VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010

2 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla Frisbeeförening Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc Klubb Bålsta Frisbee Klubb Carnegie Ultimate Sport Club Dala Frisbeegolfklubb E6 Frisbeeklubb Eskilstuna DGC Frisbeeföreningen Östra Hisingen Frisbeesport Eslöv Frisbeeklubben 360 Gefle Frisbee Disc Club Frövi GF Frisbee Haninge Frisbee Club Halmstad Ultimate Frisbee Hoting Disc Golf Club Helsingborg Frisbee Klubb Hässleholm Frisbeeförening Husums Discgolf Klubb Hörnefors DGK Härnösands Disc Golf Club John Bauer Frisbee Golf Klubb Ideella Föreningen Habo Frisbee Kalmar Frisbee Klubb IK Ymer Frisbee Karlstad Frisbeesportklubb Järva Discgolf Club KFUM Linköping Ultimate Karnas Disc Klubb KFUM Örebro Frisbee SFMSC KFUM Jönköping Ultimate Kristinehamns Frisbeeklubb KFUM Norrköpings Frisbeeklubb Luleå Discgolf Förening Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb Oddjobs Frisbee Falköping Linköpings UFS Piteå Discgolf Mönsterås Frisbee Förening Sigtuna Frisbeeklubb Onsala DGK Skogshyddans Frisbee Klubb Raging Seagulls Stenungsunds Frisbee Club Skellefteå Discgolf Stockholm Ultimate Spinndisc Frisbee Klubb Söderhamns Frisbeegolfklubb Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb Umeå Disc Golf Club Sundsvalls FF Viksjöfors IF Södertörns FK Värnamo Frisbee Club Uppsala Frisbee Disc Klubb Wästerviks Individuella Frisbee Team Vrenninge Frisbeegolf Westervik Frisbee Club Åkersberga Frisbeeklubb Ämhults Discgolfklubb Sammanlagt 63 röster Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet Nordsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Frisbeesportdistriktet Östsvenska Frisbeesportdistriktet Sydsvenska Frisbeesportdistriktet Sammanlagt 4 röster 2

3 Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Årsmöte Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den 27 mars 2010 på Scandic Continental, Stockholm. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Anna Åkesson Conny Thunberg Erik Thelin Karin Magnholt Martin Carlsson Anne Bakken Tom Holmqvist Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft åtta protokollförda förbundsmöten januari Förbundsstyrelse Stockholm 6 7 mars Förbundsstyrelse Stockholm 27 mars Årsmöte Stockholm 28 mars Konstituerande Stockholm 8 9 maj Förbundsstyrelse Göteborg augusti Förbundsstyrelse Stockholm 4 5 december Förbundsstyrelse Stockholm Valberedning Har bestått av Fredrik Granåsen, Täby, Johan Eriksson, Skogås och Josef Carlsson, Uppsala Verksamhetsrevisor Sten Hermodsson, Uppsala 3

4 Revisor Gunnar Andersson, Deloitte Revisionsföretag Disciplinnämnd Ann Marcus Pedersen, Göteborg, Johan Josjö, Stockholm och Dan Engström, Billdal Licenser Svenska Frisbeesportförbundet har under 2010 haft totalt 830 licensierade spelare, vilken är en ökning jämfört med Ökningen beror främst på att det är fler discgolfare som har löst licens än året innan. Nya klubbar under året Under året 2010 tillkom följande klubbar: Hässleholms Frisbeeförening och Älmhults Discgolfklubb. Dödes Udde från Arjeplog har lagt ner sin verksamhet. Förbundskansliet Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och disciplinutskotten. Det har också handlat om att ge information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bl.a. Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat elektroniskt arbete och de dagliga kontorsuppgifterna. Förbundskansliet har även under 2010 haft ytterligare en anställd, på halvtid. Detta för att arbeta med projektet Fler Ger Mer. Under första delen av 2010 anställdes även en person på deltid för att arbeta med rekrytering i ultimate. Idrottslyftet Idrottslyftet gick i och med halvårsskiftet 2010 in på sitt fjärde år. En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering och utbildning ligger med som två starka kriterier. Projekt Fler Ger Mer med åtta föreningar, se separat redogörelse på sidan sex för Fler Ger Mer 4

5 Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 2010 arbetat med bland annat I och med det påbörjade arbetet med utbildningstrappan är kontakt tagen med SISU Idrottsutbildarna och information har gått ut till alla föreningar om de möjligheter som finns. Arbetat vidare med elitstödet och startat upp processen med krav- och grenprofiler för alla discipliner.. Har tillsammans med discgolfutskottet och Discsport AB arbetat fram ett samarbetsavtal för Discsport Nationell Tour 2011 Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid SM veckan i Malmö. Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid Europamästerskapen i fristil i Linköping Anna Åkesson representerade förbundsstyrelsen vid Svenska Mästerskapen i discgolf. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för framtida varumärkesarbete. 5

6 Vad är Fler ger mer? Fler ger mer startades upp med en förstudie under andra halvåret 2008 och övergick till ett projekt med start första februari Maud Willardsson Engström anställdes som projektledare under ett års tid på halvtid. Projektet förlängdes med ett år till och med januari Syftet med Fler ger mer är klubbutveckling. Målet för projektet är att stärka verksamheten ute i klubbarna för att de ska kunna växa och få fler medlemmar och även få en stabilare grund att stå på. Detta leder även till att förbundet växter och får fler medlemmar och blir stabilare. Fler utövare, ledare och aktiva ger mer verksamhet. Eftersom förbundet är till för klubbarna och således är beroende av välmående klubbar är det angeläget att satsa på klubbutveckling. Hur genomfördes Fler ger mer? Tio klubbar ingick under år 2009 i projektet. De första två klubbarna ingick i förstudien och övergick sedan i projektet. Under år 2010 ingick åtta klubbar. Klubbar under år 2009 Klubbar under år 2010 Mönsterås FF Raging Seagulls DC (Göteborg) Akka UC (Lund) Alingsås DG KFUM Örebro Frisbee Luleå DF Sigtuna FK Stenungsund FC Uppsala FK Åkersberga FK IK Ymer Frisbee (Borås) KFUM Jönköping Ultimate Halmstad Ultimate Frisbee Ultimate Girls (Göteborg) Karlstad FSK Gefle FDC Viksjöfors IF Stockholm Kärsön FK Under år två, alltså de klubbar som arbetade under år 2010, var det endast tre klubbar som genomförde alla tre delarna. Anledningen till att resterande fem klubbar inte genomförde var bristande engagemang, tidsbrist och svårighet att leva upp till de krav som ställdes. Orsaken till att upplägget var åtta styckna klubbar under år två var att tiden också skulle räcka till till att arbeta med en uppföljningsträff för alla klubbarna från år ett. Den träffen hölls på Bosöns idrottsanläggning i oktober. Arbetet sker i nära samarbete med SISU Idrottsutbildningarna i de distrikt där klubbarna är verksamma. Det ger också förutsättning för ett långsiktigt arbete. Efter ett år lämnar Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) projektet och ambitionen är att SISU och klubben själva ska driva arbetet framåt. 6

7 Hur gick det? Vad tyckte klubbarna? Vid sista träffen i projektet får varje deltagare fylla i en anonym enkät om vad de tyckte om projektet. Totalt var det 62 personer som fyllde i enkäterna. Det gav en känsla av att det var någon som brydde sig om sporten och ville att den skulle utvecklas. Vi har börjat bygga upp föreningen på riktigt. Jag var lite skeptisk, trodde inte att vi skulle komma så långt som vi har kommit i denna process Det här är några av kommentarerna från deltagare i klubbarna som har genomfört projektet. Två tredjedelar tyckte att det var ett mycket bra projekt och en tredjedel tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som har varit bra och det klubbarna har uppskattat mest är att de har fått: Hjälp med planer, mål och strategier. Bättre struktur Kontakt med/stöd från SISU och SFF Gemenskap och inspiration Fler medlemmar Fler SISU-timmar Bra träffar (främst arbetshelgerna) Bland de fåtal kommentarer under rubriken Vad var dåligt? återfanns: önskade fler träffar, att det inte tar slut, dåligt engagemang i klubben, mer kontakt med Maud och bättre kommunikation. För att fortsätta att utvecklas efterfrågar klubbarna: Fler medlemmar Struktur i klubben Kontakt med/stöd från SFF och SISU Utbildning Engagemang Vad tyckte SISU-konsulenterna? Superkul och givande att jobba i kombination med förbundet och föreningen. Fler förbund borde ta efter er idé. Om något ska förbättras så är det möjligtvis mer erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Totalt svarade tolv SISU-konsulenter på enkäten. Sju av dem tyckte att det var ett mycket bra projekt och fem tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som man främst tyckte var bra var: Upplägget, idén, krafttaget och att det var en ambitiös projektledning och engagemang. 7

8 Bland de fåtal kommentarer till det som var dåligt angav man: svagt arbete från föreningen, mer samarbete och ofta envägskommunikation. Vad har hänt i klubbarna efter Fler ger mer? Tio klubbar från år ett fick möjlighet att följa upp sin verksamhet tillsammans med sina SISUkonsulenter och samtidigt fick alla klubbarna träffas. Detta skedde under en helg i oktober 2010 på Bosön. Sju klubbar var där och fem SISU konsulenter (två konsulenter jobbar med två klubbar). De sju klubbarna var från Sigtuna, Örebro, Stenungsund, Åkersberga, Uppsala, Mönsterås och Lund. Resultatet av Fler ger mer ser olika ut i olika klubbar. Några klubbar har utvecklats mycket och andra mindre. Generellt för alla klubbar är att man uppskattar kontakten med SISU konsulenterna och att förbundet arbetar med att hjälpa klubbarna med sin verksamhet. Någon form av fortsättning av stöd till klubbarna efterfrågas. SISU konsulenterna är mycket positiva till det här sättet att arbeta, när man jobbar tillsammans SISU + förbund + förening. Ett citat från utvärderingen: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. Vad säger siffrorna? Förutom det övergripande syftet att stärka klubbverksamheten har projektet också fyra målområden som går att mäta : 1. Öka antalet utövare 2. Öka antalet ideellt arbetande 3. Öka lok-stödet, 4. Öka antalet studietimmar redovisade via SISU. Öka i antal Utövare Klubbar LOK stöd sammankomster våren 2010 LOK stöd deltagare våren 2010 Antalet ideellt arbetande Inga siffror men flertalet av föreningarna anser att fler personer har engagerat sig SISU timmar arrangemang SISU timmar deltagare SISU timmar studietimmar En effekt av att Svenska Frisbeesportförbundet bland annat har ökat antalet SISU timmar är att pengatilldelningen har ökat från Riksidrottsförbundet från kr till kr från år 2009 till

9 Ekonomi Område År ett År två Lön projektledare Resor och boende Dator, telefon och kontor Mobil och bredband Omkostnader möten Övrigt Totalt Arbetshelger åtta föreningar Arbetshelger fyra föreningar inklusive uppföljningsträff Totalt inklusive arbetshelger Övrig verksamhet Förutom arbetet med klubbarna i Fler Ger Mer har följande verksamhet utförts Information till Riksidrottsförbundet och SISU Riks. Information till Distriktsidrottsförbunden och SISU Distrikten. Kontakt med utvalda specialidrottsförbund för att lära sig hur de arbetar med klubbutveckling. De som har kontaktas är: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Badmintonförbundet. Sammanställning av tips och idéer till klubbarna i Svenska Frisbeesportförbundet när det gäller utveckling av verksamheten finns på Mallar för årsmöte, styrelsemöte, verksamhetsplan, budget, kallelser finns också på Arbete med att stötta förbundsstyrelsen med utbildningsinsatser. Under år ett skapades en wikisida för att erbjuda deltagande klubbar en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Eftersom det, i stort sett, inte var någon som använde den så lades den ner. Maud Willardsson Engström Projektledare för Fler Ger Mer Svenska Frisbeesportförbundet 9

10 Verksamhetsberättelse, Allroundutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden DDC Dieter Johansson (Värnamo) Thomas Lindell (Stockholm) Johan Eriksson (Stockholm) Fristil Stefan Karlsson (Linköping) Discathon Peter Karlsson (Kalmar) Längd, SCF, Mångkampen Allround, Discgolf i allroundsammanhang Thomas Jonasson (Stockholm) Möten och Kommunikation Det mesta av utskottets arbete 2010 bedrevs genom flitig mejlkontakt, diskussion via ett nyuppsatt webforum (audisc.forumer.com), samt under stormöten med spelare och förbundsstyrelserepresentanter vid SM och Höstkastet. Under november ett fysiskt möte i Linköping. Discathon 2010 Grenansvarig Peter Karlsson, Kalmar. Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Inga specifika discathonmöten har hållits. Årets Svenska Mästerskap hölls på Bulltofta friluftsområde i Malmö den 13 juli på en tvåvarvsbana. Just discathon blev bra uppmärksammat av ortspressen som bidrog med såväl referat som actionbilder från banan. Men framför allt stod SVT-sporten för fin reklam åt grenen. Då bevakning presenterades kring den pågående svenska OS-veckan dvs. RF:s nya tradition att samla många idrotter till en gemensam SM-vecka fick vi ett TV-inslag på hela 1.23 minut. Sekvenser från både försök och final hanns med liksom intervjuer med mästarna på dam- och herrsidan. Sjutton deltagare fanns med under årets discathon-sm. Plats Spelare Klubb Försök Final 1 Fredrik Gustavsson Värnamo FC 6,38 5,54 2 Johan Josjö Uppsala FdK 7,19 7,02 3 Dieter Johansson Värnamo FC 7,01 7,03 1 Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 10,03 10

11 VM Sedan några säsonger tillbaks så har de enskilda grenarna egna utspridda VM. Dessa har ännu inte riktigt nått upp till samma status som de titlar som erövras i samband med allround-vm. Inga svenskar fanns på plats då discathontitlarna delades ut vid US Open i Edina, Minnesota. Vann gjorde hur som helst Conrad Damon och Beth Verish (båda USA). Övriga tävlingar Tyvärr blev det ingen discathontour detta år (där tre på förhand nationella arrangemang skall ingå). I vanlig ordning har grenen erbjudits vid DM. Likaså har flera klubbar även under 2010 arrangerat lokala klubbmästerskap. Double Disc Court Greanansvariga Johan Eriksson och Thomas Lindell, Haninge, och Dieter Johansson, Värnamo Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Specifika discathonmöten har hållits med jämna mellanrum under hela tävlingsperioden Årets Svenska Mästerskap i DDC hölls på perfekta gränsplaner och under perfekta förhållanden på MFF:s träningsplaner vid Malmö Stadion. Svenska Frisbeesportförbundet ska ha ett stort beröm för arrangemanget och även Malmö stad tog mycket bättre tillvara på SM-veckan för de många olika idrotterna. Hoppas att vi nu lagt ribban för arrangemanget och att deltagarantalet växer framöver. Tretton lag var indelade i fyra pooler. Poolspelet bjöd på en del överraskande resultat, men de åtta lag som gick vidare innehöll ingen otippad. De fem lag som gick till B-poolen bjöd på många bra bollar och fick följande slutresultat: 9. Gustavsson/Olsson x Brantberg 11. Olsson/Sturefelt 12. Hultqvist/Kallio x Mossavarrahmani. I pool A blev det hårt om semifinalplatserna. De gamla mästarna från Uppsala (Stefan Andersson/Sten Hermodsson) åkte dit på inbördes möte. Platserna utanför semi: 5. Andersson/Hermodsson 6. Bengtsson/Henriksson 7. Jonasson/Zewgren 8. Beckman/Celinder Bergehamn/Johansson pickade helt rätt par i semifinalen och slog Eriksson/Lindell säkert. Det andra semifinalen var betydligt hårdare, men överraskningen Johnsson/Karlsson vann med 2-1 mot Josjö/Palm. Josjö/Palm vann sedan matchen om 3:e pris lätt med 2-0 över Eriksson/Lindell, som såg gamla och trötta ut. Finalen! Ni har väl sett delar av den på TV. Inte så bra producerat, men bättre än man i förväg kunnat önska. Hoppas att det ändå födde några drömmar hos tittarna att själva en gång stå där och rädda dubblar. Bergehamn/Johansson vann över Johnsson/Karlsson med 3-0 efter ganska jämna set där ändå mästarna hade en knapp men trygg ledning för det mesta. Karlsson/Johnsson räddade väldigt många dubblar, speciellt i de två första seten, men åstadkom bara ett poäng sammanlagt i dubbelsituationer offensivt. Där låg den största anledningen till segern. Stefan väldigt bra i defensiva dubbelsituationer. Anders gjorde många spektakulära slängningar och nöp den varje gång. Niclas var helt felfri i de två första 11

12 seten!!! Dieter var skillnaden i det tredje setet med ett par fina offensiva offset brännare i bakre vänstra hörnet. Turneringens plus utan inbördes ordning ur en gammal rävs synvinkel: Dieter och Niclas som försvarade titeln. Stefan och Anders hela turneringen. Thomas och Micke som verkligen har tagit ett stort steg närmare toppen den här säsongen. Mike och Fredrik som hade en bättre defensiv än någonsin förut. Resultat: 1. Bergehamn/Johansson 2. Johnsson/Karlsson 3. Josjö/Palm 4. Eriksson/Lindell DDC Touren Circle Of May, Stockholm Double Trouble, Uppsala Svenska Mästerskapen, Malmö Sommarkastet, Värnamo Höstkastet, Kalmar Svenska DDC Touren 2010 slutställning Spelare Poäng Spelare Poäng Sten Hermodsson 50 Johan Eriksson 45 Thomas Lindell 45 Dieter Johansson 44 Johan Josjö 42 Niclas Bergehamn 37 Stefan Palm 32 Stefan Andersson 30 Thomas Jonasson 25 Miakel Zewgren 24 Jonas Bengtsson 24 Peter Henriksson 18 Thomas Burvall 17 Stefan Karlsson 15 Anders Johnsson 15 Fredrik Celinder 15 Fedrik Gustavsson 13 Mike Beckman 8 Stina Persson 7 Regina Olnils 7 Per Persson 6 Raimo Kallio 5 Johan Rabell 5 Daniel Carlqvist 5 Johan Olsson 4 Mattias Sandqvist 3 Pontus Welin 3 Ivan Radulovic 2 Niclas Höglund 2 Tobias Danielsson 2 Bobbo Karlsson 2 Alexander Petersson 2 Sebastian Brandtberg 1 Jonathan Brandtberg 1 Hampus Ljungberg 1 Mattias Hultqvist 1 12

13 Svenska Mästare 2010 (Malmö) Gren Open Dam Allround Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping DDC Fristil Dieter Johansson/Niclas Bergehamn, Värnamo Stefan Karlsson/Joakim Arveskär, Linköping Discathon Fredrik Gustavsson, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Discgolf Thomas Jonasson, Stockholm Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Längd Fredrik Celinder, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping SCF Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Precision Jonas Bengtsson, Stockholm Gohar Mossavarrahmani, Norrköping DDC VM avgjordes 7-10 oktober i Phoenix, AZ, USA Gren Open DDC Dieter Johansson i par med Niclas Bergehamn femte plats FPA VM avgjordes 5-7 augusti i Seattle. WA, USA. Gren Coop Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) guld FPA EM avgjordes juli i Linköping Gren Coop Women pairs Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) silver Open pairs Karolina Hagenbjörk / Eleonora Imazio (Sverige/Italien) silver Joakim Arveskär/Reto Zimmerman (Sverige/Schweiz) guld 13

14 Ekonomi Total budget kronor Priser 467 EM fristil DDC spelarbidrag

15 Verksamhetsberättelse, Discgolfutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden Discgolfutskottet bestod av Jonas Sandkvist, Jonas Grundén, William Gummesson, Torbjörn Degerström, Per Gylle, Mats Öberg, Fredrik Källström, Pontus Welin, Christian Granberg och Mikael Forslund Ansvarsuppgifter Jonas Sandkvist sammankallande William Gummesson junioråsikter Peter Bygde regelfrågor, medlem i PDGA:s regelkommitté Fredrik Källström Landslagskapten Jonas Grundén PDGA-koordinator Per Gylle utbildningsansvarig Torbjörn Degerström genusfrågor samt utbildning Mats Öberg NT-ansvarig Mikael Forslund rekrytering och nationellt handicapsystem Pontus Welin Christian Granberg Discgolfklubbar Frisbeesportklubbar som bedriver discgolf uppskattas till 47. Kommunikation Discgolfutskottet hade under 2010 bedrivit största delen av kommunikationen via google-grupper. Elitsatsning Två läger har arrangerats på Riksidrottsförbundets Utvecklingscenter, Bosön, för elitspelare. Dessutom har tester gjorts av toppspelare för utforming av krav- och grenprofil Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen i Gävle och fyra deltävlingar i Nationella Touren. Förutom det har det under 2010 genomförst ett stort antal lokala tourer/tävlingar och distriktsmästerskap. För resultat besök och/eller 15

16 Svenska Mästare 2010 (Gävle) Open Dam 1 Markus Källström, Brunna FDK 2 Jesper Lundmark, Skellefteå DG 3 Anders Svärd, Wastervik IFT Master 1 Birgitta Lagerholm, Järva DGC 2 Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Norrköping 3 Camilla Jernberg, FK 360 Pojkjunior 1 Peter Bygde, Järva DGC 2 Robert Buzasy, Karnas DK 3 Per Gylle, Härnösands DG Grand Master 1 Anton Lindh, Härnösands DG 2 Kaj Larsson, Härnösands DG 3 Pär Andersson, Härnösands DG 1 Kenneth Barman, Stockholm-Kärsön FK 2 Anders Tiger, Stockholm-Kärsön FK 3 Roland Nordfelth, Umeå DGC Svenska Mästare 2010 par och lag (Karlstad) Lag 1 Wästervik IFT, Västervik 2 Uppsala FdK, Uppsala 3 Järva DGC, Stockholm Par dam Par open 1 Anders Swärd/Jonas Hälleblad, Wästervik IFT 2 Mattias Nilsson/Dennis Vuorisalo, Wästervik IFT 3 Jimmie Nilsson/Anders Källström, Brunna FdK Par master 1 Maria Töndel/Emma Töndel, KFUM Örebro 1 Johan Eriksson/Fredrik Blom, Haninge FC 2 Sofie Widegren/My Lundén, Vrenninge DIF 2 Thomas Lindell/Anders Johansson, Haninge FC 3 Emma Berglind/Emma Deleryd, Vrenninge DIF 3 Mikael Ålgars/Mikael Wall, Kolbäck Hyzers Par herrjunior 1 Linus Eliasson/Pontus Snäll, Karlstad FSK/KFUM Örebro 2 Eric Widegren/Victor Aitma, Vrenninge Discgolf IF 3 Oskar Berglind/Linus Eklund,m Vrenninge Discgolf IF Nationella Touren 2010 (Malmö, Västervik, Falköping och Lillsjön) Open 1 Emil Dahlgren, FK Patrik Berglund, FK Anders Svärd, Wastervik IFT Dam 1 Camilla Jernberg, FK Angelica Frantz, Kalmar FK 3 Karin Magnholt, KFUM Örebro Frisbee 16 Master 1 Stefan Swärd, Wästervik IFT 2 Lars Eriksson, Dala FGK 3 Patrik Malmqvist, Oddjobs FK Herrjunior 1 Viktor Johansen, Onsala DGC 2 David Johansen, Onsala DGC 3 Filip Loebbert, Onsala DGC

17 Pojkjunior 1 David Swärd, Wästervik IFT 2 Joakim Swärd, Wästervik IFT 3 Anton Kappling, KFUM Linköping Landslagens verksamhet EM spelades i Lille, Frankrike. Sverige skickade ett landslag bestående av totalt fjorton spelare plus ledare. EM 2010 spelades den augusti i Pas-de-Calais, Frankrike Open Dam 1 Jesper Lundmark 4 Johannes Högberg 5 Markus Källström 6 Oscar Stenfelt 7 Henrik Wahlman 13 Emil Dahlgren 14 Anders Källström 17 Jonas Grundén 17 Dennis Vuorisalo 20 Mats-Åke Öberg 20 Mattias Nilsson 30 Anders Swärd 32 Linus Åström 41 Pontus Welin 43 Mats Strömgren 43 Jimmie Nilsson 48 Anders wallén 51 Daniel Carlqvist 97 Mats Huldt Master 1 Camilla Jernberg 2 Birgitta Lagerholm 3 Niloofar Mosavar Rahmani 4 Angelica Frantz Herrjunior 5 Robert Buzay 8 Per Gylle 20 Jonas Rudholm Grandmaster 11 Ruben Smedberg 14 Kaj Larsson 19 Johannes Rapp 12 Kenneth Barman Markus Källström vann årets EuroTour i open och Birgitta Lagerholm dam 17

18 Ekonomi Total budget kronor EM bidrag EM ledare EM avgift Elitstöd Utskott 95 18

19 19 Ultimateutskottets verksamhetsberättelse Bemanning och ansvarsområden Joel Högberg, Stockholm, sammankallande Paul Eriksson, Stockholm, regelansvarig samt internationella kontakter Jacob Arén, Jönköping, rekryterings- och utbildningsansvarig, Sara Nilsson, Jönköping, ungdomsansvarig Ivar Bakken, Sigtuna, landslagschef Tomas Eriksson, Stockholm, ungdomslandslagsansvarig Vi tackar Julia Stiernspetz (Mönsterås), damrepresentant, samt Andreas Magnusson (Örebro), utbildningsansvarig, som bägge avgick i januari, samt Hanna Tordardottir (Lund), breddansvarig, som avgick i augusti, för deras insatser. Martin Carlsson (Oslo), rekryteringsansvarig, avgick på årsmötet i mars då han blev invald i förbundsstyrelsen. Kommunikation Under 2010 har vi i utskottet haft fyra utskottsmöten totalt: 28 mars, 21 augusti, 17 oktober och 11 december Förutom dessa möten har vi haft kontakt genom Google Wave, , Skype och telefon. Utbildning Tränarutbildning specifikt för ultimate genomfördes över en helg i Kviberg, Anna Hamrén och Tommy Blom höll i utbildningen. Enskilda klubbar har även deltagit i Fler Ger Mer, se separat del i Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsberättelse på sidorna 6-9. Ekonomi Total budget Rekrytering Elitstöd dam Elitstöd open Elitstöd U17 open Elitstöd U17 dam Elitstöd U20 dam Elitstöd U20 open USM Tävlingsverksamhet SM U23 VM open Utbildning 0 Ultimate City League Landslagsutrustning Utmärkelser/uppskattning Ultimate landslagskommittén Totalt

20 Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen för junior respektive senior Riksmästerskapen inomhus, Halmstad, februari Open KFUM Jönköping Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Raging Seagulls DC Final Ungdomsriksmästerskap inomhus, Jönköping, mars Junior openopen Fair Play U15 open Fair Play Frövi GFF Frövi GFF KFUM Jönköping Ultimate Mönsterås FF Raging Seagulls DC Mönsterås FF KFUM Örebro Frisbee Uppsala FdK Final 13-8 Svenska Mästerskapen, Linköping, september Open Skogshyddan FK Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Stockholm Syndromes UFC Mixed SM skulle anordnas i Jönköping men blev inställt på grund av brist på lag. Internationella tävlingar WFDF World Junior Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland Junior open Plats Land 1 USA 2 Kanada 3 Storbritannien 12 Sverige 18 lag deltog totalt 20

21 Junior dam Plats Land 1 Colombia 2 Kanada 3 USA 5 Sverige 14 lag deltog totalt EUF European under 17 Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland U17 open Plats Land 1 Tyskland 2 Storbritannien 3 Sverige 7 lag deltog totalt U17 girls Plats Land 1 1 Tyskland 2 2 Sverige 3 3 Storbritannien World Ultimate Under 23 Championships 2010, juli i Florens, Italien U23 open Plats Land 1 Kanada 2 Japan 3 Tyskland 8 Sverige World Ultimate Club Championship 2010, 3-10 juli i Prag, Tjeckien Open Lag Land 1 Revolver USA 2 Sockeye USA 3 Bunka Shutter Buzz Bullets Japan 8 Viksjöfors IF Ultimate Sverige 17 Skogs Ultimate Sverige 48 lag deltog totalt Women Lag Land 1 Fury USA 2 UNO Japan 3 Riot USA 18 E6 Sverige 32 lag deltog totalt 21

22 European Ultimate Championship Series (EUCS, EM för klubblag), 2010, 1-3 oktober, Lloret de Mar, Spanien Open Lag Land 1 Flying Angels Bern Schweiz 2 Skogs Ultimate Sverige 3 Freespeed Schweiz 7 Viksjöfors IF Ultimate Sverige De två svenska topplagen slutade på en andra respektive sjunde plats. I damdivisionen fanns det inget svenskt damlag som deltog. Övrig tävlingsverksamhet Vintertrofén, Göteborg, 6-7 februari Open Final Dam Final Viksjöfors IF Viima (Finland) 13-7 Karhukopla (Finland) The Animals (England) Skogshyddan FK Carnegie USC Sigtuna Ultimate Games, maj Junior open Final U15 Final Sigtuna FK Frövi GFF Fair Play Sigtuna FK Fair Play Mönsterås FF Dive Hard XIV, Göteborg, 5-6 juni Open Skogshyddan FK Viksjöfors IF Monsterslaget, Mönsterås, november Junior open Final Fair Play Stenungsunds FC 12-7 Akka UC Frövi GFF Force Fyris, Enköping, november 22

23 Open Final Fair Play Dam Final Fair Play Viksjöfoss IF 12-8 KFUM Örebro Sigtuna FK 13-8 Campus 1477 Stockholm Syndromes UFC Uppsala FdK KFUM Linköping The Swedish Fish Kung Bore, Örebro, december Junior open Fair Play Junior dam Fair Play U15 Fair Play Raging Seagulls DC Sigtuna FK Uppsala FdK Sigtuna FK Uppsala FdK Kumla Sharks Frövi GFF Sigtuna FK Mönsterås FF Final 13-8 Final 13-8 Final 10-9 Landslagens verksamhet Säsongen började i april med ett ungdomslandslagsläger i Sigtuna som var det största vi någonsin arrangerat med 130 deltagare, delar av dem kom med inhyrd dubbeldäckarbuss från Göteborg. På detta läger deltog U17 flickor, U17 open, Junior dam, Junior open och U23 open. Det andra landslagslägret gick av stapeln i Norrköping i Maj där vi sov på KFUM-huset och spelade på Himmelstalundsplanerna. Totalt var vi cirka 80 personer. Det tredje lägret var i Örebro i Juni och skedde på olika helger beroende på att samma datum inte fungerade för alla coacher. Utvecklingläger på Bosön skedde under säsongen både för Openlandslaget senior och Damlandslaget senior. Junior VM spelades i Heilbronn, Tyskland och var ett utmärkt arrangemang. Vi åkte ner till Tyskland med två chartrade bussar. Vi var cirka 70 spelare och 10 ledare med logi på skolgolv. Resultat blev att U17 flickor tog en bronsmedalj, U17 open tog en bronsmedalj, Junior dam kom på femte plats (som bästa europeiska nation) och Junior open kom på 12 plats. U23 VM spelades i Florens, Italien och vi deltog med U23 open. Turneringen spelades i extrem hetta och placeringen blev åttonde plats med både tyskland, GB och Schweiz före oss som europeiska lag. Finalen spelade mellan Canada och Japan och USA var ej med i turneringen. 23

24 Utmärkelser Årets spelare 2009 Open - Joel Högberg, Skogs Ultimate Dam Sara Ekvall, Uppsala FdK Ungdomsspelare Open - Filip Sköld, KFUM Linköping Ungdomsspelare Dam - Johanna Olsson, KFUM Jönköping Ultimate Årets ledare 2009 Sophie Davidson, Akka FK resp Damjuniorlandslaget Andra utmärkelser Förutom utmärkelserna för årets spelare och ledare så uppmärksammades andra personer för deras insatser vid genomförande av olika arrangemang. - Sara Ekvall för hennes insats vid arrangemanget av Force Fyris 2010 i Enköping - Frank Wambutt och Gert Kootstra för genomförandet av pilotprojektet City League i Stockholm

25 Slutord Förbundsstyrelsen framför sitt tack för det förtroende som har givits oss under det gångna året. Vi har haft ett mycket givande arbete och framförallt inriktat oss på att utveckla Svenska Frisbeesportförbundets organisation. Ett arbete som säkert kommer att fortsätta även för den kommande förbundsstyrelsen. Stockholm mars 2011 Anna Åkesson Förbundsordförande Conny Thunberg Vice förbundsordförande Erik Thelin Ledamot Martin Carlsson Ledamot Karin Magnholt Ledamot Anne Bakken Ledamot Tom Holmqvist Ledamot 25

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Frisbeesportförbundet Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla FF Bollnäs Overall Guts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2007 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AC Marcelinds Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2008 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AKKA Frisbeeförening Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04 Svenska Frisbeesportförbundet Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Aros Wood Cutters Disc Golf Club Brunna Frisbee Disc Carnegie Ultimate Sport Club Eskilstuna

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Allmänt Arrende för Lars Hansgården har betalts även detta år för att vi har Rolfs Kulle-banan där. Antal medlemmar den 31 december 2013 var 79. Av dessa betalade 73 medlemsavgiften

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Omg Plac. Lag Klubb Tot 160 151 121 105 103 Lottning: Gryttjom Volo Certnr Gryttjom Whuhuu Certnr Team C-4 Certnr

Omg Plac. Lag Klubb Tot 160 151 121 105 103 Lottning: Gryttjom Volo Certnr Gryttjom Whuhuu Certnr Team C-4 Certnr Formationshoppning 4-manna (FS-4) - AAA Plac. Lag Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot Snitt 1 Gryttjom Volo Stockholms Fallskärmsklubb 16 16 13 13 17 19 16 15 16 19 160 16,0 2 Team Fusion Mix 15 16 17 11 16

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2012 2 Medlemmar Föreningen har idag 39 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: Resultatlista, enskild rond - brutto Klass Placering Flickor Namn Rond 1 Spelform Klubb S-HCP Datum Resultat 1 Mia Landegren Kungl. Drottningholms GK 0 79 2 Mathilda Byqvist Uddeholms GK 0 82 3 Johanna

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2012 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009

P R E S S I N F O. World Challenge Piteå 24-26 april 2009 P R E S S I N F O World Challenge Piteå 24-26 april 2009 Välkommen till World Challenge! World Challenge är namnet på turneringen där Sverige varje år utmanas av övriga toppnationer i innebandyvärlden.

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Vi har från att ha varit ganska offensiva i användandet av hashtags efter feedback reducerat antalet och även blivit mer specifika.

Vi har från att ha varit ganska offensiva i användandet av hashtags efter feedback reducerat antalet och även blivit mer specifika. Events och sociala medier 2014 Ultimate Sweden på Facebook ökade från 506 till 643 likes under året. Det har gjorts över 400 poster varav drygt 160 uppdateringar och bilder genererades i samband MY mässan

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer