nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar"

Transkript

1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1

2 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar för Hamnens framtid 4,5 CMA CGM till Helsinborg 7 Lastbilar på väg att checka in i Hamnen Tävling 9 Hamnen AEOF certifierad Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Kryssningssäsongen Isbrytaren Ymer på besök 18 Tågtrafiken ökar 19 Aktuell statistik 25 Kontakter i transportbranschen 26, 27 Götheborg på besök 28 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: december Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: PO Jansson Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Aktuellt Tydlighet och långsiktighet. Det är två aspekter som är viktiga i all affärsverksamhet men alldeles särskilt inom logistik. Ett etablerat flöde styrs helt enkelt inte om särskilt snabbt, i varje fall inte om vi talar om stora volymer. Därför är detta kanske det viktigaste numret på länge för dig som kund till Helsingborgs Hamn eller varuägare till gods som passerar våra grindar. Vi har på flera olika punkter fått ramarna för vår verksamhet förtydligade. Och inte bara det det är både tydligt och positivt för den som långsiktigt ser Helsingborg som en knutpunkt i sin logistik. Detaljerna läser du mer om längre fram i Turlistan. Men övergripande handlar det om miljötillståndet, som klargör att hamnens verksamhet kan drivas med de förutsättningar den kräver och hur staden och hamnen kan utvecklas gemensamt. Dessutom har det nationella intresset för Helsingborgs Hamn, det så kallade riksintresset, definierats. Som en tredje del kan vi också nämna Tullverkets certifiering av Helsingborgs Hamn som en Authorised Economic Operator. Som hamn är vi precis så starka som våra kunder är. När sämre tider nu väntas hoppas vi att denna möjlighet till långsiktig planering gynnar kunderna. Och därmed både staden, det lokala näringslivet och våra medarbetare. Avslutningsvis är det inte utan stolthet som vi konstaterar att två av världens tre största globala containerrederier under hösten kommer att ha regelbunden trafik på Helsingborg. Vi välkomnar CMA CGM hit. 2

3 Ny linjechef nöjd med högsäsongen Den 1 september började Jes Svare som ny linjechef för HH-Ferries. Jes Svare Jes Svare har lång erfarenhet av färjebranschen. Sedan 1996 har han arbetat inom DFDS Seaways. Senast som Country Manager med ansvar för den danska och svenska marknaden. Dessförinnan har han bland annat arbetat som linjechef för DFDS Nordsjöverksamhet samt som Marknads & Försäljningschef i Danmark. Mellan 1992 och 1996 arbetade han som försäljningschef på Scandlines A/S med ansvar för Helsingør-Helsingborg. Turlistan ringde upp och frågade hur högsäsongen varit för HH-Ferries i år. Vi är nöjda med sommaren. Trafiken har fungerat utan driftsproblem och det har varit relativt hög aktivitet, säger Jes Svare. Ökning för frakter Juni i år motsvarade i stort sett juni 2007 för HH-Ferries. Bilar, bussar och fotpassagerare var på samma nivå. Däremot upplevde linjen en ökning för frakttrafiken. Fraktökningen fortsatte också in i juli och augusti då det däremot blev en minskning för bilar och bussar. Det är en minskning på under fem procent och vi kommer att försöka stimulera resandet med marknadsföring till höstloven. Det ska bli intressant att se om minskningen på semesterresande kvarstår. Ännu vet vi inte om det är en tendens. Människor kan ha minskat sitt resande men de kan också bara ha gjort andra resval under sommaren och exempelvis tagit flyget söderöver i stället för bilen. Den fraktökning som HH-Ferries noterat under sommaren vill Jes Svare inte heller dra för långtgående slutsatser kring. Aktiviteten är ju lägre under sommaren generellt och därmed får små förändringar snabbt genomslag. Men Svare noterar att ökningen står sig också en bit in i september, enligt preliminär statistik. 3

4 Förutsättningar för hamnens framtid klara Hamnen i Helsingborg har fått miljötillstånd och därmed är förutsättningarna för verksamheten tydliga. Genom riksintresseutredningen stärks ytterligare hamnens möjligheter att långsiktigt planera för kundernas behov. Mats Rosander, trafikchef Ingva-Britt Allbratt, miljösamordnare Den allt överskuggande delen som nu lösts är bullerfrågan, menar trafikchef Mats Rosander. Vi har fått tillstånd för bullernivåer på färjornas uppmarschområden som motsvarar de riktvärden som gäller för trafikbuller. Detta sätter ramarna för hur hela det hamnnära området ska utvecklas och det är viktigt för både oss och staden, säger han. Milstolpe, men miljöarbetet fortsätter Arbetet med miljötillståndet har varit en lång process. Men tillståndet i sig innebär inte att miljöarbetet är klart. Det är en milstolpe men vi kan inte ligga på latsidan. Målet är hela tiden att minska miljöpåverkan, säger Mats Rosander. När tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen före sommaren meddelade tillståndet gav de också flera villkor. Dessa handlar dels om konkreta krav på verksamheten, dels direktiv för fortsatta utredningar. Tillståndet innebär en skärpning av miljökraven. Till exempel kommer vi att kontrollera utgående vatten från oljemottagningsanläggningen oftare, säger miljösamordnare Ingva-Britt Allbratt. Hamnen har förutsatt ökade krav på vissa punkter. Dagens verksamhet tangerar kraven på utgående vatten från oljeavskiljaren vid tvätthallen. En ny oljeavskiljare skall anläggas som utan svårighet kan möta villkoren. Fram till januari 2010 kommer flera utredningar att genomföras. Vi ska undersöka möjligheten att minska det sammantagna bullret och utarbeta en plan för en möjlig framtida anslutning av fartyg till landström vid samtliga kajplatser. I dag ansluter färjorna till landström under nattförtöjning. Vi kommer också att utreda effekterna av den differentierade hamnavgiften baserad på luftutsläpp, säger Ingva-Britt Allbratt. Nationella intresset för hamnen klargjort Miljötillståndet skapar alltså förutsättningar för en god planering av utvecklingen. Det gör också den riksintresseutredning som Länsstyrelsen ansvarar för, och som är på remiss under hösten. Helsingborgs Hamn är av nationellt 4

5 Kran 16 och 17 i Västhamnen Svanpar i Oljeterminalen intresse. HH-leden måste fungera som ett alternativ till Öresundsbron och det måste finnas en varuförsörjning till landet via Helsingborg. Detta betyder att också uppmarschområden och anslutningsvägar är av nationellt intresse, säger Mats Rosander. Både Helsingborgs Hamn AB och Helsingborgs Stad har varit engagerade i riksintresseutredningen. Resultat är också viktigt för både hamnen och dess ägare staden. Det skapar precis som miljötillståndet spelreglerna för hur området kring hamnen, inte minst den hamnnära bebyggelsen, kan utvecklas. Sammantaget har alla aktörer kring hamnen, från ägaren till kunderna, nu en tydligare bild av vad som är möjligt. Vår verksamhet och platsen vi finns på är befäst. Det skapar en trygghet för inte minst de som är beroende av Helsingborg som logistisk knutpunkt. Nu kan vi och staden tillsammans planera för framtiden, säger Mats Rosander. 5

6 6

7 Världens tredje största containerrederi startar egen trafik på Helsingborg CMA CGM startar i november feedertrafik på Helsingborg. En gång i veckan kommer slingan Zeebrugge, Helsingborg och Göteborg att trafikeras. Vi fokuserar på att stärka vår produkt i Skandinavien säger Birna Ödefors, vd CMA CGM Skandinavien. Vår nya Sverigefeeder kommer särskilt att förbättra täckningen av Fjärran- och Mellanöstern samt östra Medelhavet till och från Sverige. Från Zeebrugge kommer vi, bland våra andra trafiker, kunna knyta ihop vår nya slinga på Kina. CMA CGM kommer därmed från och med november kunna erbjuda 31 dagars transittid från Shanghai till Helsingborg och 26 dagars transittid från Nancha i södra Kina. Vi kommer att kunna möta den svenska industrins krav på miljövänliga och hållbara inlandstransporter genom att vi via de stora svenska järnvägsknutpunkterna anlöper med feeder till Göteborg och Helsingborg. Jag tror det är viktigt för kunder i södra Sverige att vår feeder anlöper Helsingborg och därmed kan bidra till en sänkning av transportkostnaderna samt kan tillföra ledig kapacitet. Egen feeder CMA CGM:s ambition är att ta så mycket som möjligt av den totala svenska lasten med egen feeder*. Det väl utbyggda svenska järnvägsnätet innebär att också last från och till den svenska ostkusten mycket väl kan bli aktuell för landtransport till och från Helsingborg. De volymer som i så fall lastas om till feederfartygen blir en ökning för Helsingborgs Hamn AB. Initialt flyttas volymerna från annan feedertrafik i Helsingborg. Ju fler rederier vi får hit desto större blir kännedomen om oss i branschen. Detta öppnar säkert ögonen på aktörer i flera olika led av logistikkedjan och kan därmed generera nya kunder och nya volymer, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef på Helsingborgs Hamn AB. CMA CGM är världens tredje största containerrederi. Det transporterade 7,7 miljoner TEUs under 2007 och har 400 fartyg på mer än 150 rutter. Med denna verksamhet, och anställda, är det bara Maersk och MSC som är större. Två av tre MSC trafikerar sedan några år tillbaka Helsingborg med egen feeder, och vi kommer alltså att ha två av de tre globalt största containerrederierna hos oss, säger Kjell-Åke Ranft. CMA CGM har verksamhet globalt med säte i Frankrike. Dess ordförande är Jacques R. Saadé som grundade CMA Dagens bolag bildades cirka 20 år senare genom en sammanslagning av CMA och det då privatiserade CGM. *Matartrafik med mindre fartyg till hamnar där omlastning sker till större fartyg. 7

8 8

9 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines och HH-Ferries. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med ACE Link för 2 personer. Grattis! vinnarna i tävling 2/08 Vinnare nr : 1:a pris: Ingemar Samuelsson, Svetruck AB, Ljungby 2:a pris: Jenny Cervin, Eimskip Logistics AB, HBG, 3:e pris: Joakim Ohlsson, Green Cargo, HBG 4:e pris: Anna Lena Karlsson, Lindab AB, Båstad, 5:e pris: Jan Lindberg, Norfolkline, HBG. Tröstpriser till: Kjell Gyllenhammar, MOL Europe, Göteborg, Leif Johansson, Procordia Food AB, Eslöv, Lena Flodin, Landskrona Stål AB, HBG, Lasse Olsson, Radio Malmöhus, HBG Mats Davidsson, Unifeeder Seden AB, HBG. Tävla med Turlistan nr Vad heter HH-Ferries nye linjechef? a. Yes b. Jerry c. Jes 2. Hur många fartyg har CMA CGM? a. 500 b. 400 c Hur många olika AEO-certifikat finns det? a. 3 b. 5 c Hur många TEU:s hanterade HHAB 2007? a b c Vilka av Hamnens kranar används när Asli lossas? a. 16 o 17 b. 19 o 20 c. 18 o 19 Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 3/08, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax: Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: 9

10 SVENSKA ORIENT LINIEN AB Konventionell trafik Östra Medelhavet och Nordafrika Generalagent för följande linjer POL -LEVANT SHIPPING LINES Nordafrika, Östra Medelhavet EUROAFRICA SHIPPING LINES Konventionell trafik Västafrika Svenska Orient Linien AB Klippan 1A Göteborg Tel: Fax: Greenship - agent för Evergreen i 15 år Vi finns till för dig. Kontakta oss och boka ditt gods idag. GREENSHIP SWEDEN AB Box 1076, Göteborg

11 Containerhantering i Västhamnen Hamnen certifierad för enklare och säkrare tullhantering Som första svenska hamnföretag har Helsingborgs Hamn AB blivit AEOF-certifierat. Det innebär förenklingar i tullhanteringen och är ett kvitto på hög kvalitetsnivå och säkerhet. Vid halvårsskiftet 2009 införs ett system för förhandsanmälan av gods som ska in i eller ut ur EU. Som ett sätt att minska den administrativa bördan av detta finns det möjlighet att söka om ett EU-gemensamt certifikat, Authorised Economic Operator (AEO). Alla delar i försörjningskedjan kan söka tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer. Den stora vinsten med certifieringen är att det blir mindre uppgifter som behöver lämnas i förhandsanmälan. Men det finns också andra förmåner som förenklad tillståndshantering och att sannolikheten för tullkontroller blir mindre. När de sker kommer vi att prioritera dessa kontroller. Dessutom är fler förmåner under utarbetande, säger Zita Månsson, som är SMT/ AEO-handläggare vid Tullverket. Det finns tre olika AEO-certifikat. Ett för tullförenklingar, ett för säkerhet och skydd samt ett kombinerat. Helsingborgs Hamn AB är certifierat enligt det kombinerade (AEOF). Vi kommer att utgå från en riskvärdering som sker gemensamt för EU och där kommer certifierade företag att betraktas som säkrare, eftersom de redan har genomgått en grundlig kontroll av deras tullrutiner och säkerhet, säger Zita Månsson. Säkerhetsaspekten av AEO-certifikatet har stora likheter med den tidigare certifiering, StairSec, som varit Sveriges nationella lösning. Helsingborgs Hamns alla hamndelar har varit godkända enligt de kriterierna. Detta betyder att Helsingborgs Hamn AB anses ha varit så kontrollerad att det inte var 11

12 några svårigheter att bli auktoriserad ekonomisk operatör. Även våra överenskommelser om samverkan mot tullbrottslighet, SMT, ingår i den nya certifieringen. Det är en del av vårt förebyggande arbete och vi har en överenskommelse med Helsingborgs Hamn AB sedan Den innebär ett löfte om vaksamhet och uppgjorda kontaktvägar, vilket är mycket värdefullt för oss, säger Zita Månsson vid Tullverket. Varje fordon passerar Gate-checken innan man anländer till gaten. add-logistics är det enda bemannings och rekryteringsföretaget som är specialiserat på personal med logistikkompetens. Mycket att göra? Kort om personal? Lugn, koncentrera er på verksamheten medan vi löser era personalbehov! add-logistics kan erbjuda många olika tjänster inom HR området, t.ex: Rekrytering -allt från fullservice till just den assistans ni behöver Bemanning -såväl kortare som längre perioder Test Medarbetarsamtal Löneadministration Personaljuridik Re-location Outplacement Vill du veta mer? Ring add-logistics eller läs på vår websida. add-logistics Stockholm Göteborg Malmö

13 Under våren och sommaren 2008 besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Tomas Arvidsson, psq Consultants och Peter Rostedt, PGF Trans AB Greenship Södertälje Hamns styrelse Claes Sörman och Peter Gustavsson, Intercontainer. Peter Mellström, OOCL Göteborg, Nicklas Romell, Helsingborgs Hamn AB och Eugene Hurley, OOCL (Europe) Ltd. 13

14 Den 11 augusti lossade Bit Oktavia ca m 3 gasoil MK1 för Preems räkning i Oljeterminalen, för att sedan fortsätta färden mot Brofjorden. Citadel Shipping klarerade fartyget. På bilden ser vi fartyget Annabella som anlöpte Skåneterminalen för första gången den 19 augusti. Unifeeder anlöper Hamnen 8-9 gånger i veckan. 14

15 Vid Spannmålskajen i Sydhamnen lastade Fortune Cloude ton korn för Svenska Lantmännens räkning. Fartyget färdades sedan till Jeddah i Saudiarabien för lossning. Triship Sweden AB klarerade fartyget. Full aktivitet vid kran 18 och 19 när MSC:s fartyg Asli lastar och lossar containrar i Västhamnen. Klareringen sköter Lindholm Shipping. 15

16 7233-NYK_Turlistan_Container_Ad 13/2/08 11:01 Page 1 Bringing value to life. Klippan 1A GÖTEBORG Tel: Fax:

17 Sea Princess utanför Norra Hamnen Kryssningssäsongen 2008 Silver Wind vid Helsingörskajen Black Watch på väg in i Sydhamnen Många nyfikna på kajen och ombord Drumcorps välkomnar varje kryssningsanlöp 17

18 Isbrytaren Ymer på besök Sveriges redareförening genomförde under sommaren en kampanj med syfte att synliggöra sjöfarten och främja rekryteringen av ombordanställda. Detta gjorde man genom att låta isbrytaren Ymer resa längs den svenska kusten. Ymer vid Oceankajen Resan startade den 22 juli i Malmö och avslutades den 18 augusti i Luleå. Övriga hamnar som besöktes var Halmstad, Lysekil, Uddevalla, Göteborg, Trelleborg, Karlskrona, Oskarshamn, Norrköping, Södertälje, Stockholm, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Piteå. Helsingborg tog emot isbrytaren den 23 juli och många nyfikna gamla och unga letade sig ner till Oceanhamnen. Ymer fick stor uppmärksamhet Att en isbrytare kom till 18 svenska hamnar mitt i sommaren väckte uppmärksamhet. Man hade drygt besökare, det fanns mellan 10 och 30 sjöbefälsintresserade i varje hamn och hemsidan besöktes av drygt personer. Dessutom skrevs det minst 70 olika reportage & nyhetsartiklar i lokal- och rikstidningar. Även riks- och lokalradio och riks- och lokal-tv följde resan. Per Sjöberger från Sveriges redareförening och projektledare för arrangemanget, säger sig vara nöjd med utfallet och tror att man kommer att göra om resan igen. 18

19 Tågtrafiken ökar via Helsingborgs Hamn Transportföretaget Intercontainer ökar sin tågtrafik via Helsingborgs Hamn. Med start i vecka 39 ökade Intercontainers tågtrafik mellan Eskilstuna och Helsingborg från ett till tre pendlar/tågset i veckan. Satsningen på en av Sveriges modernaste kombiterminaler för tre år sedan har varit ett framgångskoncept för Helsingborgs Hamn. Tågtrafiken via Helsingborgs Hamn har växt med 24 procent och nu ökar containertransportören, Intercontainer, trafiken via Helsingborg med tätare trafik till och från Eskilstuna. Med den tätare pendeln når Intercontainers transporter även Södertälje, Norrköping, Västerås, Borlänge och Gävle. Slår det väl ut kan trafiken komma att ökas ytterligare till sex pendlar i veckan redan under hösten. För en kort tid sedan ökade man även trafiken mellan Helsingborg och Göteborg, från fem till sex dagar i veckan. På Helsingborgs Hamn gläds man över att kunderna allt mer satsar på att kombinera sjöfart och tågtrafik. Helsingborgs Hamns Combiterminal Vi har haft en mycket bra utveckling på järnvägssidan och satsningen på en kombiterminal har verkligen lönat sig. Det ser vi både på volymökningen och Intercontainers ökade antal tågpendlar. Vi har utrymme för ytterligare trafik och tror på en fortsatt positiv utveckling för gods på järnväg, säger Nicklas Romell, försäljningsrepresentant Helsingborgs Hamn. Kunden, Intercontainer, utvärderar även nya transportleder utomlands. Vi tittar även på att sammanknyta Sverige med Wanne i Tysklands Ruhrområde. I detta upplägg fungerar Helsingborgs Hamn utmärkt som nav för trafiken. Våra planer är att detta kan ske under andra halvåret av 2009, säger Peter Gustavsson, vd för Intercontainer. I dagsläget har Helsingborgs Hamn 35 pendlar i veckan via de viktiga destinationerna i Sverige. Totalt hanterade Helsingborgs Hamn TEU* under år 2007 vilket gör hamnen till den näst största containerhamnen i Sverige. Combiterminalen har varit i drift i tre år och nådde under år 2007 dryga TEU. *Twenty-foot equivalent unit (20 fots container) 19

20 Telefonnummer till Gaten Västhamnen Gateansvarig Gaten Godsangivning Fartygs- och järnvägsavdelning Interna Transporter

21 frosting reklambyrå 06 LONDON - rotterdam - helsingborg - NOrth sweden We continue to build on our successful roro service from London, rotterdam via helsingborg to northern sweden. Sundsvall London (Tilbury) Umeå Sundsvall contact henrik Fälldin for booking or questions regarding freight at or phone We sharpen your competitive edge. Helsingborg London Rotterdam 21

22 HELSINGBORG-TRAVEMÜNDE Vägen genom Öresund! Nu finns det en helt ny förbindelse till kontinenten genom Öresund. Vi seglar med våra Green ships på leden Helsingborg-Travemünde varje helg. Välkommen ombord! TIDTABELL ND=NILS DACKE / RH=ROBIN HOOD LÖRDAG ND/RH Avg. Travemünde Ank. Helsingborg SÖNDAG Avg. Helsingborg Ank. Travemünde Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Fraktbokningen: Tel Fax

23 en liten resa FÖr stora upplevelser! Tidtabell 1 januari 31 december 2008 Från Helsingborg Från HelsingÖr T A T T A T A T A T A a H b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T Överfartstid ca 20 min a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T A A T A T A T T A T A T A a H A=Aurora H=Hamlet T=Tycho Brahe a) Ej söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. b) Endast söndagar under perioden 1/1 22/6 samt 18/8 31/12. Särskild turlista 1/1, 24/12, 25/12 samt 31/ Reservation för ändringar av tider. Bokning: eller b T a T A a H b T a T A a H b T a T A H/T a T b A a A H/T a T b A a A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A T A T Förankra ditt budskap till sjöss! Havet ger ro och utmärkta förhållanden för att nå fram med ditt budskap till deltagarna. Det är inspirerande när det är högt till himlen och du är långt ifrån land. Arrangera nästa konferens eller affärsmöte i inspirerande och internationellt farvatten. Kontakta vår Service & Event Manager, Jonas Kentell, på telefonnummer HELSINGBORG HELSINGØR 23

24 General ad_148x215 20/10/05 12:45 Side 1 Unifeeder delivers more of Northern Europe The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is alongside. Our container feeder service the largest in Northern Europe handles more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder s forwarding, project cargo and agency services also have been delivering satisfied customers since Take a closer look at Unifeeder Sweden AB Oceangatan Helsingborg Tel.: Fax:

25 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/8 1/1-31/8 förändring i % Fordon i trafik ,5 Passagerare ,7 Godston ,4 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception HPC (Trafikcentral) Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Internet Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon +32 (2) Fax +32 (2) England Eurolist International Ltd, London, England Telefon +44 (20) Fax +44 (20) Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415)

26 Företag Tel Fax Rederier - Linjer som trafikerar Helsingborg ACE link ACE LINK HH-Ferries AB HH-FERRIES MSC Sweden AB MSC Scandlines AB SCANDLINES SCA Transforest AB SCA TRANSFOREST TT-Line AB tt-line Unifeeder Sverige AB UNIFEEDER Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042 Företag Tel Agility AB Alianca ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Sverige CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Freightman AB Frigoscandia Distribution AB GDL Transport AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Logistikcentra Syd Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt Joship K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Maersk Sverige AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB NetRail Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Line (Europé) Ltd England Filial Hapag-Lloyd Sweden AB OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB Scanway-Shipping AB

27 C.Steinweg (Scandinavia) AB Skonvik Shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpatner Helsingborg AB Swedish Maritime & Transport AB Thun Selfunloader Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON United Arab Agencies AB Transweco AB Geodis Wilson Sweden AB TriLog AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB Övriga företag Tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmän Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Holms Varv AB Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB Sjömanskyrkan Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen Ängelholm/Helsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult , Scanunit Konsulat Tel Danmarks Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

28 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B Götheborg på besök i Helsingborg Ostindiefararen Götheborgs besök i Helsingborg blev ett snabbstopp på den långa sommarresan runt Östersjön. Syftet med besöket var ett personalbyte och ett 30-tal förväntansfulla personer klev ombord inför den sista sträckan. Detta efter en flera månader lång turné som startade i mitten av maj och där både Helsingfors, Tallinn och Luleå besöktes. 28 Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag

logistik Svensk ved glödhet i vinter magasinet Vinjett grå Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag logistik NR 4 DEC 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Professionell logistik bakom godsstölder Enormt intresse för Lean bland svenska företag Packa julklappen

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken mars/april 2009 ÅRGÅNG NR 12 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige TEMA passagerartrafiken hamn- och trafikchefen HAR ORDET Högsäsong

Läs mer

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 3 Juni 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor BUTIKSLOGISTIK Detaljhandeln logistikens nya förebild Hamnspecial Truckboomen

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2013 Finansiell logistik Avslöjar Logents framgångsrecept De stora hamnkrigen Usla logistikavtal sänkte Northland Smarta nätverk Hans

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

VIA HAMN AR#2/14. gaddade sjömän Snack och snacks i Sjömanskyrkan bilar med sladd. godslyftet. full fart i containerhamnen

VIA HAMN AR#2/14. gaddade sjömän Snack och snacks i Sjömanskyrkan bilar med sladd. godslyftet. full fart i containerhamnen VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/14 gaddade sjömän Snack och snacks i Sjömanskyrkan bilar med sladd godslyftet full fart i containerhamnen 2 johan castwall vd Högsäsong i hamnen Äntligen är vår efterlängtade

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

logistik Norden som en gemensam marknad magasinet Vinjett grå Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt

logistik Norden som en gemensam marknad magasinet Vinjett grå Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt logistik NR 4 DEC 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Röntgen avslöjade granat på terminalen Den som kan leverera livsmedel klarar allt Så växte julshowen med

Läs mer

10 år. Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014. E-handeln och logistiken. Framtidens affärssystem

10 år. Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014. E-handeln och logistiken. Framtidens affärssystem Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 6 7 2014 10 år E-handeln och logistiken I huvudet på H&Ms transportinköpare Framtidens affärssystem CSR behövs för transporter INKÖP LOGISTIK

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt NUMMEr 2, 2013 Flykten till Färöarna Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt ledare Internationellt arbete lönar sig Nästa år fyller

Läs mer

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination

logistik Missing People söker och finner magasinet Vinjett grå Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination logistik NR 1 MARS 2013 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Missing People söker och finner Därför gillar Facebook Luleå Vietnam utmanar som industrination Per Holst-Nielsen

Läs mer

Stort test av rederiernas hemsidor

Stort test av rederiernas hemsidor Nr 5/ 2008 29 OKTOBEr 11 DECEMBER Från signalflaggor till bredband! Wallenius är föregångare inom IT ombord Stort test av rederiernas hemsidor Kryssningstrafiken till Mariehamn minskar 14 Ledaren Ålands

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer