restaurant kometen - en ljusglimt på göteborgs restauranghimmel arbetets rum 07 elin framme julia grabe thomas höjemo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "restaurant kometen - en ljusglimt på göteborgs restauranghimmel arbetets rum 07 elin framme julia grabe thomas höjemo"

Transkript

1 restaurant kometen - en ljusglimt på göteborgs restauranghimmel arbetets rum 07 elin framme julia grabe thomas höjemo

2 Problemanalys & befintlig sektion... 3 Befintlig plan & situationsplan... 4 Ny plan & centrala ingrepp... 5 Längdsektion & centrala ingrepp... 6 Källarplan, fasad & tvärsektion... 7 Funktionsfördelning... 8 Köksplan... 9 Matsalens utformning Innergårdens utformning Arbetsprocess Inspirationsbilder Referenser innehållsförteckning

3 Verksamhetens funktioner Huvuddelarna i restaurangverksamheten är matlagning, disk, servering, kassa, sophantering, administration, tvätt, städning och leveranser. Idag är dessa verksamheter fördelade på tre plan tvätt, förråd och omklädning i källaren, kontor på plan två och det övriga i entréplan. Svårigheter att ta sig fram Detta innebär många förflyttningar mellan entréplan och källaren via den branta källartrappan. Ytterligare hinder i verksamhetsflödena är de nivåskillnader som finns inom entréplanet. Från kök ner till förråd skiljer det två trappsteg. Mellan förråden och lastbryggan finns ytterligare en nivåskillnad på en dryg meter, utan varuhiss. Ut till gården går man ned för tre trappsteg. Ineffektiv ytanvändning Utrymmena i restaurangen är idag inte tillgängliga för personer med olika funktionshinder pga. trånga passager, små toaletter och de två trappstegen upp till entrén. Generellt är rummens placering och storlek idag inte optimerade. Köket är stort i förhållande till antalet sittplatser, entrén är stor och tillstängd, toaletterna är för små och mitt i maten och baren är klumpig och ligger mitt i serveringspersonalens gångstråk. Gården syns inte från restaurangen utan nås genom en metalldörr som uppfattas vara endast för personal. Drycker lagras såväl i källaren som i personalrummet samt i ett förråd som nås från gården. Befintlig sektion (Vasagatan till höger). Skala 1:200 problemanalys & befintlig sektion 3

4 Befintlig plan (Vasagatan till vänster) Skala 1:200 Vasagatan 58 Tillbyggnad Omgivande byggnader Befintlig situationsplan Skala 1:1000 Ny situationsplan Skala 1:1000 befintlig plan & situationsplan 4

5 b a a Ny plan (Vasagatan till vänster) Skala 1:200 b Tydlig koppling mellan entré, restaurang och gård Vårt huvudmål är att skapa en tydlig koppling mellan entré, restaurang och gård, med total överblick från entrén och delvis redan från gatan. Vi vill också skapa en tydlig koppling mellan kök, förråd och leveranser. Dessa två kopplingar ska sedan fungera optimalt tillsammans, vilket innebär tydliga rörelsemönster, utan konflikter, för både gäster och personal. Spegelvändning av gård och kök En spegelvändning av gård och kök är vårt grundläggande grepp för att kunna nå målen. På så vis uppkommer kopplingen mellan restaurang och gård automatiskt. Samtidigt samlas alla personalrelaterade verksamheter längs den östra halvan av lokalerna. Den nya köks- och förrådsbyggnaden samt gården får samma nivå som den befintliga restaurangen, vilket innebär att gården höjs upp c:a 0,5 m från nuvarande nivå. Öppna upp entrén Att flytta och öppna upp entrén är en viktig åtgärd. Entrén finns framför kommunikationsstråket i mitten av restaurangen. Entrérummet ska kännas öppet, transparent och välkomnande. Vinden skärmas av med tunna väggar av klarglas. Gästen möts av baren och en utblick över restaurang och gård. Tack vare närheten mellan entré och bar kan personalen alltid ha uppsikt över ytterkläder och nytillkomna gäster. ny plan & centrala ingrepp 5

6 Längdsektion a-a (Vasagatan till höger) Skala 1:200 Förlängning av restaurangen Restaurangdelen förlängs en bra bit ut mot gården så att antalet sittplatser ökar med ungefär 50%, från ca 85 till ca 125 stycken. Gården har plats för drygt 100 sittande gäster. Den får även en egen bar, för att servera alla dryckesgäster under utesäsongen. Bättre gästtoaletter I den befintliga restaurangen finns det totalt fyra små gästtoaletter uppdelade på två olika platser. Vi ökar antalet till fem stycken, varav den första är handikappvänlig. Toaletterna är samlade mellan bar och kök och nås via en stämningsbelyst och spegelklädd gång från kommunikationsstråket i mitten av restaurangen. längdsektion & centrala ingrepp 6

7 a a Källarplan Skala 1:200 Fasad mot Vasagatan Skala 1:200 Tvärsektion b-b mot gården Skala 1:200 Källar- och kontorsplan Kontorsrummen har i vårt förslag kvar sin ursprungliga plats på plan två. Kvar i källaren finns tvätt och förråd för saker som sällan används. Eftersom omklädningsrummen flyttas upp till entréplan finns mycket utrymme kvar till att förbättra tvättmöjligheterna, som idag har sitt utrymme under trappan. Damernas före detta omklädningsrum blir en stor och komplett utrustad tvättstuga. Herrarnas före detta omklädningsrum görs om till ett torkrum. källarplan, fasad & tvärsektion 7

8 Gästutrymmen Personalutrymmen Kommunikationsstråk Leveransvägar Sopvägar Funktionsfördelning Skala 1:200 Leveranser från Vasagatan Leveranser som idag tas in från lastbryggan i garaget mot Storgatan flyttas och koncentreras till framsidan mot Vasagatan. Portgången stängs till mot gården av den nya byggnaden för kök, förråd och personalutrymmen. En ny dörr i portgången används förutom till leveranser även som personalingång. Kommunikationer Från porten går en korridor varifrån kök, omklädningsrum, pausrum samt soprum nås. Genom denna gång kan leveranserna smidigt tas emot och köras direkt in i rätt förråd. Pga. nivåskillnader mellan gata och innergolv höjs golvet successivt i både portgången och leveransgången. Dryckesförrådet placeras närmast Vasagatan, i den del som idag kallas smutten. På så sätt ligger förrådet i direktkontakt med baren och är lätt att nå vid leverans. Arbetsmiljö De största arbetsmiljöförbättringarna sker genom att alla viktiga funktioner samlas på samma plan och att nivåskillnader jämnas ut. Rörelsemönster blir smidigare och transportflöden effektivare. Innergården får en tydligare och mer central placering och nås lätt från restaurangen. Baren och kommunikationsstråket belyses med arbetsljus och runt matplatserna råder stämningsljus. funktionsfördelning 8

9 Kök med nära till allt Ett av våra mål i köksplaneringen är att personalen ska ha nära till förråd, kyl och frys. Detta åstadkoms genom att integrera köket med kyl- och frysrum och beredningsrum för kött och fisk. Kyl- och frysrummen ger ett effektivare rumsutnyttjande jämfört med motsvarande antal lösa kylar och frysar. Personalens arbetsplats Disken ligger i direkt anslutning till ingången och är avskild från resten av köket för att minimera buller. Kocken och kallskänkan får varsitt hemområde men kan ändå lätt samarbeta tack vare de korta avstånden. Induktionshällar sätts in för snabbare uppvärmning och mindre spillvärme. Bänkkylar och bänkfrysar ger kallskänkan en bättre arbetsmiljö. För grovdisken installeras en granulatdiskmaskin. Köksplan Skala 1:50 köksplan 9

10 Klassiskt stilideal I restaurangen har vi försökt lyfta fram ett klassiskt och enkelt restaurangideal med vita dukar, ljusa väggar, mörkt trä och varm stämningsbelysning. Entrén från Vasagatan är en bred dörr med glasinfattning och sidoljus. I det glasade entrérummet finns plats för klädavhängning. Parkettgolvet i rökt ek är genomgående i hela restaurangen. Längs med det centrala kommunikarökt ek som golvmaterial tionsstråket belyses parketten extra av takspotlights vissa i ett vitt ljus, andra i ett mer orangetonat. Väggarna och pelarna i restaurangen är målade i en matt, benvit färg. De lyses upp av vägglampor. Gästtoaletternas golv är belagt med klinker i en ljus ton. Baren är i ek, men i en ljusare ton än parketten. Dess utsida är belyst med mindre spotlights från undersidan av bardisken och på liknande vis belyses själva bardisken från hyllorna ovan. Vy från entrén Använda historien Kometen kan ha stor nytta av sin historia för att attrahera gäster. Vi vill använda den som en del i gästens upplevelse, bl.a. genom att använda ursprunglig logotyp på entré och matsedlar, utsmycka med foton från resturangens historia och fortsätta att använda konstverk skapade av restaurangens gäster. Vi vill också återknyta till vissa formelement samt inredningsdetaljer från gamla foton som kan användas i den nya designen, snarare än att bevara den inredning som varit senast. Interiörbild från Kometens historia matsalens utformning 10

11 Trivsam utemiljö Redan när gästen stiger in i restaurangen syns innergården och lockar besökaren till sig. Gården ska kännas som en hemtrevlig trädgård med grönska och naturmaterial. På gården finns små bord för sittande gäster samt en bar. Markbeläggningen på gården är en ljus, grårosa kalksten som ger ett varmt och mjukt intryck. Restaurangdelen har en putsfasad i en milt gul färg som liknar husets befintliga tegelfasad. Utgången mot gården är en bred pardörr i glas och fönsterbandet i denna fasad har spröjsar likt fönstren i gatufasaden. Förrådsbyggnaden är beklädd med oljad träpanel. Övriga två sidor av gården är inramade av en träspaljé där växter som vildvin kan klättra. På gården växer ett äppelträd av svensk sort. Takmaterial på samtliga nybyggnationer är svart tegel. Barens material är, liksom markens, kalksten. Ovanpå ligger en oljad träbänkskiva. Baren skyddas av en lätt takkonstruktion i trä som är klädd med skyddande takpapp. Gårdsvy Förslag om öppningsbart glastak Ett förslag för innergården är att ha ett helt öppningsbart glastak för att kunna reglera efter säsong och väderlek. Taket är i fyra sektioner à m2, öppnas genom ett knapptryck och skjuts över restaurangdelens tak på dubbla skenor. Möjlighet finns att t.ex. ha baren under glastak och resten av gården under bar himmel. Taket hålls uppe med en pelare i varje hörn och en i mitten. Lösningen har vi skissat på i samråd med fabrikanten Scanlight. Idéskiss för öppningsbart glastak Skala 1:200 Kalksten Vildvin innergårdens utformning 11

12 Grundidén klar tidigt Vid projektets början diskuterade vi Kometens styrkor och svagheter. Redan tidigt var vi överens om vilken riktning projektet skulle ta. Vi insåg att vi ville byta plats på kök och gård för att få ett bättre samband mellan rum och verksamheter - både estetiskt och funktionellt. Samtidigt flyttade vi entrén för att ytterligare förstärka de rumsliga sambanden. Vi har sedan hållit fast vid kopplingen entrérestaurang-gård och planerat de funktionella delarna utifrån denna koppling. Arbetsprocessen har innehållit både individuellt och gemensamt skissande samt regelbundna diskussioner i gruppen och tillsammans med handledare. Parallellt med detta har vi hämtat mycket inspiration om restaurangdesign och restaurangplanering från ett flertal böcker och internetkällor. Förändring av befintlig situation Idéutveckling arbetsprocess 12

13 inspirationsbilder 13

14 Baraban, Regina S. (1992). Successful restaurant design. New York : Van Nostrand Reinhold Boissière, Olivier (red.) (1998). Outstanding bar and restaurant designs. Paris : Telleri. Carlson, Per-Olof (2005). Bygga med glas. Stockholm : Glasbranschföreningen. Carlson, Per-Olof (1995). Glastak : krav och metoder. Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning. Farrelly, Lorraine (2003). Bar and restaurant interior structures. Chichester : Wiley-Academy. Fischer, Joachim (red.) (2004). Restaurant design. Köln : daab. Huiskamp, Ronald (2001). Great restaurant concepts : an in-depth analysis of five noteworthy European success stories. Wervershoof : Food & Beverage Publ. Johnsson, Erik ( ). Förfrågan exempelritning. Storköksprojektör vid Storköksbyrån [personlig e-post-kommunikation]. Ryder, Bethan (2004). Restaurant design. New York : Abbeville Press. Scanlight (2006). Inne blir ute med skjutbart tak. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www. scanlight.se/skjuttak.htm>. ( ). Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (2007). Checklista för anpassning av restaurang för funktionshindrade. (Elektronisk) Stockholm: SHR. Tillgänglig <http://www. shr.se/upload/dokument/branschfr%e5gor/ Checklista%20restaurang.pdf > ( ). Vikstrand, Hans ( ). Projektledare & teknisk kundtjänst vid Scanlight [telefonsamtal]. Västra Götalandsregionen (2004). Riktlinjer och standarder för butiker. (Elektronisk) Lerum: Västra Götalandsregionen. Tillgänglig < aspx >/ Butiker. ( ). referenser 14

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Författare: Rasiha Delilbasic E-post sigrde@gmail.com TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Examinator/ handledare: Magnus Rönn Docent Arkitekturskolan Lärare/handledare:

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris Sally Augustin Home styling Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris 2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Introduktion 6 Skicka signaler koppla samman köpare och bostad 7 Vad

Läs mer

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

50år jubileum 1962-2012

50år jubileum 1962-2012 50år 1962-2012 jubileum 1969 intervju med Elswieg Nyberg Anställdes 1:a mars 1969 och har sedan dess varit företaget trogen Det har varit en fantastisk tid. Tänk när jag började satt jag och byggmästaren

Läs mer

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion kärleksfulla hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion många OLIKA VILLOR OCH ETT OÄNDLIGT ANTAL HEM Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt

Läs mer

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste!

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Nu bygger vi radhus för er i Harvestad. Boendekostnad från 8.375:- i månaden Se mer i boendekalkylen på sidan 14. Nybyggt, ursnyggt och klokt som bara

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva Upprusta miljonprogrammet för de äldre En studie av tillgängligheten i Järva Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Fotograf/illustratör: UUS Urban Utveckling

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik Lunds Tekniska Högskola 9269 Lunds Universitet Brandteknik Brandteknisk riskvärdering av SOCIETETSHUSET I VARBERG Höstterminen 2005 Skrivet av: Teresia Gustafsson Henric Gustavsson Mattias Svanström Hanna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA STADSMUSEET KF-HUSEN ALLHUSET saluhall, bibliotek, kontor KATARINAHISSEN KATARINAPLATSEN RYSSGÅRDEN FYRFILIG RAMP SÖDERMALMSTORG AULA KARL JOHANS TORG AMFITEATER KULTURLOKALER EVENEMANGSPLATS SCEN VINTERTRÄDGÅRD

Läs mer

THE WINERY HOTEL THE WINERY HOTEL

THE WINERY HOTEL THE WINERY HOTEL THE WINERY HOTEL Ett vin kan aldrig vara bättre än personen som skapat det. Samma sak gäller för hotell. Tillsammans har vi ägare mer än hundra års erfarenhet av att grunda och driva förstklassiga hotell.

Läs mer

Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort.

Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort. Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort. Grafisk Design och idé Andersson & Jourdan AB Design Arkitektritningar koncept och illustration av Tiina Holmberg Foto Daniel Eriksson. Samtliga hus i katalogen är producerade

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghet kan vara att känna att någon finns där. Någon som bryr sig. Någon som ser mig. Någon som hör mig. Vi vill skapa en trygg miljö för dig som bor här. En miljö, präglad

Läs mer

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Mötesrum i förändring

Mötesrum i förändring Mötesrum i förändring Hur ett mötesrum kan förändras som ett led i att stimulera innovation och kreativitet. Sara Graff För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen

Läs mer

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e IRFPP Bilaga Fördjupad inventering av Familjebostäders bostadsfastigheter

Läs mer

Vägledningsskyltar på servicekontor

Vägledningsskyltar på servicekontor Vägledningsskyltar på servicekontor Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning Katarina Andersson Akademin för Innovation, design och teknik Examinator: Yvonne Eriksson Handledare:

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Bättre bevakningslokaler

Bättre bevakningslokaler Bättre bevakningslokaler n BÄTTRE BEVAKNINGSLOKALER Bevakningspersonal ofta en lösning på andras arbetsmiljöproblem Bra arbetslokaler kan göra under med trivsel, hälsa och prestation. Det vet de flesta

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

Här finns plats för dig! Hej Upplands Bros klokaste!

Här finns plats för dig! Hej Upplands Bros klokaste! Här finns plats för dig! Hej Upplands Bros klokaste! Nu bygger vi radhus för er i Grindstugan. Boendekostnad från 9.786:- i månaden Se mer i boendekalkylen på sidan 14. Vi beräknar månadsavgifterna utifrån

Läs mer