Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012"

Transkript

1 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

2 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor... 3 Webb/IT... 3 Förseningsavgifter ekonomikontor... 3 Lotteritillstånd... 3 Bredbandstaxa A-net... 4 Bibliotek... 5 Sport- och simhall... Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning... Lokalvård vid icke kommunal förhyrning... Hyror... 7 Medborgarhus... 7 Bagarstuga... 7 Vedgård... 7 Mek-lokal... 7 Depositionsavgift hyra skolans lokaler... 7 Torgplats torghandel*... 8 Parkeringsplats/garageplats... 8 Hyra konstgräsplan... 8 Taxa industrimark/villatomter... 9 Felparkeringsavgift Renhållning Vatten och avlopp Fjärrvärme Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Busskort grundskolan Avgifter gymnasieskolan Interkommunala avgifter Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa... 15

3 Korttidsboende/Avlastning Hyror särskilt boende Fotvård Trygghetslarm Färdtjänst... 1 IFO... 1 LSS-kortidsboende... 1 Lokalkostnader för externa hyresgäster*... 1 Kostservice Avgifter enligt alkohollagen Avgifter Miljö-, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark Plan och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor Taxa för uppdragsverksamhet Taxor för räddningstjänsten Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser... Fel! Bokmärket är inte definierat. I de taxor där mervärdesskatt ingår är de särskilt redovisade i kolumnen exklusive moms.

4 Avgifter Kommunstyrelsen Allmänna avgifter Kopieringstaxor Intern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex ,40 3,00 2,40 3, ,80 1,00 0,80 1,00 A3 Antal ex ,0 7,00 5,0 7, ,20 4,00 3,20 4,00 A2 Antal ex ,00 240,00 192,00 240,00 A1 Antal ex ,00 310,00 248,00 310,00 A0 Antal ex. 1-38,00 40,00 38,00 40,00 Färgat papper Normalpris + 0,11 0,13 0,11 0,13 Färgkopiering A4 3,20 4,00 3,20 4,00 A3,40 8,00,40 8,00 Overhead Normalpris + 5,0 7,00 5,0 7,00 Laminering A 4 22,40 28,00 22,40 28,00 A 3 32,70 41,00 32,70 41,00 Spiralbindning ,20 34,00 27,20 34, ,40 28,00 22,40 28,00 Kopieringstjänst är endast avsett som en intern service gentemot de egna förvaltningarna. Prislistorna justeras efter de faktiska kostnaderna som kopieringen innebär. I de fall våra helägda stiftelser och bolag vill nyttja denna service ska dessa faktureras med pris enligt prislista inkl moms omgående efter utförd tjänst. 1

5 Extern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex. Svartvit 1-4,00 5,00 4,00 5,00 A3 Antal ex. Svartvit 1-8,00 10,00 8,00 10,00 A4 Antal ex. Färg 1-4,80,00 4,80,00 A3 Antal ex. Färg 1-1,00 20,00 1,00 20,00 A2 Antal ex. Färg 1-232,00 290,00 232,00 290,00 A1 Antal ex. Färg 1-304,00 380,00 304,00 380,00 A0 Antal ex. Färg 1-44,00 580,00 44,00 580,00 Färgat papper Normalpris + 0,80 1,00 0,80 1,00 Overhead Normalpris + 8,00 10,00 8,00 10,00 Laminering A 4 28,00 35,00 28,00 35,00 A 3 40,00 50,00 40,00 50,00 Spiralbindning 1-32,00 40,00 32,00 40,00 Extern kopiering ska inte utföras annat än i akuta undantagsfall. All extern kopiering ska hänvisas till de lokala företagen på orten. Om kopiering utgörs för undantagsfall gäller kontant betalning enligt aktuell prislista för externa. Observera: Ingen kopiering av masskorsband utförs, ej heller fakturering av externa kunder. Fax Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sändning per sida 4,00 5,00 4,00 5,00 Mottagande av fax för kunds räkning 1,0 2,00 1,0 2,00 tskrift Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Svartvitt/st 1,0 2,00 1,0 2,00 Färg/st 5,0 7,00 5,0 7,00 2

6 Hyra videokonferens med teknikerhjälp Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Min.avgift 0-2 timmar 240,00 300,00 240,00 300,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 Hel dag Kl ,00 890,00 712,00 890,00 Efter kontorstid, per timme 480,00 00,00 480,00 00,00 Hyra datorprojektor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hyra datorprojektor/dag 40,00 800,00 240,00 300,00 Webb/IT Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Webb hotell - plats i webbserver inom koncern/år 4 41, , , ,00 Extern support PC koncernföretag/år och dator 7 577, , , ,00 Serverfunktion för koncernföretag/månad och server 2 14, , , ,00 Extern IT-support- pris per timme 07,20 759,00 07,20 759,00 Förseningsavgifter ekonomikontor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Påminnelseavgift 50,00 50,00 Inkassoavgift för fakturor 10,00 10,00 pprättande av amorteringsplan 150,00 150,00 Eget arbete vid lagsökning 340,00 340,00 Avgift för betalningsföreläggande 300,00 300,00 Avgift handräckning 375,00 375,00 Lotteritillstånd Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Lotteritillstånd 400,00 400,00 Kontrollantarvode för lotteritillstånd (%-sats av lotteriets omslutning) 5 000, ,00 3

7 Bredbandstaxa A net Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Anslutningsavgift Aktiv anslutning privatperson * 3 200, , , ,00 Inaktiv anslutning privatperson * 1 00, , , ,00 Företag ** 3 000, , , ,00 Flerfamiljshus pris/byggnad 3 000, , , ,00 Månadsavgift Privatperson 240,00 300,00 240,00 300,00 Företag 500,00 25,00 500,00 25,00 Elevhem(ingår i hyran för samtliga) 40,00 50,00 40,00 50,00 Pangea 40,00 50,00 40,00 50,00 Anslutningsavgift vid hyra av svartfiber Pris per svartfiberförbindelse , , , ,00 Hyra av svart fiber SEK/kr mån i 3 år *** m 1 000, , , , m 1 300, , , , m 1 00, , , , m 1 900, , , ,00 * Grävning från inkopplingspunkt till bostad utförs och bekostas av den enskilde. Avgiften innefattar även anslutningsavgift till driftsoperatör. ** Pris för lokal access i de utbyggda näten. Omfattar fibern från en nod till företag *** Vid bindningstid 2 år tillkommer 10 % på månadskostnaden Vid bindningstid 1 år tillkommer 20 % på månadskostnaden 4

8 Bibliotek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Erästtning för skadade eller förekomna medier Vuxenbok 348,00 355,00 Barnbok 17,00 180,00 Tidsskrifter 0,00 1,00 Övriga medier Återanskaff.värde Återanskaff.värde Övriga kostnader Reserverationsavgift per bok* 20,00 20,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok inom Sverige 30,00 30,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok från annat land 155,00 155,00 Extra lånekort 8,00 10,00 8,00 10,00 Övertidsavgift böcker* /vecka** 5,00 5,00 Övertidsavgift video /dag**,00,00 Plastpåsar 1,0 2,00 1,0 2,00 Vykort, små 5,0 7,00 5,0 7,00 Biblioteksbokhandel av En bok för alla Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser * Gäller ej barn under 1 år ** Max 2 kr/lån 5

9 Sport och simhall Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms SIMHALL Vuxna, per gång 37,00 38,00 Barn, per gång 12,00 12,00 Pensionärer, per gång 22,00 23,00 Rabatthäfte vuxna* 333,00 342,00 Rabatthäfte pensionärer* 198,00 207,00 Rabatthäfte barn* 108,00 108,00 Beställningsbad, timme 400,00 408,00 Solarium inkl bastu, per gång 2 poletter 4,40 58,00 47,20 59,00 Solarium 10-kort inkl bastu endast fullt pris 417,0 522,00 424,80 531,00 Solarium inkl bastu, per gång 1 poletter 28,80 3,00 29,0 37,00 Familjekort bad, årskort 790,00 80,00 Familjekort bad, terminskort 395,00 403,00 Liten handduk 5,00 5,00 Stor handduk 8,00 8,00 Badlakan 12,00 12,00 SPORTHALL Hel hall, per timme 18,00 171,00 Halv hall, per timme 84,00 8,00 En badminton bana, per timme 45,00 4,00 MOTIONSHALL Föreningar/företag per gång 400,00 408,00 Vuxna, per gång 37,00 38,00 Terminskort studerande 403,00 411,00 Klippkort/10-kort gästarbetare 333,00 342,00 Månadskort 288,00 294,00 Teriminskort vuxna 1095, ,00 Årskort 2185, ,00 Straffavgift per gång vid nyttjande av motionshallen utan att avgift är erlagd 200,00 200,00 * Betalar för nio gånger och får den tionde gången fritt Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 232,00 290,00 240,00 300,00 Lördag-söndag, per timme 552,00 90,00 50,00 700,00 Lokalvård vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 180,00 225,00 180,00 225,00 Lördag-söndag, per timme 432,00 540,00 432,00 540,00

10 Hyror Medborgarhus Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hela huset, per gång max 24 tim 100, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 550,00 51,00 Två sektioner, per gång max 24 tim 880,00 898,00 Spegelsal + mittdel för dans, spinning mm 104,00 10,00 Cafeterian, per gång max 24 tim 51,00 572,00 Gammal musikanläggning, per gång max 24 tim 187,8 234,0 191,20 239,00 Ny musikanläggning, per gång max 24 tim 285,0 357,00 291,20 34,00 Dygnshyra av gamla bord/st 12,00 15,00 12,00 15,00 Dygnshyra av rörstolar/stol 4,00 5,00 4,00 5,00 Tillfällig försäljning Hela huset, per gång max 24 tim 3450, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 1150, ,00 Bagarstuga Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Bagarstuga per dag 142,00 145,00 Vedgård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vedgårdar per år 1 214, ,00 Mek lokal Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Meklokal, elevhemmet, per dygn 50,00 50,00 Depositionsavgift hyra skolans lokaler Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Depositionsavgift hyra skolans lokaler 200,00 200,00 7

11 Torgplats torghandel* Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Pris per dag för plats max 3 meter och under högst 3 dagar 200,00 225,00 (Större fordon samt mer än 3 dagar hänvisas till parkering vid Sporthallen) * avser grusad plan mot kyrkan Parkeringsplats/garageplats Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Parkeringsplats med el per månad * 155,00 155,00 Parkeringsplats utan el per månad* 85,00 85,00 Garageplats per år * 3 935, ,00 Motorvärmare husvagn per månad 3 500, ,00 Motorvärmare husvagn per vecka 1 500, ,00 Hyra parkeringsplats/dag (motorvärmare) 20,00 20,00 * 3 månaders uppsägningstid Hyra konstgräsplan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Konstgräsplan/timme 300,00 300,00 300,00 300,00 Administrationen sker av Arjeplogs Sportklubb. Intäkterna skall användas till förbättringar på idrottsplatsen. Redovisning över hur många timmar konstgräsplanen hyrts ut och vad intäkterna använts till lämnas till Kommunstyrelsen årligen senast 30 november IFK Arvidsjaur får disponera planen utan kostnad så länge ASK har ett samarbetsavtal med IFK Arvidsjaur och erhåller ersättning för detta genom Idrottslyftet. 8

12 Taxa industrimark/villatomter Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Iordningsställd industrimark, uppfylld mark med bärlager, VA och el vid väg 42:50 kr /m 2 42:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark, sk råmark med VA framdraget 21:50 kr /m 2 21:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark råmark vid etablering, exkl skogsvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 I DP betecknad framtida biltestverksamhet råmark, exkl råvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 Iordningsställd mark för villa med VA och el framdraget* 1 kr /tomt 42:50 kr /m2 * Optionsrätten omfattar två år. Optionen övergår till köp när byggnationen påbörjas. Har byggnationen inte påbörjats inom två år förfaller rätten. Optionsrätten kan inte överlåtas. 9

13 Felparkeringsavgift Kommunen reglerar villkor för parkering på allmän mark. Det finns tre felparkeringsavgifter vid felparkering. Avgiften är 800 kr för grövre förseelser som exempelvis om du stannar eller parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång eller cykelbana, för nära korsning, på stannaförbud eller på plats avsedd för rörelsehindrad. Avgiften är 500 kr vid felparkering mot färdriktning, p förbud och i terräng Avgifter är 350 kr vid parkering på avsedd parkeringsplats om du inte har betalt avgift. 10

14 Renhållning Återvinningsgården (sorterat) Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Latrintunnor* 124,00 155,00 128,00 10,00 Återvinningsbart matrial SEK/ton Gratis Gratis Gratis Gratis Icke återvinningsbart material SEK/ton 3 720, , , ,00 *Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på återvinningsgården. Latrinbehållarna skall placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen Återvinningsgården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Icke återvinningsbart matrial SEK/ton 3 740, , , ,25 Deponirest 3 740, , , ,25 Brännbara grovsopor <0.8 meter Sept - Maj SEK/ton 2 500, , , ,75 Brännbara grovsopor <0.8 meter Juni - Aug SEK/ton 3 08, , , ,05 Behandlat trä SEK/ton 1 580, , , ,25 Behandlat trä SEK/m , , , ,70 Obehandlat trä SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Obehandlat trä SEK/m3 100,00 125,00 103,00 128,75 Inert material SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Metall SEK/ton 33,00 420,00 34,08 432,0 Spillolja SEK/liter 2,40 3,00 2,47 3, Sophämtningsavgift Kärlstorlek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Kompost 80 l. 494,40 18,00 509,23 3,54 Kompost 190 l , , , ,04 Kompost 370 l. 2 28, , , ,74 Kompost 0 l , , , ,97 Ej kompost 80 l. 700,80 87,00 721,82 902,28 Ej kompost 190 l. 1 8, , , ,58 Ej kompost 370 l , , ,4 4 21,82 Ej kompost 0 l , ,00 025, ,39 Tömning av extra kärl 80 l. 28,80 3,00 32,00 37,08 Tömning av extra kärl 190 l. 70,40 88,00 72,51 90,4 Tömning av extra kärl 370 l. 13,00 170,00 140,08 175,10 Tömning av extra kärl 0 l. 243,20 304,00 250,50 313,12 Tömning 4 m3 container 1 472, , , ,23 Tömning 8 m3 container 2 945,0 3 82, , ,4 Tömning Säck 57,0 72,00 59,33 74,1 Byte av kärl 8,40 108,00 88,99 111,24 Sophämtningsavgift för fritidsboende är 50 % förutsatt att tunnan placeras inom ordinarie färdväg för sophämtning. 11

15 Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Renhållningsgrundavgift hushåll 51,00 814,00 70,74 838,42 Renhållningsgrundavgift fritidshus* 325,00 407,00 335,37 419,21 Renhållningsgrundavgift företag 1 582, , , ,34 * Gäller endast för de som inte har sophämtningsabonnemang för fast boende inom kommunen. (KF /199). Taxan för fritidshus är 50 % av taxan för hushåll. Vatten och avlopp VA-Taxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Taxa m2 4 32, , , ,80 Taxa lgh+ (pris per lgh) 3 44, , , ,0 Taxa m , , , ,30 Grundanslutningsavgift 28 40, , , ,50 tillägg per uppvärmd m2 284,00 355,00 289,8 32,10 Fjärrvärme Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fjärrvärmetaxa öre/kwh,11 82,3,11 82,3 Anslutningsavgift fjärrvärme villafastigheter , , , ,00 Adm.kostn.servitutsavtal ledningsrätt konv. sjövärme 314,40 393,00 320,00 400,00 12

16 Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Förskola 1 5år Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1.20 kr/mån Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift För 3 5 åringar reduceras avgiften med 37,5 % För barn som omfattas av förskola (1 2år) för föräldralediga och arbetslösa reduceras avgiften med 50 % Skolbarnomsorg (fritidshem) Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift Det yngsta barnet räknas som det första barnet. Ex: En familj med ett förskolebarn och två skolbarn som har maxavgift betalar per månad 1.20 kronor för det första barnet och 420 kronor för varje skolbarn. 13

17 Busskort grundskolan BSSKORT GRNDSKOLAN Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Extra busskort skolskjutselever, åk -9 50,00 50,00 Avgifter gymnasieskolan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avgifter för prövning, oavsett poäng/kurs 500,00 500,00 Interkommunala avgifter Exklusive moms Exklusive Inklusive moms moms Inklusive moms Förskola/månad 9 444, ,00 Grundskoleelever/termin , ,00 IM-programmet, åk , ,00 IV-programmet, åk , ,00 NA-programmet, åk , ,00 NV-programmet, åk , ,00 EK-programmet, åk , ,00 SA-programmet, åk , ,00 SP-programmet, åk , ,00 Bil System Teknik Programmet 9 171, ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Bygg- och anläggningsprogrammet(ba) , ,00 Teknikprogrammet, åk , ,00 14

18 Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa Hemtjänsttaxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nivå 1, 0 tim - 5 tim, 59 min 580,00 590,00 Nivå 2, tim - 15 tim, 59 min 1 140, ,00 Nivå 3, 1 tim - 24 tim, 59 min 1 550, ,00 Nivå 4, 25 tim - Enligt statliga direktiv Enligt sattliga direktiv Korttidsboende/Avlastning Korttidsboende/Avlastning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avser kost + omvårdnad (117+55) 18,00 172,00 Hyror särskilt boende Hyror särskilt boende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sjukhemmet 3 954, ,00 Sjukhemmet m. pentry 4 058, ,00 Sjukhemmet (delat boende) 2 029, ,00 Facklan 3 954, ,00 Vaukagården 1 rum m. pentry 4 110, ,00 Vaukagården 1½ rum m. pentry 4 578, ,00 Fotvård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fotvård 144,00 180,00 147,20 184,00 Fotvård för personal 249,0 312,00 254,40 318,00 Trygghetslarm Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Trygghetslarm 220,00 225,00 15

19 Färdtjänst För färdtjänstberättigad Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Egenavgift 40 % av taxameterkonstnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd Högsta avgift per enkel resa 1,00 19,00 Resa till avlastning högsta kostnad 115,00 117,00 Handikappbuss 10 % taxameterkostnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd IFO Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Familjerådgivning, kostnad per tillfälle 100,00 100,00 LSS kortidsboende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vuxna, kostnad per dygn 115,00 120,00 Barn, kostnad per dygn 85,00 90,00 Lokalkostnader för externa hyresgäster* Vaukagården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms samlingssal eller gruppprum 0-4 h 100,00 100,00 samlingssal eller gruppprum 4-8 h 200,00 200,00 *Kostnaden avser städning samt iordningsställande av lokal 1

20 Kostservice Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Matabonnemang hel månad, särskilt boende 3 205, ,00 Portionspris enl individuell prövning LSS eller SOL 52,00 55,00 Pensionärer boende i Arjeplog, pris per/portion 41,0 52,00 44,00 55,00 Övriga pensionärer, gäster, anhöriga, pris per /portion 52,00 5,00 52,00 5,00 Barn t.o.m 11 år, pris per/port 2,40 33,00 28,00 35,00 Personal*, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Komvux, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Skollunch praktikelever från annan kommun, pris per/port 52,00 55,00 Matlådor elever, pris per/port 29,00 30,00 Salladslunch inkl kaffe eller the, pris per/port 3,00 45,00 3,00 45,00 Salladslunch, pris per/port 32,00 40,00 32,00 40,00 Kaffe 8,00 10,00 8,00 10,00 The 4,00 5,00 4,00 5,00 Bulle/Gobit,40 8,00 8,00 10,00 Smörgås 12,00 15,00 12,00 15,00 Lättöl eller läsk 8,00 10,00 8,00 10,00 Frukost fika åk ,00 12,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet vårtermin/månad 500,00 520,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet hösttermin/månad 520,00 530,00 Abonnemang/mån, eget boende vårtermin 1250, ,00 Abonnemang/mån, eget boende hösttermin 1300, ,00 Frukost, elever med eget boende 28,00 28,00 Middag, elever med eget boende 43,00 45,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet vårtermin 1510, ,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet hösttermin 1570, ,00 Kvällsfika på Elevhemmet Stugan, pris per/port 21,0 27,00 22,40 28,00 17

21 Avgifter enligt alkohollagen Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nyansökning 4 890, ,00 tvidgade tillstånd 2 710, ,00 tökade serveringstider 1 950, ,00 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 3 450, ,00 Tillfälligt tillstånd för 50,00 5,00 alkoholservering till slutna sällskap Fast tillsynsavgift 540,00 550,00 Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker , , , , , , , , , , , ,00 Fast tillsynsavgift, öl klass 2 530,00 540,00 18

22 Avgifter Miljö, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt Trafikförordningen 13 kap 10 (1998:127) Avgiftens erläggande 2 Avgiften betalas i förskott eller i samband med avhämtande av transporttillstånd. Avgifter 3 ndantag för bred transport: Om bredden är högst 450 cm Om bredden är större än 450 cm 00 kr 1000 kr 4 ndantag för lång transport: Om längden är högst 35 m Om längden är större än 35 m 00 kr 1000 kr 5 ndantag för tung transport 1000 kr 19

23 Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark För fordon som kommunen skickar för skrotning tas faktisk kostnad ut, dock minst kr För bilar och likvärdigt som tas om hand på kommunal mars tas kr plus eventuell kostnad för transport till uppställningsplats ut För båtar, snöskotrar och släpvagnar tas 500 kr plus eventuell transportkostnad ut. En uppställnings- och förvaringsavgift om 100 kr per dygn som fordonet förvarats av kommunen tillkommer. Kvitto på att kommunens kostnader betalats ska kunna uppvisas vid avhämtning 20

24 Plan och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag mars 2011, version

25 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt tobakslagen (1993:581). Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Avgift för anmälan 3 För handläggning av anmälan om försäljning av tobak enligt 12 c tobakslagen tas en avgift ut om 840 kronor. Avgift för tillsyn 4 För tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande tillsyn 5 Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver normal tillsynstid och normal tillsynsverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande tillsynen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande 7.Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 22

26 Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift för kontroll 3 För kontroll över näringsidkare som säljer vissa receptfria läkemedel tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande kontroll 4 Om bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver normal kontrolltid och normal kontrollverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande kontrollen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid 5 tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande.avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 7 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 23

27 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Inledande bestämmelse 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori V-typ3 enligt Strålskyddsinstitutets nomenklatur. Avgifter 3 Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med 1-3 solbäddar kr/år Nedsättning av avgift Varje solbädd utöver tre kr/bädd Tillsynsbesök ( utöver årsbesök)...timersättning Årsavgift betalas i förskott och avser kalenderår. Återkontrollsavgift debiteras i efterhand. 4 Om det finns särskilda skäl, får Miljö- bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 24

28 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (200:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, 2. registrering av anläggning 3. årlig offentlig kontroll 4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 4 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt andra stycket, 14 andra stycket och 18 tredje stycket förordning (200:11) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. (timtaxa) Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften (timtaxan) 1050 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som vare tjänsteman vid miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 25

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Bilaga 1. Sbn 180 2010-10-19 dnr 2010.357 406 Sida 1 av 3 Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Haparanda kommuns kostnader för prövning och

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Taxor för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Taxor för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område Taxor för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 Gäller från 2009-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-11-26 78 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Taxor för tillsyn och

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2016-11-22 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten. SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Taxebilaga 1 Miljöbalkstaxa Avgifter för prövning och tillsyn SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Upplands Väsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid.

Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lycksele kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer