ERCO innovationer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERCO innovationer 2014"

Transkript

1 ERCO innovationer % ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt utvecklad -teknik med ljusfabrikens hela erfarenhet och infoga den i framtidens ljusverktyg. Det ska bli möjligt för varje användare att förverkliga effektiv visuell komfort med enkelhet, logik och självklarhet i vitt skilda belysningssituationer. ERCOs ingenjörer skapar den frihet som krävs för innovativa armaturkoncept och uttrycksfull produktutformning genom det tekniska försprånget i optiska system för och sitt know-how i utvecklingen av driftelektronik. 100% det gäller inte bara för de nya ljusverktygen i den här katalogen. 100% beskriver även den framtidspotential som ERCO vill frigöra för alla planerare och för ljus i arkitekturen: För kreativa, långsiktiga och kostnadseffektiva ljuskoncept. Optoelektronik Inom optoelektroniken överlappar optik, elektronik och informatik varandra. Med genombrottet för som framtidens ljuskälla utvecklar sig optoelektroniken till en kärnkompetenser och central tyngdpunkt för utvecklingen. Sidan 1 digt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Sidan 14 Parscan: minimalistisk design Ljus, inte armaturer det är huvudtanken med den enkla cylindriska grundformen hos Parscan. Nu är strålkastarfamiljen komplett med för effektiv visuell komfort på museer och i butiker. Effektiv visuell komfort För att optimera ljuskoncept tillsammans med ljusplanerare och användare med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem faktorer, vilka förstärker varandra ömsesi Sidan 16 Optec: konturstrålkastartiva ljusverktyg Sidan 17 Kostnadseffek- Sidan 18 För större lumenpaket har ERCO ning för butiksbelys- utökat Optec De nya omkopplingsbara - konturstrålkastare med modeller på 18W. Där Opton, Pollux modellerna av med står alla och Optec är tilltalande genom alternativ öppna för projektioner sitt mycket goda med starka ljuskontraster, även förhållande och pris-prestanda- i rum med högt höga ljusflöde. i tak. Pantrac: ljussätta väggar Pantrac uppfyller med bravur de krav som ställs inom den mest prestigefulla typen av belysning: perfekt wallwashing. Den innovativa ljustekniken optimerar effektiviteten och reducerar därmed antalet armaturer som behövs tack vare det stora avståndet mellan dem. Sidan 19 10

2 Skim: första steget mot ljuset Denna instegsprodukt för kontors- och affärsbelysning uppnår mycket god effektivitet för de högsta ljustekniska kraven. Och prisprestanda-förhållandet är mycket fördelaktigt. Sidan 0 Compact : wallwashers Vertikal belysning med linswallwashers och dubbelwallwashers ingår nu i produktprogrammet för Compact. Sidan 1 Quadra: wallwashers Utökningen av Quadra med lins-wallwashers och dubbelwallwashers öppnar nya möjligheter för den vertikala belysningen. Sidan Pantrac tak washers: ljussätta tak Armaturerna framhäver den bärande konstruktionen och får rummet att se högre ut. Pantrac finns i olika storlekar och med olika ljusfördelningar. Det ger bästa möjliga be lysning av taket med så litet antal armaturer som möjligt. Sidan 3 Golv- washers XS: ljus som visar vägen Med golv-washern XS markeras kommunikationsutrymmen för god orientering. Den högkvalitativa ljustekniken möjliggör det mycket lilla formatet. Sidan 4 Lightscan: den senaste generationens strålkastare Lightscan sätter accenter i utomhusbelysningen, men klarar sig även bra inomhus vid särskilda krav på en högre kapslingsklass. Snygg framtoning och högeffektiv ljusteknik i en perfekt kombination. Sidan 5 Midipoll Midipoll omfattar innovationer med 4W för högre belysningsstyrka. Därigenom får du en mark-washer som uppnår en belysningsstyrka på 0,5lx vid radier på upp till 5,5m. Sidan 6 Panorama Den beprövade kvaliteten med effektiv visuell komfort finns nu även att få i Panorama med högeffekt- för mycket lång livslängd. Sidan 7 Compact Downlighten Compact kombinerar briljant ljus med den välbekanta robustheten hos ERCOs utomhusarmaturer. De olika ljusfördelningarna wide flood och oval flood har nu utökats med linswallwashers för både infällning i tak och för utanpåliggande takmontering. Sidan 8 Tesis Det nya platta formatet hos armaturhuset på Tesis möjliggör enkel montering med både rund och fyrkantig infällning. Dessutom är själva armaturhuset helt fritt från korrosion eftersom det består av plast. Sidan 9 11

3 ERCO innovationer 014 Optoelektronik Det genombrott för - tekniken som äger rum just nu inom arkitekturbelysningen utgör den största omvälvningen inom ljustekniken på många årtionden. Planerare och användare av ljusanläggningar kräver ny teknik av tillverkarna för att kunna utnyttja -teknikens potential bättre. Inom optoelektroniken överlappar delar av optiken elektronikens och informatikens områden. Liksom tidigare ljustekniken var en kärnkompetens hos ERCO, är idag området optoelektronik en av ERCOs kärnkompetenser och tyngdpunkten i utvecklingen. Optik Nyckeln till fascinerande ljuskoncept i arkitekturen är specialiserade ljusverktyg inom respektive användningsområde. ERCO utvecklar och tillverkar optiska komponenter, som formar ljuset från på ett effektivt och exakt sätt så att det både kan planeras och användas rationellt. ERCO föredrar linstekniken som visat sig kvalitativt och kvantitativt överlägsen lösningar med reflektorer. ERCO högeffekt- Vid 700mA är effekten i en ca W. Det ger ett ljusutbyte på 15lm/W för neutralvita och 95lm/W för varmvita. CAD-verktyg I ERCOs ljustekniska laboratorier tar ljusteknikerna hjälp av högspecialiserade programvaruverktyg vid utvecklingen av innovativa lösningar för ljusstyrning. Med omfattande datorsimuleringar tog de principen för Spherolitlinser hela vägen till serieproduktion. Optisk kontroll Ny teknik kräver innovativ tillverkning, montering och kvalitetssäkring. -strålkastare kontrolleras snabbt och effektivt hos ERCO med digital bildbearbetning, där funktion och kvalitet hos varje enskild registreras. 1

4 ERCO innovationer 014 Optoelektronik Kollimatorer och Spherolit-linser Kollimatorn utgör i egenskap av sekundäroptik förbindelselänken mellan - linsen på kretskortet och de utbytbara Spherolit-linserna som utgör tertiäroptik. Efter fokuseringen av ljusstrålarna genom kollimatorn formas ljusfördelningen av Spherolit-linsen. ERCO linssystem I vissa ljustillämpningar, till exempel vid downlights för allmänbelysning, behövs ingen utbytbar tertiäroptik. Där är ett linssystem i en enhet ett ännu effektivare alternativ, som till exempel i downlighten Compact. Den komplexa formen hos linssystemet av optisk polymer riktar ljuset exakt och med mycket låga förluster. Visuell komfort för arbetsplatser med bildskärm För krävande visuella lösningar som arbetsplatser med bildskärm optimerar ERCO armaturerna inte bara med tanke på effektivitet, utan även för god visuell komfort. Elektronik, framtidens ljuskällor, är i sig elektroniska komponenter och behöver elektronik i form av driftdon på samma sätt som traditionella typer av ljuskällor. Utvecklingen av elektroniska moduler i egen regi ger ERCO frihet att utveckla form och funktion hos innovativa ljusverktyg. Egen tillverkning av kretskort Bestyckningen av kretskorten med sker med hjälp av toppmoderna tillverkningsmetoder. ERCO kontrollerar därefter att varje enskild fungerar felfritt. Värmemanagement Konstruktionen är utformad så att -modulerna hålls inom ett riskfritt temperaturintervall. Därigenom kan de leverera den specificerade effekten under hela sin drifttid. Driftdon behöver perfekt anpassade elektroniska driftdon. I ERCOprogrammet finns driftdon som är omkopplingsbara och ljusreglerbara genom bakkantsdämpning och genom DALI. 13

5 ERCO innovationer 014 Fem faktorer för effektiv visuell komfort Belysning kräver energi. Alla som arbetar med belysning från tillverkare och planerare till användare bör hantera de begränsade naturresurserna ansvarsfullt. Mot bakgrund av de stigande energikostnaderna har den arkitektoniska belysningen på senare tid gjort enorma framsteg. Effektiv visuell komfort innebär för ERCO att ständigt förbättra både energieffektiviteten och ljuskvaliteten. För att optimera ljuskoncept tillsammans med planerare och an - vändare med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem fakto rer, som förstärker varandra ömsesidigt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, resursbesparingar och kostnadseffektivitet. Vertikal belysning Den vertikala belysningen är ett karakteristiskt kännetecken för väl utformade och energieffektiva ljuskoncept. Därför har ERCO ett av de omfångsrikaste programmen med lämpliga ljusverktyg. För den subjektiva ljusuppfattningen är vertikal belysning med sådana speciella wallwashers mycket viktigare än ljuset på horisontella ytor. En varseblivningsorienterad ljusplanering tar hänsyn till det och bidrar därmed inte bara till att arkitekturens användare får sina ljusbehov optimalt uppfyllda, utan kan också spara energi med ett anpassat ljuskoncept. Spara energi med ver tikal belysning Så är det exempelvis mycket mer effektivt att åstadkomma ett ljust rumsintryck via ett differentierat ljuskoncept med wallwashing än med en enhetlig belysningsnivå skapad endast med direkt allmänbelysning. Den genomsnittliga belysningsstyrkan kan sänkas i motsvarande grad och antalet erforderliga arma - turer minskas. 80% Varseblivning av ver tikala ytor På grund av det mänskliga synfältets naturliga utformning utgör de vertikala ytorna ungefär 80% av varseblivningen och bestämmer därför också hur ljusmiljön upplevs. Kvalitativ ljusplanering Omsorgsfull varseblivningsorienterad ljusplanering placerar ljuset just där det fyller användarens behov. Den arbetar med differentierade metoder som vertikal be - lysning och accentbelysning. Ljusverktyg med hög visuell komfort skapar ett bländfritt ljus och låter planeraren från första början införliva energieffektivitet med lägre belysningsstyrkor och subtila kontraster. Omfånget och uppbyggnaden av ERCOs produktprogram är inriktat mot de krav som ställs vid kvalitativ ljusplanering. Accentbelysning Kvalitativ ljusplanering sänker energianvändningen eftersom den koncentrerar sig på huvuddragen i arkitekturen: Doserad accentbelysning är ofta effektivare än en allmänt hög belysningsnivå. Scenisk belysning Användarbetingade anrop av ljusscener erbjuder en enorm potential för energibesparing oavsett om de styrs manuellt eller automatiskt av timer respektive detektorer. 14

6 ERCO innovationer 014 Fem faktorer för effektiv visuell komfort Effektiv ljusteknik Effektiva och exakta optiska system minskar belysningens energibehov. En omfattande ljusteknisk verktygslåda kan erbjuda en optimal och därmed effektiv ljusfördelning för varje belysningsuppgift från asymmetriska wallwashers via olika spotljusfördelningar till oval ljuskägla för belysning av skyltning i butiker. Det projicerade ljuset från i kombination med ERCOs högkvalitativa Spherolitlinssystem erbjuder principiellt bättre effektivitet jämfört med traditionell ljusstyrning med hjälp av reflektion. ERCOs Spherolitreflektorer optimerar verkningsgraden och den visuella komforten för konventionella ljuskällor. Bara verktyg som ger användaren full kontroll över ljuset möjliggör en hållbar planering. Optoelektronik -ljusteknik är en kärnkompetens hos ERCO. Här ligger tyngdpunkten på linssystem av optiska polymerer. Skräddarsydda -moduler är försedda med en av ERCO utvecklad och tillverkad kollimatorlins som sekundär optik för att samla det utstrålade ljuset i en parallell ljusstråle. En Spherolit-lins som tertiäroptik avgör armaturens ljusfördelning. Infrastruktur för ljusstyrning ERCO erbjuder en omfattande infrastruktur för styrbara armaturer. Driftdonen kan i allmänhet levereras antingen omkopplings bara, reglerbara med bakkantsdämpningsteknik eller DALI-kompatibla. Som användare kan du välja mellan kostnadseffektiva lösningar för omkoppling eller bekvämt infoga armaturer i DALI-anläggningar för att automatiskt kunna utnyttja ljusstyrning för energibesparing eller kvalitativ ljusplanering. Vid ljusanläggningar med styrsystem anger anslutningseffekten bara ett teoretiskt maximum: Den verkliga förbrukningen går att anpassa till omständigheterna genom en programmerad scenisk ljusreglering. Effektiva ljuskällor ERCO engagerar sig helt och fullt i utvecklingen av -ljusverktyg och omsätter därmed i praktisk tillämpning de stora fördelarna med i form av ljusutbyte och livslängd. Inom nästan alla områden i ERCO Program finns produkter med effektiv -teknik tillgängliga. som ljuskällor har redan i dag nått höga effektivitetsnivåer och har fortfarande utvecklingspotential. Tillsammans med den extremt långa livslängden och optimala regleringsmöjligheten är de kvalificerade som framtidens hållbara ljuskälla. 15

7 ERCO innovationer 014 Parscan för strömskenor Minimalistisk design Elegant framtoning för museer och butiker Ljus, inte armaturer det är huvudtanken med den enkla cylindriska grundformen hos Parscan. Olika ljuslösningar kan realiseras effektivt genom den exakta och flexibla ljustekniken. Riktar man strålkastaren nedåt som en downlight, sluter upphängningsbygeln an till grundformen. Med svart armaturhus, kompakt form och liten rörelseradie när armaturhuset vrids i olika riktningar passar Parscan för montering i takkanaler. Den mycket goda avbländningen ger dessutom behaglig visuell komfort, även vid krävande belysningstilllämpningar. Med de höga effekterna på upp till 48W och 6000lm får du tillgång till en attraktiv ersättare för urladdningslampor på 70W. Med den minimalistiska utformningen ger armaturen ett mycket diskret intryck i museer, butiker eller kyrkorum. Sidan 76 Strålkastare 4W-48W 380lm-6000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Washers 1W-48W 1140lm-6000lm Oval flood Linswallwashers 1W-48W 1140lm-6000lm Wallwash Perfekt för takkanalen Med sitt svarta armaturhus och den kompakta symmetriska formen är Parscan avsedd för montering i mörka takkanaler. Parscan som downlight Riktar man strålkastaren nedåt som en downlight, sluter upp- hängningsbygeln an till grundformen. Mer visuell komfort När du vill ha ännu bättre visuell komfort, erbjuder ERCO tillbehör som minskar möjligheten att se direkt in i ljuskällan. Oval flood vridbar Spherolit- linsen oval flood kan vridas fritt på Parscan för att ställa in belys- ningen på bästa sätt för olika objekt eller ut - jämna perspektivförskjutningar. Den minimalistiska formen hos Parscan passar i sammanhang där armaturen ska vara så diskret som möjligt till exempel på museer eller i butiker. Om armaturerna inte - greras i ursparing i tak, syns de nästan inte alls. 16

8 ERCO innovationer 014 Optec konturstrålkastare Strålkastare för skarpt avgränsade ljuskäglor Med sina olika ljusfördelningar uppfyller Optec alla krav på ljus i butiker, gallerier och museer: Kontrastrik accentuering, bred belysning av utställningsföremål, jämn belysning av väggar eller väl avgränsade ljuskäglor för anslående ljuseffekter. För större lumen paket har ERCO utökat Optec konturstrålkastare med modeller på 18W. Därmed står alla alternativ öppna för projektioner med starka ljuskontraster, även i rum med högt i tak. Maskningstillsatsen håller undan spill-ljus från taket och skapar god visuell komfort. Sidan 96 Konturstrålkastare 18W 1710lm-50lm Belysa tavlor med väl avgränsat ljus Genom att dra ut och vrida bildmaskningen kan projektionsytan anpassas till tavlans storlek och perspektivförskjutningar utjämnas. Projektionsstrålkastare med bildmaskning kan skapa väl avgränsade ljuskäglor på tavlor. Genom att flytta linsen kan ljuskäglans kant ställas in på allt från skarp kant för stora kontraster till suddig kant för mjuka övergångar. 17

9 ERCO innovationer 014 Pollux, Optec, Opton Kostnadseffektiva ljusverktyg för butiksbelysning För högsta ljustekniska effektivitet, ett minimum av underhåll och ett attraktivt pris/prestandaförhållande har ERCO utökat programmet med ännu fler modeller av -strålkastare för butiksbelysning. De omkopplingsbara armaturerna kan tändas och släckas med hjälp av strömbrytare eller aktuatorer. Särskilt vid mycket hög belysningsstyrka för tydlig accentbelysning, bred belysning eller wallwashing har Opton specialmodeller med mer än 4000lm en attraktiv ersättare för mer underhållsintensiva metallhalogenlampor, som till på köpet har lägre armaturverkningsgrad. Pollux Sidan 89 Optec Sidan 96 Opton Sidan 134 Pollux Strålkastare W-6W 190lm-750lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Konturstrålkastare 6W 570lm-750lm Washers 6W 570lm-750lm Oval flood Wallwashers 6W 570lm-750lm Wallwash Optec W-4W 190lm-3000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood 6W-18W 570lm-50lm 6W-4W 570lm-3000lm Oval flood 6W-4W 570lm-3000lm Wallwash Opton 8W-38W 760lm-4140lm Narrow spot, spot, flood, wide flood 1W-38W lm Oval flood 1W-38W lm Wallwash som ersättning för metallhalogenlampor Den mycket långa livslängden hos - modellerna och den högeffektiva ljustekniken utgör en attraktiv ersättare för metallhalogenlampor 0W och 35W. lx/w HIT Omkopplingsbar De omkopplingsbara armaturerna kan tändas och släckas efter behag med hjälp av manuella strömbrytare eller aktuatorer. Mycket bra pris/prestandaförhållande Instegsprodukterna erbjuder dig ett attraktivt pris/prestandaförhållande för planering där kostnadseffektiviteten står i centrum. Armaturerna klarar naturligtvis både energieffekti- viteten och de grundläggande kraven på visuell komfort. De nya, omkopplingsbara modellerna av Pollux, Optec och Opton passar särskilt bra för användningsområden som butiksbelysning, där konstant belysningsstyrka under öppettiderna fyller ljusbehovet. 18

10 ERCO innovationer 014 Pantrac för strömskenor Ljussätta väggar Enkel och effektiv wallwashing för museer och affärslokaler Pantrac uppfyller med bravur de krav som ställs inom den mest prestigefulla typen av belysning: perfekt wallwashing. Utan att blända ger den en mycket jämn belysning av väggar, försäljningshyllor eller utställningsobjekt. Den innovativa ljustekniken optimerar effektiviteten och reducerar därmed antalet armaturer som behövs på grund av det stora avståndet mellan dem. Med sin välbekanta kubiska form smälter armaturen in mycket väl både i moderna rum och i äldre arkitektur. Armaturens ljusstyrka kan regleras ända ned till en procent för en skonsam belysning av konstverk på museer. Sidan 158 Linswallwashers 1W-4W 1140lm-3000lm Wallwash Enkel installation Pantrac ger perfekt ljus för wallwashing med fast inställning. Stort armaturavstånd Den effektiva ljustekniken hos Pantrac möjliggör armaturavstånd på upp till en och en halv gånger avståndet till väggen. Pantrac står för perfekt jämn vertikal belysning i representativa entréer och på kontor eller museer. 19

11 ERCO innovationer 014 Skim infällda takarmaturer Instegsmodellen Den prisvärda infällda takarmaturen för kontors- och allmänbelysning Den nya infällda takarmaturen Skim imponerar genom sin klarhet och enkelhet. Denna instegsmodell för kontors-, allmän- och korridorbelysning uppnår utmärkt effektivitet för de högsta ljustekniska kraven. Pris/prestanda- förhållandet är mycket fördelaktigt. Tack vare den speciella avbländningen passar den perfekt som arbetsplatsbelysning. Det specialutvecklade linssystemet fyller de högsta ljustekniska kraven. Monteringen utan inbyggnadsram möjliggör snabb och enkel installation. Sidan 397 Downlights 18W-8W 1710lm-3105lm Wide flood, Oval flood Storlek 5 Wide flood För bred jämn belysning av rummet Oval flood Idealisk för kostnadseffektiv be - lysning av entréer eller bord 110 mm Effektivt linssystem Linssystemet av optisk polymer utmärker sig genom sin höga effektivitet och en mycket jämn ljuskägla. En armaturverkningsgrad (LOR) på upp till 0.83 visar att ljustekniken är mycket bra. Visuell komfort i arbetet Med ett UGRvärde på mindre än 19 skapar Skim mycket goda förutsättningar för god visuell komfort på arbetsplatsen. Linssystem oval flood Ljusfördelningen oval flood passar för kostnadseffektiv belysning av entréer och bord. Lågt inbyggnadsdjup Med endast 110mm erbjuder Skim en hög ljuseffekt med lågt inbyggnadsdjup. Det mycket goda pris/prestandaförhållandet hos Skim erbjuder stor potential för kontor och kommunikationsytor, där kostnadseffektivitet och visuell komfort är av stor betydelse. 0

12 ERCO innovationer 014 Compact wallwashers Effektiv och prisvärd Compact är en ny kombination av god visuell komfort och extra lågt inbyggnadsdjup. Till innovationerna för 014 hör de nya ljusfördelningarna linswallwasher och dubbelwallwasher. Den nya ljustekniken fulländar systemdesignen hos de hittillsvarande ljusfördelningarna wide flood och oval flood, och Compact blir därmed ett kostnadseffektivt ljusverktyg för differentierad ljusplanering och effektiv visuell komfort. Sidan 40 Linswallwashers 8W-40W 760lm-5000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5, 7, 8 Dubbelwallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Double wallwash Storlek 4, mm Lins-wallwasher Compact lins-wallwashers övertygar genom högeffektiv ljusteknik med stora armaturavstånd. Dubbelwallwasher Nedåt är dubbelwallwashern mycket väl av - bländad. Den vertikala belysningen Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillger ett behagligt rumsligt intryck i korridorer. handahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Genom den nya belysningen av vertikala ytor har den kreativa planeraren tillgång till differentierade ljusverktyg för effektiv visuell komfort även inom området kompakta downlights. Möjligheten till stora avstånd mellan armaturerna med - för att användning av Compact blir kostnadseffektiv. 1

13 ERCO innovationer 014 Quadra wallwashers Effektiv och arkitektonisk Med extra lågt inbyggnadsdjup och god visuell komfort är Quadra den rätta armaturen för förvaltning och kontor och även för försäljningslokaler och bostäder. ERCO kompletterar systemet med de beprövade ljusfördelningarna wide flood och oval flood med de nya ljusfördelningarna linswallwasher och dubbelwall washer. Genom den enkla elegansen och den nyskapande ljustekniken utgör Quadra ett effektivt verktyg för differentierad belysning från taket. Sidan 414 Linswallwashers 8W-4W 760lm-3000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5 Dubbelwallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Double wallwash Storlek 4, mm Lins-wallwasher Quadra lins-wallwashers övertygar genom högeffektiv ljusteknik med stora armaturavstånd. Dubbelwallwasher Nedåt är dubbelwallwashern mycket väl av - bländad. Den vertikala belysningen Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillger ett behagligt rumsligt intryck i korridorer. handahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Quadra möjliggör stora avstånd mellan armaturerna genom den högeffektiva ljustekniken i de nya modellerna av wallwashers.

14 ERCO innovationer 014 Pantrac väggarmaturer Ljussätta tak Denna takwasher belyser tak mycket jämnt. Bra ljussättning av tak utgör fokus för Pantrac väggarmaturer. Armaturerna framhäver den bärande konstruktionen och gör att rummet verkar större. Tak som är dekorerade med stuck och målningar får en ny dimension. Pantrac konkurrerar inte med arkitekturen. Den välbekanta kubiska formen är diskret och låter armaturen hålla sig i bakgrunden. Armaturen finns i olika storlekar och med olika ljusfördelningar. Detta tillåter optimal belysning av innertak med minsta möjliga antal armaturer. Pantrac är därmed en ekonomisk och effektiv ljuslösning. Sidan 446 Takwashers 1W-4W 1140lm-3000lm Bredstrålande, djupstrålande h=0.80m MF= m 1 h=0.80m MF= m m m Bredstrålande Den bredstrålande modellen passar för kostnadseffektiv belysning av gångar. Djupstrålande Stora takytor kan belysas effektfullt med den djupstrålande modellen. Stort armaturavstånd Den effektiva ljustekniken hos Pantrac möjliggör stora armaturavstånd. Med Pantrac takwashers verkar rummet högre. Det ljusa taket ger ett rymligt intryck och bidrar med diffus grundbelysning av golvet. 3

15 ERCO innovationer 014 Golv-washers XS väggarmaturer Ljus som visar vägen Minimalistisk belysning för korridorer och kommunikationsytor på hotell, i offentliga byggnader och i privata lokaler Med golv-washer XS markeras kommunikationsutrymmen för att synas och ge orientering. Med golv-washer XS syns kommunikationsytorna, men de hamnar inte i fokus. Formatet är mycket litet vilket blir möjligt med den högkvalitativa ljustekniken. Det går därför alldeles utmärkt att integrera golv-washer XS i arkitekturen och kombinera den med andra ERCO armaturer eftersom den innehåller samma -kvali tet. Det finns tillbehör som passar till de vanliga typerna av vägg infällning. Montering i samma nivå som väggen gör att armaturerna smälter in i väggytan de märks först när de är tända. Sidan 460 Golv-washers 0,6W 17lm-4lm h=0.40m MF= m m Effektiv ljusteknik Optiken i golvwasher XS ger en bred ljusfördelning med hög ljusintensitet för säker orientering i korridorer. Enkel installation Med putshylsan kan golv-washern installeras snabbt och säkert. Olika infällningstillbehör för slät/ utanpåliggande montering Golv-washer XS kan fällas in i väggen antingen slätt eller utanpåliggande. Med golv- washer XS bildas en behaglig ljusfördelning för orientering på kommunikationsytor. 4

16 ERCO innovationer 014 Lightscan Den senaste generationens strålkastare Lightscan för krävande belysningstillämpningar utomhus Lightscan sätter accenter i utomhusbelysningen, men klarar sig även bra inomhus vid särskilda krav på en högre kapslingsklass. Snygg framtoning och energieffektiv ljusteknik i en perfekt kombination. De höga ljusflödena medger belysning av byggnader, väggar och föremål även när dessa är mycket höga eller när det endast finns några få möjliga strålkastarpositioner. Med hjälp av de olika ljusfördelningarna kan man se till att ljuset bara faller där det är önskvärt. Lightscan är extremt väderbeständig och smälter väl in i omgivningen med sin diskreta silhuett. Skyddsglaset ser bra ut och är mycket lätt att rengöra. Sidan 517 Strålkastare 18W-96W 1710lm-1000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Washers 48W-96W 4560lm-1000lm Oval flood Linswallwashers 48W-96W 4560lm-1000lm Wallwash varychrome 30W 960lm Spot, flood, wide flood, oval flood, wallwash 96W Med 96W och upp till 1000lm har denna strålkastare det högsta lumentalet i ERCO program. Färgad ljussättning RGBW modulen möjliggör en mångfald av pastellfärger eller mättade ljusfärger för belysning av byggnader och vegetation. Led med skala Leden med skala möjliggör noggrant riktande av armaturerna. I en rad arma turer kan därigenom samma lutning ställas in snabbt. Oval flood Spherolit- linsen oval flood kan vridas fritt på Lightscan för att ställa in belysningen på bästa sätt för olika objekt. Lightscan är ett kraftfullt verktyg för stora belysningstillämpningar: Accentuering över stora avstånd eller bred belysning av stora ytor hör till uppgifterna för denna eleganta strålkastare. 5

17 ERCO innovationer 014 Midipoll Se och synas Med Midipoll presenterar ERCO en pollararmatur för effektiv visuell komfort. Den innovativa ljustekniken med en speciell prismalins projicerar ljusflödet effektivt på målytan bländfritt och helt i enlighet med Dark Sky. Innovationerna innefattar -utföranden med 4W för högre belysningsstyrkor. Det innebär att du får en mark-washer som vid en radie på hela 5,5m har en belysningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Därmed kan kostnadseffektiva ljuslösningar med armaturavstånd på 11m realiseras. Sidan 608 Mark-washers 4W 80lm-3000lm h=0.90m MF= m 4 Horisontlinjen m 4 0 Effektiv ljusteknik Den högeffektiva ljustekniken i Midipoll når vid en radie på hela 5,5m en belys- ningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Dark Skyteknologi Midipoll ger ingen ljusemission ovanför horisontalplanet. På det sättet skapas hållbara ljuslösningar utomhus. Olika storlekar Med den nya 4W -modellen får Midipoll en ytterligare en större modell. Ljuset från Midipoll belyser både golvet och framhäver själva armaturen. Det diskreta släpljuset på den särpräglade kryssformade profilen skapar ett eget blickfång och fungerar som rumsbildande element. 6

18 ERCO innovationer 014 Panorama med 360 Dark Sky På ett nästan magiskt sätt faller ljuset från Panorama pollararmaturer på marken och natthimlen förblir mörk. Den mjukt uttonade ljuskäglan understödjer därvid seendet, eftersom ögat inte behö ver anpassa sig till starka kontras ter. Denna ljuskvalitet finns nu även med högeffekt- för mycket lång livslängd. Tack vare den effektiva ljustekniken kan kostnadseffektiva ljuslösningar med armaturavstånd på 10m realiseras. Sidan 615 Mark-washers 8W-4W 760lm-3000lm h=0.85m MF= m 4 Horisontlinjen m 4 0 Effektiv ljusteknik Den högeffektiva ljustekniken i Panorama når vid en radie på hela 5m en belys- ningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Dark Skyteknologi Panorama ger ingen ljusemission ovanför horisontalplanet. På det sättet skapas hållbara ljuslösningar utomhus. Optiken i Panorama pollararmatur imponerar med sin mycket breda cirkelrunda ljusfördelning. Ljuskäglans mjuka gradient och den låga luminansen vid ljusöppningen underlättar orienteringen, eftersom ögat inte behöver anpassa sig till stora kontraster. 7

19 ERCO innovationer 014 Compact Effektiv och prisvärd Downlighten Compact kombinerar briljant ljus med den välbekanta robustheten hos ERCOs utomhusarmaturer. De olika ljusfördelningarna wide flood och oval flood har nu utökats med lins-wallwashers för både infällning i tak och utanpåliggande takmontering. Sidan 643 Sidan 658 Linswallwashers 8W-4W 760lm-3000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5 Utanpåliggande lins-wallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Wallwash Storlek 4, Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillhandahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Stora armaturavstånd Den effektiva ljustekniken i lins-wallwashers möjliggör stora axelavstånd mel- lan armaturerna för kostnadseffektiv planering. Lins- wallwashern ger en asymmetrisk ljusfördelning för jämn belysning i vertikal led. 8

20 ERCO innovationer 014 Tesis Måttstocken utomhus Med Tesis finns nu en helt nyutvecklad generation av infällda markarmaturer. Det nya platta formatet hos armaturhuset möjliggör enkel montering i både rund och fyrkantig modell. Dessutom är själva armaturhuset helt fritt från korrosion eftersom det består av plast. Montering i mark är möjlig utan extra inbyggnadshus. För att armaturerna ska kunna tåla att fordon kör på dem finns ett robust inbyggnadshus som tillbehör. Innovationerna omfattar ljusfördelningarna lins- wallwashers, uplights och riktstrålkastare. Sidan 667 Linswallwashers 4W-3W 80lm-4000lm Wallwash Storlek 5, 7 Uplights 18W-4W 1710lm-3000lm Wide flood Storlek 5, 7 Riktstrålkastare 4W-18W 380lm-50lm Narrow spot, spot, flood, oval flood Storlek 5, Inbyggnadshus Tesis nya inbyggnadshus består av plast vilket är ett idealiskt material vid markinfällning. Det används när armaturerna ska tåla att fordon kör över dem. Mångsidig och användbar De robusta in - byggnadshusen för Tesis tillåter överkörning med fordon med 50kN. Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillhandahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Tesis lins-wallwasher ger en asymmetrisk ljusfördelning för jämn belysning i vertikal led. 9

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor

Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor Se bättre. Arbeta bättre. LED-arbetslampor LPL19B1 Penlight Professional Det bärbara inspektionsredskapet LPL03RECHX1 / LPL04RECHX1 Penlight Premium LUXEON Rebel LED-lampa med hög effekt i ett kompakt

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Mad In Light E-Nummer Produkter

Mad In Light E-Nummer Produkter 7516504 13-3465 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W TC-L 2G11 AKRYL DIA. 400MM ON/OFF Tak- väggarmatur med stomme av stålplåt och kupa av opal akryl eller sidenmatt 7516506 13-3466 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Minilampan med snabb fokusering High End Längd 103 mm Vikt 36 g Ljusflöde 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 7 h** Räckvidd 25 m*

Läs mer

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken E Ljusfabriken tune the light : Möjligheterna att gestalta arkitektur med hjälp av ljus är oändliga. ERCO utvecklar metoder och verktyg för att skapa och styra ljus. Så blir ljuset arkitekturens fjärde

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Zeta II Zeta II är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139

Läs mer

2013 F I B E R O P T I K

2013 F I B E R O P T I K 201 IBEROPTIK IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

2013 f i b e r o p t i k

2013 f i b e r o p t i k 201 fiberoptik IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Nyheter Philips Lighting 2012 2

Nyheter Philips Lighting 2012 2 Nyheter Philips Lighting 2012 2 För mer information: www.philips.se/lighting Uppgifterna kan komma att ändras. Grafisk produktion: Adnovate Therme Wien - Wien, Österrike Se vad belysning kan göra! Den

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION

KHS Selection. - Innovativ utvald kvalité KHS SELECTION Selection. - Innovativ utvald kvalité Selection. - Innovativ utvald kvalité Inredningsarmatur Argus One LED Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 40W-3100lm, 80W-6200lm.

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Nyheter. Philips Lighting 2013 1

Nyheter. Philips Lighting 2013 1 Nyheter Philips Lighting 2013 1 För mer information: www.philips.se/lighting Informationen kan komma att ändras Tryckt av: Print Competence Company - Februari 2013 Grafisk produktion: Adnovate Se vad ljus

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

Bastupaket 5010, 6 punkter

Bastupaket 5010, 6 punkter Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket 5010, 6 punkter Glasfiber ø 2,0 mm med megalonhölje. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m och 2 st 3 m. Armaturavslut. Kan kompletteras med armaturer. Håltagning 7 mm. E-nummer 7480310

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Produkt. MASTERColour CDM-T. En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Produkt MASTERColour CDM-T En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus Fördelar Stabil ljusfärg under livslängden Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Armaturer och Ljuskällor. Nyheter

Armaturer och Ljuskällor. Nyheter Armaturer och Ljuskällor Nyheter 2013 KONTAKTINFORMATION Megaman Sverige AB Långhult 3, 343 92 Häradsbäck Tel. 0476 606 50 Mail: info@megaman-sverige.se Fax 0476 606 57 Web: www.megaman-sverige.se KONTOR,

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

robust Komplett sortiment från Fagerhult

robust Komplett sortiment från Fagerhult robust Komplett sortiment från Fagerhult 2 Robust komplett sortiment från Fagerhult Fagerhult har ett komplett sortiment med robusta armaturer för applikationer både inom- och utomhus. Sortimentet består

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

CoreLine. LED-armaturer. Produktguide. För alla utrymmen, alla lösningar

CoreLine. LED-armaturer. Produktguide. För alla utrymmen, alla lösningar Produktguide För alla utrymmen, alla lösningar 4 Index Inledning 6 Skräddarsydd Läs historien bakom utvecklingen av. Hela serien Upptäck alla -produkter som är tillgängliga i dag. 8 18 Översikt över styrsystem

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

ELKO Plus den nya designserien från ELKO

ELKO Plus den nya designserien från ELKO ELKO Plus den nya designserien från ELKO ELKO Plus är formgiven av Einar J Hareide på Hareide Designmill. Han är Norges mest profilerade industridesigner. Med designen på ELKO Plus har han lyft strömbrytaren

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer