Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2009 med årsredovisning

4

5

6 4 Svenska Seglarförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Svenska Seglarförbundet har medlemmar, fördelade på 409 klubbar, 17 distrikt och 90 klassförbund. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig (t.o.m. oktober 2009) Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Bilder Om ej annat anges: Svenska Seglarförbundet Omslag Volvo Ocean Race 2009, utanför Stockholm (Foto: Rick Tomlinson) Bilduppslag insida Volvo Ocean Race, Ericsson 3. Foto: Gustav Morin Stämningsbild från en tidigare Mästarnas Mästare. Foto: Malcolm Hanes Produktion Elke Cronenberg Ansvarig utgivare: Svenska Seglarförbundet Tryckt hos Elanders Sponsorer 2009 Suppliers 2009

7 5 Svenska Seglarförbundets styrelse (från vänster): Pekko Svensson, Charlotte Alexandersson, Victor Wallenberg, Lena Engström och Berndt Öjerborn. Michael Persson, Hans Liljeblad och Annika Ekman saknas på bilden. Segling på hemmaplan i rampljuset Nog för att det var OS 2008, men 2009 kom seglingen verkligen i rampljuset. Med två Volvo Ocean Race stopp i Sverige fick seglingen mer uppmärksamhet än på länge. Men det var även andra tävlingar som gjorde att seglingen kom i blickfånget såväl internationellt som ur lokalt perspektiv. Svenska klubbar stod som värdar för internationella tävlingar så som bland annat VM i Starbåt, matchracing för damer, IOD, OK-jolle och Zoom 8. Tävlingar som fått många fina lovord både vad gäller arrangemang på vattnet men även inramningar på land. Eventet Jr Cup i samband med Volvo Ocean Race stoppet i Stockholm blev en succé och kopplingen mot det stora VOR har givit oss ett fantastiskt utgångsläge när vi nu är ute och diskuterar med företag om en vidareutveckling av detta arrangemang blev även startskottet för SM-veckan. Ett samarrangemang med Riksidrottsförbundet, TV-sporten och tolv andra specialförbund. Lovord från seglare, RF och TV-sporten som nu använder seglingen som planeringspartner för kommande SM-veckor. En seniorernas motsvarighet till JSM som ligger i linje med att få fler att stanna inom seglingen efter junioråldern. På breddnivå har vi under året påbörjat övergången från Swe- LYS till SRS. Ett steg till att göra det enklare och mer attraktivt att kappsegla kölbåt. Vi kan det här med arrangemang och vi skall verkligen fortsätta lägga fokus på detta i framtiden. Det skapar så mycket mervärde för vår idrott; det svetsar samman funktionärstrupperna, seglarna får visa upp sig på hemmaarenor, möjligheter att synas mer i media med mera. Organisation, utbildning och intäkter i fokus för styrelsen Förbundets och styrelsens fokus under året har varit organisation, utbildning och intäkter. På kansliet har vi en ny bemanning klar från 1 januari Den övergripande organisationsstrukturen har vi diskuterat med distrikten och ett förslag kommer att presenteras på Seglardagen På utbildningssidan har vi gjort en nulägesanalys och tagit fram en handlingsplan för nästa etapp. Intäktsdelen har fått stå tillbaka för att först skapa nödvändiga resurser, tid, förändring på kansliet samt ett tydligare erbjudande. Till exempel har en attraktiv hemsida kommit på plats. Detta har bland annat lett till vårt varumärkesprojekt där värderingar blir en nyckelfaktor. Värderingar som vi känner och tror är klockrena när vi pratar med företag har varit ett ekonomiskt tufft år för samhället. Vi har internt skapat förutsättningar för att nu visa att vi är en sport att räkna med. Jag vet att vi nu kommer att kunna vara en attraktiv partner för många av samhällets aktörer. Och detta, naturligtvis skapar för oss: Fler kappseglare stark elit Lena Engström, ordförande

8 6 Jonas Andersson förbereder sig för segling på Skota Hems SSF-stöttade 2.4mR-träningsläger i Las Palmas. Foto: Skota Hem Arrangörskommittén Kommittén har haft nio protokollförda möten, varav sju telefonmöten och två fysiska. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer, men även som åskådare, besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 496 kappseglingar sanktionerats. Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer och utveckla befintliga SSF regattor. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen. Vi har haft flera stora mästerskap i Sverige under SSF har sökt om att få arrangera ISAF Youth World Championship 2013, men Cypern valdes som arrangör. Arrangörer till JSM 2010 samt 2011 är fastslagna. Tävlingsreglementet Under året har en del ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Bland annat har RM, Int. RM och Int. SM försvunnit och ersatts med KLM (klassmästerskap) samt SM. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Stockholm med ett 80-tal deltagare tillsammans med domarföreningen. TL/SL-utbildningen Den nya utbildningsplanen för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) har implementerats och använts. Samtliga föreläsare har varit aktiva under året och två nya har också tillkommit. De förläsare som vi har i dag är: Lennart Ekholm (Sundsvall), PO Ekstrand (Bro), Patrik Schander (Kalmar), Ulf Karlsson (Nättraby), Jan Hallin (Göteborg), Dan Björkman (Göteborg) och huvudföreläsare Håkan Larsson (Skövde). Under året har också de nya färganpassade utbildningarna körts fullt ut för första gången med ett positivt gensvar i distrikten. På mycket länge har vi nu åter introducerat utbildningar på den högsta nivån, röd seglingsledare och röd tävlingsledare. På den gröna nivån kan utbildningarna nu genomföras utan godkänd föreläsare för att det ska vara enklare att börja utbildningsstegen ute i klubbarna. Under året har det utbildats 48 nya blåa seglingsledare, 15 röda seglingsledare och 17 röda tävlingsledare. Flera föreläsare har också varit inblandade i gröna seglingsledarkurser. Regelkommittén Kommittén har under året haft två protokollförda sammanträden. Merparten av arbetet har utförts enskilt, per e-post och telefon. Litteratur Kappseglingsreglerna var klara för försäljning i mitten av januari. Därefter vidtog arbetet med Kappseglingsreglernas tolkningsfall och Domarboken vilka kunde tryckas i juni månad. Utbildning Våren präglades av den fortbildning av licensierade domare som genomfördes på ett flertal orter. Därutöver har Tom Björkholm genomfört två regelkurser i Stockholm och en kurs i Norrköping.

9 7 Under året har 496 tävlingar sanktionärats. Alla dessa tävlingar var möjliga tack vare våra duktiga funktionärer. Foto: Stefan Rahm Charlotte Greppe har hållit en regelkurs i Kullavik och en kurs i Göteborg tillsammans med Tina Örtendahl. Thord Elfström har under året varit handledare för fyra regelkurser på distans med tillsammans ett 70-tal elever. Tina Örtendahl har hållit en blå domarkurs i Malmö och en kurs i Göteborg; Michael Zeeck har hållit en domarkurs i Saltsjöbaden tillsammans med Tom Björkholm. Michael Zeeck och Thord Elfström har varit instruktörer vid den praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Jr Cup i Stockholm i juni och Michael Zeeck dessutom tillsammans med Claes Lundin vid Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Ett IU-seminarium har hållits i Göteborg med deltagare från hela Europa, varav sex deltagare var från Sverige. Överklagningsärenden Överklagningsgruppen (ÖKG) har bestått av Thord Elfström (samordnare), Tom Björkholm och Pia Wahren omväxlande med Tina Örtendahl. Tre överklaganden har behandlats under året. Regelkommitténs jourverksamhet Ledamöterna har även under sommaren 2009 deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Internationellt Charlotte Greppe fick sin behörighet som International Judge och International Umpire. Bo Samuelsson fick sin behörighet som International Judge förlängd med fyra år. SSF:s hemsida Thord Elfström deltog i arbetet med att reformera SSF:s hemsida i maj-juni och har fortlöpande sett till att aktuell information har funnits om överklaganden, gällande regler, tolkningsfall, handböcker och utbildningsmaterial. Deltagande vid tävlingar Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett stort antal tävlingar i Sverige och utlandet. Tekniska kommittén Möten Tekniska kommittén har under året haft två protokollförda möten och beslut i löpande ärenden har tagits via e-post. Klassregler Som tidigare år har stor del av kommitténs arbete ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i Svenska Seglarförbundet att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. Svenskt Respitsystem SRS (SweLYS/SRS) De nya förenklade klassreglerna för SRS trädde i kraft under året och togs väl emot av seglare och arrangörer. Cirka 670 SRS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 270 är nya för året. Det har lagts till 19 nya båttyper i tabellen. Uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats.

10 8 Drakar tävlar på Pelle Gedda Cup. Foto: Malcolm Hanes Utvecklingen av SRS-organisationen har fortsatt och ett projekt för förkortning av leveranstiden för SRS-mätbrev samt presentationen av mätbreven på Seglarförbundets hemsida har inletts. Tillverkare Kommittén har följt introduktionen av ISAF:s internationella system för egengodkännande In-house Certification för att se hur systemet på bästa sätt ska kunna införas i Sverige och ersätta vårt nuvarande nationella system. En representant för SSF deltog i ISAF:s seminarium om IHC i Southampton. Avdelningen för båtteknik Avdelningen arbetar främst med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året var strax under 1 100, vilket betyder en ökning med drygt 100 mätbrev. Administrationen av mätbrev har utökats med två klasser, Melges 24 och Safir. Avdelningen har tillsammans med Tekniska kommittén arbetat med att effektivisera administrationen och utöka servicen till seglare, mätmän, klassförbund och tillverkare. Internationella uppdrag Jan Dejmo har deltagit som medlem i ISAF:s Equipment Committee, Class Rules Sub-committee samt Equipment Control Sub-committee. Sten Edholm har deltagit som medlem i ISAF:s Special Regulations Sub-committee. Historiska Utskottet Utskottet har under året hållit fyra protokollförda sammanträden samt arrangerat två Seglare Minns. Vårens Seglare Minns arrangerades som vanligt i Tranebergsstugan och lockade 46 besökare. Ämnet för kvällen var Segling för funktionshindrade. Börje Larsson intervjuade Clas Hultling, Åsa Llinares-Norlin, Emma Hallen, Gustaf Gussa Fresk, Lasse Löfström med flera. Höstens Seglare Minns, det 27:e i ordningen likaledes i Tranebergsstugan, lockade 56 besökare. Börje Larsson intervjuade Göran Juppa Johansson och Claes Brunnhage om deras segling i Trapezjolle, 505 och havskappseglingar. Den historiska dagen ställdes in på grund av brist på lämplig lokal. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Boken är nu utgiven. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Under 2009 hade arbetsgruppen fyra möten. Arbetsgruppen arbetar för att driva på frågor gällande seglare med funktionsnedsättningar och fungerar som en resurs för SSF:s kansli, kommittéer och arbetsgrupper samt klubbar, när dessa ställs inför situationer de inte på egen hand kan lösa. Målet är i första hand att försöka skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionsnedsättningar. Utbildning Arbetsgruppen har arbetat med att försöka säkerställa att ett inspirationsavsnitt kring segling för personer med funktionsnedsättningar finns med på SSF:s grundläggande utbildning för instruktörer och tränare. Vi tittar även på vilka andra delar av förbundets utbildning som kan eller behöver anpassas för att attrahera och passa seglare med funktionsnedsättningar. En specialinstruktörsutbildning med inriktning på seglare med funktionsnedsättningar har genomförts i samarbete med stiftelsen Skota Hem. Träffen Under träffen på Bosön i november hölls en workshop för klubbar som bedriver eller är intresserade av att starta aktiviteter för seglare med funktionsnedsättningar. Även en kort men mycket uppskattad föredragning hölls på temat när samtliga deltagare på träffen var samlade.

11 9 Vinnarna av Ericsson Jr Cup samt en lottad besättning fick prova på hur det är att segla på VO70-båten Ericsson 3. Foto: Johanna Lundeberg Internationellt Svenska Seglarförbundet representerades i IFDS (International Association for Disabled Sailing) av Carl- Gustaf Fresk, vice President, och Emma Hallén, medlem i Development Committee. Carl-Gustaf tackade nej till att ställa upp för omval och lämnade vid årsmötet i Korea sin plats till förfogande. Emma Hallén var i Korea och representerade Sverige på årsmötet. Klassificering Inom kappsegling för personer med funktionsnedsättning finns ett klassificeringssystem som poängsätter seglarna utifrån deras rörelsehinder eller synnedsättning. Därigenom avgörs vem som får delta och hur besättningar kan sammansättas. I Sverige har vi en nationell klassificerare, sjukgymnasten Marie Båge. Just nu pågår arbetet med framtagande av en kunskapsprofil som ska vara applicerbar på seglare med begränsade förutsättningar, såväl mentala som fysiska. Utvecklingsplan Under 2009 har vi startat arbetet med att anpassa vägen inom seglingen från nybörjare upp till elitnivå för målgruppen, bland annat genom en skolbåtsrekommendation. Träningsmöjligheter För att försöka hitta och inspirera seglare i 2.4mRklassen att satsa mer på seglingen har arbetsgruppen i samarbete med Skota Hem arrangerat två nationella träningsläger. För unga har det kommit igång regelbunden träning och seglarskola i Access-jolle på flera platser i landet under Information Platser med information om arbetsgruppens arbete och allmän information för seglare med funktionsnedsättningar på förbundets hemsida håller på att uppdateras. Vi framställer också tryckt material. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling genom samarbete i Skandinaviska Seglarförbundet (Skand SF), Europeiska Seglarförbundet (EUROSAF), Internationella Seglarförbundet (ISAF), International Foundation for Disabled Sailors (ISDF) och Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd. Internationella Rådet bereder och samordnar motioner och övriga ärenden till de olika organisationernas årsmöten. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Internationellt är seglingsvärlden uppdelad i olika grupper. Sverige hör tillsammans med Norge, Danmark, Finland, Estland och Island till

12 10 SWE Sailing Team betyder elitsegling och samtidigt tät gemenskap. Foto: Stefan Rahm ISAF:s Grupp G. Dessa länder bildar tillsammans också Skandinaviska Seglarförbundet. Vårmötet den 3-4 april liksom årsmötet den oktober hölls i Köpenhamn. På årsmötet förbereds årets motioner till ISAF:s årsmöte i november. Grupp G:s deltagare i ISAF:s Council är Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge. Samarbete och gemensamma aktiviteter inom det skandinaviska området liksom Nordiska mästerskapsseglingar är viktiga punkter. Europeiska Seglarförbundet, EUROSAF Vice presidenten Kjell Borking deltog i EUROSAF:s årsmöte som hölls den 4-5 april i Köpenhamn. EURO- SAF Officials Exchange Program fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa liksom planering och genomförande av Europeiska mästerskap. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s midyear meeting hölls den 7-11 maj i Warszawa. Årsmötet hölls den 4-16 november i Busan, Korea. Mötet behandlade ett hundratal motioner täckande alla seglingens områden bland annat har det införts en del nya tävlingsregler som började gälla redan från den 1 januari Elitverksamhet Elitverksamheten har under året inriktat sig på seglarna som tävlar i någon av de olympiska klasserna. Den långsiktiga målsättningen med verksamheten är att hjälpa seglarna att få en utveckling mot världstoppen och att ta olympiska medaljer. Elitsatsningen har under året letts av Svenska Seglarförbundets styrelsemedlem Charlotte Alexandersson. Sportchefen Stefan Rahm, förbundskaptenen Magnus Grävare och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen, har det operativa ansvaret för verksamheten. Seglarförbundet har i detta arbete ett starkt stöd av de olympiska klassförbunden och landslagseglarnas klubbar, GKSS och KSSS. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlade namnet för landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. För att kvalificera sig till landslaget ska man redan segla i världstoppen. Man får ett starkt stöd ekonomiskt och praktiskt av Seglarförbundet och dess samarbetspartners - Sveriges Olympiska Kommitté och elitklubbarna. Seglare i utvecklingslandslaget förväntas nå världstoppen inom tre till fyra år; det är seglare som har gjort enstaka resultat på toppnivå på världscuper och kommer regelbundet bland de tjugo

13 11 SWE SAILING TEAM 2009 Landslaget Moderklubb Klubb Klass Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Johan Tillander JK Västerås KSSS Starbåt Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen KSSS 470 Utvecklingslandslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS 470 Martina Söderbom Vänersborgs SS GKSS 470 Ingrid Söderström Lerums SS KSSS 470 Linnea Wennergren GKSS GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS KSSS 49er Ungdomslandslaget Moderklubb Klubb Klass Josefin Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser Radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser Radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser Radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Finnjolle Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS, GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er bästa på mästerskapen. I ungdomslandslaget finns de framtida stjärnorna: de är mellan 18 och 24 år och seglar vanligen i någon av de klasser som förbundet ser som lämpliga instegsklasser till det olympiska programmet nämligen Laser, Laser Radial och 470. Under 2009 var åtta seglare med i landslaget, åtta i utvecklingslandslaget och 17 seglare i ungdomslandslaget. Under året har laget haft ett antal gemensamma träningsläger i Marstrand, Långedrag och Lerkil. Dessutom genomfördes ett första stora träningsläger i Weymouth på Englands sydkust, platsen för OS-seglingarna Omkring 50 seglare, coacher och andra ledare var på plats för en veckas träningsläger följt av Sail For Gold -regattan som ingår i den världscupserie som Internationella Seglarförbundet sjösatte under året. Seglarförbundet ansvarar för att seglarna har möjlighet att genomföra ett bra tränings- och tävlingsprogram under året. Vidare har Seglarförbundet hand om ett omfattande materialutvecklingsprogram, ett projekt för väder-coaching inför VM 2011 i Perth och OS 2012 under ledning av meteorologen Alessandro Pezzoli som tidigare har arbetat tillsammans med bland andra Victory Challenge. Tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté genomförs också ett gediget ledarutvecklingsprogram. Seglare och ledare deltar också i Riksidrottsförbundets prestationsutvecklingskurser på Bosön som har varit mycket uppskattade. Nytt för året är att damernas matchracing har kommit in i det olympiska programmet. Seglarförbundet arrangerade två så kallade kompetensläger under senhösten i samband med att den nya matchracingbåten Elliott 6m anlände till Sverige. Över 30 intresserade damer var med på lägren, ett första steg mot OS Vi har under året varit representerade på hög internationell nivå i åtta av de tio olympiska båtarna. Toppseglingscentrum (TSC) TSC har haft en fortsatt mycket positiv utveckling. Formatet fungerar väl för att uppfylla de grundläggande behov de yngre seglarna har för en kvalificerad träning på hemmaplan. Samtidigt kan seglarna genomföra universitetsstudier med syftet att ta ett steg på vägen även in i en civil karriär var det andra året som TSC hade en fullt utvecklad verksamhet och återigen lyckades man segla årets samtliga månader fram till snön och isen tog ett grepp i mitten på december. Syftet med centret är att underlätta steget in i seniorseglingen, vilket har varit lyckosamt, eftersom många av landslagsseglarna regelbundet bedriver sin segling tillsammans med ungdomslandslagsseglarna på TSC. Träningsmängden på hemmaplan har återigen stigit markant. Verksamheten har letts på

14 12 ett skickligt och uppskattat sätt av Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen och möjliggörs genom ett generöst ekonomiskt bidrag från Sveriges Olympiska Kommitté. VM- och EM-medaljer Hugo Stenbeck, Jonas Häggbom, Lars Linger, Cam Lewis och Brendan McCoy vann VM i 6mR i Newport, Rhode Island, Urban Ristorp vann International One Design VM som gick på hemmaklubben i Stenungsund, Thomas Hansson-Mild vann OK-jolle VM i Kalmar och Johan Barne vann VM både i TP-52 klassen som navigatör på den argentinska båten Matador och som mittgast i 5.5 VM. Apropå både Artemis och TP52 så vann Torbjörn Törnqvist som skeppare och rorsman VM-brons i TP52 på Mallorca i Spanien. En annan bronsmedaljör var Anders Bringdal på VM i Vindsurfing Speed i Grekland. Tävlingsformatet är hastighetstävlingar på vindsurfingsbrädor. I klassen E-jolle så tog Anders Carlsson en bronsmedalj på VM i Brest, Frankrike. Vid ett av de många mästerskapen som hölls i Sverige detta år så blev Anna Kjellberg, Madeleine Magnusson, Lotta Harrysson, Malin Källström, Vanja Lundberg, Nina Barne i Team Carpe Diem bronsmedaljörer vid VM i matchracing som arrangerades av Lysekils SS Gullmar. Anna Kjellbergs besättning fick dock se sig besegrade av Marie Björling, Anna Holmdahl-White, Annika Carlunger, Elisabeth Nilsson, Jenny Axhede, Elin Åderman som tog den enda svenska silvermedaljen på ett VM detta år. Tim Shuwalow och Cecilia Colling vann EM i Hobie Cat 16 i Italien. Guld vann också teamet Johnie Berntsson, Martin Berntsson, Johan Bäckman, Björn Lundgren, Daniel Wallberg på matchracing-em i Danmark. ORC-EM seglades i Ystad i år. Teamen kring Ralf Aspholm och Martin Nilsson tog silver respektive brons. Även på Starbåts-EM i Kiel lyckades Fredrik Lööf och Johan Tillander ta ett brons för Sverige. Bilder: 1 Hugo Stenbeck, Lars Linger, Jonas Häggbom, Cam Lewis och Brendan McCoy tar VM-guld i 6mR i USA. Foto: Sallyanne Santos 2 Prinsessans Sofias Regatta på Mallorca. Foto: Nico Martinez 3 Åskådare på Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm 4 Team Anna Kjellberg på GKSS OCR. Foto: Stefan Rahm

15 13 Ericsson 3 med skeppare Magnus Olsson på sitt nionde ben mellan Marstrand och Stockholm. Foto: Dave Kneale Volvo Ocean Race 2008/2009 Ericsson 4 vinnare Två svenskflaggade båtar deltog i Volvo Ocean Race 2008/2009, Ericsson 3 med Magnus Olsson som skeppare och Ericsson 4 med Torben Grael som skeppare. Ericsson 4 seglade med en internationell besättning och vann övertygande. Skepparen Torben Grael fick senare under 2009 motta utmärkelsen Sailor of the year 2009 på ISAF:s årsmöte. I Ericsson 3 besättningen som slutade på en fjärde plats sammanlagt, deltog svenskarna Magnus Olsson, Gustav Morin, Anders Lewander, Magnus Woxén, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö, Martin Krite, och Clabbe Nylöf på hela eller delar av racet. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, fanns med i startfältet, på den spanskflaggade Telefonica Black. Tävlingen hade två stopp i Sverige; ett i Stockholm och ett kortare i Marstrand. Mästarnas Mästare för första gången med tracking Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för fjärde året. 32 besättningar 31 svenska mästare och 1 wildcard i form av Ericsson Racing Team deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, en andra chans och final. Tävlingen genomfördes som vanligt med tillhandahållna båtar, denna gång i båttypen CB66 med spinnaker. Tävlingen pågick under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av 470-herrbesättningen Anton Dahlberg, Per Frykholm och Alberte Holm-Lindberg. För första gången gick det att följa tävlingen live via så kallade trackingenheter (GPS sändare) som sätts fast på tävlingsbåtarna och skickar ut positioner till en server som sedan visar upp seglingen i realtid på Internet. En TV-produktion producerades som sändes tre gånger i Viasat Sport och som senare visades på SSF:s webbplats i sin helhet. SM veckan - Segling i stort samarbete med RF För första gången arrangerades den så kallade SMveckan. Ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television i ett försök att bygga ett event kring de olika individuella idrotterna för att på så sätt väcka uppmärksamhet kring idrotterna och erhålla mediabevakning. Från seglingens perspektiv presenterades en rad nyheter, bland annat att valet av klasser skedde utifrån ett antal kategorier: bräda, enmansjolle, tvåmansjolle flerskrov och kölbåt. Tanken är att dessa kategorier skall finnas för dam respektive herr. Andra nyheter var: formatet som innehöll en grundserie utan borträknade seglingar och ett avslutande helt avgörande medaljrace med de tre främsta, kombinerad direktdömning där man både kunde protestera på traditionellt sätt med protestflagg samt bli dömd av direktdomare på banan samt sifferflaggor i stället för signalflaggor för att visa tiden till start. Seglingarna avgjordes utanför västra hamnen i Malmö och finalseglingarna i de olika kategorierna gick bara några meter från stranden med speaker och publik i perfekta förhållanden. Totalt sändes en timmes segling i Sveriges Television.

16 14 Juniorverksamhet Klasstränare Anders Bengtsson, Karin Almquist, Anton Myte och Carl Grindebratt har under 2009 varit klasstränare. Anders och Carl kommer att avsluta sina åtaganden och vi har startat en rekrytering sedan i höstas. Klasstränarrollen utvecklas ytterligare. Till säsongen 2010 utökas ansvaret där klasstränaren förutom träning även följer klassen på de nationella kvalhelgerna. Dessutom erbjuds klubbarna möjligheten till klasspecifik utbildning för sina klubbtränare. Målsättningen är att samtliga rekommenderade klassförbund har en klasstränare fram till sommaren Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att skapa en brädseglingsrekommendation har SSF 2008 beslutat att närmare observera klasserna Kona One samt Bic Techno. Kona One har 2009 blivit den rekommenderade brädan, Bic Techno är fortfarande under observation. Seglargymnasierna Riksidrottsgymnasierna (RIG) i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Per Frykholm har deltidsanställts på Lerums gymnasium. Under hösten inleddes också rekryteringsprocessen för en ny tränare Stora bilden: Jr Cup. Foto: Stefan Rahm Nedan: Junior SM i Vänersborg. Foto: Stefan Rahm

17 15 på Motala gymnasium. För att öka intresset för Riksidrottsgymnasierna har skolorna under hösten tagit emot ett flertal praoelever. Junior SM Junior SM (JSM) arrangerades av Vänersborgs SS. Tävlingen lockade cirka 500 barn och ungdomar i klasserna Optimist, E-jolle, Laser, Laser Radial, Zoom 8, RS Feva, 420 och 29er. För första gången bjöds även in vindsurfingsklasserna Kona One och Bic Techno 293 OD med 20 respektive 14 tävlande. I samband med regattan genomfördes prova-på aktiviteter. ISAF Youth Worlds ISAF Youth Worlds seglades i Buzios i Brasilien i juli. Deltagarna, Robin Axelsson (Laser Radial), Matilda Salminen (Laser Radial), Kajsa Sundklev/Veronica Holmgren (420) och Carl Johanisson/John Gustafson (420) kvalade in under tre tävlingar. SSF:s juniorkoordinator Jakob Gustafsson följde laget som coach. Ericsson Jr Cup höjdpunkt bland juniorer Ericsson Jr Cup genomfördes i samarbete med Ericsson. Tävlingarna genomfördes under Volvo Ocean Race Stockholm Stop i tillhandahållna C55 båtar. I den tre dagar långa regattan deltog 48 lag. Den innehöll även en rad sociala aktiviteter såsom till exempel gratisbesök för alla på nöjesfältet Gröna Lund. Prisutdelningen hölls i samband med Volvo Ocean Race prisutdelningen inför tiotusentals åskådare. Samtliga deltagare fick fina priser och vinnarna i tävlingen fick förutom detta ett dygns segling med Ericsson 3 och dess besättning. Förutom Ericsson var Volvo Ocean Race Stockholm Stopover, Helly-Hansen, Screenbolaget, Vasakronan och Burger King samarbetspartners. Ungdoms OS För att delta i ungdoms-os har Hanna Johansson och Axel Munkby kvalseglat i Byteklassen i Italien. Det räckte dock inte för en plats till tävlingen som äger rum i Singapore Adam Holm vann de svenska kvalen på bräda. Han försöker att kvala in på världskvaltävlingen under våren Seglingarna genomförs i klassen Bic Techno 293. Star Makers Star Makers är ett nytt samarbete mellan Polen, Sverige och Danmark. För att möta de stora nationerna har Polen och Danmark tillsammans med Sverige skapat ett gemensamt tränings- och tävlingsupplägg i ISAF World Youth-klasserna. Varje land kommer att delta med cirka 30 seglare på eventen som startar under Bilder: Junior SM & Jr Cup. Foto: Stefan Rahm

18 16 Rekrytering Förbundets rekryteringsarbete har under året fortsatt att utvecklas med inriktning på de ungdomsvänliga klubbarna. Antalet ungdomsvänliga klubbar är nu uppe i 121 klubbar som beretts möjlighet att utvecklas bland annat genom bidrag ur Idrottslyftet. Framförallt har Idrottslyftet som klubbutvecklingsstöd med hjälp av regionala sailcoacher gett mycket positiva resultat i klubbarna. Inte minst för att skapa goda strukturella rekryteringsförutsättningar. Regionala sailcoacher Under året har antalet regionala sailcoacher utökats till elva personer vilka varit verksamma för klubbarna i följande distrikt enskilt eller i samverkan: Skåne, Blekinge, Västkusten, Värmland/Västergötland, Södermanland, Stockholm, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten. De regionala sailcoacherna hjälper klubbarnas egna tränare och instruktörer att utvecklas i sin roll. De fungerar som mentorer, bidrar med tränarfilosofier och agerar bollplank åt styrelsen. Allt för att klubben skall utvecklas i enlighet med färgpyramidens nivåer med början på den gröna nivån. SSF:s Seglarskola med Piratskolan SSF:s Seglarskola som syftar till att öka kvalitén och därmed lusten att fortsätta att kappsegla efter seglarskolan har under året tagit fastare former. Under året har också Piratskolan introducerats som en förskola till seglarskolan och blivit en mycket lyckad rekryteringskälla för de yngsta. Per Fryklund har anställts på Lerums seglargymnasium. Foto: Stefan Rahm Stefan Rahm och Mikael Thorén inviger en ny lokal på Motalas seglargymnasium. Träffen Den årliga Träffen för de ungdomsvänliga klubbarna blev återigen en succé. Detta såväl vad beträffar antal deltagare som programinnehåll. Den efterföljande utvärderingen gav ett klart belägg för Träffens betydelse för våra ledares möjligheter att få inspiration och erfarenhetsutbyte. Idrottslyftet Att Idrottslyftet har gett oss fantastiska möjligheter att stärka våra rekryteringsförutsättningar råder det ingen som helst tvekan om. Därför har vi under året varit konsekventa på att föreningsbidragen investeras på sådant sätt att det gör oss starka även om Idrottslyftet skulle försvinna. Idrottslyftet har under året bland annat gett våra föreningar 54 nya båtar med 50-procentiga bidrag, 93 skolprojekt och 41 klubbutvecklingsprojekt i samarbete med regional sailcoach. Genomförda utbildningar Som alltid under ett efterolympiskt år har utbildningsverksamheten varit omfattande. Inte minst många fortbildningar har genomförts för våra licensierade ledare. Ledarutbildningar har genomförts enligt Färgpyramidens nivåer. Totalt har 737 ledare utbildats varav 261 varit nyrekryterade ledare och 476 befintliga ledare som har vidareutbildats eller fortbildats. Av alla dessa ledare har de pedagogiska ledarna enligt färgpyramidens nivåer utgjorts av 344 instruktörer och tränare på grön och blå nivå samt 22 tränare på röd nivå. Den högsta av våra ledarutbildningar genomförs på Gymnastik- och Idrottshögskolans 3-åriga tränarprogram. Under året har Helena Skarp och Per Frykholm examinerats från skolan.

19 17 Anders Bringdal blir uppvaktad av pressen tog han VM-brons i Vindsurfing Speed. Utvärdering SSF:s ledarutbildningar har genomförts under samma och likvärdiga former under de senaste 30 åren, SSF:s webbaserade regelkurs och prov undantagen. Ett projekt har igångsatts under året med syfte och mål att modernisera SSF:s utbildningsprogram och öka intresset för utbildningarna genom att anpassa format och efterfrågan och målgrupp. I samband med vårens kurser genomfördes en enkätundersökning bland kursdeltagarna för att utvärdera respektive utbildning. Totalt svarade nästan 400 kursdeltagare och svaren ligger nu till grund för fortsatt utvecklingsarbete enligt syfte och mål såväl i det korta som långa perspektivet. Information Nya webbplatsen svensksegling.se lanserad En ny webbplattform sjösattes i juni. Den nya plattformen ligger under Riksidrottsförbundets (RF) system IdrottOnline. I detta system som även är en administrativ plattform har även distriktsseglarförbunden getts möjlighet att skapa sina hemsidor som arbetsrum under denna. Även klassförbunden fick i slutet på året tillgång till arbetsrum i strukturen för att de skall kunna lägga upp sina hemsidor. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft mellan åtta till tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport). Media Volvo Ocean Race höjdpunkten Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. Flera tävlingar lockade mycket media under året. De två Volvo Ocean Race stoppen i Sverige var höjdpunkter. Men även tre stora mästerskap i olympiska klasser: Starbåt i Varberg, Europamästerskap i Laser i Borstahusen och Matchracing-VM i Lysekil. SM veckan gav ett stort medialt värde och segling fick en timmes TV-tid i Sveriges Television. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD). SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörkort och Sjöfartsverkets förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Det görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för båtorganisationernas egen försäkring (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) företräds för SSF:s räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB fastställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfärdar intyg gällande förarintyg och kustskepparintyg för båtlivet.

20 18 Tim Shuwalow och Cecilia Colling koras som Årets Seglare. Foto: Martin Thompson Utmärkelser Årets seglare Utmärkelsen Årets Seglare tilldelas Tim Shuwalow och Cecilia Colling (Boo IF) för sin insats under EM i Hobie 16 på Comosjön i Italien. I det 124 båtar starka startfältet med seglare från över 16 nationer lyckades paret att erövra EM-titeln. Årets Seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Vinges Kanna går till Thomas Hansson-Mild (Umeå SS) för VM guldet i OK-jolle i Kalmar. Thomas har under många år oförtröttligt kämpat för att utveckla sitt eget och sin omgivningens seglande. Han har länge varit med i världstoppen i OK-jolle och gjorde till hemma-vm i Kalmar 2009 en storsatsning för att ta hem VM-titeln. Eftersom Thomas bor i Obbola utanför Umeå har han därmed visat att det går att segla jolle på verkligt hög nivå även i de norra delarna av Sverige. Han utgör därför en stor inspirationskälla för jolleseglandet i Norrland. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Anna Kjellberg (GKSS och moderklubben Lerum SS) med besättningen Madde Magnusson, Lotta Harrysson, Vanja Lundberg, Malin Källström, Nina Barne, Johanna Lyrstrand och Helena Skarp tilldelas denna utmärkelse för sin bronsmedalj på VM i matchracing i Lysekil, en andra plats på Match Cup Sweden i Marstrand och för att ha tagit steget in i toppen i den nya OS-grenen Elliott 6m. Anna är dessutom för första gången rankad bland de tio främsta på ISAF:s världsranking. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Anders Carlsson (Jolleseglarna Karlstad KF) får utmärkelsen Halvan för bronsmedaljen på VM i E-jolle. Anders Carlsson har under året utvecklats enormt som seglare. På Open Week kom Anders på 2:a plats, vilket gav en mersmak inför VM-veckan. Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Holger Tidemand (SS Kaparen) tilldelas Geddapokalen för sin 5:e plats på VM i E-jolle, 1:a plats på NoM i E-jolle, 1:a plats på svenska rankingen och leder ungdomskvalen Laser Radial. Holger är mycket

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Nya innovationer gynnar medlemmarna

Nya innovationer gynnar medlemmarna Nya innovationer gynnar medlemmarna SÄSONGEN ÄR I full gång. En säsong som känns lite av extra allt. Både flera stora internationella seglingsevent som kommer till Sverige och även svenska nyheter så som

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

Det våras för Seglarsverige

Det våras för Seglarsverige Det våras för Seglarsverige JAG VILL BÖRJA med att tacka för det förtroende jag fick på Seglardagen. Ett förtroende att leda SSF i ytterligare två år. Seglardagen gick av stapeln på Bosön den 22-23 mars;

Läs mer

Fram till VM ska vi köra så mycket

Fram till VM ska vi köra så mycket Titelmatch i Lysekil En flerfaldig vinnare av Lysekil Women s Match, en uppstickare som i fjol slog seglarvärlden med häpnad och ett wildcard som i över tre år var rankat etta i världen. Linda Rahm, Anna

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Delaktighet gör Sverige mindre

Delaktighet gör Sverige mindre Delaktighet gör Sverige mindre VILKET OTROLIGT BRA gensvar vi fått på våra Forum möten! Även om mötena direkt kändes väldigt positiva är det alltid skönt att få kvitto på varför de var så bra. Nästan alla

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Framtidens segling för alla

Framtidens segling för alla Framtidens segling för alla JAG VILL BÖRJA med att hälsa alla gamla och nya läsare välkomna till en förnyelse av Svensk Segelsport som nu ingår i tidningen Båtliv. Svensk Segelsport är Svenska Seglarförbundets,

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Nu har det ställts på sin spets

Nu har det ställts på sin spets Nu har det ställts på sin spets AV DE MEDEL som Riksidrottsförbundet, RF, årligen betalar ut till sina 70 medlemsorganisationer, har seglingen tappat hela 3,3 miljoner kronor från 2014 till 2015, vilket

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Seglarforum Seglarforum

Seglarforum Seglarforum Agenda 18.00 Seglarforum - Medlemskap, Klubbstöd, IdrottOnline - Kappseglingsutveckling för fler kappseglare - Nyheter i SSF:s utbildningsprogram 19.30 Paus 15 min 19.45 Seglarforum - Framtidens strategi

Läs mer

LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01

LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01 77 LEDARUTBILDNINGAR I syfte att hjälpa dig som kursarrangör 2015-01-01-1 - SSF:s Ledarutbildningar 1. SSFs UTBILDNINGSSTRUKTUR Färgpyramiden 3 2. SSFs LEDARUTBILDNINGAR... 4 2.1 Utbildningskartan... 4

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Svensk seglings OS-historia

Svensk seglings OS-historia OS-guide 31 32 Svensk seglings OS-historia 1900, Paris (Meulan/Le Havre) Klasser: olika ton-klasser, från 0,5-20 ton Inga svenska deltagare 1904, Saint Louis Segling är inte med på OS 1908, London (Ryde/River

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning 1 Verksamhetsberättelse 2008 med årsredovisning Verksamhetsberättelse för Svenska Seglarförbundet 4 Antal klubbar per distrikt Svenska Seglarförbundet är ett av 68 specialidrottsförbund som är anslutet

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Ordföranden har ordet juni 2012

Ordföranden har ordet juni 2012 Ordföranden har ordet juni 2012 Detta nummer av Ordföranden har ordet handlar om Världscupen i Medemblik och Kiel, Finn World Masters, USS regattan i Uppsala, Kallelse till årsmötet och lite annat smått

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Remiss 1- Framtida stödorganisation Remiss 1- Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Nr 3 2009 KK F. Jolleseglaren. Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad

Nr 3 2009 KK F. Jolleseglaren. Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad Nr 3 2009 KK F Jolleseglaren Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad Jolleseglarna KKF Jolleseglarna KKF, Karlstads kanotförening, bildades 1905, och är en av Karlstads äldsta idrottsföreningar. Vi bedriver

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2001/2002

Verksamhetsberättelse 2001/2002 Verksamhetsberättelse 2001/2002 Issituationen I mitten av januari frös Värtan till och låg två veckor med dålig is delvis snötäckt. Fysingen hade ingen seglingsbar is alls, men Mälaren kunde utnyttjas

Läs mer

2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisning

2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisning 1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning Innehåll Ledaren 5 Barn & Ungdom 7 Utbildning & Klubbar 11 Breddsegling 14 SWE Sailing Team 18 Årets utmärkelser 24 Resultat 28 Information 34 Organisation

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundet

Svenska Finnjolleförbundet Svenska Finnjolleförbundet ett av seglingens OS-klassförbund! Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer