VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010

2 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla Frisbeeförening Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc Klubb Bålsta Frisbee Klubb Carnegie Ultimate Sport Club Dala Frisbeegolfklubb E6 Frisbeeklubb Eskilstuna DGC Frisbeeföreningen Östra Hisingen Frisbeesport Eslöv Frisbeeklubben 360 Gefle Frisbee Disc Club Frövi GF Frisbee Haninge Frisbee Club Halmstad Ultimate Frisbee Hoting Disc Golf Club Helsingborg Frisbee Klubb Hässleholm Frisbeeförening Husums Discgolf Klubb Hörnefors DGK Härnösands Disc Golf Club John Bauer Frisbee Golf Klubb Ideella Föreningen Habo Frisbee Kalmar Frisbee Klubb IK Ymer Frisbee Karlstad Frisbeesportklubb Järva Discgolf Club KFUM Linköping Ultimate Karnas Disc Klubb KFUM Örebro Frisbee SFMSC KFUM Jönköping Ultimate Kristinehamns Frisbeeklubb KFUM Norrköpings Frisbeeklubb Luleå Discgolf Förening Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb Oddjobs Frisbee Falköping Linköpings UFS Piteå Discgolf Mönsterås Frisbee Förening Sigtuna Frisbeeklubb Onsala DGK Skogshyddans Frisbee Klubb Raging Seagulls Stenungsunds Frisbee Club Skellefteå Discgolf Stockholm Ultimate Spinndisc Frisbee Klubb Söderhamns Frisbeegolfklubb Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb Umeå Disc Golf Club Sundsvalls FF Viksjöfors IF Södertörns FK Värnamo Frisbee Club Uppsala Frisbee Disc Klubb Wästerviks Individuella Frisbee Team Vrenninge Frisbeegolf Westervik Frisbee Club Åkersberga Frisbeeklubb Ämhults Discgolfklubb Sammanlagt 63 röster Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet Nordsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Frisbeesportdistriktet Östsvenska Frisbeesportdistriktet Sydsvenska Frisbeesportdistriktet Sammanlagt 4 röster 2

3 Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Årsmöte Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den 27 mars 2010 på Scandic Continental, Stockholm. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Anna Åkesson Conny Thunberg Erik Thelin Karin Magnholt Martin Carlsson Anne Bakken Tom Holmqvist Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft åtta protokollförda förbundsmöten januari Förbundsstyrelse Stockholm 6 7 mars Förbundsstyrelse Stockholm 27 mars Årsmöte Stockholm 28 mars Konstituerande Stockholm 8 9 maj Förbundsstyrelse Göteborg augusti Förbundsstyrelse Stockholm 4 5 december Förbundsstyrelse Stockholm Valberedning Har bestått av Fredrik Granåsen, Täby, Johan Eriksson, Skogås och Josef Carlsson, Uppsala Verksamhetsrevisor Sten Hermodsson, Uppsala 3

4 Revisor Gunnar Andersson, Deloitte Revisionsföretag Disciplinnämnd Ann Marcus Pedersen, Göteborg, Johan Josjö, Stockholm och Dan Engström, Billdal Licenser Svenska Frisbeesportförbundet har under 2010 haft totalt 830 licensierade spelare, vilken är en ökning jämfört med Ökningen beror främst på att det är fler discgolfare som har löst licens än året innan. Nya klubbar under året Under året 2010 tillkom följande klubbar: Hässleholms Frisbeeförening och Älmhults Discgolfklubb. Dödes Udde från Arjeplog har lagt ner sin verksamhet. Förbundskansliet Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och disciplinutskotten. Det har också handlat om att ge information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bl.a. Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat elektroniskt arbete och de dagliga kontorsuppgifterna. Förbundskansliet har även under 2010 haft ytterligare en anställd, på halvtid. Detta för att arbeta med projektet Fler Ger Mer. Under första delen av 2010 anställdes även en person på deltid för att arbeta med rekrytering i ultimate. Idrottslyftet Idrottslyftet gick i och med halvårsskiftet 2010 in på sitt fjärde år. En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering och utbildning ligger med som två starka kriterier. Projekt Fler Ger Mer med åtta föreningar, se separat redogörelse på sidan sex för Fler Ger Mer 4

5 Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 2010 arbetat med bland annat I och med det påbörjade arbetet med utbildningstrappan är kontakt tagen med SISU Idrottsutbildarna och information har gått ut till alla föreningar om de möjligheter som finns. Arbetat vidare med elitstödet och startat upp processen med krav- och grenprofiler för alla discipliner.. Har tillsammans med discgolfutskottet och Discsport AB arbetat fram ett samarbetsavtal för Discsport Nationell Tour 2011 Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid SM veckan i Malmö. Johan Robertson och Conny Thunberg representerades förbundsstyrelsen vid Europamästerskapen i fristil i Linköping Anna Åkesson representerade förbundsstyrelsen vid Svenska Mästerskapen i discgolf. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för framtida varumärkesarbete. 5

6 Vad är Fler ger mer? Fler ger mer startades upp med en förstudie under andra halvåret 2008 och övergick till ett projekt med start första februari Maud Willardsson Engström anställdes som projektledare under ett års tid på halvtid. Projektet förlängdes med ett år till och med januari Syftet med Fler ger mer är klubbutveckling. Målet för projektet är att stärka verksamheten ute i klubbarna för att de ska kunna växa och få fler medlemmar och även få en stabilare grund att stå på. Detta leder även till att förbundet växter och får fler medlemmar och blir stabilare. Fler utövare, ledare och aktiva ger mer verksamhet. Eftersom förbundet är till för klubbarna och således är beroende av välmående klubbar är det angeläget att satsa på klubbutveckling. Hur genomfördes Fler ger mer? Tio klubbar ingick under år 2009 i projektet. De första två klubbarna ingick i förstudien och övergick sedan i projektet. Under år 2010 ingick åtta klubbar. Klubbar under år 2009 Klubbar under år 2010 Mönsterås FF Raging Seagulls DC (Göteborg) Akka UC (Lund) Alingsås DG KFUM Örebro Frisbee Luleå DF Sigtuna FK Stenungsund FC Uppsala FK Åkersberga FK IK Ymer Frisbee (Borås) KFUM Jönköping Ultimate Halmstad Ultimate Frisbee Ultimate Girls (Göteborg) Karlstad FSK Gefle FDC Viksjöfors IF Stockholm Kärsön FK Under år två, alltså de klubbar som arbetade under år 2010, var det endast tre klubbar som genomförde alla tre delarna. Anledningen till att resterande fem klubbar inte genomförde var bristande engagemang, tidsbrist och svårighet att leva upp till de krav som ställdes. Orsaken till att upplägget var åtta styckna klubbar under år två var att tiden också skulle räcka till till att arbeta med en uppföljningsträff för alla klubbarna från år ett. Den träffen hölls på Bosöns idrottsanläggning i oktober. Arbetet sker i nära samarbete med SISU Idrottsutbildningarna i de distrikt där klubbarna är verksamma. Det ger också förutsättning för ett långsiktigt arbete. Efter ett år lämnar Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) projektet och ambitionen är att SISU och klubben själva ska driva arbetet framåt. 6

7 Hur gick det? Vad tyckte klubbarna? Vid sista träffen i projektet får varje deltagare fylla i en anonym enkät om vad de tyckte om projektet. Totalt var det 62 personer som fyllde i enkäterna. Det gav en känsla av att det var någon som brydde sig om sporten och ville att den skulle utvecklas. Vi har börjat bygga upp föreningen på riktigt. Jag var lite skeptisk, trodde inte att vi skulle komma så långt som vi har kommit i denna process Det här är några av kommentarerna från deltagare i klubbarna som har genomfört projektet. Två tredjedelar tyckte att det var ett mycket bra projekt och en tredjedel tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som har varit bra och det klubbarna har uppskattat mest är att de har fått: Hjälp med planer, mål och strategier. Bättre struktur Kontakt med/stöd från SISU och SFF Gemenskap och inspiration Fler medlemmar Fler SISU-timmar Bra träffar (främst arbetshelgerna) Bland de fåtal kommentarer under rubriken Vad var dåligt? återfanns: önskade fler träffar, att det inte tar slut, dåligt engagemang i klubben, mer kontakt med Maud och bättre kommunikation. För att fortsätta att utvecklas efterfrågar klubbarna: Fler medlemmar Struktur i klubben Kontakt med/stöd från SFF och SISU Utbildning Engagemang Vad tyckte SISU-konsulenterna? Superkul och givande att jobba i kombination med förbundet och föreningen. Fler förbund borde ta efter er idé. Om något ska förbättras så är det möjligtvis mer erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Totalt svarade tolv SISU-konsulenter på enkäten. Sju av dem tyckte att det var ett mycket bra projekt och fem tyckte att det var ett ganska bra projekt. Det som man främst tyckte var bra var: Upplägget, idén, krafttaget och att det var en ambitiös projektledning och engagemang. 7

8 Bland de fåtal kommentarer till det som var dåligt angav man: svagt arbete från föreningen, mer samarbete och ofta envägskommunikation. Vad har hänt i klubbarna efter Fler ger mer? Tio klubbar från år ett fick möjlighet att följa upp sin verksamhet tillsammans med sina SISUkonsulenter och samtidigt fick alla klubbarna träffas. Detta skedde under en helg i oktober 2010 på Bosön. Sju klubbar var där och fem SISU konsulenter (två konsulenter jobbar med två klubbar). De sju klubbarna var från Sigtuna, Örebro, Stenungsund, Åkersberga, Uppsala, Mönsterås och Lund. Resultatet av Fler ger mer ser olika ut i olika klubbar. Några klubbar har utvecklats mycket och andra mindre. Generellt för alla klubbar är att man uppskattar kontakten med SISU konsulenterna och att förbundet arbetar med att hjälpa klubbarna med sin verksamhet. Någon form av fortsättning av stöd till klubbarna efterfrågas. SISU konsulenterna är mycket positiva till det här sättet att arbeta, när man jobbar tillsammans SISU + förbund + förening. Ett citat från utvärderingen: Ett fint genomtänkt projekt som har tänkt på helheten utifrån hur idrottens resurser är strukturerade och organiserade. Vad säger siffrorna? Förutom det övergripande syftet att stärka klubbverksamheten har projektet också fyra målområden som går att mäta : 1. Öka antalet utövare 2. Öka antalet ideellt arbetande 3. Öka lok-stödet, 4. Öka antalet studietimmar redovisade via SISU. Öka i antal Utövare Klubbar LOK stöd sammankomster våren 2010 LOK stöd deltagare våren 2010 Antalet ideellt arbetande Inga siffror men flertalet av föreningarna anser att fler personer har engagerat sig SISU timmar arrangemang SISU timmar deltagare SISU timmar studietimmar En effekt av att Svenska Frisbeesportförbundet bland annat har ökat antalet SISU timmar är att pengatilldelningen har ökat från Riksidrottsförbundet från kr till kr från år 2009 till

9 Ekonomi Område År ett År två Lön projektledare Resor och boende Dator, telefon och kontor Mobil och bredband Omkostnader möten Övrigt Totalt Arbetshelger åtta föreningar Arbetshelger fyra föreningar inklusive uppföljningsträff Totalt inklusive arbetshelger Övrig verksamhet Förutom arbetet med klubbarna i Fler Ger Mer har följande verksamhet utförts Information till Riksidrottsförbundet och SISU Riks. Information till Distriktsidrottsförbunden och SISU Distrikten. Kontakt med utvalda specialidrottsförbund för att lära sig hur de arbetar med klubbutveckling. De som har kontaktas är: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Badmintonförbundet. Sammanställning av tips och idéer till klubbarna i Svenska Frisbeesportförbundet när det gäller utveckling av verksamheten finns på Mallar för årsmöte, styrelsemöte, verksamhetsplan, budget, kallelser finns också på Arbete med att stötta förbundsstyrelsen med utbildningsinsatser. Under år ett skapades en wikisida för att erbjuda deltagande klubbar en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Eftersom det, i stort sett, inte var någon som använde den så lades den ner. Maud Willardsson Engström Projektledare för Fler Ger Mer Svenska Frisbeesportförbundet 9

10 Verksamhetsberättelse, Allroundutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden DDC Dieter Johansson (Värnamo) Thomas Lindell (Stockholm) Johan Eriksson (Stockholm) Fristil Stefan Karlsson (Linköping) Discathon Peter Karlsson (Kalmar) Längd, SCF, Mångkampen Allround, Discgolf i allroundsammanhang Thomas Jonasson (Stockholm) Möten och Kommunikation Det mesta av utskottets arbete 2010 bedrevs genom flitig mejlkontakt, diskussion via ett nyuppsatt webforum (audisc.forumer.com), samt under stormöten med spelare och förbundsstyrelserepresentanter vid SM och Höstkastet. Under november ett fysiskt möte i Linköping. Discathon 2010 Grenansvarig Peter Karlsson, Kalmar. Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Inga specifika discathonmöten har hållits. Årets Svenska Mästerskap hölls på Bulltofta friluftsområde i Malmö den 13 juli på en tvåvarvsbana. Just discathon blev bra uppmärksammat av ortspressen som bidrog med såväl referat som actionbilder från banan. Men framför allt stod SVT-sporten för fin reklam åt grenen. Då bevakning presenterades kring den pågående svenska OS-veckan dvs. RF:s nya tradition att samla många idrotter till en gemensam SM-vecka fick vi ett TV-inslag på hela 1.23 minut. Sekvenser från både försök och final hanns med liksom intervjuer med mästarna på dam- och herrsidan. Sjutton deltagare fanns med under årets discathon-sm. Plats Spelare Klubb Försök Final 1 Fredrik Gustavsson Värnamo FC 6,38 5,54 2 Johan Josjö Uppsala FdK 7,19 7,02 3 Dieter Johansson Värnamo FC 7,01 7,03 1 Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 10,03 10

11 VM Sedan några säsonger tillbaks så har de enskilda grenarna egna utspridda VM. Dessa har ännu inte riktigt nått upp till samma status som de titlar som erövras i samband med allround-vm. Inga svenskar fanns på plats då discathontitlarna delades ut vid US Open i Edina, Minnesota. Vann gjorde hur som helst Conrad Damon och Beth Verish (båda USA). Övriga tävlingar Tyvärr blev det ingen discathontour detta år (där tre på förhand nationella arrangemang skall ingå). I vanlig ordning har grenen erbjudits vid DM. Likaså har flera klubbar även under 2010 arrangerat lokala klubbmästerskap. Double Disc Court Greanansvariga Johan Eriksson och Thomas Lindell, Haninge, och Dieter Johansson, Värnamo Grenen discathon har traditionsenligt diskuterats vid diverse allroundmöten och spelarträffar under tävlingsåret. Specifika discathonmöten har hållits med jämna mellanrum under hela tävlingsperioden Årets Svenska Mästerskap i DDC hölls på perfekta gränsplaner och under perfekta förhållanden på MFF:s träningsplaner vid Malmö Stadion. Svenska Frisbeesportförbundet ska ha ett stort beröm för arrangemanget och även Malmö stad tog mycket bättre tillvara på SM-veckan för de många olika idrotterna. Hoppas att vi nu lagt ribban för arrangemanget och att deltagarantalet växer framöver. Tretton lag var indelade i fyra pooler. Poolspelet bjöd på en del överraskande resultat, men de åtta lag som gick vidare innehöll ingen otippad. De fem lag som gick till B-poolen bjöd på många bra bollar och fick följande slutresultat: 9. Gustavsson/Olsson x Brantberg 11. Olsson/Sturefelt 12. Hultqvist/Kallio x Mossavarrahmani. I pool A blev det hårt om semifinalplatserna. De gamla mästarna från Uppsala (Stefan Andersson/Sten Hermodsson) åkte dit på inbördes möte. Platserna utanför semi: 5. Andersson/Hermodsson 6. Bengtsson/Henriksson 7. Jonasson/Zewgren 8. Beckman/Celinder Bergehamn/Johansson pickade helt rätt par i semifinalen och slog Eriksson/Lindell säkert. Det andra semifinalen var betydligt hårdare, men överraskningen Johnsson/Karlsson vann med 2-1 mot Josjö/Palm. Josjö/Palm vann sedan matchen om 3:e pris lätt med 2-0 över Eriksson/Lindell, som såg gamla och trötta ut. Finalen! Ni har väl sett delar av den på TV. Inte så bra producerat, men bättre än man i förväg kunnat önska. Hoppas att det ändå födde några drömmar hos tittarna att själva en gång stå där och rädda dubblar. Bergehamn/Johansson vann över Johnsson/Karlsson med 3-0 efter ganska jämna set där ändå mästarna hade en knapp men trygg ledning för det mesta. Karlsson/Johnsson räddade väldigt många dubblar, speciellt i de två första seten, men åstadkom bara ett poäng sammanlagt i dubbelsituationer offensivt. Där låg den största anledningen till segern. Stefan väldigt bra i defensiva dubbelsituationer. Anders gjorde många spektakulära slängningar och nöp den varje gång. Niclas var helt felfri i de två första 11

12 seten!!! Dieter var skillnaden i det tredje setet med ett par fina offensiva offset brännare i bakre vänstra hörnet. Turneringens plus utan inbördes ordning ur en gammal rävs synvinkel: Dieter och Niclas som försvarade titeln. Stefan och Anders hela turneringen. Thomas och Micke som verkligen har tagit ett stort steg närmare toppen den här säsongen. Mike och Fredrik som hade en bättre defensiv än någonsin förut. Resultat: 1. Bergehamn/Johansson 2. Johnsson/Karlsson 3. Josjö/Palm 4. Eriksson/Lindell DDC Touren Circle Of May, Stockholm Double Trouble, Uppsala Svenska Mästerskapen, Malmö Sommarkastet, Värnamo Höstkastet, Kalmar Svenska DDC Touren 2010 slutställning Spelare Poäng Spelare Poäng Sten Hermodsson 50 Johan Eriksson 45 Thomas Lindell 45 Dieter Johansson 44 Johan Josjö 42 Niclas Bergehamn 37 Stefan Palm 32 Stefan Andersson 30 Thomas Jonasson 25 Miakel Zewgren 24 Jonas Bengtsson 24 Peter Henriksson 18 Thomas Burvall 17 Stefan Karlsson 15 Anders Johnsson 15 Fredrik Celinder 15 Fedrik Gustavsson 13 Mike Beckman 8 Stina Persson 7 Regina Olnils 7 Per Persson 6 Raimo Kallio 5 Johan Rabell 5 Daniel Carlqvist 5 Johan Olsson 4 Mattias Sandqvist 3 Pontus Welin 3 Ivan Radulovic 2 Niclas Höglund 2 Tobias Danielsson 2 Bobbo Karlsson 2 Alexander Petersson 2 Sebastian Brandtberg 1 Jonathan Brandtberg 1 Hampus Ljungberg 1 Mattias Hultqvist 1 12

13 Svenska Mästare 2010 (Malmö) Gren Open Dam Allround Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping DDC Fristil Dieter Johansson/Niclas Bergehamn, Värnamo Stefan Karlsson/Joakim Arveskär, Linköping Discathon Fredrik Gustavsson, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Discgolf Thomas Jonasson, Stockholm Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Längd Fredrik Celinder, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping SCF Niclas Bergehamn, Värnamo Niloofar Mosavar Rahmani, Norrköping Precision Jonas Bengtsson, Stockholm Gohar Mossavarrahmani, Norrköping DDC VM avgjordes 7-10 oktober i Phoenix, AZ, USA Gren Open DDC Dieter Johansson i par med Niclas Bergehamn femte plats FPA VM avgjordes 5-7 augusti i Seattle. WA, USA. Gren Coop Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) guld FPA EM avgjordes juli i Linköping Gren Coop Women pairs Fristil Joakim Arveskär/Clay Collera/Reto Zimmerman (Sverige/Italaien/Schweiz) silver Open pairs Karolina Hagenbjörk / Eleonora Imazio (Sverige/Italien) silver Joakim Arveskär/Reto Zimmerman (Sverige/Schweiz) guld 13

14 Ekonomi Total budget kronor Priser 467 EM fristil DDC spelarbidrag

15 Verksamhetsberättelse, Discgolfutskottet, 2010 Bemanning och ansvarsområden Discgolfutskottet bestod av Jonas Sandkvist, Jonas Grundén, William Gummesson, Torbjörn Degerström, Per Gylle, Mats Öberg, Fredrik Källström, Pontus Welin, Christian Granberg och Mikael Forslund Ansvarsuppgifter Jonas Sandkvist sammankallande William Gummesson junioråsikter Peter Bygde regelfrågor, medlem i PDGA:s regelkommitté Fredrik Källström Landslagskapten Jonas Grundén PDGA-koordinator Per Gylle utbildningsansvarig Torbjörn Degerström genusfrågor samt utbildning Mats Öberg NT-ansvarig Mikael Forslund rekrytering och nationellt handicapsystem Pontus Welin Christian Granberg Discgolfklubbar Frisbeesportklubbar som bedriver discgolf uppskattas till 47. Kommunikation Discgolfutskottet hade under 2010 bedrivit största delen av kommunikationen via google-grupper. Elitsatsning Två läger har arrangerats på Riksidrottsförbundets Utvecklingscenter, Bosön, för elitspelare. Dessutom har tester gjorts av toppspelare för utforming av krav- och grenprofil Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen i Gävle och fyra deltävlingar i Nationella Touren. Förutom det har det under 2010 genomförst ett stort antal lokala tourer/tävlingar och distriktsmästerskap. För resultat besök och/eller 15

16 Svenska Mästare 2010 (Gävle) Open Dam 1 Markus Källström, Brunna FDK 2 Jesper Lundmark, Skellefteå DG 3 Anders Svärd, Wastervik IFT Master 1 Birgitta Lagerholm, Järva DGC 2 Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Norrköping 3 Camilla Jernberg, FK 360 Pojkjunior 1 Peter Bygde, Järva DGC 2 Robert Buzasy, Karnas DK 3 Per Gylle, Härnösands DG Grand Master 1 Anton Lindh, Härnösands DG 2 Kaj Larsson, Härnösands DG 3 Pär Andersson, Härnösands DG 1 Kenneth Barman, Stockholm-Kärsön FK 2 Anders Tiger, Stockholm-Kärsön FK 3 Roland Nordfelth, Umeå DGC Svenska Mästare 2010 par och lag (Karlstad) Lag 1 Wästervik IFT, Västervik 2 Uppsala FdK, Uppsala 3 Järva DGC, Stockholm Par dam Par open 1 Anders Swärd/Jonas Hälleblad, Wästervik IFT 2 Mattias Nilsson/Dennis Vuorisalo, Wästervik IFT 3 Jimmie Nilsson/Anders Källström, Brunna FdK Par master 1 Maria Töndel/Emma Töndel, KFUM Örebro 1 Johan Eriksson/Fredrik Blom, Haninge FC 2 Sofie Widegren/My Lundén, Vrenninge DIF 2 Thomas Lindell/Anders Johansson, Haninge FC 3 Emma Berglind/Emma Deleryd, Vrenninge DIF 3 Mikael Ålgars/Mikael Wall, Kolbäck Hyzers Par herrjunior 1 Linus Eliasson/Pontus Snäll, Karlstad FSK/KFUM Örebro 2 Eric Widegren/Victor Aitma, Vrenninge Discgolf IF 3 Oskar Berglind/Linus Eklund,m Vrenninge Discgolf IF Nationella Touren 2010 (Malmö, Västervik, Falköping och Lillsjön) Open 1 Emil Dahlgren, FK Patrik Berglund, FK Anders Svärd, Wastervik IFT Dam 1 Camilla Jernberg, FK Angelica Frantz, Kalmar FK 3 Karin Magnholt, KFUM Örebro Frisbee 16 Master 1 Stefan Swärd, Wästervik IFT 2 Lars Eriksson, Dala FGK 3 Patrik Malmqvist, Oddjobs FK Herrjunior 1 Viktor Johansen, Onsala DGC 2 David Johansen, Onsala DGC 3 Filip Loebbert, Onsala DGC

17 Pojkjunior 1 David Swärd, Wästervik IFT 2 Joakim Swärd, Wästervik IFT 3 Anton Kappling, KFUM Linköping Landslagens verksamhet EM spelades i Lille, Frankrike. Sverige skickade ett landslag bestående av totalt fjorton spelare plus ledare. EM 2010 spelades den augusti i Pas-de-Calais, Frankrike Open Dam 1 Jesper Lundmark 4 Johannes Högberg 5 Markus Källström 6 Oscar Stenfelt 7 Henrik Wahlman 13 Emil Dahlgren 14 Anders Källström 17 Jonas Grundén 17 Dennis Vuorisalo 20 Mats-Åke Öberg 20 Mattias Nilsson 30 Anders Swärd 32 Linus Åström 41 Pontus Welin 43 Mats Strömgren 43 Jimmie Nilsson 48 Anders wallén 51 Daniel Carlqvist 97 Mats Huldt Master 1 Camilla Jernberg 2 Birgitta Lagerholm 3 Niloofar Mosavar Rahmani 4 Angelica Frantz Herrjunior 5 Robert Buzay 8 Per Gylle 20 Jonas Rudholm Grandmaster 11 Ruben Smedberg 14 Kaj Larsson 19 Johannes Rapp 12 Kenneth Barman Markus Källström vann årets EuroTour i open och Birgitta Lagerholm dam 17

18 Ekonomi Total budget kronor EM bidrag EM ledare EM avgift Elitstöd Utskott 95 18

19 19 Ultimateutskottets verksamhetsberättelse Bemanning och ansvarsområden Joel Högberg, Stockholm, sammankallande Paul Eriksson, Stockholm, regelansvarig samt internationella kontakter Jacob Arén, Jönköping, rekryterings- och utbildningsansvarig, Sara Nilsson, Jönköping, ungdomsansvarig Ivar Bakken, Sigtuna, landslagschef Tomas Eriksson, Stockholm, ungdomslandslagsansvarig Vi tackar Julia Stiernspetz (Mönsterås), damrepresentant, samt Andreas Magnusson (Örebro), utbildningsansvarig, som bägge avgick i januari, samt Hanna Tordardottir (Lund), breddansvarig, som avgick i augusti, för deras insatser. Martin Carlsson (Oslo), rekryteringsansvarig, avgick på årsmötet i mars då han blev invald i förbundsstyrelsen. Kommunikation Under 2010 har vi i utskottet haft fyra utskottsmöten totalt: 28 mars, 21 augusti, 17 oktober och 11 december Förutom dessa möten har vi haft kontakt genom Google Wave, , Skype och telefon. Utbildning Tränarutbildning specifikt för ultimate genomfördes över en helg i Kviberg, Anna Hamrén och Tommy Blom höll i utbildningen. Enskilda klubbar har även deltagit i Fler Ger Mer, se separat del i Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsberättelse på sidorna 6-9. Ekonomi Total budget Rekrytering Elitstöd dam Elitstöd open Elitstöd U17 open Elitstöd U17 dam Elitstöd U20 dam Elitstöd U20 open USM Tävlingsverksamhet SM U23 VM open Utbildning 0 Ultimate City League Landslagsutrustning Utmärkelser/uppskattning Ultimate landslagskommittén Totalt

20 Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen för junior respektive senior Riksmästerskapen inomhus, Halmstad, februari Open KFUM Jönköping Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Raging Seagulls DC Final Ungdomsriksmästerskap inomhus, Jönköping, mars Junior openopen Fair Play U15 open Fair Play Frövi GFF Frövi GFF KFUM Jönköping Ultimate Mönsterås FF Raging Seagulls DC Mönsterås FF KFUM Örebro Frisbee Uppsala FdK Final 13-8 Svenska Mästerskapen, Linköping, september Open Skogshyddan FK Raging Seagulls DC Stockholm Syndromes UFC Fair Play Stockholm Syndromes UFC Mixed SM skulle anordnas i Jönköping men blev inställt på grund av brist på lag. Internationella tävlingar WFDF World Junior Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland Junior open Plats Land 1 USA 2 Kanada 3 Storbritannien 12 Sverige 18 lag deltog totalt 20

21 Junior dam Plats Land 1 Colombia 2 Kanada 3 USA 5 Sverige 14 lag deltog totalt EUF European under 17 Ultimate Championships 2010, 2-7 augusti, Heilbronn, Tyskland U17 open Plats Land 1 Tyskland 2 Storbritannien 3 Sverige 7 lag deltog totalt U17 girls Plats Land 1 1 Tyskland 2 2 Sverige 3 3 Storbritannien World Ultimate Under 23 Championships 2010, juli i Florens, Italien U23 open Plats Land 1 Kanada 2 Japan 3 Tyskland 8 Sverige World Ultimate Club Championship 2010, 3-10 juli i Prag, Tjeckien Open Lag Land 1 Revolver USA 2 Sockeye USA 3 Bunka Shutter Buzz Bullets Japan 8 Viksjöfors IF Ultimate Sverige 17 Skogs Ultimate Sverige 48 lag deltog totalt Women Lag Land 1 Fury USA 2 UNO Japan 3 Riot USA 18 E6 Sverige 32 lag deltog totalt 21

22 European Ultimate Championship Series (EUCS, EM för klubblag), 2010, 1-3 oktober, Lloret de Mar, Spanien Open Lag Land 1 Flying Angels Bern Schweiz 2 Skogs Ultimate Sverige 3 Freespeed Schweiz 7 Viksjöfors IF Ultimate Sverige De två svenska topplagen slutade på en andra respektive sjunde plats. I damdivisionen fanns det inget svenskt damlag som deltog. Övrig tävlingsverksamhet Vintertrofén, Göteborg, 6-7 februari Open Final Dam Final Viksjöfors IF Viima (Finland) 13-7 Karhukopla (Finland) The Animals (England) Skogshyddan FK Carnegie USC Sigtuna Ultimate Games, maj Junior open Final U15 Final Sigtuna FK Frövi GFF Fair Play Sigtuna FK Fair Play Mönsterås FF Dive Hard XIV, Göteborg, 5-6 juni Open Skogshyddan FK Viksjöfors IF Monsterslaget, Mönsterås, november Junior open Final Fair Play Stenungsunds FC 12-7 Akka UC Frövi GFF Force Fyris, Enköping, november 22

23 Open Final Fair Play Dam Final Fair Play Viksjöfoss IF 12-8 KFUM Örebro Sigtuna FK 13-8 Campus 1477 Stockholm Syndromes UFC Uppsala FdK KFUM Linköping The Swedish Fish Kung Bore, Örebro, december Junior open Fair Play Junior dam Fair Play U15 Fair Play Raging Seagulls DC Sigtuna FK Uppsala FdK Sigtuna FK Uppsala FdK Kumla Sharks Frövi GFF Sigtuna FK Mönsterås FF Final 13-8 Final 13-8 Final 10-9 Landslagens verksamhet Säsongen började i april med ett ungdomslandslagsläger i Sigtuna som var det största vi någonsin arrangerat med 130 deltagare, delar av dem kom med inhyrd dubbeldäckarbuss från Göteborg. På detta läger deltog U17 flickor, U17 open, Junior dam, Junior open och U23 open. Det andra landslagslägret gick av stapeln i Norrköping i Maj där vi sov på KFUM-huset och spelade på Himmelstalundsplanerna. Totalt var vi cirka 80 personer. Det tredje lägret var i Örebro i Juni och skedde på olika helger beroende på att samma datum inte fungerade för alla coacher. Utvecklingläger på Bosön skedde under säsongen både för Openlandslaget senior och Damlandslaget senior. Junior VM spelades i Heilbronn, Tyskland och var ett utmärkt arrangemang. Vi åkte ner till Tyskland med två chartrade bussar. Vi var cirka 70 spelare och 10 ledare med logi på skolgolv. Resultat blev att U17 flickor tog en bronsmedalj, U17 open tog en bronsmedalj, Junior dam kom på femte plats (som bästa europeiska nation) och Junior open kom på 12 plats. U23 VM spelades i Florens, Italien och vi deltog med U23 open. Turneringen spelades i extrem hetta och placeringen blev åttonde plats med både tyskland, GB och Schweiz före oss som europeiska lag. Finalen spelade mellan Canada och Japan och USA var ej med i turneringen. 23

24 Utmärkelser Årets spelare 2009 Open - Joel Högberg, Skogs Ultimate Dam Sara Ekvall, Uppsala FdK Ungdomsspelare Open - Filip Sköld, KFUM Linköping Ungdomsspelare Dam - Johanna Olsson, KFUM Jönköping Ultimate Årets ledare 2009 Sophie Davidson, Akka FK resp Damjuniorlandslaget Andra utmärkelser Förutom utmärkelserna för årets spelare och ledare så uppmärksammades andra personer för deras insatser vid genomförande av olika arrangemang. - Sara Ekvall för hennes insats vid arrangemanget av Force Fyris 2010 i Enköping - Frank Wambutt och Gert Kootstra för genomförandet av pilotprojektet City League i Stockholm

25 Slutord Förbundsstyrelsen framför sitt tack för det förtroende som har givits oss under det gångna året. Vi har haft ett mycket givande arbete och framförallt inriktat oss på att utveckla Svenska Frisbeesportförbundets organisation. Ett arbete som säkert kommer att fortsätta även för den kommande förbundsstyrelsen. Stockholm mars 2011 Anna Åkesson Förbundsordförande Conny Thunberg Vice förbundsordförande Erik Thelin Ledamot Martin Carlsson Ledamot Karin Magnholt Ledamot Anne Bakken Ledamot Tom Holmqvist Ledamot 25

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Styrelse Råd/Kommittéer. Index

Styrelse Råd/Kommittéer. Index Svenska Tennisförbundet Verksamhetsberättelse 2014 1 verksamhetsåret Index Styrelse Råd/Kommittéer STYRELSE RÅD/KOMMITTÉER 5 TILL MINNE AV 6 UTMÄRKELSER 7 STYRELSENS BERÄTTELSE 8 SEB NEXT GENERATION 12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Årsberättelse 2013 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Svensk Friidrott Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Telefon: 010-476 53 30 Fax: 08-724 68 61 E-post: info@friidrott.se

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 OMSLAG: Jeffrey Ige. FOTO: Karl Nilsson. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska Kommitté Idrottens hus Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H 114 33 Stockholm

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 www.jarfallasim.org 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Styrelsen... 5 2.3 Nya stadgar... 5 2.4 Hedersmedlemmar...

Läs mer