juni kl.14:00 9 september kl.14:00 2 december kl.14:00 Beredningens förslag på datum: 5 juni kl.09:00-12:00 11 september kl.09:00-12:00 27 november kl.09:00-12:00 Till folkhälsonätverksträffarna 21 maj kl:13:00-16:00 1 oktober kl:13:00-16:00 beslutar att anta beredningens förslag för folkhälsorådets sammanträdestider och dagar 5 juni kl.09:00-12:00, 11 september kl.09:00-12:00, 27 november kl.09:00-12:00 samt folkhälsonätverksträffarna 21 maj kl:13:00-16:00 och 1 oktober kl:13:00-16:00. beslutar också att första nätverksträffen skall innehålla en presentation från verksamheterna och diskussion om årets tema.

6 6(9) 5 Kort presentation av delar i LUPP-rapporten. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Sedan 2001 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) erbjudit enkäten Lupp för att kommuner, stadsdelar och regioner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Lupp är också ett verktyg för samverkan mellan olika förvaltningar då enkäten berör flera områden av ungas liv. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. Kort presentation och diskussion om LUPP Mer av rapporten och populärversionen kommer att redovisas under junimötet. tar del av informationen.

7 7(9) 6 Öppna jämförelser folkhälsa 2014 Några nerdyk och diskussioner i Öppna jämförelser folkhälsa Bengtsfors har förflyttat sig närmare rikets återstående förväntad medellivslängd vid födelsen, bland kvinnor och män sen Största positiva utvecklingen syns hos kvinnorna. Det självskattade allmänna hälsotillståndet i Bengtsfors kommun har också närmats sig rikets, Framför allt så har den totala andelen i riket som uppgivit att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket bra bland år ökat det senaste åren. Andelen i Bengtsfors kommun som beräknats ha ett BMI 30 eller högre baserat på självrapporterade uppgifter år, , har flyttat sig längre ifrån och förbi rikets mått. Vilket redan skedde vid mätperioden Övervikt eller fetma har följaktligen över åren ökat i andel bland invånarna i Bengtsfors kommun. Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram 2013 för Bengtsfors kommun, har förflyttat sig närmare rikets mått. En stor positiv förändring sedan tar del av informationen.

8 8(9) 7 Återrapportering av utdelade folkhälsomedel 2014 Under 2014 delades folkhälsomedel ut till många olika verksamheter med en föreskrift att de skall återrapportera vid första folkhälsorådsmöte året efter. Inkommit har: - Stigsökarna - Föreningen Kalas utan gränser - Bengtsfors Ridklubb. - Bengtsfors Pistolskytteklubb - Billingsfors Bridgesällskap - PRO Billingsfors - ABF Fyrbodal - Långeds Atletklubb - Familjeläger, Svenska kyrkan - Dals Långeds caféförening. - Mic s gym Ej återrapporterat: -Sensus Kort muntlig återrapportering från folkhälsosamordnaren kring insatserna Valinformatörer, Verksamheten En väg in, Aktiviteter vid skolavslutningen och andra större evenemang, Mötesplatsen i Billingsfors, Drogförebyggande arbete bland ungdomar, Kulturplaneter, Föräldrastöd för tonårsföräldrar, Hälsoundersökning och Sunda tråden. Då dessa insatser har redovisats under året som har gått. Lena Grönlund (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. besluta att godta de inkomna rapporterna från föreningarna med tillägg att Bengtsfors Pistolskytteklubb, Billingsfors Bridgesällskap, Föreningen Kalas utan gränser använder alla pengarna till det ända mål de sökte för 2014 och återrapporterar under året. vill också att Sensus återrapporterar snarast.

9 9(9) 8 Kommande konferenser Information om kommande konferenser. -Att välja framtid-familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet maj, svenska mässan i Göteborg. -Spridningsseminarium av arbetet mot cannabis i Trestad2, 6 maj Folkets hus, Olof Palmes plats 3 i Göteborg. tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer