MARS Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1"

Transkript

1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS

2 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november 2011 Godkänna Ånge kommuns budget 2012 och ekonomisk plan för Anta Krisledningsplan för Ånge kommun inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Godkänna förslag till ändringar i kommunens vatten och avloppstaxa. Mötesplatser för äldre och anhöriga ÅNGE KOMMUN HAR fått kr från Hjälpmedelsinstitutet för att skapa mötesplatser för äldre som bor hemma och för deras anhöriga. Pengarna ska användas bland annat till att rusta mötes- och aktivitetslokaler med teknikstöd och aktivitetsprodukter och ingår i Regeringens satsning på Teknik för äldre. Under 2012 hålls anhörigträffar i Torpsammar, Fränsta, Ljungaverk, Ånge, Alby och Östavall varje månad. Där träffas man och samtalar, fi kar och får information om aktuella teman varje gång. Framtid Ånge träffade deltagarna vid Anhörigträffen på PRO:s närcentral i Torpshammar. Jag tycker att de här träffarna är väldigt bra. Det är så viktigt att komma ut och träffa andra i samma situation, säger Lena Lundin från Torpshammar. Det här visar att Ånge kommun bryr sig om oss som vårdar en anhörig, säger Tonny Nilsson. Tanken är att mötesplatserna ska fortsätta efter projekttiden, kanske i samarbete med någon frivilligorganisation som till exempel Röda korset eller PRO. Har du frågor om anhörigstöd och anhörigträffarna, kontakta: Maud Bruhn, Anhörigkonsulent Fränstavägen 272, Fränsta Tel eller Fax Mail : Bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet Tillstånd för lokalisering av vindkraft vid Holmsjöåsen. Kommunfullmäktige 19 december Anta ny taxa för Ånge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Anta Kulturplan för Ånge kommun Aktivt föräldraskap Nu startar vårens kurser i aktivt föräldraskap. - Förskolebarn och skolbarn 2-12 år Tonår Pappagrupp NYTT FÖR I ÅR Är du upp till 25 år och förälder? Vill du gå i grupp? Anmäl dig till eller Kursen ger förutsättningar att skapa ett bra samspel mellan föräldrar och barn och en möjlighet att utbyta erfarenheter mellan föräldrar. Genom kursen får deltagarna bra verktyg för att stärka sin roll som förälder och få en glädjerik relation med sitt barn. Föräldrar till 6-åringar har förtur. ANHÖRIGTRÄFFARNA, RESTEN AV VÅREN: Torpshammars föreningslokal, Järnbruksgatan kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 11 maj Fränsta, Samservice, Fränstavägen 272 kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 7 maj Ljungaverk Folkets Hus kl april, OBS! gemensam träff i Furubackens samlingssal. 9 maj Ånge, Medborgarhuset, lokal Svea, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 25 maj Alby föreningslokal, Centralg 3, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 21 maj Östavalls föreningslokal, vid dagis, kl mars 25 april, OBS! gemensam träff Medborgarhuset, Gillet 23 maj Teman för våren: mars biståndsbeslut, april - hjälpmedel och trygghet, maj - må bra aktivitet, juni - gemensam resa för alla deltagande FRAMTID ÅNGE är Ånge kommuns informationstidning till hushåll och företag i kommunen. Framtid Ånge är också ett viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och når ca 4000 adresser utanför kommunen. Tidningen kommer ut 4 ggr/år. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Telefon: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion & text: Kristina Kamsten, tel Lotta Kristow, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Per Helander 2 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

3 LEDARE FOTO PER HELANDER Behovet av att anställa kommer att öka! Jämtlands och Västernorrlands län har sammanställt en rapport över hur de kommande årens arbetsmarknad, kompetensbehov med mera kan tänkas bli. Rapporten bekräftar vad som framkommit tidigare arbetslösheten kommer att sjunka och behovet av att anställa kommer att öka! I vår kommun kommer 600 människor att gå i pension de kommande 5 åren och det kommer med sannolikhet bli lika många under nästkommande fem år. Jag skriver sannolikhet eftersom det är vad statistiken säger och jag tror inte det där med jobba mot 75 har slagit igenom på fullt allvar I Ånge kommer alltså 120 personer lämna arbetsmarknaden varje år de kommande åren och antalet ungdomar som tillträder arbetsmarknaden beräknas till endast 60. Även om inte alla som går i pension kommer att ersättas av nyanställningar så får vi räkna med att de kommande åren sjunker arbetslösheten. Om vi inte blir duktiga på att erbjuda bra yrkesutbildningar så kommer företagen att få allt svårare att rekrytera kompetent personal. Därför kommer Ånge kommun med start i år att satsa på fler yrkesutbildningar än tidigare och det kommer att bli ännu viktigare att kunna attrahera välutbildade människor att flytta till vår kommun. Vi får aldrig hamna i en situation med hög arbetslöshet samtidigt som företag inte hittar personal att anställa. För den som är villig att utbilda sig kommer det att finnas arbete i vår kommun och vi kommer att kunna erbjuda inflyttare fler arbetstillfällen än idag. ATT ANSTÄLLA MÄNNISKOR SOM BOR I ANDRA KOMMUNER. Vi får ibland synpunkter på att många av de vi anställer bor i andra kommuner än vår. Naturligtvis skulle det vara roligt om alla valde att bo i vår kommun, men när vi väljer bland de sökande så måste vi i första hand titta på vem som klarar de aktuella arbetsuppgifterna bäst. Ånge kommun, så som alla arbetsgivare, måste i alla lägen söka den bästa medarbetaren som går att få och detta går före var den personen är bosatt. Men visst kan bostadsorten påverka arbetsinsatsen också och detta vägs även in när vi rekryterar! Slutligen så säger vissa att man bör väl betala skatt här om man jobbar här. Ja gärna, men jag tror att vi ska vara rädda om både in- och utpendling. Pendling är en viktig arbetsmarknadsfråga i vår kommun. Det är ca 650 människor som pendlar in för att jobba i vår kommun de behövs hos arbetsgivare här. Parallellt med detta så är det 680 som pendlar ut - jobbar i annan kommun, men skattar och bor här. Båda kategorierna behövs. Med de ökande turerna på Mittbanan kommer fler människor kunna arbeta både i vår och i andra kommuner - den rörligheten kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD FRAMTID ÅNGE MARS

4 NÄRINGSLIV Hallå där... ULRIKA WESTIN, CHEF FÖR SJ CONTACT CENTER I ÅNGE. DU ÄR RELATIVT NY SOM PLATS- CHEF. KAN DU BESKRIVA DITT JOBB? Jag har varit på plats nu i 1 år och har bara positivt att säga. Här fi nns en dynamik, en arbetsglädje och stolthet för det vi gör som är mycket stor. Medarbetarna är oerhört lojala och vi har en mycket god stämning. Det syns inte minst på våra sjuktal som är under 5% på hela Totalt är vi ca 140 personer som jobbar här på Åsgatan 22. Det innefattar mig samt 7 säljledare med ansvar för team om ca 20 personer. Vi jobbar med försäljning av resor, evenemang, hotell, attraktioner och trafi kinformation samt kundservice. En enda stor resebyrå helt enkelt. SJ Contact Center i Ånge är ett av två som fi nns i Sverige, det andra är lokaliserat i Tranås. Vi samarbetar givetvis väldigt nära. VAD HÄNDER JUST NU PÅ SJ CON- TACT CENTER I ÅNGE? Vi står just nu inför att rekrytera personer. Dessa skall utbildas någonstans kring vecka 16, för att sedan kunna stärka upp under sommarperioden och in i hösten. Många av de vi tar in under denna process blir även kvar längre. Vi gör rekryteringen i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ånge samt i egen process. Annonser kommer att dyka upp i ST, Dagbladet samt Ljunganbladet inom de närmsta veckorna. Det jag söker är pigga, glada, serviceinriktade personer som älskar kontakt med människor och tycker det är spännande och roligt att sälja. NÅGOT ANNAT SOM KÄNNS VIKTIGT ATT FÖRMEDLA? I övrigt brinner jag för vår arbetsplats här i Ånge och ser att vi är viktiga som arbetsgivare. Vi är idag, vad jag vet, den andra största efter Ånge kommun. Många känner inte till att vi fi nns här och för mig är det högt på agendan att vi skall ha rykte som den goda arbetsplats vi är. Självbetjäningen ökar på SJ liksom på många andra kundintensiva företag. Vi måste fortsätta arbeta aktivt med rekrytering, god kundservice och försäljning för att fortsätta säkra arbetsplatsen framåt. Ljungandalsvägen ska locka turister av E14 EN ALTERNATIV VÄG TILL E14 längs Ljungans dalgång planeras inom destination Ljungandalen. Med Dan Thornberg i spetsen vill föreningen leda in turister och besökare på de mindre vägarna för att uppleva Ljungandalen på nära håll. Intresset är större än vi vågade hoppas, berättar Dan. Till ett informationsmöte vi ordnade kom ca 50 deltagare från företag och föreningar längs vägsträckan Stöde Borgsjö. Målet i en första etapp är att kunna skylta upp och märka ut vägsträckan till sommaren. Längre fram fi nns tankar på att förlänga sträckningen mot Ånge och Haverö, röja för bättre utsikt över vackra Ljungandalen och se över tillgången på rastplatser. Förebilden är Kustvägen söder om Sundsvall. En satsning som visat sig ge både fl er besökare och nya företag. Jag tror att många som har företag och verksamheter längs vägen ser nya affärsmöjligheter. Vi har i första hand vänt oss till företag som tar emot besökare och turister, förutom de vanliga besöksmålen också till exempel affärer och serveringar. Alla har varit enbart positiva, säger Dan Thornberg. Vägen ska troligen heta Ljungandalsvägen. En styrgrupp är utsedd och en ansökan hos Leader Mittland är också under behandling. Arbetsförmedlingen matchar företagens behov med utbildning och rekrytering Sedan i oktober är Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. Förutom det uppdraget har han även utvecklingsoch projektuppdrag inom arbetsmarknadsområde Sundsvall. ARBETSMARKNADEN I ÅNGE är inte nämnvärt sämre än t ex Sundsvall och framförallt inte om man jämför med andra inlandskommuner i Norrland eller glesbygdskommuner i södra Sverige. Det är den bild Håkan Strandell förmedlar. Det är klart att Postens nedläggning är ett stort bakslag för hela bygden och framför allt för de som arbetade där. Jag hade själv ett av mina första jobb där i början av 80- talet och jag känner fl era som jobbat där ända tills i dagarna, säger Håkan. Det behövs fl er arbetstillfällen i kommunen och AF jobbar idag tillsammans med Ånge kommun med att kartlägga företagens rekryterings och kompetensbehov för att på så vis hitta möjligheter att anställa fl er personer i befi ntliga företag. Under februari var det ovanlig många platsannonser och en hel del rekryteringsuppdrag. Flera företag har rekryterat eller ligger i startgroparna för att börja rekrytera framöver. Bara i januari gick 57 personer i arbete från Arbetsförmedlingen i Ånge, det är en hög siffra för att vara januari, förklarar Håkan. För att tillfredställa de behov som arbetsgivarna eller de arbetssökande har jobbar hela kontoret i Ånge stenhårt med att få till Håkan Strandell vikarierande chef på Arbetsförmedlingens kontor i Ånge. så många lokala rekryteringsmässor och träffar som det bara går. Man ordnar lokala arbetsmarknadsutbildningar eller marknadsför de som arbetsförmedlingen ger inom regionen. Resor till mässor i regionen arrangeras och det fi nns ett samarbete med Ålsta folkhögskola för unga som vill prova på att studera. Det som vi inte kan göra är att gå in i högre utbildningar på t ex yrkeshögskole- eller universitetsnivå. Det slår mot företag med behov av t ex processledare eller ingenjörer. Där är vi gärna med och hjälper till vid rekrytering från övriga delar av landet eller till och med Europa i något fall, avslutar Håkan. 4 FRAMTID ÅNG MARS 2012

5 NÄRINGSLIV FöretagsKraft tycker att företagsklimatet utvecklas åt rätt håll Nyligen släppte Svenskt Näringsliv enkätsvar på ett antal övergripande näringslivsfrågor. Resultatet för hela rankingen baserad på höstens enkät presenteras dock först i slutet av april. DE ENKÄTSVAR som vi fått tillgång till nu i första skedet visar i stort på en uppåtgående kurva säger FöretagsKrafts ordförande Bo Berglund. Det är glädjande och vi tror att våra gemensamma ansträngningar det senaste halvåret har slagit igenom i Ånges svar. FöretagsKraft är ett samverkansprojekt mellan Företagarna, Företagsgruppen och Svenska Handels som gemensamt lyft samarbetet mellan näringsliv och skola, upphandlingar med flera frågor. Vad gäller enkätsvaren som nu Svenskt Näringsliv släppt så har i stort sett alla frågor en kurva som går uppåt, både vad gäller svar från företagare som politiker. Frågor om Tele- och ITnät samt tillgång på kompetens pekar lite nedåt i Ånge, precis som landet i helhet. När det gäller Företagsklimatet i Sverige så har även där Ånges företagare en positivare syn än landet som helhet och våra politiker tycker dessutom att det pekar klart uppåt. Vi har samverkat med kommunen i en del frågor och aktiviteter senaste halvåret. Möten om upphandling och företagarluncher är ett par exempel på detta. Det är också något som vi känner har bidragit till en positivare syn på frågor som rör näringslivet i vår kommun, menar Bo Berglund. Läs mer på och Naturen och lugnet intresserar inflyttare från Holland och Belgien Det är närheten till naturen och en tillvaro med mindre trängsel och stress som tycks intressera människor från Holland och Belgien att flytta till Sverige. Det står klart sedan Ånge kommun i januari för andra året deltog på emigrantmässa med Skandinaviskt tema i Hoeve laken i Holland. DET FINNS ETT stort intresse för vår region säger Lena Gustafsson, som deltog som en av kommunrepresentanterna. Vi träffade människor med många olika kompetenser. Det var bilmekaniker, ingenjörer, lärare, IT-tek- niker, administratörer för att nämna några. Gemensamt för dem är att de söker en annan livsstil för sig själva och sina familjer. Många kan också tänka sig att starta upp någon form av egen verksamhet. Paret Ron och Magda Roor som bor i närheten av Schipol, Amsterdams flygplats, vill gärna flytta till Ånge. De har redan besökt Ånge sommartid och kommer nu under vårvintern att besöka kommunen igen. Första kontakten med Ånge var på mässan förra året. Vi vill lämna stressen och trängseln. Sedan 10 år tillbaka besöker vi Sverige varje år. Vi tycker mycket om naturen och svenskarna är vänliga och avspända. Här i Holland trängs vi mellan motorvägarna. Magda och jag bor i närheten av en stor flygplats. Varje minut lyfter eller landar ett plan. Paret har gått på svenskundervisning i ett år och talar och förstår språket bra. Nu är utmaningen att försöka hitta ett arbete åt Ron, som har mångårig erfarenhet som bilmekaniker. I likhet med Ron och Magda beskriver många av mässbesökarna att de besökt Sverige som turister under ett antal år och utifrån detta utvecklat en önskan om att få leva och bo här. FRAMTID ÅNGE MARS

6 UTBILDNING Höga förväntningar ger bra resultat i skolan FOTO: PER HELANDER Urban Åström Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Under hösten har Ånge kommun haft besök av Skolinspektionen, som har i uppdrag att granska kommunernas skolverksamhet. Resultaten har delgivits skolorna och kommunen och det finns saker som måste förbättras. huvudsak kan man säga att Ånge I har två stora utvecklingsområden framför sig. FÖRVÄNTNINGAR: Skolinspektionen påpekar att förväntningarna på våra barn och ungdomar generellt är lågt ställda i skolans verksamhet. Vi ska ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi måste tro att eleverna kan. Har vi för låga förväntningar riskerar eleverna att prestera sämre, säger Urban Åström, förvaltningschef för humanistiska nämnden. KUNSKAPSRESULTAT: Det är det andra stora utvecklingsområdet är kunskapsresultaten i kommunens skolor. Generellt ligger elevernas resultat under rikssnittet. Att förväntningarna spelar roll för resultaten blir tydligt här. Förra året startade ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka barns och ungdomars lärande. Fokus ligger på förskolans och skolans lärandeuppdrag. Rektorer och förskolechefers pedagogiska ledarskap har förtydligats, de har utbildats i grunden på de styrdokument som talar om vad som ska läras. Detta för att de ska kunna ta ledarflaggan mot bättre resultat. I NÄSTA STEG har så kallade kursplanepiloter utbildats för att tillsammans med cheferna kunna utveckla personalgruppernas arbete med barn och ungdomars lärande. Det handlar om att veta vad de centrala kursplanerna kräver och sedan utforma övningar som tränar dessa förmågor. Det är också viktigt att kunna förklara för eleverna vad de ska lära sig. Får man som elev veta vad som krävs så presterar man bättre. Vi hoppas se resultaten snart, säger Urban. I förskolan har kunskapsuppdraget förtydligats i och med den nya läroplanen som började gälla i somras. Mål och riktlinjer har kompletterats. Ett gediget arbete har startats på våra förskolor för att utveckla barnens språkliga, kommunikativa, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmågor. Som alltid i förskolan så är det genom leken man lär. Vi ska alla ha höga förväntningar på våra barn och ungdomar, både skolpersonal och föräldrar. Det handlar om att engagera sig i deras lärande, att uppmuntra och stötta. De måste känna att vi tror på dem! 6 FRAMTID ÅNG MARS 2012

7 UTBILDNING Bobergsgymnasiet fokuserar på möjligheter Bobergsgymnasiet står inför flera utmaningar, de två största handlar om vikande elevunderlag och resultaten från skolinspektionens granskning. Erik Högberg är rektor på Bobergsgymnasiet. Så här säger han om skolans utmaningar och möjligheter: Vi kommer under våren att göra olika insatser för att nå ut till kommunens niondeklassare under omvalsperioden och berätta om våra utbildningar. Teknikprogrammet och naturveteskapsprogrammet som lades i malpåse ifjol finns nu sökbara igen och vi hoppas på ytterligare påspädning av elever under omvalsperioden som pågår fram till maj. För att vara attraktiv för fler ungdomar tittar skolan även på möjligheten att starta utbildningar som lärlingsprogram och möjligheten att starta vissa inriktningar på befintliga program, utifrån lokala behov. Utifrån de anmärkningar vi fått efter skolinspektionens besök under hösten har vi sjösatt ett arbete med kunskapsuppdraget som ska bidra till att måluppfyllelsen ökar. Målet är att alla våra elever får fullständiga betyg. Där ligger vi ännu i startgroparna, men målen är högt ställda. Detta är några av de byggstenar som ska bygga en gymnasieskola som Ånge kommuns ungdomar vill gå i. Snacka om FRAMTID! Vi behöver hjälpas åt att forma framtiden i Ånge kommun. Hur tänker du om just din framtid? Hur ska vi bo och leva? Vilket arbete och företagande vill vi ha? Fritid? Studier? Starten för att snacka om vår framtid går torsdag 15 mars 2012 då vi bjuder in till en framtidskväll. Under ledning av moderator Jan Röhlander ska vi tillsammans vrida och vända på våra möjligheter och utmaningar. Tid: Torsdag 15 mars kl Plats: Medborgarhuset i Ånge Fortsättningen sker i form av fördjupad dialog under hela Det vi kommer fram till blir vår gemensamma Handlingsplan för Ånge kommun. Vi bjuder på fi ka! Välkommen! Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia. Peter Sellers FRAMTID ÅNGE MARS

8 Åsa Hellhoff Robert Nilsson Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar. Åsgatan 14 i Ånge har gått från rivningsobjekt till vibrerande kulturhus. Lägenheterna i det forna hyreshuset är numera kreativ hemvist för föreningen Kulturbanken 2.0. Här repar ett tiotal band och en keramiker och en konstnär har nyss flyttat in. Alla har lagt ned ett otroligt arbete på att rusta upp lokalerna, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Nu är min förhoppning att vi kan bredda innehållet till fler kulturformer. Hög ränta på 8 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

9 Micke Burvall och Simon Mackin Niklas Källström Peter Lund Just den här kvällen vibrerar betongväggarna av 50-tals rock, Gary Moore och tuff hårdrock. Ett 15-tal musiker är på Kulturbanken för att repa, spela in eller bara lira och prata. Mellan lägenheterna är det öppna dörrar, både bildligt och bokstavligt. En härlig mylla för musikmetropolen Ånge. - Ibland uppstår det nya konstellationer, säger Leif Edh, Kulturbankens ordförande. Det är musikstil, inte ålder som avgör vilka som spelar tillsammans. Sedan hösten finns här också studieförbundet Bildas replokal för unga band. Det är en bra framtidsanda inom musiklivet i Ånge och Kulturbanken inspirerar, säger Jens Höglin på Bilda. I replokalen kan nya band prova på, starta och kanske nå nya framgångar. Ett exempel är Simon Mackin. Han kom hit via Bilda och spelade hårdrock från början. Nu lirar han också 50-talsrock i bandet Something Else. - Det är jättebra för mig att få spela med gubbarna i bandet och sångerskan Carina. De har så mycket erfarenhet som de gärna delar med sig av, säger han. I en annan lägenhet filar grabbarna i Blackbird Conspiracy på trumljud till sin kommande skiva. De kombinerar replokal med inspelningsstudio. Vi träffas här, repar och spelar in ett par gånger i veckan, berättar Niklas Källström, en av Ånges trummisprofiler. Och från andra sidan trappuppgången hörs gitarrsolot från Gary Moores hit Still got the blues. Koncentrationen som medlemmarna i Slajdboys uppvisar är total, nästan meditativ. Det blir ju som ett sätt att rensa skallen och inte tänka på något annat när vi spelar, säger Leif Jonsson. Ja, och vi måste koncentrera oss för att inte spela fel, skojar Alf Engström. Men musiken är inte allt, fikapausen när man kan sitta och bara prata är minst lika viktig. För mig är det här en viktig social grej, säger Kjell Jonsson, basist i bandet Give Me Five. Idag passar han på att lira lite gitarr när han är ensam i replokalen. Det är kommunens bygdeavgiftsmedel som gett Kulturbanken möjlighet att ta över och rusta upp det gamla våningshuset. Framåtandan är enorm och utvecklingen fortsätter. Nu återstår att ställa i ordning ett café med ett femtiotal sittplatser. Vi drömmer också om ett scenhus i anslutning till Kulturbanken med möjligheter till teater och musikuppträdanden, fortsätter Leif Edh. Nästa steg är att tillsammans med Bilda göra i ordning en digital studio för olika media, som tryck och film. Vi vill bredda innehållet till fler kulturformer, det här är ett led i de planerna, I den andan är Leif glad över att keramikern Åsa Hellhoff flyttade sin verkstad till Kulturbanken förra våren. Nu har hon också fått sällskap av konstnären Eva B Johansson som finns i en liten etta på samma våning. Jag trivs väldigt bra i lokalerna. Sammanhållningen är god, jag har till och med fått deltagare från några av banden till mina keramikkurser, säger Åsa. FAKTA TEXT: KRISTINA KAMSTEN FOTO: PER HELANDER Föreningen Kulturbanken får inga bidrag till driften. Banden betalar hyra för sina lokaler och överskottet går till ungdomsverksamheten. I Kulturbanken fi nns också Ånge kommuns digitalisering av gamla foton. Läs mer på Vill du prova på att spela i Bildas replokal? Kontakta Åsa Hellhoff på tel Kulturbanken FRAMTID ÅNGE MARS

10 KULTUR Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Ånge blir musikvideo STEAM CLUB har kommit till rätta i nya lokalen (fd Citykällaren) och verksamheten tuffar på mer än någonsin. Sista lördagen varje månad är det uppträdande på klubben, oftast lokala band. Utöver det ordnar klubben medlemskvällar och medlemsaktiviteter. Behållningen går tillbaka till det lokala musiklivet i kommunen genom Åke Palos minnesfond. I år kommer vi att kunna lämna rekordmycket pengar till minnesfonden, berättar Lars Olof Johansson, ordförande i Steam Club. Steam Clubs mål är att vara ett ställe, en scen, där lokala band får tillfälle att spela för publik. Den målsättningen är också uppfylld med råge eftersom alla de senaste clubkvällarna varit fullsatta. Steam Club får också förfrågningar från band i Sundsvall och Östersund om spelningar, så ryktet sprider sig. Under våren blir det stand up kväll med Al Pitcher, det blir vinylkväll för medlemmarna, blueskväll, coverkväll, berättar Lars Olof. Dessutom utlokaliseras Steam Club till Vemdalen 10 mars. Clubbens utbud kan du följa via deras sida på Facebook och deras hemsida STAND UP COMEDY med Al Pitcher på Steam Club 19 mars, missa inte det! FOTO PER HELANDER Snart kan vi stoltsera med en egen musikvideo för Ånge. Det kommer att bli resultatet av kompositören Malin Hülphers arbete med att skildra kommunen i ljud och bild. JAG ÄR ÖVERVÄLDIGAD av det varma mottagande jag fick vid mitt första besök i kommunen, säger Malin. Många är stolta över att få visa upp sitt Ånge, men jag upplever också att det finns de som inte tycker att vi har något att framhålla, en slags kluvenhet. Det är det nybildade Statens Musikverk som gjort satsningen möjlig genom att skjuta till pengar för att kunna anställa en länskompositör på deltid. På så sätt är Malin under en tid knuten till Scenkonstbolaget och länet. Ånge är först ut som så kallad fokuskommun. Scenkonstbolaget som ägs av Landstinget och Sundsvalls kommun har i uppdrag att ge upplevelser genom film, teater, dans och musik. Malin kommer att besöka kommunen under olika årstider för att samla intryck till sitt arbete. Än så länge har hon ingen klar bild av hur det färdiga resultatet kommer att bli. Det är ett spännande uppdrag. Jag låter intrycken få ta plats under mina kommande besök. Så småningom kommer jag att veta hur det hela ska ta sig ut i själva musikvideon berättar Malin Hülphers. 10 FRAMTID ÅNG MARS 2012

11 IDROTT SPORTBOENDE lyckat koncept för Ångeföreningar När Ånge fick sin konstgräsplan såg idrottsklubbarna i Ånge möjligheten att sätta Ånge på idrottslägerkartan. Alla ingredienser fanns på plats. Ishall med omklädningsrum och servering, fotbollsplan som är användbar nästan året om och ett bostadshus som stod tomt och skulle rivas. Fotbollsklubben Ånge IF och ishockeyklubben Ånge IK gick ihop och bildade Sportboende i Ånge var första året man jobbade med konceptet fullt ut och allt gick över förväntan. I år är våren fulltecknad med cuper och läger i ishockey och fotboll, domarkurs och turneringar. Från mitten av sommaren fylls kalendern på med ishockeyläger. Vi räknar med att komma upp i övernattningar på sportboendet i år, säger Greger Gustin från Ånge IF. Och då ska man komma ihåg att de flesta deltagarna är barn som har med sig en familj, så antalet besökare är mångdubbelt fler. Arbetet fördelas så att den åldersgrupp som har cup ställer upp och hjälper till. Sportboendet kan användas till andra lägerformer och kontakter med andra föreningar finns. Kulturbanken i huset intill Sportboendet kanske kan ge möjligheter till verksamhet med kulturell inriktning, ridklubbens anläggning ligger också inom räckhåll. Vill din förening använda Sportboendet och ishallen eller konstgräsplanen är ni välkomna att höra av er! FAKTA Mer om Sportboendet: boendeiange.se, eller Leif Kastberg, FOTO: PELLE NILSSON MEDFÖLJANDE FAMILJER bor inte på Sportboendet, utan kommersiellt någon annanstans i kommunen, på hotell eller campingplatser. Det här är ett stort tillskott för handeln och besöksnäringen i Ånge och den går att utveckla mer, säger Greger. Sportboendet drivs som ett projekt, med Leif Kastberg som projektledare och marknadsförare av konceptet. Största delen av våra gäster kommer från intilliggande län, men vi har också haft långväga gäster från bland annat Boden och Stockholm. Det är konceptet med allt samlat på ett ställe som lockar, berättar Leif. KONSTGRÄSPLANEN startades i mitten av februari och är en förutsättning för fotbollsaktiviteterna under vårvintern. Leif tror att man kommer att se fler långväga gäster i framtiden. Cuper i både fotboll och ishockey är efterfrågade bland klubbarna och ger lagen tillfälle att spela många matcher på kort tid. Samarbetet mellan klubbarna och det ideella arbetet med service till de som bor i Sportboendet fungerar bra, säger Torbjörn Pettersson, Ånge IK. Norrlandsmästerskap mars MARS SPELAS Norrlandsmästerskapen i ishockey för 15-åringar i ishallen i Ånge. Medelpads hockeyförbund valde att lägga mästerskapen i Ånge bland annat tack vare de goda möjligheterna till boende. Det innebär 150 aktiva som bor till största delen i Sportboendet. Dessutom en hel del medföljande föräldrar som vill följa matcherna på plats. Lagen med 15 åringar är de som kommer att spela om TV-pucken nästa säsong, så passa på att se kommande storspelare! FRAMTID ÅNGE MARS

12 SOCIALT Ständiga förbättringar i vård och omsorg om äldre Omsorg och vård av gamla och sjuka får stor uppmärksamhet i media både på riksnivå och lokalt. Ett brett och ambitiöst förändringsarbete pågår i hela landet med organisationen Sveriges kommuner och landsting i spetsen. Målet är ett förebyggande arbetssätt med med fokus på kundernas behov. Ånge kommuns äldreomsorg följer utvecklingen bra och är duktiga på att ansöka om statliga pengar för olika utvecklingsprojekt och genomföra dem. Nya arbetssätt och rutiner utarbetas och införs och resultatet blir vård och omsorg med bra kvalitet. Under de senaste åren har bland annat kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret införts och vårdplaneringsverktyget TES. - Man kan tycka att nya system där många saker ska registeras tar tid, säger Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Men det är många fördelar med kvalitetsregistren. Senior alert och Palliativa registret ger stöd för ett förebyggande arbetssätt där alla jobbar mot samma mål. Dessutom blir det lättare att systematiskt följa upp åtgärder och ändra om det är något som inte fungerar. Att ge vård och service är ett teamarbete där olika personalgrupper samspelar för kundens bästa. Oberoende av om man bor i särskilt boende eller om man får hemvård i det egna hemmet är det många saker som ska stämmas av. Hos den som bor hemma delar Landstinget och kommunen på ansvaret. Landstingets distriktssköterskor ger medicinsk vård medan kommunens hemvårdspersonal ger medicinska insatser upp till undersköterskenivå och annan service. På kommunens särskilda boenden finns kommunens egna sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheterna pågår dygnet runt, året om, med omkring 500 anställda. TRIVSEL OCH EN meningsfull dag är minst lika viktigt för välbefinnandet som vård och hjälp med de vardagliga behoven. I bästa fall minskar det behovet av medicinering. I särskilt boende ingår daglig aktivering och stimulans. Det kan vara sångstunder, promenader, gymnastik eller minnesträning, berättar Ingrid Viklund, verksamhetschef särskilt boende. I år har ett förbättringsarbete startat både i hemvården och särskilda boenden när det gäller att höja livskvaliteten för kunderna. Nu sätter vi fokus på individuella genomförandeplaner och vårdplaner och organiserar verksamheten efter våra kunders behov, säger Eva Berglund, verksamhetschef hemvård. ORDLISTA Anhörigvårdare = person som tar hand om en nära anhörig hemma. Biståndsbeslut = beslut om vilken vård och service du kan få enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggare = bedömer vilken hjälp du behöver och kan få. Hemvård = personal, oftast undersköterskor, som kommer hem till dig som bor i eget boende och ger den vård och service du fått i ditt biståndsbeslut. Korttidsboende = tillfälligt boende för att avlasta anhörigvårdare eller efter sjukhusvistelse innan man kan bo själv i den egna bostaden. Ordinärt boende = det egna hemmet. Seniorboende = egen lägenhet som du hyr med närhet till viss service. Särskilt boende = boendeform där vårdpersonal och sjuksköterskor fi nns tillgängliga dygnet runt. Särskilt boende får man via ett biståndsbeslut. 12 FRAMTID ÅNGE MARS 2012

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm. AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr 1 2008 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer