Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan."

Transkript

1 Innehåll Därför måste avgiften betalas Viktigt att tänka på vid en uppsägning Andrahandsuthyrning vad händer? Undvik huvudnyckel i föreningen Nummer 12 December 2012 Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan. På Bostadsrätterna var vi medvetna om att det under mars i år skulle komma en utredning om andrahandsuthyrning. Utredarens uppdrag var känt: att peka på hur fler outnyttjade bostäder ur det befintliga beståndet kunde hyras ut samt att se över villkoren för uthyrning. Det var inget svårt antagande att detta skulle komma att inbegripa bostadsrätter på något sätt. Kanske att bostadsrättshavaren kunde hyra ut utan föreningens godkännande och då till en friare hyra än i nuläget. Mycket av det som vi anade fanns också med i utred- ningsförslaget och vi insåg snart att detta skulle bli en stor fråga under året. Vi blev överösta med synpunkter från Bostadsrätternas medlemsföreningar. Det stod snabbt klart att det fanns en åsiktsskillnad mellan styrelserna och medlemmarna. Stor oro fanns för vad förslagen skulle innebära i praktiken. Många var oroliga för att husen skulle tömmas på medlemmar och därmed skulle tanken med att man hjälps åt i en bostadsrättsförening raseras. En del personer var positiva till förslagen och menade att det inte är föreningarnas Dessvärre fick vi uppleva att regeringen och oppositionspartierna hellre bråkade med varandra än lyssnade på oss. Göran Olsson, vd, bostadsrätterna uppgift att bestämma vad en medlem gör med sin bostad. Det fanns bra delar i förslaget men vi menade att lagstiftaren inte kan köra över föreningarnas självbestämmande. Det ska vara upp till föreningen och i sista hand dess medlemmar att bestämma hur man vill använda sin bostad. Dessvärre fick vi se att regeringen och oppositionspartierna hellre bråkade med varandra än lyssnade på oss eller andra intresseorganisationer. Jag menar att genom att föra ut beslutet och låta en föreningsstämma bestämma vad som ska gälla, så hade förslaget fått mycket större acceptans. Hade detta sedan kombinerats med en möjlighet att ta ut en högre månadsavgift av andrahandsuthyraren hade förslaget blivit än mer accepterat. Nu verkar allt sluta i oförändrade regler med möjlighet att ta ut högre hyra än i dag, men vi är övertygade att frågan snabbt återkommer. Under 2011 bytte vi med viss vånda namn till Bostadsrätterna för att särskilja oss från det börsnoterade bolaget SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Skulle föreningarna tappa bort och glömma oss? Nu vet vi att det inte blev så. Det här året har Bostadsrätterna blivit mer och mer känt och jag vet att vi som organisation har ett högt anseende. Samtidigt får vi inte sitta stilla utan måste hela tiden anpassa vår verksamhet till föreningarnas vardag. Därför undrar jag vad du tycker att vi kan bli bättre på? Vad saknas i vår service? E-posta till bostadsratterna.se eller ring oss på Med detta vill jag önska en riktigt god helg!

2 Därför måste avgiften Lagen är tydlig med vilka avgifter som föreningen kan ta ut av sina medlemmar. Men vad händer när någon inte betalar dessa avgifter? Styrelsen har ingen lätt uppgift när den ska driva in skulder, som till slut kan handla om att säga upp grannen från sin bostadsrätt. Avgiften som medlemmarna betalar till föreningen bestäms normalt utifrån vad som behöver komma in för att täcka kostnaderna. Det finns vanligtvis inga andra än medlemmarna som bidrar till föreningens ekonomi och därför är det så viktigt att alla betalar. Samhället har genom lagar sett till att inkassering av obetalda avgifter fungerar och har försett föreningarna med olika verktyg. Föreningen får nästan alltid in sina pengar, även om det kan ta tid. Detta sker genom den legala panträtten som gör att föreningens krav alltid är förenade med bästa rätt och kraven går därför före allting annat. I bostadsrätt blir det särskilt tydligt hur angeläget det är att alla fullgör sin betalningsskyldighet. Dröjsmål med betalningen innebär att övriga medlemmar får vara med och skjuta till de pengar som saknas och föreningen drabbas av ränteförluster. De avgifter en bostadsrättshavare är skyldig eller kan bli skyldig att betala är noga uppräknade. Årsavgift är den månads- eller kvartalsavgift som alla betalar för att föreningen ska få in pengar till sin löpande verksamhet. Insats är något man betalar när bostadsrätten blir till. Upplåtelseavgift är också en form av insats som betalas i samband med att bostadsrätter upplåts första gången. Pantsättnings- och överlåtelseavgift är avgifter man betalar under förutsättning att det finns regler om detta i stadgarna. Det är inte tillåtet att ta ut några andra avgifter. Föreningen får därför inte ta ut städavgifter eller andra liknande pålagor. Lagstiftningen har ett antal regler till hjälp för föreningen, men den är också till skydd för bostadsrättshavaren. I samband med att en betalning dröjer tar många föreningar nog det lite lugnt. Om det inte är en medlem som är en notorisk slarver agerar styrelsen inte omedelbart utan tar kanske upp frågan först med medlemmen. De flesta föreningar har ett visst tålamod och driver inte omedelbart frågan om den obetalda avgiften även om de skulle kunna det. I jämförelse med hyresrätten är detta en spegling av att medlemmar och styrelse sitter i samma båt. Styrelsen arbetar på medlemmarnas uppdrag och de är alla delägare i bostadsrättsföreningen. Den som inte betalar årsavgiften ris-

3 Föreningen kan hamna i situationer där det till slut blir aktuellt att säga upp bostadsrättshavaren på grund av utebliven betalning. Detta måste ske på rätt sätt för att uppsägningen ska vara giltig och rådet är att föreningen tar hjälp av en jurist. betalas kerar att få sin bostadsrätt förverkad, det vill säga kan mista både rätten att bo i lägenheten och äganderätten till bostaden. Det ekonomiska värdet i bostadsrätten får medlemmen alltid ut, efter det att föreningen och eventuella långivare fått sina fordringar täckta. Att driva in obetalda avgifter och till slut avhysa en medlem är ingen rolig arbetsuppgift. Styrelseledamoten kanske bor granne med den som inte betalar. Kanske har medlemmen råkat i personliga svårigheter. Enklast för en styrelse är alltid att överlämna till någon utomstående som hjälper styrelsen med det hela. Självklart ska styrelsen själv ta första samtalet med medlemmen, men den fortsatta processen bör lämpligtvis skötas av någon utanför föreningen. En indrivning av obetalda årsavgifter innehåller juridiska frågeställningar och förfarandet måste därför skötas juridiskt korrekt, annars riskerar föreningen att i vart fall avsevärt fördröja hanteringen. Tidigast en vecka efter förfallodatum kan uppsägning skickas. Tillsammans med denna eller i en separat handling ska bostadsrättshavaren få upplysningen att denne har tre veckor på sig att betala avgiften. Föreningen ska också underrätta socialnämnden i kommunen om sina krav. Betalar då medlemmen inom tre veckor är bostadsrätten räddad och föreningen kan inte göra något mer. Om avgiften inte betalas bör föreningen använda en delgivningsman som överlämnar uppsägningen. Detta för att säkerställa att delgivningen av uppsägningen går korrekt till och föreningen vet exakt från vilken dag tidfristen för bostadsrättshavarens återvinningsrätt ska räknas. Om betalning inte kommer in inom den stipulerade treveckorsfristen vänder sig föreningen till Kronofogden och begär tvångsförsäljning alternativt lämnar in en stämningsansökan vid tingsrätten. Det senare gör föreningen om den vill ha ersättning för ytterligare kostnader än vad Kronofogden kan ta ställning till eller om det finns en annan tvist där bostadsrättshavaren påstår sig ha motkrav kanske i form av skadestånd. Så småningom kommer ett utslag från Kronofogden med vars hjälp tvångsförsäljning sker av bostadsrätten. Flyttar inte bostadsrättshavaren sker också avhysning så att den som köpt bostadsrätten vid tvångsförsäljningen kan flytta in i lägenheten. De pengar som kommer in vid tvångsförsäljningen ska fördelas mellan olika fordringsägare. Först i kön står föreningen för att få obetalda årsavgifter, räntor och ersättning för vissa mindre kostnader. Därefter kommer eventuella kreditgivare som har bostadsrätten i pant som säkerhet för lån att få sina krav tillgodosedda. Det som återstår tillfaller bostadsrättshavaren. Om en bostadsrätt är pantsatt är föreningen skyldig att underrätta panthavaren, det vill säga banken, om att bostadsrättshavaren har en skuld hos föreningen. Denna skyldighet inträder om bostadsrättshavaren har mer än en månadsavgift i skuld och har dröjt mer än två veckor med betalningen för även nästa månadsavgift. Om föreningen inte underrättat om betalningsförseningarna har banken företräde till vissa delar av betalningarna som motsvarar de avgiftsskulder som fanns när föreningen var skyldig att underrätta. Därför ska styrelsen bevaka om det finns pantsättningar i de bostadsrätter som eventuellt inte betalt avgiften. Har föreningen en extern ekonomisk förvaltning behöver styrelsen se till att det företaget också sköter underrättelser till banken. De medlemmar som är notoriskt slarviga betalar ofta för sent men inom den stipulerade treveckorsperioden, vilket gör att de hela tiden återvinner bostadsrätten. Sedan några år har lagstiftaren försett föreningarna med ett verktyg: till slut riskerar bostadsrättshavaren sin lägenhet trots återvinningsrätten. En eller ett par förseningar är inte tillräckligt utan det rör sig snarare om sju, åtta sena betalningar innan föreningen kan säga upp bostadsrätten. Även om bostadsrättshavaren har rätt att efter en uppsägning återvinna bostadsrätten genom betalning inom tre veckor kan föreningen i ett sådant läge ändå säga upp personen. I praktiken hamnar ärendet ofta i en domstol som får pröva hur allvarliga de upprepade förseningarna är och om bostadsrättshavaren slutligen därför måste flytta.

4 Andrahandsuthyrning: Karusellen snurrar vidare Regeringen ville göra andrahandsuthyrning av bostadsrätt friare där medlemmen inte behövde ange särskilda skäl för att hyra ut. Denna del ser just nu ut att stoppas i riksdagen. Kvar av förslaget blir sannolikt endast en friare hyressättning som grundar sig på andra regler än de som bruksvärdessystemet bjuder på. Den som följt med i frågan om andrahandsuthyrning vet att turerna varit många. Alla turer har medfört att flera av de tidiga förslagen har försvunnit under resans gång. I dagarna ska riksdagen ta beslut om ändringarna och vad som är kvar av förslagen ger inte de effekter som regeringen hade hoppats på, nämligen ett stort tillskott av hyresrätter. Utredningsförslaget från mars föreslog en modell där bostadsrättshavaren fritt skulle kunna hyra ut sin lägenhet i upp till fem år, till en hyra som hyresgästen inte retroaktivt kunde klaga på i Hyresnämndwen. Föreningen skulle få ta ut en extraavgift av bostadsrättshavaren under uthyrningstiden. Det fanns även ett skydd så att inte alltför många medlemmar i föreningen hyrde ut sina lägenheter samtidigt. När regeringen därefter lade fram lagförslaget fick extraavgiften stryka på foten, vilket innebar ett minskat incitament för föreningarna. Regeringens plan var också att baka in lagförslaget i budgetpropositionen, för att på så sätt enklare kunna få igenom detta i riksdagen. Civilutskottet, som behandlade propositionen, accepterade inte detta förförarande. Inte heller fick regeringen en majoritet för hela förslaget. Oppositionspartierna har tidigt avfärdat hela eller delar av förslaget. Visserligen förhandlade regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet men parterna stod för långt från varandra för att enas. Vid utskottsbehandlingen var det endast Sverigedemokraterna som sade sig vilja stödja delar av förslaget. Vad innebär de nya reglerna som nu sannolikt införs? Bostadsrättshavaren ska precis som tidigare ansöka hos styrelsen och skälen som krävs för att hyra ut ändras inte. Provsammanboende och jobb eller studier på annan ort är exempel på skäl som brukar godtas, men styrelsen kan om de så vill vara mer generösa. Andrahandshyresgästen och bostadsrätthavaren kommer överens om en hyra, där hyresgästen i efterhand inte kan hävda en överhyra som denne vill kräva tillbaka via hyresnämnd. Hyran beräknas med fyra procents avkastning på lägenhetens marknadsvärde plus månadsavgiften till föreningen. Dessutom höjs det skattefria beloppet för uthyrning i andra hand. Konsekvensen av de nya reglerna blir sannolikt att styrelserna får ett högre tryck på sig att godkänna uthyrningar, i och med att det kan bli mer lönsamt att hyra ut. I dag får den som hyr enligt gällande regler sällan täckning för sina kostnader. De nya reglerna planeras att börja gälla 1 februari Följ de senaste nyheterna om andrahandsuthyrning på www. bostadsratterna.se. kapas efter streckade linjen

5 KAPAS EFTER STRECKADE LINJEN Undvik huvudnyckel i föreningen Visst är det praktiskt att styrelsen har en huvudnyckel som går till alla lägenheter i föreningen. Men vid närmare eftertanke finns det stora problem med det, både praktiska och juridiska. Rekommendationen är att föreningar inte ska befatta sig med huvudnyckel. De föreningar som fortfarande använder sig av en huvudnyckel brukar ange ett antal skäl till detta. Det handlar om att föreningen lätt kan komma in vid en akutsituation och att hantverkare kan utföra sina arbeten under dagtid. Innehavet av huvudnyckel för med sig ett stort ansvar för föreningen, som ju då innehar nycklar som går till privata hem. Styrelsen kan få höra att det försvunnit saker ur lägenheten efter att en ledamot släppt in en hantverkare. Ett annat exempel är där flera parter, efter skilsmässa eller i ett dödsbo, strider om lägenheten och sätter press på styrelsen att de ska öppna lägenheten. En inte helt ovanlig situation som En kurs som styrelsen kan tipsa föreningens revisor om är Revisionen en viktig kontroll. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att detta på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intresse. Revisorn får större Bostadsrätternas styrelserådgivare får frågor om från oroliga styrelseledamöter. I många stadgar framgår det att bostadsrättshavaren ansvarar för dörren, inklusive beslag och lås. Den förening som då innehar huvudnyckel kan bli anklagad för att bryta mot stadgarna, och styrelsen kan inte heller göra någonting om bostadsrättshavaren byter ut sitt lås. Då en akutsituation uppstår kan räddningstjänsten komma in i lägenheten ändå. Handlar det om hantverkare finns det andra sätt att lösa nyckeltillgången, genom att avtala om nyckelöverlämning eller att grannen öppnar. Lärorika kurser för styrelsen Kurskatalogen för Bostadsrättsskolans vårtermin skickas i dagarna ut till medlemsföreningarna. Flera av kurserna är högaktuella och ger en bra hjälp på vägen inför bostadsrättsföreningens årsmöte. insikt i vad denne ska granska och vilka särskilda kontroller som behöver göras för att vara säker på att inte missa någonting. Årsmötet är så att säga styrelsens examenstillfälle. För att bättra på kunskaperna om formalian och hur stämman förlöper på bästa sätt finns kursen Lyckas med årsmötet. Kursen utgår från en sedvanlig dagordning, där varje punkt lyfts fram, särskilt när det handlar om dess mötestekniska behandling. Hur får vi fler att komma till stämman? Hur avrundas vidlyftiga diskussioner? Hur behandlar vi motioner? är exempel på frågor som tas upp på kursen. En nygammal kurs som nu återkommer är När behöver vi ändra våra stadgar. Att ha ändamålsenliga stadgar är naturligtvis av stor betydelse i vardagen, både för styrelse och medlemmar. Kursen ger exempel på ändringar som kan göras efter föreningens behov. Bostadsrättsskolan ger inte bara sina kurser i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö utan även på andra orter såsom Halmstad, Helsingborg, Norrköping, Sundsvall, Umeå och Uppsala. Anmälan till kurserna sker på

6 1990-talet återupprepa sig. I själva verket är bostadsrättsföreningarna de all- I dag är bilden en helt annan. arbeta med lånevillkoren är det bästa sättet att ta hand om medlemmarnas ekonomiska intressen. Samtidigt behöver styrelsen ta hänsyn till bindningstider. i dag står medlemmarna för det kapital som krävs genom egna lån. Även om den enskilde bostadsrättshavaren ingar får nej från banker när de söker lån. Sannolikt känner då banken inte kommer inte föreningen att drabbas. till vilken god kund en normal förening är. Kanske skyller de på att banken Vi kommer med andra ord inte att få se gör förändringar i sin lånestock och därför inte vill ta in fler bostadsrättsföreningar som låntagare. Skulle förra mest stabila bankkunderna - banken vet att de alltid kommer att få betalt för eningen råka ut för detta är det bara Konsekvensen blev bostadsrätter som sina lån. att gå vidare till andra banker som kan inte krävde några insatser, kanske bara skilja på en dålig långivare och en som några tusenlappar och resten av pengarna kom från bidrag och framför allt alltid kan betala för sig. billiga lån. Samtidigt var månadsavgifterna höga, och det kunde kosta lika förhandla. Att aktivt mycket eller mer att bo i bostadsrätt än i hyresrätt. När bankkrisen inleddes 1990 och räntebidragen skulle minska fick det stora konsekvenser för den svenska ekonomin. Men det var aldrig lånen till bostadsrättsföreningar som var orsak till krisen, utan det var en kris för kommersiella fastigheter. Räntorna steg och låg som högst på 500 procent. omgörningen av det svenska finansieringssystemet för bostadsbyggande i början av 1990-talet blev en kalldusch för alla dem som bodde i de nya husen. Under slutet av 1980-talet växte bostadsbyggandet rekordartat. Orsaken var att staten i princip stod för hela byggkostnaden, de som byggde behövde knappt skjuta till några pengar alls. LÅNEKOSTNADERNA FÖR bostadsrättsföreningar ökade dramatiskt och det krävde höjningar av medlemmarnas månadsavgifter. Med så kraftigt ökade boendekostnader kunde medlemmarna utnyttja möjligheten att lämna tillbaka bostadsrätten till föreningen, det var billigare än att behålla de dyra lägenheterna. Bostadsrättsföreningarna tappade intäkter och många gick i konkurs. Räntesubventionerna är avskaffade och bostadsrätter betingar på de flesta platser i landet ett högt värde. Och Därför har föreningar ett starkt utgångsläge i förhandlingar med banken. En klok styrelse ser alltid till att jämföra lånevillkoren mellan banker och Grundregeln för ohyra och skadedjur i ett bostadsrättshus är att det alltid är föreningen som ansvarar för att ta tag i problemen. Men vad är egentligen ohyra och hur ska föreningen agera när den upptäcks? nyligen InFormerade skadedjursbekämparna Anticimex och Nomor om att antalet råttor ökar, eller i varje fall syns mer än tidigare, framför allt i storstäderna. Troligen beror det på att råttorna blir störda vid olika byggprojekt och sprängning av tunnlar och söker nya boplatser. Men det är även andra skadedjur som ökar i antal. Vägglössen har kommit in i våra hem igen liksom kackerlackor. Det är alltid bostadsrättsföreningen som ska låta utrota ohyra oavsett vem som är orsak till förekomsten av den. Men frågan uppstår då genast vem som ska betala och om det kan utgå ersättning eller skadestånd. Svaret om ansvaret finns att läsa i Bostadsrättslagen 7 kap 5 och 12 samt 2. Men vad är då egentligen ohyra? Är det allt som man tycker illa om, eller? Lagen anger Inte vad ohyra är utan använder begreppet lite oprecist. Kommentaren till bostadsrättslagen däremot gör ett försök till definition och ger som exempel vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, tänka på. Till exempel hur man undviker att få med sig vägglöss hem från nödvändiga kostnader. Det kan exem- En medlem har rätt till ersättning för pälsängrar och mjölbaggar, men råttor nämns inte. Anticimex (Anti Cimex utlandsresan. pelvis gälla specialtvätt av gardiner, betyder Mot Vägglus) använder istället Alltså; föreningen ska åtgärda utrotande av ohyran och om den inte gör angripits. Men om en medlem tving- sängkläder eller tygmöbler som har begreppet skadedjur vilket många småkryp faktiskt är. På Anticimex respektive Nomors webbplatser finns mycket ingens bekostnad. Om medlemmen har det fråga om ett krav på skadestånd och det får medlemmen göra det på förenats bo på hotell under saneringstiden är information kring olika skadedjur och orsakat ohyran kan föreningen kräva då måste medlemmen kunna visa att tips om vad man som privatperson bör ersättning. föreningen orsakat ohyran. Innehåll Behålla eller sälja? Grillning en het fråga i föreningen Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning? Nummer 4 Maj 2012 men det finns rapporter om att fören- Innehåll Hur skulle du döma? 4 snabba frågor till... Styrelsen vann i HD Nummer 7 Augusti 2012 av andelstalen hand- med försäljningen och vet som användes när någon att köparen tar föreningens uppgift för sann och då kan föreningen bli inblandad i en konflikt som rör säljaren och köparen. Men formuleringen om lägenhetsyta är inte den enda gången som varningsklockorna bör ringa. En av storbankerna har en standardformu- SBC Direkt 1207.indd andrahandsuthyrning. Innehåll Nummer 3 April 2012 Posttidning B Stockholm Klara Returneras vid obeställbarhet till: Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm FRÅGOR & SVAR Var noga och anteckna olägenheter vid en inspektion. Exempelvis om det finns ohyra i lägenheten. En medlem lever i misär vad ska vi göra? Vi har i samband med? vårt ombyggnadsprojekt i huset upptäckt att en medlem lever i misär. Lägenheten är fylld av gammal mat och med skräp som ligger flera decimeter över golvnivån. När vi har pratat med personen i fråga får vi det svävande svaret att det snart ska städas Vad ska vi göra? Svar: En medlem måste enligt lagen iaktta sundhet, ordning och gott skick, vilket personen inte verkar göra i det här fallet. Styrelsen bör begära att få komma in i lägenheten för besiktning. Se till att vara flera personer ur styrelsen och fotografera bristerna. Notera noga vilka som är med, era iakttagelser och var foton tas. Anteckna särskilt om det verkar vara förhöjd brandfara i form av mycket papper eller om det finns ohyra. Visar det sig att det är så eländigt som ni befarat ska föreningen sända en rättelseanmaning i vilken medlemmen får uppmaning att snarast röja upp och städa samt att om så inte sker kan uppsägning bli aktuell. Blir det fråga om uppsägning är rådet att anlita jurist. Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till Hur tar vi beslut om stadgeändring? Kan en förening ta beslut om stadgeändring? på två extra föreningsstämmor, eller ska minst en av stämmorna vara ordinarie? Det står ingenting om detta förfarande i våra stadgar. Svar: Ingen av stämmorna behöver vara ett årsmöte; det går bra med två extrastämmor. Det viktiga är att de ska följa på varandra. Tänk på att ni kan kalla till stämma nummer två först efter att ni hållit den första stämman. Byte av lägenhet hur fungerar det? Vår bostadsrättsförening äger efter ombild-? ningen några hyresrätter. En hyresgäst vill byta sin lägenhet. Hur fungerar det och vad är det som gäller då? Svar: En hyresgäst har rätt att byta sin hyresrätt under vissa förutsättningar. Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl och dit kan räknas till exempel att hyresgästen behöver en större lägenhet på grund av fler barn, eller en mindre lägenhet för att barnen har flyttat. Separation eller att hyresgästen har fått arbete på annan ort och behöver flytta kan också vara beaktansvärda skäl. Vidare ska hyresvärden kunna godta den nya hyresgästen och med det avses främst förmågan att betala hyra. Säger värden nej till bytet kan hyresgästen få bytet prövat i hyresnämnden. Kan ansvarsfrihet beviljas för mig? Jag är ordförande i min? förening men flyttar vid månadsskiftet och avgår då från mitt uppdrag. Vi ska ha en extra föreningsstämma i slutet av månaden med anledning av att vi vill ändra stadgarna. Då tänker vi ha med en punkt om fyllnadsval. Behöver extrastämman bevilja ansvarsfrihet för mig eller sker detta bara vid ordinarie föreningsstämma? Svar: Ansvarsfrihet kan bara behandlas vid ordinarie stämma. Då handlar det endast om den tid under året som du har suttit i styrelsen. Måste vi spara alla dokument?? Vi håller på att gå igenom föreningens papper sedan Vi undrar vad föreningen behöver spara och inte spara? Hur länge behöver bokföring och fakturor sparas? Svar: Ni slipper spara handlingar som sträcker sig så långt tillbaka som Men kanske är årsredovisningarna intressanta att spara i ett rent historiskt perspektiv? Räkenskapsinformation ska sparas i sju år. Läs närmare om detta i 1 kap. 2 bokföringslagen, på exempelvis Räkenskapsinformation ska sparas i sju år Ändrade index för 2013 Prisbasbeloppet styr i en del föreningar nivån på styrelsearvodet. För 2013 är detta uppjusterat till kronor, vilket är en ökning med 500 kronor jämfört med Även konsumentprisindexet (KPI) höjs. I oktober var detta 314,59, med en blygsam höjning på 0,4 procent det senaste året. KPI har betydelse för justering av lokalhyra, så till vida om det finns en sådan klausul i hyresavtalet. Föreningens egen webbplats En av Bostadsrätternas medlemsförmåner är Föreningens egen webbplats. Den innebär att föreningen kan lägga upp en enkel webbplats med hjälp av ett publiceringsverktyg. Under hösten kom en helt ny version av verktyget och denna går att se på bostadsratterna.se. Är föreningen intresserad av att skaffa tjänsten? E-posta BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄR BANKENS BÄSTA KUND En garanterad återbetalningsförmåga gör bostadsrättsföreningar till bankernas drömkund. Ändå trilskas en del banker i samband med långivningen. får problem, det vill säga köpte till högsta pris och måste sälja när priset rasar, SBC DIrekt 1204_RS.indd Drabbad av skadedjur? Så gör ni när OHYRAN FLYTTAR IN ILLUSTRATION: PATRIK AGEMALM SE UPP FÖR LÖFTEN I PANTFÖRSKRIVNINGEN Pantförskrivningen ingår i föreningens löpande arbete och sker mest på rutin, och så borde det vara. Men i bankens standardformuleringar på blanketten kan det finnas fallgropar att vara uppmärksam på. Ett exempel är den bank som vill att föreningen ska garantera lägenhetens yta, något som är direkt olämpligt. att andelstalen endast utgår från yta. vanskligt att garantera i pantförskrivningen att den uppmätta hetsyta för den pantsatta bostadsrätten, står det i bankens förtryckta blankett. ytan är korrekt. Föreningen har Frågan som föreningen bör ställa sig är knappast mätt ytan i samband vilket ansvar den tar om man skriver under blanketten. Generellt sett har det inte heller vilken mätmetod under senare år blivit ett större fokus på en lägenhets yta; den spelar helt enkelt kom fram till ytuppgiften. Och risk finns för mycket större roll. Bostadspriser rapporteras i medierna efter kvadratmeterpris och vänner emellan diskuterar vad lägenheten gick för per kvadrat. Men till skillnad från vad vi tycker om att diskutera tar Bostadsrättslagen inte någon större hänsyn till ytan. Det finns inget lagkrav om att lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgifter om ytan. Då en köpare bestämmer sig för att mäta upp sin lägenhet och finner att ytan är några kvadratmeter mindre än det som sades i annonsen, kan det bli flera problem. Köparen kan komma till slutsatsen att månadsavgiften för lägenheten ska sänkas, det vill säga att andelstalen ska justeras. Föreningen ska inte ta tag i den lering som säger att frågan, utan felaktigt angiven lägenhetsyta är något mellan köparen och säljate meddela banken om lägenheten hyrs bostadsrättsföreningen måsren att göra upp om. Skulle föreningen ut i andra hand. Återigen handlar detta om något föreningen inte ska behö- ändå börja ändra i andelstalen börjar problemen att hopa sig. Ofta har ingen i föreningen någon aning om vad det hålla reda på medlemmars lånevillkor va ägna sig åt. Det är ett stort ansvar att var som spelade in när andelstalen en och bli ansvarig för att dessa uppfylls. gång i tiden bestämdes. Och en ändring Hur ska styrelsen då göra när någon Vi bekräftar ovan angiven lägen- lar till syvende och sist om att andra bostadsrättshavare måste betala den tappade intäkten. Konsekvensen kan också bli att fler bostadsrättshavare börjar mäta sina lägenheter och tycker sig ha en orättvis månadsavgift. Det är inte alls säkert mot bakgrund AV detta blir det Skriv bort arbetsmiljöansvaret Stämmotider Dålig snöröjning orsak till skadestånd Hyra av p-platser ger momsproblematik upptäcker oskäligheter? Ett sätt är att kontakta banken och påpeka bristen, och ett annat alternativ är att stryka över texten och vid underskriften ange att föreningen inte garanterar ytan eller tar ansvar för att meddela bank om SBC DIrekt 1203.indd Bostadsrätterna Direkt finns på nätet Letar du efter en tidigare artikel i Bostadsrätterna Direkt? Samtliga nyhetsblad som utkommit sedan 2000 (tidigare hette nyhetsbladet SBC Direkt) finns på webben, Vid varje nummer går det att läsa en innehållsförteckning. ILLUSTRATION: PATRIK AGEMALM ILLUSTRATION: PATRIK AGEMALM Bostadsrätterna Direkt ges ut av Bostadsrätterna som är en oberoende intresse- och serviceorganisation som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige Adress Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm Telefon Frågor om innehållet? Vänd er till Bostadsrätterna För insänt ej beställt material ansvaras ej Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktör Mats Lindbäck Redaktionsråd Kenny Fredman, Peder Halling, Elisabeth Kalderén Produktion OTW Communication Repro Done Tryck Edita Arkpressen, Västerås

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

OHYRAN FLYTTAR IN. Drabbad av skadedjur? Så gör ni när. Innehåll

OHYRAN FLYTTAR IN. Drabbad av skadedjur? Så gör ni när. Innehåll Innehåll Hur skulle du döma? 4 snabba frågor till... Styrelsen vann i HD Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 7 Augusti 2012 Drabbad av skadedjur?

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Bostadsbristen. nu krävs ett helhetsgrepp

Bostadsbristen. nu krävs ett helhetsgrepp INNEHÅLL Årsplanering att spara Lönsamt medlemskap Fler och nya kurser i vår Ohyran i bostaden Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

vattenskad Vem ansvarar för v

vattenskad Vem ansvarar för v Innehåll Vem ansvarar för vad vid vattenskador Hur bestäms underhållsansvaret? Andrahandsuthyrning Nivåjustera hyran Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Ändrade avskrivningsregler: Vad är det som gäller?

Ändrade avskrivningsregler: Vad är det som gäller? Innehåll Avgift för uthyrning i andra hand 11 viktiga frågor Vässa styrelsearbetet gå en kurs Så bestäms styrelsearvodet Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Välkommen till kursen. Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kursinnehåll

Välkommen till kursen. Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kursinnehåll Välkommen till kursen Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kunskaper är a och o när man leder en bostadsrättsförening! Skötseln effektiviseras, trivseln ökar och pengar

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Tydligare regler. att höjas, eller finns det möjlighet till sänkningar? Detta ska nu förhoppningsvis

Tydligare regler. att höjas, eller finns det möjlighet till sänkningar? Detta ska nu förhoppningsvis INNEHÅLL Förslag till ny bostadsrättslag Nej till ansvarsfrihet? Ny utredning om andrahandsutshyrning Så ska föreningen agera vid ohyra Råd till nya i styrelsen Frågor & svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

av andelstalen handlar till syvende och sist om att andra bostadsrättshavare intäkten. Konsekvensen kan också bli att fler bostadsrättshavare

av andelstalen handlar till syvende och sist om att andra bostadsrättshavare intäkten. Konsekvensen kan också bli att fler bostadsrättshavare Innehåll Skriv bort arbetsmiljöansvaret Stämmotider Dålig snöröjning orsak till skadestånd Hyra av p-platser ger momsproblematik Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Så kan avskrivningarna lösas

Så kan avskrivningarna lösas INNEHÅLL Stor special om stadgar! Nya mönsterstadgar klara Kom igång med en egen webbplats Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Ny webbplats mer innehåll

Ny webbplats mer innehåll Innehåll Aktuellt fall om andrahandsuthyrning Medlemskapsprövning Missa inte Bostadsrättsmässan! Dags att göra kontrolluppgifter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

intäkterna från årsavgifter.

intäkterna från årsavgifter. sbcdirekt Nummer 4 Maj 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm MOMS PÅ ALLA LOKALER Inför moms på alla lokaluthyrningar och ideella föreningar.

Läs mer

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial.

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial. Innehåll Sprickor i badrum ledde till anmälan Samarbetande föreningar Rekrytera en ny medlemsförening! Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Bostadsrättsåret 2011

Bostadsrättsåret 2011 Innehåll Rättsfall hur skulle du döma? Se över försäkringsskyddet Vårens kursutbud är här! Dubbel tv-avgift försvinner? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Så fungerar valberedningen

Så fungerar valberedningen INNEHÅLL Så fungerar ansvarsfördelningen Inget stöd för budgeten Förenkla styrelsearbetet! Förbättra årsredovisningen Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Motionen. ett sätt att påverka

Motionen. ett sätt att påverka INNEHÅLL Stoppa skärpta amorteringskrav Dags att se över bostadsrättslagen Skuld till föreningen? Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Innehåll. Nummer 7 Augusti 2015 Hyra ut? det här gäller. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.

Innehåll. Nummer 7 Augusti 2015 Hyra ut? det här gäller. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna. Innehåll Föreningar behöver nytt regelverk Bostadsrättskolans kurser på nätet Bostadsrätterna på mässan i Göteborg När en ledamot lämnar styrelsen Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Avtalen avgör men även styrelsens beslut

Avtalen avgör men även styrelsens beslut INNEHÅLL Regler för rätt till förråd Allt inför föreningsstämman Så ser revisorns uppdrag ut Föreningens tillträde till lägenheter Frågor & Svar Hyresförhandlingarna kärvar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och

STADGAR. Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund FÖR. Organisationsnummer: Stadgar antagna vid föreningsstämmorna och FÖR Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Organisationsnummer: 769616-5328 Stadgar antagna vid föreningsstämmorna 2015-05-27 och 2016-05-23 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KOMPLEMENT till Brf Bågens stadgar

KOMPLEMENT till Brf Bågens stadgar KOMPLEMENT TILL 2007 ÅRS STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅGEN nr 223 i STOCKHOLM Stadgar för bostadsrättsföreningar innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

4 Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari 31 december.

4 Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari 31 december. Brf Bryggaren 1, Umeå Stadgar Föreningens firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bryggaren 1, Umeå. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Snåriga regler kring gåvor

Snåriga regler kring gåvor Nummer 11 December 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Snåriga regler kring gåvor Illustration: PATRIK AGEMALM Att ge en julklapp till föreningens anställda är i sin ordning

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44 APPENDIX A Ny lydelse av paragraferna 17, 21 och 22 om resultatet av motion 4 blir att stämman ska välja styrelseordförande. Ändringarna är markerade med rött 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma Vid

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer