Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL"

Transkript

1 Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet och döden i sin tur vetter mot det okända. (Citat från Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar.) I kyrkoordningen kap. inledningen lyder förordningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton. Vidare skriver man i Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar: Allt som sker i begravningsverksamheten ska ske med värdighet. Gud, som har gett oss livet och kroppen som bärare av detta liv, ger oss också hoppet om ett liv efter döden. Den människosyn kyrkan vill förmedla innebär att också efter att döden har inträtt ska människans kropp behandlas på ett värdigt sätt. De ovanstående utdragen utgör grunden till det begravningspastoral som är utformat för Norra Mellby församling. Begravningsplatser och ceremonilokaler Församlingens begravningsplats är Norra Mellby kyrkogård. Begravningsgudstjänst kan hållas i Norra Mellby kyrka. Klockaregården i Norra Mellby upplåts för begravningsceremoni i annan ordning. Personal Merparten av församlingens personal omfattas av begravningspastoralen: Kanslipersonal (dödsfallsanmälan, bokning, avisering, medlemskommunikation) Präster (själavård, begravningsgudstjänst, urnnedsättning) Kyrkomusiker (begravningsgudstjänst) Kyrkvaktmästare (själaringning, begravningsgudstjänst, urnnedsättning) Församlingshemsvärdinnor (minnesstund) Förskollärare/barnledare (samtal om död/sorg i barngruppen) Församlingspedagog (kyrkogårdsvandringar, samtal om död/sorg med unga) Kyrkogårdspersonalen (gravsättning, skötsel av begravningsplatserna).

2 Begravningsgudstjänsten Med anledning av dödsfall skall inom församlingen alla kyrkotillhöriga beredas möjlighet till begravningsgudstjänst, som är - ett avsked och en överlåtelse av den döde åt Gud - en möjlighet att på ett själavårdande sätt gestalta anhörigas sorg och förtvivlan - ett tillfälle att utifrån kyrkans tro förmedla framtidstro trots allt Även en ej kyrkotillhörig kan få en kyrklig begravning om nära anhörig, som tillhör kyrkan, så önskar. Förhållningssätt Alla, som drabbats av sorg skall bemötas med empati av alla anställda i de många olika arbetsuppgifterna. I mötet med sörjande skall varje enskild arbetsuppgift utföras med samma pietet som man själv skulle önska sig i motsvarande situation. Ansvaret Kyrkoherden har ansvaret för all församlingsverksamhet och begravningsverksamhet.. TILLGÄNGLIGHET Förtroendefullt samarbete skall eftersträvas med anhöriga, begravningsbyråer, kyrkogårdsförvaltning, blomsterhandlare och alla andra berörda. Kontakt med församlingen kan upprättas via telefon, fax och e-post. Personal på församlingsexpeditionen finns tillgänglig tisdag, onsdag, fredag kl På andra tider finns telefonhänvisning till präst. Varje kontaktsökande ska bemötas med vänlighet och empati. Norra Mellby kyrka hålls öppen för den som vill närvara vid själaringning. Präster står till förfogande för stöd i samband med dödsfall som dödsförberedelse vid dödsbädden, utfärdsbön och andakt i samband med visning. Kyrkogårdspersonal finns tillgänglig måndag fredag på begravningsplatsen för samtal och bokning av gravplats och gravöppning. Präster och kyrkomusiker står till förfogande för samtal och förberedelse inför begravningsgudstjänst. Minnesstund i Församlingshemmet Klockaregården bokas hos församlingsvärdinnan. Begravningsgudstjänst kan erbjudas helgfria onsdagar, torsdagar och fredagar klockan Minnesgudstjänst skall på förekommen anledning firas på tid och plats enligt överenskommelse med berörda. Präst som officierat vid begravningsgudstjänst skall också stå till förfogande vid minnesstund om anhöriga så önskar. Kyrkvaktmästare och/eller präst står till förfogande vid urnnedsättning efter överenskommelse med anhöriga.

3 BARN I församlingens öppna förskola, övrig barnverksamhet och konfirmandarbetet skall samtal om sorg och död vara ett återkommande tema. Präst och kyrkomusiker står till förfogande för att vara stöd i samband med dödsfall på någon förskola eller skola inom församlingen. I samband med dödsfall skall all berörd personal inspirera till och praktiskt möjliggöra barns närvaro och deltagande i utfärdsbön, visning, begravningsgudstjänst och gravsättning. Vid utformningen skall hänsyn tas till de speciella förutsättningar barns närvaro medför. När ett barn dör är det viktigt att präst med särskild lyhördhet ger föräldrar och övriga sörjande nödvändigt stöd. Begravning av dödfött barn eller barn som avlidit i späd ålder skall möjliggöras enligt kyrkohandboken och tillsammans med närmast anhöriga gestaltas med stor pastoral omsorg. GUDSTJÄNSTENS UTFORMNING Vid själaringning i Norra Mellby kyrka helgfria vardagar kl hålls kyrkan öppen för besök. Tacksägelse med ljuständning och förbön för sörjande görs vid lämpligt tillfälle i samband med gudstjänst i Norra Mellby kyrka och om anhöriga önskar även i någon av de övriga kyrkorna i pastoratet (Häglinge och Brönnestads kyrkor). Anhörigas önskemål om utformningen av begravningsgudstjänsten skall tillmötesgås med stor generositet inom rimlighetens gräns. Processionsbärning är en del av begravningsgudstjänsten och bekostas av kyrkoavgiften. Alla som under året mist någon anhörig blir genom brev personligen inbjudna till minnesgudstjänst i Norra Mellby kyrka på Alla Helgons dag, då lika många ljus som antalet avlidna under året brinner i kyrkans kor. SAMVERKAN Inom ramen för Västra Göinge kontraktsråds verksamhet finns nätverk för beslutsfattare såväl som kyrkogårdspersonal från samtliga pastorat där gemensamma begravningsfrågor diskuteras. Det av Länsstyrelsen utsedda begravningsombudet äger rätt att närvara vid kyrkorådets sammanträden. De i närområdet verksamma begravningsbyråerna inbjuds ibland eller på förekommen anledning till kontraktskonvent för samråd och gemensamma överläggningar.

4 I samverkan med sjukhusorganisationen finns möjlighet till förvaring av avlidna i sjukhusets kylrum. Inom ramen för sjukhuskyrkans samverkan med Hässleholms sjukhus och kommunala vårdinrättningar finns dokumenterade rutiner för hur kyrkans personal skall nås och kunna engageras i samband med särskilt tragiska dödsfall. I ekumenisk anda upplåts kyrkorum för begravningsgudstjänst i annat trossamfunds ordning. Ceremonilokal för icke konfessionell begravningsakt eller främmande trosbekännare tillhandahålles enligt KO:s krav. I samverkan med Hässleholms kommuns POSOM organisation finns en beredskapsplan med dokumenterade rutiner för kris och katastrof. UTBILDNINGSPLAN Introduktion av nyanställda och internutbildning avseende begravningsverksamheten skall ges hög prioritet. På kontraktsprostens initiativ hålles återkommande samtal om begravning med all berörd personal i Västra Göinge kontrakt. Till dessa samtal skall begravningsombudet och inom kontraktet verksamma begravningsbyråer inbjudas. Begravningsfrågorna avhandlas dessutom i kontraktsrådet och i de olika nätverk som finns för präster, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare/ kyrkogårdspersonal, församlingsvärdinnor, expeditionspersonal och diakoner. Församlingen skall också ha ett generöst förhållningssätt vad gäller att medge personal och förtroendevalda fortbildning inom begravningsverksamheten som arrangeras av t.ex. Lunds stift, Svenska kyrkans församlingsförbund. KONFLIKTER I konflikter mellan anhöriga skall kyrkoherden ansvara för att medling kan erbjudas om så önskas. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för kontakten med media. I konkreta sakfrågor kan mediakontakten av kyrkoherden delegeras till närmast berörd medarbetare. UPPFÖLJNING Begravningspastoralen skall inför varje nytt verksamhetsår omprövas och fastställas av kyrkorådet.

5 Kyrkoherde Undine Hellström Tjänsterum past.exp Sösdala Mobil: Pastorsexpeditionen Box 68, Sösdala Besöksadress: Barnekowsgatan 1 Besöks- och telefontider: tisdag, onsdag och fredag kl Kanslist Berit Persson Kyrkokamrer Katarina Rogestam Träffas på LRF-konsult eller past.exp i Sösdala onsd. kl Komminister Gunnar Appelqvist Tjänsterum Mobil: Kantor Bernt-Ove Kroon Tjänsterum Bostad: Kantor Eva Lindén Tjänsterum Församlingspedagog Annika Weman Tjänsterum Bostad: Kyrkovaktmästareexpeditionen i Norra Mellby Telefontid vardagar kl samt kl Mobil: Astrid Gren Sven Clarinsson Bo Danielsson Norra Mellby kyrka

6 Församlingshem Klockaregården Sösdala Johannesgården Johannesgården Barnverks Häglinge Föreståndare Marianne Happach, Klockareg Öllegård Sjögärd, Sösdala Berit Andersson, Johg Barnverksamhet, Johannesg Ann Christine Clarinsson, Häglinge

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Församlingsinstruktion Solna församling

Församlingsinstruktion Solna församling Församlingsinstruktion Solna församling innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Fastställt av Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården den 8 mars 2004, uppdaterat den 13 februari 2012 1 Innehåll

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet 2014-05-27

Sammanträdesprotokoll Kyrkorådet 2014-05-27 Dag: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: Kl.18.00 Plats: Kyrkogården, Norrtälje Sammanträdesprotokoll 2014-05-27 47. Sammanträdet öppnas Ordföranden Agneta Hedlundh (posk) hälsar välkommen till dagens sammanträde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer