Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell"

Transkript

1 Lathunden Hjälpreda för byggare Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

2 Östra Kvarnskogen, Sollentuna rkitekt: runnberg & Forshed arkitektkontor, Kjell Forshed och Ludmilla Larsson 2

3 Lathunden TJOKLEK () Det här är den fjärde omarbetade utgåvan av Lathunden. Lathunden visar vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer enligt FS 2011:10 EKS 8 anpassning, samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Publikationen är framtagen för våra kunder i byggbranschen men kan samtidigt vara till stor hjälp som varukatalog för kunder i bygg- och trävaruhandeln. Virkessortiment ygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Idag efterfrågas främst hyvlade dimensioner. De dimensioner och profiler som redovisas på följande sidor är enligt svensk standard. Utöver dessa kan bygg- och trävaruhandlarna ha andra dimensioner och speciella profiltyper. Mått anges i millimeter, tjocklek x bredd, () x (). Fjäder TÄKNDE REDD () REDD () NOT Observera! Spontat virke och profilerade lister benämns i handelsledet med totala bredden (). I svensk standard anges för dessa varor i stället täckande bredd (). Råspont 23x95 mm i handelsledet kallas således i svensk standard 23x85 mm. Panelbräder kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändring. Spontat virke, till exempel råspont, kan vara ändspontat, det vill säga spontat både på längd- och kortsidorna. Dimensioneringstabeller I Lathunden finns dimensioneringstabeller som gäller för olika snölaster i landet. Tabellen för två fack är gjord under förutsättning att mittstödet kan placeras vart som helst i området 0,4 0,6 av den fria längden (L). 3

4 Hänvisningar Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finner du i Svenskt Träs TräGuiden, och i skrifterna tt välja trä, Hantera virket rätt och LimträGuide. Information om träprojektet Vilmaas som omfattar en branschgemensam sortimentslista med dimensioner, kvaliteter och benämningar hittar du på Stockholm september 2012 Svenskt Trä Johan Fröbel Lathunden finns att ladda ner som pp på eller sök i pp Store och Google Play efter Lathunden. 4

5 INNEHÅLL Virkesåtgång 6 Sågat, hyvlat och spontat virke 6 Lockpanel 7 Reglar, ströläkt, bärläkt med mera 8 Staket och plank 9 Dimensionering 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad 11 Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad 12 Golvbalkar av limträ i två fack i bostad 13 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan 14 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan 15 Golvbalkar av limträ i ett fack till altan 16 Golvbalkar av limträ i två fack till altan 17 Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak 18 Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak 19 Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak 20 Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak 21 W-takstol, taklutning 1:4 (14 o ), tungt yttertak 22 W-takstol, taklutning 1:2 (27 o ), tungt yttertak 23 Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 o ), tungt yttertak 24 Snölastens grundvärde 25 Virkeskvaliteter 26 Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna 26 Vanliga trävaror med lämpliga handelssorter och träslag 27 Målfuktkvot 28 Tillåten variation för medelfuktkvoten 28 Träskydd 29 Träskyddsklasser Virkessortiment 31 Vanliga träprofiler Utvändiga panelbräder Invändiga panelbräder Lister Limträsortiment 46 Limträpelare och limträbalkar 46 Utvändiga limträpanelbräder 47 Utvändig limträtrall 47 Tabell 48 Kubering 48 Volymökning - volymminskning 49 5

6 Virkesåtgång Sågat, hyvlat och spontat virke Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) Sågat virke Hyvlat virke Spontat virke (tjocklek mm) redd redd TÄKNDE redd redd mm lm/m , , , , , , , , ,44 redd mm lm/m , , , , , , , , ,55 Exempel: En väggyta på 10 m 2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m 2, det vill säga 10 m 2 x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill). Täckande bredd mm lm/m , , , , ,25 6

7 Virkesåtgång Lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 70 10,00 ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 120 5, SPIKREGEL, ,00 L 70 8, ,67 L 95 6, ,71 L 70 5, ,00 L 95 5,00 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 120 6,67 L 70 6, , ,44 L 120 4, ,00 L 95 5,71 L 145 4,00 Exempel: En väggyta på 20 m 2 ska kläs med en lockpanel, bottenbräda 22x145 och lockbräda 22x120. Åtgången blir 4,44 lm/m 2 av varje dimension, det vill säga 20 m 2 x 4,44 = 88,8 lm av 22x145 och 88,8 lm av 22x120 (exklusive spill) SPIKREGEL, 600 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 7

8 Virkesåtgång Reglar, ströläkt, bärläkt med mera Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) entrumavstånd mm lm/m , , , ,00 entrumavstånd mm lm/m 2 Observera! Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas. Exempel 1: Liggande spikreglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exklusive spill). Exempel 2: Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill) , , , ,83 ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND 8

9 Virkesåtgång Staket och plank ntal spjälor eller plank per löpmeter (exklusive spill) Spjälornas bredd mm Spjälornas mellanrum mm ,29 11,11 10,00 9,09 8,33 7, ,53 8,70 8,00 7,41 6,90 6, ,33 7,14 6,67 6,25 5,88 5, ,90 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 Observera! Spillet varierar mycket beroende på spjälornas längd. Exempel: Spjälornas bredd är 95 mm, spjälornas mellanrum 20 mm, spjälornas längd 0,80 m och staketets längd 40 m. ntal spjälor per löpmeter staket är 8,70. Åtgången blir 0,80 x 40 x 8,70 = 278,4 lm (exklusive spill). SPJÄL SPJÄLORNS LÄNGD SPJÄLORNS MELLNRUM SPJÄLORNS REDD 9

10 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,31 2,65 2,92 1,85 2,02 2, ,80 3,20 3,52 2,25 2,47 2, ,28 3,75 4,10 2,67 2,95 3, ,76 4,23 4,54 3,10 3,42 3, ,18 4,63 4,97 3,50 3,90 4, ,67 5,17 5,55 4,10 4,57 5, ,87 2,28 2,51 1,57 1,70 1, ,26 2,75 3,03 1,90 2,10 2, ,65 3,23 3,55 2,25 2,50 2, ,04 3,23 3,70 2,60 2,90 3, ,43 4,13 4,44 3,00 3,00 3, ,17 4,62 4,96 3,50 3,88 4,20 10

11 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,07 4,28 4,50 3,08 3,37 3, ,93 5,16 5,38 3,75 4,12 4, ,70 5,98 6,25 4,45 4,92 5, ,45 6,80 7,15 5,17 5,70 6, ,22 7,62 8,08 5,83 6,50 7, ,00 8,58 9,17 6,83 7,62 8,35 FRI LÄNGD (L) ,53 3,95 4,08 2,62 2,83 3, ,27 4,67 4,83 3,17 3,50 3, ,01 5,38 5,60 3,75 4,17 4, ,74 6,08 6,38 4,33 4,83 5, ,48 6,83 7,17 5,00 5,50 6, ,08 7,58 8,05 5,83 6,47 7,00 11

12 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,61 4,09 4,40 2,95 3,24 3,52 42x225 L40s 4,37 4,84 5,20 3,74 4,12 4,50 56x225 L40s 4,70 5,20 5,59 4,15 4,58 5,00 56x270 L40s 5,39 5,96 6,41 5,05 5,60 6,15 66x315 L40s 6,30 6,98 7,50 6,33 7,03 7,50 90x225 L40c 5,27 5,83 6,27 4,91 5,46 6,27 90x270 L40c 6,04 6,69 7,19 6,00 6,64 7,19 90x315 L40c 6,79 7,51 8,07 6,79 7,51 8,07 90x405 L40c 8,19 9,07 9,74 8,19 9,07 9,74 115x315 L40c 7,21 7,98 8,58 7,21 7,98 8,58 115x405 L40c 8,71 9,64 10,36 8,71 9,64 10,36 115x495 L40c 10,13 11,21 12,04 10,13 11,21 12,04 115x630 L40c 12,13 13,43 14,43 12,13 13,43 14,43 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 12

13 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 6,12 6,42 6,80 4,92 5,39 5,87 42x225 L40s 7,53 7,96 8,48 6,23 6,87 7,50 56x225 L40s 8,08 8,59 9,22 6,92 7,63 8,33 56x270 L40s 9,63 10,33 11,17 8,42 9,33 10,25 66x315 L40s 11,75 12,71 13,83 10,55 11,72 14,07 90x225 L40c 9,17 9,85 10,67 8,18 9,10 11,77 90x270 L40c 11,12 11,95 12,95 10,00 11,07 13,49 90x315 L40c 12,73 13,97 15,14 12,73 14,09 15,14 90x405 L40c 15,37 17,01 18,28 15,37 17,01 18,28 115x315 L40c 13,54 14,98 16,10 13,54 14,98 16,10 115x405 L40c 16,35 18,09 19,44 16,35 18,09 19,44 115x495 L40c 19,00 21,03 22,60 19,00 21,03 22,60 115x630 L40c 22,77 25,20 27,08 22,77 25,20 27,08 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 13

14 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,89 2,15 2, ,28 2,60 2, ,67 3,05 3, ,07 3,50 3, ,46 3,95 4, ,44 1,76 1, ,74 2,13 2, ,04 2,50 2, ,34 2,87 3, ,64 3,24 3,63 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 14

15 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,57 4,37 4, ,31 5,28 5, ,05 6,19 6, ,79 7,10 7, ,54 8,01 8, ,72 3,33 3, ,29 4,03 4, ,86 4,72 5, ,42 5,42 6, ,99 6,11 7,06 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 15

16 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS ). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,02 3,35 3,58 42x225 L40s 3,78 4,19 4,48 56x225 L40s 4,16 4,61 4,93 56x270 L40s 4,99 5,54 5,92 66x315 L40s 6,15 6,82 7,29 90x225 L40c 4,85 5,38 5,75 90x270 L40c 5,82 6,45 6,90 90x315 L40c 6,79 7,53 8,05 90x405 L40c 8,73 9,68 10,35 115x315 L40c 7,37 8,17 8,73 115x405 L40c 9,47 10,50 11,23 115x495 L40c 11,57 12,83 13,72 115x630 L40c 14,73 16,33 17,46 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 16

17 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av sort lägst G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 5,78 6,94 7,63 42x225 L40s 7,22 8,84 10,21 56x225 L40s 8,34 10,21 11,79 56x270 L40s 10,00 12,25 14,15 66x315 L40s 12,67 15,52 17,92 90x225 L40c 10,71 13,12 14,51 90x270 L40c 12,85 15,74 17,41 90x315 L40c 14,99 18,36 20,31 90x405 L40c 19,28 23,61 26,12 115x315 L40c 16,95 20,03 22,04 115x405 L40c 21,79 25,75 28,34 115x495 L40c 26,63 31,47 34,64 115x630 L40c 33,90 40,06 44,09 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 17

18 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Snözon Snözon (se (se snözonskarta snözonskarta för för snölastens snölastens grundvärde grundvärde på på sidan sidan 25) 25) mm ,62 2,26 2,01 1,83 1,69 1, ,17 2,74 2,43 2,21 2,04 1, ,72 3,21 2,85 2,60 2,40 2, ,20 3,68 3,27 2,98 2,75 2, ,59 4,15 3,69 3,36 3,10 2, ,01 1,73 1,54 1,40 1,29 1, ,43 2,09 1,86 1,69 1,56 1, ,85 2,45 2,18 1,98 1,83 1, ,27 2,81 2,50 2,27 2,10 1, ,69 3,17 2,82 2,57 2,37 2,21 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 18

19 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3, ,07 4,28 3,81 3,46 3,20 2, ,13 5,17 4,60 4,18 3,86 3, ,05 6,06 5,39 4,91 4,53 4, ,82 6,95 6,19 5,63 5,20 4, ,56 7,84 6,98 6,35 5,86 5, ,81 3,27 2,91 2,64 2,44 2, ,60 3,95 3,51 3,20 2,95 2, ,39 4,63 4,12 3,75 3,46 3, ,19 5,31 4,72 4,30 3,97 3, ,98 5,99 5,33 4,85 4,48 4,18 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 19

20 Dimensionering Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, balkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 3,45 3,10 2,75 2,57 2,43 2,32 42x225 L40s 4,31 3,88 3,43 3,22 3,04 2,90 56x225 L40s 4,74 4,27 3,78 3,54 3,35 3,20 56x270 L40s 5,69 5,12 4,54 4,25 4,02 3,83 66x315 L40s 6,92 6,31 5,59 5,23 4,95 4,73 90x225 L40c 5,53 4,97 4,40 4,12 3,90 3,72 90x270 L40c 6,63 5,97 5,29 4,95 4,68 4,47 90x315 L40c 7,45 6,88 6,17 5,77 5,47 5,21 90x405 L40c 9,00 8,31 7,59 7,23 7,03 6,70 115x315 L40c 7,92 7,32 6,68 6,27 5,93 5,66 115x405 L40c 9,57 8,84 8,07 7,68 7,37 7,12 115x495 L40c 11,12 10,27 9,38 8,93 8,57 8,27 115x630 L40c 13,33 12,31 11,24 10,70 10,27 9,91 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 20

21 Dimensionering Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbalkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). MXIMLT 5 O Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 7,57 6,93 6,17 5,61 5,18 4,84 42x225 L40s 8,95 8,27 7,55 7,01 6,48 6,05 56x225 L40s 9,62 8,89 8,12 7,73 7,41 6,98 56x270 L40s 11,03 10,19 9,31 8,86 8,50 8,21 66x315 L40s 12,90 11,92 10,88 10,36 9,94 9,60 90x225 L40c 10,79 9,97 9,10 8,67 8,32 8,03 90x270 L40c 12,37 11,43 10,44 9,94 9,54 9,20 90x315 L40c 13,89 12,83 11,72 11,15 10,70 10,33 90x405 L40c 16,77 15,49 14,15 13,47 12,92 12,48 115x315 L40c 14,77 13,64 12,46 11,86 11,38 10,99 115x405 L40c 17,83 16,47 15,04 14,32 13,74 13,26 115x495 L40c 20,73 19,15 17,49 16,64 15,97 15,42 115x630 L40c 24,84 22,94 20,95 19,94 19,14 18,48 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 21

22 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:4 (14 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än spännvidden/300. Takstolar till kontorslokal, skola, butik eller industrilokal där godtagen nedböjning är mer än 30 eller 40 mm kan utföras med mindre ramdimensioner O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /220 1,5 120/ / / / / / / /220 2,0 120/ / / / / / /220 2,5 145/ / / / /220 3,0 145/ / / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. Dimensioner som är markerade med fet stil har nedböjning större än 20 mm. 22

23 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:2 (27 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än 20 mm O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /145 1,5 120/ / / / / / / /145 2,0 120/ / / / / / / /170 2,5 120/ / / / / / / /170 3,0 145/ / / / / / / /220 3,5 145/ / / / / / /195 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. 23

24 Dimensionering Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Takstolarna är dimensionerade för bostadslast. Mellan takstolar placeras en mellanbjälke. Lastfördelande undergolv i vindsvåning spiklimmad 22 mm golvspånskiva eller likvärdigt. Höjd utsida bärande yttervägg = 350 mm. Höjd vid stödben = mm. Höjd till hanband = mm. lla takstolar klarar sviktkravet. Tabellerna förutsätter en bärande innervägg ± 300 mm från mitten av ramverkstakstolen. Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 145/ / / /220 1,5 145/ / / /220 2,0 145/ / / /220 2,5 145/ / / /220 3,0 145/ / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) O ÄRNDE INNERVÄGG +300 FRÅN MITTEN SPÄNNVIDD 24

25 Dimensionering Snölastens grundvärde enligt SS-EN :2003 4,5 2,5 Snözoner för snölast på mark, s k, som med sannolikheten av 0,02 överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer. 4,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 Luleå 5,5 4,5 3,5 3,0 3,5 5,5 Umeå 2,5 3,5 2,5 Östersund 4,5 3,5 3,5 Härnösand 3,5 3,5 3,0 Gävle Falun 2,5 2,5 Uppsala 3,0 3,0 2,0 Karlstad Västerås 1,5 2,0 Stockholm Örebro 2,0 2,5 Nyköping 1,5 2,0 2,0 Linköping 2,5 Visby 2,5 Göteborg Jönköping 2,5 2,0 2,5 Växjö 1,5 Halmstad 3,0 2,0 2,0 Kalmar Malmö 1,5 Karlskrona 1,0 25

26 Virkeskvaliteter Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna Sorteringsregler Sorterna - kvalitetsklasserna SS-EN , sidig sortering - - G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4 2-sidig sortering* - - G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4 Äldre sorteringsregler Nordiskt trä - Sorteringsregler, 1994, (lå boken) Sorterna - kvalitetsklasserna D Sortering av sågat virke O/S Kvinta Utskott Vrak av furu och gran, 1960, I II III IV V VI VII (Gröna boken) * 2-sidig sortering, G2 används sällan i Sverige. 26

Sortimentsguide 2015. Byggträ

Sortimentsguide 2015. Byggträ Sortimentsguide 2015 Byggträ Innehåll NY Vackra och hållbara produkter för både utomhus- och inomhus 6 Vi respekterar och vårdar naturens resurser 7 Du vet vad du får när du väljer Södra 10 Nyheter 2015!

Läs mer

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring / Planera Förbered / Ta emot / Skydda virket / Viktuppgifter vid hantering / Bevara fuktkvoten / Mätning av fuktkvot och ytfuktkvot / Avfall / Beställ

Läs mer

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL MONTERINGSNVISNING YTTERPNEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln. 1. tt tänka på innan du börjar Ytterväggen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL MONTERINGSANVISNING INNERPANEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln 1. Att tänka på innan du börjar

Läs mer

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera limträ rätt Beställning, hantering och lagring Skydda limträ Hantering av limträ Mätning av fuktkvot Hantera avfall Beställ rätt limträ och rätt fuktkvot Svensk limträindustri Hantera limträ rätt

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering.

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Hållfasthetsklasser för limträ

Hållfasthetsklasser för limträ Hållfastetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013 Copperill Mountain Lodge, Åre. Foto: Jonas Kullman Reviderad - augusti 2015 Hållfastetsklasser för limträ Hållfastetsvärden för limträ Lagersortiment

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Skruv- och Spikguide Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildning: Att välja trä Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildningsupplägg Varför? Vad får man? Hur? Vem certifierar? Kontroll? Anställning? Kostnad? Vilka utbildar? Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Läs mer

PocketGuide. Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling

PocketGuide. Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling Limträ PocketGuide Fakta Miljö Limträsortiment Konstruktionsexempel Byggbeslag Hantering Tillverkning Ytbehandling Täckt uteplats med stomme av limträ. 2 Limträ PocketGuide Innehåll Inledning 4 Hänvisningar

Läs mer

Drift och underhåll av limträ

Drift och underhåll av limträ Drift och underhåll av limträ Ytbehandling, underhållsplanering, underhåll Ytbehandling Underhållsplanering Underhållsbesiktning/Inspektioner Underhållsmålning Svensk limträindustri Ytbehandling För att

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä.

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Garage Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Småstugor, förråd, bastu och garage Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Skalman 7, 10 Skalman 7 Skalman 10 Altanen på bilden är tillval LEVERANSBESKRIVNING SKALMAN 7, 10 OCH SKALET

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä Trävaror och träprofiler till bygget Att välja trä Ateljeer vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Arkitekt: Niels Bruun & Henrik Corfitsen Att välja Innehåll trä 1 Att välja trä Det här är den åttonde

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

Produktpärm SVEDEN TRÄ PAYOFF= BLAIR MEDIUM SVEDEN TRÄ

Produktpärm SVEDEN TRÄ PAYOFF= BLAIR MEDIUM SVEDEN TRÄ Produktpärm SVEDEN TRÄ PAYOFF= BLAIR MEDIUM SVEDEN TRÄ 1 Lister 2 Byggnadsvirke 3 Ytterpaneler 4 Innerpaneler 5 Råspontsluckor 6 Fingerskarvat konstruktionsvirke 7 Takstolar 8 Prefab 9 Tryckimpregnerat

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2

Leveransdeklaration. Fritidshus 2013-2 Leveransdeklaration Fritidshus 2013-2 STANDARD Företaget Hudikhus AB, Box 111, 824 23 Hudiksvall Tel. 0650-100 08 Försäljningskontor Hudikhus har permanenta visningshus och försäljningskontor i Stockholm

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Stockholmarnas byggvaruhus sedan 1903

Stockholmarnas byggvaruhus sedan 1903 TRÄPROFILER BL. 8b 0701 FULLMAKT FÖRETAG/ORGANISATION KATEGORI Stockholmarnas byggvaruhus sedan 1903 Fredells är den kompletta byggvaruleverantören. Vi erbjuder helhetslösningar för kvalitetsmedvetna företag

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Trappor. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trappor. 1Planering. Bygg i trä. Infällda steg. Trappor ute och inne

Trappor. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trappor. 1Planering. Bygg i trä. Infällda steg. Trappor ute och inne Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Trappor Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,-

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,- MALIN 42 kvm med Altan 14 kvm byggsats... 150 100,- Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- KERSTIN 30 kvm med Altan 13 kvm byggsats... 104 000,- Tillval Isolerad vägg 70 mm...

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv

3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 3.3 Snickeri. Mönsterlagda golv VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering.

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Trädäck på mark Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

LISTVERK 2015 PRODUKTKATALOG. Atlas Timber AB, Box 3065, SE-903 03 Umeå, +46 90 12 94 96 www.atlastimber.com

LISTVERK 2015 PRODUKTKATALOG. Atlas Timber AB, Box 3065, SE-903 03 Umeå, +46 90 12 94 96 www.atlastimber.com LISTVERK 2015 PRODUKTKATALOG Med Atlas Timber som samarbetspartner får ni en flexibel, modern och kostnadseffektiv leveranslösning. Förutom att vårt furulistverk är kvistfritt, garanterar fasta längder

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Tillbyggnad. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. Tillbyggnad. 1Generella förutsättningar:

Tillbyggnad. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. Tillbyggnad. 1Generella förutsättningar: Renovering Byggbeskrivning Renovering Tillbyggnad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Takpåbyggnad. Förutsättningar

Takpåbyggnad. Förutsättningar Renovering Byggbeskrivning Renovering Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Bastu. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Bastu. Bygg i trä. 1Att tänka på. 2Säkerhet i bastun

Bastu. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Bastu. Bygg i trä. 1Att tänka på. 2Säkerhet i bastun Invändigt Byggbeskrivning Invändigt Bastu Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Bastu Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 www.grastorpstugan.se Bästa kund; Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra Funkisstuga/förråd 15 med samtliga tillval. Vi

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR www.grabber.se SKRUVTIPS UTOMHUS Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2) SMARA 15 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-01 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 195. Vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 19. YTTERVÄGG I BLOCK Funkispanel

Läs mer

Garage/Carport G2016

Garage/Carport G2016 Garage/Carport G2016 Att tänka på när ni väljer Garage / Carport Vi ställer samma höga krav på våra komplementsbyggnader som för våra villor och fritidshus. Därför har vi en hög standard och komplett leverans

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 (Svenska 2014-01-01) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1121 sida 1(2) JABO TRANEMO 18,4 LEVERANSBESKRIVNING 2013-01-24 TAK Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Julia Hus är ett trevligt 1-plans hus med 100,35m 2 boyta. Huset är bekvämt tack vore 3 sovrum, som är avgränsade från vardagsrummet. Köket är väl genomtänkt och

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm

*Se material specifikation. Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Woxnadalens Lusthus AB Viksjöforsvägen 21 828 94 EDSBYN Tel: 070-342 77 06 OrgNr: 556556-1015 Priserna gäller tom dec 2015 PunschPaviljong Prislista Lusthus 7 kvm 10kvm 15 kvm 20 kvm Grundutförande* 160

Läs mer

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA 1 Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar om Garage, stugor, maskinhall

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Hanna hus är ett vackert, trevligt och kompakt 1- planshus på 87,10 m2. Husets stolthet är ett rymligt och högt vardagsrum, därifrån kan Du lätt gå ut i en trädgårdsaltan.

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Fukt i trä för byggindustrin

Fukt i trä för byggindustrin SP Trätek Kontenta Fukt i trä för byggindustrin Kom ihåg om fuktegenskaper, krav, hantering och mätning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kom ihåg om Fukt i trä för byggindustrin Med träkunskap

Läs mer

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB

Eurokod lastkombinering exempel. Eurocode Software AB Eurokod lastkombinering exempel Eurocode Software AB Nybyggnad Lager & Kontor Stålöverbyggnad med total bredd 24 m, total längd 64 m. Invändig fri höjd uk takbalk 5,6m. Sadeltak med taklutning 1:10. Fasader

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Levande detaljer för ditt hem

Levande detaljer för ditt hem Goda rum Levande detaljer för ditt hem Väggar Tak Lister Golv www.moelven.se Goda rum Trä en del av naturen Ta in en bit av naturen och skapa nya goda rum med levande material. Interiöra produkter i massivt

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK projektering och produktion Gallerdurk är lämplig för en rad olika ändamål såsom gångtrafik, tung fordonstrafik, offshore, staketgaller

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

Goda rum. Bygg naturligt med trä. Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial. www.moelven.se

Goda rum. Bygg naturligt med trä. Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial. www.moelven.se Goda rum Bygg naturligt med trä Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial www.moelven.se Goda rum Inspiration Moelvens uppgift är att skapa goda rum för människor. Goda rum är en förutsättning för goda

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LDV 2015:1 Företaget Adress: Mer Bostad Sverige AB, Smidesvägen 2, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-70 50 20 E-post info@merbo.se. Hemsida www.merbo.se Produkten SORTIMENT

Läs mer

SP Trätek Kontenta. Bullerskärmar av trä. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SP Trätek Kontenta. Bullerskärmar av trä. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Trätek Kontenta Bullerskärmar av trä SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Bullerskärmar av trä Buller är störande, oönskat ljud från t ex trafik. För att minska spridningen av trafikbuller

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer