Register Artiklar och notiser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register Artiklar och notiser 2008 2009"

Transkript

1 Svenskt Vatten Register Artiklar och notiser

2 Svenskt Vatten 1/08 Vill du vara med i förnyelseprojektet? VA-nät 1/08 Vattenvägar för dig som pluggar 2/08 Vi behöver mer av forskning och utbildning Anders Lago 3/08 Årsmöte i Örebro 4/08 Maria Wedberg ny på Svenskt Vatten 4/08 Daniel Hellström ny på Svenskt Vatten 4/08 Lena Söderberg ny VD på Svenskt Vatten 5/08 medlem i nämnden för miljömärkningen Svanen 5/08 Nils Lindblad har avlidit Roger Bergström och Gullvy Hedenberg 1/09 Avtackning Roger Bergström 1/09 De nordiska branschföreningarna /09 Årsmöte i Luleå 3/09 Svenskt Vatten deltar på Almedalsveckan Fredrik Vinthagen 3/09 VA-mässan /09 Svenskt Vatten i Almedalen Fredrik Vinthagen 4/09 Nya medlemmar i Svenskt Vattens styrelse 4/09 VA-mässa i Stockholm /09 VA-mässa i Stockholm 5/09 Zahrah Ekmark ny på Svenskt Vatten 6/09 Ann Mattsson ny ordförande i VAK VA yngre 3/08 Helenas betraktelse från VA yngres årsmöte Helena Holm 3/08 Helena Holm, ny regionsamordnare 4/08 Nytt register för VA yngre på gång 1/09 Dagvattendammar, NOS-projektet Daniel Stråhe 3/09 Betraktelse från VA yngres årsmöte i Luleå Maria Wikström 4/09 VA yngre träff hos Rambøll i Stockholm Johanna Ardland-Bojvall 4/09 Maria Wikström regionsamordnare väst Ramdirektivet för vatten 2/08 Vombsjöns avrinningsområde, ett projekt i ramdirektivets anda Jakob Schuster 5/08 Ramdirektivet en checklista för VA-chefen 1/09 Makten och vattnet 2/09 Ramdirektivet för vatten 3/09 Dricksvatten i vattenförvaltningsremisserna 2009 Agneta Sander och Olof Bergstedt 3/09 Ramdirektivet för vatten, del 2 5/09 Stort intresse av Ramdirektivet för vatten, mer än remissvar Dricksvatten 3/08 Den tredje versionen av filformatet Interlab Gullvy Hedenberg och Liselotte Tunemar 3/08 Hur fungerar dricksvattenkontrollen? Ann Elfström Bro och Bo Berghult 4/08 Nordisk dricksvattenkonferens i Oslo Gullvy Hedenberg 1/09 Norskt svenskt samarbete 4/09 Kranvatten på EU-möten i Sverige Gullvy Hedenberg 4/09 Med kupade händer i bäcken Lars Åberg 5/09 Brister i kontrollen av dricksvatten Krister Zeidler 5/09 Vad kostar driftavbrott i vattenförsörjningen? Gullvy Hedenberg 2

3 6/09 Hur kan vi kontrollera effektiviteten hos våra mikrobiologiska barriärer? Henrik Rydberg, Mats Engdahl och Olof Bergstedt 6/09 Kallvattenmätare P100 på hemsidan Andreas Wiberg Säkerhet/sårbarhet 1/08 Svensk krisgrupp på Irland för att lära 2/08 Sveriges unika vattenkvalitet Ylva Berlin 3/08 Beredskapslager i Sundsvall 4/09 Förstärkt skydd i Botkyrka 4/09 Bråttom med skydd mot skadegörelse Jan Eklind 4/09 Vattenverkens digitala styrsystem Erik Johansson 4/09 Water Security Congress i Washington Erik Johansson Vattentäkter 3/08 Effektivare skydd av Skånes vattentäkter Therese Palm, Sven Jansson och Anne Andersson 1/09 Östra Mälaren får stärkt skydd 4/09 Vattentäkter som riksintressen Andreas Wiberg 6/09 Sanering av tungmetaller tryggar råvattentäkt Claes Hindenfeldt Vattenverk 2/09 Membranprocesser Bengt Jonsson och Magnus Hallberg Reservoarer 4/09 Vattentorn i Linköping renoveras för 6 miljoner kronor Vera Frankova 6/09 Luftfilter på ventilation till vattenreservoarer Andreas Wiberg 6/09 Gemensamma regler för skyddsområdet runt Vättern Marita Andersson Dricksvattenkvalitet 2/08 Kungälvs goda dricksvatten 5/08 Lilla Edets dricksvatten farligt gott Annika Ekvall 5/08 Brunifiering ett växande och synligt miljöproblem 6/08 Vinterkräksjukan i Lilla Edet Bertil Olsson och Bengt G Johansson 6/08 Branschriktlinjer för råvattenkvalité Andreas Wiberg 6/08 Vatten- och livsmedelsburna utbrott Birgitta de Jong 2/09 Fågelmara vattenverk Mats Strand och Bengt Jonsson 3/09 Lilla Edet utredningen är klar Charlotte Larsson och Annika Ekvall 4/09 Unket och jordigt vatten Mats Nihlén 5/09 Okunskap om barriärer kan äventyra dricksvattenkvalitén Christer Johansson Vattenmätare 4/08 Revidering av vattenmätarpublikationen P34 Nils Lindblad Avloppsvatten 2/08 Vänta med dyr rening av läkemedelsrester Birgitta Johansson 6/08 Matavfallskvarnar på frammarsch 3/09 P95 Krav på industriavloppsvatten 4/09 Avfall en angelägen resurs Avloppsreningsverk 1/08 Rejektvattenbehandlingsanläggningar efterlyses David Gustavsson 6/08 DeAmmon reducera kväve utan tillsats av kolkälla 3

4 5/09 SBR-teknik Stig Morling Kväve och fosfor 3/08 Kvävestämningen och 5/08 Jordbrukets kväveläckage kartlagt 1/09 Avgiftshandel med utsläppshandel ett första utkast Birgitta Johansson 1/09 Svenskt Vatten vill ha branschspecifika avgiftssystem Birgitta Johansson 2/09 Sverige vinner i EG-domstolen 2/09 Kväveavskiljningens historia 3/09 Ringsjön gödslas för bättre vattenkvalitet 5/09 Deammonifikation en alternativ metod för kvävereduktion Birgitta Johansson 5/09 Sverige vann i EG-domstolen Slam, sand och rens 1/08 Certifiera slammet 3/08 Certifieringen av slamhanteringen i full gång och 4/08 Positiv mediadebatt om slamanvändning 5/08 Den nya slamförordningen 2/09 Så förvandlas Hagfors avfall till gödsel Börge Nilsson 2/09 Henrik matar sina grisar med slamgödslad spannmål Börge Nilsson 2/09 Sunnes slam körs direkt ut på åkern Börge Nilsson 5/09 Stort intresse för REVAQ-certifieringen 6/09 Eslöv kör gasen i botten för slammet 4 6/09 Malte Jönssons REVAQ-frö Enskilda avlopp 2/08 Öka kraven på enskilda avlopp 6/08 Rening av enskilda avlopp Anna Jansson och Johanna Alkan-Olsson Miljö 2/08 Kvicksilver i vasken 2/08 Jan Mattson Svenskt Vattens representant i Havsmiljörådet 4/08 Remissvar om svensk klimatpolitik 5/08 Fisken motverkar övergödning, intervju med Isabella Lövin 5/08 Reach EU:s nya kemikalielagstiftning Anna Forsgren och 3/09 Östersjön på bättringsvägen 4/09 Almedalen, seminarium om Östersjön 4/09 Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan 4/09 Försök med syresättning av Östersjön 4/09 Impregneringsmedel skadar sillgrisslan 5/09 Kosterhavet en marin nationalpark Dagvatten 2/08 Ultrarent vatten minskar utsläpp i dagvatten Vera Frankova 3/08 Rännstensbrunnen en flaskhals Kjell Kihlberg 1/09 Däckpartiklar förorenar dagvatten Johan Granath 1/09 Dagvatten från E4:an Översvämningar 3/08 I krislägen föds idéerna

5 3/08 Anebys handlingsplan 5/09 Prag är redo för nästa översvämning Vera Frankova 5/09 Översvämningar och klimatförändringar på EU-möte i Karlstad under EU-ordförandeskapet Ledningsnät 1/08 Rent vatten ger nya möjligheter i Uddevalla 3/08 Reservdelslager 5/08 Inventering av det svenska ledningsnätet Annika Malm 1/09 Läckor och falska larm 2/09 Ny teknik för rörscanning 3/09 DUF-dagar i Västerås 4/09 Hundraåriga ledningar skapar problem Rör och rörmaterial 1/09 Ny publikation om plaströr, P98 Hans Bäckman 6/09 Plaströrstillverkning i Ljung Brunnslock 5/08 Från järnskrot till gatugjutgods, besök hos en tillverkare Utbildning/rekrytering 2/08 Rörnätskurs diplomkurs 3/08 De utbildade sig och fick jobb Carsten Peterson 4/08 Rekryteringsbehov undersökning hos Svenskt Vattens medlemmar 4/08 Skiftingenjörer utbildas från de egna leden Carsten Peterson 5 5/08 Trainee utvecklar företaget och säkrar rekrytering Vera Frankova 5/08 Framtidens arbetskraft föredrag för studenter i Lund Elin Hermansson 6/08 Kommuner deltar i gemensamt traineeprogram för drifttekniker 6/08 Nordiska Utbildningskommittéernas träff i Oslo 1/09 Nyhet! Hygienkurs Andreas Wiberg och Gullvy Hedenberg 1/09 Utveckla och stöd landets viktigaste resurs våra barn och ungdomar Anders Holm 3/09 Vattenfilmtävlingen 3/09 Populär utbildning för processtekniker Birgitta Lindström 3/09 Rekryteringsföretag missbrukar offentlighetsprincipen 3/09 MittSverige Vatten rekryterar ungdomar 4/09 Johan Lindman, VA-tekniker, Kristianstads kommun Peter Åberg 4/09 VA och kretsloppsteknikerprogrammet Peter Åberg 5/09 Filmtävlingen /09 Värna om Vårt Vatten, Syvab utmanar elever Marianne Forsell Personal och friskvård Arbetsmiljö 2/08 Arbetsmiljöarbete i egen regi Krister Zeidler 6/08 Vägen tillbaka till livet 6/08 Hälsofarliga mikroorganismer på reningsverk Krister Zeidler

6 1/09 Mer beröm ökar trivseln Juridik 3/08 Ny upphandlingslagstiftning Rikard Setterlid 4/09 Danmarks nya lagstiftning för VAsektorn 5/09 Handla utan upphandling Ritas rättsfall 1/08 Ersättning för inkassokrav 2/08 Inlösen av enskild VA-anordning 3/08 Reduktion för större vattenläcka 4/08 Ersättningskrav för pump 5/08 Nedsättning av lägenhetsavgift 6/08 Anläggningsavgift vid avstyckning 1/09 Kommunens skyldighet att besluta verksamhetsområde 2/09 Avgiftsskyldighet i samband med vattenavstängning 3/09 Ansvar för tryckstegringsstation 4/09 Ingen skadeståndsrätt på grund av översvämning 5/09 För stor höjning i ett steg av VA-taxan 6/09 Kombinerad eller separerad ledning? Ekonomi 6/08 Få redo för delad VA-taxa Anneli Krantz Standarder 1/08 Nya EU-standarder för material i kontakt med dricksvatten Sara Ahnborg 1/08 Standarder översatta till svenska 1/08 KP-rådet har gått i graven Nils Lindblad Energi 1/08 Energiprojektet rullar på 1/08 Slamförtjockning och övervakning, Bidrag till energiprojekt 1/08 Energiåtgärder ger långsiktiga resultat i Uddevalla 1/08 Uppgraderade pumpar ett lönsamt alternativ på Himmerfjärdsverket 1/08 Konsten att köpa en ny pump 5/08 Hög återbäring till medlemmarna 25,5 miljoner till energieffektivisering 1/09 Miljövänlig energi från gasturbin 2/09 Energiprojektet går in i etapp 3 3/09 Energiprojekt bidrar med 12 miljoner till investeringar 4/09 Dricksvatten ger värme och spar energi Mats Nihlén 4/09 Full fart på energiinvesteringar 6/09 Vatten och energi behöver varandra Gustaf Olsson 6/09 Gryaab energieffektiviserar Biogas 1/08 Stora mängder fett numera en resurs i Borlänge Ann-Sofie Borglund 6

7 4/08 Uppgradering av biogas till fordonsgas i Kalmar 4/08 Biogas i VASS 4/08 Bred satsning på biogas i Mälardalen Krister Zeidler 3/09 Gasmotor på Fränbyverket i Falun Organisation 2/08 Finlands vattentjänstbransch i förändringens virvlar Rauno Piipo 4/08 Organisering og kompetense i norsk vannsektor Einar Melheim 6/09 Samverkan i gemensamma bolag Anna Thomasson Upphandling 2/09 Vägledning i upphandling Regionalt samarbete 2/08 Samarbete över kommungränsen VA-IT 4/08 IT säkrar dricksvattnet 1/09 Uppsala jobbar digitalt Information 4/08 Enkelt miljöarbete ger mindre gift i reningsverk och natur Helena Selander 4/08 En miljon såg kampanjen 3/09 Sydvatten informerar om vattenbyte Internationellt 4/08 Utveckling och samverkan kring vatten i Sverige och internationellt Brita Forssberg 5/08 IWA-kongress i Wien Brita Forssberg, Gullvy Hedenberg och Elin Hermansson 6/08 Korruption för miljarder Sara Ahnborg 2/09 Holländskt kommunbolag satsar på vatten i Vietnam Ann-Christin Sjölander EUREAU 6/09 Eureau Svenskt Vatten Utveckling 1/08 Har Sveriges VA-ledningar evigt liv? Nr Birgitta Olofsson och Monika Engman 2/08 Blås nytt liv i forskningen 4/08 Vattenmätare i småhus, nr /08 Forskning och utveckling behövs Daniel Hellström 5/08 Handbok om VA i omvandlingsområden, nr Erik Kärrman 6/08 VA i omvandlingsområden, SVU /08 Systemanalys ett verktyg för vattenplanering, nr Rolf Larsson 1/09 Svenskt Vatten Utvecklings prioriterade områden /09 Växter hjälper till att förhindra läckage, nr Clara Neuschütz och Maria Greger 3/09 Tidiga förvarningssystem är det någonting för våra kommuner? nr Annelie Hedström, Robert Jönsson och Anna Mäki 7

8 5/09 Endotoxin i kranvatten, nr Johan Forsslund och Heléne Annadotter 6/09 Hur djupa repor tål ett plaströr? nr C SP Sven-Erik Sällberg och Linda Karlsson Forskning 6/08 Regeringens proposition om forskning och innovation Daniel Hellström Personlig intervju 1/08 Anna-Carin Nilsson, SIS 2/08 Annette Börjesson, Trollhättan 3/08 Micael Löfqvist, MittSverige Vatten 4/08 Peter Malmsjö, Motala 5/08 Stig Sjögren, VA SYD 6/08 Kjell Jonsson, Östersund Vatten 1/09 Jan-Erik Carola Berg, Käppala 2/09 Lena Söderberg, Svenskt Vatten 3/09 Ulf Eriksson, Ramböll 4/09 Bo Suneson, ESRI S-GROUP 5/09 Ingemar Björklund, NPG 6/09 Germund Persson, SKL Debatt 1/08 Stämning mot Sverige angående kvävereningen Svenskt Vatten i debatt med Margot Wallström vid EUkommissionen och Margot Wallström 1/08 Hur skapar vi underlag för framtida rekrytering Elin Hermansson Övrigt 5/08 Fotoutställning om VA i Sveg Box Stockholm Tfn Fax Omslagsfoto och grafisk form: Sonja Ländén, Svenskt Vatten

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 INNEHÅLL Ledare... 2 I blickpunkten... 3 Föreningsmeddelanden... 4 Litteratur... 12 Konferenser... 16 Företagsinformation... 18 Pressreleaser... 25 Synpunkter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SYDVATTEN AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 SYDVATTEN AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 SYDVATTEN AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 SYDVATTEN AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll 3 Kort om 2013 4 VD har ordet 6 Ett gemensamt ansvar 8 Klimatförändringar ställer högre krav på dricksvattenproduktionen

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 INNEHÅLL Ledare... 194 I blickpunkten... 195 Föreningsmeddelanden... 197 Litteratur... 205 Konferenser... 207 Företagsinformation... 209 Pressreleaser... 219

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 INNEHÅLL Ledare... 74 I blickpunkten... 75 Föreningsmeddelanden... 77 Litteratur... 83 Konferenser... 85 Företagsinformation... 88 Pressreleaser... 93 Nutrient

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 4 OKTOBER 2014 Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Rapport Nr 2013 19. Biogas från VA. Prissättning och hantering av affärsrisker. Ola Nordahl. Svenskt Vatten Utveckling

Rapport Nr 2013 19. Biogas från VA. Prissättning och hantering av affärsrisker. Ola Nordahl. Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2013 19 Biogas från VA Prissättning och hantering av affärsrisker Ola Nordahl Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer