Förbundsledningen och kansliet... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsledningen och kansliet... 19"

Transkript

1

2 Innehåll Inledning Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge... 7 Kansliet och förbundsledningen... 7 Konsulenten Norra Småland-Östergötland Program, utbildning och ledarskap... 8 Förbundsledningen och kansliet... 9 EFS scout söker andaktsmaterial Konsulenten för Stockholm-Gotland Integration och Allemansrätten Verksamhet Skåne-Blekinge Ansvarig för marknadsfrågor Stockholms scoutdistrikts röda tråd: Djurhajksteamet: Kansliet och förbundsledningen: Arrangemang Förbundsledningen: Äventyrsläger Arrangemang i Skåne-Blekinge Arrangemang EFS-scout Extern kommunikation, image och profilering Förbundsledningen och kansliet Ledning och struktur Förbundsledning och kansli FM- gruppen i Borås Förbundsledningen Sjöbo internstyrelse Övrigt Förbundsledningen och kansliet Förbundsledningen och kansliet Kansliet Sida 2 (23)

3 Kansliet Kansliet och förbundsledningen Förbundsledningen Övrig verksamhet Ny styrelse Marknadsföringsgruppen Nordiskt samarbete Arkivet Kansliflytt Kanslisamverkan Verksamhet på Sparreviken, Västsvenska regionen Sida 3 (23)

4 Förbundsledningen har under 2010 beslutat sig för att se över rapportstrukturen för förbundet. Detta dokument är en del av den förändringen. en kommer att utkomma 4 gånger per år, med en per 3 månader. Denna rapport är för 2:a kvartalet 2010 och sträcker sig under perioden april juni en är uppdelad efter verksamhetsplanen för förbundet för Verksamhetsplanen fastställdes på FM 2010 i april 2010 varpå avrapporteringen utifrån förbundets mål och visioner gäller från denna rapport. Det har också varit naturligt att då låta denna rapport få något lite nytt utseende och pröva på hur det kan vara att avrapportera efter vår verksamhetsplan. Men som alla verksamhetsplaner så täcks inte allt in av vår verksamhet. Därför finns det en rubrik som heter Övrig Verksamhet. Här hittar ni rubriker om övrig verksamhet som hänt i förbundet som är av intresse för oss att berätta om. Det är främst jag som generalsekreterare som har skrivit i rapporten. Jag har avrapporterat det som vi har arbetat om inom förbundsledning och vid kansliet. De andra som rapporterar till verksamhetsrapporten är våra anställda och våra uppdragstagare som delvis jobbar för förbundets verksamhet så som EFS scoutkonsulent, regionsekreterare i Skåne-Blekinge och regionsekreterare för Västsvenska. Förutom våra anställda finns det också en stor grupp av ideella och förtroendevalda som lägger mycket tid på vårt förbunds verksamheter. De har också rapporterat in till vår verksamhetsrapport. Nästa verksamhetsrapport som kommer berör verksamheten juli september 2010 och utkommer i mitten av oktober. Om det är något som du vill rapportera om, och om du inte finns med i listan på dem som alltid rapporterar, så välkommen att inkomma med en kort text till Jag önskar en god läsning och att ni som jag känner en stolthet över ett förbund som har goda målsättningar, om än många, och ett gott driv att skapa meningsfull verksamhet för barn och unga och göra de redo för livet! Louise Callenberg Generalsekreterare KFUK-KFUMs scoutförbund Sida 4 (23)

5 Vision KFUK-KFUMs scoutförbund, KFUK-KFUM och scoutrörelsen växer i Sverige och i världen. Vi rekryterar allt fler medlemmar till en utvecklande verksamhet i befintliga och nya scoutkårer. Scoutförbundet är en inkluderande rörelse dit barn och ungdomar söker sig oavsett identitet och bakgrund. Alla vuxna som delar våra kristliga värderingar känner sig välkomna och är viktiga förebilder för barn och ungdomar såväl inom som utom rörelsen. Scoutförbundet arbetar särskilt med andlig öppenhet. Scoutförbundet arbetar med att utforma och utveckla stödet till kårer i samverkan med KFUK-KFUM-regioner, våra sektioner och övriga scoutförbund. Scoutförbundets erbjudande av stöd är tydligt, attraktivt och känt för befintliga scoutkårer och lockar nya scoutkårer. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 1.1. Rekrytering a) att öka medlemsantalet jämfört med föregående år. b) att öka antalet ledare. c) att minst två storföreningar startar scoutverksamhet. d) att minst en ny organisation väljer att ansluta sin verksamhet till scouförbundet. e) att nyrekryterade scouter väljer att stanna inom scoutförbundet minst ett år för att öka medlemsantalet. f) att arbeta med statistisk uppföljning. Förbundsledningen har påbörjat arbetet med att titta på hur vi skall kunna erbjuda Svenska Kyrkan mer scouting och hur deras behov ska speglas i det som vi erbjuder som mervärde. Nya organisationer Adventisterna och Blå bands ungdom har uppsökt scoutförbundet för att önska möjligheten att vara en sektion inom vårt scoutförbund. Dock vill de söka strukturbidrag från ungdomsstyrelsen men vara med som medlemmar hos oss och ta del av viss stödstruktur. Scouttyrelsen har som uppdrag att ta fram ett förslag på sektionsavtal och struktur. Deltagande i arbetsgruppen Utveckla, rekrytera och behålla Arbetet med plattformen Utveckla, rekrytera, behålla har gett en bra överblick av vad det finns för metoder att arbeta med. För vi har en stor bank med metoder att använda oss av. Utmaningen för oss i arbetsgruppen var att få ner det till något som är användbart för de enskilda kårerna. Plattformen som arbetsgruppen tog fram kommer ständigt vara under uppdatering men resultatet hittills är vi nöjda med. Scoutverksamhet i storföreningar Konsulenten har fört samtal med flera inom KFUM Jönköping, både styrelsemedlemmar och anställda, och det finns ett stort intresse för scouting i föreningen. Dom har diskuterat olika praktiska lösningar men Sida 5 (23)

6 har inte börjat arbeta med det praktiskt än. Det finns stora möjligheter att få igång scouting i den här föreningen för intresset finns hos både styrelse, personal och ideella. Det finns även en stor grupp barn och ungdomar som både rör sig i föreningen men också som bor nära Ungdomens Hus. Konsulenten Jonna Isaksson och Ulf Rosengård (SSF konsulent i Östergötland) har pratat om att det bör starta upp scouting i centrala Linköping och Ulf tycker också att storföreningen i Linköping är ett bra alternativ. Dom har pratat om att samarbeta för att starta upp där uppe även om det blir i en KFUK- KFUM förening. Linköping är en studentstad vilket öppnar stora möjligheter att knyta till sig inflyttade universitetsstudenter. Lansering av det nya programmet Under våren höll konsulenten workshops i programmet med Mickelskåren och KFUM Norrköping Scout. Konsulenten var i kontakt med de flesta andra kårerna för att boka in en workshop. De workshops som jag har genomfört har blivit positivt bemötta och båda ligger i fas för att börja använda det förbundsgemensamma programmet till hösten Den stora utmaningen sen ligger i att ha koll på utvecklingen i kårerna och se så att de verkligen arbetar efter det nya programmet. Skolrekrytering Under våren var konsulenten i Linneryd för att skolrekrytera till Linneryds scoutkår. Bland de yngre barnen blev det väldigt lyckat. För de äldre barnen hade vi fel upplägg. Där blev det mer diskussioner kring vad scouterna egentligen gör för att jobba bort tönt bilden. Skolrekryteringen ledde till att det kom några barn och provade på i kåren. Ett par stannade sedan kvar. Det har funnits problem kring skolrekryteringen i vissa skolor där vi nekas möjlighet att komma in i skolorna eller sätta upp information. Dock har vi genom klasslistor kunnat skicka ut inbjudan till barnen om vår verksamhet i ex Huskvarna. Huskvarna scoutkår har fått igång en verksamhet och forstätter över sommaren. Planen är att det ska göra en ny rekryterings omgång till hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) Konsulenten har under perioden haft samtal med de kårer, som enligt 2009 statistik inte ökat sitt medlemsantal och ställt frågan om vad det kan bero på att man inte har blivit fler samt vad som behövs för att få kårerna att växa. Det framträder en bild att man inte har riktig ork att växa, det saknas växa och inspirationen saknas. Det fanns också signaler om att man var less på scoutförbundet och scoutrörelsen strukturarbeten. Ca 6 kårer från övriga KFUK-KFUMs scoutförbund har hört av sig under perioden till konsulenten för råd och stöd. Kårerna har pga att de inte har en egen konsulent/tjänsteman i exempelvis Mälardalen, frågor kring hur man ska skolrekrytera. Konsulenten har gett material och tips av skilda slag. Konsulenten har även följt upp deras arbete och erbjudit fortsatta samtal. Ledarrekrytering Konsulenten har möten med ett par kårer för att diskutera deras plan för att rekrytera fler ledare. Konsulenten har coachat en kår hur man konstruktivt ska hjälpa ledare/kårordföranden som inte längre orkar med, och som gör att kåren förlorar medlemmar och inte kan utvecklas på ett önskvärt sätt (att behålla är också att växa!) Distriktet/konsulenten jobbar för att stärka KFUK-KFUMs profil och tror att det är en förutsättning för att vinna ledare i just KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm. Storföreningar och scout Sida 6 (23)

7 Distriktet och konsulent har jobbat med att tillsammans med KFUK-KFUMs Stockholms region finna gemensamma arbetsområden där scouting blir en självklar och naturlig del i storföreningen. Fryshusen (Södra KM) har vi försök under en längre tid att få gehör med och vi hoppas att den nya ledningen på Fryshuset ska vara mer intresserad av ett fortsatt samtala med oss kring detta. Nya organisationer Konsulenten Lotta Altner har haft samtal med engelska kyrkan vid Gärdet för att eventuellt starta scouting i deras församling. Konsulenten har också ett samarbete med Röda korset på Gotland där deras ungdom med annan bakgrund än svensk utbildats och ska arbeta som scoutledare i sommar. Rekryteringskampanjen hösten 2010 Konsulenten har haft Medlemsutvecklingsmöten för förbundets räkning där hösten rekryteringskampanj planerats tillsammans med andra förbund i rådets regi. Informationsbrev till samtliga kårer i KFUK- KFUM scoutförbund kommer att skickas ut. En gemensam utvärdering av rekryteringskampanjen kommer att genomföras där konsulenten är delaktig för att se till att KFUK-KFUMs önskemål och intresseområden bevakas. Program materialet för den gemensamma kampanjen är inriktad på att belysa och visa att vi är redo för breddad rekrytering. (: Lotta Altner, konsulent) Den 27 maj höll scoutkonsulenterna från KFUK-KFUM och SSF en förbundsgemensam rekryteringsträff för nätverket St:Görans rådet i Lund. Detta är ett 70 år gammalt nätverk/råd bestående av alla scoutkårer i Lunds kommun oberoende av förbund. Planerna är att under två lördagar i augusti synas och prata scouting på Stortorget i Lund med så många förbipasserande som möjligt och samtidigt dela ut en skrift med kontaktuppgifter till alla scoutkårer inom Lunds kommun. Nätverksbildande i Hässleholm med alla scoutkårer i alla förbund är i full gång. KFUK-KFUM Hässleholm har varit initiativtagare med hjälp av KFUK-KFUM, SSF och NSF konsulenter. Glädjepatrullen har tillsammans med konsulenten besökt distriktsrådet i Malmö och berättat om Glädjepatrullen och att kårerna välkomna att boka in besök. (författare: Lena Pålsson, regionssekreterare) 1.2 Intern stödstruktur a) att det är lätt att starta en scoutkår och få stöd från scoutförbundet. b) att kårerna har möjlighet att få stöd av anställd personal på regional nivå. Rerkryteringen av en ny utvecklingskonsulent i Göteborg pågår under maj-juni. Tillsammans med scoutdistriktet i Stockholm tittar vi på arbetsledning och uppdrag till vår utvecklingskonsulent ii Stockholm. Tillsammans med KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge har vi tagit fram en överenskommelse om uppdrag och arbetsledning. Vi har arbetat för att inlemma scoutkonsulent för EFS scout i vår rapportstruktur samt fortsatt samtal kring regionkontor i Umeå och tankar kring en utvecklingskonsulent i norrland för KFUK-KFUM scout. Sida 7 (23)

8 & visionsmöte I början av 2010 så höll konsulenten mål och visions möte med ett par kårer. Ambitionen var att boka in det med alla kårer men intresset var lite varierande. Tanken med mål och visions möten är att vi tillsammans skulle både göra en nutidsanalys och sedan komma fram till vart kåren vill vara om 10 år och utifrån det sätta mål och delmål att arbeta efter. Konsulenten genomförde möten med tre kårer; Mickelskåren; KFUM Norrköping Scout och Linneryds scoutkår. Ett möte var även inbokat med Nässjö scoutkår men på grund av sjukdom gjorde de en själva och berättade sedan vilka mål de satt upp. Under hösten ska jag ha en uppföljning med kårerna och se hur det har gått. Redo för naturen Arbetet med projektet Redo för naturen har påbörjats i Småland-Östergötland och kontakter med skolor har tagits för att undersöka möjligheten för vidare samarbeten. Redo för naturen är en möjlighet att både arbeta tillsammans med skolorna och på så sätt i förlängningen kunna rekrytera barn och ledare. Här finns också möjlighet att erbjuda högskolestudenter en möjlighet att engagera sig i scouterna och få ersättning för det. Genom att introducera dem för scouterna i deras nya hemstad så kan man kanske i förlängningen få dem att engagera sig ideellt på de lokala kårerna också. Leader Medlemsutvecklingschefen Åsa Olsson, utvecklingschefen Karin Nolke och Jonna Isaksson, vår konsulent, hade ett möte under våren om möjligheterna att söka pengar i det så kallade Leader projektet. Konsulentens uppgift under våren var sedan att gå igenom områden och se vart vi möjligen kunde söka pengar. Det finns väldigt många leaderområden (totalt 64 stycken) och det var ett jobba som krävde mycket tid. Arbetet kommer vara klart under hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 1.1 Rekrytering a) att kontinuerligt öka medlemsantalet jämfört med föregående år. b) att rekryteringen når en bredare målgrupp för scouting inom KFUK-KFUM. Program är summan av varför, hur och vad vi gör i vår verksamhet. Programmet är vårt svar på frågan om hur vi ska uppnå de mål vi har med rörelsen. För att hjälpa oss att använda programmet erbjuder KFUK-KFUMs scoutförbund, Scouterna och KFUK-KFUM olika utbildningar. Ett stödjande och lyssnade ledarskap är en del av scoutmetoden, och viktigt för scoutförbundets möjligheter att genomföra vår verksamhet. Sida 8 (23)

9 Vision Det förbundsgemensamma programmet är lättanvänt, modernt och utvecklande med utrymme för vår profil. Programmet och utbildningarna ger scouter och ledare upplevelser, möten mellan kulturer och möjlighet till personlig utveckling. Scoutförbundets utbildningar är kända för att vara utvecklande och inspirerande upplevelser. De är också meriterande i övriga samhället. Unga människor i vår verksamhet stärks i sina värderingar för att kunna ta ställning och lära sig demokrati och engagemang i små och stora samhällsfrågor. Scoutförbundets medlemmar uppmuntras till samhällsengagemang och tar ett personligt ansvar för samhället. Scoutförbundets arbetsgrupper och styrelser präglas av ett stödjande och lyssnande ledarskap, där allas potential tas tillvara och alla ges möjlighet att bidra och utvecklas. Scoutförbundets medlemmar får alla de fördelar det innebär att vara anslutna till fyra världsorganisationer. Medlemmarna får internationella upplevelser, knyter kontakter mellan unga människor över hela världen och inspireras till internationellt ansvar. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 2.1 Program a) att alla scoutkårer bedriver verksamhet enligt det förbundsgemensamma programmet. b) att under 2011 erbjuda programmaterial som tydliggör KFUK-KFUMs scoutförbunds värdegrund och det mervärde som KFUK-KFUM tillför scouting. c) att erbjuda scoutförbundets medlemmar ett rikt internationellt program. d) att genom KFUK-KFUMs scoutförbunds 50-års jubileum 2010 uppmärksamma mångfald och jämstäldhet. De nya programmen Alla våra scoutkårer har fått del av programmet genom att de har fått ledarboken Ledaren av förbundet. På FM var sensus med och marknadsförde programmet och det studiecirkelerbjudande som gäller för alla kårer, dvs om dom startar en studiecirkel kring programmet så får de materialet gratis. Våra konsulenter har också fått utbildning i lanseringen och redskap för att kunna erbjuda sina kårer erbjudandet. Program om tro och livsfrågor Tillsammans med equmenia har vi påbörjat projekteringen av ett andligt program som skall beröra trooch livsåskådningsfrågor på ett fördjupat sätt samt att det skall läggas in aktiviter i aktivitetsbanken. Svenska scoutrådets utvecklingsavdelning har lovat att rekrytera en projektledare, som vi två är med och finansierar, samt leda projektet. EFS scout och SALT är från vårt håll också kontaktade och vill vara delaktiga i arbetet. Jämställdhet Scoutstyrelsen har förberett inför Scoutforum och kommer att bjuda in till en normkritisk ledarskapsutbildning i samarbete med KFUK-KFUM Sveriges jämställdhetsprojekt Jämt Framåt. Delar styrelsen och roko har också deltagit vid ett forum för jämställdhet under majmånad som gav viktig inspiration in i verksamheten. Sida 9 (23)

10 Andaktsmaterial till Salt barn och scoutverksamhet har efterlysts. Vi har skickat ut en förfrågan både till ledare ute i landet och till EFS bibelskolor med dålig respons. (författare: Nanne Näslund, barn musik och scoutkonsulent SALT) ROST Distriktets ROST (Roverscouter i Stockholm) har kontinuerligt möten med konsulenten och distriktet, där de själv väljer verksamheter i sin närmiljö som engagerar, exempelvis kommer delar av teamet att vara med i samband med Ungo8 i Kungsträdgården i sommar. Världens barn insamling I samband med scoutförbundets årsmöte, erbjöds medlemmarna för att ta hand om sin BODY, massage av konsulent Altner. Medlemmarna betalade en symbolisk summa anonymt. Scoutförbundet har därmed bidragit med drygt 700 kr till Världens Barn. Scoutledarutbildningar Konsulenten har arbetat med att stödja distriktets Röda tråden team som efter att fått ställa in 2 perioder av kurser i dagsläget försöker samla nya krafter för att locka medlemmarna till våra grundläggande kurser i scoutledarkunskap. Konsulenten har skickat all information till distriktets kårer angående Stockholmsregionens utbildningar under perioden. Helheten är också en naturlig del av detta arbete. Distriktet har under denna tid påbörjat funderingar/arbeten kring att i egen regi starta Klarälven utbildningar. Konsulenten har tillsammans med Södra KFUK-KFUMs scoutkår planerat en Patrull /Äventyrar hajk för distriktets medlemmar under maj månad (författare: Lotta Altner) Regionssekreterare och scoutkonsulent Anna Gemsjö (Västsvenska) har fått en ny kontakt har skapats med Mötesplats Dalaberg, ett område här i Uddevalla med många invandrare, och där behovet är stort att få komma ut i skog och mark. Uddevalla kommun har också varit ute på Sparrevikens lägergård och visat ett stort intresse för en allemansrätts promenad där vi skulle kunna erbjuda en kurs i vad allemansrätten innebär på ett lättsamt och tydligt sätt. Här kommer naturligtvis scouting in och information om vart man vänder sig om man vill veta mer. (författare: Anna Gemsjö, regionssekreterare) PS skog anordnades i slutet av april med ett 20 tal scouter som vandrade i skogarna kring Söderåsen. Regionens Röda Tråden team har deltagit i andra delen av ackrediteringsutbildningen för ledare tillsammans med SSF. Scoututskottet inventerar fortlöpande scoutkårernas deltagande i studiecirklar kring Ledarboken och Scouternas program. (författare: Lena Pålsson, regionsekretare) Sida 10 (23)

11 Nya KFUK-KFUM scout Under våren var konsulenten i sin roll som ansvarig för marknadsfrågor på två möten med ideella och kanslipersonal kring hur scoutförbundet vill bli uppfattade och vilken vår roll i scoutrörelsen ska vara, det s.k. mervärdet. Arbetet fortsätter under hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) 2.2 Utbildning och ledarskap a) att scoutförbundets ledarutbildningar håller en god kvalitet inom lyssnande och stödjande ledarskap och ger våra ledare god kunskap om KFUK-KFUM. b) Att samtliga arrangemangsledare för våra utbildningar går utbildning i krishantering. c) att minst 200 ledare ska tillgodogöra sig grundläggande scoutledarutbildning inklusive innehållet i George och William under perioden d) att samtliga ledare på centrala kurser och utbildningar får utbildning i krishantering. e) att det årligen genomförs en nätverksträff för utbildare inom KFUK-KFUM scoutförbund. f) att det i varje utbildningsteam ingår av Scouternas Ledarskapsakademi ackrediterade utbildare. Vi har inte haft några möten eller kurssteg sedan förra rapporteringstillfället så vi har ingenting att rapportera. Pga detta svarar jag inte i punktform eller utifrån verksamhetsplanen. (: Emma Samuelsson, Stockholms scoutdistrikt) Naturligtvis är målet för Djurhajksteamet alltid att kunna upprätthålla en så god kvalitet på våra utbildningar som möjligt, men utifrån den uppbyggnad som Djurhajkerna har där deltagarna i mångt och mycket formar sin egen färd är kvalitetssäkring en svår men viktig aspekt. Djurhajksteamet har under våren arbetat med kvalitetssäkring framför allt under den teamträff som genomfördes i februari, där tankar kring bland annat ackreditering för Scouternas Ledarskapsakademi samt en tydligare profil kring BodyMindSpirit diskuterades. Diskussioner har förts under våren kring att implementera lämpliga moduler från Scouternas utbildningsramverk i Djurhajkerna, men ännu har inga steg av mer praktisk art tagits i frågan. Djurhajksteamet ser dock att en ackreditering av ledare och kurser kan vara lämpligt såväl ur kvalitetssom marknadsföringssynpunkt, frågeställningen just nu handlar till största del om hur moduler kan införas i utbildningarna utan att Djurhajkernas koncept kring en sammanhängande färd rubbas i stor utsträckning. Utveckling av djurhajkerna: Till sommaren 2010 är en Warghajk och en Bäverhajk inplanerade, och i skrivande stund så har årets upplaga av Warghajken fått fem st. anmälda deltagare, så även Bäverhajken. Trots det mycket låga deltagarantalet har båda utbildningsteamen för avsikt att genomföra hajkerna; Warghajken har mycket låga fasta kostnader vilket möjliggör ett genomförande och Bäverhajken har i år höjt deltagaravgiften något Sida 11 (23)

12 jämfört med tidigare år. Att ställa in utbildningar kan leda till såväl dålig publicitet som en ännu svagare kännedom i förbundet kring Djurhajkerna som varumärke, och framför allt förloras chansen att ge de som faktiskt har anmält sig en bra upplevelse och en god utbildning i ledarskap. Djurhajksteamet ser dock ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring att skapa attraktiva utbildningar inför kommande år, där såväl kvalitetssäkring som marknadsföring kommer att vara viktiga stöttestenar. Deltagarantalet på samtliga hajker har varit svikande under flera år och information om vårt erbjudande når bevisligen inte målgruppen på ett bra sätt. Teamet ser också att marknadsföring och planering av utbildningar är två ganska åtskiljda saker och kräver olika typer av kompetenser, varför hjälp från scoutförbundet eller annan resurs med kunskaper kring just marknadsföring kan bli en framgångsfaktor inför kommande år. Planeringen inför både Warghajken och Bäverhajken är för övrigt i full gång. Warghajken genomförs juni kring Vedungsfjället i Norra Dalarna, ansvarig ledare för hajken är Richard Trum med stöd av Sara Stam-Pedersen och Per Larsson. Bäverhajken genomförs troligtvis i Svartälvssystemet i Värmland (tankar finns dock kring att eventuellt byta plats) under juli och ansvarig ledare är Magnus Friman med stöd av Gustaf Haag och Johan Magnusson. (författare: Richard Trum, djurhajksteamet) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 2.1 Program a) att kårerna använder programmaterialet som tydliggör KFUK-KFUMs scoutförbunds värdegrund och det mervärde som KFUK-KFUM tillför scouting. Kansliet har genomfört två möten med anledning av mervärdet och den långsiktiga planeringen. Vid mötet har man lagt grunden för det arbete som behöver göras kring mervärdet genom att diskutera igenom det som KFUK-KFUM scoutförbund har gjort som har varit framgångsrikt samt det som har präglat KM scouting genom åren. Kanslipersonal var också testgrupp på ett koncept kring KFUK.KFUM scout där viktiga synpunkter och reflektioner kom fram. 2.2 Utbildning och ledarskap a) att samtliga ledare på centrala kurser och utbildningar är utbildade i krishantering. b) att samtliga utbildare i scoutförbundets utbildningsteam är ackrediterade av Scouternas Ledarskapsakademi. Ingen rapport Sida 12 (23)

13 Scouting är med sin ideologiska grund en rörelse där verksamhet, program och personlig utveckling vävs ihop i äventyret. Arrangemang är viktiga mötesplatser där scouter i alla åldrar, ibland från alla förbund, från alla delar av Sverige och ibland till och med hela världen får möjlighet att träffas och umgås. Det brobyggande och det erfarenhetsutbyte som sker under den här typen av arrangemang är viktiga plattformar för den personliga utveckling som genomsyrar vår rörelse. Vision Våra medlemmar deltar i bra, genomtänkta och utvecklande arrangemang såväl inom som utom scoutförbundet. Förbundets arrangemang håller hög kvalitet vilket lockar deltagare över förbunds- och nationsgränserna. Scoutförbundet är också rikligt representerat på internationella arrangemang inom både KFUK-KFUM och scoutrörelsen. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 3.1 Arrangemang a) att KFUK-KFUMs scoutförbunds femtioårsfirande uppmärksammas. b) att uppmärksamma hundraårsfirandet i ett av scoutförbundets ursprungsorganisationer, KFUMs scoutförbund. c) att World Scout Jamboree 2011 i Sverige uppmärksammas såväl inom som utom scoutrörelsen. d) att minst 15% av den svenska kontingenten till World Scout Jamboree 2011 är scouter från KFUK- KFUMs scoutförbund. Styrelsen har planerat inför firandet av 50-årsjublieumet och kommer bjuda på tårta och hålla tal vid Scoutforum i Falkenberg i augusti Äventyrsläger Sparreviken Rekrytering och förberedelser för årets Äventyrsläger tillsammans med scouterna är i full gång och går av stapeln fredag den 11 juni. Förhoppningen är att lägret blir fullt med 32 barn ifrån alla samhällsklasser. Barn som får möjlighet att lära sig vad scouting, friluftsliv och läger innebär. Regionskonsulenten har tillsammans med ungdomarna varit på skolor i Lövgärdet, Bergsjön, Angered, Ljungskile och Uddevalla och pratat om Wildkids och Äventyrslägret samt om Sparrevikens sommarläger Wild Adventure som är på Sparrevikens ängar i sommar. (författare: Anna Gemsjö, regionssekreterare) Äventyrsläger Gotland Konsulenten är huvudansvarig för Äventyret på Gotland, där det lyssnande och stödjande ledarskapet är en stor del av hur vi planerar utföra lägret. (författare: Lotta Altner, konsulent) Sida 13 (23)

14 Kompisläger och Ura Kaipa Ett tiotal kårer från Lunds scoutdistrikt har årligen läger tillsammans. Lägret kallas "kompisläger" och är inte ett distriktsläger utan ett läger som ordnas av kårerna själva utan inblandning av distrikten. På lägret är den årliga Ura Kaipa. Tävlingen om Ura Kaipas yxa har pågått sedan 1930 och är en nattävling mellan patrullscoutavdelningar. Den går ut på att med list, våld och hårt arbete försöka hitta Ura Kaipas försvunna yxa. Vinnaren får ha yxan under följande år men vid nästa pingstläger försvinner den på ett märkligt sätt igen. Distriktsläger Sydskånska scoutdistriktet arrangerade ett helt fantastiskt läger på Kulturens Östarp, en bondgård från mitten av 1800-talet. Läs artikel i Ystad Allehanda och spana in bilderna programmet var otroligt intressant och deltagarna var i alla åldrar från "familjescouter" till Rover. Nytt för distriktet var att man delade upp ålderindelningen så att alla spårare från alla kårer bodde tillsammans och alla utmanare etc bodde tillsammans oberoende av vilken kåra man tillhörde. Ledarna bodde med andra ledare an sina vanliga kolleger. Distriktet mål med att blanda scouterna och ledarna var att man ville få scouterna att lära känna varandra över kårgränserna. Wild scouts Regionens Wild Scout materiallådan lånas ut till kårer som vill arrangera Wild Scouts tema på sina läger, möten, rekrytering eller hajker. C4-läger I Kristianstad har KFUK-KFUM och SSF tillsammans ansökt om att få vara med som förening på C4 lägret. Lägret anordnas av kommunen och är ett läger i början av sommarlovet där barn och ungdomar (tidigare år ca 700 deltagare) får prova på aktiviteter från föreningar i närområdet. Hitintills så har dessa föreningar enbart varit idrottsföreningar av olika slag men från och med i år är scouterna en av föreningarna som får möjlighet att visa upp sin verksamhet på lägret och visa barnen hur rolig scouting är. Lägret pågår under två veckor i början av sommaren under vardagar och alla deltagare får möjligheten att prova på en hel massa aktiviteter. Med andra ord kommer ca 700 barn att få prova scouting under ett par timmar. (författare: Lena Pålsson, regionssekreterare) Patrullriks 2011 Planering inför nästa års Patrullriks har kommit igång där jag både är med i Lägerkommittén som programchef och har min programkommitté som jag leder. Även egna ansvarsområden i lägret när det gäller programmet men även som scoutkonsulent i Salt Scoutledarforum 2010 Planering av ett scoutledarforum för EFS scouledare oktober i Sundsvall. En helg där vi kommer att ta upp viktiga frågor som vi tillsammans behöver fundera på inför framtiden. Vi tror även att det finns ett behov av att bara träffas och bli inspirerade av varandra, byta idéer, be för varandra, skratta och umgås med varandra. Eftersom det finns många förändringar på gång när det gäller Sida 14 (23)

15 organisation, tillhörighet, program mm. Så kommer frågor som var står vi som EFS Scout och Salt i de här frågorna? Idag är vi en del av KFUK-KFUM:s scoutförbund och många vet inte vad som förväntas av oss och vad förväntar vi av Scoutförbundet? Vad vill vi? Känns det bra? (författare: Nanne Näslund, barn musik och scoutkonsulent SALT) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 3.1 Arrangemang a) att KFUK-KFUM-rörelsens nationella event genomförs med högt deltagarantal och god kvalitet på arrangemanget. b) att tjugo procent av de svenska deltagarna under Prag Event 2013 är scouter från KFUK-KFUMs scoutförbund. Ingen rapport Extern kommunikation, image och profilering handlar om hur omvärlden ser på oss och hur vi ser på oss själva. KFUK- KFUM scouterna står i knutpunkten mellan två av Sveriges största ungdomsrörelser vilket ger oss stora möjligheter men även en stor utmaning i kommunicera vilka vi är och vad vi står för. Vision Scoutförbundet har en tydlig profil där det internationella arbetet och andlig öppenhet fördjupar scoutmetoden. Våra ledare vet vad som händer i scoutförbundet och känner sig därför både engagerade och delaktiga. Scoutförbundets varumärke, förbundsmärke och namn kopplas instinktivt till vår verksamhet och vad vi står för. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 4.1 Profil a) att tydliggöra KFUK-KFUMs scoutförbunds image och profil. b) att Scouternas och KFUK-KFUMs kommunikationsarbete är förankrat hos scoutkårerna. c) att bredden av vårt internationella arbete är känt hos våra medlemmar. d) att scoutförbundet är känt som en miljö fri från alkohol och andra droger såväl inom som utom scoutförbundet. Arbetet med mervärdet har förberetts inför styrelsens utseende av en projektägare och kommunikationsutskott genom att göra undersökningar om vad som behöver göras samt att sammanställa den avlyssning av förbundets medlemmars önskemål kring mervärde och profilfråga som har pågått de senaste åren. Sida 15 (23)

16 Till Scoutforum skall det finnas ett embryo till fortsatt mervärdesdiskussion. Scoutforum kommer vara ett startskott för styrelsens kommunicering kring arbetet med mervärdet. Långsiktig verksamhetsplan ( ) 4.1 Profil a) att bredden av vårt internationella arbete är känt utanför förbundet. b) att reflektera över K:et i förbundsnamnet. Ingen rapport För att kunna genomföra aktiviteter och nå våra mål krävs att scoutförbundet har en effektiv struktur, väl anpassad till vår verksamhet. Under detta avsnitt ligger delar av verksamheten som många gånger bildar en bas för annan verksamhet, men också saker som är centrala delar av scouting inom KFUK-KFUM exempelvis vår demokrati. Vision Scoutförbundets struktur och organisation är sådan att all verksamhet kan få det stöd som behövs. Administrativa rutiner är tydliga, lättförståeliga och upplevs som relevanta för alla parter. Samtidigt uppfyller scoutförbundet alla de krav som ställs på verksamheten av inblandade myndigheter och organisationer. Det är lätt att komma till tals i scoutförbundet, och att få gehör för sina åsikter, på alla nivåer. Scoutförbundets verksamhet och inriktning styrs av dess medlemmar, genom transparenta och tydliga beslutsprocesser. Scoutförbundets ekonomi är stark, stabil och baserad på flera olika inkomstkällor. Scoutförbundets anläggningar drivs på ett professionellt sätt, som ger scoutförbundet mervärde samtidigt som de är långsiktigt ekonomiskt neutrala. Scoutförbundet tar en aktiv del i utvecklandet av KFUK-KFUM-rörelsen och scoutrörelsen i Sverige och i världen. Scoutförbundet är en konstruktiv kraft i processer, som strävar efter samförstånd och siktar på framtiden. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 5.1 Demokrati a) att alla medlemmar ges möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter inom scoutförbundet. b) att Förbundsmötet präglas av konstruktiva debatter där alla kommer till tals och där besluten förstås av alla deltagare. c) att Förbundsmötet 2011 ger möjlighet till deltagande på fler sätt än genom förhandlingarna. d) att Förbundsmötet genomförs med 10% fler deltagare och 5% fler närvarande scoutkårer jämfört med föregående år. e) att ombuden på Förbundsmötet representerar 10% större andel av medlemmarna än föregående år. f) att minst 30 scoutkårer representeras på ROM Sida 16 (23)

17 g) att scoutförbundet har en stor och aktiv delegation på Svenska Scoutrådets årsmöte 2010 och h) att scoutförbundet verkar för att fler kårer ges möjlighet att delta i Svenska Scoutrådets årsmöte. Scoutstyrelsen diskuterade FM 2010 och genomförde en utvärdering vid mötet i maj Arrangörerna i Borås har tagit fram kommunikationsmaterial som presenterades på FM 2010 i Lund. Vid mötet presenterades visionen om ett FM som många kommer att vilja åka på. Kansliet har varit kontakt med gruppen kring kommunikation och marknadsföringsmaterial. 5.2 Anläggningar a) att ha ökat internt och externt användande av vår anläggning Sjöbo. b) att Sjöbo har en tydlig roll som scoutförbundets anläggning, såväl inom som utom scoutförbundet. c) att Sjöbo som Sveriges första lägergård blir medlem i nätverket SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment). Sjöbo Styrelsen har gett en styrelseledamot i uppdrag att tillsammans med internstyrelsen för Sjöbo titta på alternativ för anläggningens framtid och styrning. Storvallen Storvallens hyresgäster accepterade först ett ändrat hyresvillkor för att sedan säga upp sitt hyresavtal. Avflyttning kommer ske under augusti månad och scoutförbundet kommer under hösten att lägga ut anläggningen till försäljning Sjöbos finansiella styrka Närmaste tiden består Sjöbos största intäkter av i princip en större hyresgäst under sommarmånaderna, vilket tillsammans med ströuthyrningar under vår och höst täcker driften. För att klara kommande nödvändiga investeringskostnader kommer internstyrelsen att framställa en femårsplan och samtidigt titta på alternativa intäktsmöjligheter. Stark och attraktiv lägergård För att öka egenuthyrningen planerar Sjöbo i närtid att synas och höras på fler mindre scoutarrangemang, exempelvis Scoutforum. Sida 17 (23)

18 Övrigt Uthyrningsläget Scoutförbundet har under våren använt Sjöbo som utbildningsplats för Röda Tråden, därutöver några ströuthyrningar till återkommande gäster. Beläggningen är god inför sommarmånaderna som är fyllda av ett scoutläger samt av Enigma Omsorg. Administration och Ledning Sjöbo har under våren fått förändringar i sammansättningen av internstyrelsen. Ulf Fransson har avgått som ordförande. David Eriksson är tillförordnad ordförande tom 30 september. Anna Johansson har valts in i internstyrelsen. I naturreservatsfrågan har inget nytt tillkommit, ej heller i försäkringsärendet gällande inbrottet. Formerna för arbetsdagar ska ses över. Underhåll Utöver normal fastighetsskötsel har luftkonditionering installerats i lektionssalen. I Parstugan och i Ladan har elementen i varmvattenberedare bytts ut. För att smidigt kunna sköta gräsklippningen så har Sjöbo investerat i en begagnad gräsklipppare. (författare: David Eriksson, tf ordförande Sjöbo internstyrelse) 5.3 Administration och struktur a) att kansliet kan ge professionellt stöd till verksamheten. b) att kårerna har möjlighet att få stöd av anställd personal på regional nivå. c) att de administrativa krav som scoutförbundet ställer på scoutkårerna samlas i ett lättfattligt dokument, med tydliga instruktioner. d) att det är lätt för scoutkåren att administrera sitt medlemsregister. e) att scoutförbundets ansökan om statliga bidrag innehåller tydlig, komplett och korrekt information som underlag. f) att 300 patruller använder materialet om demokrati och patruller (den rosa mappen) till att bilda formella lokalavdelningar under Stöd Kansliet ingår i kanslisamverkan som ger scoutförbundet mer resurser och olika professioner till stöd för vår verksamhet på nära håll. Stödet till vår verksamhet är i allra högsta grad professionell. Rekrytering av konsulent Under våren har rekryteringen av ytterligare en utvecklingskonsulent startat. I maj genomfördes slutintervjuer med två kandidater. Ytterligare ett möte med distrikten Västgöta och Göta Älvdal samt Göteborgsdistriktet är inplanerat i mitten av juni för att förtydliga konsulentstödets funktion i det kommande samarbetet med SSF kring vår nya konsulent. Nytt medlemsregister Under våren blev det klart att KFUK-KFUMs scoutförbund kan köpa sig in i det nya verksamhetsstöd som Svenska scoutförbundet har köpt in sig på av Norska Speijderförbundet. Scoutnet kommer att vara klart för KM under senhösten. Sida 18 (23)

19 5.4 Strategi a) att scoutrörelsen antar en uppdaterad Färdplan för framtiden. b) att scoutrörelsen i Sverige tar ett gemensamt beslut om struktur och samarbete för framtiden. c) att scoutförbundets medlemmar känner sig delaktiga i processerna kring scoutförbundets framtid. Framtidsarbete Karin Nagy har utsetts till styrgruppen för projekteringen kring utvärdering, uppdatering och framtagande av nya framtidsdokument som startades upp under våren KFUK-KFUMs generalsekreterare är sammankallande för framtidsgruppen och tjänstemannaresurs tillsammans med Maria Graner. Strukturarbete Det har förts intensiva samtal under våren kring den framtida strukturomvandlingen och nya positioner från olika scoutförbund inom rådet har gjort att samtalen intensifierats ytterligare. Wilhelm Tunemyr har tagit ett extra ansvar för strukturfrågan för förbundet och nya ordförande Fredrik Sahlin har satts in i frågan och ingår sedan maj 2010 i den s.k. ordförandegruppen som skall processa ett förslag under majjuni månad. 5.5 Alma a) att Alma ökar sitt resultat varje år. b) att Alma kan ge ett bra tillskott till scoutkårernas ekonomier. c) att Alma ger ett bra tillskott till förbundets ekonomi. d) att Alma utvecklas för att möta framtidens behov både när det gäller organisation och produktutbud. Almas internstyrelse upplöstes i mars 2010 och ansvaret för utveckling och organisation kring Alma har övergått till kansliet. Under våren har nya produktblad inför försäljningen av 2011 års almanacka tagits fram. Förbundet har också inlett ett samtal med Scoutvaror om försäljning och distribution. 5.6 Finansiell strategi a) att scoutförbundets ekonomi kan stödja verksamheten på ett bra sätt. b) att scoutförbundets ekonomi blir tydligare och mer lättförståelig för scoutförbundets medlemmar. c) att scoutförbundets centrala verksamhet effektiviseras för att kunna frigöra mer resurser till verksamheten. d) att en fond eller liknande instiftas från vilken scoutförbundets kårer kan söka pengar till intressanta projekt som främjar KFUK-KFUM scouting. e) att scoutförbundet hittar nya inkomstkällor. Sida 19 (23)

20 Vår ekonomihantering har effektiviserats och kontrollsäkrats ytterligare under våren. Vårt fakturasystem fungerar bra. Den svaga länken är att beställare för KM måste ange referens med en kod till fakturan för att den skall mottagas av vårt system. Annars skickas den tillbaka till fakturaavsändaren. Under våren har servicechefen Inger Thrysin börjat hos Scouterna vilket har medfört att det har frigjort tid och resurser från generalsekreteraren. Nu finns det kontroll och tillsyn av ekonomihanteringen på ett bra sätt. 5.1 Demokrati a) att alla medlemmar ges möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter inom KFUK-KFUM och scoutrörelsen. Ingen rapport 5.2 Anläggningar a) att Sjöbo har egen finansiell styrka. b) att Sjöbo har en tydlig roll som en stark lägergård i scoutsverige. Ingen rapport 5.3 Administration och struktur a) att den regionala strukturen inom KFUK-KFUM stöder den lokala scoutverksamheten för att våra kårer ska känna sig som en del av KFUK-KFUM rörelsen. Våra konsulenter har fortsatt arbeta för att stödja våra scoutkårer likväl som den regionala strukturen inom KFUK-KFUM i vissa delar av landet. Dock har KFUK-KFUM Mälardalen fått skära ner på verksamheten och regionsekreterare Camilla Bohm-Coleman arbetar inte längre där. Förbundet har tagit fram en överenskommelse tillsammans med region Skåne-Blekinge om uppdraget till deras regionsekreterare och Scoutkonsulent som båda parter är nöjda med. Förbundet arbetar också på ett förslag om fördjupad samverkan med Västsvenska regionen. 5.4 Strategi a) att KFUK-KFUM-rörelsen tar fram en gemensam strategi. Sida 20 (23)

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( )

KFUK-KFUMs scoutförbund. örbundsmöte. und den april Verksamhetsplan ( ) KFUK-KFUMs scoutförbund örbundsmöte und den 16-18 april 2010 Verksamhetsplan 2010-2011 (2012-2013) Inledning Var vill du att scoutförbundet ska vara 2015? Nu när du sitter med Scoutstyrelsens förslag till

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand.

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Hej! Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Vi som har arbetat med det här utkastet hoppas att din läsning kommer att bli spännande och intressant att det

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län

Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Verksamhetsplan 2017 Scouterna Örebro län Inledning Scouterna Örebro län är Scouternas geografiska distrikt för de scoutkårer som enligt Scouternas stadgar kapitel åtta måste tillhöra ett distrikt samt

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av Verksamhetsberättelse 2015 och redovisning av verksamhetsplan 2014-2015 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 REKRYTERA 1 RESULTAT 1 REFLEKTION 2 UTBILDA 3 RESULTAT 3 ARRANGERA 4 RESULTAT 4 LEDA & KOMMUNICERA 5

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Dessutom deltog: Förhinder:

Dessutom deltog: Förhinder: Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 1 (6) Närvarande med beslutsrätt: Gustav Ebenå, ordf. Ann-Margret Gillerfors, vice ordf. Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander(

Läs mer

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet 2017-04-22 Syf te & Agenda med dagens pass Introduktion till besluten avseende Äventyr & kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet från Demokratijamboree

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015 Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2015 Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015-2020 som antogs vid Distriktsstämman våren 2015. Kårstöd Skapa mötesplatser mellan

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer

Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer ungdomsorganisationer Mina mail så hade jag mycker t KUN 2010-08-12, p 8 KUN 2010/373 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/374 Handläggare: Allan Axelsson Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Innehåll

KFUK-KFUMs scoutförbund. Innehåll Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 6 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015.

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljningen är gjord under Norra Smålands scoutdistrikts distriktsstämma 2015-03-07. Enligt distriktets verksamhetsplan 2014-2015 skall det

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH 10.30-11.30 Pass 1 Free being me Förstår man hur en förändring fungerar, vilka deltar måste vara beredd på att delta aktivt. Så blir ni fler ledare! Med inspiration av hur De Danske Spejdere arbetar med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

BUs frågor med FS svar

BUs frågor med FS svar BUs frågor med FS svar Motion 5 Tillsättande av demokratigrupp BU undrar vilken nivå som demokratiarbetet ska inrikta sig mot, kår- distrikt eller förbundsnivå? Demokratiarbete bör riktas mot alla grupperingar

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Protokoll nr 444 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Katarina Lindholm Anna

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grundsyn och målsät Detta är de tankar, värderingar och idéer som ligger till grund för styrelsens arbete. Vart är

Läs mer

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24

Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Valberedningens förslag, styrelse 2013-2014 2012-10-24 Presentation av kandidaterna: Ordförande Martin Björgell Nyval 2 år Bunkeflo scoutkår Ordförande Josefine Larsson Nyval 2 år Borås scoutkår IC Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt

Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt Skapandet av Göteborgs scoutdistrikt Medlemskårer i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna 1 Hur arbetet med distriktsgränserna gått 2 Hur vi jobbar 2013 och framåt 4 Planen framåt 5 Medlemskårer i Göteborgs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-05-08, #694 Närvarande Magnus Bernhardson Karolina Karlsson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Alexander Johansson Adjungerade

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-10-07, #699 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Anton Engström Mikael

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016

Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016 Verksamhetsberättelse för Västbodals scoutdistrikt 2016 Verksamhetsberättelsen är utformad efter den målsättning för 2015-2020 som antogs vid Distriktsstämman våren 2015. Kårstöd Skapa mötesplatser mellan

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer