Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell"

Transkript

1 Lathunden Hjälpreda för byggare Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

2 Östra Kvarnskogen, Sollentuna rkitekt: runnberg & Forshed arkitektkontor, Kjell Forshed och Ludmilla Larsson 2

3 Lathunden TJOKLEK () Det här är den fjärde omarbetade utgåvan av Lathunden. Lathunden visar vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer enligt FS 2011:10 EKS 8 anpassning, samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Publikationen är framtagen för våra kunder i byggbranschen men kan samtidigt vara till stor hjälp som varukatalog för kunder i bygg- och trävaruhandeln. Virkessortiment ygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Idag efterfrågas främst hyvlade dimensioner. De dimensioner och profiler som redovisas på följande sidor är enligt svensk standard. Utöver dessa kan bygg- och trävaruhandlarna ha andra dimensioner och speciella profiltyper. Mått anges i millimeter, tjocklek x bredd, () x (). Fjäder TÄKNDE REDD () REDD () NOT Observera! Spontat virke och profilerade lister benämns i handelsledet med totala bredden (). I svensk standard anges för dessa varor i stället täckande bredd (). Råspont 23x95 mm i handelsledet kallas således i svensk standard 23x85 mm. Panelbräder kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändring. Spontat virke, till exempel råspont, kan vara ändspontat, det vill säga spontat både på längd- och kortsidorna. Dimensioneringstabeller I Lathunden finns dimensioneringstabeller som gäller för olika snölaster i landet. Tabellen för två fack är gjord under förutsättning att mittstödet kan placeras vart som helst i området 0,4 0,6 av den fria längden (L). 3

4 Hänvisningar Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finner du i Svenskt Träs TräGuiden, och i skrifterna tt välja trä, Hantera virket rätt och LimträGuide. Information om träprojektet Vilmaas som omfattar en branschgemensam sortimentslista med dimensioner, kvaliteter och benämningar hittar du på Stockholm september 2012 Svenskt Trä Johan Fröbel Lathunden finns att ladda ner som pp på eller sök i pp Store och Google Play efter Lathunden. 4

5 INNEHÅLL Virkesåtgång 6 Sågat, hyvlat och spontat virke 6 Lockpanel 7 Reglar, ströläkt, bärläkt med mera 8 Staket och plank 9 Dimensionering 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad 11 Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad 12 Golvbalkar av limträ i två fack i bostad 13 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan 14 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan 15 Golvbalkar av limträ i ett fack till altan 16 Golvbalkar av limträ i två fack till altan 17 Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak 18 Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak 19 Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak 20 Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak 21 W-takstol, taklutning 1:4 (14 o ), tungt yttertak 22 W-takstol, taklutning 1:2 (27 o ), tungt yttertak 23 Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 o ), tungt yttertak 24 Snölastens grundvärde 25 Virkeskvaliteter 26 Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna 26 Vanliga trävaror med lämpliga handelssorter och träslag 27 Målfuktkvot 28 Tillåten variation för medelfuktkvoten 28 Träskydd 29 Träskyddsklasser Virkessortiment 31 Vanliga träprofiler Utvändiga panelbräder Invändiga panelbräder Lister Limträsortiment 46 Limträpelare och limträbalkar 46 Utvändiga limträpanelbräder 47 Utvändig limträtrall 47 Tabell 48 Kubering 48 Volymökning - volymminskning 49 5

6 Virkesåtgång Sågat, hyvlat och spontat virke Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) Sågat virke Hyvlat virke Spontat virke (tjocklek mm) redd redd TÄKNDE redd redd mm lm/m , , , , , , , , ,44 redd mm lm/m , , , , , , , , ,55 Exempel: En väggyta på 10 m 2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m 2, det vill säga 10 m 2 x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill). Täckande bredd mm lm/m , , , , ,25 6

7 Virkesåtgång Lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 70 10,00 ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 120 5, SPIKREGEL, ,00 L 70 8, ,67 L 95 6, ,71 L 70 5, ,00 L 95 5,00 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 120 6,67 L 70 6, , ,44 L 120 4, ,00 L 95 5,71 L 145 4,00 Exempel: En väggyta på 20 m 2 ska kläs med en lockpanel, bottenbräda 22x145 och lockbräda 22x120. Åtgången blir 4,44 lm/m 2 av varje dimension, det vill säga 20 m 2 x 4,44 = 88,8 lm av 22x145 och 88,8 lm av 22x120 (exklusive spill) SPIKREGEL, 600 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 7

8 Virkesåtgång Reglar, ströläkt, bärläkt med mera Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) entrumavstånd mm lm/m , , , ,00 entrumavstånd mm lm/m 2 Observera! Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas. Exempel 1: Liggande spikreglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exklusive spill). Exempel 2: Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill) , , , ,83 ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND 8

9 Virkesåtgång Staket och plank ntal spjälor eller plank per löpmeter (exklusive spill) Spjälornas bredd mm Spjälornas mellanrum mm ,29 11,11 10,00 9,09 8,33 7, ,53 8,70 8,00 7,41 6,90 6, ,33 7,14 6,67 6,25 5,88 5, ,90 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 Observera! Spillet varierar mycket beroende på spjälornas längd. Exempel: Spjälornas bredd är 95 mm, spjälornas mellanrum 20 mm, spjälornas längd 0,80 m och staketets längd 40 m. ntal spjälor per löpmeter staket är 8,70. Åtgången blir 0,80 x 40 x 8,70 = 278,4 lm (exklusive spill). SPJÄL SPJÄLORNS LÄNGD SPJÄLORNS MELLNRUM SPJÄLORNS REDD 9

10 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,31 2,65 2,92 1,85 2,02 2, ,80 3,20 3,52 2,25 2,47 2, ,28 3,75 4,10 2,67 2,95 3, ,76 4,23 4,54 3,10 3,42 3, ,18 4,63 4,97 3,50 3,90 4, ,67 5,17 5,55 4,10 4,57 5, ,87 2,28 2,51 1,57 1,70 1, ,26 2,75 3,03 1,90 2,10 2, ,65 3,23 3,55 2,25 2,50 2, ,04 3,23 3,70 2,60 2,90 3, ,43 4,13 4,44 3,00 3,00 3, ,17 4,62 4,96 3,50 3,88 4,20 10

11 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,07 4,28 4,50 3,08 3,37 3, ,93 5,16 5,38 3,75 4,12 4, ,70 5,98 6,25 4,45 4,92 5, ,45 6,80 7,15 5,17 5,70 6, ,22 7,62 8,08 5,83 6,50 7, ,00 8,58 9,17 6,83 7,62 8,35 FRI LÄNGD (L) ,53 3,95 4,08 2,62 2,83 3, ,27 4,67 4,83 3,17 3,50 3, ,01 5,38 5,60 3,75 4,17 4, ,74 6,08 6,38 4,33 4,83 5, ,48 6,83 7,17 5,00 5,50 6, ,08 7,58 8,05 5,83 6,47 7,00 11

12 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,61 4,09 4,40 2,95 3,24 3,52 42x225 L40s 4,37 4,84 5,20 3,74 4,12 4,50 56x225 L40s 4,70 5,20 5,59 4,15 4,58 5,00 56x270 L40s 5,39 5,96 6,41 5,05 5,60 6,15 66x315 L40s 6,30 6,98 7,50 6,33 7,03 7,50 90x225 L40c 5,27 5,83 6,27 4,91 5,46 6,27 90x270 L40c 6,04 6,69 7,19 6,00 6,64 7,19 90x315 L40c 6,79 7,51 8,07 6,79 7,51 8,07 90x405 L40c 8,19 9,07 9,74 8,19 9,07 9,74 115x315 L40c 7,21 7,98 8,58 7,21 7,98 8,58 115x405 L40c 8,71 9,64 10,36 8,71 9,64 10,36 115x495 L40c 10,13 11,21 12,04 10,13 11,21 12,04 115x630 L40c 12,13 13,43 14,43 12,13 13,43 14,43 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 12

13 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 6,12 6,42 6,80 4,92 5,39 5,87 42x225 L40s 7,53 7,96 8,48 6,23 6,87 7,50 56x225 L40s 8,08 8,59 9,22 6,92 7,63 8,33 56x270 L40s 9,63 10,33 11,17 8,42 9,33 10,25 66x315 L40s 11,75 12,71 13,83 10,55 11,72 14,07 90x225 L40c 9,17 9,85 10,67 8,18 9,10 11,77 90x270 L40c 11,12 11,95 12,95 10,00 11,07 13,49 90x315 L40c 12,73 13,97 15,14 12,73 14,09 15,14 90x405 L40c 15,37 17,01 18,28 15,37 17,01 18,28 115x315 L40c 13,54 14,98 16,10 13,54 14,98 16,10 115x405 L40c 16,35 18,09 19,44 16,35 18,09 19,44 115x495 L40c 19,00 21,03 22,60 19,00 21,03 22,60 115x630 L40c 22,77 25,20 27,08 22,77 25,20 27,08 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 13

14 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,89 2,15 2, ,28 2,60 2, ,67 3,05 3, ,07 3,50 3, ,46 3,95 4, ,44 1,76 1, ,74 2,13 2, ,04 2,50 2, ,34 2,87 3, ,64 3,24 3,63 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 14

15 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,57 4,37 4, ,31 5,28 5, ,05 6,19 6, ,79 7,10 7, ,54 8,01 8, ,72 3,33 3, ,29 4,03 4, ,86 4,72 5, ,42 5,42 6, ,99 6,11 7,06 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 15

16 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS ). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,02 3,35 3,58 42x225 L40s 3,78 4,19 4,48 56x225 L40s 4,16 4,61 4,93 56x270 L40s 4,99 5,54 5,92 66x315 L40s 6,15 6,82 7,29 90x225 L40c 4,85 5,38 5,75 90x270 L40c 5,82 6,45 6,90 90x315 L40c 6,79 7,53 8,05 90x405 L40c 8,73 9,68 10,35 115x315 L40c 7,37 8,17 8,73 115x405 L40c 9,47 10,50 11,23 115x495 L40c 11,57 12,83 13,72 115x630 L40c 14,73 16,33 17,46 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 16

17 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av sort lägst G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 5,78 6,94 7,63 42x225 L40s 7,22 8,84 10,21 56x225 L40s 8,34 10,21 11,79 56x270 L40s 10,00 12,25 14,15 66x315 L40s 12,67 15,52 17,92 90x225 L40c 10,71 13,12 14,51 90x270 L40c 12,85 15,74 17,41 90x315 L40c 14,99 18,36 20,31 90x405 L40c 19,28 23,61 26,12 115x315 L40c 16,95 20,03 22,04 115x405 L40c 21,79 25,75 28,34 115x495 L40c 26,63 31,47 34,64 115x630 L40c 33,90 40,06 44,09 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 17

18 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Snözon Snözon (se (se snözonskarta snözonskarta för för snölastens snölastens grundvärde grundvärde på på sidan sidan 25) 25) mm ,62 2,26 2,01 1,83 1,69 1, ,17 2,74 2,43 2,21 2,04 1, ,72 3,21 2,85 2,60 2,40 2, ,20 3,68 3,27 2,98 2,75 2, ,59 4,15 3,69 3,36 3,10 2, ,01 1,73 1,54 1,40 1,29 1, ,43 2,09 1,86 1,69 1,56 1, ,85 2,45 2,18 1,98 1,83 1, ,27 2,81 2,50 2,27 2,10 1, ,69 3,17 2,82 2,57 2,37 2,21 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 18

19 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3, ,07 4,28 3,81 3,46 3,20 2, ,13 5,17 4,60 4,18 3,86 3, ,05 6,06 5,39 4,91 4,53 4, ,82 6,95 6,19 5,63 5,20 4, ,56 7,84 6,98 6,35 5,86 5, ,81 3,27 2,91 2,64 2,44 2, ,60 3,95 3,51 3,20 2,95 2, ,39 4,63 4,12 3,75 3,46 3, ,19 5,31 4,72 4,30 3,97 3, ,98 5,99 5,33 4,85 4,48 4,18 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 19

20 Dimensionering Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, balkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 3,45 3,10 2,75 2,57 2,43 2,32 42x225 L40s 4,31 3,88 3,43 3,22 3,04 2,90 56x225 L40s 4,74 4,27 3,78 3,54 3,35 3,20 56x270 L40s 5,69 5,12 4,54 4,25 4,02 3,83 66x315 L40s 6,92 6,31 5,59 5,23 4,95 4,73 90x225 L40c 5,53 4,97 4,40 4,12 3,90 3,72 90x270 L40c 6,63 5,97 5,29 4,95 4,68 4,47 90x315 L40c 7,45 6,88 6,17 5,77 5,47 5,21 90x405 L40c 9,00 8,31 7,59 7,23 7,03 6,70 115x315 L40c 7,92 7,32 6,68 6,27 5,93 5,66 115x405 L40c 9,57 8,84 8,07 7,68 7,37 7,12 115x495 L40c 11,12 10,27 9,38 8,93 8,57 8,27 115x630 L40c 13,33 12,31 11,24 10,70 10,27 9,91 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 20

21 Dimensionering Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbalkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). MXIMLT 5 O Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 7,57 6,93 6,17 5,61 5,18 4,84 42x225 L40s 8,95 8,27 7,55 7,01 6,48 6,05 56x225 L40s 9,62 8,89 8,12 7,73 7,41 6,98 56x270 L40s 11,03 10,19 9,31 8,86 8,50 8,21 66x315 L40s 12,90 11,92 10,88 10,36 9,94 9,60 90x225 L40c 10,79 9,97 9,10 8,67 8,32 8,03 90x270 L40c 12,37 11,43 10,44 9,94 9,54 9,20 90x315 L40c 13,89 12,83 11,72 11,15 10,70 10,33 90x405 L40c 16,77 15,49 14,15 13,47 12,92 12,48 115x315 L40c 14,77 13,64 12,46 11,86 11,38 10,99 115x405 L40c 17,83 16,47 15,04 14,32 13,74 13,26 115x495 L40c 20,73 19,15 17,49 16,64 15,97 15,42 115x630 L40c 24,84 22,94 20,95 19,94 19,14 18,48 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 21

22 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:4 (14 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än spännvidden/300. Takstolar till kontorslokal, skola, butik eller industrilokal där godtagen nedböjning är mer än 30 eller 40 mm kan utföras med mindre ramdimensioner O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /220 1,5 120/ / / / / / / /220 2,0 120/ / / / / / /220 2,5 145/ / / / /220 3,0 145/ / / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. Dimensioner som är markerade med fet stil har nedböjning större än 20 mm. 22

23 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:2 (27 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än 20 mm O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /145 1,5 120/ / / / / / / /145 2,0 120/ / / / / / / /170 2,5 120/ / / / / / / /170 3,0 145/ / / / / / / /220 3,5 145/ / / / / / /195 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. 23

24 Dimensionering Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Takstolarna är dimensionerade för bostadslast. Mellan takstolar placeras en mellanbjälke. Lastfördelande undergolv i vindsvåning spiklimmad 22 mm golvspånskiva eller likvärdigt. Höjd utsida bärande yttervägg = 350 mm. Höjd vid stödben = mm. Höjd till hanband = mm. lla takstolar klarar sviktkravet. Tabellerna förutsätter en bärande innervägg ± 300 mm från mitten av ramverkstakstolen. Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 145/ / / /220 1,5 145/ / / /220 2,0 145/ / / /220 2,5 145/ / / /220 3,0 145/ / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) O ÄRNDE INNERVÄGG +300 FRÅN MITTEN SPÄNNVIDD 24

25 Dimensionering Snölastens grundvärde enligt SS-EN :2003 4,5 2,5 Snözoner för snölast på mark, s k, som med sannolikheten av 0,02 överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer. 4,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 Luleå 5,5 4,5 3,5 3,0 3,5 5,5 Umeå 2,5 3,5 2,5 Östersund 4,5 3,5 3,5 Härnösand 3,5 3,5 3,0 Gävle Falun 2,5 2,5 Uppsala 3,0 3,0 2,0 Karlstad Västerås 1,5 2,0 Stockholm Örebro 2,0 2,5 Nyköping 1,5 2,0 2,0 Linköping 2,5 Visby 2,5 Göteborg Jönköping 2,5 2,0 2,5 Växjö 1,5 Halmstad 3,0 2,0 2,0 Kalmar Malmö 1,5 Karlskrona 1,0 25

26 Virkeskvaliteter Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna Sorteringsregler Sorterna - kvalitetsklasserna SS-EN , sidig sortering - - G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4 2-sidig sortering* - - G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4 Äldre sorteringsregler Nordiskt trä - Sorteringsregler, 1994, (lå boken) Sorterna - kvalitetsklasserna D Sortering av sågat virke O/S Kvinta Utskott Vrak av furu och gran, 1960, I II III IV V VI VII (Gröna boken) * 2-sidig sortering, G2 används sällan i Sverige. 26

Lathunden. Hjälpreda för byggare UTGÅVA 5:2015

Lathunden. Hjälpreda för byggare UTGÅVA 5:2015 UTGÅV 5:2015 Lathunden Hjälpreda för byggare Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Färgåtgång Skruv- och spikguide Tabeller 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Läs mer

Bra att veta om impregnerat trä

Bra att veta om impregnerat trä Allmänt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt

Läs mer

Sortimentsguide 2015. Byggträ

Sortimentsguide 2015. Byggträ Sortimentsguide 2015 Byggträ Innehåll NY Vackra och hållbara produkter för både utomhus- och inomhus 6 Vi respekterar och vårdar naturens resurser 7 Du vet vad du får när du väljer Södra 10 Nyheter 2015!

Läs mer

Handelssorteringsoch Hållfasthetsklasser

Handelssorteringsoch Hållfasthetsklasser Guide för Handelssorteringsoch Hållfasthetsklasser Handelssorteringsklasser enligt SS-EN 1611-1 Hållfasthetsklasser C14 C30 Beskrivning av handelssorterna kvalitetsklasserna i SS-EN 1611-1 Handelssorter

Läs mer

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring Planera Förbered Ta emot Skydda virket Viktuppgifter vid hantering Bevara fuktkvoten Mätning av fuktkvot och ytfuktkvot Avfall Beställ rätt virke

Läs mer

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring / Planera Förbered / Ta emot / Skydda virket / Viktuppgifter vid hantering / Bevara fuktkvoten / Mätning av fuktkvot och ytfuktkvot / Avfall / Beställ

Läs mer

Bra att veta om trä. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt. 3Att välja sort. 1Träets egenskaper

Bra att veta om trä.   Allmänt Byggbeskrivning Allmänt. 3Att välja sort. 1Träets egenskaper Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

1Att tänka på innan du börjar

1Att tänka på innan du börjar Utvändigt yggbeskrivning Utvändigt ygg i trä ygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. yggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL MONTERINGSNVISNING YTTERPNEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln. 1. tt tänka på innan du börjar Ytterväggen

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Södra Timber till er tjänst!

Södra Timber till er tjänst! SÖDRA TIMBER / Sortimentsguide 2012 Södra Timber till er tjänst! Vi erbjuder Er ett brett sortiment. Vid vårt kundservicecenter i Nybro är vi tillgängliga för att ge dig snabb service. Som kund hos oss

Läs mer

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke Tryckimpregnerat virke Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäker heten kräver att de inte försvagas eller

Läs mer

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring Planera och förbered Ta emot och kontrollera Viktuppgifter vid hantering Skydda virket Bevara fuktkvoten Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot Hantera

Läs mer

Vidareförädlat Impregnerat

Vidareförädlat Impregnerat 2007 04 rtikelnummer Beskrivning Normal lev.tid Övrig.info sidan 107007086312215 70x70 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad 4/11 109009086402215 90x90 F, Byggregel, Stolpe, Impregnerad 4/11 103411889072015

Läs mer

Sortimentsguide Byggträ 2016/2017

Sortimentsguide Byggträ 2016/2017 Sortimentsguide Byggträ 2016/2017 Innehåll Vackra och hållbara produkter för både utomhus- och inomhus...6 Vi respekterar och vårdar naturens resurser...9 Du vet vad du får när du väljer Södra...10 NY

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÅRA BRÄDGÅRDAR.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA BRÄDGÅRDAR. List & Panel NORDSTRÖMS EGEN TRÄFÖRÄDLING I vår produktion ingår förädling av virke så långt att Du bara behöver ägna Dig åt monteringen. HYVLING Utöver hyvling av gängse dimensioner utför vi specialhyvling

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera limträ rätt Beställning, hantering och lagring Skydda limträ Hantering av limträ Mätning av fuktkvot Hantera avfall Beställ rätt limträ och rätt fuktkvot Svensk limträindustri Hantera limträ rätt

Läs mer

Hållfasthetsklasser för limträ

Hållfasthetsklasser för limträ Hållfastetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013 Copperill Mountain Lodge, Åre. Foto: Jonas Kullman Reviderad - augusti 2015 Hållfastetsklasser för limträ Hållfastetsvärden för limträ Lagersortiment

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Välkommen till våra brädgårdar.

Välkommen till våra brädgårdar. List & Panel Nordströms Egen träförädling I vår produktion ingår förädling av virke så långt att Du bara behöver ägna Dig åt monteringen. Hyvling Utöver hyvling av gängse dimensioner utför vi specialhyvling

Läs mer

Sida 1 av 10. Projekt : 20 ENKELSTUGAN, 2011

Sida 1 av 10. Projekt : 20 ENKELSTUGAN, 2011 Projekt : 20 ENKELSTUGAN, 2011 Konstruktionsvirke ---------------------- Syll 201 45x 120 7247 90 90 10 2 201 45x 120 5086 90 90 10 2 Hammarband 211 45x 120 7247 90 90 20 2 211 45x 120 5086 90 90 20 2

Läs mer

C24 C24 C24 C24 C24. C24 Fingerskarvad. Stämplad C24. K12 Fingerskarvad K12 Fingerskarvad

C24 C24 C24 C24 C24. C24 Fingerskarvad. Stämplad C24. K12 Fingerskarvad K12 Fingerskarvad Reglar fallande 3,3-4,8m BR 34X45 BR 34X70 BR 34X95 BR 34X120 BR 34X145 BR 45X45 A-REGEL BR 45X70 A-REGEL BR 45X95 A-REGEL C24 C24 BR 45X120 A-REGEL C24 C24 BR 45X145 A-REGEL C24 C24 Byggregel BR 45X170

Läs mer

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 scatimber.com Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers webbsida under fliken Produkter. Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 Vårt engagemang slutar inte med ett färdigt

Läs mer

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym Mängdning av virke Volym Lockpanel Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Volym Gör om tjocklek oc h bredd så att de får samma enhet som längden. 50/1000 = 0,050 125/1000 = 0,125 Meter/kubik 1.000.000/b x h

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Benämning Dimension Kvalitet Träslag Artikelnummer

Benämning Dimension Kvalitet Träslag Artikelnummer Taklister Hålkärlslist/hulkillist 10x21 o/s sidb furu * 0500 15x44 furu * 0501 15x44 För brutet tak furu 0501 15x65 furu * 0502 Vinkellist 20x50 o/s sidb furu * 0503 Skugglist 21x33 - a o/s sidb furu *

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL MONTERINGSANVISNING INNERPANEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln 1. Att tänka på innan du börjar

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

En panel som slutar en bit upp på väggen, en bröstpanel, ger rummet en luftig karaktär och kan till exempel avslutas med en hylla.

En panel som slutar en bit upp på väggen, en bröstpanel, ger rummet en luftig karaktär och kan till exempel avslutas med en hylla. Invändigt Invändiga träpaneler Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79962 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Sadeltak Måttsättning takbjälkar se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering.

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Gästboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Gästboden. 1Planering. Bygg i trä. Bygglov. Sida 1 av 6

Gästboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Gästboden. 1Planering. Bygg i trä. Bygglov. Sida 1 av 6 tvändigt Byggbeskrivning tvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

KONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDE NYTTIG LAST ELLER SNÖLAST TOTAL LAST INKL. EGENVIKT

KONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDE NYTTIG LAST ELLER SNÖLAST TOTAL LAST INKL. EGENVIKT 4.4.1 Statik ensionering av våra byggelement Det är konstruktionsavdelningen på Lättelement AB som dimensionerar elementen till kunden men som vägledning för inledande val av element har vi tagit fram

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER Det rätta virket kommer från Derome Timber Deromegruppen arbetar med hela träförädlingskedjan - från skog till färdigt hus. Under namnet Derome Timber säljs och

Läs mer

Sortiment. Innan du börjar

Sortiment. Innan du börjar akplywood oktober 2009 Innan du börjar Vänerply P30 Tak är avsedd att användas som bärande och vattenavledande underlags tak till yttertakstäckningar av plåt, papp, gummiduk och takpannor. Takskivorna

Läs mer

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem Laster och lastnedräkning Konstruktionsteknik - Byggsystem Brygghuset Del 2 Gör klart det alternativ ni valt att jobba med! Upprätta konstruktionshandlingar Reducerad omfattning Lastnedräkning i stommen

Läs mer

BYGGNADSKONSTRUKTION IV

BYGGNADSKONSTRUKTION IV 2006-01-28 BYGGNADSKONSTRUKTION IV Konstruktionsuppgift 2: Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Datablad Snözon... Åsavstånd a =... m Takbalksavstånd b =... m Egentyngd av yttertak g =...

Läs mer

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ]

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ] BRA ATT VETA OM TRÄ [ Trä ger trevnad hemma ] TRÄETS EGENSKAPER Ytterbark Innerbark Kambium Splint Kärna Splint Märg Årsringar Trä är starkt och lätt. I förhållande till sin vikt är träet hållfastare än

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

BITREX SL ÖVNINGSEXEMPEL I TRÄBYGGNAD FÖR BYGGINGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CHALMERS

BITREX SL ÖVNINGSEXEMPEL I TRÄBYGGNAD FÖR BYGGINGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CHALMERS BITREX 090218-SL ÖVNINGSEXEMPEL I TRÄBYGGNAD FÖR BYGGINGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CHALMERS 1) Ett 11 m brett brädgolv skall läggas inomhus av 25x150 mm2 brädor. Relativa luftfuktigheten är 80 %. a) Hur stort

Läs mer

Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11

Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11 1/15 Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11 Information om uppgiftslämnare Datum: 2011-07-13 Företag/organisation: Kontaktperson: Johan Fröbel, Sarah Segerman, Gunilla Beyer E-postadress: johan.frobel@skogsindustrierna

Läs mer

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Skruv- och Spikguide Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Höga hållfasthetsvärden CE-märkt Osynlig infästning Snabbt och ergonomiskt montage Ingen förborrning

Höga hållfasthetsvärden CE-märkt Osynlig infästning Snabbt och ergonomiskt montage Ingen förborrning v u r k s s n o i t k u r t s ko n k v träkonstru a g in n g fo n samma För osynlig tioner Höga hållfasthetsvärden CE-märkt Osynlig infästning Snabbt och ergonomiskt montage Ingen förborrning konstruktionsskruv

Läs mer

Bra att veta om limträ

Bra att veta om limträ llmänt yggbeskrivning llmänt ra att veta om limträ ygg i trä ygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. yggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK

TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK UMEÅ UNIVERSITET 2012-01-26 Tekniska högskolan Byggteknik EXEMPELSAMLING I TRÄKONSTRUKTIONSTEKNIK Utdrag: Träförband och sammansatta konstruktioner (Ex. 4.1-2,5-8,10,13 innehåller gamla svar) Sammanställd

Läs mer

Byggbeskrivningar Dimensionering

Byggbeskrivningar Dimensionering Resultat Dimensioneringsresultat - Nockbalkar och takåsar Byggbeskrivningar Dimensionering Byggbeskrivningar Dimensionering Uppgifter: Beställare: Kontaktperson: Objektbeteckning: Övrig information: Beräknad

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-03-7 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Jakttorn. Jakttorn. Utvändigt. www.byggbeskrivningar.se. 3 Uppmärkning av jakttorn. 1 Planering. 4 Materialval. 2 Bygglov och anmälan

Jakttorn. Jakttorn. Utvändigt. www.byggbeskrivningar.se. 3 Uppmärkning av jakttorn. 1 Planering. 4 Materialval. 2 Bygglov och anmälan Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Prislista. Lagersaldo. Virke Obehandlat Virke Tryckimpregnerat Planhyvlad Furu Listverk Obehandlat Listverk Vitmålat

Prislista. Lagersaldo. Virke Obehandlat Virke Tryckimpregnerat Planhyvlad Furu Listverk Obehandlat Listverk Vitmålat Prislista & Lagersaldo Virke Obehandlat Virke Tryckimpregnerat Planhyvlad Furu Listverk Obehandlat Listverk Vitmålat Lagersaldo - Virke Obehandlat = Finns i lager O = Begränsat lager Ytterpanel 3.0m 3.3m

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildning: Att välja trä Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildningsupplägg Varför? Vad får man? Hur? Vem certifierar? Kontroll? Anställning? Kostnad? Vilka utbildar? Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD Datum: 013-05-11 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel: Limträhandboken

Läs mer

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post

Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Vår kontaktperson Direkttelefon E-post Gabriel Kridih, Handläggande konstruktör 2016-04-11 1 (7) 08-560 120 53 gabriel.kridih@btb.se 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information och sammanfattning

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

PocketGuide. Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling

PocketGuide. Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling Limträ PocketGuide Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling Täckt uteplats med stomme av limträ. 2 Limträ PocketGuide Innehåll Inledning 4 Hänvisningar

Läs mer

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2 Leveransdeklaration Fritidshus 2013-2 STANDARD Företaget Hudikhus AB, Box 111, 824 23 Hudiksvall Tel. 0650-100 08 Försäljningskontor Hudikhus har permanenta visningshus och försäljningskontor i Stockholm

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

SmartTimber. Vanligt virke, fast smartare. Produktkatalog Sverige

SmartTimber. Vanligt virke, fast smartare. Produktkatalog Sverige Produktkatalog Sverige SmartTimber Vanligt virke, fast smartare. www.smarttimber.com www.scatimber.com Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers webbsida under fliken Produkter. VÅRT ENGAGEMANG

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 14: Fackverksbåge Exempel 14: Fackverksbåge 14.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverksbågen enligt nedan. Fackverksbåge 67,85 Överram Diagonalstänger Trcksträvor Dragband Underram 6,05 6,63

Läs mer

Boden. Boden. Utvändigt. 1 Planering. 2 Bygglov.

Boden. Boden. Utvändigt.  1 Planering. 2 Bygglov. Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD Kundnr: 6182824 PER SJÖKVIST Ordernr: 3136523 BJURERUD 423 Leverans v: 19 Säljare: Peter Grahn 655 93 KARLSTAD 2016-03-29 Tomtaholmsvägen, Östra Karup 269 21 Båstad,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Småstugor, förråd, bastu och garage Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Skalman 7, 10 Skalman 7 Skalman 10 Altanen på bilden är tillval LEVERANSBESKRIVNING SKALMAN 7, 10 OCH SKALET

Läs mer

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä.

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Garage Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Eurokod Trä. Eurocode Software AB Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys

Läs mer

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ

1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Tillämpad fysik och elektronik/ Byggteknik Fördjupningskurs i byggkonstruktion Annika Moström 2014 Sid 1 (5) Konstruktionsuppgift : Limträhall 1. Dimensionering och utformning av hallbyggnad i limträ Uppgiften

Läs mer

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä Trävaror och träprofiler till bygget Att välja trä Ateljeer vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Arkitekt: Niels Bruun & Henrik Corfitsen Att välja Innehåll trä 1 Att välja trä Det här är den åttonde

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 3: Bumerangbalk Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Herrenäset, Bohuslän

Herrenäset, Bohuslän Herrenäset, Bohuslän Slävik 1.28 fritidshus 19 20 12 1 5 3 26 27 1:11 4 1:12 16 1:6 3 6 80 79 1:13 23 1:14 78 22 21 77 21 17 18 1:15 76 25 ga:1 37 19 20 74 6 36 35 38 39 40 34 32 33 75 1:16 SLÄVIK 1:17

Läs mer

Förstukvist. 1 Planering. 2 Plintar.

Förstukvist.  1 Planering. 2 Plintar. Utvändigt Förstukvist Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-0-5 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer