- utnyttja möjligheten Du också! Rutinera. Sundsvall. Pilgrimstad Cementvaru Brunflo. Engbergs Timrå. Funäsfjällen Härjedalen. Liftbyggarna Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- utnyttja möjligheten Du också! Rutinera. Sundsvall. Pilgrimstad Cementvaru Brunflo. Engbergs Timrå. Funäsfjällen Härjedalen. Liftbyggarna Östersund"

Transkript

1 Rutinera Sundsvall Engbergs Timrå Pilgrimstad Cementvaru Brunflo Funäsfjällen Härjedalen Thoreb IT Vehicle Frösön Liftbyggarna Östersund Tryckeribolaget Sundsvall LillUttern Funäsdalen - utnyttja möjligheten Du också!

2 Nyttan ska bli större än insatsen - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter., säger Anna-Karin Hatt och aviserar en ny Digitaliseringskommission Vi ser hur Sverige placerar sig i topp i flera viktiga mätningar och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara duktiga. Cirka 80 procent av Sveriges tillväxtökning involverar på ett eller annat sätt IT. Jämförlig siffra för EU är cirka 50 procent. En digital agenda för Sverige - IT i människans tjänst - identifierar fyra övergripande strategiska områden: - lätt och säkert att använda - tjänster som skapar nytta - det behövs infrastruktur - IT:s roll för samhällsutvecklingen Anna-Karin Hatt Sveriges IT-minister På hemmaplan i verkligheten Anders Larsson MNBA - Mid Nordic Business Arena MNBA, Mid Nordic Business Arena, är en förening som bildades i slutet av 90-talet. Syftet är att stärka näringslivsutveckling, verksamhetsutveckling och regional utveckling i det mittnordiska området, dvs Västernorrland, Jämtland och Tröndelag. Medlemmar är olika organisationer som arbetar med dessa frågor från olika perspektiv. Under åren har föreningen initierat, koordinerat och drivit en mängd utvecklingsaktiviteter. En viktig aktivitet just nu, i den svenska delen av föreningens geografiska område, är Amit - Affärsnytta med IT, som stödjer verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik i mindre och medelstora företag, kommuner och landsting. Tommy Stugård Amit - Affärsnytta med IT Amit är ett projekt för stöd till ökad affärsnytta - med möjligheter att erhålla både kompetensstöd och ekonomiskt stöd för företag i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet Amit ska bidra till investeringar på omkring 40 miljoner kronor i mindre och medelstora företag i regionen, utvecklingssatsningar som skapar direkt affärsnytta i företagen. För att förverkliga dessa investeringar betalar deltagande företag en del själva och en del finansieras via projektet, som pågår t o m första halvåret

3 En riktigt bra investering som ger återbetalning Tryckeribolaget - med sekelgamla anor i Sundsvall - är ett modernt tryckeri som levererar trycksaker och andra grafiska material såsom vepor, banderoller, affischer, skyltar, bildekor mm. Efter en noggrann analys av förutsättningarna och möjligheterna har verksamheten - med stöd från Amit - utvecklats bland annat med en investering i en ny, rationell digital metod för original till press. - När vi kom i kontakt med Amit startade vi en gemensam grundlig genomgång av möjligheterna att ytterligare effektivisera och förbättra vår produktion, säger Lars Einarsson, VD och ägare på Tryckeribolaget i Birsta, Sundsvall. Med hjälp av en konsult från Amit var det egentligen klockrent enkelt att komma fram till ett underlag för investering i ny utrustning. - Vi har nu ett ännu snabbare flöde i vår produktion - tryckplåtar direkt från datororiginalen CTP, mer rationellt än vår tidigare metod har gett bra resultat direkt. Vi har kunnat undvika mycket övertidsarbete, och dessutom är metoderna mycket bättre för miljön, nu med helt processfria tryckplåtar. Att vi dessutom fick stöd för själva investeringen har gett oss ytterligare utrymme för utveckling. Direkt från kundoriginal och i en bättre miljö kan nu tryckplåtarna framställas på löpande band (CTP - Computer to Plate). Riktigt brådskande jobb kan vi till och med köra igång hemifrån, tillverka tryckplåten på distans. Då att den är färdig att sätta i pressen på morgonen så att vi kan starta tryckningen direkt. Resultaten har kommit precis enligt förväntan, ja helt lysande, summerar en nöjd Lars Einarsson. Fakta och procedur Affärsnytta med IT Aktiviteter Jämtlands och Västernorrlands län ingår i ett regionövergripande projektsamarbete med det samlade namnet Affärsnytta med IT (Amit). En schematisk bild över deltagande är följande: I projektet Amit finns det möjlighet att få konsulthjälp för en genomlysning av Ditt företags utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsmöjligheterna är/skall vara knuten till hur Du/Ditt företag kan nyttja IT för att bli mer konkurrenskraftig. För att komma ifråga för konsultcheck skall Du ha genomgått första steget i projektstegen som MNBA ansvarar för och blivit godkända/rekommenderade för nästa steg. De konsulter som nyttjas i projektet skall vara godkända av Amit. Av de kostnader som godkännes som underlag för stöd kommer projektet att kunna medfinansiera upp till 50 % av den totala kostnaden. För mindre företag (<10 anställda) finns också en möjlighet att direkt söka investeringsstöd för IT-utveckling - Amit Light 3

4 Engbergs greppar all information Det kan vara allt från en medarbetare som vill se en lönespecifikation eller anmäla intresse för extra arbete, till en kund som vill se den senaste produktionsstatistiken eller anmäla ett fel på våra fordon. Engbergs Transportsystem AB i Sundsvall jobbar med rationell, kostnadseffektiv logistik inom industrin. Tjänsterna ingår som integrerad del av kundernas materialflöde. Verksamheten omfattar logistiklösningar för massabruk, sågverk och plantskolor. - Vi ska göra det enkelt och effektivt säger Engbergs VD Kjell Arne Engberg. Att effektivisera är att få ut mer av varje insats, både för kunden och för oss. Vi sitter inte och väntar på att bli omkörda. Tvärtom kan jag garantera att vi kommer att uppleva ständig förändring i vår verksamhet. Syftet med projektet som Amit har stöttat har varit att förenkla och effektivisera. Stödet från Amit har fungerat som effektiv lots till de resurser som hjälpt oss anpassa lösningar vi kan få affärsnytta ur. Professionella konsulter har hjälpt oss hela vägen trots att arbetstiden är begränsad. Vi har genom projektet kunnat utveckla vår IT med rabatt dvs. växlat upp våra investeringskronor till flera. Det är inte bara datorer det handlar om - det är Hela Affärstanken. - Just nu jobbar vi med att flytta all data (löner, affärssystem, dokument, kalkyler mm) till en gemensam plattform där vi sedan skall kunna presentera relevant information till den som ska ha informationen. Med standardprogram från olika datamiljör ska data lätt kunna läsas in till och ut från en egen gemensam server. Behovet av och mängden av blanketter ska minska och information för verksamheten ska kunna greppas för alla berörda just när den behövs. Och med rationell och effektiv information ska vi kunna förenkla och effektivisera samarbetet med våra samarbetspartners när det gäller logistik. 7 möjliga affärsnyttor av IT-investeringar: Flexibilitet: Möjligheten att anpassa organisationen till förändringar i marknadskrav, politiska och ekonomiska faktorer, förändrad efterfrågan etc. Effektivitet: Att öka effektiviteten är det samma som att göra mer med samma resurser. Detta genom att exempelvis förkorta ledtider, ställtider eller cykeltider. Beslutsfattande: Förbättrat beslutsfattande uppnås genom att beslut kan fattas baserade på bättre underlag, närmare verksamheten eller med ökad spårbarhet hos besluten. Kontroll/uppföljning: IT ger en bättre förmåga till styrning och uppföljning av verksamheten genom till exempel ökade rapporteringsmöjligheter kan man få en tydligare och mer rättvisande uppföljning av verksamheten. Organisationskultur: Införande av IT-system kan potentiellt leda till en förbättrad organisationskultur med mindre stress, nöjdare anställda etc. Integration: Förbättrad integration syftar på förmågan att samordna olika organisationsenheter, så att de kan utföra mer avancerade uppgifter. Koordinering: Förbättrad koordinering effektiviserar processer genom att synkronisera aktiviteter i sekvenser. (KTH - avd. Industriella informations- och styrsystem) 4

5 Säkert, effektivt och användarvänligt Konsultfakta Olof Andersson, Östersund Åse Angland Lindvall, Åre Peter Boiardt, Frösön Christer Bäckman, Östersund Anders Claesson, Sundsvall Per Dahlqvist, Sundsvall Stefan Eriksson, Sundsvall Lars Fahlander, Sundsvall Patrik Forslund, Ås Robert Hagelin, Östersund Nu sover jag bättre på nätterna, nu när vi säkrat vår dokumentation och och gjort hanteringen lättare användbar ler Kristian Sjöström VD på Liftbyggarna i Östersund. - Vi fick kännedom om möjligheterna med Amits stöd via affärskontakter, och vi tvekade aldrig att snabbt dra igång ett projekt. Vi ville få hanterbara och säkra system för vår verksamhet. All vår dokumentation och våra rutiner var baserade på papper och det blev både tungrott och riskfyllt. Vi gjorde först en förstudie för att ta rätt på vad vi ville och vilka vägar vi skulle gå för att nå resultat. Bland annat lät vi digitalisera alla våra ritningar (dokumenterade sedan 1952!), lade in vår informationshantering i externa webbsystem, hosting. På så sätt blir informationen enklare och säkrare tillgänglig för den som behöver den - varifrån som helst, via Internet. Exempelvis kan vi, ute hos kund, med fjärrskrivbord, snabbt nå de handlingar vi behöver. Att vi samtidigt uppdaterade våra hårdvaror, datorerna mm var en naturlig och nyttig följd. Amits stöd var avgörande för de investeringar vi gjort, och vi kunde direkt se resultat av våra insatser. Nu fortsätter vi med åtgärder för att snabbare och effektivare kunna utnytta befintlig information, bl.a. genom digitalisering av analoga ritningar mm. 5 Christer Hedlund, Östersund David Jonsson, Sundsvall Pontus Jämthag, Sundsvall Ann-Christin Larsson, Sundsvall Tomas Mann, Östersund Lars Munkeby, Östersund Christer Nordling, Östersund Bengt-Owe Palmgren, Dvärsätt Katarina Simonsson, Östersund Gösta Sjölund, Bruksvallarna Ingemar Ståhl, Östersund eller kontakta projektledare Amit: Tommy Stugård MNBA Fagerbacken72, Östersund

6 Rutinerade konsulter med central support via Molnet Rutinera AB, med huvudkontor i Sundsvall och med ett växande antal franchisetagare över landet, är ett bemannings- och rekryteringsföretag och erbjuder erfarna, rutinerade yrkesmän och -kvinnor till företag över hela landet. På köpet kan följa en praktikant med tjänsten. All administration och support ska ske via gemensamma tjänster på nätet - i Molnet - Vi visste vad vi ville i stort, och med hjälp av en verksamhets- och processkartläggning med hälp från Amit-konsult börjar nu våra stödsystem ta form, säger Ingrid Wallner, VD och delägare i Rutinera. Stöd till våra franchisetagare i landet, redovisning, rapporteringar, all administration och kommunikation kan nu ske i via webbtjänster. Det ska också ske i system vi kan växa i allt eftersom vår verksamhet sprids. Vår fortsatta utveckling pågår hela tiden efter ett antal tester. Nästa version av kompetensdatabas för urval och matchningar ska komplettera vår gemensamma plattform för ytterligare nytta åt våra kunder och oss själva. Mer än bara faktadokument Genom det stöd vi fick via Amit kunde vi gå ett steg längre med vår kundinformation och kommunikation säger VD för Thoreb IT Vehicle, Olle Martinelle. Alla system integrerade i ett system - det är ledord för Thoreb IT Vehicle i de fordonsburna styrsystem som de förser moderna räddningsfordon med. Samma tanke låg bakom satsningen på en webb-baserad kommunikation. Med hjälp av konsulterna vi fick tillgång till kunde vi utveckla våra tekniska informationer till att bli mer samlade, lättarbetade och informativa. Det ger oss och våra kunder mer nytta som lönar sig. 6

7 Pilgrimstad Cementvaru AB Lätt som en plätt Monica Göthesson vid framgångsrika företaget i Brunflo kommenterar. - Vi hade redan tidigare velat ha en bättre fungerande presentation av våra produkter och tjänster på webben, och när vi kontaktades från Amit hittade vi ett enkelt sätt. Lill Uttern - Nu ska vi också börja sälja vår unika fiskolja över Internet. Det säger Karin Rihpa i Funäsdalen. Tillsammans med maken Thomas har de utvecklat företaget som producerar fiskolja Vi fick anlita en konsult, som vi direkt fick ett förtroende för, och med deras hjälp hade vi snabbt den information vi ville ha ute på nätet. Redan har vi märkt positiva reaktioner utifrån och även fått resultat. Det var ju som att åka på en räkmacka - enkelt, effektivt! Och så kom vi snabbare igång med den profilering och säljstöd via Internet, det vi hade förutsatt oss långt tidigare men inte tagit tag i direkt. från produkter av röding och regnbåge. Fiskoljan får mycket hög kvalitet med lång hållbarhet utan tillsatser eller konserveringsmedel. Med stöd från Amit utvecklar nu Lill Uttern en tjänst på Internet för att nå ut med fiskoljan via webbhandel. Företaget satsar nu vidare med att anpassa produktionslokalerna i Funäsdalen. Finansiärer Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har målet att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska de regionala skillnaderna. Fonden stöder därför utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier. ERUF fördelar sitt stöd enligt vissa tematiska prioriteringar som återspeglar målen konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning samt europeiskt territoriellt europeiskt samarbete. ERUF ska särskilt finansiera följande: Investeringar som bidrar till att skapa varaktig sysselsättning. Investeringar i infrastruktur. Åtgärder som stöder regional och lokal utveckling, bland annat stöd till och tjänster för företag, särskilt små och medelstora företag. Tekniskt stöd. Tydligare och lättare att besöka Funäsfjällen är 170 familjeföretag som samarbetar i byarna Ramundberget, Bruksvallarna, Fjällnäs, Tänndalen, Tännäs, Ljusnedal och Funäsdalen by. Skidanläggningar, skidskolor, skiduthyrare, längdsystem, skoterleder, rösade leder, äventyrsföretag, hotell, stugbyar, restaturanger, caféer och butiker. - När vi fick kontakt med Amit såg vi möjligheterna att snabbt komma igång med att utveckla vår verksamhet på webben, säger Anna Bjelke, VD för Destination Funäsdalen. Efter en förstudie satsar vi på en webbstrategi där bättre strukturer för information är nyckeln till ökad försäljning. Samarbetet med Amit gjorde det möjligt att snabbt komma igång med utvecklingen av funktioner kopplade till funasfjallen.se. Hela processen gick otroligt smidigt och vi tycker oss redan se resultaten. Detta fastän vi fortfarande är i full gång med kompletterande webbutveckling. 7

8 MNBA - Mid Nordic Business Arena Fagerbacken 70, Östersund Info-Resurs Anders Selander

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått

Läs mer