If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan."

Transkript

1 If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012

2 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett attraktivt mervärde till sina medlemmar, kårer, målgrupper, samarbetsorganisationer och partners som skall bli tydligt och välkänt. Vi kallar vårt mervärde och koncept för Creating Change. Att skapa förändring, stödja förändringsaktörer och bidra till en bättre värld är vårt mål med vår verksamhet. Vi gör det genom scouting och vi gör det som en del av KFUK-KFUM. Scouting hos KFUK-KFUM är mer än vårt fantastiska friluftsliv och vardagsscouting. Vår idé är att göra unga människor redo för livet och för världen, genom scoutverksamhet med rötter både i scoutrörelsen likväl som i KFUM rörelsen. Vi förenar de två bästa organisationerna, har en enormt rik källa att hämta aktiviteter från, ösa engagemang ur och få nätverk igenom. Vi är en del av världens största och äldsta ungdomsverksamhet som gör skillnad för miljoner unga! På så sätt kan vi bedriva scouting med den rätta känslan. Effektmål 1: Creating Change, som ett samlingsnamn för den KFUK-KFUM profil som scoutförbundet ska ha, skall genomsyra förbundets arbete, sätta prägel på förbundets kärna och fungera identitetsskapande för KFUK-KFUM scouter enligt devisen: Du kan vara med och förändra världen genom scouting med Den rätta känslan. implementerar en grafisk profil som tydligt förmedlar mervärde vilket syns i kommunikationskanaler och stärker medlemmarnas identitet och verksamhet skickar ut ungdomar på internationella och nationella events och mötesplatser inom KFUM, YWCA och YMCA har egna arrangemang har en tydlig prägel och koppling till Creating Change har tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 2: Creating Change skall på sikt vara en del av det gemensamma aktivitetsarbetet inom KFUK-KFUMrörelsen i Sverige sprider konceptet kring mervärde och profilering som antas av hela KFUK-KFUM rörelsen som ett sätt att förklara och förtydliga vad verksamhet inom KFUM kan handla om är med och implementerar att YMCA världsfestival 2014 i Umeå använder Creating Change som en del av deras programverksamhet Effektmål 3: Creating Change skall generera intäkter från extern finansiering genom projekt med målet att utveckla och stärka förbundets mervärde som scoutorganisation och med målet att stärka den gemensamma KFUM rörelsens identitet och värderingar. söker projektmedel för projekt som syftar till att stärka förbundets program- och utvecklingsverksamhet. söker medel från stödjande organisationer och företag för att utveckla och förtydliga Creating Change som identitetsskapande verksamhet Creating Change ger aktiviter och möjligheter för scouter, föreninga, kårer, distrikt samt nätverk inom KFUK-KFUM kring teman som fokuserar hållbar utveckling, jämställdhet och demokrati, internationell solidaritet och existentiella frågor kring livet. Vill du vara med genom din scoutverksamhet och förändra världen tillsammans med oss? Bli en changemaker!

3 Programutveckling Vårt programmaterial ska inspireras av Creating Change!, ta utgångspunkt i målspåren för scoutprogrammet och förtydliga den fördjupning inom samhällsengagemang, miljöengagemang, existentiella frågor och internationell solidaritet som vi tror att barn och unga av idag behöver och söker och som återfinns inom KFUK-KFUM rörelsen nationellt och internationellt. Vårt engagemang som scouter kring dessa frågor blir vårt stärkande bidrag in i den gemensamma scoutriksorganisationen likväl som in i den gemensamma KFUM rörelsen. Program- och aktivitetsutvecklingen ska vara levande, ständigt utvecklande och generera mer verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar under åren som kommer. Scoutförbundet skall arbeta med interaktiv kommunikation, sociala medier, aktivitetsbank och en egen programportal för att sprida information till medlemmar om program. Effektmål 4 : Erbjuda våra medlemmar ett KFUK-KFUM scout programmaterial som kompletterar det ordinarie förbundsgemensamma scoutprogrammet på ett modernt och interaktivt sätt. tar fram aktiviteter och programkoncept inom ramen för Creating Change som utgår från och kompletterar nuvarande scoutprogram ger kårerna information om vårt erbjudande och aktiviter: skriftligt, muntligt och i övriga kommunikationskanaler. marknadsför programportalen på webben lägger månadsvis upp nya aktiviter, erbjudanden och programpunkter annonseras och läggs upp på vår webbsida. engagerar medlemmar i programutvecklingen och kommunikationen av programarbetet arbetar för ett årligt ökande intresse av och deltagande på våra arrangemang stöttar utveckling av utmanar- och roververksamhet på regional och nationell nivå Påverkan Vi vill öka vårt förbunds politiska agerande kring barn- och ungdomsrättsliga frågor och höja rösten för frågor som rör ungas livsvillkor och framtid. Men framförallt så vill vi att unga själva ska kunna höja sina egna röster och öka sitt inflytande i samhället. För att nå dit behöver vi uppmärksamma dem på sina rättigheter och skapa metoder för dem att utöva dessa. Ungas goda initiativ för förändring och påverkan ska uppmärksammas av förbundet och deras goda initiativ ska även kommuniceras ut externt. skall vara en organization där det är en självklarhet att ungas roster skall höras så väl internt som i samhället som vi verkar i. Effektmål 5: möjliggör för unga ett ökat inflytande såväl internt som i samhället i övrigt engagerar ungdomar att göra sina röster hörda genom stöd och arrangemang från förbundet erbjuder mötesplatser och forum för unga att göra sina röster hörda i frågor som berör dem ha tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 6: ska ge unga en röst kring frågor som rör deras livsvillkor och framtid presenterar tydliga värderingar i frågor som berör barn och ungas livsvillkor och framtidsutsikter kommunicerar värdering kring barn och unga i sina kommunikationskanaler använder kommunikationsstrategi för påverkan via sociala medier samarbetar med andra organisationer som arbetar med påverkan kring frågor som ligger nära scoutförbundets värderingar för att arbeta med opinion Om man inte tror man kan påverka har man aldrig sovit i ett rum tillsammans med en mygga

4 Projekt KFUK-KFUM scoutförbund vill driva en del av sin verksamhet i projekt som kan hjälpa oss att utveckla vår kärnverksamhet och som kan hjälpa oss att profilera oss som en rörelse som arbetar för att skapa en meningsfull framtid och fritid för barn och unga och inte minst för våra vuxna ledare. Våra projekt kommer genomföras i den mån vi får in externa medel från finansieringsfonder. Effektmål 7: att förbundet söker finansiering för projekt som stärker verksamhetens kärnvärde Creating Change samt möjliggör för medlemmarna att söka medel för egna projekt genomför minst 6 projektansökningar per år ger lokala initiativ administrativt projektstöd från förbundet för projekt som ligger i linje med Creating Change. Internationella mötesplatser WOSM, WAGGGS, YMCA och YWCA är de fyra stora världsorganisationer som vi är en del av. Vi har en unik internationell gemenskap med mängder av projekt och arbeten för att göra skillnad för barn och ungdomar och deras framtid. Vi har möjlighet att finnas på världskonferenser, europeiska sammanhang och kurser och träffar i en hel värld. Vi har också möjligheter att ge kunskap om hur det är att leva i Sverige, i den demokrati, i jämställdhet och frihet, till de länder som inte har den möjligheten ännu. Genom att utveckla vårt internationella kontaktnät och sprida det till våra kårer och medlemmar så tror vi att vår del av scoutrörelsen kommer få en hel del tillbaka. Vi kan också ge av våra erfarenheter tillbaka till våra scoutkompisar i Sverige. Vi vill ta våra scouter ut i världen och världen tillbaka in i våra scouters kårer. Effektmål 8: KFUK-KFUM scout möjliggör för unga scouter att ta del av YWCA, YMCA och scouting genom internationella upplevelser som de kan ta med sig hem till sitt lokala likväl som nationella sammanhang tillhandahåller minst 2 internationella arrangemang för unga medlemmar ger minst 30 unga medlemmar möjligheten att åka på internationella events varje år präglar programutbud av internationella möjligheter och profilering ger ut nyhetsbrev med internationella erbjudanden med minst 500 läsare 2012 och ständigt ökande erbjuder kårer möjlighet att delta på internationella och nationella kampanjer YMCA World Challenge, 2012 HOOP SPRINGS ETERNAL Lördagen den 13 oktober 2012 har den globala YMCA-rörelsen som mål att samla 5 miljoner människor som berättar historien om YMCA. En dag att visa såväl Sverige som världen hur vi inom rörelsen stärker unga och förändrar våra samhällen genom kultur, sport, utbildning, utbytesprogram, scouting och med många andra verktyg. Det är en dag för oss att knyta an till den stora globala rörelsen och se hur vi tillsammans i den kan skapa förändring för unga. Arrangemang Våra arrangemang skall präglas av våra värderingar och förändringsvilja. ger under kommande år arrangemang som fördjupar organisationsidentitet, ger kunskaper kring hållbar utveckling och knyter fler internationella kontakter och verkar för att skapa fler förändringsaktörer för en bättre värld. Arrangemangen ska vara öppna för alla. Arrangemangen har krav på sig att bära sin egen finansiering. Intäkter för arrangemangen skall bekosta både planering och genomförande. Effektmål 9: KFUK-KFUM scout genomför och deltar vid arrangemang som stärker våra medlemmar och förbundets värdegrunder, mervärde och gemenskaper samt vid centralt arrangerade arrangemang ge deltagare verktyg och personlig utveckling för att kunna stärkas i sin roll som ledare, scout och medlem.

5 har minst 3 djurhajker som genomförs varje år genomför djurhajkerna har minst 75% av sina platser fyllda genomför ledarhelgen varje år stödjer kårers deltagande i nationella kampanjer informerar om arrangemang från scoutrörelsen och KFUK-KFUM rörelsen och från andra organisationer som vi samverkar med Djurhajker Bäverhajk, Lohajk och Warghajk arrangeras under Hajkerna är öppna för alla medlemmar över 16 år och för medlemmar från alla scoutförbund och från KFUM rörelsen. Djurhajkerna erbjuder möjligheter att utvecklas i sitt personliga ledarskap, få en gemenskap som utvecklar och stärker deltagaren och en naturupplevelse utöver det vanliga där ett avancerat friluftsliv utmanar deltagarna på olika sätt planeras en ytterligare utveckling av djurhajker och hoppas öka antalet deltagare för varje år. Ledarhelg GLÖD Under 2011 genomfördes den första ledarhelgen på Brevik med fokus på att ge ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ny inspiration, nya nätverk och utveckling som ledare. I oktober 2012 genomför vi en ny ledarhelg för förbundets ledare med ett program anpassat till de behov som ledare har av ny inspiration, kunskaper om hållbar utveckling och i att vässa sina färdigheter som ledare genomförs helgen oktober genomförs helgen oktober. Scoutforum Scouterna erbjuder varje år ett scoutforum där KFUK-KFUM scoutförbund vill vara på plats för att delta i utveckling av scoutverksamhet, visa upp sin verksamhet och nätverka med andra scouter från alla förbund och organisationer. Tillsammans utvecklar vi scoutrörelsen i Sverige! European YMCA Youth Workers Camp i Tyskland 4-12 augusti 2012 YMCA i Tyskland bjuder för andra året in till ett läger för youth workers i Europa. Youth yorkers är alla vi ideella eller anställda som arbetar för och med unga människor på olika sätt. På lägret får ni möjlighet att träffa andra som gör liknande saker som ni, ni får byta erfarenheter och metoder och lära er mer om hur YMCA fungerar i Europa. Vi har möjlighet att skicka två deltagare år och två ledare. Lägret har fått EU stöd vilket gör att ni bara behöver betala 30% av kostnaderna för resan. Notera om du vill åka som deltagare eller ledare. Som ledare har du även möjlighet att delta i ett planeringsmöte i Michelstadt april. YMCA Festivaler We will make it happen! Inom YMCA och YWCA rörelsen är festivaler ett för unga fantastiskt sätt att träffas och lära sig mer om varandra och sig själv men kanske framför allt för att ha roligt! Det är ett utmärkt sätt för rörelsen också att visa upp sig och arbeta för synlighet och utveckling av vår verksamhet kommer en YMCA Europe festival att äga rum i Prag och KFUM rörelsen i Sverige kommer att delta vid den och i stor utsträckning också vara delaktiga i planering och genomförande av den. Våra scouter har tidigare varit med på Pragfestivalen och uppskattat det mycket. Därför vill förbundet arrangera så att scouter från hela vårt land kommer att åka med i den delegation av KFUM:are som kommer åka från Sverige. Effektmål 10: KFUK-KFUM scout ska vara medverkande vid European YMCA Festival i prag med minst 150 scouter har del av delegationen till YMCA europe festival med 100 deltagare är delaktiga i planneringen av festivalen som en del av vårt projekt inför 2014

6 2014 kommer en YMCA World festival att äga rum i Umeå där KFUM kommer stå värd för ett läger med ett trähustema. Världsfestivalen inom YMCA är den första i sitt slag och vi är med i det pionjärsprojektet. Till vår del av projektet bjuds alla scouter i Sverige och norden att vara med och arrangera ett fantastiskt utmanande läger ett par meter upp i luften. Trähuskojer och poinjärverksamhet kommer vara ett tema för lägerkonstruktionen. Det är stora verksamheter inom YMCA Europe och något som vi tror skulle attrahera många scouter till att närvara. Det andra temat för lägret är milleniemålen för global utveckling. Dessa kommer ge deltagarna möjligheter att se hur de kan påverka och ta ansvar för en värld som behöver nästa generation mer än någonsin. Effektmål 11: är aktiva i arbetet med att förbereda och genomföra den första världsfestivalen för YCMA i Umeå 2014 är aktiva i styrgrupp och i departement med utveckling och gemomförande av YMCA festival i Umeå 2014 verkar för en synkronisering av nationella jamboreer och YMCA world festival i Umeå vad gäller tidpunkter och programutveckling för scoutlägret arbetar genom en styrgrupp/läko med plannering och genomförande av scoutläger som en del av YMCA World Festival har kontakter med andra KFUK-KFUM scouter från andra länder i planeringen och i genomförandet av festivalen 2014 verkar för att Getting Together-projektet är en del av den planerade internationella ungdomskonferensen 2014 II. Tillväxt och modernisering I en framtid kommer att vara mycket annorlunda än vad det är vid utgångspunkten för den här verksamhetsplanen. Förbundet kommer arbeta så väl med utveckling av sin verksamhetsinriktning som med själva strukturen för organisationen och många förändringar kommer komma tillstånd som en konsekvens av detta. Vid förbundsmötet i januari 2012 beslutade medlemmarna att vårt statsbidrag tillika stödet för kårutveckling och medlemmar för deras grundscouting skulle läggas över i den nya riksorganisationen Scouterna från och med 1 januari Det innebär stora ekonomiska förändringar i våra förutsättningar att bedriva den verksamhet som vi gör idag. Trots minskade intäkter från statliga bidrag ser förbundet en framtid som blir ljus med spännande erbjudanden och möjligheter för medlemmar som vill engagera sig för en bättre värld, internationell solidaritet med fler än bara scouter och ett ställningstagande för barn- och ungas rättigheter i samhället! Därför är fortfarande målet utveckling och tillväxt för scoutförbundet, men med behov av nya finansieringsmöjligheter och en modernisering av organisationen genom samverkan med andra. Medlemsutveckling Även i fortsättningen, trots förändringar i medlemsstruktur, kommer satsa på att vårt medlemsantal ska växa. Under 2012 gör vi det med en egen konsulentorganisation och från och med 2013 via nya kanaler och samarbeten. Våra konsulenter ska under 2012 fokusera stöd till kårer för rekrytering av nya scouter, behålla dem vi har och att utveckla kårerna via Attraktiva scoutkårer så att de blir tydligare och får ett stabilt ledarskap. Scoutkårerna ska växa och för att möjliggöra detta behövs ofta stöd av konsulent. Nystartning av scouting i storföreningar kommer vara prioriterat under perioden Effektmål 12: under 2012 ska förbundet ombesörja att kårer ska ha tillgång till ett konsulentstöd och erbjuda kårerna kvalitativt kanslistöd och kårerna skall få relevanta verktyg för att kunna växa

7 under 2012 tillhandahålla konsulentstöd i samabete med andra scoutorganisationer och KFUM föreningar Effektmål 13: KFUK-KFUM scout växer med antal medlemmar på sikt, både kårer och enskilda deltar i våra aktiviterer och vill vara en del av Creating Change förbereder för att riksorganisationen Scouterna tar över konsulentstödverksamheten vid årsskiftet inspirerar och stödjer storföreningar i att starta ny scoutverksamhet deltar aktivt i och utveckla Scouternas rekryteringskampanj Alla skall få frågan deltar aktivt i och utveckla KFUMs rekryteringskampanj Vad ska jag göra Effektmål 14: i och med den nya riksorganisationen för scouterna utvecklar förbundet sin verksamhet som scouting med en KFUK-KFUM profil med tydligare koppling till KFUM organisationen, dess verksamhet och värdegrund samt erbjuder fler kårer och enskilda medlemmar ett intressant och attraktivt medlemsskap utvecklar verksamhet i ett årligen ökande antal KFUK-KFUM föreningar med scoutverksamhet inspirera och stödja scoutkårer att bli medlemmar i vår organisation under året hitta nya medlems- och verksamhetsformer för direktengagemang i KFUK-KFUM Kårutveckling och inspiration Våra scoutkårer ska vara attraktiva och få möjlighet att hitta sin GLÖD, engagemang och att utvecklas till modern och samtidsrelevant barn och ungdomsverksamhet. Det skall vara enkelt att vara scout och eftertraktat att vara med i en KFUK-KFUM scoutkår. Kårernas utveckling är centralt för att stärka scoutverksamheten. Kårerna behöver stärkas i sitt ledarskap för långsiktig tillväxt samt hitta vägar framåt för att bli attraktiva för blivande scouter. Satsningen på den av förbundet initierade utbildningstrappan Attraktiva scoutkårer, som också Scouterna använder, kommer att fortsätta. Ett nätverk av ideella inspiratörer byggs upp för att erbjuda stöd, inspiration och mentorsskap för kårer och ledare. Vid den nya scoutorganisationens start 2013 tillfaller ansvaret för kårutveckling på Scouterna riksorganisation. KFUK- KFUM scoutförbund fortsätter arbtee med inspiration och ideella nätverk och verkar för kontakt med kårer via den nya konsulentorganisationen. Effektmål 15: Våra kårer och medlemmar har ett stöd genom ideella inspiratörer och nätverk för utveckling av sin profil och dess verksamhet, under 2012 så väl som under 2013 tar fram nätverk för ideellt mentorskap och som ideellt stöd för kårer, s.k. inspirationsteam skapar mötesplatser för ideellt inspirationsnätverk och mentorskap skapar nätverk för medlemmar som möjliggör samarbeten med storföreningar inom KFUM för scouter Effektmål 16: under 2012 ha en kvalitativ stödorganisation för kårutveckling sprider workshopskoncepten Attraktiv scoutkår under 2012 ser till att konsulentstödet håller god kvalitet och utvärderas och utbildas regelbundet arbetar i nära samarbete med andra scoutorganisationer för att se till att kvaliteten på konsulentstödet bland annat säkerställs genom scoutgemensam metodutveckling, kompetensutveckling och i vissa delar arbetsledning.

8 Medlemsvård viktigaste resurs och målgrupp är dess medlemmar. Det är viktigt att våra medlemmar får en god service och god information om hur de själva kan administera sin verksamhet för att nå bästa resultat och möjliggöra för mer scouting med våra unga. En del av medlemsvården går 2013 över till den nya scoutorganisationen och en del stannar kvar inom förbundet. Det viktigaste är att förbundet arbetar för att underlätta förändringarna för våra kårer och att även i framtiden finnas som ett stöd för den verksamhet som våra kårer och medlemmar bedriver. Effektmål 17: Förbundet ska under 2012 tillhandahålla lättillgänglig och relevant service till kårer samt de verktyg som de behöver för att kunna bedriva kvalitativ kårverksamhet såväl lokalt- som på distriktsnivå med Den rätta känslan. Effektmål 18: kårerna har god kunskap om den nya scoutorganisationen och anslutning till den kommuniceras till medlemmar genom samtliga mediekanaler och genom personlig kontakt med kårledning och distriktsorganisationer Effektmål 19: i en ny organisation skall det vara attraktivt att höra av sig till för inspiration och stöd för utveckling av kårverksamhet med KFUK-KFUM profil Effektmål 20: förbundet skall arbeta aktivt med att söka upp medlemmar och kårer för att få in information om deras behov samt för att kunna erbjuda rätt verksamhet och rätt möjligheter arbetar på vår vi-känsla så att medlemmen känner en trygghet och en samhörighet med vår nationella organisation arrangerar specialförbundsgemensamt förbundsmöte 2012 och 2013 och se till att det blir attraktivt att åka. ge information och finnas tillgänglig via olika kommunikationskanaler för frågor och svar som stöd inför den nya scoutorganisationen och dess förändringar ser till att vi har arrangemangsstöd på nätet till kårer, utbildningsnätverk och distrikt utvecklar och implementera välkomstpaket till nya kårer och nya medlemmar tar fram en handbok till stöd för administration och kårledning skickar ut enkäter och bedriva uppsökande verksamhet till kårer och medlemmar Verksamhetsutveckling Det finns stora möjligheter att utveckla scouting. KFUK-KFUM tillhörigheten ger oss möjliga samarbetspartners inom en mängd olika ungdomsverksamheter. Att utforska dessa kommer att vara ett fortsatt fokus framöver. Scoutmetoder är och kan bli ännu mer attraktiv även för andra utanför den traditionella scoutingen och att skapa nya former för scouting i samarbete med andra inom KFUM-rörelsen kan vara en viktig väg framåt för att nå nya målgrupper och att utveckla scoutingen. Förbundet kommer arbeta med förankring och kommunikation av verksamhetsutvecklingen och se till att pilotprojekt genomföras tillsammans med utvalda kårer och referenspersoner. Förbundet kommer arbeta med olika former av media för att ge våra medlemmar stöd och inspiration i sin verksamhet om vår identitet, möjligheter och värderingar som scouter och KFUK-KFUM:are. Materialen kommer att kunna användas av kårer och ledare ända in i patrullverksamheten och ut till distriktsstyrelsen. Effektmål 21: Scoutingens plats inom KFUK-KFUM-rörelsen skall stärkas, förtydligas och moderniseras. Effektmål 22: KFUK-KFUM scouting skall ha en tydlig verksamhet och vara en tydlig samverkanspart inom så väl Scouterna som KFUK-KFUM rörelsen Effektmål 23: bedriver verksamhet där mångfald, existentiellt perspektiv, högkvalitativ scouting och rikt friluftsliv är självklarheter likväl som ett arbete med sociala, ekologiska och barn- och ungdomsrättsliga frågor är naturliga för verksamheten.

9 erbjuder en plattform för olika religiösa organisationer att starta scoutverksamhet etablerar oss via KFUM samverkan i mångkulturella områden Arbetar med ensamkommande flyktingbarn och deras möjligheter att etablera sig i samhället tillsammans med KFUM föreningar startar upp internationella utbyten för scoutverksamhet med YWCA och YMCA runt om i världen samt söka medel för de samma Utvecklar djurhajkernas koncept och stärka upp den ideella strukturen kring dem Utvecklar, uppmuntra och initiera nya verksamhetsformer för som berikar scoutverksamhet generellt Verkar för att KFUK-KFUM scouting finns välrepresenterad inom riksorganisationen Scouterna, så väl på riksnivå som på regionalnivå, genom medverkan i arbetsgrupper, utvecklingsprojekt och övrig samverkan kring scoutverksamhet. Utbildning och ledarskap Inom vill vi jobba för att stärka de ledare som vi har genom att erbjuda utbildning och fortbildning som stärker dem i deras ledarroll och som personer. Ledare inom ska om de vill ha tillgång till kvalitetssäker utbildning som är uppdaterad och relevant. Utbildningarna ska vara inspirerande och roliga såväl som motiverande och lockande. I samarbete med Scouternas Ledarskapsakademi vill vi se till att alla utbildningar som hålls följer det förbundsgemensamma ramverket. Vi vill se till att de utbildningar som hålls utöver detta har en KFUM-KFUM profil med hjälp av kompletterande moduler till den fastställda förbundsgemensamma utbildningen. Våra utbildare ska ha tillgång till plattformar där de kan kommunicera och samverka på ett effektivt sätt för att förstärka både utbildningen och mervärdet i att vara KFUK- KFUM ansluten. Det skall vara enkelt att få information om scoutförbundets utbildningar och lätt att få tag på utbildare till eftersökta kurser. Effektmål 24: Ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ska ha tillgång till kvalitetssäkrad utbildning, som är uppdaterad och relevant. Utbildningen skall vara rolig, inspirerande, motiverande och lockande. arbetar för att vi inom får fler ackrediterade utbildare Ser till att alla ledare erbjuds utbildning oberoende av geografi inom förbundet utvecklar kompletterande utbildningsmoduler för vår profil inom ramen för Scouternas utbildingsramverk utvecklar röda tråden med en förbundsprofilerad grundläggande scoutledarutbildning. gör information enkelt tillgänglig om hur när och var man som ledare inom kan utbilda sig, så väl inom Scouterna, KFUM och andra organisationer ska finnas lättillgänglig. stimulerar ett socialt nätverk för de utbildare som vi har i förbundet och uppmuntra till utveckling, samverkan med andra organisationer och mentorsskap. Intern och extern kommunikation 2012 lanseras förbundets nya hemsida och i och med det en helt ny utgångspunkt för kommunikation inom KFUK- KFUMs scoutförbund. Den nya hemsidan baseras på KFUK-KFUM wordpress plattform. Kårer och föreningar får under året erbjudande att själva ta fram en ny hemsida i samma plattform. Den nya hemsidan ska vara uppdaterad och full av inspirerande information både för våra medlemmar och potentiella medlemmar samt för andra externa intressenter. Hemsidan ska liksom allt annat material tydligt kommunicera de mervärden som finns inom KFUK-KFUMs scoutförbund.

10 Kommunikationen ska fungera som en stödfunktion för de andra områdena inom scoutförbundet. Effektmål 25: den interna kommunikationen skall vara tydlig, KFUK-KFUM präglad och lättillgänglig för alla medlemmar och stärka den interna stoltheten att vara en del av vår verksamhet Effektmål 26: den externa kommunikationen skall skapa nyfikenhet inför s verksamhet och stärka förbundets synlighet utvecklar s image och profil kommunicerar aktivt mervärdet i att vara KFUK-KFUM scout till medlemmarna ger fräsch och relevant information som är målgruppsanpassad fortsätter utveckla vår nya hemsida och hålla den uppdaterad och intressant för målgrupperna stöttar kårer att starta upp nya hemsidor i förbundets nya webbplattform Wordpress stöttar kårer med att använda grafiskt profilmaterial tar fram profilmaterial för att stärka KFUK-KFUM scout identitet har årligen ökat antal följare i sociala medier och antal besökare på våra hemsidor Insamling Sedan ett par år tillbaka har scoutförbundet fonder som man samlar in medel till; 2000 fonden och KFUMs 90 konto. Förbundet behöver arbeta mer med marknadsföring för att få dessa att generera mer medel. Det är viktigt att kunna samla medel i fonder så att vi kan stödja ungars sociala entreprenörskap och internationella engagemang samt verka för att möjliggöra ungas förändringsprojekt. Effektmål 27: KFUK-KFUM scout ska vara en organisation som har en finansiering som delvis bygger på insamling till sin verksamhet, särskilt till projekt som stärker ungas aktörsskap och ungas internationella engagemang marknadsför KFUMs insamling Bli möjliggörare sätter igång insamling via skattedeklarationen samlar in till Internationell resefond samlar in till 2000 fonden tar fram en strategi för insamling och ekonomisk utveckling för arbetar med fundraising och tar via samarbeten in externa medel för finansiering av scoutförbundets stabsfunktioner och utvecklingsarbete III. Ledning och organisation En framtida KFUK-KFUM scoutorganisation Tillsammans med de två rörelser som scoutförbundet är en del utav kommer en ny framtid att skapas inom de närmsta åren. Vi befinner oss i en dynamisk tid med mycket strukturella förändringar kring vår organisation, men också förändring i vårt sätt att samarbeta och samverka med andra. I hela den civila sektorn är samarbete idag populärt. Många organisationer ser att det är genom samverkan med andra som vi blir bättre och tydligare och inte minst kraftfullare som aktörer för barn och unga. Vårt scoutförbund har hela tiden varit på framkant kring samverkansfrågor. Därför är det lätt att tycka att vår tid är nu.

11 Organisationsförändring Det står klart att de kommande åren kommer innebära en del organisationsförändringar. Det viktigaste för oss är att se till och säkerställa att det kommer vara möjligt, roligt och utvecklande att även i framtiden vara KFUK-KFUM scout där det är en självklarhet att vi är en del av en riksorganisation som heter Scouterna och en annan riksorganisation som heter KFUM. Våra medlemmar har möjligheter att få mer verksamhet och många spännande internationella, sociala och möjligheter genom sitt dubbla tillhörande. För att klara det behöver vi göra utredningar och analyser så att den väg vi vandrar i framtiden är den som bäst kan se till att våra medlemmar både kan utvecklas och känna gemenskap som scouter men också få det extra tillivs och ta del av den gemenskap och värdegrund som erbjuds inom KFUM rörelsen, lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Effektmål 28: KFUK-KFUM scoutförbund ska vara en drivande kraft i såväl samverkansarbetet med KFUM rörelsens som med Scouterna där målet är att finna optimala lösningar för att kunna ge våra medlemmar bra medlemsservice, möjlighet till utveckling och utbildning samt tydlig verksamhet och många mötesplatser för att berikas som KFUK-KFUM scouter skapar goda förutsättningar för samverkan på lokal, regional och nationell nivå inom den nya riksorganisationen Scouterna, med samtliga scoutorganisationer aktivt deltar i arbetet med att förfina och utveckla den nya scoutorganisationen så att gemensamma likväl som särintressen tas till vara för att bereda mångfald inom scoutrörelsen samverkar med övriga specialförbund och riksorganisation inom KFUM för en effektiv struktur och moderniserad organisering av rörelsen som garanterar ekonomisk och resursmässig stabilitet och möjliggör utveckling och god medlemsservice. genomför en distriktsöversyn för att stödja distrikt i organisatorisk förändring under gör en översyn av förbundets stadgar och inkommer med förslag på stadgeförändringar till FM 2013 Ledning De senaste årens organisationsfrågor kommer att ställa krav på scoutförbundets sätt att organisera sin ledning och ekonomiska styrning av förbundet. Under kommande år kommer det att behövas göras utredningar för att se hur vi i framtiden skall organisera vår scoutverksamhet och hur vi skall leda de beslut som medlemmar fattar. En hel del samverkan med både Scouterna och KFUM kommer att innebära behov av att se över hur vi företräder och hur vi fattar beslut. Därför är det svårt att säga hur de närmaste åren kommer att se ut, men tydligt att ge uppdraget att scoutstyrelsen behöver arbeta med frågan om hur och genom vilka vägar man skall besluta, styra och leda organisationen i framtiden. Effektmål 29: KFUK-KFUM scout ska ha en effektiv ledning och ekonomisk styrning av sin verksamhet samt ha god representation i ledande organ med kompetens i fokus genomför utredningar kring medlemmarnas demokratiska inflytande över scoutförbundet, nya riksorgansiationen Scouterna och påverkan inom KFUM ser över scoutförbundets egna ledningsstruktur med styrelse, utskott och högsta ledning engagerar fler ideella i arbetsgrupper och utskott för att skapa glöd och engagemang i organisationen. ser till att ideella får ett gott bemötande och det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag av ledningen tar fram en ekonomisk strategi för de kommande 5 åren för scoutförbundets utveckling och verksamhet

12 Anläggningar Effektmål 30: KFUK-KFUM scoutförbund skall se till att våra anläggningar kan överlämnas till nästa ägare på ett korrekt sätt samt se till att de under den tid som de är våra underhålls så att värdet inte nämnvärt påverkas negativt avyttra samtliga av våra fastighetstillgångar underhålla anläggningarna Almanackan har sedan många decennier tillbaka producerat och sålt vår KFUK-KFUM scouternas almanacka. Det är en betydande del av scoutförbundets ekonomi. Det är en försäljning som möjliggör annan verksamhet för våra medlemmar. Vinsten är idag 24% av omsättningen vilket gör vår produkt till en värdefull sådan. Inför framtiden står i utmaningen att öka vinsten till verksamheten och öka försäljningen av almanackan för attt kunna bedriva den verksamhet som organistionen behöver för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet. Därför går också almanackan in i en fas av stark utveckling som ska präglas av nytänk, kreativitet, finansiell strategi och tillväxt. Effektmål 31: Almanackan ökar i upplaga varje år års försäljning når 2011 års nivå. Alma 2014 ökar ytterligare i upplaga. Effektmål 32: Försäljningen av almanackan håller god kvalitet samt är effektiv och når våra olika målgrupper genom försäljningskanaler så som scoutkårer, KFUK-KFUM föreningar, bokhandlare och grossister samt via nätförsäljning. konceptutvecklar almanackan som enskild produkt tar fram enkla distributions- och försäljningsmöjligheter för scoutkårer och föreningar ökar antal scoutkårer och föreningar som säljer almanackan varje år har samarbetspartners för försäljning Effektmål 33: Scoutförbundet tar fram kringprodukter runt almanackan som inte konkurrerar utan stärker almanackan som varumärke och ökar kännedomen och efterfrågan på våra produkter konceptutvecklar produkter som stärker varumärket kring almanackan och som säljs tillsammans med den ökar synligheten för almanackan har tydligt informationsmaterial om almanackan till våra kunder och försäljare

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

14. Vem äger medlemsregistret, kåren eller förbundet? JA: Förbundet äger medlemsregistret, men det är kåren som administrerar.

14. Vem äger medlemsregistret, kåren eller förbundet? JA: Förbundet äger medlemsregistret, men det är kåren som administrerar. Frågor ang. Samverkansavtal Extra FM 12 maj Linköping Respondenter: Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Josefine Larsson, Jessica Andersson, Erik Hansen, Helene Gestrin, Marie Reinicke, Gustaf Haag 1. Hur

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten.

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten. förslag nr 8 Bilaga 4 Strategikartan Kärnmål 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över vägen dit 1.1 Vår roll i världen Att underlätta kommunikationen med utomstående genom en förtydligad

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer