BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna

2

3 Allt oftare krav på certifierad brunnsborrare Sveriges riksdag har antagit miljökvalitetsmål inom sexton områden. Ett av delmålen gäller att säkra grundvatten av god kvalitet. Varje år borras tiotusentals borrhål i landet, antingen för utvinning av energi eller för vatten som dricksvatten. En stor andel av dessa hål har under lång tid utförts under relativt okontrollerade former. Det har varit svårt att veta om personer som utför borrningen är tillräckligt kompetenta för att inte skada grundvattnet eller andra lationer. Likaså har det varit svårt att samla in uppgifter om nya håls placering, djup och markens egenskaper. Certifiering genom SP SITAC För att råda bot på detta problem samlades ett antal aktörer för drygt fem år sedan, med SGU, branschorganisationerna Avanti handen kan både aktörer, landets kommuner och konsumenter konstatera att dokumenterad kompetens och regelbunden användning av SGUs brunnsarkiv, dit alla borrare rapporterar, ökar nu kontrollen över vad som händer vårt grundvatten. En viktig och bidragande orsak till systemets framgång har varit branschorganisationerna och deras ambition att deltagit i utbildningar och därefter låtit att klara kunskapsprövning inom såväl hydrogeologi och juridik som svetsning. byggnadsnämnder har ökat. Det är exempelvis numera krav på, kommuner vid borrning och installation. kompetens och kvalitet genom ett körkort. Det innebär även att Id-kort av ett id-kort, som borraren bär på sig. Detta gör det enkelt för konsumenter, beställare och myndighetskontrollanter att se om Ökat allmänt intresse kommuner är också i tilltagande. Anta- och beställare vill nu veta om deras SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

4

5 Svensk BERGS-&BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration: 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Roland Duberg Jan Hallonqvist Rolf Oward Årgång 89 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoton: Agne Rustan Agne Rustan inbjöds i vintras till Perus huvudstad Lima för att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR har arrangerats vartannat år sedan Till sist har Italien nu fått sina höghastighetsbanor klara. Och världens största tunnelsystembygge är avslutat. Tågen susar nu i 300 km/h i nio tunnlar på sammanlagt 73 km mellan Florens och Bologna. Årgång 89 Nr 2/2010 Välbesökta Bergsprängardagar Den tolfte upplagan av Bergsprängardagarna handlade mycket om bergsprängarnas praktiska vardag, nya bestämmelser, ny teknik och regeringens stora infrastruktursatsning. BergUtbildarna AB och BEF kunde som vanligt konstatera ett mycket stort intresse med cirka 160 deltagare från branschen som i den efterföljande enkäten gav arrangemanget ett mycket gott betyg. Sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna Sid. 42 Sid.12 Sid. 26 Flertusenårig dröm uppfylls Första spadtaget har tagits för Europas nästa stora byggprojekt, bron mellan italienska fastlandet och Sicilien. Italiens dröm sedan årtusenden kommer att bli verklighet. Nu vill Berlusconi få rejäl fart på arbetet så att ingen kan stoppa det även om det skulle bli en ny regering om några år. Sid. 41 tidning Stålvändning med råge Geologins Dag 10 år METALLMARKNADEN: Dragkamp mellan girighet och skräck MINERALTEKNIKMÖTET I LULEÅ: Rekrytering i blickfånget Bergmekanikdag med internationella förtecken BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 STIG-GÖRAN NILSSON Sedan starten har Geologins Dag utvecklats från en idé bland geologientusiaster till en återkommande aktivitet som lockar allmänhet, beslutsfattare, lärare och skolelever runt om i landet. Föreningen Geologins Dag har drygt 400 medlemmar och de senaste åren har fler än 50 arrangörer deltagit från norr till söder. Föreläsningar, utställningar, Stålvändning med råge Världens råstålsproduktion i de 66 länder som rapporterar till the World Steel Association uppgick i april till 122 miljoner metric tons (mmt). Det är en ökning med 35,7 procent jämfört med april Kinas råstålsproduktion nådde i april 55,4 mmt vilket är 27 procent högre än motsvarande månad förra året. Det är den största mängd råstål som Kina någonsin har producerat under en månad. I övriga Asien var det också uppåt i vårmånaden april om man jämför med Japan med sina 9,0 mmt ökade med hela 56,7 procent och Sydkorea plussade på med 22,9 procent. Inom eljest sklerotiska EU har det börjat röra på sig, visserligen från rekordlåg nivå. Tyskland presterade 3,9 mmt, en ökning med hela 107,2 procent. Italien ökade med 57,9 procent och även Spanien visade 36 procent bättre produktion jämfört med april förra året. Ryssland och Ukraina ökade också med 28,9 respektive 39 procent. I nya världen rör det också på sig. I USA producerades i och för sig ganska blygsamma 6,8 mmt. Men det är i alla fall en ökning med 79,4 procent. Kapacitetsutnyttjandet i världen totalt uppges nu ha stigit till 83,4 procent, en förbättring med hela 18,9 procentenheter jämfört med april förra året. Geologins Dag 10 år Förra året deltog skolelever och besökare i Geologins Dag. Det var det högsta deltagarantalet hittills i evenemangets tioåriga historia framhöll avgående projektledaren Marin Testorf vid jubileumsårsmötet i våras hos SGU i Uppsala. RAPPORT: LARS HULTKVIST studiebesök vid gruvföretag och i täkter har under årens lopp visat nyttan av geologikunskaper. Öppen Täkt marknadsför bergmaterialindustrin Grus och Makadamföreningen, GMF, som Sveriges Bergmaterialindustri hette fram till 2002, stod med Öppen Täkt för det största dragplåstret startåret 2001 och GMF var också tillsammans med Svensk Kärnbränsleförsörjning de första sponsorerna från näringslivet. Föreningen såg Geologins Dag och Öppen Täkt som en möjlighet att för politiker, press och allmänhet berätta om bergmaterialindustrins betydelse för samhället. När staten senare beslöt att stödja MinBaS-projekten var det en positiv effekt av kontakter som etablerats vid Geologins Dag. År 2005 invigdes Geologins Dag med att riksdagsledamoten Karin Pilsäter (fp) avlossade en salva som sprängde loss ton berg i täkten i Riksten, Botkyrka, söder om Stockholm. Om detta, och varför företaget engagerat sig i Öppen Täkt, berättade Lars Svensson, Jehanders, på ett seminarium i anslutning till jubiléumsårsmötet. Geologins Dags historia och framtidsplaner behandlades och riksdagsledamoten Hans Rothenberg (m) förklarade varför han ansåg att geologi är viktigt för samhället. Sven Wallman, NCC Roads, fick fortsatt förtroende att som ordförande leda Geologins Dag in i nästa decennium tillsammans med Annika Wasström, Boliden Mineral, som vice ordförande. I början var Geologins Dags kansli knutet till Naturhistoriska Riksmuséet men i dag finns det hos SGU med Kaarina Ringstad, längst till vänster, som ansvarig för den dagliga verksamheten. Till höger om henne Stefan Claesson, Naturhistoriska Riksmuseet, som var den förste ordföranden, Lars Svensson, Jehanders, Erika Ingvald, Geologins Dags första projektledare, och Sven Wallman, NCC Roads, nuvarande ordförande. 4

7 Revolution i Bergsprängningsbranschen! Varför chansa?

8 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 METALLMARKNADEN Är glaset halvfullt, eller? METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd Det är i grunden fortfarande samma spel där ute och västvärlden gör sitt allra bästa för att baissa världskonjunkturen. Grekland är fortfarande i fokus, men i takt med att saker förändras eller rättare sagt att fler människor får vetskap om tidigare felaktigheter sprider sig denna pest och snart sagt hela Europa är nu indraget i smeten. Det är naturligtvis väldigt oroväckande att den europeiska välfärden hotas. Men visst var väl förra året ur ett finansiellt Koppar Guld perspektiv något av gycklarnas marknad. Börskurser drevs i höjden trots att bolagens förbättrade resultat mestadels berodde på kostnadsnedskärningar inte på kundtillströmning. En tillnyktring borde alltså ha varit på plats men i stället blev alla så övertygade om att det värsta var över att man glömde bort att gardera sig för en eventuell sättning. Nu är vi där och även om anledningarna kanske inte riktigt var de man hade väntat sig så är det en god indikation på att allt inte var riktigt så bra som man hade lockats att tro förra hösten. USA är ett orosmoment Ytterligare ett problem är sedan min gamla käpphäst att USA inte har fått igång sin arbetsmarknad och med det ges signalen att den amerikanska tillväxten även den ligger på en beskedligare nivå än vad som vore önskvärt. Den privata marknaden anställer helt enkelt inte i tillräcklig omfattning och den offentliga sektorn i USA förmår inte att täcka upp den synnerligen modesta jobbtillväxten i näringslivet. När sedan tillväxtmotorn Kina gör sitt bästa för att strama åt ekonomin börjar man undra varthän det ska barka. De mörka molnen hopar sig och det är lätt att sälla sig till klagokören, men är det rätt? Glömmer man då inte att alla dessa hot och orosmoment är det som den senaste tiden har satt press på marknaden och är då inte det mesta av det negativa redan inprisat? Kanske är det nu framöver som de riktiga köplägena börjar komma och att det är från dessa nivåer som konjunkturen ska börja ta fart. Framtiden lär ge besked, men fram till dess kan det vara värt att påminna om att sedan ett och ett halvt år har riskbenägenheten tilltagit från bottennivåerna höst och vinter Detta har drivit marknaderna mer än något annat. Just nu är riskbenägenheten dock låg, men vi vet också att den kan öka snabbare än vad som är bra för marknaden. Tittar man på koppardiagrammet ser man hur riskaptiten drev upp priserna hela tiden fram till den grekiska kallduschen. Därefter kom en sättning och sedan bar det iväg uppåt igen. Ny riskaptit och nya friska pengar in i marknaden. Guld och dollar går hand i hand Guldet har däremot gjort en motsatt resa och när nu basmetallerna säljs ner går ädelmetallen mot nya friska toppnoteringar, ett tecken så gott som något på att det är risk som står i fokus. Man ska då inte glömma att samtidigt som guldet köps upp så stärks US-dollarn och guldet blir således ännu dyrare i lokal valuta. En gemensam rörelse upp för både guld och dollar tillhör ovanligheterna och det är en kraftfull indikation på hur det står till med riskviljan ute i marknaden. Kina vill öka inhemsk konsumtion Jag har knappt nämnt Kina ännu, men det är för att det mesta rullar på där borta, trots åtstramningar. Visserligen var råvaruimporten något lägre än väntat men då glömmer man vilka siffror man jämför med och exporten var kraftigt upp. Ett orosmoln är dock löneökningarna i bland annat elektronikindustrin men det kan samtidigt ses som positivt eftersom det faktiskt ger arbetarna mer pengar att köpa för. Kina har länge strävat efter att öka den inhemska konsumtionen för att minska beroendet av export. Kanske blir det så att man säljer lite mindre elektronikprylar till väst, men att det mer än väl vägs upp av ökad konsumtion inne i landet. Om den nya Blu-ray-spelaren kostar en femtiolapp mer är knappt märkbart i väst, men det kan ge ökad konsumtion i Kina och då kan nuvarande överskottsscenario för basmetallerna snabbt neutraliseras. Fram emot hösten lär vi veta om risk eller rädsla har överhanden, men till dess skulle jag gardera genom att plocka på mig metall vid dippar. Annonsera i branschens informationskanal!

9

10 Utför entreprenadkrossning med moderna mobila och stationära krossverk 50 års branscherfarenhet. Medlem i SBMI. Tel Fax

11 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Internationella mineralteknikseminariet 2010 Rekrytering i blickfånget Rekryteringen till gruv- och processindustrin är avgörande för företagens utvecklingskraft. Syns man inte så finns man inte. Av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Och nu verkar det ha vänt. We are back again, utropade universitetslektorn Bertil Pålsson vid Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Rekryteringen av välutbildad arbetskraft till den tunga industrin är en viktig framtidsfråga som också dominerade när det 34:e internationella mineralteknikseminariet anordnades i Luleå. Bertil Pålsson inledde seminariet med en rapport från Luleå tekniska universitets programarbete som ska säkerställa den mineraltekniska arbetskraftsreserven inom gruv- och processindustrin. LTU räknas sedan ett par år som näringslivets universitet i landet, mycket tack vare den starka medfinansieringen från näringslivet till universitetets forskningsarbete. Universitet i Luleå har därigenom stärkt profilen som Nordeuropas lärosäte för geologi och mineralteknik. Av den anledningen startade LTU 2009 det nya programmet Industriell miljö och processteknik i samarbete med processindustrin. Förutom de traditionella civilingenjörsutbildningarna rullar även sedan ett par år tre masterprogram för studenter som vill specialisera sin forskning. Vi har även stärkt samarbetet med Oulu University i finska Uleåborg med ett Joint Masterprogram, säger lektor Bertil Pålsson som tillsammans med professor Pär Weihed arrangerade tvådagarskonferensen som hade lockat ett 60-tal besökare. RAPPORT: REINHOLD ANDEFORS Ovanligt många intresserade Det har på senare år varit lite si och så med efterfrågan på utbildningar inom gruv- och processindustrin så av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Med mycket lyckad resultat, konstaterar Bertil Pålsson. Tre ingenjörsstudenter från universitetet engagerades för att åka runt i skolorna. Siffrorna talar för sig själva: 41 valde utbildningen som förstaval 31 valde utbildningen som andrahandsval Vi lyckades över alla förväntningar. Det överraskade till och med universitetets ledning och administration, fortsätter Bertil och menar att satsningen blev ett lärorikt exempel på vikten av att marknadsföra skolan och dess utbildningar. Han tror också att miljöprofilen tilltalar studenterna. Men jag är också väl medveten om att resultatet kan ha påverkats av den ekonomiska stagnationen och att den har bidragit till att ungdomar i högre grad än tidigare har valt högskolestudier. Påverkan från släktingar och vänner Fler studenter för ett universitet innebär bättre ekonomi. Av de 22 studenter som togs in 2009 kom tolv från norra Sverige, två från vardera Sundsvall, Sandviken och Uppsala och en Universitetslektorn Bertil Pålsson (t.v.) och professor Pär Weihed stod som arrangörer för tvådagarskonferensen i Luleå. 9

12 från respektive Kungsbacka, Växjö, Gislaved och Klippan. Noterbart är att ingen student rekryterades från den nya gruvorten Pajala, och detta tror Bertil Pålsson kan bero på att det saknas tradition i bygden att skaffa sig akademisk examen. Förutom den rekryteringskampanj som universitet genomförde så anger de sökande att det som fällde avgörandet att de sökte till just de här civilingenjörsutbildningarna är påverkan från familje- och vänskapskretsen. Deras bollplank har talat väl om universitetet och de framtidsinriktade utbildningar som erbjuds. Så stor andel som varannan antagen student påverkades av släktingar eller vänner som gick på skolan. När det gäller skolans information så säger sig 15 procent fler ha haft större nytta av den tryckta katalogens information än den på hemsidan. Många kombinerar givetvis de olika informationskanalerna. Den nyutnämnde professorn i Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för ett antal utmaningar som de olika branschgrenarna står inför. mineralteknik Jan Rosenkranz tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt och behålla det stora intresset från näringslivets sida att delta i forskningssamarbetet och det nyväckta intresset från blivande studenter. Föredöme för många andra Vi vet att vår mineraltekniska forskning uppmärksammas internationellt och just den tydliga kopplingen till näringslivet. Vi ses som ett föredöme av många andra och det ska vi vara stolta över. Nu ska vi inte bara behålla den här positionen utan även utveckla den och det gör vi genom att ännu bättre positionera oss i framtidsfrågor där vi knyter utbildningarna till miljö och förnybara resurser, sa den tyskättade professorn. Regeringen utsåg förra året LTU till ett strategiskt lärosäte inom gruv- och mineralteknik i konkurrens med många andra universitet. Professor Pär Weihed arbetar liksom Bertil Pålsson och Jan Rosenkranz på Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap. Weihed berättade att LTU under 2011 får en ny organisation där elva institutioner blir sex. Den nya större institutionen ska ha ansvar för följande tekniska vetenskaps- och forskningsområden: arkitektur, avfallsteknik, berganläggningsteknik, biokemisk och kemisk processteknik, byggproduktion, drift- och underhållsteknik, geoteknik, gränsytors kemi, kemisk teknologi, konstruktionsteknik, malmgeologi, mineralteknik, processmetallurgi, stålbyggnad, tillämpad geologi, träbyggnad, VA-teknik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, landskapsekologi, tillämpad geofysik, trafikteknik och vattenteknik. Vansklig pegmatitutvinning Från seminariet i övrigt kan noteras att det norska företaget North Cape Minerals AS, som ingår i Sibelco Nordic Group, informerade om sin produktion av kvarts och fältspat i Lillesundsanläggningen med avsättning till glas- och keramikindustrin. Råmaterialet till denna pegmatit separeras i en flotationsprocess där man utvinner produkterna kvarts, plagioklas och kalifältspat. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Därför har företaget startat ett PhD-projekt för att utveckla den mineraltekniska processmetoden för utvinning av granitpegmatiter. Vi vill komma fram till modeller för stordrift som är kvalitativt säkra i ett processtekniskt perspektiv. När vi lyckas med detta kan vi också bättre planera fyndigheternas livslängd och värdera storleken på nya möjliga fyndigheter. Många och stora utmaningar för bergmaterialindustrin Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för MInBaS som startade 2003 och som avslutas MinBaS är ett industriellt tekniskt forskningsprogram som under hela resan har haft ett gediget stöd av näringslivet. Jan nämnde flera utmaningar, till exempel: Det nationella målet för utvinning av sand och grus måste reduceras till 12 miljoner ton år 2012 i dag ligger produktionen på 20 miljoner ton Större kvarnar Ökade transportavstånd Ökat behov av cement inom betongindustrin Ökade energikostnader Osäker påverkan kring koldioxidproblematiken Ökade behov av utvecklade produkter som kräver mer energi För kortsiktig el- och energipolitik Ökad konkurrens från lågkostnadsimportörer Lägre inhemsk konsumtion per capita i förhållande till övriga EU-länder Begränsad akademisk kompetens inom branschen Cementindustrin använder i dag cirka 3,5 TWh el, men borde ur lönsamhetsperspektiv ligga på cirka 40 procent av detta (1,3 TWh). Alla dessa utmaningar måste vi möta, framhöll Bida, och gav förslag på hur branschen ska komma framåt i utvecklingen. Jan Bida höll sitt första föredrag för 20 år sedan vid det årliga mineralteknikseminariet, som för övrigt för första gången sedan starten saknade nestorn, professor emeritus Eric Forssberg, som valde att stanna hemma i Åkersberga utanför Stockholm och skotta snö. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Till höger nyutnämnde professorn i mineralteknik Jan Rosenkranz. Han tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt. 10

13

14 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Inkastaden Machu Picchu, 135 km nordväst om Cusco, med bergstoppen Huayna Picchu, m.ö.h. i bakgrunden. Bilden i mitten: Saqsayhuaman, en möjlig försvarsanläggning från inkatiden 6 km norr om Cusco. Anläggningen används i dag när man firar vintersolståndet den 24 juni varje år. Sprängkonferens Artikelförfattaren inbjöds i vintras av vd Romulo Mucho Mamani att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR hade arrangerats av teknologer i sista årskursen vid Universidad Nacional de Ingeniera (grundat 1876) i Perus huvudstad Lima. Fakulteten vid universitetet innehåller avdelningar för geologi, gruvbrytning och metallurgi. Konferensen har arrangerats i Lima vartannat år sedan Mer att läsa om konferensen finns på Rapport: docent Agne Rustan E-post: Peru ligger på Sydamerikas västkust söder om Ecuador och norr om Chile. Kallt vatten strömmar norrut varför lufttemperaturen på sommaren i Lima endast ligger på C och maximalt cirka 28 C. På vintern sjunker temperaturen inte lägre än till C, med andra ord ett behagligt åretruntklimat. Detta kan ha bidragit till att staden Lima har vuxit från 3 miljoner 1976 till i dag 9 miljoner invånare. Från norr till söder är landet drygt 200 mil långt och den största bredden är cirka 120 mil. Språket är spanska, religionen romerskkatolsk (75 procent) och valutan heter soles (S). En 12 soles motsvarar ungefär 2,50 kronor. Från Sverige (Arlanda) är flygtiden till Peru cirka 20 timmar via Amsterdam. Tidsförskjutningen är 6 timmar. Flygsträckan Amsterdam-Lima är mil och flygtiden blir 12,5 timmar. Gruvbrytning står för halva BNP Peru är en viktig gruvnation och över hälften av bruttonationalprodukten kommer från gruvnäringen som sorterar under Ministeriet för Energi och Gruvor. De metaller som bröts 2007 var följande där siffran inom parentes anger på vilken plats Peru hamnar vid en internationell rankning: Silver (1), koppar (2), zink (3), tenn (3), vismut (3), molybden (4), bly (4), arseniktrioxid (4), renium (4), guld (5) och dessutom Tellurium (se Gurmendi 2007). Även en mindre mängd järnmalm produceras. Peru har haft och har goda förbindelser med USA när det gäller gruvteknik. Enligt en gruvaffisch som överlämnades visas att det år 2009 fanns 7 gruvor i drift och att 53 gruvor befinner sig under projektering

15 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Det största stenblocket, ton, som har transporterats till Saqsayhuaman. Frågan är bara hur. i inkafolkets land (se Acosta 2009). I juli 2008 öppnade t.ex. Gold Field Limited ett dagbrott i norra Peru där man bryter 6,2 Mt/år med halterna 1 g/t Au och 0,53 procent koppar, se Sightseeing i Lima Redan första dagen anordnades sightseeing i Lima där artikelförfattaren fick se regeringspalatset utvändigt och katedralen och inkvisitionsmuseet invändigt. Vidare besöktes Univesidad Nacional de Ingenieria som ligger i den nordöstra delen av Lima i ett område som heter La Molina. Direktören för universitetets gruvskola ingenjör Jorge Diaz Artieda hälsade välkommen och visade bl.a. det geologiska museet, bergmekaniklaboratoriet med enklare utrustning för bergtestning, samt en lektionssal för sprängningsteknik. Totalt utexamineras 100 gruvingenjörer varje år från samtliga gruvskolor i Peru (troligen innefattar detta antal även geologer, prospekterare och mineraltekniker). Instituto de Ingenieros de Minas del Peru ligger intill universitetet i området La Molina. Där finns en fin föreläsningslokal med alla tekniska finesser och den kan hysa 140 åhörare. Antalet deltagare i konferensen var enligt konferensledningen 120 och av dessa var 24 teknologer. Ingen deltagarlista utdelades. Agne Rustan och Romulo Mucho. På bilden t.h. Universidad National de Ingeniera i Lima med den gruvtekniska huvudbyggnaden. 13

16 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Direktör Jorge Diaz Artieda, chef för utbildningen i gruvteknik i Lima, och t.h. bergmekaniklaboratoriet vid Universidad National de Ingeniera. Fr.v. Agne Rustan, Carlos Agreda Turriate (lärare i sprängningsteknik) och ledaren för teknologerna Jose Luis Zavaleta Velazco. På bilden till höger teknologer vid gruvuniversitetet i Lima tillsammans med dr Carlos Agreda Turriate. Gruvdirektören Jorge Diaz Artieda inledde första dagens konferens och därefter följde tre peruanska föredrag: Kontrollerad sprängning, ett praktikfall från Alto Riesgo av dr Carlos Agreda Turriate, UNI. Carlos är universitetslärare i sprängningsteknik. Teknologiska framsteg i automatiseringen av roterande borrning, ingenjör Tulio Antezano Inga, Ferreyros S.A. Utveckling av emulsionssprängämnen för inträngning i sprickor, ingenjör Oscar Mauro Obando från EXSA (peruansk sprängämnestillverkare). Därefter var talarstolen ledig för artikelförfattaren Agne Rustan att presentera fem fördrag: Grundläggande mekanismer vid bergsprängning Information om Fragblast-konferenser och publikationer Sprängämnestestning med enkelhålsmetoden Nyheter vid borrning och sprängning Funktionskontroll av sprängsalvor Andra dagen inleddes med två föredrag: Känsliggörande av emulsionssprängämne vid sprängplats under jord, ingenjör Jorge Caro Molina från Famesa S.A. (ett peruanskt sprängämnesföretag). Elektroniksprängkapslar och användning av spränggasutströmning från sprängborrhålen för optimering av sprängning, ingenjör Jesús Cruces från Southern Peru Copper Corporation. I Ungdomar utklädda till inkaindianer i Cusco och på bilden till höger färggranna peruanska folkdräkter. 14

17

18 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Parad med väl maskerade jägarsoldater i Cusco och till höger femåringar utklädda till jägarsoldater. Peru har man 14 års erfarenhet av elektroniksprängkapslar. Därefter följde ytterligare fem föredrag av Agne Rustan med följande innehåll: Disposition av innehåll i vetenskapliga artiklar Testning av fragmenteringsformler med avseende på noggrannhet Kontrollerad kontursprängning Minsta avstånd mellan laddade hål vid sprängning i skivrasbrytning Sprängämnesstyrka, vilka parametrar ska inkluderas? Dagen avslutades med ett peruanskt föredrag och ett föredrag av en inbjuden gästföreläsare från Chile, konsulten dr Carlos Scherpenisse. SAN-G ett modernt och fördelaktigt sprängämne för sprängning av öppet dike, ingenjör Paul Urruchi från COMARSA-Famesa S. A. Presentation och värdering av nya borrnings- och sprängningsprojekt, dr. Carlos R. Scherpenisse från Geoblast S. A. Chile. Sista dagen inleddes med: Utvärdering och optimering av sprängning i ortdrivning, ingenjör Italo Farge från Geoblast S. A. Peru. Kontrollerad sprängning tillämpad för slänter, ingenjör Romulo Mucho från Pervoex S. A. Strategier för problem med omgivande vibrationer vid sprängning i gruvor, dr Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Uthållig fragmentering, dr Carlos Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Carlos nämnde att ASIEX-Chile för närvarande håller på att omorganisera sig. Man har för avsikt att starta årliga gemensamma sprängningskonferenser i Sydamerika. Organisationen arbetar även med standardisering. Konferensen avslutades med en timmes paneldiskussion där de utländska gästföreläsarna Agne Rustan och Carlos Scherpenisse och ingenjörerna Elmer Vidal, Orica Mining Services, Juan Carlos Vásquez, Famesa Explosives samt Oscar Maudro EXSA S.A. fick ge sin syn på den framtida utvecklingen i sprängningsteknik. Romulo Mucho agerade som moderator. Agne Rustan avtackades av ledaren för teknologerna, José, som i sitt tacktal utsåg Agne Rustan till Bergsprängningens fader, vilket naturligtvis artikelförfattaren avvisade med klädsam ödmjukhet. Cusco och Machu Picchu Efter konferensen var det inplanerat en tredagars resa till Cusco, som var Inkarikets huvudstad, och dessutom en tågresa från Cusco till Machu Picchu (den okända inkastaden). Cusco är en stad med många sevärdheter. Den ligger i Anderna 50 mil sydost om Lima, meter över havet. Cusco är en av de högst belägna städerna i världen. Det tar tid att anpassa sig till den sänkta syrekoncentrationen på denna höjd. Regnperioden i Cusco börjar i november och varar till och med mars. April till september är det soligt och torrt med dagstemperaturer upp till 20 C. Turistsäsongen löper från juni till augusti. Cusco bjöd på strålande sol och vid katedralen vid stora torget Plaza de Armas pågick en parad med deltagare från olika yrkesgrupper såsom militär, polis, byggnadsarbetare, fjällräddning, ungdomar utklädda till inkaindianer, kvinnor med folkdräkter etc. De paraderade framför ett podium med höga militära och civila dignitärer. Det påminde lite om paraden framför Kreml i Moskva dock utan tunga fordon och vapen. Bland jägarna utmärkte sig soldater med trådformiga maskeringar som innebär att de borde vara helt omöjliga att upptäcka i bergstrakterna. Även femåringar utklädda till jägarsoldater ingick i paraden och bland åskådarna sågs några av Perus färgrika dräkter. Soltemplet Qorikancha i centrala Cusco På eftermiddagen stod en guidad tur till soltemplet i centrala Cusco på programmet. Där kunde man se hur duktiga inkaindianerna var på att sammanfoga stenblocken i väggarna i måntemplet. Det sades att de gjorde mallar för att få blocken att passa så väl samman. En liten sten, insatt mellan de större blocken, har ingen kunnat förklara. Det skulle kunna vara en helig sten liksom den svarta sten som alla muslimer ska beröra när de vandrar runt Kaban i Mecka. Eduardo Ramos Tito (teknologchauffören) till vänster och artikelförfattaren framför katedralen i Lima. Till höger domstolen i inkvisitionsmuseet i Lima. 16

19

20 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 En av inkas badanläggningar i Tambomachay med en aldrig sinande vattenkälla. Till höger gravhålor utmejslade i en brant bergsluttning vid den kungliga inkastaden i Pisaq. Efter soltemplet gick färden med buss sex km norrut till en stor megalitanläggning, Saqsayhuaman, som anses ha varit en försvarsanläggning under inkatiden men som lika gärna kan ha varit en ceremoniell anläggning. Klipporna är väl avrundade av is. Anläggning används i dag för Inti Raymi, vilket betyder solfestival, varje år den 24 juni vid vintersolståndet. Speciellt med denna anläggning är att stenarna inte har huggits ut på plats utan är transporterade från annan plats. Den största stenen uppskattas väga mellan 120 och 130 ton. Stenarna är mycket väl sammanfogade och har i vissa fall placerats så att de ska likna djur t.ex. en orm, som var ett heligt djur för inkafolket, eller en lama. Anläggningen användes även för tillbedjan av solen, månen, stjärnorna och solstrålarna. Platsen innehåller 33 olika arkeologiska områden och att se hela anläggningen skulle ta över en månad. Utsikt från inkastaden Ollantaytambo. Till höger vackert sammanfogade stenblock med orangebrun lava, också i Ollantaytambo. Inkaindianernas heliga orm finns avbildad med hjälp av stenblock i Saqsayhuaman. Huvudet syns längst till höger. På bilden till höger är en lama avbildad. 18

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar Dag 1, 28 september Från Sverige flyger vi till Amsterdam, och sedan vidare till Lima, huvudstaden i Peru,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-12-09 Oförändrad

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Äventyr i Peru med M-magasin

Äventyr i Peru med M-magasin Äventyr i Peru med M-magasin 18 27 oktober 2016 10 dagar Följ med på en äventyrlig resa till Peru! Vi besöker Machu Picchu, inkastaden Cusco och den heliga dalen. I Lima ser vi de historiska delarna och

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på: 1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar

Läs mer

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår

Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår BERGSSKOLAN Utbildning inom berg och metall sedan 1830 Högskoleingenjör Bergsskoletekniker Tekniskt basår VID BERGSSKOLAN I FILIPSTAD En Skandinaviens del av nordligaste tekniska univ Luleå Forskning tekniska

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965 Västsverige - en tyst del av Sverige Om västsvensk representation på den nationella maktarenan 2004 Långsam framgång ger mersmak

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete Bestämmelser för sprängarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete. Allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan Utrustning för Berg- & Stenspräckning Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan SIMPLEX Den enda Stenspräckningspatronen med separat tändare Säkrare

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Reseberättelse från Peru, Sa13c

Reseberättelse från Peru, Sa13c Reseberättelse från Peru, Sa13c Vi kom fram till Peru på kvällen lokal tid efter drygt ett halvt dygns resande. De största skillnaderna mellan Sverige och Peru som vi märkte direkt var att ljudnivån var

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU

RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU FREDAG 4 NOVEMBER 18 NOVEMBER 2011 En resa till Sydamerika och det fantastiskt spännande landet Peru. Detta är inte bara en resa, utan en själslig resa. Vi får följa med

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Lena Olofsson Bergsingenjör Arbetsmiljösamordnare Kontaktperson BAS U 1 Expansion Garpenberg 2.5 Investering: 3,9 miljarder SEK År 2011-2014 Nytt

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar Fredag 28 september Från Sverige flyger vi till Amsterdam, och sedan vidare till Lima, huvudstaden

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Byggdagbok november 2012 Skönsberg

Byggdagbok november 2012 Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 Skönsberg 30 november Projekt E4 Sundsvall kommer att medverka vid

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur.

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. 1 Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. Bakgrund Urbanisationen Caballo Blanco y El Gato är en privat Urbanisation. Den byggdes från början under senare delen av 1960-talet. De flesta

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer