ERCO innovationer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERCO innovationer 2014"

Transkript

1 ERCO innovationer % ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt utvecklad -teknik med ljusfabrikens hela erfarenhet och infoga den i framtidens ljusverktyg. Det ska bli möjligt för varje användare att förverkliga effektiv visuell komfort med enkelhet, logik och självklarhet i vitt skilda belysningssituationer. ERCOs ingenjörer skapar den frihet som krävs för innovativa armaturkoncept och uttrycksfull produktutformning genom det tekniska försprånget i optiska system för och sitt know-how i utvecklingen av driftelektronik. 100% det gäller inte bara för de nya ljusverktygen i den här katalogen. 100% beskriver även den framtidspotential som ERCO vill frigöra för alla planerare och för ljus i arkitekturen: För kreativa, långsiktiga och kostnadseffektiva ljuskoncept. Optoelektronik Inom optoelektroniken överlappar optik, elektronik och informatik varandra. Med genombrottet för som framtidens ljuskälla utvecklar sig optoelektroniken till en kärnkompetenser och central tyngdpunkt för utvecklingen. Sidan 1 digt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Sidan 14 Parscan: minimalistisk design Ljus, inte armaturer det är huvudtanken med den enkla cylindriska grundformen hos Parscan. Nu är strålkastarfamiljen komplett med för effektiv visuell komfort på museer och i butiker. Effektiv visuell komfort För att optimera ljuskoncept tillsammans med ljusplanerare och användare med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem faktorer, vilka förstärker varandra ömsesi Sidan 16 Optec: konturstrålkastartiva ljusverktyg Sidan 17 Kostnadseffek- Sidan 18 För större lumenpaket har ERCO ning för butiksbelys- utökat Optec De nya omkopplingsbara - konturstrålkastare med modeller på 18W. Där Opton, Pollux modellerna av med står alla och Optec är tilltalande genom alternativ öppna för projektioner sitt mycket goda med starka ljuskontraster, även förhållande och pris-prestanda- i rum med högt höga ljusflöde. i tak. Pantrac: ljussätta väggar Pantrac uppfyller med bravur de krav som ställs inom den mest prestigefulla typen av belysning: perfekt wallwashing. Den innovativa ljustekniken optimerar effektiviteten och reducerar därmed antalet armaturer som behövs tack vare det stora avståndet mellan dem. Sidan 19 10

2 Skim: första steget mot ljuset Denna instegsprodukt för kontors- och affärsbelysning uppnår mycket god effektivitet för de högsta ljustekniska kraven. Och prisprestanda-förhållandet är mycket fördelaktigt. Sidan 0 Compact : wallwashers Vertikal belysning med linswallwashers och dubbelwallwashers ingår nu i produktprogrammet för Compact. Sidan 1 Quadra: wallwashers Utökningen av Quadra med lins-wallwashers och dubbelwallwashers öppnar nya möjligheter för den vertikala belysningen. Sidan Pantrac tak washers: ljussätta tak Armaturerna framhäver den bärande konstruktionen och får rummet att se högre ut. Pantrac finns i olika storlekar och med olika ljusfördelningar. Det ger bästa möjliga be lysning av taket med så litet antal armaturer som möjligt. Sidan 3 Golv- washers XS: ljus som visar vägen Med golv-washern XS markeras kommunikationsutrymmen för god orientering. Den högkvalitativa ljustekniken möjliggör det mycket lilla formatet. Sidan 4 Lightscan: den senaste generationens strålkastare Lightscan sätter accenter i utomhusbelysningen, men klarar sig även bra inomhus vid särskilda krav på en högre kapslingsklass. Snygg framtoning och högeffektiv ljusteknik i en perfekt kombination. Sidan 5 Midipoll Midipoll omfattar innovationer med 4W för högre belysningsstyrka. Därigenom får du en mark-washer som uppnår en belysningsstyrka på 0,5lx vid radier på upp till 5,5m. Sidan 6 Panorama Den beprövade kvaliteten med effektiv visuell komfort finns nu även att få i Panorama med högeffekt- för mycket lång livslängd. Sidan 7 Compact Downlighten Compact kombinerar briljant ljus med den välbekanta robustheten hos ERCOs utomhusarmaturer. De olika ljusfördelningarna wide flood och oval flood har nu utökats med linswallwashers för både infällning i tak och för utanpåliggande takmontering. Sidan 8 Tesis Det nya platta formatet hos armaturhuset på Tesis möjliggör enkel montering med både rund och fyrkantig infällning. Dessutom är själva armaturhuset helt fritt från korrosion eftersom det består av plast. Sidan 9 11

3 ERCO innovationer 014 Optoelektronik Det genombrott för - tekniken som äger rum just nu inom arkitekturbelysningen utgör den största omvälvningen inom ljustekniken på många årtionden. Planerare och användare av ljusanläggningar kräver ny teknik av tillverkarna för att kunna utnyttja -teknikens potential bättre. Inom optoelektroniken överlappar delar av optiken elektronikens och informatikens områden. Liksom tidigare ljustekniken var en kärnkompetens hos ERCO, är idag området optoelektronik en av ERCOs kärnkompetenser och tyngdpunkten i utvecklingen. Optik Nyckeln till fascinerande ljuskoncept i arkitekturen är specialiserade ljusverktyg inom respektive användningsområde. ERCO utvecklar och tillverkar optiska komponenter, som formar ljuset från på ett effektivt och exakt sätt så att det både kan planeras och användas rationellt. ERCO föredrar linstekniken som visat sig kvalitativt och kvantitativt överlägsen lösningar med reflektorer. ERCO högeffekt- Vid 700mA är effekten i en ca W. Det ger ett ljusutbyte på 15lm/W för neutralvita och 95lm/W för varmvita. CAD-verktyg I ERCOs ljustekniska laboratorier tar ljusteknikerna hjälp av högspecialiserade programvaruverktyg vid utvecklingen av innovativa lösningar för ljusstyrning. Med omfattande datorsimuleringar tog de principen för Spherolitlinser hela vägen till serieproduktion. Optisk kontroll Ny teknik kräver innovativ tillverkning, montering och kvalitetssäkring. -strålkastare kontrolleras snabbt och effektivt hos ERCO med digital bildbearbetning, där funktion och kvalitet hos varje enskild registreras. 1

4 ERCO innovationer 014 Optoelektronik Kollimatorer och Spherolit-linser Kollimatorn utgör i egenskap av sekundäroptik förbindelselänken mellan - linsen på kretskortet och de utbytbara Spherolit-linserna som utgör tertiäroptik. Efter fokuseringen av ljusstrålarna genom kollimatorn formas ljusfördelningen av Spherolit-linsen. ERCO linssystem I vissa ljustillämpningar, till exempel vid downlights för allmänbelysning, behövs ingen utbytbar tertiäroptik. Där är ett linssystem i en enhet ett ännu effektivare alternativ, som till exempel i downlighten Compact. Den komplexa formen hos linssystemet av optisk polymer riktar ljuset exakt och med mycket låga förluster. Visuell komfort för arbetsplatser med bildskärm För krävande visuella lösningar som arbetsplatser med bildskärm optimerar ERCO armaturerna inte bara med tanke på effektivitet, utan även för god visuell komfort. Elektronik, framtidens ljuskällor, är i sig elektroniska komponenter och behöver elektronik i form av driftdon på samma sätt som traditionella typer av ljuskällor. Utvecklingen av elektroniska moduler i egen regi ger ERCO frihet att utveckla form och funktion hos innovativa ljusverktyg. Egen tillverkning av kretskort Bestyckningen av kretskorten med sker med hjälp av toppmoderna tillverkningsmetoder. ERCO kontrollerar därefter att varje enskild fungerar felfritt. Värmemanagement Konstruktionen är utformad så att -modulerna hålls inom ett riskfritt temperaturintervall. Därigenom kan de leverera den specificerade effekten under hela sin drifttid. Driftdon behöver perfekt anpassade elektroniska driftdon. I ERCOprogrammet finns driftdon som är omkopplingsbara och ljusreglerbara genom bakkantsdämpning och genom DALI. 13

5 ERCO innovationer 014 Fem faktorer för effektiv visuell komfort Belysning kräver energi. Alla som arbetar med belysning från tillverkare och planerare till användare bör hantera de begränsade naturresurserna ansvarsfullt. Mot bakgrund av de stigande energikostnaderna har den arkitektoniska belysningen på senare tid gjort enorma framsteg. Effektiv visuell komfort innebär för ERCO att ständigt förbättra både energieffektiviteten och ljuskvaliteten. För att optimera ljuskoncept tillsammans med planerare och an - vändare med målet effektiv visuell komfort, har ERCO definierat fem fakto rer, som förstärker varandra ömsesidigt och i praktiken medför stora förbättringar i ljuskvalitet, resursbesparingar och kostnadseffektivitet. Vertikal belysning Den vertikala belysningen är ett karakteristiskt kännetecken för väl utformade och energieffektiva ljuskoncept. Därför har ERCO ett av de omfångsrikaste programmen med lämpliga ljusverktyg. För den subjektiva ljusuppfattningen är vertikal belysning med sådana speciella wallwashers mycket viktigare än ljuset på horisontella ytor. En varseblivningsorienterad ljusplanering tar hänsyn till det och bidrar därmed inte bara till att arkitekturens användare får sina ljusbehov optimalt uppfyllda, utan kan också spara energi med ett anpassat ljuskoncept. Spara energi med ver tikal belysning Så är det exempelvis mycket mer effektivt att åstadkomma ett ljust rumsintryck via ett differentierat ljuskoncept med wallwashing än med en enhetlig belysningsnivå skapad endast med direkt allmänbelysning. Den genomsnittliga belysningsstyrkan kan sänkas i motsvarande grad och antalet erforderliga arma - turer minskas. 80% Varseblivning av ver tikala ytor På grund av det mänskliga synfältets naturliga utformning utgör de vertikala ytorna ungefär 80% av varseblivningen och bestämmer därför också hur ljusmiljön upplevs. Kvalitativ ljusplanering Omsorgsfull varseblivningsorienterad ljusplanering placerar ljuset just där det fyller användarens behov. Den arbetar med differentierade metoder som vertikal be - lysning och accentbelysning. Ljusverktyg med hög visuell komfort skapar ett bländfritt ljus och låter planeraren från första början införliva energieffektivitet med lägre belysningsstyrkor och subtila kontraster. Omfånget och uppbyggnaden av ERCOs produktprogram är inriktat mot de krav som ställs vid kvalitativ ljusplanering. Accentbelysning Kvalitativ ljusplanering sänker energianvändningen eftersom den koncentrerar sig på huvuddragen i arkitekturen: Doserad accentbelysning är ofta effektivare än en allmänt hög belysningsnivå. Scenisk belysning Användarbetingade anrop av ljusscener erbjuder en enorm potential för energibesparing oavsett om de styrs manuellt eller automatiskt av timer respektive detektorer. 14

6 ERCO innovationer 014 Fem faktorer för effektiv visuell komfort Effektiv ljusteknik Effektiva och exakta optiska system minskar belysningens energibehov. En omfattande ljusteknisk verktygslåda kan erbjuda en optimal och därmed effektiv ljusfördelning för varje belysningsuppgift från asymmetriska wallwashers via olika spotljusfördelningar till oval ljuskägla för belysning av skyltning i butiker. Det projicerade ljuset från i kombination med ERCOs högkvalitativa Spherolitlinssystem erbjuder principiellt bättre effektivitet jämfört med traditionell ljusstyrning med hjälp av reflektion. ERCOs Spherolitreflektorer optimerar verkningsgraden och den visuella komforten för konventionella ljuskällor. Bara verktyg som ger användaren full kontroll över ljuset möjliggör en hållbar planering. Optoelektronik -ljusteknik är en kärnkompetens hos ERCO. Här ligger tyngdpunkten på linssystem av optiska polymerer. Skräddarsydda -moduler är försedda med en av ERCO utvecklad och tillverkad kollimatorlins som sekundär optik för att samla det utstrålade ljuset i en parallell ljusstråle. En Spherolit-lins som tertiäroptik avgör armaturens ljusfördelning. Infrastruktur för ljusstyrning ERCO erbjuder en omfattande infrastruktur för styrbara armaturer. Driftdonen kan i allmänhet levereras antingen omkopplings bara, reglerbara med bakkantsdämpningsteknik eller DALI-kompatibla. Som användare kan du välja mellan kostnadseffektiva lösningar för omkoppling eller bekvämt infoga armaturer i DALI-anläggningar för att automatiskt kunna utnyttja ljusstyrning för energibesparing eller kvalitativ ljusplanering. Vid ljusanläggningar med styrsystem anger anslutningseffekten bara ett teoretiskt maximum: Den verkliga förbrukningen går att anpassa till omständigheterna genom en programmerad scenisk ljusreglering. Effektiva ljuskällor ERCO engagerar sig helt och fullt i utvecklingen av -ljusverktyg och omsätter därmed i praktisk tillämpning de stora fördelarna med i form av ljusutbyte och livslängd. Inom nästan alla områden i ERCO Program finns produkter med effektiv -teknik tillgängliga. som ljuskällor har redan i dag nått höga effektivitetsnivåer och har fortfarande utvecklingspotential. Tillsammans med den extremt långa livslängden och optimala regleringsmöjligheten är de kvalificerade som framtidens hållbara ljuskälla. 15

7 ERCO innovationer 014 Parscan för strömskenor Minimalistisk design Elegant framtoning för museer och butiker Ljus, inte armaturer det är huvudtanken med den enkla cylindriska grundformen hos Parscan. Olika ljuslösningar kan realiseras effektivt genom den exakta och flexibla ljustekniken. Riktar man strålkastaren nedåt som en downlight, sluter upphängningsbygeln an till grundformen. Med svart armaturhus, kompakt form och liten rörelseradie när armaturhuset vrids i olika riktningar passar Parscan för montering i takkanaler. Den mycket goda avbländningen ger dessutom behaglig visuell komfort, även vid krävande belysningstilllämpningar. Med de höga effekterna på upp till 48W och 6000lm får du tillgång till en attraktiv ersättare för urladdningslampor på 70W. Med den minimalistiska utformningen ger armaturen ett mycket diskret intryck i museer, butiker eller kyrkorum. Sidan 76 Strålkastare 4W-48W 380lm-6000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Washers 1W-48W 1140lm-6000lm Oval flood Linswallwashers 1W-48W 1140lm-6000lm Wallwash Perfekt för takkanalen Med sitt svarta armaturhus och den kompakta symmetriska formen är Parscan avsedd för montering i mörka takkanaler. Parscan som downlight Riktar man strålkastaren nedåt som en downlight, sluter upp- hängningsbygeln an till grundformen. Mer visuell komfort När du vill ha ännu bättre visuell komfort, erbjuder ERCO tillbehör som minskar möjligheten att se direkt in i ljuskällan. Oval flood vridbar Spherolit- linsen oval flood kan vridas fritt på Parscan för att ställa in belys- ningen på bästa sätt för olika objekt eller ut - jämna perspektivförskjutningar. Den minimalistiska formen hos Parscan passar i sammanhang där armaturen ska vara så diskret som möjligt till exempel på museer eller i butiker. Om armaturerna inte - greras i ursparing i tak, syns de nästan inte alls. 16

8 ERCO innovationer 014 Optec konturstrålkastare Strålkastare för skarpt avgränsade ljuskäglor Med sina olika ljusfördelningar uppfyller Optec alla krav på ljus i butiker, gallerier och museer: Kontrastrik accentuering, bred belysning av utställningsföremål, jämn belysning av väggar eller väl avgränsade ljuskäglor för anslående ljuseffekter. För större lumen paket har ERCO utökat Optec konturstrålkastare med modeller på 18W. Därmed står alla alternativ öppna för projektioner med starka ljuskontraster, även i rum med högt i tak. Maskningstillsatsen håller undan spill-ljus från taket och skapar god visuell komfort. Sidan 96 Konturstrålkastare 18W 1710lm-50lm Belysa tavlor med väl avgränsat ljus Genom att dra ut och vrida bildmaskningen kan projektionsytan anpassas till tavlans storlek och perspektivförskjutningar utjämnas. Projektionsstrålkastare med bildmaskning kan skapa väl avgränsade ljuskäglor på tavlor. Genom att flytta linsen kan ljuskäglans kant ställas in på allt från skarp kant för stora kontraster till suddig kant för mjuka övergångar. 17

9 ERCO innovationer 014 Pollux, Optec, Opton Kostnadseffektiva ljusverktyg för butiksbelysning För högsta ljustekniska effektivitet, ett minimum av underhåll och ett attraktivt pris/prestandaförhållande har ERCO utökat programmet med ännu fler modeller av -strålkastare för butiksbelysning. De omkopplingsbara armaturerna kan tändas och släckas med hjälp av strömbrytare eller aktuatorer. Särskilt vid mycket hög belysningsstyrka för tydlig accentbelysning, bred belysning eller wallwashing har Opton specialmodeller med mer än 4000lm en attraktiv ersättare för mer underhållsintensiva metallhalogenlampor, som till på köpet har lägre armaturverkningsgrad. Pollux Sidan 89 Optec Sidan 96 Opton Sidan 134 Pollux Strålkastare W-6W 190lm-750lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Konturstrålkastare 6W 570lm-750lm Washers 6W 570lm-750lm Oval flood Wallwashers 6W 570lm-750lm Wallwash Optec W-4W 190lm-3000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood 6W-18W 570lm-50lm 6W-4W 570lm-3000lm Oval flood 6W-4W 570lm-3000lm Wallwash Opton 8W-38W 760lm-4140lm Narrow spot, spot, flood, wide flood 1W-38W lm Oval flood 1W-38W lm Wallwash som ersättning för metallhalogenlampor Den mycket långa livslängden hos - modellerna och den högeffektiva ljustekniken utgör en attraktiv ersättare för metallhalogenlampor 0W och 35W. lx/w HIT Omkopplingsbar De omkopplingsbara armaturerna kan tändas och släckas efter behag med hjälp av manuella strömbrytare eller aktuatorer. Mycket bra pris/prestandaförhållande Instegsprodukterna erbjuder dig ett attraktivt pris/prestandaförhållande för planering där kostnadseffektiviteten står i centrum. Armaturerna klarar naturligtvis både energieffekti- viteten och de grundläggande kraven på visuell komfort. De nya, omkopplingsbara modellerna av Pollux, Optec och Opton passar särskilt bra för användningsområden som butiksbelysning, där konstant belysningsstyrka under öppettiderna fyller ljusbehovet. 18

10 ERCO innovationer 014 Pantrac för strömskenor Ljussätta väggar Enkel och effektiv wallwashing för museer och affärslokaler Pantrac uppfyller med bravur de krav som ställs inom den mest prestigefulla typen av belysning: perfekt wallwashing. Utan att blända ger den en mycket jämn belysning av väggar, försäljningshyllor eller utställningsobjekt. Den innovativa ljustekniken optimerar effektiviteten och reducerar därmed antalet armaturer som behövs på grund av det stora avståndet mellan dem. Med sin välbekanta kubiska form smälter armaturen in mycket väl både i moderna rum och i äldre arkitektur. Armaturens ljusstyrka kan regleras ända ned till en procent för en skonsam belysning av konstverk på museer. Sidan 158 Linswallwashers 1W-4W 1140lm-3000lm Wallwash Enkel installation Pantrac ger perfekt ljus för wallwashing med fast inställning. Stort armaturavstånd Den effektiva ljustekniken hos Pantrac möjliggör armaturavstånd på upp till en och en halv gånger avståndet till väggen. Pantrac står för perfekt jämn vertikal belysning i representativa entréer och på kontor eller museer. 19

11 ERCO innovationer 014 Skim infällda takarmaturer Instegsmodellen Den prisvärda infällda takarmaturen för kontors- och allmänbelysning Den nya infällda takarmaturen Skim imponerar genom sin klarhet och enkelhet. Denna instegsmodell för kontors-, allmän- och korridorbelysning uppnår utmärkt effektivitet för de högsta ljustekniska kraven. Pris/prestanda- förhållandet är mycket fördelaktigt. Tack vare den speciella avbländningen passar den perfekt som arbetsplatsbelysning. Det specialutvecklade linssystemet fyller de högsta ljustekniska kraven. Monteringen utan inbyggnadsram möjliggör snabb och enkel installation. Sidan 397 Downlights 18W-8W 1710lm-3105lm Wide flood, Oval flood Storlek 5 Wide flood För bred jämn belysning av rummet Oval flood Idealisk för kostnadseffektiv be - lysning av entréer eller bord 110 mm Effektivt linssystem Linssystemet av optisk polymer utmärker sig genom sin höga effektivitet och en mycket jämn ljuskägla. En armaturverkningsgrad (LOR) på upp till 0.83 visar att ljustekniken är mycket bra. Visuell komfort i arbetet Med ett UGRvärde på mindre än 19 skapar Skim mycket goda förutsättningar för god visuell komfort på arbetsplatsen. Linssystem oval flood Ljusfördelningen oval flood passar för kostnadseffektiv belysning av entréer och bord. Lågt inbyggnadsdjup Med endast 110mm erbjuder Skim en hög ljuseffekt med lågt inbyggnadsdjup. Det mycket goda pris/prestandaförhållandet hos Skim erbjuder stor potential för kontor och kommunikationsytor, där kostnadseffektivitet och visuell komfort är av stor betydelse. 0

12 ERCO innovationer 014 Compact wallwashers Effektiv och prisvärd Compact är en ny kombination av god visuell komfort och extra lågt inbyggnadsdjup. Till innovationerna för 014 hör de nya ljusfördelningarna linswallwasher och dubbelwallwasher. Den nya ljustekniken fulländar systemdesignen hos de hittillsvarande ljusfördelningarna wide flood och oval flood, och Compact blir därmed ett kostnadseffektivt ljusverktyg för differentierad ljusplanering och effektiv visuell komfort. Sidan 40 Linswallwashers 8W-40W 760lm-5000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5, 7, 8 Dubbelwallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Double wallwash Storlek 4, mm Lins-wallwasher Compact lins-wallwashers övertygar genom högeffektiv ljusteknik med stora armaturavstånd. Dubbelwallwasher Nedåt är dubbelwallwashern mycket väl av - bländad. Den vertikala belysningen Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillger ett behagligt rumsligt intryck i korridorer. handahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Genom den nya belysningen av vertikala ytor har den kreativa planeraren tillgång till differentierade ljusverktyg för effektiv visuell komfort även inom området kompakta downlights. Möjligheten till stora avstånd mellan armaturerna med - för att användning av Compact blir kostnadseffektiv. 1

13 ERCO innovationer 014 Quadra wallwashers Effektiv och arkitektonisk Med extra lågt inbyggnadsdjup och god visuell komfort är Quadra den rätta armaturen för förvaltning och kontor och även för försäljningslokaler och bostäder. ERCO kompletterar systemet med de beprövade ljusfördelningarna wide flood och oval flood med de nya ljusfördelningarna linswallwasher och dubbelwall washer. Genom den enkla elegansen och den nyskapande ljustekniken utgör Quadra ett effektivt verktyg för differentierad belysning från taket. Sidan 414 Linswallwashers 8W-4W 760lm-3000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5 Dubbelwallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Double wallwash Storlek 4, mm Lins-wallwasher Quadra lins-wallwashers övertygar genom högeffektiv ljusteknik med stora armaturavstånd. Dubbelwallwasher Nedåt är dubbelwallwashern mycket väl av - bländad. Den vertikala belysningen Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillger ett behagligt rumsligt intryck i korridorer. handahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Quadra möjliggör stora avstånd mellan armaturerna genom den högeffektiva ljustekniken i de nya modellerna av wallwashers.

14 ERCO innovationer 014 Pantrac väggarmaturer Ljussätta tak Denna takwasher belyser tak mycket jämnt. Bra ljussättning av tak utgör fokus för Pantrac väggarmaturer. Armaturerna framhäver den bärande konstruktionen och gör att rummet verkar större. Tak som är dekorerade med stuck och målningar får en ny dimension. Pantrac konkurrerar inte med arkitekturen. Den välbekanta kubiska formen är diskret och låter armaturen hålla sig i bakgrunden. Armaturen finns i olika storlekar och med olika ljusfördelningar. Detta tillåter optimal belysning av innertak med minsta möjliga antal armaturer. Pantrac är därmed en ekonomisk och effektiv ljuslösning. Sidan 446 Takwashers 1W-4W 1140lm-3000lm Bredstrålande, djupstrålande h=0.80m MF= m 1 h=0.80m MF= m m m Bredstrålande Den bredstrålande modellen passar för kostnadseffektiv belysning av gångar. Djupstrålande Stora takytor kan belysas effektfullt med den djupstrålande modellen. Stort armaturavstånd Den effektiva ljustekniken hos Pantrac möjliggör stora armaturavstånd. Med Pantrac takwashers verkar rummet högre. Det ljusa taket ger ett rymligt intryck och bidrar med diffus grundbelysning av golvet. 3

15 ERCO innovationer 014 Golv-washers XS väggarmaturer Ljus som visar vägen Minimalistisk belysning för korridorer och kommunikationsytor på hotell, i offentliga byggnader och i privata lokaler Med golv-washer XS markeras kommunikationsutrymmen för att synas och ge orientering. Med golv-washer XS syns kommunikationsytorna, men de hamnar inte i fokus. Formatet är mycket litet vilket blir möjligt med den högkvalitativa ljustekniken. Det går därför alldeles utmärkt att integrera golv-washer XS i arkitekturen och kombinera den med andra ERCO armaturer eftersom den innehåller samma -kvali tet. Det finns tillbehör som passar till de vanliga typerna av vägg infällning. Montering i samma nivå som väggen gör att armaturerna smälter in i väggytan de märks först när de är tända. Sidan 460 Golv-washers 0,6W 17lm-4lm h=0.40m MF= m m Effektiv ljusteknik Optiken i golvwasher XS ger en bred ljusfördelning med hög ljusintensitet för säker orientering i korridorer. Enkel installation Med putshylsan kan golv-washern installeras snabbt och säkert. Olika infällningstillbehör för slät/ utanpåliggande montering Golv-washer XS kan fällas in i väggen antingen slätt eller utanpåliggande. Med golv- washer XS bildas en behaglig ljusfördelning för orientering på kommunikationsytor. 4

16 ERCO innovationer 014 Lightscan Den senaste generationens strålkastare Lightscan för krävande belysningstillämpningar utomhus Lightscan sätter accenter i utomhusbelysningen, men klarar sig även bra inomhus vid särskilda krav på en högre kapslingsklass. Snygg framtoning och energieffektiv ljusteknik i en perfekt kombination. De höga ljusflödena medger belysning av byggnader, väggar och föremål även när dessa är mycket höga eller när det endast finns några få möjliga strålkastarpositioner. Med hjälp av de olika ljusfördelningarna kan man se till att ljuset bara faller där det är önskvärt. Lightscan är extremt väderbeständig och smälter väl in i omgivningen med sin diskreta silhuett. Skyddsglaset ser bra ut och är mycket lätt att rengöra. Sidan 517 Strålkastare 18W-96W 1710lm-1000lm Narrow spot, spot, flood, wide flood Washers 48W-96W 4560lm-1000lm Oval flood Linswallwashers 48W-96W 4560lm-1000lm Wallwash varychrome 30W 960lm Spot, flood, wide flood, oval flood, wallwash 96W Med 96W och upp till 1000lm har denna strålkastare det högsta lumentalet i ERCO program. Färgad ljussättning RGBW modulen möjliggör en mångfald av pastellfärger eller mättade ljusfärger för belysning av byggnader och vegetation. Led med skala Leden med skala möjliggör noggrant riktande av armaturerna. I en rad arma turer kan därigenom samma lutning ställas in snabbt. Oval flood Spherolit- linsen oval flood kan vridas fritt på Lightscan för att ställa in belysningen på bästa sätt för olika objekt. Lightscan är ett kraftfullt verktyg för stora belysningstillämpningar: Accentuering över stora avstånd eller bred belysning av stora ytor hör till uppgifterna för denna eleganta strålkastare. 5

17 ERCO innovationer 014 Midipoll Se och synas Med Midipoll presenterar ERCO en pollararmatur för effektiv visuell komfort. Den innovativa ljustekniken med en speciell prismalins projicerar ljusflödet effektivt på målytan bländfritt och helt i enlighet med Dark Sky. Innovationerna innefattar -utföranden med 4W för högre belysningsstyrkor. Det innebär att du får en mark-washer som vid en radie på hela 5,5m har en belysningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Därmed kan kostnadseffektiva ljuslösningar med armaturavstånd på 11m realiseras. Sidan 608 Mark-washers 4W 80lm-3000lm h=0.90m MF= m 4 Horisontlinjen m 4 0 Effektiv ljusteknik Den högeffektiva ljustekniken i Midipoll når vid en radie på hela 5,5m en belys- ningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Dark Skyteknologi Midipoll ger ingen ljusemission ovanför horisontalplanet. På det sättet skapas hållbara ljuslösningar utomhus. Olika storlekar Med den nya 4W -modellen får Midipoll en ytterligare en större modell. Ljuset från Midipoll belyser både golvet och framhäver själva armaturen. Det diskreta släpljuset på den särpräglade kryssformade profilen skapar ett eget blickfång och fungerar som rumsbildande element. 6

18 ERCO innovationer 014 Panorama med 360 Dark Sky På ett nästan magiskt sätt faller ljuset från Panorama pollararmaturer på marken och natthimlen förblir mörk. Den mjukt uttonade ljuskäglan understödjer därvid seendet, eftersom ögat inte behö ver anpassa sig till starka kontras ter. Denna ljuskvalitet finns nu även med högeffekt- för mycket lång livslängd. Tack vare den effektiva ljustekniken kan kostnadseffektiva ljuslösningar med armaturavstånd på 10m realiseras. Sidan 615 Mark-washers 8W-4W 760lm-3000lm h=0.85m MF= m 4 Horisontlinjen m 4 0 Effektiv ljusteknik Den högeffektiva ljustekniken i Panorama når vid en radie på hela 5m en belys- ningsstyrka på 0,5lx vid kanten. Dark Skyteknologi Panorama ger ingen ljusemission ovanför horisontalplanet. På det sättet skapas hållbara ljuslösningar utomhus. Optiken i Panorama pollararmatur imponerar med sin mycket breda cirkelrunda ljusfördelning. Ljuskäglans mjuka gradient och den låga luminansen vid ljusöppningen underlättar orienteringen, eftersom ögat inte behöver anpassa sig till stora kontraster. 7

19 ERCO innovationer 014 Compact Effektiv och prisvärd Downlighten Compact kombinerar briljant ljus med den välbekanta robustheten hos ERCOs utomhusarmaturer. De olika ljusfördelningarna wide flood och oval flood har nu utökats med lins-wallwashers för både infällning i tak och utanpåliggande takmontering. Sidan 643 Sidan 658 Linswallwashers 8W-4W 760lm-3000lm Wallwash Storlek 3, 4, 5 Utanpåliggande lins-wallwashers 16W-4W 150lm-3000lm Wallwash Storlek 4, Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillhandahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Stora armaturavstånd Den effektiva ljustekniken i lins-wallwashers möjliggör stora axelavstånd mel- lan armaturerna för kostnadseffektiv planering. Lins- wallwashern ger en asymmetrisk ljusfördelning för jämn belysning i vertikal led. 8

20 ERCO innovationer 014 Tesis Måttstocken utomhus Med Tesis finns nu en helt nyutvecklad generation av infällda markarmaturer. Det nya platta formatet hos armaturhuset möjliggör enkel montering i både rund och fyrkantig modell. Dessutom är själva armaturhuset helt fritt från korrosion eftersom det består av plast. Montering i mark är möjlig utan extra inbyggnadshus. För att armaturerna ska kunna tåla att fordon kör på dem finns ett robust inbyggnadshus som tillbehör. Innovationerna omfattar ljusfördelningarna lins- wallwashers, uplights och riktstrålkastare. Sidan 667 Linswallwashers 4W-3W 80lm-4000lm Wallwash Storlek 5, 7 Uplights 18W-4W 1710lm-3000lm Wide flood Storlek 5, 7 Riktstrålkastare 4W-18W 380lm-50lm Narrow spot, spot, flood, oval flood Storlek 5, Inbyggnadshus Tesis nya inbyggnadshus består av plast vilket är ett idealiskt material vid markinfällning. Det används när armaturerna ska tåla att fordon kör över dem. Mångsidig och användbar De robusta in - byggnadshusen för Tesis tillåter överkörning med fordon med 50kN. Litet inbyggnadsdjup ERCO har speciellt utvecklat armaturer med lågt inbyggnadsdjup, för att tillhandahålla mycket god ljuskvalitet även vid installationer i trånga utrymmen. Tesis lins-wallwasher ger en asymmetrisk ljusfördelning för jämn belysning i vertikal led. 9

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken E Ljusfabriken tune the light : Möjligheterna att gestalta arkitektur med hjälp av ljus är oändliga. ERCO utvecklar metoder och verktyg för att skapa och styra ljus. Så blir ljuset arkitekturens fjärde

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande LED för en levande stad Belysning gör staden mer levande Philips LEDbelysning ett samarbete Med hjälp av vitt ljus kan du framhäva arkitekturen i din stad och göra den både trevligare och säkrare nattetid.

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer

Läs mer

Projektnummer: 31756-1 Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie

Projektnummer: 31756-1 Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie 1 Projektnummer: 31756-1 Rapport Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik - En förstudie Nils Svendenius Professor School of Engineering, Jönköping Projektet är finansierat av Energimyndigheten

Läs mer

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE Kontakta oss Försäjlining/Kundsupport Robert Betts, Styrsystem betts@candelux.se Johan Olofsson, Tekniker/Styrsystem johan@candelux.se Daniel Kvist, Säljchef/Säljare region

Läs mer

Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden Clan & Plurio LED Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden 2 Clan & Plurio LED Dagens designkrav på belysning Dagens stadsplanerare står inför belysningsutmaningar som man inte kunde

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Nya belysningskoncept. Philips Lighting Våren 2010

Nya belysningskoncept. Philips Lighting Våren 2010 Nya belysningskoncept Philips Lighting Våren 2010 För mer information: www.philips.se/lighting Uppgifterna kan komma att ändras. Tryckeri: Print Competence Company 03-2010 Grafisk produktion: Adnovate

Läs mer

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae LJUS FÖR kontor Ljus för kontor 3 I moderna kontorskoncept är det användarna som står i centrum och därmed också inredningsdesign och kontorsbelysning. En intelligent ljuslösning bidrar till att öka människors

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014

highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014 highlights Produktnyheter och innovationer Hösten 2014 highlights 2014 1 INTRO 2 LITECOM 3 SEQUENCE 4 Zumtobel tunablewhite-teknik LIGHT FIELDS evolution tunablewhite MELLOW LIGHT V tunablewhite Ondaria

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset! götaplatsen vinner svenska ljuspriset! 4 LJUSKULTUR 5 / 12 foto filip andersson Så är 2011 års bästa ljusprojekt utsett! Det blev en av Sveriges mest kända platser, Götaplatsen i Göteborg, som kammade

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus 38 utrustning Utrustning av Helmut Kraus kameratyper 39 En kamera är självklart den allra viktigaste utrustningsdetaljen om du vill videofi lma. Men i praktiken behöver du mer än bara en kamera och ett

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Förstoringslampor för personer med synnedsättning

Förstoringslampor för personer med synnedsättning Förstoringslampor för personer med synnedsättning Förstoring är ett självklart val för personer med synnedsättning Low vision är en medicinsk term som definieras som en bestående synnedsättning som inte

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS

LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS LEVEL LIGHT SELECTED PRODUCTS UPPSALA KONSERT & KONGRESS UPPSALA 2 LEVEL LIGHT - SELECTED PRODUCTS 1 TAKING LIGHT TO A NEW LEVEL Välkommen till Level Light, ett belysningföretag utöver det vanliga! Vi

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Interlite AB NYHETSKATALOG 2015. interlite.se facebook.com/interlite

Interlite AB NYHETSKATALOG 2015. interlite.se facebook.com/interlite Interlite AB NYHETSKATALOG 2015 20 ÅRS JUBILEUM 1994-2014 interlite.se facebook.com/interlite B-EYE K10/K20 2/3 Stormy CC och Stormy 1/3 Clay Paky Mythos Mythos är en hybridarmatur. Det är den första kompletta

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer