SÅNGER ATT SJUNGA OCH BEGRUNDA AV KRISTIAN SVENSSON. ABF Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅNGER ATT SJUNGA OCH BEGRUNDA AV KRISTIAN SVENSSON. ABF Skåne"

Transkript

1 SÅNER ATT SJUNA OH BERUNDA AV KRISTIAN SVENSSON ABF Skåne

2 FÖRORD "Det sjungs för lite" hör man ofta från aktiva inom arbetarrörelsen. "Vi måste förvalta vår sångtradition och vår sångskatt", sägs det. Denna klagan verkar dock ha blivit lite av en tradition i sig själv. På talet klagades det tydligen likadant: visserligen hade en och annan trubadur, som inspirerats av Bob Dylan och den nya folkvågen från USA, börjat ta upp gamla bortglömda kampsånger eller visor med underifrånperspektiv, men ute på fackmöten och partievenemang hos fotfolket konstaterade man redan att det nog inte var lika bra ställt med sjungandet som det en gång varit. Frågan är om det inte är det tidiga 1900-talet, eller rentav förra sekelskiftet, som hägrar som den svunna uldåldern för gemensam allsång där alla självklart kunde samma långa, rimmade texter? På den tiden sjöngs det ju nämligen lite varstans i folkrörelserna. Till exempel var det inte någon slump att Joe Hill tog frireligiösa melodier och satte nya, vänsterpolitiska texter till dessa; han förväntade att dessa melodier redan var välkända hos en allmänhet som sjungit eller hört dem sjungas många gånger. Dåtidens organiserade sjungande föddes ju ur ett direkt behov; de subversiva folkrörelserna ägde inte massmedia, så förutom att stärka gemenskapen så var det ett sätt att sprida den egna propagandan när man t.ex. sjungande marscherade genom städerna för att ta plats i offentligheten. Detta gällde för arbetarrörelsen lika väl som för nykterhets- och frikyrkorörelserna. Men nuförtiden när t.ex. radio, tv, press, inspelad musik och internet förmedlar åsikter och bygger gemenskaper, vad ska vi med det gemensamma sjungandet till nu? Nå, framförallt kan vi ju konstatera att det som sagt fortfarande finns ett upplevt behov. Och om vi sedan förutsätter att den nämnda oron för "sångskattens förvaltande" inte bara är ett utslag för pliktskyldig nostalgi, så kan man kanske tänka sig att sången faktiskt är ett svårslaget sätt att bygga gemenskap, minnas slagord och paroller och kanske rentav att träna sig i den kollektivism som ändå är grunden för en radikal folkrörelse? När vi ändå är igång och funderar kring varför vi vill sjunga tillsammans, så kanske det också är på sin plats att studera de sånger som ännu sjungs och leta exempel på andra sånger som hade kunnat komplettera klassikerna med för att hålla musiken levande, vital och spegla lite av vad som hänt sedan 1900-talets början. Det är vad detta sånghäfte gör en ansats till. Till de flesta av låtarna finns instuderingsfrågor att användas i studiecirklar eller för enskild begrundan. De är ofta formulerade på ett provocerande sätt för att förhoppningsvis inspirera till diskussioner kring både sångtexterna i sig och till de samhällsfenomen som de berör. Sist i häftet finns också några tips på ytterligare lyssning; sånger med vettigt innehåll i linje med rörelsens värderingar, men där t.ex. melodierna inte riktigt är gjorde att sjungas enkelt i stora grupper eller som av andra skäl fallit bort i just det här sammanhanget. Detta sånghäfte kan laddas ner från ABF Skånes hemsida, Där finns även en länklista till filmer där sångerna framförs. Kristian Svensson 2

3 INNEHÅLL Anderssons kärring sid 4 Arbetarmarsch sid 6 Arbetets söner sid 8 Balladen om Joe Hill sid 10 Brev från äldrevården sid 12 Familjeporträtt sid 14 Fattig bonddräng sid 16 För ingenting för kärleks skull sid 18 Internationalen sid 20 Konjak och nazister sid 22 Luffaren sid 24 När små fåglar dör sid 26 Storswänsken sid 27 Sång till modet sid 28 Vi bygger landet sid 30 Tips till vidare lyssning sid 32 3

4 ANDERSSONS KÄRRIN av Dan Berglund Sången finns med på Dan Berglunds debutskiva En järnarbetares visor (1975) och vid den tiden var upphovsmannen starkt associerad med KFML(r). Plattan sjuder av klasskampsretorik och av förakt för ett socialdemokratiskt etablissemang som ansågs ha valt makten och svikit arbetarklassens sak. I samtiden fanns en klangbotten till detta i form av bl.a. minnena av strejken på Arendal, gruvarbetarstrejken och IB-affären. Men mitt bland alla paroller och skarpa ord fanns också ett glödande personligt engagemang och en känsla för de små människorna, som i denna visa. Fråga 1: "Kärring" uppfattas ju oftast som en starkt nedsättande benämning på kvinnor. Vilken effekt kan Dan Berglund ha velat åstadkomma genom att använda detta ord i titeln till en sång som i själva verket är en hyllning till en kvinna ur arbetareklassen, eller till alla arbetarkvinnor? Fråga 2: I sångens sista strofer talas det om hat på ett sätt som för tankarna till en debatt som fördes i svensk press under 2012: den så kallade "klasshatsdebatten", där vissa jämställde arbetar- och underklassens klasshat med överklassens klassförakt och rentav med hatet mellan olika etniska grupper. år hatet att välja bort ur den politiska kampen, eller är det något ofrånkomligt som bara måste kanaliseras rätt? (Beakta bland annat att öran Persson sade sig "hata klassamhället" och att det skilde honom från hans borgerlige motståndare, i ett av Perssons sista tvframträdanden i hans sista valrörelse). 4

5 Am E Am När Anderssons kärring sänkts ner i mull Dm E Am Står sonen där ensam och snopen Am E Am Och tänker mens graven skyfflas full Dm E Am på sin moder där nere i gropen E E7 "Sov i ro uti din grift Dm Där finns ej herrar E Där finns ej några skift Am Oh min moder - hur ska jag hedra dig? Dm Am Oh min moder - hur ska jag hedra dig? "Men nog var du fin, lilla Ann-Katrin Fast du inte var fager att skåda Med händer med valkigt och härdat skinn Och vader med åderbråcksklåda Och kinden röd, så len och spröd Den härjades uti kampen för vårt bröd Oh min moder Och aldrig mer ska du tvätta byk Och vara så nådig och trogen Och aldrig mer ska far ge dig stryk När han full kommer hem ifrån krogen Och aldrig mer, nej aldrig mer Ska du av utmattning plötsligt segna ner Oh min moder Du skall inte sno mellan matbord och spis Och vaka hos ungar som skriker Du skall inte fråga om sidfläskets pris När modet och pengarna viker Ty dyrt är bröd här ovan jord Men billigt är vårt eget kött och blod Oh min moder Men fåglarna sjunger i grönan lind Jordelivet följer sin bana Här ger jag ditt namn till den hårda vind Som en dag ska fylla vår fana Och tag det hat som när min själ När jag dör ska jag inte dö som träl! Oh min moder - så ska jag hedra dig! Oh min moder - så ska jag hedra dig!" 5

6 ARBETARMARSH av Kristian Svensson Ambitionen med denna nyskrivna marsch (2012) är att den skall vara ett komplement till klassiker som Internationalen, med mer modern problemformulering i texten, men lika lätt att sjunga med i som grupp och marschera till. Temat för verserna är att trycka på vad olika underordnade grupper i samhället har gemensamt och inte låta sig spelas ut mot varandra. Fråga 1: Håller du med om att alla de olika grupper som i de tre första verserna uppmanas att se sina gemensamma intressen verkligen har någon anledning till detta? I vilka fall stämmer det, i vilka fall inte? I första versen utgörs de olika grupperna av arbetslösa och övertidsarbetande. I andra versen är det arbetande inom olika sektorer och yrken där kanske bara de som jobbar inom vissa av dessa ens ser sig som arbetarklass. I tredje versen är det folk av olika etniskt ursprung som påstås ha samma intressen. Fråga 2: Sista versen avslutas med en rad som hade varit otänkbar i de gamla klassikerna bland arbetarsånger; där hade man nämligen inget Folkhem att se tillbaka på. Är det som motståndarna menar främst ett problem att arbetarrörelsen ser tillbaka på Folkhemmet och vill återupprätta det? Eller är det en pedagogisk poäng att kunna visa upp vad som funkade och som folk kanske minns? Hur kan ambitionerna se ut om vi ser vidare framåt, vill fördjupa och radikalisera ett framtida Folkhem? (Rudolf Meidners ursprungliga förslag till löntagarfonder syftade t.ex. till att utmana borgerligheten om själva ägandet av näringslivet; vore det fel steg att ta idag, med facit i hand?) 6

7 F Låt dem aldrig ställa oss F Am Upp emot varandra F Samma bojor tynger oss F Am På den väg vi va-an-dra Am F Du kan vara arbetsfri Dm Eller jobba dubbla skift F Krav och pengar styr ditt liv E7 Am Från din vagga till din grift Am F På en marknad sållas vi Dm Fast de lurat oss att tro F Att vi alla allt kan bli E7 Am Som om ingen måste gno Låt dem aldrig... Du kan jobba inom vård service eller industri Bild av knegar'n, manligt hård Får vi inte fastna i Vi är barn av samma klass Banken äter av vår lön Och den räddas jämt från krasch Av oss som står sist i kön Låt dem aldrig... Du kan vara född med färg Eller blek från topp till tå När de suger ut din märg Lär det kvitta dig ändå Om din tid och om din kropp Är vad andra lever av Lär de frukta strejk och stopp Som man fruktar egen grav Låt dem aldrig... De vill se oss som ett hot Mot frihet och individ Men en sanning styr vårt klot enom sekler utav tid: Och det är att ingen rätt es till någon som står själv Männ'skovärdet står sig slätt Utan kraft från folkets älv Låt dem aldrig ställa oss... Ingen enda rättighet Från rösträtt till barnbidrag Kan ses som nån självklarhet De var högerns nederlag När vi nu satt oss till värn För det som vi vann från dom Kallas kampen "omodern" Fast den bara börjat om! Låt dem aldrig... 7

8 ARBETETS SÖNER Text: Henrik Menander, musik: Nils Peter Möller Från Wikipedia: Arbetets söner är en av den svenska arbetarrörelsens äldsta och främsta sånger. Texten skrevs av Henrik Menander, som av den i Köpenhamn verksamma Foreningen for Socialismens Fremme i Sverrig fick uppdraget att skriva en sång, som skulle sjungas vid föreningen utflykt till Malmö. Han skrev då Till arbetarne!, som snart kom att kallas Arbetets söner efter de första raderna. Sångtexten delades ut till medlemmarna och sjöngs på utfärden den 2 augusti 1885, först på Öresundsbåten och senare i Kasinoträdgården i Malmö. Den går på melodin till den då vanliga skolsången Vindarnas kör med text av Atterbom. Kompositör var kantorn vid Lunds domkyrka Nils Peter Möller. Musiken har använts av både nykterhetsrörelsen och olika kristna samfund till andra texter, bland annat finns i en tidigare utgåva av Frälsningsarméns sångböcker en text som börjar Brusten är snaran. Sången trycktes första gången i Social-Demokratens första provnummer den 25 september 1885 och den spreds även på flygblad som August Palm lät trycka och sålde på sina agitationsresor. Den blev snabbt populär och snart obligatorisk på arbetarmöten och demonstrationer. Fråga: Den givna frågan är väl om man utan problem eller kommentar kan fortsätta sjunga en 1800-talslåt som kallar alla dem man vill nå för bröder och arbetets söner? När vi har en situation där det är kvinnor som är lägst betalda, har svårast att få skador sedda som arbetsrelaterade och på så många andra olika sätt är de som är i störst behov av facklig och politisk organisering? 8

9 Arbetets söner, sluten er alla F D Till våra bröder i Syd och i Nord! Hören I ej huru mäktigt de skalla F D Ut öfver verlden, befrielsens ord? E Ur den förnedrande Am Träldomens grift, D Upp till en hedrande Ädel bedrift! F Oket, med påskriften: bed och försaka!, Länge oss nedtryckt i mörker och nöd; F : : Menniskovärdet vi fordra tillbaka. Kämpa för rättvisa, frihet och bröd : : Icke naturen hårdhändt har dragit ränser, som skiljer fattig och rik: Hjertlöst har makten under sig slagit Alla dess gåfvor, rofdjuret lik. Mot den förödande uldkalfvens stod Kämpen med glödande Känslor och mod! Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana Stridsropet genom nationerna går: : : Fylken Er under vår enighets fana, Fällen ej modet, och segren är vår! : : 9

10 BALLADEN OM JOE HILL Svensk text: Rune Lindström, 1963 Amerikansk originaltext (dikt): Alfred Hayes ( Joe Hill ), 1925 Musik: Earl Robinson, 1938 Sången handlar om den avrättade arbetar- och protestsångaren Joe Hill (född Joel Emmanuel Hägglund i ävle 1879) vars sång Luffaren också finns i detta häfte. Hill var aktiv medlem i syndikalistiska IWW (Industrial Workers of the World) och avrättades på tvivelaktiga grunder för rånmord. Från fängelset hälsade han sina kamrater med de numera klassiska orden "Don't mourn! Organize!" (Sörj inte! Organisera er!). Sedan flera decennier - inte minst pga denna hyllningssång från 1960-talet - har Joe Hill nu setts som en gemensam arbetarrörelsens ikon; man kan höra hans sånger sjungas bland både reformister och olika revolutionära grupper. Fråga: Hur kan det komma sig att arbetarrörelsens olika riktningar kan bli så ense i symbolfrågor som denna, bara det gått tillräckligt lång tid? EXEMPEL 1: Socialdemokraterna tryckte för ett par decennier sedan upp kavajmärken med texten "löm aldrig Ådalen 31"; vad menade man med det? 1931 var ju både socialdemokratiska tidningar och företrädare (som Per-Albin Hansson) lika kritiska till arbetsgivarnas och militärens oförsonliga hållning som till kommunisternas kamp mot strejkbrytarna, som man menade varit lika stora anledningar till att tragedin i Ådalen ägt rum. De flesta tolkar väl den sentida (s)- knappen som att man inte skall glömma vilka offer kampen för arbetarnas rättigheter krävt när överheten slagit tillbaka, och inte att "glöm inte att kommunister inte går att lita på"? Eller? EXEMPEL 2: Första maj firas av arbetarrörelsens alla politiska riktningar trots att detta görs till minne av Haymarketmassakern i hicago 1886 då det var anarkister som demonstrerade för 8 timmars arbetsdag. Då man visserligen kan förstå den allmänna sympatin med demonstrationens syfte, så är ju ändå anledningen till att händelsen kommits ihåg att det kastades en dödlig bomb mot polisen av okända gärningsmän och att anarkister dömdes för brottet. Och även om domarna föll trots brist på bevis (och man på så sätt kan jämföra händelsen med avrättningen av syndikalisten Joe Hill), så har ju socialdemokratin i andra sammanhang dragit öronen åt sig då andra socialister demonstrerat med okonventionella eller våldsamma metoder; i öteborg 2001 delade (s) ut blommor till polisen som tack för deras arbete under våldsamheterna där (trots att polisens agerande och eventuella medansvar för det inträffade på intet sätt var utrett, och trots att vissa tämligen omgående började ifrågasätta den lagstiftning som gällt sedan just de ovan nämnda Ådalshändelserna om att militären inte skall sättas in mot landets egen befolkning.) 10

11 Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Em Bm Jag sa till Joe: Du är ju dö. A D Jag kan ej dö, sa han. D7 Jag kan ej dö, sa han. Dom sa du hade mördat nån vid Salt Lake itys sjö. Dom sköt dej mitt i hjärtat, Joe. Han sa: Jag kan ej dö. Han sa: Jag kan ej dö. Men plutokrater sköt dej, Joe. Dom tog ditt liv till slut. Att mörda sången min, sa Joe, vill mera till än krut. Vill mera till än krut. Han stod där vid min säng och log och sa i självklar ton: Jag sått ett frö, som ej kan dö vår organisation. Vår organisation. Joe Hill kan aldrig nånsin dö, sa Joe, jag lever än! När män går ut i strejk och strid, då går Joe Hill igen. Då går Joe Hill igen. Från San Diego och till Maine, varhelst vår kamp slår till för mänskovärde, lag och rätt, där hittar ni Joe Hill. Där hittar ni Joe Hill. Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Jag sa till Joe: Du är ju dö. Jag kan ej dö, sa han. Jag kan ej dö, sa han. 11

12 BREV FRÅN ÄLDREVÅRDEN Text: laes Virdeborn, musik: trad. Denna parafras på ornelis Vreeswijks Brev från kolonin lyfter fram missförhållanden inom äldrevården i ett slags befriande skrattspegel. Men även om vi idag säkert tycker oss känna igen mycket av de massmediala skandalerna kring privata vårdbolag i texten, så bör det tilläggas att Virdeborns version skrevs i en tid då privatiseringarna ännu inte genomförts. Kommunalt - eller annat gemensamt - ägande av vården kanske inte i sig garanterar frånvaron av missförhållanden. Fråga: Men finns det outnyttjade möjligheter i det gemensamma ägandet som vore värda att testa framför att sälja ut på en vinstkrävande marknad och hoppas på att kvalitetskontroll i efterhand skall ge maximal kvalitet? Vad ska vi alltså med det gemensamma ägandet till? Är marknadsekonomi i sig en kvalitetskontroll? Finns det oprövade former av kvalitetskontroll som gör sig bäst gentemot gemensamt ägda välfärdsinrättningar? I vilken ägandeform fördjupas demokratin lättast? Kort sagt: Spelar det någon roll vem som äger och i vilken form? 12

13 D Hejsan tjejen, tjena grabben D7 Här är brev från gamle stabben B7 Det är fint på äldrevården D Vi bor 48 pers i korridoren Här är nitti ingen ålder Här bor folk som slogs vid Svolder Ska man impa här på grannen Ja, då får man nog se ut som Bockstensmannen Jag blir vårdad av en syster Vid namn Torbjörn, han är dyster Han har huvet fullt av griller Men han blir glad när han får smaka mina piller (Men) han får gå för här ska sparas Jo, det kostar att förvaras Och när chefen fick sin dator Blev de tvungna att försälja min rullator Men det blev lyxigt i mitt tycke Man får vila väldigt mycke' Blir det långtråkigt på dagen Kan de vända mig och lägga mig på magen! I mitt dagrum finns det serier I mitt magrum finns bakterier Som har kommit via maten Och som dessförinnan kom ifrån kamraten rannen Tage blev som galen Man förväxlade journalen Tur han inte kände smaken När de satte nya lösgommen i baken Honom ska de operera Nej, nu minns jag inget mera Hälsa barnen att inne i en Känns det aldrig mera som på kolonien 13

14 FAMILJEPORTRÄTT av: Allan Edwall Att otack är världens lön för den lilla människan medan de verkligt suspekta i samhället berikar sig, är ett tydligt budskap i denna sång som kombinerar en burlesk text med barnvisans typ av melodi. Fråga 1: Vore det en övertolkning att säga att texten talar om hur samhällssystemet i grunden är uppbyggt? Att vi faktiskt lever i ett tjyvsamhälle? Följer det automatiskt att marknadsekonomin förvandlas till gangstervälde så fort tillräckligt stora avregleringar görs och/eller kontroller upphör? (Se även För ingenting för kärleks skull nedan) 14

15 D A Har du sett min lilla mor? A7 D Svabbar golv på ett kontor. A Liten flitig, svettig tant, D tjänar liten slant. Kalla händer, stela knän. Söker vård hos Stockholms län. Trippar sen på sjukan in. Trillar snart av pinn. Det är både synd och skam huru livet dundrar fram över små och svaga. Dom är att beklaga. Har du sett min lilla far? Vilken skojig kropp han har. Sjukpension så fin och trygg, p. gr. av utnött rygg. Inte längre spika hus. Framtid framstår inte ljus. Men får slöa som han vill även supa till. Det är både Syster min är denna tös. Fyra barn och arbetslös. Inte längre ung och vild. Fyrti bast och skild. anska vresig av sig nu, denna före detta fru. Skönhet, lycka, älskogshopp har hon givit opp. Det är både Den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut. Klagar alltid när vi ses på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut. Tycks bli mer och mer suput. Det var mycket mera krut uti Knut förut. Det är både Men titta nu på lilla jag! Skillnad som på natt och dag. Blanka skor och ledig stil. Tio meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket vilka säljs i hemlighet gör mig glad och fet. Men det är både 15

16 FATTI BONDDRÄN Text: Astrid Lindgren, musik: eorg Riedel Låten finns med i en filmatisering av berättelserna om Emil i Lönneberga och är Riedels egen favorit i hans och Lindgrens gemensamma produktion. Det han särskilt tycker om är att "den har ett socialt budskap". Men just det som är sångtextens sensmoral - att de hårt arbetande skall få sin belöning "på andra sidan" - har traditionellt varit något arbetarrörelsens företrädare har hånat och förkastat, alltifrån Karl Marx' uppfattning om religionen som "ett opium för folket" (som passiviserar dem som borde revoltera) till syndikalisten Joe Hill som till tonerna av en religiös sång häcklande sjöng att "you get pie in the sky when you die". Å andra sidan har socialdemokratin länge haft en gren bestående av troende socialister i form av Broderskapsrörelsen (som numera kallar sig Socialdemokrater för Tro och Solidaritet för att markera sin mångreligiösa inriktning och låta mer könsneutral), som ofta utmärkt sig för ett starkt engagemang i denna världens problem och orättvisor. Denna gren av den svenska arbetarrörelsen har kopplingar till det som internationellt kallas Befrielseteologin och som brukar peka på att Jesus och apostlarna stod på de fattigas sida och att Jesus fördömde de rika och deras pengabegär (och då t.ex. hänvisar till bibelställena Luk 6:20-25; 12:33; 16:19-31). Fråga 1: Hur ska man bena ut religionens roll som orsak i t.ex. konflikter mellan människor och folkgrupper, eller i de övergrepp som begåtts i dess namn genom historien dvs hur mycket ligger "felet" hos själva religionen, eller i religionsutövningen eller i helt andra mekanismer? Fråga 2: Hur påminner detta om problematiken kring arbetarrörelsens övriga ideologi, som dess motståndare ofta anser "mena väl men leder till diktatur och förmynderi"? Dvs: hur mycket beror det på de socialistiska idéerna och tolkningarna i sig att det i dess namn har begåtts misstag och övergrepp? 16

17 E A B Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. E A B E Dagar går och kommer, medan jag knogar på. F#m7 B E Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. #m A B E år bak mina oxar, hojtar visslar och svär. Jag är fattig bonddräng, och jag tuggar mitt snus. Och när lörda'n kommer, vill jag ta mig ett rus. Sen, när jag blitt livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också, förstås. Sen, då kommer sönda'n, och då vill våran präst, att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen men, för en fattig bonddräng, börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie, och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag hässjar mitt hö. Harvar, gnor och trälar, och till sist ska jag dö. Står där, fattig bonddräng framför Himmelens port. Lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren, ud i Himlen, är väl missnöjd förstås. Men, då säger Herren: Fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är Du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, skall Du vara mig när. Åh, jag, fattig bonddräng står så still inför ud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu Du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu Du, fattig bonddräng, nu får Du vila ut. 17

18 FÖR INENTIN - FÖR KÄRLEKS SKULL av: Allan Edwall Den lilla fisken fångar vi, men hajen får gå fri heter det avslutningsvis i denna sång. Den knyter alltså an till samma tema som den tidigare Allan Edwall-sången Familjeporträtt ovan. Samma frågeställning blir därför också aktuell. (se Familjeporträtt ovan). 18

19 D A Det finnes folk på vår himlakropp A7 D med tvenne bröst, men ingen snopp D man säljer dom i en industri A D som trycker blaskor att bläddra i. Helt bara framtill med naken röv ej dolda utav fikonlöv. Och undrar du varför och på vad grund, så svarar direktör Åkerlund: D A F#7 "För ingenting för kärleks skull Bm F# är tidningen med arslen full. D Ni tror väl inte tryckeri't A D har gjort så där med flit?" Nu rustar världen till tänderna med taggtråd mellan länderna. Vår jord har blivit kanonfabrik och folk har blivit presumtiva lik. Men svenska vapen ifrån Bofors, det är en annan sak förstås. Dom skapar ordning och mäklar fred och används blott för att skoja med. För ingenting för kärleks skull och skulle världen rasa kull så är vi neutrala, vi och har ej del däri. Lag är lag och skall vara så för lagar ska man lita på. En rättvis ordning är lagens mål med några springor och några hål. I Schweiz går landsmän med glada flin. Dom lever som valutasvin. Men snattar Svensson en inlagd sill, då slår polisen och lagen till. För ingenting för kärleks skull av motgång är ju världen full. Den lilla fisken fångar vi, men hajen får gå fri. 19

20 INTERNATIONALEN Svensk text: Henrik Menander, musik: Pierre Degeyter (urspr text: Eugène Pottier) Internationalen är den kanske främsta av världens alla kampsånger sprungna ur arbetarrörelsen. Texten har ju några år på nacken och även den svenska översättningen skrevs redan på 1800-talet, så vissa passager känns kanske lite daterade. Ja, vissa detaljer framstår eventuellt lite förbryllande. Bland annat klagas det i låttexten att "Under skatter vi digna ner"; något man då och då hör högerpolitiker göra sig lustiga över ("Vänstern vill ha högt skattetryck trots att till och med deras egen främsta kampsång säger att skatterna var för höga redan på 1800-talet då skattetrycket ändå var betydligt lägre än det är idag"). Förklaringen ligger förstås i att dåtidens stat och myndigheter levererade helt andra saker än generell välfärd för skattepengarna. Fråga 1: Kan man säga att arbetarrörelsens kamp och regeringsinnehav i grunden har omdanat statens och skattens roll, eller är det främst arbetarrörelsen som förändrats genom maktinnehav? (En vanlig knäckfråga mellan t.ex. socialdemokrater och de "frihetliga socialisterna" bland syndikalister etc). Fråga 2: Vad i låttexten, förutom ovanstående exempel om skatterna, känns daterat och vad är fortfarande aktuellt? Fråga 3: Hjalmar Branting tyckte att den vers som börjar Till krigets slaktande vi dragits var oppassande och därför uteslöts den i originalversionen Med tanke på att det bl.a. var skillnader i synen på militären och fosterlandet som ledde till partisprängningen 1917 så säger detta kanske något om Brantings falang redan vid sekelskiftet? Vilka verser man betonar är i så fall kanske ingen oviktig sak. Varför är det just den första och sista versen som ska sjungas så som görs nuförtiden? Är det ett korrekt val? Varför? Varför inte? 20

21 F Upp, trälar uti alla stater, som hungern bojor lagt uppå. F - Dm Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. D7 Störtas skall det gamla snart i gruset. D7 Slav, stig upp för att slå dig fri! 7 Am Från mörkret stiga vi mot ljuset, D7 från intet allt vi vilja bli! F Dm Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, F ty Internationalen D åt alla lycka bär! F Dm Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, 7 F ty Internationalen åt alla lycka bär! I höjden räddarn vi ej hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi. Nej själva vilja vi oss frälsa och samfälld skall vår räddning bli. För att kräva ut det stulna, bröder, och för att slita andens band, vi smida medan järnet glöder med senig arm och kraftig hand! Upp till kamp... I sin förgudning avskyvärda, månn guldets kungar nån sin haft ett annat mål än att bli närda av proletärens arbetskraft? Vad han skapat under nöd och vaka utav tjuvarna rånat är, när folket kräver det tillbaka, sin egen rätt det blott begär! Upp till kamp... Båd' stat o lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner. Den rike inga plikter trycka, den arme ingen rätt man ger. Länge nog som myndlingar vi böjt oss, jämlikheten skall nu bli lag! Med plikterna vi hittills nöjt oss, nu taga vi vår Rätt en dag! Upp till kamp Till krigets slaktande vi dragits, vi mejats ner i jämna led. För furstars lögner har vi slagits, nu vill vi säkra en evig fred! Om de oss driver, dessa kannibaler mot våra bröder än en gång vi skjuter våra generaler och sjunger broderskapets sång! Upp till kamp Arbetare i stad, på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. Många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för dessa sätta, skall solen stråla mera klar! Upp till kamp 21

22 KONJAK OH NAZISTER av: Ronny Eriksson () I går kom Evert på besök F F och satt i fyra timmar i mitt kök F och jag tog fram en flaska Eau-de-Vie F och varsin konjakskupa Am för vi skulle inte supa D D7 utan bara ta en konjak och en rök udbevars 7 () Men han tacka nej när jag ville slå i Ja han satt där vid mitt bord och han försäkrade på hedersord att han minsann i egen hög person hade varit med då nittonhundrafyrtiotre och försvarat våran svenska fosterjord udbevars Som beväring uppå Abisko station F ärna öl och brännvin om du vill pläga mig, samt F Whiskey kan jag och också tvinga ner, ner, ner, ner Men kommer du med konjak F kommer jag att tacka...nej! För konjak kan jag bara inte med Vi var där hade man sagt för att vi skulle värna och slå vakt om våran svenska neutralitet Men inte bry oss om dom järnvägsvagnarna som kom och gick till tyskarna i Narvik med sin frakt udbevars av proviant till Hitlers blodiga armé 22

23 Men så en natt då slog vi till Det var nångång i början av april Jag hade hört berättas ryktesvis att i en vagn förutom mat fanns fyra stora konjaksfat Att sen vagnen var plomberad med sigill udbevars var inget hinder för en kunnig expertis ärna öl och brännvin Beväpnade med borr och stål smög vi i skydd av mörkret mot vårt mål för att bedriva motståndspolitik Vagnens golv var utav trä Därunder masa jag på knä och när jag borrat kanske åtta-nio hål udbevars kom jag rätt och ni må tro det blev panik Det spruta som ur en fontän och där stod jag på mina bara knän och svalde undan jädrar i min själ säkert tjugo-tretti klunkar mens dom andra hämta dunkar, hinkar, bunkar, tråg och snart gick det dithän udbevars att Abisko var tömt på varje kärl ärna öl och brännvin m m m Vi söp i fjorton dagars tid Fm m Fm m och kopparslagarna som sen tog vid Fm m m dom trotsade varenda smärtas gräns Fm Den huvudvärken fick vi ta m som vår regering skulle ha D D7 men det var värt vartenda offer i vår strid udbevars 7 Om bara tysken fick en jävulsk abstinens Ref: ärna öl För (ser du) konjak och nazister kan jag bara inte med 23

24 LUFFAREN Svensk översättning: Rune Lindström (1963) (plus icke-auktoriserad sista vers av Tjatte Hedlund) Amerikansk originaltext av Joe Hill ( The Tramp, 1913) Musik: eorge Frederick Root ( Jesus Loves the Little hildren ) Den sista versen i denna visa av Joe Hill brukar inte sjungas och har - mig veterligen - inte tidigare översatts till svenska. Översättningen av denna sista vers har gjorts av Tjatte Hedlund, som för malmöborna annars är mest känd för att ensam ha lyckats skramla ihop över en kvarts miljon kronor till Ship to aza mellan 2010 och 2012, med bara pengabössa i hand i ur och skur. Den arbetslöse huvudpersonen i sången tvingas hela tiden vidare i sin tröstlösa jakt på arbete, som om han haft en förbannelse över sig likt den mytologiske Ahasverus som aldrig tillåts sluta vandra. Fråga: Är texten fortfarande självklart radikal i dagens svenska politiska klimat, nu när Nya Moderaterna börjat kalla sig det nya arbetarpartiet (och ibland rentav det enda arbetarpartiet ) och påstår sig ha tagit över arbetarrörelsens klassiska kamp för full sysselsättning? (Jämför gärna med sista frågan till Vi bygger landet nedan). Är det över huvud taget ett självklart radikalt krav att eftersträva heltidsarbeten med 8-timmarsdagar åt alla: hur vore det att fokusera på arbetstidsförkortning, friår, kamp mot övertid eller för medborgarlön? Vad vore vinsterna respektive riskerna med det? 24

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

T E X T E R O R L P / C D - 0 3

T E X T E R O R L P / C D - 0 3 T E X T E R O R L P / C D - 0 3 DOM LÅSER DIN DÖRR Text / Musik - C Melkersson -1983 V Vi tror på frihet så långt det kan gå Men systemet säger; -det kan aldrig gå Vi lever i en falsk verklighet baserad

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se.

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se. Ord Alf Henrikson-vän! Detta är baksidan av ett verskort, med plats för adress och din egen hälsning. Formatet är A5. Framsidan innehåller tänkvärd Alf Henrikson-vers, med Björn Bergs teckning av författarens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer