Kommunikationsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsutbildning"

Transkript

1 Kommunikationsutbildning Program för dagen Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen samt de två-tre största kommunikationsutmaningarna ni står inför just nu Kort presentation av min bakgrund Övergripande bild av Robotdalen Kommunikationsarbete och strategi Lunch Konkreta exempel på praktiska kommunikationsinsatser Kaffepaus Diskussion med anknytning till de utmaningar respektive initiativ står inför Sammanfattning och avslutning Min bakgrund Från sandstränder till sågklingor Fokus kommunikation Från Örebro universitet till Robotdalen 1

2 Viktigt för mig i min roll Strategiskt & praktiskt Mål & resultat Utvecklas & utmanas Vad gör Robotdalen? Robotdalen tar robotinnovationer hela vägen ut på marknaden. Vi fokuserar på nya lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Vi vill bli en internationellt erkänd innovationsmiljö! Vi är en nationell innovationsmiljö som agerar för att sätta svensk robotik på kartan internationellt och därmed bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft. Våra kärnområden HÄLSOROBOTIK Fler tekniska lösningar inom vård och omsorg för ökad livskvalitet för funktionshindrade och äldre INDUSTRIROBOTIK Innovativ och flexibel robotautomation som stärker konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri SERVICEROBOTIK Mobila robotar för industri, offentlig sektor och konsumentmarknad för ökad service i samhället 2

3 Robotdalens resa vi har: Synkat tre län och tjugo finansiärer från akademi, offentlig sektor och näringsliv kring en gemensam agenda Etablerat varumärket och synliggjort satsningen Satt en regional, nationell och internationell agenda Fokuserat från fem till tre kärnområden Satt tydliga mål och levererat konkreta resultat Säkrat långsiktig, hållbar finansiering 25 nya produkter, 24 nya företag och 2 internationella företagsetableringar Var står vi idag? Ny finansieringsperiod från VINNOVA och regionala finansiärer Vi agerar för utökad finansiering, med fokus på EU och VINNOVA Vi ska ytterligare stärka Robotdalen som en nationell innovationsmiljö för robotidéer samt tydliggöra investeringsmöjligheterna i konkreta företag, för riskkapitalister Fortsatt fokus på nya produkter och företag på marknaden samt internationella företagsetableringar Förstärkt närvaro internationellt genom strategisk samverkan Vi ska stärka eventet Robotics Innovation Challenge samt tävlingen Robotdalen Innovation Award Vår vision är att vara en internationellt erkänd innovationsmiljö 2019 Robotdalens kommunikationsresa 2005 Hemsida, pressmeddelande event 2011 Externt pressrum, innovationsportal på hemsidan, engelskt magasin 2012 Animerad film, sociala medier, internationella mediakontakter 2006 Nyhetsflöde, trycksaker, kontaktdatabas, kommunikationsstrategi 2009/2010 Ny hemsida inkl bild och kontaktdatabas, fotograf 2013 Trycksaksvisitkort, Mailchimp (nyhetsbrev, kontaktdatabas) 2007 Verksamhetsberättelse, engelsk del på hemsidan, svenskt magasin 2008 Grafisk profil, pressklippsbevakning 2014 Ny responsiv hemsida, ny grafisk profil och logotyp, strategi

4 Personal Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig Strategi, planer, grafisk profil och budget Hemsida och pressrum Nyhetsflöde, mediakontakter, sociala medier Bildbehov Projekt- och företagskontakter Klas Larsson, kommunikatör/eventstöd Implementering grafisk profil Trycksaker, powerpoint, profilprodukter Eventkommunikation Film (YouTube, animerad film) Bilddatabas, kontaktdatabas, dokumentdatabas Kommunikationsstrategi Kommunikationsarbetet Praktiskt Stödsystem Strategiskt 4

5 Strategiska nivån Kommunikationsstrategi Kommunikationsplaner Budget Grafisk profil Intern medverkan och input Stödsystem Hemsida Pressrum Pressklippsbevakning Nyhetsbrev Kontaktdatabas Bilddatabas Upphandlade leverantörer Avtal Bra samarbetspartners Praktiskt genomförande Hemsida Nyhetsflöde Sociala medier Eventkommunikation Trycksaker/powerpoint Fotografering Filmproduktion Kontaktdatabas Synlighet i olika miljöer 5

6 Hur bidrar det här till att vi når våra mål? Kommunikationsstrategi - innehåll Nulägesanalys Mål Målgrupper Budskap Kanaler Aktiviteter Uppföljning Budget Våra strategiska riktlinjer Kommunikationsmålen utgår från Robotdalens verksamhetsmål Alla i organisationen har ett informationsansvar Hemsidan är vår främsta kommunikationskanal Vi ska synas mycket i media Vi ska våga prioritera bort 6

7 Process för kommunikationsstrategi 2019 Konkretisera vision och mål för 2019 på övergripande nivå samt för våra kärnområden/ansvarsområden Sätt mål, målgrupper, budskap osv för varje del Ta fram en övergripande kommunikationsplan Ta fram konkreta kommunikationsplaner för 2014 Förankra och implementera hos styrelse, ledningsgrupp och övrig personal INNOVATION Vi har ett högt nationellt och internationellt idéinflöde och en effektiv innovationsprocess INTERNATIONELLT Robotdalen är en naturlig strategisk samarbetspart kring enabling commercial success med flera internationella företagsetableringar. EVENT Robotdalen Innovation Award och Robotics Innovation Challenge är etablerade och välrenommerade med internationell dragkraft HÄLSOROBOTIK Sverige är världsledande på innovationer för hälsooch äldrevården, som utgår från användarnas behov. Vision 2019 ÖVERGRIPANDE Robotdalen är en internationellt erkänd innovationsmiljö som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. SERVICEROBOTIK Framstående forskning inom tunga fordon har gynnat svensk industri, och servicerobotik är etablerat som nytt kärnområde med framgångsrik kommersialisering. INDUSTRIROBOTIK Konkurrenskraften i svenska SME-företag har ökat genom nya produkter och företag och svensk tillverkningsindustri är världsledande användare av innovativ robotautomation. INNOVATION a) Ökat inflöde av innovationer b) Kontakt med fler entreprenörer och riskkapitalister HÄLSOROBOTIK a) Ökat idéinflöde b) Testbäddar c) Produktlanseringar d) Internationella företagsetableringar INTERNATIONELLT a) Stärka Robotdalens varumärke som enabler b) Fler strategiska internationella samarbeten Prioriterad kommunikation EVENT a) Fler tävlingsbidrag till Robotdalen Innovation Award b) Fler besökare och tunga föreläsare till eventet RIC ÖVERGRIPANDE a) Stärk varumärket Robotdalen som innovationsmiljö b) Utökad finansiering SERVICEROBOTIK a) Etablering av servicerobotik b) Insatser för ökat inflöde av innovationer c) Produktlanseringar INDUSTRIROBOTIK a) Innovativ produktutveckling b) Produktlanseringar c) Automationsutmaningen 7

8 Med i processen Från information till interaktivitet Hur arbeta mer strategiskt med digital marknadsföring/sociala medier? Riktlinjer för användning av twitter Hur öka vår synlighet nationellt? Debattartiklar, event osv Hur öka vår synlighet internationellt? Nätverk, event, gästinlägg på robotbloggar osv Strategiska punktinsatser för att nå prioriterade målgrupper Utveckling av våra stödsystem/bevakning av upphandling Exempel strategisk process industrirobotik Område Mål Målgrupp Huvudbudskap Kommunikationsmål Innovativ Ökat idéinflöde Robotleverantörer, Tillsammans kan vi Bidra till ökat produktutveckling till, samt systemintegratörer, utveckla nya flexibla idéinflöde. genomförande komponent- och innovativa Säkerställa att vi når av, innovativa leverantörer, robotlösningar för rätt nyckelpersoner produkt- SME-företag, ökad konkurrenskraft i och att de väljer att utvecklings- innovatörer, svensk industri kontakta oss. projekt entreprenörer Nya Fler nya Slutkunder Nya innovativa Bidra till mer effektiv produkter/ produkter och Entreprenörer produkter ger ökad lansering av nya företag företag på Riskkapitalister produktivitet, produkter och marknaden lönsamhet och företag, samt ett konkurrenskraft i ökat inflöde av svensk industri. entreprenörer och riskkapital Automationsutmaningen Förstudier i Utförare i nya Förstudier är ett Intressera fler tillverkande regioner runt om i framgångsrikt koncept genomförare runt SME-företag landet som, med relativt små om i landet för nationellt, med medel, ger stora konceptet. målet 300 investeringar och ökad MSEK i produktivitet hos investeringar tillverkande SME. fram till Konkreta kommunikationsinsatser Synliggöra erbjudandet. Nyhetsflöde med goda exempel. Sociala medier. Produktlansering via media/event. Uppmärksamma företag i pipeline. Uppföljning av framgångsrika produktlanseringar Pressmeddelande vid uppstart av Automationsutmaningen i nya regioner. Spridning av goda resultat från förstudier. Industrirobotik: Preliminär plan nyhetsflöde Mars April Maj Juni Aug Sep Okt Nov Dec Elmia Automation Elmia Automation, Flytt till Expectrum i Västerås Pågående projekt på Robot Application Center i Eskilstuna Uppföljning Automationsutmaningen Goda exempel förstudier Goda exempel innovativa produktutvecklingsprojekt Debattartikel utmaningar svensk industri Uppföljning status produkter på marknad Uppföljning verksamhet Expectrum 8

9 Hur förankra internt? HEMSIDAN vår främsta kommunikationskanal 1) Växla över till responsiv hemsida 2) Renodla och tydliggöra innehållet 3) Locka fler besökare NYHETSFLÖDE - stärka varumärket 1) Fortsatt hög synlighet i media 2) Förbättrat inflöde av nyhetstips från våra projekt 3) Löpande utskick av nyhetsbrev 4) Strategisk utökning av kontaktdatabasen EVENT - nätverk/synlighet 1) Fånga upp idéer/kontakter 2) Arenor för produktlansering 3) Sätta Robotdalen/robotik på kartan FOTO & FILM - stärka budskapet Säkerställa bra urval av foton, använd YouTube och animerad film vid marknadsföring TRYCKSAKER - allmän intro/info 1) Implementering av ny grafisk profil 2) Utveckling av visitkortstrycksak SYNLIGHET I MILJÖER - nå ut med budskap Säkerställ tydlig information i rätt miljöer (Expectrum m fl) Övergripande kommunikationsplan våren 2014 Område Prioritering våren 2014 Övergripande Industrirobotik Servicerobotik Hälsorobotik Innovation Internationellt Lansera responsiv hemsida Implementera ny grafisk profil Ta fram kommunikationsstrategi Ta fram montermaterial till nya lokaler på Expectrum Löpande nyhetsflöde Eventkommunikation Elmia Automation Pressmeddelande ny produkt YourFlow Lansera servicerobotik som nytt kärnområde Ta fram kommunikationsplan för ökat inflöde av innovationer för hösten Uppstart av blogg för projektet Hjälpmedel och innovation Pressmeddelande nytt projekt Utökat nätverk via twitter Konkret plan för insatser för ökat inflöde av innovationer för hösten Ökad interaktivitet via twitter Pressmeddelande Elmia Automation 9

10 Tydlighet internt Ökad KÄNNEDOM om industrirobotikens erbjudande genom synlighet i rätt sammanhang med tydliga och konkreta budskap HUR BIDRAR KOMMUNIKATIONEN TILL ATT VI NÅR INDUSTRIROBOTIKENS MÅL I ROBOTDALEN? Snabbare LANSERING av nya produkter och företag genom konkreta insatser för synlighet vid produktlansering Smidigare KONTAKT med prioriterade målgrupper som vi vill samarbeta med för att nå våra mål I tre steg vill vi åstadkomma: Ökad kännedom Positiv inställning Aktiv handling KUNNA TYCKA GÖRA Grafisk profil 10

11 Tidigare grafisk profil Logotyp och banner. Växling mellan fyra färger årsvis utöver den blå. Cirkeln i logotypen som grafiskt element vid till exempel event. Ny grafisk profil - Robotdalen går in i fas 2, Vi lanserar ny hemsida - Vi tar fram nytt presentations- och mässmaterial till våra nya lokaler - Logotyp och färgskala behövde fräschas upp och få lite nytt liv - Vi tillför en ny mångsidig symbol som lyfter vårt presentationsmaterial Processen mot ny symbol 11

12 Exempel vår innovationsprocess Effekter av grafisk profil Enhetlighet, röd tråd och igenkänning i allt marknadsföringsmaterial Fräschare varumärke Större utrymme att skapa kreativ kommunikation och effekter med symbolen Större utrymme att skapa effekter/få genomslag med en huvudfärg per kärnområde Stödsystem 12

13 Stödsystem Hemsida Pressrum/sändlistor media Pressklippsbevakning System för utskick av nyhetsbrev Kontaktdatabas Bilddatabas Dokumentdatabas Upphandlade leverantörer för montermaterial, fotografering, filmproduktion osv. Hur arbetar vi? Google Apps for Business för e-post, delade dokument, nyhetsbrevsmodul med kontaktdatabas (samt anmälningsformulär) Hemsida med anmälningsformulär Externt pressrum med bilddatabas (i urval) Pressklippsbevakning via e-post (via Mälardalens högskola) samt via brevutskick för tryckt press Dropbox med dokumentdatabas och bilddatabas (komplett) Med i processen för upphandling via Mälardalens högskola Vad tänka på? Synka så många system som möjligt Ta inte fram system som inte används Avsätt resurser för kontinuerlig uppdatering och utveckling Var tydlig internt med vad som förväntas av alla för att till exempel löpande uppdatering av hemsida eller kontaktdatabas ska fungera Säkerställ att du har koll på upphandlade leverantörer Ta fram smidiga rutiner 13

14 Praktiskt genomförande Praktiskt genomförande Hemsida Nyhetsflöde Sociala medier Trycksaker Eventkommunikation Fotografering Filmproduktion Kontaktdatabas Synlighet i miljöer Hemsida 14

15 Hemsidan Hemsidan som främsta kommunikationskanal Skapa en levande och tydlig startsida Lägg fokus på nyhetsflöde inte faktauppdateringar Skapa balans i synlighet/nyhetsflöde Stå på dig mot interna och externa krav på synlighet Formulera tydliga erbjudanden Uppmana till interaktivitet Ny hemsida: - Responsiv (dvs läsbar även från läsplatta och smartphone) - Renodlad med tydligare ingångar - Mindre information att uppdatera löpande - Vi går från information till interaktivitet - Tydligare erbjudanden för prioriterade målgrupper - Ökat fokus på sociala medier via till exempel blogg och twitter istället för ett traditionellt nyhetsflöde - Uttalanden nöjd kund - Enklare kontaktvägar Illustrationer/ingångar startsida 15

16 Resultat Tydliggör och stärker varumärket En tydlig kanal att hänvisa till Enkel och smidig kontaktväg Faktabas Samlad bas för nyhetsflödet Nyhetsflöde Nyhetsflöde - media Synlighet i media prioriterat Från fokus regionalt till nationellt/internationellt Externt pressrum med bilddatabas samt kontaktdatabas till journalister Pressklippsbevakning (digitalt och via post) 1 pressmeddelande/månad går ut nationellt och ungefär varannan månad internationellt Högt nyhetsvärde i det som går ut, med fokus på goda exempel Balans i och tanke bakom nyhetsflödet 16

17 Nyhetsflöde - övrigt 1 blogginlägg/vecka på hemsidan 1 nyhetsbrev/månad nationellt, varannan månad internationellt Strategisk utökning av kontaktdatabasen prioriterat Högt nyhetsvärde i det som går ut med fokus på goda exempel Balans i och tanke bakom nyhetsflödet Ökat flöde på twitter Planerar för fler produktioner på YouTube Planerar för LinkedIn som ytterligare digital kanal Frågor som alltid besvaras Frågor Vad gör vi? Varför gör vi det? Hur gör vi det? När gör vi det? Vem gör det? Exempel Elmia Automation Vi ställer ut på mässan Elmia Automation För att synliggöra hur vi stärker svensk tillverkningsindustri med innovationer och råd kring robotinvesteringar Med konkreta råd från experter vid korta möten samt goda exempel genom korta föredrag med teknikleverantörer 6 9 maj i Jönköping Robotdalens personal inom industrirobotik samt externa experter från teknikleverantörer och systemintegratörer När ska det vara klart? 6 9 maj Vad ska det resultera i? Ökad kunskap ute i landet om vad vi erbjuder inom industrirobotik samt intressanta kontakter för innovativ produktutveckling och Automationsutmaningen What s in it for me? Tilltalar ovanstående våra prioriterade målgrupper? 17

18 Nyhetsflöde - resultat Ökad kännedom om Robotdalen/ specifika produkter och företag Nätverk med journalister Trovärdighet hos media Intresse för vår verksamhet FRAMTID Utökat journalistnätverk via twitter nationellt och internationellt Utökat fokus på debattartiklar/blogginlägg/färdiga artiklar 18

19 Sociala medier Sociala medier Responsiv hemsida Twitter YouTube Blogg FRAMTID LinkedIn Prioriterat område; utökat nätverk, ökat flöde, kampanjer, del i helheten osv. Eventkommunikation 19

20 Eventkommunikation Studiebesök, seminarier, konferenser osv Deltagande på mässor typ Elmia Automation, InnoRobo m fl Egna event (Robotics Innovation Challenge m fl) Eventkommunikation större event Deltagande i projektgrupp från start Börja i god tid! Fokus på prioriterade målgrupper och budskap Marknadsföring med röd tråd genom pressmeddelanden, nyhetsbrev, specialutskick, sociala medier osv Inbjudan och mottagande av media Helhetskoncept från inbjudan till lokal till namnskyltar Föreviga med foto & film Checklistor och tydlig ansvarsfördelning Uppföljning & vidareutveckling Checklistor Oktober Mål: Lansering Robotics Innovation Challenge (RIC), Robotdalen Innovation Award (RIA) samt matchmaking Kommunikationsplan för RIC & RIA klar, tidsplanen kompletterad Jessica Synka tids- och kommunikationsplan med tidsplan för matchmaking Jessica Uppstart upphandling animerad film Tids- och aktivitetsplan för komplettering animerad film Jessica Utskick pressmeddelande Robotdalen Innovation Award till nya internationella journalistkontakter i vårt pressrum Jessica Uppstart adwordskampanj Google Klas/Jessica Hemsida RIC2013 samt kalendarium uppdaterade inför utskick Jessica/Klas Utskick av pressmeddelande lansering RIC inkl match-making Jessica/Klas Spridning via nationella och internationella eventkalendarium Klas/Jessica 20

21 Resultat Trycksaker Trycksaker/powerpoint Minimalt med trycksaker utifrån vad som faktiskt delas ut och används Kort information med webbadress för att driva trafik till webben samt kontaktuppgifter för att uppmuntra direktkontakt Trycksaker: visitkortstrycksak, verksamhetsberättelse, eventmaterial Kontorstryck: Kuvert Powerpointpresentationer prioriterat 21

22 Foto & film Fotografering Fotografering av produkter, porträttbilder samt vid event Samma fotograf ger personlig prägel i bilderna samt kunskap om vår organisation och vilken typ av bilder vi söker Ett urval foton finns tillgängliga på vårt externa pressrum Foton lyfter marknadsföringen och ökar möjligheterna till synlighet Exempelfoton (Fotograf: Terése Andersson) 22

23 Filmproduktion ANIMERAD FILM visar produkter i sin rätta miljö finns på vår YouTube-kanal och hemsida visas vid studiebesök och presentationer Programpunkter vid eventet Robotics Innovation Challenge filmas och läggs ut på vår YouTube-kanal, kopplas till nyhetsflöde, sprids via twitter osv Föreläsning med robotguryn Rodney Brooks 4400 visningar, animerade filmen ca 3000 och robotdräkt 2440 visningar Mer marknadsföringsmaterial via YouTube planeras framöver Kontaktdatabas Kontaktdatabas Byggs upp genom a) prenumeration via hemsidan b) deltagande vid event c) kontakt med kollegor d) strategisk utökning Kontaktdatabasen ligger i Mailchimp (nyhetsbrevsmodul kopplad till Google Apps for Business där vi har vår e-post, delade dokument osv) Kodning för t ex hälsorobotikkontakter, internationellt osv. Kontaktlistor till journalister via vårt externa pressrum 23

24 Kontaktdatabas Prioriterat för att säkerställa att vi når ett stort nätverk Avsätt tid och resurser, det krävs mer än man tror Sociala medier ersätter inte sändlistorna Bidrar till utökat nätverk och ökat genomslag i marknadsföringen Synlighet i olika miljöer Synlighet i olika miljöer Presentationer (konferenser, seminarier) Event (mässor, konferenser) Fysiska miljöer 24

25 Synlighet i olika miljöer Fysiska mötesplatser är viktiga Syns vi i rätt sammanhang? Tydliga budskap Tydlig kontaktinformation Röd tråd i allt material Skapa material för flera forum Håll koll på var vi syns Uppdaterat informationsmaterial Summering Hur har kommunikationen bidragit till Robotdalens resultat? Vi har etablerat varumärket Vi har skapat kännedom Vi har skapat fler kontaktytor Vi har ökat tillgängligheten Vi har förenklat produktlanseringar Vi har tydliggjort resultat Vi har skapat igenkänning 25

26 Största utmaningarna Att synka kommunikationsinsatserna med Robotdalens utveckling Internkommunikation Internationalisering Resurser Prioritering Mest stolt över Supersummering Jobba balanserat med strategi, stödsystem och praktiskt kommunikationsarbete Välj ut prioriterade kanaler och målgrupper Våga prioritera bort Mät och redovisa resultat Tydliggör vilka resurser du behöver Se till att du får respekt och utrymme i organisationen Se och var stolt över det du gör Se till att du utvecklas och utmanas i din yrkesroll 26

27 Tack för mig! Jessica Karlsson, Kommunikationsansvarig

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Verksamhetsberättelse 2013 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation,

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL

ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning ROBOTDALENS SYFTE OCH MÅL Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi har tre kärnområden med fokus på innovationer för

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola

Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola Kommunikationsplan för Fridhems folkhögskola 1. Syftet med kommunikationsplanen I ett allt mer föränderligt samhälle är det viktigt för Fridhems folkhögskola att kommunicera rätt. Informationen ska förmedlas

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport

Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Så här blev året 2011 Kvalitets- och verksamhetsrapport Kompetens och arbetsmiljörapport Kommunikations- och marknadsföringsrapport Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förvaltningen och media... 4

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting Planera din kommunikation Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting 1 2 Vi drunknar i information Mängd av information Utbud Konsumerad/ individ Effekt/ individ 1950 1975 2000 Källa:

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer