Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Kårstyrelsemöte 11"

Transkript

1 KALLELSE VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: Pontus Eliasson c. Godkännande av föredragningslistan d. Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 1. Ekonomiska rapporter (Februari) 2. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) 3. Övriga rapporter (Reserapport RUBIK i Lund) Organisation 4. Avrapportering verksamhetsplanspunkt a) Ta fram en struktur för studentrepresentanter inom campuspåverkan 5. Avrapportering Verksamhetsplan e) Tydliggöra syfte och ansvar för kårkommittéer och kårföreningar 6. Avrapportering Verksamhetsplan p) Ta fram en värdegrund för Chalmers Studentkår 7. Kommittéinstruktioner: a. CBK b. CCC c. CFFC d. Chalmersspexet Bob e. Chalmersspexet Vera f. CHARMk g. CIK 1 av 3

2 KALLELSE VO h. CIRC i. FestU j. GasqueK k. G.U.D. l. IAESTE m. JämK n. LoB o. Marskalksämbetet p. MK q. PU r. Pyrot s. Svea t. Tofsen 8. Beslutsunderlag: Uttag ur Gasquefonden 9. Beslutsunderlag: Ansökan om Kårföreningsstatus RANG 10. Beslutsunderlag: Stadgeändring Chalmers Kristna Grupp 11. Beslutsunderlag: Stadgeändring F-sektionen 12. Beslutsunderlag: Stadgeändring Sjö-sektionen 13. Beslutsunderlag: Stadgeändring V-sektionen 14. Beslutsunderlag: Stadgeändring Z-sektionen 15. Avsägelser a. Tofsen b. CBK i. Linn Hansen, i11, ordförande tillika chefredaktör i. Fredrik Lövhall, k09 ii. Oskar Asphäll, z Val av representation a. CBK i. Ledamot Anna Karlsson, i14 b. Chalmersspexet Bob i. Ledamöter Amelie Andersson, kfkb12 Joel Heinerud, z11 Rickard Englund, d09 c. IAESTE i. Ledamöter Björn Viberg, f13 2 av 3

3 KALLELSE VO Politik 17. FuM Siri Rydman, m13 a. Proposition 27: Fastställande av Chalmers Studentkårs vision- och uppdragsdokument b. Proposition 28: Kårföreningsstatus 18. Nationell politik 19. SFS 20. GFS Samarbeten 21. Reftec a. Remissanmodanden Fastställande av Per Capsulam 22. Fastställande av Per Capsulam Inval av delegation till Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige ( ) Avslutande formalia 23. Meddelanden a. Kommande födelsedagar i. 17/4: Birger von Hall, Styrelseordförande EKAB, 67 år VO ii. 23/4: Colin Qvarnström, HA 14/15, 25 år iii. 24/4: Tomas Ohlson, UO 10/11, 28 år iv. 30/4: Carl XVI Gustav Bernadotte, Kung, 69 år v. 3/5: Janna Hemple, VO 13/14, 26 år VO vi. 5/5: Jonas Otterheim, KO 10/11, 28 år b. Övriga 24. Föregående mötesprotokoll 25. Övriga frågor 26. Nästa möte KS12 den 5 maj klockan 09: Månadens viktigaste händelser 28. Rykten, skvaller och dementier 29. Mötets avslutande KO UO KO KO På uppdrag av styrelsens ordförande, Lena Mårtensson Vice kårordförande 3 av 3

4 Chalmers Studentkår Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:34 Räkenskapsår: Senaste vernr: L Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader 2 500, ,00 0, , Inventarier , ,00 0, , Ack avskrivning inventarier , ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 2 500, ,00 0, ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1311 Aktier i Företagsgruppen , ,89 0, , Aktier i andra företag 819,00 819,00 0,00 819, Derivat långfri värdepappersinneh , , , ,60 S:a Finansiella anläggningstillgångar , , , ,49 S:a Anläggningstillgångar , , , ,49 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar, externa , , , , Kortfristig fordran hos anställda o arvoderade 1 608,00 279,45-53,45 226, Kortfristig fordran hos kommittéer , , , , Skattekonto , , ,00 464, Kortfristig fordran hos företagsgruppen , , , , Övriga kortfristiga fordringar , , , , Utlägg som skall faktureras 0, ,00 0, , Upplupna ränteintäkter , ,24 0, , Övriga förutbet kostnader o uppl intäkter , , , ,80 S:a Fordringar , , , ,94 Kassa och bank 1912 Kassa 2 (Johanneberg) , ,00 800, , Kassa 3 (Gasquen) , ,00 0, , Kontanter på väg 0, , , , Bankkonto , , , , Kortförsäljning 420, ,00 40, , Notariatkonto , , , , Placeringskonto , ,00 0, , Kårhus på landet , ,60 0, ,60 S:a Kassa och bank , , , ,02 S:a Omsättningstillgångar , , , ,96 S:A TILLGÅNGAR , , , ,45 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2061 Byggnadsfonden , ,41 0, , Avancez-fonden Kårens Framtid , ,43 0, , Cortègefonden , ,28 0, , Follinfonden , ,99 0, , Investeringsfonden LoB , ,69 0, , Teknologföreningens PS fond -579,04-571,04 0,00-571, Gasque-fonden , , , , Spexfonden , ,70 0, , PU och LoBs Filmfond , ,40 0, , Kollekten , ,00 0, , Tofsen-fonden , ,64 0, , CFFCs Exponeringsfond , ,99 0, , Balanserat resultat , ,24 0, , Resultat föregående år , ,27 0, , Årets resultat , ,51 0, ,51 S:a Eget kapital , , , ,04 Kortfristiga skulder 2401 Sekt.avg CH28, Affärsutveckl.& Entrep. -40, ,00-800, , Sekt.avg 19, Informationsteknik -120, , , ,00

5 Chalmers Studentkår Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:34 Räkenskapsår: Senaste vernr: L Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2403 Sekt.avg 22,24,25,27 H-Ingenjörsteknologerna -320, , , , Sekt.avg F01, Fysikteknologerna -80, , , , Sekt.avg M02, Maskinteknologerna -240, , , , Sekt.avg E04, Elektroteknologerna -200, , , , Sekt.avg V05, Väg-o Vattenteknologerna -600, , , , Sekt.avg K06, Kemiteknologerna 0, , , , Sekt.avg A07, Arkitektur -260, , , , Sekt.avg A08, Data -330, , , , Sekt.avg I09, Industriell Ekonomi -400, , , , Sekt.avg Dokt 16, Doktorandsekt -930, , , , Sekt.avg Sjö 20, 23, S03 Skepps -120, , , , Sekt.avg CH10, Z- Automation & Mek. -80, , , , Sekt.avg KF11, Kf/Kb -40, , , , Sekt.avg CH18, Teknisk Design -40, , , , Leverantörsskulder, kommittéer , , , , Avgift SFS 0,00-153,00-94,00-247, Avgift GFS 0,00-357,00-88,00-445, Differens Kåravgifter -255, ,00 308,00-800, Leverantörsskulder, externa , , , , Leverantörsskulder, företagsgruppen , , , , Skatteskuld , , , , Personalens källskatt , ,00 671, , Sociala avgifter , , , , Deposition lokalhyra stuga & bastu , , , , Deposition lokalhyra Järnvägsvagn , , , , Deposition hyra nycklar , ,00 600, , Elmbergs fond (Klädbidrag en KS beslut) , ,00 0, , Heymans fond (klädbidrag, enl. inspekt) , ,58 0, , Samlingsfonden , ,97 0, , Övriga kortfristiga skulder, kommittéer ,74 0,00 0,00 0, Avräkning CS 0, ,00 0, , Övriga kortfristiga skulder, företagsgruppen 0,00 0,00-116,25-116, Upplupna semlöner , , , , Upplupna sociala avgifter , , , , Upplupen särskild löneskatt , , , , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , , OBS-konto , ,00-697, ,80 S:a Kortfristiga skulder , , , ,13 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,17 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , , ,72

6 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 1 (3) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Intäkter kårhusbidrag Sponsring Annonsintäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Partistöd Valomkostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader

7 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 2 (3) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Drift Reparation Underhåll Hyra och leasing Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Efterdonationskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

8 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 3 (3) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

9 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Intäkter kårhusbidrag Sponsring Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader -112 Personalomkostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

10 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall Finansiella kostnader -126 jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 5

11 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Kåravgifter 100 Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Intäkter kårhusbidrag Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader

12 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 2 (2) Personalkostnader feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter 28 Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 7

13 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Utdelning fonder Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Personalkostnader Lönekostnader Internutbildning Summa kostnader

14 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 9

15 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen 1 (1) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Administrativa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10

16 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Övriga ersättningar och intäkter Intäkter kårhusbidrag 585 Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader

17 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 12

18 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Projekt Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

19 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 14

20 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Nyinköp inventarier Resekostnader Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader -137 Projekt Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning

21 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 16

22 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelsens kostnader Direkta kostnader Partistöd Valomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

23 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 18

24 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter -1 0 Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Efterdonationskostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

25 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 20

26 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Övriga ersättningar och intäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Rörelsens kostnader Övriga kostnader Reparation Hyra och leasing -109 Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Möteskostnader -145 Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader -468 Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

27 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Finansiella kostnader -653 Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 22

28 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

29 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 24

30 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter 1 Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

31 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 26

32 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Övriga ersättningar och intäkter 0 Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

33 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 28

34 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Personalkostnader Resekostnader

35 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 30

36 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Internutbildning

37 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 32

38 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter -898 Internutbildning

39 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 34

40 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

41 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 36

42 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar

43 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 38

44 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Annonsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Internutbildning Summa kostnader

45 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 40

46 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

47 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget Årets resultat /2015 Budget * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 42

48 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 23 BEST 1 (2) Rörelsens intäkter feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget 2014/2015 Budget Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Internutbildning Summa kostnader

49 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 23 BEST 2 (2) feb 2015 Utfall jul-feb 2015 Utfall jul-feb 2014 Utfall jul-feb 2015 Budget Rörelseresultat före fin poster /2015 Budget Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 44

50 ENHETSRAPPORT Presidiet Rapport till KS11 från Presidiet Utfört kalendarium 9 februari Infokväll för sökande till kårledningen 9-11 februari KO höll i medarbetarsamtal för kårledningen 10 februari Styrelsemöte EKAB februari VO ledig 12 februari Extrainsatt styrelsemöte i föreningen RefTeC 13 februari KO ledig 17 februari Kårstyrelsemöte 9 18 februari KO och VO höll Kårledningsutskott 8 19 februari Kårledningen arbetade under Kårens dag 19 februari KO på Styrelsemöte för Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB 20 februari KO på Styrelsemöte för Chalmers tekniska högskola AB 23 februari KO på styrgruppsmöte inom MOOC-projektet 23 februari VO ledig 24 februari Kvällsaktivitet för sökande till Kårledningen 25 februari KO på Lokalförsörjningsråd 25 februari Fullmäktigemöte 6 27 februari KO på ledighet 2 mars KO och VO höll Kårledningsutskott 9 5 mars VO och vso höll KommittéordförandeTräff 5 6 mars KO på avstämningsmöte med rektor 10 mars Kårstyrelsemöte mars VO höll kommittéekonomiforum mars Kårledningen på konferens- och teambuildningresa 20 mars KO på Lokalförsörjningsråd, fortsättning av föregående möte 25 februari. 21 mars KO på examensceremoni 24 mars VO höll sektionsekonomiforum mars KO höll i medarbetarsamtal 26 mars Kårledningen närvarade på campus under Pubrundan 26 mars KO på möte med Göteborgs Förenade Studentkårer 1 av 7

51 ENHETSRAPPORT Presidiet 30 mars KO och VO höll Kårledningsutskott 10 Reflektioner KO De senaste veckorna har varit väldigt motiverande för mig i allt från medarbetarsamtal, kårledningens konferens till ledighet. Det har varit en tid där jag hunnit samla energi till resterande del av året vilket känns väldigt skönt efter en tung period under vintern. Framöver ser inte bara jag utan hela kårledningen fram emot att få jobba med framtagandet av nästkommande års verksamhetsplan och att planera överlämningen till nästa års kårledning. Det kommer bli gött! VO Det märks att året börjar gå ini sin slutfas då mycket fokus ligger på överlämning, verksamhetsplan, nästa års budget och att få klart årets projekt. Det känns också i kropp och sinne att året har slitit på mig en del och sommarens ledighet kommer bli välbehövlig. Det känns dock viktigt att göra den sista delen av arbetet bra för att lägga en bra grund för nästa års Kårledning och kunna vara ett bra stöd för dem under nästa år. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB Under det senaste styrelsemötet behandlades bland annat frågor rörande byggnationen av den nya servicebutiken i kårhuset, byggstart i maj, där kårens restaurangbolag och Cremona ålades att göra den organisationsförändring som behövs för att få en så bra struktur för den nya butiken som möjligt. Vidare diskuterades ombyggnationen i Härryda och beslut togs om ett nytt dotterbolag som skall sköta driften av området efter färdigställd byggnation, namnet blev Emilias Kårhus AB och kommer till en början ha samma styrelse som det redan befintliga bolaget Emils Kårhus AB. Vidare så kommer VD- och styrelseinstruktioner ses över av en arbetsgrupp fram tills nästa styrelsemöte. Förslag på revideringar är tänkt att läggas till fullmäktige innan årsstämman. Till sist kan även nämnas att rekrytering till nästa års styrelseledamöter i koncernens bolag pågår samtidigt som rapporteringen sker. Emils Kårhus AB (EKAB) Under senaste styrelsemötet diskuterades det preliminära årsbokslutet för 2014 vilket var bättre än budgeterat. Uppstarten av ett systerbolag till EKAB som har föreslagits ha samma styrelse som EKAB diskuterades också inför att moderbolaget skall fatta beslut. Det nya bolaget skall driva och förvalta Härrydaområdet, samt även sköta byggnationen av projektet Kårhus på Landet som finns att läsa om i Husansvariges rapport. Ekonomi och kassörer 2 av 7

52 ENHETSRAPPORT Presidiet Verksamhetsårets andra kvartalsrapporter för kårens decentraliserade kommittéer har sett mycket bra ut överlag. Inför tredje kvartalets rapporter kommer en bokföringsdag att hållas för att uppmuntra kommittéernas kassörer att fortsätta hjälpa varandra. Budgetarbetet inför verksamhetsåret 15/16 ha påbörjats genom att kontakta alla ansvariga och be dem se över sina intäkter och utgifter under nästa verksamhetsår. Förändringar och uppkomna frågeställningar kommer att diskuteras med berörda parter och vice kårordförande och sedan även med Kårstyrelsen. Fullmäktige Under fullmäktigemöte 6 lades en rapport från Kårstyrelsen om det arbete som görs för att förbättra Kårledningens situation för att ge fullmäktige möjlighet att ge input, denna finns att läsa i handlingarna till fullmäktigemöte 6. Flertalet propositioner behandlades också under mötet och bifölls: preliminär arvoderingsplan, beslut om Kårledningens arbetsbeskrivningar, preliminär avsättning byggnadsfonden och höstens kåravgifter samt fastställande av visions- och uppdragsdokumentets indikatorer vilket är första året varav en del inte hann få något värde. Propositionen om skapandet av en arbetsgrupp för en utredning om att ha Kårstyrelsen skilt från Kårledningen bordlades för att ge Kårstyrelsen möjlighet att i sitt arbete om Kårledningens arbetssituation undersöka om det är en bra idé att starta denna utredning eller ej. Sektioner I början av fjärde läsperioden var tanken att hålla en workshopkväll med sektionsstyrelserna om olika aktuella ämnen. På grund av mycket få anmälda ställdes dock workshopen in. Det skall nu undersökas varför så få anmälde sig för att kunna utvärdera arrangemanget på ett bra sätt och förändra det inför framtiden. Utskott och forum Sektionsekonomiforum Under senaste mötet diskuterades hur sektionerna arbetar med preliminär budget, något fler och fler har börjat med, samt vad som är viktigast att lämna över som avgående sektionskassör till sin efterträdare. Under övriga frågor diskuterades hur sektionerna har arbetat med att bli kontantfria samt ett erbjudande de har fått kallat Beam Wallet. Kommittéekonomiforum Under mötet fick kassörerna dela med sig av det gångna kvartalet och fick information om det arbete som görs av Kårledningen och kårens restaurangbolag för att möjliggöra kontantfri verksamhet. Kommittéordförandeträffar Under senaste mötet diskuterades gruppdynamik och hur kommittéordföranden kan arbeta med detta under året. Även Kårens dag och kommittéernas arbetsbelastning diskuterades för att ge kommittéerna möjlighet till erfarenhetsutbyte. Kårledningsutskottet (KU) 3 av 7

53 ENHETSRAPPORT Presidiet På de senaste mötena med Kårledningsutskottet har fokus bland annat legat på rollen som sektionsordförande och vad det innebär. Diskussioner har förts gällande arbetsledning, arbetsbelastning, personliga mål gällande året med mera. Andra ämnen som behandlats är till exempel alumnifrågor, mottagningen och studentrösten. Till nästa möte kommer Chalmers säkerhetssamordnare och en representant från Cubsec för att diskutera aktuella ämnen, det då deras besök i höstas var väldigt uppskattat av deltagarna. Vidare kommer även kårens prioriterade områden diskuteras samt sök- och invalsprocesser. Interna projekt Kårledningsintern konferens Under tentamensveckan var kårledningen på konferens för att diskutera upplägget för nästkommande års verksamhetsplan samt planering av den kommande överlämningen. Konferensen föll väl ut med avseende på fördelning av ansvar, förväntningar på det kommande arbetet och planering. Gällande överlämningen i juni till nästa års kårledning har ansvarsområden delats ut och nästa steg blir till att förbereda det arbetet under våren. Verksamhetsplan 15/16 Kårledningen har arbetat med att ta fram idéer på projekt till nästa års verksamhetsplan. Nästa steg är att låta ledamöterna i fullmäktige och kårens stab ge feedback på idéerna och komma med egna förslag. Sedan skall förslagen omarbetas efter feedback samt sållas för att skapa en lagom stor verksamhetsplan inför nästa verksamhetsår. Arbete för en bättre situation för Kårledningen Den tidslogg som Kårledningen gjort från och med 1 december tills sista februari har sammanställts och skall nu analyseras för att upptäcka eventuella tidstjuvar och felprioriteringar. Problematiska uppgifter hos posterna inom Kårledningen har identifierats och nu arbetas det med förslag på hur dessa kan förändras. Den lista på vilka övergripande problem som generellt finns i Kårledningen som har tagits fram utifrån de tidigare utredningar som har gjorts har diskuterats med gamla Kårledningsledamöter, kårens stab samt sittande Kårledning. De tankar som framkommit i dessa diskussioner håller nu på att sammanställas och konkretiseras till lösningsförslag och sedan en tidsplan för implementering. Eventuella problem där det inte hittas en bra lösning kommer att tas vidare med ytterligare kompetens om de anses vara stora nog, vilka detta skulle kunna vara är dock för tidigt att säga. Kårens dag Ett återkommande projekt för kårledningen och kommunikationsavdelning har varit Kårens dag. Kårledningen är representerade mer eller mindre under hela denna mässliknande tillställning, mer finns att läsa i Arbetsmarknadsenhetens rapport. Högskolan Administration och Service (AoS) Vid den senaste diskussionen med representant från AoS meddelades det att problematiken om att det finns en begränsning på omsättningen i webbshopen för att köpa printer-quota snart har nått en 4 av 7

54 ENHETSRAPPORT Presidiet lösning, det då en övergång kommer att ske till högskolans egna betallösning istället för en extern. Problemet uppdagades i höstas då det ej gick för studenter att köpa nya printer-quota efter att den maximala omsättningen var nådd. Campusfrågor Det sker många ombyggnationer i närheten kring campus Johanneberg och Lindholmen nu. Till stor del beror det på uppförandet av hållplatser inom elbuss-projektet Electricity, som rapporterats om tidigare. Även Chalmersplatsen byggs om till stor del, byggnationerna är tänkta att vara klara till månadsskiftet maj-juni. Gällande ombyggnationen av A- och V-huset har överenskommelsen mellan Akademiska Hus och högskolan som rapporterades om i föregående rapport ej nåtts. Det har dock informerats om att en lösning ligger väldigt nära i tid. Nu läggs även en stor del av arbetet kring att lösa en väl fungerande evakuering av studie- och lärandemiljöerna under tiden för byggnationen. En fast plan för det är ej spikat men hänger mycket på att byggnation startar vid årsskiftet. Vidare har den nya Lokalstrategen landat och påbörjat flertalet projekt bland annat gällande effektivisering av lokalanvändandet på Chalmers. Det för att få ett välfungerande system och öka yteffektiviteten. Projektet kommer att fortgå under en längre period och innefatta såväl studenter som anställda, vilket är positivt. Under hösten har en grupp med bland annat arkitektkontoret Inobi, representant från studentkåren samt delar av högskolan arbetat med en rapport kring framtida studiemiljöer utifrån Chalmers förutsättningar. Rapporten skall vara så gott som färdigställd och kommer därefter ligga till grund för vidare arbete med framtida lärandemiljöer kring bland annat aktivt lärande. Det är ett första steg till att höja standarden för såväl studie- som lärandemiljöer på hela campus. Arbetet går även i linje med diskussioner i högskolestyrelsen vilket tyder på att verksamheten nu ställer om till att arbeta med att höja kvaliteten över hela campus. Som en del i det arbetet håller även Lokalstrategen på att se över framtagandet av en lägsta standard på lokaler för Chalmers, något som ej funnits tidigare. Kåren ställer sig positiva till ett fortsatt arbete med att höja den kvaliteten på den fysiska såväl som den digitala lärandemiljön. Högskoleledning Under den senaste perioden har bland annat ett styrelsemöte i Chalmers tekniska högskola AB genomförts samt att fokus inom ledningen har legat på genomförandet av Design- och implementeringsprojektet, DI-projektet, kopplat till den nya departementsmedelsfördelningsmodellen. Större delen av mötena har handlat om ledningens syn på utredningarnas resultat och effektmålen med modellen. Mer detaljerad information gällande DIprojektet finns att läsa i Utbildningsenhetens rapport. På högskolestyrelsens möte låg till stor del fokus på frågorna gällande kommunikation och ranking, två ämnen som styrelsen såg som några av de stora riskerna under året eller de kommande åren. Att det finns ett övergripande problem i att Chalmers ej syns utåt mot externa parter var ett medskick från styrelsen. Gällande ranking så är problematiken att Chalmers tappar placeringar på många av de ledande listorna samt ej har en fungerande struktur för att ta hand om problemet. Ett av de stora problemen är gällande citeringar och det låga antalet citeringar Chalmers forskare har. Det behövs någon som har ett tydligt ansvar för Chalmers arbete med ranking, något som påpekades av studentkåren. 5 av 7

55 ENHETSRAPPORT Presidiet Gällande Chalmers risklista som beretts av ledningen lyftes problematiken att mycket som diskuteras på verksamhetsnivå och är specifikt för till exempel en institution finns med på den övergripande listan. Kårens representanter förde fram att det är viktigt att den listan som styrelsen får är övergripande och bred samt långsiktig. Ett förslag var att Chalmers ledning gör en lista för på verksamhetsnivå och en övergripande för styrelsen så att det blir olika perspektiv. Inputen som gavs kommer nu att tas med i nästa års process med risklistan. Projekt med högskolan Almedalen Under Almedalsveckan kommer Chalmers att vara närvarande och genomföra ett antal seminarium om bland annat nya former av lärandemiljöer samt universitetens roll i framtiden. I diskussionen som förts i rektors ledningsgrupp har Studentkåren lyfts fram som en möjlig deltagare på dessa aktiviteter. Mer information följer under veckorna som kommer. Externt Samarbeten RefTec Ett extra insatt styrelsemöte i föreningen RefTeC arrangerades med avseende på att fastställa vinnaren av det årliga RefTeCs stora pris, som delas ut till en person eller organisation som främjat teknikintresset. Vinnaren kommer att annonseras i samband med nästa styrelsemöte i Lund. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) Under en workshop diskuterades nästa års verksamhetsplan med detta års presidium inom GFS. Vikten lades på att diskutera det innehåll som styrelsen redan har diskuterat och medskick gavs gällande vilken nivå i organisationen verksamhetsplanen skall vara, det vill säga vem skall ansvara för genomförandet. Det då denna diskussion blev mer generell. Mer gällande GFS finns att läsa i Sociala enhetens rapport. Externa projekt Inget nytt att rapportera. Kommande kalendarium 1 april Workshop om nästa års verksamhetsplan med fullmäktige 2 april KO på Styrgruppsmöte - Campusutveckling 2 april Kårledningen lediga halvdag 7-8 april KO på KORK 9 april Kårstyrelsemöte april KO på ledighet 6 av 7

56 ENHETSRAPPORT Presidiet 19 april Kårledningsinval (del av fullmäktigemöte 7) 20 april KO och VO håller Kårledningsutskottsmöte april VO håller kommittéekonomiforum 22 april KO på Styrelsemöte Chalmers tekniska högskola AB 22 april Fullmäktigemöte 7 23 april VO på EKABs styrelsemöte 27 april KO på Styrelsemöte Företagsgruppen 27 april KO på Styrgruppsmöte MOOC 30 april Valborgsfirande 4 maj KO och VO håller Kårledningsutskott 12 5 maj Kårstyrelsemöte 12 6 maj Bolagsstämma för Företagsgruppen 7 maj KO på Lokalförsörjningsråd 7 maj VO och vso håller Kommittéordförandeträff 18 maj Avslutning med sektionsstyrelserna 20 maj Fullmäktigemöte 8 Frågor på rapporten ställs till, Philip Radtke Kårordförande Lena Mårtensson Vice kårordförande 7 av 7

57 ENHETSRAPPORT Husansvarig Rapport till KS11 från Husansvarig Utfört kalendarium 9 februari Brukarmöte för Kårhuset, Johanneberg 9-15 februari Byggvecka i Härryda för CBK 17 februari Styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet 18 februari Husansvarig på sektionsmöte för Teknologsektionen för Automation och Mekatronik 19 februari Husansvarig på sektionsmöte för Teknologsektionen för Industriell Ekonomi 4 mars Genomgång av nytt ventilationstyrsystem med EKAB 6 mars Styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet 24 mars Startmöte inför byggnation av servicebutik 24 mars Brukarmöte för Kårhuset, Johanneberg 30 mars Påbörjande av upprustning av markyta vid Järnvägsvagnen Reflektioner Husansvarig Nu är slutet nära. I alla fall känns det stundtals så. Tiden känns som att den går i dubbel fart. Ändå finns mycket tid kvar att få gjort saker på och nu känner jag mig så pass hemma i rollen som Husansvarig att det är lätt att få saker gjorda. Däremot finns det så mycket som kan göras så det svåra är att bestämma sig för vad tiden skall läggas på. Både i Kårhuset Johanneberg och i Härryda händer det mycket och det gäller att bolla allting så att inte saker faller mellan stolarna. Då min arbetsstil mer grundar sig i att rycka tag i och försöka göra allt alltid och samtidigt är det en utmaning, men en kul sådan. Någonting som är extra roligt i nuläget är att det inte är långt kvar till den 19 april då jag förhoppningsvis får veta vem som blir min efterträdare och det är riktigt spännande! Inom kåren Bilar Caddyn har en trasig sidospegel. Kontakt har tagits med verkstad som beställt nödvändiga delar för att laga skadan. 1 av 5

58 ENHETSRAPPORT Husansvarig Fastighetsförvaltning Kårhuset, Johanneberg Inget nytt att rapportera. Fritidsanläggningen i Härryda Under vecka 7 har Bastukommittén arrangerat s.k. byggvecka i Härryda. Detta innebär en veckas arbete med upprustning av området. Arbetet under denna byggvecka bestod mest av att rusta upp fastigheterna till en uthyrbar standard genom reparationsarbeten och dylikt. Inga större projekt genomfördes eftersom området i och med Kårhus på Landet-projektet inom en relativt snar framtid kommer att renoveras. Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera. Fastighetsutveckling Kårhuset, Johanneberg Det har inom Emils Kårhus AB sedan en tid tillbaka jobbats med ett projekt kallat Energisparprojektet. Målet med detta projekt är att spara in på energiförbrukning genom att bland annat se över styrning av ventilation i huset. Detta har resulterat i ett nytt styrsystem för ventilationen så att denna kan styras på ett smart sätt och dra ner antalet drifttimmar då det inte är verksamhet i lokalerna. Husansvarig har varit delaktig i att se till att trimma in det nya styrsystemet så att drifttimmarna kapas utan att det påverkar verksamheten negativt. Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera. Järnvägsvagnen Under vecka 14 har i Akademiska Hus regi påbörjats en upprustning av markytan i direkt anslutning till, direkt söder om, kårens järnvägsvagn. Husansvarig har sedan början varit delaktig i att utforma planen för ytan. Arbetet beräknas fortlöpa i cirka tre veckor från startdatum den 30 mars men skall inte i någon större utsträckning påverka verksamhet varken i järnvägsvagnen eller i närheten av denna. Sektioner Maskinteknologsektionen Inget nytt att rapportera. Teknologsektionen för Automation och Mekatronik Husansvarig har närvarat vid sektionsmöte sektionen och där informerat om större saker som händer inom studentkåren. Teknologsektionen Industriell Ekonomi Husansvarig har närvarat vid sektionsmöte sektionen och där informerat om större saker som händer inom studentkåren. 2 av 5

59 ENHETSRAPPORT Husansvarig Interna projekt Kårhus på landet Under Fullmäktigemöte 3 13/14 presenterades en vision för kårens fritidsanläggning i Härryda med arbetsnamnet Kårhus på landet. Fullmäktige godtog visionen och beslutade att en programutredning och projektering skall göras under vintern och våren Fullmäktige beslutade under fullmäktigemöte 3 14/15 att genomföra projektet och att investera upp till 10 Mkr. Utöver dessa 10Mkr doneras 8 Mkr från Teknologföreningen C.S. och 8 Mkr från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Efter beslut från Fullmäktige om att sälja eller, om juridiskt möjligt, skänka hela fastigheten i Härryda till ett nystartat bolag inom kårens företagsgrupp. Detta nya bolag har kommit att kallas Emilias Kårhus AB och är ett systerbolag till Emils Kårhus AB vilket är det bolag som äger och förvaltar Kårhuset Johanneberg. Arbetet med projektet fortlöper och förfrågningsunderlag har skickats ut till 11 entreprenörer av vilka 9 stycken förväntas lägga anbud. Upphandling av entreprenörer beräknas ske i början av maj. Ärendet om bygglov för projektet har varit uppe och behandlats i bygglovsnämnden i Härryda kommun. På grund av misskommunikation mellan kommun, projektledning och VVS-konsult saknades uppgifter. Detta gjorde att nämnden inte kunde besluta om bygglov varför ärendet återigen skall behandlas den 21 april. En fråga som behandlats i styrgruppen är den om att i så stor utsträckning som möjligt ta hjälp av ideell arbetskraft under genomförandet av projektet. Skälet till denna önskan är inte främst för att göra ekonomiska besparingar, även om detta är en möjlig bieffekt. Snarare är det så att det i samband med byggnationen av befintliga hus, vilket skedde till största del av teknologer, märktes att detta är mycket uppskattat av teknologerna. Flera av dem som var med vid dessa byggnationer känner en alldeles speciell koppling till området, en koppling som är önskvärd att bygga upp med ytterligare en generation Chalmerister. Eftersom ansvar för säkerhet och efterföljande av lagkrav vid byggnationen ytterst ligger på byggledaren skall då upphandling av entreprenörer är klar diskussion tas om vad för typ av arbete som alls är möjligt att ta in ideell arbetskraft till. Högskolan Projekt med högskolan Avfallshantering på sektionsnivå Under avfallsmöte i januari, med representanter från olika delar av Chalmers med ansvar för avfallshantering, lyftes ett exempel fram där Chalmers miljöenhet i samarbete med Djungelpatrullen på Fysikteknologsektionen tagit fram rutiner för att förbättra situationen i avfallsrummet i MC2. Under mötet bestämdes att liknande samarbete skall försöka skapas med andra sektionskommittéer med lokalansvar för resterande sektioner. Detta för att uppnå bättre avfallshantering på hela våra två campus. Husansvariges roll i detta projekt är att koppla samman miljöenheten med rätt personer på respektive teknologsektion för att högskola och studentkår tillsammans skall uppnå en bättre arbetsmiljö för alla berörda. 3 av 5

60 ENHETSRAPPORT Husansvarig Med anledning av att avfallsmöte som var planerat till den 20 mars ställdes in på grund av få deltagare finns inget nytt att rapportera i detta projekt. Externt Externa projekt Ascomprojektet Husansvarig har i december varit på möte med studentkårens kontaktpersoner hos Ascom. Vid detta möte behandlades två olika möjligheter till uppgradering av systemet. Bakgrunden till detta är att studentkårens befintliga DECT-system (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) från Ascom är inkopplat i Chalmers tekniska högskolas analoga telefonväxel vilken håller på att avvecklas sedan en digital växel tagits i bruk. Detta gör att studentkårens DECT-system kommer behöva uppgraderas eller avvecklas inom ett till två år. Under mötet med Ascoms representanter presenterades två principiella möjligheter till uppgradering. Grundläggande skillnad för de två möjligheterna gäller att införskaffa en egen telefonväxel eller att koppla upp systemet mot Chalmers växel så som är läget idag. Husansvarig håller nu på att utreda vad för fördelar och nackdelar de två möjligheterna har med verksamheterna som brukar systemet i åtanke. Det finns i dagsläget inget nytt att rapportera. Ett passerkort för hela Chalmers Under 2015 kommer Chalmersfastigheter att slutföra en uppgradering av passerkortssystemet på Chalmers campus. Detta innebär att det gamla passersystemet med s.k. TRAX-kort vilka dras i en kortläsare byts ut mot ett system med beröringsfri RFID-teknik vilket kallas för ARX. I samband med detta undersöks möjligheten att i framtiden låta studenter använda sina kårkort som passerkort i alla byggander på Chalmers campus. I dagsläget används kårkorten som passerkort enbart i studentkårens egna passersystem, Aptus, vilket finns i Kårhuset Johanneberg. Husansvarig var i januari på möte med två tekniskt ansvariga för administration och drift av både TRAX- och ARX-systemen. Syftet var att utreda vilka möjligheter och begränsningar som finns för att se ifall det är praktiskt lösbart att använda kårkorten som enda passerkort för alla Chalmers studenter. Sedan detta möte har börjat kollas på att eventuellt byta ut kårens passersystem, Aptus, mot samma system som Chalmersfastigheter byter till på resten av campus. Detta till stor del eftersom ett passersystem skall installeras i Härryda i samband med Kårhus på Landet-projektet. Det befintliga Aptus-systemet har tillräckligt få år kvar i livslängd för att det skall vara naturligt att överväga att sätta in ett nytt system i Härryda i stället. Ett naturligt val att överväga är då det ARX-system som Chalmersfastigheter uppgraderar till på Chalmers campus och det faller sig då naturligt att sträva mot att ha ett och samma system i alla anläggningar för att underlätta underhåll och drift av passersystemet. 4 av 5

61 ENHETSRAPPORT Husansvarig Kommande kalendarium 1 april Genomgång av verksamhetspåverkan inför byggnation av servicebutik 7 april Byggmöte för byggnation av servicebutik 21 april Byggmöte för byggnation av servicebutik 21 april Husansvarig på sektionsmöte för Maskinteknologsektionen 5 maj Byggmöte för byggnation av servicebutik 6 maj Husansvarig på sektionsmöte för Teknologsektionen för Industriell Ekonomi 7 maj Styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet 19 maj Byggmöte för byggnation av servicebutik 19 maj Brukarmöte för Kårhuset, Johanneberg Frågor på rapporten ställs till, Colin Qvarnström Husansvarig 5 av 5

62 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Rapport till KS11 från Utbildningsenheten Utfört kalendarium 10 februari UO på SFS medlemsmöte i Lund 10 februari vuo deltar på AE-sektionens sektionsmöte 13 februari UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet. 13 februari Vinnaren för årets teknolog utses och meddelas 16 februari UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 16 februari UO på Cremonas styrelsemöte 16 februari Utbildningsenheten arrangerar utbildning för institutionsråds- och programråds-representanter 18 februari Utbildningsenheten får genomgång av funktionerna i PingPong 19 februari UO på prefektmöte 19 februari Prisutdelning för årets teknolog på kårens dag 21 februari Utbildningsenheten arrangerar kickoff för studienämnder i samarbete med SO 23 februari Verksamhetsårets sjätte möte i Utbildningsutskottet 23 februari vuo på Utvärderingsmöte för KUL februari vuo på heldagsworkshop med CKI 26 februari vuo besöker sektionsmöte på H-sektionen 27 februari UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet. 27 februari vuo håller träff för masteransvariga i studienämnder 2 mars UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 4-8 mars UO ledig 5 mars vuo på sektionsmöte på Sjösektionen 5 mars vuo på inledande möte i revideringen av kandidatarbetskursen 5 mars vuo håller presentation om kåren på utbildning för masterprogramansvariga 10 mars UO på möte med Fakultetsrådet 11 mars vuo på presentation av resultaten från International Student Barometer Comment [PR1]: Lyckades FYFa fel rapport, ber om ursäkt! Comment [AH2]: Väntar på mer resultat att skriva om 1 av 9

63 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten 11 mars UO och vuo på projektkonferens i DI-projektet 12 mars UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet. 12 mars UO på möte med K-sektionens ordförande 20 mars UO på möte med projektgruppen för grundutbildningshantering inom DI-projektet. 20 mars vuo på tacklunch för KUL mars UO och Grundutbildningens ledningsgrupp på möte med representanter från tre tekniska universitet i Nederländerna 30 mars Verksamhetsårets sjunde möte i Utbildningsutskottet 31 mars UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 1 april UO på möte med Forskarutbildningsnämnden Reflektioner Utbildningsenhetens ordförande Under våren har en ökande arbetsvana i kombination med ett gäng andra faktorer gjort att jag skapat mig en sundare syn på arbetet jämfört med i tidigare. Detta har lett till att jag arbetar mindre på kvällar och helger, vilket i sin tur har gjort att jag arbetar mer effektivt på arbetstid. Arbetsuppgifter tillsammans med andra i kårledningen tycker jag är väldigt roligt. Min uppfattning är att vi har blivit en mycket bra grupp. Därför ser jag också mycket fram emot att få efterträdare och överlämningen. Förutom att överlämningen kommer innebära mycket trevlig interaktion med nya och avgående ska det också bli häftigt att vara pedagog under hela juni. Comment [CQ3]: Such u-enhet Utbildningsenhetens vice ordförande Jag har blivit mycket bekvämare i mina val av prioriteringar under de senaste månaderna, och arbetet känns på så vis samtidigt roligare. Jag håller på med en blandning av roliga och svåra uppgifter. I och med de svåra uppgifterna befinner jag mig i lite obekväma arbetsområden, vilket känns väldigt utvecklande. Framöver ligger mycket uppgifter som har med avstigningen att göra. Det känns naturligt att året närmar sig slutet, och trots att jag inte längtar efter att gå av så längtar jag efter att få efterträdare och hålla överlämning! Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Cremona Styrelsen för Cremona har haft möte och där talades det bland annat om etableringen av en ny servicebutik i kårhuset. Preliminärt ska Cremona vara en leverantör till den nya butiken och Cremonas starka varumärke ska användas kopplat till bokförsäljningsdelen av den nya butiken. Ett 2 av 9

64 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten förslag finns också om att Cremonas styrelse ska vara styrgrupp för servicebutiken. I månadsskiftet april-maj startar en kampanj för att lansera den nya butiken där detaljer om butiken, bland annat namn och logga, kommer att avslöjas efterhand. Cremonas nya butikschef berättade för styrelsen om sin första tid i bolaget. Bland annat har konceptet Books and Bars genomförts för andra gången och tankar finns om ytterligare utvecklingsmöjligheter för evenemanget. Sektionskontakt Affärsutveckling och Entreprenörskap På sektionsmöte för läsperiod tre valdes ledamöter till några av kommittéerna. Dessutom informerades det att en sektionens dag planeras hållas i maj. Doktorandsektionen Inget nytt att rapportera. Fysikteknologsektionen Inget nytt att rapportera. Kemiteknologsektionen Ett lunchmöte har hållits med sektionens nya ordförande. Där diskuterades hur kontakten mellan sektionsstyrelsen och kårledningen kan ske under året. Det talades också om hur den första tiden vid rodret har gått och vad styrelsen har för planer att genomföra under året. Inom kort ska sektionskontakten besöka ett av sektionsstyrelsens möten för att få träffa hela styrelsen. Sjösektionen På sektionsmötet ansvarsbefriades föregående års styrelse, samt en del poster valdes in. Utbildningsutskottet (UU) På det sjätte mötet i utbildningsutskottet arbetade deltagarna med att revidera dokumentet Föreskrifter för examination på grund- och avancerad nivå. Dokumentet innehåller många av de regler som rör studenter i hög grad, och dokumentet revideras årligen av högskolan tillsammans med studentkåren. Många olika otydligheter lyftes av deltagarna, otydligheter som de dels fann under mötets gång men även stött på tidigare. Även förslag på tillägg diskuterades. Bland annat tyckte många att föreskrifterna följs dåligt av högskolans personal, och att konsekvenser för att inte följa dem bör införas. Ett annat moment som diskuterades var muntlig examination. Flera deltagare lyfte att en sådan examination där endast en student och examinator närvarar inte är rättsäkerrättssäker, där möjliga lösningar var att minst två studenter måste närvara alternativt att sådan examination alltid spelas in. Under sjunde mötet med utbildningsutskottet diskuterades tidsfrist för kursregistrering och kontinuitet. Frågan om när kursregistrering bör stänga lyftes, och många deltagare tryckte på att en vecka in i kursen är för kort tid. De menar att det är svårt att på en vecka få en bild av kursens innehåll och lämplighet för studenten i fråga, och mer tid behövs för att eventuellt kunna byta till en annan kurs. Under erfarenhetsutbyte om kontinuitet lyftes bland annat att kontinuitet är extra viktigt för studienämnder, då de ofta arbetar med påverkansarbete över flera år. Comment [CQ4]: Tredje gången? I alla fall i skrivande stund. Comment [DÅ5]: Hmm, det står andra i protokollet och det var det hon sa också. Kanske menade Sara att det var andra gången för henne? 3 av 9

65 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Studentrepresentanter Anställningskommittén Inget att rapportera från perioden. Inom kort kommer rekrytering till nya representanter inledas, där målet är att ha valt dessa i maj. Studienämnder En kickoff för studienämnder och SAMO s hölls för att diskutera framtiden och vad som är aktuellt just nu. Tillfället började med att studienämnderna i blandade grupper fick diskutera en studienämnds roll och ansvar på Chalmers. Därefter fördes en diskussion om svarsfrekvens på kursenkäter. För att skapa diskussion och tankeställare förde utbildningsenheten fram diverse olika skäl till varför kåren inte ska arbeta med att höja svarsfrekvensen på kursenkäterna. Deltagarna resonerade olika, där vissa tyckte att frekvensen måste höjas mycket och andra tyckte att energi kan läggas på annat. I sista delen av kickoffen fick deltagarna testa på att designa läsårsindelningar under olika krav och förutsättningar, detta tillsammans med SAMO s. Kickoffen avslutades med en middag. På träff med masterbevakningsansvariga från studienämnder deltog sex personer. En fråga som diskuterades var bland annat hur delaktig studienämnden bör vara på kursnämndsmöte i masterskurser, givet begränsad tid för studienämndsledamöterna. Även rekrytering av mastersstudenter till studienämnd, samt utbildning på engelska för kursrepresentanter diskuterades och utbyttes erfarenheter om. Utbildning för institutionsrådsrepresentanter och programrådsrepresentanter Utbildningsenheten höll utbildning där bland annat högskolans organisation, mötesteknik, åsiktsprogrammet och den nya basfinansieringsmodellen förklarades. Kvällen innehöll föreläsning, diskussion och case-lösning. Deltagarna var väldigt nöjda enligt deltagarenkäten som skickades ut i efterhand. Comment [LM6]: Framkom några spännande förslag? =) AH: tror inte att det blev så bananas som vi hade hoppats, eller David? DÅ: Nä, inga bananer idag. Interna projekt Studentrösten sektionskampanjen Sektionskampanjen är igång, och kårledningen går runt och besöker sektionerna. Sektionerna har betts att hjälpa till med att samla in medlemmars åsikter i frågan om fördelningen mellan lån och bidrag i studiemedlet. Noggrannare om utfallet från sektionskampanjen rapporteras i nästa enhetsrapport till kårstyrelsen. Årets teknolog Årets teknolog har utsetts. Den blev Anna Olsson, som vinner på grund av bland annat sitt miljöarbete och engagemang i kårföreningen Chalmers Students for Sustainability. Hennes vinst uppmärksammades bland annat i en artikel av Chalmers. Högskolan Grundutbildningsfrågor Processen att utbilda 4 av 9

66 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Under våren arbetar högskolan med att revidera kandidatarbetskursen på Chalmers. vuo har varit i kontakt med en person i projektet som ansvarar för att sammanställa studenternas åsikter. Ett inledande möte ägde rum där tankar om det framtida arbetet utbyttes. Kommande är att se över de enkätsvar från utvärderingen av kandidatarbeten Grundutbildningens ledningsgrupp En stor del av grundutbildningens ledningsgrupps tid under perioden har lagts på att diskutera hur de 51 miljoner kronor som Chalmers fått tack vare det goda resultatet vid Universitetskanslerämbetets senaste utvärdering ska fördelas. Olika lärare och andra delar av verksamheten har lämnat förslag i form av äskningar som grundutbildningens ledningsgrupp har tagit ställning till. Beslut om vilka äskningar som beviljas medel har nu tagits. Mycket pengar går till satsningar på nya typer av laborationslokaler, bland annat en ny kompositverkstad i M-huset för två miljoner kronor. Många andra av de beviljade äskningarna är för kursutveckling med inslag av så kallad blended learning. Detta är ett tecken på att fler och fler lärare på Chalmers anammar ett mer interaktivt sätt att undervisa. Studentkåren anser att det är positivt att lärare på Chalmers vill testa nya pedagogiska metoder och hoppas att de som vågar utmana sig själva i rätt riktning får bra stöd och vägledning från Chalmers pedagogiska stödfunktioner. Läroplattformen PingPong Chalmers använder en läroplattform som heter PingPong för sina kurser. PingPong infördes för några år sedan, och har skapat mycket diskussion bland studenter och lärare. Många, framförallt lärare, är missnöjda med PingPong och nyttjar det inte på bästa sätt. För att få bättre förståelse i diskussionerna och kunna driva effektivt påverkansarbete bad utbildningsenheten att få en genomgång av PingPong. En person från högskolan gav en genomgång och förklarade hur PingPong fungerar bakom kulisserna från lärarens perspektiv. Vidare visade personen en del av de funktioner som finns tillgängliga, samt vilket stöd lärare kan få för att bättre nyttja PingPong. Bland annat skulle det vara möjligt att ha anonym rättning av inlämningsuppgifter med hjälp av PingPong. Många studenter upplever att PingPong fungerar dåligt för deras kurser, men Utbildningsenheten tror på att bra stöd till lärare kommer generera bra kurshemsidor med bra funktioner som både lärare och studenter kommer ha nytta av. Utbildning för masterprogramansvariga (MPA) Chalmers arrangerade en utbildning för nypåstigna MPA s, där även vissa nya viceprefekter deltog. Kåren deltog och berättade kort om kårens organisation, och lade mycket energi på utbildningsbevakning på lokal nivå. Även mottagning diskuterades kort. Deltagarna visade stort intresse och ställde många frågor om olika ämnen gällande studenter och kåren. Exempel på en fråga som diskuterades var vad en MPA gör om det finns tecken på att studenterna inte tycker att programmet är givande för dem. Ett budskap som fördes fram i många ämnen var att MPA bör ha kontakt ofta med berörd sektion, att dialogen kommer gynna alla inblandade. Comment [LM7]:? AH: Häng med, det är ju grejen! Skämt åsido, kan förtydligas Comment [CQ8]: Comment [AH9]: Håller du med David? Comment [DÅ10]: Oh yeah. Comment [CQ11]: Fett! Institutioner och fakultet Fakultetsråd Fakultetsrådet har sammanträtt två gånger under perioden. Vid det möte som Utbildningsenheten hade möjlighet att besöka behandlades i huvudsak delar av design- och implementeringsprojektet för ny departementsmedelsmodell. Om detta projekt rapporteras i sin helhet under rubriken med samma namn som projektet i denna rapport. Comment [LM12]: Står bara om ett möte? Comment [DÅ13]: Ja, det andra mötet var jag inte på. 5 av 9

67 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Prefektmötet Prefektmötet har sammanträtt under perioden. Vid det möte som Utbildningsenheten hade möjlighet att besöka behandlades i huvudsak delar av design- och implementeringsprojektet för ny departementsmedelsmodell. Om detta projekt rapporteras i sin helhet under rubriken med samma namn som projektet i denna rapport. Under den kommande perioden ska Utbildningsenheten representera studentkåren på prefekternas vår-internat. På agendan även för detta står i huvudsak det ovan nämnda projektet. Pedagogik Konferensen om Undervisning och Lärande (KUL) Efter konferensen har arrangemanget utvärderats. Överlag var deltagarna, enligt deltagarenkäten, väldigt nöjda med konferensen. Saker som har lyfts som förbättringspotential är att kriterierna ska vara mer lättförstådda för bidragsgivarna, samt att kommunikationen inför konferensen bör vara mer välarbetad. KUL höll rum första gången 2012, och kåren har haft stort intresse för konferensens fortlevnad. För att säkerhetsställa kvalitet har kåren ingått i programkommittén för KUL. Arbetet med KUL sköter sig väldigt bra, och behovet av studentperspektiv i programkommittén har vuxit sig mindre, varför kåren under kommande år kommer satsa på att vara mindre delaktig i kommittén. Istället för att medverka i alla delar av arbetet kommer fokus ligga på att vara delaktig i uppstart och utvärdering. Rättssäkerhet Inget nytt att rapportera. Comment [CQ14]: Skall det stå delaktig, eller är delaktiv vad som menas? Skulle ju kunna va. Comment [AH15]: Delaktig Projekt med högskolan Remiss om nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Chalmers tekniska högskola ska svara på en remiss om ett förslag från regeringen om ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Förslaget har utformats i en utredning av universitetskansler Harriet Wallberg. Högskolan har satt samman en arbetsgrupp som ska diskutera förslaget och utforma ett remissvar. För studentkåren är det viktigt att remissvaret och i slutändan själva kvalitetssäkringssystemet blir så bra som möjligt för studenterna på Chalmers. Utbildningsenheten är representerad i arbetsgruppen och kommer att lägga hög prioritet vid arbetet med detta ärende. Design- och implementeringsprojekt för ny departementsmedelsfördelningsmodell (DI-projektet) Under höstterminen tog Chalmers rektor ett beslut om att införa en ny modell för fördelning av pengar från Utbildningsdepartementet (Regeringen) inom Chalmers. I korthet innebär införandet av den nya modellen att tillsvidareanställd personal på högskolan med vissa akademiska titlar, så kallad fakultet, går från att ha en lön vars finansiering beror i hög grad på deras prestationer till att ha en lön som i hög grad ska vara basfinansierad med de säkra pengar som Chalmers får från departementet. Detta får stora konsekvenser för all verksamhet på Chalmers. Därför ingick det i rektorns beslut om införandet av modellen att också starta ett stort projekt som ska konkretisera de delar av modellen och dess konsekvenser som dittills inte var tillräckligt tydliga samt designa och förbereda implementeringen av modellen. 6 av 9

68 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten Chalmers Studentkår finns representerad i styrgruppen för projektet, referensgruppen till projektets ledningsgrupp, projektgrupperna för två av de åtta delprojekten, samt i en stor del av de grupperingar som är referensgrupper till de åtta olika delprojekten. I huvudsak är det hela Utbildningsenheten samt Kårordförande som representerar studentkåren i projektet. Störst fokus lägger kåren på hanteringen av grundutbildning inom den nya modellen samt utformandet av den mycket strategiskt viktiga grupp som ska styra vilka fakultetstjänster som upprättas i framtiden, vilket också har en stark koppling till grundutbildningen. Hantering av grundutbildningen inom den nya modellen Gruppens arbete sedan senaste rapporteringen har resulterat i gruppens första delleverans i form av ett beslutsunderlag inför rektorns beslut om grundläggande principer för den fortsatta implementeringen av grundutbildningsdelen av modellen. Det verkar som att en stor anledning till att basfinansiering av fakulteten införs genom den nya modellen är att alla tillsvidareanställda akademiker på Chalmers ska arbeta inom både forskning och utbildning över tid. Förutsatt att Chalmers ställer höga krav på undervisningskompetens vid alla framtida anställningar och befordringar anser studentkåren att detta är en bra princip. Vidare är studentkårens åsikt, vilken delprojektgruppen delar, att det överskattas vad en fördelningsmodell har kapacitet att åstadkomma i detta avseende. Förutsatt målet ovan och att detta ska åstadkommas genom att volymen undervisning som andel av den totala verksamhetsvolymen ska vara tillräckligt stor på varje institution för att det ska finnas undervisningsuppgifter åt alla tillsvidareanställda akademiker på institutionen har gruppen presenterat olika grundläggande principer för att uppnå målet. Studentkåren och gruppen anser att den fördelningsprincip som åstadkommer minsta möjliga icke kvalitetsmotiverad förändring bör väljas av rektor. För att uppnå målet bör denna kombineras med ett långsiktigt arbete med ett starkt och strategiskt ledarskap. En rad åtgärder måste till, bland annat måste fakulteten på sikt dimensioneras för att bättre matcha Chalmers utbildningsutbud. Hur detta ska åstadkommas bör utredas vidare efter beslutet om grundläggande principer för hur pengar ska fördelas. Chalmers Strategiska Kompetensförsörjningsgrupp (CSK) I första delleveransen i delprojektet för kompetensförsörjningsgruppen föreslogs att beredningen av beslut för inrättande av basfinansierade tjänster och forskarassistenter ska ske av en grupp bestående av prorektor, alla prefekter och en studentrepresentant. Den slutliga beredningen kräver underlag i form av bland annat prioriteringar från institutionerna, och beskrivningar av behov kring kompetens inom forskning och utbildning. Grundutbildningens behov måste tydligt framgå i alla steg, för att Chalmers ska kunna bedriva utbildning. Beslutet tas i så fall sedan upp i rektors ledningsgrupp för att sedan fastställas av rektorn. En del saker kvarstår för projektgruppen, där en av de viktiga punkterna som identifierats är behovoch kompetenskartläggningar för grundutbildningen på Chalmers. Dessa kommer vara väsentliga för att kunna prioritera inrättningar av tjänster utefter grundutbildningens behov. Internationalisering Chalmers kommitté för internationalisering (CKI) arrangerade en workshop för att ta fram en handlingsplan för internationalisering. Deltagare var CKI själva och ett tiotal andra inbjudna från Chalmers. Forskning, forskarutbildning, samverkan, nyttiggörande och grundutbildning diskuterades. Många lyfte interkulturell kommunikation som ett bra steg framåt i internationaliseringen i grundutbildningen, men även bland personal. Att lära studenter interkulturell kommunikation tros öka integrationen av internationella studenter, både i och utanför klassrummet. Det här, och många Comment [AH16]: Förtydliga varför detta är oklart PR: +1 DÅ: Vad menar ni? Håller ni inte med om att det inte är helt tydligt? Jag vet väl inte varför det inte är tydligt? Comment [PR17]: Tror vi även behöver lyfta aspekten gällande att den befintliga fakulteten måste utveckla sin pedagogiska kompetens Comment [DÅ18]: Detta är en fråga att diskutera över öl! Comment [PR19]: Det är väldigt viktigt! Comment [DÅ20]: Här är en del åsikter som vi kanske inte har diskuterat så mycket i PUU, även om jag har försökt hålla det ganska mycket på en nivå där jag tror att ni håller med mig. Philip, det är viktigt att du säger ifrån om du tycker att något ställningstagande här är tokigt. Comment [PR21]: Tror vi kan få med att forskningen också är en viktig del och att båda delar skall med i prioriteringen AH: förtydligade ovan 7 av 9

69 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten andra punkter är någonting som kommer att lyftas i handlingsplanen som planeras presenteras för beslut till den nya rektorn i höst. Externt Samarbeten RefTec (RUBIK) Inget nytt att rapportera. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Senare i vår ska Chalmers Studentkår delta med en delegation i SFS fullmäktigemöte (SFSFUM) i Trollhättan. På mötet ska medlemskårerna gemensamt ta beslut om en rad frågor som rör SFS som organisation såväl som vad för politik SFS ska driva på den nationella politiska arenan. Kårstyrelsen har utsett en delegation som ska representera Chalmers Studentkår på SFSFUM och Utbildningsenhetens ordförande är utsedd att leda arbetet i denna. Delegationens arbete inför SFSFUM består i huvudsak av att förbereda sig inför mötet genom att ta ställning till olika förslag och utarbeta målsättningar och en plan för delegationens arbete under mötet. Chalmers Studentkår har lämnat in ett antal motioner till SFSFUM. Dessa innehåller yrkanden om att göra ändringar i de dokument som SFS styrelse har föreslagit att SFSFUM ska fastställa. Kommunikation med andra studentkårer som är medlemmar i SFS har förekommit under arbetet med att ta fram motioner och beslutet om vilka motioner Chalmers Studentkår skulle prioritera att lägga är baserat på vad som framkommit i denna kommunikation. SFS har också haft medlemsmöte i Lund. Om Chalmers Studentkårs deltagande där går det att läsa i reserapport till Kårstyrelsemöte 10. Nordic Five Tech (N5T) Utbildningsenheten har bjudits in till ett möte med kommittén för samarbetet N5T bestående av bland andra Chalmers vicerektor för grundutbildning och hennes motsvarande funktion på de andra högskolorna. Under mötet ska ordförandeskapet för N5T lämnas över från Chalmers till NTNU. I och med det övergår också ansvaret för att representera studenterna på de fem lärosätena gentemot N5T:s styrande organ från Chalmers Studentkår till studentkåren på NTNU. Vad som står på agendan för mötet förutom överlämnandet av ordförandeskap är ännu inte känt. Externa projekt Inget nytt att rapportera. Kommande kalendarium 7-10 april vuo ledig 8 april UO på möte med N5T-kommittén april UO på internat med Grundutbildningens Ledningsgrupp 14 april UO på möte med fakultetsrådet Comment [AH22]: Till 20 maj 8 av 9

70 ENHETSRAPPORT Utbildningsenheten 14 april UO på möte med Programreferensgruppen för DI-projektet 14 april UO på möte med högskolans arbetsgrupp som ska svara på remissen om nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning april UO på Prefektinternat april vuo på RUBIK-träff i Umeå 27 april vuo ledig 4 maj Åttonde mötet med Utbildningsutskottet 18 maj avslutning med Utbildningsutskottet 19 maj vuo ledig Frågor på rapporten ställs till David Ådvall Utbildningsenhetens ordförande Albin Hjalmarsson Utbildningsenhetens vice ordförande 9 av 9

71 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Rapport till KS09 från Sociala Enheten Utfört kalendarium februari SO på gruppmöten med SAMO 10 februari SO på årligt avstämningsmöte med Akademihälsan 10 februari SO på möte om Göteborgs Förenade Studentkårers (GFS) syfte 11 februari S-enheten gör besök på MoS-möte för att informera om dess funktion 12 februari vso ledig under eftermiddagen 12 februari SO på sektionsmöte för Teknisk Design 13 februari vso på möte med juryn om att bestämma Årets teknolog 16 februari SO på möte om GFS syfte 17 februari vso höll i Nöjeslivsutskottsmöte 5 17 februari Styrelsemöte för ChSRAB-L 18 februari Styrelsemöte för ChSRAB 18 februari SO på Studentforum, tema studentbostäder 18 februari SO på styrelsemöte för GFS 18 februari vso ledig 20 februari SO på Styrgruppsmöte campusutveckling 21 februari SO arrangerar kickoff för SAMO i samarbete med U-enheten 23 februari SO håller i verksamhetsårets sjätte möte med Sociala utskottet 23 februari vso ledig 25 februari SO på möte med Utbildningsområdesledare EDITI, säkerhetssamordnare och ansvarig för processen Att utbilda om incidenthantering inom högskolan 2 mars SO och vuo håller i verksamhetsårets sjätte möte med Internationella utskottet 3 mars vso på möte med Cecilia från IQ om samarbetet med kåren och IQ 3 mars SO på möte om tillgänglighetsanpassning på högskolan 3 mars SO på möte med beredningsgruppen för Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén 4 mars vso deltar på workshop med IQ om kommunikation och förebyggande arbete 4 mars SO sjuk 1 av 9

72 ENHETSRAPPORT Sociala enheten 4 mars vuo håller presentationer på Nollkonspirationen 5-6 mars SO ledig 6 mars vso hjälper FestU arrangera Spring Break-kalaset 9 mars vso ledig 9-12 mars SO sjuk 11 mars Möte om GFS syfte hålls 11 mars vso håller i Mat&Kalas-utbildning 17 mars Möte med Arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén 19 mars Möte om situationen i GFS 23 mars SO på möte med samarbetsorganet Göteborgs Universitets Studentkårer om kontaktpunkter i arbetsmiljöarbetet mellan universiteten 23 mars vso håller i Pubforum 23 mars SO äter middag med SU 23 mars vso på ölutbildning med Ölbruket 24 mars SO träffar arbetsmiljöingenjör och jämställdhetssamordnare för anställda på Chalmers för att diskutera enkäter 24 mars SO på styrelsemöte för GFS 24 1 mars april S-enheten på Studentrösten - Sektionskampanjen 26 mars vso arrangerar pubrunda 28 mars SO håller i likabehandlingsutbildning för kommittéer på Ingenjörsteknologssektionen 30 mars SO håller i verksamhetsårets sjunde möte inom Sociala Utskottet 31 mars SO på möte med Handelshögskolans i Göteborg studentkårs kårordförande om GFS 31 mars SO på psykosocial arbetsmiljörond för arkitektprogrammet 31 mars SO håller likabehandlingsutbildning för Mottagningskommittén 1 april vso håller presentation på SUS 2 av 9

73 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Reflektioner Sociala enhetens ordförande Efter att ha varit sjuk i mer än en vecka och sedan varit på en konferens känns nu arbetsbelastningen väldigt hög. Dagarna är fortfarande väldigt uppbokade vilket ger mig lite kontorstid, men det är många saker som kräver att jag sitter ner och jobbar med dem som behövs göras också. Det är svårt att avsluta projekt utan att ha blivit klar med dem, vilket fortfarande gör att mötena känns nödvändiga. Fokus kommer därför i det närmaste ligga på att komplettera det jag jobbat med under året och börja runda av för att kunna lämna över på ett bra sätt. En ljusglimt i tillvaron är det framtida invalet och överlämningen, och det kommer bli kul att se vad framtiden har att erbjuda i form av det! Sociala enhetens vice ordförande Jag har under den här rapporteringsperioden känt mig väldigt trygg och säker på de jag gör och haft även haft ett bra självförtroende i mitt arbete. Slutet av verksamhetsåret närmar sig med stormsteg vilket gör att jag det senaste har reflekterat mycket över vad jag lärt mig under året och om jag i någon mån uppnått det jag satte upp som mål i början av året. Jag känner ofta att jag lärt mig fantastiskt mycket och är även väldigt nöjd med min insats vilket gör att jag är väldigt peppad på mitt arbete just nu. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Konferens och Restauranger Johanneberg Projektet Square, byggandet av en ny servicebutik i kårhuset i Johanneberg, togs upp och jobbas på med olika delar. Även en redogörelse för det nya projektet med restaurang i vasaområdet skedde, där möten hållits för att diskutera inriktning. Chalmers Konferens och Restauranger Lindholmen Styrelsemöte har under perioden hållits. En enkät som skickats ut till studenter på Lindholmen presenterades för styrelsen för att tas i beaktande vid framtida arbete, och loungen som ligger i anknytning till L s Kitchen och Café C diskuterades. Flera andra frågor var uppe, men inget av intresse för denna rapport. Nöjeslivsverksamhet Verksamhetsårets sista pubrunda var lugn precis som de andra pubrundorna varit under året. Budget på godis som kårvärdarna delar ut under pubrundan höjdes än en gång markant vilket var väldigt uppskattat av både kårvärdar och gäster på pubrundan. Ölbruket bjöd in alla ölchefer på Chalmers på ölutbildning där Carlsberg var och informerade om bland annat breddning av det alkoholfria sortimentet och utökning av ekologisk öl. 3 av 9

74 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Sektionskontakt Elektroteknologsektionen Har nyligen haft sektionens dag då det bland annat gjordes en rejäl städning i sektionslokalen. Studentrösten har besökts där det var många av sektionens medlemmar som framförde sina åsikter. Det var även många av kommittéerna på sektionen som var delaktiga i studentrösten och ville ta in åsikter vilket styrelsen tyckte var kul. Ingenjörsteknologsektionen Ingenting nytt att rapportera Teknisk Design Sektionsmöte har hållits där bland andra sexmästeri och idrottsförening blev invalda. Även en motion lades om att starta en verkstadsförening som skulle möjliggöra användande av verkstaden på kvällar, samt i längden att möjliggöra materialförskaffning till självkostnadspris. Det beslutades att mer förarbete skulle göras innan beslut kunde fattas. Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Studentrösten besöktes Sektionslösa Ingenting nytt att rapportera. Utskott och forum Nöjeslivsutskottet (NU) Under förra nöjeslivsutskottsmötet diskuterades samverkan mellan sektioner och kommittéer, alkoholfria alternativ och ett kontantfritt campus. En sak som togs upp är att I-styret handlar in ett brett sortiment av alkoholfritt som kommittéerna sedan kan använda på sina arrangemang, så behöver inte varje kommitté köpa in till sina egna arrangemang. Pubforum Eftersom det var sista pubforumet för verksamhetsåret utvärderades året och förslag på nya frågor lades fram. Det som deltagarna framförallt tycker om att ha pubforum till är för erfarenhetsutbyte. Förslag på frågor att ta upp till nästa år var hur det kan bli attraktivare att vara kårvärd och hur det påverkar alkoholattityden att gå par. Sociala Utskottet (SU) Under det sjätte mötet för året deltog kurator och likabehandling- och mångfaldssamordnare för att berätta om hur de psykosociala skyddsronderna går till. Även studentrösten sektionskampanjen diskuterades där en fråga om nivå på studiemedel informerades om, samt en gemensam fråga för Studerandearbetsmiljöombuden (SAMO) togs upp. Känns utbildningen meningsfull var många SAMO intresserade av att jämföra mellan sektionerna, men det togs inte fram som ett krav. Även SAMOs roll under mottagningen diskuterades, där konsensus var att det handlar om mer arbete inför 4 av 9

75 ENHETSRAPPORT Sociala enheten mottagningen än under den. Även erfarenheter kring arbete med den psykosociala arbetsronden utbyttes. Under det sjunde mötet deltog arbetsmiljöingenjören för att prata om fysisk arbetsmiljö och den fysiska arbetsmiljöronden. Ämnen som diskuterades var kommunikation mot sektionen, löpande arbete med psykosocial arbetsmiljö samt användningsområden för den kontaktlista som tagits fram för relevanta funktioner under studietiden. Det togs även initiativ till en mer social tillställning för SAMO att lära känna varandra utanför möten, men endast 4 SAMO närvarade. Internationella utskottet (IntU) Under det internationella utskottet diskuterades mastersmottagning med även Chalmers International Reception Committee närvarande. Deltagarna kom tillsammans fram till att det bör finnas mer utbyte mellan de två parterna, då de kan komplettera varandras verksamheter på ett bra sätt. Detta kan göras exempelvis genom att informera om varandras verksamheter. Även resultat från medlemsmätning angående internationella studenter informerades om. Studentrepresentanter Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) Under perioden har gruppmöten med SAMO hållits för att de ska lära känna varandra bättre, men också erbjuda mer personligt stöd i de fallen det önskades. Träffarna var till största del uppskattade, men i andra fall överflödiga. De olika områdena har naturligt olika mycket interaktion med varandra, vilket ofta styr syftet med träffen. En kickoff anordnades tillsammans med studienämnder och utbildningsutskott. Det inleddes med två utbildningspass för att ge SAMO en bra grund att utgå sitt arbete ifrån, och ett tredje pass tillsammans med studienämnder och utbildningsutskott för att diskutera läsårsindelningen. Dagen avslutades med en social aktivitet. Interna projekt Nollkonspirationen Presentationer hölls för sektionernas mottagningskommittéer angående positivt ledarskap och att vara förebilder under mottagningen. Även incidenthantering togs upp. Utbildningarna var förberedda av sociala enheten, men hölls av en annan person på grund av bortfall. Chalma NollK En handbok för mottagningskommittéerna har utformats av vso tillsammans med mottagningskommittén, MK, och kommunikationsavdelningen. En liknande gavs ut för flera år sen vilken användes som grund, men har strukturerats upp och innehåller nu mer information om exempelvis gruppdynamik och teambuilding. Handboken är nu färdigtryckt och utgiven till alla mottagningskommittéer. Likabehandlingsutbildning för aktiva Den likabehandlingsutbildning som uppdaterats har efter önskemål hållits för Ingenjörsteknologsektionen och mottagningskommittén. Endast små detaljer ändras, och i nuläget är den i stort sett klar. 5 av 9

76 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Högskolan Studiesocialt Likabehandling Möte med jämlikhetsgruppen på Chalmers genomfördes tillsammans med en tillgänglighetskonsult för att uppmärksamma ytterligare tillgänglighetsproblem på Chalmers campus. Ytterligare två kommer att genomföras, ännu ett på Johanneberg och ett på Lindholmen. Deltagandet bidrog dels med kompetensökning men visade också den mängd problem som idag existerar, och vilka som är mest akuta att åtgärda. Exempelvis är dörren till en nödutgång placerad en halv meter över marken på utsidan, och då över ett snår av taggiga buskar. Efter att problem har identifierats kommer en plan tas fram för vidare arbete med tillgänglighetsfrågan. Arbetsmiljö På avstämningsmöte med Akademihälsan framhävdes problematik med att en stor del av de program som finns med i Akademihälsans rapport inte finns på Chalmers, vilket gör att det är otydligt var satsningar kan göras för att förbättra situationen. Diskussioner fördes även kring att vissa program har en nysökningsgrad på 10%, vilket alla närvarande höll med om är högt. Problemet ligger ofta i en kultur på programmen som uppmuntrar till att sätta press på studenterna, vilket ibland får dem att söka stöd hos Akademihälsan. En lösning på detta problemet skulle kunna vara en resurs för programansvariga, som har ansvar för arbetsmiljö, att använda vid arbete med kulturproblem. I slutändan sades det att frågan skulle tas vidare till rektorns ledningsgrupp, och kårens representant i den tog frågan vidare. På beredningsmöte inför Arbetsmiljö- och jämställdhetskommitténs (AJK) möte informerade kårens representant att ingen student kunde närvara vid nästa AJK. På grund av detta ändrades dagordningen till att bara ta upp saker som inte relaterade till studenter, såsom medarbetarenkäter och statistik om de anställda. Inget relevant finns därför att nämna om det mötet. På möte med Göteborgs Universitets Studentkårer, ett samarbetsorgan för utbildningspåverkan på Göteborgs Universitet (GU), diskuterades skillnader och likheter i påverkansstrukturen. Märkvärda skillnader inkluderar att de arvoderar arbetsmiljöombud och har en annan svårighet att få tag på representanter jämfört med Chalmers Studentkår. Chalmers har också en bättre rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbete, något som GU saknar. Vidare kontakt skulle tas med de områden som delar utbildningar med Chalmers, och båda parter skulle rekommendera sina efterträdare att etablera bättre kontakt i början av sina mandatperioder. Efter att ha uppmärksammat den stora mängden enkäter som skickas ut till studenter med arbetsmiljöfokus hölls ett möte med arbetsmiljöingenjör och jämställdhetssamordnare för anställda för att få en uppfattning av de enkäter som skickas till studenter i nuläget. Under mötet konstaterades det att det är ett stort och tidskrävande uppdrag att sammanställa alla enkäter, och en person föreslogs att göra det innan vidare arbete med problemet kunde fortskrida. En psykosocial arbetsmiljörond besöktes dels för att få erfarenhet av dem, men också för att ge en större vikt åt studentperspektivet. 6 av 9

77 ENHETSRAPPORT Sociala enheten Campusutveckling På ett nystartsmöte med styrgrupp för campusutveckling diskuterades syftet med gruppen och hur den skulle arbeta. Gruppen kom fram till att för att få ansvar måste den ta ansvar, och det är någonting som behöver göras snart. Ombyggnationen av Chalmersplatsen var ett projekt som fick extra uppmärksamhet, och en tävling för att få fram någon form av staty att bepryda platsen föreslogs och skulle tas vidare. Incidenthantering På möte med en utbildningsområdesledare, säkerhetschef och ansvarig för processen Att utbilda diskuterades riktlinjer för högskolan vid incidenthantering och studentkårens inblandning i dessa. Det sågs som viktigt att studentkåren skulle få vara delaktig då incidenten gällde studenter, och det framhävdes även att båda sidor av händelsen ska tas fram innan frågor tas vidare. Detta är tänkt att uppmärksammas på utbildning för programansvariga som är tänkt att hållas för första gången vid något tillfälle i vår, men som ännu inte är klar. Studentkåren är inbjuden att hålla i flera pass på den utbildningen för att programansvariga ska få en bättre bild av vad studentkåren faktiskt gör och kan användas till. Externt Samarbeten RefTec STORK (Studiesociala Ordförandes RådsKonferens) En träff hölls i Umeå men på grund av sjukdom kunde ingen representant från Chalmers närvara. Deltagarna på träffen diskuterade studentbostäder, politisk påverkan, överlämning och sektionslokaler. STARK (Studiesocialt Ansvarigas RådsKonferens) En träff skulle hållits i slutet av mars i Umeå, men de som skulle arrangera har fått förhinder. Inga nya arrangörer har bestämts och ingen dagordning har skickats ut vilket tolkas som att träffen är inställd. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) Under perioden har möten om GFS inriktning startats upp, som också ska ta fram verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. Kårens representant har jobbat för att GFS ska bli en mer politiskt inriktad organisation, till skillnad från att göra studentrelaterade tjänster för staden och jobba med nöjeslivsfrågor. På styrelsemöte diskuterades GFS presidiums arbetsmiljö som har varit bristande, och lösningar försökte föras fram. Även en diskussion om samarbeten med ideologiskt bundna parter diskuterades, där de flesta fall skulle accepteras förutom de som presidiet upplevde var extra kontroversiella. Efter styrelsemötet föreslog presidiet att senarelägga deadline för den konsekvensanalys som ska göras inför att ett beslut om att flytta företagen som ligger under GFS till medlemskårerna. Det förslaget gick inte igenom, vilket gjorde att presidiet kände ett behov av sjukskrivning. Det ledde till att ett möte kallades till bland medlemskårerna för att lösa situationen, som ingen representant från Chalmers studentkår kunde närvara på. Resultatet från detta möte togs vidare till nästa styrelsemöte. 7 av 9

78 ENHETSRAPPORT Sociala enheten På styrelsemötet diskuterades prioritering av de nuvarande arbetsuppgifterna samt framtida verksamhetsplan och budget. Deadline för företagsfrågan beslutades att senareläggas, och även sluttid för diskussionen kring GFS inriktning. En kort verksamhetsplan uppmuntrades med bevakning av studentrabatter i kollektivtrafik som ligger i budget för 2016, för att lämna plats åt fler projekt som kommer upp under året. Medlemsavgiften föreslogs att höjas minimalt för att verksamheten skulle kunna gå plus, och en organisationspsykolog kom på tal för att hjälpa organisationen lösa de problem som finns i nuläget. Organisationspsykologen ansågs behövas utreda innan beslut kunde fattas och en höjd medlemsavgift motsattes inte om det var nödvändigt för organisationen skulle gå runt. På möte med Handelshögskolans i Göteborg Studentkårs representant i GFS träffades på möte för att prata om frågor inom GFS och framtida samarbeten. Studentforum På möte med studentforum var temat studentbostäder, och ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) deltog för att berätta om deras projekt Sthlm 6000+, ett projekt menat att bygga 6000 nya studentbostäder i Stockholmsområdet fram till Den största påverkan projektet har haft är att förbättra processen mellan ansökan till färdig byggnad. Ett liknande projekt, Gbg 4000+, är tänkt att startas i Göteborg för att innan 2020 bygga 4000 studentbostäder, vilket också diskuterades under forumet. Det var välbesökt med representanter från många olika parter i studentbostadsområdet, vilket ledde till en givande diskussion. Gbg är efter det snart på väg att startas upp. SUS - (Studenter, Utveckling, Samverkan) Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering vso höll presentation för de chalmerister som deltog i SUS-utbildning 1 april om speciella regler rörande ansvarsfull alkoholhantering som gäller Chalmers Studentkår. Externa projekt Ingenting nytt att rapportera. Kommande kalendarium 7-8 april SO ledig 9 april SO på tillgänglighetsvandring på Johanneberg med jämlikhetsgruppen 13 april SO på möte om utvärdering av nya läsårsindelningen med anställda på högskolan 14 april SO, kurator, studievägledare och likabehandlings- och mångfaldssamordnare träffas för att analyser resultat från enkät om nya läsårsindelningen 14 april SO på styrelsemöte för Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) 16 april SO på psykosocial rond för Teknisk Basår 20 april SO på styrelsemöte för ChSRAB-L 20 april SO håller i verksamhetsårets åttonde möte inom det Sociala Utskottet 8 av 9

79 ENHETSRAPPORT Sociala enheten 21 april SO på uppföljningsmöte för utbildningsområde MATS 21 april SO och vuo håller i verksamhetsårets sjunde möte inom det Internationella Utskottet 22 april SO på styrelsemöte för ChSRAB 22 april Arbetsmiljöuppföljningsmöte för utbildningsområde ASAM 22 april SO på psykosocial rond för Arkitektur och Teknik april vso hjälper CCC att arrangera Öltältet 28 april SO på fysisk arbetsmiljörond på Lindholmen 29 april vso hjälper FestU att arrangera Valborgskalaset 6 maj SO på Studentforum 7 maj SO på sektionsmöte för Ingenjörsteknologsektionen 8 maj SO ledig 19 maj SO på styrelsemöte för ChSRAB-L 20 maj SO på styrelsemöte för ChSRAB 20 maj SO på Studentforum Frågor på rapporten ställs till, Pontus Eliasson Sociala enhetens ordförande Lisa Stenberg Sociala enhetens vice ordförande 9 av 9

80 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Rapport till KS11 från Arbetsmarknadsenheten Utfört kalendarium 10 februari AO arrangerar utbildning i Customer Relationship Management (CRM) system 11 februari AO besöker V-teknologsektionens sektionsmöte 11 februari AO deltar på uppstartsmöte med arbetsgruppen för strategiframtagande angående engagemang och personlig utveckling februari AO ledig 13 februari vao ledig 16 februari AO arrangerar workshop angående Entreprenörskap 18 februari A-enheten på teambuilding 23 februari vao ledig 23 februari AO arrangerar ArmU 6 26 februari vao på Datateknologsektionens sektionsmöte 26 februari AO på Teknologsektionen Informationstekniks sektionsmöte 26 februari AO på möte med Chalmers Mastercards samrådsgrupp 2 mars AO arrangerar sponsringsutbildning för NollK 2 mars vao och CHARMkommittén har utvärderingsdag för CHARM mars AO på möte med styrelseledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningen, angående alumniverksamhet 4 mars AO på möte med SEB angående företagets och kårens samarbete 4 mars vao arrangerar referensgruppsmöte för CHARM 5 mars AO arrangerar Mentorskapsforum 3 12 mars Arbetsmarknadsenheten har Skypemöte med kårerna inom ARG-samarbetet 23 mars Arbetsmarknadsenheten besöker Chalmers Day of entrepreneurship 23 mars vao arrangerar Mässarragörsforum 4 26 mars vao arrangerar IT-referensgruppsmöte för CHARM 30 mars Arbetsmarknadsenheten arrangerar sponsutbildning för samtliga intresserade i kåren 31 mars Arbetsmarknadsenheten arrangerar utbildning och workshop för arbetsmarknadsgrupperna på sektionerna 1 av 7

81 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Reflektioner Arbetsmarknadsenhetens ordförande För en gång skull känns det som det var längesen det var kårstyrelsemöte, vilket gör att det känns som en hel del arbete har hunnit förflyta under perioden. Tyvärr har sjukdom, ledighet och konferens även infallit under perioden vilket givetvis har påverkat mängden arbete som genomförts, vilket är lite synd. Dock känns det väldigt motiverande att förbereda för nästa års kårledning redan nu. Mycket utvecklingspotential inom min post har identifierats under året, och jag brinner för att underlätta denna utveckling för min efterträdare! Det är ganska betungande att verksamhetsplansarbetet inte känns gå så mycket framåt, dock är arbetet som görs mot sektionerna genom utbildningar, utskott och forum ett stort glädjeämne. Från min sida kommer därför fokus ligga på att till nästa år bibehålla det positiva inom sektionsverksamheten och utveckla verksamhetsplansarbetet för min efterträdare. Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande Nu är våren här och vi börjar inse mer och mer att det inte är så lång tid kvar. Det känns väldigt konstigt och jag har på allvar börjat fundera på hur jag ska hinna med allt jag vill innan sommaren. Det är en spännande utmaning, som jag kommer ta tag i med all kraft jag har. Jag ser fram emot lite ledighet i påskveckan och det ska bli jätteroligt att därefter få efterträdare och planera överlämningen. Jag ska verkligen till fullo försöka njuta av de sista månaderna som sittande och vårens alla roliga händelser. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers studentkår Promotion Den 23 mars genomfördes Chalmers Day of entrepreneurship, med Promotion som huvudarrangör. Arbetsmarknadsenheten besökte arrangemanget vilket verkade mycket lyckat. Arrangemanget är en nysatsning från företagets sida gällande att skapa egna projekt som kompletterar förfrågningar från företag. CHARM Efterarbetet till CHARM tar mycket tid för alla inblandade, men CHARMkommittén är fortfarande motiverade och ser fram emot att göra en bra överlämning till nästa år. Mycket tid har gått åt till att utvärdera årets arbete och mässa. Utvärderingen har skett på många olika nivåer. Individuellt, gruppvis och i hela kommittén. Dessutom kommer mer specifika utvärderingar av olika event hållas nu när utvärderingarna som skickats ut till företag, studenter och värdar stänger. Exempel på event som utvärderas speciellt är CHARMalumn och CHARMtech. Många bra tankar på hur CHARM och allt förberedelsearbete kan förbättras till nästa år har framkommit. Bland annat finns det många tankar på hur mattläggningen kan förbättras till nästa år 2 av 7

82 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten för att behålla kvalitet, men på en lagom nivå i förhållande till en rimlig arbetsmängd för de inblandade. För projektledaren har fokus legat på att fakturera alla utställare. Det har gått förhållandevis smidigt efter det kommits fram till hur det nya anmälningssystemet kan användas för faktureringen. Nu återstår bara ett fåtal fakturor där företagen lämnat ofullständiga eller felaktiga faktureringsuppgifter. Det fortsatta arbetet innebär rekrytering av nästa års kommitté och överlämning för dessa. Det är svårt att förutse hur många som kommer söka CHARMkommittén, men förhoppningen är att många kommer söka då mycket energi har lagts ned på att göra aspningen bra. Utöver detta kommer arbete på mer strategisk nivå ske. Bland annat med att utvärdera om CHARM borde återinföra huvudsamarbetspartner till nästa år. Dessutom kommer det tas tag i arbetet med att utveckla en strategi för CHARM. Ekonomi På den ekonomiska fronten ser det bra ut för CHARM. Ett ökat antal utställare på 15 stycken jämför med budget har givit en ökad inkomst med cirka kronor. Utgifterna förväntas inte öka så mycket jämfört med budget vilket leder till att den beräknade vinsten för CHARM för tillfället blir cirka 3,5 miljoner kronor Sektionskontakt Arkitekturstuderandesektionen Studentrösten har arrangerats på sektionen. Den hölls i Ljusgården, där det även serverades våfflor, och var välbesökt av studenterna. Datateknologsektionen Sektionsmötet för läsperiod 3 har besökts där bland annat en del sektionsföreningar rapporterade om sin verksamhet och några motioner lyftes. I slutet av februari valde styrets vice ordförande att avsäga sig sitt uppdrag och lämna styret. Då det endast är några månader kvar, så kommer ingen ersättare rekryteras. Teknologsektionen Informationsteknik Under perioden har sektionsmöte 3 för läsåret hållits. På mötet valdes några nya kommittéers ledamöter in samt några ändringar i stadgan genomfördes. Teknologsektionen Väg och Vattenbyggnad Under perioden har sektionsmöte 3 för läsåret besökts. På mötet valdes några nya kommittéers ledamöter in, nya styrelsen presenterade sig samt kommande verksamhetsårs verksamhetsplan genomgicks. Utskott och forum Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) Under senaste ArmU var temat Ledarskap och gruppdynamik. Bland annat togs svårigheter som ordförande för arbetsmarknadsgrupper upp, vilket ansvar man har och hur man kan arbeta för att gruppen och individerna kan utvecklas under sitt år i en arbetsmarknadsgrupp. 3 av 7

83 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Mentorskapsforum Under perioden har ett mentorskapsforum hållits. Uppslutningen var bättre än någonsin med 9 deltagare, vilket ses som mycket positivt. Under mötet diskuterades guider och dokument till deltagarna i mentorskapsprogram, styrning samt kommunikation och rekrytering av adepter. Mässarrangörsforum Verksamhetsårets fjärde mässarrangörsforum har hållits. Där diskuterades bland annat huvudsamarbetspartners och mässmaterial. Ett femte tillfälle önskades dessutom för att kunna introducera de sista nyinvalda innan sommaren. Detta tillfälle ska planeras in i maj. Sponsring Utbildning för sponsringsansvariga på kåren samt NollK Den 30 mars höll arbetsmarknadsenheten en utbildning med samtliga intresserade på kåren som arbetar med sponsring. En liknande utbildning hölls i höstas med cirka 15 deltagare, denna gång var antalet 25. Utöver arbetsmarknadsenheten, som främst presenterade sponsringsprocessen, var även en företagsrepresentant där och talade om sponsring ur ett företags perspektiv för att få bredd i utbildningen. Under perioden har även en liknande utbildning i sponsring hållits för alla NollK. Denna var mer fokuserad på de specifika saker som NollK kan göra i sponsringsprocessen samt lite kortare tidsmässigt jämfört med den ovanstående utbildningen. Interna projekt Customer relationship management-utbildning En utbildning i Customer relationship management (CRM) har hållits under perioden. CRM-system kan användas för administration, organisering och arbetsprocessering i organisationer och kan vara både webbaserat och en programvara. Utbildningen fokuserade framförallt på ett webbaserat verktyg som heter Podio och används på några sektioner. På utbildningen närvarade framförallt representanter från sektionernas arbetsmarknadsgrupper och sektionsstyrelser. Till hösten rekommenderas en översyn av hur användningen av CRM-system ser ut då, för att sedan undersöka behovet av ännu en utbildning eller workshop kring ämnet. Kårens dag Kårens dag har arrangerats och Kårledningen hjälpte under dagen till med diverse praktiska saker. Detta innebar bland annat undanflyttning och återställning av möbler i kårhuset. Under tiden mässan var öppen stod Kårledningen i Kårens monter samt vid ingången som värdar som hälsade välkomna och delade ut kartor. I montern fanns en aktivitet kring framtagandet av Kårens värdegrund. Denna aktivitet gick ut på att samla in åsikter från medlemmar kring vad Kåren betyder för dem. Detta skedde genom att göra en tavla bestående av färgade lappar där varje färg representerade ett förslag på värdegrundsord. Det fanns även möjlighet att komma med egna förslag på ord. Indikatorer till kårens vision- och uppdragsdokument Till fullmäktigemöte 6 presenterades indikatorer till kårens vision- och uppdragsdokument. Detta är första gången detta gjorts, varav några värden saknades. Under arbetet med indikatorerna har 4 av 7

84 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten förtydligande gjorts kring hur dessa bör mätas, för att underlätta för kommande års kårledningar när de skall sammanställa dessa. Kommande år kommer jämförelser mellan indikatorvärdena kunna göras och då bli ett värdefullt verktyg för att kunna avgöra vilka områden satsningar bör göras inom. Utbildning/workshop med sektionernas arbetsmarknadsgrupper Den 31 mars hölls en utbildning och workshop med sektionernas arbetsmarknadsgrupper. Detta är ett tillfälle att ge dem förståelse för vilket varumärke de representerar, öppna upp för kontaktskapande och samarbete sektioner emellan samt utbyta erfarenheter och åsikter kring arbetsmarknadsrelaterat arbetet. Liknande utbildning hölls i höstas med cirka 55 personer, denna gång var antalet nästan 75. Nu väntar utvärdering av arbetet för att se vilket koncept som ska rekommenderas till nästa år, då detta verksamhetsår har varit första året dessa utbildningar har hållits. Strategi för engagemang och personlig utveckling Under perioden har några möten hållits med en tillsatt arbetsgrupp angående strategiframtagande för kårens arbete med engagemang och personlig utveckling. Framför allt har gruppen fokuserat på att definiera olika grader av engagemang och satt upp mål för respektive part. En motion om att fastslå strategin ska presenteras på fullmäktigemöte 7. Workshop angående entreprenörskap Under perioden har högskolan fattat beslut om en stor och långsiktig satsning på entreprenörskap. En workshop har därför anordnats gällande entreprenörskap, för att på ett övergripande plan diskutera vad studenter i framtiden kan tänkas vilja behöva gällande entreprenörskap. Bland annat kom punkter såsom valbara kurser och kreativa mötesplatser upp under diskussionerna. Tankarna har sammanfattats och nästa steg är att se hur kåren ska driva vidare frågan. Högskolan Projekt med högskolan Under perioden har högskolan färdigställt en verktygslåda på sitt intranät Insidan, med tips och råd för personal om hur de kan arbeta med näringslivssamverkan i utbildningen. Under arbetet har större uppmärksamhet om detta efterfrågats från kåren för att få personal att ta till sig idéer och råd kring näringslivssamverkan i utbildningen. En seminariedag för fakultetspersonal är planerad där de kan utbyta goda exempel och utveckla sitt samarbete med näringslivet i undervisningen. Externt Alumner Under perioden har möten med olika personer hållits. Bland annat en ledamot i Chalmersska ingenjörsföreningen (CING), som även sitter med i en grupp som kallas CING student. Detta är en ungdomsgrupp som har till uppgift att överbrygga mellan student- och ingenjörslivet. Diskussioner förs just nu om och i så fall hur dessa kan samverka med kåren. I en första fas bör behovet och önskemålet från nuvarande studenter och alumner undersökas kring om och hur dessa vill interagera med varandra. 5 av 7

85 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten Näringslivssamarbeten Under perioden har arbete påbörjats för att underlätta för kommande arbetsmarknadsenhets arbete med näringslivssamarbeten. I dagsläget finns ingen strategi för hur det ska arbetas med samarbeten, vilket är mycket viktigt för att inte arbetet ska rinna ut i sanden eller ske ostrukturerat. Med stor sannolikhet kommer en verksamhetsplanspunkt förberedas som skall mynna ut i en strategi för samarbeten. Ett möte har hållits med kårens partner SEB för att diskutera kommande aktiviteter inom samarbetet. En önskan från båda håll fanns att delta på den utbildning för arbetsmarknadsgrupper som nämns i denna rapport. Tyvärr kunde inte SEB medverka på denna på grund av förhinder men planen är att de ska medverka under nästa års utbildningar. Samarbeten RefTec Under perioden har arbetsmarknadsenheten deltagit över Skype på ett ARG-möte. Det var inte prioriterat för enheten att åka till Kiruna för en diskussion på 3 timmar, vilket var den mötestid för de diskussioner som enheten uppskattade som intressanta på förhand. Under detta pass diskuterades mässornas framtid. Det som framför allt framkom var att några kårer upplever intresset för mässorna som minskat och att andra mötesformer kan vara att föredra i framtiden. Chalmers Studentkår framhöll att än så länge är minskat intresse för den centrala mässan inget som märkts av. Däremot kan kompletterande event under resterande delar av året utvecklas. Chalmers Mastercards samrådsgrupp Ett möte med styrgruppen har hållits. En förändring som har gjorts är deltagandet från kårens sida, där tidigare Vice ordförande, Kommunikatör samt AO deltog. I fortsättningen kommer enbart AO medverka på dessa möten då tre personer anses överflödigt. Det som diskuterades under mötet var framför allt möjligheter att göra marknadsföring mot nya studenter på Chalmers i och med att nollmoduler skickas ut. Detta är fortfarande under diskussion mellan AO, MK och de ansvariga för Chalmers Mastercard. Externa projekt ATEC Arbetsgivarenkäten Enkäten har under perioden stängts. Nu återstår det att sammanställa den. Diskussioner förs inom kårstyrelsen huruvida resultatet ska användas bredare än i dagsläget, då den endast används internt inom kåren. Tills detta är bestämt ska ett försök att göra en enkel sammanställning av enkäten göras för att få ut resultatet till sektionerna. Kommande kalendarium 2-12 april vao ledig 16 april AO deltar på genomgång av Företagsbarometern, en extern enkät gällande attraktiva arbetsgivare för studenter 20 april AO arrangerar ArmU 7 21 april AO arrangerar Mentorskapsforum 4 6 av 7

86 Skapat: Z:\KS_Dokument\KS-möten\KS1415\Beslutsmöten\KS11\Arbetsdokument\KS11 - Enhetsrapport - A.docx ENHETSRAPPORT Arbetsmarknadsenheten 23 april vao på Datateknologsektionens andra sektionsmöte i läspeiod 4 7 maj AO på möte med Chalmers Mastercards samrådsgrupp 12 maj vao och CHARMk arrangerar överlämning för blivande CHARMk 18 maj AO arrangerar ArmU 8 19 maj vao arrangerar Mässarrangörsforum 5 Frågor på rapporten ställs till, Joacim Svärd Arbetsmarknadsenhetens ordförande Anna Jansson Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande 7 av 7

87 RESERAPPORT Utbildningsenheten Reserapport RUBIK i Lund Sammanfattning RefTeCs utbildnings- och internationaliseringskommitté (RUBIK) har sammanträtt under några dagar för att diskutera hur de olika kårerna kan arbeta strategiskt med pedagogik och e-lärande. Tid, plats och närvarande Konferensen ägde rum på Lunds Tekniska Högskolas (LTH) campus, framförallt i teknologkårens kårhus, torsdag-lördag 5-7 februari. För deltagande stod en eller flera representanter från varje kår av de sju teknolog-kårer som ingår i samarbetet. Alla deltagare arbetar med utbildningsfrågor och/eller internationaliseringsfrågor i sin respektive kår. Från Chalmers Studentkår deltog hela Utbildningsenheten. Bakgrund och syfte Ett viktigt område i alla studentkårers påverkansarbete är att främja god utbildningskvalitet på sina respektive lärosäten. En stor komponent i utbildningskvalitet är lärarnas högskolepedagogiska kompetens. En mycket aktuell fråga kopplad till högskolepedagogik är dessutom att informationstekniken letar sig in mer och mer som ett potentiellt kraftfullt verktyg i undervisningen. Dessa inslag för att stärka campusundervisningen klumpas ofta ihop med internetbaserade distanskurser, massiva öppna online-kurser (MOOCs) med mera och bildar det något otydliga begreppet e-lärande. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter och goda exempel kring hur kårerna arbetar i sitt påverkansarbete för att förmå sin högskola att arbeta med pedagogik på bästa sätt, samt reda ut en del begrepp kring det som brukar kallas för e-lärande och diskutera fördelar och nackdelar med olika delar av e-lärandet. Program Dag 1, torsdag. Diskussionspass 1: Runda bordet Innan diskussionerna kring huvudämnet för konferensen drog igång börjades det med en runda där alla representanter fick berätta om vad som är aktuellt på hemmaplan just nu. Bland mycket annat var tekniskt basår ett ämne som blev föremål för en kortare diskussion då det visade sig vara en aktuell fråga på de flesta av de tekniska lärosätena. Det visar sig att finansieringsformen för basåret är otydlig eftersom det är utbildning på gymnasienivå som ofta verkar finansieras med pengar som ska gå till akademisk utbildning. När högskolorna måste spara pengar och minska sina utgifter blir det lätt basåret som blir föremål för neddragningar. Kårerna fann sig själva enade kring utgångspunkten att basår är en mycket bra sak som lärosätena bör värna om, men att denna borde få sin finansiering säkrad på ett bättre sätt än idag. Staten och kommunerna 1 av 3

88 RESERAPPORT Utbildningsenheten borde, tillsammans med lärosätena, se över hur basårsstudier förlagda i nära anslutning till lärosäten för högre utbildning kan få en egen säker finansiering där den inte inkräktar på den budget som är beräknad att räcka för de akademiska studierna på lärosätet. Diskussionspass 2: E-lärande En workshop hölls om hur olika begrepp och företeelser inom E-lärande, undervisning där informationsteknik helt eller delvis används, kan kategoriseras och vad de kan förknippas med för olika möjligheter och risker. Det konstaterades att det finns en tydlig linje mellan distansutbildning och det som brukar kallas för blended learning. Det senare är benämningen på när informationsteknik integreras i undervisning i det fysiska klassrummet för att förbättra den. En annan viktig gränsdragning som koms fram till är den mellan öppna bildande onlinekurser (såsom MOOCs och liknande) där inga högskolepoäng delas ut, och de mer klassiska distanskurserna som examineras och räknas i allt väsentligt likadant som en campus-kurs. En allmän slutsats kring allt E-lärande är att dagens informationsteknik skapar stora möjligheter att förbättra alla typer av undervisning förutsatt att det används av en bra pedagog som använder tekniken på rätt sätt. En risk, framförallt med blended learning, är att pedagogiken inte följer med tekniken och lärare som vill vara moderna försöker integrera tekniken i undervisningen på ett sätt som gör att undervisningen inte upplevs meningsfull för studenterna. Vid diskussionen om massiva, öppna, online-kurser (MOOCs) drogs slutsatsen att både studentkårerna och lärosätena behöver fundera mer på hur kvalitetssäkring och studentinflytande kring dessa kurser ska gå till, och vem som ska ha ansvar för det. Det konstaterades också att MOOCs, som de ser ut idag, i första hand bör ses som nyttiggörande som inte är riktad till de studenter som är antagna på lärosätet. Därför bör de inte finansieras med de grundutbildningsmedel som lärosätet får från regeringen. Kanske borde regeringen istället se över hur statliga medel kan användas för att finansiera MOOCs och annat nyttiggörande i framtiden. Diskussionspass 3: LTH:s kvalitetskulturer med fokus på studenternas lärande En av LTH:s pedagogiska konsulter, Roy Andersson, gav en genomgång av LTH:s syner och strategier på pedagogisk meritering, pedagogiskt utvecklingsarbete samt etablering eller avsaknad av tillgänglighetsaspekter i utbildningar. Detta var mycket intressant och Utbildningsenheten kommer att fortsätta studera både systemet för pedagogisk meritering och kursutvärderingssystemet som används i på LTH för att se över om delar av deras koncept skulle kunna användas för att förbättra pedagogiken på Chalmers. Diskussionspass 4: Pedagogisk meritering Representanterna från de olika kårerna berättade om hur kåren och lärosätet arbetar för att ge uppmärksamhettill duktiga lärare. Det mest intressanta var att höra mer om LTHs pedagogiska akademi som Roy inlett berättelsen om redan i det föregående passet. I övrigt går det att konstatera att flera av studentkårerna har häftiga system för pedagogiska priser och liknande sätt för kåren att stimulera duktiga och engagerade lärare. Diskussionspass 5: Nästa RUBIK-konferens En preliminär agenda för nästa RUBIK-träff utarbetades och några praktiska detaljer utreddes. Nästa träff äger rum i Umeå i april. 2 av 3

89 RESERAPPORT Utbildningsenheten Reflektioner UO Det märks att pedagogik är ett ämne som de flesta som arbetar med utbildningsfrågor har ett stort intresse för. Konferensen var mycket givande och gav framförallt många tankar och idéer att använda i påverkansarbetet på hemmaplan. vuo Den här RUBIK-träffen var första gången där jag verkligen kände att Chalmers har mycket att ta ikapp, då jag blev väldigt tagen av LTH:s arbete för att förhöja utbildningskvalitet. Jag kan se en möjlig framtid långt bort där Chalmers har en liknande kultur bland lärarna, men om det ska ske så krävs det mycket påverkansarbete från kåren men framförallt en jättestor insats från högskolan. Väldigt givande insikter fick jag under den här konferensen! Frågor ställs med fördel till, David Ådvall Utbildningsenhetens ordförande Albin Hjalmarsson Utbildningsenhetens vice ordförande 3 av 3

90 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen Avrapportering Verksamhetsplan 14/15: -) Ta fram en struktur för studentrepresentanter inom campuspåverkan Inom campusutveckling finns många pågående processer och projektgrupper som förbereder material till de beslutande organen. Det behöver tas fram strukturer på hur studentrepresentanter kan användas inom campusfrågor nu när det finns åsikter för kårenatt driva i dessa frågor. Syftet är att involvera fler studentrepresentanter i campusfrågor och därmed också omfördela möten. Detta leder till bredare studentinflytande där kåren har möjlighet till mer aktivt deltagande samtidigt som målsättningen är att Kårledningens arbete omfördelas och minskas. 1. Bakgrund Det behöver tas fram strukturer på hur studentrepresentanter kan användas inom campusfrågor utifrån de åsikter kåren har i dessa frågor. Det finns i dagsläget ingen struktur vilket medför merarbete för Kårledningen. Den nya organisationen skall både underlätta arbetet för studentrepresentanterna men också minska arbetsbelastningen för kårledningen. Den nya organisationen bidrar till att kunna påverka kontinuerligt i projekt där representanter byts ut och förankringen i kårens verksamhet stärks. 2. Initiala mål Punkten syftar till att nå följande mål: Involvera fler studentrepresentanter i campusfrågor samt underlätta strukturen för dessa. En beredskapsgrupp för uppkomna projekt under året skall tillsättas vid årsskiftet. Studentrepresentanter skall rekryteras, utbildas och sedan fungera som representanter för kåren i beredande organ inom campusfrågor. 3. Genomförande Ett första initialt steg skedde i och med kontakt med utbildningsenheten och deras struktur gällande studentrepresentanter för att få en ökad förståelse för arbetet med studentrepresentanter. Det uppkom dock tidigt att högskolans process är väldigt ad-hoc gällande campusutveckling och därför måste en struktur skapas för att anpassas efter det. Idén med en beredskapsgrupp uppkom i och med detta. För att hjälpa representanter in i den processen har en utbildning utformats utifrån tidigare material kring campusfrågor. Det finns dock en svårighet i att personerna i fråga behöver ha en bra bakgrundsinformation i frågorna kring campusutveckling och därför riktades informationen mot fullmäktige. 1 av 2

91 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen 4. Resultat Under året har campusfrågor lyfts än mer till fullmäktige för att skapa ett intresse bland ledamöterna att engagera sig. Namn har samlats in och för att skapa en beredskapsgrupp för uppkomna projekt inom campusfrågor. Strukturen finns mer att läsa om här Struktur för campusfrågor Resultatet med arbetet har gjort det lättare att följa en struktur men i och med högskolans otydlighet i organisationsstrukturen behöver energi läggas kring att ta hand om hastigt uppkomna projekt vilket leder till än mer arbete. 5. Framtid Arbetet har resulterat i att det numera finns en väl utformad utbildning för studentrepresentanter samt en tydlig struktur i hur rekrytering skall ske samt hur uppföljning bör utformas. Förhoppningsvis kommer högskolans process klarna i och med anställning av en Lokalstrateg, mer information kring Lokalstrategens uppdrag finns i mappen för strukturen för campusfrågor. Philip Radtke Kårordförande 14/15 2 av 2

92 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen Avrapportering Verksamhetsplan 14/15: e) Tydliggöra syfte och ansvar för kårkommittéer och kårföreningar De två organisationsformerna kårförening och kårkommitté upplevs idag som otydliga när det kommer till vilka rättigheter och åtaganden de olika organisationsformerna har i organisationen. Därför bör organisationsstrukturen med kommittéer och föreningar på central nivå förtydligas för att underlätta Kårledningens arbete med kommittéer och föreningar. Arbetet syftar till att ta fram tydliga beskrivningar av vad som förväntas från de olika delarna av organisationen samt vilket stöd kommittéer och föreningar kan få. 1. Bakgrund Det upplevs ibland oklart vilka rättigheter och skyldigheter kårkommittéer respektive kårföreningar har och skillnaden mellan de olika organisationsformerna upplevs ibland diffus. Detta är något som behöver förtydligas för att de aktiva ska få större förståelse för hela organisationen. 2. Initiala mål Punkten syftar till att nå följande mål: Skriva en lathund som tydligt förklarar syfte och ansvar för kårkommittéer Dokumentet ska likna Instruktioner för Chalmers Studentkår kårföreningar i sitt utförande, ha ett informellt språk, innehålla syfte och ansvar för kårkommittéer samt vilka verktyg som kårkommittéer har till sitt förfogande. Justera Instruktioner för Chalmers Studentkårs kårföreningar Dokumentet fungerar just nu både som en guide för de som vill starta kårföreningar, men även som kontrakt som ordförande i styrelsen för att intyga att föreningen följer de regler som Chalmers studentkår satt upp för att få vara kårförening. Se över de kapitel i stadgan och reglementet som rör kårkommittéer och kårföreningar För att eventuellt förtydliga syfte och ansvar för kårkommittéer och kårföreningar i stadgan och reglementet. 3. Genomförande Under en workshop med kårledningen bestämdes hur syfte och ansvar ska förtydligas. Det kom då fram till att det skulle tas fram en lathund för kårkommittéer respektive kårföreningar som skulle utgå ifrån hur Instruktioner för Chalmers Studentkårs kårföreningar ser ut idag. Eftersom organisationsformernas syfte och ansvar ansågs otydligt var en viktig del i arbetet att ta in feedback aktiva. Även feedback från lekmannarevisorer som granskar kårföreningarnas verksamhet togs in samt från övriga kårledningsledamöter som inte arbetar med varken kårkommittéer eller kårföreningar i sin dagliga verksamhet. 1 av 2

93 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen Stadga och reglemente har setts över som planerat, men inget förslag på ändring har lagts då det ansågs att de andra två dokumenten täckte upp behovet. 4. Resultat Arbetet har resulterat i ett dokument kallat Syfte och ansvar för kårkommittéer. Tanken med dokumentet är att det ska fungera som en lathund för kommittéerna och innehåller vad som är syftet med en kårkommitté, vilka verktyg de har till sitt förfogande, vad som åligger dem både kontinuerligt och årligen samt vad som förväntas av en kårkommitté. Dokumentet för kårkommittéer har även använts som grund för att skriva presentationsmaterial om Syfte och ansvar för kårkommittéer till utbildning för kårkommittéer. Arbetet har även resulterat i ett dokument som tydligt ska visa vilket syfte och ansvar kårföreningar har. Detta dokument ersätter det tidigare dokumentet Instruktioner för Chalmers studentkårs kårföreningar vilket innebär att nästa gång en kårförening byter styrelse så ska de skriva på att de läst och är underförstådda med Syfte och ansvar för Chalmers studentkårs kårföreningar istället för det gamla och lämna in till vso. För att göra det lätt att hitta dokumenten har de lagts upp på kårens hemsida under de flikar som handlar om kårkommittéer 1 och kårföreningar 2, vilket innebär att det går att hitta dem på ett mer intuitivt sätt än att leta i dokumentarkivet. 5. Framtid Kårkommittéer respektive kårföreningar har lättare att ta till sig vad de har för skyldigheter och rättigheter. Förtydliganden för kommittéer och föreningar om vad de har för roll i organisationen förenklar förhoppningsvis arbetet för dem. Dokumenten fungerar även bra som stöd vi överlämning. De båda dokumenten borde översättas till engelska därför att vi har många kommittémedlemmar och styrelsemedlemmar i föreningar som är internationella av 2

94 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen Avrapportering Verksamhetsplan 14/15: -) Ta fram en värdegrund för Chalmers Studentkår Chalmers Studentkår behöver en värdegrund för att visa vad organisationen och engagerade inom kåren står för. Detta är ett verktyg som ska hjälpa engagerade personer att arbeta inom kårens verksamhet och ett sätt att skapa gemensamma synsätt inom organisationen och därigenom en större samhörighet. Värdegrunden är en del av det Visions- och uppdragsdokument som togs fram under verksamhetsåret 13/14. Det är viktigt att värdegrunden är förankrad och genomsyrar hela organisationen. 1. Bakgrund Det behövs en värdegrund för att visa vad organisationen och engagerade inom kåren står för. Det skall användas som komplement till kårens vision och uppdrag. 2. Initiala mål Punkten syftar till att nå följande mål: Ta fram en välförankrad värdegrund som beslutas av Fullmäktige, FuM. I dagsläget finns ej någon värdegrund för Chalmers Studentkår. Värdegrunden kommer stå som en del i Visions- och uppdragsdokumentet tillsammans med de övergripande uppdrag Chalmers Studentkår har. 3. Genomförande Till att börja med gjordes en bakgrundskoll och omvärldsanalys av tidigare arbete för att få en grund att stå på i arbetet. Det landade ganska snabbt i att ha värdeord att bygga upp den färdiga värdegrunden med. För att påbörja det arbetet var första steget en diskussion i fullmäktige under deras kickoff i september. Sedan har det under arbetets gång legat fokus på förankring bland aktiva, fullmäktige, medlemmar med flera. Den processen redovisas enligt nedan: Diskussion på FuM-kickoff Diskussion i KL Diskussion på KU Diskussion på KoT Undersökning bland teknologer Interpellation på FuM4 Aktivitet på Kårens dag Blogginlägg på kårbloggen Proposition till FuM Figur 1: Kårledning (KL), Kårledningsutskottet (KU), Kommittéordförandeträff (KoT) Mellan varje steg har sammanställningar gjorts och diskussionsunderlaget reviderats utifrån de tankar som inkommit. Arbetet har sedan landat i utformandet av en proposition till fullmäktige i samband med fastställandet av Vision- och uppdragsdokumentet. 1 av 2

95 AVRAPPORTERING Kårstyrelsen 4. Resultat Resultatet från diskussioner, aktiviteter på kårens dag med mera har landat i utformandet av en värdegrund som finns bifogat i propositionen gällande Vision- och uppdragsdokumentet till fullmäktige som finns att läsas här..\..\..\..\fum\propositioner\1415\fum7\proposition 27 - Visionoch uppdragsdokumentet.docx 5. Framtid Arbetet leder nu förhoppningsvis till att Fullmäktige fastställer värdegrunden som en del i Visionoch Uppdragsdokumentet, sker det ej är förslaget att en arbetsgrupp under Kårstyrelsen alternativt Fullmäktige fortsätter arbetet. Vid fastställande är tanken att värdegrunden skall bidra till en gemenskap och även skapa en vi-känsla. Med hjälp av värdegrunden skall personer inom Chalmers Studentkår kunna agera i enhetlighet med de värderingar som organisationen är uppbyggd på. Philip Radtke Kårordförande 14/15 2 av 2

96 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Studentkårs Bastukommitté Chalmers Studentkårs Bastukommitté (CBK) Har till uppgift att i samarbete med studentkårens Husansvarig förvalta och utveckla Chalmers Studentkårs fritidsanläggning i Härryda. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:5q) Sammansättning Medlemmar i CBK är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, upp till 9 personer, valda av Kårstyrelsen. 2. Verksamhet 2.1 CBK ska i samråd med Husansvarig underhålla och utveckla Chalmers Studentkårs Sportstuga, CS-bastun samt omgivande område vid Sandsjön i Härryda kommun. 2.2 Skall vara behjälpliga hyresgäster i Härryda men extra närvarande under mottagningen. 2.3 Skall anordna och hålla i minst en byggvecka per läsperiod. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CBKs arbete. att representera CBK. att ansvara för att CBK med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 1 av 2

97 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 5.4 CBK är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna och ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 CBKs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CBKs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CBK. 7.2 Aspiranter till posten ordförande ska intervjuas av valberedningen. 8.1 CBK skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

98 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Cortège Committé Chalmers Cortège Committé (CCC) Har till uppgift att på Valborgsmässoafton ordna den traditionella Cortègen, samt att genom utgivande av program finansiera denna. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4a) Sammansättning Medlemmar i CCC är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter, valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet 2.1 CCC ordnar på Valborgsmässoafton den traditionella Cortègen. 2.2 Cortègen utgörs i huvudsak av vagnar, byggda och framförda av teknologer. 2.3 CCC åligger det att noggrant ihågkomma att Cortègen är det största PR-instrument Chalmers Studentkår har. 2.4 Cortègen presenteras i ett Cortègeprogram. 2.5 CCC åligger det att hålla en god kontakt med Cortègens granskningsnämnd och informera denna om vad som händer under verksamhetsårets gång. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CCCs arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera CCC. att ansvara för att CCC med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående CCCs ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 3.3 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att i övrigt vara ordförande behjälplig. 1 av 2

99 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Vid ordförandens frånvaro har kassören utslagsröst. 5.4 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.5 CCC är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande eller kassör finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 CCCs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CCCs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CCC. 7.2 Alla aspiranter ska intervjuas av valberedningen. 8.1 CCC skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 Cortègefonden handhas på det sätt som finns föreskrivet i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2d. 2 av 2

100 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Filmoch Fotocommitté Chalmers Film- och Fotocommitté (CFFC) Har till uppgift att: i bildform dokumentera viktiga händelser på Chalmers. ansvara för kårens bildarkiv. (Chalmers Studentkår reglemente 15:4d) 1. Sammansättning Medlemmar i CFFC är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Övriga ledamöter, 2 till 9 personer valda av Kårstyrelsen. 2. Verksamhet 2.1 CFFC åligger det att dokumentera i bildform viktiga händelser inom Chalmers Studentkår. Vilka händelser detta inkluderar bestäms i samråd mellan CFFC och Kårstyrelsen i början av verksamhetsåret. 2.2 CFFC skall vara, inom skälig tid, kårens kommunikatör behjälplig med generell bildproduktion. 2.3 CFFC skall vara, inom skälig tid, kommunikatör särskilt behjälplig vid: Fotografering av Kårledningen, fullmäktige och staben Särskilda marknadsföringskampanjer. 2.4 CFFC ansvarar för kårens bildarkiv. 2.5 CFFC ska se till att ett varierat urval av bilder finns tillgängliga för medlemmarna i rimlig tid efter fotografering av händelserna som bestäms i punkt CFFC har till uppgift att erbjuda fotograferingstjänster till kårens organ till förmånliga priser. 2.7 För verksamheten enligt 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4 och 2.5 får CFFC verksamhetsbidrag från Chalmers Studentkår, enligt central budget. För 2.3.2, 2.6, liknande verksamheter och andra uppdrag skall en tydlig prislista distribueras. 2.8 Alla organ inom och medlemmar i Chalmers Studentkår har rätt att kostnadsfritt använda bilder tagna av CFFC för ickekommersiellt bruk så som marknadsföring av organet eller organets arrangemang. Vid användande skall fotografens namn samt CFFC och/eller Chalmers Studentkår anges. 1 av 3

101 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CFFCs arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera CFFC. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att ansvara för att CFFC med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bl.a. innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att inför kåren centralt besvara frågor angående CFFC:s ekonomi. 3.3 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordföranden ansvara för verksamhet inom ledamöternas ansvarsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst tre gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har ordförande samt medlemmar nämnda under punkt Ordförande har utslagsröst. 5.2 Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 CFFC är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 7. Övrigt 6.1 CFFCs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CFFCs beslut. 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CFFC. 2 av 3

102 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 7.2 CFFC skall aktivt informera Chalmers Studentkår övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 3 av 3

103 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmersspexet Bob Chalmersspexet Bob (Bobspexet) Har till uppgift att offentligt eller inför kåren framföra spex. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4g) 1. Sammansättning Medlemmar i Bobspexet är: 1.1 Ordförande (Directeur), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör (Casseur), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Upp till 40 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet Övriga poster fördelas internt inom kommittén, vilka ingår i följande grupper: o Direktionen består av ordförande (directeur), kassör (casseur), festdirecteur, turnechef, PR-chef samt upplysare. o Detaljen består av scenmästare, ljusmästare, arkitekt samt detaljmästare. o Produktionsgruppen består av producent, skivkommitté, regissörer samt författare. o Ensemblen består av 6-10 ledamöter. o Orkestern består av ledamöter. 2.1 Bobpexet har till uppgift att offentligt och inför kåren framföra spex i Göteborg och på andra orter. 2.2 Bobspexet sätter varje vår upp ett nyproducerat spex. 2.3 Bobspexet ska verka för att erbjuda förutsättningar för trevlig samvaro mellan kårmedlemmar, alumni och övriga studenter. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Bobs arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera Bob. att ansvara för att Bobspexet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Kassören åligger att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående Chalmersspexet Bobs ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 1 av 3

104 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 3.3 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordföranden ansvara för verksamhet inom ansvarsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. Direktionen åligger: o att leda, planera och utvärdera kommitténs verksamhet o att verka för skapandet av tillställningar utöver föreställningar o att verka för en god spexkultur o att ansvara för kommitténs långsiktiga utveckling Detaljen åligger: o att tillse förekomsten av: ljus, ljud, scenografi, rekvisita, kostym samt smink o att verka för en högkvalitativ scenbild Produktionsgruppen åligger: o att ansvarar för skapandet av manus, musik, design samt regi o att dokumentera produktionen Ensemblen åligger: o att framföra produktionen enligt produktionsgruppens önskemål Orkestern åligger: o att framföra musik enligt produktionsgruppens önskemål o att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. 4. Mötesförfarande 4.1 Direktionen sammanträder minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Kommittémöten hålls minst två gånger per verksamhetsår. 4.3 Minst skall mötesanteckningar föras vid direktionens samt kommitténs sammanträden, vid beslut skall protokoll föras. 4.4 Ordförande eller kommittén har rätt att adjungera en eller flera personer till dessa möten. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad medlem har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Kommittémötet är kommitténs högsta beslutande organ. Kommittémötet fattar beslut med kvalificerad (⅔) majoritet. När kommittémötet ej sammanträder, kan direktionen fatta beslut å kommitténs vägnar. 5.5 Direktionen är beslutsmässigt då minst hälften av direktionen samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Kommitténs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över kommittén beslut. 2 av 3

105 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Bob. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 Bobspexet skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 Spexfonden handhas på det sätt som föreskrivs i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2h. 3 av 3

106 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmersspexet Vera Chalmersspexet Vera (Veraspexet) Har till uppgift att offentligt eller inför kåren framföra spex. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4h) 1. Sammansättning Medlemmar i Veraspexet är: 1.1 Ordförande (Directeur), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör (Casseur), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Upp till 40 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet Övriga poster fördelas internt inom kommittén, vilka ingår i följande grupper: o Direktionen består av ordförande, kassör, festdirecteur, turnechef, PRchef samt mediamästare. o Detaljen består av scenmästare, scenroddare, ljudmästare, ljudroddare, ljusmästare, ljusroddare samt skräddare. o Produktionsgruppen består av producent, skivkommitté, regissörer, författare samt designer. o Ensemblen består av 6-8 ledamöter. o Bandet består av 6-12 ledamöter. 2.1 Veraspexet har till uppgift att offentligt och inför kåren framföra spex i Göteborg och på andra orter. 2.2 Veraspexet sätter varje höst upp ett nyproducerat spex. 2.3 Veraspexet ska verka för att erbjuda förutsättningar för trevlig samvaro mellan kårmedlemmar, alumni och övriga studenter. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Veras arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera Vera. att ansvara för att Veraspexet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Kassören åligger att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående Chalmersspexet Veras ekonomi. 1 av 3

107 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen att agera ordförande vid dennes förfall. 3.3 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordföranden ansvara för verksamhet inom ansvarsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. Direktionen åligger: o att leda, planera och utvärdera kommitténs verksamhet o att verka för skapandet av tillställningar utöver föreställningar o att verka för en god spexkultur o att ansvara för kommitténs långsiktiga utveckling Detaljen åligger: o att tillse förekomsten av: ljus, ljud, scenografi, rekvisita, kostym samt smink o att verka för en högkvalitativ scenbild Produktionsgruppen åligger: o att ansvarar för skapandet av manus, musik, design samt regi o att dokumentera produktionen Ensemblen åligger: o att framföra produktionen enligt produktionsgruppens önskemål Bandet åligger: o att framföra musik enligt produktionsgruppens önskemål o att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. 4. Mötesförfarande 4.1 Direktionen sammanträder minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Kommittémöten hålls minst två gånger per verksamhetsår. 4.3 Minst skall mötesanteckningar föras vid direktionens samt kommitténs sammanträden, vid beslut skall protokoll föras. 4.4 Ordförande eller kommittén har rätt att adjungera en eller flera personer till dessa möten. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad medlem har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Kommittémötet är kommitténs högsta beslutande organ. Kommittémötet fattar beslut med kvalificerad (⅔) majoritet. När kommittémötet ej sammanträder, kan direktionen fatta beslut å kommitténs vägnar. 5.5 Direktionen är beslutsmässigt då minst hälften av direktionen samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Kommitténs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 2 av 3

108 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över kommittén beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Vera. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 Veraspexet skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 Spexfonden handhas på det sätt som föreskrivs i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2h. 3 av 3

109 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för CHARMkommittén CHARMkommittén (CHARMk) Har till uppgift att arrangera Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4m) 1. Sammansättning Medlemmar i CHARMk är: 1.1 Ordförande, tillika projektledare, för CHARM och vice ordförande i Arbetsmarknadsenheten, vald av fullmäktige för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet 2.1 CHARMk har till uppgift att arrangera Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM. 2.2 CHARM skall vara en mässa där företag i rollen som framtida arbetsgivare kommer till Chalmers för att träffa studenterna. 2.3 CHARM ska möjliggöra för Chalmers Studentkårs medlemmar att komma i kontakt med framtida arbetsgivare. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför Kårstyrelsen ansvara för CHARMks arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att CHARM genomförs inom de ekonomiska ramar som Fullmäktige har beslutat om. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att representera CHARMk. att ansvara för att CHARMk med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst tre gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 1 av 2

110 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 CHARMk är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 CHARMks beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CHARMks beslut. 7. Rekrytering 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CHARMk. 7.2 För rekrytering av posten ordförande ansvarar Chalmers Studentkårs Valberedning. 8. Utvärdering och kontinuitet 8.1 Arbetet skall utvärderas vid ett möte under mars månad. 8.2 Varje ansvarsområde inom kommittén skall till utvärderingsmötet sammanställa en delutvärdering av gruppens uppgifter. Dessa skall diskuteras under utvärderingsmötet och därefter revideras. 8.3 Anteckningar förs vid utvärderingsmötet. Dessa skall tillsammans med delutvärderingarna finnas med i överlämningen till nästa års kommitté. 8.4 Projektledaren skall vid minst ett tillfälle under året ha utvecklingssamtal med varje ledamot. 8.5 Projektledaren skall tillse att det skapas en god kontinuitet mellan verksamhetsåren. 9. Övrigt 9.1 CHARMk skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

111 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Studentkårs Idrottskommitté Chalmers Studentkårs Idrottskommitté (CIK) Chalmers Studentkårs Idrottskommitté har till uppgift att främja idrottsintresset hos Chalmers Studentkårs medlemmar och samordna Chalmers Studentkårs idrottsverksamhet (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4t) 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Upp till 7 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas vice ordförande, mästerskapsmästare och bokningsansvarig. 2. Verksamhet 2.1 CIK har till uppgift att främja idrottsintresset hos Chalmers Studentkårs medlemmar. 2.2 CIK har till uppgift att arrangera minst ett Chalmersmästerskap i idrott under verksamhetsåret. 2.3 CIK ansvarar för att underhålla och kontinuerligt förbättra Chalmers Studentkårs motionshalls i samråd med husansvarig. 2.4 CIK ansvarar för att hålla Chalmers Enade Sportsällskap (CHESS) informerade om idrottsverksamhetens utveckling vid Chalmers Studentkår. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CIKs arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera CIK. att ansvara för att CIK med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. Vice ordförande åligger: o att inom kommittén budgetera och följa upp budgeten tillsammans med ordförande. o att vara ordförande behjälplig i att inför kåren centralt besvara frågor angående CIKs ekonomi. Mästerskapsmästare: o att tillse att Chalmersmästerskap arrangeras under året 1 av 3

112 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen o att erbjuda kårens medlemmar information om studentmästerskap vid övriga lärosäten än Chalmers. Bokningsansvarig: o att tillse att alla intresserade organ får möjlighet att boka idrottshallen i kårhuset. o att en lista på dessa fasta bokningar inkommer till HA en gång inför varje termin. 4. Samarbetsorgan 4.1 För de kommittéer som verkar för främjande av idrott inom Chalmers Studentkår finns Chalmers Enade Sportsällskap (CHESS) 4.2 Ledamöter i CHESS är: CIKs ordförande Övriga ledamöter i CIK Representanter från samtliga sektioners idrottsorgan Representanter från övriga föreningar inom Chalmers Studentkår som anser sig berörda. 4.3 Mötesförfarande: CHESS-möte hålls två gånger per läsperiod Kallelse till möte skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan mötet Möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast tre dagar innan mötet Protokoll skall föras vid möten som sedan skall distribueras till ledamöterna. 4.4 Beslutsmässighet Rösträtt har ledamöter nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. CIKs ordförande har utslagsröst Jävig medlem saknar rösträtt Rådet är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande finns närvarande. 4.5 Överklagande CHESS beslut kan överklagas till kårstyrelsen Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CHESS beslut. 5. Mötesförfarande 5.1 Kommittémöten hålls minst tre gånger per läsperiod 5.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 5.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 6. Beslutsmässighet 6.1 Rösträtt har ledamöter nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 6.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 2 av 3

113 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 6.4 CIK är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande finns närvarande. 7. Överklagande 7.1 CIKs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 7.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CIKs beslut. 8. Rekrytering 9. Övrigt 8.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CIK. 8.2 Aspiranter posten ordförande ska intervjuas av valberedningen. 9.1 CIK skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 3 av 3

114 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers International Reception Committee Chalmers International Reception Committee (CIRC) Har till uppgift att: anordna aktiviteter, särskilt mottagning, för gäststuderande på Chalmers. främja integrationen mellan reguljärt- och gäststuderande på Chalmers. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4n) 1. Sammansättning Medlemmar i CIRC är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas en vice ordförande. 2. Verksamhet 2.1 CIRC ansvarar för utvecklingen och genomförandet av mottagningsverksamheten för internationella studenter. 2.2 CIRC åligger att arrangera sociala arrangemang för internationella studenter under mottagningen. 2.3 CIRC ansvarar för att löpande informera de internationella studenterna om aktiviteter på Chalmers och i Göteborg under pågående mottagning. 2.4 CIRC skall hålla kontinuerlig kontakt med berörda personer på högskolan och i Kårstyrelsen angående mottagningen. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för CIRCs arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera CIRC. att ansvara för att CIRC med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Att se till att CIRC finns representerat på de möten med Mottagningsverksamhetens Samarbetsorgan (MoS) som berör CIRCs verksamhet. 3.2 Vice ordförande åligger: att ansvara för kontakten med ESN och CIRCs representation i organet. att stötta ordförande och vid ordförandes förfall träda in i dennes ställe. 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 1 av 2

115 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 CIRC är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 CIRCs beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över CIRCs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar CIRC. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande ska intervjuas av valberedningen. 8.1 CIRC skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

116 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Festkommittén FestU Festkommittén FestU (FestU) Har till uppgift att arrangera stora gedigna kalas i kårhuset. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4b) 1. Sammansättning 1.1 Ordförande (6), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör ($), vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas Sexmästarinna (66), Arkitekt (A), Fixare (X) och Bacchus ( ). 2. Verksamhet 1.1 FestU har till uppgift att anordna minst 4 stycken stora kalas per verksamhetsår 1.2 FestU skall ordna Valborgskalas, Julkalas samt Nollkalas. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för FestU:s arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera FestU. att ansvara för att FestU med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. att sitta som FestU:s representant i Gasquefondskommittén (GFK). att vara vice serveringsansvarig under kalasen. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bl.a. innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående FestU:s ekonomi. Att vara ansvarig för liveakter när FestU har sådana på sina kalas. att agera ordförande vid dennes förfall 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 1 av 3

117 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Sexmästarinnan åligger: o att ansvara för mathanteringen på kalasen. o att ordna trivsel för jobbarna, band och övriga ledamöter i FestU. o att ansvara för inhandling och tillagning av jobbarmat i samband med FestU:s kalas. o att ordna sittningar och servitörssittningar. o att rekrytera eventuell serveringspersonal till dessa sittningar. Arkitekten åligger: o att ansvara för FestU:s estetiska arbete. o att leda byggandet av festkulisser. o att vara PR-ansvarig. Fixaren åligger: o att ansvara för införskaffandet av material till kalasen. o att ansvara för rekrytering av byggare till kalasen. o att ordna allt som inte faller i någon annans post. Bacchus åligger: o att vara dryckesansvarig, både alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. o att ansvara för rekrytering av barpersonal till kalasen. o att vara serveringsansvarig under kalasen. o att ansvara för att FestU:s kyl alltid är fylld med en försvarbar mängd dryck. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 FestU är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 FestUs beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över FestUs beslut. 7. Rekrytering 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar FestU. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 2 av 3

118 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 8. Övrigt 8.1 FestU skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 Follinfonden handhas som föreskrivet i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2e. 3 av 3

119 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Gasquekommittén Gasquekommittén (GasqueK) Har till uppgift att underhålla och utveckla Gasquekällaren. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4j) 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas en vice ordförande. 2. Verksamhet 2.1 GasqueK ansvarar för att underhålla och kontinuerligt förbättra Chalmers Studentkårs arrangemangslokal Gasquekällaren. 2.2 GasqueK beslutar om: Rättighet att nyttja Gasquekällaren. Hyrans storlek för Gasquenkällaren. Deposition vid nyttjande. Schablonmässiga depositionsavdrag. Ersättningsskyldighet vid skadegörelse på lokalen och dess inventarier i samråd med husansvarig. 2.3 GasqueK ansvarar tillsammans med Sociala enhetens vice ordförande för Chalmers Studentkårs Restauranger ABs dryckeslager tillhörande verksamhet i Gasquenkällaren. Detta med avseende på utlämning, avräkning, avhämtning samt generell lagerhantering. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för GasqueKs arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera GasqueK. att ansvara för att GasqueK med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Vice ordförande åligger: att vara ordförande behjälplig vid budgetering och budgetuppföljning. att sköta fakturering av uthyrning av Gasquekällaren. 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 4. Samarbetsorgan 4.1 För de kommittéer som inom Chalmers Studentkår som nyttjar Gasquenkällaren finns Gasquerådet. 4.2 Ledamöter i Gasquerådet är: 1 av 3

120 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen GasqueKs ordförande Övriga ledamöter i GasqueK Representant från de sektioners sexmästerier som avser arrangera i Gasquekällaren Representanter från övriga organ som tecknat avtal för att få arrangera i Gasquekällaren. 4.3 Mötesförfarande: Gasquerådet har möte minst 2 gånger per läsperiod Kallelse till möte skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan mötet Möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast tre dagar innan mötet Protokoll skall föras vid möten som sedan skall distribueras till ledamöterna. 4.4 Beslutsmässighet: Rösträtt har ledamöter nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. GasqueKs ordförande har utslagsröst Jävig medlem saknar rösträtt Rådet är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande finns närvarande. 4.5 Överklagande: Gasquerådet beslut kan överklagas till kårstyrelsen Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över Gasquerådet beslut. 5. Mötesförfarande 5.1 Kommittémöten hålls minst tre gånger per läsperiod. 5.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 5.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 6. Beslutsmässighet 6.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 6.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 6.4 GasqueK är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 7. Överklagande 7.1 GasqueK beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 7.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över GasqueK beslut. 8. Rekrytering 8.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar GasqueK. 8.2 Aspiranter till posten ordförande ska intervjuas av valberedningen. 2 av 3

121 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 9. Övrigt 9.1 GasqueK skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 9.2 GasqueKs fond, Gasquefonden, handhas på det sätt som finns föreskrivit i 18:2f. i Chalmers Studentkårs reglemente. 3 av 3

122 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Grand Unified Debuggers Grand Unified Debuggers (G.U.D.) Har till uppgift att driva Chalmers Studentkårs datorsystem, undantagsvis datorsystemet för kårledningen och kårens stab. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4o) 1. Sammansättning Medlemmar i G.U.D. är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, 5 till 10 personer, valda av Kårstyrelsen. 2. Verksamhet 3. Åliggande 2.1 G.U.D. har till uppgift att till Chalmers Studentkårs kommittéer, föreningar och teknologsektionsstyrelser erbjuda stöd rörande drift samt utveckling av IT-lösningar. 2.2 G.U.D. ansvarar för drift och underhåll av datorsystem för de kommittéer, föreningar och teknologsektionsstyrelser som utnyttjar de tjänster G.U.D. erbjuder. 2.4 G.U.D. har till uppgift att verka för ett långsiktigt tänkande rörande Chalmers Studentkårs datorsystem och resurser där G.U.D. ansvarar för drift och underhåll av datorsystem i organisationen. 2.5 G.U.D. har till uppgift att ta fram och löpande revidera regler i linje med SUNET, Chalmers och Sveriges rikes lag, gällande användande av de datorsystem och resurser G.U.D. erbjuder. 2.6 G.U.D. har till uppgift att bevaka så gällande regler efterlevs. G.U.D. har rätten att vidtaga åtgärder för att skydda det datorsystem som erbjuds samt Chalmers Studentkårs rykte då reglerna inte efterlevs. 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för G.U.D.s arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera G.U.D. att ansvara för att G.U.D. med dess medlemmar uppträder på ett oklanderligt sätt. att tillsammans med kårstyrelsen framta budget. att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 3.2 För övriga ledamöter gäller: 1 av 2

123 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 4. Mötesförfarande att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. 4.1 Kommittémöten hålls fyra gånger per läsperiod. 4.2 Minnesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har ordförande samt medlemmar nämnda under punkt Ordförande har utslagsröst. 5.2 Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 G.U.D. är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 G.U.D.s beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över G.U.D.s beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar G.U.D. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande ska intervjuas av valberedningen. 7.2 G.U.D. skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 7.3 Kollekten handhas på det sätt som föreskrivs i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2l. 2 av 2

124 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté Chalmers Studentkårs IAESTE-kommitté (IAESTE) Har till uppgift att främja internationell förståelse och kulturutbyte mellan studerande i olika länder genom att ge studenter vid Chalmers möjlighet att studera utomlands och ta hand om de utländska studenter som gör sin praktik här i Göteborg. (Chalmers Studentkår reglemente 15:4l.) 1. Sammansättning Medlemmar i IAESTE är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, 2 till 23 personer, valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet 2.1 Ta hand om de utländska praktikanter som genom IAESTE-utbytet kommer till Göteborgsregionen. 2.2 Att för de besökande praktikanterna anordna aktiviteter såsom kalas, stadsrundvandring och liknande. 2.3 Ordna besök till de andra lokalkommittéerna i Sverige och Europa. 2.4 IASTEs medlemmar skall delta i utbildnings- och uppföljningshelg anordnad av IASTE Sverige två gånger per läsår. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för IAESTEs arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att budgetera och följa upp budgeten. att inför kåren centralt besvara frågor angående IAESTEs ekonomi. att representera IAESTE. att ansvara för att IAESTE med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att närvara på styrelsemöten för IAESTE Sverige. att delta i Local Committee-ordförandemöte fyra gånger per år. 3.2 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordföranden ansvara för verksamhet inom ledamöternas ansvarsområde. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 1 av 2

125 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 IAESTE är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 IAESTEs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över IAESTEs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar IAESTE. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 IAESTE skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

126 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Jämlikhetskommittén Jämlikhetskommittén (JämK) Har till uppgift att synliggöra och arbeta med likabehandlingsfrågor inom utbildningen och den studiesociala verksamheten inom Chalmers och Chalmers Studentkår. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4r). 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, 1 till 7 personer, valda av Kårstyrelsen. 2. Verksamhet 2.1 JämK fungerar som en resurs för att utveckla jämlikhetsarbetet inom Chalmers Studentkår. 2.2 JämK informerar teknologer om likabehandlingsfrågor och belysa dessa. 2.3 JämK är sektioner och Sociala enheten behjälpliga med att utbilda föreningar och kommittéer i likabehandlingsfrågor. 2.4 JämK har till uppgift att årligen vid minst 4 tillfällen arrangera öppna event inom områdena likabehandling och mångfald. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för JämK:s arbete. att vara ekonomisk ansvarig. att representera JämK. att ansvara för att JämK med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsberättelse. att budgetera och följa upp budgeten. att inför kåren centralt besvara frågor angående JämKs ekonomi. 3.2 För övriga ledamöter gäller: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 1 av 2

127 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 JämK är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 JämKs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över JämKs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar JämK. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 JämK skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

128 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Ljud- och bildgruppen Ljud- och bildgruppen (LoB) Har till uppgift att: förvalta kårens ljud-, ljus- och bildvisningsutrustning. ordna uthyrning av ljud-, ljus- och bildutrustning (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4d). 1. Sammansättning Medlemmar i LoB är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Övriga ledamöter, 3 till 7 personer, valda av Kårstyrelsen. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas PA-chef och ljuschef. 2. Verksamhet 2.1 LoB ska tillhandahålla ljud- och ljusutrustning för uthyrning till kårens medlemmar och organ till förmånliga priser. 2.2 LoB ansvarar för skötsel och underhåll av Gasquens ljud- och ljusutrustning. 2.3 LoB ansvarar för skötsel och underhåll av det tekniska på kårens biograf. 2.4 LoB skall vara kommittén ProgramUtskottet (PU), kommittén FestUtskottet (FestU), Chalmers Cortège Committé (CCC) och kommittén för Chalmers Arbetsmarknadsdagar (CHARM) behjälpliga med utrustning vid arrangemang mot debitering. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för LoBs arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera LoB. att ansvara för att LoB med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att tillse att säkerhetstänkandet finns vid riggning. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående LoBs ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 1 av 3

129 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att i övrigt vara ordförande behjälplig. PA-chef åligger: o att tillse att LoBs PA-utrustning fungerar. o att hålla ordning på PA-utrustningen. o att ansvara för nyinköp och underhålla gällande PA-utrustning. o att tillse att PA-utrustningen riggas på ett säkert sätt. o att RunAns ljudsystem är fungerade. o att under större arrangemang planera och leda LoBs arbete tillsammans med Ordförande och Ljuschefen. o att utbilda övriga LoBs medlemmar i PA-utrustningen. Ljuschef åligger: o att tillse att LoBs ljus-, rigg- och rökutrustning fungerar. o att hålla ordning på ljus-, rigg- och rökutrustningen. o att regelbundet kontrollera Gasquens ljus- och rökutrustning och tillse att den fungerar. o att hålla LoBs lager av reservdelar till ljus- och rökutrustning välfyllt. o att underhålla och ansvara för nyinköp gällande ljus-, rigg- och rökutrustningen. o att tillse att ljus- och rökutrustningen riggas på ett säkert sätt. o att under större arrangemang planera och leda LoBs arbete tillsammans med Ordförande och PA-chefen. o att utbilda övriga LoBs medlemmar i ljus-, rigg- och rökutrustningen. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst tre gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 LoB är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 LoBs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över LoBs beslut. 7. Rekrytering 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar LoB. 2 av 3

130 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8. Övrigt 8.1 LoB skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 LoBs Investeringsfond handhas på det sätt som finns föreskrivit i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2g. 8.3 PUs och LoBs filmfond handhas på det sätt som finns föreskrivet i Chalmers Studentkårs reglemente 18:2k. 3 av 3

131 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Studentkårs Marskalksämbete Chalmers Studentkårs Marskalksämbete (Marskalksämbetet) Har till uppgift att: vårda och handha fanborgen. bevara Chalmers Studentkårs traditioner vad gäller mössor, standar och etikett samt att information om detta finns att tillgå för studentkårens medlemmar. anordna studentkårens mösspåtagningar. anordna Chalmers Studentkårs årliga vårbal. arbeta för att Chalmers Studentkår skall vara representerade på Nobelmiddagen. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4p) 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet 2.1 Marskalksämbetet har till uppgift att arrangera mösspåtagning den 1 oktober samt på Valborgsmässoafton. 2.2 Marskalksämbetet har till uppgift att årligen arrangera Chalmers Studentkårs vårbal. 2.3 Marskalksämbetet har till uppgift att arrangera en bal under hösten. 2.4 Marskalksämbetet skall arbeta för att ha ett samarbete med högskolan för att delvis finansiera verksamheten. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Marskalksämbetets arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera Marskalksämbetet. att ansvara för att Marskalksämbetet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 1 av 2

132 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Marskalksämbetet är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Marskalksämbetet beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över Marskalksämbetets beslut. 7. Rekrytering 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Marskalksämbetet. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8. Övrigt 8.1 Marskalksämbetet skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

133 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Mottagningskommittén Mottagningskommittén (MK) Har till uppgift att planera och leda kårens mottagning i samråd med representanter för sektionernas mottagningsverksamhet. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4e). Sammansättning Medlemmar i MK är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, 5 till 7 personer, valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas en vice ordförande. 2. Verksamhet 2.1 MK är kårens organ för att samordna och kontinuerligt utveckla mottagandet av de nya chalmeristerna. 2.2 MK ansvarar för samordning av Chalmers Studentkårs mottagningsverksamhet i allmänhet och första dagen i synnerhet. 2.3 MK är sammankallande för Mottagningsverksamhetens Samarbetsorgan, MoS. 2.4 MK skall hålla kontinuerlig kontakt med berörda personer på högskolan och i Kårstyrelsen angående mottagningen. 2.5 MK är ansvariga för uppföljning och utvärdering av mottagningen tillsammans med ledamöter i MoS. 2.6 MK åligger att granska alla nolluppdrag och nollmoduler. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för MKs arbete. att själv vara ekonomiskt ansvarig. att representera MK. att ansvara för att MK med dess medlemmar uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att budgetera och följa upp budgeten. att inför kåren centralt besvara frågor angående MK ekonomi. 3.2 Vice ordförande åligger: att inom kommittén budgetera och följa upp budgeten tillsammans med ordförande. att vara ordförande behjälplig i att inför kåren centralt besvara frågor angående MK ekonomi. 3.3 Övriga ledamöter åligger: 1 av 3

134 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att vara ordförande behjälplig. 4. Samarbetsorgan 4.1 För de kommittéer som arbetar med att samordna mottagning inom Chalmers Studentkår finns Mottagningsverksamhetens Samarbetsorgan (MoS) 4.2 Ledamöter i MoS är MKs ordförande Övriga ledamöter i MK Representanter från samtliga mottagningsorgan på sektionerna Ordförande i Chalmers International Reception Committee (CIRC). 4.3 Mötesförfarande: MoS-möte hålls ungefär fem gånger under läsperiod 3, fem gånger under läsperiod 4, tre gånger innan läsperiod 1 har börjat och fem gånger under läsperiod Kallelse till möte skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan mötet Möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast tre dagar innan mötet Protokoll skall föras vid möten som sedan skall distribueras till ledamöterna. 4.4 Beslutsmässighet Rösträtt har ledamöter nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. MKs ordförande har utslagsröst Jävig medlem saknar rösträtt Rådet är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande finns närvarande. 4.5 Överklagande MoS beslut kan överklagas till kårstyrelsen Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över MoSs beslut. 5. Mötesförfarande 5.1 Kommittémöten hålls minst två gånger per läsperiod samt extra sammanträden under mottagningsperioden. 5.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 5.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 6. Beslutsmässighet 6.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 6.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 6.4 MK är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 2 av 3

135 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 7. Överklagande 7.1 MKs beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 7.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över MKs beslut. 8. Rekrytering 9. Övrigt 8.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar MK. 8.2 Aspiranter till posten ordförande ska intervjuas av valberedningen. 9.1 MK skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 3 av 3

136 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Programkommittén Programkommittén (PU) Har till uppgift att ordna kulturella arrangemang och fortbildningsverksamhet. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4f). 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Upp till 5 övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, vilka är följande: kursansvarig, filmansvarig, musikansvarig, PR-ansvarig och dryckesansvarig. 2. Verksamhet 2.1 PU ansvarar för kårens kulturella arrangemang vilka bland annat består av kurser, musikaftnar och filmer. 2.2 PU ansvarar i samarbete med Ljud- och Bildgruppen för kårens filmaftnar. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för PU arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera PU. att ansvara för att PU med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. o Kursansvarig åligger: att tillse att kurser anordnas enligt kårmedlemmarnas önskemål. 1 av 3

137 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen o o o o att ansvara för anskaffande av kursledare, kurslokal, kursmaterial samt att tillsammans med kassören tillse att kurserna bär sig ekonomiskt. Filmansvarig åligger: att bestämma vilka filmer som ska visas i filmvisningslokalen och ansvara för filmvisningarna. att ansvara för lån av filmvisningslokalen då filmaftnar hålls. Musikansvarig: att boka band eller musiker till konserter eller liknande arrangemang. PR-ansvarig: att tillse att PUs alla arrangemang marknadsförs på ett bra sätt. att framställa alla PUs utskick och biljetter. Dryckesansvarig: att ansvara för öl och övrig dryck, vilket bl.a. innebär kontakt med bryggeri, Chalmers Studentkårs Restaurang AB, inköp samt hantering av pant. att vara serveringsansvarig. att ansvara för sittningar i samband med representation av PU. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Minst skall mötesanteckningar föras vid mötena, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 PU är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 PUs beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över PUs beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar PU. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 PU skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 3

138 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 8.2 PUs och LoBs filmfond handhas på det sätt som finns föreskrivet i Chalmers studentkårs reglemente 18:2k. 3 av 3

139 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Chalmers Pyrotekniska Kommitté Chalmers Pyrotekniska Kommitté (Pyrot) Har till uppgift att för teknologers och andras trevnad ordna samt avfyra fyrverkerier verka för en god fyrverkerikultur främja pyroteknikens erkännande som konstart samt gynna konsumentintressena genom informations- och testverksamhet. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4k) 1. Sammansättning Medlemmar i Veraspexet är: 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.3 Övriga ledamöter, upp till 10 personer, valda av Kårstyrelsen. 2. Verksamhet 2.1 Pyrot har till uppgift att för teknologers och andras trevnad ordna samt avfyra fyrverkerier. 2.2 Pyrot skall verka för god fyrverkerikultur och för att främja pyroteknikens erkännande som konstart. 2.3 Pyrot skall gynna konsumentintressena genom informations- och testverksamhet. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Pyrots arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera Pyrot. att ansvara för att Pyrot med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att tillse att säkerhetstänkandet finns vid riggning, avfyrning samt lagring av fyrverkerier. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående Pyrots ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 3.3 Övriga ledamöter åligger: 1 av 2

140 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområde. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Pyrot är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Pyrots beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över Pyrots beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Pyrot. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 Pyrot skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

141 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Svea Skivgarde Svea Skivgarde (Svea) Svea skivgarde har till uppgift att discjockeyverksamhet (Chalmers Studentkår reglemente 15:4i). 1. Sammansättning 1.1 Ordförande, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Kassör, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår övriga ledamöter valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. Övriga poster fördelas internt inom kommittén, bland dessa ska det finnas bokningsansvarig, teknik gruppansvarig, samt 3 till 9 personer övriga ledamöter. 2. Verksamhet 2.1 Svea har till uppgift att tillhandahålla kårens organ och dess medlemmar musikunderhållning för till förmånliga priser. 2.2 Svea ska hålla sina medlemmar ständigt uppdaterade gällande ny och äldre musik, så att de kan svara på frågor och vara kårens medlemmar behjälpliga. 2.3 Svea att vara Festkommittén, Chalmers Cortège Committé och Programkommittén behjälpliga med utrustning vid deras arrangemang mot debitering. 2.4 Svea att ta hand om vinyl- och cd-arkivet. 3. Åliggande 3.1 Ordföranden åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Sveas arbete. att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig. att representera Svea. att ansvara för att Svea med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. att se till att Svea finns representerat på de möten med Gasquerådet som berör Sveas verksamhet. 3.2 Kassören åligger: att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig, vilket bland annat innefattar budgetering, budgetuppföljning samt framtagande av bokslut. att sköta den löpande bokföringen och faktureringen. att ansvara för att bokföring med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt. att inför kåren centralt besvara frågor angående Sveas ekonomi. att agera ordförande vid dennes förfall. 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. Bokningsansvarig åligger: 1 av 2

142 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen o att vara behjälplig och ta emot önskemål om bokningar av Svea. o att informera Svea Skivgardes medlemmar om aktuella spelningar och ansvara för att DJ blir tillsatt till dessa. Teknikgruppsansvarig åligger: o att hålla ordning på Svea utrustning. o att om utrustningen går sönder, laga den själv eller delegera till övriga medlemmar i teknikgruppen. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst fyra gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Svea är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Svea Skivgardes beslut kan överklagas till kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över Sveas beslut. 7. Rekrytering 8. Övrigt 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Svea. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8.1 Svea skall aktivt informera Chalmers Studentkårs övriga medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 2 av 2

143 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen Instruktioner för Kårtidningen Tofsen Kårtidningen Tofsen (Tofsen) Har till uppgift att skildra campuslivet på Chalmers samt vara en medlemsförmån genom att: skriva reportage om studentnära ämnen. aktivt bevaka kårens, Chalmers tekniska högskolas och andra delar av Chalmers verksamhet. inspirera och engagera läsarna. (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4s) 1. Sammansättning 1.1 Ordförande tillika chefredaktör och ansvarig utgivare, vald av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 1.2 Övriga ledamöter, valda av Kårstyrelsen för varje verksamhetsår. 2. Verksamhet 2.1 Kårtidningen Tofsen är ett organ för medlemmarna i Chalmers Studentkår. 2.2 Tofsen har till uppgift att skriva artiklar som återspeglar de uppdrag de givits utav fullmäktige (Chalmers Studentkårs reglemente 15:4s). 2.5 Det åligger Tofsen att utkomma med minst två nummer per termin. 3. Åliggande 3.1 Ordförande åligger: att leda och inför kårstyrelsen ansvara för Tofsens arbete. att vara ekonomiskt ansvarig. att representera Tofsen. att ansvara för att Tofsen med dess medlemmar uppträder på ett oklanderligt sätt. att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. att ansvara för Tofsens prenumerantregister och distribution. att ansvara för att Tofsen arkiveras på ett betryggande sätt. att ansvara för Tofsens frilansjournalister och avtal med dessa som reglerar Tofsens ägande av det beställda materialet. 3.3 Övriga ledamöter åligger: att leda och inför ordförande ansvara för verksamhet inom ledamöternas verksamhetsområden. att vara ordförande behjälplig. 4. Mötesförfarande 4.1 Kommittémöten hålls minst två gånger per läsperiod. 4.2 Mötesanteckningar skall föras vid möten, vid beslut skall protokoll föras. 1 av 2

144 INSTRUKTIONER Kårstyrelsen 4.3 Ordförande har rätt att adjungera en eller flera personer till mötet. 5. Beslutsmässighet 5.1 Rösträtt har medlemmar nämnda under punkt Varje närvarande röstberättigad har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst. 5.3 Jävig medlem saknar rösträtt. 5.4 Tofsen är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna samt ordförande finns närvarande. 6. Överklagande 6.1 Tofsens beslut kan överklagas till Kårstyrelsen. 6.2 Kårstyrelsen har överbeslutanderätt över Tofsens beslut. 7. Rekrytering 7.1 För rekrytering av nya kommittémedlemmar ansvarar Tofsen. 7.2 Aspiranter till posterna ordförande och kassör ska intervjuas av valberedningen. 8. Övrigt 8.1 Tofsen skall aktivt informera Chalmers Studentkårs medlemmar om sin verksamhet och medverka vid arrangemang med detta syfte. 8.2 Tofsenfonden handhas på det sätt som föreskrivs i Chalmers Studentkårs reglemente (18:2j). 2 av 2

145 GASQUEKOMMITTÉN Uttag ur Gasquefonden Bakgrund De värmeskåp som funnits i Gasquen har på upprepade tillfällen börjat krångla och har nu tagits ur bruk. Då vi vill att man ska kunna servera varm mat på sittningar som hålls i lokalen anser GasqueK att behovet av värmeskåp är stort. Varm mat bidrar till finare sittningar och bättre stämning i allmänhet. Värmeskåpen gör det även möjligt att hålla mat till eftersläppet uppvärmd för snabbare service och enklare tillagning vilket medför att eftersläppen sköts bättre. Förslag Uttaget ur fonden avser att finansiera följande: Värmeskåp/Thermobox 2st Specificering av inköp 2st Thermobox á 6100 kr exl frakt och moms Yrkande Med ovan som bakgrund yrkas att Ett Uttag ur Gasquefonden på upp till kr görs för återinvestering i Gasquen. Martin Kåår Johansson, Ordförande Gasquekommittén 1 av 1

146 BESLUTSUNDERLAG vso Beslutsunderlag Ansökan om kårföreningsstatus från RANG Bakgrund RANG är en förening som redan nu driver verksamhet på Chalmers och har bra uppslutning av medlemmar. De har flera gånger under sina arrangemang märkt att det skulle underlättat för dem att vara en kårförening och vill därför ansöka om kårföreningsstatus. Stadgarna har setts över så att de är i enlighet med Chalmers Studentkårs stadgar och innehar de punkter som en stadga bör ha. Förslag Sociala enhetens vice ordförande föreslår att Kårstyrelsen antar RANG som kårförening inom Chalmers Studentkår. Bilagor Bifogat finns ansökan och motivering från RANG samt deras stadgar. Frågor ställs med fördel till, Lisa Stenberg Sociala enhetens vice ordförande 1 av 1

147

148 Why you think that the members of SU need you? Indians are the second largest individual non-eu group in Chalmers and as Alumni. This means that many students could be involved in the reception activities by creating a bridge between Chalmers and fellow students from India. Rang Chalmers Indian Student Association will act as a link between the EU and Indian cultures and get the Indian community active on campus. Indian students would feel comfortable to interact much more with a native based organization (language being the primary reason) and hence leads to better understanding of the issues faced by them which could be reported back to the SU. Rang will also promote Chalmers to people across the globe, few examples being the Flashmob organized in the student union building, which went viral in Youtube with approximately 2100 views and also the Rang dance team represented Chalmers at the Indian Embassy at Stockholm on the occasion of Indian Republic Day. It is noteworthy to mention that ambassadors from various countries, like Russia, Latvia and many more, were present during this event. Rang also provides a platform for the international students to be part of and experience India s diverse culture. Rang has a very broad Alumni base and Industrial network considering the inflow of working Indians in Sweden and thus act as link between the students and the Alumni network. Rang is diverse in the sense it is open to all nationality and cultures, thus to all members of the SU. Why do you want to be associated with the Student Union? Chalmers Student Union is one of the strongest entities in the University, which not only provides numerous facilities to its members but also caters to their need in various ways through multi-cultural events and associations. Rang whose main aim is to provide a link to the roots of a diverse Indian culture to all those interested, would also gain massively from the services offered by the student union. This would in-turn help us to provide these facilities to the members of the student union through means of reception activities and other events connected to our association. This is also an opportunity for us to get associated and network with other committees within the Student Union and provide interesting and informative events to the members of the SU. It also gives a chance to get to know more about the Swedish community by interacting with various Swedish associations linked with SU. Moreover, being associated with SU gives us the inputs at times of crisis in the way our association needs to be managed and criticalities solved in the best manner possible. At the outset, it is of immense importance to be associated with the SU and it is a matter of pride to be a part of the Student Union of Chalmers University of Technology.

149 STATUTES OF RANG Version 1 - approved by association meeting, 12 th December Name The name of the association is: RANG 2 Location The association has its headquarters in Gothenburg. 3 Organization The association is a voluntary, non-profit organization. The association is politically and religiously independent. 4 Affiliations The association is affiliated with the Chalmers Student Union (ChS) and is therefore committed to follow the regulations ChS sets for affiliated associations. 5 Purpose The purpose of the association is to help its members mingle, creating better fraternity, showcase their talent, have place for their hobbies, exchange of ideas in various fields. The association will achieve its purpose by organizing student friendly events like potluck lunches/meals, research oriented meetings, value connections with students and companies, workshops on art and culture, job fairs and many activities as and when required and possible.

150 6 Working year and accounting year working year starts on the first of January and ends on the last of December. 7 Members be members of ChS. Membership may be granted to anyone who explicitly states their desire to be a member for a given working year. Membership is free of charge. A member who wants to withdraw from the association can do so by sending a written notification, by post or , to the executive board. A withdrawal is effective immediately. A member who acts in violation of these statutes or against the spirit of A suspension must be made an item on the agenda of the next association meeting. The association meeting can decide to exonerate or to exclude the suspended member. 8 Association meetings The association meeting is the highest decision-making body of the association. The time, place and agenda of the association meeting are announced to the members by the executive board at least two weeks in advance. Every member present at the association meeting is entitled to vote. The association meeting is decision entitled if at least ten members, or at least half of the total number of current members, are present. Decisions are made by majority vote of the members present at the association meeting. If the votes are equal, the decision is made by coin toss. At the association meeting, minutes of all decisions must be kept. The agenda for all association meetings shall include, but is not limited to, the following items: Opening of the meeting Confirming the meeting has been correctly announced Appointing the meeting president and secretary Counting of the members entitled to vote Other questions Closing of the meeting For other questions not specified in the meeting announcements, the association meeting can make no decision other than to further investigate the matter. There are four quarterly association board meetings. Quarter 1 Meeting - New Board and spring events Quarter 2 Meeting Plan for new student reception Quarter 3 Meeting - Fall events Quarter 4 Meeting - Application for selection of new board

151 8.1 Quarter I meeting (January) The new board formed should meet and discuss on the possible spring events depending on the resources available. This meeting is held at the beginning of each working year, no later than end of January. 8.2 Quarter II meeting (April) In second quarter board meeting, planning discussion is held for events pertaining incoming students. This meeting shall also include the formal auditing of the Association and it shall be held no later than end of April. include the following items: Presentation of the annual activities report and financial statements for the previous accounting year. Presentation of the annual audit report for the previous accounting year. Decision on whether or not to discharge the executive board of the previous working year from their responsibilities. 8.3 Quarter III meeting (August) Fall events is planned and discussed. This meeting shall be held no later than mid September. 8.4 Quarter IV meeting (November) The meeting shall be held at the end of each year, no earlier than November. The agenda for the meeting shall, among others, include the following items: Election of the executive board for the next working year Election of the auditor(s) for the next working year 8.3 Extra-ordinary meetings An extra-ordinary meeting may be announced if it is requested by the executive board, by the auditors, or by a majority of the current members. 9 The executive board The executive board is the decision making body of the association between association meetings. The officers of the executive board are; one Chairman, one President, one Vice President, one Treasurer, two Webmasters, one Event Manager, one PR Manager and 4 sub-team heads. There will be an Advisory board assisting the current board members. The members of the advisory board constitutes past nominated board members. One person may not serve as multiple officers on the same executive board. The executive board is decision entitled if at least half of the officers are present. The responsibilities of executive board include:

152

153 To be valid, the change must also be approved by the board of ChS. This approval can be sought before the second of the two association meetings has taken place. 13 Dissolution of the association To be valid, the dissolution of the association must be approved unanimously by one association meeting, which may not be an extra-ordinary meeting. The agenda for this association meeting shall, among others, include the item: Dissolution of the association A representative of the board of ChS must be invited to this meeting and is entitled to speak when this item is being discussed. If the board of ChS comes to believe that the association has de facto been dissolved, it may the the decision for dissolution is considered approved. any outstanding liabilities. Any excess assets shall be administered by ChS and used for

154 BESLUTSUNDERLAG Chalmers Kristna Grupp Beslutsunderlag: Stadgeändring Chalmers Kristna Grupp Under föreningsmöte beslutade Chalmers kristna grupp att göra följande stadgeändring: Ändra 1.1:VISION Föreningen Chalmers kristna grupp, Ckg, har visionen: Vi vill föra chalmerister, övriga verksamma inom Chalmers och andra studenter till en levande tro på Jesus Kristus. till: Föreningen Chalmers Kristna Grupp, CKG, har visionen: Vi vill, genom att vara en kristen gemenskap på Chalmers, stötta våra medlemmar till att föra personer på Chalmers till en levande tro på Jesus Kristus. Ändra 1.2:ANSLUTNINGAR Föreningen Ckg är ansluten till organisationerna Credo och Ny Generation. till: Föreningen CKG är ansluten till Chalmers Studentkår och organisationen Credo 1. Ändra 2:MEDLEMSKAP Medlemskap är öppet för var och en som delar föreningens vision. Medlemskap erhålles läsårsvis genom att meddela styrelsen att man vill vara medlem. Medlemskap medför, om inte annat önskas, medlemskap i Credo och Ny Generation till: Medlemskap är öppet för alla men minst hälften av medlemmarna måste vara medlemmar i Chalmers studentkår, då CKG är en kårförening. Medlemskap erhålles läsårsvis genom att meddela styrelsen att man vill vara medlem. Medlemskap medför, om inte annat önskas, medlemskap i Credo Ändra i 4:FÖRENINGSMÖTEN Kallelse till föreningsmöte anslås i Kårhuset senast två veckor före utsatt datum, samt pålyses via föreningens huvudsakligen nyttjade informationskanaler i lika god tid.n till: Kallelse till föreningsmöte ska gå ut via föreningens huvudsakligen nyttjade informationskanaler senast två veckor före utsatt datum. Ändra 7:ÄNDRING AV STADGAR Beslut om ändring av stadgar tages av föreningsmöte och fastställes av extra föreningsmöte minst en månad efter beslutet. Beslut om stadgeändring blir dock omedelbart giltigt om beslutet tages av minst 80 % majoritet vid föreningsmötet. till: 1 CKG är ansluten till Credo men det är 1.1 som är föreningens primära vision. 1 av 2

155 BESLUTSUNDERLAG Chalmers Kristna Grupp Beslut om ändring av stadgar tages av föreningsmöte med minst 2/3-dels majoritet och fastställes av extra föreningsmöte minst en månad efter beslutet. Beslut om stadgeändring blir dock omedelbart giltigt om beslutet tages av minst 80 % majoritet vid föreningsmötet. Lägga till följande under 2.1:UTESLUTNING Medlemmar som aktivt motarbetar föreningens syfte, 1.1 i föreningens stadgar, eller som uppenbart skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Lägga till följande under ÖVRIGT För frågor som inte reglerats i detta dokument gäller officiellt rådande praxis för ideella föreningar. Därmed avses tidigare domstolsbeslut i tvistefrågor rörande ideella föreningar och dylikt då ingen lag om ideella föreningar finns att tillgå Bilagt finns motion/proposition om stadgeändring, justerat protokoll och stadgan i sin helhet. Sociala enhetens vice ordförande föreslår att Kårstyrelsen fastställer stadgan med ovanstående ändringar. Frågor ställs med fördel till, Lisa Stenberg Sociala enhetens vice ordförande 14/15 2 av 2

156 11 mars 2015 Proposition för stadgeändring Styrelsen i CKG vill ändra i föreningens stadga av flera anledningar: Stadgan är gammal och innehåller några inaktuella formuleringar Vi är inte längre del av Ny generation Vi använder nya informationskanaler Föreningens vision kan bli mer precis och bör därför uppdateras Visionen använder termen chalmerist på fel sätt Medlemskapet ska bli öppnare för att alla som vill ska kunna ansluta sig till föreningen 1

157

158

159

160

161 STADGAR FÖR CHALMERS KRISTNA GRUPP Antagna vid föreningsmöte Reviderade vid föreningsmöte Reviderade vid föreningsmöte Reviderade vid föreningsmöte Reviderade vid föreningsmöte Reviderade vid årsmöte Reviderade vid föreningsmöte Reviderade vid årsmöte Återinförda vid föreningsmöte Reviderade vid föreningsmöte l. FÖRENING 1.1 VISION Föreningen Chalmers Kristna Grupp, CKG, har visionen: Vi vill, genom att vara en kristen gemenskap på Chalmers, stötta våra medlemmar till att föra personer på Chalmers till en levande tro på Jesus Kristus. 1.2 ANSLUTNINGAR Föreningen CKG är ansluten till Chalmers Studentkår och organisationen Credo MEDLEMSKAP Medlemskap är öppet för alla men minst hälften av medlemmarna måste vara medlemmar i Chalmers studentkår, då CKG är en kårförening. Medlemskap erhålles läsårsvis genom att meddela styrelsen att man vill vara medlem. Medlemskap medför, om inte annat önskas, medlemskap i Credo. 2.1 UTESLUTNING 3. EKONOMI Medlemmar som aktivt motarbetar föreningens syfte, 1.1 i föreningens stadgar, eller som uppenbart skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden l juli tom 30 juni följande år. Beslut om budget och eventuell medlemsavgift tages av årsmötet. Årsmötet utser även kassör som ansvarar för förvaltning av föreningens medel. Kassören har att föra bok över inkomster och utgifter. Ordförande och kassör tecknar var för sig i bank, post och gentemot Chalmers Studentkår. Årsmötet utser dessutom revisor och revisorssuppleant som har att granska föreningens räkenskaper och avge yttrande till föreningsmöte som hålles i läsperiod två, med tidsreservation enligt FÖRENINGSMÖTEN Årsmöte skall hållas i sista läsperioden varje vårtermin. Styrelsen har att tillse att så sker. Ytterligare föreningsmöten hålles efter kallelse från styrelsen på styrelsens eget initiativ eller om minst fem medlemmar så begär. Kallelse till föreningsmöte ska gå ut via föreningens huvudsakligen nyttjade informationskanaler senast två veckor före utsatt datum. Föreningsmöte är beslutsmässigt om minst tio medlemmar är närvarande. Om medlemsantalet är mindre än 20, är föreningsmötet ändock beslutsmässigt om minst hälften av föreningens medlemmar är närvarande. Dagordningen vid årsmöte skall uppta följande punkter: 1. Mötet öppnas i bön 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justerare tillika rösträknare 4. Godkännande av dagordningen 5. Beslut om kallelsens giltighet 6. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 7. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 1 CKG är ansluten till Credo men det är 1.1 som är föreningens primära vision.

162 8. Val av ordförande 9. Val av kassör 10.Val av ytterligare, upp till fem, styrelseledamöter 11.Val av revisor och revisorssuppleant 12.Val av valberedning bestående av minst två personer, varav en sammankallande. 13.Övriga frågor 14.Mötet avslutas med bön Föreningsmöte skall hållas i läsperiod två, om så är möjligt. Dagordningen skall uppta följande punkter: 1. Mötet öppnas i bön 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justerare tillika rösträknare 4. Godkännande av dagordningen 5. Beslut om kallelsens giltighet 6. Styrelsens årsberättelse 7. Revisorsrapport 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Övriga frågor 10. Mötet avslutas med bön 5. FÖRENINGSSTYRELSEN Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ledamöter. Ordförande har att på lämpligt sätt kalla styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera ytterligare ledamöter, varvid dessa dock ej har rösträtt. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Om föreningsfunktionär avgår under verksamhetsåret äger styrelsen rätt att utse ersättare. Vice ordförande har också i uppgift att, inom och utom föreningen, sprida information om föreningens verksamhet. Det är styrelsens ansvar att arbeta för visionen och förankra den i föreningen. 6. UPPLÖSNING Beslut om upplösning måste tas av föreningsmöte med minst 2/3-dels majoritet och fastställas av extra föreningsmöte minst en månad efter beslutet togs. Om detta möte ej är beslutsmässigt anses dock beslutet fastställt. Vid upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas av Chalmers Studentkår tills ny förening med liknande vision bildats. 7. ÄNDRING AV STADGAR Beslut om ändring av stadgar tages av föreningsmöte med minst 2/3-dels majoritet och fastställes av extra föreningsmöte minst en månad efter beslutet. Beslut om stadgeändring blir dock omedelbart giltigt om beslutet tages av minst 80 % majoritet vid föreningsmötet. ÖVRIGT För frågor som inte reglerats i detta dokument gäller officiellt rådande praxis för ideella föreningar. Därmed avses tidigare domstolsbeslut i tvistefrågor rörande ideella föreningar och dylikt då ingen lag om ideella föreningar finns att tillgå.

163 Beslutsunderlag Fysikteknologsektionen Fastställande av stadgeändring Fysikteknologsektionen Bakgrund Under ordinarie sektionsmöte 2 ( ) och 3 ( ) verksamhetsåret 2014/2015 beslutade Fysikteknologsektionen att sektionsmötet antar förslag på ny stadga enligt bilaga. Bifogat finns protokoll från båda sektionsmötena, de två motionerna, bilagan med förslag på ny stadga som följde med kallelsen till de båda sektionsmötena samt den nya stadgan i sin helhet. Notera att protokollen är numrerade som sektionsmöte 2 och 4 då det mellan dessa var ett extrainsatt möte. Under ordinarie sektionsmöte 3 ( ) och 4 ( ) beslutade också Fysikteknologsektionen om ändring i stadga. Denna ändring är dock ej godkänd av kårstyrelsen och vid nyligen gjorda efterforskningar har det framkommit att beslutet på sektionsmöte 3 togs på ett ej stadgeenligt sätt, då ändringsyrkanden till den föreslagna lydelsen gjordes på sektionsmötet vilket stred mot dåvarande stadga som lyder Ändring eller tillägg till denna stadga inklusive dess bilagor kan endas göras av sektionsmötet och om minst 2/3 av de närvarande är om beslutet ense under två på varandra följande ordinarie sektionsmöten och den föreslagna lydelsen varit anslagen tillsammans med kallelsen.. Detta var dock ej känt av författarna till motionerna på sektionsmötena och , varför den text som är överstruken i bilagorna med förslag till ny lydelse i de båda motionerna i vissa fall ej är aktuell, samt att det har tagits bort formuleringar från den gamla stadgan som ej finns med som överstruken text. Detta skapar dock ingen tvetydighet i lydelsen av den nya stadgan då motionen är formulerad som fastställande av en helt ny lydelse av hela stadgan och inte som en ändring av dåvarande stadga. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar Fysikteknologsektionen, att Kårstyrelsen godkänner Fysikteknologsektionens stadga enligt beslut av Fysikteknologsektionens andra och tredje sektionsmöte verksamhetsåret 2014/2015 datumen och Oscar Kalldal Ordförande Fysikteknologsektionen 1

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200 Stadga för Fysikteknologsektionen Stadga för Fysikteknologsektionen Chalmers studentkår Utarbetad våren 2002 Baserad på tidigare stadga för Fysikteknologsektionen, Maskinteknologsektionens stadga från 2001, Elektroteknologsektionens stadga från 2001, Stadgor från Fysikteknologsektionerna vid KTH och LTH. Mattias Johansson Sektionsordförande 2000/2001 Magnus Jonsson Sektionskassör 2001/2002 Carl Sunde Lekmannarevisor ChS 2001/2002 Omarbetad av F-styret sektionsstyrelsen våren 2007 Uppdaterad av en av F-styret sektionsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp våren 2012 Göteborg 25 november (38)

201 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen Innehåll 1 Allmänt Ändamål Verksamhetsår Medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter Medlemmar Rättigheter Skyldigheter Definitioner Hedersmedlemmar Grundkrav Förslag och kallande Förteckning Hedersmedlemmars rättigheter Hedersmedlemmars skyldigheter Seniormedlemmar Definition Seniormedlemmars rättigheter Seniormedlemmars skyldigheter Phatriarker/Mathriarker Definition Phatriakers/Mathriarkers rättigheter Phatriakers/Mathriarkers skyldigheter Särskild ledamot Definition Särskilda ledamöters rättigheter Särskilda ledamöters skyldigheter (38)

202 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 3 Inspektor 13 4 Organisation och ansvar Verksamhetsutövande Ansvarsförhållanden Misstroendevotum Sektionsmötet Befogenheter Sammanträden Utlysande Åligganden Beslutsförighet Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, förslags- och rösträtt Motion Extra ärenden Mötesordförande Överklagande Omröstning Personval Fyllnadsval Mötesprotokoll Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Förteckning Valberedningen och personval Valberedning Sammansättning Beslutsförighet (38)

203 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 6.4 Ansvar Anslag Nominering Sektionsstyrelsen Befogenheter Sammansättning Ansvar Firmatecknande Sammanträden Beslutsförighet Överklagande Protokoll Sektionsordförande Befogenheter Nämnder Studienämnden Uppgift Sammansättning Protokoll Studienämndsmöte Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Sektionskommittéer Definition Rättigheter (38)

204 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 9.3 Skyldigheter Ekonomi Förteckning Sektionsfunktionärer Definition Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Förteckning Föreningar Intresseföreningar Definition Grundkrav Intresseföreningsstatus Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Medlemskap Förteckning Medlemsföreningar Definition Grundkrav Medlemsföreningsstatus Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Medlemskap (38)

205 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen Förteckning Sektionens ekonomi Sektionsavgift Allmänt Revision och ansvarsfrihet Revisorer Revisionsberättelse Ansvarsfrihet Styrdokument Stadgeändringar Reglementesändringar Tolkningstvister Protokoll och officiella organ kommunikationskanaler Allmänt Officiella organ kommunikationskanaler Originalstadgar Sektionens upplösande Beslut om upplösande Tillgångar Nystart Skyddshelgon Definition (38)

206 Stadga för Fysikteknologsektionen 1 Allmänt 1.1 Ändamål Fysikteknologsektionen, benämns nedan som sektionen, vid Chalmers studentkår är en ideell förening bestående av studerande vid utbildningsprogrammen Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola samt och av studenter vid därtill associerade mastersprogram som ej är medlemmar i annan sektion som betalt sektionsavgift Sektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan medlemmarna och tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor Sektionen har även till uppgift att skapa och upprätthålla goda kontakter med Chalmers, sektionen närstående personer och andra sektioner och institutioner samt värna om sektionens traditioner Sektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende. 1.2 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår löper från 1 juli till 31 juni. 7 (38)

207 Stadga för Fysikteknologsektionen 2 Medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter 2.1 Medlemmar Medlem i sektionen är kårmedlem som studerar vid utbildningsprogrammen för Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola, som betalt sektionsavgift. Dessutom är kårmedlemmar som studerar vid programmen associerade mastersprogram, som betalt sektionsavgift, medlemmar. Därutöver kan sektionen ha hedersmedlemmar, seniormedlemmar, phatriarker/mathriarker, och särskild ledamot. 2.2 Rättigheter Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på sektionsmöte Varje medlem har motionsrätt till sektionsmöte Medlem är valbar till post inom sektionen Medlem har rätt till medlemskap i sektionens medlemsföreningar och intresseföreningar Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar, undantaget de dokument som listas som icke offentliga i reglementets Medlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster. 2.3 Skyldigheter Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument", övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Medlem som går i första årskursen på programmet Teknisk fysik eller Teknisk matematik skall städa sektionslokalen Medlem som deltagit i obligatorisk kurs bör delta i av kursutvärderare utarbetad kursutvärdering. 8 (38)

208 2.4 Definitioner Stadga för Fysikteknologsektionen 2.4 Definitioner Oberoende är den medlem som inte innehar en post i kommitté, nämnd, eller annan instans med representation i sektionsstyrelsen. Oberoende medlem är, om denne innehar en post för vilken oberoende krävs, att betrakta som beroende vid val till övriga sådana poster Förtroendevald är den person som innehar en post vilken väljs av sektionsmötet. Detta gäller om inget annat anges i denna stadga Sektionens förtroendeposter avser poster av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter Sektionsaktiv är person vald till post av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen. 2.5 Hedersmedlemmar Grundkrav Till hedersmedlem kan kallas nu levande person som främjat F- eller TM-teknologer, sektionen, Fysik ämnesområdet fysik eller matematik eller på annat sätt tillförskansat sig F- eller TM-teknologens vördnad och respekt Förslag och kallande Förslag till hedersmedlem lämnas skriftligt till F-styret sektionsstyrelsen med minst 25 namnunderskrifter från sektionsmedlemmar. Ärendet ska tas upp på nästa sektionsmöte. Beslut om kallande skall bifallas med minst 2/3 majoritet. Vid bifall kallas personen till nästa sektionsmöte där val förrättas. Personen skall närvara vid valet, eller ha inkommit med skriftligt bifall. Beslut om inval skall bifallas med minst 2/3 majoritet Förteckning Sektionens hedersmedlemmar är de i reglemente för hedersmedlemmar listade är listade i reglementet. 9 (38)

209 2.6 Seniormedlemmar Stadga för Fysikteknologsektionen Hedersmedlemmars rättigheter Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Hedersmedlem har närvaro- och intaganderätt på alla sektionens arrangemang Hedersmedlemmars skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument", övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 2.6 Seniormedlemmar Definition F- eller TM-teknolog har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier skriftligen ansöka om seniormedlemskap av F-styret sektionsstyrelsen som därefter fastställer seniormedlemskap. Seniormedlem kvarstår som seniormedlem så länge sektionsavgift betalas. Seniormedlem är valbar till post inom sektionen Seniormedlemmars rättigheter Seniormedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Seniormedlem har närvaro- och intaganderätt på alla sektionens arrangemang som är öppna för samtliga sektionens medlemmar. Seniormedlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster. Seniormedlem är valbar till post inom sektionen Seniormedlemmars skyldigheter Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument", övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 10 (38)

210 2.7 Phatriarker/Mathriarker Stadga för Fysikteknologsektionen 2.7 Phatriarker/Mathriarker Definition Med Phatriark/Mathriark avses den som som avlagt masters- eller civilingenjörsexamen som medlem av Fysikteknologsektionen vid Chalmers tekniska högskola. Phatriark/Mathriark må kvarstå på post inom sektionen Phatriakers/Mathriarkers rättigheter Phatriark/Mathriark har närvaro- och yttranderätt på sektionens möten och gasquer sektionsmöten. Phatriark/Mathriark må kvarstå på förtroendepost inom sektionen Phatriakers/Mathriarkers skyldigheter Phatriark/Mathriark är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument", övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 11 (38)

211 2.8 Särskild ledamot Stadga för Fysikteknologsektionen 2.8 Särskild ledamot Definition Särskild ledamot är kårmedlem vid Chalmers tekniska högskola som sektionsmöte med minst 2/3 majoritet beslutar, och som betalt sektionsavgift. Särskild ledamot är valbar till post inom sektionen Särskilda ledamöters rättigheter Särskild ledamot har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Särskild ledamot är valbar till förtroendepost inom sektionen. Särskild ledamot har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar. Särskild ledamot har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster Särskilda ledamöters skyldigheter Särskild ledamot är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument", övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 12 (38)

212 Stadga för Fysikteknologsektionen 3 Inspektor Sektionens inspektor skall vara fysik- eller matematikprofessor vid institutionen för teknisk fysik, institutionen för fundamental fysik eller institutionen för matematiska vetenskaper och tillvarata F- och TMteknologens rättigheter intressen, samt fungera som en länk mellan teknologer och anställda. Sektionens inspektor väljs på två på varandra följande sektionsmöten med minst 2/3 majoritet, för mandat på tre år eller så länge personen arbetar på Chalmers tekniska högskola. Förslag till inspektor inlämnas till F-styret sektionsstyrelsen med minst 25 namnunderskrifter från sektionsmedlemmar eller lyfts av sektionsstyrelsen med enkel majoritet. Innan val skall sektionsstyrelsen tillfråga den nominerade om denne är att betrakta som valbar. Inspektors mandat kan förlängas med tre år åt gången av sektionsmötet, om detta sker med enkel majoritet. Om mandatet ej förlängs skall nyval av inspektor ske på nästkommande sektionsmöte. Inspektors mandat förlängs då tills dess att ny inspektor blivit vald. Inspektor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sammanträde i sektionens samtliga organ. 4 Organisation och ansvar 4.1 Verksamhetsutövande Sektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med tillhörande reglemente föreskriver genom: 1 Sektionsmötet 2 Studerandearbetsmiljöombud 3 Sektionens valberedning 4 Sektionens revisorer 5 F-styret Sektionsstyrelsen 6 Sektionsordföranden 7 Studienämnden 13 (38)

213 4.2 Ansvarsförhållanden Stadga för Fysikteknologsektionen 8 Sektionskommitéer 9 Sektionsfunktionärer 10 Medlemsföreningar 11 Intresseföreningar Uppgifter och ansvar får delegeras enligt följande hierarki: - Sektionsmötet har rätt att delegera både ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, sektionsstyrelse, studienämnd, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer. - Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till studienämnden, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer, dock ej oberoende sådana, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under deras verksamhetsområde. 4.2 Ansvarsförhållanden Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ Dragos är sektionens högste beskyddare och utövar fanfareriets högsta befäl Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer, F-styret sektionsstyrelsen och sektionsordförande Övrig verksamhet lyder under F-styret sektionsstyrelsen, enligt stadgans kapitel Misstroendevotum Misstroendevotum kan kallas av - enskild styrelseledamot, - 25 medlemmar, eller - endera av sektionens revisorer Misstroendevotum får endast behandlas av instans högre än målet, enligt punkt Misstroendevotum ska tas upp för behandling inom 15 läsdagar. 14 (38)

214 4.3 Misstroendevotum Stadga för Fysikteknologsektionen Målet för misstroendevotum har rätt att närvarva vid och delta i diskussionen rörande beslutet Misstroendevotum resulterar i avsättande vid 2/3 majoritet i frågan. Omröstning ska ske slutet Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny valberedning väljas. Interimstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men får endast handha löpande ärenden. Inom fyra veckor från valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet om detta bokslut skall upprättas av avgående styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning Om sektionsordförande avsätts genom misstroendevotum tar vice sektionsordförande över rollen vid avsättande fram tills ny sektionsordförande är vald Om kassörekonomiskt ansvarig avsätts genom misstroendevotum skall ny kassör väljas infyllnadsval ske inom 15 läsdagar efter avsättandet. Inom fyra veckor från fyllnadsvalet av ny kassörskall ett bokslut för perioden fram till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättande av kassören om detta bokslut skall upprättas av den avgående eller den nya kassören. Den nya kassören skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning Instanser inom sektionen sektioner rangordnas enligt följande, med avseende på misstroendevotum: - Sektionsmötet är högsta instans - Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer och nämnder, valberedningen, studerandearbetsmiljöombud samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt under sektionsmötet - Ledamöter i kommittéer och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under sektionsstyrelsen 15 (38)

215 Stadga för Fysikteknologsektionen 5 Sektionsmötet 5.1 Befogenheter Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ i vilket samtliga medlemmar äger rätt att delta och har rösträtt. 5.2 Sammanträden Sektionsmötet skall sammanträda minst en gång per läsperiod Sektionsmötet sammanträder på kallelse av F-styret sektionsstyrelsen. 5.3 Utlysande Rätt att hos sektionsstyrelsens ordförande begära utlysande av sektionsmöte tillkommer styrelseledamot, inspektor, kårstyrelsen Chalmers Studentkårs styrelse, sektionsrevisor eller minst 25 medlemmar. Sådant möte skall hållas inom femton läsdagar Ordinarie sektionsmöte skall utlysas minst 10 läsdagar i förväg genom att preliminär föredragningslista och kallelse anslås enligt reglemente anslås på sektionens anslagstavla Slutlig föredragningslista, enligt reglemente, anslås minst 3 läsdagar före ordinarie möte Inkomna motioner och propositioner skall anslås minst 3 läsdagar i förväg Extra sektionsmöte skall utlysas minst 5 läsdagar före mötet och åtföljas av slutlig föredragningslista. 5.4 Åligganden Det åligger sektionsmötet att på höstmötet i innan utgången av läsperiod 1: Fastställa budget för sektionen. Behandla verksamhets-och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående års sektionsstyrelse, studienämnd och sektionskommittéer som gått av under sommaren. 16 (38)

216 5.5 Beslutsförighet Stadga för Fysikteknologsektionen Godkänna/underkänna de ledarmöter till sektionen tillhörande programråd som F-styret sektionsstyrelsen föreslagit. Besluta om sektionsavgift för kommande vårtermin. Fastställa verksamhetsplan för F-styret sektionsstyrelsen innevarande läsår. Välja sektionsaktiva enligt reglementet. Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor Det åligger sektionsmötet att på luciamötet i innan utgången av läsperiod 2: Välja sektionsaktiva enligt reglementet Det åligger sektionsmötet att på februarimötet i innan utgången av läsperiod 3: Besluta om sektionsavgift för den kommande höstterminen. Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för sektionskommittéer som gått av vid årsskiftet. Välja sektionsaktiva enligt reglementet Det åligger sektionsmötet att på valmötet i innan utgången av läsperiod 4: Välja sektionsordförande Välja sektionskassör Välja övriga ledamöter av sektionsstyrelsen enligt reglementet. Välja sektionsaktiva enligt reglementet. 5.5 Beslutsförighet Sektionsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst enligt stadgans paragraf 5.3, samt om fler än 15 röstberättigade medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen och presidiet, är närvarande Om färre än 25 medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen och presidiet, är närvarande då beslut skall fattas, kan detta ske om ingen yrkar på bordläggning Detsamma gäller beslut i frågor som ej funnits med i den slutliga föredragningslistan kan tas upp om ingen yrkar på bordläggning. 17 (38)

217 5.6 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, Stadga förslags- och Fysikteknologsektionen rösträtt 5.6 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, förslags- och rösträtt Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer sektionsmedlem Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillkommer inspektor, sektionsrevisor samt av sektionsmötet vald mötesordförande Närvaro- och yttranderätt tillkommer hedersmedlem, seniormedlem, phatriark/mathriark, särskild ledamot, kårstyrelseledamot, kårens inspektor, inspektor, sektionsrevisor samt av mötet adjungerade icke-medlemmar Förslags- och rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 5.7 Motion Motionsrätt tillkommer endast sektionsmedlem Medlem som önskar ta upp frågor på föredragningslistan skall anmäla detta till F-styret sektionsstyrelsen senast 4 6 läsdagar i förväg. Sektionsstyrelsen skall ges möjlighet att yttra sig kring dessa. 5.8 Extra ärenden Vid sektionsmöte får ärende som inte angivits på slutgiltig föredragningslista endast tas upp om sektionsmötet med minst 2/3 majoritet så beslutar. 5.9 Mötesordförande Mötesordförande väljs av sektionsmötet på förslag av F-styret sektionsstyrelsen. Mötesordföranden får ej inneha ett förtroendeuppdrag inom sektionen vara medlem av sektionsstyrelsen Mötesordföranden ska leda sektionsmötet i överensstämmelse med stadgan, reglementet samt av sektionsmötet fastslagen mötesordning Mötesordförande behöver ej vara medlem av sektionen Vald mötesordförande har närvaro- yttrande- samt förslagsrätt på aktuellt sektionsmöte. 18 (38)

218 5.10 Överklagande Stadga för Fysikteknologsektionen 5.10 Överklagande Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente och/eller policy får undanröjas av kårens fullmäktige. Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det rör sektionens stadga Omröstning Röstning med fullmakt får ej ske Omröstning skall ske öppet, utom vid personval då stadgans paragraf 5.12 gäller, och vid misstroendevotum då stadgans paragraf gäller Vid lika röstetal i sakfråga avgörs frågan genom lottningav mötesordföranden Personval Personval skall ske med sluten votering. Vid lika röstetal vid personval företas en ny omröstning mellan de kandidater som fått lika röstetal. Vid lika röstetal i den andra omröstningen skiljer lotten. Finns ej fler personer på förslag än vad som skall väljas, kan personval ske öppet. En person kan endast väljas om han/hon är närvarande eller har gett F-styret sektionsstyrelsen sitt skriftliga bifall till att bli vald Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare Vid lika röstetal vid personval företas en ny omröstning mellan de kandidater som fått lika röstetal. Vid lika röstetal i den andra omröstningen skiljer lotten En person kan endast väljas om han/hon är närvarande eller har gett sektionsstyrelsen sitt skriftliga bifall till att bli vald Fyllnadsval Vid vakantsatt post har sektionsstyrelsen rätt att preliminärt tillsätta posten. Fastställande sker på nästkommande sektionsmöte. 19 (38)

219 5.14 Mötesprotokoll Stadga för Fysikteknologsektionen 5.14 Mötesprotokoll Sektionsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet utvalda justeringspersoner. Justerat protokoll skall anslås senast tre läsveckor efter mötet Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument" ska uppdateras så att innehållet överensstämmer med gällande sektionsbeslut Förteckning Sektionsmötesbeslut som ej förtecknas i stadga, reglemente eller bland Fysikteknologsektionens övriga styrdokument, skall sammanställas i särskillt dokument tillgängligt för sektionens medlemmar Fysikteknologsektionens övriga styrdokument ska listas i reglementet. 20 (38)

220 Stadga för Fysikteknologsektionen 6 Valberedningen och personval 6.1 Valberedning Sektionens valberedning skall väljas av sektionsmötet på förslag av sektionsstyrelsen. Valberedningen skall agera oberoende Ledamot av valberedningen skall ej vara jävig gentemot de de valbereder. 6.2 Sammansättning Valberedningen skall bestå av sektionsstyrelsens vice ordförande samt 2-4 ytterligare ledamöter som är sektionsmedlemmar utan andra förtroendeuppdrag inom sektionen. Dessa ledamöter skall inte heller vara medlem i någon kommitté eller nämnd som har representant i styret Valberedningen består av 3-7 ledamöter varav två väljs internt till ordförande respektive vice ordförande Ledamöter i valberedningen får ej vara medlem i någon kommitté eller nämnd som har representant i sektionsstyrelsen samt heller inte själv vara medlem av sektionsstyrelsen I det fall då valberedningen ej är fulltalig och sektionsstyrelsen så anser lämpligt, har sektionsstyrelsen möjlighet att temporärt välja kvarstående valberedningsposter inför varje valberedningsprocess. Dessa temporära medlemmar får inneha post i sektionsstyrelsen. 6.3 Beslutsförighet Vid valberedningens första sammanträde skall ordförande och vice ordförande väljas. Minst 3 av valberedningens ledamöter måste då vara närvarande När valberedningen sammanträder har max två medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/studienämnd/funktionär närvaro-, förslags-, yttrandeoch rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande samt sammankallande för valberedningen Valberedningen är beslutsför om dess ordförande, minst två ytterligare ledamöter samt minst en representant för berörd styrelse/kommité/- studienämnd/funktionär är närvarande. 21 (38)

221 6.4 Ansvar Stadga för Fysikteknologsektionen 6.4 Ansvar Valberedningen ansvarar för nomineringar till samtliga poster i sektionsstyrelsen. Därutöver ansvarar valberedningen för nomineringar till övriga förtroendeposter på sektionen, enligt reglementet. Dessutom ska valberedningen sköta nomineringar till andra poster, om den sittande kommittén/funktionären/studienämnden så önskar Valberedningen ansvarar för förslag till övriga poster i sektionskommittéer och studienämner enligt reglementet. 6.5 Anslag Valberedningens nomineringar skall anslås minst en läsvecka sju veckodagar före sektionsmötet. 6.6 Nominering Fri nominering är tillåten utom till sektionsordförande, sektionskassör och ordförande i studienämnden Förslag till sektionsordförande, sektionskassör och ordförande i studienämnden skall vara valberedningen till handa senast 36 timmar före mötets öppnande, samt av valberedningen anslås senast 24 timmar före mötets öppnande. 22 (38)

222 Stadga för Fysikteknologsektionen 7 Sektionsstyrelsen 7.1 Befogenheter Sektionsstyrelsen, nedan benämnd F-styret, handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt reglemente samt sektionsmötesbeslut listade i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument" den verkställande ledningen av sektionens verksamhet. F-styret sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare Sektionsstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt reglemente samt beslut tagna av sektionsmötet den verkställande ledningen av sektionens verksamhet. Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. 7.2 Sammansättning F-styret Sektionsstyrelsen består av sektionsordförande, vice sektionsordförande, sektionskassör, sekreterare, SNF-ordförande, samtliga kommittéordförande samt övriga ledamöter enligt reglemente. 7.3 Ansvar F-styret Sektionsstyrelsen ansvarar inför sektionsmötet för sektionens verksamhet och sektionens ekonomi. 7.4 Firmatecknande Sektionsordförande samt sektionskassör tecknar sektionens firma var för sig. 7.5 Sammanträden F-styret Sektionsstyrelsen sammanträder minst tre gånger per läsperiod F-styret Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av sektionsordförande. 23 (38)

223 7.6 Beslutsförighet Stadga för Fysikteknologsektionen 7.6 Beslutsförighet F-styret Sektionsstyrelsen är beslutsmässigt om sektionsordförande eller vice sektionsordförande och sammanlagt mer än hälften av F-styret sektionsstyrelsens ledamöter är närvarande. 7.7 Överklagande Beslut av F-styret sektionsstyrelsen som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente och/eller policy får undanröjas av kårfullmäktige. Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det rör sektionens stadga. 7.8 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsemöte, justeras av två styrelseledamöter och anslås på sektionens anslagstavla senast två läsveckor efter mötet. 7.9 Sektionsordförande Befogenheter Sektionsordförande utövar i brådskande fall sektionsstyrelsens befogenheter. Ordförandebeslut skall prövas på följande styrelsemöte I ordförandes frånvaro utövar vice sektionsordförande dennes befogenheter och fullgör dennes plikter. 24 (38)

224 Stadga för Fysikteknologsektionen 8 Nämnder 8.1 Studienämnden Uppgift Studienämnden vid Fysikteknologsektionen, även kallad SNF, har till uppgift att inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande studiefrågor, aktivt verka för god kurslitteratur, främja kontakten med lärarna samt hålla god kontakt med sektionens medlemmar och styrelse Sammansättning Studienämnden består av studienämndsordförande och medlemmar enligt reglemente angående studienämnden Protokoll Protokoll skall föras vid studienämndsmöte, justeras av en studienämndsledamot och anslås senast två läsveckor efter mötet Studienämndsmöte Medlem i studienämnden har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på studienämndsmöte. Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på studienämndsmöte Rättigheter SNF äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler Skyldigheter SNF är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument" Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 25 (38)

225 8.1 Studienämnden Stadga för Fysikteknologsektionen Det åligger SNF att lyda åläggande från sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga som ligger inom SNF:s verksamhetsområde. Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera en färdig bokföring senast ett år efter att de slutat sitt arbete i SNF. Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter att verksamhetsåret avslutats Ekonomi Ordförande och kassör i SNF tecknar var för sig studienämndens firma. Studienämndens ekonomi och verksamhet granskas av sektionens revisorer. Studienämndens bokslut skall ingå i sektionens bokslut. 26 (38)

226 Stadga för Fysikteknologsektionen 9 Sektionskommittéer 9.1 Definition Sektionskommitté på sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter Sektionskommitté på sektionen kan ha ett i reglementet fastställt antal övriga medlemmar Förtroendeposter tillsätts av sektionsmötet på förslag av sektionens valberedningen Övriga medlemmar fastslås av sektionsstyrelsen på förslag av valberedningen Sektionskommitté skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift. 9.2 Rättigheter Sektionskommittéer äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler. 9.3 Skyldigheter Sektionskommitté är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument" Sektionskommitté är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Vid sektionsmöte skall sektionskommittén vara representerad Det åligger sektionskommitté att lyda åläggande att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga, om denna kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsområde, från sektionsstyrelsen Det åligger sektionskommitténs kassör och ordförande att presentera en ett färdig bokföring bokslut senast ett år efter att de slutat sitt arbete i kommittén vid det första sektionsmötet efter verksamhetsårets slut.. 27 (38)

227 9.4 Ekonomi Stadga för Fysikteknologsektionen 9.4 Ekonomi Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar var för sig kommitténs firma Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer Sektionskommittéernas bokslut skall ingå i sektionens bokslut. 9.5 Förteckning Sektionens sektionskommittéer är de i reglementet för sektionskommittéer listade. Sektionens kommittéer är listade i reglementet. 28 (38)

228 Stadga för Fysikteknologsektionen 10 Sektionsfunktionärer 10.1 Definition Sektionsfunktionär på sektionen skall finnas enligt reglemente Sektionsfunktionär tillsätts av sektionsmötet Sektionsfunktionär skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen uppgift Sektionsfunktionärer betraktas ej som förtroendevalda i de fall då detta har betydelse, om ej annorlunda specificerats i reglementet Rättigheter Sektionsfunktionär äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler Skyldigheter Sektionsfunktionär är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument" Det åligger sektionsfunktionär att lyda åläggande från sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga, om denna kan anses ligga inom funktionärens verksamhetsområde Ekonomi Sektionsfunktionärens ekonomi sköts av sektionsstyrelsen Förteckning Sektionens sektionsfunktionärer är de i reglementet för sektionsfunktionärer listade. Sektionens funktionärer är listade i reglementet. 29 (38)

229 Stadga för Fysikteknologsektionen 11 Föreningar 11.1 Intresseföreningar Definition En intresseförening på sektionen är en sammanslutning av sektionsmedlemmar med ett gemensamt intresse. Intresseföreningen skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift Grundkrav Intresseförening skall ha en av F-styret sektionsstyrelsen godkänd stadga. Intresseförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara medlem av sektionen Intresseföreningsstatus Intresseförenings status beviljas och fråntas av sektionsmötet Rättigheter Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och symboler. Intresseförening äger rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster Skyldigheter Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "F-sektionens övriga styrdokument". Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. Vid sektionsmöte skall intresseförening representeras av minst halva styrelsen. 30 (38)

230 11.1 Intresseföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen Vid sektionsmöte skall intresseförening representeras av minst en representant från styrelsen Ekonomi Intresseförening skall ha en fristående ekonomi. Intresseförenings verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras egna revisorer, av sektionens revisorer. På valfritt sektionsmöte under läsåret skall intresseföreningen presentera en verksamhetsberättelse för föregående år och frågan om ansvarsfrihet för intresseföreningens föregående års styrelse skall behandlas. Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan om ansvarsfrihet för intresseföreningens aktuella styrelse skall behandlas. Senast tre veckor efter att intresseföreningens revisors revisionsberättelse godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material lämnas till dessa Medlemskap Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar föreningens syfte uteslutas Förteckning Sektionens intresseföreningar är de i reglementet för intresseföreningar listade.sektionens intresseföreningar är listade i reglementet. 31 (38)

231 11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen 11.2 Medlemsföreningar Definition En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av sektionsmedlemmar med ett gemensamt intresse Grundkrav Medlemsföreningen skall ha en av F-styret sektionsstyrelsen godkänd stadga. Medlemsförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara sektionsmedlem Medlemsföreningsstatus Föreningens medlemsföreningsstatus beviljas och fråntas av sektionsmötet Rättigheter Medlemsförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och symbol Skyldigheter Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt övriga beslut, enligt förteckning i dokumentet "Fysikteknologsektionens övriga styrdokument". Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Ekonomi Medlemsförening skall ha en fristående ekonomi. Medlemsföreningens verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras egna revisorer, av sektionens revisorer. 32 (38)

232 11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan om ansvarsfrihet för medlemsföreningens aktuella styrelse skall behandlas. Senast tre veckor efter att medlemsföreningens revisors revisionsberättelse godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material lämnas till dessa Medlemskap Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar föreningens syfte uteslutas. Styrelsen kan besluta om medlemskap för någon som ej är medlem i Fysikteknologsektionen så länge dylika medlemmar ej utgör mer än hälften av föreningens medlemmar Förteckning Sektionens medlemsföreningar är de i reglemente för medlemsföreningar listade. Sektionens medlemsföreningar är listade i reglementet. 33 (38)

233 Stadga för Fysikteknologsektionen 12 Sektionens ekonomi 12.1 Sektionsavgift Allmänt Varje sektionsmedlem ska erlägga beslutad sektionsavgift till Fysikteknologsektionen Sektionsavgiften skall vara densamma för alla årskurser. 34 (38)

234 Stadga för Fysikteknologsektionen 13 Revision och ansvarsfrihet 13.1 Revisorer Sektionsmötet utser revisor och revisorsuppleant två lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi Revisor skall vara myndig Revisor skall ej vara jävig gentemot de de granskar Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost eller anställning på sektionen under sitt verksamhetsår Revisor kan ej vara medlem av sektionsstyrelsen under sitt verksamhetsår Revior kan ej inneha ekonomiskt ansvar inom sektionen En revisor kan ej granska ekonomin för en kommitté, nämnd eller sektionsstyrelse för ett år då denne var medlem av denna eller direkt påföljande år I de fall då samtliga verksamheter inte kan granskas av ordinarie revisorer kan extra revisor väljas för att granska dessa verksamheter Revisor behöver ej vara medlem av sektionen Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast 10 läsdagar före ordinarie sektionsmöte Revisionsberättelse Det åligger revisorerna att på sektionens officiella anslagstavla anslå revisionsberättelser senast tre dagar före ordinarie sektionsmöte Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda personer Det åligger revisorerna att under året kontinuerligt granska räkenskaper och förvaltning Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då sektionsmötet fattat beslut om detta Skall person med ekonomiskt ansvar på sektionen avgå före mandatperiodens slut, skall revision företagas. 35 (38)

235 Stadga för Fysikteknologsektionen 14 Styrdokument Förutom denna stadga finns reglemente samt övriga styrdokument. Övriga styrdokument skall finnas förtecknade i reglementet Stadgeändringar Ändring av eller tillägg till denna stadga inklusive dess bilagor kan endast göras av sektionsmötet och om minst 2/3 av de närvarande är om beslutet ense under två på varandra följande ordinarie sektionsmöten och den föreslagna lydelsen varit anslagen tillsammans med kallelsen Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av kårstyrelsen Chalmers Studentkårs styrelse Reglementesändringar Ändring av eller tillägg till sektionens reglemente inklusive dess bilagor kan endast göras av sektionsmötet och om minst 2/3 av de närvarande är om beslutet ense Tolkningstvister Uppstår tolkningstvist om dessa stadgars tolkning skall frågan hänskjutas till sektionens inspektor Vid konflikt med reglemente eller Fysikteknologsektionens övriga styrdokument har stadgan företräde Protokoll och officiella organ kommunikationskanaler Allmänt Protokoll som förs i sektionens olika organ skall innehålla anteckningar om ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och reservationer Beslut som fattas inom sektionen och berör ChS Chalmers Studentkår i dess helhet skall meddelas kårstyrelsen Chalmers Studentkårs styrelse. 36 (38)

236 14.5 Originalstadgar Stadga för Fysikteknologsektionen Officiella organ kommunikationskanaler Sektionens officiella organ kommunikationskanaler utgörs av sektionens hemsida samt sektionens officiella anslagstavla Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås på sektionens officiella anslagstavla via någon av sektionens officiella kommunikationskanaler Originalstadgar Stadgans original handhas av inspektor. En vidimerad kopia handhas av vice sektionsordförande.originalstadgar tillhandahas av sektionsstyrelsen 15 Sektionens upplösande 15.1 Beslut om upplösande Sektionen upplöses genom beslut på två på varandra följande sektionsmöten med minst 3/4 majoritet och minst 25 bifallande medlemmar Tillgångar Om sektionsmötet beslutar att upplösa sektionen skall samtliga dess tillgångar och skulder, som framgår av upprättad balansräkning, i och med upplösning tillfalla ChS Chalmers Studentkår Nystart I det fall medlen utgörs av tillgångar skall ChS Chalmers Studentkår fondera och förvalta dessa till ny sektion bildats för studerande på utbildningsprogrammet för Teknisk Fysik och/eller Teknisk Matematik eller motsvarande. 37 (38)

237 Stadga för Fysikteknologsektionen 16 Skyddshelgon 16.1 Definition Sektionens skyddshelgon är Fantomen, Dragos Dragos Sektionens medlemmar vördar Fantomen Dragos. 38 (38)

238 Stadga för Fysikteknologsektionen Stadga för Fysikteknologsektionen Chalmers studentkår Utarbetad våren 2002 Baserad på tidigare stadga för Fysikteknologsektionen, Maskinteknologsektionens stadga från 2001, Elektroteknologsektionens stadga från 2001, Stadgor från Fysikteknologsektionerna vid KTH och LTH. Mattias Johansson Sektionsordförande 2000/2001 Magnus Jonsson Sektionskassör 2001/2002 Carl Sunde Lekmannarevisor ChS 2001/2002 Omarbetad av sektionsstyrelsen våren 2007 Uppdaterad av en av sektionsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp våren 2012 Omarbetad av en av sektinsmötet tillsatt arbetsgrupp hösten 2014 Göteborg 23 mars (37)

239 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen Innehåll 1 Allmänt Ändamål Verksamhetsår Medlemmar Medlemmar Rättigheter Skyldigheter Definitioner Hedersmedlemmar Grundkrav Förslag och kallande Förteckning Hedersmedlemmars rättigheter Hedersmedlemmars skyldigheter Seniormedlemmar Definition Seniormedlemmars rättigheter Seniormedlemmars skyldigheter Phatriarker/Mathriarker Definition Phatriakers/Mathriarkers rättigheter Phatriakers/Mathriarkers skyldigheter Särskild ledamot Definition Särskilda ledamöters rättigheter Särskilda ledamöters skyldigheter (37)

240 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 3 Inspektor 13 4 Organisation och ansvar Verksamhetsutövande Ansvarsförhållanden Misstroendevotum Sektionsmötet Befogenheter Sammanträden Utlysande Åligganden Beslutsförighet Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt Motion Extra ärenden Mötesordförande Överklagande Omröstning Personval Fyllnadsval Mötesprotokoll Förteckning Valberedningen Valberedning Sammansättning Beslutsförighet Ansvar (37)

241 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 6.5 Anslag Sektionsstyrelsen Befogenheter Sammansättning Ansvar Firmatecknande Sammanträden Beslutsförighet Överklagande Protokoll Sektionsordförande Befogenheter Nämnder Studienämnden Uppgift Sammansättning Protokoll Studienämndsmöte Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Kommittéer Definition Rättigheter Skyldigheter Ekonomi (37)

242 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 9.5 Förteckning Funktionärer Definition Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Förteckning Föreningar Intresseföreningar Definition Grundkrav Intresseföreningsstatus Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Medlemskap Förteckning Medlemsföreningar Definition Grundkrav Medlemsföreningsstatus Rättigheter Skyldigheter Ekonomi Medlemskap Förteckning (37)

243 INNEHÅLL Stadga för Fysikteknologsektionen 12 Sektionens ekonomi Sektionsavgift Allmänt Revision och ansvarsfrihet Revisorer Revisionsberättelse Ansvarsfrihet Styrdokument Stadgeändringar Reglementesändringar Tolkningstvister Protokoll och officiella kommunikationskanaler Allmänt Officiella kommunikationskanaler Originalstadgar Sektionens upplösande Beslut om upplösande Tillgångar Nystart Skyddshelgon Definition (37)

244 Stadga för Fysikteknologsektionen 1 Allmänt 1.1 Ändamål Fysikteknologsektionen, benämns nedan som sektionen, vid Chalmers studentkår är en ideell förening bestående av studerande vid utbildningsprogrammen Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola och av studenter vid därtill associerade mastersprogram som betalt sektionsavgift Sektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan medlemmarna och tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor Sektionen har även till uppgift att skapa och upprätthålla goda kontakter med Chalmers, sektionen närstående personer och andra sektioner och institutioner samt värna om sektionens traditioner Sektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende. 1.2 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår löper från 1 juli till 31 juni. 7 (37)

245 Stadga för Fysikteknologsektionen 2 Medlemmar 2.1 Medlemmar Medlem i sektionen är kårmedlem som studerar vid utbildningsprogrammen för Teknisk fysik eller Teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola, som betalt sektionsavgift. Dessutom är kårmedlemmar som studerar vid programmen associerade mastersprogram, som betalt sektionsavgift, medlemmar. Därutöver kan sektionen ha hedersmedlemmar, seniormedlemmar, phatriarker/mathriarker, och särskild ledamot. 2.2 Rättigheter Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på sektionsmöte Varje medlem har motionsrätt till sektionsmöte Medlem är valbar till post inom sektionen Medlem har rätt till medlemskap i sektionens medlemsföreningar och intresseföreningar Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar, undantaget de dokument som listas som icke offentliga i reglementet Medlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster. 2.3 Skyldigheter Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente, övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 2.4 Definitioner Sektionens förtroendeposter avser poster av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter Sektionsaktiv är person vald till post av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen. 8 (37)

246 2.5 Hedersmedlemmar Stadga för Fysikteknologsektionen 2.5 Hedersmedlemmar Grundkrav Till hedersmedlem kan kallas nu levande person som främjat F- eller TM-teknologer, sektionen, ämnesområdet fysik eller matematik eller på annat sätt tillförskansat sig F- eller TM-teknologens vördnad och respekt Förslag och kallande Förslag till hedersmedlem lämnas skriftligt till sektionsstyrelsen med minst 25 namnunderskrifter från sektionsmedlemmar. Ärendet ska tas upp på nästa sektionsmöte. Beslut om kallande skall bifallas med minst 2/3 majoritet. Vid bifall kallas personen till nästa sektionsmöte där val förrättas. Personen skall närvara vid valet, eller ha inkommit med skriftligt bifall. Beslut om inval skall bifallas med minst 2/3 majoritet Förteckning Sektionens hedersmedlemmar är listade i reglementet Hedersmedlemmars rättigheter Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Hedersmedlem har närvaro- och intaganderätt på alla sektionens arrangemang Hedersmedlemmars skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente, övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 9 (37)

247 2.6 Seniormedlemmar Stadga för Fysikteknologsektionen 2.6 Seniormedlemmar Definition F- eller TM-teknolog har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier skriftligen ansöka om seniormedlemskap av sektionsstyrelsen som därefter fastställer seniormedlemskap. Seniormedlem kvarstår som seniormedlem så länge sektionsavgift betalas Seniormedlemmars rättigheter Seniormedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Seniormedlem har närvaro- och intaganderätt på alla sektionens arrangemang som är öppna för samtliga sektionens medlemmar. Seniormedlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster. Seniormedlem är valbar till post inom sektionen Seniormedlemmars skyldigheter Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente, övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 2.7 Phatriarker/Mathriarker Definition Med Phatriark/Mathriark avses den som som avlagt masters- eller civilingenjörsexamen som medlem av Fysikteknologsektionen vid Chalmers tekniska högskola Phatriakers/Mathriarkers rättigheter Phatriark/Mathriark har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöten. Phatriark/Mathriark må kvarstå på post inom sektionen. 10 (37)

248 2.7 Phatriarker/Mathriarker Stadga för Fysikteknologsektionen Phatriakers/Mathriarkers skyldigheter Phatriark/Mathriark är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente, övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 11 (37)

249 2.8 Särskild ledamot Stadga för Fysikteknologsektionen 2.8 Särskild ledamot Definition Särskild ledamot är kårmedlem vid Chalmers tekniska högskola som sektionsmöte med minst 2/3 majoritet beslutar, och som betalt sektionsavgift Särskilda ledamöters rättigheter Särskild ledamot har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte. Särskild ledamot är valbar till post inom sektionen. Särskild ledamot har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar. Särskild ledamot har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster Särskilda ledamöters skyldigheter Särskild ledamot är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente, övriga beslut samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 12 (37)

250 Stadga för Fysikteknologsektionen 3 Inspektor Sektionens inspektor skall vara fysik- eller matematikprofessor vid institutionen för teknisk fysik, institutionen för fundamental fysik eller institutionen för matematiska vetenskaper och tillvarata F- och TMteknologens intressen, samt fungera som en länk mellan teknologer och anställda. Sektionens inspektor väljs på två på varandra följande sektionsmöten med minst 2/3 majoritet, för mandat på tre år. Förslag till inspektor inlämnas till sektionsstyrelsen med minst 25 namnunderskrifter från sektionsmedlemmar eller lyfts av sektionsstyrelsen med enkel majoritet. Innan val skall sektionsstyrelsen tillfråga den nominerade om denne är att betrakta som valbar. Inspektors mandat kan förlängas med tre år åt gången av sektionsmötet, om detta sker med enkel majoritet. Om mandatet ej förlängs skall nyval av inspektor ske på nästkommande sektionsmöte. Inspektors mandat förlängs då tills dess att ny inspektor blivit vald. Inspektor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sammanträde i sektionens samtliga organ. 4 Organisation och ansvar 4.1 Verksamhetsutövande Sektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med tillhörande reglemente föreskriver genom: 1 Sektionsmötet 2 Studerandearbetsmiljöombud 3 Sektionens valberedning 4 Sektionens revisorer 5 Sektionsstyrelsen 6 Sektionsordföranden 7 Studienämnden 8 Sektionskommitéer 13 (37)

251 4.2 Ansvarsförhållanden Stadga för Fysikteknologsektionen 9 Sektionsfunktionärer 10 Medlemsföreningar 11 Intresseföreningar Uppgifter och ansvar får delegeras enligt följande hierarki: - Sektionsmötet har rätt att delegera både ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, sektionsstyrelse, studienämnd, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer. - Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till studienämnden, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under deras verksamhetsområde. 4.2 Ansvarsförhållanden Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ Dragos är sektionens högste beskyddare och utövar fanfareriets högsta befäl Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer, sektionsstyrelsen och sektionsordförande Övrig verksamhet lyder under sektionsstyrelsen, enligt stadgans kapitel Misstroendevotum Misstroendevotum kan kallas av - enskild styrelseledamot, - 25 medlemmar, eller - endera av sektionens revisorer Misstroendevotum får endast behandlas av instans högre än målet, enligt punkt Misstroendevotum ska tas upp för behandling inom 15 läsdagar Målet för misstroendevotum har rätt att närvarva vid och delta i diskussionen rörande beslutet. 14 (37)

252 4.3 Misstroendevotum Stadga för Fysikteknologsektionen Misstroendevotum resulterar i avsättande vid 2/3 majoritet i frågan. Omröstning ska ske slutet Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny valberedning väljas. Interimstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men får endast handha löpande ärenden. Inom fyra veckor från valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet om detta bokslut skall upprättas av avgående styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning Om sektionsordförande avsätts genom misstroendevotum tar vice sektionsordförande över rollen vid avsättande fram tills ny sektionsordförande är vald Om ekonomiskt ansvarig avsätts genom misstroendevotum skall fyllnadsval ske inom 15 läsdagar efter avsättandet. Inom fyra veckor från fyllnadsvalet skall ett bokslut för perioden fram till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättande av kassören om detta bokslut skall upprättas av den avgående eller den nya kassören. Den nya kassören skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning Instanser inom sektionen rangordnas enligt följande, med avseende på misstroendevotum: - Sektionsmötet är högsta instans - Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer och nämnder, valberedningen, studerandearbetsmiljöombud samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt under sektionsmötet - Ledamöter i kommittéer och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under sektionsstyrelsen 15 (37)

253 Stadga för Fysikteknologsektionen 5 Sektionsmötet 5.1 Befogenheter Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ i vilket samtliga medlemmar äger rätt att delta och har rösträtt. 5.2 Sammanträden Sektionsmötet skall sammanträda minst en gång per läsperiod Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. 5.3 Utlysande Rätt att hos sektionsstyrelsens ordförande begära utlysande av sektionsmöte tillkommer styrelseledamot, inspektor, Chalmers Studentkårs styrelse, sektionsrevisor eller minst 25 medlemmar. Sådant möte skall hållas inom femton läsdagar Ordinarie sektionsmöte skall utlysas minst 10 läsdagar i förväg genom att preliminär föredragningslista och kallelse anslås enligt reglemente Slutlig föredragningslista, enligt reglemente, anslås minst 3 läsdagar före ordinarie möte Inkomna motioner och propositioner skall anslås minst 3 läsdagar i förväg Extra sektionsmöte skall utlysas minst 5 läsdagar före mötet och åtföljas av slutlig föredragningslista. 5.4 Åligganden Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 1: Fastställa budget för sektionen. Behandla verksamhets-och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föregående års sektionsstyrelse, studienämnd och sektionskommittéer som gått av under sommaren. Godkänna/underkänna de ledarmöter till sektionen tillhörande programråd som sektionsstyrelsen föreslagit. 16 (37)

254 5.5 Beslutsförighet Stadga för Fysikteknologsektionen Fastställa verksamhetsplan för sektionsstyrelsen innevarande läsår. Välja sektionsaktiva enligt reglementet. Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 2: Välja sektionsaktiva enligt reglementet Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 3: Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för sektionskommittéer som gått av vid årsskiftet. Välja sektionsaktiva enligt reglementet Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 4: Välja sektionsordförande Välja sektionskassör Välja övriga ledamöter av sektionsstyrelsen enligt reglementet. Välja sektionsaktiva enligt reglementet. 5.5 Beslutsförighet Sektionsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst enligt stadgans paragraf 5.3, samt om fler än 15 röstberättigade medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen och presidiet, är närvarande Om färre än 25 medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen och presidiet, är närvarande då beslut skall fattas, kan detta ske om ingen yrkar på bordläggning Frågor som ej funnits med i den slutliga föredragningslistan kan tas upp om ingen yrkar på bordläggning. 5.6 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer sektionsmedlem Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillkommer inspektor, sektionsrevisor samt av sektionsmötet vald mötesordförande. 17 (37)

255 5.7 Motion Stadga för Fysikteknologsektionen Närvaro- och yttranderätt tillkommer hedersmedlem, seniormedlem, phatriark/mathriark, särskild ledamot, kårstyrelseledamot, kårens inspektor, samt av mötet adjungerade icke-medlemmar Rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar. 5.7 Motion Motionsrätt tillkommer endast sektionsmedlem Medlem som önskar ta upp frågor på föredragningslistan skall anmäla detta till sektionsstyrelsen senast 6 läsdagar i förväg. Sektionsstyrelsen skall ges möjlighet att yttra sig kring dessa. 5.8 Extra ärenden Vid sektionsmöte får ärende som inte angivits på slutgiltig föredragningslista endast tas upp om sektionsmötet med minst 2/3 majoritet så beslutar. 5.9 Mötesordförande Mötesordförande väljs av sektionsmötet på förslag av sektionsstyrelsen. Mötesordföranden får ej vara medlem av sektionsstyrelsen Mötesordföranden ska leda sektionsmötet i överensstämmelse med stadgan, reglementet samt av sektionsmötet fastslagen mötesordning Mötesordförande behöver ej vara medlem av sektionen Vald mötesordförande har närvaro- yttrande- samt förslagsrätt på aktuellt sektionsmöte Överklagande Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente och/eller policy får undanröjas av kårens fullmäktige. Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det rör sektionens stadga. 18 (37)

256 5.11 Omröstning Stadga för Fysikteknologsektionen 5.11 Omröstning Röstning med fullmakt får ej ske Omröstning skall ske öppet, utom vid personval då stadgans paragraf 5.12 gäller, och vid misstroendevotum då stadgans paragraf gäller Vid lika röstetal i sakfråga avgörs frågan av mötesordföranden Personval Personval skall ske öppet om annat ej begärs av röstberättigad sektionsmötesdeltagare Vid lika röstetal vid personval företas en ny omröstning mellan de kandidater som fått lika röstetal. Vid lika röstetal i den andra omröstningen skiljer lotten person kan endast väljas om han/hon är närvarande eller har gett sektionsstyrelsen sitt skriftliga bifall till att bli vald Fyllnadsval Vid vakantsatt post har sektionsstyrelsen rätt att preliminärt tillsätta posten. Fastställande sker på nästkommande sektionsmöte Mötesprotokoll Sektionsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet utvalda justeringspersoner. Justerat protokoll skall anslås senast tre läsveckor efter mötet Förteckning Sektionsmötesbeslut som ej förtecknas i stadga, reglemente eller bland Fysikteknologsektionens övriga styrdokument, skall sammanställas i särskillt dokument tillgängligt för sektionens medlemmar Fysikteknologsektionens övriga styrdokument ska listas i reglementet. 19 (37)

257 Stadga för Fysikteknologsektionen 6 Valberedningen 6.1 Valberedning Sektionens valberedning skall väljas av sektionsmötet. Valberedningen skall agera oberoende Ledamot av valberedningen skall ej vara jävig gentemot de de valbereder. 6.2 Sammansättning Valberedningen består av 3-7 ledamöter varav två väljs internt till ordförande respektive vice ordförande Ledamöter i valberedningen får ej vara medlem i någon kommitté eller nämnd som har representant i sektionsstyrelsen samt heller inte själv vara medlem av sektionsstyrelsen I det fall då valberedningen ej är fulltalig och sektionsstyrelsen så anser lämpligt, har sektionsstyrelsen möjlighet att temporärt välja kvarstående valberedningsposter inför varje valberedningsprocess. Dessa temporära medlemmar får inneha post i sektionsstyrelsen. 6.3 Beslutsförighet Vid valberedningens första sammanträde skall ordförande och vice ordförande väljas. Minst 3 av valberedningens ledamöter måste då vara närvarande När valberedningen sammanträder har max två medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/studienämnd/funktionär närvaro-, förslags-, yttrandeoch rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande samt sammankallande för valberedningen Valberedningen är beslutsför om dess ordförande, minst två ytterligare ledamöter samt minst en representant för berörd styrelse/kommité/- studienämnd/funktionär är närvarande. 6.4 Ansvar Valberedningen ansvarar för nomineringar till samtliga poster i sektionsstyrelsen. Därutöver ansvarar valberedningen för nomineringar till övriga förtroendeposter på sektionen, enligt reglementet. 20 (37)

258 6.5 Anslag Stadga för Fysikteknologsektionen Valberedningen ansvarar för förslag till övriga poster i sektionskommittéer och studienämner enligt reglementet. 6.5 Anslag Valberedningens nomineringar skall anslås minst sju veckodagar före sektionsmötet. 21 (37)

259 Stadga för Fysikteknologsektionen 7 Sektionsstyrelsen 7.1 Befogenheter Sektionsstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt reglemente samt beslut tagna av sektionsmötet den verkställande ledningen av sektionens verksamhet. Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. 7.2 Sammansättning Sektionsstyrelsen består av sektionsordförande, vice sektionsordförande, sektionskassör samt övriga ledamöter enligt reglemente. 7.3 Ansvar Sektionsstyrelsen ansvarar inför sektionsmötet för sektionens verksamhet och sektionens ekonomi. 7.4 Firmatecknande Sektionsordförande samt sektionskassör tecknar sektionens firma var för sig. 7.5 Sammanträden Sektionsstyrelsen sammanträder minst tre gånger per läsperiod Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av sektionsordförande. 7.6 Beslutsförighet Sektionsstyrelsen är beslutsmässigt om sektionsordförande eller vice sektionsordförande och sammanlagt mer än hälften av sektionsstyrelsens ledamöter är närvarande. 7.7 Överklagande Beslut av sektionsstyrelsen som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente och/eller policy får undanröjas av kårfullmäktige. 22 (37)

260 7.8 Protokoll Stadga för Fysikteknologsektionen Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det rör sektionens stadga. 7.8 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsemöte, justeras av två styrelseledamöter och anslås senast två läsveckor efter mötet. 7.9 Sektionsordförande Befogenheter Sektionsordförande utövar i brådskande fall sektionsstyrelsens befogenheter. Ordförandebeslut skall prövas på följande styrelsemöte I ordförandes frånvaro utövar vice sektionsordförande dennes befogenheter och fullgör dennes plikter. 23 (37)

261 Stadga för Fysikteknologsektionen 8 Nämnder 8.1 Studienämnden Uppgift Studienämnden vid Fysikteknologsektionen, även kallad SNF, har till uppgift att inom sektionen övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande studiefrågor, aktivt verka för god kurslitteratur, främja kontakten med lärarna samt hålla god kontakt med sektionens medlemmar och styrelse Sammansättning Studienämnden består av studienämndsordförande och medlemmar enligt reglemente angående studienämnden Protokoll Protokoll skall föras vid studienämndsmöte, justeras av en studienämndsledamot och anslås senast två läsveckor efter mötet Studienämndsmöte Medlem i studienämnden har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på studienämndsmöte. Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på studienämndsmöte Rättigheter SNF äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler Skyldigheter SNF är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. 24 (37)

262 8.1 Studienämnden Stadga för Fysikteknologsektionen Det åligger SNF att lyda åläggande från sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga som ligger inom SNF:s verksamhetsområde. Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter att verksamhetsåret avslutats Ekonomi Ordförande och kassör i SNF tecknar var för sig studienämndens firma. Studienämndens ekonomi och verksamhet granskas av sektionens revisorer. Studienämndens bokslut skall ingå i sektionens bokslut. 25 (37)

263 Stadga för Fysikteknologsektionen 9 Kommittéer 9.1 Definition Sektionskommitté på sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter Sektionskommitté på sektionen kan ha ett i reglementet fastställt antal övriga medlemmar Förtroendeposter tillsätts av sektionsmötet på förslag av valberedningen Övriga medlemmar fastslås av sektionsstyrelsen på förslag av valberedningen Sektionskommitté skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift. 9.2 Rättigheter Sektionskommittéer äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler. 9.3 Skyldigheter ektionskommitté är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Vid sektionsmöte skall sektionskommittén vara representerad Det åligger sektionskommitté att lyda åläggande att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga, om denna kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsområde, från sektionsstyrelsen Det åligger sektionskommitténs kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet efter verksamhetsårets slut. 9.4 Ekonomi Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar var för sig kommitténs firma Sektionskommittéernas verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer. 26 (37)

264 9.5 Förteckning Stadga för Fysikteknologsektionen Sektionskommittéernas bokslut skall ingå i sektionens bokslut. 9.5 Förteckning Sektionens kommittéer är listade i reglementet. 27 (37)

265 Stadga för Fysikteknologsektionen 10 Funktionärer 10.1 Definition Sektionsfunktionär på sektionen skall finnas enligt reglemente Sektionsfunktionär tillsätts av sektionsmötet Sektionsfunktionär skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen uppgift Sektionsfunktionärer betraktas ej som förtroendevalda om ej annorlunda specificerats i reglementet Rättigheter Sektionsfunktionär äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler Skyldigheter Sektionsfunktionär är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Det åligger sektionsfunktionär att lyda åläggande från sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda viss fråga, om denna kan anses ligga inom funktionärens verksamhetsområde Ekonomi Sektionsfunktionärens ekonomi sköts av sektionsstyrelsen Förteckning Sektionens funktionärer är listade i reglementet. 28 (37)

266 Stadga för Fysikteknologsektionen 11 Föreningar 11.1 Intresseföreningar Definition En intresseförening på sektionen är en sammanslutning av sektionsmedlemmar med ett gemensamt intresse. Intresseföreningen skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift Grundkrav Intresseförening skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga. Intresseförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara medlem av sektionen Intresseföreningsstatus Intresseförenings status beviljas och fråntas av sektionsmötet Rättigheter Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och symboler. Intresseförening äger rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster Skyldigheter Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument. Vid sektionsmöte skall intresseförening representeras av minst en representant från styrelsen Ekonomi Intresseförening skall ha en fristående ekonomi. 29 (37)

267 11.1 Intresseföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen Intresseförenings verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras egna revisorer, av sektionens revisorer. Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan om ansvarsfrihet för intresseföreningens aktuella styrelse skall behandlas. Senast tre veckor efter att intresseföreningens revisors revisionsberättelse godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material lämnas till dessa Medlemskap Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar föreningens syfte uteslutas Förteckning Sektionens intresseföreningar är listade i reglementet. 30 (37)

268 11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen 11.2 Medlemsföreningar Definition En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av sektionsmedlemmar med ett gemensamt intresse Grundkrav Medlemsföreningen skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga. Medlemsförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara sektionsmedlem Medlemsföreningsstatus Föreningens medlemsföreningsstatus beviljas och fråntas av sektionsmötet Rättigheter Medlemsförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och symbol Skyldigheter Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens övriga styrdokument Ekonomi Medlemsförening skall ha en fristående ekonomi. Medlemsföreningens verksamhet och ekonomi granskas, utöver deras egna revisorer, av sektionens revisorer. Senast tre veckor efter att årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen för föregående år skall denna lämnas till sektionsstyrelsen och frågan om ansvarsfrihet för medlemsföreningens aktuella styrelse skall behandlas. 31 (37)

269 11.2 Medlemsföreningar Stadga för Fysikteknologsektionen Senast tre veckor efter att medlemsföreningens revisors revisionsberättelse godkänts av årsmötet skall av sektionsrevisorerna begärt material lämnas till dessa Medlemskap Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem som motverkar föreningens syfte uteslutas. Styrelsen kan besluta om medlemskap för någon som ej är medlem i Fysikteknologsektionen så länge dylika medlemmar ej utgör mer än hälften av föreningens medlemmar Förteckning Sektionens medlemsföreningar är listade i reglementet. 32 (37)

270 Stadga för Fysikteknologsektionen 12 Sektionens ekonomi 12.1 Sektionsavgift Allmänt Varje sektionsmedlem ska erlägga beslutad sektionsavgift till Fysikteknologsektionen Sektionsavgiften skall vara densamma för alla årskurser. 33 (37)

271 Stadga för Fysikteknologsektionen 13 Revision och ansvarsfrihet 13.1 Revisorer Sektionsmötet utser två lekmannarevisorer med uppgift att granska sektionens verksamhet och ekonomi Revisor skall vara myndig Revisor skall ej vara jävig gentemot de de granskar Revisor kan ej vara medlem av sektionsstyrelsen under sitt verksamhetsår Revisor kan ej inneha ekonomiskt ansvar inom sektionen En revisor kan ej granska ekonomin för en kommitté, nämnd eller sektionsstyrelse för ett år då denne var medlem av denna eller direkt påföljande år I de fall då samtliga verksamheter inte kan granskas av ordinarie revisorer kan extra revisor väljas för att granska dessa verksamheter Revisor behöver ej vara medlem av sektionen Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast 10 läsdagar före ordinarie sektionsmöte Revisionsberättelse Det åligger revisorerna att anslå revisionsberättelser senast tre dagar före ordinarie sektionsmöte Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda personer Det åligger revisorerna att under året kontinuerligt granska räkenskaper och förvaltning Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då sektionsmötet fattat beslut om detta Skall person med ekonomiskt ansvar på sektionen avgå före mandatperiodens slut, skall revision företagas. 34 (37)

272 Stadga för Fysikteknologsektionen 14 Styrdokument Förutom denna stadga finns reglemente samt övriga styrdokument. Övriga styrdokument skall finnas förtecknade i reglementet Stadgeändringar Ändring av eller tillägg till denna stadga inklusive dess bilagor kan endast göras av sektionsmötet och om minst 2/3 av de närvarande är om beslutet ense under två på varandra följande ordinarie sektionsmöten och den föreslagna lydelsen varit anslagen tillsammans med kallelsen Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av Chalmers Studentkårs styrelse Reglementesändringar Ändring av eller tillägg till sektionens reglemente inklusive dess bilagor kan endast göras av sektionsmötet och om minst 2/3 av de närvarande är om beslutet ense Tolkningstvister Uppstår tolkningstvist om dessa stadgars tolkning skall frågan hänskjutas till sektionens inspektor Vid konflikt med reglemente eller Fysikteknologsektionens övriga styrdokument har stadgan företräde Protokoll och officiella kommunikationskanaler Allmänt Protokoll som förs i sektionens olika organ skall innehålla anteckningar om ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och reservationer Beslut som fattas inom sektionen och berör Chalmers Studentkår i dess helhet skall meddelas Chalmers Studentkårs styrelse. 35 (37)

273 14.5 Originalstadgar Stadga för Fysikteknologsektionen Officiella kommunikationskanaler Sektionens officiella kommunikationskanaler utgörs av sektionens hemsida samt sektionens officiella anslagstavla Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås via någon av sektionens officiella kommunikationskanaler Originalstadgar Originalstadgar tillhandahas av sektionsstyrelsen. 15 Sektionens upplösande 15.1 Beslut om upplösande Sektionen upplöses genom beslut på två på varandra följande sektionsmöten med minst 3/4 majoritet och minst 25 bifallande medlemmar Tillgångar Om sektionsmötet beslutar att upplösa sektionen skall samtliga dess tillgångar och skulder, som framgår av upprättad balansräkning, i och med upplösning tillfalla Chalmers Studentkår Nystart I det fall medlen utgörs av tillgångar skall Chalmers Studentkår fondera och förvalta dessa till ny sektion bildats för studerande på utbildningsprogrammet för Teknisk Fysik och/eller Teknisk Matematik eller motsvarande. 36 (37)

274 Stadga för Fysikteknologsektionen 16 Skyddshelgon 16.1 Definition Sektionens skyddshelgon är Dragos Sektionens medlemmar vördar Dragos. 37 (37)

275 Beslutsunderlag Beslutsunderlag Godkännande av Sjösektionens stadga Bakgrund: Då det kom till Sjösektionens styrelses kännedom på sektionsmöte LP2 år 2014 vid genomröstning av förändring av sektionsstadgan att alla förändringar rörande stadga för sektionen måste godkännas förutom av sektionsmöte utan också måste godkännas utav kårstyrelsen. Detta har försvunnit i en rad överlämningar och den senaste kårstyrelsegodkända stadgan för Sjösektionen är från år Efter år2010 har flera förändringar gjorts i stadgan och vissa mötesprotokoll har försvunnit vilket försvårar ett godkännande av de förändringar som gjorts var för sig. Yrkande Med ovanstående bakgrund yrkar vi i sjösektionens styrelse att kårstyrelsen godkänner Sjösektionens stadga i sin helhet efter det senaste klubbade beslutet från LP2. Sjösektionens Sektionsstyrelsen genom Peder Züdoff Widborg ALF14/15 Sida 1

276 STADGA STADGA FÖR CHALMERS STUDENTKÅR SJÖSEKTIONEN Sida av 19

Kallelse Kårstyrelsemöte 9

Kallelse Kårstyrelsemöte 9 KALLELSE 2015-02-09 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 17 februari 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 14

Kallelse Kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-06-11 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 16 juni 2015 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-01-21 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 8 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 27 januari 2014 klockan 13:00 16:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 7

Kallelse Kårstyrelsemöte 7 KALLELSE -11-27 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 2 december klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE 2015-04-30 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 12 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 5 maj 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 8

Kallelse Kårstyrelsemöte 8 KALLELSE 2015-01-21 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 8 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 27 januari 2014 klockan 13:00 16:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE -10-26 VO Kallelse kårstyrelsemöte 5 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 oktober klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE -09-23 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 7

Kallelse kårstyrelsemöte 7 KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 11

Kallelse kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-03-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 10 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 mars 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -08-12 VO Kallelse kårstyrelsemöte 2 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 augusti klockan 13:30 16:30 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE 2016-09-01 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 7 sep 2016 klockan 9:00 11:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-09-29 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 4 oktober 2016 klockan 14.00 17:00 Föredragningslista

Läs mer

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO KALLELSE 2013-09-05 VO Kallelse KS03 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 10 september 2013 klockan 09:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11.

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11. KALLELSE VO Kallelse KS14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 juni 2014 klockan 08.00-11.00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 4

Kallelse Kårstyrelsemöte 4 KALLELSE 2014-09-19 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 23 september 2014 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 KALLELSE 2016-05-19 VO Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 24 maj 2016 klockan 9:00 17:00 Föredra gningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 9

Kallelse kårstyrelsemöte 9 KALLELSE 2017-02-16 VO Kallelse kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 21 februari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE 2017-02-16 VO Kallelse kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 21 februari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE 2017-01-04 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 10 januari 2017 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

KALLELSE 2016-12-01 VO Kallelse kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 6 december 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen MOTION Motion 5 Ny struktur för Kårledningen Bakgrund Denna motion är skriven på uppdrag av fullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag grundar sig i beslut 150 från fullmäktigemöte 6 2013/2014 som lyder: att

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 6

Kallelse kårstyrelsemöte 6 KALLELSE 2017-12-14 VO Kallelse kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman, Emils kårhus, campus Johanneberg Tid: 19 december 2017

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 14

Kallelse kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2016-06-22 VO Kallelse kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 28 juni 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse FuM 6. Föredragningslista. KALLELSE FUM 6 14/15 2015-02-18 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 6. Föredragningslista. KALLELSE FUM 6 14/15 2015-02-18 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 6 14/15 Talmannapresidiet Kallelse FuM 6 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johannerberg Onsdagen den 25:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Denna rapport är den andra till fullmäktige från arbetsgruppen för fortsatt utredning av kårledningens struktur och kommer att behandla tre av

Läs mer

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR

REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Reglemente REGLEMENTE för CHALMERS STUDENTKÅR Utarbetning Utarbetat under vårterminen 1983 under ledning av Ola Olsson. Omarbetning 1 Reglementet lästes och antogs i sin helhet på fullmäktige nr 7 den

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

c. Delrapport 1 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur

c. Delrapport 1 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur KALLELSE FUM 1 14/15 2014-09-03 Talmannapresidiet Kallelse FuM 1 Till Chalmers Studentkårs första fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 17:e september 2014,

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 6

Kallelse Kårstyrelsemöte 6 KALLELSE -11-06 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 211 november klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Kallelse Fullmäktigesammanträde 4

Kallelse Fullmäktigesammanträde 4 KALLELSE FUM 4 15/16 2015-12-09 Talmannapresidiet Kallelse Fullmäktigesammanträde 4 Till Chalmers Studentkårs fjärde fullmäktigemöte verksamhetsåret 15/16 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen onsdagen den 16:e

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kallelse FuM 4. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. KALLELSE FUM 4 14/ Talmannapresidiet

Kallelse FuM 4. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. KALLELSE FUM 4 14/ Talmannapresidiet KALLELSE FUM 4 14/15 2014-12-03 Talmannapresidiet Kallelse FuM 4 Till Chalmers Studentkårs fjärde fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 10:e december

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO

Kallelse KS03. Föredragningslista. Inledande formalia. Rapporter. Organisation KALLELSE VO KALLELSE 2014-08-29 VO Kallelse KS03 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 3 september 2014 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dagordning till sektionsmöte

Dagordning till sektionsmöte Datateknologsektionen Chalmers studentkår Sidan 1 av 3 2014-02-23 Dagordning till sektionsmöte Tid: 17:17, Torsdag 2014-02-27 Plats: HC3 Mötesnr: 5-2013/2014 Föredragningslista 1. Preliminärer Mötets öppnande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer