DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN HÅLLBARA RÖRELSEN"

Transkript

1 DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningar hösten 2011

2 Slutet på projektet är början på fortsättningen! Vi har nu den sista katalogen som ges ut inom ramen för det ESF-finansierade projektet Den hållbara rörelsen. Under två år har vi erbjudit utbildningar för att stärka de anställda inom funktionshindersrörelsen. Nu ser vi med glädje framåt mot en fortsatt stärkt rörelse genom den studieorganisation som byggts upp under den här tiden. Handikappförbunden och ABF kommer att fortsätta erbjuda utbildningar till ett mycket förmånligt pris efter projektet. Höstens katalog tar ett steg i den riktningen och bjuder därför på en del nyheter. I höstens utbud har vi förutom helt kostnadsfria utbildningarna även ett antal utbildningar som vi erbjudit tidigare, men som nu erbjuds till det mycket förmånliga pris som vi kommer se efter projektet. De här nyheterna ställer nya krav på vår administration kring anmälan. Läs mer om vad det innebär för dig längst bak i katalogen och på vår webbplats. Vill du att framtida utbildningskataloger ska ha just de utbildningar som du behöver? Läs mer om Comaea på vår webbplats. Annika Nyström-Karlsson Tf Kanslichef Handikappförbunden 2

3 Innehåll Administration Ekonomi Kommunikation Språk Projektledning Lokal och anmälan Om projektet

4 Administration Excel, grund En utbildning för dig som vill använda Excel för att kunna arbeta med budget och diagram. Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper i Excel och kan hantera formler för budgetering och registerhantering. Du kan också illustrera dina siffror med talande diagram. Kursen ges i Excel Förstå programmets uppbyggnad Använda de viktigaste funktionerna för att hantera värden Formatera celler Skapa diagram Använda layout i Excel Hantera kalkylblad Hantera register Excel, påbyggnad För dig som använder Excel i ditt dagliga arbete för olika slags beräkningar. Det kan vara i arbete med budgetering, bidragskalkyler, nyckeltal och analyser. Utbildningen ger dig kunskaper om programmets mer kvalificerade verktyg. Kursen ges i Excel Registerhantering Pivottabeller Avancerat filter Logiska tester, omformler Makron Funktionshantering Mallar Grafik och avancerade diagram Talformat september 29 augusti oktober 5 september 150

5 Outlook 2010, grund Du lär dig att använda funktionerna i Outlook. I programmet kan du göra mycket mer än skicka e-post. Kursen ges i Outlook Introduktion till Outlook Skicka, läsa och besvara e-post Bifoga filer Organisera e-posten Säkerhet och e-post Kontakter Kalender Outlook 2010, påbyggnad Kursen vänder sig till dig som behärskar grunderna i Outlook, men vill lära dig mer. I programmet kan du göra mycket mer än skicka e-post. Möten Uppgifter Kalender Effektiv e-posthantering Olika vyer och presentationsmöjligheter Administration november 10 oktober december 7 november (150 efter projektet) 5

6 Administration Word, grund Med hjälp av Word kan du få dina dokument att se professionella och välstrukturerade ut. Du lär dig hur du skapar, skriver och redigerar olika dokument på ett smart sätt, såsom protokoll, PM, rapporter eller uppsatser. Kursen ges i Word Skriva och redigera text i olika dokument De viktigaste funktionerna för att strukturera och hantera dokument med hjälp av till exempel rubriker, styckeindelning, teckenformat, spalter och tabeller Hantera bilder och figurer i dokument Word, påbyggnad För dig som kan grunderna i Word och vill gå vidare med ytterligare användbara funktioner som tabeller. Du lär dig också hantera långa dokument och automatiserade utskick. Kursen ges i Word Layoutfunktioner i Word Använda avancerade tabellfunktioner Använda funktioner för långa dokument Använda Word för att skapa massutskick september 15 augusti september 29 augusti 150

7 Access, grund Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att skapa och hantera databaser i Access. Kursen ges i Access Miljön i Access Verktygsfält Tabeller Tabeller och relationer Formulär Rapporter Datautbyte Utskrifter Administration november 24 oktober (150 efter projektet) 7

8 Ekonomi Bokslut och årsredovisning Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisning så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av löpande bokföring och regler och krav för bokslut och årsredovisning Arbetsgången vid bokslutsarbetet Värdering av tillgångar och skulder Avskrivningar Bokslutsdispositioner Beräkning av bolagsskatt Inkomstdeklarationen Ekonomi i en ideell organisation En praktisk utbildning för dig som redan arbetar med ekonomi i din organisation och behöver stärka dina grundkunskaper i bokföring och redovisning. Du ska efter utbildningen kunna upprätta ett enklare bokslut. Redovisning Bokföringslagen Baskontoplanen Kontering Årsredovisningslagen Skatt Momsregler för ideella föreningar Personalskatter och arbetsgivaravgifter november 10 oktober september 29augusti (150 efter projektet)

9 Att nå ut med sitt budskap Om du inte syns finns du inte. Dagens mediebrus gör det svårare att nå ut. God marknadsföring bygger på analyser och välgenomtänkta strategier som sedan övergår i taktiska åtgärder. Den här utbildningen är särskilt framtagen för att möte de ideella organistionernas behov. Arbeta med marknadsföring Hitta målgrupper Målgruppsanpassa budskap Retoriska hjälpmedel Lobbyarbete Utbildningen vänder sig till dig som vill bli bättre på att påverka politiska beslut och beslutsfattare och nå ut med dina frågor i media. Att sätta sin egen dagordning i debatten Vem ska man kontakta politiker eller tjänstemän? Att få genomslag för åsikter i sakfrågor Retoriska hjälpmedel Kommunikation september 15 augusti september 22 augusti 225 9

10 Kommunikation 10 Mediaträning Vi tittar på kända exempel på mediehantering. Vad är det som gör att vissa personer klarar sig undan medan andra tvingas avgå? Vi varvar föreläsningsavsnitt med praktisk träning. Hantera media efter ett pressmeddelande Lär dig prata om det du vill prata om Status och förhållande till journalisten och din publik 29 augusti 15 augusti 1875:- Presentationsteknik En utbildning för dig som vill känna dig säkrare på att tala inför grupp och nå fram med ditt budskap. I utbildningen varvas korta teoripass med snabb praktisk tillämpning och egna framträdanden med återkoppling. Retorikens grunder Min publik åhöraranalys Mitt manus hur börjar/slutar jag? Hur använder jag språket? Hur finner jag bra argument? Mina personliga resurser hur uppfattas jag? Mitt kroppsspråk hållning gester, kroppsställning, ögon och händer Min röst tempo, pausering, tonhöjd, artikulation -Min nervositet hur behärskar jag den? - Besvärliga personer i publiken hur hanterar jag dem? 9-10 november 10 oktober (225 efter projektet)

11 Sociala medier, grund En utbildning för dig som vill lära dig om sociala medier och hur du kan använd dem i ditt dagliga arbete. Vi testar och diskuterar webbverktyg som kan hjälpa dig att utveckla din kommunikation och verksamhet. Google Wikipedia Bloggar Facebook Flickr Twitter Omvärldsanalys Materialinhämtning Marknadsföring Dokumentation Sociala medier, påbyggnad Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap om och vana av att använda sociala medier i ditt arbete. Google Wikipedia Bloggar Facebook Flickr Twitter Omvärldsanalys Materialinhämtning Marknadsföring Dokumentation Kommunikation 9 september 15 augusti (100 efter projektet) 14 september 15 augusti (100 efter projektet) 11

12 Kommunikation Photoshop Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att bearbeta bilder för användning i tryck och på webben. Bildhantering från digitalkamera Digitala bilder Verktyg Lager Händelsepanelen Bildjusteringar Praktiskt arbete med bildbearbetning Indesign Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att skapa enklare flyers, affischer och foldrar. Grunderna i formgivning Grunderna i typografi Inställningar Arbetsytan Verktygspanelen Kontrollpanelen Arbeta med text Verktyg Banor Effekter Bilder Preflight september 15 augusti (100 efter projektet) 7-8 september 15 augusti (200 efter projektet)

13 PUL Föreläsning Du får lära dig vilka regler som gäller för hantering av personuppgifter och medlemsregister. Omfattning. 2 timmar, klockan Målgrupp: du som jobbar medlemsregister eller har hand om anmälningsregister och liknande. Tryckfrihet Föreläsning Kursen vänder sig till dig som publicerar text och bild på nätet. Du får kunskap om vad lagen säger om rättigheter, skyldigheter och ansvar. Omfattning. 2 timmar, klockan Målgrupp: Du som jobbar med publicering på webben. Kommunikation 28 november oktober (80 efter projektet) 28 november oktober (80 efter projektet) 13

14 Språk EU-engelska Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i internationella projekt eller deltar i konferenser, utbildningar och nätverk där engelska är det gemensamma språket. Ta gärna med exempel på texter som du arbetar med. Diskutera och argumentera Ge information muntligt/skriftligt Möten och konferenser Ordkunskap Att läsa och förstå rapporter och andra texter Skriva e-post Personliga möten/att umgås oktober 26 september

15 Projektledning, grund En utbildning för dig som vill lära dig leda ett projekt effektivt och målinriktat. Det här är en praktisk utbildning som vänder sig till dig som arbetar med projektverksamhet och vill bli bättre på att ta fram projekt. Vad är ett projekt? Projektets innehåll och förlopp Målformulering Projektplan Dokumentation Projektorganisation Genomförandet Roller Rapport och utvärdering Samarbete Kommunikation Projektledning, påbyggnad En utbildning för dig som redan arbetar som projektledare. Projektets ledarskap Gruppsykologi Gruppens utveckling Konflikthantering Projektekonomi Projektledning oktober 26 september november 10 oktober (225 efter projektet) 15

16 Lokal och anmälan Var är utbildningarna? Vad kostar utbildningarna? I den här katalogen finns både kostnadsfria utbildningar och utbildningar till en kostnad. De kostnadsfria utbildningarna är till större delen nya och har inte erbjudits tidigare. Utbildningar som erbjudits tidigare är prissatta med det pris som kommer gälla efter projektet för likvärdiga utbildningar. Alla priser i katalogen är inklusive moms. Var är utbildningarna? Anmälningsvillkor Anmälan är bindande och avbokas senast sista anmälningsdag för full återbetalning. Avbokning ska ske till Handikappförbunden. För prissatta utbildningar skickas faktura ut inom kort efter anmälan och skall vara betald senast 14 dagar innan kursstart. Vid förhinder kan utbildningsplats överlåtas till annan deltagare. Handikappförbunden har rätt att ställa in en kurs. Information om det ges via e-post och via Handikappförbundens webbplats. Då återbetalas alla inbetalda avgifter. Vid utebliven närvaro på kostnadsfri utbildning faktureras anmälande organisation hela kostnaden för utbildningen. 16 Anmäl dig här:

17 Var är utbildningarna? Var är utbildningarna? Alla utbildningar genomförs i Tinta Utbildnings/ABF Norra Stor-Stockholms lokaler på Esplanaden 3 C i Sundbyberg. Tid: 9-16 Kaffe och smörgås: Lunch, som bekostas av deltagaren: Kaffe:14.30 Vägbeskrivning Från Sundbybergs tunnelbana och pendeltåg tar det ca 5 minuter att gå till våra lokaler som ligger på Esplanaden 3C. Gå uppgång Landsvägen, följ vägen på höger sida tills du ser ett tegelhus med en portal rakt framför dig. Gå igenom portalen, ta andra porten till höger, nr 3C. Lokal och anmälan Utbildning för hela er arbetsplats? Är det flera eller alla på er arbetsplats som har behov av samma utbildning? Under 2011 genomför vi på prov möjlgiheten att specialbeställa en utbildning för en hel arbetsplats. Utbildaren kan då komma ut till er och har utbildningen i era lokaler. Kontakta oss om ni är intresserade av den här lösningen! 17

18 Om projektet Varför genomför vi projektet Den hållbara rörelsen? Under utvecklingsarbetet med Handikappförbunden iakttogs följande behov: Ökad satsning på personalens kompetens Genomföra en bra generationsväxling Ökad medvetenhet kring mångfald och likabehandling Ökad kunskap om kompetensutveckling som strategiskt verktyg Handikappförbunden startade därför det här projektet med Europeiska Socialfonden som finansiär. Projektet startade januari 2010 och avslutas december Efter projektet kommer vi se att förbundens personal står starkare i sin kompetens. Förbunden står också rustade för att arbete med sin personal och kompetensutveckling med möjlighet till större kontinuitet och med ett nytt strategiskt sätt. 18

19 Vad händer framöver? Projektet gör sitt sista år under Förutom utbildningarna som finns i den här katalogen är det mycket annat som tagits fram genom projektet. Riktade spetsutbildningar Riktade arbetsplatsutbildningar Mentorsprogram Arbete med jämställdhetspolicy och likabehandlingsplaner Metod för strategiskt arbete med kompetensutveckling Comaea Sprida metoder, resultat och verksamhet till förtroendemannaorganisationerna Om projektet Parallellt med att utbildningarna av de anställda fortsätter och att metodverktyget Comaea börjar användas ute på förbunden kommer projektet under hösten att runda av med utvärderingar och rapporter. Men arbetet med att ta fram utbildningar kommer inte stanna av. Ny katalog med utbildningar kommer till Då kommer det även finnas utbildningar för förtroendevalda. 19

20 Anmäl dig på webben utbildning Vill du veta mer? Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. Kontakt Peter Westerdahl Telefon: Handikappförbunden Box 1386, Sundbyberg

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen vintern/våren 2011 Vi siktar framåt Vi har tagit oss fram till det andra och sista året för det här projektet. Men det innebär inte slutet för handikappförbundens

Läs mer

våren 2010 CityAkademins utbud våren 2010: m e n t o r p r o g r a m, m å n g f a l d s s a t s n i n g, s e m i n a r i e r oc h ku r s e r

våren 2010 CityAkademins utbud våren 2010: m e n t o r p r o g r a m, m å n g f a l d s s a t s n i n g, s e m i n a r i e r oc h ku r s e r våren 2010 CityAkademins utbud våren 2010: m e n t o r p r o g r a m, m å n g f a l d s s a t s n i n g, s e m i n a r i e r oc h ku r s e r cityakademin www.cityakademin.se Med stor glädje och förväntan

Läs mer

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt.

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Fritid Jobb En grundkurs i Excel kan ta dig längre än du tror. Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser cityakademin CityAkademin CityAkademin är Malmö Citys egen mötesplats för utveckling och inspiration.

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Utan spaning - ingen aning!

Utan spaning - ingen aning! Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Excel för hela ekonomifunktionen 2005

Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Excel för hela ekonomifunktionen 2005 7 och 8 juni 2005 24 och 25 okt 2005 13 och 14 juni 2005 21 och 22 nov 2005 7 och 8 juni 2005 26 och 27 okt 2005 14 och 15 juni 2005 23 och 24 nov 2005 8 och 9 juni

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer