Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se"

Transkript

1 ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort intresse 16 Teknikcollege Samverkan över tio år, så här lyckas vi Medföljer som bilaga i Dagens Industri oktober 2014

2 ARE YOU READY FOR A WORLD CLASS CHALLENGE? With customers in more than 180 countries we offer a truly global workplace. Our people is our most important resource and we put your professional development on the top of the agenda. Begin your challenge with us by visiting:

3 teknikcollege.se ANNONS 3 För att tillgodose framtida behov av kompetent arbetskraft till svensk industri krävs attraktiva utbildningar av hög kvalitet. Utbildningar som attraherar studerande, ökar intresset för teknik och ger en konkret inblick i vilka möjligheter som finns med arbete inom industri. Status, kvalité och matchning det är vad Teknikcollege handlar om! Teknikcollege en satsning där alla är vinnare Teknikcollege Bakom konceptet Teknikcollege står Industrirådets följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, Sveriges ingenjörer och Unionen. Dessa organisa tioner är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner. Läs mer om Industrirådet på deras hemsida. Den omfattande plattformen har gett samverkande företag och utbildningar en stor genomslagskraft... INDUSTRIRÅDET, SOM BESTÅR AV ledande arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin har i 10 år arbetat med konceptet Teknikcollege. Syftet är att företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar för att skapa en matchning mellan utbildning och industrins efterfrågan på kompetens. TEKNIKCOLLEGE FINNS FRÅN norr till söder och det nationella nätverket innefattar 26 regioner, ett 140-tal utbildningsanordnare, 180 kommuner, 2000 samverkansföretag och ca studerande. De här siffrorna är i sig ett kvitto på att detta är ett koncept som engagerar och som Sveriges industriföretag tror på. Det finns en fantastisk kraft i de mötesplatser som Teknikcollege ger i form av rätt förutsättningar för att skapa en matchning mellan utbildning och arbetsliv, vilket sker lokalt, regionalt och nationellt. Den omfattande plattformen har gett samverkande företag och utbildningar en stor genomslagskraft i påverkansarbete och opinionsbildning när det gäller det svenska utbildningssystemet. FÖR ATT SVERIGES RYGGRAD INDUSTRIN, ska stå sig i den globala konkurrensen är det den avancerade tekniken, innovationskraften, den höga kvaliteten och den effektiva produktionen som ger de främsta konkurrensfördelarna. För svensk industri är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande. Idag sker en snabb utveckling där fokus skiftas från masstillverkning till utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster. Sverige behöver ett utbildningssystem i världsklass för att vi ska kunna möta industrins framtida kompetensbehov. Genom Teknikcollege har vi etablerat en långsiktig struktur för frågor rörande kompetensförsörjning som inte har funnits tidigare. Inom varje certifierad region finns styrgrupper med företagen i majoritet, där företagen ges möjlighet att påverka de politiska besluten och utbildningarna samt sätta agendan för arbetet med frågor rörande kompetensförsörjning. I TIDNINGEN DU just nu håller i din hand hittar du goda exempel och resultat av samverkan inom Teknikcollege. Vi är övertygade om att Teknikcollege är en satsning som gynnar alla inblandade parter och vi ser gärna att fler vill vara med och stärka Sveriges välfärd genom detta framgångsrika koncept. TREVLIG LÄSNING! Adela Martinovic Kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige KANSLI c/o Teknikföretagen, Storgatan 5 Box 5510, Stockholm KANSLICHEF Adela Martinovic, WEBBSIDA

4 4 ANNONS teknikcollege.se 9 organisationer. Bakom konceptet Teknikcollege står 9 aktiva medlemsorganisationer inom industrirådet och omfattas av både arbetstagar- och arbetsgivar- STUDENT PÅ INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET: Jag är väldigt nöjd med min utbildning. Anknytningen till näringslivet har gjort den perfekt. Jag känner mig trygg med att jag har fått den kunskap som krävs, och lite till, för att komma ut i arbetslivet eller plugga vidare. Vi har stor tilltro till s Vi har stor tilltro till svensk industri och menar att industriproduktion och industrirelaterade tjänster är avgörande för svenskt välstånd och kommer att så vara också i framtiden. Därmed inte sagt att industrin utan ansträngningar kommer att utvecklas på samma sätt och i samma takt som tidigare. FÖR ATT SVERIGE ska kunna fortsätta utveckla konkurrenskraftiga företag krävs en gemensam strategi för industrins vidareutveckling en strategi som riktar in och stimulerar offentliga och privata aktörer mot gemensamma mål för innovationsförmåga, konkurrenskraft och nya industrijobb. En nyckelfråga i en sådan strategi är företagens tillgång till kvalificerade medarbetare. När allt fler länder satsar på kunskap för att ta sig längre upp i värdekedjan och skapa välstånd måste Sverige hänga med och gärna ligga steget före. Konkurrensen ökar även för högförädlade produkter och tjänster. Det räcker inte bara med ett kunskapsförsprång för att leda utvecklingen, utan vi måste ständigt utveckla vår kunskap och ha förmågan att omsätta denna till nya produkter och tjänster. FÖR ATT MÖTA denna utmaning måste vi samverka gemensamt på flera nivåer Vi antog utmaningen genom att ta initiativ till Teknikcollege för ungefär tio år sedan. Med Teknikcollege har vi höjt kvalite ten på industrirelevanta utbildningar och lyckats få fram ett forum för fungerande samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Med våra kvalitetskriterer som grund formar företag, skolor/utbildningsanordnare, kommunföreträdare, lärare och andra aktörer regionala strategier för ett gemensamt mål industrins kompetensförsörjning. En företagsrepresentant beskrev fördelarna med samverkan som att alla blir vinnare. Företagen för att de kan påverka utbildningar så att de ger välutbildade medarbetare just där de behövs för de studerande som får möjlighet till praktik, sommarjobb och en tätare kontakt med framtida arbets givare. Dessutom blir kommuner och utbildningsanordnare vinnare i och med att ett forum skapas med samverkan och kompetens försörjning i fokus. VI ÄR ÖVERTYGADE om att Teknikcollege är en bra grund för att fortsätta utveckla svensk industris konkurrenskraft. Därför har Industrirådet som står bakom konceptet, från och med i år, både satsat mer resurser för att stärka utvecklingsarbetet och lyft upp styrelsearbetet med Teknikcollege till högsta nivå i våra respektive organisationer. Också regeringen har beslutat att bidra Teknikcollege med ekonomiskt stöd till informationsinsatser för att stärka bilden om industrirelevanta utbildningar. VI HOPPAS ATT detta kommer att sända positiva signaler till alla er företagsrepresentanter, fackliga företrädare, lärare, rektorer och andra aktörer som gör ett fantastiskt arbete där ute. Det är ni som gör det verkliga jobbet. Det är i era företag, på era orter en verklig samverkan sker mellan skola och arbetsliv. Det är ni som är nyckeln till fortsatta konkurrenskraft inom svensk industri. När allt fler länder satsar på kunskap för att ta sig längre upp i värdekedjan och skapa välstånd måste Sverige hänga med och gärna ligga steget före. Anders Ferbe, Förbundsordförande IF Metall, vice ordförande i Riksföreningen Teknikcollege Sverige och Åke Svensson, VD Teknikföretagen, ordförande i Riksföreningen Teknikcollege Sverige. WE RECOGNIZE THE IMPORTANCE OF OUR PEOPLE Learn more at haldex.com or Products for brake & suspension systems DI 2014_VER2.indd :22:54

5 teknikcollege.se ANNONS 5 18 En av Teknikcolleges målsättningar är att attrahera tjejer. Idag är 18 % av våra studerande tjejer. TEKNIKCOLLEGE STUDERANDE: Jag har fått en utbildning som gör mig attraktiv på arbetsmarknaden vensk industri Hallå där Anders Thelander, HR Area Generalist Borealis i Stenungsund. Borealis är ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Anders är ordförande i Teknikcollege Göteborgsregionens regionala styrgrupp och ledamot i den nationella styrelsen. Varför engagerar sig Borealis inom Teknikcollege? Vilka mervärden ser ni som företag? Vi är i en bransch där utvecklingstakten är hög, både inom det tekniska men även utrustningsmässigt. De medarbetare som vi rekryterar idag och i framtiden behöver ha en bra nivå och bredd på sina tekniska kunskaper, därför är det viktigt att vi får rätt nivå på utbildningen. Genom att vara aktiva inom Teknikcollege kan vi hjälpa skolan och de studerande så att de får rätt utbildning och kompetens för framtiden. Det är också viktigt att vi är aktiva med att ta emot praktikanter så att de studerande kan tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. Vi från Borealis lär känna de studerande och på så sätt blir det också en bra inkörsport till en anställning hos oss. Hur ser ni på ert behov av kompetens i framtiden? I framtiden ser vi ett behov av flera olika kompetenser, teknisk baskompetens, kemi, automation, elektronik, driftteknisk kompetens mm. Det gäller inte bara kompetens från gymnasiet utan inom alla delar, yrkesvux, yrkeshögskolan och inom högskola och universitet. Flera av företagen i regionen står inför ett generationsskifte samt utveckling och expansion av anläggningarna Det gör att vi kommer att ha ett stort behov av nya medarbetare med teknisk utbildning de närmaste åren. Upplever ni att studenterna från Teknikcollege ni möter är anställningsbara? Jag tycker att utbildning kombinerat med praktik ger en bra grund för de studerande och att de är attraktiva som framtida anställda. Under åren har inte bara vi utan även kemiföretagen i Stenungsund anställt flera som gått ut industrirelevant utbildning hos Teknikcollegecertiferade Nösnäsgymnasiet. Ett annat sätt att förbättra anställningsbarheten är inte bara praktik utan även sommarvikariat. Vi tar in cirka 50 studerande från gymnasiet på sommarjobb. Du sitter även som ledamot i den nationella styrelsen, vilka fördelar ser du med att företag jobbar tillsammans för att strategiskt stärka kompetensförsörjningen för hela industrin? Att vara en del av Teknikcollege lokalt, regionalt och nationellt ger en bra överblick och en bättre förståelse för vad som behövs inom olika branscher, både vad gäller behov och olika inriktningar. Det man slås av är att det vi ser som ett problem lokalt finns på många olika håll över i landet. Detta gör att man kan identifiera regionala kompetensbehov där flera företag ser samma utmaningar och där vi kan hjälpa till och hitta lösningar inom en region, samt lyfta goda exempel nationellt. Vi samarbetar mellan olika företag, skolor och mellan olika regioner. Det är för oss på Borealis väldigt viktigt att ha utbildningar som matchar våra kompetensbehov och ger oss ett bra rekryteringsunderlag. Därför engagerar vi oss inom Teknikcollege! AA-video Ahsell /Linköping BillerudKorsnäs Nykyrka Svets & Smide AB Vinberga Allmekano AB Elkvalité i Östergötland Industrikompetens AB Borggårds Bruk KA-elektronik m4 Regionförbundet Östsam Verktygsservice Borensberg Cloetta Produktion Sverige AB Partner Tech Lämneå Bruk Södra Timber Kinda Aluminiumsvets i Östergötland AB Motala Ventilservice Liljas Smide Borensberg Oppunda El Nordway store Grytgöls Bruk AB Wahlquists Verkstäder Nammo Vingåkersverken Nielsens el Teknikföretagen Arla Plast i Borensberg Väderstad-Verken AB HFSAB H. Folke Sandelin AB Swisslog VYTAB Blomberg & Stensson Finess Hygiene AB Tekniska Verken i Linköping AB Nova El Motala Hissar AB Swedish Tissue Finja Prefab Niklas Nilsson EL Braviken Bröderna Carlsson AB SKF Mekan AB Motala Maskinteknik AB Möller Bil Örjan Nilsson Elinstallationer Sven Anderssons Mekaniska Autoliv Electronics AB Bodycote Ytbehandling ETP Transmission Östsvenska Yrkeshögskolan AB Oppunda Svets & Mekanik Hallins Verkstäder AWI Engström EWAB Engineering AB Ljunghäll Metallfabrik AB PJ Industrikablage Ericsson AB Katrineholm AWI Maskin Bolinders El KL Industri Motorkompaniet Coor Service Management Eltjänst i Åtvidaberg Ödeshögs Mekaniska Holms Industrier AB Papper och Plast AB Presto Brandsäkerhet Borensbergs Mekaniska AB Prodimo AB Finspångs Finmekaniska AB Voith Paper Fabrics BTT Siemens Industrial Turbomachinery AB Silver & Stål Motala Verkstad AB Gränges AB HTC Forss Webbservice Lindén International AB Euroform Elektrotjänst Finspångs Allmekano AB SAAB Aeronautics IUC Öst AB Fredrikssons Verkstads AB Teknikservice Etcon Automation Termoregulator AB Teknorama Elektrotermo Toyota Material Handling Vattenfall Sapa Technology Nordenbergs Mekaniska Expander Sapa Profiler AB Ericsson AB Linköping Norrköpings Verkstadsgrupp Brodd-Son AB Fiskeby Horns Industriservice Landegrens LegoMek Skobes i Katrineholm Johanssons el i Ljungsbro Verktygsmekano AB Rimaster AB Elektro motor AB GL:n-Produkter i Vadstena Sulzer Pumps Sweden AB Ståthöga MA Teknik Ternstedt Invent El & Ventilation IF Metall Sveaverken 10 skolor i 8 kommuner l Över 1000 elever på Tekniska, Industritekniska och El- och Energiprogrammen l Vi är företagen som engagerar oss i utbildningen l Vi deltar i styrgrupper och erbjuder praktikplatser, sommarjobb och gymnasiearbeten l Vi har jobben när du är klar med utbildningen! Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Bildningscentrum Facetten, Carlsund Utbildningscentrum, Curt Nicolin Gymnasiet, Dackeskolan, Ebersteinska Gymnasiet, Katrineholms Tekniska College, Kinda Lärcentrum, Platengymnasiet

6 6 ANNONS teknikcollege.se Vad är Teknikcollege? Teknikcollege är ett koncept där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning som utformning av själva innehållet. Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Vad är syftet? Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som ökar anställningsbarheten och lägger en god grund för vidare studier. Teknikcollege bidrar till att säkra teknikoch industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft. Genom samverkan mellan kommuner och olika utbildningsanordnare säkerställs ett effektivt resursutnyttjande för kommunerna REGIONALT PERSPEKTIV Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkar genom avtal. 2 INFRASTRUKTUR FÖR UTBILDNINGEN Vid ett Teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. Samverkan sker dessutom mellan olika utbildningsformer, olika aktörer, samt mellan vuxna och ungdomar. 3 TYDLIG PROFIL Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade företagens profil. 4 SAMVERKAN MED ARBETSLIVET I Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en regional styrgrupp och flera lokala styrgrupper med företagen i majoritet. 5 KVALITETSSÄKRING Den regionala styrgruppen är ansvarig att samtliga kriterier uppfylls samt säkerställer arbetsprocesser, utbildningens kvalitet och utveckling vid Teknikcollege. TIO KRITERIER Kriterierna fungerar som vägledning i arbetet med Teknikcollege och säkerställer utbildningsanordnarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. 6 KREATIV OCH STIMULERANDE LÄRMILJÖ Vid ett Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attra herar såväl kvinnliga som manliga studerande. 7 MASKINER OCH UTRUSTNING Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. 8 SAMMANHÅLLNA ARBETSDAGAR Utbildningen vid Teknikcollege kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning. 9 LAGARBETE OCH ÄMNESINTEGRATION På Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i team. En sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett aktivt arbetssätt ska finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. 10 LÄRANDE I ARBETE Företagen erbjuder de studerande ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Studerande har dessutom möjlighet att få projekt arbeten, praktik och sommarjobb.

7 teknikcollege.se 2000 samverkar ANNONS Inom Teknikcollege 2000 företag. FÖRETAG INOM TEKNIKCOLLEGE BOTHNIA: För oss innebär Teknikcollege rätt kompetens i kombination med rätt inställning. 7 Från förskola till medarbetare För att skapa ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning för svensk industri krävs ett ökat rekryteringsunderlag inom flera områden. Varje år genomförs ett stort antal rekryteringssatsningar inom Teknikcollege 26 regioner. TEKNIKCOLLEGE HALLAND HAR tagit fram en strategi, en s.k. Röd tekniktråd från förskola till medarbetare med syfte att få fler ungdomar intresserade av tekniskt inriktade utbildningar och yrken. Aktiviteter och aktörer knyts samman för att skapa mervärde av satsningar som genomförs med målet att stärka kompetensförsörjningen för svensk industri. HALLAND ÄR OCH har alltid varit en industrität region och det finns en stor efterfrågan på både tekniker och ingenjörer. Inom Teknikcollege Halland samverkar ca 400 företag, fyra utbildningsanordnare och fyra kommuner. Gemensamt arbetar man med att synliggöra industrin och lyfta fram den som attraktiv, spännande och med en mångfald av attraktiva yrken. Uppfattningen dagens ungdomar har av industrin stämmer ofta inte överens med verkligheten. Vid besök i en modern industri framträder en bild som präglas av målmedvetenhet, ny teknologi och konkurrenskraft. Därför är det extra viktigt att i ett tidigt skede tydliggöra den bredd av olika yrken som industrin har att erbjuda. I Halland tror man att lösningen ligger i strategiskt och långsiktigt påverkansarbete. HÄR SAMVERKAR FÖRETAG och utbildningsanordnare med teknikförskolan, KomTek* och Halmstad högskola. Detta görs för att bredda rekryteringsunderlaget till tekniska utbildningar och yrken och man har valt att kalla det för Den röda tekniktråden. Syftet är att tidigt synliggöra teknikområdets bredd för barn och ungdomar för att sedan hålla intresset för teknik vid liv med insatser och aktiviteter genom grundskolan och gymnasieskolan. En stor del i arbetet handlar även om att öka intresset för teknik hos tjejer. Att industrin traditionellt sett är en mansdominerad bransch är ingen nyhet, inte heller är alternativen på lösningar svårräknade, men alla parter arbetar aktivt för att attrahera både den kvinnliga och manliga målgruppen. Andelen kvinnliga studerande som går en Teknikcollegecertifierad utbildning i Sverige har ökat de senaste åren men utvecklingen går tyvärr långsamt. Inom Teknikcollege arbetar vi för att skapa kreativa och stimulerande lärmiljöer som attraherar kvinnliga såväl som manliga studerande. Teknikcollege bygger på en nära samverkan mellan företag Inom Teknikcollege arbetar vi för att skapa kreativa och stimulerande lärmiljöer som attraherar kvinnliga såväl som manliga studerande. och utbildning och våra samverkansföretag är tydliga med att man önskar en jämnare könsfördelning både på de industrirelevanta utbildningarna och i näringslivet säger Frida Andersson, projektledare Riksföreningen Teknikcollege Sverige. FRITIDSVERKSAMHETEN PÅ KOMTEK är en viktig del i arbetet med den Röda tråden. Verksamheten erbjuder teknikkurser för unga, svetskurser och riktade kurser mot kvinnor allt under ledning av kvinnliga tekniker och ingenjörer. Det är otroligt viktigt med förebilder för att det här ska lyckas, barn och ungdomar behöver profiler att se upp till. Under våra små fikadiskussioner föds en nyfikenhet, mod och självförtroendet växer hos deltagarna. Det är med stolthet och glädje vi kan säga att vi ser ett ökat intresse för kurserna på torsdagarna. berättar Catarina Carlsson, verksamhetsansvarig KomTek Halmstad och processledare för Teknikcollege Halland. *KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola och finns idag på flera orter i Sverige.

8 8 ANNONS teknikcollege.se Teknikcollege bryter ny mark. Franks yrkeserfarenheter ger många trevliga möjligheter till att ta upp exempel ur det verkliga arbetslivet. Mathias brinner för att eleverna ska se nyttan, tillämpningar och tillfredsställelsen av sina matematikkunskaper, vilka han själv kunde se i sina civilingenjörsstudier. Hallå där Vi, Frank Helmer och Mathias Magnusson är två civilingenjörer och lärare i teknik och matematik som arbetar på Teknikcollegecertifierade Bergagymasiet i Eslöv. Vi på Bergagymnasiet i Eslöv har sedan 17 år tillbaka sett den klara fördelen i att samverka med näringslivet. Därför föll det sig naturligt för oss att ansöka om Teknikcollegecertifiering. Vi har eftersträvat att ha sammanhållna arbetsdagar och våra elever på teknikprogrammet har sedan 1998 läst 2950 poäng och haft fyra veckor om fyra perioder ute på företag. Varför tycker ni att man ska läsa tekniskt inriktade utbildningar, finns det någon framtid? Med de stora avgångarna av framför allt gymnasieingenjörer, men också alltför få sökande till ingenjörsutbildningar stiger nu efterfrågan på nyutbildade ingenjörer. En teknisk utbildning ger möjlighet till intressanta arbetsuppgifter inom industrin. Vilka erfarenheter har ni med er från yrkeslivet i era uppdrag som lärare? Vi ser tydligt hur motivering och inlärning sker lättare och snabbare genom att tillämpa teoretiska kunskaper genom praktiskt lärande. Vad ser ni för mervärden med Teknikcollege? Fördelarna är att eleverna får en stor inblick i vilka kvalitéer som eftersträvas på arbetsmarknaden samt får möjlighet att tillämpa sina kunskaper från skolan ute i verkligheten, vilket ger eleverna ett mervärde när de sedan söker anställning. En fördel för näringslivet är att de får möjlighet att lära känna en eventuell framtida medarbetare som ser det samverkande företaget med nya ögon. Den klara fördelen ur elevens perspektiv är att utbildningen ger en valmöjlighet och en god förberedelse inför exempelvis ingenjörsstudier och gör eleven är anställningsbar efter gymnasieutbildningen. Vad har ni för råd till tjejer och killar som är nyfikna på tekniska yrken? Teknikprogrammet ger en öppen väg in i vidare tekniska högskolestudier, men ett Teknikcollegecertifierat program ger även en bättre förståelse för hur det faktiskt är att jobba med teknik. Ett råd till dig som kan tänka dig att jobba med teknik i framtiden är att grunda med goda matematikoch språkkunskaper. Inom Teknikcollege finns ett omfattande nätverk gällande kompetensförsörjningsfrågor för industrin. Erfarenhetsutbyte inom konceptet ger ett reusrseffektivt arbetssätt och ökad kvalitet i utbildningarna. Vi uppfinner hjulet endast en gång! Inom Teknikcollege finns 26 regionala processledare vilka samordnar processerna och driver på utvecklingen av konceptet i den egna regionen och inom det nationella nätverket. Erfarenheter inom Teknikcollege visar att en regional processledare är avgörande för regionens sam verkan och utveckling och är dessutom en viktig länk inom Teknikcollege Sverige. SOM PROCESSLEDARE FÖR Teknikcollege i en region befinner man sig i ett gränssnitt mellan kommuner, utbildare och näringsliv. Det finns inget generellt facit på hur konceptet ska drivas framåt som tillämpas hos alla regioner. De tio kriterierna som verktyg är ett ramverk att förhålla sig till när företag och kommuner ska hitta varandra i en gemensam vision och handlingsplan för hur vi ska stärka svensk industri. BEHÖVER VI DÅ alltid uppfinna nytt? Var hittar man stöd och inspiration? Inom Teknikcollege Sverige sker ett stort erfarenhetsutbyte och en grundtanke inom konceptet är att ett effektivt resursutnyttjande skapar ökad kvalitet för alla. Genom det nationella nätverket är det väldigt enkelt att sprida goda exempel så att hjulet inte behöver uppfinnas fler än en gång. I SMÅLAND HAR Teknikcollege processledare inom landskapets certifierade regioner valt att skapa ett djupare samarbete över regiongränserna. Teknikcollege Höglandet, Kronoberg, Södra Vätterbygden, Västra Småland och Östra Småland har startat en regionöverskridande samverkan där erfarenhetsutbyte och nytta står i fokus. Processledarna Magnus, Ulrika, Yvonne, Åsa, Joanna och Rickard verkar alla inom Teknikcollegeregioner i Småland. Småland är stort så det handlar inte främst om att samverka kring de dagliga aktiviteterna utan om att hitta gemensamma beröringspunkter och projekt där de kan dra nytta av varandra och samverka för bättre resultat. Våra regioner har olika strukturer på näringslivets profiler, men drivet att hitta rätt kompetens och erbjuda bra grundutbildning för anställning är gemensam. Detta är en god gemensam bas för vårt samarbete säger Rickard Bäck, processledare Teknikcollege Östra Småland ATT TA IN KUNSKAP från andra regioners arbete med Teknikcollege bidrar till framgång för alla parter. Genom träffarna utvecklas Teknikcollege i Småland och samverkan mellan regionerna utvidgas. Gruppen har även initierat ett samarbete med Regionförbunden i Småland och tillsammans har de identifierat flera gemensamma utmaningar som t.ex. att få fler studerande inom industrirelevanta utbildningar, att bryta könsstereotypa yrkesval och att få fler människor att bo kvar och arbeta i regionen. Samarbetet har bland annat resulterat i att Smålands fem Teknikcollegeregioner får möjlighet att delta i ett gemensamt projekt som Regionförbunden har gällande studie- och yrkesvägledning. Nästa steg är ett samarbetsprojekt där Regionförbunden ställde sig positiva till att för de fem Teknikcollegeregionernas räkning ansöka om och projektleda större övergripande projekt med stöd från EU:s strukturfonder. Virkesåkarna i 35 länder vet var Färila ligger. As one of the world s leading producers of high value-added vegetable oil solutions, we are always looking for new talents! aak.com ExTe är världens ledande tillverkare av timmerbankar och automatiska spännare för säkra transporter av virke på väg och järnväg. Våra höga krav på säkra utrustningar för virkestransporter har skapat normer i många länder över hela världen. Mer information om oss och våra produkter finns på Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

9 teknikcollege.se 5 SNABBA: Vad ger Teknikcollege? ANNONS 9 För studerande: För företag: För utbildningsanordnare: Du tillgodoses kvalitetssäkrade kunskaper Du blir attraktiv på arbetsmarknaden Du skapar värdefulla kontakter Du kan jobba direkt eller plugga vidare Du står inför en spännande framtid som du formar helt själv Ni får chans att påverka och styra innehållet i utbildningarna Ni får arbetskraft med just den kompetens ni behöver Ni lär känna studenterna och därmed förenklas rekryteringsprocessen Ni får nya infallsvinklar till er verksamhet Ni kan delta i precis den omfattning som passar ert företag bäst Ni kvalitetssäkrar era utbildningar. Ni skapar mer attraktiva utbildningar Ni arbetar nära engagerade företag som hjälper er Ni blir mer resurseffektiva Ni blir en del av ett regionalt och nationellt nätverk Unionens chefslinje är bemannad med kompetenta personer som vet hur min bransch fungerar. ANDERS OLOFSSON VICE PRESIDENT FÖR IT-BOLAGET POLARIS I NORDEN OCH MEDLEM I UNIONEN CHEF Vi utvecklar Teknikcollege i Härnösand för framtidens produktion! MedleMsföretag Absolicon S C Dahlman Marin & Verkstadsteknik Edmolift Hemab HK Teknik resurs Norrlands Härd industri Logosol Norrlands Trä Bionorr Swemat Phicano Öbako Tejbo verktyg * Försäkring upp till kr ingår i grundmedlemskapet. Frivillig tilläggsförsäkring upp till kr. Försäkringen gäller även om du säger upp dig själv. Inkomst försäkring ingår 80% av lönen upp till kr / mån* PERSONLIG SERVICE En egen ombudsman för dig som chef. Perfekt när du behöver råd eller stöd. CHEFSLINJEN Ring oss när du vill. Vi svarar på alla frågor om chefskap och arbetsrätt. ERFARENHETSUTBYTE Seminarier och nätverksträffar för dig som är chef. KARRIÄRTJÄNSTER Personlig lönerådgivning och karriärcoachning. UTBILDNING Skräddarsydda kurser och utbildningar. Sms:a Unionen CHEF till så ringer vi dig och berättar mer. Läs mer och bli medlem direkt på:

10 10 ANNONS teknikcollege.se Nationell handledarutbildning inom Teknikcollege En viktig del inom Teknikcollege är att utbildningen i så hög grad som möjligt liknar de förutsättningar som finns på företagen där de studerande sedan ska jobba. Studerande inom Teknikcollege ska enligt kvalitetskriterierna, som konceptet bygger på, ges möjlighet till att få projektarbeten, praktik och sommarjobb. För detta krävs det att samverkansföretag inom Teknikcollege har kompetenta och utbildade handledare. INOM TEKNIKCOLLEGE VILL vi utbilda studenter i världsklass, oavsett om man bor i Västerbotten eller i Skåne och då är det viktigt att alla studerande får rätt stöd av sina handledare ute på företagen. En nationell utbildning där handledarna får samma grundläggande förutsättningar är viktigt för kvaliteten inom Teknikcollege, säger Frida Andersson, projektledare, Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Efter flera år av framgångsrikt genomförda handledarutbildningar med regional och lokal anpassning tar Teknikcollege nu nästa steg och utformar en unik nationell handledarutbildning för de ca 2000 samverkande företagen runt om i landet. FÖR ATT ARBETA fram denna har en utvecklingsgrupp påbörjat en inventering över framgångsrika exempel En nationell utbildning där handledarna får samma grundläggande förutsättningar är viktigt för kvaliteten inom Teknikcollege på handledarutbildningar inom Teknikcollege. Dessa lägger grunden för en nationell gemensam handledarutbildning. Handledarutbildningen kommer att finnas digitalt på Teknikcolleges hemsida och fortsatt möjliggöra anpassningar till den lokala företagsstrukturen. Man hoppas därmed kunna få kvalitativa handledarutbildningar och fler utbildade handledare. Handledarna gör ett stort jobb och inom ramen för Teknikcollege är det viktigt att alla får möjligheten att gå en gemensam utbildning. Dels för den personliga utvecklingen men också för att säkra kvaliteten på våra utbildningar, säger Andreas Blom, processledare inom Teknikcollege Örebro län. Arbetet påbörjas under hösten 2014 och en handledarutbildning presenteras under Vi utvecklar Vi utvecklar Teknikcollege Teknikcollege Mälardalen Mälardalen för framtidens för framtidens produktion. produktion. Vi utvecklar Teknikcollege Mälardalen för framtidens produktion.

11 teknikcollege.se 26 Teknikcollege finns i hela Sverige. Närmare bestämt 26 olika regioner med 140-tal certifierade utbildningsanordnare. ANNONS VERKSAMHETSSUPPORT CHEF, STORA ENSO SKOGHALL AB: Det känns stimulerande att få arbeta med det så viktiga samarbetet mellan näringsliv och skola som Teknikcollege utgör. Jag tror att vi tillsammans kan bidra och lära oss av varandra för att göra utbildningarna ännu mer intressanta för våra ungdomar. 11 Vi håller begreppet medarbetarskap högt. Kärnan i detta är att studerade och lärare arbetar mot gemensamma mål. Kunskap skapar vi tillsammans Ett syfte med Teknikcollege är att skapa goda förutsättningar för människors livslånga lärande. För att lyckas med detta behövs en sammanhållen infrastruktur. Inom konceptet ska det finnas en samverkan mellan gymnasial och eftergymnasial utbildning, mellan olika utbildningsformer, olika aktörer samt mellan vuxna och unga. Med minskade gymnasiekullar säkerställer en flexibilitet mellan utbildningsformerna utbildningarnas fortsatt höga kvalitet och en långsiktig kompetensförsörjning för Sveriges teknik och industriföretag. INOM TEKNIKCOLLEGE I KINDA har man tagit fasta på detta och erbjuder utbildningar som bygger på samverkan mellan unga och vuxna, lärare och studerande, med mångfald och jämställdhet i fokus. Utbildningsanordnaren erbjuder ett industritekniskt- och ett teknikprogram på gymnasieskolan samt vuxenutbildning inom industri. Skolan är internationellt (IW) certifierad inom svets, samt av Skärteknikcentrum godkända att utfärda grönt och blått certifikat inom CNC. Dessutom bedriver man en arbetsmarknadsutbildning, samt kommer snart att starta upp en etableringsgrupp för nysvenskar. Vi är övertygade om att mångfald, vad gäller kön, ålder, etnicitet etc. är en mycket positiv kraft i alla typer av verksamheter. Därför söker vi, i så stor utsträckning det går, att integrera de grupper vi undervisar, så att de studerande får undervisa och lära av varandra, säger Vivica Ekedal, rektor och enhetschef på Allhamragymnasiet. FÖR ATT CERTIFIERAS som Teknikcollege ska utbildningar ha en sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett elevaktivt arbetssätt. Stor vikt läggs på den studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp. Vi håller begreppet medarbetarskap högt. Kärnan i detta är att studerade och lärare arbetar mot gemensamma mål, våra studerandes lärande står i centrum och vi lär av varandra. Allas infallsvinklar är värdefulla och man kan aldrig veta vem i rummet som kommer att kläcka nästa briljanta lösning, berättar Vivica. GENOM ATT VARJE vecka sätta upp tydliga mål skapar de studerande sin personliga struktur och äger därigenom sin egen utbildningsprocess. Kindas mål med denna struktur är att de studerande inte ska utsättas för skolan, utan att de ska känna att de äger sin egen utbildning och därmed ta ansvar för den. Varje dag börjar med s.k. daglig styrning, en verksamhetsmodell som används inom industrin, för att skapa samordning och effektivitet i arbetet. Elevstyrda scheman kräver samarbete både mellan olika lärare samt mellan lärare och elevgrupp. Detta medför flera positiva saker som bland annat tematisk och ämnesintegrerad undervisning, coaching snarare än föreläsning, flera lärare i klassrummet samtidigt samt att studerande av olika åldrar och med olika kunskapsbas möts och samarbetar. FÖR ATT SKAPA en verklighetsanpassad undervisning och en integration mellan praktiska och teoretiska ämnen, vilket är ett av Teknikcollege kriterier, byggs schemat i block med heldagar för teori och praktik med en gemensam produktionsdag i verkstaden. Under de produktionsinriktade kurserna arbetar de studerande i arbetslag med handledning av lärare. Lärarna som handleder är både från teoretiska ämnen och yrkesämnen. Lärarna kan då påvisa hur de teoretiska ämnena används i verkstaden och integration mellan teori och praktik förstärks ytterligare. Detta ger de studerande en förståelse för hur ämnen kan användas i framtida yrken och påvisar tydligt vikten av att lära sig kursernas innehåll. Projekten kan vara sprungna ur de studerandes egna idéer eller ur skarpa uppgifter från samverkande företag. Inom Teknikcollege läggs stor vikt på att integrera teori och praktik. Teknik och industriföretag efterfrågar en bred kompetens och ett mantra inom Teknikcollege är att vi utbildar teoretiska praktiker och praktiska teoretiker. Eftersom gymnasiekolan idag skiljer på studieförberedande och yrkesförberedande program ges studerande som går ett studieförberedande program inom Teknikcollege möjlighet att utöka sina kunskaper med praktiska kurser och de som valt ett yrkesförberedande program ges möjlighet att bredda sig genom att läsa fler teoretiska kurser. INDUSTRINS FRAMTIDA BEHOV av medarbetare med kvalificerad utbildning är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från gymnasieutbildningen kommer att räcka. Därför är samverkan mellan olika nivåer i utbildningssystemet väsentligt för att Teknikcollege ska kunna bidra till industrins kompetensförsörjning i stort.

12 Läs en teknikutbildning på Sveriges nyaste universitet högskoleingenjör teknologie kandidat magister-/masterutbildning Våra tekniska utbildningar finns bl a inom byggteknik, datateknik, drift och underhåll, elektroteknik, energi och miljö, maskinteknik, industriell ekonomi, skog och träteknik, sjöfart samt yrkeslärarutbildning. Vill du veta mer? Beställ vår folder om teknik- och ingenjörsutbildningar på e-post: eller prata med studievägledare Stanley Neergaard, e-post: tel: GÄSTRIKLAND Gästrikland Ett av Sveriges mest innovativa landskap! Gästrikland är något att vara stolt över! Gästrikland är ett av Sveriges minsta landskap men sett till patent per invånare är vi en av de mest innovativa regionerna i Sverige. Landskapet har en högskola med tekniska utbildningar och flera världsledande företag inom förpackning, träförädling, material och verkstadsindustri såsom Stora Enso, BillerudKorsnäs, Sandvik, Ovako och SKF. Det finns även tjänste och konsultföretag, Syntronic, Midroc och ÅF, som antingen ger avancerad service och support till de större industrierna eller bygger sin framgång på egna uppfinningar och innovationer. Lägger du till Gästriklands geografiska läge och infrastruktur, med en väl utbyggd hamn, järnvägstrafik och närhet till Sveriges största flygplats, så har du en region med fantastiska möjligheter att bli en vinnare i den globala ekonomin. En avgörande faktor för att Gästrikland, inte bara ska följa med utveckling utan även leda den, är att våra företag, får tillgång till den kompetens de behöver. Nya medarbetare och ny kompetens behövs både för att klara pensionsavgångar och för att klara teknikskiftet mot ökad säkerhet, kvalitet och produktivitet som ställs i den globala konkurrensen. Kalmar Växjö LNU-annons_teknikcollege_ indd :09:36 Teknikcollege Gästrikland arbetar aktivt för att höja kunskaps- och kompetensnivån i Gästrikland. Vi gör det genom att våra medlemsföretag jobbar tätt tillsammans med kommunerna och utbildningsanordnarna för att säkra kvaliteten i de tekniska utbildningarna och höja deras attraktionskraft. Att vi är en liten region med korta avstånd mellan både företag och kommuner gör det enkelt och självklart för oss att samarbeta. I slutändan handlar det om vår gemensamma framtid, Sverige behöver exportindustrin och våra ungdomar behöver jobb i livskraftiga företag. Framtiden väntar inte på oss, den börjar nu. Det finns lediga jobb hos våra medlemsföretag redan idag. Gå till vår hemsida för att se vilka företag som stöttar Teknikcollege Gästrikland och ta ett första steg mot din framtid redan idag. Vi utvecklar människor och industrin Annons.indd

13 teknikcollege.se ANNONS Andelen studerande som går en Teknikcollegecertifierad utbildning har totalt ökat med 43 % sedan REKTOR TEKNIKCOLLEGE: För en modern teknisk skola är det ett måste att ha ett gott samarbete med elevernas framtida arbetsplatser. Samverkan är ett ledord inom Teknikcollege I Södra Vätterbygden är det något man arbetat med länge och en av alla aktiviteter har varit att integrera yrkeshögskoleutbildning från Tekniska Högskolan på Bäckadalsgymnasiet och nu börjar man se resultat. NÄR REGION SÖDRA VÄTTERBYGDEN skickade in sin första ansökan om inträde i Teknikcollege så fanns Torbjörn Mattson från Tekniska Högskolan i Jönköping med och formulerade ansökan. Det innebär att från dag ett så har Tekniska Högskolan samverkat inom Teknikcollege. En av Tekniska Högskolans viktigaste uppgifter är att bidra till kompetensförsörjningen i regionen, därför satsas det på både högskola och yrkeshögskola. Det är utgångspunkten till varför det också är en självklarhet att samverka med företag och kommuner inom Teknikcollege. Om industrin efterfrågar kompetenta ingenjörer eller forskare så kan högskolan leverera det från högskoleutbildningarna, men industrin efterfrågar också stora volymer från yrkeshögskoleutbildningar och därför satsas det på båda delarna. PÅ SAMMA GRUNDER som varför vi engagerar oss i yrkeshögskolan är det också självklart att engagera sig inom Teknikcollege, säger Torbjörn Matsson. Tack vare samverkan inom Teknikcollege har man lyckats integrera utbildningar på alla utbildningsnivåer. Från och med i år kan man läsa yrkeshögskoleutbildning på Bäckadalsgymnasiet, en utbildning som man länge arbetet för att få igång. Som ett certifierat Teknikcollege vill vi självklart fylla våra klassrum med studerande och i detta avseende är yrkeshögskolan viktig och med vår goda samverkan med den Tekniska högskolan har vi kommit igång med det här, säger Åsa Vårbrant som är processledare för Teknikcollege och arbetar på Bäckadalsgymnasiet. Det har i sin tur lett till att Bäckadalsgymnasiet blivit mer attraktivt för studerande att söka sig till. Vi försöker visa en tydlig utbildnings- och karriärsväg för våra studerande och yrkeshögskolan är en naturlig fortsättning för de som vill läsa vidare, förklarar Åsa. Åsa Vårbrant, Utbildnings ledare Bäckadal Yrkeshögskola och processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden och Torbjörn Matsson Avdelningschef på avdelningen för yrkesutbildning, Tekniska Högskolan i Jönköping AB. Framgångsfaktorn inom vår region är helt enkelt nätverkande och en samverkan som följs upp och utvärderas. FÖR EN REGION som Södra Vätterbygden är samverkan inom Teknikcollege avgörande. Det är en extremt industrität region då närmare 40 % av alla arbetstillfällen är direkt eller indirekt beroende av industrin. Därför är det viktigt att ta fram utbildningar som matchar industrins behov och näringsliv och kommuner gör det tillsammans. Samverkan ger ett starkare näringsliv och det resulterar i större möjligheter att påverka politiker och kommuner. Det visade sig extra tydligt för ett år sedan när industritekniska programmet hotades av nedläggning, men med stort engagemang och påtryckningar från de samverkande företagen är utbildningen igång igen med fler sökande än på väldigt länge. DET NÄTVERK VI byggt upp inom Teknikcollege är vad som möjliggör detta. Framgångsfaktorn inom vår region är helt enkelt nätverkande och en samverkan som följs upp och utvärderas. Vi från Tekniska Högskolan finns med för att vi vill vara med. Samtidigt är politiken också positivt inställd till vår verksamhet. Men framför allt så är studenterna nöjda, avslutar Torbjörn. Advanced sheet metal components gnotec.com Iggesunds Bruk tillhör Holmen, en svensk skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter efter kundernas behov därför behöver vi kreativa och duktiga medarbetare som drivs av utmaningar och vill jobba med tekniskt kvalificerade arbetsuppgifter. Läs mer om oss på eller Ett expansivt företag i tiden Leine & Linde är en innovativ givartillverkare med hela världen som arbetsfält. Är du nyfiken på oss, besök vår hemsida:

14 14 ANNONS teknikcollege.se 890 Teknikcollege LÄRARE TEKNIKCOLLEGE: engagerar 890 företagsrepresentanter Vi vill att våra lärare ska förstå vilka krav som kommer att ställas på dem i framtiden. i olika regionala och Det hjälper företagen oss med på många olika sätt lokala styrgrupper. Tjejstarkt i Piteå Jag tror att många fler tjejer vågar när de ser att vi vågat Inom industrin vill man öka andelen kvinnliga medarbetare. De industrirelevanta utbildningarna har traditionellt haft få kvinnliga studerande men nu har Teknikcollegecertifierade Strömbackaskolan i Piteå brutit trenden. HELA 28 STUDERANDE antogs i år till det industritekniska programmet, varav nio är tjejer, en betydande ökning från föregående år. Något positivt har alltså hänt och anledningen till detta tror lärarna är den teknikvecka man arrangerar för tjejer under sommaren. Teknikcollege Norrbotten har de senaste två åren arrangerat en teknikvecka för tjejer och man riktar sig främst mot tjejer i årskurs åtta. Tanken är att tjejer från Piteå och Luleå under en vecka ska få prova på vad det innebär att gå en tekniskt inriktad utbildning på gymnasiet. De får lära sig om Teknikcollege och om tekniska yrken inom industrin genom att besöka utbildningar, företag och Luleå Tekniska Högskola. Deltagarna handleds av kvinnliga förebilder från LTH och industriföretag. Flera företag deltog under veckan genom att ta emot studiebesök och tjejerna fick träffa kvinnliga medarbetare som berättade om deras väg till arbetslivet och deras tankar kring jobb inom industrin. DE NIO TJEJERNA som började på industritekniska programmet är hittills väldigt nöjda med utbildningen och väljer att framhäva de praktiska ämnena Tjejerna på det industritekniska programmet i Piteå. som extra roliga samt att de ser stora chanser till spännande jobb efter examen. Det är så kul och helt annorlunda mot det man gjort tidigare. Att jobba praktiskt ger så mycket mer än att endast läsa in sig på en massa teorier, säger Emma Svensson, årskurs 1. Jag tror att många fler tjejer vågar när de ser att vi vågat. Det är bra när andra unga tjejer får träffa oss och vi kan berätta hur roligt det är på utbild- ningen. Jag tror också att det är lättare för oss när vi söker jobb eftersom många företag vill ha kvinnliga medarbetare, förklarar Sofie Hedman och Emma Svensson, årskurs 1. Tjejveckan i Norrbotten kommer att fortsätta även nästa år och lärarna på industritekniska programmet tror att trenden med fler tjejer på programmet kommer att hålla i sig. NITATOR - EN DEL AV FRAMTIDENS FORDONSINDUSTRI

15 teknikcollege.se ANNONS 15 Kraftsamling i Gästrikland i samband med nationell kampanjdag Den 9 oktober firar Teknikcollege sin nationella kampanjdag. Syftet är att visa upp olika satsningar runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och det kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. UNDER EN DAG genomför certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter inom Teknikcollege en kraftsamling. Detta gör man för att nå ut med budskapet om industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag. I Gästrikland satsar man på en turné genom landskapet. NÄR DET GÄLLER industriell tradition, export, teknikutveckling och global exponering är det få landskap som kan matcha Gästrikland sett till befolkningsmängd och geografisk yta. På den nationella kampanjdagen visar Teknikcollege Gästrikland upp delar av framtidstron genom att ta med medlemsföretag, beslutsfattare och media på den 5 mil långa resan mellan Hofors, via Sandviken till Gävle för att besöka skolor och företag. Syftet är att belysa betydelsen av industrin för regionen, hur jobben inom industrin förändras och hur utbildningsanordnare inom Teknikcollege Gästrikland tar sig an utmaningen att attrahera ungdomar till de tekniska utbildningarna. Dagen avslutas på Högskolan i Gävle med en gemensam slutdiskussion. Genom att besöka skolor och företag i alla kommuner vill vi visa upp vilka ljusa framtidsutsikter det finns för de som väljer en teknisk utbildning och vilka högkvalitativa utbildningsanordnare det finns i landskapet, från Gymnasieskolan till Högskolan. säger Per Brykt, Regional Styrgruppsordförande Teknikcollege Gästrikland. UNDER KAMPANJDAGEN GÅR man ut hårt och genomför en ordentlig satsning men man är väl medveten inom Teknikcollege Gästrikland att det är viktigt att ständigt arbeta för att höja industrins status och attrahera barn och ungdomar. Kompetensförsörjningen är den långsiktigt absolut viktigaste framtidsfrågan för industrin. Därför är det viktigt för oss inom industrin i Gästrikland att både arbeta för att få människor att vilja flytta hit för att jobba och utbilda sig men även att inspirera våra egna ungdomar att välja tekniska utbildningar. betonar Per Brykt. ETT LED I DET arbetet är att Teknikcollege Gästrikland vill bidra till att sprida bilden av Gästrikland som det industriella kraftcentrum det faktiskt är. Förutom en väl utbyggd infrastruktur med hamn och järnvägar finns närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm vilket gör det lätt för kunder att ta sig hit från hela världen. Det är också viktigt att visa att jobben i industrin förändras. Ett tydligt exempel på allt detta är Sandvik Coromants nyinvigda toppmoderna center dedikerat till tillverkning och forskning i Sandviken som är ett av stoppen på resan. Med det nya centret ökar vi kapaciteten från 3000 till 6000 besökare per år. Våra besökare är kunder från Sverige och, framför allt, hela världen som kommer hit för att utbildas i de senaste tillverkningsstrategierna. Den här investeringen är gjord för att stärka vår position som global marknadsledare inom skärande bearbetning säger Bertil Isaksson, Senior Project Manager på Sandvik Coromant. ATT FRAMTIDEN BYGGER på kunskap är något som Sandvikens Kommunalråd och Ordförande i Att vi är en liten region med korta avstånd mellan både företag och kommuner gör det enkelt och självklart för oss att samarbeta Kommunstyrelsen, Peter Kärnström har tagit fasta på i sin framtidsvision för Sandviken och Regionen. Sandviken och Gästrikland har unika förutsättningar att bli en vinnare i den globala ekonomin. För att lyckas krävs det dock att vi inte bara följer med utan leder utvecklingen mot högre tekniska kunskaper på alla nivåer. Här spelar självklart Teknikcollege en viktig roll, från grundskolan hela vägen till Högskolan men även företagen måste vara med och tala om vad de behöver. I detta resonemang har han stöd från sina Kommunalrådskollegor i både Hofors och Gävle likaså att samarbete mellan kommunerna är viktigt för att lyckas. Att vi är en liten region med korta avstånd mellan både företag och kommuner gör det enkelt och självklart för oss att samarbeta. I slutändan handlar det om vår gemensamma framtid, Sverige behöver exportindustrin och våra ungdomar behöver jobb i livskraftiga företag. avslutar Per Brykt. Vi växer tillsammans De närmaste åren behöver trä- och möbelindustrin anställa tusentals personer med rätt kompetens. Därför är vi en del av Industrikommitténs satsning på Teknikcollege. World leader in high technology batteries

16 16 ANNONS teknikcollege.se Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort intresse Teknikcollege vid Härnösands gymnasium utmärker sig genom kreativa gymnasiearbeten, omfattande företagssamverkan och en populär utbildning med högt söktryck, varav hälften tjejer, vilket är unikt i Sverige. DET GÅR BRA för det Teknikcollegecertifierade teknikprogrammet vid Härnösands gymnasium. Drygt hälften av avgångseleverna har läst utökat kursutbud jämfört med vad som krävs för examen. Sett ur ett företagsperspektiv är det riktigt glädjande, säger Andreas Einarsson från HEMAB, ordförande i styrgruppen för Teknikcollege. Det tyder på ambition och framåtanda hos avgångseleverna som nu fritt kan välja mellan fortsatta universitetsstudier eller att försöka sig på arbete direkt. FÖR GYMNASIEEXAMEN KRÄVS 2500 poäng. Vid Teknikcollege Härnösand erbjuds utökat kursutbud och diplomering för studenter som klarar av att läsa 2800 poäng. Fem elever har gjort den bedriften i år. Det är imponerande, säger Stellan Jakobsson, rektor vid Härnösands gymnasium. Jag känner mig stolt över att medverka till hur Teknikcollege i Härnösand utvecklas och över hur duktiga och kreativa studenterna är. Bland gymnasiearbetena finns några riktigt vassa rapporter, vilka även presenterats proffsigt. Det är många faktorer bakom framgången. Den nära samverkan med företag inom Teknikcollege bidrar till intresse och innehåll i utbildningen, men det finns fler bidragande faktorer. Ett engagerat lärarlag som samarbetar på ett delvis okonventionellt sätt genom exempelvis hög grad av ämnesintegration, projektliknande angreppssätt och en extrem öppenhet lärare och elever emellan, säger Einarsson. Inför hösten är alla 30 utbildningsplatser fyllda med förstahandssökanden, varav 14 stycken är tjejer. EN SÅ STOR andel tjejer är helt unikt i Sverige bland motsvarande utbildningar, säger Jakobsson och det är målmedvetet arbete som lett fram till detta. Fler tjejer i teknikyrken är en nationell antgelägenhet och här är Härnösand ett lysande exempel. Coachande interaktion mellan lärare, elever och företag är en framgångsfaktor för utbildningen. Man har skapat en utbildningsmiljö som i stora avseenden påminner om vad som väntar i arbetslivet med personligt ansvarstagande och samarbete där gruppdynamik och individen i ett större sammanhang hamnar i centrum, allt enligt Teknikcollege kvalitetskriterier. Nära samverkan med företag, en sammanhållen pedagogik och ämnesintegration är framgångsfaktorer för Teknikcollege i Härnösand. SAMVERKAN I VÄRLDSKLASS Bagmi Haldex Brake Products Recyctec Rostfria svetsmontage Trelleborg Industri AB Borg Warner Enercon Windtower Production EWP Faiveley AB GC Gruppen Herrströms Mekaniska Verkstads AB Huhnseal Hörby bruk Ljungqvist & Blomberg AB Oresund Heavy Industries AB Plåtmekano i Trelleborg AB Plåtspecialisten Rostfria Svetsmekano AB Styrolution Sweden AB Smurfit kappa KREATIVITET OCH KOMPETENS ÄR AVGÖRANDE FÖR VÅR KONKURRENSKRAFT BILD FRÅN ELECTROLUX LJUDLABB STOCKHOLM, FOTO: EVA LINDBLAD, 1001BILD.SE Trelleborg, Svedala, Vellinge, Eslöv, Landskrona På gång: Malmö, Helsingborg SKÅNE ARBETSGIVARORGANISATIONEN FÖR DE 3700 KREATIVA TEKNIKFÖRETAG SOM STÅR FÖR MER ÄN EN TREDJEDEL AV HELA SVERIGES EXPORT

17 teknikcollege.se ANNONS 17 Kommunalråden i Luleå ser nyttan med Teknikcollege Teknikcollege har varit en aktiv del i Norrbotten sedan hösten Kommunalråden i Luleå, Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström ser bara fördelar med att samverka inom Teknikcollege eftersom det har en positiv påverkan för hela regionen. Industrins betydelse har och kommer alltid att vara väldigt stor i Luleå och Norrbotten. Yvonne Stålnacke Hallå där Pamela Helenius, som avslutat YH-utbildningen Produktion & process inom Teknikcollege Uppland och idag arbetar på Aknes Mekaniska. Vad gjorde du innan du började studera? Innan jag gick utbildningen Produktion & Processteknik arbetade jag i en leksaksbutik där jag arbetat i 16år och jag hade arbetat mig upp från praktikant till butikschef. TILLVÄXTEN I LULEÅ är stark och det är viktigt att vi kan möta det kompetensbehov som våra industriföretag har. Teknikcollege är ett bra exempel på hur utbildningsanordnare och regionens näringsliv kan samverka och dra nytta av varandra, säger Niklas Nordström. Det är också viktigt att öka intresset för tekniskt inriktade utbildningar, framförallt bland unga tjejer. Det är något som både kommunen och Teknikcollege arbetar med. Vi har en låg arbetslöshet i Luleå och Norrbotten, men i och med generationsväxlingen kommer behovet av rätt utbildad arbetskraft att öka, menar Yvonne Stålnacke. KOMMUNALRÅDEN ÄR MEDVETNA om att det finns många insatser som kan göras för att stärka samverkan mellan utbildare och företag. Därför är det viktigt att ha goda kunskaper om behoven hos företagen, idag men också imorgon. Niklas Nordström Vi sitter med i den regionala styrgruppen för Teknikcollege Norrbotten där just utbildningsfrågorna diskuteras. Vi stöttar med vår kunskap och ger stöd till olika projekt med syftet att öka intresset för teknikutbildningar. Vi förlägger alltid våra möten ute på företag vilket ger oss en insyn i företagen och stärker vår kunskap om utmaningarna kring kompetensförsörjning i regionen. I LULEÅ INGÅR teknikprogrammet och industritekniska programmet i Teknikcollege, och just industrins betydelse har och kommer alltid att vara väldigt stor i Luleå och Norrbotten. Det är en förutsättning för den positiva utveckling vi ser just nu. Det är viktigt att finnas nära i det arbetet som Teknikcollege innebär, genom att på olika sätt stötta, ibland som dörröppnare och ibland med konkreta förfrågningar om jobb ex feriejobb, allt för att skapa intresse för utbildningar inom industrin. Vi har bl.a. haft sommarjobb för tjejer på grundskolan för att på så sätt öka intresset för industrirelevanta utbildningar. EN MÅLSÄTTNING SOM vi också har är att få fler kommuner i vår region att ansluta sig till vårt regionala Teknikcollege. Företagen som anställer och betalar skatt innebär möjligheter för oss att skapa det vi vill, en bra plats att leva och bo på. Samverkan inom Teknikcollege är oerhört viktigt för länet och Luleå kommun, avslutar Yvonne och Nicklas. För att kunna leverera god välfärd är det avgörande att kommuner verkar för att stärka industrins kompetensförsörjning Varför valde du en teknisk utbildning? Jag kom till en gräns där jag kände att mitt jobb inte var roligt eller givande längre. Att det blev just den här utbildningen var för att jag ville prova något helt nytt. Jag är inte tekniskt lagd eller bra på datorer men jag vill lära mig nya intressanta saker och utmana mig själv. Vad tycker du om utbildningen? Det är en krävande utbildning som tar tid och energi men man kan göra som jag och satsa på att få ett nytt jobb eller att få bra betyg för det är en bra grund om man vill studera vidare. Eftersom jag gick den här utbilningen har jag en möjlighet att välja bland flera olika industrier och processyrken och har då en större chans. Hur gick det till när du fick jobbet på Aknes Mekaniska? Genom min LIA hos Aknes Mekaniska som är en mekanisk verkstad som ligger i Örbyhus och som senare blev min nuvarande arbetsgivare. Vad arbetar du med och hur trivs du med att arbeta på ett teknikföretag? Min befattning är NC-operatör vilket innebär att jag kör fleroperationsmaskiner (CNC-maskiner). Har även fått prova på lite när det gäller svarvning och det kommer det säkert bli mera av i framtiden. Vi tillverkar allt från delar till grävmaskiner, andra maskiner som används i andra fabriker till tryckpressar och delar som används inom sjukvården. Har också montering för dom kunderna som har behov av det. Jobbet är väldigt roligt och givande och jag trivs jätte bra. Vad har du för tips och råd till tjejer och killar som funderar att välja tekniskt inriktade utbildningar? Jag tycker absolut att man ska satsa på en sådan här utbildning för jag tror att det kommer att finnas flera olika jobb inom det här området. Kan säkert vara ett plus om man söker andra eller liknande jobb i framtiden på både stora och små företag. Man behöver inte vara jätte tekniskt lagd eller datakunnig för att gå den här utbildningen utan det viktigaste är att man har viljan och intresset att lära sig och lägga ner lite tid på det ett eller två år. Har man väl påbörjat så kämpa på tills det är helt klart, det är värt det många gånger om. Världsledande verktygsstål Forskning och utveckling Kunskap och engagemang Överallt i världen Vi kvalitetssäkrar industrins framtida kompetensförsörjning

18 18 ANNONS teknikcollege.se Industrin är framtid, idag är ca 1 miljon människor direkt och 1indirekt anställda inom industrin. MANAGER PRODUCTION SHORT PRODUCTS, SANDVIK MINING: Kraven på förkunskaper höjs hela tiden i näringslivet. I Teknikcollege-utbildningarna erbjuder vi kvalitet och rätt innehåll för att möta näringslivets kompetenskrav. Ute på uppdrag i arbetslivet Johanna Hermansson, Lisa Sandberg och Madeleine Hemström går samtliga tredje året på teknikprogrammet i Härnösand och letar företag för ett projektarbete. För att matcha projektet med tjejernas inriktning gav Sweco gruppen från Teknikcollege uppdraget att rita ett hus i Härnösand På en Teknikcollegecertifierad utbildning är näringslivet ständigt närvarande i utbildningen och studerande skapar kontakter och lär sig genom att praktisera, göra projektarbete eller sommarjobba på företag i regionen. DE ÄR INTRESSERADE av compact living, vilket gjorde att läraren Pia Liljeström kontaktade arkitektföretaget Sweco för samarbete. Det går 30 elever på teknikprogrammet i Härnösand och i stället för att försöka hitta 30 olika praktikplatser delar vi in de studerande i grupper där de tillsammans får hjälpa ett företag med ett visst problem, på riktigt, säger Pia Liljeström. SWECO HAR ÖVER medarbetare, varav cirka hälften i Sverige och på kontoret i Sundsvall jobbar runt 100. Arkitekten Jörgen Hansson och civilingenjören Niklas Nyberg berättade om företaget och de många olika arbetsområden som finns inom samma uppdrag där man behöver tänka både på teknik, konst, människa, funktion, miljö och ekonomi. Det kan till exempel handla om att göra en butiksmiljö med skyltfönster. Vad vill man ge för signaler och hur ska man få en kund att bli lockad och vilja gå in? förklarar Jörgen och Niklas. TJEJERNA LÄSER TEKNIKPROGRAMMETS inriktning samhällsbyggnad och miljö. För att matcha projektet med tjejernas inriktning gav Sweco gruppen från Teknikcollege uppdraget att rita ett hus i Härnösand. Uppdraget innefattade även att hitta en bra tomt till huset enligt önskemål från en tänkt privatperson. Jörgen Hansson gav också eleverna några ord på vägen om arbetsgången: Strunta i för mycket begränsningar från början, sikta på visionen i stället. Och när ni har en idé som ni tycker är riktigt bra prova då att göra tvärt om. VI MÖTER INDUSTRINS EFTERFRÅGAN Det går bra för industriföretagen i Norrbotten. Det gäller allt från gruvor till företag som producerar varor eller tjänster. Behovet av välutbildade medarbetare är stort. Vi erbjuder tekniska utbildningar som är anpassade efter företagens kompetensbehov. Och man har hela världen som en möjlig arbetsmarknad.

19 Vallviks Bruk ingår i koncernen Rottneros AB, noterat på Stockholmsbörsen. Rottneros är ett ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av pappersmassa för avsalu. Se även Vallviks Bruk ligger vid Ljusnans mynning i södra Hälsingland och har ca 160 anställda och en produktionskapacitet på drygt ton/år. Vår pappersmassa används framför allt till olika typer av papper, servetter, filter och isoleringspapper för transformatorer och kablar. Jobba inom Rottneros Hos en internationell pappersmassetillverkare är arbetsuppgifterna många och av varierande slag. Därför efterfrågas också personal inom en rad olika områden. Här är några av dem: ingenjörer inom drift och underhåll, mekaniker, säljare inköpare, processoperatör, IT-tekniker, laborant, controller och administratörer. Om du är intresserad av en framtid inom Rottneros hör av dig till oss! Vi utvecklar växtkraft! På Väderstad-Verken är yrkesrollerna många och olika, men har en sak gemensamt. Att ge idéer den näring som behövs för att kunna växa till innovativa koncept som ger effektivare odlingsmetoder. Upplands tillväxt är stark och här finns många intressanta teknikjobb Det är vi som samverkar inom Teknikcollege Uppland Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Våra skolor är Högbergsskolan, Fyrisskolan, Wilhelm Haglunds gymnasium, Forsmarks skola och Vuxenutbildningen/Yh. Inom värmländsk industri är yrkesrollerna många och olika. Därför är samverkan mellan företagen och skolan avgörande så att det finns utbildningar som motsvarar framtida kompetensbehov. Våra företag Aknes Mekaniska AMO Uppsala Atlas Copco Tools Dannemora Mineral Erasteel Kloster Forsmarks Kraftgrupp Fresenius Kabi Galderma Habia Cable Holmen Paper Industrihydraulik ISS Facility Services Jaco Kemwell Landstingsservice i Uppsala MF Produktion Munters Piezo Motor Roslagens Industrigrupp Sandvik Coromant Scana Steel Söderfors Simeco Svensk Kärnbränslehantering Småa Thermo Fisher Tierps Järnbruk Uppsala Bio Uppsalahem Vattenfall Zetterbergs Industri ÅF Österby Gjuteri Läs mer på vår webb om våra skolor, utbildningar och företag.

20 20 ANNONS teknikcollege.se Teknikcollege riktar ett stort och speciellt tack till de 32 annonsörer som medverkar i denna tidning: AarhusKarlshamn, Atlas Copco Rock Drills, Boliden, Engcon Nordic, Exte, Gnotec, GS Facket, Haldex, Härnösand Industrigrupp, IF Metall, Iggesunds Bruk, Leine & Linde, Linnéuniversitetet, Nitator, Nordkalk, SAFT Batteries AB, Siemens Industrial T, Södra Skogsägarna, Teknikcollege Gästrikland, Teknikcollege Mälardalen, Teknikcollege Norrbotten, Teknikcollege Skåne, Teknikcollege Uppland, Teknikcollege Värmland, Teknikcollege Örebro, Teknikcollege Östergötland, 32Teknikföretagen, TMF, Uddeholm, Unionen, Vallviks Bruk/Rottneros samt Väderstad-Verken. Allmänt om Teknikcollege Inom Teknikcollege arbetar lärarna i team och stor vikt läggs på den studerandes personliga utveckling och förmåga att arbeta i grupp. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Inom Teknikcollegecertifierade utbildningar finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attraherar såväl kvinnliga som manliga studerande. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar utifrån 10 kriterier som säkerställer utbildningsanordnarnas kvalitet gentemot studerande, lärare och företag. Inom Teknikcollege ges möjlighet att få jobba med den senaste tekniken. Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger de studerande möjlighet till lärande i ny teknik. Inom Teknikcollege erbjuds utbildningar av hög kvalitet och de studerande erbjuds möjligheten att läsa minst 300 poäng utökad studiekurs. Detta för att öka de studerandes livslånga anställningsbarhet. En Teknikcollegecertifierad utbildning innebär att näringslivet är ständigt närvarande i utbildningen. De studerande skapar kontakter och lär sig genom att praktisera, göra projektarbete eller sommarjobba på företag i regionen. Med en Teknikcollegecertifierad utbildning som grund har den studerande möjlighet att få jobb på företag med hela världen som arbetsfält. Eller på ett teknik- och industriföretag runt hörnet. Valmöjligheterna är många. Teknikcollege är Industrirådets kvalitetsstämpel på utbildningar där företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar. Utbildningen ledde till jobb Att få ett jobberbjudande innan utbildningen är avslutad är en dröm för många studerande. En som lyckats med det är Olov Molin, som tog studenten från Teknikcollege våren VARFÖR VALDE DU EN TEKNISK UTBILDNING? Jag har alltid gillat matte och varit intresserad av teknik och design, så för mig var teknikprogrammet ett enkelt val. Riksföreningen Teknikcollege Sverige VILL DU VETA MER? c/o Teknikföretagen, Storgatan 5, Box 5510, Stockholm HUR GICK DET TILL NÄR DU FICK JOBBET PÅ ARCONI? Under utbildningen har vi haft nära kontakt med företag och när jag hörde att Arconi Design & Projektering behövde en CAD-ritare hörde jag av mig till dem och fick börja jobba extra i februari. Extra jobbet blev till ett heltidsjobb. HUR TRIVS DU MED ATT JOBBA PÅ ETT TEKNIKFÖRETAG? Jag trivs bra, det vi jobbar med här är gestaltning och projektering av olika typer av byggnader och miljöer. Vi jobbar med hela kedjan från idé till uppföljning av det färdiga resultatet. Jag känner att jag har stor nytta av min utbildning, speciellt de tre CAD-kurserna. FRÅGOR OM BILAGAN BESVARAS AV Adela Martinovic, PROJEKTLEDARE Göran Gamsäter, , GRAFISK FORM Stegra reklam & produktionsbyrå AB, TRYCK BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMediaPrint, Örnsköldsvik PRODUKTION Gamsäter Media AB, Box 8022, Linköping Vi skapar bra och effektiv redaktionell kommunikation. BraTidningar Trovärdig redaktionell Teknikcollege bilaga är ett exempel. Läs mer på bratidningar.se BraTidningar Trovärdig redaktionell kommunikation

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Teknikcollege. TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs kvalitetsstämpel.

Teknikcollege. TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs kvalitetsstämpel. ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING teknikcollege.se 10 TIO KRITERIER Så fungerar arbetet med Teknikcollege, Industrikommitténs

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 2015-03-19 KOMPETENS X Bilagor Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 1 Bilagor 1. Systemteoretiskt synsätt 2. Dagbladet om icke godkända elever 3.

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

DALARNA. Attraktiva utbildningar av hög kvalitet för framtidens behov. www.teknikcollege.se. JASMIN CANOVIC Sveden Trä och Teknikcollege Dalarna

DALARNA. Attraktiva utbildningar av hög kvalitet för framtidens behov. www.teknikcollege.se. JASMIN CANOVIC Sveden Trä och Teknikcollege Dalarna HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TEKNIKCOLLEGE DALARNA DALARNA Attraktiva utbildningar av hög kvalitet för framtidens behov BJÖRN ANDERSSON MIKAEL VUOTARI JASMIN CANOVIC Sveden Trä och Teknikcollege

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Teknisk kompetens i samverkan (TKS)

Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Slutrapport om hur tekniskt inriktade utbildningar kan utvecklas och profi leras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning i ett kort samt

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer