E4 Förbifart Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E4 Förbifart Stockholm"

Transkript

1 FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN U doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm

2 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS1 Entreprenadnamn Konsortiet Förbifart Stockholm eskrivning 1 PM eskrivning 2 Revidering efter utställelse eskrivning 3 eskrivning 4 Information Diarienummer Konstruktionsnummer Objektnummer Projekteringssteg RETSPLN Statusbenämning Företag Konsortiet Förbifart Stockholm Författare/Konstruktör Sven-ertil Svensson Externnummer Objektdata Vägnr: Vägnamn: Objektnamn: E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Objektnr: Kommun: Län: Stockholm Stockholm Dokumentdata Titel: Dokumentslag: rbetsplan E4 Förbifart Stockholm, upprättad , revidering efter utställelse , och rbetsplan inklusive beskrivning, revidering Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket, Sundbyberg Kontaktperson: Riggert nderson, projektledare, Konsult: Konsortiet Förbifart Stockholm Kontaktperson: nders Willner, uppdragsledare, (16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

3 Innehåll 1 Motivering till revidering eskrivning av revidering Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt Vägutformning rbetstunnlar och etableringar Risk- och bullerskärmar V, teknikkiosker mm Övrigt Reviderade handlingar eskrivning med bilagor Samrådsredogörelse Ritningar Delgivning av revideringen Kostnadsförändringar Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MK) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 3(16)

4 1 Motivering till revidering I samband med utställelsen av arbetsplanen av Förbifart Stockholm har inkommit ett antal synpunkter dels påstående om felaktigheter, t ex diskrepanser med detaljplaner och dels förslag till förbättringar. Efter genomgång av inkomna synpunkter och i vissa fall efter överläggningar med synpunktslämnarna, har Trafikverket beslutat är göra vissa ändringar och kompletteringar innan arbetsplanen lämnas för fastställelse. Detta dokument, PM Revidering efter utställelse, innefattar samtliga revideringar av arbetsplanen efter utställelse daterade , och eskrivning av revidering 2.1 Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt Justering vägområdesgränser och gränser för tillfälligt nyttjande bort från kvartersmark justerade så att dessa stämmer med detaljplanerna. Skyddszoner för berg- och betongtunnlar anpassade till berörd detaljplan Justering av servicevägars läge och med avseende på inskränkt vägrätt. Gräns för tillfälligt nyttjande justerat på Lovö/Edeby 2.2 Vägutformning Ramp mot Förbifart Stockholm norrut från E20 norrifrån. Läge för övergång från bergtunnel till betongtunnel flyttat 130 m norrut. Ramptunnlar på Lovön justerade kallalänken är illustrerad i läge för provisoriska vägen 2.3 rbetstunnlar och etableringar Illustrationsplaner justerade så att illustrationer och fastställelseritning är lika Sätra. Vägområde markerat för bergkrosskammare. Läge rökgasschakt, tunnelpåslag, serviceväg och etableringsområde justerat. rbetstunnels läge och område för etablering är ändrat på norra Lovö. Vinsta arbetstunnel Skattegårdsvägen komplettera 2.4 Risk- och bullerskärmar Justerat läge för skärmar som redovisats utanför vägområdet till läge inom vägområdet Kompletterande text i beskrivning för vissa skärmar för att tydliggöra funktion FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 4(16)

5 Generell bearbetning av bilaga 1 till eskrivning. 2.5 V, teknikkiosker mm Läge för dagvattendammar och avsättningsmagasin ändrade vid Kungen kurva och Hjulsta Tillfällig ledning på Lindö flyttad Teknikkiosker flyttad vid Kungen kurva och Hjulsta 2.6 Övrigt Redaktionella ändringar som t ex kompletteringar med datum, rubriker, etc Fel benämningar rättade 2.7 Reviderade handlingar eskrivning med bilagor FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser T 0T07102 eskrivning Hela Linjen s 60 Infogat mot pölbrand T 0T07102 eskrivning Hela Linjen S 72 datum för godkännande av MK T 0T07102 eskrivning Hela Linjen S 89 Text om avtal angående beröringspunkter med tunnelbanan T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning Tabell 0.2, 1.2, 2.2 etc Omformulering av rubrik Åtgärder som Trafikverket och kommuner kommer att reglera i avtal T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning S 7-9 Skyddskärmar inom vågområdet (1.1.15, , ,) som ska skydda mot pölbrand och där exakt utformning bestäms enligt PL ersätts av S Förtydliganden av (pölbrand), höjd på frånluftstorn, avsättningsmagasin, lokala skärmar Tabell 4.3 Åtgärder på fastigheter i Vålberga tillagt. Även tabell 7.4 T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning Tabell 5.1 borttagen Inget bullerskydd behövs vid den djupa skärningen FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 5(16)

6 T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T ilaga 2 till eskrivning. Kommunala planer som berörs T 0N ilaga 4 till eskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar ullerskydd mot Töjnan, inget värmestrålningsskydd behövs pga vall. preciserad höjd ändrat gatunamn, ingen skyddsskärm Höjd på skärm 4 meter, även fasadåtgärder erbjuds. Ingen skyddskärm. Hänvisning till tabell Åtgärd på fasad erbjuds och läggs inom vägområdet och får nya beteckningar. enl PL S 23 Tabellnummer ändrat Figur 3.2 ändrad avseende flyttning av arbetstunnel på Norra Lovö. T 0N ilaga 4 till eskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar Rättad figurhänvisning fig 3.2 T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 9 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 19 Damm vid Duvberget leds via diken T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 24 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 25 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 27 text dagvatten Gömmaren T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 29 text skyddsbarriärer T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 36 datum för godkännande av länsstyrelsen T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 39 text om att krossanläggning kan förläggas under jord T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 43 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 6(16)

7 T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 44 ny text i tabell område 100_2 T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 8 fig. 2.3 Smärre ändringar i översiktskarta T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 22 Text om bergkrossning under jord T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 33 Tabell 2.7 Etableringsområden sammanslagna. Område 200_14 utgår T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 34 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 39 fig 2.16 ny sträckning av arbetstunnel på Norra Lovö T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 32 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text (+s33) T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 33 Förtydligat text T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 37 beskrivning av behov av markåtkomst vid mynning bergtunnel ramp 414. Förtydligande arbetstunnel Lunda T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 8 Fig. 4.3 översikt ändrad. dagvattendammar flyttade T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 15 Text om dagvattendammar ändrad T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 20 Fig bild ändrad på grund av ändrade dagvattendammar T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 21 Text om dagvattenanläggningar T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 27 datum för godkännande av länsstyrelsen T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 33 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 19 Fig 5.13 ullerskydd mot Hansta naturreservat borttagna från bild T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 20 Hänvisning till bullerskydd i text borta T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 33 Förtydligat text T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 21 Höjd över vägbana ändrad till fast värde. Inget skydd mot värmestrålning T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 22 Fig ullerskydd mot Hansta naturreservat borttaget T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 7(16)

8 T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 33Förtydligat text T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 34 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text Samrådsredogörelse FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser U 0U Samrådsredogörelse till Kompletterad med datum för rbetsplan och länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 Tillståndsansökan Miljöbalken kap Ritningar FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser T 000T032 Korsande ramptunnlar vid tpl Lovön justerade. T 100T90K2 Dagvattendamm 18C flyttad, avledning till recipient ändras. Servicevägar och gränser justerade T 100T90K3 Teknikkiosk flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. ullerskydd samt vägområde justerat vid ramp 114. T 100T90K4 Serviceväg illustrerad. Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City justerad och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. T 100T90K5 C Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. erg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1. FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 8(16)

9 T 100T90K6 Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. T 100T90L1 Vägområde på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. erg- /betongtunnel justerat för ramp 11G. Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T90L2 Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade. T 100T93K2 Dagvattendamm 18C flyttad. Servicevägar och gränser justerade T 100T93K3 T 100T93K4 Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. Tillfälligt nyttjande vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid fastighet Ålgården ändrad på kvartersmark. ullerskydd samt vägområde justerat vid ramp 114. Tillfällig nyttjandegräns vid Furugården 4 justerad. Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City fastställs och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 9(16)

10 T 100T93K5 C Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. erg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T93K6 Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i T 100T93L1 höjd med Gillsätra. Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. erg- /betongtunnel justerat för ramp 11G. Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T93L2 Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade. Intrång på fastighet med tillfällig nyttjandegräns fastställs ej. T 11FT0352 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. T 11FT0354 Konnektionstext justerad T 11GT0352 erg-/betongtunnel justerat. T 11GT0353 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. T 11GT0354 Konnektionstext justerad T 11HT0351 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11H geometri justerad. Säkerhetszon ändrad till 15m. ergpåslag justerat. T 11HT0352 Säkerhetszon ändrad till 15m. 10(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

11 T 11IT0351 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11I geometri justerad. Säkerhetszon ändrad till 15m. Geometri justerad. ergpåslag justerat. T 200T90K1 Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. Etableringsområdet justerat därefter. rbetstunnel inklusive skyddszon justerad. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad T 200T90K4 ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel Tillfartsväg,gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T90K5 ngörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T90L1 Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten. T 200T90L2 Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt nl. Nr 234 justerad. T 200T90L3 ngörings/serviceficka justerad, Färg på huvudtunnel justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel Tillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T93L1 Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten. 11(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

12 T 200T93K1 T 200T93K4 T 200T93K5 Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. Etableringsområden justerat därefter. rbetstunnel inklusive skyddszon justerad. Tillfällig nyttjandegräns utgår på kvartersmark. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad Vägområde utgår på kvartersmark. Texter förtydligade för tillfällig arbetstunnel och permanent brandgasventilation. ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. ngörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. T 200T93L2 nl. Nr 234 justerad. Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt T 200T93L3 ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text bullerskydd bortagen. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. T 212T0351 Korsande ramptunnel och arbetstunnlar justerade T 212T0352 Korsande ramptunnlar justerade T 213T0351 Korsande arbetstunnel justerad T 213T0352 Korsande ramptunnlar justerade T 213T0353 Korsande ramptunnlar justerade T 231T0351 Text bef GC-bro km ca -0/400 justerad T 234T0351 Plangeometri, tp-lägen justerat. 12(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

13 T 300T93K2 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. T 300T93K3 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering. T 300T93K4 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering. T 300T90K2 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. T 300T90K3 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet. T 300T90K4 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet. T 400T90K2 C Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerad. Justerat vägområde samt område som berörs av ombyggnad för teknikkiosken vid Natt och Daggränd. T 400T90K3 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet. 13(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

14 T 400T90L1 T 400T93K2 C Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. randskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. vgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Utökat område för bergtunnel. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. Justerat vägområde samt tillfällig nyttjanderätt för teknikkiosken vid Natt och Daggränd. T 400T93K3 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. T 400T93L1 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. randskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. vgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde utökat vid Förrådet. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. T 500T90K3 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat. T 500T90K4 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning (16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

15 T 500T93K3 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat. T 500T93K4 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588. T 600T90K3 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T90K4 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T90K5 randskyddsskärmar justerade och ges nya nummer. Vägområde vid skärm kv Slipstenen justerat. randskyddsskärm byggs på stödmur. Slänter och vägområdesgräns justerad. T 600T93K3 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T93K4 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T93K5 randskyddsskärmar fastställs och ges nya nummer. Vägområde och tillfällig nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen justerat. randskyddsskärm byggs på stödmur. Slänter och gränser justerade. 3 Delgivning av revideringen lla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande. 4 Kostnadsförändringar Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget. 15(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

16 5 Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MK) Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras. Ändrade miljökonsekvenser redovisas i separat PM edömda förändringar av miljökonsekvenser med avseende på reviderad arbetsplan, , och Solna den 14 maj 2012 Riggert nderson Trafikverket 16(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 2 till Beskrivning Kommunala planer som berörs ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING 2011-05-05 0T070001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum P Marcusson Hans Ek Stockholm

Läs mer

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse.

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Ärendenummer : TRV 2010/11729 Dokumentdatum 2013-10-07 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Diariet Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Arbetsplan för

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län Objekt: 83158970 REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE 2011-10-07 Objektdata Vägnr: 76 Objektnr: 83158970 Kommun: Gävle Län: Gävleborg Dokumentdata

Läs mer

Bilaga 2. PM Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrad gräns för villkors- och påverkansområde TRV 2011/6210, 6211,6212,6214 2014-06-30

Bilaga 2. PM Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrad gräns för villkors- och påverkansområde TRV 2011/6210, 6211,6212,6214 2014-06-30 TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket) Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2011/6210, 6211,6212,6214 2014-06-30 Ert ärendenummer målen med nummer M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11 och 1206-12

Läs mer

Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PM Ändringar efter granskning av järnvägsplan 2015-09-01

Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PM Ändringar efter granskning av järnvägsplan 2015-09-01 PM Ändringar efter granskning av järnvägsplan Del Plankartor och textdokument Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län TRV 2013/92333 2015-06-08 2015-09-01 TMALL 0093 PM ändringar

Läs mer

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande

Grundvattenbortledning M 3346-11. Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande Grundvattenbortledning M 3346-11 Bilaga 7. Komplettering till tekniskt underlag avseende ändrat utförande FSK00 Konsultuppdrag Gemensamt Tillkommande anläggningsdelar under år 2013 Förbifart Stockholm

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3C140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning 4 Information Delområde

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 1 till Beskrivning Skadeförebyggande er som genomförs ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING 2011-05-05 0T07A111.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Marianne Klint Anders

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm Appendix till Beskrivning Hela linjen Innehållsförteckning Systemhandling ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING 2011-05-05 0T12A001.xls Granskare Godkänd av Ort A Markstedt A Willner Stockholm Datum 2011-05-05

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

Väg 222 Skurubron. PM Ändringar efter granskning av vägplan. Nacka kommun, Stockholms län

Väg 222 Skurubron. PM Ändringar efter granskning av vägplan. Nacka kommun, Stockholms län PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 222 Skurubron Nacka kommun, Stockholms län TRV 2013/82343 Granskningshandling 2014-10-31 0C140004 Rev. datum 2015-09-03 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning

Läs mer

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning efter granskning av planen Utställningshandling Med anledning 2013-xx-xx av kompletteringsbegäran 2016-02-22 2016-03-23

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 1 till Beskrivning Skadeförebyggande er som genomförs ARBETSPLAN ARBETSHANDLING 2011-05-05 (Rev D 2013-02-15) 0T07A111.DOCX Rev Ant Ändring avser Godkänd Datum

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Åre kommun. Jämtlands län

Åre kommun. Jämtlands län i PM Avvattning Väg 321 Gång- och cykelväg Gärdsta Åre kommun. Jämtlands län Granskningshandling: 2016-03-09 : Version 1.0 2 (9) Trafikverket Postadress: Trafikverket, Ärendemottagningen Investering, Box

Läs mer

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede 2011-03-01, utställelsehandling Objektnr 85 43 40 20 Be Objektdata Vägnr: E6 Vägnamn: Objektnamn: Pålen - Tanumshede Objektnr: 85 43

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

RITNINGSFÖRTECKNING. Väg 50 Jönköping - Örebro, delen genom Motala

RITNINGSFÖRTECKNING. Väg 50 Jönköping - Örebro, delen genom Motala tel. 0771-1111 Objekt: 87525006 1 SEN. REV. 2008-12-1 Ritnings PÄRM 3 Översiktskarta 1 00 T 01 01 Väg 50, Km 0/00-3/700 1:5000 1 00 T 01 02 Väg 50, Km 3/700-6/600 Vägplaner 1 00 T 02 01 B Väg 50, Km 0/00-1/700

Läs mer

Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Utställelsehandling

Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Utställelsehandling PUBLIKATION 2009:xxx E4 Förbifart Stockholm Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan, PM Ovanjordsanläggningar

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan Tekniskt PM Byggnadsverk Utställelsehandling Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Väg 76 förbi Norrtälje Filnamn 0K060001 Filtyp Textdokument Programversion Word Projekteringssteg

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Arbetsplan Arbetsplan Bilaga PM åtagande förtydliganden av projektets åtaganden 2011-05-16 Rev C 2011-10-19 Dokumentinformation Objektnummer 101160 Objektnamn Arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 Filnamn Filtyp.doc

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Väg 190, delen Angereds Storåsväg-Gunnilseås

Väg 190, delen Angereds Storåsväg-Gunnilseås GRANSKNINGSHANDLING Väg 190, delen Angereds Storåsväg-Gunnilseås Göteborgs Stad, Västra Götalands län PM Avvattning och ledningar 2013-07-12 Projektnummer: 109768 Objektdata Vägnamn Väg 190 Objektnamn:

Läs mer

Tillfälliga hamnar M , M och M Bilaga 2. PM Krossverksamhet på södra Lovö

Tillfälliga hamnar M , M och M Bilaga 2. PM Krossverksamhet på södra Lovö Tillfälliga hamnar M 3342-11, M 3343-11 och M 3345-11 Bilaga 2. PM Krossverksamhet på södra Lovö E4 Förbifart Stockholm PM Krossverksamhet på södra Lovö 2013-03-22 0N140022.docx Objektnamn E4 Förbifart

Läs mer

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1.

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hantering av miljön i byggskedet NVF-seminarium 2015-09-14 Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm Hantering av miljön i byggskedet Kontrollprogram Miljö

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan PM Väg 2007-06-29 Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde 0 Anläggningsdel 1 Beskrivning 1 Beskrivning

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse Lägesbeskrivning Östlig förbindelse 2015-03-12 Österbron 1948 2 2015-03-12 Österleden i Dennisöverenskommelsen 1992 3 2015-03-12 Östlig förbindelse - alternativ i förstudien 2006 4 2015-03-12 Åtgärdsvalsstudien

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSPLAN Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-09-17 Objekt: 884232 Yta för bild eller mönster DokumentID: 4L14001 Objektnummer: 884232 Dokumentslag:

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm

Ombud: Verksjuristerna Anders Bengtsson och Marie Borgblad, Trafikverket, Stockholm 2014-07-04 Mål nr M 3342-11 Aktbilaga 170 Mål nr M 3343-11 Aktbilaga 138 Mål nr M 3345-11 Aktbilaga 126 Mål nr M 3346-11 Aktbilaga 668 Mål nr M 1206-12 Aktbilaga 62 FÖRHANDLINGSORDNING (preliminär) i mål

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN TEKNISK PM TRAFIK E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN Malmö stad, Skåne län ARBETSPLAN 2012-12-10 Trafikverkets Objekt: 881099 Projektnummer Malmö stad 9639 Arbetsplan.

Läs mer

7 Markåtkomst. 7.1 Fastställelseprövning. 7.2 Vägområde för allmän väg. Ovanstående regleras i väglagen och vägkungörelsen.

7 Markåtkomst. 7.1 Fastställelseprövning. 7.2 Vägområde för allmän väg. Ovanstående regleras i väglagen och vägkungörelsen. Upprättad den 5 maj 2011 Arbetsplan, Beskrivning, E4 Förbifart Stockholm 7 Markåtkomst 7.1 Fastställelseprövning Denna arbetsplan kommer att ställas ut och genomgå fastställelseprövning. Kända ägare till

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan PM BELYSNING Utställelsehandling 2007-06-29 Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Väg 76 förbi Norrtälje Filnamn 0E060001 Filtyp Textdokument Programversion Word Projekteringssteg

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm.

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm. Belysningsstolpar Belysningspunkterna skall vara placerade så att de ger god visuell ledning. Utmed Förbifart Stockholm placeras belysningsstolpar med två armaturarmar i vägens mittremsan. Utmed ramper

Läs mer

Arbetsplan. Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar. Utställelsehandling

Arbetsplan. Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar. Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektgemensamt Tillståndsprövning vattenverksamhet Grundvattenbortledning Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar under byggtiden BYGGHANDLING (Rev E2014-10-08) Handlingsbeteckning

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort?

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort? Förbifart Stockholm Hur påverkas vi i Västerort? Göran Bernefors Ledamot i Arbetsgrupp Förbifart Stockholm Ledamot i Vinsta Villaägare Förening http://vinsta.abc.villaagarforening.se Med tunnel under

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Fastställt av Dokumentdatum Version. Johan Brantmark

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Fastställt av Dokumentdatum Version. Johan Brantmark PLAN 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Stormark Maria E4FS 2014:0018 Fastställt av Dokumentdatum Version Johan Brantmark 2015-10-16 1.0 Dokumenttitel Påverkan och skydd

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 2016-04-04 har

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm

Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Sveriges största väg- och tunnelprojekt E4 Förbifart Stockholm närmsta två åren kommer vi De att handla upp bergtunnel- och anläggningsarbeten för totalt 20 miljarder

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 5 PM En beskrivning av Natura 2000- områden i eller i närheten av korridoren 2009-02-26 3 (12) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 5... 4 2 Natura 2000-områden och Förbifart

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26 FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm Trafikplats Lovön 2014-11-26 Medverkande Innehåll Trafikverkets projektgrupp Astrid Rahlén, projekteringsledare Förbifart Stockholm/tpl

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Upphävande av detaljplaner för del av Tuolluvaara industriområde, Kiruna kommun i Norrbottens län HANDLINGAR PLANPROCESSEN

Upphävande av detaljplaner för del av Tuolluvaara industriområde, Kiruna kommun i Norrbottens län HANDLINGAR PLANPROCESSEN PLANBESKRIVNING s. 1(8) Upphävande av detaljplaner för del av Tuolluvaara industriområde, Kiruna kommun i Norrbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Program för Förbifart Stockholm, Kungens kurva Huddinge kommun

Program för Förbifart Stockholm, Kungens kurva Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE PROGRAMHANDLING - Programbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Miljöbeskrivning Perspektivbild över Kungens kurva, Källa: Arbetsplanens arbetsmaterial

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Beslutsunderlag Tunnel under trafikplats Hjulsta ARBETSPLAN 0U140019.doc Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS Entreprenadnamn Gemensamt Beskrivning 1 Beslutsunderlag Beskrivning

Läs mer

Rapport efter ändring av järnvägsplan Kust till kustbanan, Mötesspår Trekanten

Rapport efter ändring av järnvägsplan Kust till kustbanan, Mötesspår Trekanten Rapport efter ändring av järnvägsplan Kust till kustbanan, Mötesspår Trekanten Kalmar kommun, Kalmar län Järnvägsplan, 2013-06-01, reviderad 2013-08-15 Projektnummer: 131136 Dokumenttitel: Rapport efter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samråd på orten Rörbäcksnäs

Samråd på orten Rörbäcksnäs Samråd på orten Rörbäcksnäs 2017-01-12 Projektet och projektmål 2 2017-01-13 Projektet Scandinavian Mountains Airport ska bygga ut och anpassa flygplatsen i Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Eftersom

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer