BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna

2

3 Allt oftare krav på certifierad brunnsborrare Sveriges riksdag har antagit miljökvalitetsmål inom sexton områden. Ett av delmålen gäller att säkra grundvatten av god kvalitet. Varje år borras tiotusentals borrhål i landet, antingen för utvinning av energi eller för vatten som dricksvatten. En stor andel av dessa hål har under lång tid utförts under relativt okontrollerade former. Det har varit svårt att veta om personer som utför borrningen är tillräckligt kompetenta för att inte skada grundvattnet eller andra lationer. Likaså har det varit svårt att samla in uppgifter om nya håls placering, djup och markens egenskaper. Certifiering genom SP SITAC För att råda bot på detta problem samlades ett antal aktörer för drygt fem år sedan, med SGU, branschorganisationerna Avanti handen kan både aktörer, landets kommuner och konsumenter konstatera att dokumenterad kompetens och regelbunden användning av SGUs brunnsarkiv, dit alla borrare rapporterar, ökar nu kontrollen över vad som händer vårt grundvatten. En viktig och bidragande orsak till systemets framgång har varit branschorganisationerna och deras ambition att deltagit i utbildningar och därefter låtit att klara kunskapsprövning inom såväl hydrogeologi och juridik som svetsning. byggnadsnämnder har ökat. Det är exempelvis numera krav på, kommuner vid borrning och installation. kompetens och kvalitet genom ett körkort. Det innebär även att Id-kort av ett id-kort, som borraren bär på sig. Detta gör det enkelt för konsumenter, beställare och myndighetskontrollanter att se om Ökat allmänt intresse kommuner är också i tilltagande. Anta- och beställare vill nu veta om deras SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

4

5 Svensk BERGS-&BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårsprenumeration: 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Roland Duberg Jan Hallonqvist Rolf Oward Årgång 89 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoton: Agne Rustan Agne Rustan inbjöds i vintras till Perus huvudstad Lima för att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR har arrangerats vartannat år sedan Till sist har Italien nu fått sina höghastighetsbanor klara. Och världens största tunnelsystembygge är avslutat. Tågen susar nu i 300 km/h i nio tunnlar på sammanlagt 73 km mellan Florens och Bologna. Årgång 89 Nr 2/2010 Välbesökta Bergsprängardagar Den tolfte upplagan av Bergsprängardagarna handlade mycket om bergsprängarnas praktiska vardag, nya bestämmelser, ny teknik och regeringens stora infrastruktursatsning. BergUtbildarna AB och BEF kunde som vanligt konstatera ett mycket stort intresse med cirka 160 deltagare från branschen som i den efterföljande enkäten gav arrangemanget ett mycket gott betyg. Sprängkonferens i Peru Röda Pilen genom Apenninerna Sid. 42 Sid.12 Sid. 26 Flertusenårig dröm uppfylls Första spadtaget har tagits för Europas nästa stora byggprojekt, bron mellan italienska fastlandet och Sicilien. Italiens dröm sedan årtusenden kommer att bli verklighet. Nu vill Berlusconi få rejäl fart på arbetet så att ingen kan stoppa det även om det skulle bli en ny regering om några år. Sid. 41 tidning Stålvändning med råge Geologins Dag 10 år METALLMARKNADEN: Dragkamp mellan girighet och skräck MINERALTEKNIKMÖTET I LULEÅ: Rekrytering i blickfånget Bergmekanikdag med internationella förtecken BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 STIG-GÖRAN NILSSON Sedan starten har Geologins Dag utvecklats från en idé bland geologientusiaster till en återkommande aktivitet som lockar allmänhet, beslutsfattare, lärare och skolelever runt om i landet. Föreningen Geologins Dag har drygt 400 medlemmar och de senaste åren har fler än 50 arrangörer deltagit från norr till söder. Föreläsningar, utställningar, Stålvändning med råge Världens råstålsproduktion i de 66 länder som rapporterar till the World Steel Association uppgick i april till 122 miljoner metric tons (mmt). Det är en ökning med 35,7 procent jämfört med april Kinas råstålsproduktion nådde i april 55,4 mmt vilket är 27 procent högre än motsvarande månad förra året. Det är den största mängd råstål som Kina någonsin har producerat under en månad. I övriga Asien var det också uppåt i vårmånaden april om man jämför med Japan med sina 9,0 mmt ökade med hela 56,7 procent och Sydkorea plussade på med 22,9 procent. Inom eljest sklerotiska EU har det börjat röra på sig, visserligen från rekordlåg nivå. Tyskland presterade 3,9 mmt, en ökning med hela 107,2 procent. Italien ökade med 57,9 procent och även Spanien visade 36 procent bättre produktion jämfört med april förra året. Ryssland och Ukraina ökade också med 28,9 respektive 39 procent. I nya världen rör det också på sig. I USA producerades i och för sig ganska blygsamma 6,8 mmt. Men det är i alla fall en ökning med 79,4 procent. Kapacitetsutnyttjandet i världen totalt uppges nu ha stigit till 83,4 procent, en förbättring med hela 18,9 procentenheter jämfört med april förra året. Geologins Dag 10 år Förra året deltog skolelever och besökare i Geologins Dag. Det var det högsta deltagarantalet hittills i evenemangets tioåriga historia framhöll avgående projektledaren Marin Testorf vid jubileumsårsmötet i våras hos SGU i Uppsala. RAPPORT: LARS HULTKVIST studiebesök vid gruvföretag och i täkter har under årens lopp visat nyttan av geologikunskaper. Öppen Täkt marknadsför bergmaterialindustrin Grus och Makadamföreningen, GMF, som Sveriges Bergmaterialindustri hette fram till 2002, stod med Öppen Täkt för det största dragplåstret startåret 2001 och GMF var också tillsammans med Svensk Kärnbränsleförsörjning de första sponsorerna från näringslivet. Föreningen såg Geologins Dag och Öppen Täkt som en möjlighet att för politiker, press och allmänhet berätta om bergmaterialindustrins betydelse för samhället. När staten senare beslöt att stödja MinBaS-projekten var det en positiv effekt av kontakter som etablerats vid Geologins Dag. År 2005 invigdes Geologins Dag med att riksdagsledamoten Karin Pilsäter (fp) avlossade en salva som sprängde loss ton berg i täkten i Riksten, Botkyrka, söder om Stockholm. Om detta, och varför företaget engagerat sig i Öppen Täkt, berättade Lars Svensson, Jehanders, på ett seminarium i anslutning till jubiléumsårsmötet. Geologins Dags historia och framtidsplaner behandlades och riksdagsledamoten Hans Rothenberg (m) förklarade varför han ansåg att geologi är viktigt för samhället. Sven Wallman, NCC Roads, fick fortsatt förtroende att som ordförande leda Geologins Dag in i nästa decennium tillsammans med Annika Wasström, Boliden Mineral, som vice ordförande. I början var Geologins Dags kansli knutet till Naturhistoriska Riksmuséet men i dag finns det hos SGU med Kaarina Ringstad, längst till vänster, som ansvarig för den dagliga verksamheten. Till höger om henne Stefan Claesson, Naturhistoriska Riksmuseet, som var den förste ordföranden, Lars Svensson, Jehanders, Erika Ingvald, Geologins Dags första projektledare, och Sven Wallman, NCC Roads, nuvarande ordförande. 4

7 Revolution i Bergsprängningsbranschen! Varför chansa?

8 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 METALLMARKNADEN Är glaset halvfullt, eller? METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd Det är i grunden fortfarande samma spel där ute och västvärlden gör sitt allra bästa för att baissa världskonjunkturen. Grekland är fortfarande i fokus, men i takt med att saker förändras eller rättare sagt att fler människor får vetskap om tidigare felaktigheter sprider sig denna pest och snart sagt hela Europa är nu indraget i smeten. Det är naturligtvis väldigt oroväckande att den europeiska välfärden hotas. Men visst var väl förra året ur ett finansiellt Koppar Guld perspektiv något av gycklarnas marknad. Börskurser drevs i höjden trots att bolagens förbättrade resultat mestadels berodde på kostnadsnedskärningar inte på kundtillströmning. En tillnyktring borde alltså ha varit på plats men i stället blev alla så övertygade om att det värsta var över att man glömde bort att gardera sig för en eventuell sättning. Nu är vi där och även om anledningarna kanske inte riktigt var de man hade väntat sig så är det en god indikation på att allt inte var riktigt så bra som man hade lockats att tro förra hösten. USA är ett orosmoment Ytterligare ett problem är sedan min gamla käpphäst att USA inte har fått igång sin arbetsmarknad och med det ges signalen att den amerikanska tillväxten även den ligger på en beskedligare nivå än vad som vore önskvärt. Den privata marknaden anställer helt enkelt inte i tillräcklig omfattning och den offentliga sektorn i USA förmår inte att täcka upp den synnerligen modesta jobbtillväxten i näringslivet. När sedan tillväxtmotorn Kina gör sitt bästa för att strama åt ekonomin börjar man undra varthän det ska barka. De mörka molnen hopar sig och det är lätt att sälla sig till klagokören, men är det rätt? Glömmer man då inte att alla dessa hot och orosmoment är det som den senaste tiden har satt press på marknaden och är då inte det mesta av det negativa redan inprisat? Kanske är det nu framöver som de riktiga köplägena börjar komma och att det är från dessa nivåer som konjunkturen ska börja ta fart. Framtiden lär ge besked, men fram till dess kan det vara värt att påminna om att sedan ett och ett halvt år har riskbenägenheten tilltagit från bottennivåerna höst och vinter Detta har drivit marknaderna mer än något annat. Just nu är riskbenägenheten dock låg, men vi vet också att den kan öka snabbare än vad som är bra för marknaden. Tittar man på koppardiagrammet ser man hur riskaptiten drev upp priserna hela tiden fram till den grekiska kallduschen. Därefter kom en sättning och sedan bar det iväg uppåt igen. Ny riskaptit och nya friska pengar in i marknaden. Guld och dollar går hand i hand Guldet har däremot gjort en motsatt resa och när nu basmetallerna säljs ner går ädelmetallen mot nya friska toppnoteringar, ett tecken så gott som något på att det är risk som står i fokus. Man ska då inte glömma att samtidigt som guldet köps upp så stärks US-dollarn och guldet blir således ännu dyrare i lokal valuta. En gemensam rörelse upp för både guld och dollar tillhör ovanligheterna och det är en kraftfull indikation på hur det står till med riskviljan ute i marknaden. Kina vill öka inhemsk konsumtion Jag har knappt nämnt Kina ännu, men det är för att det mesta rullar på där borta, trots åtstramningar. Visserligen var råvaruimporten något lägre än väntat men då glömmer man vilka siffror man jämför med och exporten var kraftigt upp. Ett orosmoln är dock löneökningarna i bland annat elektronikindustrin men det kan samtidigt ses som positivt eftersom det faktiskt ger arbetarna mer pengar att köpa för. Kina har länge strävat efter att öka den inhemska konsumtionen för att minska beroendet av export. Kanske blir det så att man säljer lite mindre elektronikprylar till väst, men att det mer än väl vägs upp av ökad konsumtion inne i landet. Om den nya Blu-ray-spelaren kostar en femtiolapp mer är knappt märkbart i väst, men det kan ge ökad konsumtion i Kina och då kan nuvarande överskottsscenario för basmetallerna snabbt neutraliseras. Fram emot hösten lär vi veta om risk eller rädsla har överhanden, men till dess skulle jag gardera genom att plocka på mig metall vid dippar. Annonsera i branschens informationskanal!

9

10 Utför entreprenadkrossning med moderna mobila och stationära krossverk 50 års branscherfarenhet. Medlem i SBMI. Tel Fax

11 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Internationella mineralteknikseminariet 2010 Rekrytering i blickfånget Rekryteringen till gruv- och processindustrin är avgörande för företagens utvecklingskraft. Syns man inte så finns man inte. Av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Och nu verkar det ha vänt. We are back again, utropade universitetslektorn Bertil Pålsson vid Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Rekryteringen av välutbildad arbetskraft till den tunga industrin är en viktig framtidsfråga som också dominerade när det 34:e internationella mineralteknikseminariet anordnades i Luleå. Bertil Pålsson inledde seminariet med en rapport från Luleå tekniska universitets programarbete som ska säkerställa den mineraltekniska arbetskraftsreserven inom gruv- och processindustrin. LTU räknas sedan ett par år som näringslivets universitet i landet, mycket tack vare den starka medfinansieringen från näringslivet till universitetets forskningsarbete. Universitet i Luleå har därigenom stärkt profilen som Nordeuropas lärosäte för geologi och mineralteknik. Av den anledningen startade LTU 2009 det nya programmet Industriell miljö och processteknik i samarbete med processindustrin. Förutom de traditionella civilingenjörsutbildningarna rullar även sedan ett par år tre masterprogram för studenter som vill specialisera sin forskning. Vi har även stärkt samarbetet med Oulu University i finska Uleåborg med ett Joint Masterprogram, säger lektor Bertil Pålsson som tillsammans med professor Pär Weihed arrangerade tvådagarskonferensen som hade lockat ett 60-tal besökare. RAPPORT: REINHOLD ANDEFORS Ovanligt många intresserade Det har på senare år varit lite si och så med efterfrågan på utbildningar inom gruv- och processindustrin så av den anledningen satsade LTU våren 2009 på en rekryteringsoffensiv för att marknadsföra utbildningsmöjligheterna. Med mycket lyckad resultat, konstaterar Bertil Pålsson. Tre ingenjörsstudenter från universitetet engagerades för att åka runt i skolorna. Siffrorna talar för sig själva: 41 valde utbildningen som förstaval 31 valde utbildningen som andrahandsval Vi lyckades över alla förväntningar. Det överraskade till och med universitetets ledning och administration, fortsätter Bertil och menar att satsningen blev ett lärorikt exempel på vikten av att marknadsföra skolan och dess utbildningar. Han tror också att miljöprofilen tilltalar studenterna. Men jag är också väl medveten om att resultatet kan ha påverkats av den ekonomiska stagnationen och att den har bidragit till att ungdomar i högre grad än tidigare har valt högskolestudier. Påverkan från släktingar och vänner Fler studenter för ett universitet innebär bättre ekonomi. Av de 22 studenter som togs in 2009 kom tolv från norra Sverige, två från vardera Sundsvall, Sandviken och Uppsala och en Universitetslektorn Bertil Pålsson (t.v.) och professor Pär Weihed stod som arrangörer för tvådagarskonferensen i Luleå. 9

12 från respektive Kungsbacka, Växjö, Gislaved och Klippan. Noterbart är att ingen student rekryterades från den nya gruvorten Pajala, och detta tror Bertil Pålsson kan bero på att det saknas tradition i bygden att skaffa sig akademisk examen. Förutom den rekryteringskampanj som universitet genomförde så anger de sökande att det som fällde avgörandet att de sökte till just de här civilingenjörsutbildningarna är påverkan från familje- och vänskapskretsen. Deras bollplank har talat väl om universitetet och de framtidsinriktade utbildningar som erbjuds. Så stor andel som varannan antagen student påverkades av släktingar eller vänner som gick på skolan. När det gäller skolans information så säger sig 15 procent fler ha haft större nytta av den tryckta katalogens information än den på hemsidan. Många kombinerar givetvis de olika informationskanalerna. Den nyutnämnde professorn i Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för ett antal utmaningar som de olika branschgrenarna står inför. mineralteknik Jan Rosenkranz tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt och behålla det stora intresset från näringslivets sida att delta i forskningssamarbetet och det nyväckta intresset från blivande studenter. Föredöme för många andra Vi vet att vår mineraltekniska forskning uppmärksammas internationellt och just den tydliga kopplingen till näringslivet. Vi ses som ett föredöme av många andra och det ska vi vara stolta över. Nu ska vi inte bara behålla den här positionen utan även utveckla den och det gör vi genom att ännu bättre positionera oss i framtidsfrågor där vi knyter utbildningarna till miljö och förnybara resurser, sa den tyskättade professorn. Regeringen utsåg förra året LTU till ett strategiskt lärosäte inom gruv- och mineralteknik i konkurrens med många andra universitet. Professor Pär Weihed arbetar liksom Bertil Pålsson och Jan Rosenkranz på Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap. Weihed berättade att LTU under 2011 får en ny organisation där elva institutioner blir sex. Den nya större institutionen ska ha ansvar för följande tekniska vetenskaps- och forskningsområden: arkitektur, avfallsteknik, berganläggningsteknik, biokemisk och kemisk processteknik, byggproduktion, drift- och underhållsteknik, geoteknik, gränsytors kemi, kemisk teknologi, konstruktionsteknik, malmgeologi, mineralteknik, processmetallurgi, stålbyggnad, tillämpad geologi, träbyggnad, VA-teknik, analytisk kemi, fysikalisk kemi, landskapsekologi, tillämpad geofysik, trafikteknik och vattenteknik. Vansklig pegmatitutvinning Från seminariet i övrigt kan noteras att det norska företaget North Cape Minerals AS, som ingår i Sibelco Nordic Group, informerade om sin produktion av kvarts och fältspat i Lillesundsanläggningen med avsättning till glas- och keramikindustrin. Råmaterialet till denna pegmatit separeras i en flotationsprocess där man utvinner produkterna kvarts, plagioklas och kalifältspat. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Därför har företaget startat ett PhD-projekt för att utveckla den mineraltekniska processmetoden för utvinning av granitpegmatiter. Vi vill komma fram till modeller för stordrift som är kvalitativt säkra i ett processtekniskt perspektiv. När vi lyckas med detta kan vi också bättre planera fyndigheternas livslängd och värdera storleken på nya möjliga fyndigheter. Många och stora utmaningar för bergmaterialindustrin Jan Bida, utvecklingsdirektör i MinFo och programkoordinator inom MinBaS, redogjorde för MInBaS som startade 2003 och som avslutas MinBaS är ett industriellt tekniskt forskningsprogram som under hela resan har haft ett gediget stöd av näringslivet. Jan nämnde flera utmaningar, till exempel: Det nationella målet för utvinning av sand och grus måste reduceras till 12 miljoner ton år 2012 i dag ligger produktionen på 20 miljoner ton Större kvarnar Ökade transportavstånd Ökat behov av cement inom betongindustrin Ökade energikostnader Osäker påverkan kring koldioxidproblematiken Ökade behov av utvecklade produkter som kräver mer energi För kortsiktig el- och energipolitik Ökad konkurrens från lågkostnadsimportörer Lägre inhemsk konsumtion per capita i förhållande till övriga EU-länder Begränsad akademisk kompetens inom branschen Cementindustrin använder i dag cirka 3,5 TWh el, men borde ur lönsamhetsperspektiv ligga på cirka 40 procent av detta (1,3 TWh). Alla dessa utmaningar måste vi möta, framhöll Bida, och gav förslag på hur branschen ska komma framåt i utvecklingen. Jan Bida höll sitt första föredrag för 20 år sedan vid det årliga mineralteknikseminariet, som för övrigt för första gången sedan starten saknade nestorn, professor emeritus Eric Forssberg, som valde att stanna hemma i Åkersberga utanför Stockholm och skotta snö. Pegmatitprocessen är vansklig, säger forskaren Kristin Husebö Hestnes, därför att kvaliteten är så varierande. Vi saknar fortfarande kunskap om varför vissa pegmatiter är lättare att utvinna än andra. Till höger nyutnämnde professorn i mineralteknik Jan Rosenkranz. Han tror att LTU har goda möjligheter att rida på framgångsvågen många år framåt. 10

13

14 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Inkastaden Machu Picchu, 135 km nordväst om Cusco, med bergstoppen Huayna Picchu, m.ö.h. i bakgrunden. Bilden i mitten: Saqsayhuaman, en möjlig försvarsanläggning från inkatiden 6 km norr om Cusco. Anläggningen används i dag när man firar vintersolståndet den 24 juni varje år. Sprängkonferens Artikelförfattaren inbjöds i vintras av vd Romulo Mucho Mamani att hålla ett antal föredragningar vid Instituto de Ingenieros de Minas del Peru där nationella borrnings- och sprängingskonferensen X SIPERVOR hade arrangerats av teknologer i sista årskursen vid Universidad Nacional de Ingeniera (grundat 1876) i Perus huvudstad Lima. Fakulteten vid universitetet innehåller avdelningar för geologi, gruvbrytning och metallurgi. Konferensen har arrangerats i Lima vartannat år sedan Mer att läsa om konferensen finns på Rapport: docent Agne Rustan E-post: Peru ligger på Sydamerikas västkust söder om Ecuador och norr om Chile. Kallt vatten strömmar norrut varför lufttemperaturen på sommaren i Lima endast ligger på C och maximalt cirka 28 C. På vintern sjunker temperaturen inte lägre än till C, med andra ord ett behagligt åretruntklimat. Detta kan ha bidragit till att staden Lima har vuxit från 3 miljoner 1976 till i dag 9 miljoner invånare. Från norr till söder är landet drygt 200 mil långt och den största bredden är cirka 120 mil. Språket är spanska, religionen romerskkatolsk (75 procent) och valutan heter soles (S). En 12 soles motsvarar ungefär 2,50 kronor. Från Sverige (Arlanda) är flygtiden till Peru cirka 20 timmar via Amsterdam. Tidsförskjutningen är 6 timmar. Flygsträckan Amsterdam-Lima är mil och flygtiden blir 12,5 timmar. Gruvbrytning står för halva BNP Peru är en viktig gruvnation och över hälften av bruttonationalprodukten kommer från gruvnäringen som sorterar under Ministeriet för Energi och Gruvor. De metaller som bröts 2007 var följande där siffran inom parentes anger på vilken plats Peru hamnar vid en internationell rankning: Silver (1), koppar (2), zink (3), tenn (3), vismut (3), molybden (4), bly (4), arseniktrioxid (4), renium (4), guld (5) och dessutom Tellurium (se Gurmendi 2007). Även en mindre mängd järnmalm produceras. Peru har haft och har goda förbindelser med USA när det gäller gruvteknik. Enligt en gruvaffisch som överlämnades visas att det år 2009 fanns 7 gruvor i drift och att 53 gruvor befinner sig under projektering

15 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Det största stenblocket, ton, som har transporterats till Saqsayhuaman. Frågan är bara hur. i inkafolkets land (se Acosta 2009). I juli 2008 öppnade t.ex. Gold Field Limited ett dagbrott i norra Peru där man bryter 6,2 Mt/år med halterna 1 g/t Au och 0,53 procent koppar, se Sightseeing i Lima Redan första dagen anordnades sightseeing i Lima där artikelförfattaren fick se regeringspalatset utvändigt och katedralen och inkvisitionsmuseet invändigt. Vidare besöktes Univesidad Nacional de Ingenieria som ligger i den nordöstra delen av Lima i ett område som heter La Molina. Direktören för universitetets gruvskola ingenjör Jorge Diaz Artieda hälsade välkommen och visade bl.a. det geologiska museet, bergmekaniklaboratoriet med enklare utrustning för bergtestning, samt en lektionssal för sprängningsteknik. Totalt utexamineras 100 gruvingenjörer varje år från samtliga gruvskolor i Peru (troligen innefattar detta antal även geologer, prospekterare och mineraltekniker). Instituto de Ingenieros de Minas del Peru ligger intill universitetet i området La Molina. Där finns en fin föreläsningslokal med alla tekniska finesser och den kan hysa 140 åhörare. Antalet deltagare i konferensen var enligt konferensledningen 120 och av dessa var 24 teknologer. Ingen deltagarlista utdelades. Agne Rustan och Romulo Mucho. På bilden t.h. Universidad National de Ingeniera i Lima med den gruvtekniska huvudbyggnaden. 13

16 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Direktör Jorge Diaz Artieda, chef för utbildningen i gruvteknik i Lima, och t.h. bergmekaniklaboratoriet vid Universidad National de Ingeniera. Fr.v. Agne Rustan, Carlos Agreda Turriate (lärare i sprängningsteknik) och ledaren för teknologerna Jose Luis Zavaleta Velazco. På bilden till höger teknologer vid gruvuniversitetet i Lima tillsammans med dr Carlos Agreda Turriate. Gruvdirektören Jorge Diaz Artieda inledde första dagens konferens och därefter följde tre peruanska föredrag: Kontrollerad sprängning, ett praktikfall från Alto Riesgo av dr Carlos Agreda Turriate, UNI. Carlos är universitetslärare i sprängningsteknik. Teknologiska framsteg i automatiseringen av roterande borrning, ingenjör Tulio Antezano Inga, Ferreyros S.A. Utveckling av emulsionssprängämnen för inträngning i sprickor, ingenjör Oscar Mauro Obando från EXSA (peruansk sprängämnestillverkare). Därefter var talarstolen ledig för artikelförfattaren Agne Rustan att presentera fem fördrag: Grundläggande mekanismer vid bergsprängning Information om Fragblast-konferenser och publikationer Sprängämnestestning med enkelhålsmetoden Nyheter vid borrning och sprängning Funktionskontroll av sprängsalvor Andra dagen inleddes med två föredrag: Känsliggörande av emulsionssprängämne vid sprängplats under jord, ingenjör Jorge Caro Molina från Famesa S.A. (ett peruanskt sprängämnesföretag). Elektroniksprängkapslar och användning av spränggasutströmning från sprängborrhålen för optimering av sprängning, ingenjör Jesús Cruces från Southern Peru Copper Corporation. I Ungdomar utklädda till inkaindianer i Cusco och på bilden till höger färggranna peruanska folkdräkter. 14

17

18 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 Parad med väl maskerade jägarsoldater i Cusco och till höger femåringar utklädda till jägarsoldater. Peru har man 14 års erfarenhet av elektroniksprängkapslar. Därefter följde ytterligare fem föredrag av Agne Rustan med följande innehåll: Disposition av innehåll i vetenskapliga artiklar Testning av fragmenteringsformler med avseende på noggrannhet Kontrollerad kontursprängning Minsta avstånd mellan laddade hål vid sprängning i skivrasbrytning Sprängämnesstyrka, vilka parametrar ska inkluderas? Dagen avslutades med ett peruanskt föredrag och ett föredrag av en inbjuden gästföreläsare från Chile, konsulten dr Carlos Scherpenisse. SAN-G ett modernt och fördelaktigt sprängämne för sprängning av öppet dike, ingenjör Paul Urruchi från COMARSA-Famesa S. A. Presentation och värdering av nya borrnings- och sprängningsprojekt, dr. Carlos R. Scherpenisse från Geoblast S. A. Chile. Sista dagen inleddes med: Utvärdering och optimering av sprängning i ortdrivning, ingenjör Italo Farge från Geoblast S. A. Peru. Kontrollerad sprängning tillämpad för slänter, ingenjör Romulo Mucho från Pervoex S. A. Strategier för problem med omgivande vibrationer vid sprängning i gruvor, dr Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Uthållig fragmentering, dr Carlos Scherpenisse, Geoblast S. A. Chile. Carlos nämnde att ASIEX-Chile för närvarande håller på att omorganisera sig. Man har för avsikt att starta årliga gemensamma sprängningskonferenser i Sydamerika. Organisationen arbetar även med standardisering. Konferensen avslutades med en timmes paneldiskussion där de utländska gästföreläsarna Agne Rustan och Carlos Scherpenisse och ingenjörerna Elmer Vidal, Orica Mining Services, Juan Carlos Vásquez, Famesa Explosives samt Oscar Maudro EXSA S.A. fick ge sin syn på den framtida utvecklingen i sprängningsteknik. Romulo Mucho agerade som moderator. Agne Rustan avtackades av ledaren för teknologerna, José, som i sitt tacktal utsåg Agne Rustan till Bergsprängningens fader, vilket naturligtvis artikelförfattaren avvisade med klädsam ödmjukhet. Cusco och Machu Picchu Efter konferensen var det inplanerat en tredagars resa till Cusco, som var Inkarikets huvudstad, och dessutom en tågresa från Cusco till Machu Picchu (den okända inkastaden). Cusco är en stad med många sevärdheter. Den ligger i Anderna 50 mil sydost om Lima, meter över havet. Cusco är en av de högst belägna städerna i världen. Det tar tid att anpassa sig till den sänkta syrekoncentrationen på denna höjd. Regnperioden i Cusco börjar i november och varar till och med mars. April till september är det soligt och torrt med dagstemperaturer upp till 20 C. Turistsäsongen löper från juni till augusti. Cusco bjöd på strålande sol och vid katedralen vid stora torget Plaza de Armas pågick en parad med deltagare från olika yrkesgrupper såsom militär, polis, byggnadsarbetare, fjällräddning, ungdomar utklädda till inkaindianer, kvinnor med folkdräkter etc. De paraderade framför ett podium med höga militära och civila dignitärer. Det påminde lite om paraden framför Kreml i Moskva dock utan tunga fordon och vapen. Bland jägarna utmärkte sig soldater med trådformiga maskeringar som innebär att de borde vara helt omöjliga att upptäcka i bergstrakterna. Även femåringar utklädda till jägarsoldater ingick i paraden och bland åskådarna sågs några av Perus färgrika dräkter. Soltemplet Qorikancha i centrala Cusco På eftermiddagen stod en guidad tur till soltemplet i centrala Cusco på programmet. Där kunde man se hur duktiga inkaindianerna var på att sammanfoga stenblocken i väggarna i måntemplet. Det sades att de gjorde mallar för att få blocken att passa så väl samman. En liten sten, insatt mellan de större blocken, har ingen kunnat förklara. Det skulle kunna vara en helig sten liksom den svarta sten som alla muslimer ska beröra när de vandrar runt Kaban i Mecka. Eduardo Ramos Tito (teknologchauffören) till vänster och artikelförfattaren framför katedralen i Lima. Till höger domstolen i inkvisitionsmuseet i Lima. 16

19

20 Svensk Bergs- & Brukstidning 2/2010 En av inkas badanläggningar i Tambomachay med en aldrig sinande vattenkälla. Till höger gravhålor utmejslade i en brant bergsluttning vid den kungliga inkastaden i Pisaq. Efter soltemplet gick färden med buss sex km norrut till en stor megalitanläggning, Saqsayhuaman, som anses ha varit en försvarsanläggning under inkatiden men som lika gärna kan ha varit en ceremoniell anläggning. Klipporna är väl avrundade av is. Anläggning används i dag för Inti Raymi, vilket betyder solfestival, varje år den 24 juni vid vintersolståndet. Speciellt med denna anläggning är att stenarna inte har huggits ut på plats utan är transporterade från annan plats. Den största stenen uppskattas väga mellan 120 och 130 ton. Stenarna är mycket väl sammanfogade och har i vissa fall placerats så att de ska likna djur t.ex. en orm, som var ett heligt djur för inkafolket, eller en lama. Anläggningen användes även för tillbedjan av solen, månen, stjärnorna och solstrålarna. Platsen innehåller 33 olika arkeologiska områden och att se hela anläggningen skulle ta över en månad. Utsikt från inkastaden Ollantaytambo. Till höger vackert sammanfogade stenblock med orangebrun lava, också i Ollantaytambo. Inkaindianernas heliga orm finns avbildad med hjälp av stenblock i Saqsayhuaman. Huvudet syns längst till höger. På bilden till höger är en lama avbildad. 18

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU

RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU RESA MED INSPIRATION & KRAFT PERU FREDAG 4 NOVEMBER 18 NOVEMBER 2011 En resa till Sydamerika och det fantastiskt spännande landet Peru. Detta är inte bara en resa, utan en själslig resa. Vi får följa med

Läs mer

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober 2012 med Inkaresor och Winslow Travel 21 dagar Fredag 28 september Från Sverige flyger vi till Amsterdam, och sedan vidare till Lima, huvudstaden

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

WMOC 2014 i Brasilien

WMOC 2014 i Brasilien WMOC 2014 i Brasilien Vi hade som vanligt lite svårt att bestämma oss 1 år i förväg men när chansen dök upp i maj att följa med till Syd-Amerika och WMOC med Per Nordahl så tog vi den. Det innebar att

Läs mer

Bergsprängningsdagarna 2015

Bergsprängningsdagarna 2015 Bergsprängningsdagarna 2015 Vad har blivit bättre? Osanningar och rena lögner Jag deltog som representant för Power Tools Stenspräckning AB på den årliga träffen Bergsprängardagarna som Bergutbildarna

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

RESA MED INSPIRATION,KRAFT OCH ÄVENTYR PERU 2012-12-12

RESA MED INSPIRATION,KRAFT OCH ÄVENTYR PERU 2012-12-12 RESA MED INSPIRATION,KRAFT OCH ÄVENTYR PERU 2012-12-12 FREDAG 30 NOVEMBER 14 DECEMBER 2012 Amazonasdjungeln-Inkaleden- Tititkakasjön En resa till Sydamerika och det fantastiskt spännande landet Peru. Detta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

LIMA CUSCO MACHU PICCHU TITICACA HAVANNA TRINIDAD FÖLJ MED OSS TILL PERU OCH KUBA

LIMA CUSCO MACHU PICCHU TITICACA HAVANNA TRINIDAD FÖLJ MED OSS TILL PERU OCH KUBA LIMA CUSCO MACHU PICCHU TITICACA HAVANNA TRINIDAD FÖLJ MED OSS TILL PERU OCH KUBA SVERIGE - PERU Avresa från Sverige till Peru. Ankomst till Perus huvudstad Lima någon gång natten mellan dag ett och två.

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Kurser i sprängteknik Våren 2013

Kurser i sprängteknik Våren 2013 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Våren 2013 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender Roland Netterlind - BEF Utifrån,Ole, Lisas Lasses, Åkes, Ulrikas och övriga sprängares perspektiv. Delar kan säkert kallas partsinlaga. Definitioner Summering

Läs mer

Äventyr i Peru med M-magasin

Äventyr i Peru med M-magasin Äventyr i Peru med M-magasin 3 12 november 2015 10 dagar/8 nätter Följ med på en äventyrlig resa till Peru! Vi besöker Machu Picchu, inkastaden Cusco och den heliga dalen. I Lima ser vi de historiska delarna

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Textil studieresa i Peru Pia Christensson

Textil studieresa i Peru Pia Christensson Under ett par veckor i januari 2011 hade jag möjligheten att göra en textil studieresa till Peru. Från början var det tänkt att jag skulle delta i en workshop om montering av arkeologisk textil vid Huaca

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART Thomas

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Kursprogram 2015 sförteckning Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 6 Grundkurs i sprängteknik 7 Kurs för förnyelse av sprängkort

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Svensk Bergs- & Brukstidning 1/2013

Svensk Bergs- & Brukstidning 1/2013 BERGSPRÄNGARDAGARNA 2013 Vintrigt i Frösundavik. Och på andra sidan Brunnsviken ser man Sveriges största museianläggning, Naturhistoriska Riksmuseet, ett biologiskt och geologiskt museum etablerat 1819.

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 Gruvnäringen Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 I produktion Ansökt eller beviljad Källa: SGU, maj 2010 2020: 31 gruvor 2030:47 gruvor F R A M T I D Källa: Regeringskansliet Nya gruvor LKAB - Svappavaara

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil Volvo på väg transportmagasinet från volvo lastvagnar i Sverige # 3/4 2010 årgång 49 USA Rena lastbilar I heta Arizona Gas följ med volvos metandiesellastbil Störst Världens största testrigg Minskar vikten

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE TYPE=PICT;ALT= Bröt mot reglerna Grus kan bli politiskt sprängstoff ääääääääää Grus används bland annat vid byggen av vägar och cykelvägar och när tomter anläggs. ArkivFOTO: Tomas Königsson FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer