TEIE17 Industriell ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEIE17 Industriell ekonomi"

Transkript

1 TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite celler men Excel kan så otroligt mycket mer. Du kan lösa optimeringsproblem, söka i databaser, leta i listor och använda ett mycket kraftfullt makrospråk. Ta tillfället i akt och lär dig mer om Excel, du kommer att inse vilket kraftfullt program det verkligen är! Grunderna i Excel Datum Date Godkänd av Approved by Johan Holtström Dokumentnummer Document number Resurslaboration B Excel är ett kalkylprogram som används över hela världen. Styrkan i Excel är att verktyget och presentationen är sammanslagna. Du kan alltså gömma beräkningar bakom celler och bara visa resultatet. Ofta visas resultatet i olika tabeller och diagram. figur 1 Verktygsfältet i Excel, numrerade ikoner 1. Officeknappen 2. Flikar 3. Grupper 4. Dialogrute-ikon 5. Formelfältet 6. Fyllnadshandtaget 7. Namnrutan

2 Verktygsfältet Verktygsfältet i Excel påminner väldigt mycket om verktygsfältet i Word, det är ingen tillfällighet då båda programmen kommer från samma leverantör och ingår i en svit av olika program. Tanken är naturligtvis att underlätta för användaren. Vi ska ta en närmare titt på de olika komponenter som finns i verktygsfältet. Verktygsfältet är uppdelat i olika flikar, där varje flik behandlar ett särskilt område. Varje flik är dessutom nedbruten i subområden som kallas grupper. En grupp innehåller alltid några knappar och ibland även en dialogruteikon. Ett exempel: På fliken start (den första fliken som visas när du öppnar Excel), finns en grupp som heter Tecken, där du bland annat kan ändra hur texten i en cell ska se ut, exempelvis ändra teckenfärg. I den här labben kommer du att guidas genom att fliken anges i fetstil (Start), gruppen i kursiv (Tecken), och det som ska utföras i vanlig text (Teckenfärg). Längst ner i Excelfönstret finns ett antal flikar med namn som Blad1, Blad2 osv. Det är olika kalkylblad som finns i din arbetsbok. En arbetsbok är ett samlingsdokument som motsvarar ett Worddokument. Ett nytt blad i den aktuella arbetsboken skapar man genom att klicka på fliken längst till höger, (fliken med en bild på ett tomt blad). För att infoga ett nytt kalkylblad kan du även använda kortkommandot Skift+F11. Celler Excel lagrar all data i celler. En cell kan innehålla text, formler, numeriska värden och makron. En cell refereras genom att ange rad och kolumn. Till exempel heter cellen längst upp i vänstra hörnet A1, dvs. kolumn A, rad 1. För att unikt ange en cell måste man tala om vilket blad cellen finns på. Om vi bara skulle säga A1 kan det vara vilken cell som helst på alla kalkylblad. För att ange att det är cellen A1 på Blad1 skriver man Blad1!$A$1. Detta är en unik referens till cellen. Celler kan formateras på olika sätt. Värdet i en cell kan justeras till vänster, centrerat, till höger och justeras över kolumner. Kolumnjustera innebär att värdet i cellen justeras över de valda kolumnerna. För att kolumnjustera ställ markören i den aktuella cellen och markera vilka celler som värdet ska justeras över. Välj sedan Start-Justering-Centrera över kolumner. Kantlinjer och färger Celler kan formateras med olika kantlinjer och färger. Det kan vara bra att lyfta fram resultatet i en tabell genom att formatera cellen med en klar färg eller en kantlinje. För att ange kantlinje eller färg på cellen använder du verktygen under Tecken på Start-fliken. Formatera cellvärden Cellen kan innehålla data som inte lämpar sig att visas utan formatering, t.ex. ett stort numeriskt tal, en tidsangivelse i sekunder eller negativa tal. För att underlätta visningen kan man formatera värdet i cellen med hjälp av olika talformateringar. Du anger helt enkelt vilket format du vill ha på cellens värde genom att klicka på dialogrute-ikonen i Teckengruppen på Start-fliken. Det finns ett antal olika kategorier att välja bland, de vanligaste kategorierna är Procent, Valuta och Tal. Dessa kategorier kan du komma åt direkt i Talgruppen på Start-fliken. Det går även att komma åt formateringsmenyn genom att klicka med höger musknapp på den cell du vill formatera. Inmatning och redigering Formelfältet (nr 5) är en väsentlig del av Excel. När du skriver in text i en cell så visas din inmatning i detta fönster. Formler som du skriver redigeras också i detta fönster. Det finns tre viktiga knappar som tillhör formelfältet, det är Avbryt som visas med ett rött kryss, Ok eller Godkänn som är en grön bock och till sist är det Infoga formel som visas med beteckningen fx. Om du vill redigera värdet i en cell kan du dubbelklicka på cellen, värdet visas då i cellen och i formelfältet. För 2

3 att godkänna en inmatning så klickar du antingen på Godkänn (gröna bocken) eller trycker ENTER. Ett annat sätt att ändra cellens värde är att du klickar på cellen en gång och sedan göra dina ändringar i formelfältet, godkänn genom att klicka på Gröna bocken, tryck ENTER eller flytta markören till en annan cell. För att ändra cellens värde kan du även trycka F2. Formler Mycket av arbetet i Excel består i att bearbeta data och göra numeriska operationer på data. En förutsättning för detta är att du kan skriva formler. Excel kan inte skilja på formler och data om du inte explicit anger detta. En formel i Excel inleds alltid med ett likhetstecken (=) följt av ett uttryck. Formler kan innehålla konstanter, referenser till olika celler och olika numeriska funktioner såsom summa, medeltal, multiplikation och produkt. Det finns en uppsjö olika funktioner som kan användas i formler. figur 2 En typisk formel i Excel Formeln ovan multiplicerar värdet i cellen C1 med värdet i cellen A2, lägger till värdet av uttrycket B2/C2 och slutligen adderar summan av cellerna A1 till C2. Observera att formeln börjar med ett likhetstecken! Diagram Mycket av den information som fås fram med hjälp av Excel presenteras med hjälp av olika diagram. Excel kan visa data i en uppsjö olika diagram, allt från enkla staplar till avancerade 3-D diagram och plottningar. När du vill göra ett diagram börjar du normalt med att markera de celler från vilka indata ska hämtas. Byt sedan flik till Infoga och välj vilken diagramtyp du vill ha från verktygsfältet. Excel hjälper dig nu med resten, om du inte är nöjd med resultatet kan du använda de nya flikarna Diagramverktyg som visas när du har ett diagram markerat. figur 3 Nya flikar visas om du har ett diagram markerat Cellreferenser I laborationen som du snart ska göra kommer du att stöta på något som heter absoluta och relativa referenser. Det är två olika sätt att referera till celler i en arbetsbok eller på ett kalkylblad. Relativa referenser När man jobbar med Excel och skriver olika formler jobbar man normalt med något som kallas relativa referenser. Det är standardsättet för att ange cellreferenser. En relativ referens är ett sätt att beskriva en cells relation gentemot en annan cell, eller regler för hur celler förhåller sig till varandra. Det går att likna vid hur schackpjäser får röra sig över ett bräde. För att göra det lättare för dig ska vi ta ett exempel. figur 4 Relativa referenser 3

4 I exemplet ovan vill vi räkna ut priset på två varor, först skapas formeln i B3 som beräknar priset baserat på antal och pris. Formeln i B3 lyder =A2*B2, priset blir 20. Sedan kopieras formeln till C3 med hjälp av fyllnadshandtaget (nr 6 i figur 1). Formeln i C3 ser ut så här: =B2*C2 vilket ger ett pris på 200. Priset i C3 stämmer inte! Om du tittar närmare på formeln i C3 så inser du att det borde stå =A2*C2 istället. Anledningen till att det blir fel är cellreferensen. Detta är ett typiskt exempel på relativa cellreferenser. Absoluta referenser För att korrigera problemet i exemplet ovan måste vi låsa cellen som anger antalet, dvs. A2. Detta kan göras på två sätt. Antingen kan man namnge en cell genom att markera cellen, välja Namn under Infoga-menyn och sedan välja Definiera. Excel kommer då att låta dig namnge cellen, detta namn kan du sedan använda i dina formler. För att välja en namngiven cell i en formel väljer du namnet i namnrutan (nr 7) under verktygsfältet. Ett annat sätt och lite enklare är att använda absoluta referenser. En absolut referens anger en exakt position för en cell. När du vill använda absoluta referenser sätter du ett $- tecken framför kolumnen och raden, dvs. $A$2. Detta kan även göras genom att trycka F4 med markören efter A2 i formeln. I exemplet nedan har vi ändrat formeln så att cellen A2 anges med absoluta referenser. Tidigare nämndes att ett sätt att komma runt problemet var att namnge en cell, när Excel namnger en cell är det just absoluta referenser som används. En namngiven cell är dessutom unik för en hel arbetsbok, dvs. du kan använda namnet på flera olika ark. En absolut referens som i exemplet ovan är bara unik på det kalkylbladet, det finns en $A$2 på varje kalkylblad! Kortkommandon ENTER Slutföra en cellinmatning ESC F4 ALT+ENTER Avbryta en cellinmatning Upprepa den senaste åtgärden eller växla mellan relativ och absolut referens Börja en ny rad i samma cell CTRL+SHIFT+F3 Skapa namn från celltext CTRL+F3 CTRL+1 Skapa namn Formatera celler figur 5 Absoluta referenser Observera skillnaden! Priset beräknas nu rätt tack vare att cellen A2 är låst i formeln. 4

5 Förberedelse Läs igenom delarna Datoranvändning och Tecken och förklaringar i pdf-filen Datoranvändning som finns på kurshemsidan samt inledningen till den här laborationen. Förberedelseuppgifter Du har lovat en kompis att hjälpa henne med delårsrapporten för första kvartalet i hennes företag. Du vet inte så mycket om bokföring men har hört att Excel ska vara ett bra program för att ta fram de rapporter hon vill ha. Lycka till! 1. Starta Excel och öppna dokumentet Lab B.xls som finns att ladda hem från kurshemsidan. Se till att spara filen på ditt eget Islandskonto. 2. Börja jobba i Blad1. Ditt jobb är nu att göra en resultaträkning för ett kvartalsbokslut. Lugn, du behöver ännu inte veta speciellt mycket om bokföring och ekonomi för att lyckas Formatering 3. Först ska vi se till att företagsskatten är 26,3 % ( 0,263 ), skriv in skattesatsen i F4 och formatera cellen så att resultatet visas som procent med två decimaler. Om du inte vill gå via Tal-gruppen kan du högerklicka på cellen för att öppna Formatera celler Ett annat smart sätt är att trycka CTRL+1 när cellen är markerad. Passa även på att bläddra runt bland flikarna för att se vilka andra inställningar som går att göra. 4. För att lättare se vilka rubriker som är viktiga ska vi formatera dessa. Markera A3:B3, A6:B6, A8:B8, A10:B10, A13:B13, A15:B15 och A17:B17. Gick det bra? Om du bara kan markera en rad i taget så få inte panik. Håll ner CTRL-tangenten och prova igen. Du har just gjort en diskontinuerlig markering! 5. Öppna Formatera celler igen men den här gången ska du ändra teckensnitt till Arial 14 punkter och fetstil. Vi kanske ska lägga på lite färg när vi ändå är igång. Byt flik till Fyllning och välj en ljusblå skuggningsfärg för cellerna. Klicka «OK». 6. Passa även på att lägga in en enkel kantlinje. Välj Kantlinje från verktygsfältet. TIPS! Välj en tjock nedre kantlinje. 7. Ändra på samma sätt resterande celler i tabellen till kursivstil (utan att byta teckensnitt) och utan kantlinje och skuggningsfärg. 8. Markera cellerna A1:B1 och centrera texten över de två markerade cellerna. Detta görs med knappen Centrera över kolumner (ikonen med ett a som finns i Tecken-gruppen). Ge även texten fetstil i 14 punkter. 9. Som du kanske har märkt ser texten i cellerna inte speciellt bra ut. Detta är ganska lätt att åtgärda. Dubbelklicka på det svarta strecket som skiljer kolumn A och B, dvs. längst upp i kolumnen där kolumnhuvudet finns. Om du gör rätt ändrar markören utseende till ett svart kors med en pil åt höger respektive vänster. Efter dubbelklickningen anpassar sig bredden på kolumnen till den bredaste cellen som finns i kolumnen. Ganska fiffigt! 10. Upprepa punkten ovan för kolumn B, dvs. klicka mellan B och C. 11. Har du inte sparat ditt kalkylblad så gör det nu. Formler, summering 12. Gå till bladet Försäljning, Ställ markören i cellen B7, du vill nu summera veckoförsäljningen från första kvartalet. I Excel skriver man en formel genom att börja inmatningen med ett «=», Excel vet då att resten av inmatningen hör till en formel. Klicka nu på knappen «fx» bredvid formelfältet. I dialogrutan som visas väljer du kategorin Matem. & Trigon., och sedan funktionen SUMMA. Observera 5

6 hur formeln i formelfältet ändras. För att göra det lite lättare kan du även skriva =SUMMA direkt i formelfältet Om den datorn du använder har Excel inställt till engelska går det inte att använda svenska formelnamn, istället ska du skriva =SUM. Om du vill ändra språk klickar du på Officeknappen->Excel-alternativ-> Språkinställningar. Klicka på «OK» 13. Nu är det dags att ange vilka celler som ska summeras. Det är ganska jobbigt att skriva in alla tretton celler i rutorna för Tal1, Tal2 osv. Markera istället cellerna A4:M4 med hjälp av musen, om dialogrutan ligger i vägen flytta den åt sidan med hjälp av musen. Observera att cellerna får en streckad markering runt sig. Klicka på «OK». 14. Om du har gjort rätt ska det stå i cellen B7, stämmer det? 15. Spara ditt kalkylblad nu, det är dags för nästa steg. TIPS! Använd kortkommandot CTRL+S för att spara. 16. Det är hög tid att beräkna avskrivningarna för året. Gå till bladet Avskrivningar. 17. Beräkna summan av årets avskrivningar i cellen H30 genom att markera H30 och klicka på Autosummaknappen (knappen hittar du på Start-fliken under Redigering-gruppen). Är du nöjd med valet av celler tryck på ENTER eller den gröna bocken i formelfältet. I cellen G30 skriver du in «Totalt:» Sortering 18. Gå till bladet Länder. Bladet innehåller världens länder sorterade i bokstavsordning och en del information om dem. 19. Din första uppgift är att ta reda på vilka länder som har störst befolkning. Markera hela datamängden (A2:E195) (ett enkelt sätt att markera datamängden är att ställa markören på A2, hålla inne CTRL+SHIFT och sedan trycka på högerpil och neråtpil en gång vardera). Välj nu fliken Data, och gruppen Sortera och filtrera. Klicka på Sortera och välj att sortera fallande efter Population, tryck ENTER. TIPS! se till att Min data har rubriker är ikryssat. 20. Nästa uppgift är att ta reda på de till ytan största länderna i varje världsdel. Välj Sortera och sortera efter Continent och sedan fallande efter Area (in sq km). (använd knappen Lägg till en nivå inne i sortera-fönstret) Tryck ENTER och länderna är sorterade efter i första hand världsdel och i fallande storleksordning. Nu kan du enkelt se vilka europeiska länder som är större än Sverige. 21. Det var ett enkelt exempel på hur man kan sortera data i Excel. Vill man på ett snabbt sätt kombinera och jämföra stora mängder data kan man med fördel använda pivottabeller istället. De ingår inte i denna kurs, men kan eventuellt komma till stor nytta i senare kurser och examensarbetet. 22. Gå till bladet Finans.intäkter, gör en formel i B7 som beräknar de finansiella intäkterna, dvs. valutavinster, reavinster och ränta från kapital. TIPS! Observera att räntesatsen är 13 %. 23. Markera B4:B7 och ge cellerna formatet «Valuta» utan decimaler. Välj «kr» från rullningslisten Symbol. 24. Nu har du säkert upptäckt att B kolumnen blev lite för smal. Justera detta. 25. Gå tillbaks till bladet Blad1. Nu ska vi länka ihop alla blad till en komplett Resultaträkning. 26. Länka in resultatet från cellen H30 på bladet Avskrivningar till B9 genom att markera B9 och skriva ett =, klicka sedan på bladet Avskrivningar och välj H30. Tryck ENTER eller klicka på den gröna bocken vid formelfältet. Observera hur formeln ser ut! Kom ihåg att avskrivningar är en kostnad, dvs. en negativ post. 27. Upprepa punkten ovan för Finansiella intäkter och Försäljning, dvs. länka i resultatet från respektive blad. 28. Din chef kom precis på att de uppgifter hon gav dig för avskrivningarna gällde för 6

7 hela året. Det innebär att vi måste kompensera detta i vår formel i B9. Ändra formeln så att vi bara tar med 25 % av de totala avskrivningarna. 29. Nu har vi alla uppgifter för att börja summera de olika delresultaten, markera cellen B8 och gör en formel som beräknar Resultatet före avskrivningar. Dvs. B4+B5 Fortsätt med Resultat efter avskrivningar i B10. Justera bredden på kolumnen om det behövs. 30. Fortsätt sedan med Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 31. Innan vi är klara ska vi beräkna delårets avsättning till Periodiseringsfond. Enligt gällande regler får man avsätta max 25 % av resultatet före bokslutsdispositioner till periodiseringsfond. Markera cellen B14 och skriv en formel som beräknar avsättningen till periodiseringsfond med hjälp av värdet i B13 TIPS! Posten är negativ. 32. Nu kan vi beräkna vinsten/förlusten för första halvåret före skatt. Skriv formeln i B18. Absoluta referenser 33. Naturligtvis måste vi betala skatt på vinsten så vi skriver i cellen B16 en formel som beräknar skatten. Använd dig av absoluta referenser i formeln, dvs. lås cellen F4 med hjälp av $. Formeln ser då ut som =-($F$4*B15). Kom ihåg att skatten är en kostnad. 34. För att beräkna Vinst efter skatt gör du en formel i B17 som kompenserar för vinstskatten. Hur gick det för företaget? Skriv svaret i kanten på papperet. 35. Kolumn B ser inte bra ut Ändra cellformateringen till «Valuta» utan decimaler och «kr». Troligen kommer du också att behöva justera kolumnbredden. Visst blev det snyggare! 36. Det enda som återstår är att namnge bladet till «Resultaträkning», dubbelklicka på bladfliken och ändra namnet. 37. Spara nu om du inte gjort det på länge. 38. Gå till Blad2. Detta blad innehåller en resultatrapport. Den är dock inte helt klar. Döp om bladet till «Resultat». 39. Som du kanske ser är varken intäkterna eller kostnaderna summerade per månad eller sammanräknade för hela året. Detta kan snabbt göras med Autosummaknappen. Markera C4:O7;C10:O20 ( ; betyder att du måste markera diskontinuerligt) och klicka på Autosummaknappen. 40. Gör en formel som räknar ut Ackumulerade intäkter på rad 8. Givetvis hämtar du föregående månad från kolumnen till vänster. Tänk på att sluta vid kolumn N. 41. Upprepa punkten ovan för rad 21 och rad 24. Stämmer ditt resultat? Du ska ha samma värde i N8 & O7, N21 & O20 och N24 & O I N28 skriver du en formel som beräknar skatten, givetvis är det samma skattesats som tidigare, dvs. 26,3 %. Skriv nu «=O27*». Hämta sedan skattesatsen från cellen F4 på bladet Resultaträkning. Klicka på den gröna bocken i formelfältet för att godkänna formeln. Rätt svar är kr i skatt. 43. Spara nu om du inte gjort det på länge. Diagram 44. Det vore kanske trevligt att se resultatet grafiskt. Då gör vi ett diagram. Markera månaderna (ej Året ), intäkterna, kostnaderna, resultatet och ack resultat (inklusive kolumn B för etiketter ), dvs. B3:N3;B7:N7;B20:N20;B23:N Välj typen Stapel-> 2D -> grupperad. 46. Använd diagramverktygen till att ändra diagrammets rubrik till «Resultat». Ändra även så att (X) axeln är inställd på «Månad» och Värde (Y) axel till «Kronor». 47. Diagrammet blev så snyggt att det borde vara på ett eget blad. Välj Flytta diagram 7

8 från den nya fliken Design, gruppen Plats och välj Nytt blad. 48. Döp om diagrambladet till»resultat-d«. 49. Flytta diagrambladet så det kommer efter Resultat. (TIPS! Dra med musen.) 50. Nu ska vi ta och skriva ut. Gå till Resultat. Utskrift och sidformat 51. Välj Skriv ut under Officeknappen För att kontrollera utskriften innan klicka på Förhandsgranska. Bladet kommer att skrivas ut stående och marginalerna är lite väl tilltagna. Under gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout, kan du ändra till liggande orientering (Landscape) istället. 52. Tillbaka till förhandsgranskningen, nu ska vi fixa till marginalerna. I samma grupp (Utskriftsformat)kan du ända marginalerna. 53. DU kan låta Excel anpassa skalning så att all information ryms på en sida. Detta gör du genom att välja Utskriftsrubriker i Utskriftsformat-gruppen. När du klickar på Utskriftsrubriker kommer en dialogruta upp, välj fliken Sida och klicka i Passa till en sida i höjd och bredd. 54. Spara ditt kalkylblad en sista gång 55. Skriv ut bladet. Fråga handledaren vilken skrivare du kan skriva ut på. Infoga diagram i Word-dokument 56. Ofta vill man ha sitt diagram snyggt tillsammans med text som förklarar konsekvenserna av diagrammet. Det finns många sätt att infoga data från Excel till Word men nedan beskrivs ett av de enklaste. Starta Word och öppna ett nytt tomt dokument. 57. Gå tillbaka till Excel och klicka på diagrammet för att markera det. Kopiera diagrammet genom att välja Kopiera från Urklipp-gruppen på Start-fliken, eller tryck CTRL-C. 58. Gå tillbaka till Word-dokumentet och klistra in diagrammet med hjälp av CTRL-V eller Klistra in i Redigera-menyn. Klart! 59. Grattis! Du är precis klar med den förberedande delen av Excellabben. 8

9 Laborationsuppgifter I följande uppgifter kommer du lära dig mer om hur man kan tillämpa Excel för att lösa problem i studier och arbete. Du kommer att prova målsökning, optimering och lite statistik med hjälp av tre olika problem. Du ska nu använda samma fil som du jobbat med under förberedelseuppgifterna. Dock är det inte nödvändigt att du har slutfört de uppgifterna för att kunna fortsätta med laborationsuppgifterna. Om du vill kan du alltså ladda hem filen på nytt från kurshemsidan. Målsökning 1. Gå till bladet Hållfasthet. 2. Din uppgift här är först att beräkna nedböjningen, d, på en I-balk med W-tvärsnitt då ett visst antal personer (100 st) står på balken av en viss längd (10 m). Balken består av gjutjärn. Formeln du ska skapa i cellen C5 ser ut som följer: d=(5fl 4 )/(384EI) där F=mgn (TIPS!: upphöjt till 4 skrivs som ^4, glöm inte parenteser runt uttrycken ) Alla värden ska tas från bladet Hållfasthet! 3. Om du gjort formeln rätt ska du få ett värde på nedböjningen på 11 cm. Lite för mycket alltså. Vi får inte ha större nedböjning än 50 mm. Hur många personer får stå på balken? Vi kan givetvis pröva oss fram men det tar för långt tid. Det finns snabbare sätt att nå målet. Välj Målsökning under Vad händer omanalys i Dataverktyg-gruppen på Datafliken. 4. Den cell som ska nå ett speciellt värde kallas Målcell, i vårt fall cellen med nedböjningsformeln. Värdet den ska uppnå är 50 mm genom att justera antalet personer. Klicka OK. Anteckna det maximala antalet personer på balken. Databearbetning 5. Nu ska vi arbeta med ett antal funktioner användbara för databearbetning. Gå till bladet Betyg. Bladet innehåller ett fiktivt slutbetyg från gymnasieskolan som ska användas för exemplet. 6. Först ser vi att kurserna hamnat huller om buller och börjar därför med att sortera betyget på kurskod. Markera hela datamängden, raderna 5-36 i kolumn A-D (dvs. inkludera rubrikraden). Välj att sortera stigande efter Kurskod och se till att Mina data har rubriker är ikryssat. Tryck ENTER, vips är allt sorterat! 7. Vi ska nu räkna ut betygsmedelvärdet. Som du säkert vet måste man först göra om betygen så att ett G är värt 10, VG 15 och MVG 20. För att göra denna beräkning ska vi använda funktionen OM. OM tar tre argument: Ett villkor, vad som ska skrivas i cellen om villkoret är sant och vad som ska skrivas om villkoret är falskt. Skriv «=OM(D6= G ;10;0)» i cell F6. 8. Det löser dock endast ett av fallen, vi har tre (G, VG och MVG). Därför måste vi nästla OM satsen. Istället för 0 i formeln ovan fortsätter vi att skriva in nästa villkor så att det blir «=OM(D6="G";10;OM(D6="VG";15». Och efter 15 det sista villkoret. Skriv klart formeln i cell F6! 9. Fyll nu ner informationen i cell F6 så att hela kolumnen får samma formel. (Markera kolumn F från rad 6 till 36 och dra nedåt i cellens högra nedre hörn.) 10. Nu ska betygen viktas med längden på kursen. Ett enkelt problem, bara att skriva en formel i cell G6 som multiplicerar cell F6 med C6 och sedan fylla ner den formeln till resten av kolumnen. 11. Nästan klart, den viktade medelsumman ska vara summan av G kolumnen dividerat med summan av C kolumnen. Skriv den formeln i cell J Nästa analys vi vill göra är att räkna antalet betyg av olika slag. För det vill vi använda en formel som heter Antal.Om. 9

10 Antal.Om tar två argument: Vilket område som det ska räknas i och vilka celler som ska räknas. Valet vad som ska räknas kan göras ganska avancerat med hjälp av OMfunktionen från förra exemplet, men i detta fall är det enkelt. 13. I cell J10 skriver du «=Antal.Om(D$6:D$36;I10)», vilket kan utläsas som Räkna alla celler i kolumn D rad 6-36 som innehåller det som står i I10, dvs. G. Du kan även hitta formeln via Infoga Funktion. Observera användningen av Absoluta referenser. 14. Kopiera eller fyll nu formeln även till cellerna J11 och J12. Stämmer det? 15. Den sista analysen vi vill göra på betygen är att räkna hur många kurser som har poängantal inom vissa gränser. Gränserna finns redan på kalkylbladet i cell I15-I21. Första gruppen är alltså mindre eller lika med 20 poäng, nästa grupp större än 20 men mindre eller lika med 50 poäng, osv. 16. Vi ska använda funktionen Frekvens. Det speciella med Frekvens är att det är en s.k. matrisformel eftersom resultatet kommer att hamna i mer än en cell. Matrisformler matas in på samma sätt som vanliga förutom att man måste markera alla celler man vill ha svaret i och trycka CTRL+SHIFT+ENTER istället för bara ENTER när man är klar. 17. Frekvens tar två argument: Vad som ska räknas och en lista med de olika gränserna för facken. Markera nu cellerna J15 till J20 och skriv in formeln «=FREKVENS(C6:C36;I15:I20)», och tryck CTRL+SHIFT+ENTER. Hur blev det? 18. Det var allt i det här lilla exemplet, Excel kan mycket mer. Antal.Om och Frekvens kan ibland användas för att lösa samma problem beroende på hur datamängden ser ut. Statistik 19. Vad är egentligen en normalfördelning och vilka parametrar påverkar den? Gå till bladet Statistik. 20. På detta blad finns 200 värden (-1000 < x < 1000) uträknade på normalfördelningens täthetsfunktion (f X (x)) och fördelningsfunktion (F X (x)) samt variansen och medelvärdet som styr utseendet på funktionen. Anteckna de två olika formlerna som räknar fördelnings- och täthetsfunktionen. 21. Vi ska nu åskådliggöra funktionernas utseende i ett diagram. Markera de två första kolumnerna (x och f(x)) inklusive kolumnrubrikerna (B7:C208). 22. Nu ska vi välja diagramtyp. Välj Punkt -> Punkt med utjämnade linjer. 23. Diagrammet som Excel har gjort är däremot inte så snyggt. Börja med att spara diagrammet på ett nytt blad (använda Flytta diagram ), spara diagrammet på ett nytt blad med namnet Statistik-d. 24. Ändra nu diagramtitel till Täthetsfunktion, Kategori (X) axel: x, Värde (Y) axel: f(x). 25. Nu är det inte alltid så snyggt att y-axeln korsar x-axeln vid noll. På Layout-fliken kan du med hjälp av Axlar under gruppen Axlar snygga till det. Ändra så att y-axeln korsar vid Ändra även minimum och maximum för x-axeln till respektive Gör nu ett diagram på samma sätt med första och tredje kolumnen (x, F(x)). 27. FRIVLLIGT: Testa olika värden på standardavvikelse och medelvärdet. Anteckna på vilket sätt de påverkar graferna. Optimering, problemlösaren 28. Vi ska nu se hur vi automatiskt kan komma fram till bästa lösning av ett problem under givna förutsättningar vi ska optimera. Gå till bladet Optimering. 10

11 29. Problemet du står inför är att välja rätt produktmix för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Du har en däckverkstad där maskinerna i de olika tillverkningsstegen bara får gå ett visst antal timmar per dag. Man tjänar olika bra på olika däck och de tar även olika mycket tid i tillverkningsstegen. Ganska mycket att ta hänsyn till, eller hur? Genom simplex-metoden i Excel kan vi nu optimera detta linjära problem. 30. Vi har formulerat problemet matematiskt åt dig, men du bör kika lite på formlerna så att du har en aning om vad som händer. Anteckna formlerna i E25:E27 och vinstformeln i B Gå nu till Namnhanteraren under Definierade namn-gruppen på Formlerfliken. Här ser du hur vi har definierat våra tre variabler Ant_d1, Ant_d2 och Ant_d3 genom att namnge tre stycken celler. (Ant_d1 = antal hundra däck av typen diagonal) 32. Vi ska nu testa om Excel kan finna bästa lösningen (högsta vinsten) åt oss. Välj Solver under Analysis-gruppen på Datafliken. Om du inte hittar Solver, säg till handledaren så kan hon/han åtgärda det. (Finns under Tillägg i Excel-alternativ när du klickat på Officeknappen om det inte är aktiverat.) 33. Målet med övningen är att få så hög vinst som möjligt. Därför väljer vi målcellen till cellen med vinstformeln i (B31). 34. Gå till Justerbara celler: och markera de celler som styr vinsten, dvs. antalet däck (E30-E32). 35. Lägg nu till Begränsningar. Klicka i fältet och du får fram ett nytt fönster. Cellreferenser är cellerna under Formel och Begränsningar cellerna under Max tid. Se till att välja mindre eller lika med som operator. Du måste även lägga till begränsningen att antalet däck inte får vara mindre än noll. Detta gör du genom att klicka på Lägg till och under Cellreferenser skriva Ant_d1. Det går även att skriva $E$30 eller att klicka på på cell E30. Välj nu operatorn större eller lika med, >=, i rullisten och under Begränsningar skriver du villkoret, dvs. noll. Klicka «OK». Upprepa för Ant_d2 och Ant_d Klicka på Alternativ i Problemlösarens dialogruta. 37. Välj Anta linjär modell. Klicka «OK». 38. Klicka «Lös». 39. Om allt gick rätt till hittade problemlösaren en lösning. Markera alla tre rapporter (Answer, Sensitivity och Limits) och klicka «OK». Vad blev vinsten när du optimerade tillverkningen? 40. Pusta ut och begrunda de tre nya bladen som infogats i ditt Excel-ark. Du har nu provat de lite mer avancerade funktionerna i Excel. Excel är ett ganska kraftfullt program eller vad säger du? 11

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Kalkylering

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Introduktion till Excel

Introduktion till Excel Introduktion till Excel Detta är en handledning till övningen i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Programmet kan användas för att göra beräkningar och figurer inom såväl statistik som farmakokinetik. En

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Uppgift 1. OPTIMERA RESURSUTNYTTJANDET.

Uppgift 1. OPTIMERA RESURSUTNYTTJANDET. Labb 3 Infomet I denna laboration kommer vi att lära oss en del finesser i kalkylprogrammet Excel. BAGERI Ett bageri bakar pepparkakor och kubbar. Under olika tider på året efterfrågas olika sorters kakor.

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer