Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2009 med årsredovisning

4

5

6 4 Svenska Seglarförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Svenska Seglarförbundet har medlemmar, fördelade på 409 klubbar, 17 distrikt och 90 klassförbund. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig (t.o.m. oktober 2009) Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Bilder Om ej annat anges: Svenska Seglarförbundet Omslag Volvo Ocean Race 2009, utanför Stockholm (Foto: Rick Tomlinson) Bilduppslag insida Volvo Ocean Race, Ericsson 3. Foto: Gustav Morin Stämningsbild från en tidigare Mästarnas Mästare. Foto: Malcolm Hanes Produktion Elke Cronenberg Ansvarig utgivare: Svenska Seglarförbundet Tryckt hos Elanders Sponsorer 2009 Suppliers 2009

7 5 Svenska Seglarförbundets styrelse (från vänster): Pekko Svensson, Charlotte Alexandersson, Victor Wallenberg, Lena Engström och Berndt Öjerborn. Michael Persson, Hans Liljeblad och Annika Ekman saknas på bilden. Segling på hemmaplan i rampljuset Nog för att det var OS 2008, men 2009 kom seglingen verkligen i rampljuset. Med två Volvo Ocean Race stopp i Sverige fick seglingen mer uppmärksamhet än på länge. Men det var även andra tävlingar som gjorde att seglingen kom i blickfånget såväl internationellt som ur lokalt perspektiv. Svenska klubbar stod som värdar för internationella tävlingar så som bland annat VM i Starbåt, matchracing för damer, IOD, OK-jolle och Zoom 8. Tävlingar som fått många fina lovord både vad gäller arrangemang på vattnet men även inramningar på land. Eventet Jr Cup i samband med Volvo Ocean Race stoppet i Stockholm blev en succé och kopplingen mot det stora VOR har givit oss ett fantastiskt utgångsläge när vi nu är ute och diskuterar med företag om en vidareutveckling av detta arrangemang blev även startskottet för SM-veckan. Ett samarrangemang med Riksidrottsförbundet, TV-sporten och tolv andra specialförbund. Lovord från seglare, RF och TV-sporten som nu använder seglingen som planeringspartner för kommande SM-veckor. En seniorernas motsvarighet till JSM som ligger i linje med att få fler att stanna inom seglingen efter junioråldern. På breddnivå har vi under året påbörjat övergången från Swe- LYS till SRS. Ett steg till att göra det enklare och mer attraktivt att kappsegla kölbåt. Vi kan det här med arrangemang och vi skall verkligen fortsätta lägga fokus på detta i framtiden. Det skapar så mycket mervärde för vår idrott; det svetsar samman funktionärstrupperna, seglarna får visa upp sig på hemmaarenor, möjligheter att synas mer i media med mera. Organisation, utbildning och intäkter i fokus för styrelsen Förbundets och styrelsens fokus under året har varit organisation, utbildning och intäkter. På kansliet har vi en ny bemanning klar från 1 januari Den övergripande organisationsstrukturen har vi diskuterat med distrikten och ett förslag kommer att presenteras på Seglardagen På utbildningssidan har vi gjort en nulägesanalys och tagit fram en handlingsplan för nästa etapp. Intäktsdelen har fått stå tillbaka för att först skapa nödvändiga resurser, tid, förändring på kansliet samt ett tydligare erbjudande. Till exempel har en attraktiv hemsida kommit på plats. Detta har bland annat lett till vårt varumärkesprojekt där värderingar blir en nyckelfaktor. Värderingar som vi känner och tror är klockrena när vi pratar med företag har varit ett ekonomiskt tufft år för samhället. Vi har internt skapat förutsättningar för att nu visa att vi är en sport att räkna med. Jag vet att vi nu kommer att kunna vara en attraktiv partner för många av samhällets aktörer. Och detta, naturligtvis skapar för oss: Fler kappseglare stark elit Lena Engström, ordförande

8 6 Jonas Andersson förbereder sig för segling på Skota Hems SSF-stöttade 2.4mR-träningsläger i Las Palmas. Foto: Skota Hem Arrangörskommittén Kommittén har haft nio protokollförda möten, varav sju telefonmöten och två fysiska. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer, men även som åskådare, besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 496 kappseglingar sanktionerats. Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer och utveckla befintliga SSF regattor. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen. Vi har haft flera stora mästerskap i Sverige under SSF har sökt om att få arrangera ISAF Youth World Championship 2013, men Cypern valdes som arrangör. Arrangörer till JSM 2010 samt 2011 är fastslagna. Tävlingsreglementet Under året har en del ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Bland annat har RM, Int. RM och Int. SM försvunnit och ersatts med KLM (klassmästerskap) samt SM. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Stockholm med ett 80-tal deltagare tillsammans med domarföreningen. TL/SL-utbildningen Den nya utbildningsplanen för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) har implementerats och använts. Samtliga föreläsare har varit aktiva under året och två nya har också tillkommit. De förläsare som vi har i dag är: Lennart Ekholm (Sundsvall), PO Ekstrand (Bro), Patrik Schander (Kalmar), Ulf Karlsson (Nättraby), Jan Hallin (Göteborg), Dan Björkman (Göteborg) och huvudföreläsare Håkan Larsson (Skövde). Under året har också de nya färganpassade utbildningarna körts fullt ut för första gången med ett positivt gensvar i distrikten. På mycket länge har vi nu åter introducerat utbildningar på den högsta nivån, röd seglingsledare och röd tävlingsledare. På den gröna nivån kan utbildningarna nu genomföras utan godkänd föreläsare för att det ska vara enklare att börja utbildningsstegen ute i klubbarna. Under året har det utbildats 48 nya blåa seglingsledare, 15 röda seglingsledare och 17 röda tävlingsledare. Flera föreläsare har också varit inblandade i gröna seglingsledarkurser. Regelkommittén Kommittén har under året haft två protokollförda sammanträden. Merparten av arbetet har utförts enskilt, per e-post och telefon. Litteratur Kappseglingsreglerna var klara för försäljning i mitten av januari. Därefter vidtog arbetet med Kappseglingsreglernas tolkningsfall och Domarboken vilka kunde tryckas i juni månad. Utbildning Våren präglades av den fortbildning av licensierade domare som genomfördes på ett flertal orter. Därutöver har Tom Björkholm genomfört två regelkurser i Stockholm och en kurs i Norrköping.

9 7 Under året har 496 tävlingar sanktionärats. Alla dessa tävlingar var möjliga tack vare våra duktiga funktionärer. Foto: Stefan Rahm Charlotte Greppe har hållit en regelkurs i Kullavik och en kurs i Göteborg tillsammans med Tina Örtendahl. Thord Elfström har under året varit handledare för fyra regelkurser på distans med tillsammans ett 70-tal elever. Tina Örtendahl har hållit en blå domarkurs i Malmö och en kurs i Göteborg; Michael Zeeck har hållit en domarkurs i Saltsjöbaden tillsammans med Tom Björkholm. Michael Zeeck och Thord Elfström har varit instruktörer vid den praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Jr Cup i Stockholm i juni och Michael Zeeck dessutom tillsammans med Claes Lundin vid Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Ett IU-seminarium har hållits i Göteborg med deltagare från hela Europa, varav sex deltagare var från Sverige. Överklagningsärenden Överklagningsgruppen (ÖKG) har bestått av Thord Elfström (samordnare), Tom Björkholm och Pia Wahren omväxlande med Tina Örtendahl. Tre överklaganden har behandlats under året. Regelkommitténs jourverksamhet Ledamöterna har även under sommaren 2009 deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Internationellt Charlotte Greppe fick sin behörighet som International Judge och International Umpire. Bo Samuelsson fick sin behörighet som International Judge förlängd med fyra år. SSF:s hemsida Thord Elfström deltog i arbetet med att reformera SSF:s hemsida i maj-juni och har fortlöpande sett till att aktuell information har funnits om överklaganden, gällande regler, tolkningsfall, handböcker och utbildningsmaterial. Deltagande vid tävlingar Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett stort antal tävlingar i Sverige och utlandet. Tekniska kommittén Möten Tekniska kommittén har under året haft två protokollförda möten och beslut i löpande ärenden har tagits via e-post. Klassregler Som tidigare år har stor del av kommitténs arbete ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i Svenska Seglarförbundet att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. Svenskt Respitsystem SRS (SweLYS/SRS) De nya förenklade klassreglerna för SRS trädde i kraft under året och togs väl emot av seglare och arrangörer. Cirka 670 SRS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 270 är nya för året. Det har lagts till 19 nya båttyper i tabellen. Uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats.

10 8 Drakar tävlar på Pelle Gedda Cup. Foto: Malcolm Hanes Utvecklingen av SRS-organisationen har fortsatt och ett projekt för förkortning av leveranstiden för SRS-mätbrev samt presentationen av mätbreven på Seglarförbundets hemsida har inletts. Tillverkare Kommittén har följt introduktionen av ISAF:s internationella system för egengodkännande In-house Certification för att se hur systemet på bästa sätt ska kunna införas i Sverige och ersätta vårt nuvarande nationella system. En representant för SSF deltog i ISAF:s seminarium om IHC i Southampton. Avdelningen för båtteknik Avdelningen arbetar främst med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året var strax under 1 100, vilket betyder en ökning med drygt 100 mätbrev. Administrationen av mätbrev har utökats med två klasser, Melges 24 och Safir. Avdelningen har tillsammans med Tekniska kommittén arbetat med att effektivisera administrationen och utöka servicen till seglare, mätmän, klassförbund och tillverkare. Internationella uppdrag Jan Dejmo har deltagit som medlem i ISAF:s Equipment Committee, Class Rules Sub-committee samt Equipment Control Sub-committee. Sten Edholm har deltagit som medlem i ISAF:s Special Regulations Sub-committee. Historiska Utskottet Utskottet har under året hållit fyra protokollförda sammanträden samt arrangerat två Seglare Minns. Vårens Seglare Minns arrangerades som vanligt i Tranebergsstugan och lockade 46 besökare. Ämnet för kvällen var Segling för funktionshindrade. Börje Larsson intervjuade Clas Hultling, Åsa Llinares-Norlin, Emma Hallen, Gustaf Gussa Fresk, Lasse Löfström med flera. Höstens Seglare Minns, det 27:e i ordningen likaledes i Tranebergsstugan, lockade 56 besökare. Börje Larsson intervjuade Göran Juppa Johansson och Claes Brunnhage om deras segling i Trapezjolle, 505 och havskappseglingar. Den historiska dagen ställdes in på grund av brist på lämplig lokal. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Boken är nu utgiven. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Under 2009 hade arbetsgruppen fyra möten. Arbetsgruppen arbetar för att driva på frågor gällande seglare med funktionsnedsättningar och fungerar som en resurs för SSF:s kansli, kommittéer och arbetsgrupper samt klubbar, när dessa ställs inför situationer de inte på egen hand kan lösa. Målet är i första hand att försöka skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionsnedsättningar. Utbildning Arbetsgruppen har arbetat med att försöka säkerställa att ett inspirationsavsnitt kring segling för personer med funktionsnedsättningar finns med på SSF:s grundläggande utbildning för instruktörer och tränare. Vi tittar även på vilka andra delar av förbundets utbildning som kan eller behöver anpassas för att attrahera och passa seglare med funktionsnedsättningar. En specialinstruktörsutbildning med inriktning på seglare med funktionsnedsättningar har genomförts i samarbete med stiftelsen Skota Hem. Träffen Under träffen på Bosön i november hölls en workshop för klubbar som bedriver eller är intresserade av att starta aktiviteter för seglare med funktionsnedsättningar. Även en kort men mycket uppskattad föredragning hölls på temat när samtliga deltagare på träffen var samlade.

11 9 Vinnarna av Ericsson Jr Cup samt en lottad besättning fick prova på hur det är att segla på VO70-båten Ericsson 3. Foto: Johanna Lundeberg Internationellt Svenska Seglarförbundet representerades i IFDS (International Association for Disabled Sailing) av Carl- Gustaf Fresk, vice President, och Emma Hallén, medlem i Development Committee. Carl-Gustaf tackade nej till att ställa upp för omval och lämnade vid årsmötet i Korea sin plats till förfogande. Emma Hallén var i Korea och representerade Sverige på årsmötet. Klassificering Inom kappsegling för personer med funktionsnedsättning finns ett klassificeringssystem som poängsätter seglarna utifrån deras rörelsehinder eller synnedsättning. Därigenom avgörs vem som får delta och hur besättningar kan sammansättas. I Sverige har vi en nationell klassificerare, sjukgymnasten Marie Båge. Just nu pågår arbetet med framtagande av en kunskapsprofil som ska vara applicerbar på seglare med begränsade förutsättningar, såväl mentala som fysiska. Utvecklingsplan Under 2009 har vi startat arbetet med att anpassa vägen inom seglingen från nybörjare upp till elitnivå för målgruppen, bland annat genom en skolbåtsrekommendation. Träningsmöjligheter För att försöka hitta och inspirera seglare i 2.4mRklassen att satsa mer på seglingen har arbetsgruppen i samarbete med Skota Hem arrangerat två nationella träningsläger. För unga har det kommit igång regelbunden träning och seglarskola i Access-jolle på flera platser i landet under Information Platser med information om arbetsgruppens arbete och allmän information för seglare med funktionsnedsättningar på förbundets hemsida håller på att uppdateras. Vi framställer också tryckt material. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling genom samarbete i Skandinaviska Seglarförbundet (Skand SF), Europeiska Seglarförbundet (EUROSAF), Internationella Seglarförbundet (ISAF), International Foundation for Disabled Sailors (ISDF) och Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd. Internationella Rådet bereder och samordnar motioner och övriga ärenden till de olika organisationernas årsmöten. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Internationellt är seglingsvärlden uppdelad i olika grupper. Sverige hör tillsammans med Norge, Danmark, Finland, Estland och Island till

12 10 SWE Sailing Team betyder elitsegling och samtidigt tät gemenskap. Foto: Stefan Rahm ISAF:s Grupp G. Dessa länder bildar tillsammans också Skandinaviska Seglarförbundet. Vårmötet den 3-4 april liksom årsmötet den oktober hölls i Köpenhamn. På årsmötet förbereds årets motioner till ISAF:s årsmöte i november. Grupp G:s deltagare i ISAF:s Council är Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge. Samarbete och gemensamma aktiviteter inom det skandinaviska området liksom Nordiska mästerskapsseglingar är viktiga punkter. Europeiska Seglarförbundet, EUROSAF Vice presidenten Kjell Borking deltog i EUROSAF:s årsmöte som hölls den 4-5 april i Köpenhamn. EURO- SAF Officials Exchange Program fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa liksom planering och genomförande av Europeiska mästerskap. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s midyear meeting hölls den 7-11 maj i Warszawa. Årsmötet hölls den 4-16 november i Busan, Korea. Mötet behandlade ett hundratal motioner täckande alla seglingens områden bland annat har det införts en del nya tävlingsregler som började gälla redan från den 1 januari Elitverksamhet Elitverksamheten har under året inriktat sig på seglarna som tävlar i någon av de olympiska klasserna. Den långsiktiga målsättningen med verksamheten är att hjälpa seglarna att få en utveckling mot världstoppen och att ta olympiska medaljer. Elitsatsningen har under året letts av Svenska Seglarförbundets styrelsemedlem Charlotte Alexandersson. Sportchefen Stefan Rahm, förbundskaptenen Magnus Grävare och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen, har det operativa ansvaret för verksamheten. Seglarförbundet har i detta arbete ett starkt stöd av de olympiska klassförbunden och landslagseglarnas klubbar, GKSS och KSSS. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlade namnet för landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. För att kvalificera sig till landslaget ska man redan segla i världstoppen. Man får ett starkt stöd ekonomiskt och praktiskt av Seglarförbundet och dess samarbetspartners - Sveriges Olympiska Kommitté och elitklubbarna. Seglare i utvecklingslandslaget förväntas nå världstoppen inom tre till fyra år; det är seglare som har gjort enstaka resultat på toppnivå på världscuper och kommer regelbundet bland de tjugo

13 11 SWE SAILING TEAM 2009 Landslaget Moderklubb Klubb Klass Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Johan Tillander JK Västerås KSSS Starbåt Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen KSSS 470 Utvecklingslandslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS 470 Martina Söderbom Vänersborgs SS GKSS 470 Ingrid Söderström Lerums SS KSSS 470 Linnea Wennergren GKSS GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS KSSS 49er Ungdomslandslaget Moderklubb Klubb Klass Josefin Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser Radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser Radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser Radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Finnjolle Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS, GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er bästa på mästerskapen. I ungdomslandslaget finns de framtida stjärnorna: de är mellan 18 och 24 år och seglar vanligen i någon av de klasser som förbundet ser som lämpliga instegsklasser till det olympiska programmet nämligen Laser, Laser Radial och 470. Under 2009 var åtta seglare med i landslaget, åtta i utvecklingslandslaget och 17 seglare i ungdomslandslaget. Under året har laget haft ett antal gemensamma träningsläger i Marstrand, Långedrag och Lerkil. Dessutom genomfördes ett första stora träningsläger i Weymouth på Englands sydkust, platsen för OS-seglingarna Omkring 50 seglare, coacher och andra ledare var på plats för en veckas träningsläger följt av Sail For Gold -regattan som ingår i den världscupserie som Internationella Seglarförbundet sjösatte under året. Seglarförbundet ansvarar för att seglarna har möjlighet att genomföra ett bra tränings- och tävlingsprogram under året. Vidare har Seglarförbundet hand om ett omfattande materialutvecklingsprogram, ett projekt för väder-coaching inför VM 2011 i Perth och OS 2012 under ledning av meteorologen Alessandro Pezzoli som tidigare har arbetat tillsammans med bland andra Victory Challenge. Tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté genomförs också ett gediget ledarutvecklingsprogram. Seglare och ledare deltar också i Riksidrottsförbundets prestationsutvecklingskurser på Bosön som har varit mycket uppskattade. Nytt för året är att damernas matchracing har kommit in i det olympiska programmet. Seglarförbundet arrangerade två så kallade kompetensläger under senhösten i samband med att den nya matchracingbåten Elliott 6m anlände till Sverige. Över 30 intresserade damer var med på lägren, ett första steg mot OS Vi har under året varit representerade på hög internationell nivå i åtta av de tio olympiska båtarna. Toppseglingscentrum (TSC) TSC har haft en fortsatt mycket positiv utveckling. Formatet fungerar väl för att uppfylla de grundläggande behov de yngre seglarna har för en kvalificerad träning på hemmaplan. Samtidigt kan seglarna genomföra universitetsstudier med syftet att ta ett steg på vägen även in i en civil karriär var det andra året som TSC hade en fullt utvecklad verksamhet och återigen lyckades man segla årets samtliga månader fram till snön och isen tog ett grepp i mitten på december. Syftet med centret är att underlätta steget in i seniorseglingen, vilket har varit lyckosamt, eftersom många av landslagsseglarna regelbundet bedriver sin segling tillsammans med ungdomslandslagsseglarna på TSC. Träningsmängden på hemmaplan har återigen stigit markant. Verksamheten har letts på

14 12 ett skickligt och uppskattat sätt av Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen och möjliggörs genom ett generöst ekonomiskt bidrag från Sveriges Olympiska Kommitté. VM- och EM-medaljer Hugo Stenbeck, Jonas Häggbom, Lars Linger, Cam Lewis och Brendan McCoy vann VM i 6mR i Newport, Rhode Island, Urban Ristorp vann International One Design VM som gick på hemmaklubben i Stenungsund, Thomas Hansson-Mild vann OK-jolle VM i Kalmar och Johan Barne vann VM både i TP-52 klassen som navigatör på den argentinska båten Matador och som mittgast i 5.5 VM. Apropå både Artemis och TP52 så vann Torbjörn Törnqvist som skeppare och rorsman VM-brons i TP52 på Mallorca i Spanien. En annan bronsmedaljör var Anders Bringdal på VM i Vindsurfing Speed i Grekland. Tävlingsformatet är hastighetstävlingar på vindsurfingsbrädor. I klassen E-jolle så tog Anders Carlsson en bronsmedalj på VM i Brest, Frankrike. Vid ett av de många mästerskapen som hölls i Sverige detta år så blev Anna Kjellberg, Madeleine Magnusson, Lotta Harrysson, Malin Källström, Vanja Lundberg, Nina Barne i Team Carpe Diem bronsmedaljörer vid VM i matchracing som arrangerades av Lysekils SS Gullmar. Anna Kjellbergs besättning fick dock se sig besegrade av Marie Björling, Anna Holmdahl-White, Annika Carlunger, Elisabeth Nilsson, Jenny Axhede, Elin Åderman som tog den enda svenska silvermedaljen på ett VM detta år. Tim Shuwalow och Cecilia Colling vann EM i Hobie Cat 16 i Italien. Guld vann också teamet Johnie Berntsson, Martin Berntsson, Johan Bäckman, Björn Lundgren, Daniel Wallberg på matchracing-em i Danmark. ORC-EM seglades i Ystad i år. Teamen kring Ralf Aspholm och Martin Nilsson tog silver respektive brons. Även på Starbåts-EM i Kiel lyckades Fredrik Lööf och Johan Tillander ta ett brons för Sverige. Bilder: 1 Hugo Stenbeck, Lars Linger, Jonas Häggbom, Cam Lewis och Brendan McCoy tar VM-guld i 6mR i USA. Foto: Sallyanne Santos 2 Prinsessans Sofias Regatta på Mallorca. Foto: Nico Martinez 3 Åskådare på Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm 4 Team Anna Kjellberg på GKSS OCR. Foto: Stefan Rahm

15 13 Ericsson 3 med skeppare Magnus Olsson på sitt nionde ben mellan Marstrand och Stockholm. Foto: Dave Kneale Volvo Ocean Race 2008/2009 Ericsson 4 vinnare Två svenskflaggade båtar deltog i Volvo Ocean Race 2008/2009, Ericsson 3 med Magnus Olsson som skeppare och Ericsson 4 med Torben Grael som skeppare. Ericsson 4 seglade med en internationell besättning och vann övertygande. Skepparen Torben Grael fick senare under 2009 motta utmärkelsen Sailor of the year 2009 på ISAF:s årsmöte. I Ericsson 3 besättningen som slutade på en fjärde plats sammanlagt, deltog svenskarna Magnus Olsson, Gustav Morin, Anders Lewander, Magnus Woxén, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö, Martin Krite, och Clabbe Nylöf på hela eller delar av racet. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, fanns med i startfältet, på den spanskflaggade Telefonica Black. Tävlingen hade två stopp i Sverige; ett i Stockholm och ett kortare i Marstrand. Mästarnas Mästare för första gången med tracking Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för fjärde året. 32 besättningar 31 svenska mästare och 1 wildcard i form av Ericsson Racing Team deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, en andra chans och final. Tävlingen genomfördes som vanligt med tillhandahållna båtar, denna gång i båttypen CB66 med spinnaker. Tävlingen pågick under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av 470-herrbesättningen Anton Dahlberg, Per Frykholm och Alberte Holm-Lindberg. För första gången gick det att följa tävlingen live via så kallade trackingenheter (GPS sändare) som sätts fast på tävlingsbåtarna och skickar ut positioner till en server som sedan visar upp seglingen i realtid på Internet. En TV-produktion producerades som sändes tre gånger i Viasat Sport och som senare visades på SSF:s webbplats i sin helhet. SM veckan - Segling i stort samarbete med RF För första gången arrangerades den så kallade SMveckan. Ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television i ett försök att bygga ett event kring de olika individuella idrotterna för att på så sätt väcka uppmärksamhet kring idrotterna och erhålla mediabevakning. Från seglingens perspektiv presenterades en rad nyheter, bland annat att valet av klasser skedde utifrån ett antal kategorier: bräda, enmansjolle, tvåmansjolle flerskrov och kölbåt. Tanken är att dessa kategorier skall finnas för dam respektive herr. Andra nyheter var: formatet som innehöll en grundserie utan borträknade seglingar och ett avslutande helt avgörande medaljrace med de tre främsta, kombinerad direktdömning där man både kunde protestera på traditionellt sätt med protestflagg samt bli dömd av direktdomare på banan samt sifferflaggor i stället för signalflaggor för att visa tiden till start. Seglingarna avgjordes utanför västra hamnen i Malmö och finalseglingarna i de olika kategorierna gick bara några meter från stranden med speaker och publik i perfekta förhållanden. Totalt sändes en timmes segling i Sveriges Television.

16 14 Juniorverksamhet Klasstränare Anders Bengtsson, Karin Almquist, Anton Myte och Carl Grindebratt har under 2009 varit klasstränare. Anders och Carl kommer att avsluta sina åtaganden och vi har startat en rekrytering sedan i höstas. Klasstränarrollen utvecklas ytterligare. Till säsongen 2010 utökas ansvaret där klasstränaren förutom träning även följer klassen på de nationella kvalhelgerna. Dessutom erbjuds klubbarna möjligheten till klasspecifik utbildning för sina klubbtränare. Målsättningen är att samtliga rekommenderade klassförbund har en klasstränare fram till sommaren Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att skapa en brädseglingsrekommendation har SSF 2008 beslutat att närmare observera klasserna Kona One samt Bic Techno. Kona One har 2009 blivit den rekommenderade brädan, Bic Techno är fortfarande under observation. Seglargymnasierna Riksidrottsgymnasierna (RIG) i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Per Frykholm har deltidsanställts på Lerums gymnasium. Under hösten inleddes också rekryteringsprocessen för en ny tränare Stora bilden: Jr Cup. Foto: Stefan Rahm Nedan: Junior SM i Vänersborg. Foto: Stefan Rahm

17 15 på Motala gymnasium. För att öka intresset för Riksidrottsgymnasierna har skolorna under hösten tagit emot ett flertal praoelever. Junior SM Junior SM (JSM) arrangerades av Vänersborgs SS. Tävlingen lockade cirka 500 barn och ungdomar i klasserna Optimist, E-jolle, Laser, Laser Radial, Zoom 8, RS Feva, 420 och 29er. För första gången bjöds även in vindsurfingsklasserna Kona One och Bic Techno 293 OD med 20 respektive 14 tävlande. I samband med regattan genomfördes prova-på aktiviteter. ISAF Youth Worlds ISAF Youth Worlds seglades i Buzios i Brasilien i juli. Deltagarna, Robin Axelsson (Laser Radial), Matilda Salminen (Laser Radial), Kajsa Sundklev/Veronica Holmgren (420) och Carl Johanisson/John Gustafson (420) kvalade in under tre tävlingar. SSF:s juniorkoordinator Jakob Gustafsson följde laget som coach. Ericsson Jr Cup höjdpunkt bland juniorer Ericsson Jr Cup genomfördes i samarbete med Ericsson. Tävlingarna genomfördes under Volvo Ocean Race Stockholm Stop i tillhandahållna C55 båtar. I den tre dagar långa regattan deltog 48 lag. Den innehöll även en rad sociala aktiviteter såsom till exempel gratisbesök för alla på nöjesfältet Gröna Lund. Prisutdelningen hölls i samband med Volvo Ocean Race prisutdelningen inför tiotusentals åskådare. Samtliga deltagare fick fina priser och vinnarna i tävlingen fick förutom detta ett dygns segling med Ericsson 3 och dess besättning. Förutom Ericsson var Volvo Ocean Race Stockholm Stopover, Helly-Hansen, Screenbolaget, Vasakronan och Burger King samarbetspartners. Ungdoms OS För att delta i ungdoms-os har Hanna Johansson och Axel Munkby kvalseglat i Byteklassen i Italien. Det räckte dock inte för en plats till tävlingen som äger rum i Singapore Adam Holm vann de svenska kvalen på bräda. Han försöker att kvala in på världskvaltävlingen under våren Seglingarna genomförs i klassen Bic Techno 293. Star Makers Star Makers är ett nytt samarbete mellan Polen, Sverige och Danmark. För att möta de stora nationerna har Polen och Danmark tillsammans med Sverige skapat ett gemensamt tränings- och tävlingsupplägg i ISAF World Youth-klasserna. Varje land kommer att delta med cirka 30 seglare på eventen som startar under Bilder: Junior SM & Jr Cup. Foto: Stefan Rahm

18 16 Rekrytering Förbundets rekryteringsarbete har under året fortsatt att utvecklas med inriktning på de ungdomsvänliga klubbarna. Antalet ungdomsvänliga klubbar är nu uppe i 121 klubbar som beretts möjlighet att utvecklas bland annat genom bidrag ur Idrottslyftet. Framförallt har Idrottslyftet som klubbutvecklingsstöd med hjälp av regionala sailcoacher gett mycket positiva resultat i klubbarna. Inte minst för att skapa goda strukturella rekryteringsförutsättningar. Regionala sailcoacher Under året har antalet regionala sailcoacher utökats till elva personer vilka varit verksamma för klubbarna i följande distrikt enskilt eller i samverkan: Skåne, Blekinge, Västkusten, Värmland/Västergötland, Södermanland, Stockholm, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten. De regionala sailcoacherna hjälper klubbarnas egna tränare och instruktörer att utvecklas i sin roll. De fungerar som mentorer, bidrar med tränarfilosofier och agerar bollplank åt styrelsen. Allt för att klubben skall utvecklas i enlighet med färgpyramidens nivåer med början på den gröna nivån. SSF:s Seglarskola med Piratskolan SSF:s Seglarskola som syftar till att öka kvalitén och därmed lusten att fortsätta att kappsegla efter seglarskolan har under året tagit fastare former. Under året har också Piratskolan introducerats som en förskola till seglarskolan och blivit en mycket lyckad rekryteringskälla för de yngsta. Per Fryklund har anställts på Lerums seglargymnasium. Foto: Stefan Rahm Stefan Rahm och Mikael Thorén inviger en ny lokal på Motalas seglargymnasium. Träffen Den årliga Träffen för de ungdomsvänliga klubbarna blev återigen en succé. Detta såväl vad beträffar antal deltagare som programinnehåll. Den efterföljande utvärderingen gav ett klart belägg för Träffens betydelse för våra ledares möjligheter att få inspiration och erfarenhetsutbyte. Idrottslyftet Att Idrottslyftet har gett oss fantastiska möjligheter att stärka våra rekryteringsförutsättningar råder det ingen som helst tvekan om. Därför har vi under året varit konsekventa på att föreningsbidragen investeras på sådant sätt att det gör oss starka även om Idrottslyftet skulle försvinna. Idrottslyftet har under året bland annat gett våra föreningar 54 nya båtar med 50-procentiga bidrag, 93 skolprojekt och 41 klubbutvecklingsprojekt i samarbete med regional sailcoach. Genomförda utbildningar Som alltid under ett efterolympiskt år har utbildningsverksamheten varit omfattande. Inte minst många fortbildningar har genomförts för våra licensierade ledare. Ledarutbildningar har genomförts enligt Färgpyramidens nivåer. Totalt har 737 ledare utbildats varav 261 varit nyrekryterade ledare och 476 befintliga ledare som har vidareutbildats eller fortbildats. Av alla dessa ledare har de pedagogiska ledarna enligt färgpyramidens nivåer utgjorts av 344 instruktörer och tränare på grön och blå nivå samt 22 tränare på röd nivå. Den högsta av våra ledarutbildningar genomförs på Gymnastik- och Idrottshögskolans 3-åriga tränarprogram. Under året har Helena Skarp och Per Frykholm examinerats från skolan.

19 17 Anders Bringdal blir uppvaktad av pressen tog han VM-brons i Vindsurfing Speed. Utvärdering SSF:s ledarutbildningar har genomförts under samma och likvärdiga former under de senaste 30 åren, SSF:s webbaserade regelkurs och prov undantagen. Ett projekt har igångsatts under året med syfte och mål att modernisera SSF:s utbildningsprogram och öka intresset för utbildningarna genom att anpassa format och efterfrågan och målgrupp. I samband med vårens kurser genomfördes en enkätundersökning bland kursdeltagarna för att utvärdera respektive utbildning. Totalt svarade nästan 400 kursdeltagare och svaren ligger nu till grund för fortsatt utvecklingsarbete enligt syfte och mål såväl i det korta som långa perspektivet. Information Nya webbplatsen svensksegling.se lanserad En ny webbplattform sjösattes i juni. Den nya plattformen ligger under Riksidrottsförbundets (RF) system IdrottOnline. I detta system som även är en administrativ plattform har även distriktsseglarförbunden getts möjlighet att skapa sina hemsidor som arbetsrum under denna. Även klassförbunden fick i slutet på året tillgång till arbetsrum i strukturen för att de skall kunna lägga upp sina hemsidor. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft mellan åtta till tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport). Media Volvo Ocean Race höjdpunkten Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. Flera tävlingar lockade mycket media under året. De två Volvo Ocean Race stoppen i Sverige var höjdpunkter. Men även tre stora mästerskap i olympiska klasser: Starbåt i Varberg, Europamästerskap i Laser i Borstahusen och Matchracing-VM i Lysekil. SM veckan gav ett stort medialt värde och segling fick en timmes TV-tid i Sveriges Television. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD). SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörkort och Sjöfartsverkets förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Det görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för båtorganisationernas egen försäkring (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) företräds för SSF:s räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB fastställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfärdar intyg gällande förarintyg och kustskepparintyg för båtlivet.

20 18 Tim Shuwalow och Cecilia Colling koras som Årets Seglare. Foto: Martin Thompson Utmärkelser Årets seglare Utmärkelsen Årets Seglare tilldelas Tim Shuwalow och Cecilia Colling (Boo IF) för sin insats under EM i Hobie 16 på Comosjön i Italien. I det 124 båtar starka startfältet med seglare från över 16 nationer lyckades paret att erövra EM-titeln. Årets Seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Vinges Kanna går till Thomas Hansson-Mild (Umeå SS) för VM guldet i OK-jolle i Kalmar. Thomas har under många år oförtröttligt kämpat för att utveckla sitt eget och sin omgivningens seglande. Han har länge varit med i världstoppen i OK-jolle och gjorde till hemma-vm i Kalmar 2009 en storsatsning för att ta hem VM-titeln. Eftersom Thomas bor i Obbola utanför Umeå har han därmed visat att det går att segla jolle på verkligt hög nivå även i de norra delarna av Sverige. Han utgör därför en stor inspirationskälla för jolleseglandet i Norrland. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Anna Kjellberg (GKSS och moderklubben Lerum SS) med besättningen Madde Magnusson, Lotta Harrysson, Vanja Lundberg, Malin Källström, Nina Barne, Johanna Lyrstrand och Helena Skarp tilldelas denna utmärkelse för sin bronsmedalj på VM i matchracing i Lysekil, en andra plats på Match Cup Sweden i Marstrand och för att ha tagit steget in i toppen i den nya OS-grenen Elliott 6m. Anna är dessutom för första gången rankad bland de tio främsta på ISAF:s världsranking. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Anders Carlsson (Jolleseglarna Karlstad KF) får utmärkelsen Halvan för bronsmedaljen på VM i E-jolle. Anders Carlsson har under året utvecklats enormt som seglare. På Open Week kom Anders på 2:a plats, vilket gav en mersmak inför VM-veckan. Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Holger Tidemand (SS Kaparen) tilldelas Geddapokalen för sin 5:e plats på VM i E-jolle, 1:a plats på NoM i E-jolle, 1:a plats på svenska rankingen och leder ungdomskvalen Laser Radial. Holger är mycket

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Ordförande har ordet. Hej alla Finnjolleseglare i Sverige!

Ordförande har ordet. Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! Foto: Tonny Nyrén Vintern är nu här med is, snö och kyla! Hoppas att allt är bra med er alla? Vi är nu inne i december och vintern omöjliggör segling

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

Juniorseminarium Seglarträffen 2014

Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Agenda När? Vad? Vem? 10.00-10.30 SSF Seglarskola & Gå På Vatten Theres 10.30-11.00 Ekonomi, Idrottslyft och andra bidrag Emelie 11.00-11.30 Junioraktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Elitserie :09 Arrangörsklubb:

Elitserie :09 Arrangörsklubb: 1 SWE 44 Oscar Claeson (82) KSSS 2 1 2 2 2 1 (14) 1 1 12 2 SWE 4 Arvid Claeson (84) KSSS 1 3 3 2 1 2 (6) 5 2 19 3 SWE 60 Fredrik Svensson (82) BRSS 1 2 1 1 1 3 3 (10) 8 20 4 SWE 3 Emma Jönsson (79) RJK

Läs mer

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*.

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Jenny

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Lysekils VårCup Lysekils SS Gullmar MF-Båt, RS Feva Optimist, E-jolle, 29er, Kona, Zoom8, OK, Laser, Laser Ra, Feva, RS 200

Lysekils VårCup Lysekils SS Gullmar MF-Båt, RS Feva Optimist, E-jolle, 29er, Kona, Zoom8, OK, Laser, Laser Ra, Feva, RS 200 Ansökta sanktioner 2012-11-26 Datum Arrangemang Arrangör Klasser Cup 2013-04-06 Påsklovsracet Hjuvik BK Optimist, E-jolle 2013-04-20 2013-04-21 Liros Nordic Race Stenungsunds SS Optimister, Zoom8, E-jolle,

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning

Påskläger Marstrand. GP 1 Regionläger Marstrand 29er träning OPTIMIST EJOLLE LASER ZOOM8 RS FEVA 29ER VINDSURF 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X Onsdag 25 EM Torsdag 26 Fredag 27 Lördag 28 Träningsläger Söndag 29 V14 Måndag 30 Spanien Tisdag 31 Onsdag 1 APRIL

Läs mer

Opti/E-jolle. Juniorkalender 2015. 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X

Opti/E-jolle. Juniorkalender 2015. 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X OPTIMIST EJOLLE LASER ZOOM8 RS FEVA 29ER VINDSURF 4,7 Radial Standard Kona, Bic, RS:X Onsdag 25 EM Torsdag 26 Fredag 27 Lördag 28 Träningsläger Söndag 29 V14 Måndag 30 Spanien Tisdag 31 Onsdag 1 APRIL

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte

Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte Protokoll fört vid Svenska Seglarförbundets årsmöte Seglardagen den 5 6 april 2008 i Nacka Röstlängd se bilaga 1 Årsmötesprotokoll 1 Seglardagens öppnande Hans Åke Fryklund, Svenska Seglarförbundets ordförande,

Läs mer

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1 2003-08-12 Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer Klass Nybörjare Flickor Distans km: 1 1 1 Mirelle Filipsson -93 CK Antilopen 152 2 2 Erika Johansson Motala AIF CK 153

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Optimistjolleförbundets styrelsemöte den 20 mars, 2012

Protokoll fört vid Svenska Optimistjolleförbundets styrelsemöte den 20 mars, 2012 Protokoll fört vid Svenska Optimistjolleförbundets styrelsemöte den 20 mars, 2012 1. a) Närvarande Peter Magnusson Magnus Nordström Krister Alnebeck Leif Åkesson Marcus Westerlind Christian Salamon Jens

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Ordförande har ordet maj 2011

Ordförande har ordet maj 2011 Ordförande har ordet maj 2011 Sverige Cup nr 1 GKSS arrangerade 7-8 maj årets upplaga av Olympic Regatta med många olika klasser och många båtar på vattnet. Bra seglingspropaganda! Finnjollarna fick sin

Läs mer

Ordförande har ordet januari 2011

Ordförande har ordet januari 2011 Ordförande har ordet januari 2011 Styrelsen önskar alla Finnjolleseglare en god fortsättning på nya året! Utsikt över Laxhöla, ja vattnet där vi seglade söndagens Sverige Cup i september Karlstad 2010.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 Ordföranden har ordet juli 2011 SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 SWE 11, Daniel Birgmark går i mål i ett av racen under EM i Helsingfors 2011 VM-Guld till Mikael Brandt - Grand/Grand/Master

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund NORRBOTTEN Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund Tävlingsreglemente för klubbar inom Norrbottens seglarförbund vilka arrangerar Distriktsmästerskap eller sanktionerad nationell

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22

Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22 Resultatlista SM TEMPO 2011-06-22 Klass Herrar Seniorer.Tempolopp.Distans: 50 km, Snitthast: 49,3 km/tim. 1 57 LARSSON Gustav Skoghalls Cykelklubb-Hamm 1:00:54,8 2 43 LÖFKVIST Thomas JHWC Cykelklubb 1:02:18,1

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Svenska Juniormästerskapen

Svenska Juniormästerskapen Resultat Svenska Juniormästerskapen 27-28 augusti 2005 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 28 augusti, 2005 Sida 1 av 15 Lördag

Läs mer

AUDI ULTRA SAILING RACING TEAM

AUDI ULTRA SAILING RACING TEAM AUDI ULTRA SAILING RACING TEAM 1. SKIPPER KLABBE NYLÖF Klabbe Nylöf började segla som barn. Han har arbetat professionellt med segling sedan 1985 och seglat aktivt på den internationella arenan i mer än

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016

Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016 Innehåll 1 Förutsättningar 2. Varför differentierad avgift? 3. Arbetsgruppens utgångspunkter 4. Insamling av underlagsgrundande data 5. Förslag på differentierade avgiftsmodeller

Läs mer

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007 3-3 feb 2007 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Nya innovationer gynnar medlemmarna

Nya innovationer gynnar medlemmarna Nya innovationer gynnar medlemmarna SÄSONGEN ÄR I full gång. En säsong som känns lite av extra allt. Både flera stora internationella seglingsevent som kommer till Sverige och även svenska nyheter så som

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

www.svensksegling.se

www.svensksegling.se 1 www.svensksegling.se 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning Glädje Laganda Uthållighet Ärlighet Frihet Miljö 4 Svenska Seglarförbundet (SSF) är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Fram till VM ska vi köra så mycket

Fram till VM ska vi köra så mycket Titelmatch i Lysekil En flerfaldig vinnare av Lysekil Women s Match, en uppstickare som i fjol slog seglarvärlden med häpnad och ett wildcard som i över tre år var rankat etta i världen. Linda Rahm, Anna

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Klass Placering Namn Förening Tid

Klass Placering Namn Förening Tid RESULTAT 42,2 KM MÄN PER KLASS SKRÄCKLANMARAN 2016 42,2_km_M Senior 1 Christian Apelqvist Göteborg 3,28,25 Senior 2 Martin Gustavsson Solvikingarna 3,45,53 Senior 3 Axel Samuelsson LK TV88 3,50,31 M35

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson

Läs mer

Umeå Nordiska 2008. 12-13 apr 2008

Umeå Nordiska 2008. 12-13 apr 2008 12-13 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08 Resultatlista Labo 3D Open Värmlandsvargen 2005-05-08 Arrangör: Karlstads BK Distrikt: Västra Svealand Tävlingsdag 2005-05-08 Tävlingsform: Nationell tävling 3D, 1x30 mål Delta, McKenzie, SRT, Longlife

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Två viktiga vägval i vår

Två viktiga vägval i vår Två viktiga vägval i vår DEN 19 JANUARI 2015 blev en ny milstolpe för Svenska Seglarförbundet. Efter nästan tre års arbete stod vi på en gemensam presskonferens med Svenska Olympiska Kommittén och Svenska

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

basta svenska bat i search 22

basta svenska bat i search 22 Firefly basta svenska bat i X-games I den stundtals hårda vinden var det flera besättningar som broachade. Team Firefly med Johann Lindell vid rodret lyckades dock hålla sig undan från några sådana överraskningar.

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelse Smålands Seglarförbund har under året haft följande styrelse: Patrik Schander Stig Langner Marcus Evertsson Patrik Fornander Richard Berkeby Leif Persson Kent Skogsmark

Läs mer

DTP-kort, RTP-kort och wild cards per den 23 maj Gäller tävlingar som spelas 12-14 juni (vecka 24)

DTP-kort, RTP-kort och wild cards per den 23 maj Gäller tävlingar som spelas 12-14 juni (vecka 24) Följande spelare har på olika sätt kvalificerat sig till tävlingarna som listas nedan. OBS! För deltagande krävs att spelaren anmäler sig till tävlingen. ELIT (Varberg) Björn Hansson, Landskrona GK Anders

Läs mer

Sparbanken Cup, Kristianstad

Sparbanken Cup, Kristianstad Klass L9 1 Dennis Oscarsson Åkarp spk 49 50 50 50 50 50 50 50 399 2 Isaac Högfeldt Ängelholm sks 50 50 50 50 48 50 50 50 398 3 Sara Trulsson Knislinge Skf 50 50 50 50 50 50 49 49 398 4 Maja Persson Hässlehoms

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03

Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03 FREDRIKSHOFS IF CYKELKLUBB Pojkar Nybörjare 7 år Individuell start i Wira Bruk Distans: 0 km, Snitthast: 00,0 km/tim Resultatlista Hofvettempot 2015-05-03 1 304 FRYKBÄCK Philip Fredrikshofs IF CK 2:31,0

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer