Undersökning om växelverkan mellan generationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om växelverkan mellan generationer"

Transkript

1 Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna sköta sina barnbarn? Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Helsingfors universitet undersöker växelverkan mellan generationerna i en undersökning som finansieras av Finlands Akademi. Statistikcentralen samlar in undersökningsmaterialet. Enkäten gäller tre generationer i samma släkt. Vi undersöker de stora åldersklasserna, deras föräldrar och barn. Du är en av de slumpmässigt utvalda personer. Det är mycket viktigt att just Du besvarar enkäten eftersom en person som tagits ut för undersökningen inte kan ersättas med en annan. Blanketten kan verka lång, men en del av frågorna gäller inte alla intervjupersoner. I undersökningen används förutom frågematerialet också olika bakgrundsuppgifter som fås från olika statistikmaterial. Innan datamaterialet överlämnas till forskarna raderar Statistikcentralen alla uppgifter som kan möjliggöra identifiering av en enskild uppgiftslämnare. Du har också möjlighet att senare delta i en fortsättningsintervju, som kompletterar denna enkät, samt i enkätundersökningen som eventuellt upprepas om fem år. Vi ber Dig återsända den ifyllda blanketten senast i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. Bland dem som besvarat enkäten lottar Statistikcentralen ut tre presentkort på 100 euro. Vinnarna meddelas personligen. Tack på förhand för Ditt svar! Statistikcentralen Helsingfors universitet Riitta Harala statistikdirektör J.P. Roos professor Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Helsingfors universitet, professor Elina Haavio-Mannila tfn (09) eller e-post Ytterligare information om datainsamlingen: Statistikcentralen, forskare Marika Jokinen tfn (09) eller e-post Information om undersökningen finns på internet: Personernas uppgifter har tagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

2 Blankettanvisningar: Svara genom att ringa in siffran som motsvarar det lämpligaste alternativet eller genom att skriva in svaret på det utrymme som reserverats för svaret. Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Din situation eller Din uppfattning. Välj bara ett alternativ om inte annat anges. Exempel: 86. Har Du betalat någon för hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Beakta också små ersättningar som Du gett. Beakta inte regelbunden kommunal/privat dagvård för Ditt barn. Om ja, hur många gånger under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Ungefär 6 gånger. Nej... 2 En del av frågorna gäller flera personer. I sådana fall svara för varje person separat. Exempel: Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 78. Födelseår? år 1997 år 2000 år år 79. Kön? Flicka... 1 Flicka... 1 Flicka... 1 Flicka... 1 Pojke... 2 Pojke... 2 Pojke... 2 Pojke... 2 Om Du efter att Du ringat in alternativet ombeds gå vidare till en viss fråga, gå direkt till den fråga som siffran anger och hoppa över de andra frågorna. Kontrollera till slut att Du svarat på alla frågor som berör Dig. Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som beskriver samhällsförhållanden. Ytterligare information om Statistikcentralen finns på adressen Generationskedjan 2007/SILapset 2

3 Generationskedjan de stora åldersklasserna och växelverkan mellan generationerna Bakgrundsuppgifter 1. Är du? Kvinna... 1 Man Vilket år är du född? Vilket är ditt nuvarande civilstånd? Ogift... 1 Sammanboende... 2 Gift eller i registrerat partnerskap... 3 Frånskild... 4 Änka/änkling Med vem bor Du för närvarande i samma hushåll? Välj bara ett alternativ. Jag bor ensam med min make/maka/sambo eller registrerad partner (i fortsättningen används benämningen partner för alla)... 1 Jag bor med min partner och barn... 2 Jag bor ensam... 3 Jag bor med mitt/mina barn... 4 Jag bor med min partner och min förälder /mina föräldrar... 5 Jag bor med min partner och hans/hennes förälder/föräldrar... 6 Jag bor med min förälder/mina föräldrar... 7 Gå vidare till fråga Hur gammal var Du när Du flyttade hemifrån? år 6. Vilka släktingar har Du i livet? Ringa in de siffror som motsvarar alla släktingar i livet. Mor... 1 Syster/systrar Far... 2 Partner till syster/systrarna Dotter/döttrar... 3 Bror/bröder Son/söner... 4 Partner till bror/bröder Partner... 5 Syskonbarn Partnerns mor... 6 Barnbarn Partnerns far... 7 Fastrar, mostrar, farbröder, morbröder eller deras partner.. 17 Far-, morförälder/far-, morföräldrar.. 8 Kusiner, småkusiner och/eller deras partner Svärdotter/svärdöttrar (också vid samboförhållande)... 9 Inga av ovan nämnda Svärson/svärsöner (också vid samboförhållande) Vem av de släktingar som nämndes i frågan ovan och som inte bor i Ditt hushåll har Du haft mest kontakt med under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 3 Generationskedjan 2007/SILapset

4 Gratis hjälp i praktiska ärenden Frågorna 8 14 gäller den praktiska hjälp som Du fått av andra personer utanför hushållet förutom Dina eller Din partners föräldrar och som du inte har betalat för. Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Frågor om praktisk hjälp av föräldrar samt ekonomisk hjälp kommer senare. 8. Har Du fått gratis praktisk hjälp (se fråga 9) av en person utanför Ditt hushåll eller från annat håll utanför Ditt hushåll under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 9. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du fått under de senaste 12 månaderna (av en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt hjälparens specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du fått mest? Välj av alternativen ovan. Anteckna siffran som motsvarar hjälpen här: 11. Av vilka personer utanför Ditt hushåll eller från vilka håll utanför Ditt hushåll har Du fått praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Dotter eller hennes partner... 1 Annan släkting... 6 Son eller hans partner... 2 Vän... 7 Far- och/eller morföräldrar... 3 Arbetskamrat... 8 Syster eller hennes familj... 4 Församlingen eller en organisation... 9 Bror eller hans familj Av vem eller från vilket håll i frågan ovan har Du fått mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Skriv in siffran här: 13. Hur ofta fick Du praktisk hjälp av honom eller henne under de senaste 12 månaderna? Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad... 4 Generationskedjan 2007/SILapset 4

5 14. Hur nöjd är Du med den praktiska hjälp som Du fått? Mycket nöjd... 1 Ganska nöjd... 2 Inte särskilt nöjd... 3 Ganska missnöjd... 4 Mycket missnöjd Har det under de senaste 12 månaderna förekommit situationer då Du bett om praktisk hjälp av en närstående utanför Ditt hushåll, men inte fått hjälp? Med en närstående avses här en person som du har ett nära förhållande till t.ex. en släkting, vän, granne eller arbetskamrat. Ja... 1 Nej... 2 Gratis praktisk hjälp till andra Följande frågor gäller den praktiska hjälp som Du gett och som Du inte har fått betalt för. 16. Har Du gratis hjälpt en person utanför Ditt eget hushåll i praktiska ärenden under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 17. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du gett under de senaste 12 månaderna (till en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt min egen specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du gett mest? Välj av alternativen ovan. Anteckna siffran som motsvarar hjälpen här: 19. Vem har Du hjälpt i praktiska ärenden under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Mor... 1 Far- och/eller morförälder... 7 Far... 2 Syster eller hennes familj... 8 Dotter eller hennes partner... 3 Bror eller hans familj... 9 Son eller hans partner... 4 Annan släkting Partnerns mor... 5 Vän Partnerns far... 6 Arbetskamrat Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har Du gett mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 5 Generationskedjan 2007/SILapset

6 21. Hur ofta hjälpte Du en person utanför Ditt eget hushåll med praktiska ärenden i genomsnitt under de senaste 12 månaderna? Välj det lämpligaste alternativet. Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad Bor det hos Dig någon som fyllt 18 år och som behöver omvårdnad eller personlig hjälp och som Du har hjälpt dagligen eller nästan dagligen under de senaste 12 månaderna? Med omvårdnad och personlig hjälp avses här t.ex. hjälp med att stiga upp ur sängen och gå och lägga sig, påklädning, personlig hygien och ätning. Ja... 1 Gå vidare till fråga 23. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem är denna person? Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Någon annan Är Du städigt ansvarig för gemensamma ärenden som gäller Din släkt eller Dina släktingar (t.ex. anordnande av vårdhjälp eller familjefester, samägande, skötsel av gravar o.d.)? Ja... 1 Om ja, för vad? Nej Finns det i Din släkt eller i Din närmaste krets någon med allvarliga missbruksproblem och/eller psykiska problem? Ja... 1 Gå vidare till fråga 26. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hur skulle Du beskriva Ditt förhållande till honom/henne? Vi har ingen kontakt... 1 Jag hjälper honom/henne sporadiskt... 2 Jag hjälper honom/henne regelbundet... 3 Jag träffar honom/henne bara sporadiskt... 4 Ekonomiskt stöd som Du fått Frågorna gäller det ekonomiska stöd som Du fått från någon utanför hushållet förutom av Dina eller Din partners föräldrar. Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter förorsakade av bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor. Här avses varken lån eller arv som vi frågar senare. Stöd från föräldrarna frågas också senare. 27. Har Du under de senaste 12 månaderna fått ekonomiskt stöd från en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 28. Nej... 2 Gå vidare till fråga 32. Generationskedjan 2007/SILapset 6

7 28. Av vem fick Du ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a h) som Du fick stöd av. mindre än mer än 1500 a) Dotter eller hennes partner b) Son eller hans partner c) Far- och/eller morföräldrar d) Syster eller hennes familj e) Bror eller hans familj f) Annan släkting g) Vän h) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 32. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du fått? Om ja, hurdana? 32. Har Du under de senaste 12 månaderna hamnat i en situation där Du bett om ekonomiskt stöd, men inte fått något? Ja... 1 Nej... 2 Lån och arv eller förskott på arv som Du fått 33. Har Du lånat pengar under de senaste 12 månaderna av en annan person? Ja... 1 Gå vidare till fråga 34. Nej... 2 Gå vidare till fråga Generationskedjan 2007/SILapset

8 34. Av vilka personer lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a m) som Du fick lån av. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Far- och/eller morföräldrar i) Syster eller hennes familj j) Bror eller hans familj k) Annan släkting l) Vän m) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du lån? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har Du under de senaste 12 månaderna tagit kortfristigt lån, s.k. snabblån från banken eller annat finansbolag? Ja... 1 Om ja, hur mycket? Ungefär. Nej Har någon gått i borgen för Ditt banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 38. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har gått i borgen för Ditt/Dina lån? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Har Du någonsin fått ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro (ung mark)? Ja... 1 Gå vidare till fråga 40. Nej... 2 Gå vidare till fråga 42. Generationskedjan 2007/SILapset 8

9 40. Vem har gett eller lämnat Dig ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Förorsakade detta arv, förskott på arv eller denna gåva meningsskiljaktigheter bland släktingarna eller deras partner? Nej... 1 Ja, små meningsskiljaktigheter... 2 Ja, allvarliga meningsskiljaktigheter... 3 Ja, kontakten bröts... 4 Ekonomiskt stöd som Du gett 42. Har Du under de senaste 12 månaderna gett ekonomiskt stöd åt en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 43. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem gav Du ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a l) som Du stött ekonomiskt. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partnerns mor f) Partnerns far g) Far- eller morföräldrar h) Syster eller hennes familj i) Bror eller hans familj j) Annan släkting k) Vän l) Arbetskamrat För vilket ändamål gav Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 47. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Generationskedjan 2007/SILapset

10 46. Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du gett? Om ja, hurdana? Lån som Du gett 47. Har Du lånat pengar åt en annan person under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 48. Nej... 2 Gå vidare till fråga Åt vem lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a m) som Du lånat pengar åt. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Far- och/eller morföräldrar i) Syster eller hennes familj j) Bror eller hans familj k) Annan släkting l) Vän m) Arbetskamrat För vilket ändamål lånade Du ut pengar? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har Du gått i borgen för någons banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 51. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har Du gått i borgen för? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- och/eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän... 8 Generationskedjan 2007/SILapset 10

11 Dina egna och Din partners föräldrar Följande frågor gäller Dina egna och Din partners föräldrar. Frågorna gäller också avlidna föräldrar. Mor Far Partnerns mor Partnerns far 52. Födelseår? år år år år 53. Lever han/hon? Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 avled år avled år avled år avled år Följande frågor gäller Dina egna eller Din partners föräldrar i livet. Om både Dina och Din partners båda föräldrar är avlidna, gå vidare till fråga Bor han/hon i Finland? Mor Far Partnerns mor Partnerns far Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? 55. Hur långt från Dig bor han/hon? 56. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 på ung. km avstånd gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång Hur är hans /hennes hälsa enligt Din? Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Följande frågor gäller det ekonomiska stöd som Du fått av Dina föräldrar eller Din partners föräldrar. Tidigare i enkäten frågade vi Dig om arv och lån. 58. Har Du fått ekonomiskt stöd av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Hur mycket totalt? 59. Var det ekonomiska stödet som Du fick: Mor Far Partnerns mor Partnerns far Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt... 2 Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro regelbundet... 1 sporadiskt Generationskedjan 2007/SILapset

12 60. För vilket ändamål fick Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du fått? Om ja, hurdana? Frågorna gäller den praktiska hjälp som Du fått av Dina föräldrar. Med praktisk hjälp avses hjälp i det vardagliga livet, t.ex. hjälp med hushålls- eller trädgårdsarbeten, festarrangemang, inköp o.d. 62. Hurdan praktisk hjälp har Du fått av honom/henne under de senaste 12 månaderna? Följande fråga gäller hjälp med barnpassning. Du kan välja flera alternativ. 63. Har han/hon hjälpt Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Mor Far Partnerns mor Partnerns far Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d... 4 Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens.. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d... 4 Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp enligt hjälparens specialkompetens... 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte fått praktisk hjälp... 9 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Om Du valde något av alternativen 2 4 i fråga 63, gå vidare till fråga Hur ofta skötte han/hon barnet /barnen under de senaste 12 månaderna? 65. Skötte han/hon barnet/barnen regelbundet eller sporadiskt? Mor Far Partnerns mor Partnerns far 1 6 gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger... 4 regelbundet... 1 sporadiskt gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger... 4 regelbundet... 1 regelbundet... 1 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 sporadiskt... 2 sporadiskt... 2 Generationskedjan 2007/SILapset 12

13 66. Varför hjälpte Dina föräldrar/din partners föräldrar Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Jag eller min partner hade för mycket arbete eller var på en tjänsteresa... 4 Jag eller min partner hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Jag eller min partner insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Min förälder/min partners förälder ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Far- och morföräldrar Mormor Morfar Farmor Farfar 67. Lever någon av Dina far- eller morföräldrar? Om Dina far- och morföräldrar har avlidit gå vidare till fråga 70. Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år Ja... 1 Nej... 2 avled år 68. Hur långt från Dig bor han/hon? på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd 69. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång... 5 Syskon Om Du inte har några syskon, gå vidare till fråga Hur många syskon har eller har Du haft? syskon 71. Vilken är Din födelseordning i syskonskaran?. 13 Generationskedjan 2007/SILapset

14 Följande frågor gäller Dina levande syskon. Om Du har fler än fyra syskon, fyll i bara för de fyra äldsta. 72. Födelseår? Äldsta syskon 73. Kön? Kvinna Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? Näst äldsta syskon Tredje äldsta syskon Fjärde äldsta syskon år år år år Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Kvinna... 1 Man... 2 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång Tycker Du att Dina föräldrar har behandlat alla syskonen lika? Ja Nej Kan inte säga a) Mor b) Far Om Du svarade ja för båda, dvs. båda behandlade er lika, gå vidare till fråga Inom vilka livsområden märktes olikheten? Du kan välja flera alternativ. Utbildning... 1 Ekonomisk hjälp (inkl. arvskifte)... 2 Praktisk hjälp... 3 Favorisering... 4 Kan inte säga... 9 Barn Om varken Du eller Din partner har barn, gå vidare till fråga Hur många barn har Du och Din partner totalt? Skriv antalet på strecket. Totalt barn, av vilka: gemensamma barn enbart mina barn enbart min partners barn Generationskedjan 2007/SILapset 14

15 Frågorna gäller era barn. Om ni har fler än fyra barn, fyll i bara för de fyra äldsta. Anteckna svaren åldersvis. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 78. Födelseår? år år år år 79. Kön? Flicka... 1 Flicka... 1 Pojke... 2 Flicka... 1 Pojke... 2 Flicka... 1 Pojke... 2 Pojke Är barnet gemensamt, Ditt barn eller Din nuvarande partners barn? Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn... 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Gemensamt barn.. 1 Mitt barn... 2 Min nuvarande partners barn... 3 Hjälp med barnpassning samt barnartiklar som Du fått och lånat Frågorna gäller barnpassningshjälp som Du mottagit av andra än av Dina eller Din partners föräldrar. 81. Har Du fått gratis hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 82. Nej... 2 Gå vidare till fråga 85. Nej, eftersom barnet inte längre behöver passning... 3 Gå vidare till fråga Vilka personer (förutom Dina egna eller Din partners föräldrar) har gratis hjälpt Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Eget, vuxet barn... 1 Din far- eller morförälder... 2 Syster eller hennes familj... 3 Bror eller hans familj... 4 Faster, moster, farbror, morbror eller deras familj... 5 Kusin, småkusin eller deras familj... 6 Någon annan släkting till Dig eller Din partner... 7 Vän... 8 Arbetskamrat... 9 Granne Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har hjälpt Dig mest med gratis barnpassning under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 84. Varför hjälpte han/hon/de Dig med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Jag eller min partner hade för mycket arbete eller var på tjänsteresa... 4 Jag eller min partner hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Jag eller min partner insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Personen i fråga ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Generationskedjan 2007/SILapset

16 85. Har Du under de senaste 12 månaderna bett någon om hjälp med barnpassning, men av någon orsak inte fått hjälp? Ja... 1 Nej Har Du betalat någon för hjälp med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Beakta också små ersättningar som Du gett. Beakta inte regelbunden kommunal/privat dagvård för Ditt barn. Om ja, hur många gånger under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Ungefär gånger. Nej Har Du fått eller lånat barnkläder, barnartiklar eller hobbyartiklar? Du kan välja flera alternativ. Jag har varken fått eller lånat... 1 Av faster, moster, farbror, morbror eller deras familj. 7 Av mina egna eller min partners föräldrar... 2 Av kusin, småkusin eller deras familj... 8 Av eget, vuxet barn... 3 Av någon annan släkting till Dig eller Din partner... 9 Av far- eller morförälder... 4 Av en vän Av syster eller hennes familj... 5 Av en arbetskamrat Av bror eller hans familj... 6 Av en granne Hjälp med barnpassning samt barnartiklar som Du gett och lånat ut 88. Har Du gratis hjälpt någon med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 89. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har Du hjälpt gratis med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Egna eller min partners föräldrar... 1 Eget vuxet barn... 2 Syster eller hennes familj... 3 Bror eller hans familj... 4 Faster, moster, farbror, morbror eller deras familj... 5 Kusin, småkusin eller deras familj... 6 Någon annan släkting till Dig eller Din partner... 7 Vän... 8 Arbetskamrat... 9 Granne Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har Du hjälpt mest med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 91. Varför hjälpte Du honom/henne med barnpassning under de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnet insjuknade... 1 Barnets syskon föddes... 2 Dagvårdsplats saknades... 3 Föräldern hade mycket arbete eller var på tjänsteresa.. 4 Föräldern hade kvällsprogram eller hobbyer... 5 Föräldern insjuknade... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Jag ville umgås med barnet/barnen... 9 Ingen speciell orsak Generationskedjan 2007/SILapset 16

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-32 GRAFISK

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer