If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan."

Transkript

1 If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012

2 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett attraktivt mervärde till sina medlemmar, kårer, målgrupper, samarbetsorganisationer och partners som skall bli tydligt och välkänt. Vi kallar vårt mervärde och koncept för Creating Change. Att skapa förändring, stödja förändringsaktörer och bidra till en bättre värld är vårt mål med vår verksamhet. Vi gör det genom scouting och vi gör det som en del av KFUK-KFUM. Scouting hos KFUK-KFUM är mer än vårt fantastiska friluftsliv och vardagsscouting. Vår idé är att göra unga människor redo för livet och för världen, genom scoutverksamhet med rötter både i scoutrörelsen likväl som i KFUM rörelsen. Vi förenar de två bästa organisationerna, har en enormt rik källa att hämta aktiviteter från, ösa engagemang ur och få nätverk igenom. Vi är en del av världens största och äldsta ungdomsverksamhet som gör skillnad för miljoner unga! På så sätt kan vi bedriva scouting med den rätta känslan. Effektmål 1: Creating Change, som ett samlingsnamn för den KFUK-KFUM profil som scoutförbundet ska ha, skall genomsyra förbundets arbete, sätta prägel på förbundets kärna och fungera identitetsskapande för KFUK-KFUM scouter enligt devisen: Du kan vara med och förändra världen genom scouting med Den rätta känslan. implementerar en grafisk profil som tydligt förmedlar mervärde vilket syns i kommunikationskanaler och stärker medlemmarnas identitet och verksamhet skickar ut ungdomar på internationella och nationella events och mötesplatser inom KFUM, YWCA och YMCA har egna arrangemang har en tydlig prägel och koppling till Creating Change har tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 2: Creating Change skall på sikt vara en del av det gemensamma aktivitetsarbetet inom KFUK-KFUMrörelsen i Sverige sprider konceptet kring mervärde och profilering som antas av hela KFUK-KFUM rörelsen som ett sätt att förklara och förtydliga vad verksamhet inom KFUM kan handla om är med och implementerar att YMCA världsfestival 2014 i Umeå använder Creating Change som en del av deras programverksamhet Effektmål 3: Creating Change skall generera intäkter från extern finansiering genom projekt med målet att utveckla och stärka förbundets mervärde som scoutorganisation och med målet att stärka den gemensamma KFUM rörelsens identitet och värderingar. söker projektmedel för projekt som syftar till att stärka förbundets program- och utvecklingsverksamhet. söker medel från stödjande organisationer och företag för att utveckla och förtydliga Creating Change som identitetsskapande verksamhet Creating Change ger aktiviter och möjligheter för scouter, föreninga, kårer, distrikt samt nätverk inom KFUK-KFUM kring teman som fokuserar hållbar utveckling, jämställdhet och demokrati, internationell solidaritet och existentiella frågor kring livet. Vill du vara med genom din scoutverksamhet och förändra världen tillsammans med oss? Bli en changemaker!

3 Programutveckling Vårt programmaterial ska inspireras av Creating Change!, ta utgångspunkt i målspåren för scoutprogrammet och förtydliga den fördjupning inom samhällsengagemang, miljöengagemang, existentiella frågor och internationell solidaritet som vi tror att barn och unga av idag behöver och söker och som återfinns inom KFUK-KFUM rörelsen nationellt och internationellt. Vårt engagemang som scouter kring dessa frågor blir vårt stärkande bidrag in i den gemensamma scoutriksorganisationen likväl som in i den gemensamma KFUM rörelsen. Program- och aktivitetsutvecklingen ska vara levande, ständigt utvecklande och generera mer verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar under åren som kommer. Scoutförbundet skall arbeta med interaktiv kommunikation, sociala medier, aktivitetsbank och en egen programportal för att sprida information till medlemmar om program. Effektmål 4 : Erbjuda våra medlemmar ett KFUK-KFUM scout programmaterial som kompletterar det ordinarie förbundsgemensamma scoutprogrammet på ett modernt och interaktivt sätt. tar fram aktiviteter och programkoncept inom ramen för Creating Change som utgår från och kompletterar nuvarande scoutprogram ger kårerna information om vårt erbjudande och aktiviter: skriftligt, muntligt och i övriga kommunikationskanaler. marknadsför programportalen på webben lägger månadsvis upp nya aktiviter, erbjudanden och programpunkter annonseras och läggs upp på vår webbsida. engagerar medlemmar i programutvecklingen och kommunikationen av programarbetet arbetar för ett årligt ökande intresse av och deltagande på våra arrangemang stöttar utveckling av utmanar- och roververksamhet på regional och nationell nivå Påverkan Vi vill öka vårt förbunds politiska agerande kring barn- och ungdomsrättsliga frågor och höja rösten för frågor som rör ungas livsvillkor och framtid. Men framförallt så vill vi att unga själva ska kunna höja sina egna röster och öka sitt inflytande i samhället. För att nå dit behöver vi uppmärksamma dem på sina rättigheter och skapa metoder för dem att utöva dessa. Ungas goda initiativ för förändring och påverkan ska uppmärksammas av förbundet och deras goda initiativ ska även kommuniceras ut externt. skall vara en organization där det är en självklarhet att ungas roster skall höras så väl internt som i samhället som vi verkar i. Effektmål 5: möjliggör för unga ett ökat inflytande såväl internt som i samhället i övrigt engagerar ungdomar att göra sina röster hörda genom stöd och arrangemang från förbundet erbjuder mötesplatser och forum för unga att göra sina röster hörda i frågor som berör dem ha tydliga värderingar i frågor som berör ungas livsvillkor och framtid Effektmål 6: ska ge unga en röst kring frågor som rör deras livsvillkor och framtid presenterar tydliga värderingar i frågor som berör barn och ungas livsvillkor och framtidsutsikter kommunicerar värdering kring barn och unga i sina kommunikationskanaler använder kommunikationsstrategi för påverkan via sociala medier samarbetar med andra organisationer som arbetar med påverkan kring frågor som ligger nära scoutförbundets värderingar för att arbeta med opinion Om man inte tror man kan påverka har man aldrig sovit i ett rum tillsammans med en mygga

4 Projekt KFUK-KFUM scoutförbund vill driva en del av sin verksamhet i projekt som kan hjälpa oss att utveckla vår kärnverksamhet och som kan hjälpa oss att profilera oss som en rörelse som arbetar för att skapa en meningsfull framtid och fritid för barn och unga och inte minst för våra vuxna ledare. Våra projekt kommer genomföras i den mån vi får in externa medel från finansieringsfonder. Effektmål 7: att förbundet söker finansiering för projekt som stärker verksamhetens kärnvärde Creating Change samt möjliggör för medlemmarna att söka medel för egna projekt genomför minst 6 projektansökningar per år ger lokala initiativ administrativt projektstöd från förbundet för projekt som ligger i linje med Creating Change. Internationella mötesplatser WOSM, WAGGGS, YMCA och YWCA är de fyra stora världsorganisationer som vi är en del av. Vi har en unik internationell gemenskap med mängder av projekt och arbeten för att göra skillnad för barn och ungdomar och deras framtid. Vi har möjlighet att finnas på världskonferenser, europeiska sammanhang och kurser och träffar i en hel värld. Vi har också möjligheter att ge kunskap om hur det är att leva i Sverige, i den demokrati, i jämställdhet och frihet, till de länder som inte har den möjligheten ännu. Genom att utveckla vårt internationella kontaktnät och sprida det till våra kårer och medlemmar så tror vi att vår del av scoutrörelsen kommer få en hel del tillbaka. Vi kan också ge av våra erfarenheter tillbaka till våra scoutkompisar i Sverige. Vi vill ta våra scouter ut i världen och världen tillbaka in i våra scouters kårer. Effektmål 8: KFUK-KFUM scout möjliggör för unga scouter att ta del av YWCA, YMCA och scouting genom internationella upplevelser som de kan ta med sig hem till sitt lokala likväl som nationella sammanhang tillhandahåller minst 2 internationella arrangemang för unga medlemmar ger minst 30 unga medlemmar möjligheten att åka på internationella events varje år präglar programutbud av internationella möjligheter och profilering ger ut nyhetsbrev med internationella erbjudanden med minst 500 läsare 2012 och ständigt ökande erbjuder kårer möjlighet att delta på internationella och nationella kampanjer YMCA World Challenge, 2012 HOOP SPRINGS ETERNAL Lördagen den 13 oktober 2012 har den globala YMCA-rörelsen som mål att samla 5 miljoner människor som berättar historien om YMCA. En dag att visa såväl Sverige som världen hur vi inom rörelsen stärker unga och förändrar våra samhällen genom kultur, sport, utbildning, utbytesprogram, scouting och med många andra verktyg. Det är en dag för oss att knyta an till den stora globala rörelsen och se hur vi tillsammans i den kan skapa förändring för unga. Arrangemang Våra arrangemang skall präglas av våra värderingar och förändringsvilja. ger under kommande år arrangemang som fördjupar organisationsidentitet, ger kunskaper kring hållbar utveckling och knyter fler internationella kontakter och verkar för att skapa fler förändringsaktörer för en bättre värld. Arrangemangen ska vara öppna för alla. Arrangemangen har krav på sig att bära sin egen finansiering. Intäkter för arrangemangen skall bekosta både planering och genomförande. Effektmål 9: KFUK-KFUM scout genomför och deltar vid arrangemang som stärker våra medlemmar och förbundets värdegrunder, mervärde och gemenskaper samt vid centralt arrangerade arrangemang ge deltagare verktyg och personlig utveckling för att kunna stärkas i sin roll som ledare, scout och medlem.

5 har minst 3 djurhajker som genomförs varje år genomför djurhajkerna har minst 75% av sina platser fyllda genomför ledarhelgen varje år stödjer kårers deltagande i nationella kampanjer informerar om arrangemang från scoutrörelsen och KFUK-KFUM rörelsen och från andra organisationer som vi samverkar med Djurhajker Bäverhajk, Lohajk och Warghajk arrangeras under Hajkerna är öppna för alla medlemmar över 16 år och för medlemmar från alla scoutförbund och från KFUM rörelsen. Djurhajkerna erbjuder möjligheter att utvecklas i sitt personliga ledarskap, få en gemenskap som utvecklar och stärker deltagaren och en naturupplevelse utöver det vanliga där ett avancerat friluftsliv utmanar deltagarna på olika sätt planeras en ytterligare utveckling av djurhajker och hoppas öka antalet deltagare för varje år. Ledarhelg GLÖD Under 2011 genomfördes den första ledarhelgen på Brevik med fokus på att ge ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ny inspiration, nya nätverk och utveckling som ledare. I oktober 2012 genomför vi en ny ledarhelg för förbundets ledare med ett program anpassat till de behov som ledare har av ny inspiration, kunskaper om hållbar utveckling och i att vässa sina färdigheter som ledare genomförs helgen oktober genomförs helgen oktober. Scoutforum Scouterna erbjuder varje år ett scoutforum där KFUK-KFUM scoutförbund vill vara på plats för att delta i utveckling av scoutverksamhet, visa upp sin verksamhet och nätverka med andra scouter från alla förbund och organisationer. Tillsammans utvecklar vi scoutrörelsen i Sverige! European YMCA Youth Workers Camp i Tyskland 4-12 augusti 2012 YMCA i Tyskland bjuder för andra året in till ett läger för youth workers i Europa. Youth yorkers är alla vi ideella eller anställda som arbetar för och med unga människor på olika sätt. På lägret får ni möjlighet att träffa andra som gör liknande saker som ni, ni får byta erfarenheter och metoder och lära er mer om hur YMCA fungerar i Europa. Vi har möjlighet att skicka två deltagare år och två ledare. Lägret har fått EU stöd vilket gör att ni bara behöver betala 30% av kostnaderna för resan. Notera om du vill åka som deltagare eller ledare. Som ledare har du även möjlighet att delta i ett planeringsmöte i Michelstadt april. YMCA Festivaler We will make it happen! Inom YMCA och YWCA rörelsen är festivaler ett för unga fantastiskt sätt att träffas och lära sig mer om varandra och sig själv men kanske framför allt för att ha roligt! Det är ett utmärkt sätt för rörelsen också att visa upp sig och arbeta för synlighet och utveckling av vår verksamhet kommer en YMCA Europe festival att äga rum i Prag och KFUM rörelsen i Sverige kommer att delta vid den och i stor utsträckning också vara delaktiga i planering och genomförande av den. Våra scouter har tidigare varit med på Pragfestivalen och uppskattat det mycket. Därför vill förbundet arrangera så att scouter från hela vårt land kommer att åka med i den delegation av KFUM:are som kommer åka från Sverige. Effektmål 10: KFUK-KFUM scout ska vara medverkande vid European YMCA Festival i prag med minst 150 scouter har del av delegationen till YMCA europe festival med 100 deltagare är delaktiga i planneringen av festivalen som en del av vårt projekt inför 2014

6 2014 kommer en YMCA World festival att äga rum i Umeå där KFUM kommer stå värd för ett läger med ett trähustema. Världsfestivalen inom YMCA är den första i sitt slag och vi är med i det pionjärsprojektet. Till vår del av projektet bjuds alla scouter i Sverige och norden att vara med och arrangera ett fantastiskt utmanande läger ett par meter upp i luften. Trähuskojer och poinjärverksamhet kommer vara ett tema för lägerkonstruktionen. Det är stora verksamheter inom YMCA Europe och något som vi tror skulle attrahera många scouter till att närvara. Det andra temat för lägret är milleniemålen för global utveckling. Dessa kommer ge deltagarna möjligheter att se hur de kan påverka och ta ansvar för en värld som behöver nästa generation mer än någonsin. Effektmål 11: är aktiva i arbetet med att förbereda och genomföra den första världsfestivalen för YCMA i Umeå 2014 är aktiva i styrgrupp och i departement med utveckling och gemomförande av YMCA festival i Umeå 2014 verkar för en synkronisering av nationella jamboreer och YMCA world festival i Umeå vad gäller tidpunkter och programutveckling för scoutlägret arbetar genom en styrgrupp/läko med plannering och genomförande av scoutläger som en del av YMCA World Festival har kontakter med andra KFUK-KFUM scouter från andra länder i planeringen och i genomförandet av festivalen 2014 verkar för att Getting Together-projektet är en del av den planerade internationella ungdomskonferensen 2014 II. Tillväxt och modernisering I en framtid kommer att vara mycket annorlunda än vad det är vid utgångspunkten för den här verksamhetsplanen. Förbundet kommer arbeta så väl med utveckling av sin verksamhetsinriktning som med själva strukturen för organisationen och många förändringar kommer komma tillstånd som en konsekvens av detta. Vid förbundsmötet i januari 2012 beslutade medlemmarna att vårt statsbidrag tillika stödet för kårutveckling och medlemmar för deras grundscouting skulle läggas över i den nya riksorganisationen Scouterna från och med 1 januari Det innebär stora ekonomiska förändringar i våra förutsättningar att bedriva den verksamhet som vi gör idag. Trots minskade intäkter från statliga bidrag ser förbundet en framtid som blir ljus med spännande erbjudanden och möjligheter för medlemmar som vill engagera sig för en bättre värld, internationell solidaritet med fler än bara scouter och ett ställningstagande för barn- och ungas rättigheter i samhället! Därför är fortfarande målet utveckling och tillväxt för scoutförbundet, men med behov av nya finansieringsmöjligheter och en modernisering av organisationen genom samverkan med andra. Medlemsutveckling Även i fortsättningen, trots förändringar i medlemsstruktur, kommer satsa på att vårt medlemsantal ska växa. Under 2012 gör vi det med en egen konsulentorganisation och från och med 2013 via nya kanaler och samarbeten. Våra konsulenter ska under 2012 fokusera stöd till kårer för rekrytering av nya scouter, behålla dem vi har och att utveckla kårerna via Attraktiva scoutkårer så att de blir tydligare och får ett stabilt ledarskap. Scoutkårerna ska växa och för att möjliggöra detta behövs ofta stöd av konsulent. Nystartning av scouting i storföreningar kommer vara prioriterat under perioden Effektmål 12: under 2012 ska förbundet ombesörja att kårer ska ha tillgång till ett konsulentstöd och erbjuda kårerna kvalitativt kanslistöd och kårerna skall få relevanta verktyg för att kunna växa

7 under 2012 tillhandahålla konsulentstöd i samabete med andra scoutorganisationer och KFUM föreningar Effektmål 13: KFUK-KFUM scout växer med antal medlemmar på sikt, både kårer och enskilda deltar i våra aktiviterer och vill vara en del av Creating Change förbereder för att riksorganisationen Scouterna tar över konsulentstödverksamheten vid årsskiftet inspirerar och stödjer storföreningar i att starta ny scoutverksamhet deltar aktivt i och utveckla Scouternas rekryteringskampanj Alla skall få frågan deltar aktivt i och utveckla KFUMs rekryteringskampanj Vad ska jag göra Effektmål 14: i och med den nya riksorganisationen för scouterna utvecklar förbundet sin verksamhet som scouting med en KFUK-KFUM profil med tydligare koppling till KFUM organisationen, dess verksamhet och värdegrund samt erbjuder fler kårer och enskilda medlemmar ett intressant och attraktivt medlemsskap utvecklar verksamhet i ett årligen ökande antal KFUK-KFUM föreningar med scoutverksamhet inspirera och stödja scoutkårer att bli medlemmar i vår organisation under året hitta nya medlems- och verksamhetsformer för direktengagemang i KFUK-KFUM Kårutveckling och inspiration Våra scoutkårer ska vara attraktiva och få möjlighet att hitta sin GLÖD, engagemang och att utvecklas till modern och samtidsrelevant barn och ungdomsverksamhet. Det skall vara enkelt att vara scout och eftertraktat att vara med i en KFUK-KFUM scoutkår. Kårernas utveckling är centralt för att stärka scoutverksamheten. Kårerna behöver stärkas i sitt ledarskap för långsiktig tillväxt samt hitta vägar framåt för att bli attraktiva för blivande scouter. Satsningen på den av förbundet initierade utbildningstrappan Attraktiva scoutkårer, som också Scouterna använder, kommer att fortsätta. Ett nätverk av ideella inspiratörer byggs upp för att erbjuda stöd, inspiration och mentorsskap för kårer och ledare. Vid den nya scoutorganisationens start 2013 tillfaller ansvaret för kårutveckling på Scouterna riksorganisation. KFUK- KFUM scoutförbund fortsätter arbtee med inspiration och ideella nätverk och verkar för kontakt med kårer via den nya konsulentorganisationen. Effektmål 15: Våra kårer och medlemmar har ett stöd genom ideella inspiratörer och nätverk för utveckling av sin profil och dess verksamhet, under 2012 så väl som under 2013 tar fram nätverk för ideellt mentorskap och som ideellt stöd för kårer, s.k. inspirationsteam skapar mötesplatser för ideellt inspirationsnätverk och mentorskap skapar nätverk för medlemmar som möjliggör samarbeten med storföreningar inom KFUM för scouter Effektmål 16: under 2012 ha en kvalitativ stödorganisation för kårutveckling sprider workshopskoncepten Attraktiv scoutkår under 2012 ser till att konsulentstödet håller god kvalitet och utvärderas och utbildas regelbundet arbetar i nära samarbete med andra scoutorganisationer för att se till att kvaliteten på konsulentstödet bland annat säkerställs genom scoutgemensam metodutveckling, kompetensutveckling och i vissa delar arbetsledning.

8 Medlemsvård viktigaste resurs och målgrupp är dess medlemmar. Det är viktigt att våra medlemmar får en god service och god information om hur de själva kan administera sin verksamhet för att nå bästa resultat och möjliggöra för mer scouting med våra unga. En del av medlemsvården går 2013 över till den nya scoutorganisationen och en del stannar kvar inom förbundet. Det viktigaste är att förbundet arbetar för att underlätta förändringarna för våra kårer och att även i framtiden finnas som ett stöd för den verksamhet som våra kårer och medlemmar bedriver. Effektmål 17: Förbundet ska under 2012 tillhandahålla lättillgänglig och relevant service till kårer samt de verktyg som de behöver för att kunna bedriva kvalitativ kårverksamhet såväl lokalt- som på distriktsnivå med Den rätta känslan. Effektmål 18: kårerna har god kunskap om den nya scoutorganisationen och anslutning till den kommuniceras till medlemmar genom samtliga mediekanaler och genom personlig kontakt med kårledning och distriktsorganisationer Effektmål 19: i en ny organisation skall det vara attraktivt att höra av sig till för inspiration och stöd för utveckling av kårverksamhet med KFUK-KFUM profil Effektmål 20: förbundet skall arbeta aktivt med att söka upp medlemmar och kårer för att få in information om deras behov samt för att kunna erbjuda rätt verksamhet och rätt möjligheter arbetar på vår vi-känsla så att medlemmen känner en trygghet och en samhörighet med vår nationella organisation arrangerar specialförbundsgemensamt förbundsmöte 2012 och 2013 och se till att det blir attraktivt att åka. ge information och finnas tillgänglig via olika kommunikationskanaler för frågor och svar som stöd inför den nya scoutorganisationen och dess förändringar ser till att vi har arrangemangsstöd på nätet till kårer, utbildningsnätverk och distrikt utvecklar och implementera välkomstpaket till nya kårer och nya medlemmar tar fram en handbok till stöd för administration och kårledning skickar ut enkäter och bedriva uppsökande verksamhet till kårer och medlemmar Verksamhetsutveckling Det finns stora möjligheter att utveckla scouting. KFUK-KFUM tillhörigheten ger oss möjliga samarbetspartners inom en mängd olika ungdomsverksamheter. Att utforska dessa kommer att vara ett fortsatt fokus framöver. Scoutmetoder är och kan bli ännu mer attraktiv även för andra utanför den traditionella scoutingen och att skapa nya former för scouting i samarbete med andra inom KFUM-rörelsen kan vara en viktig väg framåt för att nå nya målgrupper och att utveckla scoutingen. Förbundet kommer arbeta med förankring och kommunikation av verksamhetsutvecklingen och se till att pilotprojekt genomföras tillsammans med utvalda kårer och referenspersoner. Förbundet kommer arbeta med olika former av media för att ge våra medlemmar stöd och inspiration i sin verksamhet om vår identitet, möjligheter och värderingar som scouter och KFUK-KFUM:are. Materialen kommer att kunna användas av kårer och ledare ända in i patrullverksamheten och ut till distriktsstyrelsen. Effektmål 21: Scoutingens plats inom KFUK-KFUM-rörelsen skall stärkas, förtydligas och moderniseras. Effektmål 22: KFUK-KFUM scouting skall ha en tydlig verksamhet och vara en tydlig samverkanspart inom så väl Scouterna som KFUK-KFUM rörelsen Effektmål 23: bedriver verksamhet där mångfald, existentiellt perspektiv, högkvalitativ scouting och rikt friluftsliv är självklarheter likväl som ett arbete med sociala, ekologiska och barn- och ungdomsrättsliga frågor är naturliga för verksamheten.

9 erbjuder en plattform för olika religiösa organisationer att starta scoutverksamhet etablerar oss via KFUM samverkan i mångkulturella områden Arbetar med ensamkommande flyktingbarn och deras möjligheter att etablera sig i samhället tillsammans med KFUM föreningar startar upp internationella utbyten för scoutverksamhet med YWCA och YMCA runt om i världen samt söka medel för de samma Utvecklar djurhajkernas koncept och stärka upp den ideella strukturen kring dem Utvecklar, uppmuntra och initiera nya verksamhetsformer för som berikar scoutverksamhet generellt Verkar för att KFUK-KFUM scouting finns välrepresenterad inom riksorganisationen Scouterna, så väl på riksnivå som på regionalnivå, genom medverkan i arbetsgrupper, utvecklingsprojekt och övrig samverkan kring scoutverksamhet. Utbildning och ledarskap Inom vill vi jobba för att stärka de ledare som vi har genom att erbjuda utbildning och fortbildning som stärker dem i deras ledarroll och som personer. Ledare inom ska om de vill ha tillgång till kvalitetssäker utbildning som är uppdaterad och relevant. Utbildningarna ska vara inspirerande och roliga såväl som motiverande och lockande. I samarbete med Scouternas Ledarskapsakademi vill vi se till att alla utbildningar som hålls följer det förbundsgemensamma ramverket. Vi vill se till att de utbildningar som hålls utöver detta har en KFUM-KFUM profil med hjälp av kompletterande moduler till den fastställda förbundsgemensamma utbildningen. Våra utbildare ska ha tillgång till plattformar där de kan kommunicera och samverka på ett effektivt sätt för att förstärka både utbildningen och mervärdet i att vara KFUK- KFUM ansluten. Det skall vara enkelt att få information om scoutförbundets utbildningar och lätt att få tag på utbildare till eftersökta kurser. Effektmål 24: Ledare inom KFUK-KFUM scoutförbund ska ha tillgång till kvalitetssäkrad utbildning, som är uppdaterad och relevant. Utbildningen skall vara rolig, inspirerande, motiverande och lockande. arbetar för att vi inom får fler ackrediterade utbildare Ser till att alla ledare erbjuds utbildning oberoende av geografi inom förbundet utvecklar kompletterande utbildningsmoduler för vår profil inom ramen för Scouternas utbildingsramverk utvecklar röda tråden med en förbundsprofilerad grundläggande scoutledarutbildning. gör information enkelt tillgänglig om hur när och var man som ledare inom kan utbilda sig, så väl inom Scouterna, KFUM och andra organisationer ska finnas lättillgänglig. stimulerar ett socialt nätverk för de utbildare som vi har i förbundet och uppmuntra till utveckling, samverkan med andra organisationer och mentorsskap. Intern och extern kommunikation 2012 lanseras förbundets nya hemsida och i och med det en helt ny utgångspunkt för kommunikation inom KFUK- KFUMs scoutförbund. Den nya hemsidan baseras på KFUK-KFUM wordpress plattform. Kårer och föreningar får under året erbjudande att själva ta fram en ny hemsida i samma plattform. Den nya hemsidan ska vara uppdaterad och full av inspirerande information både för våra medlemmar och potentiella medlemmar samt för andra externa intressenter. Hemsidan ska liksom allt annat material tydligt kommunicera de mervärden som finns inom KFUK-KFUMs scoutförbund.

10 Kommunikationen ska fungera som en stödfunktion för de andra områdena inom scoutförbundet. Effektmål 25: den interna kommunikationen skall vara tydlig, KFUK-KFUM präglad och lättillgänglig för alla medlemmar och stärka den interna stoltheten att vara en del av vår verksamhet Effektmål 26: den externa kommunikationen skall skapa nyfikenhet inför s verksamhet och stärka förbundets synlighet utvecklar s image och profil kommunicerar aktivt mervärdet i att vara KFUK-KFUM scout till medlemmarna ger fräsch och relevant information som är målgruppsanpassad fortsätter utveckla vår nya hemsida och hålla den uppdaterad och intressant för målgrupperna stöttar kårer att starta upp nya hemsidor i förbundets nya webbplattform Wordpress stöttar kårer med att använda grafiskt profilmaterial tar fram profilmaterial för att stärka KFUK-KFUM scout identitet har årligen ökat antal följare i sociala medier och antal besökare på våra hemsidor Insamling Sedan ett par år tillbaka har scoutförbundet fonder som man samlar in medel till; 2000 fonden och KFUMs 90 konto. Förbundet behöver arbeta mer med marknadsföring för att få dessa att generera mer medel. Det är viktigt att kunna samla medel i fonder så att vi kan stödja ungars sociala entreprenörskap och internationella engagemang samt verka för att möjliggöra ungas förändringsprojekt. Effektmål 27: KFUK-KFUM scout ska vara en organisation som har en finansiering som delvis bygger på insamling till sin verksamhet, särskilt till projekt som stärker ungas aktörsskap och ungas internationella engagemang marknadsför KFUMs insamling Bli möjliggörare sätter igång insamling via skattedeklarationen samlar in till Internationell resefond samlar in till 2000 fonden tar fram en strategi för insamling och ekonomisk utveckling för arbetar med fundraising och tar via samarbeten in externa medel för finansiering av scoutförbundets stabsfunktioner och utvecklingsarbete III. Ledning och organisation En framtida KFUK-KFUM scoutorganisation Tillsammans med de två rörelser som scoutförbundet är en del utav kommer en ny framtid att skapas inom de närmsta åren. Vi befinner oss i en dynamisk tid med mycket strukturella förändringar kring vår organisation, men också förändring i vårt sätt att samarbeta och samverka med andra. I hela den civila sektorn är samarbete idag populärt. Många organisationer ser att det är genom samverkan med andra som vi blir bättre och tydligare och inte minst kraftfullare som aktörer för barn och unga. Vårt scoutförbund har hela tiden varit på framkant kring samverkansfrågor. Därför är det lätt att tycka att vår tid är nu.

11 Organisationsförändring Det står klart att de kommande åren kommer innebära en del organisationsförändringar. Det viktigaste för oss är att se till och säkerställa att det kommer vara möjligt, roligt och utvecklande att även i framtiden vara KFUK-KFUM scout där det är en självklarhet att vi är en del av en riksorganisation som heter Scouterna och en annan riksorganisation som heter KFUM. Våra medlemmar har möjligheter att få mer verksamhet och många spännande internationella, sociala och möjligheter genom sitt dubbla tillhörande. För att klara det behöver vi göra utredningar och analyser så att den väg vi vandrar i framtiden är den som bäst kan se till att våra medlemmar både kan utvecklas och känna gemenskap som scouter men också få det extra tillivs och ta del av den gemenskap och värdegrund som erbjuds inom KFUM rörelsen, lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Effektmål 28: KFUK-KFUM scoutförbund ska vara en drivande kraft i såväl samverkansarbetet med KFUM rörelsens som med Scouterna där målet är att finna optimala lösningar för att kunna ge våra medlemmar bra medlemsservice, möjlighet till utveckling och utbildning samt tydlig verksamhet och många mötesplatser för att berikas som KFUK-KFUM scouter skapar goda förutsättningar för samverkan på lokal, regional och nationell nivå inom den nya riksorganisationen Scouterna, med samtliga scoutorganisationer aktivt deltar i arbetet med att förfina och utveckla den nya scoutorganisationen så att gemensamma likväl som särintressen tas till vara för att bereda mångfald inom scoutrörelsen samverkar med övriga specialförbund och riksorganisation inom KFUM för en effektiv struktur och moderniserad organisering av rörelsen som garanterar ekonomisk och resursmässig stabilitet och möjliggör utveckling och god medlemsservice. genomför en distriktsöversyn för att stödja distrikt i organisatorisk förändring under gör en översyn av förbundets stadgar och inkommer med förslag på stadgeförändringar till FM 2013 Ledning De senaste årens organisationsfrågor kommer att ställa krav på scoutförbundets sätt att organisera sin ledning och ekonomiska styrning av förbundet. Under kommande år kommer det att behövas göras utredningar för att se hur vi i framtiden skall organisera vår scoutverksamhet och hur vi skall leda de beslut som medlemmar fattar. En hel del samverkan med både Scouterna och KFUM kommer att innebära behov av att se över hur vi företräder och hur vi fattar beslut. Därför är det svårt att säga hur de närmaste åren kommer att se ut, men tydligt att ge uppdraget att scoutstyrelsen behöver arbeta med frågan om hur och genom vilka vägar man skall besluta, styra och leda organisationen i framtiden. Effektmål 29: KFUK-KFUM scout ska ha en effektiv ledning och ekonomisk styrning av sin verksamhet samt ha god representation i ledande organ med kompetens i fokus genomför utredningar kring medlemmarnas demokratiska inflytande över scoutförbundet, nya riksorgansiationen Scouterna och påverkan inom KFUM ser över scoutförbundets egna ledningsstruktur med styrelse, utskott och högsta ledning engagerar fler ideella i arbetsgrupper och utskott för att skapa glöd och engagemang i organisationen. ser till att ideella får ett gott bemötande och det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag av ledningen tar fram en ekonomisk strategi för de kommande 5 åren för scoutförbundets utveckling och verksamhet

12 Anläggningar Effektmål 30: KFUK-KFUM scoutförbund skall se till att våra anläggningar kan överlämnas till nästa ägare på ett korrekt sätt samt se till att de under den tid som de är våra underhålls så att värdet inte nämnvärt påverkas negativt avyttra samtliga av våra fastighetstillgångar underhålla anläggningarna Almanackan har sedan många decennier tillbaka producerat och sålt vår KFUK-KFUM scouternas almanacka. Det är en betydande del av scoutförbundets ekonomi. Det är en försäljning som möjliggör annan verksamhet för våra medlemmar. Vinsten är idag 24% av omsättningen vilket gör vår produkt till en värdefull sådan. Inför framtiden står i utmaningen att öka vinsten till verksamheten och öka försäljningen av almanackan för attt kunna bedriva den verksamhet som organistionen behöver för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet. Därför går också almanackan in i en fas av stark utveckling som ska präglas av nytänk, kreativitet, finansiell strategi och tillväxt. Effektmål 31: Almanackan ökar i upplaga varje år års försäljning når 2011 års nivå. Alma 2014 ökar ytterligare i upplaga. Effektmål 32: Försäljningen av almanackan håller god kvalitet samt är effektiv och når våra olika målgrupper genom försäljningskanaler så som scoutkårer, KFUK-KFUM föreningar, bokhandlare och grossister samt via nätförsäljning. konceptutvecklar almanackan som enskild produkt tar fram enkla distributions- och försäljningsmöjligheter för scoutkårer och föreningar ökar antal scoutkårer och föreningar som säljer almanackan varje år har samarbetspartners för försäljning Effektmål 33: Scoutförbundet tar fram kringprodukter runt almanackan som inte konkurrerar utan stärker almanackan som varumärke och ökar kännedomen och efterfrågan på våra produkter konceptutvecklar produkter som stärker varumärket kring almanackan och som säljs tillsammans med den ökar synligheten för almanackan har tydligt informationsmaterial om almanackan till våra kunder och försäljare

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer