Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:"

Transkript

1 KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/2008

2 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Medlemsantalet är idag 155 kommuner. Det är en ökning med 12 kommuner sedan förra året. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat ni vill påverka. Föreningens mål är: Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med hjälp av IT Målet ska uppnås genom att: 1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer för informationsutbyte och dialog. Föreningen anlitar sedan januari 2007 Timing Scandinavia i Stockholm för genomförande av våra konferenser och utgivning av vår tidning KommITS som utkommer med 4 nummer per år. Föreningens kansli, ekonomi och administrationen av föreningens webbsida sköts av föreningens styrelse. Styrelsen har under året bestått av följande personer: Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun Lars Flintberg, sekr., Sandvikens kommun Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun Anette Knutsson, Strömstads kommun Åke Nygren, Leksands kommun Jörgen Sandström, Värmdö kommun Lennart Smith, Söderhamns kommun Yvette Heika Mukka, Järfälla kommun Inge Hansson, Karlstad kommun Styrelsearbetet Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under året för planering utöver konferenstillfällena. I samband med vårkonferensen i Strömstad, så hölls ett extra föreningsmöte för att fastställa föreningens nya stadgar. Styrelsen hade i samband med planeringsträffen i januari ett arbetsmöte med SKL. Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i följande arbetsgrupper. Sid 2 (16)

3 Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån tillsammans med Timing Scandinavia inför våra konferenser. Nytt från vårkonferensen är att det utses en konferensgeneral som har huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot vår partner Timing Scandinavia. Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen tillsammans med den reporter som skriver artiklarna till tidningen och att granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen distribueras till alla kommuner utöver medlemskommunerna. Under året har också gruppen arbetat med att vidareutveckla föreningens hemsida. Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför våra konferenser. Avtalsgrupp som har arbetat med avtalet med vår partner Timing Scandinavia. Konferenser Riksmötet 2007 hölls den 5-6 december på Arlanda Sky City. För 3:e gången hölls KommITS Riksmöte på Arlanda Sky City. Det var drygt 100 medlemmar som samlades den 5-6 december för att lyssna på intressanta föreläsare och träffa ett 30-tal leverantörer. Konferensens tema var denna gång UMAMI framtidens smaker. Utgångspunkten var dom 5 smakerna som vi har och uifrån detta tema så samlade konferensen olika föreläsare. Bland dessa fanns t ex Els-Marie Malmek - Hur ser Grön & Hållbar IT ut? Fredrik Nilströmmer, Ulricehamns kommun Pilotutvärdering av Provement Jan Linnerhed, Gotlands kommun Asset management Kristina Björn, Falkenbergs kommun 1 till 1-projektet Vårkonferensen 2008 hölls den 8-9 maj på Quality Spa & Resort i Strömstad Temat för konferensen var Långsiktigt hållbar IT. Årets vårkonferens var enligt mitt (Anette Knutsson) tycke en av de allra bästa konferenser i KommITS historia. Detta säger jag inte bara för att jag var konferensgeneral som det så vackert heter utan hela upplägget från innehåll, talare, aktiviteter, hotell och deltagare var något utöver det vanliga. Även vädrets makter var med oss under hela KommITS-veckan, Strömstad fick verkligen chans att visa upp sig från sin vackraste och bästa sida. Jag måste säga som Tina Thörner sa i sitt inledningsanförande Detta är världens bästa KommITS konferens. Aktiviteterna började redan tisdag kväll då ATEA sponsrade en båttur runtomkring i Strömstads vackra arkipelag och där deltagarna bjöds på färska Strömstadsräkor. Stämningen var mycket hög och nätverkandet kom igång redan från början. Det är ju utbytet mellan Sid 3 (16)

4 kommunerna som är konferensernas styrka och måtto, KommITS ska vara den naturliga mötesplatsen för kommunala IT-frågor. Det var deltagarrekord, ca 340 personer deltog på konferensen, varav ca 230 medlemmar och 27 utställande företag. Nyhet för denna konferens var att vi satsat på parallella föreläsningar varvat med gemensamma Key Notes. Deltagarna kunde välja mellan tre olika spår, Strategi Verksamhet Teknik. Ett axplock ur de parallella seminarierna var ex. ITIL/SLA i verkligheten, Digital Hälsokontroll, Inloggning med smartcard, Backup som tjänst, Anna projektet, Grön IT, Open Source/Linux m fl. Keynote dag ett var Tina Thörner, en frisk fläkt från Värmland, mest känd som kartläsare inom internationell rallysport, flerfaldig världsmästare och trea i det fruktade Dakar-rallyt. Med hjälp av bilder, filmer, teckningar och musik presenterade hon livfullt hur hennes erfarenheter från motorsporten kan överföras på utmaningar som finns i yrkeslivet. Keynote dag två var Per Furberg, jurist som arbetar med IT-rättsliga frågor. Han är specialiserad på frågor om elektroniska lösningar och på ett inspirerande sätt pratade han om e-legitimationer, elektroniska underskrifter, elektronisk dokumenthantering, elektroniska betalningar och webbtjänster för såväl 24-timmarsmyndigheten som e-handel. Som vid tidigare konferenser deltog representanter från SKL som informerade oss om vad som är aktuellt på deras agenda framöver. Vi hade fem internationella gäster från våra vänföreningar runt om i världen. Mest långväga gästen var Mike Manson från Nya Zeeland som kom till Strömstad med fru och dotter. Övriga internationella gäster kom från USA, Holland och Storbritannien. En representant från varje land presenterade vad som händer på deras hemmaplan just nu. Vi kan konstatera att det inte skiljer sig mycket åt länder och världsdelar emellan vad gäller IT. Vi har mycket att lära och delge varandra framöver och det har vi för avsikt att göra i samarbetet runt LOLA. Konferensen avslutades på torsdag eftermiddag med en Talkshow med ämnet Långsiktigt hållbar IT. Här pratades det om nutid och framtid från fem olika perspektiv, Regeringens Kommuners Turism o Landsbyggds Branschens Rekryterings och utbildnings Miljö. På fredag förmiddag arrangerades KommITS golftour för första gången. Inte så många deltagare hade möjlighet att delta med roligt hade vi. Staffan Almhede från Munkedals kommun stod som ärofylld segrare. Som konferensgeneral för denna konferens vill jag passa på att tacka ALLA som deltog och jag ser fram emot att träffa er på kommande KommITS-konferenser framöver. // Anette Knutsson Leverantörs- aktiviteter Vi har under verksamhetsåret träffat ett 20 tal leverantörer, mest i samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål. Vi har även haft ett par fördjupande möten med Apple, främst för att förkovra oss mer i vad deras En-till-En satsningar i skolan innebär och hur det kommer att påverka våra IT-avdelningar i kommunerna. Vi har även diskuterat upphandling med dem och vad som gör att de väljer att stå utanför de centrala Sid 4 (16)

5 upphandlingar som t.ex Verva genomför. Det vi kan ta med oss från dessa möten är att Apple har fått en mer klar bild över hur en kommun arbetar och vad vi har för regler och kultur. Träffar med SKL Förutom SKL s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. Vi har även haft ett möte med deras nya IT-chef, Britt-Marie Boman där vi presenterade KommITS och vad föreningens arbete går ut på. Internationellt utbyte KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det de här: SOCITM England (Society of Information Technology Management ) GMIS USA (Government Management Information Sciences VIAG Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an Automatisering in nederlande Gemeenten ALGIM New Zeeland (Association of Local Government Information Management Inc V-ICT-OR Belgien (The Flemish ICT Organisation) LOLA Linked Organisations of Local Authorities Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade. Utbyte med SOCITM oktober 2007 Representanter för KommITS styrelse tillsammans med årets stipendiat deltog i SOCITIM:s konferens den oktober som denna gång hölls i Belfast. Vår stipendiats reseberättelse finns som bilaga till verksamhetsberättelsen. Utbyte med VIAG 4-6 november 2007 Årets konferens i Holland var förlagd i en liten ort i de östra delarna av Holland i närheten av Arnheim. Konferensen var i 3 dagar, 4-6/ men började redan på lördagen för de utländska besökarna. Traditionen som finns i VIAG är att styrelsen tillsammans med de utländska gästerna har en aktivitet tillsammans. Viags konferens inleds på söndagskvällen med ett nätverksmöte. Holländarna har parallella seminarier, teknik, strategi och verksamhet blandat lite hur som helst. Då vi fick följa var tolkarna var så vet vi inte vilket spår vi fick men troligen var det lite blandat. GIS och adressättning var temat vi kunde följa genomgående. Problematik att få med sig verksamheten i IT-utvecklingen och erfarenhet hur man i en kommun hade jobbat i en mindre projektgrupp där både teknik och verksamhet tillsammans nått lyckat resultat var ett tema som visades upp annorlunda. Kommunen Zoetermeer visade upp deras projekt gällande hur man skapat sin kommun i Second Life. Tyvärr så vågade man inte köra live och visa upp, utan man visade stillbilder tagna i Second life. Från kommunens håll sa man att hypen är förbi och man nu verkligen skulle satsa på detta verktyg. Man pratade om hur man tänkte sig att lägga ut delar av Sid 5 (16)

6 stadsplaneringen där och även ge undervisning live. I första skeendet hade man satsa för att få igång ett kommunhus. Företaget CP-ICT presenterade en hel teknisk arkitektur för integrerade tjänster som de holländska myndigheterna kunde anamma. Upplägget visade ett helhetstänk gällande Behov- Processer- e-formulär och system. Detta tänk hade man försökt att få den Holländska staten att ta. Tekniken byggde på att hämta information i från befintliga system och sedan koppla ihop det med digitala dossiéer, e-tjänster och naturligtvis med ett centralt administrerat e-id. De som representerade KommITs var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Åke Nygren Leksands kommun. LOLAs internationella årsmöte, ALGIM-konferens på Nya Zeeland november års internationella LOLA-möte arrangerades av ALGIM, vår vänförening i Nya Zeeland. ALGIM valde att kalla konferensen The president meeting. Jag (Anette Knutsson) var ordförande i KommITS vid den tidpunkten och fick därmed förtroendet att delta i konferensen som gick av stapeln den november ALGIMs konferens hölls i Taupo, en mycket vacker liten stad i mitten av nordön intill Nya Zeelands största sjö, Tauposjön, och mitt i landets vulkanbälte. Jag reste tillsammans med våra holländska vänner från vår vänförening VIAG och vi anlände Taupo tidigt lördag morgon efter många timmar i luften. Det var drygt trehundra deltagare på konferensen, både medlemmar och utställare. Själva konferensen påminde mycket om KommITS-konferenserna, det var både gemensamma Key Notes-talare och parallella seminarier. Under konferensens första dag fick en representant från varje lands vänförening hålla ett föredrag på ca 20 minuter. Föredraget skulle innehålla information om struktur och offentlig verksamhet i respektive land, aktuella IT-frågor m m. Det var både nervöst och roligt att stå där och prata engelska inför ett hundratal åhörare och ännu roligare var det efteråt när folk kom och ville fråga mer om det jag berättat. Exempelvis berättade jag om bredbandssatsningen i Sverige under åren I Nya Zeeland är bredbandsfrågan en mycket het fråga just nu. Det var representanter från både regering och stat där och pratade i ämnet. Andra ämnen som var på agendan var Grön IT, E-tjänster, Open Source, olika teknikseminarier, processhantering inom IT, IT-chefens roll i framtiden, IT-Q enkät Nya Zeeland (Torben Svane från Sverige var där och höll ett anförande om resultatet av årets enkätundersökning i NZ) m m. Under konferensen var det inplanerat tre separata LOLA-möten. Vi diskuterade bl a vad vi vill ha ut av LOLA-samarbetet around the world och vad vi konkret ska arbeta för. Det bestämdes att vi ska fokusera på följande saker inom de två närmsta åren: Samarbete, omvärldbevakning - projekt Varje land ska presentera/beskriva intressanta projekt Varje land ska presentera tre Best Practice case varje år, vi ska använda SOCITMs mall för white papers. Bestämma/skapa en mötesplats att delge varandra information V-ICT-OR ansvarar för att skapa och underhålla en hemsida för LOLA. Professionalism/kunskap/utbildning Arbeta för att skapa en högskoleutbildning som är designad för IT-ledare/utvecklare i offentlig sektor. LOLA certified qualifications IT Leadership role (organisational Sid 6 (16)

7 change manager). Kontakt ska tas med Amsterdams Universitet. Torben Svane, högskolan Halmstad ska hjälpa oss att skissa på innehållet i en ev. kurs. Granska vilka EU-bidrag som går att söka Nästa avstämnings- och planeringsmöte då samtliga LOLA-länder träffas igen är på V-ICT-ORs konferens i Belgien i slutet av maj Sammanfattningsvis så var det en mycket trevlig och informativ vistelse i ett varmt, soligt och vänligt Nya Zeeland. //Anette Knutsson Utbyte med V-ICT-OR 2008 V-ICT-ORs årliga internationella konferens gick av stapeln i Affigem som är en liten ort mellan Bryssel och Gent. Denna ort är även känd för sitt öl med samma namn. Belgarna har ett mycket ambitiöst och gediget program för det internationella arbetet. De som representerade Kommits den här gången i Belgien var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Anette Knutsson från Strömstad kommun. När vi väl anlände på måndag eftermiddag till Affigem, började det första mötet som var ett avstämnings och planeringsmöte inför onsdagen Internationella konferensdag, där vi gick igenom respektive föreningars presentationer och uppdrag. Närvarande systerföreningar var, Kommits (S), V-ICT-OR (B), SOCITM (GB), GMIS (USA) Algim (NZ) och MISA (CAN). Tisdag förmiddag var det ett LOLA-möte som bl.a diskuterade läget i ett samverkansprojekt gällande en undersökning om IT-kompetensprofiler inom offentlig förvaltning med fokus på nuläge och framtida behov. Idén till detta projekt kom upp på det tidigare LOLA-mötet i Nya Zeeland. Inom föreningarna visade det sig att man hade olika uppfattningar hur detta projekt skulle genomföras och vad projektet skulle leverera, dessutom hade både Belgien och England redan gjort eller var mitt upp i ett liknande projekt. Underlaget gällande finansieringen av projektet var heller inte utrett, så mycket av diskussionen gällde just finansiering och redan gjorda aktiviteter. Ärendet skulle tas upp vid nästa LOLA-möte i september. Tills dess fick Holland på sig att ta fram mer underlag för hur LOLA och vilka föreningar som vill gå med i projektet och ta en aktiv roll samt ser över finansieringen och möjlighet till extern finansiering. Onsdagen var det den internationella konferensen där samtliga systerföreningar presenterade vad som hände i respektive land och vad som var hetast inom offentlig IT. Från belgiskt håll gästades denna konferens av deras IT-minister, deras motsvarighet till SKL, en Nationell EU-samordnare samt alla belgare som är involverade i V-ICT-ORs arbete, totalt ett 50-tal personer. En reflektion man fick denna dag är att vi ligger hyfsat bra till i Sverige och att vi har liknande problematik runt om i världen. Ett stort steg som man tagit Belgien är att man tagit fram ett nationellt e-id. Vad man mer kan se är att via EU-finansierade projekt kan myndigheter jobba mer ihop och vinna både tid och pengar istället för att sitta och uppfinna samma hjul runt om i Europa. LOLA-nätverket skulle kunna vara ett sådant nätverk där man lätt kan finna samarbetspartners. Detta ämne diskuterandes det om en hel del, under konferensen. Sid 7 (16)

8 Torsdagens nationella konferens hade ett liknande upplägg som våra Kommits-konferenser med parallella spår. En skillnad i spåren var att ett av spåren var på engelska. Ämnena som togs upp i det engelska spåret var av strategisk och managementkaraktär. Utmaningen V- ICT-OR har bland sina medlemmar är att medlemmarna som kommer till konferensen är mest intresserade i teknikfrågor. Man har svårt att få IT-Chefer/strateger att förstå att tekniken ur ett strategiskt tänk är underordnad verksamheten och att de som jobbar med IT måste lära sig att se infrastruktur och teknik mer ur ett verksamhetsperspektiv. Christian Bonfré, Anette Knutsson Utbyte med GMIS - USA Internationella konferens juni 2008 KommITs amerikanska systerorganisation GMIS (Government Management Information Sciences) hade bjudit in KommITs styrelse till att delta vid sin årliga konferens som hölls 22-26/6 på USA s östkust i Atlantic City, New Jersey. Som nyligen invald ledamot i KommITs styrelse var detta ett fantastiskt tillfälle att närmare få lära känna övriga styrelsemedlemmar och samtidigt göra mitt första besök i USA. På måndagen började konferensen med en mycket inspirerande inledning om Web 2.0 av David Pogue, journalist på New York Times. David Pogue driver också en av NY Times populäraste bloggar Pogue s Post där han med en personlig vinkling skriver om ny teknik. Klart läsvärt! Under konferensdagarna fanns flera olika breakout sessions att välja på och vi försökte sprida oss för att få ut mesta möjliga. Föredragen hade inriktning på samverkan för att vinna, säkerhet hot och hur vi skall hantera dessa, grönare IT, mobilitet, GIS, elektronisk arkivering m.m. Enligt min uppfattning så är ämnesområdena i USA i stort sett desamma som här hemma. Några riktiga kioskvältare hörde vi inte vilket kan tolkas som att vi här i Sverige ligger väl framme inom de områden där vi har vår verksamhet. Personligen gjorde jag några noteringar under de breakouts jag lyssnade på: SMS-användande är inte särskilt utbrett i USA Nästa generations medborgare The Digital Citizen kommer att ställa helt andra krav på tillgänglighet (mobilitet) Ökad efterfrågan på möjlighet att prenumerera på webbsändningar PodCasts Säkerhetsfrågor allt viktigare i och med nyttjande av att e-tjänster Processkartläggning viktig innan IT-investeringar genomförs Ett stort tack till Doug Taylor för inbjudan till konferensen och ett särskilt tack till Bernadette Kucharczuk som fungerat som konferensgeneral och som planerat och höll ihop hela arrangemanget. /Lennart Smith, ledamot i KommITs styrelse och IT-strateg i Söderhamns kommun Lola-aktiviteter LOLA (Linked Organizations Local Authorities) är ett intressenätverk mellan KommITs och dess systerföreningar i Belgien, Storbritannien, Nederländerna, USA, Kanada och Nya Zeeland. Vi har nu gått från att tidigare ha varit ett nätverk där erfarenhetsutbyte har gjorts i Sid 8 (16)

9 samband med de internationella konferenserna mot att bli en organisation, ett aktivt nätverk, där vi i framtiden skall kunna nyttja varandras medlemmars kunskap och erfarenheter samt att lätt nå kommuner runt om i världen i olika sammanhang. För att mer konkretisera detta skapades förra året LOLA-Europe. Inom denna del av Lola har Storbritannien ordförandeskapet och kommer att fortsätta med det ytterligare ett år. Under verksamhetsåret har det varit 3 möten, ett i Amsterdam, ett i anslutning till V-ICT-ORs IT-konferens i Belgien och senare ett i Bryssel. Det primära jobbet som gjordes under våren har var att samla material som kan vara av intresse för medlemmar på Denna web-site kommer att kontinuerligt utvecklas. Ett annat projekt som har startats upp genom Lola-samarbetet är en kartläggning över hur det framtida utbildningsbehovet kan se ut gällande IT-kunskap inom offentlig verksamhet. För detta 2-åriga projekt har Belgien och Nederländerna visat ett gemensamt intresse och kommer att själva gå vidare. Resultatet från projektet kommer att delges övriga Lola-medlemmar när det avslutas. Dell har också visat ett intresse av att samarbete med Lola-Europe gällande ett generellt prisavtal utan något formellt åtaganden. Former runt samarbete gällande att söka EUmedel och partnersök har diskuterats och här, är vi övertygade om att kommer i framtiden att spela en viktig roll. För styrelsen oktober 2008 Lars Flintberg Sekreterare Sid 9 (16)

10 Bilaga 1. Aktuell medlemsförteckning Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borås kommun Botkyrka kommun Burlövs kommun Båstads kommun Danderyds kommun Degerfors kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Finspångs kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grästorp kommun Götene kommun Halmstads kommun Haninge kommun Heby kommun Hedemora kommun Herrljunga kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Härryda kommun Höganäs kommun Höörs kommun Järfälla kommun Kalix kommun Kalmar kommun Karlshamn kommun Karlskoga kommun Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kinda kommun Knivsta kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Laholms kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidköpings kommun Ljusdals kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Malungs kommun Marks kommun Mora kommun Motala kommun Munkedals kommun Mölndals kommun Nacka kommun Nora kommun Nordanstigs kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Ockelbo kommun Olofström kommun Orust kommun Ovanåkers kommun Oxelösund kommun Partille kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Sala kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skellefteå kommun Skurups kommun Skövde kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Sotenäs kommun

11 Stenungsunds kommun Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Sundbybergs Stad Sundsvalls kommun Svalövs kommun Svenljunga kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trollhättans kommun Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vimmerby kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Växjö kommun Ystads kommun Ånge kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östhammars kommun Sid 11 (16)

12 Bilaga 2. Kommits Resa till Irland Belfast till SOCITM Lördag 13 oktober till onsdag den 17 oktober 2007 Ja då var det då dags, så spännande. Hur det började? Jag vann en resa när jag var på Kommits i Luleå i våras. Den sista timmen drogs en av de inlämnade utvärderingslapparna som fyllts i efter konferensen. Tro det eller ej, jag vann. Precis innan hade jag sagt till Sonja, Carina och Ingela, att, ja, jag åker inte om jag vinner (sånt som man säger) ni vet, lite avundsjuk för att man aldrig vinner en sådan resa. Ni vet, man tror ju aldrig att man vinner. hihihihi. Förberedelser Ja tiden går fort, som ni vet alla Helt plötsligt var det efter sommaren då jag insåg att jag skulle åka till Belfast SOCITM med galamiddag, ojojoj. Jag måste ha något snyggt att ta på mig. Jag ringde dottern Jessica och sa att vi måste shoppa, precis som det var något nödvändigt ont. Äntligen har jag en ursäkt för att handla. Klart tar man dottern med sig, hon tycker alltid att man är snyggast i hela världen. Vi gick på Bredenberg i Kista, där hade jag sett en super snygg klänning. Vi kom till Bredenberg, där hängde min klänning, så snygg men ack så ful på mig. Hmm.., vi började leta i affären, oj en supersnygg sammets kjol, ni vet en sådär supersnygg 900 kronors sak, ja ja det får kosta en gång. Aha en topp, så snyyyyyyyygg. Bara så snygg med guld och silver färgade paljetter, stavar, stenar. - Pröva, sa Jessica. - Nja, sa jag, kolla priset 2400 kronor. - ja och, sa Jessica. Jag travade in i provhytten tog av mig allt utom behån, drog toppen överhuvudet. Då började det blinka, sirenerna skrek, oj oj vad händer, av med toppen, börjar svettas, någon larmknapp hade ramlat av toppen, typiskt mig. Till slut bestämde jag mig efter påtryckning av dottern som sa att jag var snyggast i världen, ja vad gör man inte för sina barn (det var vad jag sa till hennes far). Nu hade jag en galaväska, guldfärgad så klart, guld och silver randiga strumpbyxor, guldskor, schal och ett fantastiskt snyggt armband av min mor.. ( det är en annan historia, men min far fick nästan hjärtattack) till galamiddagen. Väskan är packad det är fredag kväll, mitt barn har förklarat för mig; kliv av på flygplatsen i England, gå direkt till terminalen där flyget till Irland och Belfast väntar, irra inte bort dig, titta inte i affärer, det är långt till de olika terminaler, det är en jätte stor flygplats. Min man han sa prata inte med någon, håll i väskan, ring direkt när du har landat, gå bara till terminalen och gaten för flyget till Belfast, dessutom har mitt kära barn larmat kamrater i England att mor är på väg, om jag mot förmodan skulle irra bort mig. Mina vänner kan inte sova, förbannar mig för att jag skall lämna Sverige. Jag förstår ingenting, tror de att jag inte klarar mig själv? Äntligen avresa lördag den 13 oktober Min man kör mig till flygplatsen kl.0630, planet går Ja, han får köra mig i tid för säkerhets skull, han tror alltid någonting skall hända när jag skall iväg, konstigt. Jag sitter på planet. På flygplatsen Heathrow skall möta Anette (Kommits ordförande) och Torbjörn (Kommits vice ordförande), jättespännande. Åh nej! Jag glömde sjösjukepillret. Oj oj får se om jag klarar mig.

13 Heathrow Efter 2 timmar landar vi på flygplatsen. Jag kliver av med min dotters varnande ord i huvudet; titta inte åt sidorna utan gå rakt fram, kolla var du ska och följ skyltningen. Jag går eller åker på ett rullband. Smart idé, för den trötte, men jag går på rullbandet, eftersom jag skall till TERMINAL 1 och har fortfarande min dotters ord i huvudet. Det är långt mellan terminalerna. Skönt nu ringer Anette. Hon frågar, var är du? Jag är på väg. Ta bussen, säger Anette, det är långt att gå. Aha, en till som är orolig, tänker jag. Vi syns, säger jag och klickar av telefonen. Jaha, det är bara att följa skyltningen. Jag söker en skylt med en buss, nej jag ser underground, den skylten följer jag. Det är nog tåg under jorden, som i Sverige tunnelbana, tänker jag. Jag går och går, går och går. Efter 30 minuter, ingen buss, inget tåg, men helt plötsligt står jag på terminal l. Men hur gick detta till? Strunt det samma, jag är framme, vilket är skönt. Var går jag nu? Kollar in skyltningen till Irland, en trappa upp. Jag går en trappa upp och ser ingen skylt som säger att detta är vänthallen för resande till Irland. Jag springer ner, springer upp, klockan går. Folk ser lite oroligt på mig. Då ser jag en informationsdisk. Jag frågar vart jag skall gå. En trappa upp, där går du till gate nr 5. Går upp en trappa, ser gate nr, ställer mig i kö för gaten till Belfast, skönt. När jag kommer in i väntsalen, sitter Anette och Torbjörn där. Jag känner mig så lycklig, att jag har kommit så här långt. Jag kramar om Anette och Torbjörn. Anette frågar mig vart jag tog vägen och jag berättade att jag gått och gått. Anette och Torbjörn hade åkt buss. Typiskt tänkte jag, jag såg inga bussar, inte ens på vykort. Men nu var vi samlade. Jag berättade till Anette och Torbjörn om min familj och mina kompisars rädsla när jag skulle åka. Torbjörn tittade lite ledsamt på mig, han funderade nog varför de var så oroliga. Nu var det dags att kliva på planet till Irland och Belfast, jättespännande. Nu skulle vi genom säkerhetsvakterna. Av med skorna, typiskt att jag skulle ha stövlar. En av vakterna pekade och frågade på engelska om jag hade något som var i tub eller flaska, för om jag hade det så skulle det ner i en plast påse. Det var bara det att jag inte hörde vad hon sa. Jag sa, please I dont hear you. Vakten sa det en gång till och jag hörde fortfarande inte vad hon sa. Paniken spred sig i kroppen, men vad säger hon? Jag pekade på mina hörapparater och sa en gång till på Engelska, jag hör inte. Skönt, vakten förstod och pekade på en skylt som fanns så där 2 dm från synfältet. Jag kunde inte säga att jag inte såg. Jag plockade upp min läppglans, så där 4 st, la dom i en liten påse, ja nu fick jag gå. Äntligen sitter jag på planet till Belfast. Det är så spännande och så roligt. Framme, äntligen framme i Belfast George Best flygplats, ja flygplatsen är uppkallad efter honom. Han var en stor fotbollsspelare. Känner efter om jag är sjösjuk, nej jag klarade mig. Vi väntar på väskorna, tänk om väskorna är borta, mina galakläder! Svetten börjar lacka. Här kommer dom, skönt. Vi tar en taxi, jättesöt rund sak. Det är vänstertrafik, det känns konstigt. Oj, vad varmt det är, +18 grader. Vi är väldigt varmt klädda, Anette i varmjacka, Torbjörn i en ulljacka och jag har läderstövlar och vinter skinnrock. Vi skall till Hilton hotell, det känns så spännande och så roligt lyxigt. Ni minns att jag vann resan. Känner mig som en prinsessa. Vi är framme på hotellet, jag har fått rum på våning 8, utsikt mot Court house, vilken byggnad. Där var det full aktivitet, trodde det var ett fängelse, höga gallerstaket med taggtråd. Sen lärde jag mig att det var en domstolsbyggnad. Vi pratade om att vi ville äta. Vi träffas i foajén, så går vi och tar en öl. sa Torbjörn Jag vill ha mat och en öl sa Anette. Jag vill ha mat och en loka. Sid 13 (16)

Kallelse till Årsmöte med KommITS

Kallelse till Årsmöte med KommITS Kallelse till Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte med KommITS

Protokoll Årsmöte med KommITS Protokoll Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg 1 Mötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Torbjörn Larsson, Falkenbergs

Läs mer

christian bonfré Om i-coin:s vitbok för e-tjänster Virtualisering och framtidsvisioner i Ljusdal och Söderhamn

christian bonfré Om i-coin:s vitbok för e-tjänster Virtualisering och framtidsvisioner i Ljusdal och Söderhamn Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se SUMMERING av höstkonferensen UMAMI FRAMTIDENS SMAKER christian bonfré Om i-coin:s vitbok för e-tjänster kostar mer än det smakar?

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6!

KommITS. 2011 Nummer 4. Summering av höstkonferensen. Mobil patientöversikt, en patientdröm. Vässa dina upphandlingar. Så inför du IPV6! KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 4 Summering av höstkonferensen Mobil patientöversikt, en patientdröm Vässa dina upphandlingar Så inför du IPV6!

Läs mer

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft.

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft. Tema: Klassiska affärsidéer Företaget och privatekonomin Hur mycket ska jag ta betalt? Mai-Li Nyföretagarbarometern: så många företag startas i din kommun Hammargren Entreprenör med urkraft NR 1 2012 Pris

Läs mer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer Barometern: Sveriges bästa företagarkommuner NyföretagarCentrums vinnande nätverk Så anställer du Ta med ditt företag ut i världen 39 tips för alla nyföretagare Turism en bransch som växer Caroline af

Läs mer

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till?

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Tema: Marknadsföring Café med mersmak Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Eget Företag 1 NR 2 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

KommITS. 2010 Nummer 2 AND THE WINNER IS NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER

KommITS. 2010 Nummer 2 AND THE WINNER IS NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER 2010 Nummer 2 LOKAL SAMVERKAN MELLAN SMÅ KOMMUNER NÄRKE- KOMMUNER OCH SAMSYD SEX KOMMUNER, EN STRATEGI ÅSIKT HÖG TID ATT ERSÄTTA KOMMUNENS FÖRVALTNINGS- CHEFER KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga

Läs mer

nr1 Tidskriften för Kommunal IT-samverkan

nr1 Tidskriften för Kommunal IT-samverkan KommITS nr1 Tidskriften för Kommunal IT-samverkan Hur svårt kan det egentligen vara? Obskyr hobby på schemat "Jag har alltid tyckt att det är tråkigt att tala i telefon" FEM FUNGERANDE TIPS! "Federering

Läs mer

Så ska IT-Sverige bli bättre

Så ska IT-Sverige bli bättre Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Så ska IT-Sverige bli bättre Har du ditt drömjobb? Offentliga sektorns webbplatser Inte så tillgängliga som de borde 4 Ledare Använd

Läs mer

KS Ärende 3. Bäst att bo 2014 tidningen Fokus kommunranking

KS Ärende 3. Bäst att bo 2014 tidningen Fokus kommunranking KS Ärende 3 Bäst att bo 2014 tidningen Fokus kommunranking Se hur din kommun rankas i årets undersökning BästAttBo FO FOKUS KOMMUNRANKNING 2014 BÄST ATT BO PRIS 195 KR WWW.FOKUS.SE/BASTATTBO ALLA LISTOR

Läs mer

E-LEGITIMATION I MOBILEN? ATT ANVÄNDA MOBILEN FÖR ATT RINGA SAMTAL KÄNNS ALLTMER AVLÄGSET

E-LEGITIMATION I MOBILEN? ATT ANVÄNDA MOBILEN FÖR ATT RINGA SAMTAL KÄNNS ALLTMER AVLÄGSET Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se E-LEGITIMATION I MOBILEN? ATT ANVÄNDA MOBILEN FÖR ATT RINGA SAMTAL KÄNNS ALLTMER AVLÄGSET RAPPORT FRÅN HÖSTKONFERENSEN! NU FLYTTAR

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

nr22015 KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan Darja Isaksson digital visionär

nr22015 KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan Darja Isaksson digital visionär KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan nr22015 Inför KommITS vårkonferens i Göteborg Teknik som stärker välfärden Säkerhetsexperten: Var mer misstänksam! Darja Isaksson digital visionär Allt på

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige.

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige. ELIZA Medlemstidning för Ladies Circle Sverige Nr 1, 2011/2012 Detta nummer är en utökad version av tidningen och finns att ladda ner på www.ladiescircle.se Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer