Prisindex i producent- och importledet i november Olja sänkte prisökningstakten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten"

Transkript

1 PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk importpriserna med 1,4 procent. Månaden innan noterades en uppgång på knappt 1 procent. Båda månaderna är det petroleumpriserna som ligger bakom utvecklingen. Producentpriserna var 0,2 procent lägre i november jämfört med oktober. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 2,9 procent medan importpriserna stigit med 5,8 procent. Förra månaden var motsvarande tal 3,0 respektive 6,8 procent. Producentpriser Producentpriserna sjönk i november med 0,2 procent jämfört med månaden innan. Sänkta priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter till nedgången. Sänkta priser noterades också på massa, papper och papp och på eloch optikprodukter, medan stålpriserna steg. Under de senaste tolv månaderna har priserna på stål och stålvaror stigit med i genomsnitt 25 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,3 procent från oktober till november medan exportpriserna, liksom producentpriserna totalt, sjönk med 0,2 procent. Jämfört med för tolv månader sedan hade producentpriserna på hemmamarknaden och exportmarknaden i november stigit med 3,5 respektive 2,4 procent. Importpriser Importpriserna sjönk med 1,4 procent från oktober till november. Prissänkningar på råolja och på raffinerade petroleumprodukter bidrog till nedgången med 1,3 respektive 0,2 procentenheter. I november var importpriset för råolja emellertid 33 procent högre än ett år tidigare räknat i svenska kronor. Till importprisnedgången den senaste månaden bidrog också prissänkningar på stål och på datorer med 0,1 procentenheter vardera. Höjda priser noterades bl.a. på kemikalier och på frukt som var för sig bidrog till en höjning av importprisnivån med 0,1 procentenheter. Siv Grimsvik Laskaridis, SCB, tfn , Camilla Andersson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie PR 10SM0413. Utkom den 23 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 PR 10 SM 0413 Priser för inhemsk tillgång Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,9 procent från oktober till november. Sänkta priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,6 respektive 0,3 procentenheter. Sänkta priser noterades även på datorer, men denna sänkning motverkades av höjda priser på baskemikalier. Ett alternativt totalindex samt prisutveckling på el De prisindex på elområdet som SCB tidigare redovisat inom ramen för Prisindex i producent- och importled har upphört och ersätts fr.o.m. index för november 2004 av nya serier. De nya serierna har även beräknats för tiden januari 1996 oktober Den främsta anledningen till förändringen är att beräkningssättet ändrats vid ett antal tillfällen vilket har gjort innebörden av indexserierna oklar. Särskilt under åren skiljer sig utveckling mellan de gamla och nya serierna åt. Ett antal faktorer ledde till en betydande överskattning i den ursprungliga beräkningen. Det index som berörs direkt är Hemmamarknadsprisindex (HMPI) på olika redovisningsnivåer enligt nedan. Elström liksom hela avdelningen E, ingår emellertid inte i det som nationellt redovisas som totalindex (Avd A-D Produkter från jord- och skogsbruk, utvinning och tillverkning). Elprisutvecklingen enligt konsumentprisindex, som anger prisutvecklingen för hushållen, berörs inte av den här förändringen. Undergrupp, Grupp, Huvudgrupp respektive Avdelning enligt SPIN 2002: Elström 40.1 Elförsörjning 40 El, gas, ånga och hetvatten E El, gas, värme och vatten samt följande specialaggregat (med beteckningar enligt Sveriges Statistiska Databaser, SSD): C-E Produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme och vatten (totalindextalet i EU:s redovisning) ERVE Energirelaterade varor inkl. el, gas, värme och vatten Eftersom hemmamarknadspriserna är det mest betydande underlaget till såväl Producentprisindex (PPI) som Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) påverkas även dessa index på i stort sett samma sätt som Hemmamarknadsprisindex. För ytterligare information liksom de nya seriern, se länk: Nya elindex respektive Statistikdatabasen. På hemmamarknaden steg priserna på elström med 1,2 procent från oktober till november. Priserna låg därmed 6,7 procent lägre än i november För avdelningarna C-E noterades en genomsnittlig uppgång på 0,4 procent i november och 3,2 procent sedan november Att månadsförändringen skiljer sig så mycket mellan det traditionella totalindextalet (A-D), som sjönk med 0,2 procent, och C-E beror främst på att det för fjärrvärme skett en återgång till de högre vintertaxorna. Valutakurser En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från oktober till november mot dollar med 1,6 procent, pund 1,1 och yen 0,1 procent samt försvagades med 0,3 procent mot euro.

3 SCB 3 PR 10 SM 0413 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Exportprisindex (EXPI) 1990= Importprisindex (IMPI) 1990= Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Prisindex för användningsområden 1990= Internationella jämförelser Hemmamarknadsprisindex Vägningstal i mkr Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Så görs statistiken 16 Statistikens tillförlitlighet 16 Bra att veta 16 In English 18 Summary 18 List of tables 19 List of terms 20

4 SCB 4 PR 10 SM 0413 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Producer Price index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Producentprisindex, totalt 121,0 124,8 124,5 2,9-0,2 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 101,8 101,5 101,2-0,6-0,3-1,7 01 Produkter från jordbruk 105,5 101,0 100,5-4,7-0,5-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 122,2 126,2 125,9 3,0-0,2 3, Produkter från utvinning av mineral 126,5 137,0 137,4 8,6 0,3 8, Industriprodukter 122,1 126,2 125,8 3,0-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,4 116,0 116,2-0,2 0,2-0,4 15 utom 15.9 Livsmedel 110,9 110,9 111,2 0,3 0,3 0, Kött o köttprodukter 93,6 93,3 94,3 0,7 1,1 0, Mejeriprodukter o glass 121,5 121,7 122,2 0,6 0,4 0, Drycker 144,6 140,2 140,5-2,8 0,2-3, Textil- o beklädnadsvaror 139,5 139,4 139,1-0,3-0,2 0,2 17 Textilvaror 136,1 139,3 138,7 1,9-0,4 0,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 144,1 137,4 137,4-4,6 0,0 1,0 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 101,1 101,5 101,1 0,0-0,4-0,1 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 124,4 128,9 128,5 3,3-0,3 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,2 85,8-2,2-0,5-2, Trä, sågat 84,5 82,6 82,1-2,8-0,6-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 137,7 138,8 138,1 0,3-0,5 1,1 21 Massa, papper o pappersvaror 119,5 117,4 116,6-2,4-0,7-1, Massa o papper 116,9 115,1 114,1-2,4-0,9-1, Pappersmassa 96,6 97,1 94,8-1,9-2,4-0, Papper o papp 118,8 116,3 115,8-2,5-0,4-1, Pappers- o pappvaror 128,6 124,7 125,5-2,4 0,6-1,6 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 166,1 173,9 173,5 4,5-0,2 4,5

5 SCB 5 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 142,9 160,1 158,1 10,6-1,2 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 145,3 166,3 163,5 12,5-1,7 13,4 23 Petroleum o stenkolsprodukter 160,0 221,0 209,8 31,1-5,1 33, Petroleumprodukter 156,6 217,6 206,4 31,8-5,1 33,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 133,9 139,1 139,7 4,3 0,4 4, Baskemikalier 148,5 164,1 165,7 11,6 1,0 12, Basplaster 112,5 122,4 123,5 9,8 0,9 9, Färger 152,1 155,7 154,8 1,8-0,6 1, Rengörings- o toalettartiklar 148,7 149,9 150,0 0,9 0,1 0,8 25 Gummi- o plastvaror 130,6 134,2 134,8 3,2 0,4 3, Gummivaror 150,1 151,5 151,4 0,9-0,1 0, Plastvaror 125,1 129,2 130,0 3,9 0,6 3,7 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 142,4 145,3 145,4 2,1 0,1 1, Glas o glasvaror 128,8 129,9 130,2 1,1 0,2 0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 150,6 153,9 154,0 2,3 0,1 2,1 27 Stål o metall 121,4 149,9 150,7 24,1 0,5 23,5 Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 122,0 151,1 152,5 25,0 0,9 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 121,4 153,8 155,2 27,8 0,9 27, Järn- o stålrör 119,0 134,9 135,5 13,9 0,4 12, ingar 1 121,5 139,1 140,7 15,8 1,2 15,3 1 Andra produkter av järn, stål o ferroleger Andra metaller än järn 119,1 145,1 143,7 20,7-1,0 20, Verkstadsvaror 113,9 113,1 113,0-0,8-0,1-0,4 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 143,1 152,7 152,8 6,8 0,1 7, Maskiner 137,9 138,1 138,0 0,1-0,1 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,5 137,7 137,6 0,1-0,1 0, El- o optikprodukter 78,8 74,5 74,1-6,0-0,5-5,4 30 Kontorsmaskiner o datorer 127,9 130,2 129,6 1,3-0,5 0,7 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 129,3 129,0 129,1-0,2 0,1-0,2 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 134,1 132,9 132,9-0,9 0,0-1,1 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,6 126,4 126,7 0,1 0,2 0, Transportmedel 129,4 129,5 129,6 0,2 0,1 0, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 129,3 129,4 129,4 0,1 0,0 0,4 34 Motorfordon 125,9 126,2 126,3 0,3 0,1 0,6 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,6 145,0 144,7 1,5-0,2 1, Möbler 137,7 141,1 141,0 2,4-0,1 2,8

6 SCB 6 PR 10 SM Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Price Index for Domestic Supply SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 04/ Nov 03 Förändring i % Nov 04/ Okt 04 Dec Prisindex för inhemsk tillgång, totalt 129,3 136,4 135,2 4,6-0,9 4, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 105,5 104,8 105,8 0,3 1,0-1,7 01 Produkter från jordbruk 109,6 104,2 106,1-3,2 1,8-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 131,5 139,3 137,9 4,9-1,0 4, Produkter från utvinning av mineral 176,0 250,9 222,4 26,4-11,4 24, Industriprodukter 128,2 133,6 133,1 3,8-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 123,8 123,1 123,1-0,6 0,0-0,6 15 utom 15.9 Livsmedel 117,8 116,9 116,9-0,8 0,0-0, Kött o köttprodukter 98,5 98,0 98,6 0,1 0,6-0, Mejeriprodukter o glass 121,8 122,0 122,5 0,6 0,4 0, Drycker 157,1 156,6 156,7-0,3 0,1 0, Textil- o beklädnadsvaror 138,5 137,8 137,2-0,9-0,4-0,8 17 Textilvaror 131,1 133,3 132,4 1,0-0,7 1,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 147,5 143,9 143,4-2,8-0,3-2,5 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 108,3 109,1 108,9 0,6-0,2 0,6 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 130,6 134,0 134,1 2,7 0,1 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 88,1 87,0 86,6-1,7-0,5-1, Trä, sågat 84,5 83,3 83,0-1,8-0,4-1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 144,6 148,1 147,8 2,2-0,2 2,5 21 Massa, papper o pappersvaror 119,8 117,8 117,8-1,7 0,0-0, Massa o papper 115,4 113,2 113,1-2,0-0,1-1, Pappersmassa 94,9 91,4 91,3-3,8-0,1-1, Papper o papp 121,6 120,2 120,3-1,1 0,1-0, Pappers- o pappvaror 123,8 122,1 122,2-1,3 0,1-0,9 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 158,0 165,3 164,8 4,3-0,3 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 150,7 171,1 168,5 11,8-1,5 12, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 153,7 179,1 175,5 14,2-2,0 14,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 165,4 222,3 207,4 25,4-6,7 26, Petroleumprodukter 162,0 219,2 204,1 26,0-6,9 27,2 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 144,7 156,1 157,3 8,7 0,8 8, Baskemikalier 154,5 183,3 186,5 20,7 1,7 20, Basplaster 112,7 139,1 142,8 26,7 2,7 26, Färger 145,4 149,2 148,0 1,8-0,8 1, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,3 122,5 122,5 0,2 0,0 0, Rengörings- o toalettartiklar 141,9 142,0 142,3 0,3 0,2 0,4 25 Gummi- o plastvaror 136,5 141,3 142,0 4,0 0,5 4, Gummivaror 137,1 148,9 148,9 8,6 0,0 8, Plastvaror 136,2 138,3 139,2 2,2 0,7 2,5

7 SCB 7 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 144,6 146,5 146,7 1,5 0,1 1, Glas o glasvaror 134,4 133,4 133,7-0,5 0,2-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 147,5 150,6 150,7 2,2 0,1 2,0 27 Stål o metall 136,0 176,0 176,5 29,8 0,3 27, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 135,9 181,3 181,6 33,6 0,2 31, Järn, stål o ferrolegeringar 1 136,2 184,3 184,3 35,3 0,0 33, Järn- o stålrör 128,7 169,8 170,0 32,1 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 131,2 153,6 156,2 19,1 1,7 17, Andra metaller än järn 133,6 157,5 158,8 18,9 0,8 15, Verkstadsvaror 117,0 116,4 116,2-0,7-0,2-0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 147,7 159,2 159,1 7,7-0,1 7, Maskiner 105,0 104,2 103,6-1,3-0,6-1,0 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 144,8 146,9 146,9 1,5 0,0 1, El- o optikprodukter 78,4 73,9 73,4-6,4-0,7-5,8 30 Kontorsmaskiner o datorer 34,4 30,4 29,4-14,5-3,3-12,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 138,0 136,4 136,5-1,1 0,1-0, Elektrisk tråd och kabel 120,2 127,2 129,4 7,7 1,7 7,7 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,0-2,3-0,2-1,6 32 Teleprodukter 60,6 54,8 54,3-10,4-0,9-9,8 33 Instrument, fotoutrustning, ur 137,2 137,3 137,5 0,2 0,1 0, Transportmedel 145,7 147,0 147,1 1,0 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 146,3 147,6 147,7 1,0 0,1 1,0 34 Motorfordon 145,1 146,6 146,7 1,1 0,1 1,2 35 Andra transportmedel 153,5 153,7 153,6 0,1-0,1 0,1 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,8 145,3 145,2 1,7-0,1 2, Möbler 136,5 138,7 138,6 1,5-0,1 1,8

8 SCB 8 PR 10 SM Exportprisindex (EXPI) 1990= Export Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 03 Okt 04 Dec Exportprisindex, totalt 118,7 121,9 121,6 2,4-0,2 2, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 118,5 121,7 121,4 2,4-0,2 2, Industriprodukter 118,6 121,6 121,3 2,3-0,2 2, Livsmedel, drycker o tobak 121,5 116,5 117,1-3,6 0,5-4,3 15 utom 15.9 Livsmedel 120,3 118,3 118,7-1,3 0,3-1, Textil- o beklädnadsvaror 140,4 139,4 139,1-0,9-0,2 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 93,7 93,7 93,3-0,4-0,4-0,7 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 112,8 117,2 116,1 2,9-0,9 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,5 86,3-1,6-0,2-1, Trä, sågat 83,9 82,2 81,6-2,7-0,7-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 119,2 117,6 116,6-2,2-0,9-0,9 21 Massa, papper o pappersvaror 119,1 117,1 116,1-2,5-0,9-1, Massa o papper 117,9 116,3 115,1-2,4-1,0-0, Pappersmassa 96,9 98,6 95,7-1,2-2,9 0, Papper o papp 119,2 116,7 116,0-2,7-0,6-1, Pappers- o pappvaror 130,9 125,4 126,9-3,1 1,2-1, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 136,9 151,4 150,6 10,0-0,5 10, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 137,2 153,8 152,8 11,4-0,7 12,0 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 126,1 130,3 130,7 3,6 0,3 4, Baskemikalier 127,9 140,8 141,8 10,9 0,7 11,6 25 Gummi- o plastvaror 133,9 138,2 138,2 3,2 0,0 2, Gummivaror 132,1 133,3 133,1 0,8-0,2 0, Plastvaror 132,5 137,7 137,8 4,0 0,1 3,4 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 137,6 140,0 139,6 1,5-0,3 1, Glas o glasvaror 133,5 136,6 136,8 2,5 0,1 1,6 27 Stål o metall 115,0 141,3 141,4 23,0 0,1 22, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 114,0 140,9 141,6 24,2 0,5 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 109,3 139,5 140,3 28,4 0,6 28, Järn- o stålrör 117,6 133,6 134,2 14,1 0,4 12, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 123,0 141,4 141,4 15,0 0,0 15, Andra metaller än järn 118,4 143,2 141,5 19,5-1,2 18, Verkstadsvaror 113,0 111,6 111,4-1,4-0,2-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 151,7 156,2 156,8 3,4 0,4 4, Maskiner 138,4 138,3 138,3-0,1 0,0 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,3 137,1 137,2-0,1 0,1 0, El- o optikprodukter 81,8 78,2 77,8-4,9-0,5-4,4 30 Kontorsmaskiner och datorer 140,8 144,8 144,1 2,3-0,5 1,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 122,0 121,2 121,4-0,5 0,2-0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 128,7 127,9 128,1-0,5 0,2-0,7 33 Instrument, fotoutrustning, ur 128,0 128,3 128,0 0,0-0,2 0, Transportmedel 125,6 125,4 125,3-0,2-0,1 0,1 34 Motorfordon 121,0 121,0 121,0 0,0 0,0 0,2 36 Möbler o övriga tillverkade varor 139,9 142,6 142,1 1,6-0,4 1, Möbler 132,2 137,0 136,9 3,6-0,1 3,9

9 SCB 9 PR 10 SM Importprisindex (IMPI) 1990= Import Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Importprisindex, totalt 135,4 145,3 143,2 5,8-1,4 5, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 140,3 137,9 144,4 2,9 4,7-1,2 01 Produkter från jordbruk 141,1 133,7 142,0 0,6 6,2-5, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 135,2 145,5 143,1 5,8-1,6 5, Produkter från utvinning av mineral 169,3 259,0 223,0 31,7-13,9 29,0 11 Råpetroleum 159,1 252,2 211,2 32,7-16,3 29, Industriprodukter 129,7 135,5 135,0 4,1-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 169,5 163,9 163,4-3,6-0,3-2,9 15 utom 15.9 Livsmedel 168,0 162,0 161,3-4,0-0,4-3, Textil- o beklädnadsvaror 140,7 139,6 139,0-1,2-0,4-0,9 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 113,1 114,6 115,4 2,0 0,7 1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 100,4 100,2 100,2-0,2 0,0 0,3 21 Massa, papper o pappersvaror 114,1 112,6 113,1-0,9 0,4-0, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 147,8 166,6 165,3 11,8-0,8 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 147,7 169,7 168,0 13,7-1,0 13,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 173,0 240,0 224,1 29,5-6,6 29, Petroleumprodukter 172,3 242,2 225,1 30,6-7,1 29,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 136,3 148,0 149,3 9,5 0,9 9, Baskemikalier 138,9 167,4 170,4 22,7 1,8 22, Basplaster 109,6 136,0 139,9 27,6 2,9 27, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,7 123,0 123,1 0,3 0,1 0, Rengörings- o toalettartiklar 133,2 132,3 132,4-0,6 0,1-0,2 25 Gummi- o plastvaror 143,7 150,3 150,5 4,7 0,1 4, Gummivaror 122,6 136,9 136,9 11,7 0,0 11, Plastvaror 159,5 160,7 161,1 1,0 0,2 1,2 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,7 145,3 145,4-0,2 0,1 0, Glas o glasvaror 159,2 157,9 158,1-0,7 0,1-0,3 27 Stål o metall 136,3 182,2 181,5 33,2-0,4 30, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,2 191,9 189,8 41,4-1,1 39, Järn, stål o ferrolegeringar 1 132,4 194,1 191,6 44,7-1,3 42, Järn- o stålrör 128,7 170,4 170,6 32,6 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferroleg 1 134,1 163,6 162,5 21,2-0,7 18, Andra metaller än järn 138,0 158,9 161,2 16,8 1,4 12, Verkstadsvaror 117,8 116,7 116,4-1,2-0,3-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 167,1 174,9 175,2 4,8 0,2 5, Maskiner 95,7 94,2 93,6-2,2-0,6-1,6 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 147,0 149,3 149,5 1,7 0,1 1, El- o optikprodukter 81,9 77,8 77,2-5,7-0,8-5,0 30 Kontorsmaskiner o datorer 32,3 28,3 27,3-15,5-3,5-13,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 137,9 135,3 135,4-1,8 0,1-1,1 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,1-2,2-0,1-1,4 32 Teleprodukter 81,6 75,8 75,4-7,6-0,5-7,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 142,5 143,4 142,8 0,2-0,4 0, Transportmedel 152,8 154,5 154,6 1,2 0,1 1,1 34 Motorfordon 153,4 155,5 155,7 1,5 0,1 1,4 36 Möbler o övriga tillverkade varor 138,5 141,3 141,2 1,9-0,1 2,2

10 SCB 10 PR 10 SM Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Producer Price Index, home sales SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Hemmamarknadsprisindex, totalt 124,3 129,0 128,6 3,5-0,3 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 99,3 99,0 98,6-0,7-0,4-1,9 01 Produkter från jordbruk 104,0 98,9 98,4-5,4-0,5-8, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 127,7 133,0 132,6 3,8-0,3 4, Produkter från utvinning av mineral 133,5 143,8 144,2 8,0 0,3 7, Industriprodukter 127,5 132,8 132,4 3,8-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,6 117,1 117,3 0,6 0,2 0,3 15 utom 15.9 Livsmedel 110,6 110,9 111,0 0,4 0,1 0, Kött o köttprodukter 93,2 92,6 93,4 0,2 0,9 0, Mejeriprodukter o glass 121,6 122,0 122,5 0,7 0,4 0, Textil- o beklädnadsvaror 136,5 140,2 139,8 2,4-0,3 1,2 17 Textilvaror 136,7 139,5 138,8 1,5-0,5 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 107,9 108,6 108,3 0,4-0,3 0,5 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 134,6 139,3 139,2 3,4-0,1 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 86,8 85,1 84,6-2,5-0,6-2, Trä, sågat 83,5 81,6 81,2-2,8-0,5-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 152,9 157,4 157,0 2,7-0,3 2,9 21 Massa, papper o pappersvaror 120,8 118,6 118,4-2,0-0,2-1, Massa o papper 114,3 112,1 111,8-2,2-0,3-1, Pappersmassa 95,7 93,1 92,4-3,4-0,8-1, Papper o papp 120,0 118,2 118,1-1,6-0,1-0, Pappers- o pappvaror 127,6 125,3 125,4-1,7 0,1-1,3 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 169,2 177,4 177,0 4,6-0,2 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 161,6 185,8 180,8 11,9-2,7 12,9 Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 171,0 204,7 196,8 15,1-3,9 16, Petroleumprodukter 159,0 210,0 195,7 23,1-6,8 25,4 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 165,0 174,3 175,2 6,2 0,5 6, Baskemikalier 198,0 221,4 225,0 13,6 1,6 13, Färger 158,7 166,2 163,8 3,2-1,4 2,8 25 Gummi- o plastvaror 129,6 132,5 133,7 3,2 0,9 3, Gummivaror 201,3 203,3 203,3 1,0 0,0 0, Plastvaror 118,4 121,2 122,5 3,5 1,1 3,9

11 SCB 11 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,3 148,4 148,7 2,3 0,2 2, Glas o glasvaror 126,4 125,8 126,2-0,2 0,3-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 153,0 156,9 157,2 2,7 0,2 2,5 27 Stål o metall 132,3 164,5 166,3 25,7 1,1 24, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,3 167,1 169,6 26,3 1,5 25, Järn, stål o ferrolegeringar 1 134,9 169,8 171,9 27,4 1,2 26, Järn- o stålrör 132,6 147,2 148,4 11,9 0,8 11, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 122,4 139,4 144,0 17,6 3,3 16, Andra metaller än järn 121,6 150,3 149,5 22,9-0,5 22, Verkstadsvaror 115,9 116,3 116,1 0,2-0,2 0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 138,9 151,8 151,5 9,1-0,2 8, Maskiner 137,9 139,5 139,1 0,9-0,3 0,8 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 141,6 143,4 143,0 1,0-0,3 0, El- o optikprodukter 71,5 66,1 65,8-8,0-0,5-7,3 30 Kontorsmaskiner o datorer 82,2 80,1 79,7-3,0-0,5-2,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 141,4 142,2 142,1 0,5-0,1 0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 142,7 140,2 139,8-2,0-0,3-2,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,2 124,1 126,7 0,4 2,1 0, Transportmedel 134,0 134,9 135,0 0,7 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 134,3 135,2 135,3 0,7 0,1 1,0 34 Motorfordon 134,6 135,5 135,6 0,7 0,1 1,0 36 Möbler o övriga tillverkade varor 146,4 148,6 148,4 1,4-0,1 1, Möbler 143,7 146,0 145,8 1,5-0,1 1, El, gas och fjärrvärme 1 162,8 153,6 161,0-1,1 4,8 1, Elström 1 183,2 168,8 170,9-6,7 1,2-1, Gas 209,1 216,0 216,0 3,3 0,0 3, Fjärrvärme 148,3 136,0 155,9 5,1 14,6 5,1 41 Vatten 131,6 136,9 136,9 4,0 0,0 4,0 1 Nya indexserier på elområdet för perioden januari 1996 oktober 2004 ersätter tidigare motsv serier 6. Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Price Indices for Products of Petroleum (incl. energy and environment taxes) Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Priser (inkl skatt) allmän nivå Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec 03 Eldningsolja nr 1 (miljöklass 3) 210,2 267,8 261,4 24,4-2,4 23,4 " industriell tillverkning 111,5 153,5 147,2 32,0-4,1 30,2 Eldningsolja nr 4 och " industriell tillverkning Motorbrännolja (miljöklass 1 och 3) 224,9 274,2 267,0 18,7-2,6 18,4 Bensin (miljöklass 1 och 2) 148,2 168,7 162,4 9,6-3,7 10,0

12 SCB 12 PR 10 SM Prisindex för användningsområden 1990= Price Index for Main Industry Groupings Användningsområde Okt 04 Nov 04 Indexserie Konsumtionsvaror totalt Sep04/ Sep 03 Förändring i % Okt04/ Okt 03 Nov 03 Okt 04 Dec 03 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Icke varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Insatsvaror (exkl energivaror) Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Investeringsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Energirelaterade varor 1 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Inom avdelningarna C+D

13 SCB 13 PR 10 SM Internationella jämförelser, Hemmamarknadsprisindex, SPIN avd. C+D+E 1) 8. International comparison, Producer Price Index, home sales, SPIN section C+D+E 1) Land Country Förändring i % change Jul 04/ Jul 03 Aug 04/ Aug 03 Sep 04/ Sep 03 Okt 04/ Okt 03 Sverige - Sweden 2,6 2,9 3,1 3,5 Norge - Norway 4,8 6,0 6,2 7,8 Finland -0,4-0,4 0,3 0,4 Danmark - Denmark r 4,5 r 4,3 6,0 6,0 Storbritannien - United Kingdom r 4,0 r 4,8 r 6,4 7,0 Tyskland - Germany 1,9 2,2 2,3 3,3 Frankrike France 2,6 2,8 r 3.0 3,5 EU (15 countries) 3,1 3,4 r 3,9 4,5 EU (25 countries) r 3,3 3,6 4,1 4,7 1) Utvinning av mineral, Tillverkningsindustri samt El, gas, värme och vatten. Mining and quarrying, Manufacturing and Electricity, gas, steam and water p - preliminära uppgifter, preliminary figures r - reviderade uppgifter, revised figures

14 SCB 14 PR 10 SM Vägningstal i mkr Weights in million SEK Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex SPIN Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % A-D , , ,0 A , , ,8 A , , ,1 A , , ,7 B 642 0, , ,2 C , , ,4 CA , ,7 CA , ,2 CA ,4 CB , , ,7 CB , , ,3 CB , , ,4 D , , ,6 DA , , ,4 DA , , ,1 DA , , ,3 DB , , ,6 DB , , ,0 DB , , ,6 DC , , ,9 DD , , ,1 DE , , ,5 DE , , ,7 DE , , ,8 DF , , ,9 DG , , ,6 DH , , ,6 DI , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,0 DK , , ,8 DL , , ,7 DL , , ,1 DL , , ,9 DL , , ,1 DL , , ,6 DM , , ,4 DM , , ,6 DM , , ,8 DN , , ,1 E E E Energirel , , ,8 varor* Insatsvaror* , , ,7 Invest. varor* , , ,8 Kons. varor* , , ,7 *Omfattar avd C+D. Vikt i % av summa C+D. Cover sections C+D. Weight in percent of total C+D.

15 SCB 15 PR 10 SM 0413 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Populationen utgörs av alla transaktioner avseende producenters försäljning av svensktillverkade varor respektive importörers köp av varor från utlandet. Med varor avses här produkter som är hänförliga till Avdelningarna A-E enligt Standard för svensk produktindelning efter näringsgren, SPIN 2002 dvs. Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; Fisk och andra fiskeriprodukter; Produkter från utvinning av mineral; Tillverkade varor samt; El, gas, värme och vatten. Ett mätobjekt är en mängd transaktioner inom populationen som kan beskrivas med en gemensam snäv varuspecifikation vanligen en viss vara eller artikel. Prisindex i producent- och importled redovisas i form av indextal som anger prisläget under den aktulla perioden (månad eller år) i förhållande till det genomsnittliga prisläget under basåret 1990 (1990=100). Ett indextal på 120 innebär alltså att prisläget är 20 procent högre än Ett indextal på 126 innebär på motsvarande sätt att prisläget är 5 procent högre än under den period då indextalet var 120 (100 ( ) / 120 = 5). Sådana förändringstal redovisas också. Indextalen med basår 1990 är s.k. kedjeindex, vilka beräknats som produkten av årsvisa indexlänkar. I varje indexlänk vägs en varas relativa prisförändring med en vikt som motsvarar det värdebelopp som den representerar i totalindexen. Vikterna i respektive länk svarar mot sammansättningen av produktion och handel två år tidigare. Prisindex redovisas för fem huvudserier: hemmamarknadsprisindex, HMPI, som avser svensktillverkade varor för den inhemska marknaden; exportprisindex, EXPI som avser svensktillverkade exporterade varor; importprisindex, IMPI, som avser importerade varor; producentprisindex, PPI, som avser total inhemsk produktion (hemmamarknad + export), samt; prisindex för inhemsk tillgång, ITPI, som avser den totala tillförseln till den svenska marknaden (hemmamarknad + import korrigerad med tull- och införselavgifter) Den varugruppsvisa redovisningen följer SPIN 2002 som är en produktorienterad direkt motsvarighet till näringsgrensindelningen SNI Detaljeringsgraden är med något undantag minst 2-siffernivå. Flera varugrupper redovisas dock med finare indelning. I Sveriges statistiska databaser är detaljeringsgraden ofta 4-siffernivå. Definitioner och förklaringar Med pris avses det som, under den aktuella månaden, i genomsnitt fakturerats vid försäljning från den svenske producenten, respektive det pris som betalas av importören vid import - exklusive moms och varuskatter. (I en särskild serie redovisas prisindex för petroleumprodukter inkl. energi och miljöskatter.) Rabatter skall vara fråndragna. Försäljningspriser på hemmamarknaden skall avse fritt fabrik, och på exportmarknaden f.o.b. Importpriser skall avse CIF. Priser som rapporteras i utländsk valuta räknas om till svenska kronor med Tullverkets omräkningskurs för valutor, som baseras på dagskursen tredje onsdagen månaden innan statistikmånaden, med viss korrigering för kurser som avvikit med mer än 5 % under mätmånaden.

16 SCB 16 PR 10 SM 0413 Så görs statistiken Indexberäkningarna baseras på månatliga prisuppgifter avseende ett urval av representantvaror. Urvalsstorleken (antalet prisnoteringar) är ca för hemmamarknaden, ca för exportmarkanden och ca för importen. Antalet utvalda företag uppgår till ca Uppgiftsinsamlingen, inkl. påminnelse, pågår ungefär 3 veckor in i månaden efter mätmånaden. Resultaten publiceras enligt i förväg fastställd publiceringsplan, vanligtvis omkring den 25:e i månaden efter statistikmånaden. Ungefär hälften av uppgifterna begärs in med ett brev som sänds ut vid månadens slut och rapporteras av uppgiftslämnarna via knapptelefon (TDE), medan resterande uppgifter samlas in med en s.k. skyttelblankett. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt SCB FS 2001:17. Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Statistikens tillförlitlighet Urvalet dras i tre steg. I det första steget väljs detaljerade varugrupper. I det andra steget väljs tillverkare/exportörer respektive importörer. I dessa två första steg används varufördelade respektive varu- och företagsfördelade uppgifter från Statistiken över industrins varuproduktion samt Utrikeshandelsstatistiken som huvudsaklig urvalsram. I det tredje steget väljs representantvarorna inom respektive varugrupp i samråd med uppgiftslämnaren på det utvalda företaget. Värdemässig storlek används som främsta urvalskriterium i samtliga steg. Med början år 2003 används i viss utsträckning sannolikhetsurval där kombinationer av varugrupp och företag tag väljs med sannolikheter proportionella mot värdet. Vissa produkter inom den angivna populationen täcks inte av undersökningen. Det gäller t.ex. vissa vanligtvis större unika konstruktioner som inte kan jämföras med konstruktioner som säljs vid ett andra tillfällen. Prisutvecklingen för sådana varor representeras istället av prisutvecklingen på näraliggande varor. Andra exempel på undertäckning är montering och installation samt service och underhåll som inte ingår i varans pris. Priset ska avse över tiden jämförbara transaktioner, och inte påverkas av kvalitetsförändringar eller förändringar av andra prisbestämmande faktorer som t.ex. leveransvillkor och leveransstorlek. I praktiken tillåter emellertid de använda varuspecifikationerna ofta en viss variation, vilket leder till fel. För sådana förändringar av kvalitet etc. som är kända, används några olika metoder för att rensa bort effekten på priset. Andra exempel på mätfel är att listpriser rapporteras istället för fakturerade priser eller att rabatter beaktas i klump, t.ex. per kvartal, istället för den månad faktureringen skedde, samt att terminssäkrade eller andra icke aktuella kurser används för rapportering i svenska kronor av transaktioner i utländsk valuta. Svarsbortfallet är normalt 1-2,5% av prisuppgifterna, men betydligt större avseende juni. Vid bortfall, liksom då ingen försäljning eller import skett, används (imputeras) föregående månads prisuppgift. Bra att veta Förutom den månatliga publiceringen publiceras årligen, i februari, indextal avseende såväl månadsvärden för det gångna kalenderåret som årsmedelvärden. Mer detaljerad statistik finns tillgänglig i Sveriges Statistiska Databaser och översiktliga resultat presenteras på SCB:s webbsida. Där finns även Pressmeddelanden och Statistiska meddelanden tillgängliga. Specialbearbetningar kan utföras på uppdragsbasis. Fr.o.m redovisas indextalen enligt Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). På den nivå som indextal publiceras avviker

17 SCB 17 PR 10 SM 0413 denna endast på en punkt från den tidigare produktindelningen Prod.SNI 97 - som finns tillbakaräknad från Se vidare i avsnittet Förändringar nedan. Före 1995 redovisades indextalen enligt en äldre produktindelning baserad på näringsgrensindelningen SNI 69. För att få en sammanhängande indexserie görs länkningen lämpligast vid december Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, Förändringar Från och med 2004 redovisas indextalen enligt SPIN 2002 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren). Skillnaderna jämfört med den tidigare produktindelningen Prod-SNI 97 är få och för de redovisade indextalen är den enda skillnaden att produktgruppen 27.1 Järn och stål samt ferrolegeringar nu även inkluderar produkter enligt den tidigare gruppen Primärbearbetat järn och stål ej EKSG-produkter. De sedan tidigare beräknade indextalen för grupperna 27.1 och 27.3 har emellertid inte ändrats. Förändringen innebär endast att indextalen för dessa båda grupper fr.o.m januari 2004 framskrivs med prisförändringen inklusive respektive exklusive icke EKSG-produkterna.

18 SCB 18 PR 10 SM 0413 In English Summary Oil decreased the rate of price change The Swedish import prices fell by 1.4 per cent from October to November. On the average, the producer prices decreased 0.2 per cent. Domestic and export markets went down 0.3 and 0.2 per cent respectively. Compared to November 2003, import prices have increased 5.8 per cent and producer prices 2.9 per cent. In October the corresponding annual rates were 6.8 and 3.0 per cent respectively. Price decreases for crude oil contributed 1.3 percentage points and petroleum products 0.2 to November price decline for imports. Decreased prices for steel and computers were also recorded, whereas increased prices for chemicals and fruit contributed in the opposite direction. Lowered prices for petroleum products also explained the decrease of producer prices by 0.2 per cent from October to November. Prices for pulp, paper and paperboard as well as for electrical and optical equipment decreased too, but this was counteracted by increased prices for steel. The price index for domestic supply domestic market producer prices and import prices together decreased 0.9 per cent from October to November. The annual rate was +4.6 per cent. Indices are calculated for: producer prices, home sales; producer prices, export sales (export price index); producer prices, home sales and exports: import prices, and; domestic supply prices, home sales and imports (with custom duties added). The index numbers (base year 1990=100) are chain indices calculated from yearly index links (base December previous year). Each year new quotes are added and the weights used to calculate aggregate index links are revised in order to reflect a recent (year t-2) composition of output and foreign trade. The sample of quotes is arrived at by means of a three-stage process: first product categories are selected according to Combined Nomenclature (CN); then producers/importers (reporters) are selected, and; finally specific representative items or quotes are selected in consultation with the reporters. Size by value is the main criteria for selection. As from 2003 probability sampling of combinations of product categories and enterprises has been introduced in the annual update of the sample. The present sample consists of approx producers/importers reporting in all nearly 4000 quotes (1500 home sales, 1000 exports and 1400 imports). Non-response is normally 1-2,5% but higher for June. Estimated price change is subject to uncertainty due to the limitations of the sample. However, other factors may also contribute to errors: Price change should be measured at constant quality but it isn t always possible to eliminate the impact on prices from quality change. Some large equipment products may also be excluded due to comparability problems, and some item specifications are too wide to eliminate price effects from compositional changes.

19 SCB 19 PR 10 SM 0413 List of tables Explanation of symbols 4 1. Producer Price index 4 2. Price Index for Domestic Supply 6 3. Export Price Index 8 4. Import Price Index 9 5. Producer Price Index, home sales Price Indices for Products of Petroleum (incl. energy and environment taxes Price Index for Main Industry Groupings International comparison Producer Price Index, home sales Weights in million crowns 14

20 SCB 20 PR 10 SM 0413 List of terms SPIN 2002 / CPA Total Products from agriculture, forestry and fishing 01 Products from agriculture Products from mining and manufactured products Products from mining and quarrying 11 Crude oil Manufactured products Food, beverages and tobacco 15 excl 15.9 Food 15.1 Meat and meat products 15.5 Dairy products and ice cream 15.9 Beverages Textiles and textile products 17 Textile products 18 Clothes, also fur and leather 20 Wood and products of wood (excl furniture) 20 excl 20.1 Wood products (excl furniture) 20.1 Wood, sawn, planed or impregnated Wood, sawn Pulp, paper, paper products, publishing and printing 21 Pulp, paper and paperproducts 21.1 Pulp and paper Pulp Paper and paperboard 21.2 Paper products 22 Publishing and printing Petroleum products, chemicals, rubber and plastic products Petroleum products, chemicals and Chemical products 23 Petroleum products and coke

Prisindex i producent- och importledet i april Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser

Prisindex i producent- och importledet i april Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser PR 10 SM 0206 Prisindex i producent- och importledet i april 2002 Price indices in producer and import stages in April 2002 I korta drag Export- och importpriserna föll trots höjda oljepriser Producentpriserna

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i januari Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror

Prisindex i producent- och importledet i januari Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror PR 10 SM 0203 Prisindex i producent- och importledet i januari 2002 Price indices in producer and import stages in January 2002 I korta drag Höjda priser på hemmamarknaden och på importvaror Producentpriserna

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i februari 2003

Prisindex i producent- och importledet i februari 2003 Korrigerad version PR 10 SM 0304 Prisindex i producent- och importledet i februari 2003 Price indices in producer and import stages in February 2003 I korta drag Oljan höjde priserna På importmarknaden

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i september Högre producent- och importpriser

Prisindex i producent- och importledet i september Högre producent- och importpriser PR 10 SM 0710 Prisindex i producent- och importledet i september 2007 Price indices in producer and import stages in September 2007 I korta drag Högre producent- och importpriser Importpriserna steg med

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i december 2007

Prisindex i producent- och importledet i december 2007 PR 10 SM 0801 Prisindex i producent- och importledet i december 2007 Price indices in producer and import stages in December 2007 I korta drag Lägre importpriser Importpriserna sjönk med 0,7 procent från

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin

Något ökad bränsleförbrukning inom industrin EN 23 SM 0501 Industrins årliga energianvändning 2004 preliminära uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2004 provisional data I korta drag Förändrad undersökning Undersökningen gällande industrins

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Importen av verkstadsvaror och energivaror ökade

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Importen av verkstadsvaror och energivaror ökade HA 23 SM 0304 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser Tredje kvartalet 2003 Foreign Trade - Volume trends in exports and imports of goods I korta drag Exporten ökade

Läs mer

Industri Manufacturing

Industri Manufacturing Industri Manufacturing Industri Manufacturing 25 34 Industrins investeringar 994 200. Miljoner kronor i 2000 års priser Investments in manufacturing. 2000 prices, SEK m 25 35 Industrins kapacitetsutnyttjande

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 300 343 Levnadskostnadsindex (juli 94=00) Cost-of-living index 300 344 Kronans värde över tiden med hänsyn till

Läs mer

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Exporten upp nära 6 procent i volym första kvartalet

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Exporten upp nära 6 procent i volym första kvartalet HA 23 SM 0802 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser Första kvartalet 2008 Foreign Trade - Volume trends in exports and imports of goods I korta drag Exporten upp

Läs mer

8WULNHVKDQGHO9DUXH[SRUWRFKYDUXLPSRUW,QGH[WDO I UYlUGHQLIDVWDSULVHU. 9DUXLPSRUWHQPLQVNDGHPHUlQYDUXH[SRUWHQ ([SRUWHQDYHOHNWURYDURUPLQVNDGH

8WULNHVKDQGHO9DUXH[SRUWRFKYDUXLPSRUW,QGH[WDO I UYlUGHQLIDVWDSULVHU. 9DUXLPSRUWHQPLQVNDGHPHUlQYDUXH[SRUWHQ ([SRUWHQDYHOHNWURYDURUPLQVNDGH HA 23 SM 0201 8WULNHVKDQGHO9DUXH[SRUWRFKYDUXLPSRUW,QGH[WDO I UYlUGHQLIDVWDSULVHU )MlUGHNYDUWDOHWRFKnU Foreign Trade - Volume trends in exports and imports of goods,nruwdgudj 9DUXLPSRUWHQPLQVNDGHPHUlQYDUXH[SRUWHQ

Läs mer

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Importvolymen ökade 5 procent tredje kvartalet

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Importvolymen ökade 5 procent tredje kvartalet HA 23 SM 0504 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser Tredje kvartalet 2005 Foreign Trade - Volume trends in exports and imports of goods I korta drag Importvolymen

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser

Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser HA 23 SM 0901 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser Fjärde kvartalet 2008 Foreign Trade - Volume trends in exports and imports of goods I korta drag Kraftig nedgång

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Priser och kostnader 2016 Producentprisindexen 2016, september Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2011 14 Priser och konsumtion Prices and consumption Sida Page 14.1 Priser och konsumtion... 334 Prices and consumption

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan Priser och kostnader 2017 Producentprisindexen 2017, november Producentpriserna för industrin steg med procent från november året innan Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption 324 330 Priser och konsumtion Prices and consumption 327 331 Fastighetspriser Real estate prices 328

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Näringsverksamhet Business activities

Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Statistisk årsbok 2011 6 Näringsverksamhet Business activities Sida Page 6.1 Näringsverksamhet... 159 Business activities 6.2 Industrins investeringar

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm 1(5) Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning I tabellen nedan visas korgeffekten på KPI i januari sedan 2009. Både effekten på månadstalet (förändringen

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0611 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:10 I korta drag Slakten av svin minskade under januari oktober 2006 Slakten av

Läs mer

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 93.01 TPI-rapport nr 23 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Tjänsteprisindex för Kollektivtrafik Förord Som ett led i att förbättra den ekonomiska

Läs mer

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015 Forskningsprojekt Finansieras av Energimyndigheten och Wallanderstiftelsen Medverkande forskare:

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, april Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent Korrigerad 28.6.2011 Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 S2001:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Innehållsförteckning

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning

Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm 1(5) Korgeffekten - effekter av förändringar i varukorgens sammansättning I tabellen nedan visas korgeffekten på KPI i januari sedan 2008. Både effekten på månadstalet (förändringen

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0606 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:4 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:4 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - april 2006 Antalet

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

Industrins energianvändning 2015

Industrins energianvändning 2015 Energi 2016 Industrins energianvändning 2015 Industrins energianvändning sjönk med 3 procent år 2015 Enligt Statistikcentralen sjönk industrins energianvändning år 2015 med 3 procent från året innan Inom

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, juli Industriproduktionen ökade i juli med procent Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin procent

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Redovisning av KPI:s förändringstal

Redovisning av KPI:s förändringstal STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) Redovisning av KPI:s förändringstal För beslut Prisenhetens förslag Prisenheten föreslår att nämnden för Konsumentprisindex fattar ett särskilt beslut om att

Läs mer

Nationalräkenskaper National accounts

Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts 393 428 Bruttonationalprodukten (BNP) under 1900-talet och fram t.o.m. 2003 Gross domestic product (GDP) during the 20th century

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:3 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009 Investments in agricultural machinery and equipment in 2009 Sammanfattning Ökade investeringar

Läs mer

Avfallsstatistik 2012

Avfallsstatistik 2012 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Sextiosex procent av allt brännbart bränns År uppgick mängden brännbart i Finland till omkring, miljoner ton. Av denna mängd brändes, miljoner ton, dvs. procent,

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Avfallsstatistik 2011

Avfallsstatistik 2011 Miljö och naturresurser Avfallsstatistik Ändringar i shanteringen Avfallshanteringen genomgår just nu en kraftig brytningstid. År förbrändes procent mer än året innan, sammanlagt över miljoner ton. Med

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 38 366 Levnadskostnadsindex (juli 94=00) Cost-of-living index 38 367 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 JO 48 SM 0508 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2005:6-7 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:6-7 I korta drag Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 Slakten av

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

Näringsverksamhet Business activities

Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities 35 40 Industrins investeringar 994 2002. Miljoner kronor i 2000 års priser Investments in manufacturing. 2000 prices, SEK m 35

Läs mer

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla JO 56 SM 1501 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 Preliminära uppgifter Fishing in inland waters by commercial fishermen in 2014. Preliminary data I korta drag Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Näringsverksamhet Business activities

Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities Näringsverksamhet Business activities 58 59 Näringsverksamhet Business activities 59 60 Industrins investeringar 994 004. Miljoner kronor i 000 års priser Investments

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer