Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld"

Transkript

1 Lathund för korrigering av bruttoskulder samt vid ev. återbetalning av skuld (Uppdaterad ) Efter att den skarpa lönekörningen är genomförd men innan avslutad lönekörning bör eventuella skulder identifieras genom att köra rapporten Löneartsrapport Sverige (RPLWTRS0) och välj lönearterna /561 och /A3L. Bevaka de eventuella skulderna varje månad. Översikt När bruttoskuld uppstår skapas löneart /A3L med bruttoskuldbeloppet och löneart /561 med det totala skuldbeloppet. Beloppet enligt löneart /A3L har reducerat underlaget för arbetsgivaravgifter /407 om den anställde under året haft en inkomst över kronor (årsinkomstgräns för arbetsgivaravgifter). Löneart /407 tillåts därmed bli negativ. På motsvarande sätt kan en månads förmånsbelopp bli negativt genom att t ex retroaktiv korrigering av en anställds bilförmån. Vid detta tillfälle tillåts löneart /417 bli negativ. Reglering av skuld Skulden kan regleras genom: att antingen den anställde via ekonomifunktionen betalar sin skuld, se nedan, eller att skulden automatiskt räknas av mot utbetalningar i kommande lönebearbetningar under året. I det senare fallet (som rekommenderas) håller lönesystemet reda på skulden och ingen manuell rapportering behöver ske. Skuld vid årsskifte Om det uppstår en skuld i december, månad 12, rullas den automatiskt in i det nya året. Det är OK och inga problem med det om skulden är en ren nettoskuld. Däremot bruttoskulder skall alltid regleras innan kommande årsskifte! Vidtag eventuellt manuella åtgärder. Enklast löses detta genom att t ex semesterdagar eller kompsaldo tömmes i pengar i period 12, så att skulden nollställs inför årsskiftet. SAP AG Löneadministratörskurs 5-1

2 Skuld på avslutad person Om skuld uppstått på slutad person skall ingen rapportering ske i lönesystemet! Detta blir i så fall enbart en reglering mellan anställd och ekonomifunktion. Om skuld skall återbetalas via ekonomifunktionen Följande två steg måste göras: 1, Skriv krav till personen Exempel: Bruttoskuld 15384,50. Skatt enligt personens skattetabell (m.h.t. ev. jämkning förstås) 4279:-. Krav på personen: 11105,50 2, Att rapportera till lönesystemet när skulden återbetalats När återbetalningen kommit registreras följande transaktioner i IT15: Returnerad (återförd) lön, lart M :50 Prel.skatter, korrigering, lart M :- Regl. av bruttoskuld, lart M :50 (= hela skuldbeloppet,. inget minustecken) Ange samtliga datum ovan i kommande lönekörningsmånad! Kör lönesimulering och kontrollera resultatet. För vidare detaljinformation gällande lönearterna /561, /563 och M810 M812; läs systemdokumentationen bakom informationsikonen på respektive löneart i tabell V_512W_T. Notera att: Löneart M812 ger ingen reducering av arbetsgivaravgiften eftersom reducering skett redan när bruttoskulden uppstått. (Vid stoppad lön och den anställde trots allt ska ha annan nettolön räcker det med att justera med utbetald nettolön och eventuell skatt. Bruttodelen justeras med automatik vid källan, däremot räknas inte nettolön och skatt om). SAP AG Löneadministratörskurs 5-2

3 Lathund inför årsskiftet 2011/2012 (Uppdaterad ) Gamla året 1. Inläsning av HR Support packages ska ske löpande under kalenderåret. 2. CSR-förfrågan, förfrågan om de anställdas skatter inför nästa år. Skall skickas till Skatteverkets inläsningsställe senast vecka 46. Menyväg: Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årliga-Rapportering- Skatt-Begär skatteinformation från CSR. Testkörning markeras om du vill skapa en testfil, som man sen kan skicka iväg till CSR för att kunna kontrollera format etc. Starta bearbetningen. När körningen är klar visas ett meddelande om att Data har skrivits till följande TeamSe-object HR_LRQTSO_XXXXXXXXXXX, vilket innebär att filen är skapad. Filnamnet är UBR100i1.CSR, som skall läsas ner på diskett, och sedan skickas till SKV. Menyväg: Rapportering-Temse-filer-Nedläsning Temse-CSR Sweden-Klicka på filen-utför. OBS! Fr o m finns även möjlighet att sända CSR-förfrågran via XML ( se note för mer information) SAP AG Löneadministratörskurs 5-3

4 3. Ta ut rapport RPLWTRS0 över skulder löneart /561 (samt /A3L) på samtliga anställda, för eventuellt manuella åtgärder pga. bokföring över ett årsskifte. Se vidare ovanstående avsnitt Lathund för Korrigering av bruttoskulder. 4. Vid behov av ändring/komplettering av kontrolluppgift, t ex KU, KU14, komplettering av förmåners textfält, körda km med förmånsbil mm innan sista lönen av året är avslutat, så ändrar/uppdaterar man detta i infotyp OBS! Om SAP:s reseräkningssystem har använts under hela inkomståret skall uppdatering av uppgifter under rubrik Resa ske med automatik. OBS! Ny funktion från år 2010 finns för att hämta text till ruta 47 Övrig förmån : löneartstext hämtas med automatik från löneart med högst belopp (se note för mer information). Menyväg; Personal- Personaladministration och utveckling Administration- Personalbasdata - Underhåll -Anställningsnummer-infotyp 0438-Skapa Ändringar/korrigeringar görs på resp. anställningsnummer. I infotypbilden 0438 så finns det möjlighet att under rubrik Normal (KU10), vit kontrolluppgift ange en klartext till följande KU-fält: 65 Annan förmån (47) 66 Kostnadsersättningar (20) 67 Skattepliktiga ersättningar som ligger till grund för egenavgifter (25) 68 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) (31) 69 Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt / skattereduktion) (32) SAP AG Löneadministratörskurs 5-4

5 70 Vissa avdrag (37) OBS! Infotyp 0438 kompletterades fr o m kontrolluppgiften för år 2005 med uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer och landskod (KU-fält 76) som skall anges på KU13 och KU14 : Glöm ej att spara efter ev. ändringar. 5. Kör sista lönen skarpt för året, men avsluta ej lönekörningen ännu. SAP AG Löneadministratörskurs 5-5

6 6. Underhåll av text till KU-fält. Vid ev ändring på kontrolluppgift sedan föregående år bör man kontrollera följande fälts innehåll; Fält Förklarande text i fält Annan förmån Kostnadsersättning Skattepliktig ersättningar som ligger till grund för egenavgifter Andra skattepliktiga ersättningar (ej arbetsgivaravgifter / särskild löneskatt) Andra skattepliktiga ers. (ej arbetsgiv.avg/särsk löneskatt /skattereduktion) Vissa avdrag Dessa fält visas på kontrolluppgiften som skickas till den anställda och även på filen som skickas in till SKV. Tabell V_T5SKS eller Menyväg; IMG Lönekörning - Lönekörning Sverige-Statistik-Skatt - Kontrolluppgift-Skapa text till Kufält för infotyp Ange fältnummer och text. I kolumn Text/Var anges ett sekvensnummer som måste vara unikt pga. att ett fältnummer återkommer på flera rader. 7. Kontrollera att alla tabeller (T536A (avsändare anges med nyckel /T) samt samtliga kombinationer av personalområde/personaldelområde med nyckel /A ska läggas upp med A= Företagets namn, B= avdelning, C=gatuadress, D= Postnr + Postadress samt I= mail-adress, T512E (styrning löneart KU-punkt), ackumulatorer V_T512W_D), lönearter, mm är rätt styrda innan du kör kontrolluppgift. Vid framtagande av CSR-förförfrågan via XML ska följande fält vara ifyllda i tabell T536A: (/T = avsändaruppgifter) ANART VARGU SEQNU ANTXT /T 0001 A Företagets namn /T 0001 C Företagets gatuadress /T 0001 D (Företagets postnummer) /T 0001 E Företagets postadress /T 0001 G Tel (Telefonnummer) /T 0001 I (Mail avsändare) (/A = organisationsnummer kopplat till den anställde) Organisationsnumret hämtas från /A 0001 O (Organisationsnummer) 8. Ändra företagsspecifikt KU-formulär Om företaget anpassat kontrolluppgiftsformulären t ex för att adressuppgiften skall passa företagets fönsterkuvert måste det företagsspecifika kontrolluppgiftsformuläret anpassas till eventuella förändringar i standardformuläret. Detta kan antingen ske med utgångspunkt från det nya standardformuläret eller från det redan existerande företagsspecifika formuläret. I båda fallen används transaktionskod SE71. SAP AG Löneadministratörskurs 5-6

7 9. Kör KU-simulering, samt analysera resultatet. Kontrollera ev. fel samt kör ev. om lön och KU-simulering tills önskat resultat erhålles. Tips! Lägg upp en variant där bl a följande är ifyllt: - /T ANART anges i kolumn Adr.nyckel (T536A) - ZU01 anges i kolumn HR-formulärlänk samt ev ZHR_SE_KU01 i kolumn SAPscriptnamn SKV2300 (NORM). - Om kontrolluppgift skall produceras från såväl SAP ERP HCM som gammal lönerutin skall dessutom unikt specifikationsnummer anges, så att inte den ena kontrolluppgiften stöter bort den andra. Samtliga KU från SAP ERP HCM får då det angivna specifikationsnumret. OBS! From inkomståret 2011 är specifikationsnumret obligatoriskt. SAP AG Löneadministratörskurs 5-7

8 10. Stäm av skatter, bruttolön och förmåner så att det stämmer överens med skattedeklarationen totalt för hela året. Rapporter finns för att underlätta avstämningen: RPCTAXS0 (underlag för skattedeklaration). Månadsavstämning RPLWTRS0. Ange följande i beställningsbilden: o datum o löneart t ex /101, samtliga bruttolönearter eller dragen skatt /109 o markera punkterna aktuell och retroflöde. H99CWTR0. I denna rapport kan flera lönearter anges. Resultatet kan läsas ned till Excel. Några tips för att hitta eventuella misstämningar: Avstäm månadsvis utbetald / bokförd lön mot skattedeklarationen. Spar signallistorna från framtagande av skattedeklarationen. Åtgärda eventuella fel och notera åtgärd inför framtagande av kontrolluppgift. Notera eventuella korrigeringar under inkomståret av skattetyp och/eller arbetsgivaravgift i IT-0273, Skatt, som påverkat skattedeklarationen och/eller kontrolluppgiften. Kontrollera att alla inkomstlönearter styrs till kontrolluppgiften. Tabell V_T512E (se punkt 7 ovan). Inkomstuppgiften kan vid behov nedläsas till Excel (bocka för alternativ Visa insamlade data i selektionsbilden). Summera kontrolluppgiftstotaler för KU10, KU13, KU14 och KU25 innan jämförelse görs mot utbetald lön respektive skattedeklaration. Kontrollera anställda på signallistan från kontrolluppgifts-körningen: o Anställda med årsinkomst under SEK 1000 även har förmåner. Separera i så fall inkomst och förmån innan avstämning. o Anställda över 65 år (födda före 1938, respektive efter 1937) och anställda yngre än 25 år. Dessa särredovisas på skatte-deklarationen. Notera även beträffande kontrolluppgiften: o Den anställde förmånsbeskattas för 120% av den drivmedelsförmån, som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för. o Total bilförmån rundas nedåt till närmaste hundratal kronor. o Samtliga belopp på kontrolluppgiften redovisas i hela kronor dvs de är rundade nedåt till närmaste krontal. o Inkomst för anställda födda 1937 och tidigare respektive anställda som tillhör annat lands socialförsäkring redovisas i ruta 31 i stället för ruta Avsluta lönekörningen. SAP AG Löneadministratörskurs 5-8

9 12. Kör vid behov en 13:e lönekörning OBS! Vänta med att ta ut rapporter för månadsrapportering t ex skatteredovisning samt årsrapporter t ex kontrolluppgift tills 13:e lönekörning enligt nedan är körda. Två varianter: 1) Anställd som deltagit i senaste lönekörningen. : o Rätta/komplettera Masterdata. o Kör Rättelsekörning via samma selektionsbild som ordinarie lönekörning. Fyll i kolumnerna (utöver ordinarie kolumner): Anställningsnummer, Reason for payroll och Off-cycle payroll. OBS! Körningsdatum måste infalla mellan ordinarie utbetalningsdag och månadsskifte. 2) Anställd har ej deltagit i senaste lönekörningen (nyanställd) (transaktion PUOC_23 eller via meny: Lönekörning Europa Sverige Offcycle Workbench): o Registrera Masterdata o Välj Off-cycle Workbench. Fyll i Anställningsnummer, Reason och Payment date. OBS! 13:e lönekörning kräver konfigurering, se vidare användarmanual i note , Offcycle payroll implementation. 13. Kör kontrolluppgift skarpt. Detta görs via rapport RPCKU1S0. OBS! I selektionsbild skall datum för selektering personer ej fyllas i. Vid körningen skapas en fil som skickas till SKV och dels blankett Kontrolluppgift som de anställda ska ha. Dessutom ett sammandrag av KU för avstämning per företag samt en signallista. Blankett Kontrolluppgiften finns i 5 olika alternativ: - KU10 (vit-normal) - KU13 (grön-sink) - KU14 (gul-pensionsgrundande inkomst) - KU20 (ränteinkomst) - KU25 (ränteutgift). Kontrolluppgift kan man välja att köra för en koncern, företag och/eller per anställd. Infotyp 0438 måste vara ifylld rätt för varje person, glöm ej, att om annan kontrolluppgift än KU10 den vanliga ska köras t ex KU13 eller KU14,så måste dessa fällt inklusive utländskt skatteregistreringsnummer och landskod vara ifyllda i IT0438 innan rapporten körs. De anställda som bara har normal vit KU, behöver inte ha någon IT0438 skapad under perioden, om det inte t ex är någon speciell förmån som den anställd har fått under året.. Menyväg; Personal-Lönekörning- Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering -Kontrolluppgift. När rapporten körts klart så bocka i fältet utdataenhet, Där har du sedan möjlighet att bocka i förhandsgranska eller bocka för utskrift. En rekommendation är att bocka på förhandsgranska och se att det ser bra ut. Skulle det ha uppstått några fel under körningen så visas dessa nu, annars så kommer det ett Sammandrag av kontrolluppgift för det aktuella året. SAP AG Löneadministratörskurs 5-9

10 Antingen så spara den i en pc-fil eller skriv ut den till ett Word- eller Excel-dokument. När du går ut från rapporten så kommer det ett meddelande Data har skrivits till följande TemSe-object HR_CKU0S0_XXXXXXXXXXXXXXX. Det betyder att etikettfilen och Kontrolluppgiftfilen är skapad. Gå till Temse-filer-läs ned. Läs ner både etikettfilen och kontrolluppgifterna på en diskett som sedan skickas till SKV alternativt ladda upp den på Skatteverkets hemsida. För den lilla filen anges A:\INFO.KU som PC-filnamn och den stora filen A:\KURED.DAT. Möjlighet finns att köra kontrolluppgifter flera gånger varje år, vilket kan vara bra för avstämning. OBS! I selektionsbilden skall alltid urvalsperioden omfatta perioden 1 januari till 31 december. Detta innebär att kontrolluppgiften alltid innehåller hittills under året utbetald inkomst och dragen preliminärskatt. Det enda du behöver göra är att köra rapporten RPCKU1S0. Ta bort bocken som finns i Skriv FORM. Skall inlämnas senast till Skattemyndighet. 14. Kör AMF-lönestatistik-rapport (skickas till FORA försäkringscentral). Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter-årlig-rapportering- Rapportera löner till AMF. Skapa. Skall inlämnas senast (redovisningsnumret till Fora (AMF) underhålls i vy V_5UBA_B. (Område AMFP)) / vy V_T5S0P_ALL Övergång till SAP lön: Vid övergång till SAP lön kan behov finnas att rapportera årsinkomster mm både från det gamla lönesystemet och SAP vid den första årsredovisningen. Sedan år 2009 tar Fora endast emot en redovisningsfil per organisationsnummer. Underlagen från det gamla respektive nya måste därför summeras innan de skickas in till Fora. 15. Delägaruppgift Svenskt Näringsliv fd SAF Kör delägaruppgift SAF (underlag för redovisning till Svenskt Näringsliv). Menyväg; Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Svenskt Näringsliv medlemskap/delägare. Skapa. 16. Sjukfrånvarostatistik till årsbokslutet (rapport RPSSICS0) För den lagstadgade redovisningen skall knapp Begärd utmatning väljas. OBS! Från inkomståret 2011 är sjukfrånvarostatistiken inte längre obligatorisk. 17. Semester- och kompskulds- lista till ekonomi Körs efter decemberlönen. Skall oftast lämnas så nära årsskiftet som möjligt. 17. Ev. negativa saldon Rapport RPTQTA10 bör köras för att hitta ev negativa saldon avseende semester och komptid t ex inför semesterårsskiftet. Efter semesterårsskiftet kan rapporten köras för förfallna semesterdagar i kvota 36 och 43. SAP AG Löneadministratörskurs 5-10

11 Nya året 1. Inläsning av nya traktamenten och bilersättningar För kunder som kör SAP Travel Management hämtas skattefria traktamentsbelopp avseende dag och natt liksom landsbeteckningar från SAP Service Market Place. OBS! För år 2012 kan momsindikator för utlägg avseende restaurang och representation behöva ses över. Uppdatera utöver eventuella skattepliktiga traktamentsdelar dessutom följande: - Tabell V_T706B2 med eventuellt ändrade á-priser t ex kostförmåner. - Tabell V_T706F med eventuellt ändrade á-priser för kilometerersättningar. 2. Löneperioder för nästa år Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, nya Lönekörningsperioder inför det nya året. Programmet RPUCTP00 kan användas för detta. Menyväg; IMG-Lönekörning Sverige-Basinställningar-Organisation för lönekörning-generera lönekörningsperioder. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549Q. 3. Kontrollera helgdagskalender Glöm ej att kontrollera helgdagskalendern inför kommande år. Detta är endast viktigt om företagsspecifika lediga dagar finns som är på olika datum olika år. Menyväg i IMG n: Tidsadministration- Arbetsscheman- Definiera helgdagsklasser Visa helgdagskalender. 4. Generera arbetsscheman Vid varje årsskifte bör man kontrollera, eller vid behov generera, samtliga aktuella arbetsscheman för det nya året, rapport RPTSHF00. Menyväg i IMG n; Tidsadministration- Arbetsscheman- Arbetsschemaregler och arbetsscheman- Generera arbetsschemam automatiskt alternativt manuellt. Denna rapport skapar en batch input session som genererar schemorna. 5. Uppdatera bokningsdatum till FI/CO. Menyväg; IMG-Lönekörning - Lönekörning Sverige-Rapportering för bokning av lönekörningsresultat till FI/CO -Aktiviteter i HR-systemet-Underhåll lönearter - Underhåll bokningsdatum för lönekörningsperioder. Eller Gå in via transaktionskod SM30 i tabell V_T549S_B, View maintenance, Landsgruppering 23, Bokningsdatum, Lägg upp bokföringsdatum. Spara. SAP AG Löneadministratörskurs 5-11

12 6. Kontrollera utbetalningsdagar på helgdagar Kontrollera om utbetalningsdagar infaller på helgdagar eller veckoslut. Det görs genom att köra rapporten RPCHCK00. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag - Löneutbetalningsdagar på semester eller helgdag Du kan skapa en lönekalender där du kan se utbetalningsdagar och även körningsdatum. Dessa har markerats så du ser om dessa dagar redan har passerat eller om dom är kommande. Kör rapporten RPCSHS00 för att se detta. Menyväg: Personal - Lönekörning Europa - Sverige - Infosystem - Löneutbetalningsdag Kalender löneutbetalningsdag. Kontroll kan även ske direkt i tabell V_T549S_B. 7. CSR-svar Denna rapport, rapport RPITAXS0, läser in skatteuppgifter från CSR och uppdaterar infotyp CSR-svaret måste läsas in innan januarilönen körs! Välj med radioknapp nedan om inläsning ska ske av XML-format eller på traditionellt sätt. Menyväg; Personal-Lönekörning-Europa-Sverige-Efterföljande aktiviteter- Årlig-Rapportering- Skatt-Batch input för skatteinformation. Starta. När rapporten kört klart visas en lista på skärmen som talar om vilka personer som ev ej fått skatteuppgifter, ej F i fältet arbetsgivaravgift, har F-skattesedel. I slutet av rapporten visas hur många poster som blivit bearbetade och även antalet poster som blivit rätt eller fel. SAP AG Löneadministratörskurs 5-12

13 Bearbeta batch-inputen. Programmet kommer även att uppdatera avslutade anställda. Notera att gällande pensionärer i personregistret, kan manuell ändring behöva göras efter inläsningen, så att skattekolumn ändras till 3, enl. SKV s rekommendation. 8. Uppdatera vid behov bilförmånsvärden för det nya året. Menyväg: IMG - Personaladministration och utveckling - Personaladministration - Lönekörningsdata - Tjänstebil Inmatning av befintliga tjänstebilar. (Tabellnamn T51C1, V_T51C3, V_T51C5 samt T5SC3). OBS! År 2012 har definition av miljöbilar ändrats, se därför över till vilket bränsle bilmodellen är kopplad till. Endast kod 6 Electro i tabell T51C3 ger reducering av bilförmån. 9. Årslöneunderlag för engångsskatteberäkning. Om årslöneunderlaget ändras enl. SKV eller nya lönearter tillkommer måste lönearten med/utan värde i bearbetningsklass 88 (T512W_D) ev. ses över. (Dessa lönearter processas sen i regel SANN i subschema SALO). SAP AG Löneadministratörskurs 5-13

14 10. Löneunderlag för Alecta Avdelning 1 Om underlaget för utbetald bruttolön ändras enligt Alecta s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan markering för ackumulering till teknisk löneart /118 ev, ses över. Avdelning 2 Om årslöneunderlaget ändras enl. Alecta`s rekommendationer, eller nya lönearter tillkommer, måste lönearter med/utan värde i bearbetningsklass 87 (T512W_D) ev. ses över. ( Dessa lönearter processas sen i regel SSPP i subschema SAPO). 11. Konstanter Samtliga konstanter i tabellerna T511K respektive T510J bör ses över. De konstanter som dock är generella för svensk lönebearbetning enl. lag t ex basbelopp, kommer att levereras via Support Packages. Företagsspecifika konstanter ändras vid behov t ex frivilliga gruppförsäkringar eller á- priser för lunchkupongsvärden. 12. Inläsning av avgifter till Unionen Innan januari månads lönekörning skall ev inläsning ske av nya avgifter från Unionen. Rapport RPISIFS0. Menyväg: Personal- Lönekörning - Europa - Sverige- Efterföljande aktiviteter Årlig Rapportering Batch input för fackavdrag SIF. 13. Kopiera in nya formulär Om formulär förändrats måste det nya formuläret kopieras upp från klient 0. T ex lades kolumner till för ränteinkomst in från år 2012 (program RPCTAXS0) fr o m år 2006 måste det nya formuläret TAX1 kopieras upp från klient 0. Detta görs antingen via transaktionskod PDF8 eller via IMG:n menyväg: Lönekörning Sverige, Pension, SPP, Kopiera standardformulär. Kopiera formulär avseende år OBS! Glöm ej att anpassa eventuella rapport-varianter. 14. Skapa vid behov nya lönearter Om behov finns att lägga upp nya lönearter så sker det i IMG:n menyväg: Lönekörning- Lönekörning Sverige Basinställningar Miljö för underhåll av lönearter Skapa löneartskatalog. Välj funktion kopiera. Till exempel: inför januarilönen 2009 var det aktuellt att skapa en ny löneart för marknadsmässig beskattning av datorpaket (HemPC). Kopiera någon av förmånslönearterna och anpassa löneartens text mm. OBS! Glöm ej att styra den nya lönearten till rätt kontrolluppgiftsruta enligt tabell T512E, se vidare information under Gamla året, punkt 7. SAP AG Löneadministratörskurs 5-14

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Körschema för årsuppdatering

Körschema för årsuppdatering Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2015-2016 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innan du byter år bör du ha tidregistrerat allt till och med 31/12-2015 Kontrollera

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Aktuella programtips 2011

Aktuella programtips 2011 Avstämningar inför årsskiftet 2011/2012 Snart är det dags för ett ytterligare årsskifte. Förbered dig redan nu med att stämma av ackumulatorvärden mot skattedeklarationen i ditt löneprogram. Ett korrekt

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR

PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD) NYTT LÖNEÅR Entré Nytt löneår 2016 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2016... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat... - 3 -

Läs mer

Kontek Lön/Sesam version

Kontek Lön/Sesam version Kontek Lön/Sesam version 2016.02 Version 2016.02 innehåller följande förändringar. Regionalt företagsstöd för ungdomar - fullt avdrag ska göras Om ditt företag gör avdrag för Regionalt företagsstöd och

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Förberedelser inför ett årsskifte

Förberedelser inför ett årsskifte Förberedelser inför ett årsskifte I den här manualen får du tips på vad du kan förbereda inför ett årsskifte. Här på första sidan finns en checklista som anger några moment som du kan göra/kontrollera.

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2012.00 Innehåll Visma Lön version 2012.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2012... 3 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande:

ÖVNING LÖN. Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: ÖVNING LÖN Detta är en löneuppgift av enklare slag i Sveriges modernaste affärssystem. Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Lägga upp ett företag 3 Lägga upp ett arbetsschema 3 Lägga upp

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Entré KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 Senast den 1 februari 2016 ska kontrolluppgifterna vara Skatteverket tillhanda. På Skatteverkets hemsida finner du mycket information. I deras broschyr SKV_304,

Läs mer

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön version 2009.00 Innehåll Visma Lön version 2009.00... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Prisbasbeloppet höjs... 3 Statslåneräntan sänks... 3 Arbetsgivaravgifter...

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden) Sida 1 av 6 Allmänt DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram. Varför? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna. I stället för att komma ihåg och fylla i en kod

Läs mer

Information från Visma Spcs

Information från Visma Spcs Kontrolluppgift och Fora-rapportering i Installation 1 Viktigt att tänka på innan du installerar 1 Så här gör du installationen 2 Årsavslut i 4 Checklista 4 1. Avsluta årets lönekörningar för 2012 4 2.

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018

Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Utförlig checklista för Årsskiftesrutiner 2017/2018 Det har blivit dags att sätta punkt för inkomstår 2017. Bråttom med lönen i januari? Betalar du ut lön tidigt i januari kan du påbörja löneberedningen

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3. 3 Kurser/Konferenser 7. 4 Övrigt 8

1 Allmän information 2. 2 Aktuellt 3. 3 Kurser/Konferenser 7. 4 Övrigt 8 Nyhetsbrev Aveny Hogia PA för kunder inom Svenska Kyrkan Ett samarbete mellan Eniac Data och Hogia Nr 4/2012 Datum 2012-02-08 1 Allmän information 2 1.1 REKOMMENDERAD PROGRAMVERSION 2 2 Aktuellt 3 2.1

Läs mer