Helt poänglöst bara billigare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helt poänglöst bara billigare!"

Transkript

1 Förm å nskort Helt poänglöst bara billigare! Läs mer om kortets alla funktioner och användningsområden. Och nu ingår självscanning! Bra mat som alla har råd med

2 Samla inte poäng. Handla billigare istället Johansson Det poänglösa kortet Med vårt poänglösa förmånskort får du rabatten avdrgen direkt i kassan, varje gång du handlar. Inget obegripligt krångel med bonusar och poäng. Bara billigare! et ger dig nya korterbjudanden varje vecka. Dessa skyltas upp i butiken med namnet Kortpris. I kundterminalen kan du alltid se veckans kortprisvaror och även få en utskrift på dessa som en extra kom-ihåg. I kundterminalen hittar du även spännande recept och vintips. Bara drag kortet och navigera dig fram. Dina personliga uppgifter når du enkelt via vår hemsida citygross.se. Där kan du byta adress, telefon och intresseområden. Bara fördelar et är precis som det låter, ett kort som ger dig förmåner, t ex erbjudanden, tjänster och recept. Inga krav finns mer än att du lämnar in en personlig ansökan för att få kortet. Om du t ex föredrar att betala kontant eller med traditionellt bankkort, är detta kortet för dig. Läs även i foldern om funktionen Självscanning. Inget krångel bara billigare direkt i kassan!

3 Veckans korterbjudanden i terminalen. I kortterminalen hittar du förmånliga kortkundserbjudanden varje vecka. 1. Drag ditt City Grosskort i kortläsaren. Mat- & vintips i kundterminalen. Vår receptbank erbjuder många matrecept och vintips. Obs! På den övre displayen rullar dagligen aktuell info om butiken, tips, veckans erbjudanden etc 2. Se alla veckans korterbjudanden eller navigera vidare till vår receptbank. Obs! Passa på att skriva ut en kom-ihåg angående veckans kortprisvaror. SPARA MERA! Drag kortet varje gång du besöker butiken Välj kategori. Bestäm tillagningstid. Tryck på Skriv ut.

4 Prova Självscanning! Så här funkar det Vårt förmånskort är kopplat till funktionen Självscannning. Med Självscanning handlar du enkelt, snabbt och säkert. När du tar varan från hyllan så scannar du av varans EAN-kod och lägger ner den i vagnen eller i korgen. Betalar gör du enkelt i vår självbetjäningskassa. Blixtsnabbt är köpet klart och du kan ta dina packade varor med dig hem. I vissa fall kan stickprovskontroll genomföras. Steg-för-steg Så här enkelt handlar du med Självscanning Utlämning av självscanner sker genom att du drar ditt förmånskort. Tag den scanner som lyser och därmed är laddad och klar.

5 Välkommen åter Tack för ditt köp! Avsluta shoppingtur. Inläsning. Betalning. Kortkontroll. Avsluta Med scannern läser du själv av varorna du handlar. Registrerar varan gör du genom att rikta scannern mot varans streckkod. Tryck in knappen och lyssna efter pipljudet. Löpande redovisar scannern i display-fönstret den samlade summa du handlat för. Frukt och grönt som du köper i lösvikt packar du själv i påsar. Använd vågen och tryck på varans bild/text så får du en prisetikett med streckkod som du fäster på påsen. Kom ihåg att registrera streckkoden i scannern Självbetjäningskassa. Sätt tillbaks scannern i laddstället. Drar sedan ditt förmånskort. När du handlat färdigt lämnar du tillbaka scannern och går till självbetjäningskassan. Vi ber dig observera att vi i vissa fall kan göra stickprovskontroller. Dra ditt förmånskort varje gång du handlar. När du har använt ditt betal/ bankkort är köpet sedan klart. Med självscanning handlar du både snabbare och bekvämare.

6 Villkor för och självscanningssystemet 1. City Gross erbjuder sina kunder ett kombinerat förmånskort och ett kort för att kunna utnyttja självscanningssystemet. Detta kort benämns som nedan. Kortutgivare samt personuppgiftsansvarig är: City Gross Sverige AB (vidare kallad City Gross), Box 14, Hässleholm. Org nr Telefon: , e-post: bergendahls.se, 2. Ansökan om förmånskort för självscanning utfärdas i samband med att fullständig ifylld ansökan lämnas i City Gross Kundtjänst. beviljas endast fysisk person över 18 år. är personligt och får endast användas av den det är utfärdat för. Konto havare är person i vars namn förmånskortet har utfärdats. 3. Information om förmånskort Alla frågor gällande besvaras av City Gross Kundtjänst, telefon , öppettider: kl 07:45 16:30 dagligen. Utförliga villkor för samt självscanning kan erhållas från 4. Användning av förmånskort skall användas för registrering i kassan i samband med köp och för att erhålla Förmånerna. Kontohavaren är skyldig att uppvisa av bankerna godkänd legitimation om säljstället så begär. Registreras ej köp på kortet i samband med köpet i kassan uppkommer ingen rätt till Förmåner. Underlåtenhet att påtala brister i samband med köp medför förlust av rätt till Förmån (d v s en icke nyttjad förmån kan inte i efterhand registreras och nyttjas). 5. Ansvar för förmånskort och förlustanmälan Förlust av bör anmälas till City Gross Kundtjänst, liksom namneller adressändring. et, och de förmåner som kortet medför, gäller för inköp till eget hushåll. 6. Villkor för självscanning 6.1 Dessa villkor gäller för avtal mellan den undertecknade Kunden (härefter kallad Kunden) och City Gross samt utgör ett komplement till villkoren för City Gross. 6.2 Rätten att använda självscanningen är knutet till kortinnehavaren personligen och kan ej överlåtas till någon annan. Kortinnehavaren ansvarar för att otillbörlig användning av självscanning inte sker. 6.3 All handel genom självscanningen sker på det sätt som beskrivits i City Gross broschyr om självscanning. Kunden bekräftar att han/hon erhållit ett exemplar av broschyren samt tagit del av instruktionerna för handel genom själv scanning. 6.4 Kunden är ansvarig för att alla köp genom självscanning registreras för betalning, antingen genom handscannern eller, om vara ej gått att registrera i handscannern, genom att visa upp varan för registrering i självscanningskassan. 6.5 Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende självscanningshandel genomförs. Avstämningarnas syfte är att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern och att förebygga att självscanning missbrukas. Avstämning kommer att ske slumpvis varvid Kunden får besked om att avstämning ska ske vid självscanningskassan. Kunden får själv plocka i och ur varorna vid en avstämning. Vid avstämning kommer samtliga av Kundens inhandlade varor att scannas av City Gross personal. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av Kundens scanning och den summa som framgår av City Gross avstämning, förbinder sig kunden att acceptera den summa som framgår av butikens scanning. Kunden är medveten om och accepterar att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras och behandlas på automatisk väg. Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att hon/ han blir föremål för ny slumpvis bestämd avstämning. Registrering av uppgifter om avvikelser sker endast för korthållarens och City Gross interna bruk inom ramen för självscanning. 6.6 City Gross förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla Kundens anslutning till självscanning. 6.7 Genom undertecknande av denna ansökan samtycker Kunden till att City Gross behandlar personuppgifter som Kunden lämnat i ansökan. Behandlingen sker för administration och drift av självscanningssystemet enligt följande villkor. 7. Behandling av informationen Kontohavaren lämnar härmed sitt samtycke till att han för marknadsföringsändamål automatiskt kan komma att erhålla särskilt riktad information om erbjudanden m.m. och ger City Gross tillstånd att för detta syfte registerföra och behandla och i övrigt disponera över uppgifter om Kontohavaren och dennes konsumtion hänförlig till användningen av. Kontohavaren lämnar även sitt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut till samarbetsparter och andra till City Gross anslutna företag i samma syfte. Samtycket omfattar också behandling av köpinformation som avser Kundens utnyttjande av självscanning. Personuppgifterna och köpinformationen utgör även underlag för analyser av marknad och kunder för produktionsutveckling och statistik, för erbjudanden om produkter och tjänster samt för administration och uppföljning av avstämning enligt punkt 6.5 i nu gällande villkor. 8. Befrielsegrunder och ansvar City Gross är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför City Gross kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om City Gross själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. City Gross är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att Förmån ej kan registreras. Vidare ansvarar City Gross inte för utebliven vinst, skador i förhållande mellan Kontohavaren och tredje man eller andra indirekta skador såvida ej annat framgår av tvingande lagstiftning. City Gross skadeståndsansvar gentemot Kontohavaren är begränsat till vid skadetillfället registrerade Förmåner, dock högst ett vid skadetillfället gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). 9. Ändring i villkoren City Gross har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att Kontohavaren aviserats om förändringen. City Gross äger rätt att utan föregående avisering eller Kontohavares godkännande indraga och avsluta Kontohavares konto om Kontohavaren bryter mot väsentliga bestämmelser eller om Förmånsgrundande inköp inte registrerats under 24 på varandra följande månader. 10. Giltighetstid Avtalet gäller tills vidare med en månads ömsesidig upp sägningstid, undantaget punkt 6.6 och 9 i dessa villkor. Uppsägningen skall ske skriftligen.

7 Välkommen till oss i förbutiken Här får du din ansökan! ANSÖK IDAG!

8

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren.

Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Allmänna villkor för OKQ8 MasterCard privat - konto och kringtjänster (gäller fr.o.m. 2012-01-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter sköts av OK-Q8 Bank AB

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

E.ON tankkort. Tankkortet. för fordonsgas

E.ON tankkort. Tankkortet. för fordonsgas E.ON tankkort Tankkortet för fordonsgas Billigare än bensin Renare än diesel Grönare än etanol E.ON Fordonsgas består av två produkter, Biogas 50 och Biogas 100. Biogas 50 innebär att biogas svarar för

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp!

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Förmånlig delbetalning Med Kia MasterCard kan du få upp till 4 månader ränte- och betalningsfritt vid köp hos Kia i Sverige. Praktiskt

Läs mer

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009

Sida 1 av 5. N o v e m b e r 2009 Web pdf Bl. 4-275 2009-10-15 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer