meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande Maria Lundqvist Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Målsägandebiträde: Advokat Peter Bergqvist Förrådsvägen Huddinge 2. Lovisa Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund 3. Simon Persson c/o Mårten Erlandsson S:t Johannesgatan 36 C Lgh Uppsala Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund 4. Lina Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 708 Storgatan måndag - fredag Östersund E-post: 08:00-16:00

2 Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund Tilltalad Erik Gösta SVERKER Eliasson, Konvaljevägen Frösön Offentlig försvarare: Advokat Andreas Victor F Victors Advokatbyrå HB Storgatan Östersund DOMSLUT Begångna brott Arbetsmiljöbrott Lagrum 3 kap 7 2 st och 10 brottsbalken Påföljd m.m Villkorlig dom Dagsböter 100 å 230 kr Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Andreas Victor tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Mats El Kott tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Peter Bergqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 4. Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena ska Sverker Eliasson till staten återbetala kr.

3 DOM Mål nr B meddelad i Östersund 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande Maria Lundqvist Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Målsägandebiträde: Advokat Peter Bergqvist Förrådsvägen Huddinge 2. Lovisa Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund 3. Simon Persson c/o Mårten Erlandsson S:t Johannesgatan 36 C Lgh Uppsala Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund 4. Lina Persson Brogränd 10 Lgh Östersund Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 708 Storgatan måndag - fredag Östersund E-post: 08:00-16:00

4 Målsägandebiträde: Mats El Kott Prästgatan 31 B Östersund Tilltalad ULF Sone Johan Norring, Ängegatan 4 C Östersund Offentlig försvarare: Advokat Rolf Lohse Advokatfirman Bäck & Lohse Box ÖSTERSUND DOMSLUT Begångna brott Arbetsmiljöbrott Lagrum 3 kap 7 2 st och 10 brottsbalken Påföljd m.m Villkorlig dom Dagsböter 100 å 500 kr Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Rolf Lohse tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 570 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnadsersättningen för målsägandebiträdet Mats El Kott har fastställts under domslutet för Sverker Eliasson. 3. Kostnadsersättningen för målsägandebiträdet Peter Bergqvist har fastställts under domslutet för Sverker Eliasson. 4. Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena ska Ulf Norring återbetala kr.

5 5 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkande och bevisning, se domsbilaga 1. Målsägandena har biträtt åtalet, samt har själva därutöver även yrkat ansvar med följande tillägg till gärningspåståendet: att Ulf Norring den 26 maj 2010 har undertecknat underrättelse om avsked med syfte att underrättelsen skulle delges Persson med vetskap dels om att ingen grund för avsked (grovt avtalsbrott) förelåg eller i vart fall utan vetskap om att sådan grund förelåg och dels om de varningar för självmordsrisk som förelåg. Norring har därmed genom grov vårdslöshet orsakat Perssons sjukdom och död genom självmord den 10 juni 2010, samma dag som var utsatt till överläggning i anledning av underrättelsen. Med Norrings kännedom om Perssons psykiska hälsa vid den här tiden eller i vart fall om de farhågor för Perssons psykiska hälsa vilka framställts av andra anställda har det varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Norring har därmed genom grov oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa, och att Sverker Eliasson den maj 2010 har startat en arbetsrättslig procedur i syfte att avskeda Persson från dennes anställning i Krokoms kommun med vetskap om dels att ingen grund för avsked (grovt avtalsbrott) förelåg eller i vart fall utan vetskap om att sådan grund förelåg och med vetskap om de varningar för självmordsrisk som förelåg, de senaste den 24 maj. Det har varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Eliasson har därmed genom grov vårdslöshet orsakat Perssons sjukdom och död genom självmord den 10 juni 2010, samma dag som var utsatt till överläggning i anledning av underrättelse om avsked. Eliasson har därmed genom grov oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa.

6 6 Målsägandena har åberopat den bevisning som åklagaren har åberopat. Vidare har de åberopat vittnesförhör med Karin Englund Mäki, verksamhetschef vid Commodia, samt med kommunens psykiatrisamordnare, Jan Persson. Målsägandena har vidare som bevisning åberopat underrättelse om avsked underskriven av Norring den 26 maj 2010, ledare från tidningen Lag & Avtal, artikel från fackförbundet SSR:s medlemstidning Akademikern, regler i kollektivavtalets Allmänna Bestämmelser avseende disciplinpåföljd samt SKLs kommentar därtill, Sverker Eliassons och Barbro Brandts anteckningar rörande Lars vilka i efterhand har fått flera kompletteringar, mail från Lars Persson till Therese Hedman, dokument i tillsynsärenden från länsstyrelsen och Socialstyrelsen utvisande kritik mot ledningsfunktioner och inte mot enskilda handläggare. Vidare har målsägandena åberopat uppspelning/uppläsning från möte mellan Lars Perssons familj och Sverker Eliasson den 31 augusti 2010 där Sverker Eliasson på påståendet att om Lars pratat med honom och sagt att han mådde dåligt på grund av Barbro, så är det väl ganska självklart, har svarat: Det är ju så här att han upplevde sig som mobbad och kränkt av Barbro, så är det ju, men för den skull är.. den där utredningen kommer ju fram till en annan slutsats annars hade jag ju inte behövt göra någon utredning, då är det hans ord som skulle ha gällt, så att säga. Sverker Eliasson och Ulf Norring har som bevisning åberopat vittnesförhör med personalchefen Gunilla Sundqvist. Ulf Norring har även åberopat vittnesförhör med dåvarande företagshälsovårdssamordnaren Agneta Sunder, arbetsmiljökonsulenten Karoline Humble, psykologen Henrik Brodin, samt med områdeschefen i Bergs kommun Kjersti Blix. INSTÄLLNING Sverker Eliasson och Ulf Norring har förnekat brott. De har bestritt att de underlåtit att systematiskt planera och undersöka arbetsförhållandena på sätt som åklagaren

7 7 har påstått. De har vitsordat att de hade ett arbetsmiljöansvar. Sverker Eliasson har vitsordat att han från årsskiftet 2009/2010 har fått information om Perssons ohälsa. Ulf Norring har vitsordat att han från början av mars 2010 var medveten om Perssons ohälsa. De har bestritt att de har underlåtit att vidta åtgärder. De har bestritt att de av oaktsamhet har orsakat Perssons sjukdom och död. Sverker Eliasson och Ulf Norring har vidare bestritt att de skulle ha startat en arbetsmiljörättslig procedur på sätt målsägandena har påstått. UTREDNINGEN Tingsrätten finner inledningsvis följande vara utrett Lars Persson hade bott i Stockholm fram till 2003 när han flyttade till Jämtland med sin familj, fru och tre barn. Han fick arbete inom socialförvaltningen inom Bergs kommun den 1 maj Efter en turbulent tid i Berg, där flera socialsekreterare blev utköpta, slutade Lars sin anställning i Bergs kommun vid årsskiftet 2005/06. Lars hade dessförinnan varit i kontakt med Sverker Eliasson och frågat om det fanns arbete för honom i Krokom. Lars påbörjade sin anställning vid IFO i Krokoms kommun den 1 april Lars trivdes mycket bra med sitt arbete i Krokom fram till våren Lars arbetade som socialsekreterare och hans arbetsuppgifter bestod i att handlägga ärenden rörande missbrukare. Hans hustru Maria, hans arbetskamrater, samt Sverker Eliasson och Ulf Norring har alla beskrivit Lars som en person med mycket starkt engagemang för sina arbetsuppgifter, som en mycket varm medmänniska och som en person som alltid kom tidigt till jobbet, som sjöng och visslade i korridoren och som brydde sig om andra personer. Vidare har man beskrivit att Lars var okonventionell i sitt arbetssätt och att han kanske inte var lika duktig på administrativa sysslor. Lars syntes ofta ute

8 8 på fältet där han träffade dem som kunde behöva hjälp för sitt missbruk. Det har upplysts att Lars som barn hade blivit mobbad pga att han då stammade. Individ- och Familjeomsorgen, IFO, i Krokom hör organisationsmässigt till socialförvaltningen vid Krokoms kommun. Chef för socialförvaltningen är Ulf Norring. IFO var under denna tid uppdelad i olika enheter. En av dessa enheter avsåg missbruksärenden. När Lars började sin anställning vid IFO var Sverker Eliasson från början hans närmaste chef. Därefter fick Kjell Jonsson förordnande att vara chef/arbetsledare för vuxengruppen, där bl a missbruksärenden handlades, och Sverker Eliasson fick tjänst som enhetschef vid IFO. Sverker Eliasson sjukskrevs i november 2008 på grund av utbrändhet. Våren 2009 förordnades Kjell Jonsson som vikarie för Sverker i dennes roll som enhetschef vid IFO. Samtidigt, våren 2009, förordnades Barbro Brandt, som då arbetade som socialsekreterare och biståndshandläggare vid annan enhet på IFO, att vikariera för Kjell som gruppledare för vuxengruppen. Barbro Brandt blev därigenom Lars närmaste chef. Förordnandet för Barbro Brandt hade meddelats av Sverker. Sverker kom tillbaka till sitt arbete succesivt under Från september 2009 arbetade han åter heltid, men fick då delvis nya arbetsuppgifter i sin roll som enhetschef på IFO. Barbro kom att ha kvar ansvaret som arbetsledare för missbruksgruppen. Hennes vikariat var från början tänkt att pågå till årsskiftet 2009/10, men kom sedan att förlängas till 28 februari Under februari/mars 2010 skulle ett chefsjobb på annan enhet tillsättas, men arbetsgruppen där vägrade att se Barbro som sin chef. Barbros vikariat som arbetsledare för vuxengruppen förlängdes istället till och med juni Sverker, Ulf, Kjell och Barbro, samt de arbetskamrater som på begäran av åklagaren har hörts som vittnen, har alla suttit i nära anslutning till Lars Perssons arbetsrum. När Sverker kom tillbaka från sin sjukskrivning 2009 kom han att sitta i samma korridor som handläggarna vid IFO-enheten, där bl a Lars satt. Ulf satt i en korridor ca 15 meter därifrån. Dessförinnan hade Sverker suttit i samma korridor som Ulf. Även Barbro och Kjell satt i samma korridor som Lars.

9 9 Det är ostridigt att chefskapet på missbruksenheten var otydligt under den tid som Sverker och Kjell var chefer för enheten. Sverker och Kjell var omtyckta av personalen, men har beskrivits som konflikträdda chefer som inte på något egentligt sätt styrde verksamheten. Barbro hade en annan ledarstil än Sverker och Kjell hade haft. Hon har ansetts ha en mycket god administrativ förmåga, medan hennes förhållningssätt till medmänniskor inte överensstämde med hur Lars var och bemötte sina medmänniskor. Det blev ganska snart en konfrontation mellan Lars och Barbro. Sverker och Ulf har uppgett att de nu i efterhand insett att Barbro var kontrollerande, styrande och inte så diplomatisk i sin ledarstil, men att de under den aktuella perioden hade känt förtroende för henne som chef. Det har framkommit att handläggningen av missbruksärenden tidigare varit eftersatt och att kostnaderna för missbruksvården i Krokom kom att öka i och med att Lars anställdes, samt att Lars fick igenom fler LVM-ärenden än andra i socialnämnden. Missbruksenheten kunde inte längre hålla sin budget. Krokoms kommun hade tillgång till företagshälsovård, samt hade en arbetsmiljökonsult, Karoline Humble, och en företagshälsovårdssamordnare, Agneta Sunder. Efter ett tidigare besök från Arbetsmiljöverket hade det konstaterats bl a att arbetsbelastningen var för hög, och det blev då fler personal. Vidare anlitades 2009 en extern konsult Lii Stening, som arbetade med handläggarna i mindre handledningsgrupper. Under hösten 2009 tog Lars upp i handledningsgruppen, som hölls av vittnet Lii Stening, att han kände sig utsatt av Barbro Brandt. Handledningsgruppen var överens om att Lars skulle ta upp detta med Barbro Brandt på en arbetsplatsträff/apt-träff.

10 10 Kronologisk sammanställning över händelser i tiden från november 2009 till 10 juni 2010 Apt-träff /Torsdagsmöte i november 2009 Vid apt-träff/torsdagsmöte i november redogjorde Lars för Barbro och för sina arbetskamrater hur han kände det. Det har lämnats olika uppgifter om vad som då hände. Enligt Maria Lundqvist Persson m fl, vittnen skall Barbro ha svarat att det inte var över för hennes del, att hon sade att hon kände sig kränkt och att hon sedan hade gått ut ur rummet. Enligt Barbro ska Lars ha rest sig upp och pekat med armen, samt talat om för henne hur värdelös och besvärlig hon var som arbetsledare. Enligt Barbro skulle Lars även ha slagit näven i bordet och sagt att det fick vara nog varpå Lars sprang ut från rummet. Kring julen 2009 Lars kontaktade Sverker/Kjell och undrade om det fanns möjlighet att bli omplacerad eller om det fanns möjlighet att få tillbaka Kjell som chef. Anhörigkontakt i januari 2010/ februari 2010 Maria kontaktade Kjell, samt berättade hur dåligt Lars mådde, och bad om hjälp att Lars skulle få bli omplacerad. Kjell svarade att han skulle ta upp detta med Sverker, och att han förstod att detta hade med Barbro att göra. Kjell informerade Sverker om samtalet från Maria. Februari 2010 Lars tog ut anhörigdagar under februari 2010 med anledning av sin mors bortgång. Under februari vädjade även Lars på nytt om att få bli omplacerad, eller att få tillbaka Kjell som arbetsledare. Maria har berättat att Lars berättat att cheferna skulle ha sagt att han mådde dåligt på grund av att hans mamma hade dött, och att de inte trodde på honom när det gällde hur han uppfattade relationen mellan sig och Barbro.

11 11 Möte med Lars den 8 februari 2010 Den 8 februari 2010 hade Sverker och Barbro ett möte med Lars. Vid mötet tog arbetsgivaren upp det som arbetsgivaren ansåg var brister i Lars arbete. Från mötet förde Sverker och Barbro kortfattade anteckningar, dels om att man var orolig över Lars hälsa och föreslog ett besök hos läkare på Commodia, dels allmänt hållna anteckningar om att det varit fråga om ett flertal allvarliga klagomål från klienter, anhöriga samt samarbetspartners, samt att Lars hade en bristfällig handläggning i placeringsärenden. Anteckningarna från mötet har i efterhand, även efter Lars död, kompletterats av Barbro och Sverker med förtydliganden och tillägg. Möte med Lars den 26 februari 2010 Den 26 februari hölls ett möte mellan Kjell, Barbro och Lars. Lars tog på nytt upp frågan om omplacering. I slutet av februari 2010/ början av mars 2010 På inrådan av arbetsgivaren kom Lars i kontakt med läkare/psykolog vid Commodia. Psykologen Henrik Brodin gjorde en suicidbedömning och bedömde då att det inte fanns risk för suicid. Lars erbjöds fortsatt psykolog- och psykiatrihjälp, men avböjde detta. Dessförinnan hade det varit ett trepartssamtal, där arbetsgivare, arbetstagare och företagshälsosamordnare var med. Vid trepartssamtalet framkom att Lars ansåg att han mådde dåligt pga Barbro. Den 4 mars 2010 fick arbetsledningen en skrivelse, underskriven av arbetskamraterna Elisabeth Olofsson, Anna-Karin Sandström, Birgitta Schånberg, Therese Hedman, Cecilia Bylander, Liselott Larsson och Susanne Carlsson, där de skrev Vi som arbetsgrupp har under en lägre tid uppfattat att det förekommer en konflikt pga stora samarbetssvårigheter mellan en av våra kollegor och vår arbetsledare vilket har gått så långt att situationen är ohållbar. Vår kollega mår uppenbart fruktansvärt dåligt och det påverkar oss alla i arbetsgruppen negativt vilket medför en tryckt och låg stämning på arbetsplatsen, vi vill med denna

12 12 skrivelse visa att det som pågår är mycket allvarligt och inte acceptabelt och vi kräver att ni tar omedelbar handling för att åtgärda situationen. Ulf Norring har uppgett att det är genom denna skrivelse, som han första gången fick kännedom om hur situationen var. Ulf kallade till trepartssamtal med företagshälsosamordnare samt ordnade så att Lars fick en första läkarkontakt, vilket var den 4 eller den 9 mars Den 4 mars 2010 hölls möte angående Lars. Närvarande vid mötet var Sverker Eliasson, Kjell Jonsson samt lokale facklige företrädaren Helen Wikner. Mobbningsutredningen På begäran av facket utfördes en mobbningsutredning. Mobbningsutredningen utfördes av Sverker Eliasson ensam. Han talade med Lars och med Barbro Brandt. Han samtalade aldrig med någon av Lars arbetskamrater. Resultatet av utredningen var att Lars Persson inte hade utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier, med motiveringen: Meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses som normala företeelser. Detta förutsätter naturligtvis att de ömsesidiga förhållningssätten och handlingarna i samband med problemen inte syftar till att skada eller medvetet kränka varandra. Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till personlig integritet glider över till icke etiska handlingar. Efter en samlad bedömning är det min uppfattning att Barbro Brandt inte utsatt Lars Persson för kränkande särbehandling eller trakasserier. Den 24 mars 2010 Oro Expeditionsträff Den 7 april 2010 hölls ett trepartssamtal, med Sverker, Lars och Agneta Sunder. Lars ansåg sig inte ha behov av stöd från Commodia.

13 13 Mötet den 19 april 2010 Lars blev kallad till ett möte med Sverker, Kjell och Barbro. Lars hade blivit anmodad att ta med sig sin facklige företrädare, Helen Wikner, till mötet men inte fått närmare information om vad mötet skulle röra. Vid mötet presenterade Sverker inledningsvis resultatet av den mobbningsutredning som han själv hade utfört. Därefter meddelade arbetsgivaren att man hade för avsikt att meddela Lars Persson en skriftlig varning. Arbetsgivaren väckte även frågan om Lars Persson istället skulle bli uppsagd. Datum för nytt möte/överläggning bestämdes till den 19 maj De flesta personer som har hörts i målet är eniga om att Lars hälsa försämrades dramatiskt efter den 19 april Enligt Maria hade Lars suicidtankar efter den 19 april, dock inte varje dag. Enligt Maria hade Lars uppgett att han inte vågade. Tiden från den 20 april till den 19 maj 2010 Från den 20 april är Lars hemma från sitt arbete med bibehållen lön. Han funderade över vad han gjort för fel, och skrev ned sin egen redogörelse inför det möte som skulle hållas hos arbetsgivaren den 19 maj, se domsbilaga 2. Lars talade ofta under denna tid med såväl Kjell som med övriga arbetskamrater. Lars frågade även under denna tid om han kunde få bli omplacerad, men fick av Kjell och Sverker svaret att inget var bestämt. Den april 2010 utförde Socialstyrelsen tillsyn av verksamheten Den 23 april 2010, oro, apt Den 14 maj 2010, oro, kollega

14 14 Psykologbesök den 17 maj 2010 Lars besökte psykologen Christer Svensson Överläggningen den 19 maj 2010 ang arbetsrättslig åtgärd Lars blev kallad till överläggning med Ulf Norring, Sverker Eliasson och personalchefen Gunilla Sundqvist. Han hade med sig sin facklige företrädare Helen Wikner. Fackombudsmannen Roger Fälth var närvarande per telefon. Inledningsvis handlade mötet om en skriftlig varning, men under mötets gång ändrade arbetsgivaren sig. Mötet avslutades med att arbetsgivaren övervägde avsked. Enligt Maria avslog arbetsgivaren även Lars begäran om ekonomiskt bidrag för att få åka till en stiftsgård, då man ansåg att detta inte var tillräckligt seriöst. Det är ostridigt att Lars vid detta möte var i mycket dåligt skick. Maria har berättat hur Lars efter varningsmötet den 19 maj fick ett tunnelseende. Läkarbesök den 20 maj 2010 Lars besökte läkare samt blev helt sjukskriven fram till den 10 juni. Maria har berättat att hon skjutsade Lars till stiftsgård/retreatcenter i Rättvik på morgonen den 20 maj. Lars mådde fruktansvärt dåligt. Den 22 maj 2010, oro från anhörig Lars fru Maria råkade sammanträffa med Sverker på Maxi. Hon berättade för Sverker att Lars mådde dåligt och att hon ville att arbetsgivaren skulle göra något. Maria pratade med Sverker om att hon visste att det fanns ett ledigt jobb inom Elevhälsan. Sverker kände till arbetet på Elevhälsan, men lämnade inte något besked. Sammanträffandet var kort, ca 5 minuter.

15 15 Den 24 maj 2010 Mail från Lars till Sverker den 24 maj 2010 Lars skrev ett mail till Sverker natten mot den 24 maj, kl 00.41, där han vädjade om nåd, samt bad att få arbeta praktiskt med vad som helst. Lars skrev att han var jätteförtvivlad och panikslagen. Mail från Lars till arbetskamraten Therese Hedman den 24 maj 2010 Lars skrev i mail till Therese Hedman kl : Har i natt varit uppe till gräftån med bil och hund. Kan inte sova. Har nu fått en djup depression. Vet inte hur jag ska överleva vidare. Känns bara djupt meningslöst. Fattar inte det här än. Fasar för nätterna. Dom är vidriga. Misstänker att Barbro mår gott nu. Lasse P. Arbetsgivaren kontakade facket den 24 maj 2010 Arbetsgivaren underrättade facket om att man hade för avsikt att avskeda Lars. Facklige företrädaren Roger Fälth underrättade Lars om detta samma dag. Det beslutades att överläggning angående varslet skulle hållas den 10 juni. Den 25 maj 2010, oro, apt Den 26 maj 2010 Lars Persson fick skriftlig underrättelse om varsel och att han kunde komma att avskedas, samt informerades om att han och hans fackliga organisation hade rätt att begära överläggningar om den övervägda åtgärden. Lars besökte psykologen Christer Svensson. Den 27 maj 2010, oro, från arbetskamrater vid expeditionen Den 31 maj 2010, apt, oro Psykologkontakt den 3 juni 2010 Lars besökte psykologen Christer Svensson

16 16 Läkarkontakt den 8 juni 2010 Lars besökte läkaren Mats Johansson Den 10 juni 2010, dagen då överläggning var bestämd att hållas. Det var sedan tidigare bestämt att Maria skulle åka till överläggningen istället för Lars, eftersom Lars mådde så dåligt. Lars tog sitt liv på förmiddagen. Någon överläggning kom därför inte att hållas. Maria har uppfattat att anledningen till att Lars tog sitt liv var för att han var ångestförvirrad, eftersom arbetsgivaren övervägde avsked och hade kallat till överläggning denna dag. Det var tänkt att Lars skulle ha haft kontakt per telefon med psykologen Christer Svensson efter denna överläggning. Händelser efter den 10 juni 2010 Den 11 juni 2010 Dottern Lina skulle ta sin studentexamen. Den 26 juni 2010 lämnade Socialstyrelsen sin rapport från granskning av verksamheten. Kritik riktades mot ledningsfunktioner. Ingen kritik riktades mot hur Lars hade handlagt ärenden. Den 16 november 2010 skrev Anna-Karin Sandström mail till Kristina Wallner, ny arbetsledare efter Barbro Brandt I mailet skrev Anna-Karin bl a vår dåvarande arbetsledare sa klart och tydligt på sista mötet vi hade med henne att hon fått order uppifrån, från soc.chefen, att göra sig av med L. Vi var fyra stycken som hörde detta. Jag vill ha en förklaring på det. Den 19 november 2010 skrev Åsa Gustafsson mail till Kristina Wallner. I mailet undrade hon bl a Jag undrar angående det Barbro Brandt sa till oss på ett möte, att det från ledningen funnits en önskan att se till att Lasse Persson försvann från arbetsplatsen. Stämmer det?".

17 17 Den 7 oktober 2011 meddelade Pensionsmyndigheten beslut och fann att Lars Perssons dödsfall den 10 juni 2010 hade orsakats av en arbetsskada Förhörsutsagor Sverker Eliasson När Lars strax efter julen 2009 berättade att han hade sömnsvårigheter och ont i magen, tänkte Sverker direkt att Lars kunde vara på väg in i en depression. Lars berättade då väldigt tydligt om hur han kände det, och nästan krävde att Barbro skulle bort från sitt uppdrag. Lars gjorde hätska, grova och oförskämda utfall mot Barbro på ett sätt som Sverker inte tidigare hade hört. Detta hände flera gånger. Lars var fixerad vid Barbro och ansåg att hon var illful. Sverker insåg att Lars inte mådde bra. Samtidigt vände sig även Barbro till honom och berättade att Lars inte respekterade henne som arbetsledare. Sverker hade dessförinnan nog även fått signaler från Kjell om att kontakten mellan Barbro och Lars inte var bra. Eftersom det kändes som att Lars var på väg in i en depression erbjöd Sverker honom kontakt med Commodia, men Lars ville först få bort Barbro. Som ett försök att normalisera relationen föreslog Lars sedan att Sverker, Lars och Barbro skulle träffas varje vecka och gå igenom enskilda ärenden. De hade 4-5 sådana träffar. Vidare hade Lars och Barbro vissa träffar. Det var häftiga utfall från Lars vid dessa möten, men vid ett av mötena, i månadsskiftet mars/april, nådde Lars och Barbro varandra, och kramade om varandra. Relationen mellan Lars och Barbro var besvärlig för såväl Lars som Barbro, och båda fick söka extern hjälp. När frågan om omplacering första gången kom upp vid julen 2009, var Lars inte i skick att bli omplacerad, men Sverkers bedömning var att Lars dock skulle kunna arbeta vidare som missbrukshandläggare. Det blev sedan uppenbart att Lars inte

18 18 mådde bra och att de var tvungna att vända sig till Commodia för att påbörja en rehabilitering med medicinsk kompetens. Lars var djupt deprimerad och visade stort motstånd till detta. Sverker ville att symptomen på ohälsa skulle tas bort. Mobbningsutredningen utfördes av honom eftersom Commodia inte åtog sig att göra denna. Han samtalade med Gunilla Sundqvist, Ulf Norring och Agneta Sunder, och tillsammans kom de fram till att man, av hänsyn till Lars, inte skulle blanda in någon utomstående i utredningen. Han inser nu i efterhand att han inte hade tillräcklig kompetens att själv göra mobbningsutredningen och att det inte heller skulle ha skadat om han talat med medarbetarna. Eftersom Lars vågade komma med kritik mot Barbro uppfattade Sverker aldrig att Lars var rädd för Barbro. När de vid mötet den 19 april då mobbningsutredningen presenterades, även tog upp frågan om varsel om en skriftlig varning, var det fråga om punkter som hade varit uppe redan hösten De kan ha tänkt att detta var ett sätt att få detta ur världen, vilket kan ha varit obetänksamt, men det hade även varit en kalldusch för Lars om de gjort detta dagen därpå. Det var aldrig aktuellt med avsked den 19 april I mötesanteckningar listades Lars brister, vilka de tog upp med honom vid mötet den 19 april Han och Barbro har kompletterat listan i efterhand, efter Lars död, varför handlingen i förundersökningsprotokollet innehåller fler uppgifter. Frågan om varning hade någon dag innan mötet den 19 maj diskuterats mellan honom, Ulf Norring och Gunilla Sundqvist. Gunilla Sundqvist hade då undrat om det var så allvarligt att det kunde bli ett avsked istället. Facket begärde sedan central förhandling. Han, Ulf, Gunilla, Agneta Sunder, samt möjligen också Kjell och Barbro hade fortsatta möten varje vecka under tiden 19 april - 19 maj. Fråga uppkom då om bristerna var så allvarliga att det kunde bli fråga om avsked. Han har

19 19 inte själv arbetsrättslig kunskap. Hans tanke var att det var fråga om eventuellt avsked, men att det inte nödvändigtvis behövde sluta med avsked. Han fick mail från Lars under natten mot den 24 maj, och fick under dagen vidarebefordrat till sig mail som Lars under natten hade skrivit till Therese. Han tror absolut säkert att han meddelade vad han fått veta till Gunilla Sundqvist och Ulf Norring. Det ordnades från arbetsgivaren så att Lars fick en läkarkontakt den 25 maj. Lars kollegor Elisabet Olofsson och Åsa Gustafsson kom och talade med Sverker vid något tillfälle om Lars mående. Arbetsgruppen var orolig för Lars och hur han mådde, samt hur Barbro vid något tillfälle hade uttryckt sig till Lars och att hon någon gång stängt dörren och gett Lars en åthutning. Även Kjell talade med honom om hur Lars mådde. Syftet med mötet den 19 maj 2010 var föranlett av en skriftlig varning och ett eventuellt avsked. När han mötte Lars hustru vid Maxi var han stressad. Maria uppgav till honom att Lars ville bli omplacerad. Han sade att de skulle beakta detta, men att Lars först måste komma tillrätta med sin hälsa. Under tiden då Lars var hemma från arbetet kunde Lars ringa och vilja prata om sin situation. De flesta kontakterna hade Lars sådana gånger med Kjell. I maj talade Sverker med Lars, som uppgav att han ville bli omplacerad. Sverker uppgav för Lars att detta kunde väl beaktas, men att Lars först måste göra något åt sitt allmäntillstånd. Sverker ansåg att de arbetsrättsliga frågorna som upptagits var en sak, samt att arbetsmiljöansvaret var en annan sak.

20 20 Han känner till att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inte upphör med anledning av att extern hjälp anlitas. Redan i januari/februari var han rädd för att Lars skulle ta sitt liv. Han kände sig maktlös, och han tänkte på detta. Han var otroligt rädd för detta. Kommunens rehabiliteringspolicy syftar till att få arbetstagaren att återgå till arbetet. När det gäller Lars kom de aldrig till rehabiliteringsfasen, eftersom man måste vara frisk och kapabel att arbeta för att komma tillbaka. Någon omplaceringsutredning startades inte. Enligt hans uppfattning gjorde Lars ett bra arbete. Ulf Norring Han började som socialchef i Krokom 2002 och är idag chef över 450 anställda. När han började fanns det ett budgetunderskott som han redde ut. Placeringskostnaderna gällande missbruksärenden har gått upp och ned. Han lärde känna Lars när Lars började arbeta i kommunen Han tyckte bra om Lars. Lars kunde komma in på Norrings rum på spontanbesök och de kunde prata både om privata saker och om saker som rörde kostnader för missbruksvården. Hösten 2009 blev det fler LVM-ärenden, och Lars kände nog själv att kostnaderna drog iväg. Såväl han som Sverker hade delegation samt ekonomiska resurser för att ansvara för arbetsmiljöfrågor. Såvitt avser placeringskostnader för LVM hade Ulf Norring och Lars en högljudd diskussion inne på Ulf Norrings tjänsterum. Norring hade ett ansvar för ekonomin och Lars kände nog att Ulfs fokus var på kostnaderna. Vid en senare uppföljning kallade han in Lars och undrade varför det inte hade skett några förändringar. Han fick då säga till Lars att skärpa sig. Lars kan ha blivit ängslig över detta. Lars var dock inte ensam om att ha blivit inkallad till Norring för att redogöra för lösningar som påverkade ekonomin. Han har inte något minne av att han till Barbro skulle ha sagt den där djäveln skall bort.

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT?

NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? NÄR KAN EN ARBETSMILJÖANSVARIG CHEF BLI DÖMD FÖR ARBETSMILJÖBROTT? 2017-05-19 Upplägget Arbetsmiljöansvar och straffansvar två olika saker Arbetsgivarens ansvar enligt AML och föreskrifter De straffrättsliga

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom arbetsmiljöbrott

Överklagande av en hovrättsdom arbetsmiljöbrott Rättsavdelningen Sida 1 (13) Byråchefen My Hedström 2015-03-30 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom arbetsmiljöbrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun

Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Riktlinje kränkande särbehandling, Götene kommun Antagen av Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2017-05-10, 137 Personalenheten Inledning Denna riktlinje är framtagen utifrån ny diskrimineringslagstiftning

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:380 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Plan kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Nivå:

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1. Inledning Vad är kränkande särbehandling?... 2

1. Inledning Vad är kränkande särbehandling?... 2 RIKTLINJER Riktlinjer mot kränkande särbehandling Fastställd av regionstyrelsen Framtagen av ledningskontoret Datum 2016-09-22 Riktlinjer mot kränkande särbehandling Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad är

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen D.nr: Jennie Strandberg Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-21 Kommunstyrelsen D.nr: 2016-000343 Jennie Strandberg Olsson Förslag till Rutin vid kränkande särbehandling Bakgrund och sammanfattning Utifrån bestämmelser i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 36 1(7) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling 2(7) Innehåll Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling...

Läs mer

STOCKHOLM STADS RUTINER FÖR ATT MOTVERKA KRÄNKANDE BEHANDLING INKLUDERANDE TRAKASSERIER I OLIKA FORMER

STOCKHOLM STADS RUTINER FÖR ATT MOTVERKA KRÄNKANDE BEHANDLING INKLUDERANDE TRAKASSERIER I OLIKA FORMER STOCKHOLMS STAD SID 1 (6) 2010-12-10 BILAGA 8B STOCKHOLM STADS RUTINER FÖR ATT MOTVERKA KRÄNKANDE BEHANDLING INKLUDERANDE TRAKASSERIER I OLIKA FORMER Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt 1/7 Rutin Gäller från Diarienummer 2016-10-06 2885-16 Ansvarig för rutinen Beslutad av Personalenheten Jakob Granit Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering Vad säger lagen? Havs-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Dnr 5783-2016 Sid 1 (5) Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer