Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:"

Transkript

1 KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/2008

2 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Medlemsantalet är idag 155 kommuner. Det är en ökning med 12 kommuner sedan förra året. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat ni vill påverka. Föreningens mål är: Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med hjälp av IT Målet ska uppnås genom att: 1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer för informationsutbyte och dialog. Föreningen anlitar sedan januari 2007 Timing Scandinavia i Stockholm för genomförande av våra konferenser och utgivning av vår tidning KommITS som utkommer med 4 nummer per år. Föreningens kansli, ekonomi och administrationen av föreningens webbsida sköts av föreningens styrelse. Styrelsen har under året bestått av följande personer: Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun Lars Flintberg, sekr., Sandvikens kommun Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun Anette Knutsson, Strömstads kommun Åke Nygren, Leksands kommun Jörgen Sandström, Värmdö kommun Lennart Smith, Söderhamns kommun Yvette Heika Mukka, Järfälla kommun Inge Hansson, Karlstad kommun Styrelsearbetet Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under året för planering utöver konferenstillfällena. I samband med vårkonferensen i Strömstad, så hölls ett extra föreningsmöte för att fastställa föreningens nya stadgar. Styrelsen hade i samband med planeringsträffen i januari ett arbetsmöte med SKL. Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i följande arbetsgrupper. Sid 2 (16)

3 Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån tillsammans med Timing Scandinavia inför våra konferenser. Nytt från vårkonferensen är att det utses en konferensgeneral som har huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot vår partner Timing Scandinavia. Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen tillsammans med den reporter som skriver artiklarna till tidningen och att granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen distribueras till alla kommuner utöver medlemskommunerna. Under året har också gruppen arbetat med att vidareutveckla föreningens hemsida. Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför våra konferenser. Avtalsgrupp som har arbetat med avtalet med vår partner Timing Scandinavia. Konferenser Riksmötet 2007 hölls den 5-6 december på Arlanda Sky City. För 3:e gången hölls KommITS Riksmöte på Arlanda Sky City. Det var drygt 100 medlemmar som samlades den 5-6 december för att lyssna på intressanta föreläsare och träffa ett 30-tal leverantörer. Konferensens tema var denna gång UMAMI framtidens smaker. Utgångspunkten var dom 5 smakerna som vi har och uifrån detta tema så samlade konferensen olika föreläsare. Bland dessa fanns t ex Els-Marie Malmek - Hur ser Grön & Hållbar IT ut? Fredrik Nilströmmer, Ulricehamns kommun Pilotutvärdering av Provement Jan Linnerhed, Gotlands kommun Asset management Kristina Björn, Falkenbergs kommun 1 till 1-projektet Vårkonferensen 2008 hölls den 8-9 maj på Quality Spa & Resort i Strömstad Temat för konferensen var Långsiktigt hållbar IT. Årets vårkonferens var enligt mitt (Anette Knutsson) tycke en av de allra bästa konferenser i KommITS historia. Detta säger jag inte bara för att jag var konferensgeneral som det så vackert heter utan hela upplägget från innehåll, talare, aktiviteter, hotell och deltagare var något utöver det vanliga. Även vädrets makter var med oss under hela KommITS-veckan, Strömstad fick verkligen chans att visa upp sig från sin vackraste och bästa sida. Jag måste säga som Tina Thörner sa i sitt inledningsanförande Detta är världens bästa KommITS konferens. Aktiviteterna började redan tisdag kväll då ATEA sponsrade en båttur runtomkring i Strömstads vackra arkipelag och där deltagarna bjöds på färska Strömstadsräkor. Stämningen var mycket hög och nätverkandet kom igång redan från början. Det är ju utbytet mellan Sid 3 (16)

4 kommunerna som är konferensernas styrka och måtto, KommITS ska vara den naturliga mötesplatsen för kommunala IT-frågor. Det var deltagarrekord, ca 340 personer deltog på konferensen, varav ca 230 medlemmar och 27 utställande företag. Nyhet för denna konferens var att vi satsat på parallella föreläsningar varvat med gemensamma Key Notes. Deltagarna kunde välja mellan tre olika spår, Strategi Verksamhet Teknik. Ett axplock ur de parallella seminarierna var ex. ITIL/SLA i verkligheten, Digital Hälsokontroll, Inloggning med smartcard, Backup som tjänst, Anna projektet, Grön IT, Open Source/Linux m fl. Keynote dag ett var Tina Thörner, en frisk fläkt från Värmland, mest känd som kartläsare inom internationell rallysport, flerfaldig världsmästare och trea i det fruktade Dakar-rallyt. Med hjälp av bilder, filmer, teckningar och musik presenterade hon livfullt hur hennes erfarenheter från motorsporten kan överföras på utmaningar som finns i yrkeslivet. Keynote dag två var Per Furberg, jurist som arbetar med IT-rättsliga frågor. Han är specialiserad på frågor om elektroniska lösningar och på ett inspirerande sätt pratade han om e-legitimationer, elektroniska underskrifter, elektronisk dokumenthantering, elektroniska betalningar och webbtjänster för såväl 24-timmarsmyndigheten som e-handel. Som vid tidigare konferenser deltog representanter från SKL som informerade oss om vad som är aktuellt på deras agenda framöver. Vi hade fem internationella gäster från våra vänföreningar runt om i världen. Mest långväga gästen var Mike Manson från Nya Zeeland som kom till Strömstad med fru och dotter. Övriga internationella gäster kom från USA, Holland och Storbritannien. En representant från varje land presenterade vad som händer på deras hemmaplan just nu. Vi kan konstatera att det inte skiljer sig mycket åt länder och världsdelar emellan vad gäller IT. Vi har mycket att lära och delge varandra framöver och det har vi för avsikt att göra i samarbetet runt LOLA. Konferensen avslutades på torsdag eftermiddag med en Talkshow med ämnet Långsiktigt hållbar IT. Här pratades det om nutid och framtid från fem olika perspektiv, Regeringens Kommuners Turism o Landsbyggds Branschens Rekryterings och utbildnings Miljö. På fredag förmiddag arrangerades KommITS golftour för första gången. Inte så många deltagare hade möjlighet att delta med roligt hade vi. Staffan Almhede från Munkedals kommun stod som ärofylld segrare. Som konferensgeneral för denna konferens vill jag passa på att tacka ALLA som deltog och jag ser fram emot att träffa er på kommande KommITS-konferenser framöver. // Anette Knutsson Leverantörs- aktiviteter Vi har under verksamhetsåret träffat ett 20 tal leverantörer, mest i samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål. Vi har även haft ett par fördjupande möten med Apple, främst för att förkovra oss mer i vad deras En-till-En satsningar i skolan innebär och hur det kommer att påverka våra IT-avdelningar i kommunerna. Vi har även diskuterat upphandling med dem och vad som gör att de väljer att stå utanför de centrala Sid 4 (16)

5 upphandlingar som t.ex Verva genomför. Det vi kan ta med oss från dessa möten är att Apple har fått en mer klar bild över hur en kommun arbetar och vad vi har för regler och kultur. Träffar med SKL Förutom SKL s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. Vi har även haft ett möte med deras nya IT-chef, Britt-Marie Boman där vi presenterade KommITS och vad föreningens arbete går ut på. Internationellt utbyte KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det de här: SOCITM England (Society of Information Technology Management ) GMIS USA (Government Management Information Sciences VIAG Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an Automatisering in nederlande Gemeenten ALGIM New Zeeland (Association of Local Government Information Management Inc V-ICT-OR Belgien (The Flemish ICT Organisation) LOLA Linked Organisations of Local Authorities Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade. Utbyte med SOCITM oktober 2007 Representanter för KommITS styrelse tillsammans med årets stipendiat deltog i SOCITIM:s konferens den oktober som denna gång hölls i Belfast. Vår stipendiats reseberättelse finns som bilaga till verksamhetsberättelsen. Utbyte med VIAG 4-6 november 2007 Årets konferens i Holland var förlagd i en liten ort i de östra delarna av Holland i närheten av Arnheim. Konferensen var i 3 dagar, 4-6/ men började redan på lördagen för de utländska besökarna. Traditionen som finns i VIAG är att styrelsen tillsammans med de utländska gästerna har en aktivitet tillsammans. Viags konferens inleds på söndagskvällen med ett nätverksmöte. Holländarna har parallella seminarier, teknik, strategi och verksamhet blandat lite hur som helst. Då vi fick följa var tolkarna var så vet vi inte vilket spår vi fick men troligen var det lite blandat. GIS och adressättning var temat vi kunde följa genomgående. Problematik att få med sig verksamheten i IT-utvecklingen och erfarenhet hur man i en kommun hade jobbat i en mindre projektgrupp där både teknik och verksamhet tillsammans nått lyckat resultat var ett tema som visades upp annorlunda. Kommunen Zoetermeer visade upp deras projekt gällande hur man skapat sin kommun i Second Life. Tyvärr så vågade man inte köra live och visa upp, utan man visade stillbilder tagna i Second life. Från kommunens håll sa man att hypen är förbi och man nu verkligen skulle satsa på detta verktyg. Man pratade om hur man tänkte sig att lägga ut delar av Sid 5 (16)

6 stadsplaneringen där och även ge undervisning live. I första skeendet hade man satsa för att få igång ett kommunhus. Företaget CP-ICT presenterade en hel teknisk arkitektur för integrerade tjänster som de holländska myndigheterna kunde anamma. Upplägget visade ett helhetstänk gällande Behov- Processer- e-formulär och system. Detta tänk hade man försökt att få den Holländska staten att ta. Tekniken byggde på att hämta information i från befintliga system och sedan koppla ihop det med digitala dossiéer, e-tjänster och naturligtvis med ett centralt administrerat e-id. De som representerade KommITs var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Åke Nygren Leksands kommun. LOLAs internationella årsmöte, ALGIM-konferens på Nya Zeeland november års internationella LOLA-möte arrangerades av ALGIM, vår vänförening i Nya Zeeland. ALGIM valde att kalla konferensen The president meeting. Jag (Anette Knutsson) var ordförande i KommITS vid den tidpunkten och fick därmed förtroendet att delta i konferensen som gick av stapeln den november ALGIMs konferens hölls i Taupo, en mycket vacker liten stad i mitten av nordön intill Nya Zeelands största sjö, Tauposjön, och mitt i landets vulkanbälte. Jag reste tillsammans med våra holländska vänner från vår vänförening VIAG och vi anlände Taupo tidigt lördag morgon efter många timmar i luften. Det var drygt trehundra deltagare på konferensen, både medlemmar och utställare. Själva konferensen påminde mycket om KommITS-konferenserna, det var både gemensamma Key Notes-talare och parallella seminarier. Under konferensens första dag fick en representant från varje lands vänförening hålla ett föredrag på ca 20 minuter. Föredraget skulle innehålla information om struktur och offentlig verksamhet i respektive land, aktuella IT-frågor m m. Det var både nervöst och roligt att stå där och prata engelska inför ett hundratal åhörare och ännu roligare var det efteråt när folk kom och ville fråga mer om det jag berättat. Exempelvis berättade jag om bredbandssatsningen i Sverige under åren I Nya Zeeland är bredbandsfrågan en mycket het fråga just nu. Det var representanter från både regering och stat där och pratade i ämnet. Andra ämnen som var på agendan var Grön IT, E-tjänster, Open Source, olika teknikseminarier, processhantering inom IT, IT-chefens roll i framtiden, IT-Q enkät Nya Zeeland (Torben Svane från Sverige var där och höll ett anförande om resultatet av årets enkätundersökning i NZ) m m. Under konferensen var det inplanerat tre separata LOLA-möten. Vi diskuterade bl a vad vi vill ha ut av LOLA-samarbetet around the world och vad vi konkret ska arbeta för. Det bestämdes att vi ska fokusera på följande saker inom de två närmsta åren: Samarbete, omvärldbevakning - projekt Varje land ska presentera/beskriva intressanta projekt Varje land ska presentera tre Best Practice case varje år, vi ska använda SOCITMs mall för white papers. Bestämma/skapa en mötesplats att delge varandra information V-ICT-OR ansvarar för att skapa och underhålla en hemsida för LOLA. Professionalism/kunskap/utbildning Arbeta för att skapa en högskoleutbildning som är designad för IT-ledare/utvecklare i offentlig sektor. LOLA certified qualifications IT Leadership role (organisational Sid 6 (16)

7 change manager). Kontakt ska tas med Amsterdams Universitet. Torben Svane, högskolan Halmstad ska hjälpa oss att skissa på innehållet i en ev. kurs. Granska vilka EU-bidrag som går att söka Nästa avstämnings- och planeringsmöte då samtliga LOLA-länder träffas igen är på V-ICT-ORs konferens i Belgien i slutet av maj Sammanfattningsvis så var det en mycket trevlig och informativ vistelse i ett varmt, soligt och vänligt Nya Zeeland. //Anette Knutsson Utbyte med V-ICT-OR 2008 V-ICT-ORs årliga internationella konferens gick av stapeln i Affigem som är en liten ort mellan Bryssel och Gent. Denna ort är även känd för sitt öl med samma namn. Belgarna har ett mycket ambitiöst och gediget program för det internationella arbetet. De som representerade Kommits den här gången i Belgien var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Anette Knutsson från Strömstad kommun. När vi väl anlände på måndag eftermiddag till Affigem, började det första mötet som var ett avstämnings och planeringsmöte inför onsdagen Internationella konferensdag, där vi gick igenom respektive föreningars presentationer och uppdrag. Närvarande systerföreningar var, Kommits (S), V-ICT-OR (B), SOCITM (GB), GMIS (USA) Algim (NZ) och MISA (CAN). Tisdag förmiddag var det ett LOLA-möte som bl.a diskuterade läget i ett samverkansprojekt gällande en undersökning om IT-kompetensprofiler inom offentlig förvaltning med fokus på nuläge och framtida behov. Idén till detta projekt kom upp på det tidigare LOLA-mötet i Nya Zeeland. Inom föreningarna visade det sig att man hade olika uppfattningar hur detta projekt skulle genomföras och vad projektet skulle leverera, dessutom hade både Belgien och England redan gjort eller var mitt upp i ett liknande projekt. Underlaget gällande finansieringen av projektet var heller inte utrett, så mycket av diskussionen gällde just finansiering och redan gjorda aktiviteter. Ärendet skulle tas upp vid nästa LOLA-möte i september. Tills dess fick Holland på sig att ta fram mer underlag för hur LOLA och vilka föreningar som vill gå med i projektet och ta en aktiv roll samt ser över finansieringen och möjlighet till extern finansiering. Onsdagen var det den internationella konferensen där samtliga systerföreningar presenterade vad som hände i respektive land och vad som var hetast inom offentlig IT. Från belgiskt håll gästades denna konferens av deras IT-minister, deras motsvarighet till SKL, en Nationell EU-samordnare samt alla belgare som är involverade i V-ICT-ORs arbete, totalt ett 50-tal personer. En reflektion man fick denna dag är att vi ligger hyfsat bra till i Sverige och att vi har liknande problematik runt om i världen. Ett stort steg som man tagit Belgien är att man tagit fram ett nationellt e-id. Vad man mer kan se är att via EU-finansierade projekt kan myndigheter jobba mer ihop och vinna både tid och pengar istället för att sitta och uppfinna samma hjul runt om i Europa. LOLA-nätverket skulle kunna vara ett sådant nätverk där man lätt kan finna samarbetspartners. Detta ämne diskuterandes det om en hel del, under konferensen. Sid 7 (16)

8 Torsdagens nationella konferens hade ett liknande upplägg som våra Kommits-konferenser med parallella spår. En skillnad i spåren var att ett av spåren var på engelska. Ämnena som togs upp i det engelska spåret var av strategisk och managementkaraktär. Utmaningen V- ICT-OR har bland sina medlemmar är att medlemmarna som kommer till konferensen är mest intresserade i teknikfrågor. Man har svårt att få IT-Chefer/strateger att förstå att tekniken ur ett strategiskt tänk är underordnad verksamheten och att de som jobbar med IT måste lära sig att se infrastruktur och teknik mer ur ett verksamhetsperspektiv. Christian Bonfré, Anette Knutsson Utbyte med GMIS - USA Internationella konferens juni 2008 KommITs amerikanska systerorganisation GMIS (Government Management Information Sciences) hade bjudit in KommITs styrelse till att delta vid sin årliga konferens som hölls 22-26/6 på USA s östkust i Atlantic City, New Jersey. Som nyligen invald ledamot i KommITs styrelse var detta ett fantastiskt tillfälle att närmare få lära känna övriga styrelsemedlemmar och samtidigt göra mitt första besök i USA. På måndagen började konferensen med en mycket inspirerande inledning om Web 2.0 av David Pogue, journalist på New York Times. David Pogue driver också en av NY Times populäraste bloggar Pogue s Post där han med en personlig vinkling skriver om ny teknik. Klart läsvärt! Under konferensdagarna fanns flera olika breakout sessions att välja på och vi försökte sprida oss för att få ut mesta möjliga. Föredragen hade inriktning på samverkan för att vinna, säkerhet hot och hur vi skall hantera dessa, grönare IT, mobilitet, GIS, elektronisk arkivering m.m. Enligt min uppfattning så är ämnesområdena i USA i stort sett desamma som här hemma. Några riktiga kioskvältare hörde vi inte vilket kan tolkas som att vi här i Sverige ligger väl framme inom de områden där vi har vår verksamhet. Personligen gjorde jag några noteringar under de breakouts jag lyssnade på: SMS-användande är inte särskilt utbrett i USA Nästa generations medborgare The Digital Citizen kommer att ställa helt andra krav på tillgänglighet (mobilitet) Ökad efterfrågan på möjlighet att prenumerera på webbsändningar PodCasts Säkerhetsfrågor allt viktigare i och med nyttjande av att e-tjänster Processkartläggning viktig innan IT-investeringar genomförs Ett stort tack till Doug Taylor för inbjudan till konferensen och ett särskilt tack till Bernadette Kucharczuk som fungerat som konferensgeneral och som planerat och höll ihop hela arrangemanget. /Lennart Smith, ledamot i KommITs styrelse och IT-strateg i Söderhamns kommun Lola-aktiviteter LOLA (Linked Organizations Local Authorities) är ett intressenätverk mellan KommITs och dess systerföreningar i Belgien, Storbritannien, Nederländerna, USA, Kanada och Nya Zeeland. Vi har nu gått från att tidigare ha varit ett nätverk där erfarenhetsutbyte har gjorts i Sid 8 (16)

9 samband med de internationella konferenserna mot att bli en organisation, ett aktivt nätverk, där vi i framtiden skall kunna nyttja varandras medlemmars kunskap och erfarenheter samt att lätt nå kommuner runt om i världen i olika sammanhang. För att mer konkretisera detta skapades förra året LOLA-Europe. Inom denna del av Lola har Storbritannien ordförandeskapet och kommer att fortsätta med det ytterligare ett år. Under verksamhetsåret har det varit 3 möten, ett i Amsterdam, ett i anslutning till V-ICT-ORs IT-konferens i Belgien och senare ett i Bryssel. Det primära jobbet som gjordes under våren har var att samla material som kan vara av intresse för medlemmar på Denna web-site kommer att kontinuerligt utvecklas. Ett annat projekt som har startats upp genom Lola-samarbetet är en kartläggning över hur det framtida utbildningsbehovet kan se ut gällande IT-kunskap inom offentlig verksamhet. För detta 2-åriga projekt har Belgien och Nederländerna visat ett gemensamt intresse och kommer att själva gå vidare. Resultatet från projektet kommer att delges övriga Lola-medlemmar när det avslutas. Dell har också visat ett intresse av att samarbete med Lola-Europe gällande ett generellt prisavtal utan något formellt åtaganden. Former runt samarbete gällande att söka EUmedel och partnersök har diskuterats och här, är vi övertygade om att kommer i framtiden att spela en viktig roll. För styrelsen oktober 2008 Lars Flintberg Sekreterare Sid 9 (16)

10 Bilaga 1. Aktuell medlemsförteckning Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borås kommun Botkyrka kommun Burlövs kommun Båstads kommun Danderyds kommun Degerfors kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Finspångs kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grästorp kommun Götene kommun Halmstads kommun Haninge kommun Heby kommun Hedemora kommun Herrljunga kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Härryda kommun Höganäs kommun Höörs kommun Järfälla kommun Kalix kommun Kalmar kommun Karlshamn kommun Karlskoga kommun Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kinda kommun Knivsta kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Laholms kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidköpings kommun Ljusdals kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Malungs kommun Marks kommun Mora kommun Motala kommun Munkedals kommun Mölndals kommun Nacka kommun Nora kommun Nordanstigs kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Ockelbo kommun Olofström kommun Orust kommun Ovanåkers kommun Oxelösund kommun Partille kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Sala kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skellefteå kommun Skurups kommun Skövde kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Sotenäs kommun

11 Stenungsunds kommun Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Sundbybergs Stad Sundsvalls kommun Svalövs kommun Svenljunga kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trollhättans kommun Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vimmerby kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Växjö kommun Ystads kommun Ånge kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östhammars kommun Sid 11 (16)

12 Bilaga 2. Kommits Resa till Irland Belfast till SOCITM Lördag 13 oktober till onsdag den 17 oktober 2007 Ja då var det då dags, så spännande. Hur det började? Jag vann en resa när jag var på Kommits i Luleå i våras. Den sista timmen drogs en av de inlämnade utvärderingslapparna som fyllts i efter konferensen. Tro det eller ej, jag vann. Precis innan hade jag sagt till Sonja, Carina och Ingela, att, ja, jag åker inte om jag vinner (sånt som man säger) ni vet, lite avundsjuk för att man aldrig vinner en sådan resa. Ni vet, man tror ju aldrig att man vinner. hihihihi. Förberedelser Ja tiden går fort, som ni vet alla Helt plötsligt var det efter sommaren då jag insåg att jag skulle åka till Belfast SOCITM med galamiddag, ojojoj. Jag måste ha något snyggt att ta på mig. Jag ringde dottern Jessica och sa att vi måste shoppa, precis som det var något nödvändigt ont. Äntligen har jag en ursäkt för att handla. Klart tar man dottern med sig, hon tycker alltid att man är snyggast i hela världen. Vi gick på Bredenberg i Kista, där hade jag sett en super snygg klänning. Vi kom till Bredenberg, där hängde min klänning, så snygg men ack så ful på mig. Hmm.., vi började leta i affären, oj en supersnygg sammets kjol, ni vet en sådär supersnygg 900 kronors sak, ja ja det får kosta en gång. Aha en topp, så snyyyyyyyygg. Bara så snygg med guld och silver färgade paljetter, stavar, stenar. - Pröva, sa Jessica. - Nja, sa jag, kolla priset 2400 kronor. - ja och, sa Jessica. Jag travade in i provhytten tog av mig allt utom behån, drog toppen överhuvudet. Då började det blinka, sirenerna skrek, oj oj vad händer, av med toppen, börjar svettas, någon larmknapp hade ramlat av toppen, typiskt mig. Till slut bestämde jag mig efter påtryckning av dottern som sa att jag var snyggast i världen, ja vad gör man inte för sina barn (det var vad jag sa till hennes far). Nu hade jag en galaväska, guldfärgad så klart, guld och silver randiga strumpbyxor, guldskor, schal och ett fantastiskt snyggt armband av min mor.. ( det är en annan historia, men min far fick nästan hjärtattack) till galamiddagen. Väskan är packad det är fredag kväll, mitt barn har förklarat för mig; kliv av på flygplatsen i England, gå direkt till terminalen där flyget till Irland och Belfast väntar, irra inte bort dig, titta inte i affärer, det är långt till de olika terminaler, det är en jätte stor flygplats. Min man han sa prata inte med någon, håll i väskan, ring direkt när du har landat, gå bara till terminalen och gaten för flyget till Belfast, dessutom har mitt kära barn larmat kamrater i England att mor är på väg, om jag mot förmodan skulle irra bort mig. Mina vänner kan inte sova, förbannar mig för att jag skall lämna Sverige. Jag förstår ingenting, tror de att jag inte klarar mig själv? Äntligen avresa lördag den 13 oktober Min man kör mig till flygplatsen kl.0630, planet går Ja, han får köra mig i tid för säkerhets skull, han tror alltid någonting skall hända när jag skall iväg, konstigt. Jag sitter på planet. På flygplatsen Heathrow skall möta Anette (Kommits ordförande) och Torbjörn (Kommits vice ordförande), jättespännande. Åh nej! Jag glömde sjösjukepillret. Oj oj får se om jag klarar mig.

13 Heathrow Efter 2 timmar landar vi på flygplatsen. Jag kliver av med min dotters varnande ord i huvudet; titta inte åt sidorna utan gå rakt fram, kolla var du ska och följ skyltningen. Jag går eller åker på ett rullband. Smart idé, för den trötte, men jag går på rullbandet, eftersom jag skall till TERMINAL 1 och har fortfarande min dotters ord i huvudet. Det är långt mellan terminalerna. Skönt nu ringer Anette. Hon frågar, var är du? Jag är på väg. Ta bussen, säger Anette, det är långt att gå. Aha, en till som är orolig, tänker jag. Vi syns, säger jag och klickar av telefonen. Jaha, det är bara att följa skyltningen. Jag söker en skylt med en buss, nej jag ser underground, den skylten följer jag. Det är nog tåg under jorden, som i Sverige tunnelbana, tänker jag. Jag går och går, går och går. Efter 30 minuter, ingen buss, inget tåg, men helt plötsligt står jag på terminal l. Men hur gick detta till? Strunt det samma, jag är framme, vilket är skönt. Var går jag nu? Kollar in skyltningen till Irland, en trappa upp. Jag går en trappa upp och ser ingen skylt som säger att detta är vänthallen för resande till Irland. Jag springer ner, springer upp, klockan går. Folk ser lite oroligt på mig. Då ser jag en informationsdisk. Jag frågar vart jag skall gå. En trappa upp, där går du till gate nr 5. Går upp en trappa, ser gate nr, ställer mig i kö för gaten till Belfast, skönt. När jag kommer in i väntsalen, sitter Anette och Torbjörn där. Jag känner mig så lycklig, att jag har kommit så här långt. Jag kramar om Anette och Torbjörn. Anette frågar mig vart jag tog vägen och jag berättade att jag gått och gått. Anette och Torbjörn hade åkt buss. Typiskt tänkte jag, jag såg inga bussar, inte ens på vykort. Men nu var vi samlade. Jag berättade till Anette och Torbjörn om min familj och mina kompisars rädsla när jag skulle åka. Torbjörn tittade lite ledsamt på mig, han funderade nog varför de var så oroliga. Nu var det dags att kliva på planet till Irland och Belfast, jättespännande. Nu skulle vi genom säkerhetsvakterna. Av med skorna, typiskt att jag skulle ha stövlar. En av vakterna pekade och frågade på engelska om jag hade något som var i tub eller flaska, för om jag hade det så skulle det ner i en plast påse. Det var bara det att jag inte hörde vad hon sa. Jag sa, please I dont hear you. Vakten sa det en gång till och jag hörde fortfarande inte vad hon sa. Paniken spred sig i kroppen, men vad säger hon? Jag pekade på mina hörapparater och sa en gång till på Engelska, jag hör inte. Skönt, vakten förstod och pekade på en skylt som fanns så där 2 dm från synfältet. Jag kunde inte säga att jag inte såg. Jag plockade upp min läppglans, så där 4 st, la dom i en liten påse, ja nu fick jag gå. Äntligen sitter jag på planet till Belfast. Det är så spännande och så roligt. Framme, äntligen framme i Belfast George Best flygplats, ja flygplatsen är uppkallad efter honom. Han var en stor fotbollsspelare. Känner efter om jag är sjösjuk, nej jag klarade mig. Vi väntar på väskorna, tänk om väskorna är borta, mina galakläder! Svetten börjar lacka. Här kommer dom, skönt. Vi tar en taxi, jättesöt rund sak. Det är vänstertrafik, det känns konstigt. Oj, vad varmt det är, +18 grader. Vi är väldigt varmt klädda, Anette i varmjacka, Torbjörn i en ulljacka och jag har läderstövlar och vinter skinnrock. Vi skall till Hilton hotell, det känns så spännande och så roligt lyxigt. Ni minns att jag vann resan. Känner mig som en prinsessa. Vi är framme på hotellet, jag har fått rum på våning 8, utsikt mot Court house, vilken byggnad. Där var det full aktivitet, trodde det var ett fängelse, höga gallerstaket med taggtråd. Sen lärde jag mig att det var en domstolsbyggnad. Vi pratade om att vi ville äta. Vi träffas i foajén, så går vi och tar en öl. sa Torbjörn Jag vill ha mat och en öl sa Anette. Jag vill ha mat och en loka. Sid 13 (16)

14 Uppe på rummet slet jag av mig läderstövlarna, på med lågskorna. Tittade på listan med aktiviteter, jepp det blir fullt ös medvetslös. Göra stan (Belfast) Vi gick mot centrum för att leta upp ett matställe. Vi kom till en marknad, ungefär som östemalmshallarna. Där provsmakade vi på korvar, roliga korvar, starka korvar, roliga ostar, starka ostar. Vi gick runt och tittade men nu började vi bli riktigt hungriga, vi hittade ett matställe alldeles bredvid marknaden, beställde hamburger tallrik, inte Mc Donalds. Oj vilken hamburger tallrik, jag beställde en Water with bubbels. Jag har inte pratat engelska på år. Tungan blir tjock och otymplig och känns som tio nummer för stor. Sprinkel Waters, sa Torbjörn lätt som en plätt. Herre gud, hur skall nu detta gå, hör dåligt med en tunga som är för stor. Vi hade jätteroligt, skrattade och jag berättade hur roligt jag tyckte det var med resan. Anette och Torbjörn behandlade mig som en prinsessa. Vi vandrade vidare, tittade lite på byggnaderna och små kyrkor som låg insprängda mellan husen. Fönstren var igenmurade, kändes konstigt. Kyrkorna hade höga staket med rakblads stängsel. Vi såg en byggnad med bevakningskameror och huset som jag trodde var ett fängelse som sen visade sig vara en domstolsbyggnad, det var mycket mer bevakat än i Sverige känns lite speciellt. Nu var vi framme vid en pub, som låg mittemot Europa Hotell. Nya öl, nytt bubbel vatten. En dag har jag lärt mig vad det heter, nu får det heta water with bubbels och water without bubbels.vi pratade, pratade, pratade. Det kändes som vi alltid känt varandra. Oj klockan var mycket, vi måste tillbaka till hotellet där nya aktiviteter väntade. På hotellet lördag kväll den 13 oktober Åter på hotellrummet, då ser jag ett papper instucket genom springan på golvet. Där står alla aktiviteter för vår vistelse i Belfast, jaha vad blir det ikväll tänker jag. Vi skall träffas för en drink hos Rose Crozier SOCITM president svit Sen läser jag vidare, klädkod, Dress formel. Ojoj vad betyder det? Jag ringer dottern i Sverige; vad betyder klädkod dress formel? Tur att hon finns så man inte gör bort sig totalt. Byter om till byxa, linne och kavaj och känner mig tillräckligt fin. Träffar Anette och Torbjörn i Torbjörns rum, där vi laddar med en öl och bubbel vatten. Vi åker upp till svit 1015, där vi träffar SOCITM. Så fantastiskt, alla hälsar så hjärtligt. Om jag inte har sagt det förut, så känner jag mig som en prinsessa, helt otroligt. Jag blir presenterad för hela kommiten. Jag förklarar att jag har hörapparater (det var min skräck) och att jag inte pratat engelska på år. Glada trevliga människor, detta bådar gott. Efter drinken bar det iväg på middag, tre rätters middag, god mat. tänk att kycklingen smakade precis som hemma i Sverige. Söndag den 14 oktober Kl 0915, då var det dags för samling vid receptionen på hotellet, igen klädkod (dress casual) fritids klädsel. Nu bar det av på en busstur genom Irlands norra kust, jag säger bara fantastiskt, små byar med bara vita hus, vilken fantastisk natur, jag kan nog skriva en berättelse om bara naturen, grönt så långt ögat kunde se, små buskar, mycket lite träd. Första stoppet, ni vet naturbehoven som måste göras, va i en liten fiskeby Carnlough. Londonderry Arms hotell ägdes en gång av Sir Winston Churchill nu var vi framme vid Världs berömda Giants causeway, nu skulle vi äta sen ska vi på en guidad tur till av den gamla Bushmill s destillerings fabrik, se arbetsprocesser för tillverkning av Whiskey. Alla visste vad Bushmill vad, inte jag ja ja, nu vet jag. Vi fick smaka av den ädla drycken, som vanligt blev det vatten för mig, jag luktade, inte ens det var gott. Sid 14 (16)

15 Åter till hotellet kl Konferensen öppnar klädkod (dress smart casual) Meeting the Challenges of CSR07- Share, Save, Service. Konferensen är på Belfast Waterfront Conferences Centre. Det var en fantastisk byggnad, nybyggd, det var som att kliva in på vilken kommits konferens som helst, skillnaden var att alla pratade engelska. Vi skrev in oss och fick en väska med innehåll och ett jätteparaply hur i fridens liljor skall jag få detta hem sa jag till Torbjörn inget problem sa Torbjörn, det är bara att sända det med övrigt bagage. Ja ja tänkte ja i mitt stilla sinne, jag och 200 till som skickarparaplyet med bagaget. Undra vad alla människor skall tänka när dom kommer rullande på bandet. Ja det får bli en senare fråga. Förste talare är konferensens huvudtalare, eller den talare som lägger tonen på konferensen Richard Gerver. Han tog oss på en inspirerad tur om tanke om dom unga kan med ett annat perspektiv se ledarskapet från en annan synvinkel än de gamla parhästarna som ser ledarskapet mer traditionellt. Mycket inspirerande och flygande start på konferensen, väldigt intressant föreläsning. Allt på engelska, här får man skruva upp hörapparaterna, ingen hörslinga, konstigt på en så nytt konferens center, I Sverige är det slinga på alla nybyggda konferens anläggningar. Ja det är nog meningen att man skall anstränga sig och lyssna ordentligt för att höra allt Raskt vidare nu ska vi till Europa Hotell, en buss väntar och tar oss dit. Helt fantastiskt. 3 rätters middag, kyckling som huvudrätt, känns som hemma, efter maten är det t dans till lokalt Irländsk band, träffar många sköna människor, vi pratar om IT inom det sociala området för handikappade och äldre människor vi dansar tillsammans Åter på hotellet somnar som en stock, drömmer på engelska får översätta på morgonen. Måndag 15 oktober Vaknar 0600, just ja ingen hund som skall ut, jag får ligga och dra mig, trodde jag, telefonen ringen från alla nära oh kära, skönt att dom tänker på en. lever du? hur är det? förstår du alla? längtar du hem? Upp, duschar, klädkod, läser i papperen samma som igår, dress smart casual. Var är alla kläder som jag har packat ner eller tänkt packat ner, det insåg jag snabbt att ingenting var med av det jag tänkt packa ner, hur kan det bli så efter så många dagars planering av kläder. Ja då får det bli kavaj, byxa och topp, det putar ut lite överallt, undra om kavajen krymt.. Frukost, hotell frukost, mycket mat, jag kan sitta här hela förmiddan. Det var mysigt med trevliga människor och väldig fin utsikt. Men Torbjörn och Anette manade på en, vi kan inte sitta här konferensen börjar. Konferensen börjar kl kläd kod (dress smart casual or suit) Huvudtalare David Taylor, Förste talare är konferensens huvudtalare, eller den talare som lägger tonen på konferensen Richard Gerver. Han tog oss på en inspirerad tur om tanke om dom unga an med ett annat perspektiv se ledarskapet från en annan synvinkel än de gamla parhästarna som ser ledarskapet mer traditionellt. Väldigt intressant Andra utmärkta talare. David Taylor, han är författare till den mest, säljande boken om det nakna ledarskapet och har arbetat med höga ledare inom ledande stora företag.. David har tillämpat sitt kunnande och Sid 15 (16)

16 tänkande för ledarskap inom IT området med stora framgångar. Det är dags att dra en linje över det gamla ledarskaps tänkande när IT behandlade den stackars okunniga partners inom organisationen och istället ta till oss det nya tänkande, att vi är till för verksamheten och inte verksamheten för oss. Bill Dixon, specialiserad på kommunikation mellan människor. Hur kan organisationen spåra bra ledare inom organisationen. Bill tror att om en organisation skall lyckas måste dom utveckla och utbilda ledar talanger och betala bra lön. Tre attribut för en bra ledar förmåga, talang, önskan och optimist. Flertalet av talarna pratade om framtidens ledare. Förut var det IT, tekniken som bestämde vägen. Idag är det verksamheterna som måste utvecklas med hjälp av IT och tekniska hjälpmedel. Talarna pratade om hur vi skall ta till vara på de unga talangerna. Parallella sessioner Grön IT. Viktigt tänk, i dagens globalatänk om uppvärmningen av vår jord. Död åt PowerPoint Hur en presentation kan få den mest inspirerande person att bli oinspirerad genom en massa information genom PowerPoint presentationer. Detta seminarium var väldig bra. Vi får inte låta tekniken ta död åt det personliga inspirerade talarna som kan dela med sig av sina kunskaper och idéer. Shared services: Ta del av de olika och stora utbudet av webbtjänster. //Yvette Heikka Mukka Sid 16 (16)

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer: KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Medlemsantalet är idag 143 kommuner. Det är en minskning med 3 kommuner sedan

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Utveckla lokala paraplyer Kartläggning och inspiration

Utveckla lokala paraplyer Kartläggning och inspiration Utveckla lokala paraplyer Kartläggning och inspiration som stärker lokal passion Inledning MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation har genomfört projektet Utveckla lokala paraplyer under år 2008

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer