KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen att godkänna dagordningen. 2. Föregående protokoll att lägga föregående protokoll från 11 december 2014 till handlingarna. 3. Uppföljning av beslut Styrelsen gick tillsammans igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (3)

2 4. Tillfälliga rapporter a) Rapport från Hans Gerlach om lägerförrådet Det har inkommit en rapport från förvaltaren av förbundets förråd, se bilaga 2, gällande årets förvaltning av och underhåll av de materiell som tillhör förbundet i lokalen. Styrelsen gick gemensamt igenom rapporten för en mindre diskussion och tackar för rapporten. 5. Beslutsärenden a) Göteborgs scoutdistrikt Distriktets revisionsberättelse har nu kommit styrelsen tillhanda i linje med den distriktsomvandlingsprocess som varit pågående under längre tid och nedläggningen av distriktet till fördel för det nya. Styrelsen läste gemensamt revisionsberättelsen och ansåg att den var tillfredställande. att bekräfta upplösningen av Göteborgs scoutdistrikt. 6. Diskussionsärenden a) Dialogprojektet De flesta av de mest prioriterade kårerna, de med flest aktiva medlemmar, har styrelsen varit i kontakt med. En del har också styrelsen besökt för dialog och några kommer också att besökas under våren. Styrelsen diskuterade praktiska frågor kring kommande bokningar och möten med kårer samt hur kontakt med resterande kårer på lämpligast vis ska gå till. Nästa avstämning av projektet kommer att ske vid nästa fysiska möte. b) Proposition om Roverfonden från ROKO ROKO planerar att till Tinget 2015 lägga en proposition gällande Roverfondens framtid efter förbundets nedläggning. För stöd i formulering och innehåll av propositionen har styrelsen fått ta del av ett utkast. Detta utkast diskuterades av styrelsen tillsammans med ROKOs representant Emil Nilsson. Förslaget framlagt av ROKO är att Roverfondens medel efter förbundets upplösning ska förvaltas av KFUM Sverige och komma både KFUM Sveriges och Scouternas medlemmar mellan år till del. Emil kommer att vidarebefordra styrelsens tankar och kommentarer till övriga ROKO-representanter. Sida 2 (3)

3 7. Representation a) Tinget 2015 ROKOs ting kommer att äga rum 30 januari till 1 februari i Malmö. Vem av styrelsen som deltar kommer att diskuteras på kommande möte. 8. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 9. Kommande möten Nästa fysiska möte kommer att äga rum i Lund den januari. 10. Mötets avslutande Hanna Nilsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Carin Stegen Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 3 (3)

4

5 Redovisning av skötsel lägerförrådet 2014 Först och främst vill jag med tillfredsställelse tacka SS att ni efter alla år gjorde ett besök i förrådet. Ett besök jag länge önskat för att uppnå förståelse för vilka resurser som finns. Materielen har historiskt nyttjats på Skogsröj 2005, Jiingii 2007, Reforma 2009, DUST 2010, WSJ 2011 samt DUST Från förrådet har även utdelning av materiel till 350 kårer skett i omgångar åren Sju långtradarlaster har packats här för transport till bistånd i Bosnien åren Ca 200 ton. Under 2014 har även två lastbilslass på 50 pall utlämnats till P- G Moberg och hans projekt i Östeuropa. Året har präglats av att vi för första gången sedan det upprättades 2002 haft kostnader för underhåll av maskinparken. Höglyftaren började krångla. Den är inte purung. Den har ett antal år på nacken. Tre reläer fick bytas samt några hjul. Målsättningen under året har varit att banta bort det som inte efterfrågas. Genom kontakt med P- G Moberg i Värnamo och dess KFUM- förening, har vi slussat iväg 50 pall med gods som dom sedan förmedlar till KFUM i Baltikum, Vitryssland samt Ukraina. Ett antal lass har gått till destruktion på soptippen. Ett antal tält har lånats ut till Scouternas läger DUST 2014 på Ösjönäs i Tiveden. Det skedde så även Genom samarbete med lägeradministrationen har vi nu ett samarbete genom att dom lagrar lägermaterialet på samma plats intill nästa läger En mindre summa betalar dom även i lagerkostnad som vi använder till periodiska besök. Alla kostnader i samband med lånen belastar respektive läger som lånar ut förrådet. Ett samarbete med Vässarö och Valdemar Eriksson har upprättats. Vi erbjuder honom att ta över materiel som han kan ha nytta av. På så sätt har sedan förra året slussats ca 40 pall totalt. Han har hämtat vid flera tillfällen. Senast hämtade han i november. Vi erbjuder honom i första hand innan vi antingen slänger eller skickar österut. Vi har ett synnerligen gott förhållande till gårdens ägare och hyresvärd. Vi vårdar detta med omsorg. Det resulterar i att vi inte alltid betalar vad det verkligen kostar i maskinhyra, lokalhyra mm. Jag förklarade vid Scoutstyrelsens besök i förrådet att vi i år haft större kostnader än tidigare. Jag vill därför närmare förklara vad orsaken är. Reparationen av trucken(höglyftaren) uppgick till totalt 11971:- (reparation, lastning/lossning från släp samt släphyra). Lastning av Mobergs bilar 2000:-. Tillsammans kr. Denna summa är den onormala delen mot vad det kostar genom åren. Vi har inte någon gång haft kostnader över 9000/år, snarare lägre. Eftersom målet är att banta ner så mycket som möjligt har vi försökt hitta vägar att detta sker på ett sätt där materielen kan komma till nytta. Vi tycker att vi lyckats med det. P- G Moberg kommer under 2015, när våren kommit, hämta ytterligare materiel. Jag hemställer därför att det överskott som uppstått vid arkiveringsarbetet till viss del överförs hit. För att trygga förrådets administrativa skötsel har vi sedan ett antal år tillbaka en grupp som arbetar med detta. Det är förutom mig själv, Lars Wahlmark från Bäckhammarkåren (KM), Niclas Andersson Kristinehamn (Fd SSF) samt efter avrop Rolf Tjäder (NSF). Ett arbete som alltså bedrivs över förbundsgränserna. Samtliga har varit med från början I snart 15 år. Slutligen vill jag än en gång uppmärksamma Scoutstyrelsen på att förrådets drift & underhåll följer med över till KFUM Sverige när Scoutförbundet avvecklar. Karlstad Hans Gerlach

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, -8 juni 2014 Sammanträdesplats Antal bilagor Lund 4 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Sandra Dauksz Erika Wernbro Albin Askman

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer