Kommunikationsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsutbildning"

Transkript

1 Kommunikationsutbildning Program för dagen Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen samt de två-tre största kommunikationsutmaningarna ni står inför just nu Kort presentation av min bakgrund Övergripande bild av Robotdalen Kommunikationsarbete och strategi Lunch Konkreta exempel på praktiska kommunikationsinsatser Kaffepaus Diskussion med anknytning till de utmaningar respektive initiativ står inför Sammanfattning och avslutning Min bakgrund Från sandstränder till sågklingor Fokus kommunikation Från Örebro universitet till Robotdalen 1

2 Viktigt för mig i min roll Strategiskt & praktiskt Mål & resultat Utvecklas & utmanas Vad gör Robotdalen? Robotdalen tar robotinnovationer hela vägen ut på marknaden. Vi fokuserar på nya lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Vi vill bli en internationellt erkänd innovationsmiljö! Vi är en nationell innovationsmiljö som agerar för att sätta svensk robotik på kartan internationellt och därmed bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft. Våra kärnområden HÄLSOROBOTIK Fler tekniska lösningar inom vård och omsorg för ökad livskvalitet för funktionshindrade och äldre INDUSTRIROBOTIK Innovativ och flexibel robotautomation som stärker konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri SERVICEROBOTIK Mobila robotar för industri, offentlig sektor och konsumentmarknad för ökad service i samhället 2

3 Robotdalens resa vi har: Synkat tre län och tjugo finansiärer från akademi, offentlig sektor och näringsliv kring en gemensam agenda Etablerat varumärket och synliggjort satsningen Satt en regional, nationell och internationell agenda Fokuserat från fem till tre kärnområden Satt tydliga mål och levererat konkreta resultat Säkrat långsiktig, hållbar finansiering 25 nya produkter, 24 nya företag och 2 internationella företagsetableringar Var står vi idag? Ny finansieringsperiod från VINNOVA och regionala finansiärer Vi agerar för utökad finansiering, med fokus på EU och VINNOVA Vi ska ytterligare stärka Robotdalen som en nationell innovationsmiljö för robotidéer samt tydliggöra investeringsmöjligheterna i konkreta företag, för riskkapitalister Fortsatt fokus på nya produkter och företag på marknaden samt internationella företagsetableringar Förstärkt närvaro internationellt genom strategisk samverkan Vi ska stärka eventet Robotics Innovation Challenge samt tävlingen Robotdalen Innovation Award Vår vision är att vara en internationellt erkänd innovationsmiljö 2019 Robotdalens kommunikationsresa 2005 Hemsida, pressmeddelande event 2011 Externt pressrum, innovationsportal på hemsidan, engelskt magasin 2012 Animerad film, sociala medier, internationella mediakontakter 2006 Nyhetsflöde, trycksaker, kontaktdatabas, kommunikationsstrategi 2009/2010 Ny hemsida inkl bild och kontaktdatabas, fotograf 2013 Trycksaksvisitkort, Mailchimp (nyhetsbrev, kontaktdatabas) 2007 Verksamhetsberättelse, engelsk del på hemsidan, svenskt magasin 2008 Grafisk profil, pressklippsbevakning 2014 Ny responsiv hemsida, ny grafisk profil och logotyp, strategi

4 Personal Jessica Karlsson, kommunikationsansvarig Strategi, planer, grafisk profil och budget Hemsida och pressrum Nyhetsflöde, mediakontakter, sociala medier Bildbehov Projekt- och företagskontakter Klas Larsson, kommunikatör/eventstöd Implementering grafisk profil Trycksaker, powerpoint, profilprodukter Eventkommunikation Film (YouTube, animerad film) Bilddatabas, kontaktdatabas, dokumentdatabas Kommunikationsstrategi Kommunikationsarbetet Praktiskt Stödsystem Strategiskt 4

5 Strategiska nivån Kommunikationsstrategi Kommunikationsplaner Budget Grafisk profil Intern medverkan och input Stödsystem Hemsida Pressrum Pressklippsbevakning Nyhetsbrev Kontaktdatabas Bilddatabas Upphandlade leverantörer Avtal Bra samarbetspartners Praktiskt genomförande Hemsida Nyhetsflöde Sociala medier Eventkommunikation Trycksaker/powerpoint Fotografering Filmproduktion Kontaktdatabas Synlighet i olika miljöer 5

6 Hur bidrar det här till att vi når våra mål? Kommunikationsstrategi - innehåll Nulägesanalys Mål Målgrupper Budskap Kanaler Aktiviteter Uppföljning Budget Våra strategiska riktlinjer Kommunikationsmålen utgår från Robotdalens verksamhetsmål Alla i organisationen har ett informationsansvar Hemsidan är vår främsta kommunikationskanal Vi ska synas mycket i media Vi ska våga prioritera bort 6

7 Process för kommunikationsstrategi 2019 Konkretisera vision och mål för 2019 på övergripande nivå samt för våra kärnområden/ansvarsområden Sätt mål, målgrupper, budskap osv för varje del Ta fram en övergripande kommunikationsplan Ta fram konkreta kommunikationsplaner för 2014 Förankra och implementera hos styrelse, ledningsgrupp och övrig personal INNOVATION Vi har ett högt nationellt och internationellt idéinflöde och en effektiv innovationsprocess INTERNATIONELLT Robotdalen är en naturlig strategisk samarbetspart kring enabling commercial success med flera internationella företagsetableringar. EVENT Robotdalen Innovation Award och Robotics Innovation Challenge är etablerade och välrenommerade med internationell dragkraft HÄLSOROBOTIK Sverige är världsledande på innovationer för hälsooch äldrevården, som utgår från användarnas behov. Vision 2019 ÖVERGRIPANDE Robotdalen är en internationellt erkänd innovationsmiljö som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik. SERVICEROBOTIK Framstående forskning inom tunga fordon har gynnat svensk industri, och servicerobotik är etablerat som nytt kärnområde med framgångsrik kommersialisering. INDUSTRIROBOTIK Konkurrenskraften i svenska SME-företag har ökat genom nya produkter och företag och svensk tillverkningsindustri är världsledande användare av innovativ robotautomation. INNOVATION a) Ökat inflöde av innovationer b) Kontakt med fler entreprenörer och riskkapitalister HÄLSOROBOTIK a) Ökat idéinflöde b) Testbäddar c) Produktlanseringar d) Internationella företagsetableringar INTERNATIONELLT a) Stärka Robotdalens varumärke som enabler b) Fler strategiska internationella samarbeten Prioriterad kommunikation EVENT a) Fler tävlingsbidrag till Robotdalen Innovation Award b) Fler besökare och tunga föreläsare till eventet RIC ÖVERGRIPANDE a) Stärk varumärket Robotdalen som innovationsmiljö b) Utökad finansiering SERVICEROBOTIK a) Etablering av servicerobotik b) Insatser för ökat inflöde av innovationer c) Produktlanseringar INDUSTRIROBOTIK a) Innovativ produktutveckling b) Produktlanseringar c) Automationsutmaningen 7

8 Med i processen Från information till interaktivitet Hur arbeta mer strategiskt med digital marknadsföring/sociala medier? Riktlinjer för användning av twitter Hur öka vår synlighet nationellt? Debattartiklar, event osv Hur öka vår synlighet internationellt? Nätverk, event, gästinlägg på robotbloggar osv Strategiska punktinsatser för att nå prioriterade målgrupper Utveckling av våra stödsystem/bevakning av upphandling Exempel strategisk process industrirobotik Område Mål Målgrupp Huvudbudskap Kommunikationsmål Innovativ Ökat idéinflöde Robotleverantörer, Tillsammans kan vi Bidra till ökat produktutveckling till, samt systemintegratörer, utveckla nya flexibla idéinflöde. genomförande komponent- och innovativa Säkerställa att vi når av, innovativa leverantörer, robotlösningar för rätt nyckelpersoner produkt- SME-företag, ökad konkurrenskraft i och att de väljer att utvecklings- innovatörer, svensk industri kontakta oss. projekt entreprenörer Nya Fler nya Slutkunder Nya innovativa Bidra till mer effektiv produkter/ produkter och Entreprenörer produkter ger ökad lansering av nya företag företag på Riskkapitalister produktivitet, produkter och marknaden lönsamhet och företag, samt ett konkurrenskraft i ökat inflöde av svensk industri. entreprenörer och riskkapital Automationsutmaningen Förstudier i Utförare i nya Förstudier är ett Intressera fler tillverkande regioner runt om i framgångsrikt koncept genomförare runt SME-företag landet som, med relativt små om i landet för nationellt, med medel, ger stora konceptet. målet 300 investeringar och ökad MSEK i produktivitet hos investeringar tillverkande SME. fram till Konkreta kommunikationsinsatser Synliggöra erbjudandet. Nyhetsflöde med goda exempel. Sociala medier. Produktlansering via media/event. Uppmärksamma företag i pipeline. Uppföljning av framgångsrika produktlanseringar Pressmeddelande vid uppstart av Automationsutmaningen i nya regioner. Spridning av goda resultat från förstudier. Industrirobotik: Preliminär plan nyhetsflöde Mars April Maj Juni Aug Sep Okt Nov Dec Elmia Automation Elmia Automation, Flytt till Expectrum i Västerås Pågående projekt på Robot Application Center i Eskilstuna Uppföljning Automationsutmaningen Goda exempel förstudier Goda exempel innovativa produktutvecklingsprojekt Debattartikel utmaningar svensk industri Uppföljning status produkter på marknad Uppföljning verksamhet Expectrum 8

9 Hur förankra internt? HEMSIDAN vår främsta kommunikationskanal 1) Växla över till responsiv hemsida 2) Renodla och tydliggöra innehållet 3) Locka fler besökare NYHETSFLÖDE - stärka varumärket 1) Fortsatt hög synlighet i media 2) Förbättrat inflöde av nyhetstips från våra projekt 3) Löpande utskick av nyhetsbrev 4) Strategisk utökning av kontaktdatabasen EVENT - nätverk/synlighet 1) Fånga upp idéer/kontakter 2) Arenor för produktlansering 3) Sätta Robotdalen/robotik på kartan FOTO & FILM - stärka budskapet Säkerställa bra urval av foton, använd YouTube och animerad film vid marknadsföring TRYCKSAKER - allmän intro/info 1) Implementering av ny grafisk profil 2) Utveckling av visitkortstrycksak SYNLIGHET I MILJÖER - nå ut med budskap Säkerställ tydlig information i rätt miljöer (Expectrum m fl) Övergripande kommunikationsplan våren 2014 Område Prioritering våren 2014 Övergripande Industrirobotik Servicerobotik Hälsorobotik Innovation Internationellt Lansera responsiv hemsida Implementera ny grafisk profil Ta fram kommunikationsstrategi Ta fram montermaterial till nya lokaler på Expectrum Löpande nyhetsflöde Eventkommunikation Elmia Automation Pressmeddelande ny produkt YourFlow Lansera servicerobotik som nytt kärnområde Ta fram kommunikationsplan för ökat inflöde av innovationer för hösten Uppstart av blogg för projektet Hjälpmedel och innovation Pressmeddelande nytt projekt Utökat nätverk via twitter Konkret plan för insatser för ökat inflöde av innovationer för hösten Ökad interaktivitet via twitter Pressmeddelande Elmia Automation 9

10 Tydlighet internt Ökad KÄNNEDOM om industrirobotikens erbjudande genom synlighet i rätt sammanhang med tydliga och konkreta budskap HUR BIDRAR KOMMUNIKATIONEN TILL ATT VI NÅR INDUSTRIROBOTIKENS MÅL I ROBOTDALEN? Snabbare LANSERING av nya produkter och företag genom konkreta insatser för synlighet vid produktlansering Smidigare KONTAKT med prioriterade målgrupper som vi vill samarbeta med för att nå våra mål I tre steg vill vi åstadkomma: Ökad kännedom Positiv inställning Aktiv handling KUNNA TYCKA GÖRA Grafisk profil 10

11 Tidigare grafisk profil Logotyp och banner. Växling mellan fyra färger årsvis utöver den blå. Cirkeln i logotypen som grafiskt element vid till exempel event. Ny grafisk profil - Robotdalen går in i fas 2, Vi lanserar ny hemsida - Vi tar fram nytt presentations- och mässmaterial till våra nya lokaler - Logotyp och färgskala behövde fräschas upp och få lite nytt liv - Vi tillför en ny mångsidig symbol som lyfter vårt presentationsmaterial Processen mot ny symbol 11

12 Exempel vår innovationsprocess Effekter av grafisk profil Enhetlighet, röd tråd och igenkänning i allt marknadsföringsmaterial Fräschare varumärke Större utrymme att skapa kreativ kommunikation och effekter med symbolen Större utrymme att skapa effekter/få genomslag med en huvudfärg per kärnområde Stödsystem 12

13 Stödsystem Hemsida Pressrum/sändlistor media Pressklippsbevakning System för utskick av nyhetsbrev Kontaktdatabas Bilddatabas Dokumentdatabas Upphandlade leverantörer för montermaterial, fotografering, filmproduktion osv. Hur arbetar vi? Google Apps for Business för e-post, delade dokument, nyhetsbrevsmodul med kontaktdatabas (samt anmälningsformulär) Hemsida med anmälningsformulär Externt pressrum med bilddatabas (i urval) Pressklippsbevakning via e-post (via Mälardalens högskola) samt via brevutskick för tryckt press Dropbox med dokumentdatabas och bilddatabas (komplett) Med i processen för upphandling via Mälardalens högskola Vad tänka på? Synka så många system som möjligt Ta inte fram system som inte används Avsätt resurser för kontinuerlig uppdatering och utveckling Var tydlig internt med vad som förväntas av alla för att till exempel löpande uppdatering av hemsida eller kontaktdatabas ska fungera Säkerställ att du har koll på upphandlade leverantörer Ta fram smidiga rutiner 13

14 Praktiskt genomförande Praktiskt genomförande Hemsida Nyhetsflöde Sociala medier Trycksaker Eventkommunikation Fotografering Filmproduktion Kontaktdatabas Synlighet i miljöer Hemsida 14

15 Hemsidan Hemsidan som främsta kommunikationskanal Skapa en levande och tydlig startsida Lägg fokus på nyhetsflöde inte faktauppdateringar Skapa balans i synlighet/nyhetsflöde Stå på dig mot interna och externa krav på synlighet Formulera tydliga erbjudanden Uppmana till interaktivitet Ny hemsida: - Responsiv (dvs läsbar även från läsplatta och smartphone) - Renodlad med tydligare ingångar - Mindre information att uppdatera löpande - Vi går från information till interaktivitet - Tydligare erbjudanden för prioriterade målgrupper - Ökat fokus på sociala medier via till exempel blogg och twitter istället för ett traditionellt nyhetsflöde - Uttalanden nöjd kund - Enklare kontaktvägar Illustrationer/ingångar startsida 15

16 Resultat Tydliggör och stärker varumärket En tydlig kanal att hänvisa till Enkel och smidig kontaktväg Faktabas Samlad bas för nyhetsflödet Nyhetsflöde Nyhetsflöde - media Synlighet i media prioriterat Från fokus regionalt till nationellt/internationellt Externt pressrum med bilddatabas samt kontaktdatabas till journalister Pressklippsbevakning (digitalt och via post) 1 pressmeddelande/månad går ut nationellt och ungefär varannan månad internationellt Högt nyhetsvärde i det som går ut, med fokus på goda exempel Balans i och tanke bakom nyhetsflödet 16

17 Nyhetsflöde - övrigt 1 blogginlägg/vecka på hemsidan 1 nyhetsbrev/månad nationellt, varannan månad internationellt Strategisk utökning av kontaktdatabasen prioriterat Högt nyhetsvärde i det som går ut med fokus på goda exempel Balans i och tanke bakom nyhetsflödet Ökat flöde på twitter Planerar för fler produktioner på YouTube Planerar för LinkedIn som ytterligare digital kanal Frågor som alltid besvaras Frågor Vad gör vi? Varför gör vi det? Hur gör vi det? När gör vi det? Vem gör det? Exempel Elmia Automation Vi ställer ut på mässan Elmia Automation För att synliggöra hur vi stärker svensk tillverkningsindustri med innovationer och råd kring robotinvesteringar Med konkreta råd från experter vid korta möten samt goda exempel genom korta föredrag med teknikleverantörer 6 9 maj i Jönköping Robotdalens personal inom industrirobotik samt externa experter från teknikleverantörer och systemintegratörer När ska det vara klart? 6 9 maj Vad ska det resultera i? Ökad kunskap ute i landet om vad vi erbjuder inom industrirobotik samt intressanta kontakter för innovativ produktutveckling och Automationsutmaningen What s in it for me? Tilltalar ovanstående våra prioriterade målgrupper? 17

18 Nyhetsflöde - resultat Ökad kännedom om Robotdalen/ specifika produkter och företag Nätverk med journalister Trovärdighet hos media Intresse för vår verksamhet FRAMTID Utökat journalistnätverk via twitter nationellt och internationellt Utökat fokus på debattartiklar/blogginlägg/färdiga artiklar 18

19 Sociala medier Sociala medier Responsiv hemsida Twitter YouTube Blogg FRAMTID LinkedIn Prioriterat område; utökat nätverk, ökat flöde, kampanjer, del i helheten osv. Eventkommunikation 19

20 Eventkommunikation Studiebesök, seminarier, konferenser osv Deltagande på mässor typ Elmia Automation, InnoRobo m fl Egna event (Robotics Innovation Challenge m fl) Eventkommunikation större event Deltagande i projektgrupp från start Börja i god tid! Fokus på prioriterade målgrupper och budskap Marknadsföring med röd tråd genom pressmeddelanden, nyhetsbrev, specialutskick, sociala medier osv Inbjudan och mottagande av media Helhetskoncept från inbjudan till lokal till namnskyltar Föreviga med foto & film Checklistor och tydlig ansvarsfördelning Uppföljning & vidareutveckling Checklistor Oktober Mål: Lansering Robotics Innovation Challenge (RIC), Robotdalen Innovation Award (RIA) samt matchmaking Kommunikationsplan för RIC & RIA klar, tidsplanen kompletterad Jessica Synka tids- och kommunikationsplan med tidsplan för matchmaking Jessica Uppstart upphandling animerad film Tids- och aktivitetsplan för komplettering animerad film Jessica Utskick pressmeddelande Robotdalen Innovation Award till nya internationella journalistkontakter i vårt pressrum Jessica Uppstart adwordskampanj Google Klas/Jessica Hemsida RIC2013 samt kalendarium uppdaterade inför utskick Jessica/Klas Utskick av pressmeddelande lansering RIC inkl match-making Jessica/Klas Spridning via nationella och internationella eventkalendarium Klas/Jessica 20

21 Resultat Trycksaker Trycksaker/powerpoint Minimalt med trycksaker utifrån vad som faktiskt delas ut och används Kort information med webbadress för att driva trafik till webben samt kontaktuppgifter för att uppmuntra direktkontakt Trycksaker: visitkortstrycksak, verksamhetsberättelse, eventmaterial Kontorstryck: Kuvert Powerpointpresentationer prioriterat 21

22 Foto & film Fotografering Fotografering av produkter, porträttbilder samt vid event Samma fotograf ger personlig prägel i bilderna samt kunskap om vår organisation och vilken typ av bilder vi söker Ett urval foton finns tillgängliga på vårt externa pressrum Foton lyfter marknadsföringen och ökar möjligheterna till synlighet Exempelfoton (Fotograf: Terése Andersson) 22

23 Filmproduktion ANIMERAD FILM visar produkter i sin rätta miljö finns på vår YouTube-kanal och hemsida visas vid studiebesök och presentationer Programpunkter vid eventet Robotics Innovation Challenge filmas och läggs ut på vår YouTube-kanal, kopplas till nyhetsflöde, sprids via twitter osv Föreläsning med robotguryn Rodney Brooks 4400 visningar, animerade filmen ca 3000 och robotdräkt 2440 visningar Mer marknadsföringsmaterial via YouTube planeras framöver Kontaktdatabas Kontaktdatabas Byggs upp genom a) prenumeration via hemsidan b) deltagande vid event c) kontakt med kollegor d) strategisk utökning Kontaktdatabasen ligger i Mailchimp (nyhetsbrevsmodul kopplad till Google Apps for Business där vi har vår e-post, delade dokument osv) Kodning för t ex hälsorobotikkontakter, internationellt osv. Kontaktlistor till journalister via vårt externa pressrum 23

24 Kontaktdatabas Prioriterat för att säkerställa att vi når ett stort nätverk Avsätt tid och resurser, det krävs mer än man tror Sociala medier ersätter inte sändlistorna Bidrar till utökat nätverk och ökat genomslag i marknadsföringen Synlighet i olika miljöer Synlighet i olika miljöer Presentationer (konferenser, seminarier) Event (mässor, konferenser) Fysiska miljöer 24

25 Synlighet i olika miljöer Fysiska mötesplatser är viktiga Syns vi i rätt sammanhang? Tydliga budskap Tydlig kontaktinformation Röd tråd i allt material Skapa material för flera forum Håll koll på var vi syns Uppdaterat informationsmaterial Summering Hur har kommunikationen bidragit till Robotdalens resultat? Vi har etablerat varumärket Vi har skapat kännedom Vi har skapat fler kontaktytor Vi har ökat tillgängligheten Vi har förenklat produktlanseringar Vi har tydliggjort resultat Vi har skapat igenkänning 25

26 Största utmaningarna Att synka kommunikationsinsatserna med Robotdalens utveckling Internkommunikation Internationalisering Resurser Prioritering Mest stolt över Supersummering Jobba balanserat med strategi, stödsystem och praktiskt kommunikationsarbete Välj ut prioriterade kanaler och målgrupper Våga prioritera bort Mät och redovisa resultat Tydliggör vilka resurser du behöver Se till att du får respekt och utrymme i organisationen Se och var stolt över det du gör Se till att du utvecklas och utmanas i din yrkesroll 26

27 Tack för mig! Jessica Karlsson, Kommunikationsansvarig

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medfinansiera Robotdalens projektansökan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad BILAGA 1.2 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Bilaga 2. Kommunikationsstrategi stockholm.se stockholm.se Sida 1 (14) Innehållsförteckning 1 Syfte med kommunikationsstrategin 2 2 Sammanhanget

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsplan kommunikationsplan abf 1 Gör en annan värld möjlig Innehåll Förord................................................... 3 Målsättning med varumärkesarbetet..............

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform:

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform: Datum 2012-10-19 1 (6) Riksarkivets kommunikationsplattform: Kommunikationsstrategi 2013 2015 Denna kommunikationsstrategi bygger på Riksarkivets vision och strategiska mål och beskriver områden som ledningsgruppen

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning

Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Verksamhetsberättelse 2013 Syfte och mål, våra kärnområden och inledning Syfte och mål Robotdalen är en satsning som möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation,

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Kommunikationsplan förstudie ishallen

Kommunikationsplan förstudie ishallen 1(5) Samhällsbyggnad, Kultur fritid Häggberg, 0479-52 81 75 johanna.haggberg@osby.se Kommunikationsplan förstudie ishallen BAKGRUND OCH SYFTE Bakgrund Den 2016-04-27 (Diarie nr KS/2016:255 821) tog kommunstyrelsen

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun Från information till kommunikation Kommunikationsstrategin gäller till 2020 Mats O Johansson September 2015 2015-09-23 2 (8) Innehåll 1. FÖRORD OCH INLEDNING...

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

En lyckad spridning och implementering?

En lyckad spridning och implementering? En lyckad spridning och implementering? - Checklista för gap-analys av lokala verksamheter: vad behöver vi? - Spridning och implementering med kvalitet En lyckad spridning och implementering? - Checklista

Läs mer

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Vi har påbörjat ett kommunikationsstrategiskt arbete för att tydliggöra vår verksamhet både inåt och utåt. Vi tar ett helhetsgrepp om allt det som

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén

Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Hemligheterna bakom framgångsrik kommunikation Mattias Franzén Marknadsföring & Kommunikation Var tydlig med vad du säljer Presentera dina produkter och tjänster tydligt och lättförståeligt. Det ger ett

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer