Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det bästa ur två världar. Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv"

Transkript

1 Det bästa ur två världar Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv

2 Värmlands Arbetslivsforum har haft som mål att skapa bättre förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Projektet pågick under åren och finansierades genom EU-programmet Equal. Programmet syftar till att motverka all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet. I utvecklingspartnerskapet ingick Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Försäkringskassan i Värmland, Länsarbetsnämnden i Värmland, Landstinget i Värmland, Svenska kyrkans familjerådgivning i Karlstad, Värmlandskooperativen, LO/Kommunal Värmland, Föreningen Föräldrautbildare n2b3 och IUC Wermland. Region Värmland, Karlstads kommun och ABF Värmland har medfinansierat externt.

3 Föräldraskap förenar och förändrar Stöd i föräldraskap med ett integrationsperspektiv har varit ett av fem stora delprojekt inom Värmlands Arbetslivsforum. Barnmorskan Kristina Gombrii har varit projektledare. Utgångspunkt för arbetet är att föräldraskap är ett tillstånd som förenar människor från jordens alla hörn. Samtidigt innebär det omvälvande i föräldraskapet ofta en situation i livet när man är öppen för förändringar. Vi har utgått från begreppet salutogenes, att fokusera på de faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa snarare än på det som orsakar sjukdom. Andra centrala begrepp är brukarmedvetenhet och empowerment, som innebär att människor själva tar ansvar och kontroll över frågor som har med deras vardagsliv att göra. Målet är att ge människor med rötter i andra kulturer än den svenska en ökad kunskap om och förståelse för de riktlinjer och tankar kring jämställdhet och föräldraskap som präglar det svenska samhället. Vårt mål är också att skapa forum för reflektion kring värderingar och vanliga problem när arbetsliv och familjeliv kombineras i Sverige. Integration är allas ansvar Det är viktigt att poängtera att integration är en ömsesidig process där alla är delaktiga och medansvariga. Integration är inte bara en fråga för invandrare. Majoritetsbefolkningen utgör en lika viktig del i processen. Projektets pilotområde har varit Kronoparken. Det är Karlstads största stadsdel och också den stadsdel i Karlstads kommun som har störst andel invånare med utländsk bakgrund. I samarbete med Karlstads kommun och Karlstads Bostadsaktiebolag, KBAB,

4 ordnade projektet bland annat konferenser med representanter för Kronoparkens lokalsamhälle: skola, förskola, idrottsföreningar, kyrkan, vårdcentralen och så vidare. Syftet var att utveckla modeller för stöd i föräldraskapet med ett integrationsperspektiv. Bostadsbolagets integrationsbovärdar har här en nyckelroll. Samtalsgrupper för föräldrar En annan del av projektet var att ordna samtalsgrupper med invandrade föräldrar. Inom projektets ram hölls samtalsgrupper på Kronoparken, först med enbart fäder, sedan med enbart mödrar och därefter med blandade grupper. Vid varje tillfälle medverkade projektledaren Kristina Gombrii, pappaledare med erfarenhet från vanliga föräldragrupper vid mödravårds- och barnavårdscentralerna samt integrationsbovärdar. Samma modell för samtal testades också inom Kristinehamns kommuns introduktionsprogram för nya svenskar. Modell och metod Utifrån en inventering av gruppmedlemmarnas egna erfarenheter diskuterar gruppen teman rörande föräldraskap, samhälle, uppfostran, kulturella skillnader, rättigheter och skyldigheter med mera. Diskussionen går till på följande vis: Alla reflekterar tyst på frågan och skriver eventuellt ner sina tankar som ett stöd. Därefter berättar alla sin historia i den lilla gruppen. Allas historier sammanfattas i den lilla gruppen så att alla får ta del av dem i den stora gruppen. För att man ska känna sig hemma och för att minska vi-och-domkänslan säger vår erfarenhet oss att vi ska fokusera på likheter och inte på olikheter. Genom att arbeta salutogent och med empowerment utgår man ifrån individen. Genom att bland annat beskriva likheter mellan kulturer ur ett historiskt/religiöst perspektiv skapas ett igenkännande som kan öka förståelsen och dialogen kring historia och vars och ens livssituation. Samtalet blir också en personlig nulägesanalys.

5 Praktiska erfarenheter * Kursledningen ska gärna bestå av en kvinna och en man. * Krav på en kursledare är att hon eller han ska ha mod att överskrida en rädsla. * Det är bra med ledare som själva har sina rötter i Sverige. Inom vissa kulturer finns ett starkt socialt tryck som leder till att man inte öppnar sig i samtal med sina landsmän av rädsla för att det sagda ordet ska sprida sig. Då kan det vara lättare att prata med svenskfödda kvinnor och män, eftersom man mer litar på tystnadsplikten mellan svenskar. * Tolk är nödvändigt. Särskilt i sammanhang när man ska prata om känslor och begrepp som deltagarna kanske saknar svenska ord för. * I vissa fall kan man arbeta med teman utifrån kön och vissa andra utifrån ursprung. * Fokusera på likheter och inte olikheter. * En rekommendation är att gruppen träffas vid minst sju tillfällen, inklusive erfarenhetsinventering, presentation och avslutning av kursen. * Åtta till tio deltagare är lämpligt. Förslag på teman * Vändpunkter i livet * Situation när du känner dig främmande eller hemma Dessa två teman är bra att inleda med i samband med inventering av erfarenheter. * Familj och Familjemönster Viktiga ämnen: respekt, gränsdragningar, heder, vem gör vad, jämställdhet inom familjen. Sonja Sherefays material Barnen i våra hjärtan från Rädda barnen är ett bra material som stöd för diskussioner kring kultur krockar i samband med föräldraskapet.

6 * Känslor vi alla har Sexualitet, situationer när vi känner oss främmande eller hemma, positiva sidor från den gamla och från den nya kulturen som du vill förmedla till dina barn. * Tabun i samhället Homosexualitet, religion, alkohol, heder, våld och så vidare. * Sociala koder De osagda orden eller mönstren. * Lagar Till exempel Barnkonventionen, lagen mot att aga barn, lagar om religionsfrihet och yttrandefrihet. Vad är demokrati? Ett bestämt mål med projektet Det bästa ur två världar var att utveckla en struktur och ett arbetssätt för att integrationsarbetet ska kunna fortsätta efter projektets slut. Vi hoppas att våra metoder kan inspirera andra som i sitt yrke möter invandrade föräldrar. Anteckningar

7

8 Delprojekt 4 b Värmlands Arbetslivsforum Projektledare Kristina Gombrii

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer