Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook"

Transkript

1 Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Högskolan Dalarna Examensarbete Camilla Fridén Anna Ekstrand

2 SAMMANFATTNING Sedan de sociala medierna slog igenom på 00-talet har fenomenet ökat och blivit en del av många svenskars vardag. Genom de sociala medierna kan i princip vem som helst publicera innehåll, sända ut ett budskap och kommunicera med andra människor. I teorin har de sociala medierna potential att få enorm genomslagskraft för företag som på ett kostnadseffektivt och relativt enkelt sätt vill använda dessa som marknadsföringskanal. I sammanhanget kan vi fråga oss huruvida de sociala medierna används på samma sätt som de traditionella marknadskommunikationsprinciperna, eller har man som företagare insett att det krävs nya marknadsföringsstrategier för att göra människor intresserade av deras produkter eller tjänster? Denna uppsats syftar till att undersöka fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på det sociala mediet Facebook, dessa företag är: Ica, Ikea, Telia och Apoteket. Genom en kvalitativ innehållsanalys ville vi kartlägga hur företag använder sig av ett socialt medium för marknadskommunikation. Utifrån teorier om relationsmarknadsföring och marknadsföring på de sociala medierna har vi analyserat de logginlägg som finns på företagens Facebook-sidor. Det vi var intresserade av att ta reda på i vår uppsats var hur företagen använder Facebook som marknadskommunikationskanal, om det förs en dialog mellan företagen och dess fans och om företagen aktivt försöker skapa en relation med de människor som är gillar deras sida. Resultatet av undersökningen indikerar att de flesta av företagen i undersökningen inte riktigt har insett de sociala mediernas potential som marknadsföringskanal. De använder i första hand Facebook som ytterligare en kanal för att sprida reklamliknande budskap. Resultatet i vår undersökning antyder även att företagen i undersökningen fortfarande har mycket att lära om hur man använder sociala medier för marknadskommunikation.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 BAKGRUND... 3 Sociala medier... 3 Facebook... 4 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR... 6 Problemformulering... 6 Syfte... 6 TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING... 7 Vad är traditionell marknadskommunikation?... 7 Relationsmarknadsföring... 7 Viral marknadsföring Nya kanaler för marknadskommunikation Marknadsföring i sociala medier METOD Val av forskningsmetod Tillvägagångssätt Analysschema Urval av företag Material Metoddiskussion Forskningsetiska principer... 21

4 RESULTAT DISKUSSION SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1: Ordlista BILAGA 2: Analysschema BILAGA 3: Företagens loggar på Facebook

5 INLEDNING Människor har alltid haft ett behov av sociala nätverk, att vara med, att kommunicera, att dela tankar, idéer och känslor med någon. Det som har förändrats är verktygen för hur man gör detta. Genom historien har människor använt sig av grottristningar, böcker, tidningar och brev för att kommunicera med likasinnade. Under våra mor- och farföräldrars uppväxt har man uppfunnit telefoner, TV, radio, mobiltelefoner, datorer och Internet, vilka alla är verktyg för att underlätta kommunikationen mellan människor (Safko 2010 s.447). I dagens informationsteknologiska samhälle har både privatpersoner och marknadsförare upptäckt Internets möjligheter att snabbt kunna kommunicera med vänner, familj och även kunder. Umgängeskretsen begränsas inte längre till grannen och den närmaste familjen. Tack vare den digitala tekniken kan en persons nätverk bestå av hundratals, kanske tusentals människor i Sverige och runt om i världen. Modersmål, härkomst och nationalitet har ingen betydelse för handel idag. IT-samhället har gjort att gränserna mellan privat, socialt och digitalt, kommersiellt och ideellt har suddats ut. Utvecklingen av Web 2.0 har möjliggjort för ett antal konversationstjänster på Internet som kallas för sociala medier. Användningen av sociala medier är främst för privat bruk, men det finns nu ett stort intresse hos företag att också vara närvarande på online communities för att kommunicera direkt med sina kunder. Företagen börjar förstå vikten av att anpassa sin marknadsföring efter konsumenten och vara närvarande där konsumenterna finns. Genom att närvara på de sociala medierna så kan man skapa en relation till kunderna på ett helt nytt sätt, man kan skräddarsy sin marknadsföring efter kundernas reella behov och därmed skapa ett förtroende. Detta ställer nya krav på hur företag ska sköta sin marknadsföring. Att det har skapats nya vägar för marknadsföring innebär inte att man ska förkasta de gamla marknadsföringsreglerna, men det som har hänt är att de sociala medierna har främjat en förändring av dessa (Weber, 2009 s.19). Ett företag är idag beroende av den dialog som de har med sina kunder. Via sociala medier kan man som företagare hoppas på en långsiktig och trogen relation som skulle kunna generera ökad försäljning, mindre returer och ett bättre rykte. Sociala medier har blivit den nya djungeltelegrafen, där konsumenterna själva med några knapptryckningar kan rekommendera en produkt för hela sin umgängeskrets. Att som företag marknadsföra sig via de sociala medierna kan innebära både möjligheter och risker. Använder företag sociala medier på rätt sätt så har man massor att vinna. Samtidigt som denna djungeltelegraf snabbt kan sprida negativ information om ett företag och dess produkter (Carlsson, 2010 s. 8). I och med de sociala medierna kan man säga att mycket av makten har 1

6 förflyttats från företagen till massan. Massan har nu möjlighet att själva skapa innehållet och välja vilken information som de vill ta del av. Genom en undersökning av det specifika sociala mediet Facebook vill vi se hur företag kommunicerar i denna kanal. Genom en systematisk undersökning av företagens Facebooklogg vill vi se om det går att identifiera typiska mönster i hur de olika företagen kommunicerar med sina medlemmar. Vi vill utifrån vår teoretiska ram undersöka om företagen har en framgångsrik marknadskommunikation. Vi önskar även att kunna belysa vilka möjligheter och begränsningar som Facebook har som marknadskommunikationskanal. 2

7 BAKGRUND Utvecklingen av Internet har skapat en ny plattform för kommunikation och man kan med ett musklick nå ut med information till hela världen. Internet har gått ifrån att vara ett ganska enkelriktat kommunikationsmedium till att användare nu interagerar med varandra på olika plattformar. Aktuella siffror visar att 31% av den svenska befolkningen år 2010 är medlem i ett så kallat socialt nätverk. Det innebär att det är cirka 3,5 miljoner svenskar som aktivt är med och skapar ett innehåll på webben (Findahl, 2010 s. 45). Begreppet Web 2.0, den så kallade sociala webben, myntades Kriterierna för Web 2,0 är bland annat att via olika applikationer på webben ska uppmana internetanvändare till interaktivitet. Innehållet ska i huvudsak vara användargenererat och användarna ska ha möjlighet att kontrollera den information som han eller hon själv väljer att dela. Facebook, bloggar, Youtube, Wikipedia är exempel på webbtjänster som uppfyller kriterierna för Web 2.0 (Carlsson 2010, s. 8). Web 2.0 ger även företag nya möjligheter att komma nära sin målgrupp. De kan samla information om målgruppen, sponsra olika sociala medier, bidra med innehåll, och vara deltagande på samma sätt som de andra medlemmarna på de sociala medierna (Palmer & Koeing-Lewis, 2009 s. 166). Sociala medier Sociala medier är en paraplybeteckning som definierar de webbrelaterade tjänster där man kan konversera, ta del av information, nätverka genom text, bild eller ljud. Sociala medier är också ett flitigt använt ord som beskriver alla de miljontals konversationer som människor har med varandra online. Sociala medier har användargenererat innehåll till skillnad från de traditionella medierna, där innehållet skapas av journalister och skribenter. Något förenklat skulle man kunna förklara sociala medier som plattformar för sammankomster. På de sociala medierna ges användare möjlighet att välja vilken information de vill ta del av och de har även en möjlighet att diskutera den information som sprids. Sociala nätverk är en mötesplats lokaliserad på en Internetsida där användarna oftast behöver registrera sig för att kunna delta. Dessa platser kan även definieras som Web communities eller nätgemenskaper (Carlsson, 2010 s.8-10). Enligt Carlsson bygger alla sociala medier på eller leder till nätverkande mellan människor och det gör man genom att: Skapa innehåll publicera bilder, skriva texter Delta i konversation Ta del av andras information 3

8 Dela med sig av information Knyta och behålla kontakter Sociala medier handlar inte om teknik i första hand. Det viktigaste är kommunikationen och relationsskapandet mellan människor, det gör att sociala medier kan vara ett kraftfullt redskap i ett företags marknadsföring (Carlsson, 2010 s.10-11). Facebook Facebook som är ett av världens största sociala medier grundades 2004 av Mark Zuckerberg. Facebook är ett socialt nätverk som hjälper människor att kommunicera med vänner, familj och kollegor. Facebook kan ses som en digital karta över människors kontakter i den verkliga världen. Vem som helst kan bli medlem på Facebook och interagera med andra människor i en, enligt Facebooks hemsida, trygg miljö. Facebook som produkt är uppbyggd som en kärnpunkt på World Wide Web för att sammanföra olika funktioner och applikationer. På Facebook har användarna en profil och en startsida. Startsidan inkluderar ett nyhetsflöde, ett personifierat flöde av hans eller hennes vänners uppdateringar. Profilen visar individens information som han eller hon väljer att dela med sig av. Facebook har också inkluderat applikationer som foton, events, videos, grupper och sidor. På Facebook gör man statusuppdateringar, små kommentarer om vardagsaktivteter eller liknande, men man kan också skicka privata meddelanden. På Facebook finns också möjligheten att chatta och man kan göra logginlägg på någon annans profil (Facebook, Factsheet ). Sociala medier kan vara ett bra sätt för företag att kommunicera med kunder. Facebook är ett socialt nätverk där vänner umgås via nätet. Man kan samla medlemmar till grupper och kommentera vad andra skriver. Det finns många andra sociala nätverk förutom Facebook, exempelvis Linkedin som är inriktad på ett professionellt nätverkande. Facebooks användare spenderar över 700 billioner minuter per månad på Facebook och den genomsnittliga användaren har cirka 130 vänner. En genomsnittlig medlem använder 70% av sin tid på Facebook till att engagera sig i olika plattformar. På Facebook finns det olika funktioner som gör det enklare för människor att kommunicera och dela med sig. (Facebook, Press room ). Facebook har även en funktion som kallas för sidor som är avsedd att användas som en slags marknadsföringsaffisch. Alla som är med i Facebook kan skapa en sida. Alltifrån politiska partier till stora globala företag har sidor på Facebook. Exempelvis, Coca-Cola, Hennes & Mauritz, Centerpartiet och hårdrocksgruppen Kiss. Facebooks höga användarantal skapar bra förutsättningar för företag att marknadsföra sig. Facebooks sidor är en plattform där alla människor som har en etablerad relation eller har skapat en relation till företaget kan samlas på 4

9 sidan och diskutera (Ström, 2010 s.67). Facebook är en av de största plattformerna för kommunikation världen över, det är ett verktyg för användare att hålla kontakten med många människor på samma gång. Facebook är ett forum där man är vän med många men man kommunicerar egentligen bara med några få (Weber, 2009 s.208). Det enklaste sättet för ett företag att närvara på Facebook är att skapa en sida där man bjuder in människor till att gilla ens sida. Facebook erbjuder olika betaltjänster som gör det möjligt för företag att hitta sina fans utifrån demografiska variabler. Företagen kan med hjälp utav dessa tjänster välja vilka man riktar sig till (Weber, 2009 s. 209). I bilaga 1 finns det en användbar ordlista som förklarar begrepp som, fans, logg och sidor. Detta för att ni som läsare skall kunna följa denna uppsats utan att behöva snubbla över begrepp som berör vårt forskningsområde. 5

10 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR Problemformulering Sedan de sociala medierna slog igenom på 00-talet har fenomenet ökat och blivit en del av många svenskars vardag. Genom de sociala medierna kan i princip vem som helst publicera innehåll, sända ut ett budskap och kommunicera med andra människor. I teorin har de sociala medierna potential att få enorm genomslagskraft för företag som på ett kostnadseffektivt och relativt enkelt sätt vill använda dessa som marknadsföringskanal. Sociala medier som fenomen förväntas bli större, det kan man inte minst se i reklamen idag. Allt fler reklaminslag hänvisar till en Facebook-sida. Vi har idag en allt större valmöjlighet att välja vilken reklam vi vill ta del av. Det är inte längre någon som matar oss med reklambudskap som vi inte kan undvika. I sammanhanget kan vi fråga oss huruvida de sociala medierna används på samma sätt som de traditionella marknadskommunikationsprinciperna, eller har man som företagare insett att det krävs nya grepp för att göra människor intresserade? Genom en kvalitativ innehållsanalys hoppas vi kunna kartlägga hur företag använder sig av ett socialt medium för marknadskommunikation. Syfte Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ innehållsanalys beskriva hur fyra svenska företag använder sin logg på det sociala mediet Facebook för marknadskommunikation. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: - Hur använder företagen Facebook som marknadskommunikationskanal? - I vilken utsträckning förs det en dialog mellan företaget och dess fans? - På vilket sätt försöker företaget skapa en relation med sina fans genom sin logg på Facebook? - Vilka mönster kan man se i de fyra olika företagens kommunikation på Facebook? 6

11 TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING I följande avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska ramverk som vi anser vara användbara analysverktyg i vår uppsats. I vissa delar av det här avsnittet har vi refererat till böcker som inte är tydligt vetenskapliga, eftersom de inte refererar till forskning. Vi har trots detta ansett att de är trovärdig litteratur tack vare författarnas gedigna yrkeserfarenheter. Vad är traditionell marknadskommunikation? Lena Carlsson är Art Director och kommunikationsstrateg och driver kommunikationsbyrån Kreafon. På ett lättbegripligt sätt ger hennes bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (2010) en introduktion till marknadsföring och kommunikation i de sociala mediernas värld. Den klassiska kommunikationsmodellen utformades under 1940 talet och var baserad på enkelriktad kommunikation. Denna kommunikationsmodell ser man ofta i reklamen i traditionella medier, där allt bygger på att man sänder ett budskap till massan och hoppas på att alla tolkar det på samma sätt. Lena Carlsson skriver om marknadsföraren Seth Godin som kallar den traditionella reklamen för interruption marketing, eftersom den avbryter människor när de egentligen vill göra något annat. Meddelandet skickas till mottagaren, som inte själv kan påverka vilka meddelanden eller vad i meddelandet han eller hon vill ta del av. Denna typ av reklam kan även kallas pushmarknadsföring och bygger på att sändaren styr och formulerar budskapet (Carlsson, 2010 s ). Relationsmarknadsföring Vi har valt ut tre författare som på ett intressant sätt diskuterar och nyanserar relationsmarknadsföring. Evert Gummesson har skrivit boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002). Han arbetade under bokens produktion som professor vid Stockholms universitet och boken presenterar relationsmarknadsföring på ett spännande sätt. I boken ställs de traditionella 4 P:na (produkt, pris, påverkan, plats) mot 30 relationer, de 30 R:en, och Gummesson menar att det är relationerna som får ökad betydelse för dagens marknadsföring. Christian Grönroos har skrivit Service management och marknadsföring (2008) och var under bokens produktion professor med inriktning mot tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Hans bok behandlar serviceperspektivet i affärsverksamheter. Han skriver om utveckling och ledning av företag utifrån ett kundperspektiv, där service bör vara kärnan i verksamheten. Vi kommer även att göra kopplingar till boken Optimal marknadskommunikation (2009) som är skriven av Micael Dahlén och Fredrik Lange. Både Dahlén och Lange var under bokens produktion lärare och forskare på Institutionen för marknadsföring 7

12 och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Boken bygger på forskning och behandlar marknadskommunikation på ett strategiskt sätt. Vikten av att vårda sina kundrelationer är inte något nytt. Hur man gör detta har man diskuterat i över tjugo år. Under den industriella revolutionen förlorade relationsmarknadsföringen sin position och masskonsumtionen tog över. Masskonsumtionen ledde till massdistribution och massmarknadsföring. I dagens samhälle är människor mer upplysta om utbudet än tidigare, de vet vad de kan kräva och behovet av relationer är större än någonsin. Gummesson menar till och med att i ett samhälle där inga relationer existerade skulle marknadsföring vara helt irrelevant. Att som företagare behålla sina befintliga kunder är för det mesta mer lönsamt än att försöka locka nya (Gummesson, 2002 s.22; Grönroos, 2008 s ). Grönroos menar att relationsmarknadsföringen inte skapar ett värde i produkten i sig utan värdet skapas under hela handelsförloppet med kunderna. Relationsmarknadsföringens uppgift är att möjliggöra ett värde i samverkan med sina kunder snarare än att distribuera det. Det finns också ett ömsesidigt beroende mellan parterna, där kunden ses som en resurs som man kan använda som problemlösare (Grönroos, 2008 s ). Dahlén och Lange menar att relationsmarknadsföring handlar om att bygga starka relationer till sina redan existerande kunder, att ta reda på så mycket som möjligt om dem och sedan skräddarsy marknadsföringen till dem utifrån deras behov. Relationsmarknadsföringen utnyttjar nästan uteslutande direktmarknadsföring. En målsättning med marknadskommunikationen kan vara att få kunderna att öka sin användning av produkten, sprida positiv information om produkten, eller undvika att kunderna ska vara missnöjda och lämna klagomål (Dahlen & Lange, 2009 s.20, 62-63). Gummesson talar om Nätverksamhället i en fungerande relationsmarknadsföring, som innebär att företag och marknader är nätverk av relationer som vi interagerar i. Grönroos menar att man som företagare kan använda sig av vissa taktiska element i en relationsbaserad strategi, där han bland annat tar upp vikten av att sträva efter direktkontakt med kunden och att sätta kunden i centrum (Grönroos, 2008 s.43; Gummesson, 2002 s.21). En nyckelförutsättning i en lyckad relationsmarknadsföringsstrategi är att företagen lär känna sina kunders långsiktiga behov och önskemål. Kunder söker oftast inte bara efter en vara eller en tjänst utan de kräver allt mer ett omfattande tjänsterbjudande. Kunden vill även bli bemött på ett trevligt och förtroendegivande sätt. Grönroos menar därför att det oftast inte är produkten i sig som ger upphov till missnöje utan det är omständigheterna runt köpet och efter köpet som avgör om en kund blir nöjd eller inte (Grönroos, 2008 s ). 8

13 Dahlén och Lange skriver om att i ett idealfall av relationsmarknadsföring så finns det ett intresse för en relation från två håll, en tvåvägsrelation. Med det menas att båda parter drar nytta av relationen, och relationen är uppbyggd på ömsesidigt förtroende. I en sådan relation har företaget en god bild av sina kunder och efterfrågar ständigt ny information om kundens köpbeteende, preferenser och personliga egenskaper. Kunden lär sig mer och mer om företaget och dess produkter genom olika aktiviteter som de deltar i, och investerar på så sätt allt mer i relationen till företaget vilket gör det svårare att byta leverantör. I bästa fall ser kunden produkten eller företaget som en god vän som man inte vill svika (Dalén & Lange, 2009 s ). Gummesson skriver om de 30 relationerna som är konkreta, identifierbara och kan skapa en betydelse för beslutfattande, handling och resultat. Att Gummesson har numrerat relationerna har inget med rangordning att göra, utan för att det ska bli lättare att hålla reda på. Gummesson menar inte att dessa relationer är de enda relationerna, han välkomnar andra att motivera ytterligare eller andra relationer än de han har definierat (Gummesson, 2002 s.44, 48). Vi har valt att ta med de R som vi känner är relevanta för den här uppsatsen, dessa R presenteras kortfattat nedan. Vi har också valt att numrera R:en så som Gummesson har gjort, detta för att det ska bli lätt att hitta dem i boken. R8 Närrelation kontra distansrelation till kunden - Att interagera med konsumenter är viktigt menar Gummesson. Det största hindret för interaktion är att man inte har tillgång till kunderna och sina konkurrenter, man behöver komma dem in på livet och få kunskap om marknaden. En relation till kunderna kan vara en nära relation som är direkt och personlig men det kan också vara en relation som är indirekt och opersonlig. Relationsmarknadsföring handlar om att man vill minska det sociala och psykiska avståndet. Om man träffar sina kunder regelbundet, så lär man sig också att förstå dem och därmed få ökad kunskap om dem (Gummesson, 2002 s ). R9- Relationen till den missnöjde kunden - Klagomålshantering är viktigt, genom att ta i itu med en missnöjd kund tidigt kan man hindra att företaget får dåligt rykte, vilket stärker den långsiktiga relationen. En missnöjd kund kan välja mellan olika beteenden. Den kan välja att göra en exit där kunden slutar helt eller delvis att köpa varan eller går till en konkurrent. Kunden kan också använda voice där han/hon säger ifrån och kräver rättelse. Kunden kan även stanna kvar hos företaget av ideologiska skäl, det vill säga att han/hon gör det utav loyalty. När kunden är missnöjd gäller det att göra kunden nöjd igen. Hur detta går till är väldigt individuellt från kund till kund men enligt en amerikansk strategi bör man alltid överträffa kundens förväntningar, 9

14 medan andra menar att det räcker att man tar kunden på allvar och rättar till felet direkt. Genom att ha en direktkontakt med missnöjda kunder så vårdar man sina kundrelationer, och det finns många olika sätt att ha denna direktkontakt. Gummesson betonar vikten av samarbete när det gäller att behandla en missnöjd kund, där de inblandade tillsammans kan lösa problemen, vilket är en viktig ingrediens i all marknadsföring (Gummesson, 2002 s ). R12 E-relationen - IT skapar nya möjligheter för marknadsförare. IT-relationer och relationsmarknadsföring har gemensamma nämnare som relationer, nätverk och interaktion. Genom datorn har det skapats ett globalt torg, där dataskärmen är ståndet och där kundrelationen sker elektroniskt. Men bara för att IT är ett sätt att snabbare överföra information så behöver det inte betyda att det är bra information. Varje medium är unikt och skapar olika kontexter och tolkningsramar. Gummesson menar att e-nätverk därför skall utformas för att hantera relationer, inte information. E-relationer är tekniskt sett distansrelationer men kan förvandlas till en närrelation där kunden i lugn och ro kan utföra sina ärenden. Bristen på kunskap och social kompetens bland personalen på ett företag är en stor bidragande del till att kunder känner sig missnöjda. Datorn kan hjälpa personal att komma ihåg saker och kan känna igen en kunds vanor och behov för att sedan hantera dem bättre (Gummesson, 2002 s ). R13 Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt - Genom varumärkens värden konstrueras en verklighet, en parasocial relation som egentligen bara existerar i kundernas hjärnor och hjärtan, det är inte nödvändigtvis en faktisk verklighet. Värdet på ett varumärke beror på hur nöjda kunderna är, hur känt det är och vilka associationer det väcker, denna föreställning är viktig för ett varumärkes marknadsföring. Gummesson skriver om att det har skapats en ny typ av varumärken, relationsmärken, en slags parasocial relation som skapar en ny typ av branding. Relationsmärken marknadsför inte bara vad man säljer, man marknadsför också sin relation med kunderna. Som relationskapare och skapare av lojalitet så har den parasociala relationen till varumärket fått en allt större betydelse (Gummesson, 2002 s ). 10

15 Viral marknadsföring Vi har valt ut två författare som skriver i boken Connected marketing the viral, buzz and word of mouth(2006) hur företag kan utnyttja den digitala tekniken för att stimulera kunder till så kallat brand talk, samtal runt varumärken. Justin Kirby är skapare och verkställande direktör för företaget Digital Media Communications som finns i London, Storbritannien och i Sydney, Australien. Paul Marsden jobbar som konsult och socialpsykolog på London School of Economics i Storbritannien. Det kan vara svårt att definiera begreppet viral marknadsföring, det finns enligt Kirby en pågående debatt om hur termen bör definieras. Kirby beskriver benämningen på följande sätt: Viral marketing describes any strategy that encourages individuals to pass on a marketing message to others, creating the potential for exponential growth in the message s exposure and influence. Like viruses, such strategies take advantage of rapid multiplication to explode the message to thousands, to millions (Kirby & Marsden, 2006 S.88). Viral marknadsföring har genom de sociala medierna blivit en populär marknadsföringsstrategi (Kirby & Marsden, 2006 s.89). Har företagen en välplanerad marknadsföringskommunikation på de sociala medierna så kan man enligt Kirby nå marknaden på ett bättre sätt. Att nå denna marknad med de traditionella marknadsföringsmetoderna skulle kräva en enorm investering. Kirby menar att genom viral marknadsföring kan man stärka varumärkeslojaliteten hos kunderna som i sin tur ökar lönsamheten för företaget (Kirby & Marsden, 2006 s. 87). Viral marknadsföring är kostnadseffektivt och används ofta när produkten i sig inte har en wowfaktor som skapar ryktesspridning, man kan då skapa ett kreativt budskap i reklamen istället (Kirby & Marsden, 2006 s.88). Människor översköljs av reklam och detta har gjort att människorna också har lärt sig att skärma av den och även att undvika den. Kunder är också mer involverade än någonsin i att kontrollera meddelandens spridning på en global nivå, tack vare sociala nätverk. Kirby menar att företag äntligen börjar förstå att den kraftfullaste marknadsföringen sker mellan konsumenter, C2C, Customer - to - Customer (Kirby & Marsden, 2006 s ). Till skillnad från traditionella marknadsföringstekniker så fokuserar den virala marknadsföringen på att kunderna för vidare sina personliga erfarenheter som man har om varumärket. Man skapar en så kallad Word of Mouth, en viral marknadsförings strategi. En av anledningarna till att kunder uppfattar viral marknadsföring som tilltalande är för att kampanjerna inte upplevs som störande eller avbrytande, man ser inte ryktesspridningen som reklam vilket gör att effekterna blir mycket 11

16 verkningsfulla. Den virala marknadsföringen låter kunder välja om de vill interagera eller inte. Den virala marknadsföringen respekterar att kunden har kontroll, framgångsrika forum för den här typen av marknadsföring är framförallt sociala medier (Kirby & Marsden, 2006 s. 92, s ). Nya kanaler för marknadskommunikation Allt detta innebär dock inte att den traditionella marknadsföringen helt är passé men det nya medielandskapet gör att förutsättningarna för marknadsföringen förändras. En ny generation växer upp där Internet och sociala medier blir lika naturligt för dem som en papperstidning är för den äldre generationen. De sociala medierna är en utmaning för företagen, plötsligt måste de lyssna och föra en dialog samtidigt. Många är rädda för att tappa kontrollen över varumärket. De flesta företag ser de sociala medierna som en gratis kanal för marknadsföring fast det handlar om mycket mer än så. Med en väl utarbetad strategi för hur man bör använda sig av sociala medier kan man stärka varumärket, öka kännedomen om varumärket, skapa en bättre kundsupport och få nöjdare kunder, produktutveckla, skapa långsiktiga relationer med sina kunder och mycket mer (Carlsson, 2010 s.45, 107, 126). Det är inte lätt för företag att vara närvarande på sociala medier, man vill att budskapet ska komma fram som man tänkt sig, samtidigt vill man inte skrämma bort medlemmarna på det sociala nätverket. Många av medlemmarna ser det sociala nätverket som sitt och risken att medlemmarna stöter bort företag med kommersiella intressen är stor. Företag måste anpassa sig till att de inte längre är i centrum, att det är kunden som styr (Palmer & Koeing-Lewis, 2009 s. 163). En amerikansk undersökning ifrån Research organisation virtue s social media mix visar att 36% av de som är aktiva på Internet är positivt inställda till företag som är aktiva på sociala medier (Palmer & Koeing-Lewis, 2009 s. 166). Företagens utmaning i det nya sättet att föra en marknadskommunikation är inte längre att sikta på rätt målgrupp. Det handlar om att bli vald (Carlsson, 2010 s.37). 12

17 Marknadsföring i sociala medier Larry Weber är grundare till Weber Shandwick Worldwide, en av världens ledande PR-byråer, som är ledande inom marknadsföring på de sociala medierna. Han har även grundat Massachusetts Innovation and Technology, Amerikas största interaktiva advokatbyrå. Weber har skrivit boken Marketing to the Social Web (2009) där han beskriver den nya generationens marknadsföring. Han menar bland annat att makten har flyttats från företagen och marknadsföraren till konsumenten. Weber skriver även att målet med marknadsföring kommer alltid att förbli detsamma, men marknadsförarens roll har förändrats tack vare den sociala webben (Weber, 2009 s.19). Målet med marknadsföring har alltid varit att bygga långsiktiga relationer mellan företaget och dess kunder, anställda, partners, delägare, media och många andra. Starka relationer är livsviktigt för att kunna stärka sitt varumärke, skydda företagets och produktens rykte. Marknadsföringens traditionella verktyg börjar bli förlegade, färre människor ser på TV, de undviker reklamen så mycket de kan. De blockerar telefonförsäljare, blockerar pop-ups på Internet, och byter sida när annonserna visas i tidningen. Weber menar allt detta har gjort marknadsförarens jobb mycket mer komplicerat. Explosionen av mediealternativ har gjort massmarknadsföringen meningslös, eftersom det nästan är omöjligt att nå en masspublik genom en och samma kanal. Kunderna kräver mer och mer att de ska få vara mer delaktiga i de företag som påverkar deras liv. Kontrollen av den information som publiceras har flyttats från företagen till konsumenten. Sociala medier som exempelvis bloggar och online communities visar att kunderna har mycket att säga, de vill bli tillfrågade och de vill vara involverade (Weber, 2009 s.19-20, 22). Konsumenterna kan idag välja vad de vill se och när de vill se det och företagen tappar kontrollen, man måste anpassa sig efter det mobila samhället, man måste vara lättillgänglig om man ska kunna nå människor (Weber, 2009 s.21-22). Den sociala webben har förändrat marknadsförarens roll, från att vara en distributör som trycker på människor budskap till någon som samlar information, möjliggör samarbete, bygger och deltar i communities. Information betyder i detta fall nya idéer, undersökningar och åsikter. De tekniker som gäller nu är bland annat viral marknadsföring och s.k. Word of Mouth, där idén är att få personer att prata om ett marknadsföringsbudskap (Weber, 2009 s.23-25). Den sociala webben erbjuder massor med möjligheter för företagen att stärka och utvidga sina relationer med alla sina kunder. Man kan nå fler människor mycket snabbare än någonsin förr, och till en mycket lägre kostnad än genom traditionell marknadsföring. Man kan skräddarsy sin marknadsföring för en viss målgrupp och affärspartners. Online communities kan också sammanföra 13

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Att marknadsföra ett företag på Facebook

Att marknadsföra ett företag på Facebook Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson Innehållsförteckning

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer