Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk"

Transkript

1 Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se

2

3 Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen utifrån nationellt fackspråk och ICF. I och med detta stängdes alla journaler av typen HSL journal för samtliga verksamheter som använder VODOK i staden. Detta innebär att vi för många av våra patienter under en lång tid kommer att arbeta med två journaler- en gammal HSL journal och en ny Hälso- och sjukvårdsjournal. Ny information kan bara införas i den nya journalen, men det kan under lång tid finnas information av vikt, i form av bakgrund till vården, anamnes och tidigare status, hjälpmedel, medicinska diagnoser och tidigare utförda behandlingar i den gamla journalen. När en person är i behov av att skickas till sjukhus, vid utskrivning eller vid andra tillfällen är i behov av att få skriftlig information om vården med sig behöver man ta hänsyn till att informationen kan återfinnas i båda journalerna. Vid uttag av statistik för verksamhetsuppföljning eller inrapportering av kvalitetsindikatorer krävs också ett hänsynstagande till det faktum att patienten kan ha uppgifter och utförda bedömningar enligt bedömningsinstrument kopplade till båda journalerna. Tidigare utkommen information: Manual 1 - Städa journalen, den gamla HSL journalen Fungerar som ditt stöd i förberedelserna inför övergången till ICF och nationellt fackspråk i hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Manual 2 Starta nya journaler. Fungerar som ditt stöd i arbetet att starta upp nya Hälso- och sjukvårdsjournaler efter övergången till nationellt fackspråk och ICF den 26 januari 2015, samt att föra över information beträffande patientens vård. Manual del 3 Att arbeta via två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statistik Februari 2015 Utgivningsdatum: Februari 2015 version 0.3 reviderad Utgivare: Äldreförvaltningen och stadsledningskontoret Kontaktperson: Lena Carling och Katja Jensfelt

4 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte 5 Tidsperiod 5 Avgränsning 5 Ansvarig 5 Frågor och stöd 5 Skriva in information 5 Läsa tidigare texter 5 Skriva ut information 6 Ta ut statistik ur två journaler 7 Via VoO Sök dokumentation 7 Via Sök Journal 8 Via sammanställningar 8

5 Syfte Att erbjuda ett metodstöd för hur information återfinns i arbetet över två patientjournaler. Att underlätta uttagandet av statistik. Att underlätta utskrift av efterfrågad information. Tidsperiod Övergången till ny Hälso- och sjukvårdsjournal påbörjades 26 januari Arbetet i två journaler kommer att pågå under en lång tid. Behovet av uttagande av statistik från två journaler är aktuellt främst fram till slutet av 2015 då kvalitetsindikatorerna ska rapporteras in, men för verksamhetsuppföljning eventuellt även under Avgränsning För patienter som skrivs in efter den 26 januari och som tidigare inte har erhållit vård i Stockholms stad eller som har erhållit vård för så pass länge sedan (intermittent behov av hälso- och sjukvård vid t.ex. avlastning, servicehus och dagverksamheter) att man fattat beslutet att starta en helt ny journal från början berörs inte av denna hantering. Ansvarig Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar ta fram relevant och tillräcklig information vid behov utskrift samt uttag av underlag för inrapportering av statistik. Verksamhetschef ansvarar för att följa upp att all legitimerad personal har kunskap om hur man utför ovanstående uppgifter samt att följa upp att statistiken innehåller information från båda journalerna i de aktuella fallen. Frågor och stöd Vänd dig i första hand till verksamhetens dokumentationshandledare eller till stadsdelens processledare. Skriva in information From den 26 januari kan enbart information föras in i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen. Information av vikt för vården skrivs in under aktuella sökord och signeras. Till din hjälp har du Lathund för Vodok del 1-4 för hjälp med funktionerna, Checklistan Förut skrev du här, Sökordsfolder samt Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF dess sökord, frastexter och hjälpfrastexter för att hitta rätt bland sökorden.. Läsa tidigare texter Texter och information införda före den 26 januari kan fortfarande vara aktuella och återfinns i den gamla HSL journalen. Du kan läsa dessa texter inne i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen via Översikt.

6 Välj Översikt. Välj Pågående och avslutade journaler. Beroende på vilken information du efterfrågar kan du sortera olika. Du sorterar genom att klicka på rubriken. Några vanliga sökningar/sorteringar: Söker du pågående information sortera först på Händelsedatum, därefter på Avslutsdatum. Söker du information om ett visst område sortera på Rubrik OBS! Du måste alltid ha i åtanke att texter som ligger pågående i den gamla HSL journalen kan ha ersatts av nya noteringar i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen, men dessa nu inaktuella texter kan inte längre avslutas. Därför måste man alltid ta ställning till de nyskrivna texterna också. Skriva ut information För att skriva ut tester ur den nya journalen kan du med fördel använda Skriv ut (via lämplig mall). Men önskar du skriva ut texter ur båda journalerna behöver du gå via Översikt. Välj Pågående och avslutade journaler. Markera den/de texter du önskar skriva ut. För att markera flera texter i rad markera översta texten håll nere Shift och markera den nedersta texten. (Texterna emellan blir blåmarkerade och läses fram i den högra läsvyn.) För att markera flera texter för utskrift (som ovan) håll nere CTRL och klicka på de önskade texterna. Klicka på Direktutskrift.

7 OBS! Du får inte med information om Varning, Smitta och Observera via direktutskrift, ej heller Kontaktuppgifter. Detta måste skrivas ut separat. Ta ut statistik ur två journaler Det finns olika sätt att ta fram statistik beroende på vad du söker. Mer information om hur man funktionsmässigt gör hittar du i Lathund för Vodok del 3. Via VoO Sök dokumentation För att söka fram statistik via Sök Dokumentation behöver man först avgöra för vilken period man söker informationen. Information efter 26 januari 2015 Om man enbart är ute efter information från perioden efter övergången till ny journaltyp (från och med 26 januari 2015) väljer man Hälso- och sjukvårdsjournal i den första rutan under Journal. Då aktiveras Visa rubrik och man kan välja vilket eller vilka sökord man önskar information från. (för mer information se Lathund för Vodok del 3) Information från före 26 januari 2015 När man vill ha information från båda journaltyperna eller från HSL journal kan man inte söka på specifikt sökord på samma sätt som ovan. Välj VoO Sök dokumentation

8 Välj ingen journal i combiboxen. I exemplet visa sökning som motsvarar inrapportering av kvalitetsindikatorer ( ). Fyll i vilken period sökningen gäller. Välj organisation. Klicka på Sök. Tips! Eftersom sökningen blir stor, kan den ta lite tid (innehåller eventuellt tiotusentals texter). Vill man skynda på, kan man dela upp sökperioden eller välja mindre enhet om möjligt. Sortera sökresultatet genom att klicka på Rubrik Som du ser i resultatet får du information från båda journaltyperna, vilket innebär att du kan behöva söka efter mer än ett sökord för att få ett rättvisande resultat, exempelvis Fall-avsteg (HSL journal) och Fall (Hälso- och sjukvårdsjournal). Via Sök Journal Du söker Journal precis som vanligt (se Lathund för Vodok del 3) OBS! Viktigt att ta i termurval välja termen Journal om man vill kunna sortera och skilja på de både journalerna. Via sammanställningar Gå till Mina sidor Klicka på Sammanställningar Gör sökningen precis som vanligt (se Lathund för Vodok del 3)

9 Sammanställning söker i alla journaler oavsett typ. Mata in aktuella värden och välj aktuell Metod/instrument OBS! Viktigt med rätt organisation och rätt tidsperiod. Klicka på Sök.

10 Manual 3 10 (11)

11 Manual 3 11 (11)

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer