Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Stadsfullmäktige Kj/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012"

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL T Beslut Behandling beslutade i enlighet med stadsstyrelsens flörslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad. Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar: 1. förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga lokaler. (Sari Näre) 2. förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot barnskyddslagens anda. (Julia Virkkunen) 3. förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam. (Sara Paavolainen) Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande åtta hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen: Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt reklamen för snabblån kan begränsas i Helsingfors. Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt uppvisandet av vapen på reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i synnerhet när reklamen riktar sig till barn och ungdomar.

2 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Sari Näre understödd av Julia Virkkunen: förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga lokaler. Alina Mänttäri-Buttler understödd av Julia Virkkunen: förutsätter att Helsingfors stad utreder på vilka sätt och enligt vilken tidtabell mängden reklam i det offentliga stadsrummet kan minskas och på vilka sätt storleken på reklamen i stadsrummet kan minskas. förutsätter också att Helsingfors stad samtidigt aktivt går in för att öka antalet offentliga anslagstavlor i staden. Julia Virkkunen understödd av Sara Paavolainen: förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot barnskyddslagens anda. Sara Paavolainen understödd av Terhi Peltokorpi: förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam. Mari Holopainen understödd av Essi Kuikka: förutsätter att staden utreder möjligheterna till ett pilotförsök med a) utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b) utomhusreklam i större utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria från utomhusreklam i vissa stadsdelar och samlar in erfarenheter om detta. Mari Holopainen understödd av Jukka Järvinen: förutsätter att staden utreder möjligheterna att minska utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och sevärdheter än nu. Redogörelsen befanns vara riktig. På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt. Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 29 omröstningen

3 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) JA-förslag: förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt reklamen för snabblån kan begränsas i Helsingfors. Ja-röster: 40 Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 16 Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen Blanka: 19 Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla- Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 30 omröstningen JA-förslag: förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om

4 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt uppvisandet av vapen på reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i synnerhet när reklamen riktar sig till barn och ungdomar. Ja-röster: 38 Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 15 Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppäaho, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Riitta Snäll, Olli Valtonen Blanka: 22 Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sari Näres förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 31 omröstningen JA-förslag: förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga

5 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) lokaler. Ja-röster: 43 Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 7 Matti Enroth, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll Blanka: 25 Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri hade godkänt ledamoten Sari Näres förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Alina Mänttäri- Buttlers förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 32 omröstningen JA-förslag: förutsätter att Helsingfors stad utreder på vilka sätt och enligt vilken tidtabell mängden reklam i det offentliga stadsrummet kan minskas och på vilka sätt storleken på reklamen i stadsrummet kan minskas. förutsätter också att Helsingfors stad samtidigt aktivt går in för att öka antalet offentliga

6 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) anslagstavlor i staden. Ja-röster: 29 Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 18 Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli Valtonen Blanka: 28 Zahra Abdulla, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri hade inte godkänt ledamoten Alina Mänttäri-Buttlers förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Julia Virkkunens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 33 omröstningen JA-förslag: förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för

7 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) reklamer som strider mot barnskyddslagens anda. Ja-röster: 43 Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri Nej-röster: 8 Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman Blanka: 24 Maija Anttila, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen hade godkänt ledamoten Julia Virkkunens förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sara Paavolainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 34 omröstningen JA-förslag: förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam.

8 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Ja-röster: 43 Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 6 Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll Blanka: 26 Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri hade godkänt ledamoten Sara Paavolainens förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 35 omröstningen JA-förslag: förutsätter att staden utreder möjligheterna till ett pilotförsök med a) utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b) utomhusreklam i större utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria från utomhusreklam i vissa stadsdelar och samlar in erfarenheter om detta.

9 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Ja-röster: 22 Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen Nej-röster: 10 Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll Blanka: 43 Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm. omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej. 36 omröstningen JA-förslag: förutsätter att staden utreder möjligheterna att minska utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och sevärdheter än nu. Ja-röster: 27 Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Jukka

10 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren Nej-röster: 10 Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll, Astrid Thors Blanka: 36 Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Ville Ylikahri Frånvarande: 12 Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Juha Viljakainen, projektchef, telefon: juha.viljakainen(a)hel.fi Bilagor 1 HEL Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto asia 30 2 Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta 3 Äänestyslista Beslutsförslag beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

11 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Föredraganden Ledamoten Thomas Wallgren och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska vidta behövliga åtgärder för befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam. Det framhålls i motionen att kommersiell reklam i offentliga rum kan vara till förfång på många sätt. Ofta förfular den staden. Den kan anses innebära att det offentliga rummet privatiseras, vilket gör att den skadar jämlikheten och demokratin. Ett centralt syfte med den kommersiella reklamen är ofta att stimulera folk till onödig konsumtion. Reklamen kan också främja konsumtionen av produkter vars framställning eller användning är socialt eller ekologiskt skadlig eller tvivelaktig. Stadsstyrelsen hänvisar till byggnadskontorets utlåtande och konstaterar att de allmänna områdena i Helsingfors förvaltas av byggnadskontoret, frånsett de områden som förvaltas av idrottsverket och affärsverket trafikverket (HST). Byggnadskontoret och HST har i stor utsträckning avtal om kommersiell reklam. Byggnadskontoret har efter konkurrensutsättning år 2007 ett hyresavtal om platser för reklamanordningar utomhus med Clear Channel Finland Oy. Avtalet gäller till år Stadens hyresintäkter från platserna för reklamanordningar uppgår till ca 2,5 mn euro om året. Byggnadskontoret har bestämt lämpliga platser för reklamanordningarna tillsammans med stadsplaneringskontoret och byggnadstillsynsverket. Byggnadskontoret hyr också ut platser för reklambanderoller på broar i sin ägo över huvudtrafikleder (ca 40 st.). Inkomsterna från dessa uppgår till ca euro om året. Till utomhusevenemang hänför sig ofta reklamytor med vilka evenemangen finansieras. HST har reklamavtal för väderskydd, spårvagnar, metrostationer och metrovagnar. JCDecaux Finland Oy har vunnit de separat konkurrensutsatta avtalen, som går ut vid olika tidpunkter under åren HST får en betydlig nytta av att bolaget anlägger och upprätthåller väderskydd. Dessutom får HST hyresinkomster på 3,5 mn euro om året. Med offentliga rum avses också affärscenter och andra privata lokaler där folk rör sig. Fastighetsägaren bestämmer om reklamen i dessa. Reklam i offentliga rum förekommer också på reklamvepor och - skärmar på fastighetsfasader. Beslut om dem fattas av fastighetsägaren och tillstånd beviljas av byggnadstillsynsverket. Synliga reklamytor i det offentliga rummet är gatupratarna, som

12 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) placeras framför företagens affärsställen. Byggnadstillsynsverket har gett anvisningar om användningen av gatupratare. Ett centralt mål i Helsingfors stads strategiprogram för åren är att skapa förutsättningar för ett ökande antal jobb bl.a. genom att se till att förutsättningar finns för tillväxt i företagens affärsverksamhet för att sysselsättningen och utfallet av samfundsskatten ska tryggas. En förutsättning för flera företags affärsverksamhet är att de kan göra så mycket reklam som möjligt. I utvecklingsvalen i Helsingfors näringslivsstrategi (2011) konstateras det att staden har som näringspolitiskt mål att öka antalet jobb inom företagen i Helsingfors. Stadens uppgift är enligt riktlinjerna för utvecklingen att säkerställa en konkurrenskraftig omvärld för företagsverksamheten och på så vis göra framgångsrik företagsverksamhet möjlig inom sitt område. En framgångsrik företagsverksamhet bildar genom skatteintäkterna också ett underlag för ordnandet av offentliga tjänster. I de näringspolitiska riktlinjerna betonas dessutom stadens företagsvänliga och kundinriktade serviceattityd och fastställs stadens näringspolitiska verksamhetsprinciper, som omfattar bl.a. öppenhet, förutsägbarhet och jämlikhet vid behandling av företagens ärenden. Att såsom det föreslås i motionen befria det offentliga rummet från kommersiell reklam inom stadens område skulle ha stora effekter inte minst på näringslivet och det skulle kräva en omfattande utredning för att kunna bedöma saken. Det är viktigt för staden att säkerställa verksamhetsbetingelserna för företag också när det gäller att göra reklam. Att reklamen är saklig styrs genom lagstiftningen, stadens anvisningar och de etiska regler för reklam som fogas till avtalen. Staden får dessutom betydande inkomster från reklam i det offentliga rummet och gör avsevärda besparingar i kostnaderna för att bygga och underhålla väderskydd på hållplatser. Det skulle vara mycket svårt för staden att ingripa i reklam i det offentliga rummet på privata fastigheters område. Med stöd av det ovanstående är det inte möjligt att i enlighet med motionen vidta åtgärder för befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Juha Viljakainen, projektchef, telefon: juha.viljakainen(a)hel.fi Bilagor 1 HEL Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto asia 30 2 Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta

13 Helsingfors stad Protokoll 15/ (13) Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi Pöydälle Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: juha.viljakainen(a)hel.fi

Helsingfors stad Protokoll 9/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kaj/5 05.05.2015

Helsingfors stad Protokoll 9/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kaj/5 05.05.2015 Helsingfors stad Protokoll 9/2015 1 (11) 121 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna 3048/2

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2011 Stadsfullmäktige 14.09.2011 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2011 Stadsfullmäktige 14.09.2011 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 12/2011 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 12-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 14.9.2011 kl. 18.00 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 1/2015 1 Landskapsfullmäktige TID 10.06.2015 klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 november

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 23/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om riksdagens samtycke till överlåtande av aktier i Finlands Bilbesiktning Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att Riksdagen

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer