AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s dotterbolag Euu (Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter) i nyköping sätter sig den 1 december på vdstolen i EIO. Det är roligt att få jobba med framtidsfrågor, det har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det är intressant att försöka förutsäga hur elteknikbranschen kommer att utvecklas, och vad den lilla eller den stora installatören kan göra för att påverka sin framtid, menar Jan Siezing som anser att elteknikbranschen måste bli mer affärsinriktad och tror att det finns mycket att lära av andra yrkesgrupper. Jag skulle vilja göra affärsmän av hela branschen för att skapa mervärde för elföretagens kunder. Foto: Peter Olofsson EIO Östgöta-Sörmlands dag den 17 maj i kolmårdens Djurpark utanför norrköping lockade besökare från olika elföretag. Stor succé! Bland de första som kom genom EIO-entrén strax efter klockan 10 på lördagsförmiddagen var Daniel Gustavsson. Han jobbar till vardags på Skanska Electro i norrköping. nu hade han med sig familjen Åsa larsson och Axel och Agnes Gustavsson för en heldag bland tigrar, delfiner och Bamse. Läs mer på sidan 4 5 Kajsa är bäst på elinstallation Yrkes-Sm 2008 avgjordes den 17 maj, och två historiska segrare korades. kajsa Eriksson Rosenqvist (bilden) från Huaröd tog som första kvinna någonsin guldmedalj i elinstallation och Patrik lindström från Stockholm segrade i den för året nya tävlingsgrenen telekommunikation. Läs mer på sidan 6... och Henrik blir ny företagsrådgivare Den 15 maj började Henrik Claesson (37) sin anställning som företagsrådgivare i EIO Göteborg. Jag har tidigare erfarenhet av företagsrådgivning och förhandlingar. Att nu få jobba med detta i samband med frågor som bland annat rör arbetsrätt känns inspirerande, säger Henrik Claesson. Han kommer närmast från finansbranschen där han arbetade som jurist på Collector Finance & law. Vi finns också på EIO-AKTUELLT nr

2 INLEDAREN Att leva med #4389 Peter Olofsson, informationschef, tel Det är viktigt att synas - också bland vilddjuren! Vår webbplats är ett av flera viktiga hjälpmedel som vi använder för att nå ut med budskap till medlemsföretag och allmänhet. EIO-Aktuellt är en annan viktig kanal som når ut till medlemsföretagen. I bägge kanalerna kan du nu läsa om vad som verkligen hände i Kolmårdens Djurpark den 17 maj då EIO Östgöta-Sörmlands elföretagare drabbade samman med tigrar, lejon och delfiner personer kom - det blev succé. Jag var själv på plats och fotograferade många av dem som kom påpälsade med regnjackor denna kyliga och regntunga lördag. Fantastiskt att konstatera att så många trotsade vädergudarna för att tillsammans få ha lite roligt i givande EIOatmosfär. Arrangörerna med företagsrådgivare Hans Tedesjö och förre ordföranden Bengt Swartz i spetsen var mycket nöjda; de hade inte vågat drömma om denna stora tillströmning. Jag tror att det är viktigt med den här typen av arrangemang. Det stärker gemenskapen över företagsgränserna, och det visar presumtiva medlemsföretag mycket påtagligt hur roligt man kan ha det inom EIO. Livet är ju inte arbete allena men jag tror att om arbetskamrater ägnar en stund åt varandra också utanför arbetstid, ja då stärker man företaget i grunden. En av EIO:s målbilder är att organisationen ska vara kraftfull, aktiv och synlig i olika sammanhang. Att vara det på det lokala planet är nog så viktigt. Ett arrangemang som i Kolmården stärker säkert distriktsföreningen. Och på det här viset får vi också säkert flera medlemsföretag aktiva i föreningslivet. Jag ser redan fram emot nästa liknande EIO-arrangemang! Nåväl. Som du säkert redan vet vi det här laget, så är det nu klart vem som blir vd i EIO efter Hans Enström som lämnar skutan i december. Ny kapten blir Jan Siezing, nu vd för EUU i Nyköping. Personligen ser jag fram emot att få Janne som chef men det är klart att han lämnar ett tomrum efter sig på EUU efter fem utvecklande år där. Vill du läsa mer om den nye vd:n så rekommenderar jag att du beställer EIO:s hundraårsbok, Spänning och ledning under hundra år. Beställ via Lev väl och synligt! EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , EIO arrangerade den 24 april ett seminarium kring ämnet teleregistrering för att diskutera möjligheter med den nya standarden och lyfta den problematik som finns när två standarder lever sida vid sida. Det väl besöka seminariet tyder på att ämnet intresserar många. Ett femtiotal representanter från både konsult-, entreprenad- och beställarledet var på plats i Frösundavik, Stockholm, för att delta i diskussionerna. Den nya standarden SS utgåva 6 Dokumentation av teletekniska anläggningar - utkom för två år sedan och ersatte den tidigare. Tyvärr är det få som har tagit den nya till sig i sitt arbete, sa Joakim Carlsson, ansvarig för tele-, data, säkerhet på EIO, inledningsvis. Den första standarden för teleregistrering i Sverige utkom Den vidareutvecklades med nya utgåvor 1976, 1978, 1990 och Den femte utgåvan från 1992 är den som de flesta fortfarande använder trots att den slutade att gälla som svensk standard 31 mars 2006, berättade Nicholas Melin, ordfö- rande i SEK:s Tekniska Kommitté, TK 215, som tagit fram den nya standarden. Den gamla standarden handlade om interna telenät. Nu finns det behov av, dels interna nät, men också dokumentering av regionala och även nationella nät. Våra nya standarder kommer att harmoniseras med EU-direktiv och i detta fall är det europanormen SS EN som utgjort underlaget för den nya standarden för teleregistrering, berättade Nicholas Melin. SEK:s arbetsgrupp har bestått av representanter från konsult-, en- Olsson och Forslund var på plats EIO-medlemmen Dan Olsson från Telekontakt i Partille: Mitt företag är ett renodlat svagströmsföretag vilket gör att de här frågorna intresserar mig eftersom vi jobbar mycket med dokumentation och registrering. När de nya normerna kom för två år sedan deltog två representanter från mitt företag på en kurs rörande detta. Jag sitter även med i EIO:s Teleutskott där vi diskuterar de här frågorna. I dagsläget använder vi oss både av den gamla och den nya standarden. Det är viktigt att ha en öppen dialog med kunderna; vissa kunder vill ha den nya standarden och andra med äldre anläggningar vill använda den äldre standarden. Just nu håller vi på med en ny byggnad och då använder vi självklart den nya standarden. En anledning till att många väljer att hålla kvar vid den gamla standarden är att till exempel datasystemen inte har reviderats så de passar den nya. De flesta slutkunder vet inte ens om att det finns en ny standard, så det är viktigt att vi informerar om det.... och Johan Forslund från EIO-företaget Dalarnas Säkerhets System AB var en annan av deltagarna på seminariet. Vi jobbar med larm och då är dokumentationsbiten viktig. Det gäller att hålla sig uppdaterad inom området, vi har berört den nya standarden men inte kommit igång ordentligt. Det är ju trots allt den nya standarden som gäller nu så därför är vi med här. Det är också viktigt att höra vad andra i branschen tycker och tänker. 2 EIO-AKTUELLT nr

3 två standarder Föreläsarnas presentationer går att ladda hem från Moderator Jerker Björk förändringskompaniet, Thomas Ahlberg Locum AB, Björn Stålstierna Telehantering, Nicholas Melin ordf. TK215 i SEK, Dan Gilljam EUU. treprenörsledet samt Stadsnätsföreningen, Swelarm och EIO. Den nya benämningen, det vill säga SS utgåva 6, kan lätt förväxlas med en del i de gamla som heter SS utgåva 5. SkIllnADER OCH likheter Dan Giljam från Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU), berättade om skillnader och likheter mellan standarderna. Generellt kan man säga att skillnaderna inte är så stora, men några förändringar finns. Referensbeteckningarna är helt nya och harmoniserade med europeiska och svenska normen SS-EN Dessutom kan man dokumentera en anläggning utifrån flera aspekter; placering, funktion eller produkt, berättade Giljam och hänvisade till ytterligare en europanorm SS EN , som legat till grund för dokumentbeteckningarna i den nya standarden. krav PÅ DOkumEntAtIOn Dokumentationen ska säkerställa funktionen i teleanläggningar, vilka får allt mer livsavgörande roll i sjukhusarbetet, sa Thomas Ahlberg, teleansvarig på Locums fastighetsavdelning som förvaltar ett 60-tal fastigheter på cirka 2,2 Mkvm i Stockholm. Med det stora fastighetsbeståndet har vi tidigt sett behovet av en tydlig dokumentation av våra telesystem. Idag nyttjar vi Elkoda 2000 till att göra registrering av våra fastighetsnät och egna planritningar för att ange nät utanför och mellan fastigheterna. Vi ser över hur vi kan få in brandlarm, passagesystem, inbrottslarm och allmän tele i dessa dokument, berättade Thomas Ahlberg. Han poängterade att en bra dokumentation också ger ekonomiska vinster då det vid förändringar är optimalt att kunna utnyttja redan gjorda installationer istället för att dra nya. RISkFYllt med två StAnDARDER Björn Stålstierna från Telehantering, pratade om riskerna med två standarder. Den gamla standarden lever kvar i form av alla byggnader som registrerats tidigare. Det skapar risk för förväxlingar som kan bli mycket kostsamma. Han tryckte hårt på vikten av att Under 2007 kunde vi i EIO-Aktuellt följa de fem första företagens väg till en ISO-certifiering inom EIO-Q Intressegrupp. Nu har gruppen fått tillskott med ytterligare två företag som certifierats under maj Tommy och Björn El & Säkerhet AB i Göteborg och Elektriska AB Lennström i Stockholm. Sedan i våras deltar dessutom 25 företag i EIO-Qutbildning i Göteborg, Stockholm och Östersund. Alla företag har ännu inte tagit ställning till om de kommer att certifiera sig, men de flesta har siktet inställt på en certifiering, säger Pär Lanner, kvalitetschef på EIO. EIO-Aktuellt har besökt ett utbildningstillfälle i Östersund. De första utbildningsdagarna ägnas åt företagets strategiprocess och att förankra de fem hörnstenarna för offensiv kvalitetsutveckling: 1) Kunden i centrum, 2) Alla man i alla led måste göra klart vilken standard beställaren vill ha anläggningen dokumenterad efter. Dessutom saknas ett bra sätt att glida över från den gamla till den nya eftersom de inte harmoniserar med varandra, fortsatte Björn Stålstierna. En övergång kommer att kosta enorma summor både när det gäller utbildning i alla led samt i uppdatering av programvaror. BRYGGA mellan DEn GAmlA OCH nya Avslutningsvis deltog föreläsarna i en debatt ledd av Jerker Björk. Den resulterade i en livlig frågestund där man bland annat undrade hur Utbildningsdagarna består av många praktiska övningar. Lars Jonasson, Carl Åkermo och Lars Nilsen från Sejfa i Östersund gör en genomgång av företagets miljöfrågor. ska vara med, 3) Ständiga förbättringar, 4) Faktabaserade beslut och 5) Jobba med processer. Rent praktiskt handlar det om att göra nulägesanalyser inom olika områden och fastlägga mål och strategier. Ett viktigt och givande inslag är att göra mätningar av kundnöjdhet och nöjda medarbetare. De olika analyserna ger många uppslag till förbättringsmöjligheter. För att hantera förbättringar används System C2, ett datorbaserat man ska klara övergången från den gamla till den nya standarden på ett bra sätt. De flesta var överens om att man bör bilda en arbetsgrupp som tar fram rekommendationer på hur man skapar en brygga mellan den gamla och nya standarden. EIO ska ta upp den här frågan i Tele- och datautskottet och försöka se på vilka sätt vi bäst kan hjälpa branschen, lovade Joakim Carlsson, som tillsammans med representanter från EIO:s medlemsföretag arbetar med tele-, data- och säkerhetsfrågor inom Tele- och datautskottet. Vill du veta mer? Kontakta Joakim Carlsson, , Flera medlemsföretag ISO-certifierade med EIO-Q verktyg som bidrar till bra struktur i förbättringsarbetet. Intresse finns för ytterligare kursstarter runt om i landet, dock är inget kursprogram fastlagt ännu eftersom kursstart kan ske tidigast i början av 2009, eller möjligen under hösten 2008 säger Pär Lanner och lovar att återkomma i frågan. Vill du veta mer? Kontakta Pär Lanner, , EIO-AKTUELLT nr

4 Succé för EIO-företagens familj lördagen den 17 maj klockan slogs dörrarna upp för de EIO-besökare som trotsade regn och kyla för att bese tigrar, elefanter och delfiner i kolmården Djurpark utanför norrköping. När vi började planera för dagen skämtade vi om att det vore roligt om vi kunde locka tusentals EIO-företagare med familjer, säger Hans Tedesjö, företagsrådgivare på EIO:s distrikt EIO Östgöta-Sörmland, en av de personer som rangerade evenemanget. ar- Det var tydligen ett skämt som gick hem... Jag kunde aldrig drömma om att så många slutligen skulle komma. Jätteroligt! En av EIO:s målsättningar är att synas mera. Kraftfull, aktiv och synlig, det är några av ledorden. Det har distriktsföreningen EIO Östgöta-Sörmland verkligen tagit fasta på. Ja, det är viktigt att EIO syns och hörs lokalt. På det sättet tror jag att det är enklare att behålla de medlemsföretag vi har, och dessutom locka nya elföretagare till föreningen, säger Christer Göransson, nyvald ordförande för distriktet och tillika nybliven vd i Elektrotjänst i Katrineholm AB. Det var alltså många anställda bland distriktsföreningens 200 företag som kom till Kolmårdens Djurpark. Arrangörerna var mycket nöjda - det talades till och med om succé. För avgående ordföranden Bengt Swartz blev detta den stora tack och avskedsföreställningen. Det känns alltid skönt att dra sig tillbaka med flaggan i topp, hälsade Bengt. Text & bild (människor): Peter Olofsson Bild (djur): Sofia Pettersson Glad företagsrådgivare, Hans Tedesjö. Bengt Swartz och Christer Göransson var på hugget med EIO-flaggan denna Kolmårdensdag. Man får faktiskt vara lite pömsig också innan man hälsat på Bamse. Ellen Gustafsson tar igen sig medan pappa Niklas från Åby Eltjänst köar vid EIO-insläppet. Vid det här lägget ringlade kön låååång från parkeringen till entrén. Elefanterna nästa! Norrköpingsborna Erik Berg från El & Teknikservice och Theo hade nära till Kolmårdens Djurpark. Det var lite kallt och regnigt i kön, men humöret var det inget fel på. Sofia Ekedahl och Fredrik Lundberg med sonen Emil. Familjen bor i Rimforsa och pappa Fredrik jobbar på Skanska Electro i Linköping. Marcus Eklånge med Svea. Pappa jobbar på Eklånges Elektriska i Eklången i Ärla. EIO:s it-ansvarige, Carl Leijon, kom från Stockholm. Aporna lockade. Han hade med sig Natalia. 4 EIO-AKTUELLT nr

5 edag på kolmården Hela klanen Swartz. Bengt Swartz (näst längst t h) lockade både barn och barnbarn till ett regnigt Kolmården. Vart ska vi gå först? Minna Airaksinen och Felix Svensson funderar. Första anhalten blev vargarna. Tre generationer Tyrén på Kolmårdens Djurpark. Per och Christer sitter i EIO Östgöta-Sörmlands styrelse. William får vänta några år. Fredrik Pettersson med William Öberg på axlarna kom från Överum för tigerspaning. Det blev också en och annan varg. Stora elefanter. Och Bamse lockade förstås. kajsa och Patrik segrade i yrkes-sm kajsa Eriksson Rosenqvist från Huaröd tog som första kvinna någonsin guldmedalj i elinstallation i Yrkes-Sm 2008 som avgjordes den 17 maj. Patrik lindström från Stockholm segrade i den för året nya tävlingsgrenen telekommunikation. Vinnarna kommer från EIO-företagen Everöds Elbyrå i Everöd respektive Carlfors nätteknik i Solna. De har nu ett år på sig att förbereda sig inför yrkes-vm i kanada På årets yrkes-sm som hölls på Elmia i Jönköping tävlade sex ungdomar inom elinstallation och fyra inom telekommunikation. Tävlingarna pågick under tre dagar och deltagarna hade 14 timmar på sig att genomföra olika tävlingsmoment, både större installationer och snabbövningar på tid. Det var jämt mellan de tävlande och både besökare och tävlingsdomare fick se bra prov på yrkesskicklighet från de unga elteknikerna. Man kan inte annat än att bli imponerad. Trots stressen, alla besökare och oväsen runt omkring gör de ändå mycket bra jobb, säger Joakim Carlsson, domare inom telekommunikation. Pontus Slättman, en av domarna inom elinstallation, håller med. Oavsett hur det går och vem som slutligen står högst upp på pallen så är alla deltagarna vinnare. Att ha varit här och tävlat är en merit som väger tungt i branschen. För mer information och resultat se Vill du veta mer? Kontakta Pontus Slättman, eller Joakim Carlsson, , Som ensam tjej bland årets tävlande i elyrken är Kajsa dessutom den första och ende kvinnliga tävlande som tagit guldmedalj i elinstallation sedan nationella tävlingar började geomföras Patrik Lindström tog hem guldet i telekommuniktion och blev också han historisk eftersom det är första gången som yrkesgrenen finns med i yrkes-sm. Foto: Patrik Cederman EIO-AKTUELLT nr

6 AKTUELLA FRÅGAN Vad tycker du om att man planerar att återinföra fyraårig teknisk linje på gymnasiet? I Gymnasieutredningen som presenterades i slutet av mars föreslås att ett fjärde år ska erbjudas för teknikprogrammet. Det ska leda till en särskild examen som kan jämföras med tidigare fyraårig teknisk linje (nedlagd 1992), som utbildade gymnasieingenjörer. kanske är detta en lösning på den brist som idag råder när det gäller tekniker och chefer på olika nivåer inom elteknikbranschen. Bengt Nylén, affärschef, Skanska Installation, Malmö Det är väldigt bra för vi tappade en rekryteringsbas när motsvarande utbildning lades ner En fyraårig teknisk gymnasieutbildning ger precis den typen av människor som elteknikbranschen behöver, det vill säga en lagom blandning av teoretiker och praktiker. Efter lite startsträcka kan de arbeta med exempelvis kalkylarbete, inköp, tid- och resursplanering eller som projektledare. Många av de personer som idag sitter på chefsposition hos oss har den bakgrunden. På några ställen i landet finns yrkestekniska högskolor men de täcker inte rekryteringsbehovet och civilingenjörer är nästan överkvalificerade för vår bransch. Allra svårast är det att hitta bra projektledare utifrån vilket leder till att rekryteringen blir för ensidig. I dagsläget är det nästan uteslutande ledande montörer som blir projektledare. De är duktiga men elteknikföretagen skulle må bra av större variation bland medarbetarna. Jörgen Mattsson, chef division Elsystem, YIT Sverige Det är ett mycket bra förslag eftersom det råder brist på tekniker i dagens samhälle. Vi behöver medarbetare med större teoretisk kunskap inom främst mellan- och högspänningsområdet som kan göra avancerade beräkningar och arbeta med teknisk problemlösning. Med en fyraårig teknisk linje i bagaget har studenterna bättre kompetens och därmed möjligheter att snabbare utvecklas inom företaget. Idag rekryterar vi främst från det gymnasiala Elprogrammet, konsultledet och kolleger i branschen. Det här skulle alltså bli en ny rekryteringsbas. För många studenter är det ett stort steg att läsa vidare på högskola. På det här sättet kommer de bättre förberedda ut i arbetslivet. Vi har ett stort behov av projektledare och tekniker som kan bistå i projekten, till exempel med energibesparande åtgärder. EIO arbetar även aktivt för att högskolorna ska öka antalet platser inom elteknikutbildning på poängs nivå. Lars Erik Andersson, personalchef, Emil Lundgren, Göteborg Det låter intressant, som en ny nivå mellan gymnasiet och högskolan. En del av våra projektledare och chefer gick fyraårig teknisk linje på gymnasiet. Idag är det svårt att rekrytera nya projektledare utifrån medan det tar lång tid att utbilda och utveckla någon internt. Det beror på att kompetenskraven har ökat, nu ska en projektledare vara kunnig inom teknik, logistik, ledarskap, ekonomi och entreprenadjuridik med mera. Det är också viktigt att vi som företagare engagerar oss i utvecklingen av högskolan för att anpassa utbildningen till vår bransch. Enligt mina erfarenheter är skolorna mycket positiva till att samarbeta med näringslivet. Ulf Pettersson, EIO:s utbildningschef: Morgondagens jobb kräver eftergymnasial kompetens Vad tycker du om regeringens förslag om att återinföra ett fjärde gymnasieår på de tekniska gymnasieutbildningarna? Det nya förslaget innebär ett påbyggnadsår både på Teknikprogrammet och på El- och Energiprogrammet. Det gör det möjligt för branschen att rekrytera elutbildade elever som inte bara är elektriker. Eftersom gymnasieingenjörsutbildningen las ner 1992 råder idag akut brist på konstruktörer, projektledare och mellanchefer. Vad händer med den högskoleingenjörsutbildning som 1992 ersatte den dåvarande gymnasieutbildningen? Det är oklart i dagsläget. Högskoleingenjörsutbildningen inom elteknik har tyvärr inte attraherat ungdomarna. Företagen tror att en högskoleingenjör inte kan jobba praktiskt, vilket är helt felaktigt. En sak är säker och det är att morgondagen jobb kräver eftergymnasial kompetens. 6 När träder det nya förslaget i kraft? Redan hösten 2010 ska den 4-åriga utbildningen erbjudas. Syftet är att komma tillbaka till nivån då ingenjörer årligen utexaminerades, idag går knappt ut per år. Vad innebär den försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning som startar under hösten 2008? Det innebär att en elev kan få halva sin utbildning förlagd till ett företag. Jag ser stora svårigheter i att våra företag ska kunna förmedla den teoretiska delen till eleven, vilket krävs om man ska uppfylla kraven i försöksutbildningen. Elprogrammet, som är ett teoretiskt/praktiskt program, är av stor betydelse för branschens utveckling och konkurrenskraft. Det är viktigare att företagen engagerar sig och ser till att alla elever på Elprogrammet får sina 15 veckor APU. Det är viktigt att deltagande elever läser kärnämnen i samma Ulf Pettersson, utbildningschef på EIO. omfattning som övriga elever på Elprogrammet och att branschkraven uppfylls, annars är man inte anställningsbar. Vad gäller för de 19 nationella program som Gymnasieutredningen föreslår? De 14 yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning. För vår bransch finns programmet för El- och energiteknik, en sammanslagning av tidigare Elprogram och Energiprogram. 5 program är högskoleförberedande. Åtta gemensamma ämnen föreslås för samtliga program: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Man föreslår också att gymnasieutbildningen ska leda fram till en yrkesförberedande eller högskoleförberedande examen. Gynnar de nya förändringarna företagen i branschen? Jag tror att de nya förslagen ökar möjligheten att rekrytera kompetent personal. Men det krävs engagemang, till exempel gäller det att el- och teleteknikföretagen engagerar sig i programråden på gymnasiets elutbildningar. Att erbjuda APU-platser är ett unikt tillfälle att syna en kommande medarbetare under 2-3 år, samtidigt som man kan påverka innehållet i utbildningen. Det är också viktigt att erbjuda eleverna i Yrkeshögskolan de högt eftertraktade LIA-platserna och även där engagera sig i styrgrupper eller styrelser för att påverka utbildningens innehåll och omfattning. EIO-AKTUELLT nr

7 Branschen välkomnar ISA I tidigare nummer av EIO-Aktuellt kunde du läsa om ISA Instruktioner för spänningsskyddat arbete. Det är ett nytt arbetssätt för arbeten på elanläggningar upp till V med fokus på säkerhetstänkande. ISA innebär lika begrepp och terminologi i hela elteknikbranschen. ISA är en revolution, säger Håkan Lidman, Elsäkerhetsverket. ISA är en del av ESA-familjen och välkomnas av flera tunga aktörer i branschen. Det kommer att innebära en revolution för branschen, då den här typen av anvisningar inte har funnits tidigare, anser Håkan Lidman som är enhetschef i norra tillsynsdistriktet hos Elsäkerhetsverket. Jag ser det som en styrka att arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om ett gemensamt dokument. Svå- righeten med att skriva anvisningar av det här slaget är att hålla det så kort som möjligt utan att bortse från väsentligheter, vilket inte alltid är lätt när ambitionen är hög. De gjorde helt rätt som utgick från ESA grund nu talar hela branschen samma språk. Rätt arbetsmetod minskar elolyckorna Enligt Elsäkerhetsverkets senaste stora undersökning får cirka 20 procent av yrkesmännen i elteknikbranschen en eller flera strömgenomgångar varje år. 80 procent av de anmälda elolyckorna är arbetsrelaterade och nu hoppas Elsäkerhetsverket på en nedgång. Många elolyckor beror på dålig planering, meddelar Håkan Lidman. Ett branschanpassat dokument som ISA bidrar förhoppningsvis till att man väljer rätt arbetsmetod i större utsträckning än tidigare och därmed minskar antalet olycksfall. Nu är det viktigt att elteknikföretagen utbildar sig så att de kan börja tillämpa ISA på bred front. ISA underlättar samarbete Även Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA menar att ISA höjer elsäkerhetsnivån. De anser dessutom att det nya arbetssättet förenklar samarbetet mellan deras medlemsföretag och landets elinstallatörer. Jag har bevakat utformningen av ISA från energiföretagens sida, berättar Anders Angerfelt, ingenjör på EFA. Våra medlemmar anlitar ofta elinstallatörer för att ISA underlättar samarbeten, menar Anders Angerfelt, EFA. utföra arbeten på deras anläggningar. Den typen av samarbeten underlättas av ISA. Jag hoppas att landets elteknikföretag accepterar och använder ISA som en anvisning för hur man ska bedriva elsäkert arbete. Då kommer även antalet elolyckor att minska. När jag jobbade på EIO diskuterade vi ofta behovet av gemensamma definitioner och arbetsrutiner för hela branschen. Därför är det extra roligt att det äntligen blir av. Vill du veta mer om ISA? Kontakta Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert EIO, , Leif Pettersson, företagsrådgivare, EIO , Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig EIO, , Ändring i arbetsmiljöförordningen Regeringen har beslutat om ändringar i arbetsmiljöförordningens paragraf 10. Ändringarna innebär att anmälan av skyddsombud inte längre ska ske till Arbetsmiljöverket utan endast till arbetsgivaren. Ändringarna trädde i kraft den 8 april Det innebär att skyddsombudets namn, adress, skyddsområde samt den tid för vilken skyddsombudet har utsetts, snarast möjligt (efter förrättat val) skriftligen ska lämnas till arbetsgivaren. Den organisation eller de arbetstagare som förrättat valet av skyddsombud är ansvarig att anmäla denna/dessa personer till arbetsgivaren. Om ett skyddsombud ersätts ska det tidigare skyddsombudet också anges. Arbetsgivaren är skyldig att sätta upp anslag på arbetsstället alternativt på annat lämpligt sätt meddela namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté. LO och dess förbund har tagit fram en blankett för att underlätta anmälan till arbetsgivaren. Av blanketten framgår bland annat vilken typ av skyddsombud som är utsett; lokalt skyddsombud (på större arbetsställen där flera skyddsombud utses kallas skyddsombuden lokalt skyddsombud), huvudskyddsombud, enskilt skyddsombud alternativt regionalt skyddsombud. Vill du veta mer? Kontakta Lennart Månsson, , Foto: Eva-Lotta Holmen Grattis Parkskolan i Örnsköldsvik bästa resultat i ECY Cup! I förra numret av EIO-Akuellt intervjuades några av de elever som deltog i årets ECY Cup, en rikstäckande tävling för elever i gymnasieskolans år 3 på Elprogrammet. Totalt deltog elever i ECY Cup Parkskolan i Örnsköldsvik hade det bästa klassresultatet på 88,81 poäng och vann därmed kr. Även det bästa individuella priset presterades på Parkskolan; Jon Holmström vann priset för bästa individuella resultatet och direktkvalificerades därmed till Yrkes-SM 2010 tillsammans med Simon Andersson som kom på andra plats samt Joakim Sjödin, tredje plats. Grattis till er alla! Flera resultat presenteras på Vill du veta mer? Kontakta Pontus Slättman, , Avtal tecknat med Mercedes och Chrysler Under juni månad kan du gå in på medlemssidan på och läsa om rabattsatser under rubriken rabattavtal. Här finns rabattsatser för Bilar Finansiering Inredning i bilar Vill du veta mer? Kontakta Lars G Andersson, , , EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B REtuRADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box StOCkHOlm NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Kompletterande material till EIO:s årsmöte 30 maj Företagsförsäkring via Willis AB Möjligheten att teckna EIO:s företagsförsäkring via mäklaren Willis AB erbjuds. Samarbetet har pågått i 10 år och villkoren har ständigt förbättrats. Under juni lanseras en ny sjukvårdsoch rehabiliteringsförsäkring för företagen och dess anställda, en unik produkt för de företag som tecknat EIO:s företagsförsäkring. Alla cirkulär finns att läsa i sin helhet på medlemssidorna på Välkommen till EIO! nya medlemsföretag i april 2008 Örebro Värmland Englunds El och Bemanning i Grums, Grums Råtorps Elservice, Karlstad Otis AB, filial, Karlstad Otis AB, filial, Örebro LIKA El i Kristinehamn AB, Kristinehamn Västra Sverige L J Elektronik KB, Götene Göteborg Atrox Elteknik AB, Göteborg Otis AB, filial, Västra Frölunda Sydöstra Sverige ELTT Automation AB, Ljungby Otis AB, filial, Kalmar Stockholm Axelvall Elteknik AB, Haninge Ulvsunda El & Service, Bromma ELONET i Sverige AB, Solna Ziplies Elektriska AB, Sköndal Otis AB, Solna Mellersta Norrland El Tele & Data i Åre AB, Åre Otis AB, filial, Sundsvall Otis AB, filial, Örnsköldsvik Västra Sverige El-Installationer Bjarne Gustafsson AB, Bengtsfors Industri El i Borås AB, Seglora Otis AB, filial, Borås Östgöta Sörmland Otis AB, filial, Eskilstuna Otis AB, filial, Norrköping Otis AB, filial, Linköping Skåne Otis AB, filial, Malmö Otis AB, filial, Helsingborg Gävle Dala Otis AB, filial, Borlänge Otis AB, filial, Bollnäs Övre Norrland Otis AB, filial, Röbäck Uppsala Västerås Otis AB, filial, Uppsala Anders Pettersson, Pettersson El & Fastighetsteknik, Tierp. EIO Uppsala Västerås. Företaget har 2 anställda Företaget är verksamt inom flera områden, bland annat el, tele och installation. Vi arbetar främst med uppdrag i Uppsalaområdet. Jag ansökte om medlemskap i EIO i samband med att jag anställde medarbetare. Tidigare, när jag jobbade ensam, tyckte jag inte att behovet var lika stort. Nu känns det bra att vara med i EIO om jag till exempel skulle behöva hjälp i kommande förhandlingar eller övriga arbetsgivarfrågor. KRÖNIKAN Är du med på marknaden för energitjänster? I höstas deltog jag på kursen Energideklaration för byggnader vid Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, i Katrineholm. Den är utformad efter de krav som Boverket ställer på personer som vill bli certifierade energiexperter. Utbildningen genomförs under sex dagar som kompletteras med självstudier. Av alla kursdeltagare var bara två elinstallatörer och generellt tycker jag att det pratas förvånansvärt lite om energibesparande åtgärder i branschen. Det får mig att undra om vår kunskapsnivå räcker till för att vara med och konkurrera på en av de viktigaste framtidsmarknaderna? massor AV JOBB Till årsskiftet 2008/2009 ska hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader över m² ha genomgått en energideklaration. Det är byggnadsägaren som ansvarar för att en certifierad person från ett ackrediterat företag upprättar en energideklaration för byggnaden. Den ska innehålla byggnadens energiprestanda, referensvärden som byggnaden kan jämföras mot samt förslag till lönsamma energieffektiva åtgärder. I praktiken innebär det massor av jobb Bengt Swartz för bygg-, kyl-, VVS-, ventilations- och inte minst elteknikbranschen. EIO-företagen kan exempelvis arbeta med belysning, fastighetsautomation med centrala styr- och övervakningssystem, installering av luftvärmepump som minskar behovet av elradiatorer, system för individuell mätning av värme och vatten, byte av vitvaror samt justering av system och undercentraler. BYGG nätverk För att elteknikföretagen ska kunna hävda sig i konkurrensen från andra aktörer krävs en genomtänkt strategi för utbildning och rekrytering. Särskilt som kraven på teoretisk kunskap är betydligt högre än vid traditionella elinstallationer. Jag skulle också rekommendera att man så snabbt som möjligt bygger upp ett nätverk av konsulter och företag från övriga branscher som berörs av energideklarationen. På så sätt kan man ta ett helhetsansvar och gemensamt marknadsföra sig mot fastighetsägarna. tack FÖR DEn HÄR tiden Efter cirka 30 år har jag avyttrat Åby Eltjänst till Mårten Klint och startat ett konsultföretag som heter Energiberäkningar i Östergötland. I skrivande stund håller jag som bäst på med de sista förberedelserna inför en EIO-dag på Kolmårdens Djurpark den 17 maj. EIO Östgöta-Sörmland har bjudit in samtliga EIO-företag i distriktet, inklusive alla montörer och deras familjer, till en heldag full av olika aktiviteter. Totalt blir vi över personer! Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för min tid som ordförande i EIO Östgöta-Sörmland. Det har varit mycket intressant och jag önskar min efterträdare Christer Göransson, till vardags vd på Elektrotjänst i Katrineholm, stort lycka till. För mer information: Bengt Swartz, , 8 EIO-AKTUELLT nr

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 3 MARS 2007 Nu ska det bli fler tjejer i yrken med spänning Petra Gillebert, yrkeslärare på elprogrammet vid Staffangymnasiet

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Aktuellt. InfOrmATIOn TILL ELEKTrIsKA InsTALLATörsOrgAnIsATIOnEns medlemmar nr 7/8 juli 2009

Aktuellt. InfOrmATIOn TILL ELEKTrIsKA InsTALLATörsOrgAnIsATIOnEns medlemmar nr 7/8 juli 2009 Aktuellt InfOrmATIOn TILL ELEKTrIsKA InsTALLATörsOrgAnIsATIOnEns medlemmar nr 7/8 juli 2009 Patrik Lindström, Carlfors Nätteknik AB, tävlar för Sverige i grenen Telekommunikation och Kajsa Eriksson Rosenqvist,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet 3 En liten gymnasieskola där avstånden är korta och möjligheterna stora Kombinationen av olika tekniska

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Föreningen för Industriell Elteknik

Föreningen för Industriell Elteknik för FRAMTIDENS ELFRÅGOR inom SVENSK INDUSTRI och NÄRINGSLIV ÅRSMÖTE World Trade Center Stockholm Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av två personer att vara rösträknare och jämte mötets ordförande justera

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör RINMANGYMNASIET T4 Teknikprogrammet fjärde året Bli gymnasieingenjör Spännande skolår ger efterfrågad examen Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år knutet till

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Hur laddar du inför tävlingen? Jag tränar varje dag genom jobbet, arbetet blir min träning med skiftande arbetsuppgifter.

Hur laddar du inför tävlingen? Jag tränar varje dag genom jobbet, arbetet blir min träning med skiftande arbetsuppgifter. Tävlande från Gotlands län Namn: Anton Svensson Ålder: 19 Utbildning: Transportteknik på Christofer Polhem Gymnasiet Nuvarande arbetsgivare: EL-Projektering Det är kul att få köra lastbil och att få se

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer