MARS Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1"

Transkript

1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

2 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november 2011 Godkänna Ånge kommuns budget 2012 och ekonomisk plan för Anta Krisledningsplan för Ånge kommun inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Godkänna förslag till ändringar i kommunens vatten och avloppstaxa. Mötesplatser för äldre och anhöriga ÅNGE KOMMUN HAR fått kr från Hjälpmedelsinstitutet för att skapa mötesplatser för äldre som bor hemma och för deras anhöriga. Pengarna ska användas bland annat till att rusta mötes- och aktivitetslokaler med teknikstöd och aktivitetsprodukter och ingår i Regeringens satsning på Teknik för äldre. Under 2012 hålls anhörigträffar i Torpsammar, Fränsta, Ljungaverk, Ånge, Alby och Östavall varje månad. Där träffas man och samtalar, fi kar och får information om aktuella teman varje gång. Framtid Ånge träffade deltagarna vid Anhörigträffen på PRO:s närcentral i Torpshammar. Jag tycker att de här träffarna är väldigt bra. Det är så viktigt att komma ut och träffa andra i samma situation, säger Lena Lundin från Torpshammar. Det här visar att Ånge kommun bryr sig om oss som vårdar en anhörig, säger Tonny Nilsson. Tanken är att mötesplatserna ska fortsätta efter projekttiden, kanske i samarbete med någon frivilligorganisation som till exempel Röda korset eller PRO. Har du frågor om anhörigstöd och anhörigträffarna, kontakta: Maud Bruhn, Anhörigkonsulent Fränstavägen 272, Fränsta Tel eller Fax Mail : Bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet Tillstånd för lokalisering av vindkraft vid Holmsjöåsen. Kommunfullmäktige 19 december Anta ny taxa för Ånge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Anta Kulturplan för Ånge kommun Aktivt föräldraskap Nu startar vårens kurser i aktivt föräldraskap. - Förskolebarn och skolbarn 2-12 år Tonår Pappagrupp NYTT FÖR I ÅR Är du upp till 25 år och förälder? Vill du gå i grupp? Anmäl dig till eller Kursen ger förutsättningar att skapa ett bra samspel mellan föräldrar och barn och en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan föräldrar. Genom kursen får deltagarna bra verktyg för att stärka sin roll som förälder och få en glädjerik relation med sitt barn. Föräldrar till 6-åringar har förtur. ANHÖRIGTRÄFFARNA, RESTEN AV VÅREN: Torpshammars föreningslokal, Järnbruksgatan kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 11 maj Fränsta, Samservice, Fränstavägen 272 kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 7 maj Ljungaverk Folkets Hus kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 9 maj Ånge, Medborgarhuset, lokal Svea, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 25 maj Alby föreningslokal, Centralg 3, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 21 maj Östavalls föreningslokal, vid dagis, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 23 maj Teman för våren: mars biståndsbeslut, april - hjälpmedel och trygghet, maj - må bra aktivitet, juni - gemensam resa för alla deltagande FRAMTID ÅNGE är Ånge kommuns informationstidning till hushåll och företag i kommunen. Framtid Ånge är också ett viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och når ca 4000 adresser utanför kommunen. Tidningen kommer ut 4 ggr/år. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Telefon: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion & text: Kristina Kamsten, tel Lotta Kristow, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Per Helander 2 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

3 LEDARE FOTO PER HELANDER Behovet av att anställa kommer att öka! Jämtlands och Västernorrlands län har sammanställt en rapport över hur de kommande årens arbetsmarknad, kompetensbehov med mera kan tänkas bli. Rapporten bekräftar vad som framkommit tidigare arbetslösheten kommer att sjunka och behovet av att anställa kommer att öka! I vår kommun kommer 600 människor att gå i pension de kommande 5 åren och det kommer med sannolikhet bli lika många under nästkommande fem år. Jag skriver sannolikhet eftersom det är vad statistiken säger och jag tror inte det där med jobba mot 75 har slagit igenom på fullt allvar I Ånge kommer alltså 120 personer lämna arbetsmarknaden varje år de kommande åren och antalet ungdomar som tillträder arbetsmarknaden beräknas till endast 60. Även om inte alla som går i pension kommer att ersättas av nyanställningar så får vi räkna med att de kommande åren sjunker arbetslösheten. Om vi inte blir duktiga på att erbjuda bra yrkesutbildningar så kommer företagen att få allt svårare att rekrytera kompetent personal. Därför kommer Ånge kommun med start i år att satsa på fler yrkesutbildningar än tidigare och det kommer att bli ännu viktigare att kunna attrahera välutbildade människor att flytta till vår kommun. Vi får aldrig hamna i en situation med hög arbetslöshet samtidigt som företag inte hittar personal att anställa. För den som är villig att utbilda sig kommer det att finnas arbete i vår kommun och vi kommer att kunna erbjuda inflyttare fler arbetstillfällen än idag. ATT ANSTÄLLA MÄNNISKOR SOM BOR I ANDRA KOMMUNER. Vi får ibland synpunkter på att många av de vi anställer bor i andra kommuner än vår. Naturligtvis skulle det vara roligt om alla valde att bo i vår kommun, men när vi väljer bland de sökande så måste vi i första hand titta på vem som klarar de aktuella arbetsuppgifterna bäst. Ånge kommun, så som alla arbetsgivare, måste i alla lägen söka den bästa medarbetaren som går att få och detta går före var den personen är bosatt. Men visst kan bostadsorten påverka arbetsinsatsen också och detta vägs även in när vi rekryterar! Slutligen så säger vissa att man bör väl betala skatt här om man jobbar här. Ja gärna, men jag tror att vi ska vara rädda om både in- och utpendling. Pendling är en viktig arbetsmarknadsfråga i vår kommun. Det är ca 650 människor som pendlar in för att jobba i vår kommun de behövs hos arbetsgivare här. Parallellt med detta så är det 680 som pendlar ut - jobbar i annan kommun, men skattar och bor här. Båda kategorierna behövs. Med de ökande turerna på Mittbanan kommer fler människor kunna arbeta både i vår och i andra kommuner - den rörligheten kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD FRAMTID ÅNGE MARS

4 NÄRINGSLIV Hallå där... ULRIKA WESTIN, CHEF FÖR SJ CONTACT CENTER I ÅNGE. DU ÄR RELATIVT NY SOM PLATS- CHEF. KAN DU BESKRIVA DITT JOBB? Jag har varit på plats nu i 1 år och har bara positivt att säga. Här fi nns en dynamik, en arbetsglädje och stolthet för det vi gör som är mycket stor. Medarbetarna är oerhört lojala och vi har en mycket god stämning. Det syns inte minst på våra sjuktal som är under 5% på hela Totalt är vi ca 140 personer som jobbar här på Åsgatan 22. Det innefattar mig samt 7 säljledare med ansvar för team om ca 20 personer. Vi jobbar med försäljning av resor, evenemang, hotell, attraktioner och trafi kinformation samt kundservice. En enda stor resebyrå helt enkelt. SJ Contact Center i Ånge är ett av två som fi nns i Sverige, det andra är lokaliserat i Tranås. Vi samarbetar givetvis väldigt nära. VAD HÄNDER JUST NU PÅ SJ CON- TACT CENTER I ÅNGE? Vi står just nu inför att rekrytera personer. Dessa skall utbildas någonstans kring vecka 16, för att sedan kunna stärka upp under sommarperioden och in i hösten. Många av de vi tar in under denna process blir även kvar längre. Vi gör rekryteringen i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ånge samt i egen process. Annonser kommer att dyka upp i ST, Dagbladet samt Ljunganbladet inom de närmsta veckorna. Det jag söker är pigga, glada, serviceinriktade personer som älskar kontakt med människor och tycker det är spännande och roligt att sälja. NÅGOT ANNAT SOM KÄNNS VIKTIGT ATT FÖRMEDLA? I övrigt brinner jag för vår arbetsplats här i Ånge och ser att vi är viktiga som arbetsgivare. Vi är idag, vad jag vet, den andra största efter Ånge kommun. Många känner inte till att vi fi nns här och för mig är det högt på agendan att vi skall ha rykte som den goda arbetsplats vi är. Självbetjäningen ökar på SJ liksom på många andra kundintensiva företag. Vi måste fortsätta arbeta aktivt med rekrytering, god kundservice och försäljning för att fortsätta säkra arbetsplatsen framåt. Ljungandalsvägen ska locka turister av E14 EN ALTERNATIV VÄG TILL E14 längs Ljungans dalgång planeras inom destination Ljungandalen. Med Dan Thornberg i spetsen vill föreningen leda in turister och besökare på de mindre vägarna för att uppleva Ljungandalen på nära håll. Intresset är större än vi vågade hoppas, berättar Dan. Till ett informationsmöte vi ordnade kom ca 50 deltagare från företag och föreningar längs vägsträckan Stöde Borgsjö. Målet i en första etapp är att kunna skylta upp och märka ut vägsträckan till sommaren. Längre fram fi nns tankar på att förlänga sträckningen mot Ånge och Haverö, röja för bättre utsikt över vackra Ljungandalen och se över tillgången på rastplatser. Förebilden är Kustvägen söder om Sundsvall. En satsning som visat sig ge både fl er besökare och nya företag. Jag tror att många som har företag och verksamheter längs vägen ser nya affärsmöjligheter. Vi har i första hand vänt oss till företag som tar emot besökare och turister, förutom de vanliga besöksmålen också till exempel affärer och serveringar. Alla har varit enbart positiva, säger Dan Thornberg. Vägen ska troligen heta Ljungandalsvägen. En styrgrupp är utsedd och en ansökan hos Leader Mittland är också under behandling. Arbetsförmedlingen matchar företagens behov med utbildning och rekrytering Sedan i oktober är Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. Förutom det uppdraget har han även utvecklingsoch projektuppdrag inom arbetsmarknadsområde Sundsvall. ARBETSMARKNADEN I ÅNGE är inte nämnvärt sämre än t ex Sundsvall och framförallt inte om man jämför med andra inlandskommuner i Norrland eller glesbygdskommuner i södra Sverige. Det är den bild Håkan Strandell förmedlar. Det är klart att Postens nedläggning är ett stort bakslag för hela bygden och framför allt för de som arbetade där. Jag hade själv ett av mina första jobb där i början av 80- talet och jag känner fl era som jobbat där ända tills i dagarna, säger Håkan. Det behövs fl er arbetstillfällen i kommunen och AF jobbar idag tillsammans med Ånge kommun med att kartlägga företagens rekryterings och kompetensbehov för att på så vis hitta möjligheter att anställa fl er personer i befi ntliga företag. Under februari var det ovanlig många platsannonser och en hel del rekryteringsuppdrag. Flera företag har rekryterat eller ligger i startgroparna för att börja rekrytera framöver. Bara i januari gick 57 personer i arbete från Arbetsförmedlingen i Ånge, det är en hög siffra för att vara januari, förklarar Håkan. För att tillfredställa de behov som arbetsgivarna eller de arbetssökande har jobbar hela kontoret i Ånge stenhårt med att få till Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. så många lokala rekryteringsmässor och träffar som det bara går. Man ordnar lokala arbetsmarknadsutbildningar eller marknadsför de som arbetsförmedlingen ger inom regionen. Resor till mässor i regionen arrangeras och det fi nns ett samarbete med Ålsta folkhögskola för unga som vill prova på att studera. Det som vi inte kan göra är att gå in i högre utbildningar på t ex yrkeshögskole- eller universitetsnivå. Det slår mot företag med behov av t ex processledare eller ingenjörer. Där är vi gärna med och hjälper till vid rekrytering från övriga delar av landet eller till och med Europa i något fall, avslutar Håkan. 4 FRAMTID ÅNG MARS 2012

5 NÄRINGSLIV FöretagsKraft tycker att företagsklimatet utvecklas åt rätt håll Nyligen släppte Svenskt Näringsliv enkätsvar på ett antal övergripande näringslivsfrågor. Resultatet för hela rankingen baserad på höstens enkät presenteras dock först i slutet av april. DE ENKÄTSVAR som vi fått tillgång till nu i första skedet visar i stort på en uppåtgående kurva säger FöretagsKrafts ordförande Bo Berglund. Det är glädjande och vi tror att våra gemensamma ansträngningar det senaste halvåret har slagit igenom i Ånges svar. FöretagsKraft är ett samverkansprojekt mellan Företagarna, Företagsgruppen och Svenska Handels som gemensamt lyft samarbetet mellan näringsliv och skola, upphandlingar med flera frågor. Vad gäller enkätsvaren som nu Svenskt Näringsliv släppt så har i stort sett alla frågor en kurva som går uppåt, både vad gäller svar från företagare som politiker. Frågor om Tele- och ITnät samt tillgång på kompetens pekar lite nedåt i Ånge, precis som landet i helhet. När det gäller Företagsklimatet i Sverige så har även där Ånges företagare en positivare syn än landet som helhet och våra politiker tycker dessutom att det pekar klart uppåt. Vi har samverkat med kommunen i en del frågor och aktiviteter senaste halvåret. Möten om upphandling och företagarluncher är ett par exempel på detta. Det är också något som vi känner har bidragit till en positivare syn på frågor som rör näringslivet i vår kommun, menar Bo Berglund. Läs mer på och Naturen och lugnet intresserar inflyttare från Holland och Belgien Det är närheten till naturen och en tillvaro med mindre trängsel och stress som tycks intressera människor från Holland och Belgien att flytta till Sverige. Det står klart sedan Ånge kommun i januari för andra året deltog på emigrantmässa med Skandinaviskt tema i Hoeve laken i Holland. DET FINNS ETT stort intresse för vår region säger Lena Gustafsson, som deltog som en av kommunrepresentanterna. Vi träffade människor med många olika kompetenser. Det var bilmekaniker, ingenjörer, lärare, IT-tek- niker, administratörer för att nämna några. Gemensamt för dem är att de söker en annan livsstil för sig själva och sina familjer. Många kan också tänka sig att starta upp någon form av egen verksamhet. Paret Ron och Magda Roor som bor i närheten av Schipol, Amsterdams flygplats, vill gärna flytta till Ånge. De har redan besökt Ånge sommartid och kommer nu under vårvintern att besöka kommunen igen. Första kontakten med Ånge var på mässan förra året. Vi vill lämna stressen och trängseln. Sedan 10 år tillbaka besöker vi Sverige varje år. Vi tycker mycket om naturen och svenskarna är vänliga och avspända. Här i Holland trängs vi mellan motorvägarna. Magda och jag bor i närheten av en stor flygplats. Varje minut lyfter eller landar ett plan. Paret har gått på svenskundervisning i ett år och talar och förstår språket bra. Nu är utmaningen att försöka hitta ett arbete åt Ron, som har mångårig erfarenhet som bilmekaniker. I likhet med Ron och Magda beskriver många av mässbesökarna att de besökt Sverige som turister under ett antal år och utifrån detta utvecklat en önskan om att få leva och bo här. FRAMTID ÅNGE MARS

6 UTBILDNING Höga förväntningar ger bra resultat i skolan FOTO: PER HELANDER Urban Åström Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Under hösten har Ånge kommun haft besök av Skolinspektionen, som har i uppdrag att granska kommunernas skolverksamhet. Resultaten har delgivits skolorna och kommunen och det finns saker som måste förbättras. huvudsak kan man säga att Ånge I har två stora utvecklingsområden framför sig. FÖRVÄNTNINGAR: Skolinspektionen påpekar att förväntningarna på våra barn och ungdomar generellt är lågt ställda i skolans verksamhet. Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Har vi för låga förväntningar riskerar eleverna att prestera sämre, säger Urban Åström, förvaltningschef för humanistiska nämnden. KUNSKAPSRESULTAT: Det är det andra stora utvecklingsområdet är kunskapsresultaten i kommunens skolor. Generellt ligger elevernas resultat under rikssnittet. Att förväntningarna spelar roll för resultaten blir tydligt här. Förra året startade ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka barns och ungdomars lärande. Fokus ligger på förskolans och skolans lärandeuppdrag. Rektorer och förskolechefers pedagogiska ledarskap har förtydligats, de har utbildats i grunden på de styrdokument som talar om vad som ska läras. Detta för att de ska kunna ta ledarflaggan mot bättre resultat. I NÄSTA STEG har så kallade kursplanepiloter utbildats för att tillsammans med cheferna kunna utveckla personalgruppernas arbete med barn och ungdomars lärande. Det handlar om att veta vad de centrala kursplanerna kräver och sedan utforma övningar som tränar dessa förmågor. Det är också viktigt att kunna förklara för eleverna vad de ska lära sig. Får man som elev veta vad som krävs så presterar man bättre. Vi hoppas se resultaten snart, säger Urban. I förskolan har kunskapsuppdraget förtydligats i och med den nya läroplanen som började gälla i somras. Mål och riktlinjer har kompletterats. Ett gediget arbete har startats på våra förskolor för att utveckla barnens språkliga, kommunikativa, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmågor. Som alltid i förskolan så är det genom leken man lär. Vi ska alla ha höga förväntningar på våra barn och ungdomar, både skolpersonal och föräldrar. Det handlar om att engagera sig i deras lärande, att uppmuntra och stötta. De måste känna att vi tror på dem! 6 FRAMTID ÅNG MARS 2012

7 UTBILDNING Bobergsgymnasiet fokuserar på möjligheter Bobergsgymnasiet står inför flera utmaningar, de två största handlar om vikande elevunderlag och resultaten från skolinspektionens granskning. Erik Högberg är rektor på Bobergsgymnasiet. Så här säger han om skolans utmaningar och möjligheter: Vi kommer under våren att göra olika insatser för att nå ut till kommunens niondeklassare under omvalsperioden och berätta om våra utbildningar. Teknikprogrammet och naturveteskapsprogrammet som lades i malpåse ifjol finns nu sökbara igen och vi hoppas på ytterligare påspädning av elever under omvalsperioden som pågår fram till maj. För att vara attraktiv för fler ungdomar tittar skolan även på möjligheten att starta utbildningar som lärlingsprogram och möjligheten att starta vissa inriktningar på befintliga program, utifrån lokala behov. Utifrån de anmärkningar vi fått efter skolinspektionens besök under hösten har vi sjösatt ett arbete med kunskapsuppdraget som ska bidra till att måluppfyllelsen ökar. Målet är att alla våra elever får fullständiga betyg. Där ligger vi ännu i startgroparna, men målen är högt ställda. Detta är några av de byggstenar som ska bygga en gymnasieskola som Ånge kommuns ungdomar vill gå i. Snacka om FRAMTID! Vi behöver hjälpas åt att forma framtiden i Ånge kommun. Hur tänker du om just din framtid? Hur ska vi bo och leva? Vilket arbete och företagande vill vi ha? Fritid? Studier? Starten för att snacka om vår framtid går torsdag 15 mars 2012 då vi bjuder in till en framtidskväll. Under ledning av moderator Jan Röhlander ska vi tillsammans vrida och vända på våra möjligheter och utmaningar. Tid: Torsdag 15 mars kl Plats: Medborgarhuset i Ånge Fortsättningen sker i form av fördjupad dialog under hela Det vi kommer fram till blir vår gemensamma Handlingsplan för Ånge kommun. Vi bjuder på fi ka! Välkommen! Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia. Peter Sellers FRAMTID ÅNGE MARS

8 Åsa Hellhoff Robert Nilsson Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar. Åsgatan 14 i Ånge har gått från rivningsobjekt till vibrerande kulturhus. Lägenheterna i det forna hyreshuset är numera kreativ hemvist för föreningen Kulturbanken 2.0. Här repar ett tiotal band och en keramiker och en konstnär har nyss flyttat in. Alla har lagt ned ett otroligt arbete på att rusta upp lokalerna, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Nu är min förhoppning att vi kan bredda innehållet till fler kulturformer. Hög ränta på 8 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

9 Micke Burvall och Simon Mackin Niklas Källström Peter Lund Just den här kvällen vibrerar betongväggarna av 50-tals rock, Gary Moore och tuff hårdrock. Ett 15-tal musiker är på Kulturbanken för att repa, spela in eller bara lira och prata. Mellan lägenheterna är det öppna dörrar, både bildligt och bokstavligt. En härlig mylla för musikmetropolen Ånge. - Ibland uppstår det nya konstellationer, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Det är musikstil, inte ålder som avgör vilka som spelar tillsammans. Sedan hösten finns här också studieförbundet Bildas replokal för unga band. Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar, säger Jens Höglin på Bilda. I replokalen kan nya band prova på, starta och kanske nå nya framgångar. Ett exempel är Simon Mackin. Han kom hit via Bilda och spelade hårdrock från början. Nu lirar han också 50-talsrock i bandet Something Else. - Det är jättebra för mig att få spela med gubbarna i bandet och sångerskan Carina. De har så mycket erfarenhet som de gärna delar med sig av, säger han. I en annan lägenhet filar grabbarna i Blackbird Conspiracy på trumljud till sin kommande skiva. De kombinerar replokal med inspelningsstudio. Vi träffas här, repar och spelar in ett par gånger i veckan, berättar Niklas Källström, en av Ånges trummisprofiler. Och från andra sidan trappuppgången hörs gitarrsolot från Gary Moores hit Still got the blues. Koncentrationen som medlemmarna i Slajdboys uppvisar är total, nästan meditativ. Det blir ju som ett sätt att rensa skallen och inte tänka på något annat när vi spelar, säger Leif Jonsson. Ja, och vi måste koncentrera oss för att inte spela fel, skojar Alf Engström. Men musiken är inte allt, fikapausen när man kan sitta och bara prata är minst lika viktig. För mig är det här en viktig social grej, säger Kjell Jonsson, basist i bandet Give Me Five. Idag passar han på att lira lite gitarr när han är ensam i replokalen. Det är kommunens bygdeavgiftsmedel som gett Kulturbanken möjlighet att ta över och rusta upp det gamla våningshuset. Framåtandan är enorm och utvecklingen fortsätter. Nu återstår att ställa i ordning ett café med ett femtiotal sittplatser. Vi drömmer också om ett scenhus i anslutning till Kulturbanken med möjligheter till teater och musikuppträdanden, fortsätter Leif Edh. Nästa steg är att tillsammans med Bilda göra i ordning en digital studio för olika media, som tryck och film. Vi vill bredda innehållet till fler kulturformer, det här är ett led i de planerna, I den andan är Leif glad över att keramikern Åsa Hellhoff flyttade sin verkstad till Kulturbanken förra våren. Nu har hon också fått sällskap av konstnären Eva B Johansson som finns i en liten etta på samma våning. Jag trivs väldigt bra i lokalerna. Sammanhållningen är god, jag har till och med fått deltagare från några av banden till mina keramikkurser, säger Åsa. FAKTA TEXT: KRISTINA KAMSTEN FOTO: PER HELANDER Föreningen Kulturbanken får inga bidrag till driften. Banden betalar hyra för sina lokaler och överskottet går till ungdomsverksamheten. I Kulturbanken fi nns också Ånge kommuns digitalisering av gamla foton. Läs mer på Vill du prova på att spela i Bildas replokal? Kontakta Åsa Hellhoff på tel Kulturbanken FRAMTID ÅNGE MARS

10 KULTUR Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Ånge blir musikvideo STEAM CLUB har kommit till rätta i nya lokalen (fd Citykällaren) och verksamheten tuffar på mer än någonsin. Sista lördagen varje månad är det uppträdande på klubben, oftast lokala band. Utöver det ordnar klubben medlemskvällar och medlemsaktiviteter. Behållningen går tillbaka till det lokala musiklivet i kommunen genom Åke Palos minnesfond. I år kommer vi att kunna lämna rekordmycket pengar till minnesfonden, berättar Lars Olof Johansson, ordförande i Steam Club. Steam Clubs mål är att vara ett ställe, en scen, där lokala band får tillfälle att spela för publik. Den målsättningen är också uppfylld med råge eftersom alla de senaste clubkvällarna varit fullsatta. Steam Club får också förfrågningar från band i Sundsvall och Östersund om spelningar, så ryktet sprider sig. Under våren blir det stand up kväll med Al Pitcher, det blir vinylkväll för medlemmarna, blueskväll, coverkväll, berättar Lars Olof. Dessutom utlokaliseras Steam Club till Vemdalen 10 mars. Clubbens utbud kan du följa via deras sida på Facebook och deras hemsida STAND UP COMEDY med Al Pitcher på Steam Club 19 mars, missa inte det! FOTO PER HELANDER Snart kan vi stoltsera med en egen musikvideo för Ånge. Det kommer att bli resultatet av kompositören Malin Hülphers arbete med att skildra kommunen i ljud och bild. JAG ÄR ÖVERVÄLDIGAD av det varma mottagande jag fick vid mitt första besök i kommunen, säger Malin. Många är stolta över att få visa upp sitt Ånge, men jag upplever också att det finns de som inte tycker att vi har något att framhålla, en slags kluvenhet. Det är det nybildade Statens Musikverk som gjort satsningen möjlig genom att skjuta till pengar för att kunna anställa en länskompositör på deltid. På så sätt är Malin under en tid knuten till Scenkonstbolaget och länet. Ånge är först ut som så kallad fokuskommun. Scenkonstbolaget som ägs av Landstinget och Sundsvalls kommun har i uppdrag att ge upplevelser genom film, teater, dans och musik. Malin kommer att besöka kommunen under olika årstider för att samla intryck till sitt arbete. Än så länge har hon ingen klar bild av hur det färdiga resultatet kommer att bli. Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Så småningom kommer jag att veta hur det hela ska ta sig ut i själva musikvideon berättar Malin Hülphers. 10 FRAMTID ÅNG MARS 2012

11 IDROTT SPORTBOENDE lyckat koncept för Ångeföreningar När Ånge fick sin konstgräsplan såg idrottsklubbarna i Ånge möjligheten att sätta Ånge på idrottslägerkartan. Alla ingredienser fanns på plats. Ishall med omklädningsrum och servering, fotbollsplan som är användbar nästan året om och ett bostadshus som stod tomt och skulle rivas. Fotbollsklubben Ånge IF och ishockeyklubben Ånge IK gick ihop och bildade Sportboende i Ånge var första året man jobbade med konceptet fullt ut och allt gick över förväntan. I år är våren fulltecknad med cuper och läger i ishockey och fotboll, domarkurs och turneringar. Från mitten av sommaren fylls kalendern på med ishockeyläger. Vi räknar med att komma upp i övernattningar på sportboendet i år, säger Greger Gustin från Ånge IF. Och då ska man komma ihåg att de flesta deltagarna är barn som har med sig en familj, så antalet besökare är mångdubbelt fler. Arbetet fördelas så att den åldersgrupp som har cup ställer upp och hjälper till. Sportboendet kan användas till andra lägerformer och kontakter med andra föreningar finns. Kulturbanken i huset intill Sportboendet kanske kan ge möjligheter till verksamhet med kulturell inriktning, ridklubbens anläggning ligger också inom räckhåll. Vill din förening använda Sportboendet och ishallen eller konstgräsplanen är ni välkomna att höra av er! FAKTA Mer om Sportboendet: boendeiange.se, eller Leif Kastberg, FOTO: PELLE NILSSON MEDFÖLJANDE FAMILJER bor inte på Sportboendet, utan kommersiellt någon annanstans i kommunen, på hotell eller campingplatser. Det här är ett stort tillskott för handeln och besöksnäringen i Ånge och den går att utveckla mer, säger Greger. Sportboendet drivs som ett projekt, med Leif Kastberg som projektledare och marknadsförare av konceptet. Största delen av våra gäster kommer från intilliggande län, men vi har också haft långväga gäster från bland annat Boden och Stockholm. Det är konceptet med allt samlat på ett ställe som lockar, berättar Leif. KONSTGRÄSPLANEN startades i mitten av februari och är en förutsättning för fotbollsaktiviteterna under vårvintern. Leif tror att man kommer att se fler långväga gäster i framtiden. Cuper i både fotboll och ishockey är efterfrågade bland klubbarna och ger lagen tillfälle att spela många matcher på kort tid. Samarbetet mellan klubbarna och det ideella arbetet med service till de som bor i Sportboendet fungerar bra, säger Torbjörn Pettersson, Ånge IK. Norrlandsmästerskap mars MARS SPELAS Norrlandsmästerskapen i ishockey för 15-åringar i ishallen i Ånge. Medelpads hockeyförbund valde att lägga mästerskapen i Ånge bland annat tack vare de goda möjligheterna till boende. Det innebär 150 aktiva som bor till största delen i Sportboendet. Dessutom en hel del medföljande föräldrar som vill följa matcherna på plats. Lagen med 15 åringar är de som kommer att spela om TV-pucken nästa säsong, så passa på att se kommande storspelare! FRAMTID ÅNGE MARS

12 SOCIALT Ständiga förbättringar i vård och omsorg om äldre Omsorg och vård av gamla och sjuka får stor uppmärksamhet i media både på riksnivå och lokalt. Ett brett och ambitiöst förändringsarbete pågår i hela landet med organisationen Sveriges kommuner och landsting i spetsen. Målet är ett förebyggande arbetssätt med med fokus på kundernas behov. Ånge kommuns äldreomsorg följer utvecklingen bra och är duktiga på att ansöka om statliga pengar för olika utvecklingsprojekt och genomföra dem. Nya arbetssätt och rutiner utarbetas och införs och resultatet blir vård och omsorg med bra kvalitet. Under de senaste åren har bland annat kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret införts och vårdplaneringsverktyget TES. - Man kan tycka att nya system där många saker ska registeras tar tid, säger Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Men det är många fördelar med kvalitetsregistren. Senior alert och Palliativa registret ger stöd för ett förebyggande arbetssätt där alla jobbar mot samma mål. Dessutom blir det lättare att systematiskt följa upp åtgärder och ändra om det är något som inte fungerar. Att ge vård och service är ett teamarbete där olika personalgrupper samspelar för kundens bästa. Oberoende av om man bor i särskilt boende eller om man får hemvård i det egna hemmet är det många saker som ska stämmas av. Hos den som bor hemma delar Landstinget och kommunen på ansvaret. Landstingets distriktssköterskor ger medicinsk vård medan kommunens hemvårdspersonal ger medicinska insatser upp till undersköterskenivå och annan service. På kommunens särskilda boenden finns kommunens egna sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheterna pågår dygnet runt, året om, med omkring 500 anställda. TRIVSEL OCH EN meningsfull dag är minst lika viktigt för välbefinnandet som vård och hjälp med de vardagliga behoven. I bästa fall minskar det behovet av medicinering. I särskilt boende ingår daglig aktivering och stimulans. Det kan vara sångstunder, promenader, gymnastik eller minnesträning, berättar Ingrid Viklund, verksamhetschef särskilt boende. I år har ett förbättringsarbete startat både i hemvården och särskilda boenden när det gäller att höja livskvaliteten för kunderna. Nu sätter vi fokus på individuella genomförandeplaner och vårdplaner och organiserar verksamheten efter våra kunders behov, säger Eva Berglund, verksamhetschef hemvård. ORDLISTA Anhörigvårdare = person som tar hand om en nära anhörig hemma. Biståndsbeslut = beslut om vilken vård och service du kan få enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggare = bedömer vilken hjälp du behöver och kan få. Hemvård = personal, oftast undersköterskor, som kommer hem till dig som bor i eget boende och ger den vård och service du fått i ditt biståndsbeslut. Korttidsboende = tillfälligt boende för att avlasta anhörigvårdare eller efter sjukhusvistelse innan man kan bo själv i den egna bostaden. Ordinärt boende = det egna hemmet. Seniorboende = egen lägenhet som du hyr med närhet till viss service. Särskilt boende = boendeform där vårdpersonal och sjuksköterskor fi nns tillgängliga dygnet runt. Särskilt boende får man via ett biståndsbeslut. 12 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

13 SOCIALT Bra resultat! I UNDERSÖKNINGEN Öppna jämförelser 2011 (Sveriges kommuner och landsting & Socialstyrelsen) får kommunen bra resultat inom många områden. Om man ser till helheten av det upplevda värdet av våra tjänster så ligger särskilt boende på 25:e plats och hemvården på 34:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar att vi har en bra organisation med professionell personal, som är duktiga på att möta kundernas behov och önskemål, säger Erik Grundberg, socialchef. Målmedvetet kvalitetsarbete behövs även i framtiden och Öppna jämförelser ger en bra uppföljning av hur kommunen lyckas. Det är de små detaljerna som gör det! BLAND KOMMUNENS personal inom vård och omsorg pågår ständig kompetensutveckling. Under 2010 och 2011 var demensfrågor i fokus. Personalen fi ck utbildning och utifrån sina nyvunna kunskaper provades över 50 olika sätt att underlätta och göra vardagen bra för de demenssjuka. Resultatet blev många enkla åtgärder i boendena som underlättar eller gör vardagen mera meningsfull för de sjuka. Allt sammanfattas i fi lmen Det är de små detaljerna som gör det. Filmen har blivit en mycket använd inspirations och utbildningsfi lm bland vård och omsorgspersonal runt om i landet. Du kan se fi lmen via Ånge kommuns kanal på Youtube. Verksamheten fortsätter med sitt förbättringsarbete NOTISER Får vi LOV i Ånge kommun? UNDER ÅRET kommer kommunen att besluta om LOV (Lag om valfrihet, infördes år 2009) ska införas i Ånge kommun. LOV innebär att kunderna kan välja mellan kommunens hemvård eller ett privat företag som ger den hemvård man beviljats. Lagen är frivillig för kommunerna och socialnämnden utreder nu förutsättningarna för kundval inom hemvården i Ånge kommun. På bilden: Birthe, Helena, Madeleine och Mona Biståndshandläggaren beviljar stöd och vård BEHÖVER DU ELLER din anhöriga hjälp i hemmet eller fl ytta till särskilt boende så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. De gör en utredning över vilka behov du har. Om utredningen visar att du behöver stöd eller vård så beviljas du den sökta hjälpen. Områdesansvarig inom hemtjänst eller särskilt boende tar sedan över ärendet och gör tillsammans med dig en plan för hur den hjälp du beviljats ska genomföras. Biståndshandläggarna utreder också färdtjänst och riksfärdtjänst, om du på grund av funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationsmedel. Biståndshandläggarna har telefontid måndag till och med fredag kl Du når dem på telefonnummer: Birthe Espedal, ansvar för område väst (Ånge, Alby, Östavall och Haverö): Helena Rylander, ansvarar för område mitt (Ånge och Erikslund): Mona Engholm, ansvar för område öst (Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar): Madeleine Lång, vikarierande biståndshandläggare, ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst : PÅ GÅNG: Utbildning UNDER 2011 fi ck all omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och LSS grundläggande utbildning om läkemedel för att tillsammans med sjuksköterskorna kunna vara uppmärksamma på till exempel övermedicinering. Just nu vidareutbildas 10 anställda till undersköterskor vid Bobergsgymnasiet. Nya hjälpmedel MOBILTELEFONEN ÄR numera ett viktigt arbetsredskap för hemtjänstpersonalen. Med hjälp av den kommer personalen åt de planeringssystem de behöver för att utföra sitt arbete hos varje kund. Via telefonen låser man också upp dörren hos vårdtagarna och slipper en ganska krånglig hantering av nycklar. Välj mat MAT OCH KOST är ett område där kommunen har riktigt bra resultat i Öppna jämförelser Mat i hemtjänst ligger på 9:e plats i Sverige! För att ge de gamla fl er valmöjligheter så planerar man nu för att införa möjligheten att välja mellan åtminstone två alternativa maträtter. FRAMTID ÅNGE MARS

14 MILJÖ Tips för soporna 1. Jag samlar mina sopor i kassar. Soptunnan håller sig någorlunda fräsch och skulle den välta är det lätt att samla ihop soporna igen. Så fi nns det ju ingen risk att lösa sopor far omkring. 2. Jag har fyra pappkassar som jag samlar förpackningar i, en för mjölkkartonger, en för ketchupfl askor, en för konservburkar, en för glasburkar. Glasburkarna sorterar jag i färgat och ofärgat när jag är på återvinningsstationen. 3. Trasiga glas, porslin och krukor spar jag till grovsopshämtningen, det är hushållssopor men det brinner inte så det sorteras som icke brännbart. 4. Både lågenergilampor och gamla glödlampor samlar jag i en kartong, de sorteras som elektronikskrot så de tar jag med mig till återvinningscentralen eller ställer ut vid grovsopshämtningen. 6. Jag kan ställa soptunnan en bit från vägen på min uppfart, då behöver sopbilen inte stå mitt i vägen för att tömma tunnan. Sopbilens arm når 1,5 m. 7. Om väglaget är sisådär ska jag ställa tunnan på närmsta farbara väg. Sopbilen är tung och bred och ska kunna stanna och starta vid soptunnan. 5. Kuvert slänger jag i soppåsen som jag stoppar i soptunnan. Limmet i dem kleggar ihop och gör returpappersmassan oanvändbar. 8. Min soptunna är gammal så det är inte konstigt om den går sönder. Om den är trasig så anmäler jag det till tekniska förvaltningen och får en som är hel. För soptömningen är det viktigt att framkanten är hel så att sopbilen får grepp om tunnan. 9. Bilbatterierna tar jag tillbaka till återförsäljaren eller till återvinningscentralen i Hallsta. 10. Matavfallet stoppar jag i min kompost, det blir 5-6 kg i veckan! Återvinningsstationerna hålls och sköts av FTIAB, förpacknings och tidningsinsamlingen AB. Anmälan om behov av tömning, städning, skottning mm görs på telefon är sopbilen är ledig: 6/4 Långfredagen fredag v 14 9/4 Annandag påsk måndag v 15 1/5 Första maj tisdag v 18 17/5 Kristihimmelfärds dag torsdag v 20 6/6 Nationaldagen onsdag v 23 22/6 Midsommarafton fredag v 25 24/12 Julafton måndag v 52 25/12 Juldagen tisdag v 52 26/12 Annandag jul onsdag v 52 31/12 Nyårsafton måndag v /1 Nyårsdagen tisdag v Farligt och elektroniskt avfall ska till återvinningscentralen I NOVEMBER 2011 gjordes en analys av soporna. Den visade på ett litet innehåll av farligt avfall som spray, hårfärgningsmedel och tändare. Det fanns också med elektroniskt avfall som lampor, mobiltelefoner, fi cklampor och batterier. Det farliga och elektroniska avfallet ska inte vara i hushållssoporna. Det ska till återvinningscentralen. Tidningar och förpackningar av papp, plast, metall och glas utgjorde ca 27 % och matavfallet var ca 38 % i den här mätningen. Sopmängden skulle kunna minska med upp till 65 % om alla komposterade matavfallet och sorterade alla förpackningar! Hämtning sker första vardagen efter röd dag. Återvinningscentralen är stängd på midsommarafton. Grovsopshämtningar 2012 Vecka för helårsabonnenter Vecka för fritids och helårsabonnenter. Vecka 32 kommer också farligt avfall att samlas in på 9 olika platser i kommunen enligt särskild turlista. Erikshjälpen tar gärna emot kläder, möbler och husgeråd. Kontakta dem för närmare information. Erikshjälpen: och i Ånge FRAMTID ÅNGE MARS 2012

15 FRAMTID ÅNGE Danstävlingen, ny e-bok av ny Ångeförfattare DANS HAR ALLTID VARIT Anna Hanssons (bilden) stora intresse och periodvis också yrke, som danslärare. Att skriva en bok om dans föll sig ganska naturligt och huvudpersonerna har verkliga förebilder. Boken är skriven för barn och ungdomar och fl er färdigskrivna manus med samma huvudpersoner och i dansmiljö fi nns klara. Boken ges ut som e-bok via e-bokförlaget Pupill, berättar Anna. Man köper och laddar ner och läser alltså boken i sin dator, smartphone eller på läsplatta. E-boken fi nns att köpa via förlagets egen näthandel eller via de stora nätbokhandlarna. Boken går också att låna via biblioteket, som e-bok. Hittills har Anna skrivit för barn och ungdomar, men har planer på att skriva för vuxna också. Braskamin eller andra byggprojekt? PLANERAR DU ATT sätta in en braskamin eller en kassett i den öppna spisen eller ändra rökkanal? Kom ihåg att då måste du göra en bygganmälan till Bygg- och miljökontoret. När installationen är klar måste du skicka in sakkunnighetsintyg. Ska du bygga något, riva något, glasa in eller installera något? Kontakta bygg- och miljökontoret för att få veta vad som krävs. Även du som har jordbruksfastighet, kan behöva söka bygglov ibland. Jag har en riktigt läskig idé, men den vågar jag inte skriva förrän i sommar när det är lite ljusare ute, säger Anna och medger att hon är lite mörkrädd. Ånge har alltid varit den fasta punkten för Anna och när hon inte skriver e-böcker jobbar hon idag som lärare på Bobergsgymnasiet. Mer om Anna och hennes skrivande på ATT FRÅGA LÖNAR SIG! Om du gör något som kräver tillstånd utan att ha ordnat det, kan du bli tvungen att betala sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är lägst ca kr (en fjärdedels prisbasbelopp). Bygg och miljökontoret, e-post: Energispartips inför våren Kontrollera att termostaterna och reglerutrustningen på pannan fungerar så att du kan utnyttja gratisvärmen från solen på ett effektivt sätt. Vädra snabbt så att inte väggar, golv och möbler hinner kylas ner. Stäng av termostatventilen på radiatorn under fönstret innan du öppnar och vänta en stund efter att du stängt fönstret innan du sätter på den igen. Lufttorka tvätten, gärna utomhus. Om du har infravärme, använd timer så du inte glömmer den på. Se över tätningslisterna i fönster och dörrar i samband med fönsterputsningen och åtgärda eventuella brister under sommaren. Cykla eller gå korta sträckor. EARTH HOUR 31/3 kl Earth Hour är världens största klimatmanifestation, miljontals människor över hela världen deltar genom att släcka ljuset en timme. Den 31/3 kl kommer energioch klimatrådgivningen att fi nnas på biblioteket för att uppmärksamma detta. ENERGIRÅD PÅ BIBLIOTEKET OCH BOKBUSSEN Energi och klimatrådgivningen kommer att fi nnas på bokbussen tur 1 den 13/3 samt på biblioteket i Ånge kl den 23/4 och 21/5 för att svara på dina frågor och funderingar. Välkomna! Du kan också nå energirådgivare Malin Leifsson, tel: eller e-post: Tejpa här! Vik här! FOTO: PER HELANDER Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE FRAMTID ÅNGE MARS Tejpa här!

16 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE ÅNGE Händelsekalender Se även till 15 april Utställning Arne Jones konsthall Öppet Lö - Sö kl 12:00-15:00 Ny intressant utställning av konstnärerna Kicki Jeschke, Ewa B Johansson och Reneé Persson-Livh Februari 26 mars Utställning Musikbilder Pelle Nilsson Naturum Ånge & turistbyrå 10 mars Torps Treangeln - Munkbysjön Anglingstävling tre lördagar på tre sjöar 17 mars Torps Treangeln - Gissjön Anglingstävling tre lördagar på tre sjöar Lokal UKM festival i Ånge, Ung Kultur Möts. Medborgarhuset i Ånge. Fika Tour, Al Pitcher stand up comedy Steam Club, Ånge, kl mars Teater - Fjärilsmusen med Örjan Hamrin Folkets Hus, Kölsillre, kl mars Norrlandsmästerskap ishockey, U 15 Ånge Ishall 24 mars 20 april Utställning - Nina Vänn Ånge Folkbibliotek & Konsthall 24 mars Konsert med tenoren Yinjia Gong Tillsammans med pianisten Lu Lu framför han sånger ur bl.a. La Mattinata av Leoncavallo. Torpskören medverkar också. 28 mars Teater - En grön bänk i Paris Treklövern, Fränsta kl mars Steam Club Blueskväll på med Kajsa Kavat och Stefan Randström. 14 april Opera på Ånge Folketshus La Traviata Blues & New Orleans kväll på Steam Club med Delta Seven och Bluez, kl april Vårkonsert med Bobergskören, Torpskören, Ånge Musiksällskap, sångare och instrumentalister från Musikskolan, Anna-Maria Nilsson, blockfl öjter, Ann-Christine Fernström, orgel Torps kyrka Fränsta 25 april (preliminärt) Teater - En värld att leva i Hallsta Skola, kl april Steam Club, Ånge 5 maj Utbildning i Björnjakt Ålsta Folkhögskola 25 maj Kulturnatt & Urkul 31 maj 7 juni Ångespelet vid Minervaskolan En förhandstitt på sommaren: juli: Fotokurs och skrivarkurs på Mon, Haverö. yt.se 19 juni 7 juli Sommarteater Mördaren i Tallåsen 30 juni Ånge Tradjazzfest vid Ånge Camping 8 juli Marktjärnsdagen med bland andra Roland Cedermark Uppdaterad Händelsekalender hittar du på Du som arrangerar, glöm inte att anmäla dina evenemang till ANMÄLNINGSDAGS! Vill du lära dig att spela ett instrument? Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till undervisning nästa läsår. Anmälningsblankett skickas till dig som redan spelar, står i kö eller går i 2:an. Anmälningsblanketter fi nns även att hämta på Samservice i Fränsta, kommuninformationen i Ånge, genom Musikskolans lärare eller på expeditionen. Men enklast hittar du den på Musikskolans hemsida: Frågor och information genom Musikskolans exp: Sista anmälningsdag 15 april HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: 16 FRAMTID ÅNG MARS 2012 Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04).

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer