If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan."

Transkript

1 If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012

2 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett attraktivt mervärde till sina medlemmar, kårer, målgrupper, samarbetsorganisationer och partners som skall bli tydligt och välkänt. Vi kallar vårt mervärde och koncept för Creating Change. Att skapa förändring, stödja förändringsaktörer och bidra till en bättre värld är vårt mål med vår verksamhet. Vi gör det genom scouting och vi gör det som en del av KFUK-KFUM. Scouting hos KFUK-KFUM är mer än vårt fantastiska friluftsliv och vardagsscouting. Vår idé är att göra unga människor redo för livet och för världen, genom scoutverksamhet med rötter både i scoutrörelsen likväl som i KFUM rörelsen. Vi förenar de två bästa organisationerna, har en enormt rik källa att hämta aktiviteter från, ösa engagemang ur och få nätverk igenom. Vi är en del av världens största och äldsta ungdomsverksamhet som gör skillnad för miljoner unga! På så sätt kan vi bedriva scouting med den rätta känslan. Effektmål 1: Creating Change, som ett samlingsnamn för den KFUK-KFUM profil som scoutförbundet ska ha, skall genomsyra förbundets arbete, sätta prägel på förbundets kärna och fungera identitetsskapande för KFUK-KFUM scouter enligt devisen: Du kan vara med och förändra världen genom scouting med Den rätta känslan. implementerar en grafisk profil som tydligt förmedlar mervärde vilket syns i kommunikationskanaler och stärker medlemmarnas identitet och verksamhet skickar ut ungdomar på internationella och nationella events och mötesplatser inom KFUM, YWCA och YMCA har egna arrangemang har en tydlig prägel och koppling till Creating Change har tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 2: Creating Change skall på sikt vara en del av det gemensamma aktivitetsarbetet inom KFUK-KFUMrörelsen i Sverige sprider konceptet kring mervärde och profilering som antas av hela KFUK-KFUM rörelsen som ett sätt att förklara och förtydliga vad verksamhet inom KFUM kan handla om är med och implementerar att YMCA världsfestival 2014 i Umeå använder Creating Change som en del av deras programverksamhet Effektmål 3: Creating Change skall generera intäkter från extern finansiering genom projekt med målet att utveckla och stärka förbundets mervärde som scoutorganisation och med målet att stärka den gemensamma KFUM rörelsens identitet och värderingar. söker projektmedel för projekt som syftar till att stärka förbundets program- och utvecklingsverksamhet. söker medel från stödjande organisationer och företag för att utveckla och förtydliga Creating Change som identitetsskapande verksamhet Creating Change ger aktiviter och möjligheter för scouter, föreninga, kårer, distrikt samt nätverk inom KFUK-KFUM kring teman som fokuserar hållbar utveckling, jämställdhet och demokrati, internationell solidaritet och existentiella frågor kring livet. Vill du vara med genom din scoutverksamhet och förändra världen tillsammans med oss? Bli en changemaker!

3 Programutveckling Vårt programmaterial ska inspireras av Creating Change!, ta utgångspunkt i målspåren för scoutprogrammet och förtydliga den fördjupning inom samhällsengagemang, miljöengagemang, existentiella frågor och internationell solidaritet som vi tror att barn och unga av idag behöver och söker och som återfinns inom KFUK-KFUM rörelsen nationellt och internationellt. Vårt engagemang som scouter kring dessa frågor blir vårt stärkande bidrag in i den gemensamma scoutriksorganisationen likväl som in i den gemensamma KFUM rörelsen. Program- och aktivitetsutvecklingen ska vara levande, ständigt utvecklande och generera mer verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar under åren som kommer. Scoutförbundet skall arbeta med interaktiv kommunikation, sociala medier, aktivitetsbank och en egen programportal för att sprida information till medlemmar om program. Effektmål 4 : Erbjuda våra medlemmar ett KFUK-KFUM scout programmaterial som kompletterar det ordinarie förbundsgemensamma scoutprogrammet på ett modernt och interaktivt sätt. tar fram aktiviteter och programkoncept inom ramen för Creating Change som utgår från och kompletterar nuvarande scoutprogram ger kårerna information om vårt erbjudande och aktiviter: skriftligt, muntligt och i övriga kommunikationskanaler. marknadsför programportalen på webben lägger månadsvis upp nya aktiviter, erbjudanden och programpunkter annonseras och läggs upp på vår webbsida. engagerar medlemmar i programutvecklingen och kommunikationen av programarbetet arbetar för ett årligt ökande intresse av och deltagande på våra arrangemang stöttar utveckling av utmanar- och roververksamhet på regional och nationell nivå Påverkan Vi vill öka vårt förbunds politiska agerande kring barn- och ungdomsrättsliga frågor och höja rösten för frågor som rör ungas livsvillkor och framtid. Men framförallt så vill vi att unga själva ska kunna höja sina egna röster och öka sitt inflytande i samhället. För att nå dit behöver vi uppmärksamma dem på sina rättigheter och skapa metoder för dem att utöva dessa. Ungas goda initiativ för förändring och påverkan ska uppmärksammas av förbundet och deras goda initiativ ska även kommuniceras ut externt. skall vara en organization där det är en självklarhet att ungas roster skall höras så väl internt som i samhället som vi verkar i. Effektmål 5: möjliggör för unga ett ökat inflytande såväl internt som i samhället i övrigt engagerar ungdomar att göra sina röster hörda genom stöd och arrangemang från förbundet erbjuder mötesplatser och forum för unga att göra sina röster hörda i frågor som berör dem ha tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 6: ska ge unga en röst kring frågor som rör deras livsvillkor och framtid presenterar tydliga värderingar i frågor som berör barn och ungas livsvillkor och framtidsutsikter kommunicerar värdering kring barn och unga i sina kommunikationskanaler använder kommunikationsstrategi för påverkan via sociala medier samarbetar med andra organisationer som arbetar med påverkan kring frågor som ligger nära scoutförbundets värderingar för att arbeta med opinion Om man inte tror man kan påverka har man aldrig sovit i ett rum tillsammans med en mygga

4 Projekt KFUK-KFUM scoutförbund vill driva en del av sin verksamhet i projekt som kan hjälpa oss att utveckla vår kärnverksamhet och som kan hjälpa oss att profilera oss som en rörelse som arbetar för att skapa en meningsfull framtid och fritid för barn och unga och inte minst för våra vuxna ledare. Våra projekt kommer genomföras i den mån vi får in externa medel från finansieringsfonder. Effektmål 7: att förbundet söker finansiering för projekt som stärker verksamhetens kärnvärde Creating Change samt möjliggör för medlemmarna att söka medel för egna projekt genomför minst 6 projektansökningar per år ger lokala initiativ administrativt projektstöd från förbundet för projekt som ligger i linje med Creating Change. Internationella mötesplatser WOSM, WAGGGS, YMCA och YWCA är de fyra stora världsorganisationer som vi är en del av. Vi har en unik internationell gemenskap med mängder av projekt och arbeten för att göra skillnad för barn och ungdomar och deras framtid. Vi har möjlighet att finnas på världskonferenser, europeiska sammanhang och kurser och träffar i en hel värld. Vi har också möjligheter att ge kunskap om hur det är att leva i Sverige, i den demokrati, i jämställdhet och frihet, till de länder som inte har den möjligheten ännu. Genom att utveckla vårt internationella kontaktnät och sprida det till våra kårer och medlemmar så tror vi att vår del av scoutrörelsen kommer få en hel del tillbaka. Vi kan också ge av våra erfarenheter tillbaka till våra scoutkompisar i Sverige. Vi vill ta våra scouter ut i världen och världen tillbaka in i våra scouters kårer. Effektmål 8: KFUK-KFUM scout möjliggör för unga scouter att ta del av YWCA, YMCA och scouting genom internationella upplevelser som de kan ta med sig hem till sitt lokala likväl som nationella sammanhang tillhandahåller minst 2 internationella arrangemang för unga medlemmar ger minst 30 unga medlemmar möjligheten att åka på internationella events varje år präglar programutbud av internationella möjligheter och profilering ger ut nyhetsbrev med internationella erbjudanden med minst 500 läsare 2012 och ständigt ökande erbjuder kårer möjlighet att delta på internationella och nationella kampanjer YMCA World Challenge, 2012 HOOP SPRINGS ETERNAL Lördagen den 13 oktober 2012 har den globala YMCA-rörelsen som mål att samla 5 miljoner människor som berättar historien om YMCA. En dag att visa såväl Sverige som världen hur vi inom rörelsen stärker unga och förändrar våra samhällen genom kultur, sport, utbildning, utbytesprogram, scouting och med många andra verktyg. Det är en dag för oss att knyta an till den stora globala rörelsen och se hur vi tillsammans i den kan skapa förändring för unga. Arrangemang Våra arrangemang skall präglas av våra värderingar och förändringsvilja. ger under kommande år arrangemang som fördjupar organisationsidentitet, ger kunskaper kring hållbar utveckling och knyter fler internationella kontakter och verkar för att skapa fler förändringsaktörer för en bättre värld. Arrangemangen ska vara öppna för alla. Arrangemangen har krav på sig att bära sin egen finansiering. Intäkter för arrangemangen skall bekosta både planering och genomförande. Effektmål 9: KFUK-KFUM scout genomför och deltar vid arrangemang som stärker våra medlemmar och förbundets värdegrunder, mervärde och gemenskaper samt vid centralt arrangerade arrangemang ge deltagare verktyg och personlig utveckling för att kunna stärkas i sin roll som ledare, scout och medlem.

5 har minst 3 djurhajker som genomförs varje år genomför djurhajkerna har minst 75% av sina platser fyllda genomför ledarhelgen varje år stödjer kårers deltagande i nationella kampanjer informerar om arrangemang från scoutrörelsen och KFUK-KFUM rörelsen och från andra organisationer som vi samverkar med Djurhajker Bäverhajk, Lohajk och Warghajk arrangeras under Hajkerna är öppna för alla medlemmar över 16 år och för medlemmar från alla scoutförbund och från KFUM rörelsen. Djurhajkerna erbjuder möjligheter att utvecklas i sitt personliga ledarskap, få en gemenskap som utvecklar och stärker deltagaren och en naturupplevelse utöver det vanliga där ett avancerat friluftsliv utmanar deltagarna på olika sätt planeras en ytterligare utveckling av djurhajker och hoppas öka antalet deltagare för varje år. Ledarhelg GLÖD Under 2011 genomfördes den första ledarhelgen på Brevik med fokus på att ge ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ny inspiration, nya nätverk och utveckling som ledare. I oktober 2012 genomför vi en ny ledarhelg för förbundets ledare med ett program anpassat till de behov som ledare har av ny inspiration, kunskaper om hållbar utveckling och i att vässa sina färdigheter som ledare genomförs helgen oktober genomförs helgen oktober. Scoutforum Scouterna erbjuder varje år ett scoutforum där KFUK-KFUM scoutförbund vill vara på plats för att delta i utveckling av scoutverksamhet, visa upp sin verksamhet och nätverka med andra scouter från alla förbund och organisationer. Tillsammans utvecklar vi scoutrörelsen i Sverige! European YMCA Youth Workers Camp i Tyskland 4-12 augusti 2012 YMCA i Tyskland bjuder för andra året in till ett läger för youth workers i Europa. Youth yorkers är alla vi ideella eller anställda som arbetar för och med unga människor på olika sätt. På lägret får ni möjlighet att träffa andra som gör liknande saker som ni, ni får byta erfarenheter och metoder och lära er mer om hur YMCA fungerar i Europa. Vi har möjlighet att skicka två deltagare år och två ledare. Lägret har fått EU stöd vilket gör att ni bara behöver betala 30% av kostnaderna för resan. Notera om du vill åka som deltagare eller ledare. Som ledare har du även möjlighet att delta i ett planeringsmöte i Michelstadt april. YMCA Festivaler We will make it happen! Inom YMCA och YWCA rörelsen är festivaler ett för unga fantastiskt sätt att träffas och lära sig mer om varandra och sig själv men kanske framför allt för att ha roligt! Det är ett utmärkt sätt för rörelsen också att visa upp sig och arbeta för synlighet och utveckling av vår verksamhet kommer en YMCA Europe festival att äga rum i Prag och KFUM rörelsen i Sverige kommer att delta vid den och i stor utsträckning också vara delaktiga i planering och genomförande av den. Våra scouter har tidigare varit med på Pragfestivalen och uppskattat det mycket. Därför vill förbundet arrangera så att scouter från hela vårt land kommer att åka med i den delegation av KFUM:are som kommer åka från Sverige. Effektmål 10: KFUK-KFUM scout ska vara medverkande vid European YMCA Festival i prag med minst 150 scouter har del av delegationen till YMCA europe festival med 100 deltagare är delaktiga i planneringen av festivalen som en del av vårt projekt inför 2014

6 2014 kommer en YMCA World festival att äga rum i Umeå där KFUM kommer stå värd för ett läger med ett trähustema. Världsfestivalen inom YMCA är den första i sitt slag och vi är med i det pionjärsprojektet. Till vår del av projektet bjuds alla scouter i Sverige och norden att vara med och arrangera ett fantastiskt utmanande läger ett par meter upp i luften. Trähuskojer och poinjärverksamhet kommer vara ett tema för lägerkonstruktionen. Det är stora verksamheter inom YMCA Europe och något som vi tror skulle attrahera många scouter till att närvara. Det andra temat för lägret är milleniemålen för global utveckling. Dessa kommer ge deltagarna möjligheter att se hur de kan påverka och ta ansvar för en värld som behöver nästa generation mer än någonsin. Effektmål 11: är aktiva i arbetet med att förbereda och genomföra den första världsfestivalen för YCMA i Umeå 2014 är aktiva i styrgrupp och i departement med utveckling och gemomförande av YMCA festival i Umeå 2014 verkar för en synkronisering av nationella jamboreer och YMCA world festival i Umeå vad gäller tidpunkter och programutveckling för scoutlägret arbetar genom en styrgrupp/läko med plannering och genomförande av scoutläger som en del av YMCA World Festival har kontakter med andra KFUK-KFUM scouter från andra länder i planeringen och i genomförandet av festivalen 2014 verkar för att Getting Together-projektet är en del av den planerade internationella ungdomskonferensen 2014 II. Tillväxt och modernisering I en framtid kommer att vara mycket annorlunda än vad det är vid utgångspunkten för den här verksamhetsplanen. Förbundet kommer arbeta så väl med utveckling av sin verksamhetsinriktning som med själva strukturen för organisationen och många förändringar kommer komma tillstånd som en konsekvens av detta. Vid förbundsmötet i januari 2012 beslutade medlemmarna att vårt statsbidrag tillika stödet för kårutveckling och medlemmar för deras grundscouting skulle läggas över i den nya riksorganisationen Scouterna från och med 1 januari Det innebär stora ekonomiska förändringar i våra förutsättningar att bedriva den verksamhet som vi gör idag. Trots minskade intäkter från statliga bidrag ser förbundet en framtid som blir ljus med spännande erbjudanden och möjligheter för medlemmar som vill engagera sig för en bättre värld, internationell solidaritet med fler än bara scouter och ett ställningstagande för barn- och ungas rättigheter i samhället! Därför är fortfarande målet utveckling och tillväxt för scoutförbundet, men med behov av nya finansieringsmöjligheter och en modernisering av organisationen genom samverkan med andra. Medlemsutveckling Även i fortsättningen, trots förändringar i medlemsstruktur, kommer satsa på att vårt medlemsantal ska växa. Under 2012 gör vi det med en egen konsulentorganisation och från och med 2013 via nya kanaler och samarbeten. Våra konsulenter ska under 2012 fokusera stöd till kårer för rekrytering av nya scouter, behålla dem vi har och att utveckla kårerna via Attraktiva scoutkårer så att de blir tydligare och får ett stabilt ledarskap. Scoutkårerna ska växa och för att möjliggöra detta behövs ofta stöd av konsulent. Nystartning av scouting i storföreningar kommer vara prioriterat under perioden Effektmål 12: under 2012 ska förbundet ombesörja att kårer ska ha tillgång till ett konsulentstöd och erbjuda kårerna kvalitativt kanslistöd och kårerna skall få relevanta verktyg för att kunna växa

7 under 2012 tillhandahålla konsulentstöd i samabete med andra scoutorganisationer och KFUM föreningar Effektmål 13: KFUK-KFUM scout växer med antal medlemmar på sikt, både kårer och enskilda deltar i våra aktiviterer och vill vara en del av Creating Change förbereder för att riksorganisationen Scouterna tar över konsulentstödverksamheten vid årsskiftet inspirerar och stödjer storföreningar i att starta ny scoutverksamhet deltar aktivt i och utveckla Scouternas rekryteringskampanj Alla skall få frågan deltar aktivt i och utveckla KFUMs rekryteringskampanj Vad ska jag göra Effektmål 14: i och med den nya riksorganisationen för scouterna utvecklar förbundet sin verksamhet som scouting med en KFUK-KFUM profil med tydligare koppling till KFUM organisationen, dess verksamhet och värdegrund samt erbjuder fler kårer och enskilda medlemmar ett intressant och attraktivt medlemsskap utvecklar verksamhet i ett årligen ökande antal KFUK-KFUM föreningar med scoutverksamhet inspirera och stödja scoutkårer att bli medlemmar i vår organisation under året hitta nya medlems- och verksamhetsformer för direktengagemang i KFUK-KFUM Kårutveckling och inspiration Våra scoutkårer ska vara attraktiva och få möjlighet att hitta sin GLÖD, engagemang och att utvecklas till modern och samtidsrelevant barn och ungdomsverksamhet. Det skall vara enkelt att vara scout och eftertraktat att vara med i en KFUK-KFUM scoutkår. Kårernas utveckling är centralt för att stärka scoutverksamheten. Kårerna behöver stärkas i sitt ledarskap för långsiktig tillväxt samt hitta vägar framåt för att bli attraktiva för blivande scouter. Satsningen på den av förbundet initierade utbildningstrappan Attraktiva scoutkårer, som också Scouterna använder, kommer att fortsätta. Ett nätverk av ideella inspiratörer byggs upp för att erbjuda stöd, inspiration och mentorsskap för kårer och ledare. Vid den nya scoutorganisationens start 2013 tillfaller ansvaret för kårutveckling på Scouterna riksorganisation. KFUK- KFUM scoutförbund fortsätter arbtee med inspiration och ideella nätverk och verkar för kontakt med kårer via den nya konsulentorganisationen. Effektmål 15: Våra kårer och medlemmar har ett stöd genom ideella inspiratörer och nätverk för utveckling av sin profil och dess verksamhet, under 2012 så väl som under 2013 tar fram nätverk för ideellt mentorskap och som ideellt stöd för kårer, s.k. inspirationsteam skapar mötesplatser för ideellt inspirationsnätverk och mentorskap skapar nätverk för medlemmar som möjliggör samarbeten med storföreningar inom KFUM för scouter Effektmål 16: under 2012 ha en kvalitativ stödorganisation för kårutveckling sprider workshopskoncepten Attraktiv scoutkår under 2012 ser till att konsulentstödet håller god kvalitet och utvärderas och utbildas regelbundet arbetar i nära samarbete med andra scoutorganisationer för att se till att kvaliteten på konsulentstödet bland annat säkerställs genom scoutgemensam metodutveckling, kompetensutveckling och i vissa delar arbetsledning.

8 Medlemsvård viktigaste resurs och målgrupp är dess medlemmar. Det är viktigt att våra medlemmar får en god service och god information om hur de själva kan administera sin verksamhet för att nå bästa resultat och möjliggöra för mer scouting med våra unga. En del av medlemsvården går 2013 över till den nya scoutorganisationen och en del stannar kvar inom förbundet. Det viktigaste är att förbundet arbetar för att underlätta förändringarna för våra kårer och att även i framtiden finnas som ett stöd för den verksamhet som våra kårer och medlemmar bedriver. Effektmål 17: Förbundet ska under 2012 tillhandahålla lättillgänglig och relevant service till kårer samt de verktyg som de behöver för att kunna bedriva kvalitativ kårverksamhet såväl lokalt- som på distriktsnivå med Den rätta känslan. Effektmål 18: kårerna har god kunskap om den nya scoutorganisationen och anslutning till den kommuniceras till medlemmar genom samtliga mediekanaler och genom personlig kontakt med kårledning och distriktsorganisationer Effektmål 19: i en ny organisation skall det vara attraktivt att höra av sig till för inspiration och stöd för utveckling av kårverksamhet med KFUK-KFUM profil Effektmål 20: förbundet skall arbeta aktivt med att söka upp medlemmar och kårer för att få in information om deras behov samt för att kunna erbjuda rätt verksamhet och rätt möjligheter arbetar på vår vi-känsla så att medlemmen känner en trygghet och en samhörighet med vår nationella organisation arrangerar specialförbundsgemensamt förbundsmöte 2012 och 2013 och se till att det blir attraktivt att åka. ge information och finnas tillgänglig via olika kommunikationskanaler för frågor och svar som stöd inför den nya scoutorganisationen och dess förändringar ser till att vi har arrangemangsstöd på nätet till kårer, utbildningsnätverk och distrikt utvecklar och implementera välkomstpaket till nya kårer och nya medlemmar tar fram en handbok till stöd för administration och kårledning skickar ut enkäter och bedriva uppsökande verksamhet till kårer och medlemmar Verksamhetsutveckling Det finns stora möjligheter att utveckla scouting. KFUK-KFUM tillhörigheten ger oss möjliga samarbetspartners inom en mängd olika ungdomsverksamheter. Att utforska dessa kommer att vara ett fortsatt fokus framöver. Scoutmetoder är och kan bli ännu mer attraktiv även för andra utanför den traditionella scoutingen och att skapa nya former för scouting i samarbete med andra inom KFUM-rörelsen kan vara en viktig väg framåt för att nå nya målgrupper och att utveckla scoutingen. Förbundet kommer arbeta med förankring och kommunikation av verksamhetsutvecklingen och se till att pilotprojekt genomföras tillsammans med utvalda kårer och referenspersoner. Förbundet kommer arbeta med olika former av media för att ge våra medlemmar stöd och inspiration i sin verksamhet om vår identitet, möjligheter och värderingar som scouter och KFUK-KFUM:are. Materialen kommer att kunna användas av kårer och ledare ända in i patrullverksamheten och ut till distriktsstyrelsen. Effektmål 21: Scoutingens plats inom KFUK-KFUM-rörelsen skall stärkas, förtydligas och moderniseras. Effektmål 22: KFUK-KFUM scouting skall ha en tydlig verksamhet och vara en tydlig samverkanspart inom så väl Scouterna som KFUK-KFUM rörelsen Effektmål 23: bedriver verksamhet där mångfald, existentiellt perspektiv, högkvalitativ scouting och rikt friluftsliv är självklarheter likväl som ett arbete med sociala, ekologiska och barn- och ungdomsrättsliga frågor är naturliga för verksamheten.

9 erbjuder en plattform för olika religiösa organisationer att starta scoutverksamhet etablerar oss via KFUM samverkan i mångkulturella områden Arbetar med ensamkommande flyktingbarn och deras möjligheter att etablera sig i samhället tillsammans med KFUM föreningar startar upp internationella utbyten för scoutverksamhet med YWCA och YMCA runt om i världen samt söka medel för de samma Utvecklar djurhajkernas koncept och stärka upp den ideella strukturen kring dem Utvecklar, uppmuntra och initiera nya verksamhetsformer för som berikar scoutverksamhet generellt Verkar för att KFUK-KFUM scouting finns välrepresenterad inom riksorganisationen Scouterna, så väl på riksnivå som på regionalnivå, genom medverkan i arbetsgrupper, utvecklingsprojekt och övrig samverkan kring scoutverksamhet. Utbildning och ledarskap Inom vill vi jobba för att stärka de ledare som vi har genom att erbjuda utbildning och fortbildning som stärker dem i deras ledarroll och som personer. Ledare inom ska om de vill ha tillgång till kvalitetssäker utbildning som är uppdaterad och relevant. Utbildningarna ska vara inspirerande och roliga såväl som motiverande och lockande. I samarbete med Scouternas Ledarskapsakademi vill vi se till att alla utbildningar som hålls följer det förbundsgemensamma ramverket. Vi vill se till att de utbildningar som hålls utöver detta har en KFUM-KFUM profil med hjälp av kompletterande moduler till den fastställda förbundsgemensamma utbildningen. Våra utbildare ska ha tillgång till plattformar där de kan kommunicera och samverka på ett effektivt sätt för att förstärka både utbildningen och mervärdet i att vara KFUK- KFUM ansluten. Det skall vara enkelt att få information om scoutförbundets utbildningar och lätt att få tag på utbildare till eftersökta kurser. Effektmål 24: Ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ska ha tillgång till kvalitetssäkrad utbildning, som är uppdaterad och relevant. Utbildningen skall vara rolig, inspirerande, motiverande och lockande. arbetar för att vi inom får fler ackrediterade utbildare Ser till att alla ledare erbjuds utbildning oberoende av geografi inom förbundet utvecklar kompletterande utbildningsmoduler för vår profil inom ramen för Scouternas utbildingsramverk utvecklar röda tråden med en förbundsprofilerad grundläggande scoutledarutbildning. gör information enkelt tillgänglig om hur när och var man som ledare inom kan utbilda sig, så väl inom Scouterna, KFUM och andra organisationer ska finnas lättillgänglig. stimulerar ett socialt nätverk för de utbildare som vi har i förbundet och uppmuntra till utveckling, samverkan med andra organisationer och mentorsskap. Intern och extern kommunikation 2012 lanseras förbundets nya hemsida och i och med det en helt ny utgångspunkt för kommunikation inom KFUK- KFUMs scoutförbund. Den nya hemsidan baseras på KFUK-KFUM wordpress plattform. Kårer och föreningar får under året erbjudande att själva ta fram en ny hemsida i samma plattform. Den nya hemsidan ska vara uppdaterad och full av inspirerande information både för våra medlemmar och potentiella medlemmar samt för andra externa intressenter. Hemsidan ska liksom allt annat material tydligt kommunicera de mervärden som finns inom KFUK-KFUMs scoutförbund.

10 Kommunikationen ska fungera som en stödfunktion för de andra områdena inom scoutförbundet. Effektmål 25: den interna kommunikationen skall vara tydlig, KFUK-KFUM präglad och lättillgänglig för alla medlemmar och stärka den interna stoltheten att vara en del av vår verksamhet Effektmål 26: den externa kommunikationen skall skapa nyfikenhet inför s verksamhet och stärka förbundets synlighet utvecklar s image och profil kommunicerar aktivt mervärdet i att vara KFUK-KFUM scout till medlemmarna ger fräsch och relevant information som är målgruppsanpassad fortsätter utveckla vår nya hemsida och hålla den uppdaterad och intressant för målgrupperna stöttar kårer att starta upp nya hemsidor i förbundets nya webbplattform Wordpress stöttar kårer med att använda grafiskt profilmaterial tar fram profilmaterial för att stärka KFUK-KFUM scout identitet har årligen ökat antal följare i sociala medier och antal besökare på våra hemsidor Insamling Sedan ett par år tillbaka har scoutförbundet fonder som man samlar in medel till; 2000 fonden och KFUMs 90 konto. Förbundet behöver arbeta mer med marknadsföring för att få dessa att generera mer medel. Det är viktigt att kunna samla medel i fonder så att vi kan stödja ungars sociala entreprenörskap och internationella engagemang samt verka för att möjliggöra ungas förändringsprojekt. Effektmål 27: KFUK-KFUM scout ska vara en organisation som har en finansiering som delvis bygger på insamling till sin verksamhet, särskilt till projekt som stärker ungas aktörsskap och ungas internationella engagemang marknadsför KFUMs insamling Bli möjliggörare sätter igång insamling via skattedeklarationen samlar in till Internationell resefond samlar in till 2000 fonden tar fram en strategi för insamling och ekonomisk utveckling för arbetar med fundraising och tar via samarbeten in externa medel för finansiering av scoutförbundets stabsfunktioner och utvecklingsarbete III. Ledning och organisation En framtida KFUK-KFUM scoutorganisation Tillsammans med de två rörelser som scoutförbundet är en del utav kommer en ny framtid att skapas inom de närmsta åren. Vi befinner oss i en dynamisk tid med mycket strukturella förändringar kring vår organisation, men också förändring i vårt sätt att samarbeta och samverka med andra. I hela den civila sektorn är samarbete idag populärt. Många organisationer ser att det är genom samverkan med andra som vi blir bättre och tydligare och inte minst kraftfullare som aktörer för barn och unga. Vårt scoutförbund har hela tiden varit på framkant kring samverkansfrågor. Därför är det lätt att tycka att vår tid är nu.

11 Organisationsförändring Det står klart att de kommande åren kommer innebära en del organisationsförändringar. Det viktigaste för oss är att se till och säkerställa att det kommer vara möjligt, roligt och utvecklande att även i framtiden vara KFUK-KFUM scout där det är en självklarhet att vi är en del av en riksorganisation som heter Scouterna och en annan riksorganisation som heter KFUM. Våra medlemmar har möjligheter att få mer verksamhet och många spännande internationella, sociala och möjligheter genom sitt dubbla tillhörande. För att klara det behöver vi göra utredningar och analyser så att den väg vi vandrar i framtiden är den som bäst kan se till att våra medlemmar både kan utvecklas och känna gemenskap som scouter men också få det extra tillivs och ta del av den gemenskap och värdegrund som erbjuds inom KFUM rörelsen, lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Effektmål 28: KFUK-KFUM scoutförbund ska vara en drivande kraft i såväl samverkansarbetet med KFUM rörelsens som med Scouterna där målet är att finna optimala lösningar för att kunna ge våra medlemmar bra medlemsservice, möjlighet till utveckling och utbildning samt tydlig verksamhet och många mötesplatser för att berikas som KFUK-KFUM scouter skapar goda förutsättningar för samverkan på lokal, regional och nationell nivå inom den nya riksorganisationen Scouterna, med samtliga scoutorganisationer aktivt deltar i arbetet med att förfina och utveckla den nya scoutorganisationen så att gemensamma likväl som särintressen tas till vara för att bereda mångfald inom scoutrörelsen samverkar med övriga specialförbund och riksorganisation inom KFUM för en effektiv struktur och moderniserad organisering av rörelsen som garanterar ekonomisk och resursmässig stabilitet och möjliggör utveckling och god medlemsservice. genomför en distriktsöversyn för att stödja distrikt i organisatorisk förändring under gör en översyn av förbundets stadgar och inkommer med förslag på stadgeförändringar till FM 2013 Ledning De senaste årens organisationsfrågor kommer att ställa krav på scoutförbundets sätt att organisera sin ledning och ekonomiska styrning av förbundet. Under kommande år kommer det att behövas göras utredningar för att se hur vi i framtiden skall organisera vår scoutverksamhet och hur vi skall leda de beslut som medlemmar fattar. En hel del samverkan med både Scouterna och KFUM kommer att innebära behov av att se över hur vi företräder och hur vi fattar beslut. Därför är det svårt att säga hur de närmaste åren kommer att se ut, men tydligt att ge uppdraget att scoutstyrelsen behöver arbeta med frågan om hur och genom vilka vägar man skall besluta, styra och leda organisationen i framtiden. Effektmål 29: KFUK-KFUM scout ska ha en effektiv ledning och ekonomisk styrning av sin verksamhet samt ha god representation i ledande organ med kompetens i fokus genomför utredningar kring medlemmarnas demokratiska inflytande över scoutförbundet, nya riksorgansiationen Scouterna och påverkan inom KFUM ser över scoutförbundets egna ledningsstruktur med styrelse, utskott och högsta ledning engagerar fler ideella i arbetsgrupper och utskott för att skapa glöd och engagemang i organisationen. ser till att ideella får ett gott bemötande och det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag av ledningen tar fram en ekonomisk strategi för de kommande 5 åren för scoutförbundets utveckling och verksamhet

12 Anläggningar Effektmål 30: KFUK-KFUM scoutförbund skall se till att våra anläggningar kan överlämnas till nästa ägare på ett korrekt sätt samt se till att de under den tid som de är våra underhålls så att värdet inte nämnvärt påverkas negativt avyttra samtliga av våra fastighetstillgångar underhålla anläggningarna Almanackan har sedan många decennier tillbaka producerat och sålt vår KFUK-KFUM scouternas almanacka. Det är en betydande del av scoutförbundets ekonomi. Det är en försäljning som möjliggör annan verksamhet för våra medlemmar. Vinsten är idag 24% av omsättningen vilket gör vår produkt till en värdefull sådan. Inför framtiden står i utmaningen att öka vinsten till verksamheten och öka försäljningen av almanackan för attt kunna bedriva den verksamhet som organistionen behöver för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet. Därför går också almanackan in i en fas av stark utveckling som ska präglas av nytänk, kreativitet, finansiell strategi och tillväxt. Effektmål 31: Almanackan ökar i upplaga varje år års försäljning når 2011 års nivå. Alma 2014 ökar ytterligare i upplaga. Effektmål 32: Försäljningen av almanackan håller god kvalitet samt är effektiv och når våra olika målgrupper genom försäljningskanaler så som scoutkårer, KFUK-KFUM föreningar, bokhandlare och grossister samt via nätförsäljning. konceptutvecklar almanackan som enskild produkt tar fram enkla distributions- och försäljningsmöjligheter för scoutkårer och föreningar ökar antal scoutkårer och föreningar som säljer almanackan varje år har samarbetspartners för försäljning Effektmål 33: Scoutförbundet tar fram kringprodukter runt almanackan som inte konkurrerar utan stärker almanackan som varumärke och ökar kännedomen och efterfrågan på våra produkter konceptutvecklar produkter som stärker varumärket kring almanackan och som säljs tillsammans med den ökar synligheten för almanackan har tydligt informationsmaterial om almanackan till våra kunder och försäljare

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( )

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( ) KFUK-KFUMs scoutförbund örbundsmöte und den 16-18 april 2010 Verksamhetsplan 2010-2011 (2012-2013) Inledning Var vill du att scoutförbundet ska vara 2015? Nu när du sitter med Scoutstyrelsens förslag till

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand.

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Hej! Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Vi som har arbetat med det här utkastet hoppas att din läsning kommer att bli spännande och intressant att det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för

Vision för år 2015 och inriktningsplan för Antagen av förbundsstämman den 8 oktober 2011 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2012 2013 Vision År 2015 är Civilförsvarsförbundet en väl känd kompetensutvecklare och samordnare av frivilligt

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

BUs frågor med FS svar

BUs frågor med FS svar BUs frågor med FS svar Motion 5 Tillsättande av demokratigrupp BU undrar vilken nivå som demokratiarbetet ska inrikta sig mot, kår- distrikt eller förbundsnivå? Demokratiarbete bör riktas mot alla grupperingar

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet 2017-04-22 Syf te & Agenda med dagens pass Introduktion till besluten avseende Äventyr & kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet från Demokratijamboree

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer Mina mail så hade jag mycker t KUN 2010-08-12, p 8 KUN 2010/373 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/374 Handläggare: Allan Axelsson Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Programutveckling Body. Mind. Spirit. Creating Change Utbildning och ledarskap Utbildningsutskottet Utbildningsgrupp för tjänstemän KFUK-KFUMs

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Presentation av kandidaterna: Ordförande Martin Björgell Nyval 2 år Bunkeflo scoutkår Ordförande Josefine Larsson Nyval 2 år Borås scoutkår IC Thomas

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Arbets- och utbildningsplan för 2007

Arbets- och utbildningsplan för 2007 Arbets- och utbildningsplan för 2007 Magiska ögonblick. De där stunderna som bara kommer och som känns i hela kroppen. Det gäller att vara redo och ta tillvara på tillfället för man vet aldrig när det

Läs mer

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål Samverkansavtal Detta avtal ingås med anledning av att equmenia och Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer och samverkan mellan equmenia och Scouterna Riksorganisationen.

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer