BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna

2

3 Allt oftare krav på certifierad brunnsborrare Sveriges riksdag har antagit miljökvalitetsmål inom sexton områden. Ett av delmålen gäller att säkra grundvatten av god kvalitet. Varje år borras tiotusentals borrhål i landet, antingen för utvinning av energi eller för vatten som dricksvatten. En stor andel av dessa hål har under lång tid utförts under relativt okontrollerade former. Det har varit svårt att veta om personer som utför borrningen är tillräckligt kompetenta för att inte skada grundvattnet eller andra lationer. Likaså har det varit svårt att samla in uppgifter om nya håls placering, djup och markens egenskaper. Certifiering genom SP SITAC För att råda bot på detta problem samlades ett antal aktörer för drygt fem år sedan, med SGU, branschorganisationerna Avanti handen kan både aktörer, landets kommuner och konsumenter konstatera att dokumenterad kompetens och regelbunden användning av SGUs brunnsarkiv, dit alla borrare rapporterar, ökar nu kontrollen över vad som händer vårt grundvatten. En viktig och bidragande orsak till systemets framgång har varit branschorganisationerna och deras ambition att deltagit i utbildningar och därefter låtit att klara kunskapsprövning inom såväl hydrogeologi och juridik som svetsning. byggnadsnämnder har ökat. Det är exempelvis numera krav på, kommuner vid borrning och installation. kompetens och kvalitet genom ett körkort. Det innebär även att Id-kort av ett id-kort, som borraren bär på sig. Detta gör det enkelt för konsumenter, beställare och myndighetskontrollanter att se om Ökat allmänt intresse kommuner är också i tilltagande. Anta- och beställare vill nu veta om deras SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

4

5 Svensk BERGS-&BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration: 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Roland Duberg Jan Hallonqvist Rolf Oward Årgång 89 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoton: Agne Rustan Agne Rustan inbjöds i vintras till Perus huvudstad Lima för att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR har arrangerats vartannat år sedan Till sist har Italien nu fått sina höghastighetsbanor klara. Och världens största tunnelsystembygge är avslutat. Tågen susar nu i 300 km/h i nio tunnlar på sammanlagt 73 km mellan Florens och Bologna. Årgång 89 Nr 2/2010 Välbesökta Bergsprängardagar Den tolfte upplagan av Bergsprängardagarna handlade mycket om bergsprängarnas praktiska vardag, nya bestämmelser, ny teknik och regeringens stora infrastruktursatsning. BergUtbildarna AB och BEF kunde som vanligt konstatera ett mycket stort intresse med cirka 160 deltagare från branschen som i den efterföljande enkäten gav arrangemanget ett mycket gott betyg. Sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna Sid. 42 Sid.12 Sid. 26 Flertusenårig dröm uppfylls Första spadtaget har tagits för Europas nästa stora byggprojekt, bron mellan italienska fastlandet och Sicilien. Italiens dröm sedan årtusenden kommer att bli verklighet. Nu vill Berlusconi få rejäl fart på arbetet så att ingen kan stoppa det även om det skulle bli en ny regering om några år. Sid. 41 tidning Stålvändning med råge Geologins Dag 10 år METALLMARKNADEN: Dragkamp mellan girighet och skräck MINERALTEKNIKMÖTET I LULEÅ: Rekrytering i blickfånget Bergmekanikdag med internationella förtecken BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 STIG-GÖRAN NILSSON Sedan starten har Geologins Dag utvecklats från en idé bland geologientusiaster till en återkommande aktivitet som lockar allmänhet, beslutsfattare, lärare och skolelever runt om i landet. Föreningen Geologins Dag har drygt 400 medlemmar och de senaste åren har fler än 50 arrangörer deltagit från norr till söder. Föreläsningar, utställningar, Stålvändning med råge Världens råstålsproduktion i de 66 länder som rapporterar till the World Steel Association uppgick i april till 122 miljoner metric tons (mmt). Det är en ökning med 35,7 procent jämfört med april Kinas råstålsproduktion nådde i april 55,4 mmt vilket är 27 procent högre än motsvarande månad förra året. Det är den största mängd råstål som Kina någonsin har producerat under en månad. I övriga Asien var det också uppåt i vårmånaden april om man jämför med Japan med sina 9,0 mmt ökade med hela 56,7 procent och Sydkorea plussade på med 22,9 procent. Inom eljest sklerotiska EU har det börjat röra på sig, visserligen från rekordlåg nivå. Tyskland presterade 3,9 mmt, en ökning med hela 107,2 procent. Italien ökade med 57,9 procent och även Spanien visade 36 procent bättre produktion jämfört med april förra året. Ryssland och Ukraina ökade också med 28,9 respektive 39 procent. I nya världen rör det också på sig. I USA producerades i och för sig ganska blygsamma 6,8 mmt. Men det är i alla fall en ökning med 79,4 procent. Kapacitetsutnyttjandet i världen totalt uppges nu ha stigit till 83,4 procent, en förbättring med hela 18,9 procentenheter jämfört med april förra året. Geologins Dag 10 år Förra året deltog skolelever och besökare i Geologins Dag. Det var det högsta deltagarantalet hittills i evenemangets tioåriga historia framhöll avgående projektledaren Marin Testorf vid jubileumsårsmötet i våras hos SGU i Uppsala. RAPPORT: LARS HULTKVIST studiebesök vid gruvföretag och i täkter har under årens lopp visat nyttan av geologikunskaper. Öppen Täkt marknadsför bergmaterialindustrin Grus och Makadamföreningen, GMF, som Sveriges Bergmaterialindustri hette fram till 2002, stod med Öppen Täkt för det största dragplåstret startåret 2001 och GMF var också tillsammans med Svensk Kärnbränsleförsörjning de första sponsorerna från näringslivet. Föreningen såg Geologins Dag och Öppen Täkt som en möjlighet att för politiker, press och allmänhet berätta om bergmaterialindustrins betydelse för samhället. När staten senare beslöt att stödja MinBaS-projekten var det en positiv effekt av kontakter som etablerats vid Geologins Dag. År 2005 invigdes Geologins Dag med att riksdagsledamoten Karin Pilsäter (fp) avlossade en salva som sprängde loss ton berg i täkten i Riksten, Botkyrka, söder om Stockholm. Om detta, och varför företaget engagerat sig i Öppen Täkt, berättade Lars Svensson, Jehanders, på ett seminarium i anslutning till jubiléumsårsmötet. Geologins Dags historia och framtidsplaner behandlades och riksdagsledamoten Hans Rothenberg (m) förklarade varför han ansåg att geologi är viktigt för samhället. Sven Wallman, NCC Roads, fick fortsatt förtroende att som ordförande leda Geologins Dag in i nästa decennium tillsammans med Annika Wasström, Boliden Mineral, som vice ordförande. I början var Geologins Dags kansli knutet till Naturhistoriska Riksmuséet men i dag finns det hos SGU med Kaarina Ringstad, längst till vänster, som ansvarig för den dagliga verksamheten. Till höger om henne Stefan Claesson, Naturhistoriska Riksmuseet, som var den förste ordföranden, Lars Svensson, Jehanders, Erika Ingvald, Geologins Dags första projektledare, och Sven Wallman, NCC Roads, nuvarande ordförande. 4

7 Revolution i Bergsprängningsbranschen! Varför chansa?

8 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 METALLMARKNADEN Är glaset halvfullt, eller? METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd Det är i grunden fortfarande samma spel där ute och västvärlden gör sitt allra bästa för att baissa världskonjunkturen. Grekland är fortfarande i fokus, men i takt med att saker förändras eller rättare sagt att fler människor får vetskap om tidigare felaktigheter sprider sig denna pest och snart sagt hela Europa är nu indraget i smeten. Det är naturligtvis väldigt oroväckande att den europeiska välfärden hotas. Men visst var väl förra året ur ett finansiellt Koppar Guld perspektiv något av gycklarnas marknad. Börskurser drevs i höjden trots att bolagens förbättrade resultat mestadels berodde på kostnadsnedskärningar inte på kundtillströmning. En tillnyktring borde alltså ha varit på plats men i stället blev alla så övertygade om att det värsta var över att man glömde bort att gardera sig för en eventuell sättning. Nu är vi där och även om anledningarna kanske inte riktigt var de man hade väntat sig så är det en god indikation på att allt inte var riktigt så bra som man hade lockats att tro förra hösten. USA är ett orosmoment Ytterligare ett problem är sedan min gamla käpphäst att USA inte har fått igång sin arbetsmarknad och med det ges signalen att den amerikanska tillväxten även den ligger på en beskedligare nivå än vad som vore önskvärt. Den privata marknaden anställer helt enkelt inte i tillräcklig omfattning och den offentliga sektorn i USA förmår inte att täcka upp den synnerligen modesta jobbtillväxten i näringslivet. När sedan tillväxtmotorn Kina gör sitt bästa för att strama åt ekonomin börjar man undra varthän det ska barka. De mörka molnen hopar sig och det är lätt att sälla sig till klagokören, men är det rätt? Glömmer man då inte att alla dessa hot och orosmoment är det som den senaste tiden har satt press på marknaden och är då inte det mesta av det negativa redan inprisat? Kanske är det nu framöver som de riktiga köplägena börjar komma och att det är från dessa nivåer som konjunkturen ska börja ta fart. Framtiden lär ge besked, men fram till dess kan det vara värt att påminna om att sedan ett och ett halvt år har riskbenägenheten tilltagit från bottennivåerna höst och vinter Detta har drivit marknaderna mer än något annat. Just nu är riskbenägenheten dock låg, men vi vet också att den kan öka snabbare än vad som är bra för marknaden. Tittar man på koppardiagrammet ser man hur riskaptiten drev upp priserna hela tiden fram till den grekiska kallduschen. Därefter kom en sättning och sedan bar det iväg uppåt igen. Ny riskaptit och nya friska pengar in i marknaden. Guld och dollar går hand i hand Guldet har däremot gjort en motsatt resa och när nu basmetallerna säljs ner går ädelmetallen mot nya friska toppnoteringar, ett tecken så gott som något på att det är risk som står i fokus. Man ska då inte glömma att samtidigt som guldet köps upp så stärks US-dollarn och guldet blir således ännu dyrare i lokal valuta. En gemensam rörelse upp för både guld och dollar tillhör ovanligheterna och det är en kraftfull indikation på hur det står till med riskviljan ute i marknaden. Kina vill öka inhemsk konsumtion Jag har knappt nämnt Kina ännu, men det är för att det mesta rullar på där borta, trots åtstramningar. Visserligen var råvaruimporten något lägre än väntat men då glömmer man vilka siffror man jämför med och exporten var kraftigt upp. Ett orosmoln är dock löneökningarna i bland annat elektronikindustrin men det kan samtidigt ses som positivt eftersom det faktiskt ger arbetarna mer pengar att köpa för. Kina har länge strävat efter att öka den inhemska konsumtionen för att minska beroendet av export. Kanske blir det så att man säljer lite mindre elektronikprylar till väst, men att det mer än väl vägs upp av ökad konsumtion inne i landet. Om den nya Blu-ray-spelaren kostar en femtiolapp mer är knappt märkbart i väst, men det kan ge ökad konsumtion i Kina och då kan nuvarande överskottsscenario för basmetallerna snabbt neutraliseras. Fram emot hösten lär vi veta om risk eller rädsla har överhanden, men till dess skulle jag gardera genom att plocka på mig metall vid dippar. Annonsera i branschens informationskanal!

9

10 Utför entreprenadkrossning med moderna mobila och stationära krossverk 50 års branscherfarenhet. Medlem i SBMI. Tel Fax

11 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Internationella mineralteknikseminariet 2010 Rekrytering i blickfånget Rekryteringen till gruv- och processindustrin är avgörande för företagens utvecklingskraft. Syns man inte så finns man inte. Av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Och nu verkar det ha vänt. We are back again, utropade universitetslektorn Bertil Pålsson vid Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Rekryteringen av välutbildad arbetskraft till den tunga industrin är en viktig framtidsfråga som också dominerade när det 34:e internationella mineralteknikseminariet anordnades i Luleå. Bertil Pålsson inledde seminariet med en rapport från Luleå tekniska universitets programarbete som ska säkerställa den mineraltekniska arbetskraftsreserven inom gruv- och processindustrin. LTU räknas sedan ett par år som näringslivets universitet i landet, mycket tack vare den starka medfinansieringen från näringslivet till universitetets forskningsarbete. Universitet i Luleå har därigenom stärkt profilen som Nordeuropas lärosäte för geologi och mineralteknik. Av den anledningen startade LTU 2009 det nya programmet Industriell miljö och processteknik i samarbete med processindustrin. Förutom de traditionella civilingenjörsutbildningarna rullar även sedan ett par år tre masterprogram för studenter som vill specialisera sin forskning. Vi har även stärkt samarbetet med Oulu University i finska Uleåborg med ett Joint Masterprogram, säger lektor Bertil Pålsson som tillsammans med professor Pär Weihed arrangerade tvådagarskonferensen som hade lockat ett 60-tal besökare. RAPPORT: REINHOLD ANDEFORS Ovanligt många intresserade Det har på senare år varit lite si och så med efterfrågan på utbildningar inom gruv- och processindustrin så av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Med mycket lyckad resultat, konstaterar Bertil Pålsson. Tre ingenjörsstudenter från universitetet engagerades för att åka runt i skolorna. Siffrorna talar för sig själva: 41 valde utbildningen som förstaval 31 valde utbildningen som andrahandsval Vi lyckades över alla förväntningar. Det överraskade till och med universitetets ledning och administration, fortsätter Bertil och menar att satsningen blev ett lärorikt exempel på vikten av att marknadsföra skolan och dess utbildningar. Han tror också att miljöprofilen tilltalar studenterna. Men jag är också väl medveten om att resultatet kan ha påverkats av den ekonomiska stagnationen och att den har bidragit till att ungdomar i högre grad än tidigare har valt högskolestudier. Påverkan från släktingar och vänner Fler studenter för ett universitet innebär bättre ekonomi. Av de 22 studenter som togs in 2009 kom tolv från norra Sverige, två från vardera Sundsvall, Sandviken och Uppsala och en Universitetslektorn Bertil Pålsson (t.v.) och professor Pär Weihed stod som arrangörer för tvådagarskonferensen i Luleå. 9

12 från respektive Kungsbacka, Växjö, Gislaved och Klippan. Noterbart är att ingen student rekryterades från den nya gruvorten Pajala, och detta tror Bertil Pålsson kan bero på att det saknas tradition i bygden att skaffa sig akademisk examen. Förutom den rekryteringskampanj som universitet genomförde så anger de sökande att det som fällde avgörandet att de sökte till just de här civilingenjörsutbildningarna är påverkan från familje- och vänskapskretsen. Deras bollplank har talat väl om universitetet och de framtidsinriktade utbildningar som erbjuds. Så stor andel som varannan antagen student påverkades av släktingar eller vänner som gick på skolan. När det gäller skolans information så säger sig 15 procent fler ha haft större nytta av den tryckta katalogens information än den på hemsidan. Många kombinerar givetvis de olika informationskanalerna. Den nyutnämnde professorn i Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för ett antal utmaningar som de olika branschgrenarna står inför. mineralteknik Jan Rosenkranz tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt och behålla det stora intresset från näringslivets sida att delta i forskningssamarbetet och det nyväckta intresset från blivande studenter. Föredöme för många andra Vi vet att vår mineraltekniska forskning uppmärksammas internationellt och just den tydliga kopplingen till näringslivet. Vi ses som ett föredöme av många andra och det ska vi vara stolta över. Nu ska vi inte bara behålla den här positionen utan även utveckla den och det gör vi genom att ännu bättre positionera oss i framtidsfrågor där vi knyter utbildningarna till miljö och förnybara resurser, sa den tyskättade professorn. Regeringen utsåg förra året LTU till ett strategiskt lärosäte inom gruv- och mineralteknik i konkurrens med många andra universitet. Professor Pär Weihed arbetar liksom Bertil Pålsson och Jan Rosenkranz på Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap. Weihed berättade att LTU under 2011 får en ny organisation där elva institutioner blir sex. Den nya större institutionen ska ha ansvar för följande tekniska vetenskaps- och forskningsområden: arkitektur, avfallsteknik, berganläggningsteknik, biokemisk och kemisk processteknik, byggproduktion, drift- och underhållsteknik, geoteknik, gränsytors kemi, kemisk teknologi, konstruktionsteknik, malmgeologi, mineralteknik, processmetallurgi, stålbyggnad, tillämpad geologi, träbyggnad, VA-teknik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, landskapsekologi, tillämpad geofysik, trafikteknik och vattenteknik. Vansklig pegmatitutvinning Från seminariet i övrigt kan noteras att det norska företaget North Cape Minerals AS, som ingår i Sibelco Nordic Group, informerade om sin produktion av kvarts och fältspat i Lillesundsanläggningen med avsättning till glas- och keramikindustrin. Råmaterialet till denna pegmatit separeras i en flotationsprocess där man utvinner produkterna kvarts, plagioklas och kalifältspat. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Därför har företaget startat ett PhD-projekt för att utveckla den mineraltekniska processmetoden för utvinning av granitpegmatiter. Vi vill komma fram till modeller för stordrift som är kvalitativt säkra i ett processtekniskt perspektiv. När vi lyckas med detta kan vi också bättre planera fyndigheternas livslängd och värdera storleken på nya möjliga fyndigheter. Många och stora utmaningar för bergmaterialindustrin Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för MInBaS som startade 2003 och som avslutas MinBaS är ett industriellt tekniskt forskningsprogram som under hela resan har haft ett gediget stöd av näringslivet. Jan nämnde flera utmaningar, till exempel: Det nationella målet för utvinning av sand och grus måste reduceras till 12 miljoner ton år 2012 i dag ligger produktionen på 20 miljoner ton Större kvarnar Ökade transportavstånd Ökat behov av cement inom betongindustrin Ökade energikostnader Osäker påverkan kring koldioxidproblematiken Ökade behov av utvecklade produkter som kräver mer energi För kortsiktig el- och energipolitik Ökad konkurrens från lågkostnadsimportörer Lägre inhemsk konsumtion per capita i förhållande till övriga EU-länder Begränsad akademisk kompetens inom branschen Cementindustrin använder i dag cirka 3,5 TWh el, men borde ur lönsamhetsperspektiv ligga på cirka 40 procent av detta (1,3 TWh). Alla dessa utmaningar måste vi möta, framhöll Bida, och gav förslag på hur branschen ska komma framåt i utvecklingen. Jan Bida höll sitt första föredrag för 20 år sedan vid det årliga mineralteknikseminariet, som för övrigt för första gången sedan starten saknade nestorn, professor emeritus Eric Forssberg, som valde att stanna hemma i Åkersberga utanför Stockholm och skotta snö. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Till höger nyutnämnde professorn i mineralteknik Jan Rosenkranz. Han tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt. 10

13

14 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Inkastaden Machu Picchu, 135 km nordväst om Cusco, med bergstoppen Huayna Picchu, m.ö.h. i bakgrunden. Bilden i mitten: Saqsayhuaman, en möjlig försvarsanläggning från inkatiden 6 km norr om Cusco. Anläggningen används i dag när man firar vintersolståndet den 24 juni varje år. Sprängkonferens Artikelförfattaren inbjöds i vintras av vd Romulo Mucho Mamani att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR hade arrangerats av teknologer i sista årskursen vid Universidad Nacional de Ingeniera (grundat 1876) i Perus huvudstad Lima. Fakulteten vid universitetet innehåller avdelningar för geologi, gruvbrytning och metallurgi. Konferensen har arrangerats i Lima vartannat år sedan Mer att läsa om konferensen finns på Rapport: docent Agne Rustan E-post: Peru ligger på Sydamerikas västkust söder om Ecuador och norr om Chile. Kallt vatten strömmar norrut varför lufttemperaturen på sommaren i Lima endast ligger på C och maximalt cirka 28 C. På vintern sjunker temperaturen inte lägre än till C, med andra ord ett behagligt åretruntklimat. Detta kan ha bidragit till att staden Lima har vuxit från 3 miljoner 1976 till i dag 9 miljoner invånare. Från norr till söder är landet drygt 200 mil långt och den största bredden är cirka 120 mil. Språket är spanska, religionen romerskkatolsk (75 procent) och valutan heter soles (S). En 12 soles motsvarar ungefär 2,50 kronor. Från Sverige (Arlanda) är flygtiden till Peru cirka 20 timmar via Amsterdam. Tidsförskjutningen är 6 timmar. Flygsträckan Amsterdam-Lima är mil och flygtiden blir 12,5 timmar. Gruvbrytning står för halva BNP Peru är en viktig gruvnation och över hälften av bruttonationalprodukten kommer från gruvnäringen som sorterar under Ministeriet för Energi och Gruvor. De metaller som bröts 2007 var följande där siffran inom parentes anger på vilken plats Peru hamnar vid en internationell rankning: Silver (1), koppar (2), zink (3), tenn (3), vismut (3), molybden (4), bly (4), arseniktrioxid (4), renium (4), guld (5) och dessutom Tellurium (se Gurmendi 2007). Även en mindre mängd järnmalm produceras. Peru har haft och har goda förbindelser med USA när det gäller gruvteknik. Enligt en gruvaffisch som överlämnades visas att det år 2009 fanns 7 gruvor i drift och att 53 gruvor befinner sig under projektering

15 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Det största stenblocket, ton, som har transporterats till Saqsayhuaman. Frågan är bara hur. i inkafolkets land (se Acosta 2009). I juli 2008 öppnade t.ex. Gold Field Limited ett dagbrott i norra Peru där man bryter 6,2 Mt/år med halterna 1 g/t Au och 0,53 procent koppar, se Sightseeing i Lima Redan första dagen anordnades sightseeing i Lima där artikelförfattaren fick se regeringspalatset utvändigt och katedralen och inkvisitionsmuseet invändigt. Vidare besöktes Univesidad Nacional de Ingenieria som ligger i den nordöstra delen av Lima i ett område som heter La Molina. Direktören för universitetets gruvskola ingenjör Jorge Diaz Artieda hälsade välkommen och visade bl.a. det geologiska museet, bergmekaniklaboratoriet med enklare utrustning för bergtestning, samt en lektionssal för sprängningsteknik. Totalt utexamineras 100 gruvingenjörer varje år från samtliga gruvskolor i Peru (troligen innefattar detta antal även geologer, prospekterare och mineraltekniker). Instituto de Ingenieros de Minas del Peru ligger intill universitetet i området La Molina. Där finns en fin föreläsningslokal med alla tekniska finesser och den kan hysa 140 åhörare. Antalet deltagare i konferensen var enligt konferensledningen 120 och av dessa var 24 teknologer. Ingen deltagarlista utdelades. Agne Rustan och Romulo Mucho. På bilden t.h. Universidad National de Ingeniera i Lima med den gruvtekniska huvudbyggnaden. 13

16 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Direktör Jorge Diaz Artieda, chef för utbildningen i gruvteknik i Lima, och t.h. bergmekaniklaboratoriet vid Universidad National de Ingeniera. Fr.v. Agne Rustan, Carlos Agreda Turriate (lärare i sprängningsteknik) och ledaren för teknologerna Jose Luis Zavaleta Velazco. På bilden till höger teknologer vid gruvuniversitetet i Lima tillsammans med dr Carlos Agreda Turriate. Gruvdirektören Jorge Diaz Artieda inledde första dagens konferens och därefter följde tre peruanska föredrag: Kontrollerad sprängning, ett praktikfall från Alto Riesgo av dr Carlos Agreda Turriate, UNI. Carlos är universitetslärare i sprängningsteknik. Teknologiska framsteg i automatiseringen av roterande borrning, ingenjör Tulio Antezano Inga, Ferreyros S.A. Utveckling av emulsionssprängämnen för inträngning i sprickor, ingenjör Oscar Mauro Obando från EXSA (peruansk sprängämnestillverkare). Därefter var talarstolen ledig för artikelförfattaren Agne Rustan att presentera fem fördrag: Grundläggande mekanismer vid bergsprängning Information om Fragblast-konferenser och publikationer Sprängämnestestning med enkelhålsmetoden Nyheter vid borrning och sprängning Funktionskontroll av sprängsalvor Andra dagen inleddes med två föredrag: Känsliggörande av emulsionssprängämne vid sprängplats under jord, ingenjör Jorge Caro Molina från Famesa S.A. (ett peruanskt sprängämnesföretag). Elektroniksprängkapslar och användning av spränggasutströmning från sprängborrhålen för optimering av sprängning, ingenjör Jesús Cruces från Southern Peru Copper Corporation. I Ungdomar utklädda till inkaindianer i Cusco och på bilden till höger färggranna peruanska folkdräkter. 14

17

18 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Parad med väl maskerade jägarsoldater i Cusco och till höger femåringar utklädda till jägarsoldater. Peru har man 14 års erfarenhet av elektroniksprängkapslar. Därefter följde ytterligare fem föredrag av Agne Rustan med följande innehåll: Disposition av innehåll i vetenskapliga artiklar Testning av fragmenteringsformler med avseende på noggrannhet Kontrollerad kontursprängning Minsta avstånd mellan laddade hål vid sprängning i skivrasbrytning Sprängämnesstyrka, vilka parametrar ska inkluderas? Dagen avslutades med ett peruanskt föredrag och ett föredrag av en inbjuden gästföreläsare från Chile, konsulten dr Carlos Scherpenisse. SAN-G ett modernt och fördelaktigt sprängämne för sprängning av öppet dike, ingenjör Paul Urruchi från COMARSA-Famesa S. A. Presentation och värdering av nya borrnings- och sprängningsprojekt, dr. Carlos R. Scherpenisse från Geoblast S. A. Chile. Sista dagen inleddes med: Utvärdering och optimering av sprängning i ortdrivning, ingenjör Italo Farge från Geoblast S. A. Peru. Kontrollerad sprängning tillämpad för slänter, ingenjör Romulo Mucho från Pervoex S. A. Strategier för problem med omgivande vibrationer vid sprängning i gruvor, dr Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Uthållig fragmentering, dr Carlos Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Carlos nämnde att ASIEX-Chile för närvarande håller på att omorganisera sig. Man har för avsikt att starta årliga gemensamma sprängningskonferenser i Sydamerika. Organisationen arbetar även med standardisering. Konferensen avslutades med en timmes paneldiskussion där de utländska gästföreläsarna Agne Rustan och Carlos Scherpenisse och ingenjörerna Elmer Vidal, Orica Mining Services, Juan Carlos Vásquez, Famesa Explosives samt Oscar Maudro EXSA S.A. fick ge sin syn på den framtida utvecklingen i sprängningsteknik. Romulo Mucho agerade som moderator. Agne Rustan avtackades av ledaren för teknologerna, José, som i sitt tacktal utsåg Agne Rustan till Bergsprängningens fader, vilket naturligtvis artikelförfattaren avvisade med klädsam ödmjukhet. Cusco och Machu Picchu Efter konferensen var det inplanerat en tredagars resa till Cusco, som var Inkarikets huvudstad, och dessutom en tågresa från Cusco till Machu Picchu (den okända inkastaden). Cusco är en stad med många sevärdheter. Den ligger i Anderna 50 mil sydost om Lima, meter över havet. Cusco är en av de högst belägna städerna i världen. Det tar tid att anpassa sig till den sänkta syrekoncentrationen på denna höjd. Regnperioden i Cusco börjar i november och varar till och med mars. April till september är det soligt och torrt med dagstemperaturer upp till 20 C. Turistsäsongen löper från juni till augusti. Cusco bjöd på strålande sol och vid katedralen vid stora torget Plaza de Armas pågick en parad med deltagare från olika yrkesgrupper såsom militär, polis, byggnadsarbetare, fjällräddning, ungdomar utklädda till inkaindianer, kvinnor med folkdräkter etc. De paraderade framför ett podium med höga militära och civila dignitärer. Det påminde lite om paraden framför Kreml i Moskva dock utan tunga fordon och vapen. Bland jägarna utmärkte sig soldater med trådformiga maskeringar som innebär att de borde vara helt omöjliga att upptäcka i bergstrakterna. Även femåringar utklädda till jägarsoldater ingick i paraden och bland åskådarna sågs några av Perus färgrika dräkter. Soltemplet Qorikancha i centrala Cusco På eftermiddagen stod en guidad tur till soltemplet i centrala Cusco på programmet. Där kunde man se hur duktiga inkaindianerna var på att sammanfoga stenblocken i väggarna i måntemplet. Det sades att de gjorde mallar för att få blocken att passa så väl samman. En liten sten, insatt mellan de större blocken, har ingen kunnat förklara. Det skulle kunna vara en helig sten liksom den svarta sten som alla muslimer ska beröra när de vandrar runt Kaban i Mecka. Eduardo Ramos Tito (teknologchauffören) till vänster och artikelförfattaren framför katedralen i Lima. Till höger domstolen i inkvisitionsmuseet i Lima. 16

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 12011 ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Ny ordförande i Geotec Ställverksutrustning ASEA/ABB.

Läs mer

BERGS &BRUKS 5-6 2011 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90

BERGS &BRUKS 5-6 2011 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 5-6 2011 ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Nu är det hög tid att skrota skroten i betydelsen

Läs mer

BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 12014 ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING ES Sikt Förenklad design, överlägset effektiv Metsos ES

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2011 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. Bergsprängardagarna med tryck. BEF-succé på BK

BEF-NYTT. Nr 1 2011 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. Bergsprängardagarna med tryck. BEF-succé på BK BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2011 mars t Bergsprängardagarna med tryck Läs mer på sidorna 22-28 t BEF-succé på BK Läs mer på sidan 33 Ledaren Hur många ska dö på jobbet BEF det

Läs mer

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1 Nr. 1 Januari 2014-28 årgång Spräng Nytt Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? SprängNytt 1 2014 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

ROADS. Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8. Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14

ROADS. Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8. Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14 ROADS 4 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8 Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14 Salta

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Upp till kamp emot dolorna

Upp till kamp emot dolorna Svensk Bergs- & Brukstidning 1/2014 BERGSPRÄNGARDAGARNA 2014 Peer-Johan Augustsson gav deltagarna mycket att tänka på under sin skildring av olyckan och hans väg tillbaka till livet. På filmduken syns

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 4 2013 ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Var beredd på ett snabbt depåstopp 20 15 10 5 0 Megaliner

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling.

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling. ANNONS Dec 0 4 sidor om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt Hållbara samhällen Urban Mining Forskning och utveckling Världsledande inom elektronikåtervinning Sveriges ledande

Läs mer

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2014 www.geotec.se SKYDD OCH SÄKERHET I fokus: Borrning i forskningens tjänst Jubilerande FAB gick

Läs mer

BERGS &BRUKS 5-6 2012 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 91

BERGS &BRUKS 5-6 2012 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 91 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 5-6 2012 ÅRGÅNG 91 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Hydraulisk spräckning av berg nytt EU-projekt med svensk

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING AVSÄNDARE: NCC ROADS, 405 14 GÖTEBORG Om något är fel på adressuppgifterna, ändra här tack! Namn: Företag: Adress: Postadress: Telefon: Klipp ur eller kopiera hela kupongen och faxa din korrigering tillsammans

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Spräng Nytt. Årets Bergsprängare sida 14. Ny Regionchef Södra Sverige. Ny spärrfjäder sida 12. Det kan vara en ren vinst! sida 22

Spräng Nytt. Årets Bergsprängare sida 14. Ny Regionchef Södra Sverige. Ny spärrfjäder sida 12. Det kan vara en ren vinst! sida 22 Nr. 2 Maj 2014-28 årgång Spräng Nytt Årets Bergsprängare sida 14 Ny Regionchef Södra Sverige sida 6 Ny spärrfjäder sida 12 Det kan vara en ren vinst! sida 22 SprängNytt 2 2014 1 Innehåll Orica kontakter...

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2013 www.geotec.se CHARLOTTE SPARRENBOM HON KAN VATTEN Om juridik på sommarmötet Så löser Namibia

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 3 2008 PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu STÅR SNURRORNA PÅ LILLGRUND FÖR

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Nobelpriset 100 år. Säkrare väg... ...sida 26. Internationella kursen... sida 17. ...sida 6. ...sida 14. Nr. 2 December 2001 - Årgång 15

Nobelpriset 100 år. Säkrare väg... ...sida 26. Internationella kursen... sida 17. ...sida 6. ...sida 14. Nr. 2 December 2001 - Årgång 15 Nr. 2 December 2001 - Årgång 15 Nobelpriset 100 år sida 17 Internationella kursen......sida 26 Säkrare väg......sida 6...sida 14 SprängNytt 2-2001 1 Innehåll 12 Teknisk Support 4 Regioner i Norge och Sverige

Läs mer