Motala AIF FK - ungdomsverksamhet. Breddfotboll & Fotbollfokus. Verksamhetsidé och utvecklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala AIF FK - ungdomsverksamhet. Breddfotboll & Fotbollfokus. Verksamhetsidé och utvecklingsplan"

Transkript

1 Motala AIF FK - ungdomsverksamhet Breddfotboll & Fotbollfokus

2 Innehåll Motala AIF FK - ungdomsverksamhet... 1 Breddfotboll & Fotbollfokus Inledning... 4 Mål och riktlinjer för MAIF:s ungdomsfotboll... 4 Mål:... 4 Målgrupp:... 4 Allmän målsättning och verksamhetsidé:... 4 Riktlinjer för MAIF:s tränare och ledare... 5 Arbetsfördelning... 5 Ledare Ledare Ledare Ledare Riktlinjer för laguttagning år: år: år:... 6 Riktlinje för nivågruppering... 6 Fördelar med nivågruppering... 6 Risker med nivågruppering som måste elimineras år år år... 7 Utvecklingsplan 6 9 år nivå Delmål... 8 Ledarträff... 8 Riktlinjer träning... 8 TEKNIKTRÄNING:... 8 MÅLVAKTSTRÄNING... 9 FOTBOLLSFYSIK... 9 ANFALLSSPEL... 9 Version 1.0 juni 2010 Sida 2 av 18

3 FÖRSVARSSPEL... 9 Utvecklingsplan år nivå DELMÅL LEDARTRÄFF RIKTLINJER TRÄNING TEKNIKTRÄNING MÅLVAKTSTRÄNING FOTBOLLSFYSIK: ANFALLSSPEL: FÖRSVARSSPEL Utvecklingsplan år nivå DELMÅL LEDARTRÄFF RIKTLINJER TRÄNING TEKNIKTRÄNING MÅLVAKTSTRÄNING FOTBOLLSFYSIK ANFALLSSPEL FÖRSVARSSPEL Version 1.0 juni 2010 Sida 3 av 18

4 Inledning Huvudsyftet med vår utvecklingsplan är att säkerställa en hög kvalitet i vår ungdomsverksamhet. Kvalitet i vår verksamhet innebär att spelarna har roligt och längtar till nästa träning och nästa match. Kvalitet innebär också att våra spelare vid 16 års ålder har fått en komplett fotbollsutbildning. Utvecklingsplanens riktlinjer och målsättningar skall givetvis vara förankrade hos alla med anknytning till vår verksamhet. Vid rekrytering av nya tränare och ledare skall utvecklingsplanen ligga till grund och förutsättningslöst accepteras av den nya tränaren/ledaren. Utvecklingsplanen är ett levande arbetsredskap och inte en hyllvärmare. Genom att vi tränare och ledare visar respekt för utvecklingsplanen samt följer dess målsättningar kommer vi att dels utveckla spelaren samt föreningen. Mål och riktlinjer för MAIF:s ungdomsfotboll Mål: Fostra spelare till våra A-lag Målgrupp: Pojkar 6-16 år och flickor 6-14 år Allmän målsättning och verksamhetsidé: Att erbjuda våra ungdomar fysisk träning samt en meningsfull och rolig fritid i en genomtänkt och väl planerad verksamhet året om. Att fostra ungdomarna till en positiv gemenskap och ett korrekt uppträdande såväl på som utanför planen, visa hänsyn och följa gemensamma regler. Att erbjuda talanger möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Version 1.0 juni 2010 Sida 4 av 18

5 Riktlinjer för MAIF:s tränare och ledare Utgå från varje individs förutsättningar då du bedömer en spelares insats i träning och match. Coacha spelaren utifrån sina förutsättningar. Att använda matchresultat som prestationsmått leder ofta till en sämre utveckling hos spelarna i ett lag. Titta istället på hur ni lyckas med moment ni tränat på en längre tid och bedöm insatsen efter detta. Främja gott kamratskap. Värdera spelare främst för de personer de är och inte för de prestationer de utför. Tillåt inte att någon hamnar utanför gemenskapen! Lyssna på alla och låt alla känna sig uppmärksammade då ni träffas vid träningar, matcher och andra samlingar. Sök inte efter ursäkter vid misslyckanden Var istället generös gentemot andra lag och spelare. Var positiv, uppmuntrande och generös med beröm i din ledarstil till spelaren för det mår vi alla bra av så också var och ens utveckling som spelare och människa. Våga rätta till felaktiga handlingar men var positiv och konstruktiv i din kritik. Förbered träningen väl. Utgå från spelarnas individuella färdigheter, MAIF:s utvecklingsplan och matchen. En varierad träning är inte alltid den bästa. Upprepning är mycket viktigt! Sätt spelaren i centrum. Träna och matcha spelarna så att deras individuella utveckling prioriteras, kom alltid ihåg att utveckling förutsätter att det är tillåtet att misslyckas! Arbetsfördelning Varje ungdomslag leds av 4 ledare med följande ansvarsområden, fördelningen kan variera: Ledare 1 Huvudansvarig tränare Ansvarar för att matcher och träning bedrivs enligt föreningens målsättning och riktlinjer. Skötsel och inlämning av närvarokort För lagets statistik Ledare 2 Bokning av träningsmatcher Kallelse av lag och domare samt bokning av plan vid hemmamatcher Kontaktperson vid bortamatcher Ansvarar för lagets material Insändare av matchrapport Ansvarar för licenser Ledare 3 Transporter till bortamatcher Ansvarar för lagets ekonomi (kontoansvarig) Resekostnader Gemensamma samlingar Ledare 4 Uppföljning av medlems och träningsavgifter Cuper och läger Version 1.0 juni 2010 Sida 5 av 18

6 Riktlinjer för laguttagning 6-9 år: Alla spelar lika mycket år: Alla spelar lika mycket under förutsättning att man deltagit på träning. Alla spelar minst en halv halvlek år: Alla spelar lika mycket under förutsättning att man deltagit på minst 75 % av lagets träningstillfällen. Giltiga återbud såsom sjukdom, skada eller annan beviljad ledighet skall inte belasta träningsprocenten. Alla spelar minst en halv halvlek. Riktlinje för nivågruppering Vi ser positivt på att låta nivån på spelarens kunnande vara vägledande för i vilken träningsgrupp spelaren skall ingå. Uppflyttning till annan åldersgrupp är aldrig permanent. Spelaren tillhör alltid sin åldersgrupp men som ett led i allas utveckling verkar vi för att de spelare som är aktuella periodvis eller kontinuerligt någon/några gånger per vecka deltar i en äldre åldersgrupps träning och eventuellt match. Fördelar med nivågruppering - Bättre utveckling för alla - Ökad motivation ( Sporre för våra målmedvetna spelare) - Ökad samhörighet Risker med nivågruppering som måste elimineras - Att någon får känslan av att ha misslyckats vid uppflyttning eller då spelaren efter en tid går tillbaka till det egna laget med fel förväntningar. - Att någon känner sig tvingad till uppflyttning. - Att spelare tappar kontakt med kompisar i samma ålder. - Att orättvis behandling, (favorisering) leder till avundsjuka. 6-9 år Upp till och med 9 år bedriver vi ingen planerad nivågruppering. Här handlar det om en tillfällig och nödvändig uppflyttning/lån av en eller flera spelare vid matcher för att kunna genomföra desamma. Principer Ledare/tränare för det lag från vilka spelare skall flyttas upp förser laget i äldre åldersgrupp med spelare. Uppflyttningen bygger på en fri vilja. De spelare som vill delta med äldre åldersgrupp skall, om möjligt, få prova. Ingen ensidig uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker år Förutom den uppflyttning/lån som beskrivs i åldern 6-9 år vill vi från 10 år verka för en mer planerad nivågruppering. Här avgör tränarna i större utsträckning vilka av de frivilliga spelarna som skall flyttas upp och i vilken omfattning. Uppflyttning skall i första hand gälla träning och i andra hand matcher. Principer Version 1.0 juni 2010 Sida 6 av 18

7 Ingen permanent uppflyttning av vissa spelare är tillåten. Dock skall omfattningen variera beroende på kunskapsnivå och fysisk mognad. Spelare som ligger långt framme i något av dessa avseenden skall mer regelbundet delta i äldre åldersgrupp. Uppflyttningen bygger på en kommunikation mellan de båda lagens ledare vilka skall vara överens innan uppflyttning/lån sker år Upptrappning sker nu mot en mer tydlig nivågruppering där spelarens kunskapsnivå och mognad avgör i större utsträckning nivågruppering. Principer Permanent uppflyttning av vissa spelare är tillåten men det är av stor vikt att man tar stor hänsyn till individens sociala mognad och nätverk. I övrigt enligt principerna från år. Version 1.0 juni 2010 Sida 7 av 18

8 Utvecklingsplan 6 9 år nivå 1 Delmål Genom lekfull träning stimulera barnens intresse för fotboll och: Lära dem grundläggande fotbollsteknik Uppmuntra till egenträning Ge barnen en allsidig motorisk träning. Lära barnen att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Ledarträff Ledarträffar skall hållas var 6:e vecka tillsammans med en samordnare från Ungdomsutskottet och minst en ungdomsledare från respektive åldersgrupp. Dessa möten kommer att fungera som bikupor där man ger varandra tips och idéer om träningsprogram med tema och övningsinnehåll enligt ovan. Riktlinjer träning - Träning en till två gånger i veckan - Lekfulla övningar med boll - En spelare en boll i så stor utsträckning som möjligt - Smålagsspel med högst fem spelare i varje lag (gärna tre till fyra) - Teknikträning med fokus på många upprepningar, alltså; Mycket bollkontakt per spelare - Inga fasta positioner i spel, alternera som målvakt vid spel på stora mål TEKNIKTRÄNING: Dribbling (Driva bollen) - Lekar där spelaren rör sig med boll. Tränar förmågan att kontrollera bollen i rörelse och att titta upp. Passning - Spelarna ska lära sig grundläggande teknik. Att kunna passa med bredsida (korta pass) vrist (längre pass). Passningstekniken ska nötas och tränas i isolerad form och därefter stegras att göras i spel. Nick - Spelarna ska pröva och nicka samt försöka att under kontroll kunna styra sina nickar och även kunna koordinera sina upphopp i samband med nickning. Skott - Spelaren ska lära sig grundläggande skotteknik, kunna skjuta bredsida och vrist på liggande som rullande boll Finter - Spelaren ska träna på enkla finter utan motstånd till en början, därefter i spel en mot en. Mottagning - Träna mottagningar främst med fotens in- och utsida. Träna också att ta emot bollen med lår och bröst. Version 1.0 juni 2010 Sida 8 av 18

9 MÅLVAKTSTRÄNING Barnen ska prova på olika platser i laget ingen bestämd målvakt i träning eller match. Samtliga barn ska prova grundläggande målvaktsteknik. Utgångsställning Greppteknik - markbollar - bollar i midje- & brösthöjd - bollar i ansiktshöjd & högre Fallteknik - bollar på marken Avlevereringar - utkast efter marken Passning - bollar efter marken Mottagningar - bollar efter marken FOTBOLLSFYSIK - Koordination - Fotarbete - Löpskolning - Hoppövningar ANFALLSSPEL Spelbarhet - Ta sig ur passningsskugga Spelavstånd - Lär spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. FÖRSVARSSPEL Försvarssida - Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Markering - Spelarna ska känna till och kunna utföra enkel markering Version 1.0 juni 2010 Sida 9 av 18

10 Utvecklingsplan år nivå 2 DELMÅL - Genom rolig och meningsfull träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse. - Börja utveckla spelarnas fotbollsfysik med små inslag av isolerad fysisk träning. - Lära barnen att ta hänsyn till varandra, utveckla förmågan att fungera i grupp samt respektera normer och regler. LEDARTRÄFF Ledarträffar skall hållas var 6:e vecka tillsammans med en samordnare från Ungdomsutskottet och minst en ungdomsledare från respektive åldersgrupp. Dessa möten kommer att fungera som bikupor där man ger varandra tips och idéer om träningsprogram med tema och övningsinnehåll enligt ovan. RIKTLINJER TRÄNING - Träning två till tre gånger i veckan - Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar, alltså; Mycket bollkontakt per spelare - Smålagsspel med högst fem spelare i varje lag - Målvaktsträning 1 gång i veckan TEKNIKTRÄNING Dribbling (Driva bollen) - Driva bollen framåt med fotens ut- och insida. Riktningsförändringar, krav på utförandet och förmågan att samtidigt titta upp. Fint - Finter i spel två mot en, en mot en och i smålagsspel - Inlärning av nya finter utan motstånd till en början Passning - Övningar för passning där spelaren får passa både långa/korta och höga/låga passningar. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och att man skapar egen yta med det andra tillslaget Mottagning - Med fotens in-/utsida, lår och bröst. Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att vända upp vid mottagning. Vändning - Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint. Nick - Spelarna ska under kontroll kunna styra sina nickar och även kunna koordinera sina upphopp i samband med nickning. Spelaren ska träna nickavslutningar vid inlägg. Skott - Bredsida och vrist på liggande boll och boll i rörelse. Volley- och halvvolleyskott. MÅLVAKTSTRÄNING Flera spelare i laget ska prova på målvaktsspel men även andra platser i laget under träning och match. Samtliga spelare ska vid några träningstillfällen prova allsidig målvaktsteknik och målvaktens anfallsspel. Version 1.0 juni 2010 Sida 10 av 18

11 Utgångsställning Greppteknik - markbollar - bollar i midje- & brösthöjd - bollar i ansiktshöjd & högre - höga bollar med upphopp Fallteknik - bollar på marken - bollar i luften Avlevereringar - utkast efter marken - utkast i luften - utspark på helvolley Passning - bollar efter marken Mottagningar - bollar efter marken FOTBOLLSFYSIK: - Koordination - Fotarbete - Löpskolning - Hoppövningar - Styrka - Spänst - Rörlighet - Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning ANFALLSSPEL: Spelbarhet - Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora marginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. Spelavstånd - Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Speldjup - Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt och hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd - Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 - Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Utmana 1 mot 1 - Spelarna bör uppmanas att utmana sina motståndare, för att komma till situationer där man måste använda sig av finter och andra lösningar för att ta sig förbi motståndaren. FÖRSVARSSPEL Version 1.0 juni 2010 Sida 11 av 18

12 Försvarssida - Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt ställe. Press - Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Täckning - Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor. Zonmarkering - Spelarna ska känna till vad begreppet zonmarkering innebär. Version 1.0 juni 2010 Sida 12 av 18

13 Utvecklingsplan år nivå 3 DELMÅL - Genom rolig, meningsfull och mer matchlik träning stimulera och utveckla spelarnas teknik och spelförståelse såväl i anfallsspel som i försvarsspel. - Utveckla spelarnas fotbollsfysik med inslag av isolerad fysisk träning. - Lära spelarna vad som krävs för att bli elitfotbollsspelare LEDARTRÄFF Ledarträffar skall hållas var 6:e vecka tillsammans med en samordnare från Ungdomsutskottet och minst en ungdomsledare från respektive åldersgrupp. Dessa möten kommer att fungera som bikupor där man ger varandra tips och idéer om träningsprogram med tema och övningsinnehåll enligt ovan. RIKTLINJER TRÄNING - Träning tre till fyra gånger i veckan - Erbjuda ytterligare en träning i veckan för de som vill träna extra. - Funktionell teknikträning med fokus på många upprepningar, alltså; Mycket bollkontakt per spelare - Isolerad (utan boll) fysisk träning - Smålagsspel med högst sju spelare i varje lag. TEKNIKTRÄNING Dribbling (Driva bollen) - Driva bollen framåt med fotens ut- och insida. - Riktningsförändringar samt täcka bollen - Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet och förmågan att samtidigt titta upp Fint - Kroppsfinter och vändningsfinter i spel två mot en, en mot en och i smålagsspel - Inlärning av nya finter utan motstånd till en början - Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet än tidigare Passning - Övningar för passning där spelaren får passa ofta. - Långa/korta och höga/låga passningar med in-/utsida och vrist - Stor vikt läggs vid första tillslaget på bollen och förmågan att man skapar egen yta med det andra tillslaget - Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet - I spel även större krav på förmågan att uppfatta/värdera/besluta genom att begränsa tid och yta. Mottagning - Övningar för mottagning där spelaren får ta emot bollen ofta med in-/utsida. - Mottagning med lår och bröst - Stor vikt läggs vid förmågan att vända upp vid mottagning. - Högre krav på tempo/kvickhet i utförandet - I spel även större krav på förmågan att uppfatta-värdera-besluta genom att begränsa tid och yta Version 1.0 juni 2010 Sida 13 av 18

14 Vändning - Med fotens in-/utsida, sula samt vändningsfint - Högre krav på tempo/kvickhet (explosivitet) Nick - Nickövningar med och utan upphopp - Nickavslutningar vid inlägg - Ökade krav på kraft och precision Skott - Bredsida och vrist på liggande boll och boll i rörelse - Distansskott, frilägen och volleyskott MÅLVAKTSTRÄNING Specialträning för utvalda målvakter ska genomföras en gång/vecka under ledning av speciell målvaktstränare. I samband med lagets träningar bör målvakten få tillgång till målvaktsinstruktion i spelsituationer. Målvakterna ska utbildas i målvaktsteknik, målvaktens anfallsspel och försvarsspel. Utgångsställning Greppteknik - markbollar - bollar i midje- & brösthöjd - bollar i ansiktshöjd & högre - höga bollar med upphopp Boxteknik - med två händer - med en hand Fallteknik - bollar på marken - bollar i luften Avlevereringar - utkast efter marken - utkast i luften - utspark på helvolley - utspark på halvvolley - inspark Passning - fotens insida - vristen Mottagningar - fotens insida - låret - bröstet Skott Frilägen Inlägg FOTBOLLSFYSIK Fotbollskondition - Spelövningar där spelarna belastas så hårt att uthålligheten markant förbättras. Version 1.0 juni 2010 Sida 14 av 18

15 Koordination Fotarbete - Löpskolning och hoppövningar. Fotbollssnabbhet - Reaktions- och löpsnabbhet, (spelförståelse och explosivitet). Styrka Spänst Rörlighet - Enkla styrke- och spänstövningar med egna kroppen som belastning. ANFALLSSPEL Spelbarhet - Lära spelaren att med kroppsspråket visa var och när man vill ha passning. Skapa tillräckligt stora marginaler i passningsspelet. Se till att vara rättvänd innan bollmottagning. - Få spelaren att inse vikten av att alla aktivt deltar i passningsspelet, visar engagemang och i alla lägen vågar/vill ha boll. Spelavstånd - Lära spelaren förstå vikten av rätt och varierat spelavstånd. Speldjup - Lära spelaren förstå vikten av att ha passningsalternativ framåt och bakåt samt hur ett bra speldjup bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. Spelbredd - Lära spelaren förstå vikten av att utnyttja planens bredd samt hur en bra spelbredd bidrar till att skapa spelytor och passningsvägar. 2 mot 1 - Lära spelaren att skapa och utnyttja en 2 mot 1-situation. - Träna också väggspel, överlappning och överlämning. Omställning till anfallsspel - Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till anfallsspel - hur man agerar då man vinner bollen från motståndaren. Tillbakaspel - Spelarna ska förstå fördelarna med tillbakaspel. De ska även kunna praktisera det under spelets gång. Skapa yta - Spelarna måste nu ännu mer inse att fotboll är ett lagspel. Man måste nu inse fördelarna med att dra motståndare med sig från en attraktiv yta för att denna yta ska bli ledig för medspelare. Andra våg - Mittfältarnas och backspelarnas roll i spelet kommer här i fokus. Spelarna ska känna till och kunna praktisera att fylla på bakifrån och komma till avslutning Vända spelet - Spelarna ska förstå fördelarna med att kunna vända på spelet under matchens gång. FÖRSVARSSPEL Försvarssida - Lära spelaren vikten av att komma på försvarssida då motståndaren har bollen. Vila på rätt ställe. 1 mot 1 - Lära spelaren att försvara sig i en 1 mot 1-situation. Press - Lära spelaren vad press är och hur man pressar bollhållaren på rätt sätt. Understöd - Lära spelaren vad understöd är och hur man understödjer en pressande medspelare. Version 1.0 juni 2010 Sida 15 av 18

16 Täckning - Lära spelaren vad täckning är och hur man placerar sig för att täcka rätt ytor. Kombinationsmarkering - Spelarna vet sedan tidigare vad zonmarkering innebär. På denna nivå förs även man/man markering in. Därför ska spelarna förstå fördelarna med kombinationsmarkering och även kunna utföra det. Omställning till försvarsspel - Lära spelaren förstå vikten av att snabbt ställa om till försvarsspel hur man agerar då man förlorar bollen till motståndaren. Version 1.0 juni 2010 Sida 16 av 18

17 STUDIEMATERIAL - Vän med bollen i kvadrat - Fotbollens hemligheter - Vågen rullar (litteratur & film) - Uppladdningen (litteratur & film) manna domarutbildning - Jag en lagidrottare - Leda laget - Vän med bollen - Busvågen - Energi för dig - Starta Vågen - Kick off - Samla laget - Satsa framåt Version 1.0 juni 2010 Sida 17 av 18

18 ARBETSBESKRIVNING SAMORDNARE För att dessa grupper nivåvis ska fungera ställs det stora krav på samtliga ledare men främst på samordnaren. Dennes uppgift är att vara: - Sammankallande - Föra information vidare från utskotten - Föra vidare gruppens önskemål eller frågor till utskotten eller berörd ansvarig - Uppmana ledarna att följa spelarutbildningsplanen - På övriga sätt bistå gruppen med exempelvis material och andra hjälpmedel. Ledarna träffas nivå vis med respektive samordnare var 6:e vecka. Ledare nivå 1 Ledare nivå 2 Ledare nivå 3 Samordnare från ungdomsutskottet Samordnare från Fotbollfokus Styrelse Samordnarna träffas var 8:e vecka. - Frågor som rör träningens innehåll eller spelarutbildningen tas av samordnaren - Frågor som rör ekonomi, organisation, kommunikation, etc. tas av samordningsgruppen upp med berört utskott. - Frågor som berör utbildningsbehov hos ledare, kurser och föreläsningar tas av samordningsgruppen - Ungdomsutvecklare och utbildningsansvarig finns med när samordningsgruppen träffas. - Inom gruppen tittar vi framåt samt ger varandra tips & råd som gynnar våra spelare att bli bättre. - Samordnarna kommer att erbjudas handledarutbildning, och om man så önskar en dagordning att följa vid sina möten med ledarna samt givetvis morötter i form av exempelvis vidareutbildning. Version 1.0 juni 2010 Sida 18 av 18

spelarutbildning LIF-Ungdom Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

spelarutbildning LIF-Ungdom Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Lördag (Dag 1) 07:30 Samling ledare 08:00 Lägret öppnas Information/indelning grupper iordningställande av sovsalar, genomgång av regler mm 09:30 Träning

Läs mer

Allmänna instruktioner

Allmänna instruktioner 1 Allmänna instruktioner Instruktionerna i positionsspelet är en guide i de olika arbetsuppgifterna som finns i ett lag. Givetvis får man röra sig på andra ytor, men tänk på att om du inte håller din plats

Läs mer

13 år Tematräning vecka 24-26. 26 Specialträning

13 år Tematräning vecka 24-26. 26 Specialträning Tematräning vecka 24-26 26 Specialträning SPECIALTRÄNING (20 min) Utförande: Ledare/spelare planerar övning med många bollkontakter. Organisation: Explosiv specialträning individuellt eller i små grupper.

Läs mer

SöFF:s SUP: Ledstjärnor Spelarutbildningsplan Träningsinnehåll

SöFF:s SUP: Ledstjärnor Spelarutbildningsplan Träningsinnehåll SöFF:s SUP: Ledstjärnor Spelarutbildningsplan Träningsinnehåll Talang = orka träna mycket Den världsberömde pianisten Artur Rubinstein tillfrågas på en gata nära Carnegie Hall: -Ursäkta mig herrn, vet

Läs mer

2 mot 1. Syfte Väggspel. Organisation 3 spelare.

2 mot 1. Syfte Väggspel. Organisation 3 spelare. 2 mot 1 Väggspel. 3 spelare. A passar B, som direktpassar tillbaka till A, som tar emot, driver mot försvarsspelare C, som agerar passivt. A passerar B genom att väggspela med B. Arbeta 10-15 gånger på

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 10 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 10 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 10 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 1 barn/boll. Planer tvärs över hallen. Utförande:

Läs mer

Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1)

Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1) Formation 3-6-1 (3-1:4:1-1) Detta är våra utgångspositioner i anfall. Spelsättet är precis som tidigare men utgångspositionerna är annorlunda. För att vi ska ha ett lyckat anfallsspel krävs det två saker:

Läs mer

TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA

TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA TRÄNINGSPLANERING MOT SPELMODELLERNA Allmän träningsfilosofi 7-9 ÅR Bollen ska alltid vara med Lära sig träna hitta drivkraften Träningen bör bedrivas mot den spelmodell som laget/klubben eftersträvar

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 11-mannafotoll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 11-mannafotoll (Uppdaterat den 25 april 2016) Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 11-mannafotoll Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll När man blir 14-15 år

Läs mer

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Expressbollen Expressbollen Övning nr. 1 Två lag på varje långlinje i en rektangel på 15x25 meter. o T.ex. Halv gympasal o Viktigt att vara tydlig med mitten, d.v.s. markera mitten med koner Varje spelare har en boll.

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

TÖLÖ IF s Gröna tråd. Som ledare i TÖLÖ IF vill vi att du: Laget

TÖLÖ IF s Gröna tråd. Som ledare i TÖLÖ IF vill vi att du: Laget TÖLÖ IF s Gröna tråd Framtagen för att vi som ledare/instruktörer i TÖLÖ IF skall ha ett stöd i vår planering av träningar och matcher samt hur föreningen vill att vi skall uppträda i vår ledarroll. Utbildningsplanen

Läs mer

P-02/03 säsongen 2016

P-02/03 säsongen 2016 P-02/03 säsongen 2016 AGENDA DU ÄR VÄRDEFULL IDROTTENS VÄRDEGRUND LAGANDA = VI TILLSAMMANS VINNARE I LÄNGDEN DU ÄR VÄRDEFULL 1. VARFÖR ÄR VI TRÄNARE & VARFÖR SPELAR NI FOTBOLL? (grupperna skriver varsin

Läs mer

Föreningspresentation

Föreningspresentation Föreningspresentation Föreningen bildades år 1922. ÅBY IF bedriver en senior och ungdomsverksamhet inom fotboll och gymnastik. Föreningen riktar sig i första hand till boende i ÅBY och Jursla området,

Läs mer

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga.

Du är en ledare med ansvaret för att tillsammans med Dina spelare skapa en POSITIV STÄMNING där ALLA deltagare känner sig välkomna och viktiga. 1. Tränarens Roll Tränarens roll är mångsidig och krävande. Du är inte bara en instruktör och ansvarig för träningar och matcher, utan Din roll är mycket större än så. Du är en ledare med ansvaret för

Läs mer

Introduktion 7-manna fotboll

Introduktion 7-manna fotboll Introduktion 7-manna fotboll Snart är det dags att ta steget från att spela 5-manna till att spela 7-manna fotboll. Skillnaden kommer att vara ganska stor och vi kommer därför att starta prata om detta

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Vi pratar fotbollsspråk med varandra. En ordbok i fotbollstermer

Vi pratar fotbollsspråk med varandra. En ordbok i fotbollstermer Vi pratar fotbollsspråk med varandra. En ordbok i fotbollstermer Grundförutsättningar i anfallsspel Spelar avstånd är avståndet mellan bollhållaren och de övriga medspelarna. Spelbredd är att utnyttja

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 2 3 Fakta spelarutbildningsplan SmFF Nivå 2 4 Träning 1, Passning och mottagning 5 Träning 2, Spelbarhet och

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

VINRÖDA TRÅDEN. Värdegrund och Vision. Värdegrund Öckerö IF. Vision Öckerö IF. Öckerö IF Sveriges bästa fotbollsförening 2024.

VINRÖDA TRÅDEN. Värdegrund och Vision. Värdegrund Öckerö IF. Vision Öckerö IF. Öckerö IF Sveriges bästa fotbollsförening 2024. Värdegrund och Vision Värdegrund Öckerö IF I Öckerö IF visar vi omtanke, delar glädje och gemenskap. Vi är trygga med varandra och visar ömsesidig respekt. Tillsammans utvecklas vi sportsligt och socialt.

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Vad vill jag bli, och vad vill jag ha gjort?

Vad vill jag bli, och vad vill jag ha gjort? Vad vill jag bli, och vad vill jag ha gjort? Mitt liv och framtidsdrömmar som fotbollsspelare!!! Namn:. Syfte med detta dokument (föräldrasnack) Om vi ska klara av våra uppsatta mål, så är det endast möjligt

Läs mer

Träningsprogram - sommaren 2010

Träningsprogram - sommaren 2010 Träningsprogram - sommaren 2010 ALLMÄNT OM TRÄNINGSPROGRAMMET Det finns två huvudsakliga syften med detta träningsprogram. Det första och kanske viktigaste syftet, är att det ska hålla dig borta från skador

Läs mer

Äspereds IF VITA LINJER. & spår. på vägen mot Framtiden

Äspereds IF VITA LINJER. & spår. på vägen mot Framtiden Äspereds IF på vägen mot Framtiden 2 VISIONSARBETE Äspereds IF Nu är det dags att ta ett nytt steg i vår framtidsutveckling. Vår vision är att Äspereds IF skall skapa Bygdens bästa miljö för medlemskap

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se Tränarguide del 1 Mattelek www.mv-nordic.se 1 ATT TRÄNA MED MATTELEK Mattelek är ett adaptivt träningsprogram för att träna centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Spelarutvecklingsplan för Boo FF

Spelarutvecklingsplan för Boo FF Spelarutvecklingsplan för Boo FF -mannafotboll Jan Mian, Boo FF Innehåll SJUMANNA (TIO-TOLV ÅR)... 4 Målsättning... 4 Teknisk träning... 4 Spelförståelseträning... 4 Fysisk träning... 4 Psykologisk/social

Läs mer

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar

Utvecklingsplan Utvecklingsplan för ungdomar Innehållsförteckning Kap. 1. Allmänt Utvecklingsplan för ungdomar 1.1 Målsättning med ÅKIB:s ungdomsverksamhet 1.2 Målsättning för tränare och ledare 1.3 Cuper och läger 2. Spelarutbildning 2.1 Spelarutbildning

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior

Förord Inledning. Roland Larsson Talangutvecklare, pojk, Skåne och Blekinge Förbundskapten, pojk och junior Förord Inledning Ett fotbollslag som har ett väl utvecklat passningsspel har stora förutsättningar för att spela bra anfallsfotboll och skapa målchanser. Passningsspelet är fundamentet i fotbollens anfallsspel.

Läs mer

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag

Sid. 87-99 i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Sid. 87-99 i boken Rekrytering Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag Nedan finner du en intervjuguide med förslag på frågor som du kan använda under intervjun. Det är många frågor så välj de du tycker

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta spelarutbildningsplan SvFF 2 Fakta spelarutbildningsplan SvFF Nivå 1 3 Fakta spelarutbildningsplan VFF Nivå 1 4 Träning 1, Driva 5 Träning 2, Utmana, finta och dribbla 9 Träning

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

ÄT RÄTT NÄR DU TRÄNAR

ÄT RÄTT NÄR DU TRÄNAR ÄT RÄTT NÄR DU TRÄNAR Lärgruppsplan Lärgruppsplan Hur mycket, och vad, du äter spelar en stor roll för förmågan att prestera, såväl fysiskt som psykiskt. Vill du optimera din prestation kan det till och

Läs mer

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling Minnesanteckningar från föräldramöte på 9/10 2014 Tack till er alla som nyfiket och intresserat deltog under kvällen. Under kvällen berättade pedagogerna hur vi möter vardagen tillsammans med era barn

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

SPELMODELLER 7-16 år

SPELMODELLER 7-16 år SPELMODELLER 7-16 år 1-4-3-3 Spelmodell ( organisation) Spelsätt ( arbetssätt och individuella kvalitéer) Filosofi i match 7-12 år Träna för spela 13-16 år Träna för att tävla 17-19 år Träna för att vinna

Läs mer

Hur man spelar 7-manna fotboll

Hur man spelar 7-manna fotboll Hur man spelar 7-manna fotboll Här kan ni läsa lite om hur man spelar 7 manna fotboll och hur man spelar Målvakt, back, mittfältare, eller forward Så här är ställer vi upp oss i grundpositionerna, målvakt,

Läs mer

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning

Dalslands FF P99 Elitpojklägret -14 Träning 2 Anfallsspel och försvarsspel Övning 1 Tema: 1v1 Uppvärmning Dalslands FF P99 Elitpojklägret - Träning Anfallsspel och försvarsspel Övning Tema: v Uppvärmning v off - def, uppvärmning Utveckla förmågan att slå ut sin spelare både offensivt och defensivt Hur? Insuktionsmetod

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i fyra rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 4. spelare. 2012 Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 4. spelare. 2012 Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 4 spelare fokus Definition av mental tuffhet. Hur påverkar man mental tuffhet? Hur påverkar personlighet utveckling och prestation? Hur kan man arbeta med

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Lärkan förskola, Öja Verksamhetsåret 2013/2014 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret

Läs mer

Föräldrapolicy 2015-01-01

Föräldrapolicy 2015-01-01 Föräldrapolicy 2015-01-01 Som förälder till en av ungdomarna i IBK Hallsta är Du en viktig del av vår verksamhet. Du är en stor resurs och hjälper oss att nå våra mål. Utan förälderns medverkan i stort

Läs mer

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5)

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervjumall Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervju Att hålla i en anställningsintervju kan vara svårt.

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Riktlinjer inom Hille/Åbyggeby IK

Riktlinjer inom Hille/Åbyggeby IK Riktlinjer inom Hille/Åbyggeby IK I Hille/Åbyggeby IK är det viktigt att vara en god kamrat och ett föredöme för andra. Målsättningen är att våra ungdomar skall utbildas och utvecklas som hockeyspelare

Läs mer

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Fyra olika aspekter! Rättvisa! Reflektion och utvärdering av vår egen undervisning! Motivation för lärande! Metalärande (kunskapssyn)! 1. Rättvisa!

Läs mer

SBBF SBBF Region 12-13 (2012/2013) 12.10.2012 00:00-01:30

SBBF SBBF Region 12-13 (2012/2013) 12.10.2012 00:00-01:30 12.10.2012 Topics: U14 Läger 1 - Träning 1 1 00:00 Stationsträning - Jag och bollen Dribbling: Dribblar runt konor med följande riktnings förändringar, crossover, mellan benen, bakom ryggen, spin, hesitation

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt RPG-spel med JavaScript Författare Robin Bertram Datum 2013 06 10 1 Abstrakt Den här rapporten är en post mortem -rapport som handlar om utvecklandet av ett RPG-spel

Läs mer

Stockholms BDF. Distriktslagen 2013. Stockholmsguiden

Stockholms BDF. Distriktslagen 2013. Stockholmsguiden Stockholms BDF Distriktslagen 2013 Stockholmsguiden Stockholms BDF detta är skillnaden Stockholms Basketdistriktsförbunds värdegrund, Jag Ställer Upp, ska genomsyra allt vi gör. Vad vi gör på och utanför

Läs mer

Presentationsövningar

Presentationsövningar Varje möte då temadialog används bör inledas med en presentationsövning. har flera syften. Både föräldrar och ledare har nytta av att gå igenom samtliga deltagares namn och dessutom få en tydlig bild av

Läs mer

Motiverande Samtal MI introduktion

Motiverande Samtal MI introduktion Motiverande Samtal MI introduktion Göteborg, 2 november 2011 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com 070-5548568 1 Egencentrerat förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsidé. Utbildningsplan. och. Skara FC Ungdomsfotboll

Verksamhetsidé. Utbildningsplan. och. Skara FC Ungdomsfotboll Verksamhetsidé och Utbildningsplan Skara FC Ungdomsfotboll Föreningen bildades den 4/12 1995 genom en sammanslagning mellan stadens dåvarande fotbollsföreningar IFK Skara och Skara IF. Verksamhet : Föreningen

Läs mer

Väga paket och jämföra priser

Väga paket och jämföra priser strävorna 2AC 3AC Väga paket och jämföra priser begrepp rutinuppgifter tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Den huvudsakliga avsikten med denna aktivitet är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande

Läs mer

Kampanj kommer från det franska ordet campagne och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet.

Kampanj kommer från det franska ordet campagne och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet. EN LITEN KAMPANJSKOLA Kampanj kommer från det franska ordet campagne och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet. Finns det något man kan tänka på när man ska sprida ett

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Syftet med 9-manna är att skapa bättre förutsättningar för att spela fotboll på ett utvecklande sätt

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC VAD ÄR EN SKJUTPLAN?? En skjutplan kan både ses som en lista av moment som ska gås igenom eller som ett cykliskt beteende som ska upprepas vid varje skott oavsett vad som hänt tidigare. Själva momenten

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2016 för Torhamns skola Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Ungdomssektionen fick i uppdrag att hålla i verksamheten tillsammans med Emma.

Ungdomssektionen fick i uppdrag att hålla i verksamheten tillsammans med Emma. Goda Exempel Salaortens Ryttarförening Salaortens Ryttarföreningen kände att de ville kunna hjälpa till på något sätt hösten 2015 då det kom så många barn från bl.a. Syrien. -Vi kände att den miljö som

Läs mer

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll

FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll FOTBOLLSTEORI 11-manna fotboll Daniel Häger 2014 FOTBOLLSTECKEN Spelarens väg & riktning med boll Spelarens väg & riktning utan boll Mv Bollens väg & riktning Målvakt Bollhållare Mv / Försvarsspelare Anfallsspelare

Läs mer

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober

Kvarterslag Fotbollslekis Avslutas med Strömmingscupen i mitten av oktober Utbildningsplan åldersklasser Syfte: Ge våra instruktörer tydlig vägledning om vilka moment och svårighetsgrader barnen/ungdomarna bör behärska i olika åldrar (6-15år) kopplat till vårt övergripande ramverk

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

ersion 1 2015-08- 18 Elitcertifiering/Utbildningsplan Den Svartvita tråden

ersion 1 2015-08- 18 Elitcertifiering/Utbildningsplan Den Svartvita tråden 1 Den Svartvita tråden 2 Inledning Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som regelbundet används vid planering och genomförande av fotbollsträning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända För unga vuxna Vuxenutbildning Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Vuxenutbildning Från 16, 18 eller 20 år (frivillig) Gymnasieskola Ålder 16 20 år (frivillig) Grundskola Ålder

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Introduktion till Open 2012

Introduktion till Open 2012 Introduktion till Open 2012 av Lisbeth Rydén Funktionen med OPEN som jag ser den Alla har sin egen idé med att åka till OPEN. Någon framförallt för att lära sig något om de ämnen som ska avhandlas (kurs),

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018. R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018. R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5 En offensiv skola i en trygg miljö där alla utvecklas utifrån sina förutsättningar Utbildning ger individen

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

1,2C 4,6C 1A. X-kuber. strävorna

1,2C 4,6C 1A. X-kuber. strävorna 1,2C 4,6C 1A X-kuber problemlösning begrepp resonemang geometri skala strävorna Avsikt och matematikinnehåll X-kuber är en aktivitet som får olika avsikt och matematikinnehåll beroende på hur och i vilket

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll

= anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller joker. = spelarens väg med boll Teckenförklaring X = anfallande spelare, spelare i anfallande lag eller i ett av lagen. = försvarande spelare, spelare i försvarande lag eller i ett annat lag. = tredje lag t ex vid spel med 3 smålag eller

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015

Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015 Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015 Det talade ordet gäller Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden. Ett växande utanförskap där en av sju fastnar utanför arbetsmarknaden.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Utveckling år för år: LGIFs utvecklingsplan följer i stort friidrottsbundets stege över utvecklingen:

Utveckling år för år: LGIFs utvecklingsplan följer i stort friidrottsbundets stege över utvecklingen: 1(5) Utvecklingsplan för barn- och ungdomsidrotten inom LGIF Här presenterar LGIF vilka mål vi har med vår barn- och ungdomsträning och hur träningen bör utvecklas under träningsåren. Utvecklingsplan för

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

BFL & IKT (och SUA kommer )

BFL & IKT (och SUA kommer ) BFL & IKT (och SUA kommer ) För hållbar högre måluppfyllelse för alla barn och ungdomar! Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och

Läs mer