Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathunden. Hjälpreda för byggare. Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell"

Transkript

1 Lathunden Hjälpreda för byggare Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvaliteter Målfuktkvot Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabell

2 Östra Kvarnskogen, Sollentuna rkitekt: runnberg & Forshed arkitektkontor, Kjell Forshed och Ludmilla Larsson 2

3 Lathunden TJOKLEK () Det här är den fjärde omarbetade utgåvan av Lathunden. Lathunden visar vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer enligt FS 2011:10 EKS 8 anpassning, samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Publikationen är framtagen för våra kunder i byggbranschen men kan samtidigt vara till stor hjälp som varukatalog för kunder i bygg- och trävaruhandeln. Virkessortiment ygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Idag efterfrågas främst hyvlade dimensioner. De dimensioner och profiler som redovisas på följande sidor är enligt svensk standard. Utöver dessa kan bygg- och trävaruhandlarna ha andra dimensioner och speciella profiltyper. Mått anges i millimeter, tjocklek x bredd, () x (). Fjäder TÄKNDE REDD () REDD () NOT Observera! Spontat virke och profilerade lister benämns i handelsledet med totala bredden (). I svensk standard anges för dessa varor i stället täckande bredd (). Råspont 23x95 mm i handelsledet kallas således i svensk standard 23x85 mm. Panelbräder kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändring. Spontat virke, till exempel råspont, kan vara ändspontat, det vill säga spontat både på längd- och kortsidorna. Dimensioneringstabeller I Lathunden finns dimensioneringstabeller som gäller för olika snölaster i landet. Tabellen för två fack är gjord under förutsättning att mittstödet kan placeras vart som helst i området 0,4 0,6 av den fria längden (L). 3

4 Hänvisningar Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finner du i Svenskt Träs TräGuiden, och i skrifterna tt välja trä, Hantera virket rätt och LimträGuide. Information om träprojektet Vilmaas som omfattar en branschgemensam sortimentslista med dimensioner, kvaliteter och benämningar hittar du på Stockholm september 2012 Svenskt Trä Johan Fröbel Lathunden finns att ladda ner som pp på eller sök i pp Store och Google Play efter Lathunden. 4

5 INNEHÅLL Virkesåtgång 6 Sågat, hyvlat och spontat virke 6 Lockpanel 7 Reglar, ströläkt, bärläkt med mera 8 Staket och plank 9 Dimensionering 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad 10 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad 11 Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad 12 Golvbalkar av limträ i två fack i bostad 13 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan 14 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan 15 Golvbalkar av limträ i ett fack till altan 16 Golvbalkar av limträ i två fack till altan 17 Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak 18 Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak 19 Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak 20 Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak 21 W-takstol, taklutning 1:4 (14 o ), tungt yttertak 22 W-takstol, taklutning 1:2 (27 o ), tungt yttertak 23 Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 o ), tungt yttertak 24 Snölastens grundvärde 25 Virkeskvaliteter 26 Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna 26 Vanliga trävaror med lämpliga handelssorter och träslag 27 Målfuktkvot 28 Tillåten variation för medelfuktkvoten 28 Träskydd 29 Träskyddsklasser Virkessortiment 31 Vanliga träprofiler Utvändiga panelbräder Invändiga panelbräder Lister Limträsortiment 46 Limträpelare och limträbalkar 46 Utvändiga limträpanelbräder 47 Utvändig limträtrall 47 Tabell 48 Kubering 48 Volymökning - volymminskning 49 5

6 Virkesåtgång Sågat, hyvlat och spontat virke Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) Sågat virke Hyvlat virke Spontat virke (tjocklek mm) redd redd TÄKNDE redd redd mm lm/m , , , , , , , , ,44 redd mm lm/m , , , , , , , , ,55 Exempel: En väggyta på 10 m 2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m 2, det vill säga 10 m 2 x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill). Täckande bredd mm lm/m , , , , ,25 6

7 Virkesåtgång Lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 70 10,00 ottenbräda ()/lockbräda (L) redd mm lm/m ,00 L 120 5, SPIKREGEL, ,00 L 70 8, ,67 L 95 6, ,71 L 70 5, ,00 L 95 5,00 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 120 6,67 L 70 6, , ,44 L 120 4, ,00 L 95 5,71 L 145 4,00 Exempel: En väggyta på 20 m 2 ska kläs med en lockpanel, bottenbräda 22x145 och lockbräda 22x120. Åtgången blir 4,44 lm/m 2 av varje dimension, det vill säga 20 m 2 x 4,44 = 88,8 lm av 22x145 och 88,8 lm av 22x120 (exklusive spill) SPIKREGEL, 600 OTTENRÄD () LOKRÄD (L) 7

8 Virkesåtgång Reglar, ströläkt, bärläkt med mera Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill) entrumavstånd mm lm/m , , , ,00 entrumavstånd mm lm/m 2 Observera! Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas. Exempel 1: Liggande spikreglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exklusive spill). Exempel 2: Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill) , , , ,83 ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND ENTRUMVSTÅND 8

9 Virkesåtgång Staket och plank ntal spjälor eller plank per löpmeter (exklusive spill) Spjälornas bredd mm Spjälornas mellanrum mm ,29 11,11 10,00 9,09 8,33 7, ,53 8,70 8,00 7,41 6,90 6, ,33 7,14 6,67 6,25 5,88 5, ,90 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 Observera! Spillet varierar mycket beroende på spjälornas längd. Exempel: Spjälornas bredd är 95 mm, spjälornas mellanrum 20 mm, spjälornas längd 0,80 m och staketets längd 40 m. ntal spjälor per löpmeter staket är 8,70. Åtgången blir 0,80 x 40 x 8,70 = 278,4 lm (exklusive spill). SPJÄL SPJÄLORNS LÄNGD SPJÄLORNS MELLNRUM SPJÄLORNS REDD 9

10 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,31 2,65 2,92 1,85 2,02 2, ,80 3,20 3,52 2,25 2,47 2, ,28 3,75 4,10 2,67 2,95 3, ,76 4,23 4,54 3,10 3,42 3, ,18 4,63 4,97 3,50 3,90 4, ,67 5,17 5,55 4,10 4,57 5, ,87 2,28 2,51 1,57 1,70 1, ,26 2,75 3,03 1,90 2,10 2, ,65 3,23 3,55 2,25 2,50 2, ,04 3,23 3,70 2,60 2,90 3, ,43 4,13 4,44 3,00 3,00 3, ,17 4,62 4,96 3,50 3,88 4,20 10

11 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,07 4,28 4,50 3,08 3,37 3, ,93 5,16 5,38 3,75 4,12 4, ,70 5,98 6,25 4,45 4,92 5, ,45 6,80 7,15 5,17 5,70 6, ,22 7,62 8,08 5,83 6,50 7, ,00 8,58 9,17 6,83 7,62 8,35 FRI LÄNGD (L) ,53 3,95 4,08 2,62 2,83 3, ,27 4,67 4,83 3,17 3,50 3, ,01 5,38 5,60 3,75 4,17 4, ,74 6,08 6,38 4,33 4,83 5, ,48 6,83 7,17 5,00 5,50 6, ,08 7,58 8,05 5,83 6,47 7,00 11

12 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,61 4,09 4,40 2,95 3,24 3,52 42x225 L40s 4,37 4,84 5,20 3,74 4,12 4,50 56x225 L40s 4,70 5,20 5,59 4,15 4,58 5,00 56x270 L40s 5,39 5,96 6,41 5,05 5,60 6,15 66x315 L40s 6,30 6,98 7,50 6,33 7,03 7,50 90x225 L40c 5,27 5,83 6,27 4,91 5,46 6,27 90x270 L40c 6,04 6,69 7,19 6,00 6,64 7,19 90x315 L40c 6,79 7,51 8,07 6,79 7,51 8,07 90x405 L40c 8,19 9,07 9,74 8,19 9,07 9,74 115x315 L40c 7,21 7,98 8,58 7,21 7,98 8,58 115x405 L40c 8,71 9,64 10,36 8,71 9,64 10,36 115x495 L40c 10,13 11,21 12,04 10,13 11,21 12,04 115x630 L40c 12,13 13,43 14,43 12,13 13,43 14,43 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 12

13 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack i bostad. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Undergolv av 22 mm golvspånskiva eller 23 mm råspont av lägst sort G4-2. Fri längd (L) vid limmad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). FRI LÄNGD (L) Golvbalkens Golvbalkens Limmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller råspont dimension mm hållfasthetsklass entrumavstånd () entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 6,12 6,42 6,80 4,92 5,39 5,87 42x225 L40s 7,53 7,96 8,48 6,23 6,87 7,50 56x225 L40s 8,08 8,59 9,22 6,92 7,63 8,33 56x270 L40s 9,63 10,33 11,17 8,42 9,33 10,25 66x315 L40s 11,75 12,71 13,83 10,55 11,72 14,07 90x225 L40c 9,17 9,85 10,67 8,18 9,10 11,77 90x270 L40c 11,12 11,95 12,95 10,00 11,07 13,49 90x315 L40c 12,73 13,97 15,14 12,73 14,09 15,14 90x405 L40c 15,37 17,01 18,28 15,37 17,01 18,28 115x315 L40c 13,54 14,98 16,10 13,54 14,98 16,10 115x405 L40c 16,35 18,09 19,44 16,35 18,09 19,44 115x495 L40c 19,00 21,03 22,60 19,00 21,03 22,60 115x630 L40c 22,77 25,20 27,08 22,77 25,20 27,08 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 13

14 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,89 2,15 2, ,28 2,60 2, ,67 3,05 3, ,07 3,50 3, ,46 3,95 4, ,44 1,76 1, ,74 2,13 2, ,04 2,50 2, ,34 2,87 3, ,64 3,24 3,63 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 14

15 Dimensionering Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack till altan. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i bjälkriktningen ska ha en extra golvbjälke mellan de två yttersta bjälkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbjälkens dimension mm Golvbjälkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m ,57 4,37 4, ,31 5,28 5, ,05 6,19 6, ,79 7,10 7, ,54 8,01 8, ,72 3,33 3, ,29 4,03 4, ,86 4,72 5, ,42 5,42 6, ,99 6,11 7,06 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid 70 mm virkestjocklek på golvbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. 15

16 Dimensionering Golvbalkar av limträ i ett fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Golv av 22 mm tralläkt av lägst sort G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS ). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 3,02 3,35 3,58 42x225 L40s 3,78 4,19 4,48 56x225 L40s 4,16 4,61 4,93 56x270 L40s 4,99 5,54 5,92 66x315 L40s 6,15 6,82 7,29 90x225 L40c 4,85 5,38 5,75 90x270 L40c 5,82 6,45 6,90 90x315 L40c 6,79 7,53 8,05 90x405 L40c 8,73 9,68 10,35 115x315 L40c 7,37 8,17 8,73 115x405 L40c 9,47 10,50 11,23 115x495 L40c 11,57 12,83 13,72 115x630 L40c 14,73 16,33 17,46 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas. 16

17 Dimensionering Golvbalkar av limträ i två fack till altan. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () 600, 400 eller 300 mm. Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Golv av 22 mm tralläkt av sort lägst G4-2. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 1. Klimatklass 3. Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde, tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination har begränsats till 1/150 av spännvidden i det längsta facket. ltan med räcke i balkriktningen ska ha en extra golvbalk mellan de två yttersta balkarna. FRI LÄNGD (L) Golvbalkens dimension mm Golvbalkens hållfasthetsklass Spikad eller skruvad tralläkt entrumavstånd () 600 mm 400 mm 300 mm Fri längd (L) m Fri längd (L) m Fri längd (L) m 42x180 L40s 5,78 6,94 7,63 42x225 L40s 7,22 8,84 10,21 56x225 L40s 8,34 10,21 11,79 56x270 L40s 10,00 12,25 14,15 66x315 L40s 12,67 15,52 17,92 90x225 L40c 10,71 13,12 14,51 90x270 L40c 12,85 15,74 17,41 90x315 L40c 14,99 18,36 20,31 90x405 L40c 19,28 23,61 26,12 115x315 L40c 16,95 20,03 22,04 115x405 L40c 21,79 25,75 28,34 115x495 L40c 26,63 31,47 34,64 115x630 L40c 33,90 40,06 44,09 nmärkning: Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (, ) än 10 m undvikas. 17

18 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Snözon Snözon (se (se snözonskarta snözonskarta för för snölastens snölastens grundvärde grundvärde på på sidan sidan 25) 25) mm ,62 2,26 2,01 1,83 1,69 1, ,17 2,74 2,43 2,21 2,04 1, ,72 3,21 2,85 2,60 2,40 2, ,20 3,68 3,27 2,98 2,75 2, ,59 4,15 3,69 3,36 3,10 2, ,01 1,73 1,54 1,40 1,29 1, ,43 2,09 1,86 1,69 1,56 1, ,85 2,45 2,18 1,98 1,83 1, ,27 2,81 2,50 2,27 2,10 1, ,69 3,17 2,82 2,57 2,37 2,21 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 18

19 Dimensionering Takbjälkar av konstruktionsvirke i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24 eller 14. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbjälkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbjälkens Takbjälkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3, ,07 4,28 3,81 3,46 3,20 2, ,13 5,17 4,60 4,18 3,86 3, ,05 6,06 5,39 4,91 4,53 4, ,82 6,95 6,19 5,63 5,20 4, ,56 7,84 6,98 6,35 5,86 5, ,81 3,27 2,91 2,64 2,44 2, ,60 3,95 3,51 3,20 2,95 2, ,39 4,63 4,12 3,75 3,46 3, ,19 5,31 4,72 4,30 3,97 3, ,98 5,99 5,33 4,85 4,48 4,18 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbjälken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,40. Vid 70 mm virkestjocklek på takbjälken, i stället för 45 mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,25. I fallen hållfasthetsklass 24 i snözon 1,0 och 1,5 ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,16. Observera! Omräkningsfaktorerna för centrumavstånd () och virkestjocklek kan inte kombineras. 19

20 Dimensionering Takbalkar av limträ i ett fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, balkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. MXIMLT 5 O Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 3,45 3,10 2,75 2,57 2,43 2,32 42x225 L40s 4,31 3,88 3,43 3,22 3,04 2,90 56x225 L40s 4,74 4,27 3,78 3,54 3,35 3,20 56x270 L40s 5,69 5,12 4,54 4,25 4,02 3,83 66x315 L40s 6,92 6,31 5,59 5,23 4,95 4,73 90x225 L40c 5,53 4,97 4,40 4,12 3,90 3,72 90x270 L40c 6,63 5,97 5,29 4,95 4,68 4,47 90x315 L40c 7,45 6,88 6,17 5,77 5,47 5,21 90x405 L40c 9,00 8,31 7,59 7,23 7,03 6,70 115x315 L40c 7,92 7,32 6,68 6,27 5,93 5,66 115x405 L40c 9,57 8,84 8,07 7,68 7,37 7,12 115x495 L40c 11,12 10,27 9,38 8,93 8,57 8,27 115x630 L40c 13,33 12,31 11,24 10,70 10,27 9,91 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 20

21 Dimensionering Takbalkar av limträ i två fack med lätt yttertak (0,4 kn/m 2 ), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I. entrumavstånd () mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd () 600 mm). Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L, 0,6L. Maximal taklutning 5 O. Inga snöfickor, takbalkarnas överkant förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger. Dimensionering enligt Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 8 (FS 2011:10). MXIMLT 5 O Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2. Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket. FRI LÄNGD (L) Takbalkens Takbalkens Fri längd (L) m vid centrumavstånd () mm dimension hållfasthetsklass Snözon (se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 42x180 L40s 7,57 6,93 6,17 5,61 5,18 4,84 42x225 L40s 8,95 8,27 7,55 7,01 6,48 6,05 56x225 L40s 9,62 8,89 8,12 7,73 7,41 6,98 56x270 L40s 11,03 10,19 9,31 8,86 8,50 8,21 66x315 L40s 12,90 11,92 10,88 10,36 9,94 9,60 90x225 L40c 10,79 9,97 9,10 8,67 8,32 8,03 90x270 L40c 12,37 11,43 10,44 9,94 9,54 9,20 90x315 L40c 13,89 12,83 11,72 11,15 10,70 10,33 90x405 L40c 16,77 15,49 14,15 13,47 12,92 12,48 115x315 L40c 14,77 13,64 12,46 11,86 11,38 10,99 115x405 L40c 17,83 16,47 15,04 14,32 13,74 13,26 115x495 L40c 20,73 19,15 17,49 16,64 15,97 15,42 115x630 L40c 24,84 22,94 20,95 19,94 19,14 18,48 Omräkningsfaktor för alternativt utförande: Vid centrumavstånd () 600 mm på takbalken, i stället för mm, ska fri längd (L) enligt tabellen multipliceras med 1,18. 21

22 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:4 (14 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än spännvidden/300. Takstolar till kontorslokal, skola, butik eller industrilokal där godtagen nedböjning är mer än 30 eller 40 mm kan utföras med mindre ramdimensioner O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /220 1,5 120/ / / / / / / /220 2,0 120/ / / / / / /220 2,5 145/ / / / /220 3,0 145/ / / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. Dimensioner som är markerade med fet stil har nedböjning större än 20 mm. 22

23 Dimensionering W-takstol, taklutning 1:2 (27 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag. lla takstolar har nedböjning mindre än 20 mm O SPÄNNVIDD Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 120/ / / / / / / /145 1,5 120/ / / / / / / /145 2,0 120/ / / / / / / /170 2,5 120/ / / / / / / /170 3,0 145/ / / / / / / /220 3,5 145/ / / / / / /195 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) Observera! Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek. 23

24 Dimensionering Ramverkstakstol, taklutning 1:1 (45 O ), tungt yttertak (0,6 kn/m 2 ) Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U). Virkestjocklek 45 mm. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass 24. entrumavstånd mm. E-märkning av takstolar krävs. Dimensionering enligt SS-EN :2004. Takstolarna är dimensionerade för bostadslast. Mellan takstolar placeras en mellanbjälke. Lastfördelande undergolv i vindsvåning spiklimmad 22 mm golvspånskiva eller likvärdigt. Höjd utsida bärande yttervägg = 350 mm. Höjd vid stödben = mm. Höjd till hanband = mm. lla takstolar klarar sviktkravet. Tabellerna förutsätter en bärande innervägg ± 300 mm från mitten av ramverkstakstolen. Snözon* Spännvidd m Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U 1,0 145/ / / /220 1,5 145/ / / /220 2,0 145/ / / /220 2,5 145/ / / /220 3,0 145/ / / /220 3,5 145/ / / /220 *(se snözonskarta för snölastens grundvärde på sidan 25) O ÄRNDE INNERVÄGG +300 FRÅN MITTEN SPÄNNVIDD 24

25 Dimensionering Snölastens grundvärde enligt SS-EN :2003 4,5 2,5 Snözoner för snölast på mark, s k, som med sannolikheten av 0,02 överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer. 4,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 Luleå 5,5 4,5 3,5 3,0 3,5 5,5 Umeå 2,5 3,5 2,5 Östersund 4,5 3,5 3,5 Härnösand 3,5 3,5 3,0 Gävle Falun 2,5 2,5 Uppsala 3,0 3,0 2,0 Karlstad Västerås 1,5 2,0 Stockholm Örebro 2,0 2,5 Nyköping 1,5 2,0 2,0 Linköping 2,5 Visby 2,5 Göteborg Jönköping 2,5 2,0 2,5 Växjö 1,5 Halmstad 3,0 2,0 2,0 Kalmar Malmö 1,5 Karlskrona 1,0 25

26 Virkeskvaliteter Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna - kvalitetsklasserna Sorteringsregler Sorterna - kvalitetsklasserna SS-EN , sidig sortering - - G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4 2-sidig sortering* - - G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4 Äldre sorteringsregler Nordiskt trä - Sorteringsregler, 1994, (lå boken) Sorterna - kvalitetsklasserna D Sortering av sågat virke O/S Kvinta Utskott Vrak av furu och gran, 1960, I II III IV V VI VII (Gröna boken) * 2-sidig sortering, G2 används sällan i Sverige. 26

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring / Planera Förbered / Ta emot / Skydda virket / Viktuppgifter vid hantering / Bevara fuktkvoten / Mätning av fuktkvot och ytfuktkvot / Avfall / Beställ

Läs mer

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä

Trävaror och träprofiler till bygget. Att välja trä Trävaror och träprofiler till bygget Att välja trä Ateljeer vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Arkitekt: Niels Bruun & Henrik Corfitsen Att välja Innehåll trä 1 Att välja trä Det här är den åttonde

Läs mer

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera limträ rätt Beställning, hantering och lagring Skydda limträ Hantering av limträ Mätning av fuktkvot Hantera avfall Beställ rätt limträ och rätt fuktkvot Svensk limträindustri Hantera limträ rätt

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

Fyr- och femkuttriga hyvlar

Fyr- och femkuttriga hyvlar Fyr- och femkuttriga hyvlar Lönsam förädling från första stund! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har över 25 års erfarenhet som marknadsledande inom småskalig träförädling. För

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering.

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Trädäck på mark Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden?

Hur många saker i trä kan du hitta i rummet på bilden? Bygg i trä med Fixa & trixa Har du tänkt på hur mycket trä vi har runt omkring oss? Titta dig omkring så får du se. Ta sedan bort allting som är i trä. Då blir det inte speciellt mycket kvar, eller hur?

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

Det är skillnad på virke och virke!

Det är skillnad på virke och virke! nr01/2012 Ett magasin för dig som bygger hemma. Niclas byggde sitt drömhus! FRÅN 300:per kvm Tema Trä Världsnyhet! Kampanj! Från planta till planka. Mest och bäst virke ur varje stock. Sid 4 7 Målade vindskivor

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Inga begränsningar! Stefan Forsberg

Inga begränsningar! Stefan Forsberg nr02/2012 Ett magasin för dig som bygger hemma. Fönster som spar energi och slösar med komfort just nu: 2 245:- Cirkelsåg från HITACHI Finja Gränslös Välbalanserad och stark cirkelsåg. Sid 15 Ryggvänligt

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Småsågaren. besök hos fågelås trä. SLU forskar om skogens produkter. Syrfällning som torkmetod. säljskolan del 2 sågverk till salu s/s gunhild

Småsågaren. besök hos fågelås trä. SLU forskar om skogens produkter. Syrfällning som torkmetod. säljskolan del 2 sågverk till salu s/s gunhild krönikan: bengt nilsson rapporterar från jobbet Småsågaren tidningen om småskalig träförädling nr 3 2008 besök hos fågelås trä Syrfällning som torkmetod säljskolan del 2 sågverk till salu s/s gunhild SLU

Läs mer

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Författare: Lay-out och textbearbetning: Illustrationer och

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Trä som byggnadsmaterial

Trä som byggnadsmaterial Trä som byggnadsmaterial Krav och riktlinjer 1 ( 39 ) INNEHÅLL s. 3 Förord 4 Trä i svensk byggnads- och snickeritradition en historisk tillbakablick 7 Trä det naturliga byggnadsmaterialet 9 God virkeskvalitet

Läs mer

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009 Årsmöte i Arrie Arrie gamla kyrka. Målning av Lars Gullstrand 1881. Vi samlas i huset längst till höger på målningen, men observera att kyrkan är ombyggd och

Läs mer