Rikspolisstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för Polisen (UniF-P); beslutade den 16 november RPSFS 2004:10 FAP Utkom från trycket den 14 januari 2005 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 första stycket 3 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. 1 kap. Allmänna bestämmelser Tilldelning 1 Uniform (basuniform 2 kap. samt bilaga 1) tilldelas den polispersonal som är skyldig att bära polisuniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Annan polispersonal kan på begäran tilldelas uniform, om det finns tillräckliga skäl för det. 2 Uniform (basuniform 3 kap. samt bilaga 2) tilldelas civilanställd personal som är skyldig att bära uniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Bärande 3 En polisman som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter. Då flera polismän i uniform tjänstgör tillsammans skall likformig uniformering eftersträvas. 4 Civilanställd personal som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens eller uppdragets art eller andra omständigheter. Beslut m.m. 5 Länspolismästare, chefen för Rikskriminalpolisen, rektorn för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen beslutar om tilldelning och bärande av uniform för underställd personal. Beslutanderätten får överlåtas åt någon annan enligt vad som anges i arbetsordning eller i särskilt beslut. Länspolismästare och arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen skall öva tillsyn över hur beslut enligt första stycket efterlevs. 1

2 Övrigt 6 Uniformsföreskrifterna avser all polispersonal och civilanställd personal som är skyldiga att bära uniform i tjänsten. 7 Uniform utgörs av uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken. För utrustning enligt första stycket gäller följande: 1 Endast uniformspersedlar och tjänstetecken som anges i dessa föreskrifter får bäras synliga. Uniformspersedlar med synliga tjänstetecken får inte bäras tillsammans med civila kläder. 2 Tillhandahållen uniformspersedel med tillbehör tillhör polisväsendet och utdelas som lån. 3 För skötsel (tvätt m.m.) av skjortor, slips och byxor svarar den som har tilldelats persedlarna. 4 Tilldelad uniformspersedel skall vårdas väl och får inte utseendemässigt förändras. 5 Vid behov utbytes eller ersättes uniformspersedel genom polismyndighetens försorg. 6 Föreskrivet bälte skall bäras utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver inte bäras i samband med representativt uppdrag. 7 Skjorta m/92, blå, med kort ärm och öppen krage (utan kragknapp) får bäras utan slips. Tröja m/97, piké och skjorta som bärs utan slips får inte bäras i kombination med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage. Med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage avses kavaj m/04 (m/92), jacka m/92 samt tröja m/92 V-ringad. 8 Då skjorta m/92 med lång ärm bärs får ärmarna inte vikas upp. 9 Till skjorta m/92 får omönstrade gula manschettknappar och manschettknappar med polisvapnet tre kronor, eller lilla riksvapnet bäras. 10 Vid sjöpolistjänst får mörkblå eller svarta s.k. båtskor bäras. 11 Knästrumpor får inte bäras till kjol m/ På uniformspersedel med knappar, skall samtliga knappar vara knäppta, dock får kragknappar på ytterplagg och översta knappen på tröja m/97, piké vara oknäppta. 13 Vid bärande av uniformspersedel med dragkedja skall dragkedjan vara uppdragen till minst 4/5-delar av dragkedjans längd. 14 Utomhus skall föreskriven huvudbonad bäras påtagen. 15 Jacka m/92, polis, och jacka m/92, civil, med avtagna ärmar får bäras endast till skjorta m/92 med lång ärm. 16 Reflexjacka m/92 skall bäras vid sådant arbete på eller invid väg som inte endast innebär kortvariga ingrepp i trafikmiljön. Vid övriga ingrepp i trafikmiljön bör reflexväst m/92 användas. 17 Reflexväst m/92 skall bäras vid händelser som kräver personalinsatser av betydande omfattning om inte uppdragets art innebär att ett framgångsrikt genomförande därigenom motverkas. 2

3 18 På uniformsplagg anbringade reflexer får döljas, tillfälligtvis, om uppdragets art är sådant att ett framgångsrikt genomförande därigenom underlättas. 19 Endast livrem m/92 eller liknande svart livrem får bäras synligt till uniform. 20 På bälte får endast svarta bäranordningar anbringas. 21 Tröja får inte synas nedanför jacka. 22 Till kavaj m/04 eller m/92 och jacka m/92 bärs byxa m/92, lång i ull/polyesterblandning eller kjol m/ Rikspolisstyrelsen beslutar om polismans rätt att bära uniform utom riket. Detta gäller dock inte högtidstidsuniform II. 2 kap. Basuniform för polispersonal 1 Beträffande basuniform för polispersonal gäller vad som sägs i bilaga 1. 3 kap. Basuniform för civilanställd personal 1 Beträffande basuniform för civilanställd personal gäller vad som sägs i bilaga 2. 4 kap. Studerandeuniform 1 Beträffande studerandeuniform gäller vad som sägs i bilaga 3. 5 kap. Uniformering vid särskilda tillfällen 1 Beträffande uniformering vid särskilda tillfällen gäller vad som sägs i bilaga 4. 6 kap. Tjänstetecken m.m. Inledning 1 Tjänstetecken utgörs av gradbeteckningar, funktionsbeteckning, mössmärke, uniformsknapp, ärmemblem, behörighetstecken, utbildningstecken, tjänstgöringstecken, myndighetsemblem, ordnar m.m. och namnbricka. Gradbeteckningar 2 Tjänstegrad anges med gradbeteckning på hylsa trädd över axelklaff (gäller inte högtidsjacka m/92). Eklöven skall peka bakåt med stjälken riktad framåt. 3 Beträffande tjänstetecken m.m. gäller i övrigt vad som sägs i bilaga 5. 3

4 7 kap. Bärandeföreskrifter m.m. 1 Beträffande bärandeföreskrifter m.m. gäller vad som sägs i bilaga 6. 8 kap. Skisser 1 Beträffande uniformspersedlarnas utseendemässiga utformning gäller vad som framgår av bilaga 7. 9 kap. Övrigt 1 Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2005 då Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (UniF-P) (RPSFS 1998:4, FAP 798-1) skall upphöra att gälla. 2 Utan hinder av vad som sägs i 1 får uniformspersedlar som tilldelats personal enligt föreskrifterna i RPSFS 1998:4, FAP användas, dock längst till utgången av år Beträffande jacka m/92, insats, dock längst till utgången av år Personal anställd före ikraftträdandet av dessa föreskrifter tilldelas uniformspersedlar, utöver vad som förekom i de tidigare bestämmelserna om basuniform, i enlighet med vad länspolismästare eller arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen bestämmer. På Rikspolisstyrelsens vägnar Sten Heckscher Christer Olsson (Polisenheten) 4

5 Basuniform för polispersonal Bilaga 1 Uniformspersedel Antal Anmärkning Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Byxa m/04, yttre bruk Byxa m/04, regn 1 Bälte m/04 med bäranordningar 3 Totalt tilldelas tre par byxor varav ett par i ull/polyesterblandning. Sammansättningen i övrigt är beroende av vilken typ av tjänst som huvudsakligen utövas. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinhållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fordral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Halsduk 1 Handskar m/04, svarta, 1 sommar Handskar m/04, svarta, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Kavaj m/04 (m/92) 1 Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Mössa m/92, skärm, blå 1 Mössa m/92, skärm, vit 1 Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 Minst en skjorta skall ha lång ärm. En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken 5

6 Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. Tröja m/92, polo 1 T-shirt m/92 1 6

7 Basuniform för civilanställd personal Bilaga 2 Uniformspersedel Antal Anmärkning Personal i enbart inre tjänst Byxa m/92, lång 2 Om jacka m/92 används (i enlighet med övergångsbest.) skall minst ett par byxor vara av ull/polyesterblandning. Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. För personal där utomhustjänst normalt kan komma ifråga, dessutom Byxa m/04, regn 1 Byxa m/04, yttre bruk 1 Om tjänsten är förlagd huvudsakligen utomhus, erhålles ytterligare ett par av dessa byxor i utbyte mot byxa m/92, lång Bälte m/04 1 Halsduk 1 Handskar m/04, sommar 1 Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Jacka m/04, vinter 1 Mössa m/92, sommar, 1 ( baseball ) Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Funktionsbeteckning Tröja m/92, polo 1 7

8 T-shirt m/92 1 Studerandeuniform Uniformspersedel Antal Anmärkning Bilaga 3 Axelklaffhylsor Byxa m/04, yttre bruk 1 Bälte m/04 med bäranordningar Med speciellt emblem för studerande vid polisutbildningen. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinshållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fodral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Med speciellt märke för studerande vid polisutbildningen. Mössa m/92, vinter 1 Reflexväst m/04 1 Västen (orange) är märkt UTBILDNING/Polisen. Återlämnas i samband med avslutade teoretiska studier. Tröja m/97, piké 2 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Tröja m/92, polo 1 I samband med avslutad teoretisk utbildning erhålles komplett basuniform med axelklaffhylsor för polisaspirant. Vad som sägs i 7 kap. om bärandeföreskrifter m.m. för polispersonal gäller i tillämpliga delar för studerande vid polisutbildningen. 8

9 Bilaga 4 Uniformering vid särskilda tillfällen Uniformering för polisman i utlandstjänst I uniformen för utlandstjänst ingår följande persedlar (variationer kan förekomma beroende på typ av mission): Uniformspersedel Anmärkning Axelklaffhylsor Basker Vid FN-tjänst Byxa m/92, lång Byxa m/04, regn Byxa m/04, yttre bruk Bälte m/04, svart Handske m/04, sommar Handske m/04, vinter Jacka m/04, regn Jacka m/04, yttre bruk Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kängor, svarta Livrem m/92 Skjorta m/92, blå Skjorta m/92, vit Skor, svarta Slips m/92 Slipshållare m/92 Tjänstetecken Tröja m/92, O-ringad Tröja m/97, piké Tröja m/92, polo Kavaj, skjortor och pikétröjor har på vänster överärm fastsydda svenska flaggor och vid FN-uppdrag, dessutom, Förenta Nationernas emblem ovanför polisemblemet på höger överärm. Högtidsuniform I 1 Högtidsuniform I får bäras av polisman enligt polischefs beslut vid t.ex. tjänstebegravning, statsbesök och liknande tillfällen. 2 Beväpning bärs normalt inte i kyrkorum. 3 I högtidsuniform I ingår nedanstående uniformspersedlar. Uniformspersedel Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Anmärkning Ull/polyester 9

10 Byxa m/04, regn Bälte m/92, vitt Jacka m/04, regn Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kjol m/92 Livrem m/92 Mössa m/92, skärm Skjorta m/92, blå eller vit Skor, svarta Slips och slipshållare m/92 Stövlar, läder Om kjol bärs. Tjänstetecken Vantar m/92, vita Högtidsuniform II 1 Högtidsuniform II får bäras av polisman vid tillfällen då frack eller smoking bärs enligt civilt bruk. 2 Polisman har rätt att bära högtidsuniform även efter pensionering. Uniformspersedel Blus m/92, högtid Byxa m/92, högtid *) Byxa m/92, högtid med revär **) Halsduk, högtid, vit Jacka m/92, högtid Kappa m/92, högtid ( slängkappa ) Kjol m/92, högtid, lång Mössa m/92, skärm, blå eller vit Rosett ( fluga ), högtid Sabel med portepé (inte obligatorisk) Scarf, högtid, vit Skjorta m/92, högtid, vit Skor, svarta Vantar m/92, högtid, vita Väst m/92, högtid, blå *) Väst m/92, högtid, vit **) Tjänstetecken Anmärkning Om kjol bärs. Bärs ej till kjol. 10 *) Då smoking bärs enligt civilt bruk. **) Då frack bärs enligt civilt bruk. Musik- och körverksamhet 1 Polisman som deltar i polisens musik- eller körverksamhet bär för polisman föreskriven polisuniform. 2 Annan deltagare bär motsvarande uniformspersedlar bestående av kavaj med därtill hörande byxa eller kjol, skjorta, slips, svarta skor

11 samt skärmmössa (då mössa användes), dock utan polisiära tjänstetecken (gäller ej uniformsknapp). På axelklaff bärs hylsa försedd med vävd musiklyra. På skärmmössa bärs mössmärke, metall, bestående av lilla riksvapnet i färgerna gult, blått och rött. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. Till vänster på bröstet bärs tygemblem bestående av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött inramat med gul bård. Såväl annan deltagare som polisman får bära vit ägiljett. Dirigent får dock bära gulfärgad ägiljett. 11

12 Tjänstetecken m.m. Gradbeteckningar Tjänstegrad Tjänstetecken Bilaga 5 1 Rikspolischef Under krona tre eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 2 Överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 3 Länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, biträdande länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 4 Biträdande länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. Under krona två fyrkantsnören, därunder två stycken eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 5 Polisintendent Under krona två eklövsgaloner, den övre med en bredd av 17 mm och den undre med en bredd av 25 mm. 6 Polissekreterare Under krona en eklövsgalon med en bredd av 25 mm. 7 Polis-/Kriminalkommissarie med särskild tjänsteställning *) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 8 Polis-/Kriminalkommissarie Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 9 Polis-/Kriminalinspektör med särskild tjänsteställning **) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 10 Polis-/Kriminalinspektör Under krona en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 12

13 11 Polisassistent med minst 4 års anställning ***) Under krona ett fyrkantsnöre. 12 Polisassistent En krona. 13 Polisaspirant En krona (silverfärgad). 14 Studerande polisutbildningen Två korslagda fasces överlagda med en fackla. 15 Skärmbeteckning 15.1 Rikspolischef, överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. En rad eklöv utmed mösskärmens ytterkant Länspolismästare i övriga län, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. En rad lagerlöv utmed mösskärmens ytterkant. *) Särskild tjänsteställning kan t.ex. kommissarie som är chef för avdelning, sektion eller liknande och som i den egenskapen är chef i förhållande till annan kommissarie ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. **) Särskild tjänsteställning kan t.ex. inspektör som är arbetsledare ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. ***) Räknat från datum för anställning som polisaspirant. Funktionsbeteckningar Funktionsbeteckningar anges och bärs enligt nedanstående förteckning: Funktion Funktionsbeteckning 1 Vakthavande befäl Polisman som tjänstgör som vakthavande befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som har blå botten och i övrigt är förgylld, bärs på höger bröstficka eller 13

14 motsvarande plats. 2 Yttre befäl Polisman som tjänstgör som yttre befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som är helt förgylld, bärs på höger bröstficka eller på motsvarande plats. 3 Vikariat Polisman som tjänstgör i högre grad än den gradbeteckningen utvisar skall till uniform bära vikariatsbricka. Vikariatsbricka bärs dock inte om vikariatet avser tjänst som vakthavande eller yttre befäl. Brickan, polisvapnet på förgylld botten, bärs på höger bröstficka eller motsvarande plats. 4 Polisman och civilanställd personal med uniformsplikt. Polisman med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning med texten POLIS. Civilanställd personal med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning utvisande den funktion som den civilanställde verkar i. Funktionsbeteckning bärs på vänster sida, ovanför ficklocket eller på motsvarande plats. På kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, bärs inte funktionsbeteckning. 14 Knappar, mössmärken och emblem Beträffande knappar, mössmärken och emblem gäller följande: 1 Knappar för polisman består av förgylld metall med tre kronor i relief på konvex matterad botten och blankpolerad kant. Knapparna finns i tre storlekar: Diameter 23 mm Diameter 19 mm Diameter 14 mm 2 Knapp för civilanställd personal består av förgylld metall på konvex matterad botten och blankpolerad kant: Diameter 14 mm 3 Mössmärken, metall, för polisman är förgyllda och består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Skölden är belagd med blå färg och del av kronans botten med rött mellan kronbyglarna. Försedda med fästanordningar. Höjd 65 mm och bredd

15 48 mm för mössa m/92, skärm, och 45 mm respektive 34 mm för mössa m/92, båt. 4 Mössmärke, metall, för studerande vid polisutbildningen består av i blått fält två korslagda fasces överlagda med en fackla. Skölden lagd på en eklövskrans av guld. Försedd med fästanordning. Höjd 45 mm och bredd 40 mm. 5 Mössmärke, metall, för musik- och körverksamhet består av lilla riksvapnet. Märket har färgerna gult, blått samt rött. Försedd med fästanordning. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. 6 Mössmärke, tyg, för polisman består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 7 Mössmärke, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 8 Ärmemblem, tyg, för polisman består av texten POLIS och därunder lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Emblemet är vävt eller broderat i gult, blått och rött samt inramas av en gul bård. Fastsys på båda ärmarna med vapnets överkant ca 100 mm från ärmsömmen vid axelspetsen. Bärs uniform utomlands får ärmemblemet ersättas av ärmemblem med texten POLICE och under polisvapnet texten SWEDEN. 9 Bröstemblem, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött samt inramas med gul bård. Fastsys på vänster bröstficka eller motsvarande plats. Behörighetstecken Beträffande behörighetstecken gäller följande: 1 Behörighetstecken bärs som bevis på behörighet i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning om kompetenskrav för utövande av viss tjänst. 2 Polisman som genomgått utbildning för och som tjänstgör som helikopterpilot, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära flygarmärke. 3 Polisman som genomgått utbildning för besiktning av motorfordon och som tjänstgör som besiktningsman, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära föreskrivet behörighetstecken. Utbildningstecken Beträffande utbildningstecken gäller följande: 1 Polisman som tjänstgör vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får bära sådant tecken efter att med godkänt resultat genomgått den av Rikspolisstyrelsen fastställda 15

16 utbildningen. Detsamma skall gälla civilanställd med samma utbildning som polisman i fråga om specialkompetensen. 2 Utbildningstecknen kan bestå av metall eller broderat tyg. Utbildningstecknen i metall får inte överstiga måtten 30 x 30 mm och i tyg 65 x 65 mm. Metallmärke bärs på vänster bröstfickas mitt och där bröstficka saknas bärs tygmärke på vänster överärm ovanför polisvapnet. 3 Upphör tjänstgöringen vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får endast tecken avsett för bröstficka bäras. 4 Fastställande av (nya) utbildningstecken upphör efter ikraftträdandet av denna föreskrift. Tjänstgöringstecken Beträffande tjänstgöringstecken gäller följande: 1 Tjänstgöringstecken får bäras av polispersonal som tjänstgör vid Rikspolisstyrelsen. Tjänstgöringstecknet får även bäras av den som tidigare tjänstgjort vid styrelsen under minst två år. 2 Tecknet bärs på höger bröstfickas mitt eller på motsvarande plats. 3 Tecknet är utfört i metall i färgerna gult, blått och rött och består av polisvapnet vilande på två korslagda sablar. Myndighetsemblem Beträffande myndighetsemblem gäller följande: 1 Länspolismästare får besluta om användning av myndighetsemblem. 2 Emblemen får endast avse polismyndighet. 3 Heraldiska vapen skall underställas Statsheraldikern vid Riksarkivet för utlåtande. 4 Emblemet skall placeras på höger överärm, med dess övre del ca 20 mm under axelsömmen. 5 Emblemets mått får inte överstiga 60 mm i höjd och 50 mm i bredd. Ordnar, medaljer och andra utmärkelsetecken Beträffande ordnar, medaljer och andra utmärkelser gäller följande: 1 Svenska ordenstecken, minnestecken, medaljer, andra utmärkelsetecken samt utländska och internationella officiella ordenstecken, hederstecken och medaljer får bäras på jacka m/92, högtid samt efter medgivande av polischef, i särskilt fall, även på kavaj m/04 (m/92). 2 Ordensband eller motsvarande band till ovannämnda utmärkelsetecken får bäras på jacka m/92, högtid, kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit. 3 Ordensband eller annat motsvarande band placeras på kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, strax ovanför vänster bröstficka eller motsvarande plats med bandets högra kant i höjd med vänstra fickans inre kant. När sådant band bärs får själva utmärkelsetecknet inte bäras. 16

17 4 Bandet skall antingen anbringas på ett mm högt metallspänne vars bredd motsvarar bredden på bandet och som fästes i tränsar av uniformstygets färg, sys fast eller anbringas på särskilt spänne (släpspänne). Bärs mer än ett band får bredden för varje band minskas till omkring 15 mm. 5 Bärs band avseende olika svenska ordenstecken eller medaljer samtidigt placeras de enligt följande: a) Kungliga minnestecken till höger om band avseende svenska ordenstecken i för dessa gällande inbördes ordning. b) Ordensmedaljer, kungliga medaljer som utdelats med Konungens personliga gillande och övriga svenska medaljer i nu angiven ordning närmast till vänster om band avseende svenska ordenstecken. Namnbricka Beträffande namnbricka gäller följande: 1 Namnbrickan består av en platta i gul metall med fästanordning. Till vänster på brickan är polisvapnet anbringat. På brickan får, förutom namn, anges titel eller funktion samt tjänstgöringsställe. 2 Brickan får bäras vid all tjänstgöring enligt eget beslut. 3 Brickan bärs på eller omedelbart ovanför vänster ficklock eller motsvarande plats. Bärs släpspänne, eller det av andra skäl är lämpligare, får brickan bäras på höger sida. 17

18 Bilaga 6 Bärandeföreskrifter m.m. (Artikel som inte följs av civil och/eller polis avser enbart polispersonal). Uniformspersedel Bärandeföreskrifter Modellbeskrivning 1 Armbindel, sorg Får bäras av personal som deltar vid begravning. Armbindeln bärs runt vänster överärm och under ärmemblemet. 100 mm brett, svart silkeflor eller annat liknande material. 2 Axelklaffhylsor, broderade Bärs på uniformspersedel med axelklaff, dock inte på skjorta m/92, polis, eller jacka m/92, högtid. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 3 Axelklaffhylsor, vävda Bärs på skjorta m/92, polis. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 4 Blus m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II om kjol bärs. Vitt tyg med plisserat bröst och snibbkrage. 5 Byxa m/01, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. På höften två snedställda fickor med blixtlås. Låroch vadfickor med diverse innerfickor. Byxan är framtill avskuren och formad vid knä. Nedtill resår med kardborrknäppning. 18

19 6 Byxa m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 7 Byxa m/92, knälång Får bäras vid tjänst på cykel och vid tjänst på polisbåt. Mörkblått tyg, utan slag. Två sidfickor. Längs yttersömmarna försedda med 30 mm, 45 mm för personal omnämnda i 6 kap. bilaga 5 punkten 15.1, breda revärer. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor samt benfickor. 8 Byxa m/92, lång, civil och polis 9 Byxa m/92, lång, gravid, civil och polis Får bäras vid all tjänstgöring. Får bäras vid graviditet. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Byxan finns i ull/polyester utan benfickor och i bomull/polyester med benfickor. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hängslen. Mörkblått stretchtyg framtill. 10 Byxa m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblå av godkänt material och utförande. Byxan fästes ihop med jacka m/92, MC genom ett blixtlås i midjan. 11 Byxa m/04, regn, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. 12 Byxa m/92, skoter Får bäras vid tjänst på snöskoter. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Stötdämpande material på sittytan. 19

20 13 Byxa m/03, särskild polistaktik Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Mörkblått tyg. Hängslen och hällor för bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Långa dragkedjor på insidan av byxbenen. Nedtill resår med knäpptamp. 14 Byxa m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Byxbenen avslutas med en påstickad tunnel. 15 Byxa m/04, yttre bruk, civil och polis Får bäras vid tjänstgöring som huvudsakligen utövas utomhus. Beträffande fotbeklädnad, se punkt 43. Byxbenen bäres utanpå fotbeklädnadens skaft. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Fickor på insidan av byxbenen för knäskydd. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Nedtill resår med knäppslå. 16 Bälte m/92, högtid Bärs till högtidsuniform I. Vitt läder med spänne. 17 Bälte m/04, normal, civil och polis Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver ej bäras i samband med representativt uppdrag eller vid inre tjänst om inte annat beslutats av befäl. Svart, av godkänt material och utförande. 18 Bälte m/03, special Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Svart läder, rakt eller konturskuret. 20

21 19 Halsduk, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Mörkblå, stickad. 20 Halsduk, högtid Bärs till högtidsuniform II. 21 Handske, MC Får bäras vid motorcykeltjänst. Vit. Svart, av godkänt material och utförande. 22 Handske m/04, sommar, civil och polis 23 Handske m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Svart skinnhandske, ofodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. Svart skinnhandske, fodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. 24 Hjälm, cykel Bärs vid tjänst på cykel. Godkänd mörkblå eller svart cykelhjälm med polisvapnet klistrat framtill. 25 Hjälm, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Godkänd vit mc-hjälm med visir och headset. Polisvapnet klistrat framtill på hjälmen. 26 Hjälm, rid Bärs vid ryttartjänst. Godkänd mörkblå eller svart hjälm med mössband och skärm. Polisvapnet framtill på hjälmen. 27 Jacka m/02, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Höftlång jacka av svart skinn fodrad med orange tyg. Knäppning med blixtlås. Axelklaffar samt ärm- och funktionsbeteckning. 21

22 28 Jacka m/92, helikopter, sjö och skoter Får bäras vid helikopter-, sjö- och skotertjänst. Orange, varmfodrad samt med löstagbar fleeceväst. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackan är halvlång och försedd med reflexband. Axelklaffar (knappstorlek 19 mm) samt ärm- och funktionsbeteckning. 29 Jacka m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 30 Jacka m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblått tyg, axelklaffar, fracksömmar och hel rygg, öppen. Slag, två rader uniformsknappar (knappstorlek 23 mm) med fyra knappar i varje rad. Gradbeteckningar, i förekommande fall, runt ärmarna, ärmknappar, mörkblått eller svart foder. Jackan knäpps med ett par länkknappar (knappstorlek 14 mm) förenade med en mässingskedja. Mörk- och mellanblå färgkombination av godkänt material och utförande. Jackan är försedd med reflexband och reflexpasspoaler, ärm- och funktionsbeteckningar. POLIS på ryggen i reflekterande material. Jacka och tillhörande byxa fästes ihop med blixtlås i midjan. 22

23 31 Jacka m/04, regn, civil 32 Jacka m/04, regn, polis 33 Jacka m/03, särskild polistaktik 34 Jacka m/04, vinter, civil 35 Jacka m/04, vinter, polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem samt funktionsbeteckning. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång och med extra vidd. Knäppning med blixtlås och kardborrband. Ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem och funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. RPSFS 2004:10 23

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens uniformer (UniF-P); beslutade den 10 januari

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens uniformer; beslutade den 6 maj 2013. RPSFS 2013:8

Läs mer

Uniformsföreskrift för Polisstudenter 120116

Uniformsföreskrift för Polisstudenter 120116 Uniformsföreskrift för Polisstudenter 120116 Förvaltningsgruppen Lena Asplund Lindén 2012-01-04 RAPPORT 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 2.1 Tilldelning av uniformsplagg...

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform; beslutade den 18 juni

Läs mer

Artiklar i Uniformslagret senast uppdaterad 2010-09-24

Artiklar i Uniformslagret senast uppdaterad 2010-09-24 1101-21-0 Tröja m/92, Polis/Civil, polo 76,33 kr 1 A 1102-21-0 T-shirt m/92, Polis/Civil 58,73 kr 1 A 1122-11-2 Byxa m/92, lång, 45ULL/55PES, utan benfickor, Herr 289,12 kr 1 A 1122-12-2 Byxa m/92, lång,

Läs mer

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den.

Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. FÖRENINGSDRÄKTEN Inledning Lottadräkten är en civil föreningsdräkt gemensam för alla lottor. Oavsett om man är avtalsbunden eller ej har alla lottor rätt att bära den. Den första lottadräkten kom redan

Läs mer

6.1 Stor mässdräkt Stor mässdräkt m/1986 i armén. Stor mässdräkt omfattar:

6.1 Stor mässdräkt Stor mässdräkt m/1986 i armén. Stor mässdräkt omfattar: 6.1 Stor mässdräkt ' Stor mässdräkt omfattar: Uniform m/1986 för armén. Uniform m/1878 för marinen. Uniform m/1938 för flygvapnet. Stor mässdräkt får bäras av hemvärnsman från 1:e sergeants grad, officersaspiranter

Läs mer

a r b e t s k l ä d e r

a r b e t s k l ä d e r Mr BLUE arbetskläder är funktionella, bekväma, slitstarka och prisvärda. Hög kvalitet skall inte behöva kosta skjortan! Midjebyxa 350-150 Hantverksbyxa med två förstärkta lösa spikfickor med extrafickor.

Läs mer

Packplan för 45e Hvbat

Packplan för 45e Hvbat Packplan för 45e Hvbat Packningsalternativ med grund ur SoldR Mtrl P. Syftet med packningen är att standardisera och på så vis ge förbandets chefer handlingsfrihet med vad förbandet klarar av under olika

Läs mer

Bussarong 102139 s.13

Bussarong 102139 s.13 205 HEJCO 7 VÅRD, DENTAL & HÄLSA Inga långa ärmar, kunna tvättas i höga temperaturer samt vara tillverkade i lätta men starka tyger. Självklarheter för oss som vet vad som krävs av kläder i vården. Sedan

Läs mer

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder Val av yrkes- och profilkläder som ej finns med i denna lista ska även dessa följa färgval, placering av logotyper och textinnehåll som finns uppgett

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter; beslutade den 23 juni 2003. RPSFS 2003:10

Läs mer

ELRO. Jacka i 3-skikt

ELRO. Jacka i 3-skikt Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B 15-15 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B G F D E C 15-15 BARBIEKLÄDER I MINI ELLER BABY PASCAL GARNKVALITÉ Mini Ull (100% Ull. Nystan ca 10 g = 36 m) Mini Akryl (100% Akryl. Nystan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 3 AV 8 ARBETSUNIFORMER Publiceringsdatum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter beslutade den 14 oktober 2010. RPSFS 2010:8

Läs mer

!"#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått

!#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått "#$% Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter; beslutade den 9 augusti 2012. RPSFS 2012:17

Läs mer

Midjebyxa CY-222 637:- / 410:-

Midjebyxa CY-222 637:- / 410:- Prislista innehållandes arbetskläder från Gullbergs till SGF. Det första priset speglar ett rekommenderat marknadspris. Priset i röd text speglar det förhandlade priset från Gullbergs. Midjebyxa CY-222

Läs mer

Broderbar ridjacka 495,-

Broderbar ridjacka 495,- Broderbar Olivgrön jacka med rosa vindslå och brodyr. Två Två innerfickor med kardborreknäppning. Fleecetyg inuti ryggen. Vindslå med tryckknappar över dragkedjan (YKK dragkedja eller klassisk dragkedja).

Läs mer

Fristads Industrikollektion

Fristads Industrikollektion 22 INDUSTRI Skillnaden mellan att arbeta i ett grustag och i en högteknologisk elektronikfabrik är stor. På Fristads har vi, oavsett vilken arbetsmiljö vi tillverkar plagget för, alltid samma målsättning

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 5 Sällskapsuniformer FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform och annan personlig

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Scoutshop SCOUTSKJORTOR

Scoutshop SCOUTSKJORTOR 1 SCOUTSKJORTOR Färgen är Majolica Blue, mörkblå med gröna toner. Plaggen är gjorda i bomull. Materialet i plaggen uppfyller kraven för ÖKO-Tex (standard 100 klass II), en standard som innebär att plaggen

Läs mer

WE ARE WORKWEAR NYHETER!

WE ARE WORKWEAR NYHETER! WE ARE WORKWEAR NYHETER! Flexjacka Polyester med hög stretch ger smidighet Dragsko i kragen för vindskydd Förstärkt framsida och ärmar ökar slitstyrkan 5162 Flexjacka (Lager 2) Lätt jacka i polyester med

Läs mer

3.1 Uniform m/87 grå för armén

3.1 Uniform m/87 grå för armén 3.1 Uniform m/87 grå för armén Uniform m/87 grå är arméns och hemvärnets uniform för vardags- och paradbruk. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken för respektive befattning och/eller organisationsenhet.

Läs mer

4.5 Drabantuniform m/1860

4.5 Drabantuniform m/1860 4.5 Drabantuniform m/1860 Uniform m/1860 sammansätts till dräkter för olika ändamål: Uniform m/1860 för Carl XI drabanter. Uniform m/1860 för Carl XII drabanter. Uniform m/1860 tillhandahålls av H.M. Konungen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 5 december 2011.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 maj 2011 507/2011 Inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och räddningsmyndigheternas identitetskort Utfdad i Helsingfors

Läs mer

OBJEKT: MATERIAL: Långklänning. Lättviktstyg i polyester. Resår och stopper i plast. Fotograf: Jan Töve. Styling Gudrun Bonér & Anna Lidström

OBJEKT: MATERIAL: Långklänning. Lättviktstyg i polyester. Resår och stopper i plast. Fotograf: Jan Töve. Styling Gudrun Bonér & Anna Lidström MODE OBJEKT: Långklänning MATERIAL: Lättviktstyg i polyester. Resår och stopper i plast. Fotograf: Jan Töve. Styling Gudrun Bonér & Anna Lidström REDESIGN:»Draperad klänning gjord av två stora raka tygstycken

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Det finns en del detaljer på larmställen som är bra att känna till för att använda det optimalt och få förståelse för konstruktionen

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Diarie UE/130025 Ansvarig upphandlare Adam Hedbom Detta dokument är en kopia

Läs mer

Essential 2012/2013. En ny kollektion arbetskläder som bygger på bra kvalitet och bekväm passform, utformade

Essential 2012/2013. En ny kollektion arbetskläder som bygger på bra kvalitet och bekväm passform, utformade Essential 01/013 En ny kollektion arbetskläder som bygger på bra kvalitet och bekväm passform, utformade i basmodeller med de viktigaste funktionerna. HANTVERK INDUSTRI VARSEL SERVICE vinter De båda kollektionerna

Läs mer

KONTAKTPERSONER PRISBILAGA OCH KONTAKTUPPGIFTER ARBETSKLÄDER INOM VÅRD OCH OMSORG UH FRISTADS KANSAS SVERIGE AB

KONTAKTPERSONER PRISBILAGA OCH KONTAKTUPPGIFTER ARBETSKLÄDER INOM VÅRD OCH OMSORG UH FRISTADS KANSAS SVERIGE AB KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSON LINKÖPINGS KOMMUN Camilla Scharff 013 26 26 46 camilla.scharff@linkoping.se KONTAKTPERSON SÖDERKÖPINGS KOMMUN Elisabeth Andersson 0121-187 05 elisabeth.k.andersson@soderkoping.se

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9)

1 STYRELSEARBETE. 1.5 Utmärkelser Utmärkelser Sid 1 (9) Sid 1 (9) 1 STYRELSEARBETE 1.5 Utmärkelser 3 1.5.1 Grunder 3 1.5.2 Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj 3 1.5.2.1 Instiftande 3 1.5.2.2 Utseende 3 1.5.3 Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Läs mer

KOLLEKTION STICKAT BYXOR. www.katrinbawah.se

KOLLEKTION STICKAT BYXOR. www.katrinbawah.se KOLLEKTION STICKAT BYXOR www.katrinbawah.se STICKAT BYXOR design: katrin bawah BYXOR är hellånga, vadlånga, knälånga eller också är de korta eller långa shorts. De är helt raka, vida smala eller med puff.

Läs mer

3.4 Uniform m/87 vit för marinen

3.4 Uniform m/87 vit för marinen 3.4 Uniform m/87 vit för marinen Uniform m/87 vit är marinens uniform för vardags- och paradbruk i subtropisk och tropisk miljö. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken för respektive befattning och/eller

Läs mer

Funktion, slitstyrka, komfort och design

Funktion, slitstyrka, komfort och design 6 BYGG OCH ANLÄGGNING Våra arbetskläder är gjorda för att klara tuffa tag under långa arbetsdagar. Därför är alla våra plagg noga testade med avseende på slitstyrka, riv- och draghållfasthet och kvalitet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica RodrigoEva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter beslutade den 14 8 oktober

Läs mer

BAKGRUND, SYFTE OCH VERKSAMHET

BAKGRUND, SYFTE OCH VERKSAMHET BAKGRUND, SYFTE OCH VERKSAMHET Utgångspunkten för Volvos arbetskläder har varit att skapa en kollektion för verkstäder som implementerar VPS-konceptet (Volvo Personal Service), men den innehåller även

Läs mer

3.2 Uniform m/48 och m/87 blå för marinen

3.2 Uniform m/48 och m/87 blå för marinen 3.2 Uniform m/48 och m/87 blå för marinen Uniform m/48 och m/87 blå (meniga och gruppbefäl med Amf 1 uniform) är marinens uniformer för vardags- och paradbruk. Uniformen bärs tillsammans med tjänstetecken

Läs mer

2. STRIDSUNIFORMER. Värmejacka 90 med värmebyxor 90 pälsmössa m/59 och vita tumhandskar. Fälthatt kamo. Officer i fältuniform 90

2. STRIDSUNIFORMER. Värmejacka 90 med värmebyxor 90 pälsmössa m/59 och vita tumhandskar. Fälthatt kamo. Officer i fältuniform 90 Värmejacka 90 med värmebyxor 90 pälsmössa m/59 och vita tumhandskar Fälthatt kamo Officer i fältuniform 90 2. STRIDSUNIFORMER Regnställ 90 Hjälm 90 med hjälmunderlag och hjälmdok 90 Hjälmunderlag 90 som

Läs mer

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1 50 FLAMSKYDD Arbetar du med elektricitet, svetsning eller liknande bör du använda flamskyddade kläder. Tillsammans med vår tygleverantör har vi utvecklat en flamskyddsbehandlad väv, speciellt anpassad

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv Produktsortiment Vårdplagg Exklusiv INNEHÅLL ÖVERDELAR Damblus Charisma...4 Damtunika Charisma, lång...4 Unisexbussarong Charissma...5 Damblus picnic...5 Unisexskjorta picnic...6 Klänning...6 Unisexpiké...7

Läs mer

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021).

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021). KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror. 2. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 6212, b) begagnade

Läs mer

teamkänslan Den sanna

teamkänslan Den sanna nyheter höst 2014 Den sanna teamkänslan föds ur ständiga utmaningar. På fjället en kylig vinterdag, under arbetsdagar med fokus på samarbete och i andra situationer där natur och yrkesliv stimulerar till

Läs mer

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Snygg på jobbet Vår vision är att just du skall känna dig Snygg på jobbet. Vår ambition när vi startade med första Smila kollektionen var att Ni skulle känna Er Snygga på Jobbet. Detta har också varit

Läs mer

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B 15-15 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B G F D E C 15-15 BARBIEKLÄDER I MINI ELLER BABY PASCAL GARNKVALITÉ Mini Ull (100% ull) Mini Akryl (100% Akryl), 1 nyst ca 10 g = 36 m A. BRUDKLÄNNING

Läs mer

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021).

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021). KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror. 2. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 6212, b) begagnade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Kläder. Bilaga 1 till grafisk manual

Kläder. Bilaga 1 till grafisk manual Kläder Bilaga 1 till grafisk manual Riktmärken 1. Höörs kommun är en organisition som gör många olika saker. Grundregeln är att våra kläder ska signalera att vi kommer från Höörs kommun, inget annat. 2.

Läs mer

Ett litet kompendium för att börja Omskapa.

Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Det här kompendiet får inte spridas vidare utan att fråga The Wardrobe om lov. Maila till info@the-wardrobe.se om du har frågor eller vill sprida detta vidare.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ

KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade artiklar av annan textilvara än vadd, dock inte för trikåvaror

Läs mer

Art nr: 0203 CERIS FAKTARUTA. Nyckelbricka i plast med 15 mm stålring. Levereras i Färg *10005627* 4014360011183

Art nr: 0203 CERIS FAKTARUTA. Nyckelbricka i plast med 15 mm stålring. Levereras i Färg *10005627* 4014360011183 Nyckeltillbehör Nyckelbricka STD Kläder Byxor... 1157 Jackor... 1160 Kepsar/Bälte... 1161 Pikétröjor... 1163 Skjortor... 1164 T-shirts... 1165 Västar... 1166 *10005627* 4014360011183 Art nr: 0203 GUL 4

Läs mer

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik)

REGLEMENTE. 5.1.1 Musikmateriel för Arméns musikkår (AMK) och frivillig musikkår i uniform m/1886 (musik) 5.1 Musikmateriel Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB) Innan pukfanor, trumpetfanor, notställsdekorationer

Läs mer

KAVAJER, ROCKAR, KAPPOR

KAVAJER, ROCKAR, KAPPOR KAVAJER, ROCKAR, KAPPOR ALL MÖNSTERPASSNING+30% SKINN & DUNPLAGG+30% PRICKSTICKNING 30:-/dm ÄRMAR Slät ärm kortad: pr par 255:- Med sprund pr par 330:- Med svårsprättade knapphål +90:- Med slejf, slits,

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Ytterplagg S e a s o n 2 0 1 3

Ytterplagg S e a s o n 2 0 1 3 Ytterplagg S e a s o n 2 0 1 3 Välkommen till Älvahäxans katalog låt dig inspireras av kläder i rent linne, ren ull, äkta siden och sammet. Kläder av hög kvalitet i både material och tillverkning. Unika

Läs mer

KLUBBKLÄDER 2010. www.lidkopings-vsk.se

KLUBBKLÄDER 2010. www.lidkopings-vsk.se www.lidkopings-vsk.se Tävlingströja Trimtex Extreme ol-tröja Den mest efterfrågade orienteringströjan på marknaden. Detta är en ventilerande teknisk orienteringströja. Optimal kombination av material säkrar

Läs mer

EN 471 En standard för din säkerhet

EN 471 En standard för din säkerhet 4 VARSEL Jobbar du inom gata och väg eller i mörker då ska du använda Fristads varselplagg. Plaggen är tillverkade i fluorescerande och reflekterande material och är godkända enligt europeisk standard.

Läs mer

Profil färg Profil färg

Profil färg Profil färg Företagsdesign 117 Företagsdesign Den här kollektionen ger företag möjlighet att sätta en egen prägel på sina plagg. Skapa en professionell framtoning med arbetskläder som designats för att passa varje

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

REMEMBER! ETT RESTAURANGBESÖK SKA VARA MER ÄN BARA GOD MAT BERENDSEN 2010-10-12

REMEMBER! ETT RESTAURANGBESÖK SKA VARA MER ÄN BARA GOD MAT BERENDSEN 2010-10-12 B REMEMBER! ETT RESTAURANGBESÖK SKA VARA MER ÄN BARA GOD MAT BERENDSEN 2010-10-12 Allt börjar med två små ord: Tänk DIG Tänk dig en vardag med rena och nytvättade plagg varje dag. Tänk dig personalen profilerad

Läs mer

Manskläder Fokus: Arbetskläder

Manskläder Fokus: Arbetskläder Manskläder 1939-1945 - Fokus: Arbetskläder Viktoria Holmqvist vixialiah@hotmail.com Alla bilder och beskrivningar är hämtade från Allmäncos postorderkataloger från åren 1939-1945 om inget annat anges.

Läs mer

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Regler fr.o.m. 2017-01-01 avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Följande regler gäller för grekisk-romersk stil, fristil och dambrottning. Reglerna, framtagna av UWW, gäller vid alla tävlingar

Läs mer

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder Målare & murare Stolta, trygga och professionella arbetskläder 02 Målare & murare Endast naturliga tillsatser Är dina kläder giftiga? Många tillverkare av kläder har fått för sig att plaggen blir bättre

Läs mer

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Produktsortiment Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR VÅRDPLAGG EXKLUSIV är ett sortiment för de vårdgivare som vill ha plagg av lite högre kvalitet och snyggare design än de traditionella

Läs mer

Import av kläder vad behöver jag veta?

Import av kläder vad behöver jag veta? Import av kläder vad behöver jag veta? Den här informationen vänder sig till dig som tänker börja importera kläder eller redan gör det och känner att du behöver veta mer. Kanske har du råkat ut för att

Läs mer

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP-artikel 579-3 579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP 579-3 För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Läs mer

Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder.

Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder. Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder. Svenska Bilsportförbundets nya kläder har de rätta funktionerna, materialen och stuket. Unika i designen

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET!

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET! SÅ HÄR ENKELT ÄR DET! 1/ Välj plagg, färg, antal och önskade storlekar 2/ Välj Märkmetod (Om plaggen skall Märkas bifoga Original i vectoriserat eps format) 3/ Lägg ihop Priset på Plagget med Priset för

Läs mer

Viking Björk Jacka och kjol 1303-1

Viking Björk Jacka och kjol 1303-1 Jacka ch kjl 1303-1 Strlek Övervidd, jacka 36 cm Hel längd, jacka 18cm GARNALTERNATIV: ( 90% bmull, 10% merin Hela setet Lila nr 569 Naturvitt nr 502 2 nystan Stickr ch tillbehör: Rund ch strumpstickr

Läs mer

UNIFORMSREGLEMENTE FÖR GHJ

UNIFORMSREGLEMENTE FÖR GHJ UNIFORMSREGLEMENTE FÖR GHJ FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET 2013 Kapitel Sida 1. Allmänt 1. Allmänt 2 1.1. Inledning 2 1.2. Referenser 2 1.3. Bakgrund 2 1.3.1. Varför e uniformsreglemente? 2 1.3.2. Lite historisk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013 1106/2013 Inrikesministeriets förordning om polisens uniform Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013 I enlighet med inrikesministeriets

Läs mer

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA

HANDBOK FÖRSVARSUTBILDARNA Sida 1(9) 16. UTMÄRKELSER 3 16.1 Grunder 3 16.2 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj 3 16.2.1 Instiftande 3 16.2. Utseende 3 16.3 Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj i guld 3 16.3.1 3 16.4 Försvarsutbildarnas

Läs mer

Unikt benavslut klipp din egen längd

Unikt benavslut klipp din egen längd Nordic Fight GOLD Anpassningsbara bröstfickor Bälgficka som köps separat kan enkelt läggas till eller tas bort med kardborre. Fickan kan användas på både höger och vänster bröst. Unikt benavslut klipp

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 2 AV 8 STRIDSUNIFORMER Publiceringsdatum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten,

Läs mer

Överby Hästsportförenings klubbkläder

Överby Hästsportförenings klubbkläder s klubbkläder apr-2013 Överby hästsportförening har ett sortiment av klubbkläder till försäljning. En viss del av sortimentet finns även att köpa på plats. Klubbkläderna finns för visning och provning

Läs mer

Övervidd. Midjevidd. Längd från axel. Vit med blå/röda/gula/gr öna ränder C38 880 70 120 74. Grön/vitmönstr ad 88 64 96 59

Övervidd. Midjevidd. Längd från axel. Vit med blå/röda/gula/gr öna ränder C38 880 70 120 74. Grön/vitmönstr ad 88 64 96 59 1 Kappa Brogrens Sverige Troligen ren ull 60-tal Offwhite 36/38? 106 107 Utan krage, med lös sjal Knäppt med tre stora knappar 2 Klänning Framgår ej Sverige 100% bomull 60-tals typ Vit med blå/röda/gula/gr

Läs mer

Arbetskläder, skor & skydd

Arbetskläder, skor & skydd Underställ Svart Tröja och byxa. Tröjan med rund hals och förlängd rygg. Material: 100% polyester. Pris: 205:- (164:-) S 113595 M 113596 L 113597 XL 113598 Tröja Zip Ullfrotte Svart Underställströja med

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION. Tjänstetecken av metall PVS/P 0001 2012-07-05

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION. Tjänstetecken av metall PVS/P 0001 2012-07-05 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Tjänstetecken av metall PVS/P 0001 2012-07-05 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 2 2 KNAPPAR... 3 3 MÖSSMÄRKE... 4 4 TJÄNSTGÖRINGSTECKEN... 5 5 UTBILDNINGSTECKEN... 8 6 FUNKTIONSBETECKNINGAR...

Läs mer

FORTSÄTT JOBBA. OAVSETT VÄDER.

FORTSÄTT JOBBA. OAVSETT VÄDER. Vatten- och vindtät med andasfunktion. Lång livslängd ger kostnadsbesparing. Maximal användning: vår-, vinter- och regnplagg i ett. Noggrant testad för bästa funktion och kvalitet. Jacka 100968 -lager

Läs mer

Låt inte vädret hindra dig från att vara ute. PROFIL

Låt inte vädret hindra dig från att vara ute. PROFIL Låt inte vädret hindra dig från att vara ute. PROFIL Missa inte möjligheten att profilera företag eller förening med tryck eller brodyr på Abekos plagg. Vissa av plaggen är specialanpassade, med dragkedja

Läs mer

Fristads Profil. Jacka CK-456

Fristads Profil. Jacka CK-456 68 PROFIL Fristads profilkläder är representativa arbetskläder i hög kvalitet, med modern, sportig eller klassisk profil! Vill du ytterligare stärka företagets identitet så finns möjlighet att brodera

Läs mer

Produkt förslag. Produkterna som visas på följande sidor är förslag på olika utföranden.

Produkt förslag. Produkterna som visas på följande sidor är förslag på olika utföranden. PRODUKT- UTBUD Produkt förslag Produkterna som visas på följande sidor är förslag på olika utföranden. Står det inget annat så går det att beställa dessa kläder och produkter efter dessa modeller och som

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare; beslutade den 26 augusti 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 förordningen (2004:1169) om vägtransportledare.

Läs mer

Viking Alpacka Superfine

Viking Alpacka Superfine Viking Alpacka Superfine Virkad väst 1007-1 Storlekar: one size alpacka), Viking Naturgarn (100% ull). Nystan a 50 gram. Viking Balder (100% ull, superwash), nystan a 100 gram. Orange nr 251 Stickor och

Läs mer

Trettonhundratalsdräkten en kort introduktion

Trettonhundratalsdräkten en kort introduktion Trettonhundratalsdräkten en kort introduktion Av Anna Malmborg www.renika.se Denna text riktar sig främst till medlemmar av Gutars Bågskyttar och de dräktförslag som här ges är därför koncentrerade till

Läs mer

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter!

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter! Jubileums-Carpenter! 2 PLAGG Hantverksbyxa, Jubileums-Carpenter Byxan har en utmärkt passform och är förstärkt med Cordura på utsatta ställen, bla på knän och nertill. Rymliga, slitstarka sidfickor, D-ringar

Läs mer

Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med

Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med Webbshopen Arbetskläder Frölunda Indians erbjuder nu kända varumärken inom arbetskläder och tillbehör - Allt från byxor, jackor, skyddsglasögon,

Läs mer

L.Brador workwear autumn/winter 2014

L.Brador workwear autumn/winter 2014 Hösterbjudande 2014 L.Brador workwear autumn/winter 2014 Erbjudande Vid köp av L.Brador-kläder för 1500 kr exkl. moms från utvalt sortiment i höstens kollektion får du en weekendbag samt ett års förbrukning

Läs mer