Datum Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber"

Transkript

1 Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad Hässleholm Rosenholm Ängelholm Fårösund Almnäs Norrtälje Falun Sollefteå Umeå Boden Kiruna Spridda förråd (successivt fram till 2004) Pågår Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband) Staber Drivmedelsanläggningar Drivmedelsförråd Ammunitionsförråd Materielförråd Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart och avyttring till huvuddel klart Kostnader med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan MFD Delary HKV Stockholm Omorganisation klar HKV Stockholm Ingen investering

2 Sida 2(6) Förbandstyp 2 (Divisionsförband) I 22/Gj 66 i Kiruna Lokaler och övningsfält för MD-grp bibehålls A 3 i Hässleholm Lv 3 i Norrtälje Skjutbana och delar av tidigare övningsfält för HvFriv bibehålls T 3 i Sollefteå Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor) Staber Armébatterier Truppbefästningar KV-annex RA-annex Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart ( truppbefästningar till huvuddel ) och avyttring till huvuddel klart I 13/Fo 53 i Falun Lokaler samt övningsoch skjutfält för MD-grp bibehålls I 21/Fo 23 i Sollefteå Lokaler samt övningsoch skjutfält för MD-grp bibehålls P 2/Fo 14 i Hässleholm Skjutbana bibehålls Lokaler för MD-grp bibehålls Förbandstyp 4 (Armébrigadförband) NB 13 i Falun NB 21 i Sollefteå MekB 8 i Hässleholm

3 Sida 3(6) Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband) Ledning, staber Drivmedelsförråd Ammunitionsförråd Minförråd Torpedförråd / -verkstad Krigsförtöjningsplatser Ksrr Truppbefästningar Trr Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart ( truppbefästningar till huvuddel ) och avyttring till huvuddel klart Kostnader med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan MTC i Berga 1998 Lokaler, Breidablick, bibehålls HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i Härnösand Varav kvarvarande delar ingår i MarinB O och MD G Härnösand Motorn 3 avvecklas under 2003 Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband) Förrådsställda krigsförband 1997 Progn

4 Sida 4(6) Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband) Huvuddelen av 1997 kustartillerianläggningar Ledning, staber T batt L batt Lv Mätstn Minstn Ksrr Uv-span Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn 3) Förråd Krigsförtöjningsplatser Slingstn Nsrr Div äldre objekt / skansar mm Artobs Strålkastare Värnpjäser SIS Signalannex Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden. Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart och avyttring till huvuddel klart ) Kostnader med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan KAC i Näsby Park, Ny hyresgäst NORDCAP, FM AnlK Förrådsställda krigsförband 1997 Progn KA 3 i Fårösund Skjutbanor och delar av tidigare övningsfält bibehålls för MD G

5 Sida 5(6) Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband) LFC Stabsplatser/ledning FSKRC RGC/RRGC Ps 66 / 65 Ps 15 RSA Flygbaser BasC, KC Drivmedelsanläggningar Truppbefästningar Tjäranläggningar N-plats FTN Optisk luftbevakning / LS-torn Ammunitionsförråd Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart ( truppbefästningar till huvuddel ) och avyttring till huvuddel klart Kostnader med hänsyn till årliga kontroller m.a.a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan Avveckling huvuddelen av: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm FTC på Malmen FlygvapenC i Uppsala (FTK) X Flygskolan Malmen ) Den av Försvarsmakten begärda miljöprövnigen för planerad verksamhet på Malmens flygplats är inlämnad till Länsstyrelsen I Östergötlands län. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet för beslut till regeringen. Regeringsskrivelse har lämnats med anledning av Flygskolans ny- och ombyggnader. FM/FORTV avvaktar beslut i ärendet. Därutöver pågår bullerisoleringsåtgärder i ca. 150 permanentbostäder kring Malmens flygplats. Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband) VIP-tpresurserna på Bromma Avvecklas ej Signal- och radarspaningen på Malmen Avvecklas ej Signal- och radarspaningen samt VIPtransportresurserna Ingen investering i Uppsala

6 Sida 6(6) Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt) MOHS i Karlskrona Ingår i ÖS UndSäkC vid F 16 i Uppsala Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen Prognos / Anmärkning (Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr) Budgeterat 8,2 7,1 5,2 Utfall ,3 8,1 5,1 Differens 0,9-1,0 0,1 Anm: Kostnaderna för miljöåtgärder kan inte explicit hänföras till Försvarsmaktens omstrukturering. I många fall upptäcks gamla förseelser först efter det att Försvarsmakten lämnat området och den nya fastighetsägaren bereder marken för andra ändamål. Dessa objekt handläggs i Försvarsmaktens ordinarie miljöverksamhet och kostnaderna belastar innevarande års budget. Fynd av miljöfarliga lämningar på de fastigheter Försvarsmakten fortfarande nyttjar behandlas på likartat sätt.

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Vision och verksamhetsidé

Vision och verksamhetsidé Verksamheten 2004 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010

FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA 2010 Årsfakta B FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSFAKTA Årsfakta Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Om Fortifikationsverket 6 Kunder lokalbehov 1 Fortifikationsverkets hyresgäster 1 Hyres- och arrendeintäkter 12 Upplåtelsernas

Läs mer

Ekonomisk rap. Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet.

Ekonomisk rap. Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet. Ekonomisk rap Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet. TEXT: Lena Sköld Gunnarsson, FMV. (I TIFF nr 4/2005 fanns också en Ekonomisk rapport för 2004 där det inte framgick att den var skriven

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2000

Vasallen årsredovisning 2000 Vasallen årsredovisning 2000 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i. Skåne län

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i. Skåne län Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i Skåne län Mars 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Exempel på vad som ska remitteras

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING 23 386:62482 Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA (RB 07 1 )...2 SLUTLIG

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000 Vårt Luftvärn Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Anslutet till Centralförbundet för Befälsutbildning Box 27803, 115 93 Stockholm

Läs mer