Rikspolisstyrelsens författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för Polisen (UniF-P); beslutade den 16 november RPSFS 2004:10 FAP Utkom från trycket den 14 januari 2005 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 första stycket 3 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. 1 kap. Allmänna bestämmelser Tilldelning 1 Uniform (basuniform 2 kap. samt bilaga 1) tilldelas den polispersonal som är skyldig att bära polisuniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Annan polispersonal kan på begäran tilldelas uniform, om det finns tillräckliga skäl för det. 2 Uniform (basuniform 3 kap. samt bilaga 2) tilldelas civilanställd personal som är skyldig att bära uniform i sitt dagliga arbete eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar. Bärande 3 En polisman som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter. Då flera polismän i uniform tjänstgör tillsammans skall likformig uniformering eftersträvas. 4 Civilanställd personal som tilldelats uniform skall bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens eller uppdragets art eller andra omständigheter. Beslut m.m. 5 Länspolismästare, chefen för Rikskriminalpolisen, rektorn för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen beslutar om tilldelning och bärande av uniform för underställd personal. Beslutanderätten får överlåtas åt någon annan enligt vad som anges i arbetsordning eller i särskilt beslut. Länspolismästare och arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen skall öva tillsyn över hur beslut enligt första stycket efterlevs. 1

2 Övrigt 6 Uniformsföreskrifterna avser all polispersonal och civilanställd personal som är skyldiga att bära uniform i tjänsten. 7 Uniform utgörs av uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken. För utrustning enligt första stycket gäller följande: 1 Endast uniformspersedlar och tjänstetecken som anges i dessa föreskrifter får bäras synliga. Uniformspersedlar med synliga tjänstetecken får inte bäras tillsammans med civila kläder. 2 Tillhandahållen uniformspersedel med tillbehör tillhör polisväsendet och utdelas som lån. 3 För skötsel (tvätt m.m.) av skjortor, slips och byxor svarar den som har tilldelats persedlarna. 4 Tilldelad uniformspersedel skall vårdas väl och får inte utseendemässigt förändras. 5 Vid behov utbytes eller ersättes uniformspersedel genom polismyndighetens försorg. 6 Föreskrivet bälte skall bäras utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver inte bäras i samband med representativt uppdrag. 7 Skjorta m/92, blå, med kort ärm och öppen krage (utan kragknapp) får bäras utan slips. Tröja m/97, piké och skjorta som bärs utan slips får inte bäras i kombination med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage. Med ytterplagg (yttre plagg) som har öppen krage avses kavaj m/04 (m/92), jacka m/92 samt tröja m/92 V-ringad. 8 Då skjorta m/92 med lång ärm bärs får ärmarna inte vikas upp. 9 Till skjorta m/92 får omönstrade gula manschettknappar och manschettknappar med polisvapnet tre kronor, eller lilla riksvapnet bäras. 10 Vid sjöpolistjänst får mörkblå eller svarta s.k. båtskor bäras. 11 Knästrumpor får inte bäras till kjol m/ På uniformspersedel med knappar, skall samtliga knappar vara knäppta, dock får kragknappar på ytterplagg och översta knappen på tröja m/97, piké vara oknäppta. 13 Vid bärande av uniformspersedel med dragkedja skall dragkedjan vara uppdragen till minst 4/5-delar av dragkedjans längd. 14 Utomhus skall föreskriven huvudbonad bäras påtagen. 15 Jacka m/92, polis, och jacka m/92, civil, med avtagna ärmar får bäras endast till skjorta m/92 med lång ärm. 16 Reflexjacka m/92 skall bäras vid sådant arbete på eller invid väg som inte endast innebär kortvariga ingrepp i trafikmiljön. Vid övriga ingrepp i trafikmiljön bör reflexväst m/92 användas. 17 Reflexväst m/92 skall bäras vid händelser som kräver personalinsatser av betydande omfattning om inte uppdragets art innebär att ett framgångsrikt genomförande därigenom motverkas. 2

3 18 På uniformsplagg anbringade reflexer får döljas, tillfälligtvis, om uppdragets art är sådant att ett framgångsrikt genomförande därigenom underlättas. 19 Endast livrem m/92 eller liknande svart livrem får bäras synligt till uniform. 20 På bälte får endast svarta bäranordningar anbringas. 21 Tröja får inte synas nedanför jacka. 22 Till kavaj m/04 eller m/92 och jacka m/92 bärs byxa m/92, lång i ull/polyesterblandning eller kjol m/ Rikspolisstyrelsen beslutar om polismans rätt att bära uniform utom riket. Detta gäller dock inte högtidstidsuniform II. 2 kap. Basuniform för polispersonal 1 Beträffande basuniform för polispersonal gäller vad som sägs i bilaga 1. 3 kap. Basuniform för civilanställd personal 1 Beträffande basuniform för civilanställd personal gäller vad som sägs i bilaga 2. 4 kap. Studerandeuniform 1 Beträffande studerandeuniform gäller vad som sägs i bilaga 3. 5 kap. Uniformering vid särskilda tillfällen 1 Beträffande uniformering vid särskilda tillfällen gäller vad som sägs i bilaga 4. 6 kap. Tjänstetecken m.m. Inledning 1 Tjänstetecken utgörs av gradbeteckningar, funktionsbeteckning, mössmärke, uniformsknapp, ärmemblem, behörighetstecken, utbildningstecken, tjänstgöringstecken, myndighetsemblem, ordnar m.m. och namnbricka. Gradbeteckningar 2 Tjänstegrad anges med gradbeteckning på hylsa trädd över axelklaff (gäller inte högtidsjacka m/92). Eklöven skall peka bakåt med stjälken riktad framåt. 3 Beträffande tjänstetecken m.m. gäller i övrigt vad som sägs i bilaga 5. 3

4 7 kap. Bärandeföreskrifter m.m. 1 Beträffande bärandeföreskrifter m.m. gäller vad som sägs i bilaga 6. 8 kap. Skisser 1 Beträffande uniformspersedlarnas utseendemässiga utformning gäller vad som framgår av bilaga 7. 9 kap. Övrigt 1 Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 1 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2005 då Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (UniF-P) (RPSFS 1998:4, FAP 798-1) skall upphöra att gälla. 2 Utan hinder av vad som sägs i 1 får uniformspersedlar som tilldelats personal enligt föreskrifterna i RPSFS 1998:4, FAP användas, dock längst till utgången av år Beträffande jacka m/92, insats, dock längst till utgången av år Personal anställd före ikraftträdandet av dessa föreskrifter tilldelas uniformspersedlar, utöver vad som förekom i de tidigare bestämmelserna om basuniform, i enlighet med vad länspolismästare eller arbetsenhetschefer vid Rikspolisstyrelsen bestämmer. På Rikspolisstyrelsens vägnar Sten Heckscher Christer Olsson (Polisenheten) 4

5 Basuniform för polispersonal Bilaga 1 Uniformspersedel Antal Anmärkning Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Byxa m/04, yttre bruk Byxa m/04, regn 1 Bälte m/04 med bäranordningar 3 Totalt tilldelas tre par byxor varav ett par i ull/polyesterblandning. Sammansättningen i övrigt är beroende av vilken typ av tjänst som huvudsakligen utövas. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinhållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fordral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Halsduk 1 Handskar m/04, svarta, 1 sommar Handskar m/04, svarta, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Kavaj m/04 (m/92) 1 Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Mössa m/92, skärm, blå 1 Mössa m/92, skärm, vit 1 Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 Minst en skjorta skall ha lång ärm. En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken 5

6 Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. Tröja m/92, polo 1 T-shirt m/92 1 6

7 Basuniform för civilanställd personal Bilaga 2 Uniformspersedel Antal Anmärkning Personal i enbart inre tjänst Byxa m/92, lång 2 Om jacka m/92 används (i enlighet med övergångsbest.) skall minst ett par byxor vara av ull/polyesterblandning. Kjol m/92 1 Kan tilldelas kvinnlig personal i utbyte mot ett par byxor. Livrem m/92 1 Skjorta m/92, blå 3 En skjorta kan ersättas av ytterligare en pikétröja. Slips m/92 1 Slipshållare m/92 1 Tjänstetecken Tröja m/92, O- eller V-ringad 1 Tröja m/97, piké 2 En pikétröja kan ersättas av ytterligare en skjorta. För personal där utomhustjänst normalt kan komma ifråga, dessutom Byxa m/04, regn 1 Byxa m/04, yttre bruk 1 Om tjänsten är förlagd huvudsakligen utomhus, erhålles ytterligare ett par av dessa byxor i utbyte mot byxa m/92, lång Bälte m/04 1 Halsduk 1 Handskar m/04, sommar 1 Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, regn 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Jacka m/04, vinter 1 Mössa m/92, sommar, 1 ( baseball ) Mössa m/92, vinter 1 Reflexclips 4 Reflexväst m/92 1 Funktionsbeteckning Tröja m/92, polo 1 7

8 T-shirt m/92 1 Studerandeuniform Uniformspersedel Antal Anmärkning Bilaga 3 Axelklaffhylsor Byxa m/04, yttre bruk 1 Bälte m/04 med bäranordningar Med speciellt emblem för studerande vid polisutbildningen. 1 Bäranordningar (en av vardera): Hölster för tjänstevapen, magasinshållare, hölster för OC-spray, batonghållare, batonghölster, fodral för handbojor samt fästanordning för radio och hjälm. Handskar m/04, vinter 1 Jacka m/04, yttre bruk 1 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Livrem m/92 1 Mössa m/92, båt 1 Med speciellt märke för studerande vid polisutbildningen. Mössa m/92, vinter 1 Reflexväst m/04 1 Västen (orange) är märkt UTBILDNING/Polisen. Återlämnas i samband med avslutade teoretiska studier. Tröja m/97, piké 2 Funktionsbeteckning Studerande polisutbildningen. Tröja m/92, polo 1 I samband med avslutad teoretisk utbildning erhålles komplett basuniform med axelklaffhylsor för polisaspirant. Vad som sägs i 7 kap. om bärandeföreskrifter m.m. för polispersonal gäller i tillämpliga delar för studerande vid polisutbildningen. 8

9 Bilaga 4 Uniformering vid särskilda tillfällen Uniformering för polisman i utlandstjänst I uniformen för utlandstjänst ingår följande persedlar (variationer kan förekomma beroende på typ av mission): Uniformspersedel Anmärkning Axelklaffhylsor Basker Vid FN-tjänst Byxa m/92, lång Byxa m/04, regn Byxa m/04, yttre bruk Bälte m/04, svart Handske m/04, sommar Handske m/04, vinter Jacka m/04, regn Jacka m/04, yttre bruk Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kängor, svarta Livrem m/92 Skjorta m/92, blå Skjorta m/92, vit Skor, svarta Slips m/92 Slipshållare m/92 Tjänstetecken Tröja m/92, O-ringad Tröja m/97, piké Tröja m/92, polo Kavaj, skjortor och pikétröjor har på vänster överärm fastsydda svenska flaggor och vid FN-uppdrag, dessutom, Förenta Nationernas emblem ovanför polisemblemet på höger överärm. Högtidsuniform I 1 Högtidsuniform I får bäras av polisman enligt polischefs beslut vid t.ex. tjänstebegravning, statsbesök och liknande tillfällen. 2 Beväpning bärs normalt inte i kyrkorum. 3 I högtidsuniform I ingår nedanstående uniformspersedlar. Uniformspersedel Axelklaffhylsor Byxa m/92, lång Anmärkning Ull/polyester 9

10 Byxa m/04, regn Bälte m/92, vitt Jacka m/04, regn Jacka m/04, vinter Kavaj m/04 (m/92) Kjol m/92 Livrem m/92 Mössa m/92, skärm Skjorta m/92, blå eller vit Skor, svarta Slips och slipshållare m/92 Stövlar, läder Om kjol bärs. Tjänstetecken Vantar m/92, vita Högtidsuniform II 1 Högtidsuniform II får bäras av polisman vid tillfällen då frack eller smoking bärs enligt civilt bruk. 2 Polisman har rätt att bära högtidsuniform även efter pensionering. Uniformspersedel Blus m/92, högtid Byxa m/92, högtid *) Byxa m/92, högtid med revär **) Halsduk, högtid, vit Jacka m/92, högtid Kappa m/92, högtid ( slängkappa ) Kjol m/92, högtid, lång Mössa m/92, skärm, blå eller vit Rosett ( fluga ), högtid Sabel med portepé (inte obligatorisk) Scarf, högtid, vit Skjorta m/92, högtid, vit Skor, svarta Vantar m/92, högtid, vita Väst m/92, högtid, blå *) Väst m/92, högtid, vit **) Tjänstetecken Anmärkning Om kjol bärs. Bärs ej till kjol. 10 *) Då smoking bärs enligt civilt bruk. **) Då frack bärs enligt civilt bruk. Musik- och körverksamhet 1 Polisman som deltar i polisens musik- eller körverksamhet bär för polisman föreskriven polisuniform. 2 Annan deltagare bär motsvarande uniformspersedlar bestående av kavaj med därtill hörande byxa eller kjol, skjorta, slips, svarta skor

11 samt skärmmössa (då mössa användes), dock utan polisiära tjänstetecken (gäller ej uniformsknapp). På axelklaff bärs hylsa försedd med vävd musiklyra. På skärmmössa bärs mössmärke, metall, bestående av lilla riksvapnet i färgerna gult, blått och rött. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. Till vänster på bröstet bärs tygemblem bestående av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött inramat med gul bård. Såväl annan deltagare som polisman får bära vit ägiljett. Dirigent får dock bära gulfärgad ägiljett. 11

12 Tjänstetecken m.m. Gradbeteckningar Tjänstegrad Tjänstetecken Bilaga 5 1 Rikspolischef Under krona tre eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 2 Överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 3 Länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, biträdande länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. 4 Biträdande länspolismästare utom i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. Under krona två fyrkantsnören, därunder två stycken eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 25 mm. 5 Polisintendent Under krona två eklövsgaloner, den övre med en bredd av 17 mm och den undre med en bredd av 25 mm. 6 Polissekreterare Under krona en eklövsgalon med en bredd av 25 mm. 7 Polis-/Kriminalkommissarie med särskild tjänsteställning *) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 8 Polis-/Kriminalkommissarie Under krona två eklövsgaloner med vardera en bredd av 17 mm. 9 Polis-/Kriminalinspektör med särskild tjänsteställning **) Under krona ett fyrkantsnöre, därunder en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 10 Polis-/Kriminalinspektör Under krona en eklövsgalon med en bredd av 17 mm. 12

13 11 Polisassistent med minst 4 års anställning ***) Under krona ett fyrkantsnöre. 12 Polisassistent En krona. 13 Polisaspirant En krona (silverfärgad). 14 Studerande polisutbildningen Två korslagda fasces överlagda med en fackla. 15 Skärmbeteckning 15.1 Rikspolischef, överdirektör, rikskriminalchef, länspolismästare i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne. En rad eklöv utmed mösskärmens ytterkant Länspolismästare i övriga län, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, rektor för Polishögskolan och annan arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen. En rad lagerlöv utmed mösskärmens ytterkant. *) Särskild tjänsteställning kan t.ex. kommissarie som är chef för avdelning, sektion eller liknande och som i den egenskapen är chef i förhållande till annan kommissarie ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. **) Särskild tjänsteställning kan t.ex. inspektör som är arbetsledare ha. Frågor om särskild tjänsteställning avgörs enligt den beslutsordning som anges i 1 kap. 5 denna föreskrift. ***) Räknat från datum för anställning som polisaspirant. Funktionsbeteckningar Funktionsbeteckningar anges och bärs enligt nedanstående förteckning: Funktion Funktionsbeteckning 1 Vakthavande befäl Polisman som tjänstgör som vakthavande befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som har blå botten och i övrigt är förgylld, bärs på höger bröstficka eller 13

14 motsvarande plats. 2 Yttre befäl Polisman som tjänstgör som yttre befäl skall bära funktionsbeteckning bestående av bricka med angiven funktion. Brickan, som är helt förgylld, bärs på höger bröstficka eller på motsvarande plats. 3 Vikariat Polisman som tjänstgör i högre grad än den gradbeteckningen utvisar skall till uniform bära vikariatsbricka. Vikariatsbricka bärs dock inte om vikariatet avser tjänst som vakthavande eller yttre befäl. Brickan, polisvapnet på förgylld botten, bärs på höger bröstficka eller motsvarande plats. 4 Polisman och civilanställd personal med uniformsplikt. Polisman med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning med texten POLIS. Civilanställd personal med uniformsplikt skall till uniform bära funktionsbeteckning utvisande den funktion som den civilanställde verkar i. Funktionsbeteckning bärs på vänster sida, ovanför ficklocket eller på motsvarande plats. På kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, bärs inte funktionsbeteckning. 14 Knappar, mössmärken och emblem Beträffande knappar, mössmärken och emblem gäller följande: 1 Knappar för polisman består av förgylld metall med tre kronor i relief på konvex matterad botten och blankpolerad kant. Knapparna finns i tre storlekar: Diameter 23 mm Diameter 19 mm Diameter 14 mm 2 Knapp för civilanställd personal består av förgylld metall på konvex matterad botten och blankpolerad kant: Diameter 14 mm 3 Mössmärken, metall, för polisman är förgyllda och består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Skölden är belagd med blå färg och del av kronans botten med rött mellan kronbyglarna. Försedda med fästanordningar. Höjd 65 mm och bredd

15 48 mm för mössa m/92, skärm, och 45 mm respektive 34 mm för mössa m/92, båt. 4 Mössmärke, metall, för studerande vid polisutbildningen består av i blått fält två korslagda fasces överlagda med en fackla. Skölden lagd på en eklövskrans av guld. Försedd med fästanordning. Höjd 45 mm och bredd 40 mm. 5 Mössmärke, metall, för musik- och körverksamhet består av lilla riksvapnet. Märket har färgerna gult, blått samt rött. Försedd med fästanordning. Höjd 60 mm och bredd 30 mm. 6 Mössmärke, tyg, för polisman består av lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 7 Mössmärke, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Märket är vävt i gult, svart, blått och rött samt inramas av en gul bård. Storlek 70 x 60 mm. 8 Ärmemblem, tyg, för polisman består av texten POLIS och därunder lilla riksvapnet lagd över två korsade fasces vilande på eklöv. Emblemet är vävt eller broderat i gult, blått och rött samt inramas av en gul bård. Fastsys på båda ärmarna med vapnets överkant ca 100 mm från ärmsömmen vid axelspetsen. Bärs uniform utomlands får ärmemblemet ersättas av ärmemblem med texten POLICE och under polisvapnet texten SWEDEN. 9 Bröstemblem, tyg, för civilanställd personal består av lilla riksvapnet. Emblemet är vävt eller broderat i färgerna gult, svart, blått och rött samt inramas med gul bård. Fastsys på vänster bröstficka eller motsvarande plats. Behörighetstecken Beträffande behörighetstecken gäller följande: 1 Behörighetstecken bärs som bevis på behörighet i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning om kompetenskrav för utövande av viss tjänst. 2 Polisman som genomgått utbildning för och som tjänstgör som helikopterpilot, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära flygarmärke. 3 Polisman som genomgått utbildning för besiktning av motorfordon och som tjänstgör som besiktningsman, skall ovanför höger bröstficka eller på motsvarande plats bära föreskrivet behörighetstecken. Utbildningstecken Beträffande utbildningstecken gäller följande: 1 Polisman som tjänstgör vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får bära sådant tecken efter att med godkänt resultat genomgått den av Rikspolisstyrelsen fastställda 15

16 utbildningen. Detsamma skall gälla civilanställd med samma utbildning som polisman i fråga om specialkompetensen. 2 Utbildningstecknen kan bestå av metall eller broderat tyg. Utbildningstecknen i metall får inte överstiga måtten 30 x 30 mm och i tyg 65 x 65 mm. Metallmärke bärs på vänster bröstfickas mitt och där bröstficka saknas bärs tygmärke på vänster överärm ovanför polisvapnet. 3 Upphör tjänstgöringen vid enhet eller motsvarande, för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får endast tecken avsett för bröstficka bäras. 4 Fastställande av (nya) utbildningstecken upphör efter ikraftträdandet av denna föreskrift. Tjänstgöringstecken Beträffande tjänstgöringstecken gäller följande: 1 Tjänstgöringstecken får bäras av polispersonal som tjänstgör vid Rikspolisstyrelsen. Tjänstgöringstecknet får även bäras av den som tidigare tjänstgjort vid styrelsen under minst två år. 2 Tecknet bärs på höger bröstfickas mitt eller på motsvarande plats. 3 Tecknet är utfört i metall i färgerna gult, blått och rött och består av polisvapnet vilande på två korslagda sablar. Myndighetsemblem Beträffande myndighetsemblem gäller följande: 1 Länspolismästare får besluta om användning av myndighetsemblem. 2 Emblemen får endast avse polismyndighet. 3 Heraldiska vapen skall underställas Statsheraldikern vid Riksarkivet för utlåtande. 4 Emblemet skall placeras på höger överärm, med dess övre del ca 20 mm under axelsömmen. 5 Emblemets mått får inte överstiga 60 mm i höjd och 50 mm i bredd. Ordnar, medaljer och andra utmärkelsetecken Beträffande ordnar, medaljer och andra utmärkelser gäller följande: 1 Svenska ordenstecken, minnestecken, medaljer, andra utmärkelsetecken samt utländska och internationella officiella ordenstecken, hederstecken och medaljer får bäras på jacka m/92, högtid samt efter medgivande av polischef, i särskilt fall, även på kavaj m/04 (m/92). 2 Ordensband eller motsvarande band till ovannämnda utmärkelsetecken får bäras på jacka m/92, högtid, kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit. 3 Ordensband eller annat motsvarande band placeras på kavaj m/04 (m/92) och skjorta m/92, vit, strax ovanför vänster bröstficka eller motsvarande plats med bandets högra kant i höjd med vänstra fickans inre kant. När sådant band bärs får själva utmärkelsetecknet inte bäras. 16

17 4 Bandet skall antingen anbringas på ett mm högt metallspänne vars bredd motsvarar bredden på bandet och som fästes i tränsar av uniformstygets färg, sys fast eller anbringas på särskilt spänne (släpspänne). Bärs mer än ett band får bredden för varje band minskas till omkring 15 mm. 5 Bärs band avseende olika svenska ordenstecken eller medaljer samtidigt placeras de enligt följande: a) Kungliga minnestecken till höger om band avseende svenska ordenstecken i för dessa gällande inbördes ordning. b) Ordensmedaljer, kungliga medaljer som utdelats med Konungens personliga gillande och övriga svenska medaljer i nu angiven ordning närmast till vänster om band avseende svenska ordenstecken. Namnbricka Beträffande namnbricka gäller följande: 1 Namnbrickan består av en platta i gul metall med fästanordning. Till vänster på brickan är polisvapnet anbringat. På brickan får, förutom namn, anges titel eller funktion samt tjänstgöringsställe. 2 Brickan får bäras vid all tjänstgöring enligt eget beslut. 3 Brickan bärs på eller omedelbart ovanför vänster ficklock eller motsvarande plats. Bärs släpspänne, eller det av andra skäl är lämpligare, får brickan bäras på höger sida. 17

18 Bilaga 6 Bärandeföreskrifter m.m. (Artikel som inte följs av civil och/eller polis avser enbart polispersonal). Uniformspersedel Bärandeföreskrifter Modellbeskrivning 1 Armbindel, sorg Får bäras av personal som deltar vid begravning. Armbindeln bärs runt vänster överärm och under ärmemblemet. 100 mm brett, svart silkeflor eller annat liknande material. 2 Axelklaffhylsor, broderade Bärs på uniformspersedel med axelklaff, dock inte på skjorta m/92, polis, eller jacka m/92, högtid. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 3 Axelklaffhylsor, vävda Bärs på skjorta m/92, polis. Försedd med krona, krona och fyrkantsnöre, krona och eklövsgalon eller krona, fyrkantsnöre och eklövsgalon i gulfärgad tråd. 4 Blus m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II om kjol bärs. Vitt tyg med plisserat bröst och snibbkrage. 5 Byxa m/01, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. På höften två snedställda fickor med blixtlås. Låroch vadfickor med diverse innerfickor. Byxan är framtill avskuren och formad vid knä. Nedtill resår med kardborrknäppning. 18

19 6 Byxa m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 7 Byxa m/92, knälång Får bäras vid tjänst på cykel och vid tjänst på polisbåt. Mörkblått tyg, utan slag. Två sidfickor. Längs yttersömmarna försedda med 30 mm, 45 mm för personal omnämnda i 6 kap. bilaga 5 punkten 15.1, breda revärer. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor samt benfickor. 8 Byxa m/92, lång, civil och polis 9 Byxa m/92, lång, gravid, civil och polis Får bäras vid all tjänstgöring. Får bäras vid graviditet. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Byxan finns i ull/polyester utan benfickor och i bomull/polyester med benfickor. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hängslen. Mörkblått stretchtyg framtill. 10 Byxa m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblå av godkänt material och utförande. Byxan fästes ihop med jacka m/92, MC genom ett blixtlås i midjan. 11 Byxa m/04, regn, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. 12 Byxa m/92, skoter Får bäras vid tjänst på snöskoter. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Stötdämpande material på sittytan. 19

20 13 Byxa m/03, särskild polistaktik Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Mörkblått tyg. Hängslen och hällor för bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Långa dragkedjor på insidan av byxbenen. Nedtill resår med knäpptamp. 14 Byxa m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått tyg, varmfodrad, högt liv och hängslen. Långa dragkedjor med knäppslå på benens utsidor. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Byxbenen avslutas med en påstickad tunnel. 15 Byxa m/04, yttre bruk, civil och polis Får bäras vid tjänstgöring som huvudsakligen utövas utomhus. Beträffande fotbeklädnad, se punkt 43. Byxbenen bäres utanpå fotbeklädnadens skaft. Mörkblått tyg. Hällor för livrem och bälte. Två snedställda fickor med blixtlås. Benfickor. Fickor på insidan av byxbenen för knäskydd. Byxan är försedd med hällor för reflexclips såväl fram som baktill på benen. Nedtill resår med knäppslå. 16 Bälte m/92, högtid Bärs till högtidsuniform I. Vitt läder med spänne. 17 Bälte m/04, normal, civil och polis Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Bälte behöver ej bäras i samband med representativt uppdrag eller vid inre tjänst om inte annat beslutats av befäl. Svart, av godkänt material och utförande. 18 Bälte m/03, special Bärs utanpå ytterplagg då sådant används. Svart läder, rakt eller konturskuret. 20

21 19 Halsduk, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Mörkblå, stickad. 20 Halsduk, högtid Bärs till högtidsuniform II. 21 Handske, MC Får bäras vid motorcykeltjänst. Vit. Svart, av godkänt material och utförande. 22 Handske m/04, sommar, civil och polis 23 Handske m/04, vinter, civil och polis Får bäras vid yttre tjänst. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Svart skinnhandske, ofodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. Svart skinnhandske, fodrad. Genom stansning i skinnet märkta Polisen. 24 Hjälm, cykel Bärs vid tjänst på cykel. Godkänd mörkblå eller svart cykelhjälm med polisvapnet klistrat framtill. 25 Hjälm, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Godkänd vit mc-hjälm med visir och headset. Polisvapnet klistrat framtill på hjälmen. 26 Hjälm, rid Bärs vid ryttartjänst. Godkänd mörkblå eller svart hjälm med mössband och skärm. Polisvapnet framtill på hjälmen. 27 Jacka m/02, helikopter Får bäras vid helikoptertjänst. Höftlång jacka av svart skinn fodrad med orange tyg. Knäppning med blixtlås. Axelklaffar samt ärm- och funktionsbeteckning. 21

22 28 Jacka m/92, helikopter, sjö och skoter Får bäras vid helikopter-, sjö- och skotertjänst. Orange, varmfodrad samt med löstagbar fleeceväst. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackan är halvlång och försedd med reflexband. Axelklaffar (knappstorlek 19 mm) samt ärm- och funktionsbeteckning. 29 Jacka m/92, högtid Bärs till högtidsuniform II. 30 Jacka m/92, MC Bärs vid motorcykeltjänst. Mörkblått tyg, axelklaffar, fracksömmar och hel rygg, öppen. Slag, två rader uniformsknappar (knappstorlek 23 mm) med fyra knappar i varje rad. Gradbeteckningar, i förekommande fall, runt ärmarna, ärmknappar, mörkblått eller svart foder. Jackan knäpps med ett par länkknappar (knappstorlek 14 mm) förenade med en mässingskedja. Mörk- och mellanblå färgkombination av godkänt material och utförande. Jackan är försedd med reflexband och reflexpasspoaler, ärm- och funktionsbeteckningar. POLIS på ryggen i reflekterande material. Jacka och tillhörande byxa fästes ihop med blixtlås i midjan. 22

23 31 Jacka m/04, regn, civil 32 Jacka m/04, regn, polis 33 Jacka m/03, särskild polistaktik 34 Jacka m/04, vinter, civil 35 Jacka m/04, vinter, polis Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid speciella insatser efter beslut av insatschef/motsvarande. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Får bäras vid yttre tjänst då väderleken så erfordrar. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem samt funktionsbeteckning. Mörkblått material. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång och med extra vidd. Knäppning med blixtlås och kardborrband. Ärmoch funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband. Bröstemblem och funktionsbeteckning. Mörkblått tyg, halvlång samt varmfodrad. Knäppning med blixtlås och tryckknappar. Jackans nederkanter försedda med reflexband som går att dölja. Axelklaffar samt ärmoch funktionsbeteckning. RPSFS 2004:10 23

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1

Följande förordningar reglerar Försvarsmaktens uniformer: SFS 1996:927, FFS 1997:2, 1997:3, 1998:1 1. Grunder 1.1 Grunder Försvarsmaktens olika uniformer sätts samman och bärs i enlighet med dessa bestämmelser. Anvisningarna gäller för all personal som bär Försvarsmaktens uniformer. Försvarsmaktens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter 1 ; beslutade den 9 augusti 2012. RPSFS

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Import av kläder vad behöver jag veta?

Import av kläder vad behöver jag veta? Import av kläder vad behöver jag veta? Den här informationen vänder sig till dig som tänker börja importera kläder eller redan gör det och känner att du behöver veta mer. Kanske har du råkat ut för att

Läs mer

Polisutbildning för specialister

Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 1 (13) Polisutbildning för specialister PROMEMORIA 2 (13) Sammanfattning Polisen har ett unikt uppdrag. Polisen ska såväl skydda samhället i stort samt värna människors fri- och rättigheter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2001:4 Utkom från trycket 2001-10-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om legitimationshandlingar m.m.; beslutade den 25 september 2001. Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:1 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_ESF_100205.indd 1 10-02-17 12.44.54 Ansvarig

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS LINJER 1.4 OMRÅDEN 1.5

Läs mer

Eftersök av försvunnen person

Eftersök av försvunnen person Polisutbildningen Höstterminen 2003 Handledare: Lena Matthijs Eftersök av försvunnen person - från kritik till nuvarande organisation Johan Autere P4A SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...

Läs mer

PROJOB 2010. vår/sommar

PROJOB 2010. vår/sommar PROJOB 2010 vår/sommar 8 132 13 KOSTA BODA ART HOTEL Det fashionabla designhotellet i Kosta fick i år utgöra miljön vid vår fotografering. Personalen på hotellet använder även ProJobs arbetskläder. sponsring

Läs mer

YRKESKLÄDER AVTALSSORTIMENT ELAJO

YRKESKLÄDER AVTALSSORTIMENT ELAJO YRKESKLÄDER AVTALSSORTIMENT ELAJO VERSION 1402 FUNKTIONELLA ARBETSKLÄDER OCH PROFILKLÄDER På ett enkelt och smidigt sätt lägger klädansvarig order på Ert sortiment av arbetskläder via sidan. http://elajo.jetshop.se

Läs mer

Sjöpolisverksamheten

Sjöpolisverksamheten RIKSPOLISSTYRELSEN BESLUT Polisenheten Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2003-04-14 POL-360-3048/02 1 (10) Enligt sändlista Sjöpolisverksamheten 1 Beslut Mot bakgrund av vad som nedan sägs beslutas

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å=

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= = dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= 10-12-02 h~ãã~êâçääéöáéí = = 1(20) Innehåll 1 Förord...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Bestämmelser...3

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Om utmärkelsen. För nit och redlighet i rikets tjänst NOR. Råd till statliga arbetsgivare

Om utmärkelsen. För nit och redlighet i rikets tjänst NOR. Råd till statliga arbetsgivare Om utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst Om utmärkelsen NOR Agv 2007:4 NOR Råd till statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2007 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 1 ; beslutade den 23 april 2009.

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt

Läs mer

Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Polisens genomförande av polisinsatsen vid ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_2_ESF_100209.indd 1 10-02-19

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning INLEDNING REGEL 1, RINGEN 4 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 4 REGEL 3, KLÄDSEL 5 REGEL 4, RINGUTRUSTNING 5 REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter!

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter! Jubileums-Carpenter! 2 PLAGG Hantverksbyxa, Jubileums-Carpenter Byxan har en utmärkt passform och är förstärkt med Cordura på utsatta ställen, bla på knän och nertill. Rymliga, slitstarka sidfickor, D-ringar

Läs mer

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M.

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RB Allm. anm. I innehållsförteckningen utelämnade kapitel är inte intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL RÄTTEGÅNGSBALKEN Första avd. Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän

Läs mer

till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S

till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S 2012-10-08 16 115:65478 Sida 1 (3) Förhandlingsprotokoll till Försvarsmaktsavtal om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare tillhörande OFR/O FM eller OFR/S 1 Parterna

Läs mer