Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012"

Transkript

1 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

2 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor... 3 Webb/IT... 3 Förseningsavgifter ekonomikontor... 3 Lotteritillstånd... 3 Bredbandstaxa A-net... 4 Bibliotek... 5 Sport- och simhall... Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning... Lokalvård vid icke kommunal förhyrning... Hyror... 7 Medborgarhus... 7 Bagarstuga... 7 Vedgård... 7 Mek-lokal... 7 Depositionsavgift hyra skolans lokaler... 7 Torgplats torghandel*... 8 Parkeringsplats/garageplats... 8 Hyra konstgräsplan... 8 Taxa industrimark/villatomter... 9 Felparkeringsavgift Renhållning Vatten och avlopp Fjärrvärme Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Busskort grundskolan Avgifter gymnasieskolan Interkommunala avgifter Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa... 15

3 Korttidsboende/Avlastning Hyror särskilt boende Fotvård Trygghetslarm Färdtjänst... 1 IFO... 1 LSS-kortidsboende... 1 Lokalkostnader för externa hyresgäster*... 1 Kostservice Avgifter enligt alkohollagen Avgifter Miljö-, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark Plan och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor Taxa för uppdragsverksamhet Taxor för räddningstjänsten Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser... Fel! Bokmärket är inte definierat. I de taxor där mervärdesskatt ingår är de särskilt redovisade i kolumnen exklusive moms.

4 Avgifter Kommunstyrelsen Allmänna avgifter Kopieringstaxor Intern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex ,40 3,00 2,40 3, ,80 1,00 0,80 1,00 A3 Antal ex ,0 7,00 5,0 7, ,20 4,00 3,20 4,00 A2 Antal ex ,00 240,00 192,00 240,00 A1 Antal ex ,00 310,00 248,00 310,00 A0 Antal ex. 1-38,00 40,00 38,00 40,00 Färgat papper Normalpris + 0,11 0,13 0,11 0,13 Färgkopiering A4 3,20 4,00 3,20 4,00 A3,40 8,00,40 8,00 Overhead Normalpris + 5,0 7,00 5,0 7,00 Laminering A 4 22,40 28,00 22,40 28,00 A 3 32,70 41,00 32,70 41,00 Spiralbindning ,20 34,00 27,20 34, ,40 28,00 22,40 28,00 Kopieringstjänst är endast avsett som en intern service gentemot de egna förvaltningarna. Prislistorna justeras efter de faktiska kostnaderna som kopieringen innebär. I de fall våra helägda stiftelser och bolag vill nyttja denna service ska dessa faktureras med pris enligt prislista inkl moms omgående efter utförd tjänst. 1

5 Extern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex. Svartvit 1-4,00 5,00 4,00 5,00 A3 Antal ex. Svartvit 1-8,00 10,00 8,00 10,00 A4 Antal ex. Färg 1-4,80,00 4,80,00 A3 Antal ex. Färg 1-1,00 20,00 1,00 20,00 A2 Antal ex. Färg 1-232,00 290,00 232,00 290,00 A1 Antal ex. Färg 1-304,00 380,00 304,00 380,00 A0 Antal ex. Färg 1-44,00 580,00 44,00 580,00 Färgat papper Normalpris + 0,80 1,00 0,80 1,00 Overhead Normalpris + 8,00 10,00 8,00 10,00 Laminering A 4 28,00 35,00 28,00 35,00 A 3 40,00 50,00 40,00 50,00 Spiralbindning 1-32,00 40,00 32,00 40,00 Extern kopiering ska inte utföras annat än i akuta undantagsfall. All extern kopiering ska hänvisas till de lokala företagen på orten. Om kopiering utgörs för undantagsfall gäller kontant betalning enligt aktuell prislista för externa. Observera: Ingen kopiering av masskorsband utförs, ej heller fakturering av externa kunder. Fax Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sändning per sida 4,00 5,00 4,00 5,00 Mottagande av fax för kunds räkning 1,0 2,00 1,0 2,00 tskrift Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Svartvitt/st 1,0 2,00 1,0 2,00 Färg/st 5,0 7,00 5,0 7,00 2

6 Hyra videokonferens med teknikerhjälp Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Min.avgift 0-2 timmar 240,00 300,00 240,00 300,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 Hel dag Kl ,00 890,00 712,00 890,00 Efter kontorstid, per timme 480,00 00,00 480,00 00,00 Hyra datorprojektor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hyra datorprojektor/dag 40,00 800,00 240,00 300,00 Webb/IT Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Webb hotell - plats i webbserver inom koncern/år 4 41, , , ,00 Extern support PC koncernföretag/år och dator 7 577, , , ,00 Serverfunktion för koncernföretag/månad och server 2 14, , , ,00 Extern IT-support- pris per timme 07,20 759,00 07,20 759,00 Förseningsavgifter ekonomikontor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Påminnelseavgift 50,00 50,00 Inkassoavgift för fakturor 10,00 10,00 pprättande av amorteringsplan 150,00 150,00 Eget arbete vid lagsökning 340,00 340,00 Avgift för betalningsföreläggande 300,00 300,00 Avgift handräckning 375,00 375,00 Lotteritillstånd Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Lotteritillstånd 400,00 400,00 Kontrollantarvode för lotteritillstånd (%-sats av lotteriets omslutning) 5 000, ,00 3

7 Bredbandstaxa A net Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Anslutningsavgift Aktiv anslutning privatperson * 3 200, , , ,00 Inaktiv anslutning privatperson * 1 00, , , ,00 Företag ** 3 000, , , ,00 Flerfamiljshus pris/byggnad 3 000, , , ,00 Månadsavgift Privatperson 240,00 300,00 240,00 300,00 Företag 500,00 25,00 500,00 25,00 Elevhem(ingår i hyran för samtliga) 40,00 50,00 40,00 50,00 Pangea 40,00 50,00 40,00 50,00 Anslutningsavgift vid hyra av svartfiber Pris per svartfiberförbindelse , , , ,00 Hyra av svart fiber SEK/kr mån i 3 år *** m 1 000, , , , m 1 300, , , , m 1 00, , , , m 1 900, , , ,00 * Grävning från inkopplingspunkt till bostad utförs och bekostas av den enskilde. Avgiften innefattar även anslutningsavgift till driftsoperatör. ** Pris för lokal access i de utbyggda näten. Omfattar fibern från en nod till företag *** Vid bindningstid 2 år tillkommer 10 % på månadskostnaden Vid bindningstid 1 år tillkommer 20 % på månadskostnaden 4

8 Bibliotek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Erästtning för skadade eller förekomna medier Vuxenbok 348,00 355,00 Barnbok 17,00 180,00 Tidsskrifter 0,00 1,00 Övriga medier Återanskaff.värde Återanskaff.värde Övriga kostnader Reserverationsavgift per bok* 20,00 20,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok inom Sverige 30,00 30,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok från annat land 155,00 155,00 Extra lånekort 8,00 10,00 8,00 10,00 Övertidsavgift böcker* /vecka** 5,00 5,00 Övertidsavgift video /dag**,00,00 Plastpåsar 1,0 2,00 1,0 2,00 Vykort, små 5,0 7,00 5,0 7,00 Biblioteksbokhandel av En bok för alla Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser * Gäller ej barn under 1 år ** Max 2 kr/lån 5

9 Sport och simhall Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms SIMHALL Vuxna, per gång 37,00 38,00 Barn, per gång 12,00 12,00 Pensionärer, per gång 22,00 23,00 Rabatthäfte vuxna* 333,00 342,00 Rabatthäfte pensionärer* 198,00 207,00 Rabatthäfte barn* 108,00 108,00 Beställningsbad, timme 400,00 408,00 Solarium inkl bastu, per gång 2 poletter 4,40 58,00 47,20 59,00 Solarium 10-kort inkl bastu endast fullt pris 417,0 522,00 424,80 531,00 Solarium inkl bastu, per gång 1 poletter 28,80 3,00 29,0 37,00 Familjekort bad, årskort 790,00 80,00 Familjekort bad, terminskort 395,00 403,00 Liten handduk 5,00 5,00 Stor handduk 8,00 8,00 Badlakan 12,00 12,00 SPORTHALL Hel hall, per timme 18,00 171,00 Halv hall, per timme 84,00 8,00 En badminton bana, per timme 45,00 4,00 MOTIONSHALL Föreningar/företag per gång 400,00 408,00 Vuxna, per gång 37,00 38,00 Terminskort studerande 403,00 411,00 Klippkort/10-kort gästarbetare 333,00 342,00 Månadskort 288,00 294,00 Teriminskort vuxna 1095, ,00 Årskort 2185, ,00 Straffavgift per gång vid nyttjande av motionshallen utan att avgift är erlagd 200,00 200,00 * Betalar för nio gånger och får den tionde gången fritt Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 232,00 290,00 240,00 300,00 Lördag-söndag, per timme 552,00 90,00 50,00 700,00 Lokalvård vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 180,00 225,00 180,00 225,00 Lördag-söndag, per timme 432,00 540,00 432,00 540,00

10 Hyror Medborgarhus Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hela huset, per gång max 24 tim 100, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 550,00 51,00 Två sektioner, per gång max 24 tim 880,00 898,00 Spegelsal + mittdel för dans, spinning mm 104,00 10,00 Cafeterian, per gång max 24 tim 51,00 572,00 Gammal musikanläggning, per gång max 24 tim 187,8 234,0 191,20 239,00 Ny musikanläggning, per gång max 24 tim 285,0 357,00 291,20 34,00 Dygnshyra av gamla bord/st 12,00 15,00 12,00 15,00 Dygnshyra av rörstolar/stol 4,00 5,00 4,00 5,00 Tillfällig försäljning Hela huset, per gång max 24 tim 3450, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 1150, ,00 Bagarstuga Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Bagarstuga per dag 142,00 145,00 Vedgård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vedgårdar per år 1 214, ,00 Mek lokal Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Meklokal, elevhemmet, per dygn 50,00 50,00 Depositionsavgift hyra skolans lokaler Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Depositionsavgift hyra skolans lokaler 200,00 200,00 7

11 Torgplats torghandel* Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Pris per dag för plats max 3 meter och under högst 3 dagar 200,00 225,00 (Större fordon samt mer än 3 dagar hänvisas till parkering vid Sporthallen) * avser grusad plan mot kyrkan Parkeringsplats/garageplats Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Parkeringsplats med el per månad * 155,00 155,00 Parkeringsplats utan el per månad* 85,00 85,00 Garageplats per år * 3 935, ,00 Motorvärmare husvagn per månad 3 500, ,00 Motorvärmare husvagn per vecka 1 500, ,00 Hyra parkeringsplats/dag (motorvärmare) 20,00 20,00 * 3 månaders uppsägningstid Hyra konstgräsplan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Konstgräsplan/timme 300,00 300,00 300,00 300,00 Administrationen sker av Arjeplogs Sportklubb. Intäkterna skall användas till förbättringar på idrottsplatsen. Redovisning över hur många timmar konstgräsplanen hyrts ut och vad intäkterna använts till lämnas till Kommunstyrelsen årligen senast 30 november IFK Arvidsjaur får disponera planen utan kostnad så länge ASK har ett samarbetsavtal med IFK Arvidsjaur och erhåller ersättning för detta genom Idrottslyftet. 8

12 Taxa industrimark/villatomter Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Iordningsställd industrimark, uppfylld mark med bärlager, VA och el vid väg 42:50 kr /m 2 42:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark, sk råmark med VA framdraget 21:50 kr /m 2 21:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark råmark vid etablering, exkl skogsvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 I DP betecknad framtida biltestverksamhet råmark, exkl råvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 Iordningsställd mark för villa med VA och el framdraget* 1 kr /tomt 42:50 kr /m2 * Optionsrätten omfattar två år. Optionen övergår till köp när byggnationen påbörjas. Har byggnationen inte påbörjats inom två år förfaller rätten. Optionsrätten kan inte överlåtas. 9

13 Felparkeringsavgift Kommunen reglerar villkor för parkering på allmän mark. Det finns tre felparkeringsavgifter vid felparkering. Avgiften är 800 kr för grövre förseelser som exempelvis om du stannar eller parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång eller cykelbana, för nära korsning, på stannaförbud eller på plats avsedd för rörelsehindrad. Avgiften är 500 kr vid felparkering mot färdriktning, p förbud och i terräng Avgifter är 350 kr vid parkering på avsedd parkeringsplats om du inte har betalt avgift. 10

14 Renhållning Återvinningsgården (sorterat) Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Latrintunnor* 124,00 155,00 128,00 10,00 Återvinningsbart matrial SEK/ton Gratis Gratis Gratis Gratis Icke återvinningsbart material SEK/ton 3 720, , , ,00 *Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på återvinningsgården. Latrinbehållarna skall placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen Återvinningsgården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Icke återvinningsbart matrial SEK/ton 3 740, , , ,25 Deponirest 3 740, , , ,25 Brännbara grovsopor <0.8 meter Sept - Maj SEK/ton 2 500, , , ,75 Brännbara grovsopor <0.8 meter Juni - Aug SEK/ton 3 08, , , ,05 Behandlat trä SEK/ton 1 580, , , ,25 Behandlat trä SEK/m , , , ,70 Obehandlat trä SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Obehandlat trä SEK/m3 100,00 125,00 103,00 128,75 Inert material SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Metall SEK/ton 33,00 420,00 34,08 432,0 Spillolja SEK/liter 2,40 3,00 2,47 3, Sophämtningsavgift Kärlstorlek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Kompost 80 l. 494,40 18,00 509,23 3,54 Kompost 190 l , , , ,04 Kompost 370 l. 2 28, , , ,74 Kompost 0 l , , , ,97 Ej kompost 80 l. 700,80 87,00 721,82 902,28 Ej kompost 190 l. 1 8, , , ,58 Ej kompost 370 l , , ,4 4 21,82 Ej kompost 0 l , ,00 025, ,39 Tömning av extra kärl 80 l. 28,80 3,00 32,00 37,08 Tömning av extra kärl 190 l. 70,40 88,00 72,51 90,4 Tömning av extra kärl 370 l. 13,00 170,00 140,08 175,10 Tömning av extra kärl 0 l. 243,20 304,00 250,50 313,12 Tömning 4 m3 container 1 472, , , ,23 Tömning 8 m3 container 2 945,0 3 82, , ,4 Tömning Säck 57,0 72,00 59,33 74,1 Byte av kärl 8,40 108,00 88,99 111,24 Sophämtningsavgift för fritidsboende är 50 % förutsatt att tunnan placeras inom ordinarie färdväg för sophämtning. 11

15 Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Renhållningsgrundavgift hushåll 51,00 814,00 70,74 838,42 Renhållningsgrundavgift fritidshus* 325,00 407,00 335,37 419,21 Renhållningsgrundavgift företag 1 582, , , ,34 * Gäller endast för de som inte har sophämtningsabonnemang för fast boende inom kommunen. (KF /199). Taxan för fritidshus är 50 % av taxan för hushåll. Vatten och avlopp VA-Taxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Taxa m2 4 32, , , ,80 Taxa lgh+ (pris per lgh) 3 44, , , ,0 Taxa m , , , ,30 Grundanslutningsavgift 28 40, , , ,50 tillägg per uppvärmd m2 284,00 355,00 289,8 32,10 Fjärrvärme Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fjärrvärmetaxa öre/kwh,11 82,3,11 82,3 Anslutningsavgift fjärrvärme villafastigheter , , , ,00 Adm.kostn.servitutsavtal ledningsrätt konv. sjövärme 314,40 393,00 320,00 400,00 12

16 Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Förskola 1 5år Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1.20 kr/mån Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift För 3 5 åringar reduceras avgiften med 37,5 % För barn som omfattas av förskola (1 2år) för föräldralediga och arbetslösa reduceras avgiften med 50 % Skolbarnomsorg (fritidshem) Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift Det yngsta barnet räknas som det första barnet. Ex: En familj med ett förskolebarn och två skolbarn som har maxavgift betalar per månad 1.20 kronor för det första barnet och 420 kronor för varje skolbarn. 13

17 Busskort grundskolan BSSKORT GRNDSKOLAN Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Extra busskort skolskjutselever, åk -9 50,00 50,00 Avgifter gymnasieskolan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avgifter för prövning, oavsett poäng/kurs 500,00 500,00 Interkommunala avgifter Exklusive moms Exklusive Inklusive moms moms Inklusive moms Förskola/månad 9 444, ,00 Grundskoleelever/termin , ,00 IM-programmet, åk , ,00 IV-programmet, åk , ,00 NA-programmet, åk , ,00 NV-programmet, åk , ,00 EK-programmet, åk , ,00 SA-programmet, åk , ,00 SP-programmet, åk , ,00 Bil System Teknik Programmet 9 171, ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Bygg- och anläggningsprogrammet(ba) , ,00 Teknikprogrammet, åk , ,00 14

18 Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa Hemtjänsttaxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nivå 1, 0 tim - 5 tim, 59 min 580,00 590,00 Nivå 2, tim - 15 tim, 59 min 1 140, ,00 Nivå 3, 1 tim - 24 tim, 59 min 1 550, ,00 Nivå 4, 25 tim - Enligt statliga direktiv Enligt sattliga direktiv Korttidsboende/Avlastning Korttidsboende/Avlastning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avser kost + omvårdnad (117+55) 18,00 172,00 Hyror särskilt boende Hyror särskilt boende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sjukhemmet 3 954, ,00 Sjukhemmet m. pentry 4 058, ,00 Sjukhemmet (delat boende) 2 029, ,00 Facklan 3 954, ,00 Vaukagården 1 rum m. pentry 4 110, ,00 Vaukagården 1½ rum m. pentry 4 578, ,00 Fotvård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fotvård 144,00 180,00 147,20 184,00 Fotvård för personal 249,0 312,00 254,40 318,00 Trygghetslarm Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Trygghetslarm 220,00 225,00 15

19 Färdtjänst För färdtjänstberättigad Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Egenavgift 40 % av taxameterkonstnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd Högsta avgift per enkel resa 1,00 19,00 Resa till avlastning högsta kostnad 115,00 117,00 Handikappbuss 10 % taxameterkostnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd IFO Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Familjerådgivning, kostnad per tillfälle 100,00 100,00 LSS kortidsboende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vuxna, kostnad per dygn 115,00 120,00 Barn, kostnad per dygn 85,00 90,00 Lokalkostnader för externa hyresgäster* Vaukagården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms samlingssal eller gruppprum 0-4 h 100,00 100,00 samlingssal eller gruppprum 4-8 h 200,00 200,00 *Kostnaden avser städning samt iordningsställande av lokal 1

20 Kostservice Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Matabonnemang hel månad, särskilt boende 3 205, ,00 Portionspris enl individuell prövning LSS eller SOL 52,00 55,00 Pensionärer boende i Arjeplog, pris per/portion 41,0 52,00 44,00 55,00 Övriga pensionärer, gäster, anhöriga, pris per /portion 52,00 5,00 52,00 5,00 Barn t.o.m 11 år, pris per/port 2,40 33,00 28,00 35,00 Personal*, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Komvux, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Skollunch praktikelever från annan kommun, pris per/port 52,00 55,00 Matlådor elever, pris per/port 29,00 30,00 Salladslunch inkl kaffe eller the, pris per/port 3,00 45,00 3,00 45,00 Salladslunch, pris per/port 32,00 40,00 32,00 40,00 Kaffe 8,00 10,00 8,00 10,00 The 4,00 5,00 4,00 5,00 Bulle/Gobit,40 8,00 8,00 10,00 Smörgås 12,00 15,00 12,00 15,00 Lättöl eller läsk 8,00 10,00 8,00 10,00 Frukost fika åk ,00 12,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet vårtermin/månad 500,00 520,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet hösttermin/månad 520,00 530,00 Abonnemang/mån, eget boende vårtermin 1250, ,00 Abonnemang/mån, eget boende hösttermin 1300, ,00 Frukost, elever med eget boende 28,00 28,00 Middag, elever med eget boende 43,00 45,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet vårtermin 1510, ,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet hösttermin 1570, ,00 Kvällsfika på Elevhemmet Stugan, pris per/port 21,0 27,00 22,40 28,00 17

21 Avgifter enligt alkohollagen Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nyansökning 4 890, ,00 tvidgade tillstånd 2 710, ,00 tökade serveringstider 1 950, ,00 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 3 450, ,00 Tillfälligt tillstånd för 50,00 5,00 alkoholservering till slutna sällskap Fast tillsynsavgift 540,00 550,00 Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker , , , , , , , , , , , ,00 Fast tillsynsavgift, öl klass 2 530,00 540,00 18

22 Avgifter Miljö, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt Trafikförordningen 13 kap 10 (1998:127) Avgiftens erläggande 2 Avgiften betalas i förskott eller i samband med avhämtande av transporttillstånd. Avgifter 3 ndantag för bred transport: Om bredden är högst 450 cm Om bredden är större än 450 cm 00 kr 1000 kr 4 ndantag för lång transport: Om längden är högst 35 m Om längden är större än 35 m 00 kr 1000 kr 5 ndantag för tung transport 1000 kr 19

23 Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark För fordon som kommunen skickar för skrotning tas faktisk kostnad ut, dock minst kr För bilar och likvärdigt som tas om hand på kommunal mars tas kr plus eventuell kostnad för transport till uppställningsplats ut För båtar, snöskotrar och släpvagnar tas 500 kr plus eventuell transportkostnad ut. En uppställnings- och förvaringsavgift om 100 kr per dygn som fordonet förvarats av kommunen tillkommer. Kvitto på att kommunens kostnader betalats ska kunna uppvisas vid avhämtning 20

24 Plan och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag mars 2011, version

25 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt tobakslagen (1993:581). Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Avgift för anmälan 3 För handläggning av anmälan om försäljning av tobak enligt 12 c tobakslagen tas en avgift ut om 840 kronor. Avgift för tillsyn 4 För tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande tillsyn 5 Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver normal tillsynstid och normal tillsynsverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande tillsynen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande 7.Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 22

26 Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift för kontroll 3 För kontroll över näringsidkare som säljer vissa receptfria läkemedel tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande kontroll 4 Om bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver normal kontrolltid och normal kontrollverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande kontrollen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid 5 tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande.avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 7 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 23

27 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Inledande bestämmelse 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori V-typ3 enligt Strålskyddsinstitutets nomenklatur. Avgifter 3 Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med 1-3 solbäddar kr/år Nedsättning av avgift Varje solbädd utöver tre kr/bädd Tillsynsbesök ( utöver årsbesök)...timersättning Årsavgift betalas i förskott och avser kalenderår. Återkontrollsavgift debiteras i efterhand. 4 Om det finns särskilda skäl, får Miljö- bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 24

28 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (200:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, 2. registrering av anläggning 3. årlig offentlig kontroll 4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 4 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt andra stycket, 14 andra stycket och 18 tredje stycket förordning (200:11) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. (timtaxa) Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften (timtaxan) 1050 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som vare tjänsteman vid miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 25

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2008-10-30 79 Kf i Mullsjö 2008-11-25 155. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2012 (kr) av ansökan

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19 TAXOR 2013 Taxor 2013 2 (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Taxor och avgifter 2008 1 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden... 2 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder... 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer