Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-) Lena Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-) Lena Carlsson"

Transkript

1 marknadsföring och kommunikation i sociala medier Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-) Lena Carlsson

2 kapitel 1 Vad är sociala medier?

3 Människor har konverserat med varandra i alla tider. Man har utbytt information och erfarenheter, rekommenderat produkter, skvallrat och tipsat om smultronställen. Det gjorde man förr och det gör man idag. Skillnaden är att människors kontaktnät och aktivitet kan vara betydligt större idag, tack vare ny teknik. Umgängeskretsen begränsas inte längre till grannen över staketet, klasskamraterna eller arbetskompisarna runt fikabordet. Idag kan en persons aktiva kontaktnät bestå av hundra-, kanske tusentals, människor i Sverige och världen. Information kan spridas med en rasande fart, nästan helt utan geografiska gränser. Via ny teknik och sociala medier får människor över hela världen helt nya möjligheter att utbyta och ta del av åsikter och trender. Det går snabbt att komma i kontakt med andra konsumenter för att få rekommendationer kring en särskild produkt utan att behöva gå via företags reklamblad. Om man gillar eller ogillar en specifik produkt är det lätt att sprida sina åsikter vidare i sin blogg, på diskussionsforum eller som kommentarer till tidningsartiklar och i bloggar. Web 2.0 den sociala webben Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades 2004 och avsåg nästa generation webbtjänster och affärsmodeller på webben. Gemensamt för Web 2.0, även kallad den sociala webben, är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Användaren ska till exempel själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll och ha möjlighet till kontroll över sin information. Exempel på webbtjänster som uppfyller kriterierna för Web 2.0 är Facebook, Flickr, YouTube, Wikipedia och andra så kallade sociala medier.

4 KAPITEL 2 Sociala medier och användarna 17

5 I ett försök att förklara vår digitaliserade värld har författaren Marc Prensky lanserat begreppen digitalt infödda och digitala immigranter. Den unga generationen, de digitalt infödda, som vuxit upp med dataspel, internet, mobiler och mp3 talar den digitaliserade samtidens språk utan brytning. De tänker i nätverk, förutsätter blixtsnabb information, gillar parallella processer och har inga problem att göra många saker samtidigt. Vi andra, ja vi är digitala immigranter som försöker smälta in i en främmande värld efter bästa förmåga. Helsingborgs Dagblad Beroende på ålder, bakgrund och förutsättningar använder vi ny teknik på olika sätt. Digitala immigranter kanske fortfarande ringer för att kolla om ett mail kommit fram. Man minns hur det var förut och fascineras över det nya. Kanske går det att lära sig det nya språket och den nya kulturen, om ork och lust finns. De digitala invånarna är, enligt Prensky, inte alls fascinerade av den nya tekniken, det är vardagsmat. Språk och kultur är självklart, liksom att allt fungerar som det ska. Det vore nog en grov förenkling att dela in befolkningen i endast två kategorier, immigrant eller invånare. Det viktiga är dock insikten om att kunskaper och användning kan se väldigt olika ut och att det råder delade meningar om hur det egentligen ser ut. Användningen av internet och sociala medier ökar i Sverige och det är inte längre bara de ungas territorium, även om de står för den största delaktigheten. En undersökning från Studentmedia visar till exempel att sex av tio unga (15 27 år) läser bloggar regelbundet och att var fjärde ung person har en egen blogg. 18

6 KAPITEL 3 Traditionell kommunikation och avbrytande reklam 25

7 Den klassiska kommunikationsmodellen utformades redan i slutet av 1940-talet och avsåg från början studiet av telefoni. Denna basmodell baseras på enkelriktad kommunikation en sändare skickar ut ett budskap till en mottagare. Punkt slut. Basmodellen har tillämpats i traditionella reklamkanaler såsom tidningsannonsering, radioreklam och tv-reklam. Även traditionellt informationsarbete utgår från den klassiska kommunikationsmodellen. Man sänder ut ett budskap till den breda massan och hoppas att alla tolkar det likadant. Marknadsföringsgurun Seth Godin kallar den traditionella reklamen för interruption marketing, avbrytande reklam, och menar att exempelvis tv-reklam avbryter folk när de egentligen vill göra något annat (se sitt favoritprogram). Han anser att alla former av annonsering traditionellt sett har gått ut på att få potentiella kunder att avbryta sina sysslor för att ta del av ett enkelriktat budskap. En stor del av traditionell reklam kan även kallas pushmarknadsföring och bygger på den klassiska kommunikationsmodellen där avsändaren styr, formulerar och sänder ut ett budskap. Sändare Budskap Medium Mottagare Kommunikativ basmodell, enkelriktad kommunikation. Shannon & Weaver. 26

8 KAPITEL 4 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra 33

9 De nya reglerna för marknadsföring (reklam och PR) Marknadsföring är mer än bara reklam och annonsering. PR är inte bara kommunikation med media och journalister. Människor vill ha äkta engagemang och delaktighet, inte propaganda. Med bra innehåll online får företag kunder. Det handlar inte längre om att avbryta folk, utan istället leverera anpassat innehåll i just det ögonblick publiken vill ha det. Det viktiga är inte att företagets reklambyrå ska vinna priser utan att företaget ska vinna affärer. Internet har gjort public relations publika igen, efter åratals fokus på kommunikation med journalister och media. Bloggar, podcasts, e-böcker, nyhetsmeddelanden och andra typer av onlineinnehåll gör det möjligt för företag att kommunicera direkt med kunderna på ett sätt de själva önskar. På webben suddas gränsen mellan reklam och PR ut. Baserat på innehåll ur The New Rules of Marketing and PR 46

10 KAPITEL 5 Sociala medier till nytta för företag och organisationer 47

11 Möjligheterna med sociala medier är många och långt ifrån allt behöver vara marknadsföring i bemärkelsen reklam och sälj. Det kan lika gärna handla om samhällsinformation, direktkommunikation med allmänheten och internkommunikation. För företag och organisationer räcker det inte med att använda sociala medier för att andra företag gör det. Inte heller ska man nöja sig med att det verkar kul. Självklart ska aktiviteterna vara till nytta för och gagna verksamheten på ett eller annat vis. Kunden i fokus Nyhetsrum Synas mera Bygga relationer Skapa sin egen mediebild Blogg, forum, YouTube, egen community, podcast, egna widgets, facebooka, twittra..? Internkommunikation Problemlösare Varumärkesbyggande Omvärldsbevakning Kampanjer Bättre spridning Direktkontakt med omvärlden Informera Marknadsundersöka FÖRETAGET Rekrytering 48

12 Kundnytta och dialog hos klädbutiken Mandel Mandel är en liten klädbutik i centrala Göteborg som drivs av Eva och Kalle Bodestig. Butiken startades 1999 och 2008 startades butikens webbshop. Mandel är ett lysande exempel på där man använder sig av webbens sociala möjligheter för att skapa dialog, kundnytta och, inte minst, ökad försäljning. Webbshoppen är en blogghandel, en kombination av en blogg och en vanlig webbshop. Produkterna presenteras i datumsorterade inlägg och det finns möjlighet att ställa frågor och kommentera varje inlägg. Vi ville ha en webbshop med personlig prägel, Mandel har alltid varit en personlig butik med nära kontakt med kunderna. Det skulle vara lätt för kunderna att se kläderna och samtidigt ha direktkontakt med både personal och andra kunder. Därför blev det en butik i bloggformat, berättar Eva Bodestig, Mandels grundare. Även presentationen av kläderna har en personlig ton. Eva själv eller någon annan ur Mandels team agerar fotomodell. Det kommer in nya kläder varje dag året om och Mandel satsar på att ta in många olika modeller, men inte några mängder av varje, för att få en unik känsla. Om man vill vara säker på att plagget inte tar slut behöver man hålla sig framme. Webbshoppen uppdateras dagligen. Runt tolvsnåret publiceras dagens nya plagg och en trogen skara kunder besöker webbutiken just då. Dialogen i webbutiken är levande. Kunderna kommenterar och ställer frågor, Mandels personal svarar. Parallellt med bloggbutiken har Eva en egen blogg, där hon berättar om arbetet i butiken, kommande plagg och frågar läsarna om råd och önskemål. Vi ser ett klart samband mellan bloggen, vår webbshop och den stadigt ökade försäljningen. Bloggen har ca 1800 unika besökare varje dag, webbutiken runt tvåtusen. Intervju med Eva Bodestig, grundare, klädbutiken Mandel 66

13 kapitel 10 Hur kommer man igång? 119

14 Strategi en planerad väg mot mål Arbetet med en strategi för sociala medier kan göras på flera olika sätt och i grund och botten behöver det egentligen inte skilja sig så mycket från annat kommunikationsstrategiskt arbete. På följande sidor presenteras en vägledning för vad en strategi kan bestå av, men självklart behöver omfattning och arbetssätt anpassas till den egna organisationen och dess förutsättningar. Enkelt förklarat handlar strategiarbete om att sätta upp mål och staka ut en lämplig väg för att nå dit. I det här fallet är meningen att få en effektiv och målinriktad användning av sociala medier. Ett företags engagemang i sociala medier handlar om it och marknadsföring, men lika mycket kan det beröra kundservice, internkommunikation och andra frågor. Aktiviteterna baseras på övergripande frågor som företagsfilosofi, transparens gentemot allmänheten, interna beslutsvägar för en snabb reaktionstid, fördelning av resurser och andra organisatoriska angelägenheter som ofta kräver beslut på ledningsnivå. Strategifrågor kring sociala medier hör således hemma hos företagets ledning inte bara på informationsavdelningen, marknadsavdelningen eller it-avdelningen, även om dessa instanser naturligtvis bör vara med i diskussionerna. Glöm heller inte personalavdelning, kundtjänst och andra avdelningar. Sociala medier rör hela företaget, alla nivåer. Strategin ska se till att befintliga affärsfunktioner stöds och bör därför kopplas ihop med strategidokument som till exempel affärsplan, varumärkesplattform, marknadsplan och dylikt. Värt att påpeka är också att sociala medier inte bör ses som ett separat projekt, utan som en del av helheten. Därför kan strategin eventuellt ingå i en mer övergripande plan, istället för att 121

15 kapitel 11 Juridiska riktlinjer 131

16 Detta kapitel innehåller endast översiktlig och vägledande information. Rådgör alltid med en jurist när det uppstår frågor kring företagets aktiviteter på webben och i sociala medier. Några av de lagar som är relevanta för information publicerad i sociala medier är: Yttrandefrihetsgrundlagen Personuppgiftslagen Lagen om elektroniska anslagstavlor Upphovsrättslagen Marknadsföringslagen Varumärkeslagen I mångt och mycket handlar det dock om sunt förnuft. Det som publiceras får till exempel inte: Innehålla kränkning eller förolämpning av andra personer. Kränka rättigheter tillhörande tredje man. Vilseleda konsumenter eller allmänheten rörande företagets produkter och tjänster. Innehålla kränkning av andra personer. Vara hotfullt, obscent eller av stötande karaktär. Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi. Uppmana till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet. Innebära att tystnadsplikt bryts. Strida mot upphovsrätten. Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt och/eller sexistiskt innehåll. Innehålla hets mot någon på grund av sexuell läggning. 132

17 kapitel 12 Egna riktlinjer 143

18 Nätetikett Bete dig på nätet som i det dagliga livet Missbruka inte den makt du har Var rädd om din personliga identitet och integritet Respektera andras privatliv och integritet Sprid inte spam och annat oönskat material Var med och motverka missbruk av tjänsterna Glöm inte människan bakom datorn Det du publicerar på sajten får inte: kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga vara hotfullt, obscent eller av stötande karaktär innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt, sexistiskt innehåll innehålla hets mot någon p.g.a. sexuell läggning innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi innebära att du bryter en tystnadsplikt innefatta spridning av datavirus strida mot upphovsrätten innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet Tänk på att du är personligen ansvarig för det du skriver och lägger upp på sajten det du lägger ut på nätet är där för evigt och kan spridas utan din kontroll Övriga regler Allmänt Publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda RES.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, kränka någon på grund av sexuell läggning eller intrång på copyrightskyddat material. Du får inte heller länka till sajter som är olagliga eller innehåller olagligt material. Det är du som länkar som är ansvarig för denna förseelse. Bloggpolicy, kommentarer och inlägg De blogginlägg du gör omfattas av ovanstående regler. RES.se förbehåller sig rätten att ta bort bilder, kommentarer och inlägg som är olagliga, anses stötande, kränkande eller som uppfattas som opassande på sajten. Det är RES.se som avgör detta. Alla bloggare har upphovsrätt till allt material i sin blogg, såväl text som bild. RES.se förbehåller sig dock rättten att använda bloggmaterial för att marknadsföra bloggen i tidningen och på nätet samt om annat avtal upprättats. Ur Villkor för bloggare, res.se 148

19 Bloggar, Twitter, Facebook, wikis, YouTube? Vad är egentligen sociala medier och hur kan företag och organisationer dra nytta av dem för PR, varumärkesbyggande, reklam och annan kommunikation? På ett lättbegripligt sätt ger boken en introduktion i de sociala mediernas värld och nya sätt att kommunicera i en tid då reklamtrötthet och informationsöverflöd kräver nya vägar. Boken presenterar övergripande förändringar och nya förutsättningar för marknadsföring och kommunikation. Dessutom visas praktiska exempel på hur nuvarande plattformar kan användas. Begrepp som wiki, widget och mikroblogg förklaras och företag berättar om sina erfarenheter. Avslutande kapitel behandlar strategiskt arbete och juridiska riktlinjer. Kort sagt boken ger dig en inblick i hur sociala medier kan användas för att bygga relationer, stärka varumärket och skaffa konkurrensfördelar. Lena Carlsson är art director och kommunikationsstrateg med utbildning från bland annat Göteborgs universitet och RMI Berghs. Hon driver sedan 2001 kommunikationsbyrån Kreafon som arbetar med reklam, PR och information i traditionella och nya medier.

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract

Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier Jennifer Bark, Medieinstitutet. Abstract Förstudie: Hur kan H&M dra nytta av sociala medier, Medieinstitutet Abstract Den här förstudien försöker konkret besvara frågan Hur kan H&M dra nytta av Sociala Medier för att ytterligare stärka sitt varumärke,

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Sociala medier som kommunikationskanal

Sociala medier som kommunikationskanal KY Sports Marketing, VT 2011 SM2 Sports Marketing, fördjupning Uppsats Sociala medier som kommunikationskanal - ur ett förbundsperspektiv Författare: Kristoffer Fält Handledare: Tomas Nilsson Båstad, 16

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer