Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har under året bestått av följande personer:"

Transkript

1 KommITS Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/2008

2 Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: Allmänt Medlemsantalet är idag 155 kommuner. Det är en ökning med 12 kommuner sedan förra året. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat ni vill påverka. Föreningens mål är: Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med hjälp av IT Målet ska uppnås genom att: 1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer för informationsutbyte och dialog. Föreningen anlitar sedan januari 2007 Timing Scandinavia i Stockholm för genomförande av våra konferenser och utgivning av vår tidning KommITS som utkommer med 4 nummer per år. Föreningens kansli, ekonomi och administrationen av föreningens webbsida sköts av föreningens styrelse. Styrelsen har under året bestått av följande personer: Torbjörn Larsson, ordf., Falkenbergs kommun Christian Bonfré, v ord., Svenljunga kommun Lars Flintberg, sekr., Sandvikens kommun Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun Anette Knutsson, Strömstads kommun Åke Nygren, Leksands kommun Jörgen Sandström, Värmdö kommun Lennart Smith, Söderhamns kommun Yvette Heika Mukka, Järfälla kommun Inge Hansson, Karlstad kommun Styrelsearbetet Styrelsen har haft 11 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under året för planering utöver konferenstillfällena. I samband med vårkonferensen i Strömstad, så hölls ett extra föreningsmöte för att fastställa föreningens nya stadgar. Styrelsen hade i samband med planeringsträffen i januari ett arbetsmöte med SKL. Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i följande arbetsgrupper. Sid 2 (16)

3 Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån tillsammans med Timing Scandinavia inför våra konferenser. Nytt från vårkonferensen är att det utses en konferensgeneral som har huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot vår partner Timing Scandinavia. Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen tillsammans med den reporter som skriver artiklarna till tidningen och att granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen distribueras till alla kommuner utöver medlemskommunerna. Under året har också gruppen arbetat med att vidareutveckla föreningens hemsida. Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför våra konferenser. Avtalsgrupp som har arbetat med avtalet med vår partner Timing Scandinavia. Konferenser Riksmötet 2007 hölls den 5-6 december på Arlanda Sky City. För 3:e gången hölls KommITS Riksmöte på Arlanda Sky City. Det var drygt 100 medlemmar som samlades den 5-6 december för att lyssna på intressanta föreläsare och träffa ett 30-tal leverantörer. Konferensens tema var denna gång UMAMI framtidens smaker. Utgångspunkten var dom 5 smakerna som vi har och uifrån detta tema så samlade konferensen olika föreläsare. Bland dessa fanns t ex Els-Marie Malmek - Hur ser Grön & Hållbar IT ut? Fredrik Nilströmmer, Ulricehamns kommun Pilotutvärdering av Provement Jan Linnerhed, Gotlands kommun Asset management Kristina Björn, Falkenbergs kommun 1 till 1-projektet Vårkonferensen 2008 hölls den 8-9 maj på Quality Spa & Resort i Strömstad Temat för konferensen var Långsiktigt hållbar IT. Årets vårkonferens var enligt mitt (Anette Knutsson) tycke en av de allra bästa konferenser i KommITS historia. Detta säger jag inte bara för att jag var konferensgeneral som det så vackert heter utan hela upplägget från innehåll, talare, aktiviteter, hotell och deltagare var något utöver det vanliga. Även vädrets makter var med oss under hela KommITS-veckan, Strömstad fick verkligen chans att visa upp sig från sin vackraste och bästa sida. Jag måste säga som Tina Thörner sa i sitt inledningsanförande Detta är världens bästa KommITS konferens. Aktiviteterna började redan tisdag kväll då ATEA sponsrade en båttur runtomkring i Strömstads vackra arkipelag och där deltagarna bjöds på färska Strömstadsräkor. Stämningen var mycket hög och nätverkandet kom igång redan från början. Det är ju utbytet mellan Sid 3 (16)

4 kommunerna som är konferensernas styrka och måtto, KommITS ska vara den naturliga mötesplatsen för kommunala IT-frågor. Det var deltagarrekord, ca 340 personer deltog på konferensen, varav ca 230 medlemmar och 27 utställande företag. Nyhet för denna konferens var att vi satsat på parallella föreläsningar varvat med gemensamma Key Notes. Deltagarna kunde välja mellan tre olika spår, Strategi Verksamhet Teknik. Ett axplock ur de parallella seminarierna var ex. ITIL/SLA i verkligheten, Digital Hälsokontroll, Inloggning med smartcard, Backup som tjänst, Anna projektet, Grön IT, Open Source/Linux m fl. Keynote dag ett var Tina Thörner, en frisk fläkt från Värmland, mest känd som kartläsare inom internationell rallysport, flerfaldig världsmästare och trea i det fruktade Dakar-rallyt. Med hjälp av bilder, filmer, teckningar och musik presenterade hon livfullt hur hennes erfarenheter från motorsporten kan överföras på utmaningar som finns i yrkeslivet. Keynote dag två var Per Furberg, jurist som arbetar med IT-rättsliga frågor. Han är specialiserad på frågor om elektroniska lösningar och på ett inspirerande sätt pratade han om e-legitimationer, elektroniska underskrifter, elektronisk dokumenthantering, elektroniska betalningar och webbtjänster för såväl 24-timmarsmyndigheten som e-handel. Som vid tidigare konferenser deltog representanter från SKL som informerade oss om vad som är aktuellt på deras agenda framöver. Vi hade fem internationella gäster från våra vänföreningar runt om i världen. Mest långväga gästen var Mike Manson från Nya Zeeland som kom till Strömstad med fru och dotter. Övriga internationella gäster kom från USA, Holland och Storbritannien. En representant från varje land presenterade vad som händer på deras hemmaplan just nu. Vi kan konstatera att det inte skiljer sig mycket åt länder och världsdelar emellan vad gäller IT. Vi har mycket att lära och delge varandra framöver och det har vi för avsikt att göra i samarbetet runt LOLA. Konferensen avslutades på torsdag eftermiddag med en Talkshow med ämnet Långsiktigt hållbar IT. Här pratades det om nutid och framtid från fem olika perspektiv, Regeringens Kommuners Turism o Landsbyggds Branschens Rekryterings och utbildnings Miljö. På fredag förmiddag arrangerades KommITS golftour för första gången. Inte så många deltagare hade möjlighet att delta med roligt hade vi. Staffan Almhede från Munkedals kommun stod som ärofylld segrare. Som konferensgeneral för denna konferens vill jag passa på att tacka ALLA som deltog och jag ser fram emot att träffa er på kommande KommITS-konferenser framöver. // Anette Knutsson Leverantörs- aktiviteter Vi har under verksamhetsåret träffat ett 20 tal leverantörer, mest i samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser positivt på att man är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och gärna lyssnar på våra önskemål. Vi har även haft ett par fördjupande möten med Apple, främst för att förkovra oss mer i vad deras En-till-En satsningar i skolan innebär och hur det kommer att påverka våra IT-avdelningar i kommunerna. Vi har även diskuterat upphandling med dem och vad som gör att de väljer att stå utanför de centrala Sid 4 (16)

5 upphandlingar som t.ex Verva genomför. Det vi kan ta med oss från dessa möten är att Apple har fått en mer klar bild över hur en kommun arbetar och vad vi har för regler och kultur. Träffar med SKL Förutom SKL s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller representanter för den träffa SKL några gånger om året. SKL stämmer av deras tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. Vi har även haft ett möte med deras nya IT-chef, Britt-Marie Boman där vi presenterade KommITS och vad föreningens arbete går ut på. Internationellt utbyte KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet. I nuläget är det de här: SOCITM England (Society of Information Technology Management ) GMIS USA (Government Management Information Sciences VIAG Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an Automatisering in nederlande Gemeenten ALGIM New Zeeland (Association of Local Government Information Management Inc V-ICT-OR Belgien (The Flemish ICT Organisation) LOLA Linked Organisations of Local Authorities Vi bjuder sedan några år tillbaka in vänföreningarna till vår-konferensen. Det står klart att vi arbetar med ungefär samma frågor och kontakterna har varit uppskattade. Utbyte med SOCITM oktober 2007 Representanter för KommITS styrelse tillsammans med årets stipendiat deltog i SOCITIM:s konferens den oktober som denna gång hölls i Belfast. Vår stipendiats reseberättelse finns som bilaga till verksamhetsberättelsen. Utbyte med VIAG 4-6 november 2007 Årets konferens i Holland var förlagd i en liten ort i de östra delarna av Holland i närheten av Arnheim. Konferensen var i 3 dagar, 4-6/ men började redan på lördagen för de utländska besökarna. Traditionen som finns i VIAG är att styrelsen tillsammans med de utländska gästerna har en aktivitet tillsammans. Viags konferens inleds på söndagskvällen med ett nätverksmöte. Holländarna har parallella seminarier, teknik, strategi och verksamhet blandat lite hur som helst. Då vi fick följa var tolkarna var så vet vi inte vilket spår vi fick men troligen var det lite blandat. GIS och adressättning var temat vi kunde följa genomgående. Problematik att få med sig verksamheten i IT-utvecklingen och erfarenhet hur man i en kommun hade jobbat i en mindre projektgrupp där både teknik och verksamhet tillsammans nått lyckat resultat var ett tema som visades upp annorlunda. Kommunen Zoetermeer visade upp deras projekt gällande hur man skapat sin kommun i Second Life. Tyvärr så vågade man inte köra live och visa upp, utan man visade stillbilder tagna i Second life. Från kommunens håll sa man att hypen är förbi och man nu verkligen skulle satsa på detta verktyg. Man pratade om hur man tänkte sig att lägga ut delar av Sid 5 (16)

6 stadsplaneringen där och även ge undervisning live. I första skeendet hade man satsa för att få igång ett kommunhus. Företaget CP-ICT presenterade en hel teknisk arkitektur för integrerade tjänster som de holländska myndigheterna kunde anamma. Upplägget visade ett helhetstänk gällande Behov- Processer- e-formulär och system. Detta tänk hade man försökt att få den Holländska staten att ta. Tekniken byggde på att hämta information i från befintliga system och sedan koppla ihop det med digitala dossiéer, e-tjänster och naturligtvis med ett centralt administrerat e-id. De som representerade KommITs var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Åke Nygren Leksands kommun. LOLAs internationella årsmöte, ALGIM-konferens på Nya Zeeland november års internationella LOLA-möte arrangerades av ALGIM, vår vänförening i Nya Zeeland. ALGIM valde att kalla konferensen The president meeting. Jag (Anette Knutsson) var ordförande i KommITS vid den tidpunkten och fick därmed förtroendet att delta i konferensen som gick av stapeln den november ALGIMs konferens hölls i Taupo, en mycket vacker liten stad i mitten av nordön intill Nya Zeelands största sjö, Tauposjön, och mitt i landets vulkanbälte. Jag reste tillsammans med våra holländska vänner från vår vänförening VIAG och vi anlände Taupo tidigt lördag morgon efter många timmar i luften. Det var drygt trehundra deltagare på konferensen, både medlemmar och utställare. Själva konferensen påminde mycket om KommITS-konferenserna, det var både gemensamma Key Notes-talare och parallella seminarier. Under konferensens första dag fick en representant från varje lands vänförening hålla ett föredrag på ca 20 minuter. Föredraget skulle innehålla information om struktur och offentlig verksamhet i respektive land, aktuella IT-frågor m m. Det var både nervöst och roligt att stå där och prata engelska inför ett hundratal åhörare och ännu roligare var det efteråt när folk kom och ville fråga mer om det jag berättat. Exempelvis berättade jag om bredbandssatsningen i Sverige under åren I Nya Zeeland är bredbandsfrågan en mycket het fråga just nu. Det var representanter från både regering och stat där och pratade i ämnet. Andra ämnen som var på agendan var Grön IT, E-tjänster, Open Source, olika teknikseminarier, processhantering inom IT, IT-chefens roll i framtiden, IT-Q enkät Nya Zeeland (Torben Svane från Sverige var där och höll ett anförande om resultatet av årets enkätundersökning i NZ) m m. Under konferensen var det inplanerat tre separata LOLA-möten. Vi diskuterade bl a vad vi vill ha ut av LOLA-samarbetet around the world och vad vi konkret ska arbeta för. Det bestämdes att vi ska fokusera på följande saker inom de två närmsta åren: Samarbete, omvärldbevakning - projekt Varje land ska presentera/beskriva intressanta projekt Varje land ska presentera tre Best Practice case varje år, vi ska använda SOCITMs mall för white papers. Bestämma/skapa en mötesplats att delge varandra information V-ICT-OR ansvarar för att skapa och underhålla en hemsida för LOLA. Professionalism/kunskap/utbildning Arbeta för att skapa en högskoleutbildning som är designad för IT-ledare/utvecklare i offentlig sektor. LOLA certified qualifications IT Leadership role (organisational Sid 6 (16)

7 change manager). Kontakt ska tas med Amsterdams Universitet. Torben Svane, högskolan Halmstad ska hjälpa oss att skissa på innehållet i en ev. kurs. Granska vilka EU-bidrag som går att söka Nästa avstämnings- och planeringsmöte då samtliga LOLA-länder träffas igen är på V-ICT-ORs konferens i Belgien i slutet av maj Sammanfattningsvis så var det en mycket trevlig och informativ vistelse i ett varmt, soligt och vänligt Nya Zeeland. //Anette Knutsson Utbyte med V-ICT-OR 2008 V-ICT-ORs årliga internationella konferens gick av stapeln i Affigem som är en liten ort mellan Bryssel och Gent. Denna ort är även känd för sitt öl med samma namn. Belgarna har ett mycket ambitiöst och gediget program för det internationella arbetet. De som representerade Kommits den här gången i Belgien var Christian Bonfré, Svenljunga kommun och Anette Knutsson från Strömstad kommun. När vi väl anlände på måndag eftermiddag till Affigem, började det första mötet som var ett avstämnings och planeringsmöte inför onsdagen Internationella konferensdag, där vi gick igenom respektive föreningars presentationer och uppdrag. Närvarande systerföreningar var, Kommits (S), V-ICT-OR (B), SOCITM (GB), GMIS (USA) Algim (NZ) och MISA (CAN). Tisdag förmiddag var det ett LOLA-möte som bl.a diskuterade läget i ett samverkansprojekt gällande en undersökning om IT-kompetensprofiler inom offentlig förvaltning med fokus på nuläge och framtida behov. Idén till detta projekt kom upp på det tidigare LOLA-mötet i Nya Zeeland. Inom föreningarna visade det sig att man hade olika uppfattningar hur detta projekt skulle genomföras och vad projektet skulle leverera, dessutom hade både Belgien och England redan gjort eller var mitt upp i ett liknande projekt. Underlaget gällande finansieringen av projektet var heller inte utrett, så mycket av diskussionen gällde just finansiering och redan gjorda aktiviteter. Ärendet skulle tas upp vid nästa LOLA-möte i september. Tills dess fick Holland på sig att ta fram mer underlag för hur LOLA och vilka föreningar som vill gå med i projektet och ta en aktiv roll samt ser över finansieringen och möjlighet till extern finansiering. Onsdagen var det den internationella konferensen där samtliga systerföreningar presenterade vad som hände i respektive land och vad som var hetast inom offentlig IT. Från belgiskt håll gästades denna konferens av deras IT-minister, deras motsvarighet till SKL, en Nationell EU-samordnare samt alla belgare som är involverade i V-ICT-ORs arbete, totalt ett 50-tal personer. En reflektion man fick denna dag är att vi ligger hyfsat bra till i Sverige och att vi har liknande problematik runt om i världen. Ett stort steg som man tagit Belgien är att man tagit fram ett nationellt e-id. Vad man mer kan se är att via EU-finansierade projekt kan myndigheter jobba mer ihop och vinna både tid och pengar istället för att sitta och uppfinna samma hjul runt om i Europa. LOLA-nätverket skulle kunna vara ett sådant nätverk där man lätt kan finna samarbetspartners. Detta ämne diskuterandes det om en hel del, under konferensen. Sid 7 (16)

8 Torsdagens nationella konferens hade ett liknande upplägg som våra Kommits-konferenser med parallella spår. En skillnad i spåren var att ett av spåren var på engelska. Ämnena som togs upp i det engelska spåret var av strategisk och managementkaraktär. Utmaningen V- ICT-OR har bland sina medlemmar är att medlemmarna som kommer till konferensen är mest intresserade i teknikfrågor. Man har svårt att få IT-Chefer/strateger att förstå att tekniken ur ett strategiskt tänk är underordnad verksamheten och att de som jobbar med IT måste lära sig att se infrastruktur och teknik mer ur ett verksamhetsperspektiv. Christian Bonfré, Anette Knutsson Utbyte med GMIS - USA Internationella konferens juni 2008 KommITs amerikanska systerorganisation GMIS (Government Management Information Sciences) hade bjudit in KommITs styrelse till att delta vid sin årliga konferens som hölls 22-26/6 på USA s östkust i Atlantic City, New Jersey. Som nyligen invald ledamot i KommITs styrelse var detta ett fantastiskt tillfälle att närmare få lära känna övriga styrelsemedlemmar och samtidigt göra mitt första besök i USA. På måndagen började konferensen med en mycket inspirerande inledning om Web 2.0 av David Pogue, journalist på New York Times. David Pogue driver också en av NY Times populäraste bloggar Pogue s Post där han med en personlig vinkling skriver om ny teknik. Klart läsvärt! Under konferensdagarna fanns flera olika breakout sessions att välja på och vi försökte sprida oss för att få ut mesta möjliga. Föredragen hade inriktning på samverkan för att vinna, säkerhet hot och hur vi skall hantera dessa, grönare IT, mobilitet, GIS, elektronisk arkivering m.m. Enligt min uppfattning så är ämnesområdena i USA i stort sett desamma som här hemma. Några riktiga kioskvältare hörde vi inte vilket kan tolkas som att vi här i Sverige ligger väl framme inom de områden där vi har vår verksamhet. Personligen gjorde jag några noteringar under de breakouts jag lyssnade på: SMS-användande är inte särskilt utbrett i USA Nästa generations medborgare The Digital Citizen kommer att ställa helt andra krav på tillgänglighet (mobilitet) Ökad efterfrågan på möjlighet att prenumerera på webbsändningar PodCasts Säkerhetsfrågor allt viktigare i och med nyttjande av att e-tjänster Processkartläggning viktig innan IT-investeringar genomförs Ett stort tack till Doug Taylor för inbjudan till konferensen och ett särskilt tack till Bernadette Kucharczuk som fungerat som konferensgeneral och som planerat och höll ihop hela arrangemanget. /Lennart Smith, ledamot i KommITs styrelse och IT-strateg i Söderhamns kommun Lola-aktiviteter LOLA (Linked Organizations Local Authorities) är ett intressenätverk mellan KommITs och dess systerföreningar i Belgien, Storbritannien, Nederländerna, USA, Kanada och Nya Zeeland. Vi har nu gått från att tidigare ha varit ett nätverk där erfarenhetsutbyte har gjorts i Sid 8 (16)

9 samband med de internationella konferenserna mot att bli en organisation, ett aktivt nätverk, där vi i framtiden skall kunna nyttja varandras medlemmars kunskap och erfarenheter samt att lätt nå kommuner runt om i världen i olika sammanhang. För att mer konkretisera detta skapades förra året LOLA-Europe. Inom denna del av Lola har Storbritannien ordförandeskapet och kommer att fortsätta med det ytterligare ett år. Under verksamhetsåret har det varit 3 möten, ett i Amsterdam, ett i anslutning till V-ICT-ORs IT-konferens i Belgien och senare ett i Bryssel. Det primära jobbet som gjordes under våren har var att samla material som kan vara av intresse för medlemmar på Denna web-site kommer att kontinuerligt utvecklas. Ett annat projekt som har startats upp genom Lola-samarbetet är en kartläggning över hur det framtida utbildningsbehovet kan se ut gällande IT-kunskap inom offentlig verksamhet. För detta 2-åriga projekt har Belgien och Nederländerna visat ett gemensamt intresse och kommer att själva gå vidare. Resultatet från projektet kommer att delges övriga Lola-medlemmar när det avslutas. Dell har också visat ett intresse av att samarbete med Lola-Europe gällande ett generellt prisavtal utan något formellt åtaganden. Former runt samarbete gällande att söka EUmedel och partnersök har diskuterats och här, är vi övertygade om att kommer i framtiden att spela en viktig roll. För styrelsen oktober 2008 Lars Flintberg Sekreterare Sid 9 (16)

10 Bilaga 1. Aktuell medlemsförteckning Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Askersunds kommun Avesta kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borås kommun Botkyrka kommun Burlövs kommun Båstads kommun Danderyds kommun Degerfors kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Emmaboda kommun Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Essunga kommun Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Finspångs kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun Gotlands kommun Grästorp kommun Götene kommun Halmstads kommun Haninge kommun Heby kommun Hedemora kommun Herrljunga kommun Hofors kommun Huddinge kommun Hudiksvalls kommun Hultsfreds kommun Hylte kommun Håbo kommun Härryda kommun Höganäs kommun Höörs kommun Järfälla kommun Kalix kommun Kalmar kommun Karlshamn kommun Karlskoga kommun Karlskrona kommun Karlstads kommun Katrineholms kommun Kinda kommun Knivsta kommun Krokoms kommun Kumla kommun Kungsbacka kommun Kungälvs kommun Laholms kommun Lekebergs kommun Leksands kommun Lerums kommun Lessebo kommun Lidköpings kommun Ljusdals kommun Lomma kommun Ludvika kommun Luleå kommun Malungs kommun Marks kommun Mora kommun Motala kommun Munkedals kommun Mölndals kommun Nacka kommun Nora kommun Nordanstigs kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Ockelbo kommun Olofström kommun Orust kommun Ovanåkers kommun Oxelösund kommun Partille kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Sala kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skellefteå kommun Skurups kommun Skövde kommun Sollefteå kommun Sollentuna kommun Sotenäs kommun

11 Stenungsunds kommun Storumans kommun Strängnäs kommun Strömstads kommun Sundbybergs Stad Sundsvalls kommun Svalövs kommun Svenljunga kommun Säters kommun Sävsjö kommun Söderhamns kommun Sölvesborgs kommun Tanums kommun Tibro kommun Tidaholms kommun Tierps kommun Timrå kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Tranemo kommun Tranås kommun Trollhättans kommun Trosa kommun Tyresö kommun Täby kommun Uddevalla kommun Ulricehamns kommun Umeå kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppvidinge kommun Vadstena kommun Vara kommun Varbergs kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vetlanda kommun Vimmerby kommun Vårgårda kommun Vänersborgs kommun Vännäs kommun Värmdö kommun Växjö kommun Ystads kommun Ånge kommun Åstorps kommun Åtvidabergs kommun Älvdalens kommun Älvkarleby kommun Örebro kommun Örkelljunga kommun Örnsköldsviks kommun Östhammars kommun Sid 11 (16)

12 Bilaga 2. Kommits Resa till Irland Belfast till SOCITM Lördag 13 oktober till onsdag den 17 oktober 2007 Ja då var det då dags, så spännande. Hur det började? Jag vann en resa när jag var på Kommits i Luleå i våras. Den sista timmen drogs en av de inlämnade utvärderingslapparna som fyllts i efter konferensen. Tro det eller ej, jag vann. Precis innan hade jag sagt till Sonja, Carina och Ingela, att, ja, jag åker inte om jag vinner (sånt som man säger) ni vet, lite avundsjuk för att man aldrig vinner en sådan resa. Ni vet, man tror ju aldrig att man vinner. hihihihi. Förberedelser Ja tiden går fort, som ni vet alla Helt plötsligt var det efter sommaren då jag insåg att jag skulle åka till Belfast SOCITM med galamiddag, ojojoj. Jag måste ha något snyggt att ta på mig. Jag ringde dottern Jessica och sa att vi måste shoppa, precis som det var något nödvändigt ont. Äntligen har jag en ursäkt för att handla. Klart tar man dottern med sig, hon tycker alltid att man är snyggast i hela världen. Vi gick på Bredenberg i Kista, där hade jag sett en super snygg klänning. Vi kom till Bredenberg, där hängde min klänning, så snygg men ack så ful på mig. Hmm.., vi började leta i affären, oj en supersnygg sammets kjol, ni vet en sådär supersnygg 900 kronors sak, ja ja det får kosta en gång. Aha en topp, så snyyyyyyyygg. Bara så snygg med guld och silver färgade paljetter, stavar, stenar. - Pröva, sa Jessica. - Nja, sa jag, kolla priset 2400 kronor. - ja och, sa Jessica. Jag travade in i provhytten tog av mig allt utom behån, drog toppen överhuvudet. Då började det blinka, sirenerna skrek, oj oj vad händer, av med toppen, börjar svettas, någon larmknapp hade ramlat av toppen, typiskt mig. Till slut bestämde jag mig efter påtryckning av dottern som sa att jag var snyggast i världen, ja vad gör man inte för sina barn (det var vad jag sa till hennes far). Nu hade jag en galaväska, guldfärgad så klart, guld och silver randiga strumpbyxor, guldskor, schal och ett fantastiskt snyggt armband av min mor.. ( det är en annan historia, men min far fick nästan hjärtattack) till galamiddagen. Väskan är packad det är fredag kväll, mitt barn har förklarat för mig; kliv av på flygplatsen i England, gå direkt till terminalen där flyget till Irland och Belfast väntar, irra inte bort dig, titta inte i affärer, det är långt till de olika terminaler, det är en jätte stor flygplats. Min man han sa prata inte med någon, håll i väskan, ring direkt när du har landat, gå bara till terminalen och gaten för flyget till Belfast, dessutom har mitt kära barn larmat kamrater i England att mor är på väg, om jag mot förmodan skulle irra bort mig. Mina vänner kan inte sova, förbannar mig för att jag skall lämna Sverige. Jag förstår ingenting, tror de att jag inte klarar mig själv? Äntligen avresa lördag den 13 oktober Min man kör mig till flygplatsen kl.0630, planet går Ja, han får köra mig i tid för säkerhets skull, han tror alltid någonting skall hända när jag skall iväg, konstigt. Jag sitter på planet. På flygplatsen Heathrow skall möta Anette (Kommits ordförande) och Torbjörn (Kommits vice ordförande), jättespännande. Åh nej! Jag glömde sjösjukepillret. Oj oj får se om jag klarar mig.

13 Heathrow Efter 2 timmar landar vi på flygplatsen. Jag kliver av med min dotters varnande ord i huvudet; titta inte åt sidorna utan gå rakt fram, kolla var du ska och följ skyltningen. Jag går eller åker på ett rullband. Smart idé, för den trötte, men jag går på rullbandet, eftersom jag skall till TERMINAL 1 och har fortfarande min dotters ord i huvudet. Det är långt mellan terminalerna. Skönt nu ringer Anette. Hon frågar, var är du? Jag är på väg. Ta bussen, säger Anette, det är långt att gå. Aha, en till som är orolig, tänker jag. Vi syns, säger jag och klickar av telefonen. Jaha, det är bara att följa skyltningen. Jag söker en skylt med en buss, nej jag ser underground, den skylten följer jag. Det är nog tåg under jorden, som i Sverige tunnelbana, tänker jag. Jag går och går, går och går. Efter 30 minuter, ingen buss, inget tåg, men helt plötsligt står jag på terminal l. Men hur gick detta till? Strunt det samma, jag är framme, vilket är skönt. Var går jag nu? Kollar in skyltningen till Irland, en trappa upp. Jag går en trappa upp och ser ingen skylt som säger att detta är vänthallen för resande till Irland. Jag springer ner, springer upp, klockan går. Folk ser lite oroligt på mig. Då ser jag en informationsdisk. Jag frågar vart jag skall gå. En trappa upp, där går du till gate nr 5. Går upp en trappa, ser gate nr, ställer mig i kö för gaten till Belfast, skönt. När jag kommer in i väntsalen, sitter Anette och Torbjörn där. Jag känner mig så lycklig, att jag har kommit så här långt. Jag kramar om Anette och Torbjörn. Anette frågar mig vart jag tog vägen och jag berättade att jag gått och gått. Anette och Torbjörn hade åkt buss. Typiskt tänkte jag, jag såg inga bussar, inte ens på vykort. Men nu var vi samlade. Jag berättade till Anette och Torbjörn om min familj och mina kompisars rädsla när jag skulle åka. Torbjörn tittade lite ledsamt på mig, han funderade nog varför de var så oroliga. Nu var det dags att kliva på planet till Irland och Belfast, jättespännande. Nu skulle vi genom säkerhetsvakterna. Av med skorna, typiskt att jag skulle ha stövlar. En av vakterna pekade och frågade på engelska om jag hade något som var i tub eller flaska, för om jag hade det så skulle det ner i en plast påse. Det var bara det att jag inte hörde vad hon sa. Jag sa, please I dont hear you. Vakten sa det en gång till och jag hörde fortfarande inte vad hon sa. Paniken spred sig i kroppen, men vad säger hon? Jag pekade på mina hörapparater och sa en gång till på Engelska, jag hör inte. Skönt, vakten förstod och pekade på en skylt som fanns så där 2 dm från synfältet. Jag kunde inte säga att jag inte såg. Jag plockade upp min läppglans, så där 4 st, la dom i en liten påse, ja nu fick jag gå. Äntligen sitter jag på planet till Belfast. Det är så spännande och så roligt. Framme, äntligen framme i Belfast George Best flygplats, ja flygplatsen är uppkallad efter honom. Han var en stor fotbollsspelare. Känner efter om jag är sjösjuk, nej jag klarade mig. Vi väntar på väskorna, tänk om väskorna är borta, mina galakläder! Svetten börjar lacka. Här kommer dom, skönt. Vi tar en taxi, jättesöt rund sak. Det är vänstertrafik, det känns konstigt. Oj, vad varmt det är, +18 grader. Vi är väldigt varmt klädda, Anette i varmjacka, Torbjörn i en ulljacka och jag har läderstövlar och vinter skinnrock. Vi skall till Hilton hotell, det känns så spännande och så roligt lyxigt. Ni minns att jag vann resan. Känner mig som en prinsessa. Vi är framme på hotellet, jag har fått rum på våning 8, utsikt mot Court house, vilken byggnad. Där var det full aktivitet, trodde det var ett fängelse, höga gallerstaket med taggtråd. Sen lärde jag mig att det var en domstolsbyggnad. Vi pratade om att vi ville äta. Vi träffas i foajén, så går vi och tar en öl. sa Torbjörn Jag vill ha mat och en öl sa Anette. Jag vill ha mat och en loka. Sid 13 (16)

14 Uppe på rummet slet jag av mig läderstövlarna, på med lågskorna. Tittade på listan med aktiviteter, jepp det blir fullt ös medvetslös. Göra stan (Belfast) Vi gick mot centrum för att leta upp ett matställe. Vi kom till en marknad, ungefär som östemalmshallarna. Där provsmakade vi på korvar, roliga korvar, starka korvar, roliga ostar, starka ostar. Vi gick runt och tittade men nu började vi bli riktigt hungriga, vi hittade ett matställe alldeles bredvid marknaden, beställde hamburger tallrik, inte Mc Donalds. Oj vilken hamburger tallrik, jag beställde en Water with bubbels. Jag har inte pratat engelska på år. Tungan blir tjock och otymplig och känns som tio nummer för stor. Sprinkel Waters, sa Torbjörn lätt som en plätt. Herre gud, hur skall nu detta gå, hör dåligt med en tunga som är för stor. Vi hade jätteroligt, skrattade och jag berättade hur roligt jag tyckte det var med resan. Anette och Torbjörn behandlade mig som en prinsessa. Vi vandrade vidare, tittade lite på byggnaderna och små kyrkor som låg insprängda mellan husen. Fönstren var igenmurade, kändes konstigt. Kyrkorna hade höga staket med rakblads stängsel. Vi såg en byggnad med bevakningskameror och huset som jag trodde var ett fängelse som sen visade sig vara en domstolsbyggnad, det var mycket mer bevakat än i Sverige känns lite speciellt. Nu var vi framme vid en pub, som låg mittemot Europa Hotell. Nya öl, nytt bubbel vatten. En dag har jag lärt mig vad det heter, nu får det heta water with bubbels och water without bubbels.vi pratade, pratade, pratade. Det kändes som vi alltid känt varandra. Oj klockan var mycket, vi måste tillbaka till hotellet där nya aktiviteter väntade. På hotellet lördag kväll den 13 oktober Åter på hotellrummet, då ser jag ett papper instucket genom springan på golvet. Där står alla aktiviteter för vår vistelse i Belfast, jaha vad blir det ikväll tänker jag. Vi skall träffas för en drink hos Rose Crozier SOCITM president svit Sen läser jag vidare, klädkod, Dress formel. Ojoj vad betyder det? Jag ringer dottern i Sverige; vad betyder klädkod dress formel? Tur att hon finns så man inte gör bort sig totalt. Byter om till byxa, linne och kavaj och känner mig tillräckligt fin. Träffar Anette och Torbjörn i Torbjörns rum, där vi laddar med en öl och bubbel vatten. Vi åker upp till svit 1015, där vi träffar SOCITM. Så fantastiskt, alla hälsar så hjärtligt. Om jag inte har sagt det förut, så känner jag mig som en prinsessa, helt otroligt. Jag blir presenterad för hela kommiten. Jag förklarar att jag har hörapparater (det var min skräck) och att jag inte pratat engelska på år. Glada trevliga människor, detta bådar gott. Efter drinken bar det iväg på middag, tre rätters middag, god mat. tänk att kycklingen smakade precis som hemma i Sverige. Söndag den 14 oktober Kl 0915, då var det dags för samling vid receptionen på hotellet, igen klädkod (dress casual) fritids klädsel. Nu bar det av på en busstur genom Irlands norra kust, jag säger bara fantastiskt, små byar med bara vita hus, vilken fantastisk natur, jag kan nog skriva en berättelse om bara naturen, grönt så långt ögat kunde se, små buskar, mycket lite träd. Första stoppet, ni vet naturbehoven som måste göras, va i en liten fiskeby Carnlough. Londonderry Arms hotell ägdes en gång av Sir Winston Churchill nu var vi framme vid Världs berömda Giants causeway, nu skulle vi äta sen ska vi på en guidad tur till av den gamla Bushmill s destillerings fabrik, se arbetsprocesser för tillverkning av Whiskey. Alla visste vad Bushmill vad, inte jag ja ja, nu vet jag. Vi fick smaka av den ädla drycken, som vanligt blev det vatten för mig, jag luktade, inte ens det var gott. Sid 14 (16)

15 Åter till hotellet kl Konferensen öppnar klädkod (dress smart casual) Meeting the Challenges of CSR07- Share, Save, Service. Konferensen är på Belfast Waterfront Conferences Centre. Det var en fantastisk byggnad, nybyggd, det var som att kliva in på vilken kommits konferens som helst, skillnaden var att alla pratade engelska. Vi skrev in oss och fick en väska med innehåll och ett jätteparaply hur i fridens liljor skall jag få detta hem sa jag till Torbjörn inget problem sa Torbjörn, det är bara att sända det med övrigt bagage. Ja ja tänkte ja i mitt stilla sinne, jag och 200 till som skickarparaplyet med bagaget. Undra vad alla människor skall tänka när dom kommer rullande på bandet. Ja det får bli en senare fråga. Förste talare är konferensens huvudtalare, eller den talare som lägger tonen på konferensen Richard Gerver. Han tog oss på en inspirerad tur om tanke om dom unga kan med ett annat perspektiv se ledarskapet från en annan synvinkel än de gamla parhästarna som ser ledarskapet mer traditionellt. Mycket inspirerande och flygande start på konferensen, väldigt intressant föreläsning. Allt på engelska, här får man skruva upp hörapparaterna, ingen hörslinga, konstigt på en så nytt konferens center, I Sverige är det slinga på alla nybyggda konferens anläggningar. Ja det är nog meningen att man skall anstränga sig och lyssna ordentligt för att höra allt Raskt vidare nu ska vi till Europa Hotell, en buss väntar och tar oss dit. Helt fantastiskt. 3 rätters middag, kyckling som huvudrätt, känns som hemma, efter maten är det t dans till lokalt Irländsk band, träffar många sköna människor, vi pratar om IT inom det sociala området för handikappade och äldre människor vi dansar tillsammans Åter på hotellet somnar som en stock, drömmer på engelska får översätta på morgonen. Måndag 15 oktober Vaknar 0600, just ja ingen hund som skall ut, jag får ligga och dra mig, trodde jag, telefonen ringen från alla nära oh kära, skönt att dom tänker på en. lever du? hur är det? förstår du alla? längtar du hem? Upp, duschar, klädkod, läser i papperen samma som igår, dress smart casual. Var är alla kläder som jag har packat ner eller tänkt packat ner, det insåg jag snabbt att ingenting var med av det jag tänkt packa ner, hur kan det bli så efter så många dagars planering av kläder. Ja då får det bli kavaj, byxa och topp, det putar ut lite överallt, undra om kavajen krymt.. Frukost, hotell frukost, mycket mat, jag kan sitta här hela förmiddan. Det var mysigt med trevliga människor och väldig fin utsikt. Men Torbjörn och Anette manade på en, vi kan inte sitta här konferensen börjar. Konferensen börjar kl kläd kod (dress smart casual or suit) Huvudtalare David Taylor, Förste talare är konferensens huvudtalare, eller den talare som lägger tonen på konferensen Richard Gerver. Han tog oss på en inspirerad tur om tanke om dom unga an med ett annat perspektiv se ledarskapet från en annan synvinkel än de gamla parhästarna som ser ledarskapet mer traditionellt. Väldigt intressant Andra utmärkta talare. David Taylor, han är författare till den mest, säljande boken om det nakna ledarskapet och har arbetat med höga ledare inom ledande stora företag.. David har tillämpat sitt kunnande och Sid 15 (16)

16 tänkande för ledarskap inom IT området med stora framgångar. Det är dags att dra en linje över det gamla ledarskaps tänkande när IT behandlade den stackars okunniga partners inom organisationen och istället ta till oss det nya tänkande, att vi är till för verksamheten och inte verksamheten för oss. Bill Dixon, specialiserad på kommunikation mellan människor. Hur kan organisationen spåra bra ledare inom organisationen. Bill tror att om en organisation skall lyckas måste dom utveckla och utbilda ledar talanger och betala bra lön. Tre attribut för en bra ledar förmåga, talang, önskan och optimist. Flertalet av talarna pratade om framtidens ledare. Förut var det IT, tekniken som bestämde vägen. Idag är det verksamheterna som måste utvecklas med hjälp av IT och tekniska hjälpmedel. Talarna pratade om hur vi skall ta till vara på de unga talangerna. Parallella sessioner Grön IT. Viktigt tänk, i dagens globalatänk om uppvärmningen av vår jord. Död åt PowerPoint Hur en presentation kan få den mest inspirerande person att bli oinspirerad genom en massa information genom PowerPoint presentationer. Detta seminarium var väldig bra. Vi får inte låta tekniken ta död åt det personliga inspirerade talarna som kan dela med sig av sina kunskaper och idéer. Shared services: Ta del av de olika och stora utbudet av webbtjänster. //Yvette Heikka Mukka Sid 16 (16)

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM 2120001439 ALE KOMMUN 7300000 kr 2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10700000 kr 2120000639 ALVESTA KOMMUN 5100000 kr 2120000498 ANEBY KOMMUN 1400000 kr 2120002122 ARBOGA KOMMUN 3850000 kr 2120002668 ARJEPLOGS

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 JÄRFÄLLA KOMMUN 20% 0125 EKERÖ KOMMUN 26% 0126 HUDDINGE

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015

Bästa Förskolekommun 2015 Bästa Förskolekommun 2015 Kommun Bästa förskolekommun Bästa förskolekommun 2014 Ale kommun 265 268 Alingsås kommun 203 222 Alvesta kommun 149 61 Aneby kommun 6 8 Arboga kommun 130 144 Arjeplogs kommun

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/17 Fler har sökt i år än vad det finns medel för

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/17 Fler har sökt i år än vad det finns medel för Dnr: 2015:1539 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/17 Fler har sökt i år än vad det finns medel för I årets ansökningsomgång har det kommit in fler ansökningar än vad det finns

Läs mer

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP 1 (8) STOCKHOLMS LÄN 253 900 000 kr 238 782 795 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 500 000 kr 3 449 804 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 275 000 kr 4 111 104 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS KOMMUN 4 800 000

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Göteborg 2015-10-26 Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Kommuner som INTE har svarat: (22 st) Arjeplogs kommun Avesta kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Dorotea

Läs mer

Bästa Förskolekommun Förskoleupprorets statistiska jämförelse

Bästa Förskolekommun Förskoleupprorets statistiska jämförelse Bästa Förskolekommun 2013 - Förskoleupprorets statistiska jämförelse Kommun Bästa förskolekommun Totalt resultat Gruppstorlek Personaltäthet Förskollärartäthet Arvidsjaurs kommun 1 21 9 1 11 Storumans

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer