Undersökning om växelverkan mellan generationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om växelverkan mellan generationer"

Transkript

1 Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna sköta sina barnbarn? Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Helsingfors universitet undersöker växelverkan mellan generationerna i en undersökning som finansieras av Finlands Akademi. Statistikcentralen samlar in undersökningsmaterialet. Enkäten gäller tre generationer i samma släkt. Vi undersöker de stora åldersklasserna, deras föräldrar och barn. Du är en av de slumpmässigt utvalda personer. Det är mycket viktigt att just Du besvarar enkäten eftersom en person som tagits ut för undersökningen inte kan ersättas med en annan. Blanketten kan verka lång, men en del av frågorna gäller inte alla intervjupersoner. I undersökningen används förutom frågematerialet också olika bakgrundsuppgifter som fås från olika statistikmaterial. Innan datamaterialet överlämnas till forskarna raderar Statistikcentralen alla uppgifter som kan möjliggöra identifiering av en enskild uppgiftslämnare. Du har också möjlighet att senare delta i en fortsättningsintervju, som kompletterar denna enkät, samt i enkätundersökningen som eventuellt upprepas om fem år. Vi ber Dig återsända den ifyllda blanketten senast i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. Bland dem som besvarat enkäten lottar Statistikcentralen ut tre presentkort på 100 euro. Vinnarna meddelas personligen. Tack på förhand för Ditt svar! Statistikcentralen Helsingfors universitet Riitta Harala statistikdirektör J.P. Roos professor Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Helsingfors universitet, professor Elina Haavio-Mannila tfn (09) eller e-post Ytterligare information om datainsamlingen: Statistikcentralen, forskare Marika Jokinen tfn (09) eller e-post Information om undersökningen finns på internet: Personernas uppgifter har tagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

2 Blankettanvisningar: Svara genom att ringa in siffran som motsvarar det lämpligaste alternativet eller genom att skriva in svaret på det utrymme som reserverats för svaret. Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Din situation eller Din uppfattning. Välj bara ett alternativ om inte annat anges. Exempel: 86. Har Du betalat någon för hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Beakta också små ersättningar som Du gett. Beakta inte regelbunden kommunal/privat dagvård för Ditt barn. Om ja, hur många gånger under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Ungefär 6 gånger. Nej... 2 En del av frågorna gäller flera personer. I sådana fall svara för varje person separat. Exempel: Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 78. Födelseår? år 1997 år 2000 år år 79. Kön? Flicka... 1 Flicka... 1 Flicka... 1 Flicka... 1 Pojke... 2 Pojke... 2 Pojke... 2 Pojke... 2 Om Du efter att Du ringat in alternativet ombeds gå vidare till en viss fråga, gå direkt till den fråga som siffran anger och hoppa över de andra frågorna. Kontrollera till slut att Du svarat på alla frågor som berör Dig. Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som beskriver samhällsförhållanden. Ytterligare information om Statistikcentralen finns på adressen Generationskedjan 2007/SILapset 2

3 Generationskedjan de stora åldersklasserna och växelverkan mellan generationerna Bakgrundsuppgifter 1. Är du? Kvinna... 1 Man Vilket år är du född? Vilket är ditt nuvarande civilstånd? Ogift... 1 Sammanboende... 2 Gift eller i registrerat partnerskap... 3 Frånskild... 4 Änka/änkling Med vem bor Du för närvarande i samma hushåll? Välj bara ett alternativ. Jag bor ensam med min make/maka/sambo eller registrerad partner (i fortsättningen används benämningen partner för alla)... 1 Jag bor med min partner och barn... 2 Jag bor ensam... 3 Jag bor med mitt/mina barn... 4 Jag bor med min partner och min förälder /mina föräldrar... 5 Jag bor med min partner och hans/hennes förälder/föräldrar... 6 Jag bor med min förälder/mina föräldrar... 7 Gå vidare till fråga Hur gammal var Du när Du flyttade hemifrån? år 6. Vilka släktingar har Du i livet? Ringa in de siffror som motsvarar alla släktingar i livet. Mor... 1 Syster/systrar Far... 2 Partner till syster/systrarna Dotter/döttrar... 3 Bror/bröder Son/söner... 4 Partner till bror/bröder Partner... 5 Syskonbarn Partnerns mor... 6 Barnbarn Partnerns far... 7 Fastrar, mostrar, farbröder, morbröder eller deras partner.. 17 Far-, morförälder/far-, morföräldrar.. 8 Kusiner, småkusiner och/eller deras partner Svärdotter/svärdöttrar (också vid samboförhållande)... 9 Inga av ovan nämnda Svärson/svärsöner (också vid samboförhållande) Vem av de släktingar som nämndes i frågan ovan och som inte bor i Ditt hushåll har Du haft mest kontakt med under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 3 Generationskedjan 2007/SILapset

4 Gratis hjälp i praktiska ärenden Frågorna 8 14 gäller den praktiska hjälp som Du fått av andra personer utanför hushållet förutom Dina eller Din partners föräldrar och som du inte har betalat för. Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Frågor om praktisk hjälp av föräldrar samt ekonomisk hjälp kommer senare. 8. Har Du fått gratis praktisk hjälp (se fråga 9) av en person utanför Ditt hushåll eller från annat håll utanför Ditt hushåll under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 9. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du fått under de senaste 12 månaderna (av en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt hjälparens specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du fått mest? Välj av alternativen ovan. Anteckna siffran som motsvarar hjälpen här: 11. Av vilka personer utanför Ditt hushåll eller från vilka håll utanför Ditt hushåll har Du fått praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Dotter eller hennes partner... 1 Annan släkting... 6 Son eller hans partner... 2 Vän... 7 Far- och/eller morföräldrar... 3 Arbetskamrat... 8 Syster eller hennes familj... 4 Församlingen eller en organisation... 9 Bror eller hans familj Av vem eller från vilket håll i frågan ovan har Du fått mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Skriv in siffran här: 13. Hur ofta fick Du praktisk hjälp av honom eller henne under de senaste 12 månaderna? Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad... 4 Generationskedjan 2007/SILapset 4

5 14. Hur nöjd är Du med den praktiska hjälp som Du fått? Mycket nöjd... 1 Ganska nöjd... 2 Inte särskilt nöjd... 3 Ganska missnöjd... 4 Mycket missnöjd Har det under de senaste 12 månaderna förekommit situationer då Du bett om praktisk hjälp av en närstående utanför Ditt hushåll, men inte fått hjälp? Med en närstående avses här en person som du har ett nära förhållande till t.ex. en släkting, vän, granne eller arbetskamrat. Ja... 1 Nej... 2 Gratis praktisk hjälp till andra Följande frågor gäller den praktiska hjälp som Du gett och som Du inte har fått betalt för. 16. Har Du gratis hjälpt en person utanför Ditt eget hushåll i praktiska ärenden under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 17. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du gett under de senaste 12 månaderna (till en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt min egen specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du gett mest? Välj av alternativen ovan. Anteckna siffran som motsvarar hjälpen här: 19. Vem har Du hjälpt i praktiska ärenden under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Mor... 1 Far- och/eller morförälder... 7 Far... 2 Syster eller hennes familj... 8 Dotter eller hennes partner... 3 Bror eller hans familj... 9 Son eller hans partner... 4 Annan släkting Partnerns mor... 5 Vän Partnerns far... 6 Arbetskamrat Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har Du gett mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 5 Generationskedjan 2007/SILapset

6 21. Hur ofta hjälpte Du en person utanför Ditt eget hushåll med praktiska ärenden i genomsnitt under de senaste 12 månaderna? Välj det lämpligaste alternativet. Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad Bor det hos Dig någon som fyllt 18 år och som behöver omvårdnad eller personlig hjälp och som Du har hjälpt dagligen eller nästan dagligen under de senaste 12 månaderna? Med omvårdnad och personlig hjälp avses här t.ex. hjälp med att stiga upp ur sängen och gå och lägga sig, påklädning, personlig hygien och ätning. Ja... 1 Gå vidare till fråga 23. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem är denna person? Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Någon annan Är Du städigt ansvarig för gemensamma ärenden som gäller Din släkt eller Dina släktingar (t.ex. anordnande av vårdhjälp eller familjefester, samägande, skötsel av gravar o.d.)? Ja... 1 Om ja, för vad? Nej Finns det i Din släkt eller i Din närmaste krets någon med allvarliga missbruksproblem och/eller psykiska problem? Ja... 1 Gå vidare till fråga 26. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hur skulle Du beskriva Ditt förhållande till honom/henne? Vi har ingen kontakt... 1 Jag hjälper honom/henne sporadiskt... 2 Jag hjälper honom/henne regelbundet... 3 Jag träffar honom/henne bara sporadiskt... 4 Ekonomiskt stöd som Du fått Frågorna gäller det ekonomiska stöd som Du fått från någon utanför hushållet förutom av Dina eller Din partners föräldrar. Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter förorsakade av bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor. Här avses varken lån eller arv som vi frågar senare. Stöd från föräldrarna frågas också senare. 27. Har Du under de senaste 12 månaderna fått ekonomiskt stöd från en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 28. Nej... 2 Gå vidare till fråga 32. Generationskedjan 2007/SILapset 6

7 28. Av vem fick Du ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a h) som Du fick stöd av. mindre än mer än 1500 a) Dotter eller hennes partner b) Son eller hans partner c) Far- och/eller morföräldrar d) Syster eller hennes familj e) Bror eller hans familj f) Annan släkting g) Vän h) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 32. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du fått? Om ja, hurdana? 32. Har Du under de senaste 12 månaderna hamnat i en situation där Du bett om ekonomiskt stöd, men inte fått något? Ja... 1 Nej... 2 Lån och arv eller förskott på arv som Du fått 33. Har Du lånat pengar under de senaste 12 månaderna av en annan person? Ja... 1 Gå vidare till fråga 34. Nej... 2 Gå vidare till fråga Generationskedjan 2007/SILapset

8 34. Av vilka personer lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a m) som Du fick lån av. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Far- och/eller morföräldrar i) Syster eller hennes familj j) Bror eller hans familj k) Annan släkting l) Vän m) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du lån? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har Du under de senaste 12 månaderna tagit kortfristigt lån, s.k. snabblån från banken eller annat finansbolag? Ja... 1 Om ja, hur mycket? Ungefär. Nej Har någon gått i borgen för Ditt banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 38. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har gått i borgen för Ditt/Dina lån? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Har Du någonsin fått ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro (ung mark)? Ja... 1 Gå vidare till fråga 40. Nej... 2 Gå vidare till fråga 42. Generationskedjan 2007/SILapset 8

9 40. Vem har gett eller lämnat Dig ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Förorsakade detta arv, förskott på arv eller denna gåva meningsskiljaktigheter bland släktingarna eller deras partner? Nej... 1 Ja, små meningsskiljaktigheter... 2 Ja, allvarliga meningsskiljaktigheter... 3 Ja, kontakten bröts... 4 Ekonomiskt stöd som Du gett 42. Har Du under de senaste 12 månaderna gett ekonomiskt stöd åt en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 43. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem gav Du ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a l) som Du stött ekonomiskt. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partnerns mor f) Partnerns far g) Far- eller morföräldrar h) Syster eller hennes familj i) Bror eller hans familj j) Annan släkting k) Vän l) Arbetskamrat För vilket ändamål gav Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 47. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Generationskedjan 2007/SILapset

10 46. Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du gett? Om ja, hurdana? Lån som Du gett 47. Har Du lånat pengar åt en annan person under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 48. Nej... 2 Gå vidare till fråga Åt vem lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a m) som Du lånat pengar åt. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Far- och/eller morföräldrar i) Syster eller hennes familj j) Bror eller hans familj k) Annan släkting l) Vän m) Arbetskamrat För vilket ändamål lånade Du ut pengar? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har Du gått i borgen för någons banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 51. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har Du gått i borgen för? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän... 8 Generationskedjan 2007/SILapset 10

11 Dina egna och Din partners föräldrar Följande frågor gäller Dina egna och Din partners föräldrar. Frågorna gäller också avlidna föräldrar. Mor Far Partnerns mor Partnerns far 52. Födelseår? år år år år 53. Lever han/hon? Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 avled år avled år avled år avled år Följande frågor gäller Dina egna eller Din partners föräldrar i livet. Om både Dina och Din partners båda föräldrar är avlidna, gå vidare till fråga Bor han/hon i Finland? Mor Far Partnerns mor Partnerns far Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? 55. Hur långt från Dig bor han/hon? 56. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång Hur är hans /hennes hälsa enligt Din? Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Följande frågor gäller det ekonomiska stöd som Du fått av Dina föräldrar eller Din partners föräldrar. Tidigare i enkäten frågade vi Dig om arv och lån. 58. Har Du fått ekonomiskt stöd av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt? 59. Var det ekonomiska stödet som Du fick: Mor Far Partnerns mor Partnerns far Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt Generationskedjan 2007/SILapset

12 60. För vilket ändamål fick Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du fått? Om ja, hurdana? Frågorna gäller den praktiska hjälp som Du fått av Dina föräldrar. Med praktisk hjälp avses hjälp i det vardagliga livet, t.ex. hjälp med hushålls- eller trädgårdsarbeten, festarrangemang, inköp o.d. 62. Hurdan praktisk hjälp har Du fått av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Följande fråga gäller hjälp med barnpassning. Du kan välja flera alternativ. 63. Har han/hon hjälpt Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Mor Far Partnerns mor Partnerns far Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d... 4 Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens.. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d... 4 Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Om Du valde något av alternativen 2 4 i fråga 63, gå vidare till fråga Hur ofta skötte han/hon barnet /barnen under de senaste 12 månaderna? 65. Skötte han/hon barnet/barnen regelbundet eller sporadiskt? Mor Far Partnerns mor Partnerns far 1 6 gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger... 4 regelbundet... 1 sporadiskt gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger... 4 regelbundet... 1 regelbundet... 1 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 sporadiskt... 2 sporadiskt... 2 Generationskedjan 2007/SILapset 12

13 66. Varför hjälpte Dina föräldrar/din partners föräldrar Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Jag eller min partner hade för mycket arbete eller var på en tjänsteresa... 4 Jag eller min partner hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Jag eller min partner insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Min förälder/min partners förälder ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Far- och morföräldrar Mormor Morfar Farmor Farfar 67. Lever någon av Dina far- eller morföräldrar? Om Dina far- och morföräldrar har avlidit gå vidare till fråga 70. Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år 68. Hur långt från Dig bor han/hon? på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd 69. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång... 5 Syskon Om Du inte har några syskon, gå vidare till fråga Hur många syskon har eller har Du haft? syskon 71. Vilken är Din födelseordning i syskonskaran?. 13 Generationskedjan 2007/SILapset

14 Följande frågor gäller Dina levande syskon. Om Du har fler än fyra syskon, fyll i bara för de fyra äldsta. 72. Födelseår? Äldsta syskon 73. Kön? Kvinna Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? Näst äldsta syskon Tredje äldsta syskon Fjärde äldsta syskon år år år år Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång Tycker Du att Dina föräldrar har behandlat alla syskonen lika? Ja Nej Kan inte säga a) Mor b) Far Om Du svarade ja för båda, dvs. båda behandlade er lika, gå vidare till fråga Inom vilka livsområden märktes olikheten? Du kan välja flera alternativ. Utbildning... 1 Ekonomisk hjälp (inkl. arvskifte)... 2 Praktisk hjälp... 3 Favorisering... 4 Kan inte säga... 9 Barn Om varken Du eller Din partner har barn, gå vidare till fråga Hur många barn har Du och Din partner totalt? Skriv antalet på strecket. Totalt barn, av vilka: gemensamma barn enbart mina barn enbart min partners barn Generationskedjan 2007/SILapset 14

15 Frågorna gäller era barn. Om ni har fler än fyra barn, fyll i bara för de fyra äldsta. Anteckna svaren åldersvis. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 78. Födelseår? år år år år 79. Kön? Flicka... 1 Flicka... 1 Pojke... 2 Flicka... 1 Pojke... 2 Flicka... 1 Pojke... 2 Pojke Är barnet gemensamt, Ditt barn eller Din nuvarande partners barn? Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn... 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Hjälp med barnpassning samt barnartiklar som Du fått och lånat Frågorna gäller barnpassningshjälp som Du mottagit av andra än av Dina eller Din partners föräldrar. 81. Har Du fått gratis hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 82. Nej... 2 Gå vidare till fråga 85. Nej, eftersom barnet inte längre behöver passning... 3 Gå vidare till fråga Vilka personer (förutom Dina egna eller Din partners föräldrar) har gratis hjälpt Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Eget, vuxet barn... 1 Din far- eller morförälder... 2 Syster eller hennes familj... 3 Bror eller hans familj... 4 Faster, moster, farbror, morbror eller deras familj... 5 Kusin, småkusin eller deras familj... 6 Någon annan släkting till Dig eller Din partner... 7 Vän... 8 Arbetskamrat... 9 Granne Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har hjälpt Dig mest med gratis barnpassning under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 84. Varför hjälpte han/hon/de Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Jag eller min partner hade för mycket arbete eller var på tjänsteresa... 4 Jag eller min partner hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Jag eller min partner insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Personen i fråga ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Generationskedjan 2007/SILapset

16 85. Har Du under de senaste 12 månaderna bett någon om hjälp med barnpassning, men av någon orsak inte fått hjälp? Ja... 1 Nej Har Du betalat någon för hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Beakta också små ersättningar som Du gett. Beakta inte regelbunden kommunal/privat dagvård för Ditt barn. Om ja, hur många gånger under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Ungefär gånger. Nej Har Du fått eller lånat barnkläder, barnartiklar eller hobbyartiklar? Du kan välja flera alternativ. Jag har varken fått eller lånat... 1 Av faster, moster, farbror, morbror eller deras familj. 7 Av mina egna eller min partners föräldrar... 2 Av kusin, småkusin eller deras familj... 8 Av eget, vuxet barn... 3 Av någon annan släkting till Dig eller Din partner... 9 Av far- eller morförälder... 4 Av en vän Av syster eller hennes familj... 5 Av en arbetskamrat Av bror eller hans familj... 6 Av en granne Hjälp med barnpassning samt barnartiklar som Du gett och lånat ut 88. Har Du gratis hjälpt någon med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 89. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har Du hjälpt gratis med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Egna eller min partners föräldrar... 1 Eget vuxet barn... 2 Syster eller hennes familj... 3 Bror eller hans familj... 4 Faster, moster, farbror, morbror eller deras familj... 5 Kusin, småkusin eller deras familj... 6 Någon annan släkting till Dig eller Din partner... 7 Vän... 8 Arbetskamrat... 9 Granne Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har Du hjälpt mest med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 91. Varför hjälpte Du honom/henne med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Föräldern hade mycket arbete eller var på tjänsteresa.. 4 Föräldern hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Föräldern insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Jag ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Generationskedjan 2007/SILapset 16

17 92. Har Du gett bort eller lånat ut barnkläder, barnartiklar eller hobbyartiklar? Du kan välja flera alternativ. Jag har varken gett bort eller lånat ut... 1 Till kusin, småkusin eller deras familj... 7 Till mina egna eller min partners föräldrar.. 2 Till någon annan släkting till Dig eller Din partner... 8 Till eget, vuxet barn... 3 Till en vän... 9 Till syster eller hennes familj... 4 Till arbetskamrat Till bror eller hans familj... 5 Till granne Till faster, moster, farbror, morbror eller deras familj... 6 Bakgrundsuppgifter om den ekonomiska situationen 93. Hur stora är Dina genomsnittliga inkomster i månaden efter skatt? Beakta alla Dina regelbundna inkomster efter skatt, t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och andra socialskyddsförmåner (t.ex. bostadsbidrag). Ungefär euro i månaden 94. Hur stora är Ditt hushålls (Dina och andra hemmaboende familjemedlemmars) inkomster i månaden efter skatt? Ungefär euro i månaden 95. Ringa in de siffror som motsvarar de socialförmåner och inkomstöverföringar som Du fått under de senaste 12 månaderna. Du kan välja flera alternativ. Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd... 1 Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning... 2 Sjukpenning... 3 Hemvårdsstöd... 4 Föräldradagpenning (moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning)... 5 Barnbidrag... 6 Studiepenning... 7 Bostadsbidrag eller bostadstillägg... 8 Invalidpension eller rehabiliteringsstöd (tid. för viss tid beviljad invalidpension)... 9 Familjepension Utkomststöd Något annat, vad? Ingenting Har Ditt hushålls ekonomiska situation förändrats under de senaste tre åren? Förändrats klart till det bättre... 1 Förändrats något till det bättre... 2 Varit oförändrad... 3 Förändrats något till det sämre... 4 Förändrats klart till det sämre... 5 Kan inte säga Är Du nöjd med Din nuvarande levnadsstandard och Dina konsumtionsmöjligheter? Mycket nöjd... 1 Ganska nöjd... 2 Varken nöjd eller missnöjd... 3 Ganska missnöjd... 4 Mycket missnöjd Vad anser Du om Din egen ekonomiska situation? Är du: förmögen... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare Generationskedjan 2007/SILapset

18 99. Vad anser Du om Dina föräldrars ekonomiska situation? Är/var de: förmögna... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare Vad anser Du om Dina far- och morföräldrars ekonomiska situation? Är/var de: förmögna... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare Meningsskiljaktigheter bland de närmaste kan leda till konflikter. Har Du haft konflikter med följande personer? Hur ofta? Ofta Då och då Sällan Aldrig Inga sådana närmaste a) Mor b) Far c) Vuxen dotter d) Vuxen son e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Far- och/eller morföräldrar i) Syster eller hennes partner j) Bror eller hans partner k) Vuxet syskonbarn l) Annan släkting m) Vän n) Arbetskamrat o) Granne Hur är Din hälsa enligt Din? Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Dålig... 4 Mycket dålig... 5 Hälsa 103. Har Du något långvarigt hälsoproblem, någon långvarig sjukdom eller bestående skada? Ja... 1 Om ja, vad? Nej Har det begränsat ditt dagliga liv under de senaste 12 månaderna? Nej... 1 I viss mån... 2 Avsevärt... 3 Generationskedjan 2007/SILapset 18

19 Åsikter om stöd och hjälp generationer emellan 105. Följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad tycker Du? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) Det är far- och morföräldrarnas skyldighet att sköta små barnbarn b) Det är far- och morföräldrarnas skyldighet att främja barnbarnens och deras familjers ekonomiska trygghet c) Far- och morföräldrarna skall ta ansvar för sina barnbarn ifall föräldrarna av någon orsak inte kan göra det Helt av annan 106. Också följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad tycker Du? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) Barnen skall ta ansvar för hjälpen till sina föräldrar när föräldrarna behöver hjälp och omsorg b) Det är naturligt att döttrarna har större ansvar för vård av föräldrarna än sönerna c) Föräldrarna skall kunna få bo hos sina barn då föräldrarna inte längre klarar av att bo ensamma Helt av annan 107. Hur tycker Du att familjen och samhället borde fördela ansvaret i följande frågor? Enbart familjens ansvar I huvudsak familjens ansvar Bådas ansvar lika mycket I huvudsak samhällets ansvar Enbart samhällets ansvar a) Ekonomiskt stöd till åldringar b) Hjälp till åldringar då det gäller vardagssysslor som t.ex. städning och klädtvättning c) Vård av åldringar som t.ex. personlig hygien, påklädning och matning Vad anser Du om att stöda och hjälpa Dina anhöriga? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) När jag hjälper en anhörig förväntar jag mig att han/hon skall hjälpa mig när jag själv behöver hjälp b) Jag hjälper och stöder bara de anhöriga som jag tycker om c) Mina anhöriga kräver för mycket av mig Helt av annan 19 Generationskedjan 2007/SILapset

20 När Du tänker på Ditt liv, vilka händelser har haft störst inverkan på Dig (t.ex. händelser förknippade med mänskliga relationer, hälsotillstånd, arbete, boende, ekonomisk ställning)? Nämn skilt för sig positiva och negativa händelser eller vändpunkter och anteckna också vilket år de skedde Vilka positiva händelser eller vändpunkter har haft störst inverkan på Dig i Ditt liv? Vilket år skedde dessa händelser? Händelse År Vilka negativa händelser eller vändpunkter har haft störst inverkan på Dig i Ditt liv? Vilket år skedde dessa händelser? Händelse År Avsikten är att undersökningen skall fortsätta både med preciserande intervjuer och med en ny undersökningsomgång i ett senare skede. Vi kommer att be att få intervjua en del av de personer som gett sitt samtycke till Statistikcentralen och Helsingfors universitet. Intervjuaren ställer fortsättningsfrågor på basis av Dina svar i den här blanketten. Vill Du delta i fortsättningsundersökningen? A. Kan Helsingfors universitets eller Statistikcentralens intervjuare kontakta Dig inom ett år för att komplettera enkäten? Ja... 1 Nej... 2 B. Kan vi eventuellt upprepa denna enkät för Din del om 5 år? Ja... 1 Kanske... 2 Nej... 3 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Återsänd blanketten i det bifogade returkuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. Generationskedjan 2007/SILapset 20

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade

Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade Skatteverket Humana Assistans AB Att: Harald Wessman Box 184 701 43 Örebro Assistansersättning och skattefrågor kring personliga assistenters medverkan vid resor med den assistansberättigade Ni har i brev

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Situationskartläggningsblankett

Situationskartläggningsblankett Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 Namn: PRIDE-hemuppgift TREDJE TRÄFFEN Barnets behov av anknytning Släktträd Släktträdet beskriver din familj och släkt. Det visar vem som hör till familjen och

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt?

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt? Vad har du arbetet med förut och vad arbetar du med idag? Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur var skolgången för dig när du var liten? Var har du bott tidigare? Hur hade du det under din uppväxt?

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Hyvinvointi 000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Frågor angående barnets mobiltelefon(er)

Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Flow g skulle nu vilja fråga er om [barn]s mobiltelefonanvändning för att ringa eller ta emot samtal, dvs. prata i mobiltelefon. I följande frågor som handlar om

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

ESS 2006 Intervjuinstruktion.

ESS 2006 Intervjuinstruktion. ESS 2006 Intervjuinstruktion. Hur lever vi i Sverige och andra länder i Europa? Hur lever invånarna i olika europeiska länder sina liv? Vad anser man i olika viktiga samhällsfrågor och tycker man att politiker

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Familjeenkät. Familjeenkäten är utformad för att underlätta för er att beskriva er familj och på vilket sätt ni stödjer ert barns behov

Familjeenkät. Familjeenkäten är utformad för att underlätta för er att beskriva er familj och på vilket sätt ni stödjer ert barns behov Familjeenkät Familjeenkäten är utformad för att underlätta för er att beskriva er familj och på vilket sätt ni jer ert Instruktioner: Denna enkät ska fyllas i av den familjemedlem s oftast har kontakt

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010 KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUAREN SKA ANTECKNA BARNETS ÅLDER OCH KÖN ÅLDER KÖN Man

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer