MARS Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1"

Transkript

1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

2 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november 2011 Godkänna Ånge kommuns budget 2012 och ekonomisk plan för Anta Krisledningsplan för Ånge kommun inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Godkänna förslag till ändringar i kommunens vatten och avloppstaxa. Mötesplatser för äldre och anhöriga ÅNGE KOMMUN HAR fått kr från Hjälpmedelsinstitutet för att skapa mötesplatser för äldre som bor hemma och för deras anhöriga. Pengarna ska användas bland annat till att rusta mötes- och aktivitetslokaler med teknikstöd och aktivitetsprodukter och ingår i Regeringens satsning på Teknik för äldre. Under 2012 hålls anhörigträffar i Torpsammar, Fränsta, Ljungaverk, Ånge, Alby och Östavall varje månad. Där träffas man och samtalar, fi kar och får information om aktuella teman varje gång. Framtid Ånge träffade deltagarna vid Anhörigträffen på PRO:s närcentral i Torpshammar. Jag tycker att de här träffarna är väldigt bra. Det är så viktigt att komma ut och träffa andra i samma situation, säger Lena Lundin från Torpshammar. Det här visar att Ånge kommun bryr sig om oss som vårdar en anhörig, säger Tonny Nilsson. Tanken är att mötesplatserna ska fortsätta efter projekttiden, kanske i samarbete med någon frivilligorganisation som till exempel Röda korset eller PRO. Har du frågor om anhörigstöd och anhörigträffarna, kontakta: Maud Bruhn, Anhörigkonsulent Fränstavägen 272, Fränsta Tel eller Fax Mail : Bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet Tillstånd för lokalisering av vindkraft vid Holmsjöåsen. Kommunfullmäktige 19 december Anta ny taxa för Ånge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Anta Kulturplan för Ånge kommun Aktivt föräldraskap Nu startar vårens kurser i aktivt föräldraskap. - Förskolebarn och skolbarn 2-12 år Tonår Pappagrupp NYTT FÖR I ÅR Är du upp till 25 år och förälder? Vill du gå i grupp? Anmäl dig till eller Kursen ger förutsättningar att skapa ett bra samspel mellan föräldrar och barn och en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan föräldrar. Genom kursen får deltagarna bra verktyg för att stärka sin roll som förälder och få en glädjerik relation med sitt barn. Föräldrar till 6-åringar har förtur. ANHÖRIGTRÄFFARNA, RESTEN AV VÅREN: Torpshammars föreningslokal, Järnbruksgatan kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 11 maj Fränsta, Samservice, Fränstavägen 272 kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 7 maj Ljungaverk Folkets Hus kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 9 maj Ånge, Medborgarhuset, lokal Svea, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 25 maj Alby föreningslokal, Centralg 3, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 21 maj Östavalls föreningslokal, vid dagis, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 23 maj Teman för våren: mars biståndsbeslut, april - hjälpmedel och trygghet, maj - må bra aktivitet, juni - gemensam resa för alla deltagande FRAMTID ÅNGE är Ånge kommuns informationstidning till hushåll och företag i kommunen. Framtid Ånge är också ett viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och når ca 4000 adresser utanför kommunen. Tidningen kommer ut 4 ggr/år. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Telefon: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion & text: Kristina Kamsten, tel Lotta Kristow, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Per Helander 2 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

3 LEDARE FOTO PER HELANDER Behovet av att anställa kommer att öka! Jämtlands och Västernorrlands län har sammanställt en rapport över hur de kommande årens arbetsmarknad, kompetensbehov med mera kan tänkas bli. Rapporten bekräftar vad som framkommit tidigare arbetslösheten kommer att sjunka och behovet av att anställa kommer att öka! I vår kommun kommer 600 människor att gå i pension de kommande 5 åren och det kommer med sannolikhet bli lika många under nästkommande fem år. Jag skriver sannolikhet eftersom det är vad statistiken säger och jag tror inte det där med jobba mot 75 har slagit igenom på fullt allvar I Ånge kommer alltså 120 personer lämna arbetsmarknaden varje år de kommande åren och antalet ungdomar som tillträder arbetsmarknaden beräknas till endast 60. Även om inte alla som går i pension kommer att ersättas av nyanställningar så får vi räkna med att de kommande åren sjunker arbetslösheten. Om vi inte blir duktiga på att erbjuda bra yrkesutbildningar så kommer företagen att få allt svårare att rekrytera kompetent personal. Därför kommer Ånge kommun med start i år att satsa på fler yrkesutbildningar än tidigare och det kommer att bli ännu viktigare att kunna attrahera välutbildade människor att flytta till vår kommun. Vi får aldrig hamna i en situation med hög arbetslöshet samtidigt som företag inte hittar personal att anställa. För den som är villig att utbilda sig kommer det att finnas arbete i vår kommun och vi kommer att kunna erbjuda inflyttare fler arbetstillfällen än idag. ATT ANSTÄLLA MÄNNISKOR SOM BOR I ANDRA KOMMUNER. Vi får ibland synpunkter på att många av de vi anställer bor i andra kommuner än vår. Naturligtvis skulle det vara roligt om alla valde att bo i vår kommun, men när vi väljer bland de sökande så måste vi i första hand titta på vem som klarar de aktuella arbetsuppgifterna bäst. Ånge kommun, så som alla arbetsgivare, måste i alla lägen söka den bästa medarbetaren som går att få och detta går före var den personen är bosatt. Men visst kan bostadsorten påverka arbetsinsatsen också och detta vägs även in när vi rekryterar! Slutligen så säger vissa att man bör väl betala skatt här om man jobbar här. Ja gärna, men jag tror att vi ska vara rädda om både in- och utpendling. Pendling är en viktig arbetsmarknadsfråga i vår kommun. Det är ca 650 människor som pendlar in för att jobba i vår kommun de behövs hos arbetsgivare här. Parallellt med detta så är det 680 som pendlar ut - jobbar i annan kommun, men skattar och bor här. Båda kategorierna behövs. Med de ökande turerna på Mittbanan kommer fler människor kunna arbeta både i vår och i andra kommuner - den rörligheten kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD FRAMTID ÅNGE MARS

4 NÄRINGSLIV Hallå där... ULRIKA WESTIN, CHEF FÖR SJ CONTACT CENTER I ÅNGE. DU ÄR RELATIVT NY SOM PLATS- CHEF. KAN DU BESKRIVA DITT JOBB? Jag har varit på plats nu i 1 år och har bara positivt att säga. Här fi nns en dynamik, en arbetsglädje och stolthet för det vi gör som är mycket stor. Medarbetarna är oerhört lojala och vi har en mycket god stämning. Det syns inte minst på våra sjuktal som är under 5% på hela Totalt är vi ca 140 personer som jobbar här på Åsgatan 22. Det innefattar mig samt 7 säljledare med ansvar för team om ca 20 personer. Vi jobbar med försäljning av resor, evenemang, hotell, attraktioner och trafi kinformation samt kundservice. En enda stor resebyrå helt enkelt. SJ Contact Center i Ånge är ett av två som fi nns i Sverige, det andra är lokaliserat i Tranås. Vi samarbetar givetvis väldigt nära. VAD HÄNDER JUST NU PÅ SJ CON- TACT CENTER I ÅNGE? Vi står just nu inför att rekrytera personer. Dessa skall utbildas någonstans kring vecka 16, för att sedan kunna stärka upp under sommarperioden och in i hösten. Många av de vi tar in under denna process blir även kvar längre. Vi gör rekryteringen i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ånge samt i egen process. Annonser kommer att dyka upp i ST, Dagbladet samt Ljunganbladet inom de närmsta veckorna. Det jag söker är pigga, glada, serviceinriktade personer som älskar kontakt med människor och tycker det är spännande och roligt att sälja. NÅGOT ANNAT SOM KÄNNS VIKTIGT ATT FÖRMEDLA? I övrigt brinner jag för vår arbetsplats här i Ånge och ser att vi är viktiga som arbetsgivare. Vi är idag, vad jag vet, den andra största efter Ånge kommun. Många känner inte till att vi fi nns här och för mig är det högt på agendan att vi skall ha rykte som den goda arbetsplats vi är. Självbetjäningen ökar på SJ liksom på många andra kundintensiva företag. Vi måste fortsätta arbeta aktivt med rekrytering, god kundservice och försäljning för att fortsätta säkra arbetsplatsen framåt. Ljungandalsvägen ska locka turister av E14 EN ALTERNATIV VÄG TILL E14 längs Ljungans dalgång planeras inom destination Ljungandalen. Med Dan Thornberg i spetsen vill föreningen leda in turister och besökare på de mindre vägarna för att uppleva Ljungandalen på nära håll. Intresset är större än vi vågade hoppas, berättar Dan. Till ett informationsmöte vi ordnade kom ca 50 deltagare från företag och föreningar längs vägsträckan Stöde Borgsjö. Målet i en första etapp är att kunna skylta upp och märka ut vägsträckan till sommaren. Längre fram fi nns tankar på att förlänga sträckningen mot Ånge och Haverö, röja för bättre utsikt över vackra Ljungandalen och se över tillgången på rastplatser. Förebilden är Kustvägen söder om Sundsvall. En satsning som visat sig ge både fl er besökare och nya företag. Jag tror att många som har företag och verksamheter längs vägen ser nya affärsmöjligheter. Vi har i första hand vänt oss till företag som tar emot besökare och turister, förutom de vanliga besöksmålen också till exempel affärer och serveringar. Alla har varit enbart positiva, säger Dan Thornberg. Vägen ska troligen heta Ljungandalsvägen. En styrgrupp är utsedd och en ansökan hos Leader Mittland är också under behandling. Arbetsförmedlingen matchar företagens behov med utbildning och rekrytering Sedan i oktober är Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. Förutom det uppdraget har han även utvecklingsoch projektuppdrag inom arbetsmarknadsområde Sundsvall. ARBETSMARKNADEN I ÅNGE är inte nämnvärt sämre än t ex Sundsvall och framförallt inte om man jämför med andra inlandskommuner i Norrland eller glesbygdskommuner i södra Sverige. Det är den bild Håkan Strandell förmedlar. Det är klart att Postens nedläggning är ett stort bakslag för hela bygden och framför allt för de som arbetade där. Jag hade själv ett av mina första jobb där i början av 80- talet och jag känner fl era som jobbat där ända tills i dagarna, säger Håkan. Det behövs fl er arbetstillfällen i kommunen och AF jobbar idag tillsammans med Ånge kommun med att kartlägga företagens rekryterings och kompetensbehov för att på så vis hitta möjligheter att anställa fl er personer i befi ntliga företag. Under februari var det ovanlig många platsannonser och en hel del rekryteringsuppdrag. Flera företag har rekryterat eller ligger i startgroparna för att börja rekrytera framöver. Bara i januari gick 57 personer i arbete från Arbetsförmedlingen i Ånge, det är en hög siffra för att vara januari, förklarar Håkan. För att tillfredställa de behov som arbetsgivarna eller de arbetssökande har jobbar hela kontoret i Ånge stenhårt med att få till Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. så många lokala rekryteringsmässor och träffar som det bara går. Man ordnar lokala arbetsmarknadsutbildningar eller marknadsför de som arbetsförmedlingen ger inom regionen. Resor till mässor i regionen arrangeras och det fi nns ett samarbete med Ålsta folkhögskola för unga som vill prova på att studera. Det som vi inte kan göra är att gå in i högre utbildningar på t ex yrkeshögskole- eller universitetsnivå. Det slår mot företag med behov av t ex processledare eller ingenjörer. Där är vi gärna med och hjälper till vid rekrytering från övriga delar av landet eller till och med Europa i något fall, avslutar Håkan. 4 FRAMTID ÅNG MARS 2012

5 NÄRINGSLIV FöretagsKraft tycker att företagsklimatet utvecklas åt rätt håll Nyligen släppte Svenskt Näringsliv enkätsvar på ett antal övergripande näringslivsfrågor. Resultatet för hela rankingen baserad på höstens enkät presenteras dock först i slutet av april. DE ENKÄTSVAR som vi fått tillgång till nu i första skedet visar i stort på en uppåtgående kurva säger FöretagsKrafts ordförande Bo Berglund. Det är glädjande och vi tror att våra gemensamma ansträngningar det senaste halvåret har slagit igenom i Ånges svar. FöretagsKraft är ett samverkansprojekt mellan Företagarna, Företagsgruppen och Svenska Handels som gemensamt lyft samarbetet mellan näringsliv och skola, upphandlingar med flera frågor. Vad gäller enkätsvaren som nu Svenskt Näringsliv släppt så har i stort sett alla frågor en kurva som går uppåt, både vad gäller svar från företagare som politiker. Frågor om Tele- och ITnät samt tillgång på kompetens pekar lite nedåt i Ånge, precis som landet i helhet. När det gäller Företagsklimatet i Sverige så har även där Ånges företagare en positivare syn än landet som helhet och våra politiker tycker dessutom att det pekar klart uppåt. Vi har samverkat med kommunen i en del frågor och aktiviteter senaste halvåret. Möten om upphandling och företagarluncher är ett par exempel på detta. Det är också något som vi känner har bidragit till en positivare syn på frågor som rör näringslivet i vår kommun, menar Bo Berglund. Läs mer på och Naturen och lugnet intresserar inflyttare från Holland och Belgien Det är närheten till naturen och en tillvaro med mindre trängsel och stress som tycks intressera människor från Holland och Belgien att flytta till Sverige. Det står klart sedan Ånge kommun i januari för andra året deltog på emigrantmässa med Skandinaviskt tema i Hoeve laken i Holland. DET FINNS ETT stort intresse för vår region säger Lena Gustafsson, som deltog som en av kommunrepresentanterna. Vi träffade människor med många olika kompetenser. Det var bilmekaniker, ingenjörer, lärare, IT-tek- niker, administratörer för att nämna några. Gemensamt för dem är att de söker en annan livsstil för sig själva och sina familjer. Många kan också tänka sig att starta upp någon form av egen verksamhet. Paret Ron och Magda Roor som bor i närheten av Schipol, Amsterdams flygplats, vill gärna flytta till Ånge. De har redan besökt Ånge sommartid och kommer nu under vårvintern att besöka kommunen igen. Första kontakten med Ånge var på mässan förra året. Vi vill lämna stressen och trängseln. Sedan 10 år tillbaka besöker vi Sverige varje år. Vi tycker mycket om naturen och svenskarna är vänliga och avspända. Här i Holland trängs vi mellan motorvägarna. Magda och jag bor i närheten av en stor flygplats. Varje minut lyfter eller landar ett plan. Paret har gått på svenskundervisning i ett år och talar och förstår språket bra. Nu är utmaningen att försöka hitta ett arbete åt Ron, som har mångårig erfarenhet som bilmekaniker. I likhet med Ron och Magda beskriver många av mässbesökarna att de besökt Sverige som turister under ett antal år och utifrån detta utvecklat en önskan om att få leva och bo här. FRAMTID ÅNGE MARS

6 UTBILDNING Höga förväntningar ger bra resultat i skolan FOTO: PER HELANDER Urban Åström Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Under hösten har Ånge kommun haft besök av Skolinspektionen, som har i uppdrag att granska kommunernas skolverksamhet. Resultaten har delgivits skolorna och kommunen och det finns saker som måste förbättras. huvudsak kan man säga att Ånge I har två stora utvecklingsområden framför sig. FÖRVÄNTNINGAR: Skolinspektionen påpekar att förväntningarna på våra barn och ungdomar generellt är lågt ställda i skolans verksamhet. Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Har vi för låga förväntningar riskerar eleverna att prestera sämre, säger Urban Åström, förvaltningschef för humanistiska nämnden. KUNSKAPSRESULTAT: Det är det andra stora utvecklingsområdet är kunskapsresultaten i kommunens skolor. Generellt ligger elevernas resultat under rikssnittet. Att förväntningarna spelar roll för resultaten blir tydligt här. Förra året startade ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka barns och ungdomars lärande. Fokus ligger på förskolans och skolans lärandeuppdrag. Rektorer och förskolechefers pedagogiska ledarskap har förtydligats, de har utbildats i grunden på de styrdokument som talar om vad som ska läras. Detta för att de ska kunna ta ledarflaggan mot bättre resultat. I NÄSTA STEG har så kallade kursplanepiloter utbildats för att tillsammans med cheferna kunna utveckla personalgruppernas arbete med barn och ungdomars lärande. Det handlar om att veta vad de centrala kursplanerna kräver och sedan utforma övningar som tränar dessa förmågor. Det är också viktigt att kunna förklara för eleverna vad de ska lära sig. Får man som elev veta vad som krävs så presterar man bättre. Vi hoppas se resultaten snart, säger Urban. I förskolan har kunskapsuppdraget förtydligats i och med den nya läroplanen som började gälla i somras. Mål och riktlinjer har kompletterats. Ett gediget arbete har startats på våra förskolor för att utveckla barnens språkliga, kommunikativa, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmågor. Som alltid i förskolan så är det genom leken man lär. Vi ska alla ha höga förväntningar på våra barn och ungdomar, både skolpersonal och föräldrar. Det handlar om att engagera sig i deras lärande, att uppmuntra och stötta. De måste känna att vi tror på dem! 6 FRAMTID ÅNG MARS 2012

7 UTBILDNING Bobergsgymnasiet fokuserar på möjligheter Bobergsgymnasiet står inför flera utmaningar, de två största handlar om vikande elevunderlag och resultaten från skolinspektionens granskning. Erik Högberg är rektor på Bobergsgymnasiet. Så här säger han om skolans utmaningar och möjligheter: Vi kommer under våren att göra olika insatser för att nå ut till kommunens niondeklassare under omvalsperioden och berätta om våra utbildningar. Teknikprogrammet och naturveteskapsprogrammet som lades i malpåse ifjol finns nu sökbara igen och vi hoppas på ytterligare påspädning av elever under omvalsperioden som pågår fram till maj. För att vara attraktiv för fler ungdomar tittar skolan även på möjligheten att starta utbildningar som lärlingsprogram och möjligheten att starta vissa inriktningar på befintliga program, utifrån lokala behov. Utifrån de anmärkningar vi fått efter skolinspektionens besök under hösten har vi sjösatt ett arbete med kunskapsuppdraget som ska bidra till att måluppfyllelsen ökar. Målet är att alla våra elever får fullständiga betyg. Där ligger vi ännu i startgroparna, men målen är högt ställda. Detta är några av de byggstenar som ska bygga en gymnasieskola som Ånge kommuns ungdomar vill gå i. Snacka om FRAMTID! Vi behöver hjälpas åt att forma framtiden i Ånge kommun. Hur tänker du om just din framtid? Hur ska vi bo och leva? Vilket arbete och företagande vill vi ha? Fritid? Studier? Starten för att snacka om vår framtid går torsdag 15 mars 2012 då vi bjuder in till en framtidskväll. Under ledning av moderator Jan Röhlander ska vi tillsammans vrida och vända på våra möjligheter och utmaningar. Tid: Torsdag 15 mars kl Plats: Medborgarhuset i Ånge Fortsättningen sker i form av fördjupad dialog under hela Det vi kommer fram till blir vår gemensamma Handlingsplan för Ånge kommun. Vi bjuder på fi ka! Välkommen! Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia. Peter Sellers FRAMTID ÅNGE MARS

8 Åsa Hellhoff Robert Nilsson Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar. Åsgatan 14 i Ånge har gått från rivningsobjekt till vibrerande kulturhus. Lägenheterna i det forna hyreshuset är numera kreativ hemvist för föreningen Kulturbanken 2.0. Här repar ett tiotal band och en keramiker och en konstnär har nyss flyttat in. Alla har lagt ned ett otroligt arbete på att rusta upp lokalerna, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Nu är min förhoppning att vi kan bredda innehållet till fler kulturformer. Hög ränta på 8 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

9 Micke Burvall och Simon Mackin Niklas Källström Peter Lund Just den här kvällen vibrerar betongväggarna av 50-tals rock, Gary Moore och tuff hårdrock. Ett 15-tal musiker är på Kulturbanken för att repa, spela in eller bara lira och prata. Mellan lägenheterna är det öppna dörrar, både bildligt och bokstavligt. En härlig mylla för musikmetropolen Ånge. - Ibland uppstår det nya konstellationer, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Det är musikstil, inte ålder som avgör vilka som spelar tillsammans. Sedan hösten finns här också studieförbundet Bildas replokal för unga band. Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar, säger Jens Höglin på Bilda. I replokalen kan nya band prova på, starta och kanske nå nya framgångar. Ett exempel är Simon Mackin. Han kom hit via Bilda och spelade hårdrock från början. Nu lirar han också 50-talsrock i bandet Something Else. - Det är jättebra för mig att få spela med gubbarna i bandet och sångerskan Carina. De har så mycket erfarenhet som de gärna delar med sig av, säger han. I en annan lägenhet filar grabbarna i Blackbird Conspiracy på trumljud till sin kommande skiva. De kombinerar replokal med inspelningsstudio. Vi träffas här, repar och spelar in ett par gånger i veckan, berättar Niklas Källström, en av Ånges trummisprofiler. Och från andra sidan trappuppgången hörs gitarrsolot från Gary Moores hit Still got the blues. Koncentrationen som medlemmarna i Slajdboys uppvisar är total, nästan meditativ. Det blir ju som ett sätt att rensa skallen och inte tänka på något annat när vi spelar, säger Leif Jonsson. Ja, och vi måste koncentrera oss för att inte spela fel, skojar Alf Engström. Men musiken är inte allt, fikapausen när man kan sitta och bara prata är minst lika viktig. För mig är det här en viktig social grej, säger Kjell Jonsson, basist i bandet Give Me Five. Idag passar han på att lira lite gitarr när han är ensam i replokalen. Det är kommunens bygdeavgiftsmedel som gett Kulturbanken möjlighet att ta över och rusta upp det gamla våningshuset. Framåtandan är enorm och utvecklingen fortsätter. Nu återstår att ställa i ordning ett café med ett femtiotal sittplatser. Vi drömmer också om ett scenhus i anslutning till Kulturbanken med möjligheter till teater och musikuppträdanden, fortsätter Leif Edh. Nästa steg är att tillsammans med Bilda göra i ordning en digital studio för olika media, som tryck och film. Vi vill bredda innehållet till fler kulturformer, det här är ett led i de planerna, I den andan är Leif glad över att keramikern Åsa Hellhoff flyttade sin verkstad till Kulturbanken förra våren. Nu har hon också fått sällskap av konstnären Eva B Johansson som finns i en liten etta på samma våning. Jag trivs väldigt bra i lokalerna. Sammanhållningen är god, jag har till och med fått deltagare från några av banden till mina keramikkurser, säger Åsa. FAKTA TEXT: KRISTINA KAMSTEN FOTO: PER HELANDER Föreningen Kulturbanken får inga bidrag till driften. Banden betalar hyra för sina lokaler och överskottet går till ungdomsverksamheten. I Kulturbanken fi nns också Ånge kommuns digitalisering av gamla foton. Läs mer på Vill du prova på att spela i Bildas replokal? Kontakta Åsa Hellhoff på tel Kulturbanken FRAMTID ÅNGE MARS

10 KULTUR Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Ånge blir musikvideo STEAM CLUB har kommit till rätta i nya lokalen (fd Citykällaren) och verksamheten tuffar på mer än någonsin. Sista lördagen varje månad är det uppträdande på klubben, oftast lokala band. Utöver det ordnar klubben medlemskvällar och medlemsaktiviteter. Behållningen går tillbaka till det lokala musiklivet i kommunen genom Åke Palos minnesfond. I år kommer vi att kunna lämna rekordmycket pengar till minnesfonden, berättar Lars Olof Johansson, ordförande i Steam Club. Steam Clubs mål är att vara ett ställe, en scen, där lokala band får tillfälle att spela för publik. Den målsättningen är också uppfylld med råge eftersom alla de senaste clubkvällarna varit fullsatta. Steam Club får också förfrågningar från band i Sundsvall och Östersund om spelningar, så ryktet sprider sig. Under våren blir det stand up kväll med Al Pitcher, det blir vinylkväll för medlemmarna, blueskväll, coverkväll, berättar Lars Olof. Dessutom utlokaliseras Steam Club till Vemdalen 10 mars. Clubbens utbud kan du följa via deras sida på Facebook och deras hemsida STAND UP COMEDY med Al Pitcher på Steam Club 19 mars, missa inte det! FOTO PER HELANDER Snart kan vi stoltsera med en egen musikvideo för Ånge. Det kommer att bli resultatet av kompositören Malin Hülphers arbete med att skildra kommunen i ljud och bild. JAG ÄR ÖVERVÄLDIGAD av det varma mottagande jag fick vid mitt första besök i kommunen, säger Malin. Många är stolta över att få visa upp sitt Ånge, men jag upplever också att det finns de som inte tycker att vi har något att framhålla, en slags kluvenhet. Det är det nybildade Statens Musikverk som gjort satsningen möjlig genom att skjuta till pengar för att kunna anställa en länskompositör på deltid. På så sätt är Malin under en tid knuten till Scenkonstbolaget och länet. Ånge är först ut som så kallad fokuskommun. Scenkonstbolaget som ägs av Landstinget och Sundsvalls kommun har i uppdrag att ge upplevelser genom film, teater, dans och musik. Malin kommer att besöka kommunen under olika årstider för att samla intryck till sitt arbete. Än så länge har hon ingen klar bild av hur det färdiga resultatet kommer att bli. Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Så småningom kommer jag att veta hur det hela ska ta sig ut i själva musikvideon berättar Malin Hülphers. 10 FRAMTID ÅNG MARS 2012

11 IDROTT SPORTBOENDE lyckat koncept för Ångeföreningar När Ånge fick sin konstgräsplan såg idrottsklubbarna i Ånge möjligheten att sätta Ånge på idrottslägerkartan. Alla ingredienser fanns på plats. Ishall med omklädningsrum och servering, fotbollsplan som är användbar nästan året om och ett bostadshus som stod tomt och skulle rivas. Fotbollsklubben Ånge IF och ishockeyklubben Ånge IK gick ihop och bildade Sportboende i Ånge var första året man jobbade med konceptet fullt ut och allt gick över förväntan. I år är våren fulltecknad med cuper och läger i ishockey och fotboll, domarkurs och turneringar. Från mitten av sommaren fylls kalendern på med ishockeyläger. Vi räknar med att komma upp i övernattningar på sportboendet i år, säger Greger Gustin från Ånge IF. Och då ska man komma ihåg att de flesta deltagarna är barn som har med sig en familj, så antalet besökare är mångdubbelt fler. Arbetet fördelas så att den åldersgrupp som har cup ställer upp och hjälper till. Sportboendet kan användas till andra lägerformer och kontakter med andra föreningar finns. Kulturbanken i huset intill Sportboendet kanske kan ge möjligheter till verksamhet med kulturell inriktning, ridklubbens anläggning ligger också inom räckhåll. Vill din förening använda Sportboendet och ishallen eller konstgräsplanen är ni välkomna att höra av er! FAKTA Mer om Sportboendet: boendeiange.se, eller Leif Kastberg, FOTO: PELLE NILSSON MEDFÖLJANDE FAMILJER bor inte på Sportboendet, utan kommersiellt någon annanstans i kommunen, på hotell eller campingplatser. Det här är ett stort tillskott för handeln och besöksnäringen i Ånge och den går att utveckla mer, säger Greger. Sportboendet drivs som ett projekt, med Leif Kastberg som projektledare och marknadsförare av konceptet. Största delen av våra gäster kommer från intilliggande län, men vi har också haft långväga gäster från bland annat Boden och Stockholm. Det är konceptet med allt samlat på ett ställe som lockar, berättar Leif. KONSTGRÄSPLANEN startades i mitten av februari och är en förutsättning för fotbollsaktiviteterna under vårvintern. Leif tror att man kommer att se fler långväga gäster i framtiden. Cuper i både fotboll och ishockey är efterfrågade bland klubbarna och ger lagen tillfälle att spela många matcher på kort tid. Samarbetet mellan klubbarna och det ideella arbetet med service till de som bor i Sportboendet fungerar bra, säger Torbjörn Pettersson, Ånge IK. Norrlandsmästerskap mars MARS SPELAS Norrlandsmästerskapen i ishockey för 15-åringar i ishallen i Ånge. Medelpads hockeyförbund valde att lägga mästerskapen i Ånge bland annat tack vare de goda möjligheterna till boende. Det innebär 150 aktiva som bor till största delen i Sportboendet. Dessutom en hel del medföljande föräldrar som vill följa matcherna på plats. Lagen med 15 åringar är de som kommer att spela om TV-pucken nästa säsong, så passa på att se kommande storspelare! FRAMTID ÅNGE MARS

12 SOCIALT Ständiga förbättringar i vård och omsorg om äldre Omsorg och vård av gamla och sjuka får stor uppmärksamhet i media både på riksnivå och lokalt. Ett brett och ambitiöst förändringsarbete pågår i hela landet med organisationen Sveriges kommuner och landsting i spetsen. Målet är ett förebyggande arbetssätt med med fokus på kundernas behov. Ånge kommuns äldreomsorg följer utvecklingen bra och är duktiga på att ansöka om statliga pengar för olika utvecklingsprojekt och genomföra dem. Nya arbetssätt och rutiner utarbetas och införs och resultatet blir vård och omsorg med bra kvalitet. Under de senaste åren har bland annat kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret införts och vårdplaneringsverktyget TES. - Man kan tycka att nya system där många saker ska registeras tar tid, säger Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Men det är många fördelar med kvalitetsregistren. Senior alert och Palliativa registret ger stöd för ett förebyggande arbetssätt där alla jobbar mot samma mål. Dessutom blir det lättare att systematiskt följa upp åtgärder och ändra om det är något som inte fungerar. Att ge vård och service är ett teamarbete där olika personalgrupper samspelar för kundens bästa. Oberoende av om man bor i särskilt boende eller om man får hemvård i det egna hemmet är det många saker som ska stämmas av. Hos den som bor hemma delar Landstinget och kommunen på ansvaret. Landstingets distriktssköterskor ger medicinsk vård medan kommunens hemvårdspersonal ger medicinska insatser upp till undersköterskenivå och annan service. På kommunens särskilda boenden finns kommunens egna sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheterna pågår dygnet runt, året om, med omkring 500 anställda. TRIVSEL OCH EN meningsfull dag är minst lika viktigt för välbefinnandet som vård och hjälp med de vardagliga behoven. I bästa fall minskar det behovet av medicinering. I särskilt boende ingår daglig aktivering och stimulans. Det kan vara sångstunder, promenader, gymnastik eller minnesträning, berättar Ingrid Viklund, verksamhetschef särskilt boende. I år har ett förbättringsarbete startat både i hemvården och särskilda boenden när det gäller att höja livskvaliteten för kunderna. Nu sätter vi fokus på individuella genomförandeplaner och vårdplaner och organiserar verksamheten efter våra kunders behov, säger Eva Berglund, verksamhetschef hemvård. ORDLISTA Anhörigvårdare = person som tar hand om en nära anhörig hemma. Biståndsbeslut = beslut om vilken vård och service du kan få enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggare = bedömer vilken hjälp du behöver och kan få. Hemvård = personal, oftast undersköterskor, som kommer hem till dig som bor i eget boende och ger den vård och service du fått i ditt biståndsbeslut. Korttidsboende = tillfälligt boende för att avlasta anhörigvårdare eller efter sjukhusvistelse innan man kan bo själv i den egna bostaden. Ordinärt boende = det egna hemmet. Seniorboende = egen lägenhet som du hyr med närhet till viss service. Särskilt boende = boendeform där vårdpersonal och sjuksköterskor fi nns tillgängliga dygnet runt. Särskilt boende får man via ett biståndsbeslut. 12 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

13 SOCIALT Bra resultat! I UNDERSÖKNINGEN Öppna jämförelser 2011 (Sveriges kommuner och landsting & Socialstyrelsen) får kommunen bra resultat inom många områden. Om man ser till helheten av det upplevda värdet av våra tjänster så ligger särskilt boende på 25:e plats och hemvården på 34:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar att vi har en bra organisation med professionell personal, som är duktiga på att möta kundernas behov och önskemål, säger Erik Grundberg, socialchef. Målmedvetet kvalitetsarbete behövs även i framtiden och Öppna jämförelser ger en bra uppföljning av hur kommunen lyckas. Det är de små detaljerna som gör det! BLAND KOMMUNENS personal inom vård och omsorg pågår ständig kompetensutveckling. Under 2010 och 2011 var demensfrågor i fokus. Personalen fi ck utbildning och utifrån sina nyvunna kunskaper provades över 50 olika sätt att underlätta och göra vardagen bra för de demenssjuka. Resultatet blev många enkla åtgärder i boendena som underlättar eller gör vardagen mera meningsfull för de sjuka. Allt sammanfattas i fi lmen Det är de små detaljerna som gör det. Filmen har blivit en mycket använd inspirations och utbildningsfi lm bland vård och omsorgspersonal runt om i landet. Du kan se fi lmen via Ånge kommuns kanal på Youtube. Verksamheten fortsätter med sitt förbättringsarbete NOTISER Får vi LOV i Ånge kommun? UNDER ÅRET kommer kommunen att besluta om LOV (Lag om valfrihet, infördes år 2009) ska införas i Ånge kommun. LOV innebär att kunderna kan välja mellan kommunens hemvård eller ett privat företag som ger den hemvård man beviljats. Lagen är frivillig för kommunerna och socialnämnden utreder nu förutsättningarna för kundval inom hemvården i Ånge kommun. På bilden: Birthe, Helena, Madeleine och Mona Biståndshandläggaren beviljar stöd och vård BEHÖVER DU ELLER din anhöriga hjälp i hemmet eller fl ytta till särskilt boende så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. De gör en utredning över vilka behov du har. Om utredningen visar att du behöver stöd eller vård så beviljas du den sökta hjälpen. Områdesansvarig inom hemtjänst eller särskilt boende tar sedan över ärendet och gör tillsammans med dig en plan för hur den hjälp du beviljats ska genomföras. Biståndshandläggarna utreder också färdtjänst och riksfärdtjänst, om du på grund av funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationsmedel. Biståndshandläggarna har telefontid måndag till och med fredag kl Du når dem på telefonnummer: Birthe Espedal, ansvar för område väst (Ånge, Alby, Östavall och Haverö): Helena Rylander, ansvarar för område mitt (Ånge och Erikslund): Mona Engholm, ansvar för område öst (Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar): Madeleine Lång, vikarierande biståndshandläggare, ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst : PÅ GÅNG: Utbildning UNDER 2011 fi ck all omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen och LSS grundläggande utbildning om läkemedel för att tillsammans med sjuksköterskorna kunna vara uppmärksamma på till exempel övermedicinering. Just nu vidareutbildas 10 anställda till undersköterskor vid Bobergsgymnasiet. Nya hjälpmedel MOBILTELEFONEN ÄR numera ett viktigt arbetsredskap för hemtjänstpersonalen. Med hjälp av den kommer personalen åt de planeringssystem de behöver för att utföra sitt arbete hos varje kund. Via telefonen låser man också upp dörren hos vårdtagarna och slipper en ganska krånglig hantering av nycklar. Välj mat MAT OCH KOST är ett område där kommunen har riktigt bra resultat i Öppna jämförelser Mat i hemtjänst ligger på 9:e plats i Sverige! För att ge de gamla fl er valmöjligheter så planerar man nu för att införa möjligheten att välja mellan åtminstone två alternativa maträtter. FRAMTID ÅNGE MARS

14 MILJÖ Tips för soporna 1. Jag samlar mina sopor i kassar. Soptunnan håller sig någorlunda fräsch och skulle den välta är det lätt att samla ihop soporna igen. Så fi nns det ju ingen risk att lösa sopor far omkring. 2. Jag har fyra pappkassar som jag samlar förpackningar i, en för mjölkkartonger, en för ketchupfl askor, en för konservburkar, en för glasburkar. Glasburkarna sorterar jag i färgat och ofärgat när jag är på återvinningsstationen. 3. Trasiga glas, porslin och krukor spar jag till grovsopshämtningen, det är hushållssopor men det brinner inte så det sorteras som icke brännbart. 4. Både lågenergilampor och gamla glödlampor samlar jag i en kartong, de sorteras som elektronikskrot så de tar jag med mig till återvinningscentralen eller ställer ut vid grovsopshämtningen. 6. Jag kan ställa soptunnan en bit från vägen på min uppfart, då behöver sopbilen inte stå mitt i vägen för att tömma tunnan. Sopbilens arm når 1,5 m. 7. Om väglaget är sisådär ska jag ställa tunnan på närmsta farbara väg. Sopbilen är tung och bred och ska kunna stanna och starta vid soptunnan. 5. Kuvert slänger jag i soppåsen som jag stoppar i soptunnan. Limmet i dem kleggar ihop och gör returpappersmassan oanvändbar. 8. Min soptunna är gammal så det är inte konstigt om den går sönder. Om den är trasig så anmäler jag det till tekniska förvaltningen och får en som är hel. För soptömningen är det viktigt att framkanten är hel så att sopbilen får grepp om tunnan. 9. Bilbatterierna tar jag tillbaka till återförsäljaren eller till återvinningscentralen i Hallsta. 10. Matavfallet stoppar jag i min kompost, det blir 5-6 kg i veckan! Återvinningsstationerna hålls och sköts av FTIAB, förpacknings och tidningsinsamlingen AB. Anmälan om behov av tömning, städning, skottning mm görs på telefon är sopbilen är ledig: 6/4 Långfredagen fredag v 14 9/4 Annandag påsk måndag v 15 1/5 Första maj tisdag v 18 17/5 Kristihimmelfärds dag torsdag v 20 6/6 Nationaldagen onsdag v 23 22/6 Midsommarafton fredag v 25 24/12 Julafton måndag v 52 25/12 Juldagen tisdag v 52 26/12 Annandag jul onsdag v 52 31/12 Nyårsafton måndag v /1 Nyårsdagen tisdag v Farligt och elektroniskt avfall ska till återvinningscentralen I NOVEMBER 2011 gjordes en analys av soporna. Den visade på ett litet innehåll av farligt avfall som spray, hårfärgningsmedel och tändare. Det fanns också med elektroniskt avfall som lampor, mobiltelefoner, fi cklampor och batterier. Det farliga och elektroniska avfallet ska inte vara i hushållssoporna. Det ska till återvinningscentralen. Tidningar och förpackningar av papp, plast, metall och glas utgjorde ca 27 % och matavfallet var ca 38 % i den här mätningen. Sopmängden skulle kunna minska med upp till 65 % om alla komposterade matavfallet och sorterade alla förpackningar! Hämtning sker första vardagen efter röd dag. Återvinningscentralen är stängd på midsommarafton. Grovsopshämtningar 2012 Vecka för helårsabonnenter Vecka för fritids och helårsabonnenter. Vecka 32 kommer också farligt avfall att samlas in på 9 olika platser i kommunen enligt särskild turlista. Erikshjälpen tar gärna emot kläder, möbler och husgeråd. Kontakta dem för närmare information. Erikshjälpen: och i Ånge FRAMTID ÅNGE MARS 2012

15 FRAMTID ÅNGE Danstävlingen, ny e-bok av ny Ångeförfattare DANS HAR ALLTID VARIT Anna Hanssons (bilden) stora intresse och periodvis också yrke, som danslärare. Att skriva en bok om dans föll sig ganska naturligt och huvudpersonerna har verkliga förebilder. Boken är skriven för barn och ungdomar och fl er färdigskrivna manus med samma huvudpersoner och i dansmiljö fi nns klara. Boken ges ut som e-bok via e-bokförlaget Pupill, berättar Anna. Man köper och laddar ner och läser alltså boken i sin dator, smartphone eller på läsplatta. E-boken fi nns att köpa via förlagets egen näthandel eller via de stora nätbokhandlarna. Boken går också att låna via biblioteket, som e-bok. Hittills har Anna skrivit för barn och ungdomar, men har planer på att skriva för vuxna också. Braskamin eller andra byggprojekt? PLANERAR DU ATT sätta in en braskamin eller en kassett i den öppna spisen eller ändra rökkanal? Kom ihåg att då måste du göra en bygganmälan till Bygg- och miljökontoret. När installationen är klar måste du skicka in sakkunnighetsintyg. Ska du bygga något, riva något, glasa in eller installera något? Kontakta bygg- och miljökontoret för att få veta vad som krävs. Även du som har jordbruksfastighet, kan behöva söka bygglov ibland. Jag har en riktigt läskig idé, men den vågar jag inte skriva förrän i sommar när det är lite ljusare ute, säger Anna och medger att hon är lite mörkrädd. Ånge har alltid varit den fasta punkten för Anna och när hon inte skriver e-böcker jobbar hon idag som lärare på Bobergsgymnasiet. Mer om Anna och hennes skrivande på ATT FRÅGA LÖNAR SIG! Om du gör något som kräver tillstånd utan att ha ordnat det, kan du bli tvungen att betala sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är lägst ca kr (en fjärdedels prisbasbelopp). Bygg och miljökontoret, e-post: Energispartips inför våren Kontrollera att termostaterna och reglerutrustningen på pannan fungerar så att du kan utnyttja gratisvärmen från solen på ett effektivt sätt. Vädra snabbt så att inte väggar, golv och möbler hinner kylas ner. Stäng av termostatventilen på radiatorn under fönstret innan du öppnar och vänta en stund efter att du stängt fönstret innan du sätter på den igen. Lufttorka tvätten, gärna utomhus. Om du har infravärme, använd timer så du inte glömmer den på. Se över tätningslisterna i fönster och dörrar i samband med fönsterputsningen och åtgärda eventuella brister under sommaren. Cykla eller gå korta sträckor. EARTH HOUR 31/3 kl Earth Hour är världens största klimatmanifestation, miljontals människor över hela världen deltar genom att släcka ljuset en timme. Den 31/3 kl kommer energioch klimatrådgivningen att fi nnas på biblioteket för att uppmärksamma detta. ENERGIRÅD PÅ BIBLIOTEKET OCH BOKBUSSEN Energi och klimatrådgivningen kommer att fi nnas på bokbussen tur 1 den 13/3 samt på biblioteket i Ånge kl den 23/4 och 21/5 för att svara på dina frågor och funderingar. Välkomna! Du kan också nå energirådgivare Malin Leifsson, tel: eller e-post: Tejpa här! Vik här! FOTO: PER HELANDER Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE FRAMTID ÅNGE MARS Tejpa här!

16 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE ÅNGE Händelsekalender Se även till 15 april Utställning Arne Jones konsthall Öppet Lö - Sö kl 12:00-15:00 Ny intressant utställning av konstnärerna Kicki Jeschke, Ewa B Johansson och Reneé Persson-Livh Februari 26 mars Utställning Musikbilder Pelle Nilsson Naturum Ånge & turistbyrå 10 mars Torps Treangeln - Munkbysjön Anglingstävling tre lördagar på tre sjöar 17 mars Torps Treangeln - Gissjön Anglingstävling tre lördagar på tre sjöar Lokal UKM festival i Ånge, Ung Kultur Möts. Medborgarhuset i Ånge. Fika Tour, Al Pitcher stand up comedy Steam Club, Ånge, kl mars Teater - Fjärilsmusen med Örjan Hamrin Folkets Hus, Kölsillre, kl mars Norrlandsmästerskap ishockey, U 15 Ånge Ishall 24 mars 20 april Utställning - Nina Vänn Ånge Folkbibliotek & Konsthall 24 mars Konsert med tenoren Yinjia Gong Tillsammans med pianisten Lu Lu framför han sånger ur bl.a. La Mattinata av Leoncavallo. Torpskören medverkar också. 28 mars Teater - En grön bänk i Paris Treklövern, Fränsta kl mars Steam Club Blueskväll på med Kajsa Kavat och Stefan Randström. 14 april Opera på Ånge Folketshus La Traviata Blues & New Orleans kväll på Steam Club med Delta Seven och Bluez, kl april Vårkonsert med Bobergskören, Torpskören, Ånge Musiksällskap, sångare och instrumentalister från Musikskolan, Anna-Maria Nilsson, blockfl öjter, Ann-Christine Fernström, orgel Torps kyrka Fränsta 25 april (preliminärt) Teater - En värld att leva i Hallsta Skola, kl april Steam Club, Ånge 5 maj Utbildning i Björnjakt Ålsta Folkhögskola 25 maj Kulturnatt & Urkul 31 maj 7 juni Ångespelet vid Minervaskolan En förhandstitt på sommaren: juli: Fotokurs och skrivarkurs på Mon, Haverö. yt.se 19 juni 7 juli Sommarteater Mördaren i Tallåsen 30 juni Ånge Tradjazzfest vid Ånge Camping 8 juli Marktjärnsdagen med bland andra Roland Cedermark Uppdaterad Händelsekalender hittar du på Du som arrangerar, glöm inte att anmäla dina evenemang till ANMÄLNINGSDAGS! Vill du lära dig att spela ett instrument? Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till undervisning nästa läsår. Anmälningsblankett skickas till dig som redan spelar, står i kö eller går i 2:an. Anmälningsblanketter fi nns även att hämta på Samservice i Fränsta, kommuninformationen i Ånge, genom Musikskolans lärare eller på expeditionen. Men enklast hittar du den på Musikskolans hemsida: Frågor och information genom Musikskolans exp: Sista anmälningsdag 15 april HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: 16 FRAMTID ÅNG MARS 2012 Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04).

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Utan äldre stannar Sverige

Utan äldre stannar Sverige Utan äldre stannar Sverige Dokumentation från konferensen i Sundsvall 2012-11-07 Det var högt i tak i Kyrkans Hus i Sundsvall den 7 november. Äldrekonferensen samlade över hundra deltagare från Västernorrland

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8,30 11,30 Ordförande Torbjörn Rönnkvist Birgitta Johansson Anna-Greta Adamsson Ove Johansson Laila Nydahl Ingemar Dahlström Bert Nordqvist Maj Johansson ÄO-nämnden

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31 december 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Brukarundersökning 2011 Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund och metod... 3 Resultat... 3 Förslag på förbättringar... 5 Diskussion... 6 Uppdatera innehållslistan

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer