VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010

2 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla Frisbeeförening Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc Klubb Bålsta Frisbee Klubb Carnegie Ultimate Sport Club Dala Frisbeegolfklubb E6 Frisbeeklubb Eskilstuna DGC Frisbeeföreningen Östra Hisingen Frisbeesport Eslöv Frisbeeklubben 360 Gefle Frisbee Disc Club Frövi GF Frisbee Haninge Frisbee Club Halmstad Ultimate Frisbee Hoting Disc Golf Club Helsingborg Frisbee Klubb Hässleholm Frisbeeförening Husums Discgolf Klubb Hörnefors DGK Härnösands Disc Golf Club John Bauer Frisbee Golf Klubb Ideella Föreningen Habo Frisbee Kalmar Frisbee Klubb IK Ymer Frisbee Karlstad Frisbeesportklubb Järva Discgolf Club KFUM Linköping Ultimate Karnas Disc Klubb KFUM Örebro Frisbee SFMSC KFUM Jönköping Ultimate Kristinehamns Frisbeeklubb KFUM Norrköpings Frisbeeklubb Luleå Discgolf Förening Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb Oddjobs Frisbee Falköping Linköpings UFS Piteå Discgolf Mönsterås Frisbee Förening Sigtuna Frisbeeklubb Onsala DGK Skogshyddans Frisbee Klubb Raging Seagulls Stenungsunds Frisbee Club Skellefteå Discgolf Stockholm Ultimate Spinndisc Frisbee Klubb Söderhamns Frisbeegolfklubb Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb Umeå Disc Golf Club Sundsvalls FF Viksjöfors IF Södertörns FK Värnamo Frisbee Club Uppsala Frisbee Disc Klubb Wästerviks Individuella Frisbee Team Vrenninge Frisbeegolf Westervik Frisbee Club Åkersberga Frisbeeklubb Ämhults Discgolfklubb Sammanlagt 63 röster Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet Nordsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Frisbeesportdistriktet Östsvenska Frisbeesportdistriktet Sydsvenska Frisbeesportdistriktet Sammanlagt 4 röster 2

3 Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Årsmöte Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den 27 mars 2010 på Scandic Continental, Stockholm. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Anna Åkesson Conny Thunberg Erik Thelin Karin Magnholt Martin Carlsson Anne Bakken Tom Holmqvist Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft åtta protokollförda förbundsmöten januari Förbundsstyrelse Stockholm 6 7 mars Förbundsstyrelse Stockholm 27 mars Årsmöte Stockholm 28 mars Konstituerande Stockholm 8 9 maj Förbundsstyrelse Göteborg augusti Förbundsstyrelse Stockholm 4 5 december Förbundsstyrelse Stockholm Valberedning Har bestått av Fredrik Granåsen, Täby, Johan Eriksson, Skogås och Josef Carlsson, Uppsala Verksamhetsrevisor Sten Hermodsson, Uppsala 3

4 Revisor Gunnar Andersson, Deloitte Revisionsföretag Disciplinnämnd Ann Marcus Pedersen, Göteborg, Johan Josjö, Stockholm och Dan Engström, Billdal Licenser Svenska Frisbeesportförbundet har under 2010 haft totalt 830 licensierade spelare, vilken är en ökning jämfört med Ökningen beror främst på att det är fler discgolfare som har löst licens än året innan. Nya klubbar under året Under året 2010 tillkom följande klubbar: Hässleholms Frisbeeförening och Älmhults Discgolfklubb. Dödes Udde från Arjeplog har lagt ner sin verksamhet. Förbundskansliet Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och disciplinutskotten. Det har också handlat om att ge information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bl.a. Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat elektroniskt arbete och de dagliga kontorsuppgifterna. Förbundskansliet har även under 2010 haft ytterligare en anställd, på halvtid. Detta för att arbeta med projektet Fler Ger Mer. Under första delen av 2010 anställdes även en person på deltid för att arbeta med rekrytering i ultimate. Idrottslyftet Idrottslyftet gick i och med halvårsskiftet 2010 in på sitt fjärde år. En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering och utbildning ligger med som två starka kriterier. Projekt Fler Ger Mer med åtta föreningar, se separat redogörelse på sidan sex för Fler Ger Mer 4

5 Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 2010 arbetat med bland annat I och med det påbörjade arbetet med utbildningstrappan är kontakt tagen med SISU Idrottsutbildarna och information har gått ut till alla föreningar om de möjligheter som finns. Arbetat vidare med elitstödet och startat upp processen med krav- och grenprofiler för alla discipliner.. Har tillsammans med discgolfutskottet och Discsport AB arbetat fram ett samarbetsavtal för Discsport Nationell Tour 2011 Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid SM veckan i Malmö. Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid Europamästerskapen i fristil i Linköping Anna Åkesson representerade förbundsstyrelsen vid Svenska Mästerskapen i discgolf. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för framtida varumärkesarbete. 5

6 Vad är Fler ger mer? Fler ger mer startades upp med en förstudie under andra halvåret 2008 och övergick till ett projekt med start första februari Maud Willardsson Engström anställdes som projektledare under ett års tid på halvtid. Projektet förlängdes med ett år till och med januari Syftet med Fler ger mer är klubbutveckling. Målet för projektet är att stärka verksamheten ute i klubbarna för att de ska kunna växa och få fler medlemmar och även få en stabilare grund att stå på. Detta leder även till att förbundet växter och får fler medlemmar och blir stabilare. Fler utövare, ledare och aktiva ger mer verksamhet. Eftersom förbundet är till för klubbarna och således är beroende av välmående klubbar är det angeläget att satsa på klubbutveckling. Hur genomfördes Fler ger mer? Tio klubbar ingick under år 2009 i projektet. De första två klubbarna ingick i förstudien och övergick sedan i projektet. Under år 2010 ingick åtta klubbar. Klubbar under år 2009 Klubbar under år 2010 Mönsterås FF Raging Seagulls DC (Göteborg) Akka UC (Lund) Alingsås DG KFUM Örebro Frisbee Luleå DF Sigtuna FK Stenungsund FC Uppsala FK Åkersberga FK IK Ymer Frisbee (Borås) KFUM Jönköping Ultimate Halmstad Ultimate Frisbee Ultimate Girls (Göteborg) Karlstad FSK Gefle FDC Viksjöfors IF Stockholm Kärsön FK Under år två, alltså de klubbar som arbetade under år 2010, var det endast tre klubbar som genomförde alla tre delarna. Anledningen till att resterande fem klubbar inte genomförde var bristande engagemang, tidsbrist och svårighet att leva upp till de krav som ställdes. Orsaken till att upplägget var åtta styckna klubbar under år två var att tiden också skulle räcka till till att arbeta med en uppföljningsträff för alla klubbarna från år ett. Den träffen hölls på Bosöns idrottsanläggning i oktober. Arbetet sker i nära samarbete med SISU Idrottsutbildningarna i de distrikt där klubbarna är verksamma. Det ger också förutsättning för ett långsiktigt arbete. Efter ett år lämnar Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) projektet och ambitionen är att SISU och klubben själva ska driva arbetet framåt. 6

7 Hur gick det? Vad tyckte klubbarna? Vid sista träffen i projektet får varje deltagare fylla i en anonym enkät om vad de tyckte om projektet. Totalt var det 62 personer som fyllde i enkäterna. Det gav en känsla av att det var någon som brydde sig om sporten och ville att den skulle utvecklas. Vi har börjat bygga upp föreningen på riktigt. Jag var lite skeptisk, trodde inte att vi skulle komma så långt som vi har kommit i denna process Det här är några av kommentarerna från deltagare i klubbarna som har genomfört projektet. Två tredjedelar tyckte att det var ett mycket bra projekt och en tredjedel tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som har varit bra och det klubbarna har uppskattat mest är att de har fått: Hjälp med planer, mål och strategier. Bättre struktur Kontakt med/stöd från SISU och SFF Gemenskap och inspiration Fler medlemmar Fler SISU-timmar Bra träffar (främst arbetshelgerna) Bland de fåtal kommentarer under rubriken Vad var dåligt? återfanns: önskade fler träffar, att det inte tar slut, dåligt engagemang i klubben, mer kontakt med Maud och bättre kommunikation. För att fortsätta att utvecklas efterfrågar klubbarna: Fler medlemmar Struktur i klubben Kontakt med/stöd från SFF och SISU Utbildning Engagemang Vad tyckte SISU-konsulenterna? Superkul och givande att jobba i kombination med förbundet och föreningen. Fler förbund borde ta efter er idé. Om något ska förbättras så är det möjligtvis mer erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Totalt svarade tolv SISU-konsulenter på enkäten. Sju av dem tyckte att det var ett mycket bra projekt och fem tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som man främst tyckte var bra var: Upplägget, idén, krafttaget och att det var en ambitiös projektledning och engagemang. 7

8 Bland de fåtal kommentarer till det som var dåligt angav man: svagt arbete från föreningen, mer samarbete och ofta envägskommunikation. Vad har hänt i klubbarna efter Fler ger mer? Tio klubbar från år ett fick möjlighet att följa upp sin verksamhet tillsammans med sina SISUkonsulenter och samtidigt fick alla klubbarna träffas. Detta skedde under en helg i oktober 2010 på Bosön. Sju klubbar var där och fem SISU konsulenter (två konsulenter jobbar med två klubbar). De sju klubbarna var från Sigtuna, Örebro, Stenungsund, Åkersberga, Uppsala, Mönsterås och Lund. Resultatet av Fler ger mer ser olika ut i olika klubbar. Några klubbar har utvecklats mycket och andra mindre. Generellt för alla klubbar är att man uppskattar kontakten med SISU konsulenterna och att förbundet arbetar med att hjälpa klubbarna med sin verksamhet. Någon form av fortsättning av stöd till klubbarna efterfrågas. SISU konsulenterna är mycket positiva till det här sättet att arbeta, när man jobbar tillsammans SISU + förbund + förening. Ett citat från utvärderingen: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. Vad säger siffrorna? Förutom det övergripande syftet att stärka klubbverksamheten har projektet också fyra målområden som går att mäta : 1. Öka antalet utövare 2. Öka antalet ideellt arbetande 3. Öka lok-stödet, 4. Öka antalet studietimmar redovisade via SISU. Öka i antal Utövare Klubbar LOK stöd sammankomster våren 2010 LOK stöd deltagare våren 2010 Antalet ideellt arbetande Inga siffror men flertalet av föreningarna anser att fler personer har engagerat sig SISU timmar arrangemang SISU timmar deltagare SISU timmar studietimmar En effekt av att Svenska Frisbeesportförbundet bland annat har ökat antalet SISU timmar är att pengatilldelningen har ökat från Riksidrottsförbundet från kr till kr från år 2009 till

9 Ekonomi Område År ett År två Lön projektledare Resor och boende Dator, telefon och kontor Mobil och bredband Omkostnader möten Övrigt Totalt Arbetshelger åtta föreningar Arbetshelger fyra föreningar inklusive uppföljningsträff Totalt inklusive arbetshelger Övrig verksamhet Förutom arbetet med klubbarna i Fler Ger Mer har följande verksamhet utförts Information till Riksidrottsförbundet och SISU Riks. Information till Distriktsidrottsförbunden och SISU Distrikten. Kontakt med utvalda specialidrottsförbund för att lära sig hur de arbetar med klubbutveckling. De som har kontaktas är: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Badmintonförbundet. Sammanställning av tips och idéer till klubbarna i Svenska Frisbeesportförbundet när det gäller utveckling av verksamheten finns på Mallar för årsmöte, styrelsemöte, verksamhetsplan, budget, kallelser finns också på Arbete med att stötta förbundsstyrelsen med utbildningsinsatser. Under år ett skapades en wikisida för att erbjuda deltagande klubbar en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Eftersom det, i stort sett, inte var någon som använde den så lades den ner. Maud Willardsson Engström Projektledare för Fler Ger Mer Svenska Frisbeesportförbundet 9

10 Verksamhetsberättelse, Allroundutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden DDC Dieter Johansson (Värnamo) Thomas Lindell (Stockholm) Johan Eriksson (Stockholm) Fristil Stefan Karlsson (Linköping) Discathon Peter Karlsson (Kalmar) Längd, SCF, Mångkampen Allround, Discgolf i allroundsammanhang Thomas Jonasson (Stockholm) Möten och Kommunikation Det mesta av utskottets arbete 2010 bedrevs genom flitig mejlkontakt, diskussion via ett nyuppsatt webforum (audisc.forumer.com), samt under stormöten med spelare och förbundsstyrelserepresentanter vid SM och Höstkastet. Under november ett fysiskt möte i Linköping. Discathon 2010 Grenansvarig Peter Karlsson, Kalmar. Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Inga specifika discathonmöten har hållits. Årets Svenska Mästerskap hölls på Bulltofta friluftsområde i Malmö den 13 juli på en tvåvarvsbana. Just discathon blev bra uppmärksammat av ortspressen som bidrog med såväl referat som actionbilder från banan. Men framför allt stod SVT-sporten för fin reklam åt grenen. Då bevakning presenterades kring den pågående svenska OS-veckan dvs. RF:s nya tradition att samla många idrotter till en gemensam SM-vecka fick vi ett TV-inslag på hela 1.23 minut. Sekvenser från både försök och final hanns med liksom intervjuer med mästarna på dam- och herrsidan. Sjutton deltagare fanns med under årets discathon-sm. Plats Spelare Klubb Försök Final 1 Fredrik Gustavsson Värnamo FC 6,38 5,54 2 Johan Josjö Uppsala FdK 7,19 7,02 3 Dieter Johansson Värnamo FC 7,01 7,03 1 Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 10,03 10

11 VM Sedan några säsonger tillbaks så har de enskilda grenarna egna utspridda VM. Dessa har ännu inte riktigt nått upp till samma status som de titlar som erövras i samband med allround-vm. Inga svenskar fanns på plats då discathontitlarna delades ut vid US Open i Edina, Minnesota. Vann gjorde hur som helst Conrad Damon och Beth Verish (båda USA). Övriga tävlingar Tyvärr blev det ingen discathontour detta år (där tre på förhand nationella arrangemang skall ingå). I vanlig ordning har grenen erbjudits vid DM. Likaså har flera klubbar även under 2010 arrangerat lokala klubbmästerskap. Double Disc Court Greanansvariga Johan Eriksson och Thomas Lindell, Haninge, och Dieter Johansson, Värnamo Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Specifika discathonmöten har hållits med jämna mellanrum under hela tävlingsperioden Årets Svenska Mästerskap i DDC hölls på perfekta gränsplaner och under perfekta förhållanden på MFF:s träningsplaner vid Malmö Stadion. Svenska Frisbeesportförbundet ska ha ett stort beröm för arrangemanget och även Malmö stad tog mycket bättre tillvara på SM-veckan för de många olika idrotterna. Hoppas att vi nu lagt ribban för arrangemanget och att deltagarantalet växer framöver. Tretton lag var indelade i fyra pooler. Poolspelet bjöd på en del överraskande resultat, men de åtta lag som gick vidare innehöll ingen otippad. De fem lag som gick till B-poolen bjöd på många bra bollar och fick följande slutresultat: 9. Gustavsson/Olsson x Brantberg 11. Olsson/Sturefelt 12. Hultqvist/Kallio x Mossavarrahmani. I pool A blev det hårt om semifinalplatserna. De gamla mästarna från Uppsala (Stefan Andersson/Sten Hermodsson) åkte dit på inbördes möte. Platserna utanför semi: 5. Andersson/Hermodsson 6. Bengtsson/Henriksson 7. Jonasson/Zewgren 8. Beckman/Celinder Bergehamn/Johansson pickade helt rätt par i semifinalen och slog Eriksson/Lindell säkert. Det andra semifinalen var betydligt hårdare, men överraskningen Johnsson/Karlsson vann med 2-1 mot Josjö/Palm. Josjö/Palm vann sedan matchen om 3:e pris lätt med 2-0 över Eriksson/Lindell, som såg gamla och trötta ut. Finalen! Ni har väl sett delar av den på TV. Inte så bra producerat, men bättre än man i förväg kunnat önska. Hoppas att det ändå födde några drömmar hos tittarna att själva en gång stå där och rädda dubblar. Bergehamn/Johansson vann över Johnsson/Karlsson med 3-0 efter ganska jämna set där ändå mästarna hade en knapp men trygg ledning för det mesta. Karlsson/Johnsson räddade väldigt många dubblar, speciellt i de två första seten, men åstadkom bara ett poäng sammanlagt i dubbelsituationer offensivt. Där låg den största anledningen till segern. Stefan väldigt bra i defensiva dubbelsituationer. Anders gjorde många spektakulära slängningar och nöp den varje gång. Niclas var helt felfri i de två första 11

12 seten!!! Dieter var skillnaden i det tredje setet med ett par fina offensiva offset brännare i bakre vänstra hörnet. Turneringens plus utan inbördes ordning ur en gammal rävs synvinkel: Dieter och Niclas som försvarade titeln. Stefan och Anders hela turneringen. Thomas och Micke som verkligen har tagit ett stort steg närmare toppen den här säsongen. Mike och Fredrik som hade en bättre defensiv än någonsin förut. Resultat: 1. Bergehamn/Johansson 2. Johnsson/Karlsson 3. Josjö/Palm 4. Eriksson/Lindell DDC Touren Circle Of May, Stockholm Double Trouble, Uppsala Svenska Mästerskapen, Malmö Sommarkastet, Värnamo Höstkastet, Kalmar Svenska DDC Touren 2010 slutställning Spelare Poäng Spelare Poäng Sten Hermodsson 50 Johan Eriksson 45 Thomas Lindell 45 Dieter Johansson 44 Johan Josjö 42 Niclas Bergehamn 37 Stefan Palm 32 Stefan Andersson 30 Thomas Jonasson 25 Miakel Zewgren 24 Jonas Bengtsson 24 Peter Henriksson 18 Thomas Burvall 17 Stefan Karlsson 15 Anders Johnsson 15 Fredrik Celinder 15 Fedrik Gustavsson 13 Mike Beckman 8 Stina Persson 7 Regina Olnils 7 Per Persson 6 Raimo Kallio 5 Johan Rabell 5 Daniel Carlqvist 5 Johan Olsson 4 Mattias Sandqvist 3 Pontus Welin 3 Ivan Radulovic 2 Niclas Höglund 2 Tobias Danielsson 2 Bobbo Karlsson 2 Alexander Petersson 2 Sebastian Brandtberg 1 Jonathan Brandtberg 1 Hampus Ljungberg 1 Mattias Hultqvist 1 12

13 Svenska Mästare 2010 (Malmö) Gren Open Dam Allround Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping DDC Fristil Dieter Johansson/Niclas Bergehamn, Värnamo Stefan Karlsson/Joakim Arveskär, Linköping Discathon Fredrik Gustavsson, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Discgolf Thomas Jonasson, Stockholm Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Längd Fredrik Celinder, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping SCF Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Precision Jonas Bengtsson, Stockholm Gohar Mossavarrahmani, Norrköping DDC VM avgjordes 7-10 oktober i Phoenix, AZ, USA Gren Open DDC Dieter Johansson i par med Niclas Bergehamn femte plats FPA VM avgjordes 5-7 augusti i Seattle. WA, USA. Gren Coop Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) guld FPA EM avgjordes juli i Linköping Gren Coop Women pairs Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) silver Open pairs Karolina Hagenbjörk / Eleonora Imazio (Sverige/Italien) silver Joakim Arveskär/Reto Zimmerman (Sverige/Schweiz) guld 13

14 Ekonomi Total budget kronor Priser 467 EM fristil DDC spelarbidrag

15 Verksamhetsberättelse, Discgolfutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden Discgolfutskottet bestod av Jonas Sandkvist, Jonas Grundén, William Gummesson, Torbjörn Degerström, Per Gylle, Mats Öberg, Fredrik Källström, Pontus Welin, Christian Granberg och Mikael Forslund Ansvarsuppgifter Jonas Sandkvist sammankallande William Gummesson junioråsikter Peter Bygde regelfrågor, medlem i PDGA:s regelkommitté Fredrik Källström Landslagskapten Jonas Grundén PDGA-koordinator Per Gylle utbildningsansvarig Torbjörn Degerström genusfrågor samt utbildning Mats Öberg NT-ansvarig Mikael Forslund rekrytering och nationellt handicapsystem Pontus Welin Christian Granberg Discgolfklubbar Frisbeesportklubbar som bedriver discgolf uppskattas till 47. Kommunikation Discgolfutskottet hade under 2010 bedrivit största delen av kommunikationen via google-grupper. Elitsatsning Två läger har arrangerats på Riksidrottsförbundets Utvecklingscenter, Bosön, för elitspelare. Dessutom har tester gjorts av toppspelare för utforming av krav- och grenprofil Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen i Gävle och fyra deltävlingar i Nationella Touren. Förutom det har det under 2010 genomförst ett stort antal lokala tourer/tävlingar och distriktsmästerskap. För resultat besök och/eller 15

16 Svenska Mästare 2010 (Gävle) Open Dam 1 Markus Källström, Brunna FDK 2 Jesper Lundmark, Skellefteå DG 3 Anders Svärd, Wastervik IFT Master 1 Birgitta Lagerholm, Järva DGC 2 Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Norrköping 3 Camilla Jernberg, FK 360 Pojkjunior 1 Peter Bygde, Järva DGC 2 Robert Buzasy, Karnas DK 3 Per Gylle, Härnösands DG Grand Master 1 Anton Lindh, Härnösands DG 2 Kaj Larsson, Härnösands DG 3 Pär Andersson, Härnösands DG 1 Kenneth Barman, Stockholm-Kärsön FK 2 Anders Tiger, Stockholm-Kärsön FK 3 Roland Nordfelth, Umeå DGC Svenska Mästare 2010 par och lag (Karlstad) Lag 1 Wästervik IFT, Västervik 2 Uppsala FdK, Uppsala 3 Järva DGC, Stockholm Par dam Par open 1 Anders Swärd/Jonas Hälleblad, Wästervik IFT 2 Mattias Nilsson/Dennis Vuorisalo, Wästervik IFT 3 Jimmie Nilsson/Anders Källström, Brunna FdK Par master 1 Maria Töndel/Emma Töndel, KFUM Örebro 1 Johan Eriksson/Fredrik Blom, Haninge FC 2 Sofie Widegren/My Lundén, Vrenninge DIF 2 Thomas Lindell/Anders Johansson, Haninge FC 3 Emma Berglind/Emma Deleryd, Vrenninge DIF 3 Mikael Ålgars/Mikael Wall, Kolbäck Hyzers Par herrjunior 1 Linus Eliasson/Pontus Snäll, Karlstad FSK/KFUM Örebro 2 Eric Widegren/Victor Aitma, Vrenninge Discgolf IF 3 Oskar Berglind/Linus Eklund,m Vrenninge Discgolf IF Nationella Touren 2010 (Malmö, Västervik, Falköping och Lillsjön) Open 1 Emil Dahlgren, FK Patrik Berglund, FK Anders Svärd, Wastervik IFT Dam 1 Camilla Jernberg, FK Angelica Frantz, Kalmar FK 3 Karin Magnholt, KFUM Örebro Frisbee 16 Master 1 Stefan Swärd, Wästervik IFT 2 Lars Eriksson, Dala FGK 3 Patrik Malmqvist, Oddjobs FK Herrjunior 1 Viktor Johansen, Onsala DGC 2 David Johansen, Onsala DGC 3 Filip Loebbert, Onsala DGC

17 Pojkjunior 1 David Swärd, Wästervik IFT 2 Joakim Swärd, Wästervik IFT 3 Anton Kappling, KFUM Linköping Landslagens verksamhet EM spelades i Lille, Frankrike. Sverige skickade ett landslag bestående av totalt fjorton spelare plus ledare. EM 2010 spelades den augusti i Pas-de-Calais, Frankrike Open Dam 1 Jesper Lundmark 4 Johannes Högberg 5 Markus Källström 6 Oscar Stenfelt 7 Henrik Wahlman 13 Emil Dahlgren 14 Anders Källström 17 Jonas Grundén 17 Dennis Vuorisalo 20 Mats-Åke Öberg 20 Mattias Nilsson 30 Anders Swärd 32 Linus Åström 41 Pontus Welin 43 Mats Strömgren 43 Jimmie Nilsson 48 Anders wallén 51 Daniel Carlqvist 97 Mats Huldt Master 1 Camilla Jernberg 2 Birgitta Lagerholm 3 Niloofar Mosavar Rahmani 4 Angelica Frantz Herrjunior 5 Robert Buzay 8 Per Gylle 20 Jonas Rudholm Grandmaster 11 Ruben Smedberg 14 Kaj Larsson 19 Johannes Rapp 12 Kenneth Barman Markus Källström vann årets EuroTour i open och Birgitta Lagerholm dam 17

18 Ekonomi Total budget kronor EM bidrag EM ledare EM avgift Elitstöd Utskott 95 18

19 19 Ultimateutskottets verksamhetsberättelse Bemanning och ansvarsområden Joel Högberg, Stockholm, sammankallande Paul Eriksson, Stockholm, regelansvarig samt internationella kontakter Jacob Arén, Jönköping, rekryterings- och utbildningsansvarig, Sara Nilsson, Jönköping, ungdomsansvarig Ivar Bakken, Sigtuna, landslagschef Tomas Eriksson, Stockholm, ungdomslandslagsansvarig Vi tackar Julia Stiernspetz (Mönsterås), damrepresentant, samt Andreas Magnusson (Örebro), utbildningsansvarig, som bägge avgick i januari, samt Hanna Tordardottir (Lund), breddansvarig, som avgick i augusti, för deras insatser. Martin Carlsson (Oslo), rekryteringsansvarig, avgick på årsmötet i mars då han blev invald i förbundsstyrelsen. Kommunikation Under 2010 har vi i utskottet haft fyra utskottsmöten totalt: 28 mars, 21 augusti, 17 oktober och 11 december Förutom dessa möten har vi haft kontakt genom Google Wave, , Skype och telefon. Utbildning Tränarutbildning specifikt för ultimate genomfördes över en helg i Kviberg, Anna Hamrén och Tommy Blom höll i utbildningen. Enskilda klubbar har även deltagit i Fler Ger Mer, se separat del i Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsberättelse på sidorna 6-9. Ekonomi Total budget Rekrytering Elitstöd dam Elitstöd open Elitstöd U17 open Elitstöd U17 dam Elitstöd U20 dam Elitstöd U20 open USM Tävlingsverksamhet SM U23 VM open Utbildning 0 Ultimate City League Landslagsutrustning Utmärkelser/uppskattning Ultimate landslagskommittén Totalt

20 Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen för junior respektive senior Riksmästerskapen inomhus, Halmstad, februari Open KFUM Jönköping Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Raging Seagulls DC Final Ungdomsriksmästerskap inomhus, Jönköping, mars Junior openopen Fair Play U15 open Fair Play Frövi GFF Frövi GFF KFUM Jönköping Ultimate Mönsterås FF Raging Seagulls DC Mönsterås FF KFUM Örebro Frisbee Uppsala FdK Final 13-8 Svenska Mästerskapen, Linköping, september Open Skogshyddan FK Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Stockholm Syndromes UFC Mixed SM skulle anordnas i Jönköping men blev inställt på grund av brist på lag. Internationella tävlingar WFDF World Junior Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland Junior open Plats Land 1 USA 2 Kanada 3 Storbritannien 12 Sverige 18 lag deltog totalt 20

21 Junior dam Plats Land 1 Colombia 2 Kanada 3 USA 5 Sverige 14 lag deltog totalt EUF European under 17 Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland U17 open Plats Land 1 Tyskland 2 Storbritannien 3 Sverige 7 lag deltog totalt U17 girls Plats Land 1 1 Tyskland 2 2 Sverige 3 3 Storbritannien World Ultimate Under 23 Championships 2010, juli i Florens, Italien U23 open Plats Land 1 Kanada 2 Japan 3 Tyskland 8 Sverige World Ultimate Club Championship 2010, 3-10 juli i Prag, Tjeckien Open Lag Land 1 Revolver USA 2 Sockeye USA 3 Bunka Shutter Buzz Bullets Japan 8 Viksjöfors IF Ultimate Sverige 17 Skogs Ultimate Sverige 48 lag deltog totalt Women Lag Land 1 Fury USA 2 UNO Japan 3 Riot USA 18 E6 Sverige 32 lag deltog totalt 21

22 European Ultimate Championship Series (EUCS, EM för klubblag), 2010, 1-3 oktober, Lloret de Mar, Spanien Open Lag Land 1 Flying Angels Bern Schweiz 2 Skogs Ultimate Sverige 3 Freespeed Schweiz 7 Viksjöfors IF Ultimate Sverige De två svenska topplagen slutade på en andra respektive sjunde plats. I damdivisionen fanns det inget svenskt damlag som deltog. Övrig tävlingsverksamhet Vintertrofén, Göteborg, 6-7 februari Open Final Dam Final Viksjöfors IF Viima (Finland) 13-7 Karhukopla (Finland) The Animals (England) Skogshyddan FK Carnegie USC Sigtuna Ultimate Games, maj Junior open Final U15 Final Sigtuna FK Frövi GFF Fair Play Sigtuna FK Fair Play Mönsterås FF Dive Hard XIV, Göteborg, 5-6 juni Open Skogshyddan FK Viksjöfors IF Monsterslaget, Mönsterås, november Junior open Final Fair Play Stenungsunds FC 12-7 Akka UC Frövi GFF Force Fyris, Enköping, november 22

23 Open Final Fair Play Dam Final Fair Play Viksjöfoss IF 12-8 KFUM Örebro Sigtuna FK 13-8 Campus 1477 Stockholm Syndromes UFC Uppsala FdK KFUM Linköping The Swedish Fish Kung Bore, Örebro, december Junior open Fair Play Junior dam Fair Play U15 Fair Play Raging Seagulls DC Sigtuna FK Uppsala FdK Sigtuna FK Uppsala FdK Kumla Sharks Frövi GFF Sigtuna FK Mönsterås FF Final 13-8 Final 13-8 Final 10-9 Landslagens verksamhet Säsongen började i april med ett ungdomslandslagsläger i Sigtuna som var det största vi någonsin arrangerat med 130 deltagare, delar av dem kom med inhyrd dubbeldäckarbuss från Göteborg. På detta läger deltog U17 flickor, U17 open, Junior dam, Junior open och U23 open. Det andra landslagslägret gick av stapeln i Norrköping i Maj där vi sov på KFUM-huset och spelade på Himmelstalundsplanerna. Totalt var vi cirka 80 personer. Det tredje lägret var i Örebro i Juni och skedde på olika helger beroende på att samma datum inte fungerade för alla coacher. Utvecklingläger på Bosön skedde under säsongen både för Openlandslaget senior och Damlandslaget senior. Junior VM spelades i Heilbronn, Tyskland och var ett utmärkt arrangemang. Vi åkte ner till Tyskland med två chartrade bussar. Vi var cirka 70 spelare och 10 ledare med logi på skolgolv. Resultat blev att U17 flickor tog en bronsmedalj, U17 open tog en bronsmedalj, Junior dam kom på femte plats (som bästa europeiska nation) och Junior open kom på 12 plats. U23 VM spelades i Florens, Italien och vi deltog med U23 open. Turneringen spelades i extrem hetta och placeringen blev åttonde plats med både tyskland, GB och Schweiz före oss som europeiska lag. Finalen spelade mellan Canada och Japan och USA var ej med i turneringen. 23

24 Utmärkelser Årets spelare 2009 Open - Joel Högberg, Skogs Ultimate Dam Sara Ekvall, Uppsala FdK Ungdomsspelare Open - Filip Sköld, KFUM Linköping Ungdomsspelare Dam - Johanna Olsson, KFUM Jönköping Ultimate Årets ledare 2009 Sophie Davidson, Akka FK resp Damjuniorlandslaget Andra utmärkelser Förutom utmärkelserna för årets spelare och ledare så uppmärksammades andra personer för deras insatser vid genomförande av olika arrangemang. - Sara Ekvall för hennes insats vid arrangemanget av Force Fyris 2010 i Enköping - Frank Wambutt och Gert Kootstra för genomförandet av pilotprojektet City League i Stockholm

25 Slutord Förbundsstyrelsen framför sitt tack för det förtroende som har givits oss under det gångna året. Vi har haft ett mycket givande arbete och framförallt inriktat oss på att utveckla Svenska Frisbeesportförbundets organisation. Ett arbete som säkert kommer att fortsätta även för den kommande förbundsstyrelsen. Stockholm mars 2011 Anna Åkesson Förbundsordförande Conny Thunberg Vice förbundsordförande Erik Thelin Ledamot Martin Carlsson Ledamot Karin Magnholt Ledamot Anne Bakken Ledamot Tom Holmqvist Ledamot 25

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Frisbeesportförbundet Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla FF Bollnäs Overall Guts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2007 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AC Marcelinds Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2008 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AKKA Frisbeeförening Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Lag SM Åkersberga juni 2016

Lag SM Åkersberga juni 2016 Lag SM Åkersberga 11-12 juni 2016 Lördag Pool 1 FK 360 2-1 Eskilstuna Singel 1: Patrik Berglund 7-0 Carl Tillenius Singel 2: Christer Köhler 8-2 Andreas Nilsson Dubbel: T Carlqvist / T Andersson 4-5 M

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04 Svenska Frisbeesportförbundet Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Aros Wood Cutters Disc Golf Club Brunna Frisbee Disc Carnegie Ultimate Sport Club Eskilstuna

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Vintertrofen 26-27 januari 2008, Göteborg

Vintertrofen 26-27 januari 2008, Göteborg Vintertrofen 26-27 januari 2008, Göteborg Plats Open Dam 1 Skogshyddan FK Iceni (GB) 2 Viksjöfors IF DNT 3 4 Karhukopla (Finland) Carnegie USC Gronical Dizziness Carnegie USC 5 Ragnarök (Danmark) Espoo

Läs mer

Tabell2. Vintertrofén 2007. Open

Tabell2. Vintertrofén 2007. Open Vintertrofén 2007 Open 1 Skogshyddan 2 Viksjöfors 3 SOS 4 Turku Terror 5 Karhukopla 6 Westervik 7 Gronical Dizziness 8 Otso 9 UFO Tampere 10 Ragnarök 11 Feldrenner 12 Gefle 13 Carnegie 14 Helsinki Ultimate

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 2016 Svenska Frisbeesportförbundet 2016 har varit ett minnesrikt verksamhetsår. Historia har skrivits i och med det extra årsmötet den 22 oktober där nya stadgar klubbades igenom,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 21 mars, 2015 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2015 Vice ordförande Jonathan Brandtberg hälsade alla välkomna och

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010 802008-1587

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010 802008-1587 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Nystart Svenska Frisbeesportförbundet

Nystart Svenska Frisbeesportförbundet Nystart Svenska Frisbeesportförbundet Med anledning av nuvarande situation i Svenska Frisbeesportförbundet och med stöd av 4.2 Mom. 3 i stadgarna uppmanar nedanstående föreningar anslutna till Svenska

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 2015 Svenska Frisbeesportförbundet 2015 var ett händelserikt år för Svenska Frisbeesportförbundet. Under året har det förutom stora idrottsliga framgångar också varit ett år då förbundsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, John Hall, Frida Bulukin Wilén och Anders Dahlén, 1-15 Adjungerad: Peter Lundmark

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 23-24 april i Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Conny Thunberg och Suzan Edvardsson 1 Mötets öppnande Johan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte maj 2015 Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte maj 2015 Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 16-17 maj 2015 Stockholm Närvarande: Conny Thunberg, Suzan Edvardsson och Anders Dahlén, 1-14 Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson under 1-10 Frånvarande: John

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Ultimate frisbee. Sarah Eklund, Valkyria

Ultimate frisbee. Sarah Eklund, Valkyria Sarah Eklund, Valkyria Ultimate frisbee Sarah Eklund, ursprungligen från Sigtuna, är en av många spelare som kommer att slåss om medaljerna under SM- veckan i Söderhamn. Inomhus- SM i Ultimate Frisbee

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2014 802008-1587

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2014 802008-1587 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 september 2015 Telefon Närvarande: Johan Robertson, Anders Dahlén, Conny Thunberg, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson 1-15 Frånvarande: John Hall och Suzan

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 2 Medlemmar Föreningen har idag 28 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

3. Till mötets ordförande och sekreterare valdes Jenny Eriksson. 4. Till justerare valdes Roland Nordfelth och Daniel Svanbäck.

3. Till mötets ordförande och sekreterare valdes Jenny Eriksson. 4. Till justerare valdes Roland Nordfelth och Daniel Svanbäck. Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2009-04-04 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 9st 3. Till mötets ordförande och sekreterare valdes Jenny Eriksson. 4. Till justerare valdes

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 2 (7) Verksamhetsberättelse 2014 2015 Fridhem/Urnan Bordtennisklubb Id-nr 0605-30707, Organisationsnummer 885001-4476 Styrelsen för Fridhem/Urnan BTK får härmed lämna nedanstående

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Förbundsmöte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2010-03-28 Verksamhetsberättelse för Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2009 Förbundsstyrelsen Styrelsen har under året genomfört

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Adresser Väst Efternamn Förnamn Adress Postadress Tel bostad Mobiltelefon E-postadress Domarnivå Referee Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Angervall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Svenska Castingförbundet Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse. Svenska Castingförbundet

Svenska Castingförbundet Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse. Svenska Castingförbundet Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2009 Svenska Castingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Svenska Castingförbundet avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL Småland Seriematch 1 36 10 juni 2007 0930 Arena Oskarshamn Lag A Lemmings Lag B Dövesta FÖRLOPP mv Mattias Banérson Amar Zubcevic mv Stefan Håkansson Eric Aldebert Fredrik

Läs mer

Bredd. Vintercupen Finalen - SJB

Bredd. Vintercupen Finalen - SJB Vintercupen 2014 - Finalen - SJB Bredd Plac Startnr Namn Klubb Märke/Anmälare Varvtider Varv Tid 1 900 Joakim Stålborg FMCK Skövde Honda 15:08.5 15:18.3 15:17.4 15:17.8 15:26.8 5 1:16:29.1 2 902 Edwin

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Mälarenergi Open. 7-8 maj 2011 i Köping Arena. Sanktionerad av SBTF som CR3-tävling PROGRAM

Mälarenergi Open. 7-8 maj 2011 i Köping Arena. Sanktionerad av SBTF som CR3-tävling PROGRAM Mälarenergi Open 7-8 maj 2011 i Köping Arena Sanktionerad av SBTF som CR3-tävling PROGRAM Köpings BTK hälsar spelare, ledare, funktionärer och andra bordtennisintresserade välkomna till Köping Arena, och

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Officiell resultatlista Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Nr Namn/Anmälare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 1 7 Jonas Hällbom Strängnäs AMS Saab 99 7 3 7 17 A 1:a B-final 2 50 Perra Andersson

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2009

Verksamhetsberättelse år 2009 Verksamhetsberättelse år 2009 Styrelse - sektionen ITF sektionens styrelse för år 2009 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Robert Andersson,

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA 2015-10-03 Isaberg Final Climb H 13-14 tid 1 BJÖRNLINGER Joel IK Vista 2 NILSSON Simon 3 HEDIN Olof Eksjö SOK 4 GUSTAVSSON Axel 5 JONSSON Alexander 6 NORDER Gabriel IF Rigor 7 GRANSTEDT Emil Eksjö SOK

Läs mer

Inomhus-SM kommer att spelas i Ljusnehallen den 4:e februari under SM-veckan 2017.

Inomhus-SM kommer att spelas i Ljusnehallen den 4:e februari under SM-veckan 2017. Ultimate frisbee Kan det verkligen bli bättre? Bara namnet på idrotten får en att tänka på den ultimata sporten Ultimate Frisbee. Ultimate skapades med de bästa komponenterna ur flera andra sporter, fast

Läs mer

Team West Sweden. Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21. Totalt

Team West Sweden. Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21. Totalt Team West Sweden Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21 Totalt Pl Nr Förare Klubb Märke/Team Prov SP Prick Totaltid Gap / Diff 1 113 Andreas Linusson Kinna MK KTM 9 07:06.90 07:06.87 07:11.49

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Vintertrofén 21-22 januari 2006. Resultat Wermlands Yyylet 28-29 januari 2006

Vintertrofén 21-22 januari 2006. Resultat Wermlands Yyylet 28-29 januari 2006 Vintertrofén 21-22 januari 2006 1 Viksjöfors IF 1 Espoo Finland 2 Turkuu Terror Finland 2 Flying Circus Danmark 3 Skogshyddan FK 3 Carnegie USC 4 Fruehsport Tyskland 4 Stenungsund FC 5 Ragnarök Danmark

Läs mer

SM Championship 2016 Rallycross Class 1

SM Championship 2016 Rallycross Class 1 Rallycross Class Pos No. Driver Race Race Race 3 Race Race 5 Race Points Intermediate Semi Semi Semi Semi Semi Semi total Semi Semi Semi Semi Semi Semi Final 3 Patrik Ydrefalk 5 3 3-3 3 3 5 5 Thomas Öhman

Läs mer

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08 Resultatlista Labo 3D Open Värmlandsvargen 2005-05-08 Arrangör: Karlstads BK Distrikt: Västra Svealand Tävlingsdag 2005-05-08 Tävlingsform: Nationell tävling 3D, 1x30 mål Delta, McKenzie, SRT, Longlife

Läs mer