Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2009 med årsredovisning

4

5

6 4 Svenska Seglarförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Svenska Seglarförbundet har medlemmar, fördelade på 409 klubbar, 17 distrikt och 90 klassförbund. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig (t.o.m. oktober 2009) Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Bilder Om ej annat anges: Svenska Seglarförbundet Omslag Volvo Ocean Race 2009, utanför Stockholm (Foto: Rick Tomlinson) Bilduppslag insida Volvo Ocean Race, Ericsson 3. Foto: Gustav Morin Stämningsbild från en tidigare Mästarnas Mästare. Foto: Malcolm Hanes Produktion Elke Cronenberg Ansvarig utgivare: Svenska Seglarförbundet Tryckt hos Elanders Sponsorer 2009 Suppliers 2009

7 5 Svenska Seglarförbundets styrelse (från vänster): Pekko Svensson, Charlotte Alexandersson, Victor Wallenberg, Lena Engström och Berndt Öjerborn. Michael Persson, Hans Liljeblad och Annika Ekman saknas på bilden. Segling på hemmaplan i rampljuset Nog för att det var OS 2008, men 2009 kom seglingen verkligen i rampljuset. Med två Volvo Ocean Race stopp i Sverige fick seglingen mer uppmärksamhet än på länge. Men det var även andra tävlingar som gjorde att seglingen kom i blickfånget såväl internationellt som ur lokalt perspektiv. Svenska klubbar stod som värdar för internationella tävlingar så som bland annat VM i Starbåt, matchracing för damer, IOD, OK-jolle och Zoom 8. Tävlingar som fått många fina lovord både vad gäller arrangemang på vattnet men även inramningar på land. Eventet Jr Cup i samband med Volvo Ocean Race stoppet i Stockholm blev en succé och kopplingen mot det stora VOR har givit oss ett fantastiskt utgångsläge när vi nu är ute och diskuterar med företag om en vidareutveckling av detta arrangemang blev även startskottet för SM-veckan. Ett samarrangemang med Riksidrottsförbundet, TV-sporten och tolv andra specialförbund. Lovord från seglare, RF och TV-sporten som nu använder seglingen som planeringspartner för kommande SM-veckor. En seniorernas motsvarighet till JSM som ligger i linje med att få fler att stanna inom seglingen efter junioråldern. På breddnivå har vi under året påbörjat övergången från Swe- LYS till SRS. Ett steg till att göra det enklare och mer attraktivt att kappsegla kölbåt. Vi kan det här med arrangemang och vi skall verkligen fortsätta lägga fokus på detta i framtiden. Det skapar så mycket mervärde för vår idrott; det svetsar samman funktionärstrupperna, seglarna får visa upp sig på hemmaarenor, möjligheter att synas mer i media med mera. Organisation, utbildning och intäkter i fokus för styrelsen Förbundets och styrelsens fokus under året har varit organisation, utbildning och intäkter. På kansliet har vi en ny bemanning klar från 1 januari Den övergripande organisationsstrukturen har vi diskuterat med distrikten och ett förslag kommer att presenteras på Seglardagen På utbildningssidan har vi gjort en nulägesanalys och tagit fram en handlingsplan för nästa etapp. Intäktsdelen har fått stå tillbaka för att först skapa nödvändiga resurser, tid, förändring på kansliet samt ett tydligare erbjudande. Till exempel har en attraktiv hemsida kommit på plats. Detta har bland annat lett till vårt varumärkesprojekt där värderingar blir en nyckelfaktor. Värderingar som vi känner och tror är klockrena när vi pratar med företag har varit ett ekonomiskt tufft år för samhället. Vi har internt skapat förutsättningar för att nu visa att vi är en sport att räkna med. Jag vet att vi nu kommer att kunna vara en attraktiv partner för många av samhällets aktörer. Och detta, naturligtvis skapar för oss: Fler kappseglare stark elit Lena Engström, ordförande

8 6 Jonas Andersson förbereder sig för segling på Skota Hems SSF-stöttade 2.4mR-träningsläger i Las Palmas. Foto: Skota Hem Arrangörskommittén Kommittén har haft nio protokollförda möten, varav sju telefonmöten och två fysiska. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer, men även som åskådare, besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 496 kappseglingar sanktionerats. Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer och utveckla befintliga SSF regattor. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen. Vi har haft flera stora mästerskap i Sverige under SSF har sökt om att få arrangera ISAF Youth World Championship 2013, men Cypern valdes som arrangör. Arrangörer till JSM 2010 samt 2011 är fastslagna. Tävlingsreglementet Under året har en del ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Bland annat har RM, Int. RM och Int. SM försvunnit och ersatts med KLM (klassmästerskap) samt SM. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Stockholm med ett 80-tal deltagare tillsammans med domarföreningen. TL/SL-utbildningen Den nya utbildningsplanen för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) har implementerats och använts. Samtliga föreläsare har varit aktiva under året och två nya har också tillkommit. De förläsare som vi har i dag är: Lennart Ekholm (Sundsvall), PO Ekstrand (Bro), Patrik Schander (Kalmar), Ulf Karlsson (Nättraby), Jan Hallin (Göteborg), Dan Björkman (Göteborg) och huvudföreläsare Håkan Larsson (Skövde). Under året har också de nya färganpassade utbildningarna körts fullt ut för första gången med ett positivt gensvar i distrikten. På mycket länge har vi nu åter introducerat utbildningar på den högsta nivån, röd seglingsledare och röd tävlingsledare. På den gröna nivån kan utbildningarna nu genomföras utan godkänd föreläsare för att det ska vara enklare att börja utbildningsstegen ute i klubbarna. Under året har det utbildats 48 nya blåa seglingsledare, 15 röda seglingsledare och 17 röda tävlingsledare. Flera föreläsare har också varit inblandade i gröna seglingsledarkurser. Regelkommittén Kommittén har under året haft två protokollförda sammanträden. Merparten av arbetet har utförts enskilt, per e-post och telefon. Litteratur Kappseglingsreglerna var klara för försäljning i mitten av januari. Därefter vidtog arbetet med Kappseglingsreglernas tolkningsfall och Domarboken vilka kunde tryckas i juni månad. Utbildning Våren präglades av den fortbildning av licensierade domare som genomfördes på ett flertal orter. Därutöver har Tom Björkholm genomfört två regelkurser i Stockholm och en kurs i Norrköping.

9 7 Under året har 496 tävlingar sanktionärats. Alla dessa tävlingar var möjliga tack vare våra duktiga funktionärer. Foto: Stefan Rahm Charlotte Greppe har hållit en regelkurs i Kullavik och en kurs i Göteborg tillsammans med Tina Örtendahl. Thord Elfström har under året varit handledare för fyra regelkurser på distans med tillsammans ett 70-tal elever. Tina Örtendahl har hållit en blå domarkurs i Malmö och en kurs i Göteborg; Michael Zeeck har hållit en domarkurs i Saltsjöbaden tillsammans med Tom Björkholm. Michael Zeeck och Thord Elfström har varit instruktörer vid den praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Jr Cup i Stockholm i juni och Michael Zeeck dessutom tillsammans med Claes Lundin vid Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Ett IU-seminarium har hållits i Göteborg med deltagare från hela Europa, varav sex deltagare var från Sverige. Överklagningsärenden Överklagningsgruppen (ÖKG) har bestått av Thord Elfström (samordnare), Tom Björkholm och Pia Wahren omväxlande med Tina Örtendahl. Tre överklaganden har behandlats under året. Regelkommitténs jourverksamhet Ledamöterna har även under sommaren 2009 deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Internationellt Charlotte Greppe fick sin behörighet som International Judge och International Umpire. Bo Samuelsson fick sin behörighet som International Judge förlängd med fyra år. SSF:s hemsida Thord Elfström deltog i arbetet med att reformera SSF:s hemsida i maj-juni och har fortlöpande sett till att aktuell information har funnits om överklaganden, gällande regler, tolkningsfall, handböcker och utbildningsmaterial. Deltagande vid tävlingar Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett stort antal tävlingar i Sverige och utlandet. Tekniska kommittén Möten Tekniska kommittén har under året haft två protokollförda möten och beslut i löpande ärenden har tagits via e-post. Klassregler Som tidigare år har stor del av kommitténs arbete ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i Svenska Seglarförbundet att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. Svenskt Respitsystem SRS (SweLYS/SRS) De nya förenklade klassreglerna för SRS trädde i kraft under året och togs väl emot av seglare och arrangörer. Cirka 670 SRS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 270 är nya för året. Det har lagts till 19 nya båttyper i tabellen. Uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats.

10 8 Drakar tävlar på Pelle Gedda Cup. Foto: Malcolm Hanes Utvecklingen av SRS-organisationen har fortsatt och ett projekt för förkortning av leveranstiden för SRS-mätbrev samt presentationen av mätbreven på Seglarförbundets hemsida har inletts. Tillverkare Kommittén har följt introduktionen av ISAF:s internationella system för egengodkännande In-house Certification för att se hur systemet på bästa sätt ska kunna införas i Sverige och ersätta vårt nuvarande nationella system. En representant för SSF deltog i ISAF:s seminarium om IHC i Southampton. Avdelningen för båtteknik Avdelningen arbetar främst med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året var strax under 1 100, vilket betyder en ökning med drygt 100 mätbrev. Administrationen av mätbrev har utökats med två klasser, Melges 24 och Safir. Avdelningen har tillsammans med Tekniska kommittén arbetat med att effektivisera administrationen och utöka servicen till seglare, mätmän, klassförbund och tillverkare. Internationella uppdrag Jan Dejmo har deltagit som medlem i ISAF:s Equipment Committee, Class Rules Sub-committee samt Equipment Control Sub-committee. Sten Edholm har deltagit som medlem i ISAF:s Special Regulations Sub-committee. Historiska Utskottet Utskottet har under året hållit fyra protokollförda sammanträden samt arrangerat två Seglare Minns. Vårens Seglare Minns arrangerades som vanligt i Tranebergsstugan och lockade 46 besökare. Ämnet för kvällen var Segling för funktionshindrade. Börje Larsson intervjuade Clas Hultling, Åsa Llinares-Norlin, Emma Hallen, Gustaf Gussa Fresk, Lasse Löfström med flera. Höstens Seglare Minns, det 27:e i ordningen likaledes i Tranebergsstugan, lockade 56 besökare. Börje Larsson intervjuade Göran Juppa Johansson och Claes Brunnhage om deras segling i Trapezjolle, 505 och havskappseglingar. Den historiska dagen ställdes in på grund av brist på lämplig lokal. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Boken är nu utgiven. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Under 2009 hade arbetsgruppen fyra möten. Arbetsgruppen arbetar för att driva på frågor gällande seglare med funktionsnedsättningar och fungerar som en resurs för SSF:s kansli, kommittéer och arbetsgrupper samt klubbar, när dessa ställs inför situationer de inte på egen hand kan lösa. Målet är i första hand att försöka skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionsnedsättningar. Utbildning Arbetsgruppen har arbetat med att försöka säkerställa att ett inspirationsavsnitt kring segling för personer med funktionsnedsättningar finns med på SSF:s grundläggande utbildning för instruktörer och tränare. Vi tittar även på vilka andra delar av förbundets utbildning som kan eller behöver anpassas för att attrahera och passa seglare med funktionsnedsättningar. En specialinstruktörsutbildning med inriktning på seglare med funktionsnedsättningar har genomförts i samarbete med stiftelsen Skota Hem. Träffen Under träffen på Bosön i november hölls en workshop för klubbar som bedriver eller är intresserade av att starta aktiviteter för seglare med funktionsnedsättningar. Även en kort men mycket uppskattad föredragning hölls på temat när samtliga deltagare på träffen var samlade.

11 9 Vinnarna av Ericsson Jr Cup samt en lottad besättning fick prova på hur det är att segla på VO70-båten Ericsson 3. Foto: Johanna Lundeberg Internationellt Svenska Seglarförbundet representerades i IFDS (International Association for Disabled Sailing) av Carl- Gustaf Fresk, vice President, och Emma Hallén, medlem i Development Committee. Carl-Gustaf tackade nej till att ställa upp för omval och lämnade vid årsmötet i Korea sin plats till förfogande. Emma Hallén var i Korea och representerade Sverige på årsmötet. Klassificering Inom kappsegling för personer med funktionsnedsättning finns ett klassificeringssystem som poängsätter seglarna utifrån deras rörelsehinder eller synnedsättning. Därigenom avgörs vem som får delta och hur besättningar kan sammansättas. I Sverige har vi en nationell klassificerare, sjukgymnasten Marie Båge. Just nu pågår arbetet med framtagande av en kunskapsprofil som ska vara applicerbar på seglare med begränsade förutsättningar, såväl mentala som fysiska. Utvecklingsplan Under 2009 har vi startat arbetet med att anpassa vägen inom seglingen från nybörjare upp till elitnivå för målgruppen, bland annat genom en skolbåtsrekommendation. Träningsmöjligheter För att försöka hitta och inspirera seglare i 2.4mRklassen att satsa mer på seglingen har arbetsgruppen i samarbete med Skota Hem arrangerat två nationella träningsläger. För unga har det kommit igång regelbunden träning och seglarskola i Access-jolle på flera platser i landet under Information Platser med information om arbetsgruppens arbete och allmän information för seglare med funktionsnedsättningar på förbundets hemsida håller på att uppdateras. Vi framställer också tryckt material. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling genom samarbete i Skandinaviska Seglarförbundet (Skand SF), Europeiska Seglarförbundet (EUROSAF), Internationella Seglarförbundet (ISAF), International Foundation for Disabled Sailors (ISDF) och Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd. Internationella Rådet bereder och samordnar motioner och övriga ärenden till de olika organisationernas årsmöten. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Internationellt är seglingsvärlden uppdelad i olika grupper. Sverige hör tillsammans med Norge, Danmark, Finland, Estland och Island till

12 10 SWE Sailing Team betyder elitsegling och samtidigt tät gemenskap. Foto: Stefan Rahm ISAF:s Grupp G. Dessa länder bildar tillsammans också Skandinaviska Seglarförbundet. Vårmötet den 3-4 april liksom årsmötet den oktober hölls i Köpenhamn. På årsmötet förbereds årets motioner till ISAF:s årsmöte i november. Grupp G:s deltagare i ISAF:s Council är Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge. Samarbete och gemensamma aktiviteter inom det skandinaviska området liksom Nordiska mästerskapsseglingar är viktiga punkter. Europeiska Seglarförbundet, EUROSAF Vice presidenten Kjell Borking deltog i EUROSAF:s årsmöte som hölls den 4-5 april i Köpenhamn. EURO- SAF Officials Exchange Program fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa liksom planering och genomförande av Europeiska mästerskap. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s midyear meeting hölls den 7-11 maj i Warszawa. Årsmötet hölls den 4-16 november i Busan, Korea. Mötet behandlade ett hundratal motioner täckande alla seglingens områden bland annat har det införts en del nya tävlingsregler som började gälla redan från den 1 januari Elitverksamhet Elitverksamheten har under året inriktat sig på seglarna som tävlar i någon av de olympiska klasserna. Den långsiktiga målsättningen med verksamheten är att hjälpa seglarna att få en utveckling mot världstoppen och att ta olympiska medaljer. Elitsatsningen har under året letts av Svenska Seglarförbundets styrelsemedlem Charlotte Alexandersson. Sportchefen Stefan Rahm, förbundskaptenen Magnus Grävare och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen, har det operativa ansvaret för verksamheten. Seglarförbundet har i detta arbete ett starkt stöd av de olympiska klassförbunden och landslagseglarnas klubbar, GKSS och KSSS. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlade namnet för landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. För att kvalificera sig till landslaget ska man redan segla i världstoppen. Man får ett starkt stöd ekonomiskt och praktiskt av Seglarförbundet och dess samarbetspartners - Sveriges Olympiska Kommitté och elitklubbarna. Seglare i utvecklingslandslaget förväntas nå världstoppen inom tre till fyra år; det är seglare som har gjort enstaka resultat på toppnivå på världscuper och kommer regelbundet bland de tjugo

13 11 SWE SAILING TEAM 2009 Landslaget Moderklubb Klubb Klass Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Johan Tillander JK Västerås KSSS Starbåt Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen KSSS 470 Utvecklingslandslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS 470 Martina Söderbom Vänersborgs SS GKSS 470 Ingrid Söderström Lerums SS KSSS 470 Linnea Wennergren GKSS GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS KSSS 49er Ungdomslandslaget Moderklubb Klubb Klass Josefin Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser Radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser Radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser Radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Finnjolle Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS, GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er bästa på mästerskapen. I ungdomslandslaget finns de framtida stjärnorna: de är mellan 18 och 24 år och seglar vanligen i någon av de klasser som förbundet ser som lämpliga instegsklasser till det olympiska programmet nämligen Laser, Laser Radial och 470. Under 2009 var åtta seglare med i landslaget, åtta i utvecklingslandslaget och 17 seglare i ungdomslandslaget. Under året har laget haft ett antal gemensamma träningsläger i Marstrand, Långedrag och Lerkil. Dessutom genomfördes ett första stora träningsläger i Weymouth på Englands sydkust, platsen för OS-seglingarna Omkring 50 seglare, coacher och andra ledare var på plats för en veckas träningsläger följt av Sail For Gold -regattan som ingår i den världscupserie som Internationella Seglarförbundet sjösatte under året. Seglarförbundet ansvarar för att seglarna har möjlighet att genomföra ett bra tränings- och tävlingsprogram under året. Vidare har Seglarförbundet hand om ett omfattande materialutvecklingsprogram, ett projekt för väder-coaching inför VM 2011 i Perth och OS 2012 under ledning av meteorologen Alessandro Pezzoli som tidigare har arbetat tillsammans med bland andra Victory Challenge. Tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté genomförs också ett gediget ledarutvecklingsprogram. Seglare och ledare deltar också i Riksidrottsförbundets prestationsutvecklingskurser på Bosön som har varit mycket uppskattade. Nytt för året är att damernas matchracing har kommit in i det olympiska programmet. Seglarförbundet arrangerade två så kallade kompetensläger under senhösten i samband med att den nya matchracingbåten Elliott 6m anlände till Sverige. Över 30 intresserade damer var med på lägren, ett första steg mot OS Vi har under året varit representerade på hög internationell nivå i åtta av de tio olympiska båtarna. Toppseglingscentrum (TSC) TSC har haft en fortsatt mycket positiv utveckling. Formatet fungerar väl för att uppfylla de grundläggande behov de yngre seglarna har för en kvalificerad träning på hemmaplan. Samtidigt kan seglarna genomföra universitetsstudier med syftet att ta ett steg på vägen även in i en civil karriär var det andra året som TSC hade en fullt utvecklad verksamhet och återigen lyckades man segla årets samtliga månader fram till snön och isen tog ett grepp i mitten på december. Syftet med centret är att underlätta steget in i seniorseglingen, vilket har varit lyckosamt, eftersom många av landslagsseglarna regelbundet bedriver sin segling tillsammans med ungdomslandslagsseglarna på TSC. Träningsmängden på hemmaplan har återigen stigit markant. Verksamheten har letts på

14 12 ett skickligt och uppskattat sätt av Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen och möjliggörs genom ett generöst ekonomiskt bidrag från Sveriges Olympiska Kommitté. VM- och EM-medaljer Hugo Stenbeck, Jonas Häggbom, Lars Linger, Cam Lewis och Brendan McCoy vann VM i 6mR i Newport, Rhode Island, Urban Ristorp vann International One Design VM som gick på hemmaklubben i Stenungsund, Thomas Hansson-Mild vann OK-jolle VM i Kalmar och Johan Barne vann VM både i TP-52 klassen som navigatör på den argentinska båten Matador och som mittgast i 5.5 VM. Apropå både Artemis och TP52 så vann Torbjörn Törnqvist som skeppare och rorsman VM-brons i TP52 på Mallorca i Spanien. En annan bronsmedaljör var Anders Bringdal på VM i Vindsurfing Speed i Grekland. Tävlingsformatet är hastighetstävlingar på vindsurfingsbrädor. I klassen E-jolle så tog Anders Carlsson en bronsmedalj på VM i Brest, Frankrike. Vid ett av de många mästerskapen som hölls i Sverige detta år så blev Anna Kjellberg, Madeleine Magnusson, Lotta Harrysson, Malin Källström, Vanja Lundberg, Nina Barne i Team Carpe Diem bronsmedaljörer vid VM i matchracing som arrangerades av Lysekils SS Gullmar. Anna Kjellbergs besättning fick dock se sig besegrade av Marie Björling, Anna Holmdahl-White, Annika Carlunger, Elisabeth Nilsson, Jenny Axhede, Elin Åderman som tog den enda svenska silvermedaljen på ett VM detta år. Tim Shuwalow och Cecilia Colling vann EM i Hobie Cat 16 i Italien. Guld vann också teamet Johnie Berntsson, Martin Berntsson, Johan Bäckman, Björn Lundgren, Daniel Wallberg på matchracing-em i Danmark. ORC-EM seglades i Ystad i år. Teamen kring Ralf Aspholm och Martin Nilsson tog silver respektive brons. Även på Starbåts-EM i Kiel lyckades Fredrik Lööf och Johan Tillander ta ett brons för Sverige. Bilder: 1 Hugo Stenbeck, Lars Linger, Jonas Häggbom, Cam Lewis och Brendan McCoy tar VM-guld i 6mR i USA. Foto: Sallyanne Santos 2 Prinsessans Sofias Regatta på Mallorca. Foto: Nico Martinez 3 Åskådare på Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm 4 Team Anna Kjellberg på GKSS OCR. Foto: Stefan Rahm

15 13 Ericsson 3 med skeppare Magnus Olsson på sitt nionde ben mellan Marstrand och Stockholm. Foto: Dave Kneale Volvo Ocean Race 2008/2009 Ericsson 4 vinnare Två svenskflaggade båtar deltog i Volvo Ocean Race 2008/2009, Ericsson 3 med Magnus Olsson som skeppare och Ericsson 4 med Torben Grael som skeppare. Ericsson 4 seglade med en internationell besättning och vann övertygande. Skepparen Torben Grael fick senare under 2009 motta utmärkelsen Sailor of the year 2009 på ISAF:s årsmöte. I Ericsson 3 besättningen som slutade på en fjärde plats sammanlagt, deltog svenskarna Magnus Olsson, Gustav Morin, Anders Lewander, Magnus Woxén, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö, Martin Krite, och Clabbe Nylöf på hela eller delar av racet. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, fanns med i startfältet, på den spanskflaggade Telefonica Black. Tävlingen hade två stopp i Sverige; ett i Stockholm och ett kortare i Marstrand. Mästarnas Mästare för första gången med tracking Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för fjärde året. 32 besättningar 31 svenska mästare och 1 wildcard i form av Ericsson Racing Team deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, en andra chans och final. Tävlingen genomfördes som vanligt med tillhandahållna båtar, denna gång i båttypen CB66 med spinnaker. Tävlingen pågick under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av 470-herrbesättningen Anton Dahlberg, Per Frykholm och Alberte Holm-Lindberg. För första gången gick det att följa tävlingen live via så kallade trackingenheter (GPS sändare) som sätts fast på tävlingsbåtarna och skickar ut positioner till en server som sedan visar upp seglingen i realtid på Internet. En TV-produktion producerades som sändes tre gånger i Viasat Sport och som senare visades på SSF:s webbplats i sin helhet. SM veckan - Segling i stort samarbete med RF För första gången arrangerades den så kallade SMveckan. Ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television i ett försök att bygga ett event kring de olika individuella idrotterna för att på så sätt väcka uppmärksamhet kring idrotterna och erhålla mediabevakning. Från seglingens perspektiv presenterades en rad nyheter, bland annat att valet av klasser skedde utifrån ett antal kategorier: bräda, enmansjolle, tvåmansjolle flerskrov och kölbåt. Tanken är att dessa kategorier skall finnas för dam respektive herr. Andra nyheter var: formatet som innehöll en grundserie utan borträknade seglingar och ett avslutande helt avgörande medaljrace med de tre främsta, kombinerad direktdömning där man både kunde protestera på traditionellt sätt med protestflagg samt bli dömd av direktdomare på banan samt sifferflaggor i stället för signalflaggor för att visa tiden till start. Seglingarna avgjordes utanför västra hamnen i Malmö och finalseglingarna i de olika kategorierna gick bara några meter från stranden med speaker och publik i perfekta förhållanden. Totalt sändes en timmes segling i Sveriges Television.

16 14 Juniorverksamhet Klasstränare Anders Bengtsson, Karin Almquist, Anton Myte och Carl Grindebratt har under 2009 varit klasstränare. Anders och Carl kommer att avsluta sina åtaganden och vi har startat en rekrytering sedan i höstas. Klasstränarrollen utvecklas ytterligare. Till säsongen 2010 utökas ansvaret där klasstränaren förutom träning även följer klassen på de nationella kvalhelgerna. Dessutom erbjuds klubbarna möjligheten till klasspecifik utbildning för sina klubbtränare. Målsättningen är att samtliga rekommenderade klassförbund har en klasstränare fram till sommaren Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att skapa en brädseglingsrekommendation har SSF 2008 beslutat att närmare observera klasserna Kona One samt Bic Techno. Kona One har 2009 blivit den rekommenderade brädan, Bic Techno är fortfarande under observation. Seglargymnasierna Riksidrottsgymnasierna (RIG) i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Per Frykholm har deltidsanställts på Lerums gymnasium. Under hösten inleddes också rekryteringsprocessen för en ny tränare Stora bilden: Jr Cup. Foto: Stefan Rahm Nedan: Junior SM i Vänersborg. Foto: Stefan Rahm

17 15 på Motala gymnasium. För att öka intresset för Riksidrottsgymnasierna har skolorna under hösten tagit emot ett flertal praoelever. Junior SM Junior SM (JSM) arrangerades av Vänersborgs SS. Tävlingen lockade cirka 500 barn och ungdomar i klasserna Optimist, E-jolle, Laser, Laser Radial, Zoom 8, RS Feva, 420 och 29er. För första gången bjöds även in vindsurfingsklasserna Kona One och Bic Techno 293 OD med 20 respektive 14 tävlande. I samband med regattan genomfördes prova-på aktiviteter. ISAF Youth Worlds ISAF Youth Worlds seglades i Buzios i Brasilien i juli. Deltagarna, Robin Axelsson (Laser Radial), Matilda Salminen (Laser Radial), Kajsa Sundklev/Veronica Holmgren (420) och Carl Johanisson/John Gustafson (420) kvalade in under tre tävlingar. SSF:s juniorkoordinator Jakob Gustafsson följde laget som coach. Ericsson Jr Cup höjdpunkt bland juniorer Ericsson Jr Cup genomfördes i samarbete med Ericsson. Tävlingarna genomfördes under Volvo Ocean Race Stockholm Stop i tillhandahållna C55 båtar. I den tre dagar långa regattan deltog 48 lag. Den innehöll även en rad sociala aktiviteter såsom till exempel gratisbesök för alla på nöjesfältet Gröna Lund. Prisutdelningen hölls i samband med Volvo Ocean Race prisutdelningen inför tiotusentals åskådare. Samtliga deltagare fick fina priser och vinnarna i tävlingen fick förutom detta ett dygns segling med Ericsson 3 och dess besättning. Förutom Ericsson var Volvo Ocean Race Stockholm Stopover, Helly-Hansen, Screenbolaget, Vasakronan och Burger King samarbetspartners. Ungdoms OS För att delta i ungdoms-os har Hanna Johansson och Axel Munkby kvalseglat i Byteklassen i Italien. Det räckte dock inte för en plats till tävlingen som äger rum i Singapore Adam Holm vann de svenska kvalen på bräda. Han försöker att kvala in på världskvaltävlingen under våren Seglingarna genomförs i klassen Bic Techno 293. Star Makers Star Makers är ett nytt samarbete mellan Polen, Sverige och Danmark. För att möta de stora nationerna har Polen och Danmark tillsammans med Sverige skapat ett gemensamt tränings- och tävlingsupplägg i ISAF World Youth-klasserna. Varje land kommer att delta med cirka 30 seglare på eventen som startar under Bilder: Junior SM & Jr Cup. Foto: Stefan Rahm

18 16 Rekrytering Förbundets rekryteringsarbete har under året fortsatt att utvecklas med inriktning på de ungdomsvänliga klubbarna. Antalet ungdomsvänliga klubbar är nu uppe i 121 klubbar som beretts möjlighet att utvecklas bland annat genom bidrag ur Idrottslyftet. Framförallt har Idrottslyftet som klubbutvecklingsstöd med hjälp av regionala sailcoacher gett mycket positiva resultat i klubbarna. Inte minst för att skapa goda strukturella rekryteringsförutsättningar. Regionala sailcoacher Under året har antalet regionala sailcoacher utökats till elva personer vilka varit verksamma för klubbarna i följande distrikt enskilt eller i samverkan: Skåne, Blekinge, Västkusten, Värmland/Västergötland, Södermanland, Stockholm, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten. De regionala sailcoacherna hjälper klubbarnas egna tränare och instruktörer att utvecklas i sin roll. De fungerar som mentorer, bidrar med tränarfilosofier och agerar bollplank åt styrelsen. Allt för att klubben skall utvecklas i enlighet med färgpyramidens nivåer med början på den gröna nivån. SSF:s Seglarskola med Piratskolan SSF:s Seglarskola som syftar till att öka kvalitén och därmed lusten att fortsätta att kappsegla efter seglarskolan har under året tagit fastare former. Under året har också Piratskolan introducerats som en förskola till seglarskolan och blivit en mycket lyckad rekryteringskälla för de yngsta. Per Fryklund har anställts på Lerums seglargymnasium. Foto: Stefan Rahm Stefan Rahm och Mikael Thorén inviger en ny lokal på Motalas seglargymnasium. Träffen Den årliga Träffen för de ungdomsvänliga klubbarna blev återigen en succé. Detta såväl vad beträffar antal deltagare som programinnehåll. Den efterföljande utvärderingen gav ett klart belägg för Träffens betydelse för våra ledares möjligheter att få inspiration och erfarenhetsutbyte. Idrottslyftet Att Idrottslyftet har gett oss fantastiska möjligheter att stärka våra rekryteringsförutsättningar råder det ingen som helst tvekan om. Därför har vi under året varit konsekventa på att föreningsbidragen investeras på sådant sätt att det gör oss starka även om Idrottslyftet skulle försvinna. Idrottslyftet har under året bland annat gett våra föreningar 54 nya båtar med 50-procentiga bidrag, 93 skolprojekt och 41 klubbutvecklingsprojekt i samarbete med regional sailcoach. Genomförda utbildningar Som alltid under ett efterolympiskt år har utbildningsverksamheten varit omfattande. Inte minst många fortbildningar har genomförts för våra licensierade ledare. Ledarutbildningar har genomförts enligt Färgpyramidens nivåer. Totalt har 737 ledare utbildats varav 261 varit nyrekryterade ledare och 476 befintliga ledare som har vidareutbildats eller fortbildats. Av alla dessa ledare har de pedagogiska ledarna enligt färgpyramidens nivåer utgjorts av 344 instruktörer och tränare på grön och blå nivå samt 22 tränare på röd nivå. Den högsta av våra ledarutbildningar genomförs på Gymnastik- och Idrottshögskolans 3-åriga tränarprogram. Under året har Helena Skarp och Per Frykholm examinerats från skolan.

19 17 Anders Bringdal blir uppvaktad av pressen tog han VM-brons i Vindsurfing Speed. Utvärdering SSF:s ledarutbildningar har genomförts under samma och likvärdiga former under de senaste 30 åren, SSF:s webbaserade regelkurs och prov undantagen. Ett projekt har igångsatts under året med syfte och mål att modernisera SSF:s utbildningsprogram och öka intresset för utbildningarna genom att anpassa format och efterfrågan och målgrupp. I samband med vårens kurser genomfördes en enkätundersökning bland kursdeltagarna för att utvärdera respektive utbildning. Totalt svarade nästan 400 kursdeltagare och svaren ligger nu till grund för fortsatt utvecklingsarbete enligt syfte och mål såväl i det korta som långa perspektivet. Information Nya webbplatsen svensksegling.se lanserad En ny webbplattform sjösattes i juni. Den nya plattformen ligger under Riksidrottsförbundets (RF) system IdrottOnline. I detta system som även är en administrativ plattform har även distriktsseglarförbunden getts möjlighet att skapa sina hemsidor som arbetsrum under denna. Även klassförbunden fick i slutet på året tillgång till arbetsrum i strukturen för att de skall kunna lägga upp sina hemsidor. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft mellan åtta till tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport). Media Volvo Ocean Race höjdpunkten Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. Flera tävlingar lockade mycket media under året. De två Volvo Ocean Race stoppen i Sverige var höjdpunkter. Men även tre stora mästerskap i olympiska klasser: Starbåt i Varberg, Europamästerskap i Laser i Borstahusen och Matchracing-VM i Lysekil. SM veckan gav ett stort medialt värde och segling fick en timmes TV-tid i Sveriges Television. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD). SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörkort och Sjöfartsverkets förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Det görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för båtorganisationernas egen försäkring (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) företräds för SSF:s räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB fastställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfärdar intyg gällande förarintyg och kustskepparintyg för båtlivet.

20 18 Tim Shuwalow och Cecilia Colling koras som Årets Seglare. Foto: Martin Thompson Utmärkelser Årets seglare Utmärkelsen Årets Seglare tilldelas Tim Shuwalow och Cecilia Colling (Boo IF) för sin insats under EM i Hobie 16 på Comosjön i Italien. I det 124 båtar starka startfältet med seglare från över 16 nationer lyckades paret att erövra EM-titeln. Årets Seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Vinges Kanna går till Thomas Hansson-Mild (Umeå SS) för VM guldet i OK-jolle i Kalmar. Thomas har under många år oförtröttligt kämpat för att utveckla sitt eget och sin omgivningens seglande. Han har länge varit med i världstoppen i OK-jolle och gjorde till hemma-vm i Kalmar 2009 en storsatsning för att ta hem VM-titeln. Eftersom Thomas bor i Obbola utanför Umeå har han därmed visat att det går att segla jolle på verkligt hög nivå även i de norra delarna av Sverige. Han utgör därför en stor inspirationskälla för jolleseglandet i Norrland. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Anna Kjellberg (GKSS och moderklubben Lerum SS) med besättningen Madde Magnusson, Lotta Harrysson, Vanja Lundberg, Malin Källström, Nina Barne, Johanna Lyrstrand och Helena Skarp tilldelas denna utmärkelse för sin bronsmedalj på VM i matchracing i Lysekil, en andra plats på Match Cup Sweden i Marstrand och för att ha tagit steget in i toppen i den nya OS-grenen Elliott 6m. Anna är dessutom för första gången rankad bland de tio främsta på ISAF:s världsranking. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Anders Carlsson (Jolleseglarna Karlstad KF) får utmärkelsen Halvan för bronsmedaljen på VM i E-jolle. Anders Carlsson har under året utvecklats enormt som seglare. På Open Week kom Anders på 2:a plats, vilket gav en mersmak inför VM-veckan. Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Holger Tidemand (SS Kaparen) tilldelas Geddapokalen för sin 5:e plats på VM i E-jolle, 1:a plats på NoM i E-jolle, 1:a plats på svenska rankingen och leder ungdomskvalen Laser Radial. Holger är mycket

Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning 1 Verksamhetsberättelse 2008 med årsredovisning Verksamhetsberättelse för Svenska Seglarförbundet 4 Antal klubbar per distrikt Svenska Seglarförbundet är ett av 68 specialidrottsförbund som är anslutet

Läs mer

Delaktighet gör Sverige mindre

Delaktighet gör Sverige mindre Delaktighet gör Sverige mindre VILKET OTROLIGT BRA gensvar vi fått på våra Forum möten! Även om mötena direkt kändes väldigt positiva är det alltid skönt att få kvitto på varför de var så bra. Nästan alla

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

Styrelse Råd/Kommittéer. Index

Styrelse Råd/Kommittéer. Index Svenska Tennisförbundet Verksamhetsberättelse 2014 1 verksamhetsåret Index Styrelse Råd/Kommittéer STYRELSE RÅD/KOMMITTÉER 5 TILL MINNE AV 6 UTMÄRKELSER 7 STYRELSENS BERÄTTELSE 8 SEB NEXT GENERATION 12

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ett nytt år 2007! Julhelgen är överstökad och det bjöds som vanligt på julkaffe och brasa i klubbhuset på juldagen. Vårt jubileumsår 2006 är också överstökat. Jubileet firades med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Årsberättelse 2013 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Svensk Friidrott Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Telefon: 010-476 53 30 Fax: 08-724 68 61 E-post: info@friidrott.se

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 OMSLAG: Jeffrey Ige. FOTO: Karl Nilsson. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska Kommitté Idrottens hus Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H 114 33 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 27 28 Innehåll 4 6 8 8 1 12 14 16 18 22 26 27 27 31 32 32 38 42 Förbundsordföranden har ordet Förbundsdirektören har ordet FÖRBUNDSSTYRELSEN ORGANISATION SSF 1år! En legend minns

Läs mer

BLI AKTIV MED OSS. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2013 Årgång 51. Möt en riktig segelmakare. Stjärnbåten fyller 100

BLI AKTIV MED OSS. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2013 Årgång 51. Möt en riktig segelmakare. Stjärnbåten fyller 100 Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2013 Årgång 51 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 8-9 Foto: Carita Gelang Möt en riktig segelmakare - sid 16-17 - Stjärnbåten fyller 100 - sid 10 - BLI AKTIV MED

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2014 Årgång 52 Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 1 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16-17 Foto: Carita Gelang MED FRISK VIND MOT FRAMTIDEN - Sid 14 - BLI VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER! - Sid 8

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 4 Verksamhetsberättelse 4 Förord - Kära simmarvänner! År 4 blev ett historiskt år i många avseende i vår förening. 4 blev främst ett år där vi byggt en organisation för framtiden.

Läs mer

Contender i en klass för sig. Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50

Contender i en klass för sig. Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50 Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50 Foto: Stefan Shaft Contender i en klass för sig Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil Denna utgåva av Kaparbladet är producerad i

Läs mer

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43 nr 1 2015 årgång 43 TEMA: Inkludering Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé Porträttet: Gunilla Wallengren Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Ifö Care funktionell badrumsinredning Läs mer på

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer