Rikspolisstyrelsens författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för Polisen (UniF-P); beslutade den 16 november RPSFS 2004:10 FAP Utkom från trycket den 14 januari 2005 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 första stycket 3 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. 1 kap. Allmänna bestämmelser Tilldelning 1 Uniform (basuniform 2 kap. samt bilaga 1) tilldelas den polispersonal som är skyldig att bära polisuniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Annan polispersonal kan på begäran tilldelas uniform, om det finns tillräckliga skäl för det. 2 Uniform (basuniform 3 kap. samt bilaga 2) tilldelas civilanställd personal som är skyldig att bära uniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Bärande 3 En polisman som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter. Då flera polismän i uniform tjänstgör tillsammans skall likformig uniformering eftersträvas. 4 Civilanställd personal som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens eller uppdragets art eller andra omständigheter. Beslut m.m. 5 Länspolismästare, chefen för Rikskriminalpolisen, rektorn för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen beslutar om tilldelning och bärande av uniform för underställd personal. Beslutanderätten får överlåtas åt någon annan enligt vad som anges i arbetsordning eller i särskilt beslut. Länspolismästare och arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen skall öva tillsyn över hur beslut enligt första stycket efterlevs. 1

2 Övrigt 6 Uniformsföreskrifterna avser all polispersonal och civilanställd personal som är skyldiga att bära uniform i tjänsten. 7 Uniform utgörs av uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken. För utrustning enligt första stycket gäller följande: 1 Endast uniformspersedlar och tjänstetecken som anges i dessa föreskrifter får bäras synliga. Uniformspersedlar med synliga tjänstetecken får inte bäras tillsammans med civila kläder. 2 Tillhandahållen uniformspersedel med tillbehör tillhör polisväsendet och utdelas som lån. 3 För skötsel (tvätt m.m.) av skjortor, slips och byxor svarar den som har tilldelats persedlarna. 4 Tilldelad uniformspersedel skall vårdas väl och får inte utseendemässigt förändras. 5 Vid behov utbytes eller ersättes uniformspersedel genom polismyndighetens försorg. 6 Föreskrivet bälte skall bäras utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver inte bäras i samband med representativt uppdrag. 7 Skjorta m/92, blå, med kort ärm och öppen krage (utan kragknapp) får bäras utan slips. Tröja m/97, piké och skjorta som bärs utan slips får inte bäras i kombination med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage. Med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage avses kavaj m/04 (m/92), jacka m/92 samt tröja m/92 V-ringad. 8 Då skjorta m/92 med lång ärm bärs får ärmarna inte vikas upp. 9 Till skjorta m/92 får omönstrade gula manschettknappar och manschettknappar med polisvapnet tre kronor, eller lilla riksvapnet bäras. 10 Vid sjöpolistjänst får mörkblå eller svarta s.k. båtskor bäras. 11 Knästrumpor får inte bäras till kjol m/ På uniformspersedel med knappar, skall samtliga knappar vara knäppta, dock får kragknappar på ytterplagg och översta knappen på tröja m/97, piké vara oknäppta. 13 Vid bärande av uniformspersedel med dragkedja skall dragkedjan vara uppdragen till minst 4/5-delar av dragkedjans längd. 14 Utomhus skall föreskriven huvudbonad bäras påtagen. 15 Jacka m/92, polis, och jacka m/92, civil, med avtagna ärmar får bäras endast till skjorta m/92 med lång ärm. 16 Reflexjacka m/92 skall bäras vid sådant arbete på eller invid väg som inte endast innebär kortvariga ingrepp i trafikmiljön. Vid övriga ingrepp i trafikmiljön bör reflexväst m/92 användas. 17 Reflexväst m/92 skall bäras vid händelser som kräver personalinsatser av betydande omfattning om inte uppdragets art innebär att ett framgångsrikt genomförande därigenom motverkas. 2

3 18 På uniformsplagg anbringade reflexer får döljas, tillfälligtvis, om uppdragets art är sådant att ett framgångsrikt genomförande därigenom underlättas. 19 Endast livrem m/92 eller liknande svart livrem får bäras synligt till uniform. 20 På bälte får endast svarta bäranordningar anbringas. 21 Tröja får inte synas nedanför jacka. 22 Till kavaj m/04 eller m/92 och jacka m/92 bärs byxa m/92, lång i ull/polyesterblandning eller kjol m/ Rikspolisstyrelsen beslutar om polismans rätt att bära uniform utom riket. Detta gäller dock inte högtidstidsuniform II. 2 kap. Basuniform för polispersonal 1 Beträffande basuniform för polispersonal gäller vad som sägs i bilaga 1. 3 kap. Basuniform för civilanställd personal 1 Beträffande basuniform för civilanställd personal gäller vad som sägs i bilaga 2. 4 kap. Studerandeuniform 1 Beträffande studerandeuniform gäller vad som sägs i bilaga 3. 5 kap. Uniformering vid särskilda tillfällen 1 Beträffande uniformering vid särskilda tillfällen gäller vad som sägs i bilaga 4. 6 kap. Tjänstetecken m.m. Inledning 1 Tjänstetecken utgörs av gradbeteckningar, funktionsbeteckning, mössmärke, uniformsknapp, ärmemblem, behörighetstecken, utbildningstecken, tjänstgöringstecken, myndighetsemblem, ordnar m.m. och namnbricka. Gradbeteckningar 2 Tjänstegrad anges med gradbeteckning på hylsa trädd över axelklaff (gäller inte högtidsjacka m/92). Eklöven skall peka bakåt med stjälken riktad framåt. 3 Beträffande tjänstetecken m.m. gäller i övrigt vad som sägs i bilaga 5. 3

4 7 kap. Bärandeföreskrifter m.m. 1 Beträffande bärandeföreskrifter m.m. gäller vad som sägs i bilaga 6. 8 kap. Skisser 1 Beträffande uniformspersedlarnas utseendemässiga utformning gäller vad som framgår av bilaga 7. 9 kap. Övrigt 1 Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2005 då Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (UniF-P) (RPSFS 1998:4, FAP 798-1) skall upphöra att gälla. 2 Utan hinder av vad som sägs i 1 får uniformspersedlar som tilldelats personal enligt föreskrifterna i RPSFS 1998:4, FAP användas, dock längst till utgången av år Beträffande jacka m/92, insats, dock längst till utgången av år Personal anställd före ikraftträdandet av dessa föreskrifter tilldelas uniformspersedlar, utöver vad som förekom i de tidigare bestämmelserna om basuniform, i enlighet med vad länspolismästare eller arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen bestämmer. På Rikspolisstyrelsens vägnar Sten Heckscher Christer Olsson (Polisenheten) 4

5 Basuniform för polispersonal Bilaga 1 Uniformspersedel Antal Anmärkning Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Byxa m/04, yttre bruk Byxa m/04, regn 1 Bälte m/04 med bäranordningar 3 Totalt tilldelas tre par byxor varav ett par i ull/polyesterblandning. Sammansättningen i övrigt är beroende av vilken typ av tjänst som huvudsakligen utövas. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinhållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fordral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Halsduk 1 Handskar m/04, svarta, 1 sommar Handskar m/04, svarta, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Kavaj m/04 (m/92) 1 Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Mössa m/92, skärm, blå 1 Mössa m/92, skärm, vit 1 Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 Minst en skjorta skall ha lång ärm. En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken 5

6 Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. Tröja m/92, polo 1 T-shirt m/92 1 6

7 Basuniform för civilanställd personal Bilaga 2 Uniformspersedel Antal Anmärkning Personal i enbart inre tjänst Byxa m/92, lång 2 Om jacka m/92 används (i enlighet med övergångsbest.) skall minst ett par byxor vara av ull/polyesterblandning. Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. För personal där utomhustjänst normalt kan komma ifråga, dessutom Byxa m/04, regn 1 Byxa m/04, yttre bruk 1 Om tjänsten är förlagd huvudsakligen utomhus, erhålles ytterligare ett par av dessa byxor i utbyte mot byxa m/92, lång Bälte m/04 1 Halsduk 1 Handskar m/04, sommar 1 Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Jacka m/04, vinter 1 Mössa m/92, sommar, 1 ( baseball ) Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Funktionsbeteckning Tröja m/92, polo 1 7

8 T-shirt m/92 1 Studerandeuniform Uniformspersedel Antal Anmärkning Bilaga 3 Axelklaffhylsor Byxa m/04, yttre bruk 1 Bälte m/04 med bäranordningar Med speciellt emblem för studerande vid polisutbildningen. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinshållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fodral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Med speciellt märke för studerande vid polisutbildningen. Mössa m/92, vinter 1 Reflexväst m/04 1 Västen (orange) är märkt UTBILDNING/Polisen. Återlämnas i samband med avslutade teoretiska studier. Tröja m/97, piké 2 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Tröja m/92, polo 1 I samband med avslutad teoretisk utbildning erhålles komplett basuniform med axelklaffhylsor för polisaspirant. Vad som sägs i 7 kap. om bärandeföreskrifter m.m. för polispersonal gäller i tillämpliga delar för studerande vid polisutbildningen. 8

9 Bilaga 4 Uniformering vid särskilda tillfällen Uniformering för polisman i utlandstjänst I uniformen för utlandstjänst ingår följande persedlar (variationer kan förekomma beroende på typ av mission): Uniformspersedel Anmärkning Axelklaffhylsor Basker Vid FN-tjänst Byxa m/92, lång Byxa m/04, regn Byxa m/04, yttre bruk Bälte m/04, svart Handske m/04, sommar Handske m/04, vinter Jacka m/04, regn Jacka m/04, yttre bruk Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kängor, svarta Livrem m/92 Skjorta m/92, blå Skjorta m/92, vit Skor, svarta Slips m/92 Slipshållare m/92 Tjänstetecken Tröja m/92, O-ringad Tröja m/97, piké Tröja m/92, polo Kavaj, skjortor och pikétröjor har på vänster överärm fastsydda svenska flaggor och vid FN-uppdrag, dessutom, Förenta Nationernas emblem ovanför polisemblemet på höger överärm. Högtidsuniform I 1 Högtidsuniform I får bäras av polisman enligt polischefs beslut vid t.ex. tjänstebegravning, statsbesök och liknande tillfällen. 2 Beväpning bärs normalt inte i kyrkorum. 3 I högtidsuniform I ingår nedanstående uniformspersedlar. Uniformspersedel Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Anmärkning Ull/polyester 9

10 Byxa m/04, regn Bälte m/92, vitt Jacka m/04, regn Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kjol m/92 Livrem m/92 Mössa m/92, skärm Skjorta m/92, blå eller vit Skor, svarta Slips och slipshållare m/92 Stövlar, läder Om kjol bärs. Tjänstetecken Vantar m/92, vita Högtidsuniform II 1 Högtidsuniform II får bäras av polisman vid tillfällen då frack eller smoking bärs enligt civilt bruk. 2 Polisman har rätt att bära högtidsuniform även efter pensionering. Uniformspersedel Blus m/92, högtid Byxa m/92, högtid *) Byxa m/92, högtid med revär **) Halsduk, högtid, vit Jacka m/92, högtid Kappa m/92, högtid ( slängkappa ) Kjol m/92, högtid, lång Mössa m/92, skärm, blå eller vit Rosett ( fluga ), högtid Sabel med portepé (inte obligatorisk) Scarf, högtid, vit Skjorta m/92, högtid, vit Skor, svarta Vantar m/92, högtid, vita Väst m/92, högtid, blå *) Väst m/92, högtid, vit **) Tjänstetecken Anmärkning Om kjol bärs. Bärs ej till kjol. 10 *) Då smoking bärs enligt civilt bruk. **) Då frack bärs enligt civilt bruk. Musik- och körverksamhet 1 Polisman som deltar i polisens musik- eller körverksamhet bär för polisman föreskriven polisuniform. 2 Annan deltagare bär motsvarande uniformspersedlar bestående av kavaj med därtill hörande byxa eller kjol, skjorta, slips, svarta skor

11 samt skärmmössa (då mössa användes), dock utan polisiära tjänstetecken (gäller ej uniformsknapp). På axelklaff bärs hylsa försedd med vävd musiklyra. På skärmmössa bärs mössmärke, metall, bestående av lilla riksvapnet i färgerna gult, blått och rött. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. Till vänster på bröstet bärs tygemblem bestående av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött inramat med gul bård. Såväl annan deltagare som polisman får bära vit ägiljett. Dirigent får dock bära gulfärgad ägiljett. 11

12 Tjänstetecken m.m. Gradbeteckningar Tjänstegrad Tjänstetecken Bilaga 5 1 Rikspolischef Under krona tre eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 2 Överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 3 Länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, biträdande länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 4 Biträdande länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. Under krona två fyrkantsnören, därunder två stycken eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 5 Polisintendent Under krona två eklövsgaloner, den övre med en bredd av 17 mm och den undre med en bredd av 25 mm. 6 Polissekreterare Under krona en eklövsgalon med en bredd av 25 mm. 7 Polis-/Kriminalkommissarie med särskild tjänsteställning *) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 8 Polis-/Kriminalkommissarie Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 9 Polis-/Kriminalinspektör med särskild tjänsteställning **) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 10 Polis-/Kriminalinspektör Under krona en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 12

13 11 Polisassistent med minst 4 års anställning ***) Under krona ett fyrkantsnöre. 12 Polisassistent En krona. 13 Polisaspirant En krona (silverfärgad). 14 Studerande polisutbildningen Två korslagda fasces överlagda med en fackla. 15 Skärmbeteckning 15.1 Rikspolischef, överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. En rad eklöv utmed mösskärmens ytterkant Länspolismästare i övriga län, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. En rad lagerlöv utmed mösskärmens ytterkant. *) Särskild tjänsteställning kan t.ex. kommissarie som är chef för avdelning, sektion eller liknande och som i den egenskapen är chef i förhållande till annan kommissarie ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. **) Särskild tjänsteställning kan t.ex. inspektör som är arbetsledare ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. ***) Räknat från datum för anställning som polisaspirant. Funktionsbeteckningar Funktionsbeteckningar anges och bärs enligt nedanstående förteckning: Funktion Funktionsbeteckning 1 Vakthavande befäl Polisman som tjänstgör som vakthavande befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som har blå botten och i övrigt är förgylld, bärs på höger bröstficka eller 13

14 motsvarande plats. 2 Yttre befäl Polisman som tjänstgör som yttre befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som är helt förgylld, bärs på höger bröstficka eller på motsvarande plats. 3 Vikariat Polisman som tjänstgör i högre grad än den gradbeteckningen utvisar skall till uniform bära vikariatsbricka. Vikariatsbricka bärs dock inte om vikariatet avser tjänst som vakthavande eller yttre befäl. Brickan, polisvapnet på förgylld botten, bärs på höger bröstficka eller motsvarande plats. 4 Polisman och civilanställd personal med uniformsplikt. Polisman med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning med texten POLIS. Civilanställd personal med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning utvisande den funktion som den civilanställde verkar i. Funktionsbeteckning bärs på vänster sida, ovanför ficklocket eller på motsvarande plats. På kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, bärs inte funktionsbeteckning. 14 Knappar, mössmärken och emblem Beträffande knappar, mössmärken och emblem gäller följande: 1 Knappar för polisman består av förgylld metall med tre kronor i relief på konvex matterad botten och blankpolerad kant. Knapparna finns i tre storlekar: Diameter 23 mm Diameter 19 mm Diameter 14 mm 2 Knapp för civilanställd personal består av förgylld metall på konvex matterad botten och blankpolerad kant: Diameter 14 mm 3 Mössmärken, metall, för polisman är förgyllda och består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Skölden är belagd med blå färg och del av kronans botten med rött mellan kronbyglarna. Försedda med fästanordningar. Höjd 65 mm och bredd

15 48 mm för mössa m/92, skärm, och 45 mm respektive 34 mm för mössa m/92, båt. 4 Mössmärke, metall, för studerande vid polisutbildningen består av i blått fält två korslagda fasces överlagda med en fackla. Skölden lagd på en eklövskrans av guld. Försedd med fästanordning. Höjd 45 mm och bredd 40 mm. 5 Mössmärke, metall, för musik- och körverksamhet består av lilla riksvapnet. Märket har färgerna gult, blått samt rött. Försedd med fästanordning. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. 6 Mössmärke, tyg, för polisman består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 7 Mössmärke, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 8 Ärmemblem, tyg, för polisman består av texten POLIS och därunder lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Emblemet är vävt eller broderat i gult, blått och rött samt inramas av en gul bård. Fastsys på båda ärmarna med vapnets överkant ca 100 mm från ärmsömmen vid axelspetsen. Bärs uniform utomlands får ärmemblemet ersättas av ärmemblem med texten POLICE och under polisvapnet texten SWEDEN. 9 Bröstemblem, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött samt inramas med gul bård. Fastsys på vänster bröstficka eller motsvarande plats. Behörighetstecken Beträffande behörighetstecken gäller följande: 1 Behörighetstecken bärs som bevis på behörighet i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning om kompetenskrav för utövande av viss tjänst. 2 Polisman som genomgått utbildning för och som tjänstgör som helikopterpilot, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära flygarmärke. 3 Polisman som genomgått utbildning för besiktning av motorfordon och som tjänstgör som besiktningsman, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära föreskrivet behörighetstecken. Utbildningstecken Beträffande utbildningstecken gäller följande: 1 Polisman som tjänstgör vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får bära sådant tecken efter att med godkänt resultat genomgått den av Rikspolisstyrelsen fastställda 15

16 utbildningen. Detsamma skall gälla civilanställd med samma utbildning som polisman i fråga om specialkompetensen. 2 Utbildningstecknen kan bestå av metall eller broderat tyg. Utbildningstecknen i metall får inte överstiga måtten 30 x 30 mm och i tyg 65 x 65 mm. Metallmärke bärs på vänster bröstfickas mitt och där bröstficka saknas bärs tygmärke på vänster överärm ovanför polisvapnet. 3 Upphör tjänstgöringen vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får endast tecken avsett för bröstficka bäras. 4 Fastställande av (nya) utbildningstecken upphör efter ikraftträdandet av denna föreskrift. Tjänstgöringstecken Beträffande tjänstgöringstecken gäller följande: 1 Tjänstgöringstecken får bäras av polispersonal som tjänstgör vid Rikspolisstyrelsen. Tjänstgöringstecknet får även bäras av den som tidigare tjänstgjort vid styrelsen under minst två år. 2 Tecknet bärs på höger bröstfickas mitt eller på motsvarande plats. 3 Tecknet är utfört i metall i färgerna gult, blått och rött och består av polisvapnet vilande på två korslagda sablar. Myndighetsemblem Beträffande myndighetsemblem gäller följande: 1 Länspolismästare får besluta om användning av myndighetsemblem. 2 Emblemen får endast avse polismyndighet. 3 Heraldiska vapen skall underställas Statsheraldikern vid Riksarkivet för utlåtande. 4 Emblemet skall placeras på höger överärm, med dess övre del ca 20 mm under axelsömmen. 5 Emblemets mått får inte överstiga 60 mm i höjd och 50 mm i bredd. Ordnar, medaljer och andra utmärkelsetecken Beträffande ordnar, medaljer och andra utmärkelser gäller följande: 1 Svenska ordenstecken, minnestecken, medaljer, andra utmärkelsetecken samt utländska och internationella officiella ordenstecken, hederstecken och medaljer får bäras på jacka m/92, högtid samt efter medgivande av polischef, i särskilt fall, även på kavaj m/04 (m/92). 2 Ordensband eller motsvarande band till ovannämnda utmärkelsetecken får bäras på jacka m/92, högtid, kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit. 3 Ordensband eller annat motsvarande band placeras på kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, strax ovanför vänster bröstficka eller motsvarande plats med bandets högra kant i höjd med vänstra fickans inre kant. När sådant band bärs får själva utmärkelsetecknet inte bäras. 16

17 4 Bandet skall antingen anbringas på ett mm högt metallspänne vars bredd motsvarar bredden på bandet och som fästes i tränsar av uniformstygets färg, sys fast eller anbringas på särskilt spänne (släpspänne). Bärs mer än ett band får bredden för varje band minskas till omkring 15 mm. 5 Bärs band avseende olika svenska ordenstecken eller medaljer samtidigt placeras de enligt följande: a) Kungliga minnestecken till höger om band avseende svenska ordenstecken i för dessa gällande inbördes ordning. b) Ordensmedaljer, kungliga medaljer som utdelats med Konungens personliga gillande och övriga svenska medaljer i nu angiven ordning närmast till vänster om band avseende svenska ordenstecken. Namnbricka Beträffande namnbricka gäller följande: 1 Namnbrickan består av en platta i gul metall med fästanordning. Till vänster på brickan är polisvapnet anbringat. På brickan får, förutom namn, anges titel eller funktion samt tjänstgöringsställe. 2 Brickan får bäras vid all tjänstgöring enligt eget beslut. 3 Brickan bärs på eller omedelbart ovanför vänster ficklock eller motsvarande plats. Bärs släpspänne, eller det av andra skäl är lämpligare, får brickan bäras på höger sida. 17

18 Bilaga 6 Bärandeföreskrifter m.m. (Artikel som inte följs av civil och/eller polis avser enbart polispersonal). Uniformspersedel Bärandeföreskrifter Modellbeskrivning 1 Armbindel, sorg Får bäras av personal som deltar vid begravning. Armbindeln bärs runt vänster överärm och under ärmemblemet. 100 mm brett, svart silkeflor eller annat liknande material. 2 Axelklaffhylsor, broderade Bärs på uniformspersedel med axelklaff, dock inte på skjorta m/92, polis, eller jacka m/92, högtid. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 3 Axelklaffhylsor, vävda Bärs på skjorta m/92, polis. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 4 Blus m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II om kjol bärs. Vitt tyg med plisserat bröst och snibbkrage. 5 Byxa m/01, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. På höften två snedställda fickor med blixtlås. Låroch vadfickor med diverse innerfickor. Byxan är framtill avskuren och formad vid knä. Nedtill resår med kardborrknäppning. 18

19 6 Byxa m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 7 Byxa m/92, knälång Får bäras vid tjänst på cykel och vid tjänst på polisbåt. Mörkblått tyg, utan slag. Två sidfickor. Längs yttersömmarna försedda med 30 mm, 45 mm för personal omnämnda i 6 kap. bilaga 5 punkten 15.1, breda revärer. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor samt benfickor. 8 Byxa m/92, lång, civil och polis 9 Byxa m/92, lång, gravid, civil och polis Får bäras vid all tjänstgöring. Får bäras vid graviditet. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Byxan finns i ull/polyester utan benfickor och i bomull/polyester med benfickor. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hängslen. Mörkblått stretchtyg framtill. 10 Byxa m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblå av godkänt material och utförande. Byxan fästes ihop med jacka m/92, MC genom ett blixtlås i midjan. 11 Byxa m/04, regn, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. 12 Byxa m/92, skoter Får bäras vid tjänst på snöskoter. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Stötdämpande material på sittytan. 19

20 13 Byxa m/03, särskild polistaktik Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Mörkblått tyg. Hängslen och hällor för bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Långa dragkedjor på insidan av byxbenen. Nedtill resår med knäpptamp. 14 Byxa m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Byxbenen avslutas med en påstickad tunnel. 15 Byxa m/04, yttre bruk, civil och polis Får bäras vid tjänstgöring som huvudsakligen utövas utomhus. Beträffande fotbeklädnad, se punkt 43. Byxbenen bäres utanpå fotbeklädnadens skaft. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Fickor på insidan av byxbenen för knäskydd. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Nedtill resår med knäppslå. 16 Bälte m/92, högtid Bärs till högtidsuniform I. Vitt läder med spänne. 17 Bälte m/04, normal, civil och polis Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver ej bäras i samband med representativt uppdrag eller vid inre tjänst om inte annat beslutats av befäl. Svart, av godkänt material och utförande. 18 Bälte m/03, special Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Svart läder, rakt eller konturskuret. 20

21 19 Halsduk, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Mörkblå, stickad. 20 Halsduk, högtid Bärs till högtidsuniform II. 21 Handske, MC Får bäras vid motorcykeltjänst. Vit. Svart, av godkänt material och utförande. 22 Handske m/04, sommar, civil och polis 23 Handske m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Svart skinnhandske, ofodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. Svart skinnhandske, fodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. 24 Hjälm, cykel Bärs vid tjänst på cykel. Godkänd mörkblå eller svart cykelhjälm med polisvapnet klistrat framtill. 25 Hjälm, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Godkänd vit mc-hjälm med visir och headset. Polisvapnet klistrat framtill på hjälmen. 26 Hjälm, rid Bärs vid ryttartjänst. Godkänd mörkblå eller svart hjälm med mössband och skärm. Polisvapnet framtill på hjälmen. 27 Jacka m/02, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Höftlång jacka av svart skinn fodrad med orange tyg. Knäppning med blixtlås. Axelklaffar samt ärm- och funktionsbeteckning. 21

22 28 Jacka m/92, helikopter, sjö och skoter Får bäras vid helikopter-, sjö- och skotertjänst. Orange, varmfodrad samt med löstagbar fleeceväst. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackan är halvlång och försedd med reflexband. Axelklaffar (knappstorlek 19 mm) samt ärm- och funktionsbeteckning. 29 Jacka m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 30 Jacka m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblått tyg, axelklaffar, fracksömmar och hel rygg, öppen. Slag, två rader uniformsknappar (knappstorlek 23 mm) med fyra knappar i varje rad. Gradbeteckningar, i förekommande fall, runt ärmarna, ärmknappar, mörkblått eller svart foder. Jackan knäpps med ett par länkknappar (knappstorlek 14 mm) förenade med en mässingskedja. Mörk- och mellanblå färgkombination av godkänt material och utförande. Jackan är försedd med reflexband och reflexpasspoaler, ärm- och funktionsbeteckningar. POLIS på ryggen i reflekterande material. Jacka och tillhörande byxa fästes ihop med blixtlås i midjan. 22

23 31 Jacka m/04, regn, civil 32 Jacka m/04, regn, polis 33 Jacka m/03, särskild polistaktik 34 Jacka m/04, vinter, civil 35 Jacka m/04, vinter, polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem samt funktionsbeteckning. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång och med extra vidd. Knäppning med blixtlås och kardborrband. Ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem och funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. RPSFS 2004:10 23

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

ELRO. Jacka i 3-skikt

ELRO. Jacka i 3-skikt Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder

placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder placering av logotype etc. Yrkes- och profilkläder Val av yrkes- och profilkläder som ej finns med i denna lista ska även dessa följa färgval, placering av logotyper och textinnehåll som finns uppgett

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 5 Sällskapsuniformer Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 5 Sällskapsuniformer FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvarteret Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version

Läs mer

!"#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått

!#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått "#$% Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Fristads Industrikollektion

Fristads Industrikollektion 22 INDUSTRI Skillnaden mellan att arbeta i ett grustag och i en högteknologisk elektronikfabrik är stor. På Fristads har vi, oavsett vilken arbetsmiljö vi tillverkar plagget för, alltid samma målsättning

Läs mer

WE ARE WORKWEAR NYHETER!

WE ARE WORKWEAR NYHETER! WE ARE WORKWEAR NYHETER! Flexjacka Polyester med hög stretch ger smidighet Dragsko i kragen för vindskydd Förstärkt framsida och ärmar ökar slitstyrkan 5162 Flexjacka (Lager 2) Lätt jacka i polyester med

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Det finns en del detaljer på larmställen som är bra att känna till för att använda det optimalt och få förståelse för konstruktionen

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Snygg på jobbet Vår vision är att just du skall känna dig Snygg på jobbet. Vår ambition när vi startade med första Smila kollektionen var att Ni skulle känna Er Snygga på Jobbet. Detta har också varit

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1 50 FLAMSKYDD Arbetar du med elektricitet, svetsning eller liknande bör du använda flamskyddade kläder. Tillsammans med vår tygleverantör har vi utvecklat en flamskyddsbehandlad väv, speciellt anpassad

Läs mer

Import av kläder vad behöver jag veta?

Import av kläder vad behöver jag veta? Import av kläder vad behöver jag veta? Den här informationen vänder sig till dig som tänker börja importera kläder eller redan gör det och känner att du behöver veta mer. Kanske har du råkat ut för att

Läs mer

Fristads Profil. Jacka CK-456

Fristads Profil. Jacka CK-456 68 PROFIL Fristads profilkläder är representativa arbetskläder i hög kvalitet, med modern, sportig eller klassisk profil! Vill du ytterligare stärka företagets identitet så finns möjlighet att brodera

Läs mer

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder Målare & murare Stolta, trygga och professionella arbetskläder 02 Målare & murare Endast naturliga tillsatser Är dina kläder giftiga? Många tillverkare av kläder har fått för sig att plaggen blir bättre

Läs mer

Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder.

Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder. Ä ntligen! Nu kan vi erbjuda Sveriges alla bilsportklubbar en specialdesignad kollektion av kläder. Svenska Bilsportförbundets nya kläder har de rätta funktionerna, materialen och stuket. Unika i designen

Läs mer

KLUBBKLÄDER 2010. www.lidkopings-vsk.se

KLUBBKLÄDER 2010. www.lidkopings-vsk.se www.lidkopings-vsk.se Tävlingströja Trimtex Extreme ol-tröja Den mest efterfrågade orienteringströjan på marknaden. Detta är en ventilerande teknisk orienteringströja. Optimal kombination av material säkrar

Läs mer

Överby Hästsportförenings klubbkläder

Överby Hästsportförenings klubbkläder s klubbkläder apr-2013 Överby hästsportförening har ett sortiment av klubbkläder till försäljning. En viss del av sortimentet finns även att köpa på plats. Klubbkläderna finns för visning och provning

Läs mer

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Produktsortiment Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR VÅRDPLAGG EXKLUSIV är ett sortiment för de vårdgivare som vill ha plagg av lite högre kvalitet och snyggare design än de traditionella

Läs mer

Contents PRACTICALITIES SHORT SLEEVES BASIC LONG SLEEVES TWO PARTS PRACTICALITIES VISIBLE. Källsorteringskassar RETUREN 3 Återvinningskassar PANTEN 3

Contents PRACTICALITIES SHORT SLEEVES BASIC LONG SLEEVES TWO PARTS PRACTICALITIES VISIBLE. Källsorteringskassar RETUREN 3 Återvinningskassar PANTEN 3 2015 Contents PRACTICALITIES Källsorteringskassar RETUREN 3 Återvinningskassar PANTEN 3 SHORT SLEEVES Piké SAN FRANCISCO 4 Piké DERBY 4 Piké SEATTLE 5 Piké OXFORD 6 Piké CAMBRIDGE 7 Shorts FLORENS 7 BASIC

Läs mer

Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med

Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med Nu kompletterar Frölunda Indians sin souvenir försäljning med Webbshopen Arbetskläder Frölunda Indians erbjuder nu kända varumärken inom arbetskläder och tillbehör - Allt från byxor, jackor, skyddsglasögon,

Läs mer

Lager på lager. Baslagret Lagret närmast kroppen leder bort fukten från huden och du undviker obehaglig avkylning.

Lager på lager. Baslagret Lagret närmast kroppen leder bort fukten från huden och du undviker obehaglig avkylning. 96 KYLA Våra arbetskläder, anpassade för tuffa klimat, kan du tryggt använda och veta att du håller dig varm. Det är slitstarka, bekväma plagg gjorda för kyla och hårt arbete. Plaggen är utrustade med

Läs mer

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Vår vision är att just du skall känna dig Snygg på jobbet. Allt fler använder kläder ifrån Smila. Det gör oss väldigt glada och ännu mer sugna på att göra fler snygga,

Läs mer

Överby Hästsportförenings klubbkläder sept- 2014

Överby Hästsportförenings klubbkläder sept- 2014 s klubbkläder sept- 2014 Överby hästsportförening har ett sortiment av klubbkläder till försäljning. En viss del av sortimentet finns även att köpa på plats. Klubbkläderna finns för visning och provning

Läs mer

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Låt oss stolt presentera vår premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Visklädernas främsta syfte är ju att synas. Vi har sett till att göra den här kollektionen lite

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Använd varselplagg när du vill synas!

Använd varselplagg när du vill synas! Varselplagg Använd varselplagg när du vill synas! 51 Information om varselplagg 52 Information om varselplagg 53 Varselplagg Använd passande långa knäskydd best.nr: 972 290 och 972 292! Hantverksbyxa Samma

Läs mer

FORTSÄTT JOBBA. OAVSETT VÄDER.

FORTSÄTT JOBBA. OAVSETT VÄDER. Vatten- och vindtät med andasfunktion. Lång livslängd ger kostnadsbesparing. Maximal användning: vår-, vinter- och regnplagg i ett. Noggrant testad för bästa funktion och kvalitet. Jacka 100968 -lager

Läs mer

PROFESSIONELLA ARBETSKLÄDER

PROFESSIONELLA ARBETSKLÄDER VÅREN OCH SOMMAREN 2015 02 PROFESSIONELLA ARBETSKLÄDER 1975 startade Jobman Workwear AB under namnet Jobb-Dress Scandinavia AB. Affärsidén var legotillverkning av arbetskläder till andra företag. 1985

Läs mer

L.Brador workwear autumn/winter 2014

L.Brador workwear autumn/winter 2014 Hösterbjudande 2014 L.Brador workwear autumn/winter 2014 Erbjudande Vid köp av L.Brador-kläder för 1500 kr exkl. moms från utvalt sortiment i höstens kollektion får du en weekendbag samt ett års förbrukning

Läs mer

REFLEXBAND 40cm långt, kraftig modell, godkänd reflex.

REFLEXBAND 40cm långt, kraftig modell, godkänd reflex. ISSKRAPA NY Isskrapa, digitalfoto på ena sidan samt p-skiva på den andra sidan, med mätning av däckmönstret och kan även användas till rengöra/skrapa vindrutetorkarna. 030 Isskrapa 17:- REFLEXBAND 40cm

Läs mer

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter!

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter! Jubileums-Carpenter! 2 PLAGG Hantverksbyxa, Jubileums-Carpenter Byxan har en utmärkt passform och är förstärkt med Cordura på utsatta ställen, bla på knän och nertill. Rymliga, slitstarka sidfickor, D-ringar

Läs mer

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Täckkappa: 2499:- Skor med transparent kilklack: 1999:- Glittriga leggings: 399:-

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Täckkappa: 2499:- Skor med transparent kilklack: 1999:- Glittriga leggings: 399:- LADIES N 1 Täckkappa: Skor med transparent kilklack: Glittriga leggings: 2499:- 1 399:- LADIES N 2 Body med integrerad bh: Överdimensionerade jeans: Godispappersformad kuvertväska: 399:- 599:- 499:- LADIES

Läs mer

Hotell & Restaurang 2014/2015

Hotell & Restaurang 2014/2015 Hotell & Restaurang 2014/2015 2 Krister Dahl, Olympic Champion 1996, 2000, 2004, 20123 I gastronomins tjänst sedan 1943 - - 4 5 1049 650 100% BOMULL KOCKROCK C44-60 - Kval 650: 000 vit N Årets Kock - en

Läs mer

WORK WEAR NÄR VARDAGEN FORDRAR LITE MER OCH KRAVEN PÅ KLÄDERNA MÅNGA. PRAKTISKT, BEHAGLIGT OCH MODERNT.

WORK WEAR NÄR VARDAGEN FORDRAR LITE MER OCH KRAVEN PÅ KLÄDERNA MÅNGA. PRAKTISKT, BEHAGLIGT OCH MODERNT. NÄR VARDAGEN FORDRAR LITE MER OCH KRAVEN PÅ KLÄDERNA MÅNGA. PRAKTISKT, BEHAGLIGT OCH MODERNT. MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNA OCH HÅLLBARHETEN. WORK WEAR www.idwear.dk > ARBETSKLÄDER ID 0300 PRO wear-t-shirt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Agrosofens kollektion

Agrosofens kollektion Agrosofens kollektion Overall Tvåfärgad klubboverall med lätt borstad yta. Jackan har elastiska avslut och hel dragkedja och byxan har elastiska avslut med dragkedja. Material: yttertyg 100% polyester,

Läs mer

2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP

2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP 64 2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP 2.1 Allmänt 2.1.1 Tekniska krav (mått, konstruktion m m) på övrig utrustning och redskap framgår av resp grenregler. 2.2 Signalkort 2.2.1 För entydigt kommunicerande av

Läs mer

POLISFLYGETS MÄRKEN mm

POLISFLYGETS MÄRKEN mm MÄRKEN I METALL POLISFLYGETS MÄRKEN mm 70 x 23 mm. Bäres över höger bröstficka. Märken i metall har använts sedan 1966. För bärande på uniform är dessa försedda med skruv, mutter, stödplåt och numer på

Läs mer

Vård & Hälsa 2014/2015

Vård & Hälsa 2014/2015 Vård & Hälsa 2014/2015 4 5 6 3522 233-65/35% POLYESTER/BOMULL DAMTUNIKA, XS-XXXL Dold knäppning. Bröstficka. Två sidfickor, högra med nyckelhälla. Slits i sidorna. Dekorationstamp på ärm. Ok fram/bak.

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

OUTLETKATALOG 2011. Vinterkatalogen

OUTLETKATALOG 2011. Vinterkatalogen OUTLETKATALOG 2011 Vinterkatalogen Newsolutions erbjuder kläder från 2117 of Sweden. Ett svenskt företag som sätter funktion, passform och kvalité i fokus. 2117 of Sweden har kläder för alla väderförhållanden.

Läs mer

Jubileums-Carpenter PLAGG

Jubileums-Carpenter PLAGG Jubileums-Carpenter ACE Nyhet! 1 Carpenter ACE Carpenter ACE har fler smarta detaljer än någonsin! D-ring och löstagbart nyckelband i fickan Dubbla verktygsfack som är förstärkta Pennficka Nyhet! Förstärkta

Läs mer

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se Del 1 Polisens grafiska profil www.polisen.se SEPTEMBER 2007 Utgivare Beställning Rikspolisstyrelsen Informationsenheten Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401 90 00 Rikspolisstyrelsen Kundcentrum Box

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning; beslutade

Läs mer

Våren 2010. Storlek 42-52

Våren 2010. Storlek 42-52 Våren 2010 Storlek 42-52 Se alla möjligheter Ett stort program som bygger på massor av möjligheter att variera sin garderob med enkla medel. Tunikor och lediga jackor i asymetriska skärningar som matchas

Läs mer

Profilkläder Porsche Center & Porsche Service Center Profilkläderna beställs löpande från Master Design Leverans ca 2-3 veckor efter beställning.

Profilkläder Porsche Center & Porsche Service Center Profilkläderna beställs löpande från Master Design Leverans ca 2-3 veckor efter beställning. Profilkläder Porsche Center & Porsche Service Center Profilkläderna beställs löpande från Master Design Leverans ca 2-3 veckor efter beställning. Craft Balance Hood Art: 192476-865 (Herr) 192477-865 (Dam)

Läs mer

fukt utan att kännas våt och värmer även i fuktigt tillstånd.

fukt utan att kännas våt och värmer även i fuktigt tillstånd. 22 BARN 23 Ruskovillas barnplagg tillverkas i, silke och ekologisk bom. Den mjuka merinoen lämpar sig för kallare årstider som underställ och mellanplagg. Ullen andas och sköter om kroppens värmereglering,

Läs mer

Fristads Kansas/Rope Access Sverige AB.

Fristads Kansas/Rope Access Sverige AB. Fristads Kansas/Rope Access Sverige AB. Höst/vinter 2012 Ditt första, andra -lager och tredje lager. Cocona. Tredje lagret Det tredje lagret, vanligtvis en skaljacka, skyddar mot vind, regn och snö men

Läs mer

Lösningar på jackor och caper

Lösningar på jackor och caper Lösningar på jackor och caper Jacka som tas på framifrån och som försluts i ryggen. Kort rygg. Kan även beställas som Kappa/Anorak med samma lösning. Vår och vinter. 1. använder sele med denna modell kan

Läs mer

H RIDE? Sidor: 04-05 SX 06-07 Sport 08-11 SG 12-13 Explorer 14-15 Softgear. collection 2009

H RIDE? Sidor: 04-05 SX 06-07 Sport 08-11 SG 12-13 Explorer 14-15 Softgear. collection 2009 Snogear tillverkar förarutrustning av hög kvalité för allsidigt bruk. Produktutvecklingen är inriktad mot snöskoteråkning och hänsyn har tagits till körställning, kalla väderförhållanden och krävande användning.

Läs mer

HOTELL & RESTAURANG 2012

HOTELL & RESTAURANG 2012 HOTELL & RESTAURANG 2012 1943 Det nya nordiska köket Rebell i köket Klassiskt 1 2 I gastronomins tjänst sedan 1943 3 Segers har varit en del av de nordiska restaurangköken i snart sju årtionden. En lång

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

2011 www.swedteam.com

2011 www.swedteam.com 2011 www.swedteam.com Lövcamo Meshlövcamoset SUPERNATURAL Art. 61-423 C:a pris 795,- Meshlövcamoset NORTHERN Art. 24-423 C:a pris 795,- Superlätt, tyst, mjukt och smidigt lövcamoset som är tillverkat i

Läs mer

med samma rand/färg som på bodyn. Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på samma sätt.

med samma rand/färg som på bodyn. Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på samma sätt. Body, mössa och sockor 0807-1 Övervidd: 56 63 70 cm Längd: 35 38 41 cm Ärmlängd: 5 6 7 cm Benlängd: 8 9 10 cm GARNALTERNATIV: Baby ull (100% ull, superwash), Viking Eddagarn (100% supersoft merinoull)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Service av arbetskläder

Service av arbetskläder Service av arbetskläder Låt oss experter ta hand om ditt företags arbetskläder Lindström är ett av Europas ledande företag inom textila tjänster. Vi samarbetar globalt med företag som har verksamhet i

Läs mer

2013/14. Funktionella profilkläder för både jobb och fritid.

2013/14. Funktionella profilkläder för både jobb och fritid. 2013/14 Funktionella profilkläder för både jobb och fritid. Acode har sedan 2005 tillverkat funktionella profilkläder i en sportig skandinavisk design. Kläderna är anpassade för det skandinaviska klimatet

Läs mer

Baby. Köp vårt startpaket med 4 babyplagg värde 700:- för endast 299:-(exkl frakt)

Baby. Köp vårt startpaket med 4 babyplagg värde 700:- för endast 299:-(exkl frakt) Baby Köp vårt startpaket med 4 babyplagg värde 700:- för endast 299:-(exkl frakt) Baby ÖKO-TEX KLÄDER MED OMTANKE För Lingon & Blåbär är omsorgen om våra barn och vår miljö det viktigaste. Vi ställer därför

Läs mer

HigH visibility 2013 2014

HigH visibility 2013 2014 High visibility 01 014 Ett nytt sätt att synas Uppdaterad och modern design, bättre passform och förbättrad funktionalitet är nyckelfaktorer i vår nya kollektion med varselkläder. Vi har förbättrat plaggen

Läs mer

BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE. För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning.

BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE. För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning. BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning. 1 Enligt Förskolans Läroplan är förskolans uppdrag bl a att utveckla

Läs mer

Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning

Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning 2013 2014 Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning Skydds- och yrkeskläder 1-94 Profilkläder 95-108 Korttidskläder 109-118 Skyddshjälmar och tillbehör 119-132 Hörselskydd 133-148

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Endast 499:- Mixa och matcha modeller och färger! Storlekar upp till 4XL. Välj 2 plagg fritt! Snygg på jobbet www.smila-workwear.

Endast 499:- Mixa och matcha modeller och färger! Storlekar upp till 4XL. Välj 2 plagg fritt! Snygg på jobbet www.smila-workwear. SMILA BLUE LABEL Generös komfort Upp till storlek 4XL Slitstark väv Tvätt 85 i grader samt industritvätt Detaljer som ökar din funktion på jobbet Välj 2 plagg fritt! Endast 499:- Mixa och matcha modeller

Läs mer

HISTORIK ERGONOMI OCH FUNKTION DESIGN OCH KVALITET MATERIAL MATERIALDETALJER BYGG OCH ANLÄGGNING TRANSPORT OCH SERVICE VARSELKLÄDER KÖK OCH RESTAURANG

HISTORIK ERGONOMI OCH FUNKTION DESIGN OCH KVALITET MATERIAL MATERIALDETALJER BYGG OCH ANLÄGGNING TRANSPORT OCH SERVICE VARSELKLÄDER KÖK OCH RESTAURANG HISTORIK ERGONOMI OCH FUNKTION DESIGN OCH KVALITET MATERIAL MATERIALDETALJER BYGG OCH ANLÄGGNING TRANSPORT OCH SERVICE VARSELKLÄDER KÖK OCH RESTAURANG FUNKTIONSKLÄDER PROFIL INBAGS-SYSTEMET & ACCESSOARER

Läs mer

Produktkatalog HÖST/VINTER 2013-2014

Produktkatalog HÖST/VINTER 2013-2014 Produktkatalog HÖST/VINTER 2013-2014 Ullmax funktion för alla årstider Vi har förenklat kollektionen i år genom att dela in den i kategorier som bygger på användningsområden. Många av våra plagg är mångfacetterade

Läs mer

Arbetskläder i trädgården köket och serveringen. Varsågod, det är serverat!

Arbetskläder i trädgården köket och serveringen. Varsågod, det är serverat! Boulogner. Arbetskläder i trädgården köket och serveringen Med Fristads funktionsplagg i blåtyg som grund, har jag gjort arbetskläder för Rosendals trädgård, kök och servering. De är trivsamma i lager

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Nr innehåll antal inkpris total Nr innehåll antal inkpris total 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t-

Nr innehåll antal inkpris total Nr innehåll antal inkpris total 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t- 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t- shirt 12 122 1464 sandal turkos 3 220 660 bolero 9 83 747 sko alexandra 2 333 666 linne 13 76 988 textilsko 3 105 315 underklänning

Läs mer

"FLAGG och HEDERS 2008"

FLAGG och HEDERS 2008 Riksförbundet 2011-06-20 Sid 1 (8) 1 Allmänt "FLAGG och HEDERS 2008" (Anvisningar för vad avser hedersbevisningar, traditioner och ordning vid sammankomster m.m.) Dessa anvisningar har med början 1994

Läs mer

AW14 KOLLEKTION TEXTIL

AW14 KOLLEKTION TEXTIL AW14 KOLLEKTION TEXTIL HERR, L1 114435 IM 1/2 Zip top Bekväm design och snabbare återhämtning 114435-8070 Prestera bättre och återhämta dig snabbare med ASICS Motion Muscle Support-teknologi En blixtlåsförsedd

Läs mer

Vi utvecklar bättre arbetskläder. Produktkatalog 2009.

Vi utvecklar bättre arbetskläder. Produktkatalog 2009. Vi utvecklar bättre arbetskläder Produktkatalog 2009. 02 Jobman Workwear AB Register 03. Hej! Allt vi gör sker med ett enda mål i sikte: Att förse dig med funktionella, moderna och prisvärda arbetskläder

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

69:- 59:- 59:- 79:- 40:- 79:- Topp. Ärmlös T-shirt. Ärmlös tunika Capribyxor. Capribyxa. Harembyxa capri. April 2012

69:- 59:- 59:- 79:- 40:- 79:- Topp. Ärmlös T-shirt. Ärmlös tunika Capribyxor. Capribyxa. Harembyxa capri. April 2012 Topp Ärmlös tunika Capribyxor Ärmlös T-shirt Harembyxa capri Capribyxa 59:- Med tufft print fram stl 128 164 cl 69:- I bomullsjersey med stretch. Finns i flera färger. Se sidan 2 59:- Med tufft print fram.

Läs mer

Förslag på kläder med klubbmärket

Förslag på kläder med klubbmärket Artikel: Storlek: Superweave Basic 56x50mm Gul PMS 109 Blå PMS 301 Svart Silver PMS 877 alt. ljusgrå Förslag på kläder med klubbmärket Inför kommande säsong har vi fått förfrågan om att ta fram nya kläder

Läs mer

Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning

Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning 2012 2013 Den kompletta katalogen om yrkeskläder och personlig skyddsutrustning Skydds- och yrkeskläder 1-90 Profilkläder 91-106 Korttidskläder 107-116 Skyddshjälmar och tillbehör 117-130 Hörselskydd 131-148

Läs mer

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS BASKOLLEKTION Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS 19 BYXOR 20 TIGHTS & PYJAMASER 21 SHORTS &

Läs mer

ProJob utvecklar funktionella och ergonomiskt riktiga arbetskläder samt tillbehör av högsta kvalitet med användaren i centrum

ProJob utvecklar funktionella och ergonomiskt riktiga arbetskläder samt tillbehör av högsta kvalitet med användaren i centrum 2014 ProJob utvecklar funktionella och ergonomiskt riktiga arbetskläder samt tillbehör av högsta kvalitet med användaren i centrum INNEHÅLL 5 ERGONOMI, FUNKTION OCH KVALITET 6 MATERIAL 7 MILJÖ OCH ETIK

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

PROJOB 2010. vår/sommar

PROJOB 2010. vår/sommar PROJOB 2010 vår/sommar 8 132 13 KOSTA BODA ART HOTEL Det fashionabla designhotellet i Kosta fick i år utgöra miljön vid vår fotografering. Personalen på hotellet använder även ProJobs arbetskläder. sponsring

Läs mer

BYXA BARN L.BRADOR 119PB

BYXA BARN L.BRADOR 119PB THE #1 HELPER BYXA BARN L.BRADOR 119PB Baserat på våra populära och ändamålsenliga hantverksbyxor har vi tagit fram en byxa för våra bästa medhjälpare. Vi har flyttat med en massa nyttiga och användbara

Läs mer

Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 6.0

Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 6.0 Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 6.0 ÅBK Matchtröja + ÅBK matchshorts Matchtröja Miteam Specialgjorda. Tröja Grön/svart-randig framsida med gröna stripes och helsvart baksida. Shorts helsvarta med

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

new smart b2b collection m e n & w o m a n h o m m e / f e m m e

new smart b2b collection m e n & w o m a n h o m m e / f e m m e new smart b2b m e n & w o m a n h o m m e / f e m m e collection c o r p o r at e uniform d a i ly performance m o d e r n premium c o r p o r at e uniform Karisman sitter inte i kläderna men stilen och

Läs mer

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE!

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! SMILA TRIKÅ NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! Snygg på jobbet www.smila-workwear.se NY HÖG KVALITATIV TRIKÅ KOLLEKTION FRÅN SMILA I MÅNGA SKÖNA FÄRGER! Syftet med vår

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

KOSTYM. Dancehall- Nathalie Orange outfit (jail outfit)

KOSTYM. Dancehall- Nathalie Orange outfit (jail outfit) KOSTYM Dancehall- Nathalie Orange outfit (jail outfit) Hip Hop vuxna - Nathalie Black Suit and pants with black tie and white button down shirt Black hat Colorful t-shirt Latino Jazz- Nathalie Red top

Läs mer

Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 4.0

Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 4.0 Klubbprofil Åkersberga BK 2014 Version 4.0 ÅBK Matchtröja + ÅBK matchshorts Matchtröja Miteam Specialgjorda. Tröja Grön/svart-randig framsida med gröna stripes och helsvart baksida. Shorts helsvarta med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Abeko Work Collection

Abeko Work Collection Abeko Work Collection 008 Clothes that work New York, hantverksbyxa 840 C46 C6, C46 C56, D96 D6 Fyra framfickor. Två instoppbara hängfickor med förstärkning av Cordura, en med verktygshållare och en med

Läs mer