Innehåll. Arbetssätt/Metodik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Arbetssätt/Metodik"

Transkript

1 Innehåll Inledande djupintervju för kompetensinventering: o Utbildningsbakgrund o Yrkeserfarenhet o Individuella förutsättningar: t. ex personlighetsmässiga styrkor och svagheter, familjesituation, ålder, hälsa. o Sociala och kulturella förutsättningar o Personliga motivationsfaktorer Handlingsplan skapas o Alternativa sökvägar o Mål och delmål utifrån kompetensinventeringen Deltagaren genomför MQ, Motivationsanalys o Våra coacher är bl.a. certifierade för SHL:s arbetsmotivationsanalys. Uppdaterad information om aktuellt arbetsmarknadsläge och framtida prognoser o Var finns jobben idag och vilka behov kommer det att finnas framöver? o Hur ser min kompetens ut i förhållande till marknadens krav? o Vad kan jag behöva för att stärka min kompetenskraft på arbetsmarknaden? Ansökningshandlingar: Personligt brev Meritförteckning - E-postadress o Vad ska ansökningshandlingarna innehålla? o Genomgång av befintliga ansökningshandlingar o Utvecklande av nya/komplettering Se och utnyttja egna resurser o Inventering av deltagarens kunskaper/erfarenheter med fokus på innehåll och generaliserbarhet för att tydliggöra kompetenser och dess värde i förhållande till andra yrken. Denna kunskap fungerar som underlag för en ansökan och för att kunna presentera sina meriter på en anställningsintervju. Bygga och utveckla nätverk o Kartläggning av befintligt nätverk. o Aktivt nätverkande online, i bekantskapskretsen, i coachgruppen, föreningsliv och genom företagsbesök. Arbetsintervjuträning o Möjlighet att träna på intervjusituationen o Personlig marknadsföring Arbetssätt/Metodik

2 Varje deltagare ska vid coachningens start ha en djupintervju med sin coach för att tillsammans göra upp en realistisk, preliminär handlingsplan. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som stäms av och uppdateras varje vecka. Handlingsplanen ska innehålla: Vilka resurser individen har Vilka tänkbara sökvägar som finns Vilka insatser som krävs av deltagaren Vad coachen kan hjälpa till med Delmål och mål för att uppnå en varaktig anställning Våra jobbcoacher ska planera, leda och följa upp varje enskild deltagares handlingsplan för att säkerställa en positiv utveckling. Uppföljningen kan ske genom individuell coachning, mindre gruppträffar och via mail och telefon utifrån de förutsättningar som handlingsplanen kräver. För att motverka begränsande förutfattade meningar om okända och alternativa delmål och mål arbetar våra coacher utifrån lösningsfokuserad samtalsmetodik. Genom en kontinuerlig uppföljning ska de ingående momenten som beskrivits under innehåll och upplägg följas upp och samlas i ett slutdokument. När deltagaren slutar ska detta dokument lämnas till deltagarens handläggare på AF tillsammans med den utvärdering av coachningsinsatsen.

3 Hur vi avser att genomföra uppdraget Vi arbetar utifrån att det personliga mötet är grunden i vårt arbetssätt, regelbundna coachningssamtal utifrån deltagarens handlingsplan och kontinuerlig uppföljning. Den personliga rådgivningen utgår från den enskildes situation och förutsättningar och målet är en varaktig anställning. Vi kan erbjuda hjälp med ansökningshandlingar, kunskap om sökvägar, jobbsajter, intervjuträning och kartläggning av kompetenser liksom att dela med oss av våra erfarenheter om arbetsmarknadens villkor. I våra lokaler har vi även möjlighet att samla flera kandidater åt gången för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och utveckla sitt nätverk. Förutom kunskap om arbetsmarknadens villkor har också våra coacher praktisk och teoretisk erfarenhet av den pedagogiska situationen. Genom åren har vi fått stor erfarenhet av rekrytering inom de flesta yrkeskategorier även av specialister och akademiker, inte minst de som har en annan etnisk bakgrund än den svenska. Vi har genom rekryteringsarbetet kännedom om vilka yrkesspecifika kompetenser som krävs inom ett flertal branscher och yrken. Coachning genom RekryteringsByrån Bakgrund Vi på RekryteringsByrån arbetar med rekrytering, omställning och

4 karriärcoachning. Sedan 1985 har vi byggt upp relationer med ett hundratal företag i regionen. Våra erfarenheter från rekryteringsprocessen, både ur de sökandes och företagens perspektiv, ger oss ett gott underlag för att ge individuellt stöd till de som söker arbete. Vi arbetar dagligen med alla de moment som kandidaterna genomgår, med ansökningshandlingar, intervjuer och personlig marknadsföring. Förutom detta har vi som arbetar med coachning också teoretisk och praktisk erfarenhet av pedagogik. Ett brett kontaktnät hos de lokala företagen skapar också goda förutsättningar för att insatserna ska ge gott resultat. Metod Individuell coachning är grunden i vårt arbete och vi vill ha personlig kontakt med deltagarna en gång i veckan. Den personliga rådgivningen utgår från den enskildes situation och förutsättningar och målet är en varaktig anställning. I våra lokaler har vi även möjlighet att samla flera kandidater åt gången för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Praktiska frågor Vi som arbetar på RekryteringsByrån är måna om en trivsam miljö för att skapa bästa möjliga arbetsklimat, för oss och för våra besökare. Våra lokaler är nyrenoverade, rymliga och handikappvänliga och ligger lättillgängligt. Vi har tillgång till fullt utrustat kök där man kan ta en fika och i närområdet har vi lunchservering. Här finns konferensrum, samtalsrum och ett flertal smårum där deltagarna kan låna en dator och skriva ut sina ansökningshandlingar eller informationssökning. Man kan parkera direkt utanför dörren och det är täta bussförbindelser från busshållsplatsen ett stenkast bort. Välkommen till RekryteringsByrån! Lummervägen 5, Halmstad

5 Mitt namn är Sara Cavric och jag arbetar som rekryteringskonsult på RekryteringsByrån sedan mars Jag är beteendevetare och har bland annat läst psykologi och pedagogik vid Högskolan i Halmstad. Genomgående i mina olika yrkesroller har jag valt att arbeta med människor i förändring och har ett genuint intresse för människor och utvecklingsarbete. Innan jag började på RekryteringsByrån arbetade jag på Academedia Eductus där jag var coach i omställningsuppdrag både individuellt och i grupp. Som coach arbetade jag med olika målgrupper; arbetssökande utrikesfödda, ungdomar och äldre. Coachuppdraget bestod i handledning för utformande av ansökningshandlingar, pedagogiskt arbete i sal, administrativt planeringsarbete och dokumentation liksom näringslivskontakter för jobb och praktikplatser. Under denna tid gick jag även Försäkringskassans kurs i arbetsmetoden SASSAM. Detta är en metod för att uppväga hinder mot de möjligheter och resurser sjukskrivna personer har, ett tankesätt att arbeta utifrån som kan tillämpas i flera av livets omställningar. En annan erfarenhet som jag haft mycket nytta av är kursen i Portfoliometodik som jag genomgick vintern Metoden går ut på att identifiera, kartlägga och bekräfta de informella och formella kunskaper som personen besitter och kan fungera som en förstudie till validering av t.ex. invandrares kompetens. Användningsområdena för denna metod är flera, inte minst i utformandet av ansökningar och för att medvetandegöra den sökande om sina kunskaper och erfarenheter. Innan dess arbetade jag på Östergårdsskolan i Halmstad. Där var jag resurslärare för de elever som behövde extra stöd och var samtidigt klassföreståndare och mentor för en sjundeklass. Förutom den pedagogiska utmaningen i att arbeta med de elever som av någon anledning inte fungerade i helklass, så var denna period otroligt givande och rolig. I min roll som mentor hade jag även täta kontakter med föräldrar, och i vissa fall även med de sociala myndigheterna. Under de år jag läst har jag också i perioder arbetat som marknadsförare och utbildare för Entergate AB. Jag arbetade med att utbilda företagets kunder i användningen av mjukvaruprogrammet Survey Maker. Detta innebar också marknadsföring på mässor och utformande av produktblad och hemsida. Jag är sedan 2003 gift med en man från före detta Jugoslavien, vilket inneburit månadslånga resor i Bosnien. Jag har genom detta

6 också på nära håll fått uppleva hur det är att vara invandrare och arbetssökande, erfarenheter som jag har haft stor nytta av i mitt arbete. Idag arbetar jag med alla delar av rekryteringsprocessen från marknadsföring, försäljning, uppdragsanalys, annonsarbete, urval, intervjuer till testning och referenstagning. För våra tester har jag genomgått certifiering i form av SHL:s kurs för analys av personlighet och arbetsmotivation. Mitt namn är Peter Ersson och jag är rekryteringskonsult och vd för RekryteringsByrån. Jag har sedan 1997 drivit egen verksamhet inom rekrytering och karriärrådgivning. Mellan 1997 och fram till 2000 hette vi Rekryterarna AB tills vi år 2000 sålde företaget till Proffice Sverige AB. Där arbetade jag under drygt två års tid tills jag och min kollega valde att starta upp i egen regi. Sedan 2003 har vi hetat RekryteringsByrån. Genom åren som jag varit aktiv inom näringslivet har jag byggt upp ett gediget kontaktnät och gott renommé bland företagen och har nu över 150 kundföretag i regionen. Innan jag började arbeta med rekrytering har jag dock flera års arbete från skola, ungdomsvård och Arbetsförmedling. De första åren efter min utbildning, en fil.kand. i beteendevetenskap, arbetade jag som speciallärare på grundskolan och gick vidare till 12-hem och som utslussare på Solgårdens behandlingshem. Parallellt med mitt arbete har idrotten alltid varit en stor del av mitt liv och som utbildad elitserietränare blev jag även ledare för landslaget i vattenpolo under 5 års tid. Efter tio år inom utbildningsväsendet började jag arbeta som platsförmedlare på Arbetsförmedlingen och genomgick platsförmedlarutbildning. Jag fick sedan en tjänst som samordnare för kundmottagningen och blev sedan biträdande chef och chef för Arbetsförmedlingen i Halmstad startade jag som sagt Rekryterarna AB och har sedan dess haft ett antal omställnings- och coachuppdrag åt bland annat Nordea, Röda Korset, Hallandstrafiken, Försvarsmakten, Länsstyrelsen och som underleverantör åt Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen. Sedan 2007 ingår jag i Spenshults Sjukhus bedömningsteam. Förutom mig består teamet av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och kurator, där jag står för de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna. Jag har också arbetat mycket genom åren med karriärrådgivning, dels i EU-projektform och dels till privatpersoner. Under två år var

7 jag projektansvarig för Internationell Kompetens, ett internationellt EU-projektsamarbete inom SAFEM för att öka möjligheterna för invandrare med högre utbildning att komma ut på arbetsmarknaden. Idag arbetar jag också en hel del med tester som ett komplement i rekryteringsprocessen och har blivit certifierad att genomföra tester av personlighet, motivation och Myers-Briggs Type Indicator. Genom hela mitt yrkesverksamma liv har jag mött människor i förändring, med olika erfarenheter och olika bakgrunder. Årligen genomför jag djupintervjuer och jag tycker fortfarande att jag lär mig något nytt varje gång. Referensuppdrag: Academedia Eductus Syfte och mål Under perioden till var jag anställd som mentor/coach för Academedia Educus. På uppdrag av Arbetsförmedlingen genomförde vi arbetsmarknadsprojekt för att stärka arbetssökandes möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Projekten hette Siktet, Focus, Agens, Start och Delta och målgrupperna för projekten varierade från unga, vuxna, deltidssjukskrivna till invandrare. Kurserna var på heltid, varav halva tiden var lärarledd. Innehåll, upplägg och metodik Genomgående för alla projekten var fokus på de fyra siktena, insikt, åsikt, utsikt och avsikt: Insikt För att beskriva sig själv i ett ansökningsbrev, eller på en anställningsintervju krävs insikt om vem man är och vad som format en och samtidigt ord för detta. Vi diskuterade mycket kring erfarenheter, värderingar och attityder men även ordval och formuleringar för att beskriva sig själv och sina erfarenheter. Åsikt Det är viktigt och bra att ha åsikter men också att ha belägg för sina åsikter och kunna argumentera för dem. Våra åsikter är ofta avgörande för våra val i livet och kan beröra allt från vad man har för tankar kring mig själv, sin kompetens och om arbetsmarknadens villkor. Utsikt Att gå ut och skapa sig en realistisk bild av arbetsmarknaden och dess förutsättningar var en del av innehållet i kursen och kunde

8 vara allt från ett företagsbesök till att intervjua någon inom ett yrke eller en bransch som man ville ha mer kunskap om. Avsik t För att uppnå målet, en varaktig anställning skulle alla deltagare formulera en handlingsplan med delmål och mål. Upplägg Kursen var på heltid, halva tiden var lärarledd och resterande var eget arbete och coachningssamtal. Min roll som mentor innebar gruppundervisning halva tiden och individuell coachning, planering och dokumentation resterande tid. I projekten behandlade vi ämnen som hur man skriver ett ansökningsbrev, kommunikation, intervjuträning, rekryteringsprocessen, värderingar och attityder, självkännedom, självförtroende - självkänsla, konflikthantering, omvärldsanalys, stresshantering och friskvård. Beroende på individernas förutsättningar kunde vi betona vissa moment mer eller mindre men ett tydligt fokus låg på deltagarnas personliga brev och meritförteckning. Vi såg också till att deltagarna under kursen uppdaterade sina cv:n hos AF, hade fungerande adresser och att dessa lades upp på diverse jobbsajter. I den individuella coachningen följde varje coach sina deltagares framsteg utifrån en handlingsplan. Deltagaren fick redovisa vad som hänt sedan sist och vi diskuterade fram hur nästa steg skulle se ut. En stor del av arbetet bestod i att kartlägga och bekräfta deltagarnas tillgångar och motivera dem att agera i rätt riktning. Den individuella coachningen bestod i regelbundna personliga coachningssamtal och genom samtal/mail. Vid kursslut dokumenterade varje coach sina deltagares utveckling och dessa slutdokument överlämnades till respektive handläggare på Arbetsförmedlingen. Metodik De olika målgruppernas förutsättningar vad det gäller t.ex. språklig kompetens och allmänna datakunskaper gjorde att vi som coacher fick vara lyhörda för deltagarnas olika behov av stöd och hjälp. I invandrargrupperna låg tyngdvikten mer på att uttrycka sig i en ansökan och på intervju, att förstå rekryteringsprocessen och de svenska koderna, medan det i ungdomsgrupperna mer kanske handlade om att formulera ett mål, diskutera värderingsfrågor och attityder. Vuxengrupperna var väldigt differentierade och där låg fokus mest på den individuella coachningen och gruppövningarna

9 blev mer en arbetsgrupp för utbyte av erfarenheter och ett diskussionsforum med stort socialt värde för deltagarna. Personella resurser Min erfarenhet av den pedagogiska rollen och specialundervisning var en stor tillgång då arbetet innebar både coachning i grupp och individuellt, vilket krävde ett strukturerat arbetssätt och stor lyhördhet för deltagarnas individuella behov. Jag ansvarade, tillsammans med de övriga coacherna, för planering av kursen. Genom anbudet hade vi fastställt vilka moment som deltagarna skulle genomgå. Samtidigt var det viktigt att ta hänsyn till de olika målgruppernas förutsättningar vad det gäller t.ex. språklig kompetens och allmänna datakunskaper, vi som coacher fick vara lyhörda för deltagarnas olika behov av stöd och hjälp. I invandrargrupperna låg tyngdvikten mer på att uttrycka sig i en ansökan och på en anställningsintervju, att förstå rekryteringsprocessen och de svenska koderna, medan det i ungdomsgrupperna mer handlade om att formulera ett mål, diskutera värderingsfrågor och attityder. Vuxengrupperna var väldigt differentierade och där låg fokus mest på den individuella coachningen och gruppövningarna blev mer en arbetsgrupp för utbyte av erfarenheter och ett diskussionsforum med stort socialt värde för deltagarna. Genomgående i arbetet som coach var det viktigt att arbeta strukturerat, att följa upp och dokumentera varje deltagares utveckling. Då en deltagare slutade hos Academedia Eductus, på grund av kursens slut eller en anställning skickades ett slutdokument till berörd handläggare. Slutdokumentet sammanfattade deltagarens utgångspunkt, utveckling, motivationsgrad och nästa steg. Varje coach hade ansvar för dokumentationen av de deltagare som man coachat, vanligtvis stycken vid varje kursslut. Till AF lämnades också deltagarnas utvärdering av projektet i stort, och av coachernas insatser. Under projektens gång hade jag tät kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare angående deltagarnas utveckling, närvaro och sökandeprocess. Eventuella hinder för coachningen tog vi med deltagaren direkt och om det inte gav effekt sammankallades ett trepartssamtal mellan mig, deltagaren och handläggaren.

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför?

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C vt 2004 Examensarbete 10p 2004-05-25 Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? Författare: Kerstin Mjömark Madeleine Sandgren Handledare:

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer