Förbundsledningen och kansliet... 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsledningen och kansliet... 19"

Transkript

1

2 Innehåll Inledning Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge... 7 Kansliet och förbundsledningen... 7 Konsulenten Norra Småland-Östergötland Program, utbildning och ledarskap... 8 Förbundsledningen och kansliet... 9 EFS scout söker andaktsmaterial Konsulenten för Stockholm-Gotland Integration och Allemansrätten Verksamhet Skåne-Blekinge Ansvarig för marknadsfrågor Stockholms scoutdistrikts röda tråd: Djurhajksteamet: Kansliet och förbundsledningen: Arrangemang Förbundsledningen: Äventyrsläger Arrangemang i Skåne-Blekinge Arrangemang EFS-scout Extern kommunikation, image och profilering Förbundsledningen och kansliet Ledning och struktur Förbundsledning och kansli FM- gruppen i Borås Förbundsledningen Sjöbo internstyrelse Övrigt Förbundsledningen och kansliet Förbundsledningen och kansliet Kansliet Sida 2 (23)

3 Kansliet Kansliet och förbundsledningen Förbundsledningen Övrig verksamhet Ny styrelse Marknadsföringsgruppen Nordiskt samarbete Arkivet Kansliflytt Kanslisamverkan Verksamhet på Sparreviken, Västsvenska regionen Sida 3 (23)

4 Förbundsledningen har under 2010 beslutat sig för att se över rapportstrukturen för förbundet. Detta dokument är en del av den förändringen. en kommer att utkomma 4 gånger per år, med en per 3 månader. Denna rapport är för 2:a kvartalet 2010 och sträcker sig under perioden april juni en är uppdelad efter verksamhetsplanen för förbundet för Verksamhetsplanen fastställdes på FM 2010 i april 2010 varpå avrapporteringen utifrån förbundets mål och visioner gäller från denna rapport. Det har också varit naturligt att då låta denna rapport få något lite nytt utseende och pröva på hur det kan vara att avrapportera efter vår verksamhetsplan. Men som alla verksamhetsplaner så täcks inte allt in av vår verksamhet. Därför finns det en rubrik som heter Övrig Verksamhet. Här hittar ni rubriker om övrig verksamhet som hänt i förbundet som är av intresse för oss att berätta om. Det är främst jag som generalsekreterare som har skrivit i rapporten. Jag har avrapporterat det som vi har arbetat om inom förbundsledning och vid kansliet. De andra som rapporterar till verksamhetsrapporten är våra anställda och våra uppdragstagare som delvis jobbar för förbundets verksamhet så som EFS scoutkonsulent, regionsekreterare i Skåne-Blekinge och regionsekreterare för Västsvenska. Förutom våra anställda finns det också en stor grupp av ideella och förtroendevalda som lägger mycket tid på vårt förbunds verksamheter. De har också rapporterat in till vår verksamhetsrapport. Nästa verksamhetsrapport som kommer berör verksamheten juli september 2010 och utkommer i mitten av oktober. Om det är något som du vill rapportera om, och om du inte finns med i listan på dem som alltid rapporterar, så välkommen att inkomma med en kort text till Jag önskar en god läsning och att ni som jag känner en stolthet över ett förbund som har goda målsättningar, om än många, och ett gott driv att skapa meningsfull verksamhet för barn och unga och göra de redo för livet! Louise Callenberg Generalsekreterare KFUK-KFUMs scoutförbund Sida 4 (23)

5 Vision KFUK-KFUMs scoutförbund, KFUK-KFUM och scoutrörelsen växer i Sverige och i världen. Vi rekryterar allt fler medlemmar till en utvecklande verksamhet i befintliga och nya scoutkårer. Scoutförbundet är en inkluderande rörelse dit barn och ungdomar söker sig oavsett identitet och bakgrund. Alla vuxna som delar våra kristliga värderingar känner sig välkomna och är viktiga förebilder för barn och ungdomar såväl inom som utom rörelsen. Scoutförbundet arbetar särskilt med andlig öppenhet. Scoutförbundet arbetar med att utforma och utveckla stödet till kårer i samverkan med KFUK-KFUM-regioner, våra sektioner och övriga scoutförbund. Scoutförbundets erbjudande av stöd är tydligt, attraktivt och känt för befintliga scoutkårer och lockar nya scoutkårer. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 1.1. Rekrytering a) att öka medlemsantalet jämfört med föregående år. b) att öka antalet ledare. c) att minst två storföreningar startar scoutverksamhet. d) att minst en ny organisation väljer att ansluta sin verksamhet till scouförbundet. e) att nyrekryterade scouter väljer att stanna inom scoutförbundet minst ett år för att öka medlemsantalet. f) att arbeta med statistisk uppföljning. Förbundsledningen har påbörjat arbetet med att titta på hur vi skall kunna erbjuda Svenska Kyrkan mer scouting och hur deras behov ska speglas i det som vi erbjuder som mervärde. Nya organisationer Adventisterna och Blå bands ungdom har uppsökt scoutförbundet för att önska möjligheten att vara en sektion inom vårt scoutförbund. Dock vill de söka strukturbidrag från ungdomsstyrelsen men vara med som medlemmar hos oss och ta del av viss stödstruktur. Scouttyrelsen har som uppdrag att ta fram ett förslag på sektionsavtal och struktur. Deltagande i arbetsgruppen Utveckla, rekrytera och behålla Arbetet med plattformen Utveckla, rekrytera, behålla har gett en bra överblick av vad det finns för metoder att arbeta med. För vi har en stor bank med metoder att använda oss av. Utmaningen för oss i arbetsgruppen var att få ner det till något som är användbart för de enskilda kårerna. Plattformen som arbetsgruppen tog fram kommer ständigt vara under uppdatering men resultatet hittills är vi nöjda med. Scoutverksamhet i storföreningar Konsulenten har fört samtal med flera inom KFUM Jönköping, både styrelsemedlemmar och anställda, och det finns ett stort intresse för scouting i föreningen. Dom har diskuterat olika praktiska lösningar men Sida 5 (23)

6 har inte börjat arbeta med det praktiskt än. Det finns stora möjligheter att få igång scouting i den här föreningen för intresset finns hos både styrelse, personal och ideella. Det finns även en stor grupp barn och ungdomar som både rör sig i föreningen men också som bor nära Ungdomens Hus. Konsulenten Jonna Isaksson och Ulf Rosengård (SSF konsulent i Östergötland) har pratat om att det bör starta upp scouting i centrala Linköping och Ulf tycker också att storföreningen i Linköping är ett bra alternativ. Dom har pratat om att samarbeta för att starta upp där uppe även om det blir i en KFUK- KFUM förening. Linköping är en studentstad vilket öppnar stora möjligheter att knyta till sig inflyttade universitetsstudenter. Lansering av det nya programmet Under våren höll konsulenten workshops i programmet med Mickelskåren och KFUM Norrköping Scout. Konsulenten var i kontakt med de flesta andra kårerna för att boka in en workshop. De workshops som jag har genomfört har blivit positivt bemötta och båda ligger i fas för att börja använda det förbundsgemensamma programmet till hösten Den stora utmaningen sen ligger i att ha koll på utvecklingen i kårerna och se så att de verkligen arbetar efter det nya programmet. Skolrekrytering Under våren var konsulenten i Linneryd för att skolrekrytera till Linneryds scoutkår. Bland de yngre barnen blev det väldigt lyckat. För de äldre barnen hade vi fel upplägg. Där blev det mer diskussioner kring vad scouterna egentligen gör för att jobba bort tönt bilden. Skolrekryteringen ledde till att det kom några barn och provade på i kåren. Ett par stannade sedan kvar. Det har funnits problem kring skolrekryteringen i vissa skolor där vi nekas möjlighet att komma in i skolorna eller sätta upp information. Dock har vi genom klasslistor kunnat skicka ut inbjudan till barnen om vår verksamhet i ex Huskvarna. Huskvarna scoutkår har fått igång en verksamhet och forstätter över sommaren. Planen är att det ska göra en ny rekryterings omgång till hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) Konsulenten har under perioden haft samtal med de kårer, som enligt 2009 statistik inte ökat sitt medlemsantal och ställt frågan om vad det kan bero på att man inte har blivit fler samt vad som behövs för att få kårerna att växa. Det framträder en bild att man inte har riktig ork att växa, det saknas växa och inspirationen saknas. Det fanns också signaler om att man var less på scoutförbundet och scoutrörelsen strukturarbeten. Ca 6 kårer från övriga KFUK-KFUMs scoutförbund har hört av sig under perioden till konsulenten för råd och stöd. Kårerna har pga att de inte har en egen konsulent/tjänsteman i exempelvis Mälardalen, frågor kring hur man ska skolrekrytera. Konsulenten har gett material och tips av skilda slag. Konsulenten har även följt upp deras arbete och erbjudit fortsatta samtal. Ledarrekrytering Konsulenten har möten med ett par kårer för att diskutera deras plan för att rekrytera fler ledare. Konsulenten har coachat en kår hur man konstruktivt ska hjälpa ledare/kårordföranden som inte längre orkar med, och som gör att kåren förlorar medlemmar och inte kan utvecklas på ett önskvärt sätt (att behålla är också att växa!) Distriktet/konsulenten jobbar för att stärka KFUK-KFUMs profil och tror att det är en förutsättning för att vinna ledare i just KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm. Storföreningar och scout Sida 6 (23)

7 Distriktet och konsulent har jobbat med att tillsammans med KFUK-KFUMs Stockholms region finna gemensamma arbetsområden där scouting blir en självklar och naturlig del i storföreningen. Fryshusen (Södra KM) har vi försök under en längre tid att få gehör med och vi hoppas att den nya ledningen på Fryshuset ska vara mer intresserad av ett fortsatt samtala med oss kring detta. Nya organisationer Konsulenten Lotta Altner har haft samtal med engelska kyrkan vid Gärdet för att eventuellt starta scouting i deras församling. Konsulenten har också ett samarbete med Röda korset på Gotland där deras ungdom med annan bakgrund än svensk utbildats och ska arbeta som scoutledare i sommar. Rekryteringskampanjen hösten 2010 Konsulenten har haft Medlemsutvecklingsmöten för förbundets räkning där hösten rekryteringskampanj planerats tillsammans med andra förbund i rådets regi. Informationsbrev till samtliga kårer i KFUK- KFUM scoutförbund kommer att skickas ut. En gemensam utvärdering av rekryteringskampanjen kommer att genomföras där konsulenten är delaktig för att se till att KFUK-KFUMs önskemål och intresseområden bevakas. Program materialet för den gemensamma kampanjen är inriktad på att belysa och visa att vi är redo för breddad rekrytering. (: Lotta Altner, konsulent) Den 27 maj höll scoutkonsulenterna från KFUK-KFUM och SSF en förbundsgemensam rekryteringsträff för nätverket St:Görans rådet i Lund. Detta är ett 70 år gammalt nätverk/råd bestående av alla scoutkårer i Lunds kommun oberoende av förbund. Planerna är att under två lördagar i augusti synas och prata scouting på Stortorget i Lund med så många förbipasserande som möjligt och samtidigt dela ut en skrift med kontaktuppgifter till alla scoutkårer inom Lunds kommun. Nätverksbildande i Hässleholm med alla scoutkårer i alla förbund är i full gång. KFUK-KFUM Hässleholm har varit initiativtagare med hjälp av KFUK-KFUM, SSF och NSF konsulenter. Glädjepatrullen har tillsammans med konsulenten besökt distriktsrådet i Malmö och berättat om Glädjepatrullen och att kårerna välkomna att boka in besök. (författare: Lena Pålsson, regionssekreterare) 1.2 Intern stödstruktur a) att det är lätt att starta en scoutkår och få stöd från scoutförbundet. b) att kårerna har möjlighet att få stöd av anställd personal på regional nivå. Rerkryteringen av en ny utvecklingskonsulent i Göteborg pågår under maj-juni. Tillsammans med scoutdistriktet i Stockholm tittar vi på arbetsledning och uppdrag till vår utvecklingskonsulent ii Stockholm. Tillsammans med KFUK-KFUM regionen Skåne-Blekinge har vi tagit fram en överenskommelse om uppdrag och arbetsledning. Vi har arbetat för att inlemma scoutkonsulent för EFS scout i vår rapportstruktur samt fortsatt samtal kring regionkontor i Umeå och tankar kring en utvecklingskonsulent i norrland för KFUK-KFUM scout. Sida 7 (23)

8 & visionsmöte I början av 2010 så höll konsulenten mål och visions möte med ett par kårer. Ambitionen var att boka in det med alla kårer men intresset var lite varierande. Tanken med mål och visions möten är att vi tillsammans skulle både göra en nutidsanalys och sedan komma fram till vart kåren vill vara om 10 år och utifrån det sätta mål och delmål att arbeta efter. Konsulenten genomförde möten med tre kårer; Mickelskåren; KFUM Norrköping Scout och Linneryds scoutkår. Ett möte var även inbokat med Nässjö scoutkår men på grund av sjukdom gjorde de en själva och berättade sedan vilka mål de satt upp. Under hösten ska jag ha en uppföljning med kårerna och se hur det har gått. Redo för naturen Arbetet med projektet Redo för naturen har påbörjats i Småland-Östergötland och kontakter med skolor har tagits för att undersöka möjligheten för vidare samarbeten. Redo för naturen är en möjlighet att både arbeta tillsammans med skolorna och på så sätt i förlängningen kunna rekrytera barn och ledare. Här finns också möjlighet att erbjuda högskolestudenter en möjlighet att engagera sig i scouterna och få ersättning för det. Genom att introducera dem för scouterna i deras nya hemstad så kan man kanske i förlängningen få dem att engagera sig ideellt på de lokala kårerna också. Leader Medlemsutvecklingschefen Åsa Olsson, utvecklingschefen Karin Nolke och Jonna Isaksson, vår konsulent, hade ett möte under våren om möjligheterna att söka pengar i det så kallade Leader projektet. Konsulentens uppgift under våren var sedan att gå igenom områden och se vart vi möjligen kunde söka pengar. Det finns väldigt många leaderområden (totalt 64 stycken) och det var ett jobba som krävde mycket tid. Arbetet kommer vara klart under hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 1.1 Rekrytering a) att kontinuerligt öka medlemsantalet jämfört med föregående år. b) att rekryteringen når en bredare målgrupp för scouting inom KFUK-KFUM. Program är summan av varför, hur och vad vi gör i vår verksamhet. Programmet är vårt svar på frågan om hur vi ska uppnå de mål vi har med rörelsen. För att hjälpa oss att använda programmet erbjuder KFUK-KFUMs scoutförbund, Scouterna och KFUK-KFUM olika utbildningar. Ett stödjande och lyssnade ledarskap är en del av scoutmetoden, och viktigt för scoutförbundets möjligheter att genomföra vår verksamhet. Sida 8 (23)

9 Vision Det förbundsgemensamma programmet är lättanvänt, modernt och utvecklande med utrymme för vår profil. Programmet och utbildningarna ger scouter och ledare upplevelser, möten mellan kulturer och möjlighet till personlig utveckling. Scoutförbundets utbildningar är kända för att vara utvecklande och inspirerande upplevelser. De är också meriterande i övriga samhället. Unga människor i vår verksamhet stärks i sina värderingar för att kunna ta ställning och lära sig demokrati och engagemang i små och stora samhällsfrågor. Scoutförbundets medlemmar uppmuntras till samhällsengagemang och tar ett personligt ansvar för samhället. Scoutförbundets arbetsgrupper och styrelser präglas av ett stödjande och lyssnande ledarskap, där allas potential tas tillvara och alla ges möjlighet att bidra och utvecklas. Scoutförbundets medlemmar får alla de fördelar det innebär att vara anslutna till fyra världsorganisationer. Medlemmarna får internationella upplevelser, knyter kontakter mellan unga människor över hela världen och inspireras till internationellt ansvar. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 2.1 Program a) att alla scoutkårer bedriver verksamhet enligt det förbundsgemensamma programmet. b) att under 2011 erbjuda programmaterial som tydliggör KFUK-KFUMs scoutförbunds värdegrund och det mervärde som KFUK-KFUM tillför scouting. c) att erbjuda scoutförbundets medlemmar ett rikt internationellt program. d) att genom KFUK-KFUMs scoutförbunds 50-års jubileum 2010 uppmärksamma mångfald och jämstäldhet. De nya programmen Alla våra scoutkårer har fått del av programmet genom att de har fått ledarboken Ledaren av förbundet. På FM var sensus med och marknadsförde programmet och det studiecirkelerbjudande som gäller för alla kårer, dvs om dom startar en studiecirkel kring programmet så får de materialet gratis. Våra konsulenter har också fått utbildning i lanseringen och redskap för att kunna erbjuda sina kårer erbjudandet. Program om tro och livsfrågor Tillsammans med equmenia har vi påbörjat projekteringen av ett andligt program som skall beröra trooch livsåskådningsfrågor på ett fördjupat sätt samt att det skall läggas in aktiviter i aktivitetsbanken. Svenska scoutrådets utvecklingsavdelning har lovat att rekrytera en projektledare, som vi två är med och finansierar, samt leda projektet. EFS scout och SALT är från vårt håll också kontaktade och vill vara delaktiga i arbetet. Jämställdhet Scoutstyrelsen har förberett inför Scoutforum och kommer att bjuda in till en normkritisk ledarskapsutbildning i samarbete med KFUK-KFUM Sveriges jämställdhetsprojekt Jämt Framåt. Delar styrelsen och roko har också deltagit vid ett forum för jämställdhet under majmånad som gav viktig inspiration in i verksamheten. Sida 9 (23)

10 Andaktsmaterial till Salt barn och scoutverksamhet har efterlysts. Vi har skickat ut en förfrågan både till ledare ute i landet och till EFS bibelskolor med dålig respons. (författare: Nanne Näslund, barn musik och scoutkonsulent SALT) ROST Distriktets ROST (Roverscouter i Stockholm) har kontinuerligt möten med konsulenten och distriktet, där de själv väljer verksamheter i sin närmiljö som engagerar, exempelvis kommer delar av teamet att vara med i samband med Ungo8 i Kungsträdgården i sommar. Världens barn insamling I samband med scoutförbundets årsmöte, erbjöds medlemmarna för att ta hand om sin BODY, massage av konsulent Altner. Medlemmarna betalade en symbolisk summa anonymt. Scoutförbundet har därmed bidragit med drygt 700 kr till Världens Barn. Scoutledarutbildningar Konsulenten har arbetat med att stödja distriktets Röda tråden team som efter att fått ställa in 2 perioder av kurser i dagsläget försöker samla nya krafter för att locka medlemmarna till våra grundläggande kurser i scoutledarkunskap. Konsulenten har skickat all information till distriktets kårer angående Stockholmsregionens utbildningar under perioden. Helheten är också en naturlig del av detta arbete. Distriktet har under denna tid påbörjat funderingar/arbeten kring att i egen regi starta Klarälven utbildningar. Konsulenten har tillsammans med Södra KFUK-KFUMs scoutkår planerat en Patrull /Äventyrar hajk för distriktets medlemmar under maj månad (författare: Lotta Altner) Regionssekreterare och scoutkonsulent Anna Gemsjö (Västsvenska) har fått en ny kontakt har skapats med Mötesplats Dalaberg, ett område här i Uddevalla med många invandrare, och där behovet är stort att få komma ut i skog och mark. Uddevalla kommun har också varit ute på Sparrevikens lägergård och visat ett stort intresse för en allemansrätts promenad där vi skulle kunna erbjuda en kurs i vad allemansrätten innebär på ett lättsamt och tydligt sätt. Här kommer naturligtvis scouting in och information om vart man vänder sig om man vill veta mer. (författare: Anna Gemsjö, regionssekreterare) PS skog anordnades i slutet av april med ett 20 tal scouter som vandrade i skogarna kring Söderåsen. Regionens Röda Tråden team har deltagit i andra delen av ackrediteringsutbildningen för ledare tillsammans med SSF. Scoututskottet inventerar fortlöpande scoutkårernas deltagande i studiecirklar kring Ledarboken och Scouternas program. (författare: Lena Pålsson, regionsekretare) Sida 10 (23)

11 Nya KFUK-KFUM scout Under våren var konsulenten i sin roll som ansvarig för marknadsfrågor på två möten med ideella och kanslipersonal kring hur scoutförbundet vill bli uppfattade och vilken vår roll i scoutrörelsen ska vara, det s.k. mervärdet. Arbetet fortsätter under hösten. (författare: Jonna Isaksson, konsulent) 2.2 Utbildning och ledarskap a) att scoutförbundets ledarutbildningar håller en god kvalitet inom lyssnande och stödjande ledarskap och ger våra ledare god kunskap om KFUK-KFUM. b) Att samtliga arrangemangsledare för våra utbildningar går utbildning i krishantering. c) att minst 200 ledare ska tillgodogöra sig grundläggande scoutledarutbildning inklusive innehållet i George och William under perioden d) att samtliga ledare på centrala kurser och utbildningar får utbildning i krishantering. e) att det årligen genomförs en nätverksträff för utbildare inom KFUK-KFUM scoutförbund. f) att det i varje utbildningsteam ingår av Scouternas Ledarskapsakademi ackrediterade utbildare. Vi har inte haft några möten eller kurssteg sedan förra rapporteringstillfället så vi har ingenting att rapportera. Pga detta svarar jag inte i punktform eller utifrån verksamhetsplanen. (: Emma Samuelsson, Stockholms scoutdistrikt) Naturligtvis är målet för Djurhajksteamet alltid att kunna upprätthålla en så god kvalitet på våra utbildningar som möjligt, men utifrån den uppbyggnad som Djurhajkerna har där deltagarna i mångt och mycket formar sin egen färd är kvalitetssäkring en svår men viktig aspekt. Djurhajksteamet har under våren arbetat med kvalitetssäkring framför allt under den teamträff som genomfördes i februari, där tankar kring bland annat ackreditering för Scouternas Ledarskapsakademi samt en tydligare profil kring BodyMindSpirit diskuterades. Diskussioner har förts under våren kring att implementera lämpliga moduler från Scouternas utbildningsramverk i Djurhajkerna, men ännu har inga steg av mer praktisk art tagits i frågan. Djurhajksteamet ser dock att en ackreditering av ledare och kurser kan vara lämpligt såväl ur kvalitetssom marknadsföringssynpunkt, frågeställningen just nu handlar till största del om hur moduler kan införas i utbildningarna utan att Djurhajkernas koncept kring en sammanhängande färd rubbas i stor utsträckning. Utveckling av djurhajkerna: Till sommaren 2010 är en Warghajk och en Bäverhajk inplanerade, och i skrivande stund så har årets upplaga av Warghajken fått fem st. anmälda deltagare, så även Bäverhajken. Trots det mycket låga deltagarantalet har båda utbildningsteamen för avsikt att genomföra hajkerna; Warghajken har mycket låga fasta kostnader vilket möjliggör ett genomförande och Bäverhajken har i år höjt deltagaravgiften något Sida 11 (23)

12 jämfört med tidigare år. Att ställa in utbildningar kan leda till såväl dålig publicitet som en ännu svagare kännedom i förbundet kring Djurhajkerna som varumärke, och framför allt förloras chansen att ge de som faktiskt har anmält sig en bra upplevelse och en god utbildning i ledarskap. Djurhajksteamet ser dock ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring att skapa attraktiva utbildningar inför kommande år, där såväl kvalitetssäkring som marknadsföring kommer att vara viktiga stöttestenar. Deltagarantalet på samtliga hajker har varit svikande under flera år och information om vårt erbjudande når bevisligen inte målgruppen på ett bra sätt. Teamet ser också att marknadsföring och planering av utbildningar är två ganska åtskiljda saker och kräver olika typer av kompetenser, varför hjälp från scoutförbundet eller annan resurs med kunskaper kring just marknadsföring kan bli en framgångsfaktor inför kommande år. Planeringen inför både Warghajken och Bäverhajken är för övrigt i full gång. Warghajken genomförs juni kring Vedungsfjället i Norra Dalarna, ansvarig ledare för hajken är Richard Trum med stöd av Sara Stam-Pedersen och Per Larsson. Bäverhajken genomförs troligtvis i Svartälvssystemet i Värmland (tankar finns dock kring att eventuellt byta plats) under juli och ansvarig ledare är Magnus Friman med stöd av Gustaf Haag och Johan Magnusson. (författare: Richard Trum, djurhajksteamet) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 2.1 Program a) att kårerna använder programmaterialet som tydliggör KFUK-KFUMs scoutförbunds värdegrund och det mervärde som KFUK-KFUM tillför scouting. Kansliet har genomfört två möten med anledning av mervärdet och den långsiktiga planeringen. Vid mötet har man lagt grunden för det arbete som behöver göras kring mervärdet genom att diskutera igenom det som KFUK-KFUM scoutförbund har gjort som har varit framgångsrikt samt det som har präglat KM scouting genom åren. Kanslipersonal var också testgrupp på ett koncept kring KFUK.KFUM scout där viktiga synpunkter och reflektioner kom fram. 2.2 Utbildning och ledarskap a) att samtliga ledare på centrala kurser och utbildningar är utbildade i krishantering. b) att samtliga utbildare i scoutförbundets utbildningsteam är ackrediterade av Scouternas Ledarskapsakademi. Ingen rapport Sida 12 (23)

13 Scouting är med sin ideologiska grund en rörelse där verksamhet, program och personlig utveckling vävs ihop i äventyret. Arrangemang är viktiga mötesplatser där scouter i alla åldrar, ibland från alla förbund, från alla delar av Sverige och ibland till och med hela världen får möjlighet att träffas och umgås. Det brobyggande och det erfarenhetsutbyte som sker under den här typen av arrangemang är viktiga plattformar för den personliga utveckling som genomsyrar vår rörelse. Vision Våra medlemmar deltar i bra, genomtänkta och utvecklande arrangemang såväl inom som utom scoutförbundet. Förbundets arrangemang håller hög kvalitet vilket lockar deltagare över förbunds- och nationsgränserna. Scoutförbundet är också rikligt representerat på internationella arrangemang inom både KFUK-KFUM och scoutrörelsen. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 3.1 Arrangemang a) att KFUK-KFUMs scoutförbunds femtioårsfirande uppmärksammas. b) att uppmärksamma hundraårsfirandet i ett av scoutförbundets ursprungsorganisationer, KFUMs scoutförbund. c) att World Scout Jamboree 2011 i Sverige uppmärksammas såväl inom som utom scoutrörelsen. d) att minst 15% av den svenska kontingenten till World Scout Jamboree 2011 är scouter från KFUK- KFUMs scoutförbund. Styrelsen har planerat inför firandet av 50-årsjublieumet och kommer bjuda på tårta och hålla tal vid Scoutforum i Falkenberg i augusti Äventyrsläger Sparreviken Rekrytering och förberedelser för årets Äventyrsläger tillsammans med scouterna är i full gång och går av stapeln fredag den 11 juni. Förhoppningen är att lägret blir fullt med 32 barn ifrån alla samhällsklasser. Barn som får möjlighet att lära sig vad scouting, friluftsliv och läger innebär. Regionskonsulenten har tillsammans med ungdomarna varit på skolor i Lövgärdet, Bergsjön, Angered, Ljungskile och Uddevalla och pratat om Wildkids och Äventyrslägret samt om Sparrevikens sommarläger Wild Adventure som är på Sparrevikens ängar i sommar. (författare: Anna Gemsjö, regionssekreterare) Äventyrsläger Gotland Konsulenten är huvudansvarig för Äventyret på Gotland, där det lyssnande och stödjande ledarskapet är en stor del av hur vi planerar utföra lägret. (författare: Lotta Altner, konsulent) Sida 13 (23)

14 Kompisläger och Ura Kaipa Ett tiotal kårer från Lunds scoutdistrikt har årligen läger tillsammans. Lägret kallas "kompisläger" och är inte ett distriktsläger utan ett läger som ordnas av kårerna själva utan inblandning av distrikten. På lägret är den årliga Ura Kaipa. Tävlingen om Ura Kaipas yxa har pågått sedan 1930 och är en nattävling mellan patrullscoutavdelningar. Den går ut på att med list, våld och hårt arbete försöka hitta Ura Kaipas försvunna yxa. Vinnaren får ha yxan under följande år men vid nästa pingstläger försvinner den på ett märkligt sätt igen. Distriktsläger Sydskånska scoutdistriktet arrangerade ett helt fantastiskt läger på Kulturens Östarp, en bondgård från mitten av 1800-talet. Läs artikel i Ystad Allehanda och spana in bilderna programmet var otroligt intressant och deltagarna var i alla åldrar från "familjescouter" till Rover. Nytt för distriktet var att man delade upp ålderindelningen så att alla spårare från alla kårer bodde tillsammans och alla utmanare etc bodde tillsammans oberoende av vilken kåra man tillhörde. Ledarna bodde med andra ledare an sina vanliga kolleger. Distriktet mål med att blanda scouterna och ledarna var att man ville få scouterna att lära känna varandra över kårgränserna. Wild scouts Regionens Wild Scout materiallådan lånas ut till kårer som vill arrangera Wild Scouts tema på sina läger, möten, rekrytering eller hajker. C4-läger I Kristianstad har KFUK-KFUM och SSF tillsammans ansökt om att få vara med som förening på C4 lägret. Lägret anordnas av kommunen och är ett läger i början av sommarlovet där barn och ungdomar (tidigare år ca 700 deltagare) får prova på aktiviteter från föreningar i närområdet. Hitintills så har dessa föreningar enbart varit idrottsföreningar av olika slag men från och med i år är scouterna en av föreningarna som får möjlighet att visa upp sin verksamhet på lägret och visa barnen hur rolig scouting är. Lägret pågår under två veckor i början av sommaren under vardagar och alla deltagare får möjligheten att prova på en hel massa aktiviteter. Med andra ord kommer ca 700 barn att få prova scouting under ett par timmar. (författare: Lena Pålsson, regionssekreterare) Patrullriks 2011 Planering inför nästa års Patrullriks har kommit igång där jag både är med i Lägerkommittén som programchef och har min programkommitté som jag leder. Även egna ansvarsområden i lägret när det gäller programmet men även som scoutkonsulent i Salt Scoutledarforum 2010 Planering av ett scoutledarforum för EFS scouledare oktober i Sundsvall. En helg där vi kommer att ta upp viktiga frågor som vi tillsammans behöver fundera på inför framtiden. Vi tror även att det finns ett behov av att bara träffas och bli inspirerade av varandra, byta idéer, be för varandra, skratta och umgås med varandra. Eftersom det finns många förändringar på gång när det gäller Sida 14 (23)

15 organisation, tillhörighet, program mm. Så kommer frågor som var står vi som EFS Scout och Salt i de här frågorna? Idag är vi en del av KFUK-KFUM:s scoutförbund och många vet inte vad som förväntas av oss och vad förväntar vi av Scoutförbundet? Vad vill vi? Känns det bra? (författare: Nanne Näslund, barn musik och scoutkonsulent SALT) Långsiktig verksamhetsplan ( ) 3.1 Arrangemang a) att KFUK-KFUM-rörelsens nationella event genomförs med högt deltagarantal och god kvalitet på arrangemanget. b) att tjugo procent av de svenska deltagarna under Prag Event 2013 är scouter från KFUK-KFUMs scoutförbund. Ingen rapport Extern kommunikation, image och profilering handlar om hur omvärlden ser på oss och hur vi ser på oss själva. KFUK- KFUM scouterna står i knutpunkten mellan två av Sveriges största ungdomsrörelser vilket ger oss stora möjligheter men även en stor utmaning i kommunicera vilka vi är och vad vi står för. Vision Scoutförbundet har en tydlig profil där det internationella arbetet och andlig öppenhet fördjupar scoutmetoden. Våra ledare vet vad som händer i scoutförbundet och känner sig därför både engagerade och delaktiga. Scoutförbundets varumärke, förbundsmärke och namn kopplas instinktivt till vår verksamhet och vad vi står för. Kortsiktig verksamhetsplan ( ) 4.1 Profil a) att tydliggöra KFUK-KFUMs scoutförbunds image och profil. b) att Scouternas och KFUK-KFUMs kommunikationsarbete är förankrat hos scoutkårerna. c) att bredden av vårt internationella arbete är känt hos våra medlemmar. d) att scoutförbundet är känt som en miljö fri från alkohol och andra droger såväl inom som utom scoutförbundet. Arbetet med mervärdet har förberetts inför styrelsens utseende av en projektägare och kommunikationsutskott genom att göra undersökningar om vad som behöver göras samt att sammanställa den avlyssning av förbundets medlemmars önskemål kring mervärde och profilfråga som har pågått de senaste åren. Sida 15 (23)

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer