"FLAGG och HEDERS 2008"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""FLAGG och HEDERS 2008""

Transkript

1 Riksförbundet Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994 ställts samman ur på Riksförbundet Flottans Mäns kansli tillgängligt underlag i form av brev, PM, anteckningar m.m.. De har under åren successivt justerats och kompletterats med anledning av erhållna erfarenheter och inkomna synpunkter. Anvisningarna är avsedda dels som rättesnöre för utdelande av hedersbevisningar, dels som riktlinjer för ordningen vid olika slag av sammankomster. Här åsyftas såväl mötesverksamhet och fester som när en mer officiell prägel förväntas (vid paradering, begravningsakter m.fl. tillfällen). Anvisningarna må av lokalförening kompletteras med av dem själva utvecklade och vårdade egna traditioner. Det är angeläget och tacksamt att förslag till ändringar, kompletteringar eller andra synpunkter meddelas kansliet så att Flagg och Heders är ett levande och användbart dokument. Om tveksamhet skulle råda om tillämpning eller tolkning av innehållet - fråga riksförbundets styrelse! 2 Utmärkelser och hederstecken 2.1 Hedersledamöter Riksförbundets styrelse äger "kalla" hedersledamot (även på förslag av lokalförening eller enskild medlem). Styrelse i lokalförening äger kalla hedersledamot i egen förening. Kallande av hedersledamot skall tillämpas restriktivt. 2.2 Utmärkelsetecken Hedersbevisning i form av medalj, plakett eller annat tecken kan delas ut till såväl medlem som annan förtjänt person. Medlem är den person som redovisas i lokalförenings medlemsförteckning. Förslag till sådan hedersbevisning lämnas normalt av lokalförenings styrelse eller enskild medlem till riksförbundets styrelse. Ett särskilt utskott inom förbundsstyrelsen (se anvisningar för "Hedersutskottet" i bilaga C), bereder inkomna förslag åt förbundsstyrelsen, som beslutar om eventuell utdelning. Beslut om utdelning av FM Hederstecken och FM Damtecken (avser dam som uppfyller kraven för utmärkelse men som ej är medlem) kan också fattas direkt av lokalförenings styrelse. De hedersbevisningar, som riksförbundets styrelse enligt ovan kan "besluta" om (alt. föreslå) utdelning av, består av här (vad gäller medaljer i fallande rangordning) upptagna utmärkelser, hederstecken och övriga tecken: FM Hedersankare SMKR Förtjänsttecken i guld FM Ankarmedalj i guld, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Förtjänsttecken i silver FM Ankarmedalj i silver, För dam som icke är medlem monterad med "rosett" SMKR Guldplakett SMKR Silverplakett SMKR Bronsplakett FM Hederstecken FM Damtecken FM Veterantecken

2 Riksförbundet Sid 2 (8) Utdrag ur stadgar för FM utmärkelsetecken resp. utdrag ur SMKR motsvarande bestämmelser återfinns i bilaga A. I bilagan redovisas villkor för utdelning, hur förslag väcks/lämnas, hur beslut tas samt för redovisning och kostnader. 3 Klädsel 3.1 Bärande av dräkt Den "officiella" föreningsdräkten för FLOTTANS MÄN är frivillig. Den anskaffas alltså individuellt och till valda delar efter vars och ens önskemål. Dräkten får och skall ej betraktas som en uniform. Det är alltid bättre att komma i annan klädsel än att utebli från sammankomst. Praxis har blivit att medlemmar vid olika evenemang normalt bär klädsel, som här beskrivs: Svart eller mörkblå kavaj (s.k. "klubblazer") med s blazermärke monterat på vänstra sidan av bröstet, gärna på en förekommande bröstficka. Vit skjorta med slips, helst vår egen mörkblå, men även en annan diskret slips kan användas. Grå byxor, som särskilt vid solenna tillfällen bör vara i en mörk nyans. Svarta skor och diskreta strumpor. Skärmmössa med käkrem av "guld" samt vårt eget mössmärke. Skärmmössan monteras med svart kapell under tiden 1 oktober till 29 april, samt med vitt kapell under resterande tid av året. Skärmmössa skall bäras av flaggvakt, i övriga fall enligt eget omdöme. Ett alternativ till skärmmössan är vår egen basebollmössa. 3.2 Bärande av medaljer och andra utmärkelsetecken FM klubbnål resp. FM Hederstecken bärs på vänstra kavajslaget. Ett utmärkelsetecken, som skall bäras på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Bandet monteras på ett spänne eller med en (säkerhets-) nål. Bandet skall normalt ha en längd av 4,5 cm. På kavajen fästs ett utmärkelsetecken med bandets övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma. Högst fyra utmärkelsetecken bärs bredvid varandra. De placeras så att bandens överkant kommer i rak linje med varandra. Bandens längd kan variera. Fler än fyra utmärkelsetecken placeras på motsvarande sätt, något förskjutna, liggande på varandra, med den förnämsta överst och till höger (från bäraren sett). Endast en rad bör bäras. Band (släpspännen) för utmärkelsetecken bärs på vänstra sidan av bröstet. Bandet sätts på ett c:a 35 mm brett och mm högt metallspänne eller sys fast på kavajen med en bredd och höjd, som motsvarar spännets. Högst fyra band bärs i bredd. Vid fler än fyra utmärkelsetecken bärs banden i nya rader under varandra. Om flera utmärkelsetecken samtidigt bärs på bröstet, placeras de i följande ordning från höger räknat (från bäraren sett): - statliga ordenstecken och medaljer - förtjänstmedaljer (-tecken) - utmärkelsetecken i övrigt - utländska och internationella utmärkelsetecken (placeras inbördes i bokstavsordning från höger räknat) (Dock bör man undvika att "blanda"/samtidigt bära föreningsmärken och officiella utmärkelser)

3 Riksförbundet Sid 3 (8) 4 Flaggvakt Flaggvakt utses av aktuell lokalförening. Minst två flaggförare (en 1.flaggförare och en avbytare - 2.flaggförare) skall avdelas till varje flagga. Flaggvakt bär ovan angiven "normal klädsel" (med skärmmössa) som kompletteras med vita handskar eller vantar. Flaggvakt skall vara prydlig och välövad; den utgör en symbol för FLOTTANS MÄN. Uppgifterna som flaggförare och flaggvakt är hedersuppdrag. Flaggvakt kan medverka vid olika s sammankomster såväl inom- som utomhus, samt vid avliden medlems begravning. 5 Förande av flagga 5.1 Allmänt Vid flaggplacering rör man sig med begreppen "heraldisk höger" resp. "heraldisk vänster". Detta innebär att om man vänder sig med ryggen mot den plats eller det föremål, som skall flaggprydas, så har man heraldisk höger på sin högra sida och heraldisk vänster på sin vänstra sida. Den svenska flaggan förs (hissas) alltid på heraldisk höger sida och föreningsflagga på heraldisk vänster sida. Undantag må ske vid inmarsch i lokal/kyrka så att "korsning" av uppmarschväg undviks, när flaggorna sedan skall placeras vid podiet/ altaret. Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska länders flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger. Vid "internationell" flaggning från flera stänger placeras flaggorna i fransk alfabetisk bokstavsföljd från heraldisk vänster till höger, varvid den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Kompletterande, mer detaljerade anvisningar för flaggas (även föreningsflaggas) handhavande ges nedan under respektive begivenhet. Observera att i våra egna anvisningar används genomgående flagga i stället för fana, allt enligt flottans tradition. Ceremoniel m.m. är dock i överensstämmelse med vad som anges i bilaga B. 5.2 Sammankomst inomhus Flagga används vid riksförbundets årsmöte och i övrigt enligt förbundsstyrelsens beslut/medgivande. Mötet öppnas med "Parad för flaggan", som tillgår enligt följande: Ordföranden kommenderar (låter blåsa): "Givakt!" - "Parad för flaggan!" Flaggvakten marscherar in och tar plats på anvisad (förutbestämd) plats på podiet (motsvarande), där den står kvar under förhandlingarna. Ordföranden kommenderar (låter blåsa) "Fortsätt!". Efter förhandlingarna upprepas ceremonielet, varvid flaggvakten marscherar ut ur lokalen. Är musik närvarande spelar den flottans paradmarsch under in- resp. utmarschen. Vid väntat långvariga möten/förhandlingar, är det lämpligt att flaggorna "planteras" i flaggställ.

4 Riksförbundet Sid 4 (8) 5.3 Sammankomst utomhus Det är angeläget att vid sammankomster deltagande lokalföreningar tar med sina resp. flaggor. Vid flaggans hissande kl 0800 (0900) vid riksårsmöten eller andra tillfällen, sker uppställning med deltagande lokalföreningars flaggor framför fronten. I allmänhet blottas och troppas flagga utan ceremonier och om möjligt utom synhåll från ceremoniplatsen. 6 Särskilda anvisningar vid andakter Anvisningarna följer Flottans ceremonireglemente som innebär: 6.1 Korum Korum kan avhållas bl a efter och i anslutning till flagghissning. Andakten leds av någon vidtalad präst, gärna en av lokalföreningarnas kaplaner och i för andaktsformen föreskriven ordning. Enligt tradition sjungs först de två första verserna ur psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg". Riksordföranden (eller i förekommande fall lokalförenings ordförande) utsäger krigsmannabönen, vilken besvaras av församlingen. Andakten avslutas med nationalsången. 6.2 Jordfästning / begravningsgudstjänst Då en avliden medlems anhöriga (ev. efter förfrågan från ) så önskar, deltar flaggvakt i akten. Flaggvakt bär mössa och vita handskar/vantar. 1.flaggföraren står i god tid (minst fem minuter) före andaktens början uppställd vid kistans huvudända med flaggan tagen "till manöver" (se nedan) och i heraldiskt korrekt ordning. 2.flaggföraren sitter i kyrkan med avtagen mössa och i närheten av 1.flaggföraren. Begreppet "till manöver" eller till lediga innebär att flagga stöds med stången mot golvet framför högra resp. vänstra foten och hålls med rak arm av högra resp. vänstra handen snett framåt i nästan lodrät ställning. Den lediga handen hålls på ryggen. När avbyte av någon anledning önskas, förs den lediga handen ned längs låret, varvid avbytaren med påtagen mössa från sin anvisade sittplats sakta går fram och bakifrån tar över flaggan. Den avbytte intar i sin tur sakta anvisad sittplats och tar av mössan. Flaggförare bör stå så stilla som möjligt och med blicken rakt fram. Varje gång församlingen enligt gudstjänstordningen reser sig, (när de närmast anhöriga anländer, vid de tre skovlarna mull, när de anhöriga framför sin "sista hälsning" samt när de lämnar kyrkorummet,) tas flagga "till givakt". Om/när kistan bärs ut vid jordbegravning (eller vid gravsättning) går flaggvakten först (i täten) till graven, där i förväg rekognoscerad, lämplig plats intas. När kistan sänks, tas flagga "till parad" / till hälsning. Efter begravningsaktens slut troppas flagga i sakristia eller vapenhus/förstuga och ej i allmänhetens närvaro. I bilaga D presenteras den ordning som skall tillämpas.

5 Riksförbundet Sid 5 (8) Riksförbundet Bilaga A till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga A Bestämmelser för s utmärkelsetecken (motsv) 1: Villkor för utdelning FM Hedersankare utdelas för flerårig avsevärd insats till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN och/eller för gagnande verksamhet i samarbete mellan de nordiska marina kamratföreningarna. Hedersankaret kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Guld utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten (t ex mångårigt styrelsearbete och/eller på annan betungande position). FM Ankarmedalj i guld kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen). FM Ankarmedalj i Silver utdelas för fleråriga insatser till fromma för verksamheten inom FLOTTANS MÄN i lokalförening eller inom riksverksamheten i likhet med vad som gäller för FM Ankarmedalj i guld men i något mindre omfattning (t. ex. färre antal år i betungande position). FM Ankarmedalj i silver kan även för ovan angivna insatser utdelas till kvinna i till knuten damklubb. FM Vapensköld utdelas till militär kamratförening eller liknande organisation liksom också till myndighet, som fört kamratföreningstanken framåt resp genom värdskap eller liknande gärning underlättat/stöttat FLOTTANS MÄNs verksamhet inom eller utom landet. FM Vapensköld utdelas inte (normalt inte) till person. FM Hederstecken utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets resp lokalförenings styrelse samt till kamrater, som länge och troget (aktivt) deltagit i föreningslivet eller som på annat sätt stöttat FM:s verksamhet och syften. Hederstecknet kan även tilldelas förtjänta medlemmar inom de övriga nordiska marina kamratföreningarna samt i vissa fall förtjänta medlemmar i övriga svenska militära kamratföreningar. Ordförande i lokalförening tilldelas regelmässigt hederstecknet (om så ej tidigare skett) vid tillträde av befattningen. FM Damtecken utdelas till dam ej är medlem men som enskilt eller i grupparbete stöttat FM:s verksamhet och syften. -- o o o - - FM Veterantecken (obs! - ska ej betraktas som utmärkelsetecken) utdelas till medlem, som länge och troget deltagit i föreningslivet. Lokalförening äger viss frihet att ange vilken tid, som skall kvalificera till tecknet. Som norm kan ansättas år (dock lägst 12 år i det fall särskilt angelägna skäl kan åberopas). 2. Förslag och beslut om utdelning Förslag om utdelning av Hedersankare, Ankarmedalj och Vapensköld väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening. Motiverat förslag tillställs riksförbundets styrelse, som i ett särskilt utskott (hedersbevisningsutskottet) bereder inlämnade förslag före beslut om utdelning. Förslag om utdelning av Hederstecken och Damtecken väcks inom riksförbundets styrelse eller inom lokalförening.. Beslut om utdelning fattas av riksförbundets eller vederbörande lokalförenings styrelse. Beslut om utdelning av Veterantecken fattas av vederbörande lokalförenings styrelse.

6 Riksförbundet Sid 6 (8) RIKSFÖRBUNDET Bilaga B till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga B 1. Föreningsflaggor En sammanställd beskrivning av fyra lokalföreningars föreningsflaggor. Se beskrivningen som en vägledning för den lokalförening som tänker skaffa sig en egen flagga. Den förening som avser skaffa egen flagga skall ta kontakt med kansliet. Insänt material (särskilt från Göteborg) ger ett mycket detaljerat underlag. Data Härnösand Karlskrona Göteborg Varberg material bomullstyg bomullstyg bomullstyg bomullstyg längd i liket 93 cm 117 cm 117 cm 123 cm längd från lik till flik 150 cm 165 cm 150 cm 200 cm grundfärg blå botten blå botten blå botten (PMS 301) blå botten I övre/inre hörn Härnösands stads heraldiska vapen (en svart bäver på vit botten) Karlskrona stads heraldiska vapen (applicerat) Göteborgs stads heraldiska vapen (broderat med guldtråd) Varbergs stads heraldiska vapen I flaggans mitt Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) (applicerat) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (broderat med guldtråd) (guldgul färg/ PMS 109) (detaljerad måttskiss finns) Stockankare med Bokstäverna FM på ömse sidor om läggen (guldgul färg) Montering på tvådelad stång (färg?) på tvådelad vit stång total längd 300 cm på stång med på flaggan påsydda 7 st kraftiga hällor "topptecken" förgyllt stockankare omfattat med förgylld ring lökformad gul knopp förgyllt stockankare ( 3 mm tjock mässingsplåt ) bärsele i läder i läder i läder fodral segelduk grovt bomullstyg segelduk 2. Anvisningar för flaggas handhavande Nedan givna anvisningar är kopierade ur en broschyr, som pruducerats av STIFTELSEN SVERIGES NATIONALDAG OCH SVENSKA FLAGGANS DAG. Anvisningarna skall ses som ett komplement till avsnittet 5.

7 Riksförbundet Sid 7 (8) Flottans Riksförbundet Män Bilaga C till Flagg och Heders 08 Sid 1 (1) Bilaga C Anvisningar för Hedersbevisningsutskottet (Heders-utskottet) Sammansättning och arbete 1. Uppgift, sammansättning och ställning Heders-utskottet ska inom riksförbundets styrelse självständigt bereda frågor rörande utdelning av för förekommande hedersutmärkelser. Beredningen ska utmynna i ett inför förbundsstyrelsen redovisat färdigt och motiverat förslag till utdelning. Heders-utskottet, som utses (företrädesvis inom förbundsstyrelsen) vid verksamhetsårets andra styrelsemöte, ska bestå av fyra ledamöter representerande respektive region N, M, S och V. En av dessa ledamöter utses att vara sammanhållande för Heders-utskottets arbete. Kanslichefen ska biträda Heders-utskottet i dess arbete, samt hålla en aktuell förteckning (register) över vem, som när erhållit utmärkelse (valör och tidpunkt). 2. Arbete Bestämmelser för s utmärkelsetecken (jämväl SMKR förläningar) framgår av Flagg & Heders pkt 2.2 samt bilaga A. Heders-utskottets arbete bedrivs normalt i en årlig rytm med förslag till beslut i förbundsstyrelsen senast den 1 december (årets sista förbundsstyrelsemöte). För SMKR förläningar gäller tidpunkten den 15 september. Förslag till utmärkelse ska vara skriftliga och innehålla en utförlig motivering med beskrivning av tilltänkt mottagares insatser för FLOTTANS MÄN, årtal för ev uppdrag inom lokalförening m m, uppgift om vilka utmärkelser vederbörande ev tidigare erhållit samt övrig information som kan vara relevant i sammanhanget. Sedan tidigare inom tillämpade krav för att erhålla en utmärkelse är inte ovillkorliga, men ska utgöra normerande riktvärde för Heders-utskottets beredningsarbete. Sålunda ska: Hedersankare delas ut 1-2 st / år Ankarmedalj delas ut st / år (Fördelningen av dessa viktas 1/3 guld, 2/3 silver) Till förbundsstyrelsen inkomna förslag, som i arbetet ej har kunnat godkännas/tillstyrkas, meddelas av kanslichefen till berörd lokalförening, ev med en uppmaning att återkomma ett senare år med relevant motivering. 3. Tider för förslagställare Enligt ovan motiverade och skriftliga förslag till hedersbevisningar med FM eller SMKR utmärkelser (jfr Flagg och Heders pkt 2.2) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 september året före avsedd utdelning.

8 Riksförbundet Sid 8 (8) Förslag till rutiner vid ceremoniell (stor) jordbegravning Bilaga D Kistan är klädd med örlogsflagga och ev. mössa och sabel. Om bårtäcke används kläds kistan ej med örlogsflagga. Fyra personer deltar varav två bär svensk flagga resp. föreningsflagga. Flaggvakten står placerad vid huvudändan av kistan. Föreningsflaggan placeras till vänster och den svenska flaggan till höger. Reserv Svensk flagga H-ände H-ände Mössa Mössa Sabel Sabel Reserv Föreningsflagga Flaggvakten står uppställd enl. ovanstående figur med flaggorna i pilarnas riktning. "Hälsning" innebär att flaggorna sänks i horisontalläge. Givakt innebär att flaggorna hålls i ca 45 graders vinkel framåt. Lediga innebär att flaggorna placeras på golvet. Föreningsflaggan lutas åt vänster och den svenska flaggan åt höger. Ceremonin börjar med kyrkringning då de närmast anhöriga inträder tillsammans med prästen. Flaggvakten intar givakt. När de anhöriga har satt sig intar flaggvakten lediga. Vid själva jordfästningsakten ( av jord är Du kommen osv. ) gör flaggvakten hälsning. Jord eller blommor får ej läggas på flaggan! I stället för jord använder prästen symbolik. Härefter intar flaggvakten givakt och står i givakt till dess avplockning av mössa och sabel samt flaggvikning enl. bestämmelser genomförts av de två reserverna. Reserverna återgår till sina platser och flaggvakten intar lediga. Under församlingens defilering intar flaggvakten givakt så länge de närmast anhöriga passerar kistan. Under menighetens defilering intar flaggvakten lediga. När ceremonin är helt avslutad inträder bärarlaget och tar plats runt kistan. Flaggvakten ställer sig framför kistan och anträder utmarschen. Flaggvakten gör halt omedelbart utanför kyrkan under hälsning med flaggorna om kistan skall transporteras vidare. Eljest fortsätter flaggvakten i täten ut till graven och ställer sig där vid huvudändan. Vid kistans sänkande i graven gör flaggvakten hälsning. Flaggvakten gör sedan avtropp. Präst och begravningsentreprenör bör informeras och övning genomföras inför ceremonin. Ovanstående gäller för (stor) jordbegravning. Vid liten begravning gäller ovanstående i tillämpliga delar utom flaggvikning. Efter defileringen gör flaggvakten en sista hälsning, varefter flaggorma troppas.

FLAGG OCH HEDERS 2017

FLAGG OCH HEDERS 2017 Riksförbundet Flottans Män FLAGG OCH HEDERS 2017 Anvisningar för Flottans Män vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster Riksmötesutgåva FLAGG OCH HEDERS 2017 Anvisningar för

Läs mer

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den.

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. FÖRENINGSDRÄKTEN Inledning Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. Den första lottadräkten kom redan

Läs mer

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9)

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9) Sid 1 (9) 1 STYRELSEARBETE 1.5 Utmärkelser 3 1.5.1 Grunder 3 1.5.2 Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj 3 1.5.2.1 Instiftande 3 1.5.2.2 Utseende 3 1.5.3 Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga följande. FFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-06-15 Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning; beslutade den 7 juni 1999 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 förordningen (1994:657) om användning av tretungad

Läs mer

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN BF PLAKETTREGLEMENTE 2005 venska Ballongfederationen Medalj och plakettreglemente RF och FF Tävlingsplaketter och BF förtjänstplakett TÅHL-PLAKETTEN Fastställd av BF styrelse den 22 januari 2005 BF PLAKETTREGLEMENTE

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23

Flaggregler. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Flaggregler Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2004-02-23 Datum: 2012-01-31 Dnr: Sida: 2 (8) Regler för flaggning på kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun med tillhörande flagginstruktion

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen Belöningsreglemente Antaget av styrelsen 2014-11-16 SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET FEDERATION SUEDOISE D ESCRIME Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A. SE-114 73 Stockholm, Suède Tel: +46 (0)8 699 65 40. Fax: +46(0)8

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA Sida 1(9) 16. UTMÄRKELSER 3 16.1 Grunder 3 16.2 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj 3 16.2.1 Instiftande 3 16.2. Utseende 3 16.3 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld 3 16.3.1 3 16.4 Försvarsutbildarnas

Läs mer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer

Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Kommunstyrelseförvaltningen Gungerd Johnsson Grip gungerd.johnsson.grip@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Flaggning på officiella flaggstänger - Riktlinjer Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform; beslutade den 18 juni

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Regler fr.o.m. 2017-01-01 avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Följande regler gäller för grekisk-romersk stil, fristil och dambrottning. Reglerna, framtagna av UWW, gäller vid alla tävlingar

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN 1 Kretsens utmärkelsetecken tilldelas personer som gjort sig därtill berättigade eller förtjänta enligt bestämmelserna i detta reglemente. 2 Hederstecken

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR FASTSTÄLLT AV STYRELSEN 950923 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR 1. SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER SvFF kan utdela följande utmärkelser: Enskilda personer Organisationer m m 1. Kungl förtjänstmedalj

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument

1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader. Styrdokument 1(7) Regler för offentlig flaggning vid kommunala byggnader Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-05-10 113 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7)

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik)

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik) 5.1 Musikmateriel Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB) Innan pukfanor, trumpetfanor, notställsdekorationer

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad

Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad Fastställd av fullmäktige 2015-04-28 Reviderad av fullmäktige 2017-03-22 Kårens kårband 1 Humanistiska och teologiska studentkårens kårband är vinrött

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun RIKTLINJER Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07, 338 Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

6.1 Stor mässdräkt Stor mässdräkt m/1986 i armén. Stor mässdräkt omfattar:

6.1 Stor mässdräkt Stor mässdräkt m/1986 i armén. Stor mässdräkt omfattar: 6.1 Stor mässdräkt ' Stor mässdräkt omfattar: Uniform m/1986 för armén. Uniform m/1878 för marinen. Uniform m/1938 för flygvapnet. Stor mässdräkt får bäras av hemvärnsman från 1:e sergeants grad, officersaspiranter

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2016-12-08 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 \ BEST ÄMMELSER FOR.... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS. UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 1 BEST ÄMMELSER FÖR SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUNDS UTMÄRKELSER Sveriges Civilförsvarsförbund,

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden

Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden Medaljutskottet Neptuni Orden 20130522 Neptuni Ordens policy för bärande av medaljer inom Orden 1 Högtidsdräkt inom Orden Neptuni Orden efterlever Hovets bärandereglemente vid bärande av ordnar och medaljer

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Antagna i Köpenhamn 2012-11-18 Innehållsförteckning Nordisk Bouleallians 3 Generella Regler 3 Deltagande länder 3 Spelare 3 Utländska medborgare 3 Enhetlig

Läs mer

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27 STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING fastställda vid årsmötet 2013-04-27 Kamratföreningen bildades vid Kungl Skaraborgs Regementes 300-årsjubileum den 4 juli 1931. Västgöta Regementes (I 6)

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

PM2 TYRESÖ TRUPP CUP. 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN

PM2 TYRESÖ TRUPP CUP. 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN PM2 TYRESÖ TRUPP CUP 2014 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN Välkomna till Tyresöhallen och Tyresö Trupp Cup 2014 I år är det 95 lag som anmält sig till tävlingen. Nästan 1 600 gymnaster kommer att

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad )

MEDALJREGLEMENTE (Reviderad ) MEDALJREGLEMENTE (Reviderad 040419) omfattande bestämmelser för nedanstående medaljer, märken diplom m.m. Medalj i guld (förgyllt silver) Medalj i silver Medalj i brons Förtjänsttecken i guld (förgyllt

Läs mer

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR Reviderade 1982-03-13, 1994-04-27, 2008-11-20 samt 2012-11-29. 1 NAMN Blekinge Båtförbund, stiftat i april 1969, är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen för till denna

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER Publiceringsdatum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten

Läs mer

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar

209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/310 209 Flaggreglemente Höörs kommun och införande av kommunala flaggdagar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

VETT&ETIKETT. inför årsfesten

VETT&ETIKETT. inför årsfesten VETT&ETIKETT inför årsfesten KLÄDKODER Mörk kostym, frack, högtidsdräkt... Högtidsklädsel, högtidsdräkt, festdräkt osv. betyder frack för herrar och hellång klänning för damer. Inte mörk kostym! Uniform

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

3.4 Uniform m/87 vit för marinen

3.4 Uniform m/87 vit för marinen 3.4 Uniform m/87 vit för marinen Uniform m/87 vit är marinens uniform för vardags- och paradbruk i subtropisk och tropisk miljö. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken för respektive befattning och/eller

Läs mer

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Innehållsförteckning KAP.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 - UPPGIFT...3 2 - TILLHÖRIGHET...3 3 - BESLUTANDE ORGAN....3 4 MEDLEMSKAP....3 5 - UTESLUTNING...4 6 -

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6)

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Märkesbestämmelser Innehåll H 1 Bowlingmärket H 2 Elitmärke och Elitplakett H 3 Stipulationsnål - Stora Grabbars Märke H 4 Rekordplakett H 5 300-diplom

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376

Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/376 2012-05-21 Kommunstyrelsen Flaggpolicy för Knivsta kommun KS-2012/376 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN FÖRTJÄNSTTECKENREGLEMENTE FÖR SFF 2016-01-05 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN SYFTE MED FÖRTJÄNSTTECKEN Svenska Fallskärmsförbundet

Läs mer

Riktlinjer. Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet

Riktlinjer. Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Riktlinjer Diarienummer: KS 2015/818 Dokumentansvarig: Kansli och juridik, Enhetschef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2015-12-16

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun

Policy för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun Policy för flaggning vid kommunala byggnader i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flaggning

Läs mer

FINLANDS LEJONS ORDEN

FINLANDS LEJONS ORDEN STATUTER FÖR FINLANDS VITA ROS ORDEN FÖRORDNING ANGÅENDE INSTIFTANDE AV FINLANDS LEJONS ORDEN BESTÄMMELSER OM FÖRLÄNANDET AV FINLANDS VITA ROS OCH FINLANDS LEJONS ORDENS UTMÄRKELSETECKEN Jag Carl Gustaf

Läs mer

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983.

Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. FFS 1983:40 Utkom från trycket 1983-06-22 Överbefälhavarens kungörelse om fanor och standar m m inom försvarsmakten; utfärdad den 21 juni 1983. Överbefälhavaren föreskriver enligt regeringens bemyndigande

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning ETT b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning b e s tä l l n i n g av b e g r av n i n g a r f r å n b e g r av n i n g s by r å e r 2

Läs mer

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. Regler för flaggning Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-26 252 ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun. A. Flaggning vid Stadshuset, Stora Torget, Rådhuset och Nämndhuset 1. På allmänna

Läs mer

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Antagna den 5 december 1936, ändrade den 28 november 1942, den 1 december 1945, den 1 december 1962, den 16 december 1969, 22 november 2014 Övergripande

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002

Antagna den 26 mars 1997 och reviderade den 30 november 1998, den 23 mars 1999, den 29 februari 2000, den 25 februari 2002 Förslag till nya stadgar för Göteborgs atlet- och idrottssällskap Vid årsmötet 2013 diskuterades ett antal motioner rörande föreningens stadgar som gavs till en stadgekommitté för att titta närmare på.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER

REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER 1 I detta reglemente stipuleras om Åbo Akademis Studentkårs stipendier, priser och utmärkelser. Ytterligare stipuleras om bärandet av utmärkelsetecken, kårband

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Marschmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna regler 2. Klädbestämmelser 3. Stavterminologi 4. Uppställning 5. Lystringsgrader a. Giv akt b. Lystring ställ/manöver 6. Instrumentupptagning/Instrumentnedtagning

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar

STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar STÅENDE ORDER Version 1.1 STÅENDE ORDER för Väst- och Östanstångs ungdomsavdelningar Stående order är ett regelverk som gäller för samtliga elever verksamma inom Östgöta Försvarsutbildningsförbunds ungdomsverksamhet.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer