Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012"

Transkript

1 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

2 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor... 3 Webb/IT... 3 Förseningsavgifter ekonomikontor... 3 Lotteritillstånd... 3 Bredbandstaxa A-net... 4 Bibliotek... 5 Sport- och simhall... Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning... Lokalvård vid icke kommunal förhyrning... Hyror... 7 Medborgarhus... 7 Bagarstuga... 7 Vedgård... 7 Mek-lokal... 7 Depositionsavgift hyra skolans lokaler... 7 Torgplats torghandel*... 8 Parkeringsplats/garageplats... 8 Hyra konstgräsplan... 8 Taxa industrimark/villatomter... 9 Felparkeringsavgift Renhållning Vatten och avlopp Fjärrvärme Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Busskort grundskolan Avgifter gymnasieskolan Interkommunala avgifter Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa... 15

3 Korttidsboende/Avlastning Hyror särskilt boende Fotvård Trygghetslarm Färdtjänst... 1 IFO... 1 LSS-kortidsboende... 1 Lokalkostnader för externa hyresgäster*... 1 Kostservice Avgifter enligt alkohollagen Avgifter Miljö-, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark Plan och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor Taxa för uppdragsverksamhet Taxor för räddningstjänsten Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser... Fel! Bokmärket är inte definierat. I de taxor där mervärdesskatt ingår är de särskilt redovisade i kolumnen exklusive moms.

4 Avgifter Kommunstyrelsen Allmänna avgifter Kopieringstaxor Intern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex ,40 3,00 2,40 3, ,80 1,00 0,80 1,00 A3 Antal ex ,0 7,00 5,0 7, ,20 4,00 3,20 4,00 A2 Antal ex ,00 240,00 192,00 240,00 A1 Antal ex ,00 310,00 248,00 310,00 A0 Antal ex. 1-38,00 40,00 38,00 40,00 Färgat papper Normalpris + 0,11 0,13 0,11 0,13 Färgkopiering A4 3,20 4,00 3,20 4,00 A3,40 8,00,40 8,00 Overhead Normalpris + 5,0 7,00 5,0 7,00 Laminering A 4 22,40 28,00 22,40 28,00 A 3 32,70 41,00 32,70 41,00 Spiralbindning ,20 34,00 27,20 34, ,40 28,00 22,40 28,00 Kopieringstjänst är endast avsett som en intern service gentemot de egna förvaltningarna. Prislistorna justeras efter de faktiska kostnaderna som kopieringen innebär. I de fall våra helägda stiftelser och bolag vill nyttja denna service ska dessa faktureras med pris enligt prislista inkl moms omgående efter utförd tjänst. 1

5 Extern kopiering Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms A4 Antal ex. Svartvit 1-4,00 5,00 4,00 5,00 A3 Antal ex. Svartvit 1-8,00 10,00 8,00 10,00 A4 Antal ex. Färg 1-4,80,00 4,80,00 A3 Antal ex. Färg 1-1,00 20,00 1,00 20,00 A2 Antal ex. Färg 1-232,00 290,00 232,00 290,00 A1 Antal ex. Färg 1-304,00 380,00 304,00 380,00 A0 Antal ex. Färg 1-44,00 580,00 44,00 580,00 Färgat papper Normalpris + 0,80 1,00 0,80 1,00 Overhead Normalpris + 8,00 10,00 8,00 10,00 Laminering A 4 28,00 35,00 28,00 35,00 A 3 40,00 50,00 40,00 50,00 Spiralbindning 1-32,00 40,00 32,00 40,00 Extern kopiering ska inte utföras annat än i akuta undantagsfall. All extern kopiering ska hänvisas till de lokala företagen på orten. Om kopiering utgörs för undantagsfall gäller kontant betalning enligt aktuell prislista för externa. Observera: Ingen kopiering av masskorsband utförs, ej heller fakturering av externa kunder. Fax Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sändning per sida 4,00 5,00 4,00 5,00 Mottagande av fax för kunds räkning 1,0 2,00 1,0 2,00 tskrift Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Svartvitt/st 1,0 2,00 1,0 2,00 Färg/st 5,0 7,00 5,0 7,00 2

6 Hyra videokonferens med teknikerhjälp Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Min.avgift 0-2 timmar 240,00 300,00 240,00 300,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 1/2 dag Kl ,00 00,00 480,00 00,00 Hel dag Kl ,00 890,00 712,00 890,00 Efter kontorstid, per timme 480,00 00,00 480,00 00,00 Hyra datorprojektor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hyra datorprojektor/dag 40,00 800,00 240,00 300,00 Webb/IT Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Webb hotell - plats i webbserver inom koncern/år 4 41, , , ,00 Extern support PC koncernföretag/år och dator 7 577, , , ,00 Serverfunktion för koncernföretag/månad och server 2 14, , , ,00 Extern IT-support- pris per timme 07,20 759,00 07,20 759,00 Förseningsavgifter ekonomikontor Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Påminnelseavgift 50,00 50,00 Inkassoavgift för fakturor 10,00 10,00 pprättande av amorteringsplan 150,00 150,00 Eget arbete vid lagsökning 340,00 340,00 Avgift för betalningsföreläggande 300,00 300,00 Avgift handräckning 375,00 375,00 Lotteritillstånd Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Lotteritillstånd 400,00 400,00 Kontrollantarvode för lotteritillstånd (%-sats av lotteriets omslutning) 5 000, ,00 3

7 Bredbandstaxa A net Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Anslutningsavgift Aktiv anslutning privatperson * 3 200, , , ,00 Inaktiv anslutning privatperson * 1 00, , , ,00 Företag ** 3 000, , , ,00 Flerfamiljshus pris/byggnad 3 000, , , ,00 Månadsavgift Privatperson 240,00 300,00 240,00 300,00 Företag 500,00 25,00 500,00 25,00 Elevhem(ingår i hyran för samtliga) 40,00 50,00 40,00 50,00 Pangea 40,00 50,00 40,00 50,00 Anslutningsavgift vid hyra av svartfiber Pris per svartfiberförbindelse , , , ,00 Hyra av svart fiber SEK/kr mån i 3 år *** m 1 000, , , , m 1 300, , , , m 1 00, , , , m 1 900, , , ,00 * Grävning från inkopplingspunkt till bostad utförs och bekostas av den enskilde. Avgiften innefattar även anslutningsavgift till driftsoperatör. ** Pris för lokal access i de utbyggda näten. Omfattar fibern från en nod till företag *** Vid bindningstid 2 år tillkommer 10 % på månadskostnaden Vid bindningstid 1 år tillkommer 20 % på månadskostnaden 4

8 Bibliotek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Erästtning för skadade eller förekomna medier Vuxenbok 348,00 355,00 Barnbok 17,00 180,00 Tidsskrifter 0,00 1,00 Övriga medier Återanskaff.värde Återanskaff.värde Övriga kostnader Reserverationsavgift per bok* 20,00 20,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok inom Sverige 30,00 30,00 Fjärrlåneavgift/beställd bok från annat land 155,00 155,00 Extra lånekort 8,00 10,00 8,00 10,00 Övertidsavgift böcker* /vecka** 5,00 5,00 Övertidsavgift video /dag**,00,00 Plastpåsar 1,0 2,00 1,0 2,00 Vykort, små 5,0 7,00 5,0 7,00 Biblioteksbokhandel av En bok för alla Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser Enligt riktpriser * Gäller ej barn under 1 år ** Max 2 kr/lån 5

9 Sport och simhall Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms SIMHALL Vuxna, per gång 37,00 38,00 Barn, per gång 12,00 12,00 Pensionärer, per gång 22,00 23,00 Rabatthäfte vuxna* 333,00 342,00 Rabatthäfte pensionärer* 198,00 207,00 Rabatthäfte barn* 108,00 108,00 Beställningsbad, timme 400,00 408,00 Solarium inkl bastu, per gång 2 poletter 4,40 58,00 47,20 59,00 Solarium 10-kort inkl bastu endast fullt pris 417,0 522,00 424,80 531,00 Solarium inkl bastu, per gång 1 poletter 28,80 3,00 29,0 37,00 Familjekort bad, årskort 790,00 80,00 Familjekort bad, terminskort 395,00 403,00 Liten handduk 5,00 5,00 Stor handduk 8,00 8,00 Badlakan 12,00 12,00 SPORTHALL Hel hall, per timme 18,00 171,00 Halv hall, per timme 84,00 8,00 En badminton bana, per timme 45,00 4,00 MOTIONSHALL Föreningar/företag per gång 400,00 408,00 Vuxna, per gång 37,00 38,00 Terminskort studerande 403,00 411,00 Klippkort/10-kort gästarbetare 333,00 342,00 Månadskort 288,00 294,00 Teriminskort vuxna 1095, ,00 Årskort 2185, ,00 Straffavgift per gång vid nyttjande av motionshallen utan att avgift är erlagd 200,00 200,00 * Betalar för nio gånger och får den tionde gången fritt Ljus och ljudhandräckning vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 232,00 290,00 240,00 300,00 Lördag-söndag, per timme 552,00 90,00 50,00 700,00 Lokalvård vid icke kommunal förhyrning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Måndag-fredag, per timme 180,00 225,00 180,00 225,00 Lördag-söndag, per timme 432,00 540,00 432,00 540,00

10 Hyror Medborgarhus Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Hela huset, per gång max 24 tim 100, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 550,00 51,00 Två sektioner, per gång max 24 tim 880,00 898,00 Spegelsal + mittdel för dans, spinning mm 104,00 10,00 Cafeterian, per gång max 24 tim 51,00 572,00 Gammal musikanläggning, per gång max 24 tim 187,8 234,0 191,20 239,00 Ny musikanläggning, per gång max 24 tim 285,0 357,00 291,20 34,00 Dygnshyra av gamla bord/st 12,00 15,00 12,00 15,00 Dygnshyra av rörstolar/stol 4,00 5,00 4,00 5,00 Tillfällig försäljning Hela huset, per gång max 24 tim 3450, ,00 En sektion, per gång max 24 tim 1150, ,00 Bagarstuga Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Bagarstuga per dag 142,00 145,00 Vedgård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vedgårdar per år 1 214, ,00 Mek lokal Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Meklokal, elevhemmet, per dygn 50,00 50,00 Depositionsavgift hyra skolans lokaler Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Depositionsavgift hyra skolans lokaler 200,00 200,00 7

11 Torgplats torghandel* Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Pris per dag för plats max 3 meter och under högst 3 dagar 200,00 225,00 (Större fordon samt mer än 3 dagar hänvisas till parkering vid Sporthallen) * avser grusad plan mot kyrkan Parkeringsplats/garageplats Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Parkeringsplats med el per månad * 155,00 155,00 Parkeringsplats utan el per månad* 85,00 85,00 Garageplats per år * 3 935, ,00 Motorvärmare husvagn per månad 3 500, ,00 Motorvärmare husvagn per vecka 1 500, ,00 Hyra parkeringsplats/dag (motorvärmare) 20,00 20,00 * 3 månaders uppsägningstid Hyra konstgräsplan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Konstgräsplan/timme 300,00 300,00 300,00 300,00 Administrationen sker av Arjeplogs Sportklubb. Intäkterna skall användas till förbättringar på idrottsplatsen. Redovisning över hur många timmar konstgräsplanen hyrts ut och vad intäkterna använts till lämnas till Kommunstyrelsen årligen senast 30 november IFK Arvidsjaur får disponera planen utan kostnad så länge ASK har ett samarbetsavtal med IFK Arvidsjaur och erhåller ersättning för detta genom Idrottslyftet. 8

12 Taxa industrimark/villatomter Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Iordningsställd industrimark, uppfylld mark med bärlager, VA och el vid väg 42:50 kr /m 2 42:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark, sk råmark med VA framdraget 21:50 kr /m 2 21:50 kr /m 2 Icke iordningsställd industrimark råmark vid etablering, exkl skogsvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 I DP betecknad framtida biltestverksamhet råmark, exkl råvärde * 12:50kr/m2 12:50kr/m2 Iordningsställd mark för villa med VA och el framdraget* 1 kr /tomt 42:50 kr /m2 * Optionsrätten omfattar två år. Optionen övergår till köp när byggnationen påbörjas. Har byggnationen inte påbörjats inom två år förfaller rätten. Optionsrätten kan inte överlåtas. 9

13 Felparkeringsavgift Kommunen reglerar villkor för parkering på allmän mark. Det finns tre felparkeringsavgifter vid felparkering. Avgiften är 800 kr för grövre förseelser som exempelvis om du stannar eller parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång eller cykelbana, för nära korsning, på stannaförbud eller på plats avsedd för rörelsehindrad. Avgiften är 500 kr vid felparkering mot färdriktning, p förbud och i terräng Avgifter är 350 kr vid parkering på avsedd parkeringsplats om du inte har betalt avgift. 10

14 Renhållning Återvinningsgården (sorterat) Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Latrintunnor* 124,00 155,00 128,00 10,00 Återvinningsbart matrial SEK/ton Gratis Gratis Gratis Gratis Icke återvinningsbart material SEK/ton 3 720, , , ,00 *Endast latrinbehållare köpta hos Arjeplogs kommun godkänns. Dessa finns att köpa på återvinningsgården. Latrinbehållarna skall placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen Återvinningsgården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Icke återvinningsbart matrial SEK/ton 3 740, , , ,25 Deponirest 3 740, , , ,25 Brännbara grovsopor <0.8 meter Sept - Maj SEK/ton 2 500, , , ,75 Brännbara grovsopor <0.8 meter Juni - Aug SEK/ton 3 08, , , ,05 Behandlat trä SEK/ton 1 580, , , ,25 Behandlat trä SEK/m , , , ,70 Obehandlat trä SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Obehandlat trä SEK/m3 100,00 125,00 103,00 128,75 Inert material SEK/ton 128,00 10,00 131,84 14,80 Metall SEK/ton 33,00 420,00 34,08 432,0 Spillolja SEK/liter 2,40 3,00 2,47 3, Sophämtningsavgift Kärlstorlek Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Kompost 80 l. 494,40 18,00 509,23 3,54 Kompost 190 l , , , ,04 Kompost 370 l. 2 28, , , ,74 Kompost 0 l , , , ,97 Ej kompost 80 l. 700,80 87,00 721,82 902,28 Ej kompost 190 l. 1 8, , , ,58 Ej kompost 370 l , , ,4 4 21,82 Ej kompost 0 l , ,00 025, ,39 Tömning av extra kärl 80 l. 28,80 3,00 32,00 37,08 Tömning av extra kärl 190 l. 70,40 88,00 72,51 90,4 Tömning av extra kärl 370 l. 13,00 170,00 140,08 175,10 Tömning av extra kärl 0 l. 243,20 304,00 250,50 313,12 Tömning 4 m3 container 1 472, , , ,23 Tömning 8 m3 container 2 945,0 3 82, , ,4 Tömning Säck 57,0 72,00 59,33 74,1 Byte av kärl 8,40 108,00 88,99 111,24 Sophämtningsavgift för fritidsboende är 50 % förutsatt att tunnan placeras inom ordinarie färdväg för sophämtning. 11

15 Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Renhållningsgrundavgift hushåll 51,00 814,00 70,74 838,42 Renhållningsgrundavgift fritidshus* 325,00 407,00 335,37 419,21 Renhållningsgrundavgift företag 1 582, , , ,34 * Gäller endast för de som inte har sophämtningsabonnemang för fast boende inom kommunen. (KF /199). Taxan för fritidshus är 50 % av taxan för hushåll. Vatten och avlopp VA-Taxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Taxa m2 4 32, , , ,80 Taxa lgh+ (pris per lgh) 3 44, , , ,0 Taxa m , , , ,30 Grundanslutningsavgift 28 40, , , ,50 tillägg per uppvärmd m2 284,00 355,00 289,8 32,10 Fjärrvärme Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fjärrvärmetaxa öre/kwh,11 82,3,11 82,3 Anslutningsavgift fjärrvärme villafastigheter , , , ,00 Adm.kostn.servitutsavtal ledningsrätt konv. sjövärme 314,40 393,00 320,00 400,00 12

16 Avgifter Barn och tbildningsnämnden Förskoletaxa Förskola 1 5år Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1.20 kr/mån Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift För 3 5 åringar reduceras avgiften med 37,5 % För barn som omfattas av förskola (1 2år) för föräldralediga och arbetslösa reduceras avgiften med 50 % Skolbarnomsorg (fritidshem) Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/mån Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift Det yngsta barnet räknas som det första barnet. Ex: En familj med ett förskolebarn och två skolbarn som har maxavgift betalar per månad 1.20 kronor för det första barnet och 420 kronor för varje skolbarn. 13

17 Busskort grundskolan BSSKORT GRNDSKOLAN Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Extra busskort skolskjutselever, åk -9 50,00 50,00 Avgifter gymnasieskolan Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avgifter för prövning, oavsett poäng/kurs 500,00 500,00 Interkommunala avgifter Exklusive moms Exklusive Inklusive moms moms Inklusive moms Förskola/månad 9 444, ,00 Grundskoleelever/termin , ,00 IM-programmet, åk , ,00 IV-programmet, åk , ,00 NA-programmet, åk , ,00 NV-programmet, åk , ,00 EK-programmet, åk , ,00 SA-programmet, åk , ,00 SP-programmet, åk , ,00 Bil System Teknik Programmet 9 171, ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Specialutf. byggprogram(smbp), åk , ,00 Bygg- och anläggningsprogrammet(ba) , ,00 Teknikprogrammet, åk , ,00 14

18 Avgifter Socialnämnden Hemtjänsttaxa Hemtjänsttaxa Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nivå 1, 0 tim - 5 tim, 59 min 580,00 590,00 Nivå 2, tim - 15 tim, 59 min 1 140, ,00 Nivå 3, 1 tim - 24 tim, 59 min 1 550, ,00 Nivå 4, 25 tim - Enligt statliga direktiv Enligt sattliga direktiv Korttidsboende/Avlastning Korttidsboende/Avlastning Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Avser kost + omvårdnad (117+55) 18,00 172,00 Hyror särskilt boende Hyror särskilt boende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Sjukhemmet 3 954, ,00 Sjukhemmet m. pentry 4 058, ,00 Sjukhemmet (delat boende) 2 029, ,00 Facklan 3 954, ,00 Vaukagården 1 rum m. pentry 4 110, ,00 Vaukagården 1½ rum m. pentry 4 578, ,00 Fotvård Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Fotvård 144,00 180,00 147,20 184,00 Fotvård för personal 249,0 312,00 254,40 318,00 Trygghetslarm Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Trygghetslarm 220,00 225,00 15

19 Färdtjänst För färdtjänstberättigad Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Egenavgift 40 % av taxameterkonstnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd Högsta avgift per enkel resa 1,00 19,00 Resa till avlastning högsta kostnad 115,00 117,00 Handikappbuss 10 % taxameterkostnad Beroende på resans tid och längd Beroende på resans tid och längd IFO Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Familjerådgivning, kostnad per tillfälle 100,00 100,00 LSS kortidsboende Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Vuxna, kostnad per dygn 115,00 120,00 Barn, kostnad per dygn 85,00 90,00 Lokalkostnader för externa hyresgäster* Vaukagården Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms samlingssal eller gruppprum 0-4 h 100,00 100,00 samlingssal eller gruppprum 4-8 h 200,00 200,00 *Kostnaden avser städning samt iordningsställande av lokal 1

20 Kostservice Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Matabonnemang hel månad, särskilt boende 3 205, ,00 Portionspris enl individuell prövning LSS eller SOL 52,00 55,00 Pensionärer boende i Arjeplog, pris per/portion 41,0 52,00 44,00 55,00 Övriga pensionärer, gäster, anhöriga, pris per /portion 52,00 5,00 52,00 5,00 Barn t.o.m 11 år, pris per/port 2,40 33,00 28,00 35,00 Personal*, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Komvux, pris per/port 41,0 52,00 44,00 55,00 Skollunch praktikelever från annan kommun, pris per/port 52,00 55,00 Matlådor elever, pris per/port 29,00 30,00 Salladslunch inkl kaffe eller the, pris per/port 3,00 45,00 3,00 45,00 Salladslunch, pris per/port 32,00 40,00 32,00 40,00 Kaffe 8,00 10,00 8,00 10,00 The 4,00 5,00 4,00 5,00 Bulle/Gobit,40 8,00 8,00 10,00 Smörgås 12,00 15,00 12,00 15,00 Lättöl eller läsk 8,00 10,00 8,00 10,00 Frukost fika åk ,00 12,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet vårtermin/månad 500,00 520,00 Frukostbiljetter Abonnemang Gymnasiet hösttermin/månad 520,00 530,00 Abonnemang/mån, eget boende vårtermin 1250, ,00 Abonnemang/mån, eget boende hösttermin 1300, ,00 Frukost, elever med eget boende 28,00 28,00 Middag, elever med eget boende 43,00 45,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet vårtermin 1510, ,00 Abonnemang/mån, boende på Elevhemmet hösttermin 1570, ,00 Kvällsfika på Elevhemmet Stugan, pris per/port 21,0 27,00 22,40 28,00 17

21 Avgifter enligt alkohollagen Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms Inklusive moms Nyansökning 4 890, ,00 tvidgade tillstånd 2 710, ,00 tökade serveringstider 1 950, ,00 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten 3 450, ,00 Tillfälligt tillstånd för 50,00 5,00 alkoholservering till slutna sällskap Fast tillsynsavgift 540,00 550,00 Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker , , , , , , , , , , , ,00 Fast tillsynsavgift, öl klass 2 530,00 540,00 18

22 Avgifter Miljö, Bygg och Räddningsnämnden Trafikavgifter Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt Trafikförordningen 13 kap 10 (1998:127) Avgiftens erläggande 2 Avgiften betalas i förskott eller i samband med avhämtande av transporttillstånd. Avgifter 3 ndantag för bred transport: Om bredden är högst 450 cm Om bredden är större än 450 cm 00 kr 1000 kr 4 ndantag för lång transport: Om längden är högst 35 m Om längden är större än 35 m 00 kr 1000 kr 5 ndantag för tung transport 1000 kr 19

23 Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark För fordon som kommunen skickar för skrotning tas faktisk kostnad ut, dock minst kr För bilar och likvärdigt som tas om hand på kommunal mars tas kr plus eventuell kostnad för transport till uppställningsplats ut För båtar, snöskotrar och släpvagnar tas 500 kr plus eventuell transportkostnad ut. En uppställnings- och förvaringsavgift om 100 kr per dygn som fordonet förvarats av kommunen tillkommer. Kvitto på att kommunens kostnader betalats ska kunna uppvisas vid avhämtning 20

24 Plan och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag mars 2011, version

25 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt tobakslagen (1993:581). Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Avgift för anmälan 3 För handläggning av anmälan om försäljning av tobak enligt 12 c tobakslagen tas en avgift ut om 840 kronor. Avgift för tillsyn 4 För tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande tillsyn 5 Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver normal tillsynstid och normal tillsynsverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande tillsynen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande 7.Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 22

26 Taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Inledande bestämmelser 1 Avgifter enligt denna taxa erläggs för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftskyldighet. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift för kontroll 3 För kontroll över näringsidkare som säljer vissa receptfria läkemedel tas en avgift ut om 420 kronor per år. för kompletterande kontroll 4 Om bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver normal kontrolltid och normal kontrollverksamhet, ska timavgift tas ut för den kompletterande kontrollen om 840 kr per timme nedlagd handläggningstid. och handläggningstid 5 tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgiftens erläggande.avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö-, bygg- och räddningsnämnden mot faktura. Nedsättning av avgift 7 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas i enskilda fall. 23

27 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Inledande bestämmelse 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- bygg och räddningsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori V-typ3 enligt Strålskyddsinstitutets nomenklatur. Avgifter 3 Årsavgift inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med 1-3 solbäddar kr/år Nedsättning av avgift Varje solbädd utöver tre kr/bädd Tillsynsbesök ( utöver årsbesök)...timersättning Årsavgift betalas i förskott och avser kalenderår. Återkontrollsavgift debiteras i efterhand. 4 Om det finns särskilda skäl, får Miljö- bygg och räddningsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 24

28 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Arjeplogs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (200:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, 2. registrering av anläggning 3. årlig offentlig kontroll 4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 4 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt andra stycket, 14 andra stycket och 18 tredje stycket förordning (200:11) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. (timtaxa) Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften (timtaxan) 1050 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som vare tjänsteman vid miljö-, bygg- och räddningsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 25

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer

BILAGA 1 (Tabell 1-3) Miljötaxan

BILAGA 1 (Tabell 1-3) Miljötaxan Avgifterna gäller från och med 2012-01-01. Avgifterna uppräknas 1 januari varje år med KPI för oktober månad föregående år som basmånad. I händelse av ett negativt index görs ingen justering. Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Oskarshamns kommun. Bilaga 1, TAXOR

Oskarshamns kommun. Bilaga 1, TAXOR 1 Bilaga 1, AXOR De fasta avgifterna baseras på timavgiften multiplicerad med det för varje verksamhetsslag aktuella tillsynsbehovet i timmar enligt principen n = 609 x h. En handläggnings-/besöksavgift

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten

Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för externa tjänster m.m. inom Räddningstjänsten Taxa 2009-09-03 Kommunstyrelsen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-09-23 1 (50) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndagen den 23 september 2013, klockan 13.00 17.15. Ajournering

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Kristianstad kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledande bestämmelser... 3 Taxa enligt miljöbalken... 4 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel... 7 Taxa

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, 95, att gälla fr o m 2004-07-01 Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, 170, 171, att gälla fr o m 2008-02-01 Lokala föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-14, 163 Gäller från och med 2013-01-01 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, meddelade av kommunfullmäktige i Habo den 2005-05-26 47 och kommunfullmäktige

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige i Habo den 25 oktober 2012 86 och Mullsjö den 19 juni 2012 53.

Antagna av kommunfullmäktige i Habo den 25 oktober 2012 86 och Mullsjö den 19 juni 2012 53. Antagna av kommunfullmäktige i Habo den 25 oktober 2012 86 och Mullsjö den 19 juni 2012 53. Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner Box 212, 566 24 Habo Besöksadress: Hovslagaregatan 7A Tfn: 036-442

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2012, 241 Gäller från den 1 januari 2013 INNEHÅLL Blad Taxebestämmelser enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sid 1(18) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25, 50 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för Finspångs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. Blad 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXOR OCH AVGIFTER Fastställda av kommunfullmäktige 2013-09-11, 109 Innehållsförteckning 1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING... 2 1.1 TILLSYN LSO LBE... 2 1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Förslag till Arvode och taxebilaga 2014

Förslag till Arvode och taxebilaga 2014 Förslag till Arvode och taxebilaga 2014 Kommunfullmäktige 2013 11 Kommunstyrelsen 2013 11 Innehållsförteckning Sida Kommunstyrelsen 1 7 Arvodesbilaga 3 6 Kommunstyrelsens taxor 7 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMN Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Arjeplog kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891 1 TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN 2015-01-01 Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra,

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Styrdokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.01) Antagen av kommunfullmäktige, 38 Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige,

Läs mer

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim

PRISLISTA 2015. 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00. 1.2 Timersättning övriga tjänster 555 kr / tim Prislista år 2015 Sida 1 (8) PRISLISTA 2015 1. PERSONAL 1.1 Timersättning utbildning Helgfri mån-fre 07:00-18:00 Övrig tid Pris (exkl moms) 573 kr / tim 861 kr / tim 1.2 Timersättning övriga tjänster 555

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 826:3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-21--22, ändrad 2013-12-19 Timtaxa indexuppräknad

Läs mer